{ NR 02 MAJ 2013 } VIKINGGENETICS OCH HAMRA GÅRD I NÄRA SAMARBETE. Sidan 9. FEBRUAR 2013 avlsnyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "{ NR 02 MAJ 2013 } VIKINGGENETICS OCH HAMRA GÅRD I NÄRA SAMARBETE. Sidan 9. FEBRUAR 2013 avlsnyt"

Transkript

1 { NR 02 MAJ 2013 } VIKINGGENETICS OCH HAMRA GÅRD I NÄRA SAMARBETE Sidan FEBRUAR 2013 avlsnyt 3

2 Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ T: , F: Web: vikinggenetics.com Avdelning Sverige Box 64, S Skara T: , F: Avdelning Finland PL 95, FI Hollola T: , F: VD Claus Fertin T: M: Avelschef Lars Nielsen T: M: Säljchef Sara Wiklert Petersson T: Ekonomichef Martin Duch Søndergaard T: M: Produktionschef Pasi Lähdetie M: Övriga medarbetare - se Redaktör för Avelsnytt Poul Bech Sørensen T: M: { NR 02 MAJ 2013 } Av VD Claus Fertin Testa dina hondjur VikingGenetics erbjuder nu mjölkföretagare i de tre medlemsländerna en ny genomisk test till ett avsevärt lägre pris. Testet baseras på färre markörer men ger nästan samma säkerhet och är väl lämpad för test av hondjur på besättningsnivå. GenVikTEST ökar säkerheten på avelsvärdena olika beroende på egenskap och ras men ger följande fördelar: Bättre underlag för urval av hondjur för rekrytering, seminering med X-Vik eller till ET. Urval av de genetiskt sämsta hondjuren för seminering med köttrassperma Urval av kvigor till försäljning Härstamningskontroll Under våren startade ett projekt med genomisk test av ett stort antal hondjur inom VikingRed och VikingJersey. Målet är att öka referenspopulationen för dessa raser. Intresset för att delta i projektet har varit mycket stort. Säkerheten på de genomiska avelsvärdena för VikingRed och VikingJersey kommer att ökas och urvalet av både tjurar och hondjur kommer att ske med större precision och ge ett snabbare avelsframsteg. Den ekonomiska situationen i mjölkproduktionen påverkar även VikingGenetics. Dosförsäljningen är pressad och exporten har drabbats av importstopp på ett antal viktiga marknader pga. Schmallenbergviruset. Vi har dock gott hopp om en snar normalisering. En marknad som nu åter öppnats är Kina som nu tillåter import från Sverige. Vi kan även notera positiva signaler. Vårt dotterbolag i Australien, VG Australia, redovisar en klart positiv utveckling. Försäljningen av X-Vik går riktigt bra och en av anledningarna är prissänkningen som gjordes vid årsskiftet. I stallet och på laboratoriet i Assentoft produceras det X-Vik dygnet runt fem dagar i veckan och den 1 maj så hade 1 miljon X-Vik doser producerats sedan starten En strategi för bättre ekonomi är planmässig användning av X-Vik doser till de bättre hondjuren kombinerat med ma till de sämre. köttrassper- I detta nummer av Avelsnytt kan du läsa många positiva historier såsom goda erfarenheter med användning av könssorterad sperma, satsning på på DeLaval Hamra Gård, VG-tjurarnas placering på internationella rankinglistor samt om våra tjurars höga strandad inom alla raser. 55 VIKINGGENETICS OCH HAMRA GÅRD I NÄRA SAMARBETE Sidan 9 FEBRUAR 2013 avlsnyt 1 ANSVARIG UTGIVARE: Sara Wiklert Petersson LAYOUT OCH PRODUKTION: vahle + nikolaisen FOTO: Elly Geverink, Elisabeth Theodorsson, Tiina Tahvonen, Alex Arkink, Viking medarbetare m.fl. FRAMSIDA: Hamra Gård ISSN: avlsnyt avelsnytt FEBRUAR MAJ

3 VIKINGGENETICS STYRELSE Ordförande Lars-Inge Gunnarsson T: M: Vice ordförande Casper Pedersen T: M: Vice ordförande Anna Lappalainen T: Erik Hansen T: M: Jan Duchwaider T: M: Anders Levring T: M: Johan von Scheele T: M: Tiina Mitikka T: Arbetstagarrepresentant Anders Søby T: Innehåll MAGASIN NR. 02 MAJ ÅRGÅNG VikingGenetics lanserar billigare genomisk test VikingGenetics lanserar en ny och billigare genomisk test. Testet är baseret på färre markörer, men ger nästan samma säkerhet och är lämplig för testning av hondjur. SIDAN 4 Australiensiska lantbrukare väljer genetik från VikingGenetics Australiensiska lantbrukare väljer i ökande grad genetik från VikingGenetics. De önskar kor med hög produktion, bra hälsoegenskaper speciellt fertilitet, samt bra ben och juver. Detta uppfyller VikingGenetics tjurar. SIDAN 16 6 Kombinerar användning av X-Vik och Y-Vik Peter Hvid Jensen, Børkop, använder X-Vik till kvigor och de bästa korna samt Y-Vik köttrassperma till den sämsta fjärdedelen av korna. Målet är att optimera avelsframsteg och ekonomi i alla led i besättningen med 215 RDM kor. SIDAN 6 VikingGenetics och Hamra Gård i nära samarbete Under 2009 påbörjades ett samarbete mellan Hamra Gård och VikingGenetics med fokus på att använda tjurar med höga. Denna turn-around har redan gett resultat! SIDAN 8 VikingGenetics Test av Jersey- och VikingRed-hondjur 4 VikingGenetics lanserar billigare genomisk test 5 Kombinera användningen av X-Vik och Y-Vik 6 VikingGenetics och Hamra Gård i nära samarbete 8 Är gårdstjuren borta om 10 år? 10 Vikings tjurar toppar i Interbull 11 Produktion av X- och Y-Vik når 1 miljon doser! 13 Förändringar i 14 Australiensiska lantbrukare väljer genetik från VikingGenetics 16 Rassidorna HOLSTEIN 18 VIKINGRED 36 JERSEY 52 SKB/FJÄLLRAS 56 KÖTTRASER 57 Nytt från Sverige 60 MAJ 2013 avelsnytt 3

4 VikingGenetics testar ett stort antal hondjur inom Jerseyoch VikingRed VikingGenetics önskar att testa ett stort antal VikingRed och Jersey hondjur genomiskt. Målet är en få en större referensgrupp och på så sätt öka det genetiska framsteget för de båda mjölkraserna. Fakta: LD-projektet är en beteckning för det projekt, där VikingRed och Jersey hondjur testas i utvalda besätt-ningar med syfte att öka referensgrupperna. LD är en förkortning för det engelska Low Density och anger att vi använder ett chip med DNA-markörer mot tidigare DNA-markörer. Genom att lägga till genomiskt testade hondjur till referenspopulationen, förväntar vi att säkerheten på genomiska avelsvärden stiger för Jersey och VikingRed. På så sätt kan vi på sikt välja ut både avelstjurar och hondjur med en bättre precision och därmed öka avelsframsteget. Användning av genomiska tester på gårdsnivå Genom att medverka i det vi kallar LD-projektet, erbjuder VikingGenetics genomisk test med den nya GenVikTEST till fördelaktigt pris: 174 kr för VikingRed/SRB och 87 kr för Jersey jämfört med ett normalpris på kr för det kommersiella GenVikTEST, som Viking- Genetics erbjuder alla lantbrukare. Ett genomiskt test av ett hondjur ökar säkerheten på avelsvärdena med 0-10 % för Jersey och med % hos SRB beroende på egenskap. Kriterier för medverkan VikingGenetics har satt upp ett antal krav på registeringar som ska vara uppfyllda för att kunna medverka i LD-projektet. Besättningen ska vara ansluten till Kokontrollen och registrera semineringar, dräktighetsundersökningar, kalvningar, sjukdomar, utgångsorsaker, klövhälsa, mjölkbarhet och lynne. Endast djur, som är efter semineringstjurar kommer att accepteras. Kontakta din avelsrådgivare för mer information. Praktiska förhållande Provtagningen kan genomföras av husdjursföreningens tekniker eller av gårdens egen personal. Om det visar sig att härstamningen på ett provtaget djur inte överensstämmer med den officiella härstamningen, är det lantbrukarens ansvar att eventuell rättelse sker. Djur med felaktig härstamning kommer inte få några genomiska avelsvärden beräknade. 4 avelsnytt MAJ 2013

