anordnare Utförare arbetsmarknadsinsatser Omsorg & stöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "anordnare Utförare arbetsmarknadsinsatser Omsorg & stöd"

Transkript

1 anordnare Omsorg & stöd Utförare arbetsmarknadsinsatser

2 2 utförare Innehåll Arbetscentrum...3 Arbetslivsresurs...5 Björn Thulin/Aktiv ung...7 Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. förening...8 Competens Arbetsmarknad Sverige...9 Eductus...11 Elvira Kunskapsutveckling...13 InfoKomp...14 Ingeus...15 Innernet...16 Jobblotsen Sverige Edström och Engström...17 Kunskapsbolaget Integra...18 Lernia Utbildning...19 Mindatlas...20 Manpower Telge Jobbstart...21 Nikita...23 Unusual Works Teknisk Fantasi...24 Foto: Ann Thafvelin

3 3 utförare Arbetscentrum Nacka kommuns Arbetsmarknadsgrupp består av sju eldsjälar med mångårig och bred erfarenhet av alla former av arbetsmarknadsåtgärder. Vi har ett mycket stort kontaktnät bestående av en stor mängd företag och arbetsplatser, inom alla branscher och yrken. Vi samarbetar med hundratals företag i Nacka och närliggande kommuner. Vi kan ta fram arbetsplatser över hela Stockholms län beroende på bransch och utifrån dina preferenser. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen och olika utbildningsanordnare inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen, socialtjänst samt primärvård. Vi samarbetar även med branschorganisationer och fackförbund samt frivilligorganisationer. Vi sätter alltid dig som arbetssökande i fokus och tillsammans söker vi individuella lösningar. Vi använder oss framförallt av praktikplatser som en möjlig väg till anställning. En praktikplats innebär en chans att få prova ett yrke men framförallt att få visa upp sig för en presumtiv arbetsgivare. Vi är mycket vana vid att matcha arbetssökande mot lämplig praktikplats och har genom åren fått ett stort gensvar från både arbetssökande och arbetsplatser. Vi inleder vårt samarbete med att vara ett bollplank för dina funderingar kring arbete och eventuella studier. Efter en genomgång av din arbetshistoria och tankar kring framtid gör vi tillsammans upp en plan. Den kan innehålla både förslag på praktikplatser men också, vid behov, jobbsökaraktiviteter t ex CV-skrivning, intervjuträning och/eller aktivt jobbsökande. Vid första besöket på arbetsplatsen som du väljer kommer vi överens om arbetsuppgifter, arbetstider och praktikperiod. Vi följer alltid upp praktiken noga och finns till hands i alla frågor som rör praktiken. Personalgruppen består av sex socionomer och en beteendevetare. Vi har också en hälsopedagog knuten till verksamheten samt en behörig lärare för våra jobbsökarkurser. Språkkunskaper: engelska, franska, spanska, portugisiska, serbiska, persiska, arabiska. Vi har tolk att tillgå vid behov. Praktik: Vi vänder oss till dig som önskar en praktikplats, oavsett din ålder, arbetslivserfarenhet eller önskemål om bransch. Arbetsträning: För dig som har en begränsad erfarenhet av arbete, eller som av olika skäl har varit borta en längre tid från arbetslivet, erbjuder vi en möjlighet att få pröva/utveckla arbetsförmågan genom arbetsträning. Arbetsträningen anpassas till dina individuella behov och med hänsyn tagen till eventuella fysiska eller psykiska svårigheter. Vi tar fram en arbetsplats efter dina önskemål och inom det yrkesområde du är intresserad av. Arbetsträningen går även att förlägga i någon av våra egna verksamheter på Arbetscentrum. Målsättningen är en återgång i arbete. Vi kan ta emot alla som väljer oss. Hur lämnas synpunkter eller klagomål på verksamheten? Vi har klagomålsrutiner enligt de rutiner som Nacka kommun har antagit. Vi genomför varje år en enkätundersökning som vänder sig till deltagare i vår verksamhet.

4 4 utförare Om du vill komma i kontakt med andra yrkeskompetenser, såsom studie- och yrkesvägledare, sjukgymnast, psykolog, psykiatriker, beroendemottagning m.fl. kan vi utgöra länken. Om du väljer oss som utförare kan du vara säker på att få möta engagerad och kunnig personal med både adekvat utbildning och stor erfarenhet från arbetsmarknadsområdet. Arbetscentrum Tfn: (exp) Tfn: (enhetschef) Fisksätravägen 34 Måndag torsdag, kl , fredag kl Kontaktperson: Josefin Zouiten, enhetschef, Arbetsmarknadsgruppen, Arbetscentrum. Tfn: Länk till Arbetscentrum

5 5 utförare Arbetslivsresurs Arbetslivsresurs AR AB är ett av Sveriges ledande företag inom arbetslivsinriktad rehabilitering, omställning och utveckling av arbetsorganisationer. Bolaget är ett av staten helägt aktie bolag med rikstäckning. I bolaget arbetar 230 medarbetare på ett 40 tal orter. Arbetslivsresurs arbetar med uppdrag åt såväl privata och offentliga arbetsgivare samt myndigheter. Under 2008 genomgick mer än personer ett rehabiliterings-, omställnings- eller utvecklingsprogram. Arbetslivsresurs har varit verksam i branschen sedan början av 1990-talet. Under hela insatsen hos Arbetslivsresurs har du en personlig coach som följer och stödjer dig genom hela programmet. Målet är att påvisa möjligheter och resurser för att stärka dig, öka din motivation och ge stöd i förändringsprocessen för att uppnå målet ett arbete eller studier. Ett viktigt instrument är att tillföra struktur i vardagen. Samtalen pågår parallellt med övriga aktiviteter under hela programmet och sker i dialogform utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Genom att den personliga coachen finns med genom hela insatsen skapas trygghet och kontinuitet samt att arbetet med att höja din motivation och tillit till dig själv underlättas. Den personliga coachens huvudsakliga uppgift är att planera, genomföra och utvärdera aktiviteterna mot uppsatta mål. Coachen fokuserar dina möjligheter, men betonar också ditt personliga ansvar i att medverka till att finna lösningar i den aktuella situationen. Den personliga coachen deltar i alla trepartsamtal och har en löpande dialog med din handläggare. Våra konsulter har oftast en beteendevetenskaplig bakgrund, socionom/beteende vetare, vägledare, arbetsterapeut, psykolog etc. samt en mycket god rehabiliterings och arbetsmarknadskunskap. Konsulterna har lång erfarenhet av att arbeta med människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd, motivationsinsatser samt ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar för att kunna ta steget tillbaka in i arbetslivet igen. Arbetslivsresurs konsulter också upparbetade kontakter och nätverk med lokala och rikstäckande företag, arbetsförmedling och försäkringskassa, arbetsgivarringar och företagsföreningar. Flera konsulter arbetar med chefer och ledare i såväl omställning som i olika stödåtgärder. Arbetslivsresurs har 23 anställda konsulter i Stockholm. Verksamhetsansvarig är beteendevetare med lång erfarenhet som livs-och karriärcoach. Arbetar idag med omställning coachning och utbildning. Ansvarar övergripande för att alla får bästa möjliga stöd av konsulten. Språkkunskaper: finska, engelska, franska, spanska, arabiska Ingen begränsning. När ett samarbete mellan arbetssökande och coach påbörjas görs en överenskommelse där roller och ansvar i samarbetet görs tydligt för båda parter. Vi förväntar oss ett engagemang och ansvartagande i arbetet ifrån såväl dig som arbetsökande som coachen för att du så snabbt som möjligt ska komma vidare i arbetet. I första hand verksamhetsansvarig, i andra hand kontaktperson.