5 VikingGenetics lanserar billigare genomisk test GenVikTEST GenVikTEST GenVikTEST Det nya GenVikTEST ökar säkerheten på avelsvärdena beroende på egenskap och ras. Testet är baserat på markörer och är ett lämpligt test för hondjur på besättningsnivå. Användning av genomisk test på besättningsnivå Det nya GenVikTEST av hondjur ökar säkerheten på avelsvärdena beroende på egenskap och ras. Testet är baserat på (10k) markörer mot (54k) vid den tidigare testen och är lämplig för testning av hondjur på besättningsnivå. Du får genom att genomiskt testa alla hondjur i din besättning ett bättre underlag för avelsarbetet: För urval av de bästa hondjuren för ET eller användning av könssorterad sperma För urval av vilka hondjur som skall semineras med köttras För urval av djur vid försäljning alternativ inköp Kontroll av djurens härstamning Genomförande Angivet pris gäller när lantbrukaren själv tar ett TEGO-blodprov. Kostnad för provtagning tillkommer om personal från Växa VikingGenetics lanserar VikingGenetics billigare genomisk lanserar test VikingGenetics billigare genomisk lanserar test billigare VikingGenetics genomisk lanserar ny test och billigare genomisk test. VikingGenetics Testet är baserat lanserar på färre en markörer, ny och billigare men ger genomisk nästan test. Testet samma är säkerhet baserat och på färre lämplig markörer, för testning men ger av nästan hondjur. VikingGenetics lanserar en ny och billigare genomisk test. samma säkerhet och är lämplig för testning av hondjur. Testet är baserat på färre markörer, men ger nästan samma säkerhet och är lämplig för testning av hondjur. Användning Sverige/Rådgivarna/Skånesemin av genomisk test tar blod- på besättningsnivå Användning prover. av genomisk En test kostnad på 65 kr tillkommer om Det nya GenVikTEST av hondjur ökar stämmer med den officiella på besättningsnivå provet tas med DNA-tops. Användning säkerheten på avelsvärdena genomisk beroende test härstamningen, är det lantbrukarens härstamningen ansvar att eventuell på rättelse ett Det nya GenVikTEST av hondjur ökar stämmer med den officiella på egenskap besättningsnivå och ras. Om Testet det är visar baserat sig att säkerheten på avelsvärdena beroende härstamningen, är det lantbruka- Det på 10 nya 000 GenVikTEST (10k) provtaget markörer av hondjur mot djur 54 ökar 000 inte överensstämmer stämmer med den officiella på egenskap och ras. Testet är baserat ansvar att eventuell med rättelse den säkerheten (54k) vid den på tidigare avelsvärdena testen beroende och är härstamningen, kommer det inte är att det beräknas lantbrukarens genomiska på (10k) på egenskap officiella markörer mot och ras. Testet härstamningen, lämplig för testning av hondjur är baserat på är ansvar det avelsvärden att lantbrukarens markörer ansvar mot att eventuell rättelse sker. För eventuell för. rättelse (54k) vid den tidigare testen och är kommer det inte att beräknas på besättningsnivå (10k) lämplig för testning av hondjur på genomiska avelsvärden för. (54k) vid den tidigare testen och är kommer det inte att beräknas besättningsnivå. djur med felaktig härstamning kommer det lämplig Du får genom för testning att genomiskt av hondjur testa på alla genomiska avelsvärden för. besättningsnivå. hondjur i din inte besättning att beräknas ett bättre genomiska Beräkningar avelsvärden görs ca en gång för. per Du får genom att genomiskt testa alla underlag för avelsarbete: hondjur i din besättning Det sker ett bättre månadsvis månad. Beräkningar uppdateringar görs ca en gång av de per Du får genom att genomiskt testa alla underlag för avelsarbete: genomiska avelsvärdena. månad. hondjur För urval i din av besättning de bästa hondjuren ett bättre Beräkningar görs ca en gång per underlag för ET eller för avelsarbete: användning Kontakta av din avelsrådgivare månad. om du är För urval av de bästa hondjuren könssorterad för ET eller intresserad sperma. användning av av att testa besättning. hondjur i din besätt- För urval av de vilka bästa hondjur hondjuren som skall könssorterad ning. sperma. besättning. VikingGenetics lanserar en ny och billigare genomisk test för 450 kr. Testet är baserat på färre markörer, men ger nästan samma säkerhet och är lämplig för testning av hondjur. för semineras ET eller med användning köttras. av För urval av vilka hondjur som skall könssorterad För urval av djur sperma. vid försäljning semineras med köttras. alternativ För urval av inköp. vilka hondjur som skall För urval av djur vid försäljning semineras Kontroll av med djurens köttras. härstamning alternativ inköp. För urval av djur vid försäljning Kontroll av djurens härstamning Genomförande alternativ inköp. Angivet Kontroll pris av på djurens Växa Sveriges härstamning hemsida Genomförande gäller när lantbrukaren själv tar ett Angivet pris på Växa Sveriges hemsida Genomförande TEGO-blodprov. Kostnad för provtagning tillkommer pris på Växa om personal Sveriges från hemsida Växa gäller när lantbrukaren själv tar ett Angivet TEGO-blodprov. Kostnad för provtagning tillkommer om personal från Växa gäller Sverige/Rådgivarna/Skånesemin när lantbrukaren själv tar tar ett blodprover. En kostnad Kostnad på 65 för kr tillkommer provtag- TEGO-blodprov. Sverige/Rådgivarna/Skånesemin tar blodprover. En kostnad på 65 kr tillkommer ning om provet tillkommer tas med om DNA-tops. personal från Växa Sverige/Rådgivarna/Skånesemin tar blodprover. En kostnad på 65 kr tillkommer om provet tas med DNA-tops. om provet tas med DNA-tops. Om det visar sig att härstamningen på ett provtaget djur inte överens- Om det visar sig att härstamningen på ett provtaget djur inte överens- Om det visar sig att härstamningen på ett provtaget djur inte överens- sker. Djur med felaktig härstamning sker. Djur med felaktig härstamning sker. Djur med felaktig härstamning Det nya GenVikTEST kan beställas på Växa Sveriges hemsida, mina Sidor. Det nya GenVikTEST kan beställas på Växa Sveriges hemsida, mina Sidor. Det nya GenVikTEST kan beställas på Växa Sveriges hemsida, mina Sidor. Kontakta din avelsrådgivare om du har några frågor rörande test i din Kontakta din avelsrådgivare om du har några frågor rörande test i din Kontakta din avelsrådgivare om du har några frågor rörande test i din besättning. Så tas DNA-proven: DNA:et, som används till analysen, tas med hjälp av en lansett. Man sticker ett litet hål i örat så att en bloddroppe kommer fram. Sug upp flera bloddroppar på läskpappret så att fläcken blir stor som en enkrona. Genomisk test av tjurkalvar på privat initiativ VikingGenetics gör årligen genomisk test av ca Holsteinkalvar, VikingRed kalvar och 450 Jersey tjurkalvar. Detta utgör grunden för vårt val av ungtjurar till vårt avelsprogram. Med ca testade tjurkalvar kommer vi långt i många olika besättningar och härstamningar. Ändå finns det många kalvar som VikingGenetics inte anser vara tillräckligt intressanta för att testa genomiskt, men som ägaren har större förväntningar på. Dessa tjurkalvar kan nu testas på eget initiativ och på egen bekostnad. Du ger endast besked till VikingGenetics vilken kalv du önskar testa. VG skickar då ett , som du returnerar och där du bekräftar att endast VikingGenetics mottager svaret på den genomiska testen och att du som ägare endast får reda på om VikingGenetics önskar köpa tjuren eller inte. Om tjurkalven får ett högt genomiskt värde och VikingGenetics köper in den så är det ordinarie pris på tjurkalven som gäller. 5

6 I en tid då ekonomin i mjölkproduktionen är ansträngd, är det nödvändigt att optimera alla delar av produktionen i företaget. Därför kombinerar vi användningen av X-Vik och Y-Vik PETER HVID JENSEN Peter Hvid Jensen med en Limousine korsningskalv efter Y-Vik. Det är viktigt att kalvarna föds levande och att det är lätta kalvningar. Därför ska de tjurar, som könssorteras till Y-Vik, ha bra kalvnings-egenskaper små kalvar och lätta kalvningar är A och O. Kombinera användningen av X-Vik och Y-Vik Af Poul Bech Sørensen Peter Hvid Jensen, Børkop, använder X-Vik till kvigor och de bästa korna samt Y-Vik köttrassperma till den sämsta fjärdedelen av korna. Målet är att optimera avelsframsteg och ekonomi i alla led i besättningen med 215 RDM kor. I en tid då ekonomin i mjölkproduktionen är ansträngd, är det nödvändigt att optimera alla delar av produktionen i företaget inleder Peter Hvid Jensen (49). Han tog över gården som ligger i det böljande Östjylland, från sina föräldrar Strategin att använda Y-Vik, (könssorterad sperma som ger 85 % tjurkalvar) i besättningen har utarbetets tillsammans med VikingDanmarks avelsrådgivare, Søren Kjær Johannesen. Søren är en bra sparringpartner när det gäller avels- och fertilitets frågor. Han är inte rädd för att utmana mig med att tänka nytt. Han ser alltid till ekonomin i rådgivningen och det är ju detta jag förväntar mig av min rådgivare. poängterar Peter. Planen är att seminera de bästa 25 procenten av korna och alla kvigor med X-Vik. Den sämsta fjärdedelen av korna, med hänsyn till, semineras med Y-Vik köttrassperma från i första hand Limousin- och Simmental tjurar. Som alltid är det viktigt att korna visar god brunst när de semineras med könssorterad sperma. Y-Vik doser är betydligt dyrare än konventionell sperma och därför används självklart inte Y-Vik till utslagskor. Resterande del av korna i besättningen semineras med konventionell VikingRed sperma. Tillfredställande dräktighetsresultat med Y-Vik Vi har ett utmärkt samarbete med vår vanliga seminör, men det kan bli en del problem med Y-Vik semineringarna när han är ledig. Det är därför viktigt med ordning och reda när det gäller beställningar och hantering hos teknikerna när många olika kategorier av sperma skall hanteras. Avelsrådgivaren följer var sjätte månad upp det ekonomiska utfallet av strategin. Dräktighetsprocenten för djur seminerade med Y-Vik har varit 41 % jämfört med 48 % för konventionell sperma. Jag är faktisk helt tillfreds med detta resultat men som jag sagt tidigare så är vi mycket noga med brunsterna när vi lägger pengarna på könssorterad sperma. understryker Peter. Korsningskalvar med Limousintjur betalas (under danska förhållanden) Dkr bättre än renrasiga RDM kalvar och kan levereras en månad tidigare PETER HVID JENSEN Ökade köttintäkter skall betala snabbare avelsframsteg Hur är då lönsamheten med köttrastjurkalvarna? Peter vill ännu inte ge ett klart svar på detta utan han vill ha ett större underlag för att ge ett säkert besked. Hans preliminär beräkningar visar dock att hans målsättning verkat hålla, dvs. att merbetalningen på köttraskalvarna skall vara i den storleken att 6 avelsnytt MAJ 2013

7 De 215 RDM-korna går i lösdrift och mjölkas med tre DeLaval robotar. Utmärkt korsningstjur (Limousine x RDM) efter Y-Vik. den motsvarar de ökade kostnader han har för användningen av X-Vik sperma på kvigorna och den bästa delen av korna. Merbetalningen av köttraskalvarna skall finansiera det ökade genetiska framsteget i mjölkbesättningen. Köttraskorsningarna skall födas lätt Vi har inte haft några problem vid kalvningarna bortsett från två tillfällen. Det är otroligt viktigt att kalvarna föds levande och att kalvningarna är lätta. Svåra kalvningar påverkar ju även produktionen under följande laktation. Därför skall de köttras tjurar som sorteras till Y-Vik ha goda kalvningsegenskaper små kalvar och lätta kalvningar är A och O. Det skulle dessutom vara bra för ekonomin i vår strategi om priset på Y-Vik doserna sänktes i likhet vad som gjorts på X-Vik. Peters far var inte avelsintresserad utan använde tjur till kor och kvigor. Jag är övertygad om värdet av avelsarbetet - även om detta är på längre sikt. Vi deltog i försöken med utvecklingen av X-Vik och har fortfarande några kor kvar sedan dess, berättar Peter. Han medger att det är lättare att få stora avelsframsteg om man börjar på en lägre nivå. VikingGenetics har testat flera tjurkalvar i besättningen och han har just sålt en med högt genomiskt resultat. Modern till kalven är dotter till G Edbo en tjur som Peter tycker ger högproducerande bra kor i besättningen. Han framhåller vidare kor efter R David, R Bangkok, R Ascona samt lovande kvigor efter R Facit. Funderar på att delta i LD-projektet Peter har ännu inte testat hondjur genomiskt. På frågan om han skulle vara intresserad av att delta i LD-projektet med den billigare genomiska testen svarade Peter att han inte är så informerad men är inte alls främmande för detta. De genomiska avelsvärdena skulle ge mig bättre beslutsunderlag för vilka kor jag skall seminera med X-Vik resp. Y-Vik sperma. Jag skulle kunna undvika kostnaden för X-Vik sperma till de genetiskt sämsta kvigorna. Det skulle ge ytterligare bättre avelsframsteg och därmed bättre ekonomi och då är det genast intressant, slutar Peter innan han skyndar ut i stallet. Fakta: 215 RDM kor 1,8 milj. kg kvot En anställd + son Lösdrift med 3 AMS (DeLaval) kg mjölk, 4,1 % fett, 3,5 % protein Inkalvningsålder, 24,7 mån X-Vik till bästa ¼ av korna Y-Vik till sämsta ¼ av korna X-Vik till kvigorna MAJ 2013 avelsnytt 7