6 6 utförare En viktig del på vägen ut i nytt arbete är praktik. Hos oss får du: Din egen coach under hela programmet Praktik på arbetsplats som kan leda till jobb Hjälp att hitta dina styrkor Möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i arbetslivet i den egen takt Tillgång till aktiva nätverk bland företag, myndigheter och organisationer som söker personal. Seminarier som gör dig framgångsrik i ditt arbetssökande Studie- och yrkesvägledning Arbetslivsresurs Tfn: Flemminggatan 7 Kontorstid kl Verksamhetsansvarig: Maria Waller, , Kontaktperson: Catherine Seton, Säljchef, ansvarig för avtalet Länk till Arbetslivsresurs

7 7 utförare Björn Thulin/Aktiv ung Aktiv Ung hjälper människor att hitta sin egen arbetsmarknad, efter intressen kunskaper och individuella förutsättningar. Stor vikt läggs vid att hjälpa deltagaren att få syn på de egna möjligheterna, kunskaperna, färdigheterna och egenskaperna. Träning i att skapa möten på arbetsmarknaden, att skaffa mer info om yrken och brancher som intresserar genom strukturerade besök och intervjuer. Träning i att hitta sin egen unika arbetsmarknad via olika övningar och samtal. Coachande samtal som motor och inspiration, där emellan eget arbete för att ta sig närmre målet. Vid behov öka graden av aktivitet och få insikt att den egna insatsen är betydelsefull, inte enbart träningen och coachingen. Coaching/träning kring cv - skrivande, personlig marknadsföring, hinder/möjligheter och att våga ta sig ur nuvarande situation. Målet är självförsörjning och att bryta arbetslöshet eller sjukskrivning. Men i slutändan, alldeles oavsett metoder eller teorier, är det vad som händer i mötet mellan två människor som avgör graden av framgång. Varje coaching behöver en grund av tillit och förtroende, då kan man nå hur långt som helst tillsammans. Min roll som coach är att ta ansvar för processen, dock inte för att garantera någon ett jobb. Det ansvaret ligger hos deltagaren. Men jag tränar och fungerar som modell, utmanar och hjälper deltagaren att sätta upp mål och att ta sig dit. Arbetsmarknadscoaching, KBT, Familj- och nätverksarbete, Handledare i Social och Emotionell träning, Projektledning, Entreprenöriellt lärande. Arbetat i drygt 20 år med att hjälpa människor vidare i livet. Ungdoms- och arbetsmarknadscoach, handledare, utbildare, kurator, projektledare, lärare, föreståndare behandlingshem, föräldrautbildare mm. Språkkunskaper: engelska. 10 personer. Arbetslösa unga och vuxna, långtidssjukskrivna år. Björn Thulin Trots namnet Aktiv ung arbetar jag idag med människor i alla åldrar. Har stor erfarenhet av coaching i grupp och individuellt. Människor som kommer till mig ska inte bara få coaching, utan även ett gott bemötande i en svår situation. Jag möter ingen människa utifrån programmerade föreställningar, utan ser varje individ som unik och i sin speciella situation. Björn Thulin/Aktiv ung Tfn: Dannemoragatan 12 / Luntmakargatan 52 Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Björn Thulin

8 8 utförare Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. förening Vi sätter dig som person i centrum. Eftersom vi finns i Nacka är det lätt för dig att komma till oss på Blå Vägen. Vi börjar med att samtala om dina önskemål och förutsättningar för att hitta och behålla ett arbete. Du får själv påverka din tid hos oss och vi stöder och följer dig på vägen till arbete och ökad livskvalitet. I enskilda samtal lägger vi tillsammans grunden för din individuella planering. Om det behövs kan du få extra stöd genom kbt-inriktade samtal. Vi erbjuder också gruppaktiviteter med nyttiga tips, råd och erfarenheter. Ingen går från oss utan fina och säljande ansökningshandlingar. Socionom, arbetskonsulenter och coacher, psykoterapeut med kbt inriktning, arbetsförmedlare, personalchef, pedagog, lärare med SFI-kompetens, sjukgymnast, sjuksköterska, läkare. Verksamhetsansvarig har utbildning och erfarenhet som fil kand, förskolechef, arbetskonsulent, verksamhetsledare. Språkkunskaper: arabiska, engelska, kroatiska, spanska, persiska (farsi, dari), finska, tyska, turkiska, kurdiska, tigrinja, amarinja. Vi har egna arbetstränings- och praktikplatser: Blå Vägen städ & service Blå systugor, hantverk och second hand Hunddagiset Lyktstolpen Blå Vägen Trädgård och Gröna jobb Blå Vägen caféer Vi kan förstås också erbjuda externa praktikplatser. Vi har lång erfarenhet och kan vårt jobb. Därför ökar dina chanser att hitta ett arbete snabbt. Om det tar lite längre tid så har du trevligt hela vägen dit! Arbetssökandet kan vara roligt! Testa Blå Vägen! Enligt överenskommelse. Eftersom vi har lång erfarenhet av karriärcoachning, ungdomar, ny- och korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, arbetssökande från andra länder och arbetslivsinriktad rehabilitering är alla välkomna till Blå Vägen. Vi är bra på att hitta individuella lösningar! Britta Lundberg och Eva Wallensteen. Blå Vägen är nära i alla bemärkelser. Vi bryr oss om och har lång erfarenhet av individuella jobblösningar för var och en. Vi har erfarenhet och kan ta hjälp av arbetsförmedlingens samtliga program för arbetssökande med hela raden av olika anställningsstöd som erbjuds. Vi erbjuder våra sökande personliga ansökningshandlingar. Vi erbjuder kbt-inriktade rehabiliterings insatser. Vi har förmåga att se deltagarnas starka sidor och vi lyfter fram dem! Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. förening Tfn: (huvudkontor), ; (Nacka) Mobil: (Britta Lundberg) Brantvägen 1, Saltsjöbaden (Fisksätra) Huvudkontor: Skogängsvägen 59, Spånga Måndag fredag kl Verksamhetsansvarig: Ulla-Mai Ceder Lindberg, tfn Kontaktpersoner: Britta Lundberg, tfn: Eva Wallensteen, tfn: Länk till Blå vägen

9 9 utförare Competens Arbetsmarknad Sverige Vi på Competens individanpassar alltid våra arbetssätt utefter dina behov. Du och din rådgivare utformar en gemensam handlingsplan som passar just dig! Exempel på innehåll: Jobbcoachning, en samtalsmetodik som syftar till att du får pushning och stöttning för att söka det där jobbet du vill ha eller ta kontakt med den där arbetsgivaren, du inte vågat ringa. Matchning, studie- och yrkesvägledning, tillsammans hittar vi branscher, arbetsuppgifter och i slutändan specifika skarpa jobb som du kan/vill söka. Vill du studera nu eller i framtiden: vi diskuterar gemensamt möjliga vägar till dina mål. Jobbsökaraktiviteter, du får hjälp med hur du utformar och anpassar ditt CV och ditt personliga brev till varje jobb du söker. Du lär dig hur man kontaktar arbetsgivare, du tränar på intervjuer, löneförhandlingar och vi diskuterar arbetsrätt. Arbetsträning/sysselsättningsplats, har du varit sjukskriven eller utanför arbetsmarknaden under en lång period kan en period som praktikant göra mycket gott. Du får komma till en plats som du trivs och kan utvecklas på. Du får ta återinträdet till arbetsmarknaden i din egen takt och får en chans att vänja dig vid tanken på och rutinerna i ett arbete med stöd av din rådgivare på Competens. Yrkeskompetensbedömning, har du kunskaper som du inte har papper eller referenser på? Vi hjälper dig att formalisera detta så du kan använda dem i ditt jobbsökande. Validering inom svets och CNC, vi har möjlighet att validera dina kunskaper inom industrisektorn. Enskilda ämneskurser i utvalda kärnämnen (motsvarande Komvux) samt preparand-/ övningsaktiviteter Vi arbetar efter en tydlig femstegsmodell som kommer att öka dina chanser att få ett arbete du verkligen trivs med. Välkommen till Competens! Våra medarbetare består av rådgivare/coacher med erfarenhet inom arbetsmarknadsinsatser och rehabiliterande åtgärder. Det finns en bred variation av utbildningsbakgrund: beteendevetare, socionomer, lärare, personalvetare och personer från övriga branschkategorier som har tagit steget till en coachande roll. Utbildning och erfarenhet hos verksamhetsansvarig Verksamhetsansvarig är utbildad socionom och har lång erfarenhet av coachning/rådgivning samt arbetsledande befattning inom utbildnings-, rehabiliterings och arbetsmarknadsrelaterade insatser. Språk Förutom svenska även engelska, arabiska, somaliska, kurdiska, persiska, tigrinja m.fl. Maximalt 500 deltagare/år. Competens Arbetsmarknad har bred erfarenhet av målgrupperna: Ungdomar, år Arbetssökande Arbetssökande utrikes födda Arbetssökande med sjukdomshistorik Individer på väg ut ur sjukskrivning både kort- och långtidssjukskrivna Johan Idegård,

10 10 utförare Vårt arbetssätt utgår alltid efter den enskilde individens förutsättningar och behov. Varje person möts där just han eller hon befinner sig och därifrån tar vi tillsammans nästa steg. Vi håller vad vi lovar och vi når resultat. Competens Arbetsmarknad Sverige Tfn: , Post- och besöksadress: Skebokvarnsvägen 370, , Bandhagen Vardagar Vid efterfrågan kan vi även erbjuda kvällsverksamhet 1 2 gånger/vecka. Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Johan Idegård Länk till