8 VikingGenetics och Hamra Gård i nära samarbete Under 2009 påbörjades ett samarbete mellan Hamra Gård och VikingGenetics med fokus på att använda tjurar med höga. Denna turn-around har redan gett resultat! Faktabox Hamra Gård: 245 kor hälften Holstein och hälften SRB kg ECM, 4,4 % fett, 3,6 % prot. Inkalvningsålder 25,8 månader 2,0 semineringar per dräktighet 14 anställda på 6 ladugårdar 850 ha mark, ha skog Säljer varje år ca 20 dräktiga kvigor Hamra Gård ville ha hjälp med avelsplaneringen och ville självklart gärna sälja fler tjurkalvar till VikingGenetics. Innan samarbetet började, var målet att få djuren högt bedömda exteriört och vara nr 1 bland de svenska elitbesättningarna. Men färre och färre tjurkalvar blev intressanta för VikingGenetics. Avelsmålet ändrades till ett ökat fokus på särskilt hälsa, fertilitet och ekonomi. Redan efter fyra år ser man resultaten med en ökning i ett genomsnittligt för Holsteinkorna från +6 till +13 och för SRB korna från +7 till +15. Som man kan se i tabell 1 har avelsvärdena för alla produktions- och hälsoegenskaper ökat. Ladugårdsförman Henrik Norberg menar, att förstakalvarna är betydligt bättre nu med färre utgångna och även avkastning för Holstein-korna har ökat med 800 kg till ett genomsnitt nu på nästan kg ECM! Tabell 1. Utvecklingen i besättningens avelsvärde Holstein SRB Mjölk Fett Protein Juverhälsa Övriga sjukdomar Dotterfertilitet Hållbarhet X-Vik till de 15 % bästa djuren Avelsrådgivare Cecilia Bollvik från Växa Sverige uppdaterar avelsplanen varannan månad. Detta för att hela tiden ha aktuella tjurfäder till högindexdjuren. De rekommenderade tjurarna används brett och där de passar bäst härstamningsmässigt. Cecilia har tät kontakt med VikingGenetics för att se om det är en speciell tjurfader det bör användas mer av. Hamra Gård använder ca % ungtjurar främst till medelkor. X-Vik används till de bästa kvigorna/korna och utgör ca 15 % av insemineringarna, men inte till högindexdjur, eftersom där finns möjligheten att sälja tjurkalvar. Det sker ingen rekrytering efter de sämsta korna. Från början var målet att använda ca 30 % GenVikPLUS-tjurar, men de utgör nu en betydligt högre andel. De senaste åren har vi haft överskott av kvigor och kunnat sälja ca 20 dräktiga kvigor per år, vilket vi hoppas kunna fortsätta med, säger Henrik Norberg. Semintjurar från Hamra Gård Det finns ett antal semintjurar som heter Hamra och som under åren blivit använda i semin. Under en period var det klent med intressanta tjurar och därför ändrade man strategi för att ligga med i toppen. Nu finns det alltid intressanta dräktigheter från Hamra Gård, när vi kör screeningslistor, ler Cecilia Bollvik. Under 2012 sålde Hamra Gård en röd tjur VR Hambo (R Haslev x G Edbo) som nu är uttagen till GVP-tjur, och två Holstein-tjurar är på gång att bli insatta båda efter VH Odal x D Limbo. Det finns just nu även en väntetjur från Hamra, som heter VH Rival (Rakuuna x Zenith) med g +19. Genomisk test av hondjur på Hamra Gård framöver Avelsmålet på Hamra Gård är i första hand höga, dock med extra fokus på juverform och juverdjup vid val av röda tjurar. På Holstein är det främst ben, klövar och mastitresistens man tittar extra på. Dessutom har man under 15 år fokuserat på lätta kalvningar, främst på Holstein. Detta har gett ett stort genomslag och man behöver sällan assistera vid kalvningar på Hamra Gård. Även hög fetthalt är viktigt i målet för båda raserna. Framöver kommer vi jobba mer med genomisk test av våra hondjur för att i ännu större utsträckning skräddarsy avelsplanen, säger Henrik. Tanken är, att de djur som har lägst 8 avelsnytt MAJ 2013

9 Avelsmålet på Hamra Gård ändrades för fyra år sedan till ett ökat fokus på särskilt hälsa, fertilitet och ekonomi. Redan nu ser man resultaten med en ökning i ett genomsnittligt på 7-8 enheter. Alla avelsvärden för produktions- och hälsoegenskaper har ökat och det är färre utgångna förstakalvare. ska semineras med köttras och vi använder fler X-Vik doser på de bästa djuren. På så sätt får vi fler avkommor på de avelsmässigt bästa djuren och färre på de sämre. Med genomiska tester kan vi även hitta fler tjurmödrar med större säkerhet och hoppas därmed få sälja fler avelstjurar framöver. Vi är inte främmande för att använda ET-teknik på de bästa hondjuren. Brunstpassning och seminering Kvigor seminerar vi i regel först vid 14 mån. ålder, men om vi vill ha en jämnare fördelning av kalvarna över året, kan vi börja lite tidigare eller senare. Kor seminerar vi i regel tidigast 60 dagar efter kalvning, men det är samma där som med kvigorna, vi kan rucka lite på antal dagar efter kalvning åt båda hållen beroende på om vi vill ha fler eller färre att seminera just den perioden, berättar Henrik. Vi seminerar själva och sex av medarbetarna kan seminera. Dessutom försöker vi utbilda våra djurskötare så att alla Hamra Gård, som ligger utanför Stockholm, är De Lavals forskningscenter för utveckling, test och utvärdering av nya produkter. På gården finns det 250 mjölkkor som mjölkas i tre olika ladugårdar. Besättningen har varit på Hamra Gård sedan 1894 och är en av Sveriges äldsta avelsbesättningar. Gården har hela tiden hundratals försök i gång, allt från mjukvaruutveckling till test i helt nya mjölksystem ingenjörer och tekniker arbetar aktivt med produktutveckling. Hamra Gård tar varje år emot gäster från hela världen. är delaktiga i brunstpassning. Henrik och Linda Thulin tar extra ansvar för brunstpassning och uppföljning. Samtliga kor på Hamra Gård går ute i rastfållor minst 4 månader under sommaren, men fodras som vanligt inne i ladugården. Kvigor som ska semineras hålls i fållor i närheten av ladugården där vi kan ha brunstpassning och låsa fast dem för seminering. Ladugårdsförman Henrik Norberg tillsammans med Linda Thulin tar extra ansvar för brunstpassning och uppföljning. Hur klarar korna anpassningen till olika försök? Försöken påverkar såklart besättningen, men faktiskt på ett positivt sätt. Vi har en lugn besättning, som förmodligen har hög stresstolerans. Djuren flyttas ofta mellan olika grupper, ladugårdar och system, och vi är många djurskötare som roterar mellan de olika stallarna och systemen. Korna här är selekterade att tåla variation och förändring på ett sätt som är ovanligt för en mjölkko. Bra kor på Hamra Den hittills bästa kon var 5567 Elly (Bov x Very), som blev 16 år och mjölkade kg mjölk i livstidsavkastning. Hon fick 7 döttrar, och vi har idag 13 levande ättlingar i första till fjärde generationen efter henne kvar i besättningen. Den äldsta kon idag är en SRB-ko, som heter 105 Grevinna (3442 Stöpafors x 6153 Ingvasta). Hon är 12 år och har lämnat flera bra döttrar efter sig. Hon har just fått sin 10:e kalv och har mjölkat kg mjölk. Topproducent är en Holstein-ko efter Ligö, 6225, som i senaste laktationen producerade kg ECM. Vi hoppas på många bra semintjurar från Hamra Gård i Framtiden! MAJ 2013 avelsnytt 9

10 Är gårdstjuren borta om 10 år? I Danmark har under de senaste 10 åren andelen kalvar efter semintjurar ökat kraftigt från 83 till 90 %. Fortsätter denna utveckling så kommer gårdstjuren att vara utdöd i Danmark om ytterligare en 10 års period. Orsakerna till att seminanvändningen ökar är flera. En viktig anledning är att besättningarna blir större och då behövs flera tjurar och detta medför större krav på hantering, säkerhet och uppföljning av betäckningar. En annan tungt vägande anledning är att besättningsägare blir alltmera professionella och att gårdstjuren då inte är en optimal lösning när det gäller mangement och styrning av besättningens djurförsörjning. Professionella djurägare har vidare stenhård fokus på lönsamheten och därmed vikten av att använda tjurar med höga avelsvärden. Många besättningar använder könssorterad sperma till kvigor och kor med höga avelsvärden och kombinerar detta med att seminera de sämre med köttrastjur och detta fungerar inte med gårdstjurar. Detsamma gäller de besättningar som tillämpar korsningsavel och satsar på treras korsning. Ökad och systematisk användning av hjälpmedel för automatisk brunstregistering som tex. Heatime, har skickat många tjurar till slakt. Dessa system ersätter tjuren för att upptäcka brunster och optimal tidpunkt för seminering. Fig 1. Andelen kalvar med seminhärstamning i Danmark De danska siffrorna visar med tydlighet en kraftigt ökad seminanvändning i främst Holsteinbesättningar. När det gäller RDM och Jersey så har semin användningen sedan länge varit mycket hög och närmar sig nu 95 %. Hur ser det ut i Sverige? Andelen födda kalvar med kända seminhärstamningar har under den senaste 5-årsperioden varit relativt konstant i Sverige på en nivå runt %, dock RDM HOLSTEIN JERSEY DRH ÖVRIGA ALLA med en svag ökande trend. Det är ganska stora områdesskillnader, högst ligger MO Nord och Sydväst inom Växa Sverige med 87 %. I Sverige används gårdstjuren nästan uteslutande till kvigor och då främst under betesperioden. En stor skillnad mellan länderna är att betesdriften även för kvigor är begränsad i Danmark. Idag finns det utomordentliga möjligheter att sköta brunstpassningen hos kvigor på utgårdar och på bete med Heatime. De senaste 10 åren har andelen kalvar efter semintjurar ökat från 83 till 90 % Heatime automatisk brunstregistrering har skickat många tjurar till slakt. 10 avelsnytt MAJ 2013