11 11 utförare Eductus Våra arbetsmarknadsinsatser hjälper dig som uppbär försörjningsstöd i Nacka Kommun till jobb, praktik, arbetsträning, rehab-tjänster eller utbildning. Du får en egen coach som inspirerar, utvecklar och utmanar dig. Vi har välutbildad personal även med specialutbildning för personer med funktionsnedsättning (ADHD, Asperger, OCD mfl). Du bemöts med lyhördhet och respekt. Aktiviteterna utgår från dig och dina behov, önskemål, förutsättningar och möjligheter. Vi planerar helt enkelt stegen i en takt som passar dig. Hos oss får du en egen certifierad personlig coach. Tillsammans formar ni ett mål för framtiden och utifrån detta upprättas en genomförandeplan med olika insatser. Målet är egen försörjning via jobb, arbetsträning, praktik eller studier som leder till jobb. Du har kontinuerlig kontakt med din coach genom personliga samtal, telefon och e-post. Utöver coachning finns ett flertal olika insatser och aktiviteter som du kan ta del av utifrån dina egna behov. Exempel på insatser och aktiviteter som ingår i vårt erbjudande: Personlig coachning med välutbildade coacher Företags- och arbetsgivarkontakter, matchning och rekryteringsträffar Arbetspraktik Prova-på arbete och/eller studier Arbetsträning/prövning Vi kan följa med dig till arbetsgivaren på intervjun Meritportfölj (Yrkeskartläggning, CV/Merit förteckning, personlig marknadsföring, anställningsintervjuträning mm Studie- och yrkesvägledning koordineras Öppna datorrum mån-fredag Öppna, fullt utrustade deltagarkök med uppehållsrum i trevliga lokaler Skriv ut, kopiera CV, ring arbetsgivare utan kostnad Skriva CV och personligt brev Språkstöd, yrkessvenska och stödsamtal Motiverande samtal Friskvård, hälsa, qigong, stresshantering, bildterapi och skapande i bild Stärk din självkänsla och självtillit i grupp eller individuellt Arbetslivsinriktadrehabilitering Aktiviteten vänder sig till dig som fått detta erbjudande från Nacka kommun. Vi håller till på Mejerivägen 9, Liljeholmen, Stockholm. T-bana till Liljeholmen, Tvärbanan från Sickla eller ett flertal bussar, 5 minuters lätt promenadväg. ICF-certifierad coach, lång erfarenhet av arbetsmarknadscoachning med målgrupperna långtidsarbetslösa, sjukskrivna, rehabilitering, personer med funktionsnedsättning (ADHD, Asperger, OCD), utrikesfödda, nyanlända och ungdomar. Samordningstjänster andra instanser och myndigheter Lång erfarenhet och vana att coacha mot egenförsörjning och jobbmatchning till arbete samt mycket egna arbetsgivarkontakter. Lång erfarenhet av SFI-undervisning, på hel eller deltid. Språkkunskaper: Vi talar olika språk exp: engelska, franska, spanska, arabiska, persiska, somaliska, syrianska och ryska mfl. Inget tak.

12 12 utförare Vi erbjuder våra arbetsmarknadsinsatser för fastställda målgrupper - arbetslösa och sjukskrivna som uppbär försörjningsstöd i Nacka kommun. Annelie Björnsdotter, Välkommen att höra av dig! Eductus ger människor utveckling, jobb eller en ny karriär genom utbildning, coachning och matchning. Välkommen till oss - Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder och deltagare att åstadkomma resultat och öka konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Vi är en ledande partner inom kompetensförsörjning och utbildning. Fokus ligger på att med en kostnadseffektiv insats innehållande rätt metodik, pedagogik och teknik hjälpa människor att ta steget vidare. Vi utvecklas med våra kunder och deltagare. Eductus Tfn: Mobil: Mejerivägen 9, Liljeholmen, Stockholm Vardagar Verksamhetsansvarig: Lisa Roos, Annelie Björnsdotter, Kontaktperson: Annelie Björnsdotter, Länk till Eductus

13 13 utförare ELVIRA Kunskapsutveckling Är du intresserad av att arbeta på café eller i butik? Välkommen till en utbildning som ger dig grundläggande yrkeskunskaper i café- eller säljkunskap och som ger dig goda kontakter med arbetslivet. Du förbättrar helt enkelt dina chanser att få jobb. Hittills har 125 ungdomar gått våra café- och säljutbildningar. Av dem som fullföljde kurserna fick 78 personer jobb på sina praktikplatser direkt efter kursavslutningen. Vi har också genomfört säljutbildning för vuxna arbetssökande. Sammanlagt 245 personer har gått kursen och 122 av dem fick arbete direkt efter kursen. Båda utbildningarna är uppbyggda så här: Introduktion: 1 vecka Teori: 5 veckor Praktik: veckor Vi varvar teori med praktiska övningar. Du pluggar både på egen hand och i grupp. Du får mycket individuellt stöd under utbildningen och vi utgår från just dina behov och förutsättningar. Utbildningen hålls mitt i city: i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm, T-bana Rådmansgatan. Säljutbildning Exempel på innehåll i teoridelen: Kundbemötande Försäljning och service Konsumentlagarna Marknadsföring och reklam Butiksekonomi Kassaarbete Arbetsmiljö Caféutbildning Exempel på innehåll i teoridelen: Service och kundbemötande Kökets uppbyggnad Specialkost Arbetsmiljö Vi på ELVIRA har lång erfarenhet av att arbeta med yrkesutbildningar. Lärarna som håller de här kurserna är specialister på sitt område och har jobbat i många år inom de aktuella branscherna. Du kommer också att möta ELVIRAs administrativa personal som alltid finns på plats för att ge dig det stöd du behöver för att utbildningen ska fungera bra för dig på alla sätt deltagare per grupp Vi vänder oss till dig som är intresserad av att lära dig ett nytt yrke. Vi förväntar oss att du är motiverad, intresserad av människor och vill delta aktivt i utbildningen. Om du vill framföra synpunkter eller klagomål kan du vända dig till läraren eller till utbildningsansvarig på ELVIRA. ELVIRA Kunskapsutveckling AB är ett utbildningsföretag inom ABF Stockholm. Vi startade 1994 och är ett seriöst och icke-vinstdrivande utbildningsföretag som håller dokumenterat hög kvalitet i våra kurser, utbildningar och andra program. Vi uppnår goda resultat och får genomgående mycket goda omdömen av våra uppdragsgivare och deltagare. Elvira Kunskapsutveckling Tfn: ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm Kontorstid kl Verksamhetsansvarig: Carina Wahlund Järvi, , Kontaktperson: Pernilla Berg, , Länk till Elvira Kunskapsutveckling

14 14 utförare InfoKomp På Infokomp kan du lyckas hela vägen. Från Sfi till arbete eller högre studier du väljer vi coachar. Du har drömmarna, vi har verktygen. Vi erbjuder dig: En personlig coach som följer dig under din tid hos oss på InfoKomp. Ett individuellt anpassat stöd i form av en kompetensinventering. Arbete med CV och personligt brev. Vi hjälper dig också att hitta arbetspraktik för att stärka dina möjligheter till anställning. Redan första dagen skapar du och din coach en individuell handlingsplan, innehållet i denna handlingsplan kan vara din strategi för att söka arbete på ett framgångsrikt sätt, din personliga utveckling samt övningar, seminarium och studiebesök. Målet med insatserna är att du ska bli väl rustad för en anställning. När du vill ha praktik under din tid på Sfi hjälper vi dig att hitta rätt praktikplats. Inom Infokomp kan vi erbjuda följande språkstöd, arabiska, engelska, ryska, armeniska, grekiska, persiska och spanska. Lärarexamen, studie- och yrkesvägledning, coach, personalvetare, hälsopedagoger, arbetsmarknadsekonom, beteendevetare. Verksamhetsansvarig har erfarenhet och utbildning som personalvetare, rektorsutbildning, coach. Språkkunskaper: arabiska, somaliska, tigri, persiska, spanska, engelska, kurdiska, turkiska, ryska Eliisa Lönnborg. Om du även vill komma i kontakt med andra yrkeskompetenser, t.ex. studie- och yrkesvägledare, sjukgymnast, psykolog, psykiatriker, beroendemottagning med flera kan vi vara länken. InfoKomp Tfn: Postadress: Fatburs Brunnsgatan 11, Stockholm Fatburs Brunnsgata 11Fatburs Brunnsgatan 11, (gågatan mellan Södra Station och Medborgarplatsen) Kl Verksamhetsansvarig Katarina Gustafsson, tfn: Kontaktperson: Evangelos Nakas, tfn: Synpunkter och klagomål: Evangelos Nakas, tfn: Länk till Infokomp

15 15 utförare Ingeus Arbetssätt Personlig coach som tillsammans med deltagaren planerar, en-till-en möten, seminarier, gruppaktiviteter, självständigt arbete etc. Metodik Dialogbaserad coachning, kartläggning, motivation, (funktions-) hinder och möjligheter. Aktiviteter ett urval Omvärldsintroduktion: branschkunskap, webbplatser, lönesubventioner Kompetensaktiviteter: social kompetens, (arbetsplats)kultur, språk Jobbsökaraktiviteter: CV/personligt brev, nätverk, ansökan, intervjuer, rekryteringsträffar, jobbsökande i grupp (knacka dörr) Jobbstation för självständigt jobbsökande: dator, fax, skanner Friskvård: promenad, sömn, stress och ängslan Studie- och yrkesvägledning Utbildning: socionom, beteendevetare, personalvetare, pedagoger, studie- och yrkesvägledare, certifierade coacher, sociologer, ekonomer. Yrkeserfarenhet: personliga coacher/rådgivare, kommunhandläggare, familjeterapeut, behandlingsassisten, rekrytering/sälj, högstadielärare, studie- och yrkesvägledning, personalarbete. Verksamhetsansvarig har utbildning och erfarenhet inom socionomi, platschef, jobbcoach för nyanlända invandrare, traineeprogram, boendestödjare för ensamkommande flyktingbarn. Språkkunskaper: engelska, franska, spanska, bosniska/kroatiska/serbiska, arabiska och assyriska. Inget tak. Inga särskilda krav. Hur lämnas synpunkter eller klagomål på verksamheten? Samtliga medarbetare kan ta emot synpunkter eller klagomål, verksamhetsansvarig är ansvarig för resp kontor, ytterst ansvarig är Sverige chef på Ingeus, Anne Buckard. En feedback-låda samt formulär finns på samtliga Ingeus kontor. Öppet landskap och inglasade möteslokaler. Skrivbordsöar som tar bort de fysiska barriärerna och gör att deltagarna och jobbcoacherna tillsammans och sida vid sida kan arbeta aktivt med genomförandeplanen. Kombinerat vilrum/andrum dit deltagare kan gå om de behöver en kort paus i arbetet eller om de av andra skäl önskar enskildhet. Kaffemaskin och vattenautomat intill receptionen. Möjligheter att värma och äta medhavd mat. Ingeus Tfn: Mobil: (Ivan Stipic) Vardagar Gamla Brogatan 36-38, Stockholm 4 trappor, porttelefon B0008 Länk till Ingeus Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Ivan Stipic

16 16 utförare Innernet Innernet är ett forsknings- och utvecklingscenter med en lång rad av unika innovationer och samtidigt en specialistmottagning med all tänkbar arbetsriktad och psykologisk/psykiatrisk kompetens. Med all sannolikhet är vi också landets enda mottagning som utvecklat egen psykoterapimetod (Inre Ledarskapsutveckling, förkortad ILU ) i världsklass. Med ILU som grund har vi utvecklat flera uppmärksammade, effektiva och inte minst omtyckta program som t.ex. Som du vill ha det ett program för den som vill förändra sitt liv. Innernet följer inte bara utvecklingen vi skapar den! Om Som du vill ha det Som du vill ha det är ett program för dig som vill förändra ditt liv så att det blir som du vill ha det! Varken mer eller mindre. Metoden bygger på två framgångsrika koncept som vi utvecklat ILU (se ovan) samt Innernaut ett uppskattat och effektivt chefsutvecklings program. Med detta sagt så är Som du vill ha det vare sig terapi eller chefsutveckling. Det är istället ett verktyg för förändring och personlig utveckling. Det handlar alltså om att ta kommandot över sitt eget liv! Det är också det som i slutändan avgör om man lyckas med att förändra sitt liv och sin karriär förmågan att leda sig själv! Våra resultat: -är bevisligen bland de bästa i landet. Vi är stolta över att under alla de år som vi arbetat med människor i behov av förändring, ha hjälpt tusentals människor med just det att förändra sitt liv. Inte minst så är våra program mycket omtyckta av våra deltagare 9 av 10 har sagt att vårt program är det bästa som hänt dem, och en del har faktiskt sagt att det har förändrat deras liv. Hör gärna av dig för en förutsättningslös diskussion om hur kan vi stödja dig i att förändra ditt (arbets-)liv så att det bli som du vill ha det! Vi betraktar oss vara först och främst humanister. Utöver det är vi också legitimerade psykologer, specialistläkare, beteendevetare m.fl, med stor erfarenhet av liv, arbetsliv och ledarskap. Med andra ord så har vi kompetens. Utöver det engagerar vi vårt breda och kunniga nätverk när det behövs. Verksamheten leds av specialistläkare och legitimerad psykolog, båda med lång erfarenhet av arbetsriktad rehabilitering och ledarskap. Vårt arbetsspråk är svenska, vi välkomnar dock brytningar på alla världens språk. Eventuella målgrupper eller speciella krav på deltagaren Det enda vi bryr oss om är att du bestämt dig för att åstadkomma en förändring. Det du behöver kunna/veta för att åstadkomma en sådan, det lär vi dig, vi vet hur man gör. Förstås med hänsyn till dina styrkor och begränsningar, för sådana har varje människa. Återigen- är du redo så är vi redo! Siv Johansson För att åstadkomma bästa resultat, begränsar vi antalet kursdeltagare till 12 per månad. Innernet Tfn: , Järla skolväg 23, plan 3, Nacka Vardagar , kvällstid enligt överenskommelse Verksamhetsansvarig: Ruslan Savitskij Kontaktperson: Siv Johansson Länk till Innernet