11 VikingGenetics tjurar toppar både härhemma och i USA De nya jämförelserna från Interbull betonar utvecklingen: VikingGenetics röda tjurar dominerar totalt topplistorna här hemma och i USA och Holstein-tjurarna är med bra. 38 av de 96 högst rangerade Holstein-tjurarna på Interbull-topplistan är från VikingGenetics lika många kommer från USA. VH Mando (Mascol x D Novalis) är helt i topp. Denna Mando-dotter kommer från Mando Ägare Br. Heuren, Harplinge. Interbull redovisade nya internationella avelsvärden för avkommeprövade tjurar i början av april. I tabellerna 1 och 2 visas ursprungsland för de 101 högst rangerade röda tjurarna respektive de 96 högst ran-gerade Holstein-tjurarna på. De absolut flesta röda tjurarna på listan kommer från Sverige, Finland och Danmark 98 av 101. Holstein är också med bra och 38 av de 96 högst rangerade Holstein-tjurarna kommer nu från Norden lika många kommer från USA. I tabell 3-5 visas resultaten från USAs Jordbruksdepartement USDA. Även dessa uppgifter grundar sig på resultat från Interbull. Tabell 3 visar ursprungsland för de 100 högst rangerade tyre på NM$ (Net Merit $) beräknat i USA för såväl Holstein som VikingRed-tjurar. VikingGenetics Holstein-tjurar klarar sig mycket bra i jämförelse av NM$ i USA. Flest topp-tjurar i USA kommer från USA, men vi ska komma ihåg att i Tabell 1. Ursprungsland för röda tjurar ( min. +14) Ursprungsland Antal tjurar DK/SE/FI 98 Norge 2 Tyskland 1 Tabell 2. Ursprungsland för Holsteintjurar ( min. +21) Ursprungsland Antal tjurar DK/SE/FI 38 USA 38 Holland 9 Tyskland 4 Frankrike 2 Italien 2 Japan 1 Irland 1 USA är det flera olika avelsföretag som delar på andelen. Tabell 4 visar medeltalet för Holstein-tjurar som är mellan 6,5 och 8,5 år dvs. aktuella avkommeprövade tjurar. Medeltalet för Holstein-tjurar från VikingGenetics ligger i topp för NM$, kg fett- & protein samt överlevnad. Tabell 5 visar resultaten för röda tjurar. Tjurarna från VikingGenetics är helt suveräna i förhållande till tjurar från andra länder för NM$, fett- och proteinproduktion samt överlevnad. Buckarby toppar Interbull-listan för röda tjurar. 98 av de 101 högst rangerade röda tjurarna är från VikingGenetics! Tabell 3. Ursprungsland för de 100 högst rangerade tjurarna på NM$ i USA (Holstein NM$ min och röda tjurar min. +735) Ursprungsland Antal Holstein-tjurar Antal röda tjurar DK/SE/FI USA 69 0 Norge 0 14 Holland 6 0 Tyskland 2 2 Storbritannien 2 0 Kanada 1 0 Tjeckien 1 0 Frankrike 1 0 Japan 1 0 Tabell 4. Medelavelsvärden för aktuella avkommeprövade Holsteintjurar från olika länder beräknade av USAs jordbruksdepartement Land Antal tjurar NM$ Fett Protein Överlevnad DK/SE/FI ,5 USA ,7 Tyskland ,1 Kanada ,8 Tabell 5. Medelavelsvärden för aktuella avkommeprövade VikingRed-tjurar från olika länder beräknade av USAs jordbruksdepartement Land Antal tjurar NM$ Fett Protein Överlevnad DK/SE/FI ,2 Norge Kanada ,6 USA ,2 11

12 Kina öppnar för spermaimport från VikingGenetics Den 9 april fick VikingGenetics en bra nyhet från Kina. Kina återupptog marknaden för spermaimport från Sverige. VikingGenetics importör Beijing TS-Cofine var snabb med att lägga en stor order på ett antal Holsteintjurar i Sverige och kunden önskar fler doser. Ordern gäller avkommebedömda tjurar såsom S Ross och TP Björkil, även GenVikPLUS tjurar, som D Onsides son VH Omega. VikingGenetics hoppas att Danmark snart återupptas för spermaexport till Kina, så den stora efterfrågan på VikingGenetics Holstein-tjurar kan följas upp. Öppningen av spermaexport till Kina från Sverige, men för tillfället inte från Danmark, understryker den veterinära och ekonomiska betydelsen av att ha tjurar i alla VikingGenetics länderna.

13 Produktion av X- och Y-Vik når 1 miljon doser! Den 1 maj 2013 är en milstolpe i VikingGenetics uppnådd då vi når 1 miljon producerade doser könssorterad sperma på laboratoriet i Assentoft Åtta maskiner sorterar sperma dygnet runt i Viking- Genetics laboratorium i Assentoft. Den 1 maj nådde produktionen av könssorterad sperma upp till 1mil- jon doser sedan Under 2004 beslutade Dansire att skicka de två Jersey-topptjurarna Q Zik och Q Impuls till Cogent i England som hade en anläggning för produktion av könssorterad sperma. Det var speciellt Jersey-lantbrukarna i Danmark som hade intresse av att få kvigkalvar, men så småningom spred sig önskemålet även till besättningar med Holstein och RDM. Under 2005 tog Dansires styrelse beslut om att investera i uppförande och igångsättning av en könssorteringsanläggning i anslutning till företagets lokaler i Assentoft. Efter omfattande renovering och utbyggnad stod det toppmoderna laboratoret klart under våren Med tre anställda och fyra sorteringsanläggningar påbörjades ett grundligt försöksarbete med laboratorium och insemineringsförsök och under sommaren 2006 var de första könssorterade doserna med kvigsperma av mjölkraser klara för försäljning. Sedan dess har det kompletterats med produktion av Y-Vik hansperma från köttraser. DJ Zuma och DJ May toppar Tabell 1 visar de tjurar som VikingGenetics har producerat mest X-Vik sperma efter på laboratoriet i Assentoft. Jerseytjurarna DJ Zuma och DJ May toppar med drygt doser följt av VikingRed tjuren R Facet och Holstein-tjurarna D Ole, D Dundee och VH Bismark. Som man kan se har de finska tjurarna Rakuuna, Asmo Tossiko, Asmo Sale och den svenska SRB-tjuren G Edbo med succé flyttat till Assentoft med hänsyn till könssortering. Åtta maskiner går dygnet runt Användningen av X-Vik och Y-Vik har ökat stadigt under åren - både på hemmamarknaden och till export. Det innebär krav på ökad produktion och i dag sorteras sperma dygnet runt i laboratoriets åtta toppmoderna maskiner. X-Vik sperma är ett viktigt redskap i en utökning av besättningen, så att man minimerar eller rent av undviker inköp av djur. Många lantbrukare använder könssorterade X-Vik-doser strategiskt till de bästa kvigorna och korna och eventuellt köttrassperma på en mindre del av besättningen. På detta sätt optimeras avelsframgången och den totala ekonomin. Under 2013 har VikingGenetics sänkt priserna på X-Vik doser, vilket gör det ännu mer attraktivt att använda denna beprövade produkt. Tekniken för könssortering förbättras hela tiden. Tabell 1. Tjurar med störst produktion av X-Vik (min doser) Tjur Antal doser DJ Zuma DJ May R Facet D Ole D Dundee VH Bismark Rakuuna D Etoto Asmo Tosikko D Obsess Asmo Sale R David G Edbo D Orange MAJ 2013 avelsnytt 13

14 Förändringar i Av Elina Paakala (Faba), Anders Fogh (VFL) och Emma Carlén (Växa Sverige) Lantbrukare från NAVs ägarorganisationer beslutade på ett arbetsmöte i januari att justera viktningarna av delegenskaperna i. Det är flest ändringar för Jersey färre för Holstein och röda raser. De nya vikterna i som visas i tabell 1 infördes i maj Effekten som nuvarande får på avelsframsteget i de olika delegenskaperna visas i tabell 2. Korrelationerna visar hur stor del av det maximala avelsframsteget i en egenskap som erhålls när man avlar för jämfört med ensidig avel för den enskilda egenskapen. Exempelvis så erhålls 68 procent av det maximalt möjliga framsteget för överlevnad hos Holstein när man använder. Utöver ändringar i har Holstein även ändrat viktningen av enskilda egenskaper i mjölkindexet. Ökad vikt på juverexteriör och förändringar i mjölkindex för Holstein Avkastningen för Holsteinkor har ökat under många år. En hög mjölkproduktion leder till stora påfrestningar på korna och kräver starka och funktionella juver. Därför ökades nu vikten på juver från 0,18 till 0,25, vilket kommer medföra snabbare avelsframsteg för denna delegenskap. Förändringen har endast marginell effekt på avelsframsteget för andra egenskaper i. I mjölkindexet ändrades förhållandet på vikterna för mjölk, fett och protein från -1:1:4 till -1:2:4. Det innebär i praktiken att vikten på fett ökades, medan vikten för protein minskades. Förändringen har endast en mindre effekt på tjurarnas rangering. Ändringen är genomförd för att få en starkare koppling mellan avelsframsteget och betalningssystemet för mjölken så som det ser ut i Sverige och Danmark. Mindre ändringar i mjölkbarhet och överlevnad för SRB/FAY/RDM För RDC ökades vikten för mjölkbarhet från 0,09 till 0,10 medan vikten för överlevnad minskades från 0,08 till 0,07. Då förändringarna är så pass små 14 avelsnytt MAJ 2013

15 får det endast marginell betydelse för rangeringen av tjurar utifrån. Mjölkbarhet har blivit en ännu viktigare egenskap i och med ökningen av automatiska mjölkningssystem. Det är anledningen till att representanter för de röda raserna önskade öka vikten för mjölkbarhet i. Vikten på mjölkbarhet ökade även i februari Vikten på överlevnad (nu 0,07 för SRB/FAY/RDM) kan tyckas förhållandevis låg. Det är på grund av att kornas hållbarhet till stor del påverkas av egenskaper såsom hälsa, fruktsamhet, avkastning och exteriör, vilka också ingår i. Värdet för ökad hållbarhet är därför indirekt fördelat på alla dessa egenskaper. Det intressanta är att avelsframsteget för överlevnad är mycket hög när man avlar efter (se tabell 2). Sammanfattningsvis har de genomförda förändringarna i endast en mindre effekt på avelsframsteget för SRB/ FAY/RDM. Mest förändringar för Jersey För Jersey ändrades vikten på mjölkindex, juverexteriör, fertilitet, juverhälsa och överlevnad. Vikterna ökades för mjölkindex (från 0,82 till 0,87) och juverexteriör (från 0,20 till 0.26), medan de minskades för fruktsamhet (från 0,26 till 0,20), juverhälsa (från 0,49 till 0,44) och överlevnad (från 0,12 till 0,08). Dessa förändringar har viss betydelse för avelsframsteget för Jersey. Tendensen är att rasen nu får ett högre framsteg för mjölkindex och lägre framsteg för fruktsamhet och överlevnad. För övriga egenskaper är framsteget relativt oförändrat. Tabell 1. Aktuella vikter i för alla raser. Nya vikter i maj 2013 är markerade med fetstil Egenskap Holstein SRB/FAY/RDM Jersey Mjölkindex* 0,75/0,68 0,92/0,84 0,87/0,78 Tillväxt 0,06 0,00 0,00 Fertilitet 0,31 0,26 0,20 Kalvningar direkt 0,15 0,14 0,06 Kalvningar maternell 0,17 0,12 0,06 Juverhälsa 0,35 0,32 0,44 Övriga sjukdomar 0,11 0,12 0,04 Kropp 0,00 0,00 0,00 Ben 0,12 0,09 0,04 Juver 0,25 0,32 0,26 Mjölkbarhet 0,08 0,10 0,10 Lynne 0,03 0,03 0,03 Överlevnad 0,11 0,07 0,08 Klövhälsa 0,08 0,05 0,05 *Viktfaktor för tjurar/kor med egen avkastningsregistrering Tabell 2. Korrelationer mellan och ingående delegenskaper för alla raser baserat på föregående respektive nuvarande. Egenskap Holstein/ DRH SRB/FAY/RDM Jersey Föregående Nuvarande Föregående Nuvarande Föregående Nuvarande Mjölkindex 0,61 0,59 0,66 0,65 0,56 0,62 Tillväxt 0,10 0,09 0,02 0,01-0,07-0,10 Fertilitet 0,44 0,44 0,20 0,20 0,51 0,45 Kalvningar direkt 0,32 0,31 0,22 0,21 0,17 0,14 Kalvningar maternell 0,25 0,25 0,14 0,15 0,20 0,20 Juverhälsa 0,48 0,49 0,40 0,40 0,50 0,47 Övr.sjukdomar 0,47 0,47 0,28 0,27 0,24 0,21 Kropp -0,03-0,03-0,01 0,00 0,05 0,08 Ben 0,24 0,24 0,16 0,17 0,25 0,22 Juver 0,19 0,25 0,28 0,29 0,15 0,16 Mjölkbarhet 0,03 0,03 0,18 0,18 0,04 0,02 Lynne 0,00 0,00 0,14 0,13 0,02 0,00 Överlevnad 0,68 0,68 0,57 0,56 0,53 0,49 Klövhälsa 0,33 0,33 0,04 0,04 0,20 0,18 MAJ 2013 avelsnytt 15

16 Australiensiska lantbrukare väljer genetik från VikingGenetics Av Camilla Rosman Australiensiska lantbrukare väljer i ökande grad genetik från VikingGenetics. De önskar kor med hög produktion, bra hälsoegenskaper speciellt fertilitet, samt bra ben och juver. Detta uppfyller avkommor efter VikingGenetics tjurar. Under en vecka i början av mars hade jag förmånen att besöka VG:s dotterbolag i Australien samt delta i den nationella konferensen Herd2013. Konferensen vänder sig till personal som arbetar inom kokontroll och registrering, allt från fältpersonal till forskare inom området. Dessutom gjorde vi gårdsbesök samt hade en gårdsträff med inbjudna lantbrukare och seminörer i området. Endast 50 % i kokontroll Australien kämpar med att öka sin kokontrollanslutning från dagens 50 %. Av dessa 50 % var det endast ca 20 % av korna som bidrog med någon information om fertilitetsegenskaper och den genetiska trenden har varit negativ för egenskapen tills alldeles nyligen. Australiensiska lantbrukare är avundsjuka på hur Kokontrollen i Skandinavien är organiserad och om våra unika avelsvärden för klövhälsa och Faktaruta VGAustralia mastitresistens och hur vi lyckats med det. "Det är en unik situation för bönderna i de skandinaviska länderna som har tillgång till bästa möjliga verktyg som underlag för bästa management i besättningarna", var några av kommentarerna. Korna har det jobbigt i värmen, och försöker hitta skugga under träden. VikingGenetics Australia, VGAu, är ett dotterbolag till VikingGenetics. Anna Norgren, som tidigare arbetat på VikingGenetics i Skara, har bosatt sig i Australien med sin familj, och driver VGAu tillsammans med Erik Thompson och hans fru Daphne. VikingGenetics kontor ligger i Tallangatta, Victoria. VGAu var vår största exportmarknad under 2012 mätt på omsättning, och vi har stora förhoppningar att försäljningen kommer öka markant när fler mjölkande döttrar efter våra tjurar finns i området. 16 avelsnytt MAJ 2013

17 Champion-kvigan på den lokala utställningen var efter Nästgården! Northern Territory Det är inte varje dag man på våra breddgrader har en koträff på en veranda i 35 graders värme med milsvid utsikt över landskapet. Queensland Western Australia Tallangatta Mjölkproduktion Australien South Australia besättningar varav 3000 kontrollerade 60 % av dessa finns i Victoria 220 kor per besättning Genomsnittlig produktion kontrollerad bes: kg mjölk, 3,8 % fett, 3,2 % protein New South Wales Victoria Tasmania Många fina avkommor efter VikingGenetics tjurar Under gårdsbesöken såg vi många fina 1-årskvigor efter D Sol, S Ross, D Odder, Rakuuna och Nästgården. Lantbrukarna var väldigt nöjda med hur kvigorna såg ut. Eftersom man använder relativt få tjurar och många doser av varje, har man stora dottergrupper och man kan se en tydlig skillnad inom besättning att döttrarna från VikingGenetics-tjurarna är mer robusta, pigga och alerta. Dessa bönder väntar nu med stor spänning tills de ska börja mjölka och de har stora förhoppningar på dem. Vi såg också mjölkande kor efter Törlan, J Rox, Slättaröd och Ränneslöv och ägarna till dessa kor var otroligt nöjda med dem och de fungerar väl under australiensiska förhållanden. Överlag såg korna väldigt välmående ut fastän det var torrt och omkring 35 grader varmt på dagarna. Värmen ger stora utmaningar Australien i mars är höst. Hagarna är vid den här tiden gula och torra efter den värme som varit under sommaren. Bönderna vi talade med menar att vid över 40 grader varmt påverkas mjölkproduktionen negativt. Man utfodrar med ensilage ute och kraftfoder inne i samband med mjölkning. Koncentrerad kalvning gör att dotterfertilitet är en viktig parameter vid val av tjurar. MAJ 2013 avelsnytt 17

18 RASSTYRELSE Ordförande Erik Hansen, Rødding T: M: Vice ordförande Kaj Fredriksson, Kode T: M: Vice ordförande Jari Loponen, Kuru T: Torben Thosen T: M: Anders Dahlgård, Roslev T: M: Jan Duchwaider, Skibby T: M: Lars-Inge Gunnarsson, Laholm T: M: Knud J. Nielsen, Glejbjerg T: M: Casper Pedersen, Bindslev T: M: Anna Lappalainen, Siilinjärvi T: Anna-Karin Aaby-Ericsson, Alvesta T: M: Erik Sørensen har varit lantbrukare i 38 år och tycker det är roligt att hålla på med avel och samtidigt bidrar avelsarbetet till ett gott ekonomiskt resultat! Inköp av embryon och embryospolningar bidrar till ett gott ekonomiskt resultat för hela verksamheten Erik Sørensen, Fårvang, har haft goda resultat när det gäller inköp av embryon och egen embryoverksamhet. Att hålla på med detta gör att vardagen blir lite mer spännande och bidrar också till ett positivt ekonomiskt resultat. Bram Krijger T: M: Karoline Holst T: M: RASMEDARBETARE Claus Langdahl T: M: Camilla Rosman T: M: Johanna Aro M: Erik Sørensen (61) har haft kor i 38 år. I dag står det 120 Holsteinkor i ett lösdriftsstall och avelsarbetet bidrar till ett gott ekonomiskt resultat. Samtidigt som det är väldigt roligt att hålla på med avel inleder Erik samtalet. Erik har nära till skratt och så snart samtalet kommer in på avel lyser entusiasmen. Vi har alltid använt bra tjurar från husdjursföreningen och i många år fått hjälp med semineringsplan. Detta med ET och embryon startade med köpet av fyra Mascol-embryon från dåvarande Dansire efter den tyska kon Neblina (BW Marshall). De fyra embryona gav dock bara en kalv. Dansire kontaktade mig, och frågade om jag ville köpa ett embryo till av samma kombination. Lyckligtvis sa jag ja tack, för det var faktiskt detta embryo som blev till succéko nr. 1975, som har fått namnet Holtlund Mascol Nora, berättar Erik. Neblina är bl.a. mor till VH Grafit (Goldwyn) och Tir An O Man Neblina (O-Man) Det började med Nora Ko 1975 Nora blev högt genomiskt testad, och nu började Erik för första gången i sin karriär som kobonde att arbeta med ET. Nora spolades med D Etoto och det gav två kalvar, där den ena blev såld till VikingGenetics. Därefter blev det två embryon efter Super som gav kvigan 2462, som är en mycket trevlig historia mer om detta senare. Det stod sju recipienter klara, och jag köpte sex embryon efter Shottle hos Sören Ernst Madsen. Det gav fem kalvar, där de fyra första blev testade av VikingGenetics. Tredje gången spolades Nora med VH Bismark. Resultatet blev nio embryon och sex kalvar tre tjurar och tre kvigor. Den ene tjuren köptes in av VikingGenetics och heter VH Bekker g +20. De tre kvigorna har nummer 2425, 2426 och 2428, och de har alla testats positivt på genomiska test. Kviga 2425 är spolad med D Grove, vilket gav tio embryon och sex kalvar. 18 avelsnytt MAJ 2013

19 Kviga 2426 blev spolad med VH Mota (Man-O-Man x Ramos). Även detta blev en succé med 11 embryon och nio kalvar! Den ena av dessa kalvar är på väg till VikingGenetics. Erik väntar i skrivande stund på resultatet av genomiska test på flera av kalvarna och hoppas självklart på jackpot! En kul historia Nu kommer vi till den trevliga historien om kviga 2462 skrattar Erik. Hon blev seminerad med VH Op (D Onside x Jordan 3) den dagen när kvigorna 2425 och 2426 skulle semineras. Som djurskötare ska man notera brunster och blodflytningar, vilket jag också gjorde med Hon blev emellertid ihopblandad, så efter att hon blev seminerad lade jag sju dagar senare in ett embryo på henne. Nio månader senare födde hon två välskapta kalvar den ena var hennes egen efter insemineringen med VH Op och den andra efter hennes halvsyster, kviga 2426 med VH Mota som far. Det är den sortens historier som gör det extra roligt att vara kobonde! Genomisk test - en förutsättning för ET Erik har alltid samarbetat med ET-veterinär Søren Ernst Madsen och embryon läggs in i egna recipienter - både färska och frysta embryon. Erik kan inte se någon skillnad i dräktighet om embryona läggs in färska eller frysta. Framöver kommer vi testa alla kvigor genomiskt som har höga härstamningsindex, och han väntar sig mycket av familjen efter ko De tre VH Bismark kvigorna är klara för spolning nu, och Erik satsar därefter på att spola de bäst testade kvigorna i nästa generation. I maj kommer resultaten på två tjurar efter Fexter Cap och ännu en efter VH Mota. Erik skulle aldrig drömma om att spola kvigor som inte är genomiskt testade. Nu är det större säkerhet att man verkligen spolar de genetiskt sett bästa djuren. Att hålla på med ET är fortfarande ett litet lotteri, men med genomiska test är chansen större att få en vinst. Den största och viktigaste förutsättningen för god ekonomi i ET är goda dräktighetsresultat. Här är förberedelsen av recipienter A och O. Den näst viktigaste förutsättningen för gott resultat är möjligheten att få sälja en eller flera tjurkalvar till VikingGenetics, då kvigorna själva inte kan betala tillbaka en spolning, avslutar Erik. Fakta Holtlund 120 Holstein-kor kg mjölk Celltal Inkalvningsålder: 24,3 månader 15 ET-kalvar födda de senaste två månaderna Avelsmål: Hälsoegenskaper, ben och juver Erik Sørensen med tre ET systrar efter VH Bismark x Holtlund Mascol Nora. En är spolad som kviga med D Grove: tio embryon och sex kalvar. En annan med VH Mota (Man-O-Man x Ramos): 11 embryon och nio kalvar. MAJ 2013 avelsnytt 19

20 Holstein-succé på Asmo Kärnbesättningen på Asmo i Finland köper in de högst genomiskt testade Holstein-kvigorna i Finland för att spola dem. Kvalitén på de genomiska värdena bestämmer inköpspriset. Kvigor kan också komma till besättningen under en period och spolas. De tillbringar några månader där och spolas två eller tre gånger. Därefter återvänder de till sin ursprungsbesättning. Hittills har det varit ett par inhyrda kvigor och den första Asmo-kvigan, Levälän Ilmaus, (VH Salomon x Mascol), med g + 28, är uppfödd hos Marika och Marko Repo. Den första spolningen gav 18 överförbara embryon efter Headliner, och den andra spolningen gav 21 embryon efter VH Gregor. Alla embryon blev snabbt sålda. I Asmo-besättningen har Holstein-kvigor under det senaste året producerat i genomsnitt 10,3 överförbara embryon per spolning. I maj kom tre nya Holstein-kvigor till Asmo tillsammans med 12 Ayrshire-kvigor. I Finland har det redan spolats enskilda kvigor med det nya spolkontraktet som ger SEK i spolstöd till lantbrukaren. En av dem var Marja och Timo Smolanders Jokirannan Irina (Sterngold x Rakuuna) med g +26. De hade aldrig spolat tidigare, men med det spolstöd VikingGenetics erbjöd kunde de inte motstå att prova. Resultatet blev nio överförbara embryon efter VH Blume. Sex av dessa blev inlagda i recipienter direkt och tre finns kvar. Den finska kvigan Levälän Ilmaus (VH Salomon x Mascol) med g + 28 gav 18 överförbara embryon vid första spolning (Headliner) och 21 embryon vid den andra (VH Gregor). Alla embryon såldes snabbt (arkivfoto från Finland). VikingGenetics köper och säljer embryon VikingGenetics har beslutat att vara mer aktiv i förmedling av embryon till och från våra medlemmar en slags katalysator i processen. Vi erbjuder därför att köpa embryon på de allra bästa hondjuren och vidareförmedla dem till andra lantbrukare om ni önskar. Alternativt kan vi lägga in embryon på våra egna hondjur, t.ex. på ASMO i Finland. Embryokontrakten som vi erbjuder på hondjuren är på djur som vi redan har spolkontrakt på efter att de blivit högt genomiskt testade. Om hondjuret ger väldigt många embryon vid en spolning, eller lantbrukaren inte önskar lägga in embryona själv så kan VikingGenetics köpa embryona. Vi erbjuder då två olika modeller: Antingen betalar vi 800 Euro per embryo (7 000 SEK vid rådande eurokurs). Det är då ett rent köp utan förpliktelser. Eller också betalar vi 500 Euro per embryo (4 300 SEK) + 2 % royalty, om dessa embryon leder till en tjur som har rätt till royaltyersättning. VikingGenetics säljer emellanåt utländska embryon och använder då följande modell: Försäljningspris 675 Euro (5 900 SEK) per embryo och då är det garanterat återköp av eventuellt född tjurkalv för 1340 Euro ( SEK), oavsett kalvens genomiska avelsvärde. Om du är intresserad av att köpa embryon så kontakta Ann Tidström på tel Eller din avelsrådgivare. Det är vår förhoppning att detta kan bidra till att öka förmedlingen av embryon från våra bästa hondjur i rasen, vilket kommer vara till gagn för både ägaren till hondjuret, köparen av embryot och rasen som helhet! Den första kvigan är redan spolad i det nya projektet med embryoförmedling hos VikingGenetics. Kviga nr 5024 (VH Grafit x Rakuuna) är spolad två gånger. Första spolningen seminerades hon med två tjurar, VH Sultan och Offie och den gav 6 embryon. Andra gången med VH Lund vilket gav 5 embryon. Alla embryon såldes snabbt till en finsk lantbrukare. Donatorkvigan har imponerande g +36! 20 avelsnytt MAJ 2013

{ nr 03 SEPTEMBEr 2012 } AVELSSTRATEGI MED X-VIK OCH KÖTT. Sidan 4. SEPTEMBEr 2012 avelsnytt

{ nr 03 SEPTEMBEr 2012 } AVELSSTRATEGI MED X-VIK OCH KÖTT. Sidan 4. SEPTEMBEr 2012 avelsnytt { nr 03 SEPTEMBEr 2012 } AVELSSTRATEGI MED X-VIK OCH KÖTT Sidan 4 40 33 57 SEPTEMBEr 2012 avelsnytt 1 Av vice ordförande Casper Pedersen Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 randers SØ T: +45 8795 9400,

Läs mer

Har storleken betydelse? FAKTA OCH LITE TANKAR AV EMMA CARLÉN

Har storleken betydelse? FAKTA OCH LITE TANKAR AV EMMA CARLÉN Har storleken betydelse? FAKTA OCH LITE TANKAR AV EMMA CARLÉN Extremfall är intressanta Världens minsta ko Swallow 84 cm hög men kanske inte så relevanta Världens största ko Chili 2 m hög 1 ton Våra moderna

Läs mer

{ NR 01 FEBRUARI 2014 } FÖLJ DIN PLAN OCH KOM DIT DU VILL Sidan 6. FEBRUAR 2013 avlsnyt

{ NR 01 FEBRUARI 2014 } FÖLJ DIN PLAN OCH KOM DIT DU VILL Sidan 6. FEBRUAR 2013 avlsnyt { NR 01 FEBRUARI 2014 } FÖLJ DIN PLAN OCH KOM DIT DU VILL Sidan 6 FEBRUAR 2013 avlsnyt 1 Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ T: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401 info@vikinggenetics.com Web: vikinggenetics.com

Läs mer

Genomiska avelsvärden revolutionerar avelsarbetet

Genomiska avelsvärden revolutionerar avelsarbetet Hans Stålhammar, VikingGene cs hasta@vikinggene cs.com Tre stora tekniska genombrott Teknikutvecklingen tar ibland stora steg framåt och påverkar därmed olika verksamheter. För nötkreatursavels del var

Läs mer

{ NR 04 DECEMBER 2015 } Gunnarstorp 13 år, vår äldsta tjur i produktion. Läs mer sid. 15

{ NR 04 DECEMBER 2015 } Gunnarstorp 13 år, vår äldsta tjur i produktion. Läs mer sid. 15 { NR 04 DECEMBER 2015 } Gunnarstorp 13 år, vår äldsta tjur i produktion Läs mer sid. 15 Av VD Rex A. Clausager Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ T: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401 info@vikinggenetics.com

Läs mer

Har storleken betydelse?

Har storleken betydelse? Emma Carlén är utbildad Husdjursagronom. Hon har forskat inom ämnet husdjursgenek om hur man på bästa sä kan hia tjurar och kor som nedärver resistens mot juverinflammaon. Emma började på Svensk Mjölk

Läs mer

{ NR 02 MAJ 2014 } SALLTORP ÄR SNABB PÅ DET SENASTE! Sidan 8

{ NR 02 MAJ 2014 } SALLTORP ÄR SNABB PÅ DET SENASTE! Sidan 8 { NR 02 MAJ 2014 } SALLTORP ÄR SNABB PÅ DET SENASTE! Sidan 8 Av VD Claus Fertin Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ T: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401 info@vikinggenetics.com Web: vikinggenetics.com

Läs mer

MINDRE KOR MJÖLKAR LÄNGRE PÅ KÅRTORPS SÄTERI

MINDRE KOR MJÖLKAR LÄNGRE PÅ KÅRTORPS SÄTERI { NR 04 DECEMBER 2013 } MINDRE KOR MJÖLKAR LÄNGRE PÅ KÅRTORPS SÄTERI Sidan 4 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ T: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401 info@vikinggenetics.com

Läs mer

Husdjursavel för långsiktiga behov. perspektiv. Jan-Åke Eriksson, Svensk Mjölk Nils Lundeheim, SLU

Husdjursavel för långsiktiga behov. perspektiv. Jan-Åke Eriksson, Svensk Mjölk Nils Lundeheim, SLU Husdjursavel för långsiktiga behov i ett svenskt och nordiskt perspektiv Jan-Åke Eriksson, Svensk Mjölk Nils Lundeheim, SLU För att kunna påverka utvecklingen av en husdjursras så att värdefulla genetiska

Läs mer

NR 03. september 2014

NR 03. september 2014 { NR 03 september 2014 } Av ordförande Lars-Inge Gunnarsson Huvudkontor ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers sø t: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401 info@vikinggenetics.com Web: vikinggenetics.com Avdelning Sverige

Läs mer

Kornas livslängd hur påverkas gårdens resultat?

Kornas livslängd hur påverkas gårdens resultat? hur påverkas gårdens resultat? Emma Carlén och Jan-Åke Eriksson, Växa Sverige emma.carlen@vxa.se, jan-ake.eriksson@vxa.se Hållbara kor vill de flesta mjölkbönder ha då de o ast förknippas med ökad lönsamhet.

Läs mer

{ NR 03 SEPTEMBER 2015 } Från nybörjare till fullfjädrade mjölkproducenter på 5 år. Läs mer sid. 4

{ NR 03 SEPTEMBER 2015 } Från nybörjare till fullfjädrade mjölkproducenter på 5 år. Läs mer sid. 4 { NR 03 SEPTEMBER 2015 } Från nybörjare till fullfjädrade mjölkproducenter på 5 år Läs mer sid. 4 Av ordförande Lars-Inge Gunnarsson Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ T: +45 8795 9400, F:

Läs mer

Kårtorp Lantbruk i Tibro satsar på VikingRed Läs mer sid. 5 { NR 01 FEBRUARI 2015 }

Kårtorp Lantbruk i Tibro satsar på VikingRed Läs mer sid. 5 { NR 01 FEBRUARI 2015 } Kårtorp Lantbruk i Tibro satsar på VikingRed Läs mer sid. 5 { NR 01 FEBRUARI 2015 } Av ordförande Lars-Inge Gunnarsson Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ T: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401

Läs mer

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar brunstpassning och seminering. Semin i två olika varianter

Läs mer

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN?

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? Limousin - Den gyllenbruna eliten Historia, egenskaper och utveckling Limousinrasen härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet.

Läs mer

FRISKARE KOR MED GENOMISK TEST Sidan 4

FRISKARE KOR MED GENOMISK TEST Sidan 4 { NR 03 SEPTEMBER 2013 } FRISKARE KOR MED GENOMISK TEST Sidan 4 47 29 42 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Huvudkontor Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ T: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401 info@vikinggenetics.com

Läs mer

Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015

Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015 Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015 Resenärer: Resan gjordes i samarbete mellan Värmlands Koklubb. Vi var 8 deltagare på resan så vi fick plats i en minibuss.

Läs mer

Lars-Inge Gunnarsson. Ränneslöv/Skottorps Säteri. Nordisk Avlsværdivurdering

Lars-Inge Gunnarsson. Ränneslöv/Skottorps Säteri. Nordisk Avlsværdivurdering Lars-Inge Gunnarsson Ränneslöv/Skottorps Säteri Ränneslöv Ränneslöv/Skottorps Säteri *1085 hektar åker och bete *35 hektar skog *540 ägd, resten arrende Ränneslöv/Skottorps Säteri 1085 åker och bete *250

Läs mer

Nyheter - NAV gemensam Svensk Finsk Dansk rutinavelsva rdering 1 november 2016

Nyheter - NAV gemensam Svensk Finsk Dansk rutinavelsva rdering 1 november 2016 Nyheter - NAV gemensam Svensk insk Dansk rutinavelsva rdering 1 november 2016 Den senaste rutinkörningen i NAV-samarbetet för mjölkegenskaper, tillväxt, honlig fruktsamhet, exteriör, juverhälsa, övriga

Läs mer

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN?

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? Limousin - Den gyllenbruna eliten Historia, egenskaper och utveckling Limousinrasen härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet.

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

Våra tjurar. Ägare: Niels Hansen, Brovst, Danmark. Ägare: Tronsmark Holstein, Bindslev,

Våra tjurar. Ägare: Niels Hansen, Brovst, Danmark. Ägare: Tronsmark Holstein, Bindslev, Våra tjurar Ägare: Niels Hansen, Brovst, Danmark Ägare: Tronsmark Holstein, Bindslev, Tjurkatalog Februari 2014 Högre bättre lönsamhet! det mest kompletta indexet i världen (Nordic Total Merit) är det

Läs mer

Room Service för en ko

Room Service för en ko Room Service för en ko Att bygga och sköta stallar för kor kring kalvning Håkan Landin, Svensk Mjölk & Hans Lindberg, Svenska Husdjur Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings Konsert och Konferens

Läs mer

Milly en västerbottnisk exportframgång!

Milly en västerbottnisk exportframgång! Milly en västerbottnisk exportframgång! När vi var på stämmobesök på Focksta fick vi se en imponerande mängd Milly-kor, närmare bestämt 20 st plus ytterligare 18 st kvigor och kalvar i angränsande hagar

Läs mer

Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen Angus, Blonde d Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental

Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen Angus, Blonde d Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental Svensk Mjölks bestämmelser angående Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen Angus, Blonde d Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental 1. Organisation 1.1 Beslut

Läs mer

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa HPM Djurhälsokostnader 1.41 Managementverktyg för mjölkföretaget Håkan Landin, Svensk Mjölk AB & Djurhälsan i Härjedalen HB Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings

Läs mer

Arbete med nötkreatur livsfarligt? Definitivt Ja. Det. Utföres. På fel. sätt

Arbete med nötkreatur livsfarligt? Definitivt Ja. Det. Utföres. På fel. sätt 1 Arbete med nötkreatur livsfarligt? Definitivt Ja Om Det Utföres På fel sätt 2 1 Lite statistik - Ca 300 arbetsolyckor med djur rapporterade/år Nötkreatur 70 st/år, 60 % män häst 100 st/år, 75% kvinnor

Läs mer

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar:

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Heimir tillträde sin befattning som anställd på halvtid 1. januari

Läs mer

Instruktionsbok. Överföring av data mellan ALPRO version 6.6x och Postmästaren

Instruktionsbok. Överföring av data mellan ALPRO version 6.6x och Postmästaren Instruktionsbok Överföring av data mellan ALPRO version 6.6x och Postmästaren 070101 Innehållsförteckning Sidan 1. Vad behövs för att det skall fungera? 3 2. Vilka uppgifter kan kommuniceras? 3 3. Födelseidentitet

Läs mer

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Besättningsservice från Riskdjur till Friskdjur För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Vad är Besättningsservice? Din veterinär Regelbundna besök Systematiskt urval av riskdjur

Läs mer

Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204). 1.1 Beslut och överklagande 1.1.1 Beslut om stambokföring och registrering Beslut om stambokföring och registrering fattas av fälthuvudman. Beslutet lämnas skriftligt i form av stamboks- eller härstamningsbevis

Läs mer

Statistik från Danmark Källa: Dansk Kodkvaeg

Statistik från Danmark Källa: Dansk Kodkvaeg Komplement till artiklar Statistik från Danmark 1 2017 Statistik renrasiga djur, tabell 1-8 Kalvningstatistik för enskilda år kan bli missvisande för raser bara ett fåtal. En sammanslagning av sex års

Läs mer

MJÖLKBESÄTTNINGAR FÖRBÄTTRAR SITT DJURMATERIAL MED HJÄLP AV HAKA-PROJEKTET

MJÖLKBESÄTTNINGAR FÖRBÄTTRAR SITT DJURMATERIAL MED HJÄLP AV HAKA-PROJEKTET HAKA-Projekt MJÖLKBESÄTTNINGAR FÖRBÄTTRAR SITT DJURMATERIAL MED HJÄLP AV HAKA-PROJEKTET Norra Savolax i Finland är ett område där djurmaterialet i besättningarna utvecklats medvetet. Utvecklingen fortgår

Läs mer

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Konivå uppstallning, handtering och miljö Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Mjölkproduktionen och miljön Klimateffekterna (metan, kväveoxid, ammoniak) Klimatuppvärmning

Läs mer

1 Bevisets utskriftsdatum.

1 Bevisets utskriftsdatum. Ver.2 070215 TOLKNINGSGUIDE FÖR KAPs HÄRSTAMNINGSBEVIS 1 Bevisets utskriftsdatum. 2 BESTÄLLANDE BES., NAMN & ADRESS Beställande bes: om beställningen av beviset har gjorts med typ av beställning = Bruksid.

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING 2006 dikor INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i dikalvsproduktionen krävs att korna har god fertilitet och att kalvarna inte bara överlever utan även växer bra fram till avvänjningen. Det förutsätter

Läs mer

NYHETER Nr 01 april 2013

NYHETER Nr 01 april 2013 NYHETER Nr 01 april 2013 MONTBELIARDE / HOLSTEIN / VIKING RED VIKING RED / HOLSTEIN / MONTBELIARDE DET BÄST BEprÖVaDE KOrSNiNGSprOGraMMET ProCROSS Redon 7675 (MO x SRB x HOL). Ägare: Andersen Dairy, Idaho,

Läs mer

High tech avel. XXVIII NØK-kongres, 21.-24.juli 2002, i Brønderslev, Danmark. Jarmo Juga Nordisk Avelsvärdering

High tech avel. XXVIII NØK-kongres, 21.-24.juli 2002, i Brønderslev, Danmark. Jarmo Juga Nordisk Avelsvärdering High tech avel Jarmo Juga Nordisk Avelsvärdering Utveckling i avelsmetoder har gått fast framåt. I dag moderna avelsprogram utnyttjar både kvantitativa och molekylgenetiska information i selektion av bästa

Läs mer

GUIDE VID KÖP AV EMBRYO

GUIDE VID KÖP AV EMBRYO GUIDE VID KÖP AV EMBRYO NYTT DJURMATERIAL GENOM EMBRYO Grunden för mjölkproduktion är en hållbar, bra producerande och ekonomisk ko. Att satsa på bra djurmaterial är en god investering för djurgården.

Läs mer

Inbjudan till Individprövning 2012/2013 omgång 20

Inbjudan till Individprövning 2012/2013 omgång 20 Inbjudan till Individprövning 2012/2013 omgång 20 Innehåll Sammanfattning s 2 Inbjudan s 3-4 Regler för prövningsomgången 2012/2013 s 5-10 Bilaga 1 Prövningskostnader s 11 Bilaga 2 Anmälningsblankett s

Läs mer

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten?

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Kan glukogena substanser i foderstaten Hanna Lomander, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara hanna.lomander@slu.se Introduktion

Läs mer

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande.

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande. Populationsstorlek, registreringssiffror Generellt ses fallande registreringssiffror och antalet registreringar under perioden ligger i genomsnitt på 1178. Detta till trots, är cocker spanieln en populär

Läs mer

Avel i ekologisk husdjursproduktion - nuläge och framtidsinriktning

Avel i ekologisk husdjursproduktion - nuläge och framtidsinriktning Foto: ediblegeography.com Avel i ekologisk husdjursproduktion - nuläge och framtidsinriktning Therese Ahlman Inst. för husdjursgenetik, SLU E-post: therese.ahlman@slu.se Jordbruksverkets FoU-dag 11 april

Läs mer

Ekonomisk analys av andvändningen av könssorterad sperma, embryoöverföring och genomisk selektion på besättningsnivå

Ekonomisk analys av andvändningen av könssorterad sperma, embryoöverföring och genomisk selektion på besättningsnivå Ekonomisk analys av andvändningen av könssorterad sperma, embryoöverföring och genomisk selektion på besättningsnivå Economic analysis of using sexed semen, embryo transfer and genomic selection on dairy

Läs mer

{ NR 04 december 2014 } Norra Freberga. - hög produktion och långlivade kor. Läs mer sid. 14

{ NR 04 december 2014 } Norra Freberga. - hög produktion och långlivade kor. Läs mer sid. 14 { NR 04 december 2014 } Norra Freberga - hög produktion och långlivade kor Läs mer sid. 14 Huvudkontor ebeltoftvej 16, dk-8960 Randers SØ T: +45 8795 9400, F: +45 8795 9401 info@vikinggenetics.com Web:

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Provmjölkningsredovisning Besättningsuppgifter

Provmjölkningsredovisning Besättningsuppgifter Tolkningsguide 1 6 7 11 3 4 8 9 10 2 12 5 13 16 14 15 2 Provmjölkningsredovisning Besättningsuppgifter AVKASTNING, ANTAL KOR OCH FÖRVÄNTADE KALVNINGAR 1. Koantal Koantal Totalt anger koantalet i databasen

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Ulf Sahlin, US-Farming och Hans Lindberg, Svenska Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag 2010 US Farming - Affärside Att Utnyttja de resurser som närområdet

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

äg verige på v äxa S V

äg verige på v äxa S V Växa Sverige på väg INNEHÅLL Ordförande och VD har ordet 2 Kort fakta om Växa Sverige 3 Styrelsepresentation 4-5 Pågående projekt 6-7 Kokontrollen 8-9 Statistik 10-11 Avel 12-13 Assistentsemin 14 Djurägarsemin

Läs mer

2012 Svensk Mjölk AB HANDLEDNING

2012 Svensk Mjölk AB HANDLEDNING HANDLEDNING I Innehållsförteckning Kapitel 1 Slaktresultat 1 1 Födelse till slakt... 1 2 Inköp till slakt... 3 Kapitel 2 Vägningar 7 1 Vägningsbevakning... 7 2 Korrigerade vikter... 9 Kapitel 3 Stambokföring

Läs mer

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare Distriktsveterinärerna tipsar Information till Stoägare Avelssäsongen Våren är här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över hela landet hos såväl ston som stoägare. Då det varje år

Läs mer

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m. Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.m Den här sammanställningen är ett resultat av en e-postkommunikation

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Anett Seeman

Anett Seeman Utfodring av Dikor Anett Seeman anett.seeman@gardochdjurhalsan.se Se helheten! Före kalvning Kalvning Diperiod Avvänjning 1 Dikons näringsbehov Kalvning Avvänjning Lågdräktighet Högdräktighet Laktation

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Våra tjurar. Tjurkatalog mars-maj 2015

Våra tjurar. Tjurkatalog mars-maj 2015 Tjurkatalog mars-maj 2015 Våra tjurar 676 Kransa, 3-e kalvare (V Föske x Peterslund). Mor till VR Fair, +30. Uppfödare: Gunnar Pettersson, Ramneredshagar, Vänersborg. Mor till VH Oure (VH Osmus x VH Bismark)

Läs mer

Avelsföreningen för Svensk röd och vit boskap. Stort intresse för SRB-föreningens avelsdag på Örnsro.

Avelsföreningen för Svensk röd och vit boskap. Stort intresse för SRB-föreningens avelsdag på Örnsro. SRB-Bladet Avelsföreningen för Svensk röd och vit boskap 12012 Stort intresse för SRB-föreningens avelsdag på Örnsro. Showmanshipläger för barn och ungdomar 2011. Arrangör: Kalmar SRB-klubb. SRB VÅRMÖTE

Läs mer

Dikons fruktsamhet - vad påverkar? Hans Gustafsson Svensk Mjölk

Dikons fruktsamhet - vad påverkar? Hans Gustafsson Svensk Mjölk Dikons fruktsamhet - vad påverkar? Hans Gustafsson Svensk Mjölk Fruktsamheten är den viktigaste faktorn i dikoproduktionen Övergripande mål i dikobesättningar >90% av moderdjuren får en avvand kalv Kvigans

Läs mer

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 Att snabbt få igång en fungerande produktion i de nya byggnaderna är A och O för lönsamheten. Det är därför viktigt att redan från start skapa rutiner för att följa upp produktionen och att

Läs mer

Nötköttsproduktion i Frankrike

Nötköttsproduktion i Frankrike Nötköttsproduktion i Frankrike erfarenheter från en studieresa Madeleine Magnusson, LBT - SLU Alnarp Elise Bostad, LBT - SLU Alnarp Anita Persson, LRF Skåne Jämförelser Frankrike Sverige Frankrike Sverige

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Inbjudan till Individprövning 2011/2012 omgång 19

Inbjudan till Individprövning 2011/2012 omgång 19 Svensk Köttrasprövning AB Inbjudan till Individprövning 2011/2012 omgång 19 Innehåll Sammanfattning s 2 Inbjudan s 3-5 Regler för prövningsomgången 2011/2012 s 6-11 Bilaga 1 Prövningskostnader s 12 Bilaga

Läs mer

Anlagspar I våra gener sitter anlagen parvis, ett från fadern och ett från modern.

Anlagspar I våra gener sitter anlagen parvis, ett från fadern och ett från modern. Ordlista Additiv genetisk variation Variation, dvs. skillnader mellan djur, som beror på enskilda geners uttryck. Effekten av de två genvarianterna läggs ihop, avkomman blir i medeltal som genomsnittet

Läs mer

hybrid! Artikel i tidningen Svensk Gris med knorr nr

hybrid! Artikel i tidningen Svensk Gris med knorr nr Samarbete som resulterar i världens bästa hybrid! Artikel i tidningen Svensk Gris med knorr nr 1-2010. Lönsam slaktgrisproduktion med halm och knorr En tidskrift från Sveriges Grisföretagare Svensk Gris

Läs mer

Tips för dig som vill börja med HEREFORD. Ditt bästa val idag och för framtiden

Tips för dig som vill börja med HEREFORD. Ditt bästa val idag och för framtiden Tips för dig som vill börja med HEREFORD Ditt bästa val idag och för framtiden Ursprung Hereford är en mycket gammal, härdig köttras som har sitt ursprung i grevskapet Herefordshire i England och är en

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuret. Försäkringen gäller

Läs mer

Välkommen till LAMK:s Arbetsmiljökonferens 2011 Vi tackar våra sponsorer!

Välkommen till LAMK:s Arbetsmiljökonferens 2011 Vi tackar våra sponsorer! Kraftsamling för en säker djurhantering av nötkreatur Välkommen till LAMK:s Arbetsmiljökonferens 2011 Vi tackar våra sponsorer! DeLaval International AB Svenska Kommunalarbetarförbundet Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Läs mer

(5) Om Växa Sverige

(5) Om Växa Sverige 2016-09-14 1 (5) För mjölkföretag som expanderar, och som har hög andel fasta kostnader, är det viktigt att produktionen fungerar optimalt. Hög mjölkavkastning och ökad effektivitet för bland annat arbete

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

Handledning foderbudget

Handledning foderbudget 1 Handledning foderbudget Laktationskurvor Börja med att beräkna besättningens medellaktationskurvor under Funktioner, välj Medellaktationskurvor. Är det första gången kurvorna uppdateras kommer en ruta

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Ayrshire-tjurar i användning 1/2015

Ayrshire-tjurar i användning 1/2015 Ayrshire-tjurar i användning 1/2015 ET BRUK OCH Mjölk Fett Prot. Fertil. Födelse Kalvning Korshöjd Juv. Kropp Ben Klöv Lynne Mjölkbarh. Prislistan giltig från 01.03.2015 sjukdomar + AKTUELLA TJURAR Viktkoefficient

Läs mer

Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar

Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar Uppdragsrapport 2014-07-01 Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar Bakgrund Det har funnits mycket oro kring vilka effekter förbudet mot uppbundna djur och kravet

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

Sveriges bönder om djur och etik.

Sveriges bönder om djur och etik. Våra värderingar och vårt sätt att handla ska leda till att djuren får en god djurhälsovård, sina grundläggande fysiologiska behov tillgodosedda, möjlighet att bete sig naturligt, skydd mot smärta, lidande

Läs mer

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag Författare Markus Oskarsson, Svensk Mjölk (markus.oskarsson@svenskmjolk.se) Steffi Wille, European Dairy Farmers (steffi.wille@vti.bund.de)

Läs mer

Projektrapport. www.lansstyrelsen.se/orebro. Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011. Foto: Thomas Börjesson. Publ. nr 2012:3

Projektrapport. www.lansstyrelsen.se/orebro. Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011. Foto: Thomas Börjesson. Publ. nr 2012:3 Projektrapport Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Thomas Börjesson Publ. nr 2012:3 Sammanfattning Under sommaren 2011 genomförde Länsstyrelsen ett kontrollprojekt

Läs mer

Våra tjurar 2014/15. Tjurkatalog dec-feb. 961 Alva, 2-kalvare, mor till VR Limit. Uppfödare: ESAE lantbruk AB, Åtvidaberg

Våra tjurar 2014/15. Tjurkatalog dec-feb. 961 Alva, 2-kalvare, mor till VR Limit. Uppfödare: ESAE lantbruk AB, Åtvidaberg Våra tjurar Tjurkalv med härstamningen VR Grant x Record, nyligen inköpt till VikingGenetics tillsammans med uppfödare Eva & Roger Arvidsson Idala, Ätran 961 Alva, 2-kalvare, mor till VR Limit. Uppfödare:

Läs mer

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december

Läs mer

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Foto: Åsa Lindholm Sofia Malm Vad är HD och ED? Två av de vanligaste ärftliga defekterna hos hund Tillväxtrubbningar i skelettet, orsakar artros i leden

Läs mer

Genetisk trend i NTM, Holsteinkor

Genetisk trend i NTM, Holsteinkor Slutrapport SLF-projektet V050059 DNA-baserad selektion för förbättring av sjukdomsresistens, fruktbarhet, kalvöverlevnad och produktionsegenskaper hos mjölkkor Bakgrund Under de senaste årtiondena har

Läs mer

Kvighotell - En ny model för ungdjur management

Kvighotell - En ny model för ungdjur management DAGENS EPISTOLA Kvighotell - En ny model för ungdjur management A ungdjurstallar på samma gård B Ungdjurstall som hotell (flere kunder i hotellet) Nordisk Byggträff i Billund Danmark Tapani Kivinen Architect

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art.

Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art. Naturens behov av genetisk variation Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art. Då vi benämner en art i naturen som utrotningshotad

Läs mer

TJURPRESENTATION TYSK HOLSTEIN VINTER/VÅR 2014

TJURPRESENTATION TYSK HOLSTEIN VINTER/VÅR 2014 TJURPRESENTATION TYSK HOLSTEIN VINTER/VÅR 2014 GGI Sweden förmedlar det allra bästa från tysk Holstein, till svenska gårdar. Med stor kunskap och erfarenhet erbjuder vi en rad kvalitativa tjänster och

Läs mer

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING. Det intelligenta öronmärket

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING.  Det intelligenta öronmärket SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING Det intelligenta öronmärket Realtids övervakning av var dina kor är Pålitlig brunstbevakning Idisslingsövervakning www.smartbow.at SÅ LÄTT ATT HITTA SINA DJUR Realtids

Läs mer

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD-index ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD, eller höftledsdysplasi som förkortningen står för, är ett alltför vanligt problem i många storvuxna

Läs mer

Handledning Indata via Webb. - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04

Handledning Indata via Webb. - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04 Handledning Indata via Webb - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04 www.vxa.se I Innehållsförteckning 1 Kapitel 1 Provmjölkning 1 Steg 1 Ny provning...

Läs mer

Våra tjurar. Tjurkatalog sept-nov. 678 Kickan (Ullimulli x R David). Tjurkalv köpt efter VR Auror.

Våra tjurar. Tjurkatalog sept-nov. 678 Kickan (Ullimulli x R David). Tjurkalv köpt efter VR Auror. Våra tjurar 678 Kickan (Ullimulli x R David). Tjurkalv köpt efter VR Auror. 2383 Sigrid (D Limbo x Zenith). Moder till tjuren VH Bozze far VH Blume. Dotter efter VJ Husky, den bäst avkommebedömda tjuren

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

KAP, Kött Avel Produktion.

KAP, Kött Avel Produktion. Svensk Mjölks bestämmelser angående KAP, Kött Avel Produktion. Till den av SJV utfärdade föreskriften om nötkreatur som används till avel har Svensk Mjölk meddelat följande regler för KAP. 1. Allmänt.

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Nationell och internationell avelsvärdering av raserna Charolais och Limousin i fem Europeiska länder

Nationell och internationell avelsvärdering av raserna Charolais och Limousin i fem Europeiska länder Nationell och internationell avelsvärdering av raserna Charolais och Limousin i fem Europeiska länder Författare Flavio Forabosco, Jenny Ahlqvist, Anna Näsholm Denna artikel ger en sammanfattning av avelsarbetet

Läs mer

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra?

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Nyhetsbrev 8 2014 Landsbygden Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Länsstyrelsen får en hel del telefonsamtal

Läs mer