17 17 utförare Jobblotsen Sverige Edström och Engström Jobblotsen arbetar på ett unikt sätt utifrån ett brett nätverk med såväl företag som utbildningsanordnare. Vårt arbetssätt utgår ifrån dina erfarenheter och bygger sedan vidare på dem. Vi tar tillsammans med dig fram en genomförandeplan vars mål är att få dig i sysselsättning. Jobblosten erbjuder dig vägledning i utbildning, validering samt arbete. Detta gör vi tillsammans med företag, branschorganisationer samt bemanningsföretagen. Personalen har erfarenheter att jobba med personalrekrytering i företagen. Vi har också arbetat med företagsutveckling. Personalen är utbildade ekonomer, dessutom med utbildning i psykologi. Verksamhetsansvarig har tidigare jobbat som arbetsförmedlare samt haft ledande befattningar inom offentliga sektorn. Har även läst ett antal kurser på högskola med inriktning mot psykologi och sociologi. Språkkunskaper: engelska, arabiska. Max antal deltagare är 150 personer, men kan komma att utökas. Verksamheten är inriktad mot personer som inte har varit ute på arbetsmarknaden i mer än 1 år. Verksamhetschef Wadih El-Achkar. Jobblotsen Sverige Edström och Engström Tfn: Postadress: Box Nacka strand Augustendalsvägen 7, Nacka strand måndag tisdag, onsdag torsdag, fredag lördag, Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Wadih El-Achkar

18 18 utförare Kunskapsbolaget Integra Vi vänder oss i första hand till dig som står relativt långt från arbetsmarknaden, men vi har inga speciella krav. Vårt mål är att kunna hjälpa dig att få en anställning och bli självförsörjande. Vi börjar med att tillsammans arbeta fram en genomförandeplan, som inom 2 veckor skickas till socialsekreteraren. Sedan kartlägger vi din utbildningsbakgrund, din tidigare arbetslivserfarenhet, hälsa, sociala situation, dina fritidsintressen och eventuella arbetshinder. Du får också en introduktion i personlig marknadsföring. Kartläggningsfasen kan pågå upp till 2 månader. I nästa steg, som kan pågå upp till 6 månader, försöker vi höja din kompetens på flera områden. Vi hjälper dig att utveckla din personliga marknadsföring, ger språkträning, utbildar dig i hur arbetsgivare bedömer blivande anställda, ger råd om hälsosamt leverne, tillhandahåller självförtroendeträning, samt ger dig möjlighet att arbetspröva på olika arbetsplatser. I slutfasen intensifieras arbetssökningen för att erhålla anställning, ofta via en praktikplats. Under hela processen träffar du en personlig coach en gång i veckan, när du inte är på en arbetsplats. Vi har varierande utbildningsbakgrund inom ekonomi, svenska, musik, juridik, psykologi med mera. Det som förenar oss är att vi alla har lång erfarenhet av att hjälpa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna svenskar och invandrare tillbaka till arbetsmarknaden. Eftersom vi har arbetat med arbetslösa under så lång tid, har vi kunnat bygga upp ett brett kontaktnät bland arbetsgivare. Vi bedriver undervisning i svenska för invandrare och svenska som andraspråk i samma lokaler. Verksamhetsansvarig har arbetat som coach i Kunskapsbolaget Integra de senaste 15 åren. Tidigare har han arbetat på mentalsjukhus, fängelser, flyktingförläggningar samt på en ungdomsvårdskola. Han har 2,5 fil kand med tonvikt på ekonomi, filosofi, matematik och juridik. Han har varit arbetsgivare sedan Språkkunskaper: engelska, spanska, persiska och arabiska. Inget tak. Vi vänder oss i första hand till dig som behöver hjälp med att bli självförsörjande. Alla är lika välkomna. Vi har inga speciella krav på våra deltagare. Lennart Frimodig Vi har ett arbetsgivarperspektiv, vi är inriktade på att deltagaren skall bli självförsörjande så snabbt som möjligt, vi har mycket lång erfarenhet av människor med mycket varierande bakgrund. Eftersom vi arbetat med arbetslösa under så lång tid har vi kunnat bygga upp ett brett kontaktnät bland arbetsgivare. Vi är ett litet företag som bygger upp starka kontakter med deltagare, uppdragsgivare och arbetsplatser. Kunskapsbolaget Integra Tfn: Mobil: Fidravägen 1, Saltsjöbaden Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Lennart Frimodig Länk till Kunskapsbolaget Integra

19 19 utförare Lernia Utbildning Lernia arbetar med en väl strukturerad process för att matcha, coacha och vägleda individerna fram till ett nytt arbete. Aktiviteterna är individuella och/eller gruppbaserade och planeras utifrån deltagarens behov. Lernia använder en internetbaserad lärplattform kallad Lärportalen där allt material kan nås, vilket möjliggör ett anpassat upplägg och att deltagaren när som helst kan arbeta med sina moment individuellt. Praktik är en viktig aktivitet och planeras individuellt för varje deltagare och kan ha olika syften: prova ett yrke, skapa nätverk, visa sin kompetens mm. Allt vårt arbete fokuseras utifrån ett möjlighetsbaserat tänkande för att förstärka och utveckla det som kan hjälpa individen närmare egenförsörjning. Högskola, inriktning social- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Lång erfarenhet av arbete med människor med olika etnisk bakgrund, missbruk- och beroendeproblematik samt arbetslivsinriktad rehabilitering. De senaste åren arbetsinriktad coachning. Jobbcoach med lång erfarenhet av att hjälpa nyanlända invandrare att integreras i samhället och komma ut på den svenska arbetsmarknaden, stort nätverk när det gäller praktik/och kontakter med arbetsplatser. Verksamhetsansvarig har lång erfarenhet av att driva och leda olika uppdrag mot arbetsförmedling och kommuner. Coachat individer med olika etnisk bakgrund och erfarenhet. Arbetat med uppdrag mot nyanlända och integration. Är även utbildare inom kommunikation, arbetsliv och grupprocesser. Språkkunskaper: engelska, tyska, ryska, spansk, arabiska, persiska, tigrinja. Verksamhetsansvarig Ulrika Welin-Dahlström. Vi finns i ljusa och fräscha lokaler centralt i Liljeholmsgallerian, med tillgång till datorer under dagtid. Lernia Utbildning Tfn: Liljeholmstorget 7 plan 5 Vardagar kl Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Ulrika Welin-Dahlström Länk till Lernia

20 20 utförare Mindatlas Mindatlas verksamhet är uppdelad i tre segment: 1. Rekrytering och headhunting 2. Jobbcoachning/omställning 3. Utbildningar Mindatlas är en mångkulturell, jämställd och välutbildad sammanslutning med gedigna språkkunskaper som vi kan erbjuda framtida deltagare. Våra coacher har lång erfarenhet av att arbeta med personer som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden, ungdomar och personer med funktionshinder. Stor kunskap om den lokala, nationella och globala arbetsmarknaden. Alla medarbetare har god insikt i båda ändar av arbetsmarknaden. Dels genom rekryteringen och den ständiga kontakten med arbetsgivare och yrkesverksamma, dels genom sin interaktion med arbetssökande. Tre diplomerade civilekonomer vid Handelshögskolan i Stockholm, en civilingenjör KTH 1st Socionom Stockholms Universitet Samlad erfarenhet från rekryteringsbranschen, headhunting, bank, råvarumäkleri, utbildningsväsendet, marknadsföring, kundtjänst, försäkring, restaurang & hotell, programmering, vård och omsorg samt sociala insatser. Språkkunskaper: franska, spanska, arabiska, polska, persiska, turkiska, engelska 70 stycken Eventuella målgrupper eller speciella krav på deltagaren Vi arbetar med: 1. Långtidsarbetslösa 2. Nyanländas etablering 3. Långtidssjukskrivnas återgång till arbete 4. Ungas utanförskap Kvalitetsansvarig Said Damoun Mindatlas Tfn: Frejgatan Verksamhetsansvarig: Robert Stalebrant Kontaktpersoner: Said Damoun Robert Stalebrant Länk till Mindatlas

21 21 utförare Manpower Telge Jobbstart Manpower Telge Jobbstart AB hjälper långtidsarbetslösa och nyanlända personer att gå från bidragsberoende till egenförsörjning. Genom aktiva coachningsprogram, erfarenhet och ett stort kontaktnät i näringslivet säkerställer vi att den individuelle arbetssökande får den hjälp som behövs för att få in en fot på arbetsmarknaden. Manpowers erfarenhet visar att deltagare gagnas av att få en tydlig struktur gällande jobbsökning och självpresentation. De får förståelse för olika metoder att söka jobb samt öka sitt självförtroende genom möjligheter att kunna prova på och öva dessa metoder. Det är viktigt att inledningsvis säkerställa att roller och förväntningar deltagarnas och personalens är mycket tydliga och följs upp. Ett team med jobbcoacher och kompetensförmedlare arbetar med såväl individ som arbetsgivarperspektiv. Syftet är att ge deltagaren en möjlighet att befinna sig på en arbetsplats med tempo, engagemang och kravställande. Detta leder fram till arbete och egenförsörjning. Deltagaren är delaktig i sin kompetensutveckling genom regelbundna samtal och möten med jobbcoach och kompetensförmedlare. Målet för oss är att ge en sammanhållen värdekedja av yrkesvägledning, arbetsmarknadsinformation samt individanpassad kunskap och att matcha praktik/arbete mot företag med rekryteringsbehov. För aktuella utbildningar/yrkeskurser knyter vi till oss genom den samverkan vi har inom programmet med arbetsförmedlingen och aktuell kommun samt andra utbildningsanordnare som kan erbjuda rätt utbildning. Vår kompetens bygger på att vi under flera år arbetat inom den privata och offentliga sektorn och är väl förtrogna med den situation som människor i en förändringsprocess befinner sig i. Vårt sätt att arbeta är upplagt kring en metodik som styr mot aktiva, konkreta mål varav en gemensam målsättning är att deltagaren ska gå från bidragstagande till egen försörjning. Manpowers personal har en bred kunskap kring de olika branscher, yrkesområden och stor aktuell kunskap om marknadens och arbetsmarknadsområdets kompetensbehov. Vi arbetar dagligen med att förse arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens och har mycket god kännedom om den lokala marknadens resurs behov. Samtliga jobbcoacher vi avser använda har lång erfarenhet av att i möten med arbetslösa analysera kompetenser, kunskaper och förmågor samt att omformulera dessa till att möta marknadens behov. Alla som kommer att arbeta inom uppdraget har gedigna tidigare erfarenheter av målgruppen. Det kan vara genom att man tidigare har deltagit i genomförande av arbetsmarknadsprojektet, har arbetat med rekrytering av personal inom målgruppen, jobbat med matchning, framtagning av arbetsprövningsplatser, coachning av arbetslösa etc. Inom Manpowers personalstyrka finns rekryterare, personalansvariga, jobbcoacher m.m. All personal på Manpower arbetar med att kontinuerligt utveckla relationer med olika aktörer på arbetsmarknaden för att kunna skapa möten mellan deltagarna och potentiella arbetsgivare. Ett flertal av dessa har erfarenhet som studie och yrkesvägledare, arbetsförmågebedömning, arbetsförmedlare och arbetsterapeuter samt god kännedom om det reguljära utbildningsväsendet. Cecilia K. Ståhl är utbildad beteendevetare. Har varit ledningsansvarig i 17 år varav 5 år som VD. En branscherfarenhet inom bemanningsbranschen under 11 år varav 6 år har huvudsakligen varit inriktad till målgruppen långtidsarbetslösa vuxna/nyanlända/ungdomar. Språkkunskaper, förutom svenska: Arabiska Engelska Persiska Kroatiska Bosniska Serbiska

22 22 utförare Inget kapacitetstak Långtidsarbetslösa och nyanlända Cecilia Ståhl Verksamhetens öppettider Måndag fredag Manpower Telge Jobbstart AB är en del av Manpower, Sveriges största bemanningsföretag. Bolaget har funnits sedan april 2009 i Södertälje och förmedlat över 320 långtidsarbetslösa invandrare till egen försörjning Som en del av Manpower har vi ett stort kontaktnät på arbetsmarknaden. Vi har arbetat framgångsrikt med att få arbetslösa i jobb, på flera platser i landet. Vi arbetar med en välbeprövad och kvalitetssäkrad process för att matcha företag och kandidat. Genom Manpowers personals engagemang och kunskap kommer över 50 % ut i egen försörjning. Manpower Telge Jobbstart Tfn: , Manpower Jobbförmedling Kungsholmsgatan 10 1tr Stockholm Verksamhetsansvarig: Cecilia Ståhl Kontaktperson/personer: Basem Adawi Cecilia Ståhl Länk till Manpower

23 23 utförare NIKETO På Niketo AB står respekten för dig som söker till oss i fokus. Du ska känna dig välkommen till oss, kunna känna trygghet, samt att du kan få hjälp i olika frågor som rör arbete och utbildning. Du som anlitar oss ska också känna dig säker på att vi som erbjuder våra tjänster på Niketo AB har kunskaper, engagemang och kompetens som kan hjälpa dig att komma vidare i arbetslivet eller i högre studier. Personalen hos Niketo AB har lång vana vid att arbeta med människor från andra länder, med utbildning och jobbcoachning. Vi har också personer knutna till företaget som snabbt kan ordna praktik och arbete. Verksamhetsansvarig på Niketo är adjunkt i svenska och engelska med lång vana vid undervisning på Komvux, arbete ute på företag och jobbcoachning. Språkkunskaper: engelska, franska, spanska, portugisiska, arabiska, turkiska, persiska, syrianska och dari. Vi har inga krav på deltagaren. Alla är välkomna. Kerstin Eriksson, , Verksamhetens öppettider Vi arbetar mycket med individualisering, d.v.s. vi skaffar oss en helhetsbild av varje deltagares möjligheter att komma vidare i livet med arbete och/eller studier. Med dessa kunskaper för hand kan vi hjälpa dem som anlitar oss att lättare bli delaktiga i samhället. När våra deltagare lämnar oss ska de känna att en rad olika spännande möjligheter ligger framför dem privat och i arbetslivet. NIKETO Tfn: Mobil: E-post: Magnus Ladulåsgatan 18, Stockholm Verksamhetsansvarig: Kerstin Eriksson Kontaktperson/personer: Kerstin Eriksson Länk till Niketo

24 24 utförare Unusual Works Teknisk Fantasi Vår utarbetade metod som vi arbetar efter fokuserar på den enskilde individens behov och önskemål och skapar både långsiktiga som kortsiktiga mål att arbeta emot. Metoden innehåller även mål för fysiskt såväl som psykist välmående, som är en viktig del av jobbsökandet. Tillsammans arbetar vi även för att du som arbetssökande ska må bra och kunna ha hälsosam livsstil. Att ta del av den tekniska utvecklingen och att konstant förnya sina kunskaper ser vi också som en viktig del av arbetssökandet. Hos oss får du även hjälp att utnyttja alla de resurser som idag finns i IT-samhället. Vi hjälper dig att profilera dig på internet och expandera dina sociala nätverk. Vid första besöket på arbetsplatsen, som du har valt, kommer vi överens om arbetsuppgifter, arbetstider och praktikperiod. Vi följer alltid upp praktiken noga och finns till hands i alla frågor som rör praktiken. Förändrings- och utvecklingsarbete/coaching/it-utbildning/hr/livsstil och beteende/marknadsföring och ekonomi/bild och skapande. Verksamhetsansvarig har utbildning och erfarenhet inom förändrings- och utvecklingsarbete, hälsa, IT, kommunikation, utbildning. Språkkunskaper: engelska.. Unusual Works vänder sig främst till dig som verkligen vill ha ett jobb, men har ännu inte lyckats få en anställning. Din motivation och arbetsvilja är de enda kraven vi ställer på dig som arbetssökande. 24 Engagemang och ansvarstagande från dig som arbetssökande. Hur lämnas synpunkter eller klagomål på verksamheten? Via e-post. Unusual Works Tfn: Holmamiralens Torg 16, , Stockholm måndag torsdag, fredag, Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Mari Anzén Länk till Unusual Works

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut Arbete och Bistånd Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-02-19 Handläggare: Agneta Mejbert-Carlsson Tfn: 508 03 154 Spånga-Tensta

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Frågor och svar om förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion

Frågor och svar om förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion 2016-04-14 1 (5) Frågor och svar om förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion BAKGRUND Vad innebär förändringen från en till tre nivåer av jobbpeng? Det innebär större möjlighet att anpassa

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Programmet kommer att vara till för ungdomar mellan 16-20 år. Det kommer att sträcka sig under 8-10 veckor, 2 dagar/vecka - tisdagar

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014 11 Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver ett intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

Läs mer

Välkommen till. Blå Vägen

Välkommen till. Blå Vägen Välkommen till Blå Vägen Spånga Blåband Blå Vägen Nykterhetsförening år 1900 Flyktingintroduktion år 1994-2003 Arbetsmarknadsverksamhet år 2000 Blå Vägen 2007 - nu koncern med 130 anställda Gemensam värdegrund:

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen

på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen START STOCKHOLM Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen STARTs övergripande mål är att förbereda och förbättra möjligheterna för personer

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst

RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst PM Sida: 1 av 5 Dnr Af 2013/355557 2013-12-05 RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst Bakgrund och syfte med tjänsten Sedan år 2008 har Arbetsförmedlingen i uppdrag att erbjuda arbetssökande tjänster

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Elevassistentutbildning

Elevassistentutbildning Elevassistentutbildning Utbildningen Ettårig yrkeskurs för deltagare i Jobb-och utvecklingsgarantin på Birkagårdens folkhögskola. Uppdrag från Arbetsförmedlingen. Deltagare behåller sitt aktivitetsstöd

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 28 September 2017 Anette Svenningsson VAD GÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN? Vilka sökande jobbar vi med? Etableringen vad är det? Matcha Rehabilitera Samverkan Skyddad anställning/anpassade

Läs mer

Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag

Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Solveig Blid Tfn: 08-508 10 320 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-04-12 Östermalms stadsdelsnämnd Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer