anordnare Utförare arbetsmarknadsinsatser Omsorg & stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "anordnare Utförare arbetsmarknadsinsatser Omsorg & stöd"

Transkript

1 anordnare Omsorg & stöd Utförare arbetsmarknadsinsatser

2 2 utförare Innehåll Arbetscentrum...3 Arbetslivsresurs...5 Björn Thulin/Aktiv ung...7 Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. förening...8 Competens Arbetsmarknad Sverige...9 Eductus...11 Elvira Kunskapsutveckling...13 InfoKomp...14 Ingeus...15 Innernet...16 Jobblotsen Sverige Edström och Engström...17 Kunskapsbolaget Integra...18 Lernia Utbildning...19 Mindatlas...20 Manpower Telge Jobbstart...21 Nikita...23 Unusual Works Teknisk Fantasi...24 Foto: Ann Thafvelin

3 3 utförare Arbetscentrum Nacka kommuns Arbetsmarknadsgrupp består av sju eldsjälar med mångårig och bred erfarenhet av alla former av arbetsmarknadsåtgärder. Vi har ett mycket stort kontaktnät bestående av en stor mängd företag och arbetsplatser, inom alla branscher och yrken. Vi samarbetar med hundratals företag i Nacka och närliggande kommuner. Vi kan ta fram arbetsplatser över hela Stockholms län beroende på bransch och utifrån dina preferenser. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen och olika utbildningsanordnare inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen, socialtjänst samt primärvård. Vi samarbetar även med branschorganisationer och fackförbund samt frivilligorganisationer. Vi sätter alltid dig som arbetssökande i fokus och tillsammans söker vi individuella lösningar. Vi använder oss framförallt av praktikplatser som en möjlig väg till anställning. En praktikplats innebär en chans att få prova ett yrke men framförallt att få visa upp sig för en presumtiv arbetsgivare. Vi är mycket vana vid att matcha arbetssökande mot lämplig praktikplats och har genom åren fått ett stort gensvar från både arbetssökande och arbetsplatser. Vi inleder vårt samarbete med att vara ett bollplank för dina funderingar kring arbete och eventuella studier. Efter en genomgång av din arbetshistoria och tankar kring framtid gör vi tillsammans upp en plan. Den kan innehålla både förslag på praktikplatser men också, vid behov, jobbsökaraktiviteter t ex CV-skrivning, intervjuträning och/eller aktivt jobbsökande. Vid första besöket på arbetsplatsen som du väljer kommer vi överens om arbetsuppgifter, arbetstider och praktikperiod. Vi följer alltid upp praktiken noga och finns till hands i alla frågor som rör praktiken. Personalgruppen består av sex socionomer och en beteendevetare. Vi har också en hälsopedagog knuten till verksamheten samt en behörig lärare för våra jobbsökarkurser. Språkkunskaper: engelska, franska, spanska, portugisiska, serbiska, persiska, arabiska. Vi har tolk att tillgå vid behov. Praktik: Vi vänder oss till dig som önskar en praktikplats, oavsett din ålder, arbetslivserfarenhet eller önskemål om bransch. Arbetsträning: För dig som har en begränsad erfarenhet av arbete, eller som av olika skäl har varit borta en längre tid från arbetslivet, erbjuder vi en möjlighet att få pröva/utveckla arbetsförmågan genom arbetsträning. Arbetsträningen anpassas till dina individuella behov och med hänsyn tagen till eventuella fysiska eller psykiska svårigheter. Vi tar fram en arbetsplats efter dina önskemål och inom det yrkesområde du är intresserad av. Arbetsträningen går även att förlägga i någon av våra egna verksamheter på Arbetscentrum. Målsättningen är en återgång i arbete. Vi kan ta emot alla som väljer oss. Hur lämnas synpunkter eller klagomål på verksamheten? Vi har klagomålsrutiner enligt de rutiner som Nacka kommun har antagit. Vi genomför varje år en enkätundersökning som vänder sig till deltagare i vår verksamhet.

4 4 utförare Om du vill komma i kontakt med andra yrkeskompetenser, såsom studie- och yrkesvägledare, sjukgymnast, psykolog, psykiatriker, beroendemottagning m.fl. kan vi utgöra länken. Om du väljer oss som utförare kan du vara säker på att få möta engagerad och kunnig personal med både adekvat utbildning och stor erfarenhet från arbetsmarknadsområdet. Arbetscentrum Tfn: (exp) Tfn: (enhetschef) Fisksätravägen 34 Måndag torsdag, kl , fredag kl Kontaktperson: Josefin Zouiten, enhetschef, Arbetsmarknadsgruppen, Arbetscentrum. Tfn: Länk till Arbetscentrum

5 5 utförare Arbetslivsresurs Arbetslivsresurs AR AB är ett av Sveriges ledande företag inom arbetslivsinriktad rehabilitering, omställning och utveckling av arbetsorganisationer. Bolaget är ett av staten helägt aktie bolag med rikstäckning. I bolaget arbetar 230 medarbetare på ett 40 tal orter. Arbetslivsresurs arbetar med uppdrag åt såväl privata och offentliga arbetsgivare samt myndigheter. Under 2008 genomgick mer än personer ett rehabiliterings-, omställnings- eller utvecklingsprogram. Arbetslivsresurs har varit verksam i branschen sedan början av 1990-talet. Under hela insatsen hos Arbetslivsresurs har du en personlig coach som följer och stödjer dig genom hela programmet. Målet är att påvisa möjligheter och resurser för att stärka dig, öka din motivation och ge stöd i förändringsprocessen för att uppnå målet ett arbete eller studier. Ett viktigt instrument är att tillföra struktur i vardagen. Samtalen pågår parallellt med övriga aktiviteter under hela programmet och sker i dialogform utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Genom att den personliga coachen finns med genom hela insatsen skapas trygghet och kontinuitet samt att arbetet med att höja din motivation och tillit till dig själv underlättas. Den personliga coachens huvudsakliga uppgift är att planera, genomföra och utvärdera aktiviteterna mot uppsatta mål. Coachen fokuserar dina möjligheter, men betonar också ditt personliga ansvar i att medverka till att finna lösningar i den aktuella situationen. Den personliga coachen deltar i alla trepartsamtal och har en löpande dialog med din handläggare. Våra konsulter har oftast en beteendevetenskaplig bakgrund, socionom/beteende vetare, vägledare, arbetsterapeut, psykolog etc. samt en mycket god rehabiliterings och arbetsmarknadskunskap. Konsulterna har lång erfarenhet av att arbeta med människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd, motivationsinsatser samt ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar för att kunna ta steget tillbaka in i arbetslivet igen. Arbetslivsresurs konsulter också upparbetade kontakter och nätverk med lokala och rikstäckande företag, arbetsförmedling och försäkringskassa, arbetsgivarringar och företagsföreningar. Flera konsulter arbetar med chefer och ledare i såväl omställning som i olika stödåtgärder. Arbetslivsresurs har 23 anställda konsulter i Stockholm. Verksamhetsansvarig är beteendevetare med lång erfarenhet som livs-och karriärcoach. Arbetar idag med omställning coachning och utbildning. Ansvarar övergripande för att alla får bästa möjliga stöd av konsulten. Språkkunskaper: finska, engelska, franska, spanska, arabiska Ingen begränsning. När ett samarbete mellan arbetssökande och coach påbörjas görs en överenskommelse där roller och ansvar i samarbetet görs tydligt för båda parter. Vi förväntar oss ett engagemang och ansvartagande i arbetet ifrån såväl dig som arbetsökande som coachen för att du så snabbt som möjligt ska komma vidare i arbetet. I första hand verksamhetsansvarig, i andra hand kontaktperson.

6 6 utförare En viktig del på vägen ut i nytt arbete är praktik. Hos oss får du: Din egen coach under hela programmet Praktik på arbetsplats som kan leda till jobb Hjälp att hitta dina styrkor Möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i arbetslivet i den egen takt Tillgång till aktiva nätverk bland företag, myndigheter och organisationer som söker personal. Seminarier som gör dig framgångsrik i ditt arbetssökande Studie- och yrkesvägledning Arbetslivsresurs Tfn: Flemminggatan 7 Kontorstid kl Verksamhetsansvarig: Maria Waller, , Kontaktperson: Catherine Seton, Säljchef, ansvarig för avtalet Länk till Arbetslivsresurs

7 7 utförare Björn Thulin/Aktiv ung Aktiv Ung hjälper människor att hitta sin egen arbetsmarknad, efter intressen kunskaper och individuella förutsättningar. Stor vikt läggs vid att hjälpa deltagaren att få syn på de egna möjligheterna, kunskaperna, färdigheterna och egenskaperna. Träning i att skapa möten på arbetsmarknaden, att skaffa mer info om yrken och brancher som intresserar genom strukturerade besök och intervjuer. Träning i att hitta sin egen unika arbetsmarknad via olika övningar och samtal. Coachande samtal som motor och inspiration, där emellan eget arbete för att ta sig närmre målet. Vid behov öka graden av aktivitet och få insikt att den egna insatsen är betydelsefull, inte enbart träningen och coachingen. Coaching/träning kring cv - skrivande, personlig marknadsföring, hinder/möjligheter och att våga ta sig ur nuvarande situation. Målet är självförsörjning och att bryta arbetslöshet eller sjukskrivning. Men i slutändan, alldeles oavsett metoder eller teorier, är det vad som händer i mötet mellan två människor som avgör graden av framgång. Varje coaching behöver en grund av tillit och förtroende, då kan man nå hur långt som helst tillsammans. Min roll som coach är att ta ansvar för processen, dock inte för att garantera någon ett jobb. Det ansvaret ligger hos deltagaren. Men jag tränar och fungerar som modell, utmanar och hjälper deltagaren att sätta upp mål och att ta sig dit. Arbetsmarknadscoaching, KBT, Familj- och nätverksarbete, Handledare i Social och Emotionell träning, Projektledning, Entreprenöriellt lärande. Arbetat i drygt 20 år med att hjälpa människor vidare i livet. Ungdoms- och arbetsmarknadscoach, handledare, utbildare, kurator, projektledare, lärare, föreståndare behandlingshem, föräldrautbildare mm. Språkkunskaper: engelska. 10 personer. Arbetslösa unga och vuxna, långtidssjukskrivna år. Björn Thulin Trots namnet Aktiv ung arbetar jag idag med människor i alla åldrar. Har stor erfarenhet av coaching i grupp och individuellt. Människor som kommer till mig ska inte bara få coaching, utan även ett gott bemötande i en svår situation. Jag möter ingen människa utifrån programmerade föreställningar, utan ser varje individ som unik och i sin speciella situation. Björn Thulin/Aktiv ung Tfn: Dannemoragatan 12 / Luntmakargatan 52 Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Björn Thulin

8 8 utförare Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. förening Vi sätter dig som person i centrum. Eftersom vi finns i Nacka är det lätt för dig att komma till oss på Blå Vägen. Vi börjar med att samtala om dina önskemål och förutsättningar för att hitta och behålla ett arbete. Du får själv påverka din tid hos oss och vi stöder och följer dig på vägen till arbete och ökad livskvalitet. I enskilda samtal lägger vi tillsammans grunden för din individuella planering. Om det behövs kan du få extra stöd genom kbt-inriktade samtal. Vi erbjuder också gruppaktiviteter med nyttiga tips, råd och erfarenheter. Ingen går från oss utan fina och säljande ansökningshandlingar. Socionom, arbetskonsulenter och coacher, psykoterapeut med kbt inriktning, arbetsförmedlare, personalchef, pedagog, lärare med SFI-kompetens, sjukgymnast, sjuksköterska, läkare. Verksamhetsansvarig har utbildning och erfarenhet som fil kand, förskolechef, arbetskonsulent, verksamhetsledare. Språkkunskaper: arabiska, engelska, kroatiska, spanska, persiska (farsi, dari), finska, tyska, turkiska, kurdiska, tigrinja, amarinja. Vi har egna arbetstränings- och praktikplatser: Blå Vägen städ & service Blå systugor, hantverk och second hand Hunddagiset Lyktstolpen Blå Vägen Trädgård och Gröna jobb Blå Vägen caféer Vi kan förstås också erbjuda externa praktikplatser. Vi har lång erfarenhet och kan vårt jobb. Därför ökar dina chanser att hitta ett arbete snabbt. Om det tar lite längre tid så har du trevligt hela vägen dit! Arbetssökandet kan vara roligt! Testa Blå Vägen! Enligt överenskommelse. Eftersom vi har lång erfarenhet av karriärcoachning, ungdomar, ny- och korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, arbetssökande från andra länder och arbetslivsinriktad rehabilitering är alla välkomna till Blå Vägen. Vi är bra på att hitta individuella lösningar! Britta Lundberg och Eva Wallensteen. Blå Vägen är nära i alla bemärkelser. Vi bryr oss om och har lång erfarenhet av individuella jobblösningar för var och en. Vi har erfarenhet och kan ta hjälp av arbetsförmedlingens samtliga program för arbetssökande med hela raden av olika anställningsstöd som erbjuds. Vi erbjuder våra sökande personliga ansökningshandlingar. Vi erbjuder kbt-inriktade rehabiliterings insatser. Vi har förmåga att se deltagarnas starka sidor och vi lyfter fram dem! Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. förening Tfn: (huvudkontor), ; (Nacka) Mobil: (Britta Lundberg) Brantvägen 1, Saltsjöbaden (Fisksätra) Huvudkontor: Skogängsvägen 59, Spånga Måndag fredag kl Verksamhetsansvarig: Ulla-Mai Ceder Lindberg, tfn Kontaktpersoner: Britta Lundberg, tfn: Eva Wallensteen, tfn: Länk till Blå vägen

9 9 utförare Competens Arbetsmarknad Sverige Vi på Competens individanpassar alltid våra arbetssätt utefter dina behov. Du och din rådgivare utformar en gemensam handlingsplan som passar just dig! Exempel på innehåll: Jobbcoachning, en samtalsmetodik som syftar till att du får pushning och stöttning för att söka det där jobbet du vill ha eller ta kontakt med den där arbetsgivaren, du inte vågat ringa. Matchning, studie- och yrkesvägledning, tillsammans hittar vi branscher, arbetsuppgifter och i slutändan specifika skarpa jobb som du kan/vill söka. Vill du studera nu eller i framtiden: vi diskuterar gemensamt möjliga vägar till dina mål. Jobbsökaraktiviteter, du får hjälp med hur du utformar och anpassar ditt CV och ditt personliga brev till varje jobb du söker. Du lär dig hur man kontaktar arbetsgivare, du tränar på intervjuer, löneförhandlingar och vi diskuterar arbetsrätt. Arbetsträning/sysselsättningsplats, har du varit sjukskriven eller utanför arbetsmarknaden under en lång period kan en period som praktikant göra mycket gott. Du får komma till en plats som du trivs och kan utvecklas på. Du får ta återinträdet till arbetsmarknaden i din egen takt och får en chans att vänja dig vid tanken på och rutinerna i ett arbete med stöd av din rådgivare på Competens. Yrkeskompetensbedömning, har du kunskaper som du inte har papper eller referenser på? Vi hjälper dig att formalisera detta så du kan använda dem i ditt jobbsökande. Validering inom svets och CNC, vi har möjlighet att validera dina kunskaper inom industrisektorn. Enskilda ämneskurser i utvalda kärnämnen (motsvarande Komvux) samt preparand-/ övningsaktiviteter Vi arbetar efter en tydlig femstegsmodell som kommer att öka dina chanser att få ett arbete du verkligen trivs med. Välkommen till Competens! Våra medarbetare består av rådgivare/coacher med erfarenhet inom arbetsmarknadsinsatser och rehabiliterande åtgärder. Det finns en bred variation av utbildningsbakgrund: beteendevetare, socionomer, lärare, personalvetare och personer från övriga branschkategorier som har tagit steget till en coachande roll. Utbildning och erfarenhet hos verksamhetsansvarig Verksamhetsansvarig är utbildad socionom och har lång erfarenhet av coachning/rådgivning samt arbetsledande befattning inom utbildnings-, rehabiliterings och arbetsmarknadsrelaterade insatser. Språk Förutom svenska även engelska, arabiska, somaliska, kurdiska, persiska, tigrinja m.fl. Maximalt 500 deltagare/år. Competens Arbetsmarknad har bred erfarenhet av målgrupperna: Ungdomar, år Arbetssökande Arbetssökande utrikes födda Arbetssökande med sjukdomshistorik Individer på väg ut ur sjukskrivning både kort- och långtidssjukskrivna Johan Idegård,

10 10 utförare Vårt arbetssätt utgår alltid efter den enskilde individens förutsättningar och behov. Varje person möts där just han eller hon befinner sig och därifrån tar vi tillsammans nästa steg. Vi håller vad vi lovar och vi når resultat. Competens Arbetsmarknad Sverige Tfn: , Post- och besöksadress: Skebokvarnsvägen 370, , Bandhagen Vardagar Vid efterfrågan kan vi även erbjuda kvällsverksamhet 1 2 gånger/vecka. Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Johan Idegård Länk till

11 11 utförare Eductus Våra arbetsmarknadsinsatser hjälper dig som uppbär försörjningsstöd i Nacka Kommun till jobb, praktik, arbetsträning, rehab-tjänster eller utbildning. Du får en egen coach som inspirerar, utvecklar och utmanar dig. Vi har välutbildad personal även med specialutbildning för personer med funktionsnedsättning (ADHD, Asperger, OCD mfl). Du bemöts med lyhördhet och respekt. Aktiviteterna utgår från dig och dina behov, önskemål, förutsättningar och möjligheter. Vi planerar helt enkelt stegen i en takt som passar dig. Hos oss får du en egen certifierad personlig coach. Tillsammans formar ni ett mål för framtiden och utifrån detta upprättas en genomförandeplan med olika insatser. Målet är egen försörjning via jobb, arbetsträning, praktik eller studier som leder till jobb. Du har kontinuerlig kontakt med din coach genom personliga samtal, telefon och e-post. Utöver coachning finns ett flertal olika insatser och aktiviteter som du kan ta del av utifrån dina egna behov. Exempel på insatser och aktiviteter som ingår i vårt erbjudande: Personlig coachning med välutbildade coacher Företags- och arbetsgivarkontakter, matchning och rekryteringsträffar Arbetspraktik Prova-på arbete och/eller studier Arbetsträning/prövning Vi kan följa med dig till arbetsgivaren på intervjun Meritportfölj (Yrkeskartläggning, CV/Merit förteckning, personlig marknadsföring, anställningsintervjuträning mm Studie- och yrkesvägledning koordineras Öppna datorrum mån-fredag Öppna, fullt utrustade deltagarkök med uppehållsrum i trevliga lokaler Skriv ut, kopiera CV, ring arbetsgivare utan kostnad Skriva CV och personligt brev Språkstöd, yrkessvenska och stödsamtal Motiverande samtal Friskvård, hälsa, qigong, stresshantering, bildterapi och skapande i bild Stärk din självkänsla och självtillit i grupp eller individuellt Arbetslivsinriktadrehabilitering Aktiviteten vänder sig till dig som fått detta erbjudande från Nacka kommun. Vi håller till på Mejerivägen 9, Liljeholmen, Stockholm. T-bana till Liljeholmen, Tvärbanan från Sickla eller ett flertal bussar, 5 minuters lätt promenadväg. ICF-certifierad coach, lång erfarenhet av arbetsmarknadscoachning med målgrupperna långtidsarbetslösa, sjukskrivna, rehabilitering, personer med funktionsnedsättning (ADHD, Asperger, OCD), utrikesfödda, nyanlända och ungdomar. Samordningstjänster andra instanser och myndigheter Lång erfarenhet och vana att coacha mot egenförsörjning och jobbmatchning till arbete samt mycket egna arbetsgivarkontakter. Lång erfarenhet av SFI-undervisning, på hel eller deltid. Språkkunskaper: Vi talar olika språk exp: engelska, franska, spanska, arabiska, persiska, somaliska, syrianska och ryska mfl. Inget tak.

12 12 utförare Vi erbjuder våra arbetsmarknadsinsatser för fastställda målgrupper - arbetslösa och sjukskrivna som uppbär försörjningsstöd i Nacka kommun. Annelie Björnsdotter, Välkommen att höra av dig! Eductus ger människor utveckling, jobb eller en ny karriär genom utbildning, coachning och matchning. Välkommen till oss - Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder och deltagare att åstadkomma resultat och öka konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Vi är en ledande partner inom kompetensförsörjning och utbildning. Fokus ligger på att med en kostnadseffektiv insats innehållande rätt metodik, pedagogik och teknik hjälpa människor att ta steget vidare. Vi utvecklas med våra kunder och deltagare. Eductus Tfn: Mobil: Mejerivägen 9, Liljeholmen, Stockholm Vardagar Verksamhetsansvarig: Lisa Roos, Annelie Björnsdotter, Kontaktperson: Annelie Björnsdotter, Länk till Eductus

13 13 utförare ELVIRA Kunskapsutveckling Är du intresserad av att arbeta på café eller i butik? Välkommen till en utbildning som ger dig grundläggande yrkeskunskaper i café- eller säljkunskap och som ger dig goda kontakter med arbetslivet. Du förbättrar helt enkelt dina chanser att få jobb. Hittills har 125 ungdomar gått våra café- och säljutbildningar. Av dem som fullföljde kurserna fick 78 personer jobb på sina praktikplatser direkt efter kursavslutningen. Vi har också genomfört säljutbildning för vuxna arbetssökande. Sammanlagt 245 personer har gått kursen och 122 av dem fick arbete direkt efter kursen. Båda utbildningarna är uppbyggda så här: Introduktion: 1 vecka Teori: 5 veckor Praktik: veckor Vi varvar teori med praktiska övningar. Du pluggar både på egen hand och i grupp. Du får mycket individuellt stöd under utbildningen och vi utgår från just dina behov och förutsättningar. Utbildningen hålls mitt i city: i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm, T-bana Rådmansgatan. Säljutbildning Exempel på innehåll i teoridelen: Kundbemötande Försäljning och service Konsumentlagarna Marknadsföring och reklam Butiksekonomi Kassaarbete Arbetsmiljö Caféutbildning Exempel på innehåll i teoridelen: Service och kundbemötande Kökets uppbyggnad Specialkost Arbetsmiljö Vi på ELVIRA har lång erfarenhet av att arbeta med yrkesutbildningar. Lärarna som håller de här kurserna är specialister på sitt område och har jobbat i många år inom de aktuella branscherna. Du kommer också att möta ELVIRAs administrativa personal som alltid finns på plats för att ge dig det stöd du behöver för att utbildningen ska fungera bra för dig på alla sätt deltagare per grupp Vi vänder oss till dig som är intresserad av att lära dig ett nytt yrke. Vi förväntar oss att du är motiverad, intresserad av människor och vill delta aktivt i utbildningen. Om du vill framföra synpunkter eller klagomål kan du vända dig till läraren eller till utbildningsansvarig på ELVIRA. ELVIRA Kunskapsutveckling AB är ett utbildningsföretag inom ABF Stockholm. Vi startade 1994 och är ett seriöst och icke-vinstdrivande utbildningsföretag som håller dokumenterat hög kvalitet i våra kurser, utbildningar och andra program. Vi uppnår goda resultat och får genomgående mycket goda omdömen av våra uppdragsgivare och deltagare. Elvira Kunskapsutveckling Tfn: ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm Kontorstid kl Verksamhetsansvarig: Carina Wahlund Järvi, , Kontaktperson: Pernilla Berg, , Länk till Elvira Kunskapsutveckling

14 14 utförare InfoKomp På Infokomp kan du lyckas hela vägen. Från Sfi till arbete eller högre studier du väljer vi coachar. Du har drömmarna, vi har verktygen. Vi erbjuder dig: En personlig coach som följer dig under din tid hos oss på InfoKomp. Ett individuellt anpassat stöd i form av en kompetensinventering. Arbete med CV och personligt brev. Vi hjälper dig också att hitta arbetspraktik för att stärka dina möjligheter till anställning. Redan första dagen skapar du och din coach en individuell handlingsplan, innehållet i denna handlingsplan kan vara din strategi för att söka arbete på ett framgångsrikt sätt, din personliga utveckling samt övningar, seminarium och studiebesök. Målet med insatserna är att du ska bli väl rustad för en anställning. När du vill ha praktik under din tid på Sfi hjälper vi dig att hitta rätt praktikplats. Inom Infokomp kan vi erbjuda följande språkstöd, arabiska, engelska, ryska, armeniska, grekiska, persiska och spanska. Lärarexamen, studie- och yrkesvägledning, coach, personalvetare, hälsopedagoger, arbetsmarknadsekonom, beteendevetare. Verksamhetsansvarig har erfarenhet och utbildning som personalvetare, rektorsutbildning, coach. Språkkunskaper: arabiska, somaliska, tigri, persiska, spanska, engelska, kurdiska, turkiska, ryska Eliisa Lönnborg. Om du även vill komma i kontakt med andra yrkeskompetenser, t.ex. studie- och yrkesvägledare, sjukgymnast, psykolog, psykiatriker, beroendemottagning med flera kan vi vara länken. InfoKomp Tfn: Postadress: Fatburs Brunnsgatan 11, Stockholm Fatburs Brunnsgata 11Fatburs Brunnsgatan 11, (gågatan mellan Södra Station och Medborgarplatsen) Kl Verksamhetsansvarig Katarina Gustafsson, tfn: Kontaktperson: Evangelos Nakas, tfn: Synpunkter och klagomål: Evangelos Nakas, tfn: Länk till Infokomp

15 15 utförare Ingeus Arbetssätt Personlig coach som tillsammans med deltagaren planerar, en-till-en möten, seminarier, gruppaktiviteter, självständigt arbete etc. Metodik Dialogbaserad coachning, kartläggning, motivation, (funktions-) hinder och möjligheter. Aktiviteter ett urval Omvärldsintroduktion: branschkunskap, webbplatser, lönesubventioner Kompetensaktiviteter: social kompetens, (arbetsplats)kultur, språk Jobbsökaraktiviteter: CV/personligt brev, nätverk, ansökan, intervjuer, rekryteringsträffar, jobbsökande i grupp (knacka dörr) Jobbstation för självständigt jobbsökande: dator, fax, skanner Friskvård: promenad, sömn, stress och ängslan Studie- och yrkesvägledning Utbildning: socionom, beteendevetare, personalvetare, pedagoger, studie- och yrkesvägledare, certifierade coacher, sociologer, ekonomer. Yrkeserfarenhet: personliga coacher/rådgivare, kommunhandläggare, familjeterapeut, behandlingsassisten, rekrytering/sälj, högstadielärare, studie- och yrkesvägledning, personalarbete. Verksamhetsansvarig har utbildning och erfarenhet inom socionomi, platschef, jobbcoach för nyanlända invandrare, traineeprogram, boendestödjare för ensamkommande flyktingbarn. Språkkunskaper: engelska, franska, spanska, bosniska/kroatiska/serbiska, arabiska och assyriska. Inget tak. Inga särskilda krav. Hur lämnas synpunkter eller klagomål på verksamheten? Samtliga medarbetare kan ta emot synpunkter eller klagomål, verksamhetsansvarig är ansvarig för resp kontor, ytterst ansvarig är Sverige chef på Ingeus, Anne Buckard. En feedback-låda samt formulär finns på samtliga Ingeus kontor. Öppet landskap och inglasade möteslokaler. Skrivbordsöar som tar bort de fysiska barriärerna och gör att deltagarna och jobbcoacherna tillsammans och sida vid sida kan arbeta aktivt med genomförandeplanen. Kombinerat vilrum/andrum dit deltagare kan gå om de behöver en kort paus i arbetet eller om de av andra skäl önskar enskildhet. Kaffemaskin och vattenautomat intill receptionen. Möjligheter att värma och äta medhavd mat. Ingeus Tfn: Mobil: (Ivan Stipic) Vardagar Gamla Brogatan 36-38, Stockholm 4 trappor, porttelefon B0008 Länk till Ingeus Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Ivan Stipic

16 16 utförare Innernet Innernet är ett forsknings- och utvecklingscenter med en lång rad av unika innovationer och samtidigt en specialistmottagning med all tänkbar arbetsriktad och psykologisk/psykiatrisk kompetens. Med all sannolikhet är vi också landets enda mottagning som utvecklat egen psykoterapimetod (Inre Ledarskapsutveckling, förkortad ILU ) i världsklass. Med ILU som grund har vi utvecklat flera uppmärksammade, effektiva och inte minst omtyckta program som t.ex. Som du vill ha det ett program för den som vill förändra sitt liv. Innernet följer inte bara utvecklingen vi skapar den! Om Som du vill ha det Som du vill ha det är ett program för dig som vill förändra ditt liv så att det blir som du vill ha det! Varken mer eller mindre. Metoden bygger på två framgångsrika koncept som vi utvecklat ILU (se ovan) samt Innernaut ett uppskattat och effektivt chefsutvecklings program. Med detta sagt så är Som du vill ha det vare sig terapi eller chefsutveckling. Det är istället ett verktyg för förändring och personlig utveckling. Det handlar alltså om att ta kommandot över sitt eget liv! Det är också det som i slutändan avgör om man lyckas med att förändra sitt liv och sin karriär förmågan att leda sig själv! Våra resultat: -är bevisligen bland de bästa i landet. Vi är stolta över att under alla de år som vi arbetat med människor i behov av förändring, ha hjälpt tusentals människor med just det att förändra sitt liv. Inte minst så är våra program mycket omtyckta av våra deltagare 9 av 10 har sagt att vårt program är det bästa som hänt dem, och en del har faktiskt sagt att det har förändrat deras liv. Hör gärna av dig för en förutsättningslös diskussion om hur kan vi stödja dig i att förändra ditt (arbets-)liv så att det bli som du vill ha det! Vi betraktar oss vara först och främst humanister. Utöver det är vi också legitimerade psykologer, specialistläkare, beteendevetare m.fl, med stor erfarenhet av liv, arbetsliv och ledarskap. Med andra ord så har vi kompetens. Utöver det engagerar vi vårt breda och kunniga nätverk när det behövs. Verksamheten leds av specialistläkare och legitimerad psykolog, båda med lång erfarenhet av arbetsriktad rehabilitering och ledarskap. Vårt arbetsspråk är svenska, vi välkomnar dock brytningar på alla världens språk. Eventuella målgrupper eller speciella krav på deltagaren Det enda vi bryr oss om är att du bestämt dig för att åstadkomma en förändring. Det du behöver kunna/veta för att åstadkomma en sådan, det lär vi dig, vi vet hur man gör. Förstås med hänsyn till dina styrkor och begränsningar, för sådana har varje människa. Återigen- är du redo så är vi redo! Siv Johansson För att åstadkomma bästa resultat, begränsar vi antalet kursdeltagare till 12 per månad. Innernet Tfn: , Järla skolväg 23, plan 3, Nacka Vardagar , kvällstid enligt överenskommelse Verksamhetsansvarig: Ruslan Savitskij Kontaktperson: Siv Johansson Länk till Innernet

17 17 utförare Jobblotsen Sverige Edström och Engström Jobblotsen arbetar på ett unikt sätt utifrån ett brett nätverk med såväl företag som utbildningsanordnare. Vårt arbetssätt utgår ifrån dina erfarenheter och bygger sedan vidare på dem. Vi tar tillsammans med dig fram en genomförandeplan vars mål är att få dig i sysselsättning. Jobblosten erbjuder dig vägledning i utbildning, validering samt arbete. Detta gör vi tillsammans med företag, branschorganisationer samt bemanningsföretagen. Personalen har erfarenheter att jobba med personalrekrytering i företagen. Vi har också arbetat med företagsutveckling. Personalen är utbildade ekonomer, dessutom med utbildning i psykologi. Verksamhetsansvarig har tidigare jobbat som arbetsförmedlare samt haft ledande befattningar inom offentliga sektorn. Har även läst ett antal kurser på högskola med inriktning mot psykologi och sociologi. Språkkunskaper: engelska, arabiska. Max antal deltagare är 150 personer, men kan komma att utökas. Verksamheten är inriktad mot personer som inte har varit ute på arbetsmarknaden i mer än 1 år. Verksamhetschef Wadih El-Achkar. Jobblotsen Sverige Edström och Engström Tfn: Postadress: Box Nacka strand Augustendalsvägen 7, Nacka strand måndag tisdag, onsdag torsdag, fredag lördag, Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Wadih El-Achkar

18 18 utförare Kunskapsbolaget Integra Vi vänder oss i första hand till dig som står relativt långt från arbetsmarknaden, men vi har inga speciella krav. Vårt mål är att kunna hjälpa dig att få en anställning och bli självförsörjande. Vi börjar med att tillsammans arbeta fram en genomförandeplan, som inom 2 veckor skickas till socialsekreteraren. Sedan kartlägger vi din utbildningsbakgrund, din tidigare arbetslivserfarenhet, hälsa, sociala situation, dina fritidsintressen och eventuella arbetshinder. Du får också en introduktion i personlig marknadsföring. Kartläggningsfasen kan pågå upp till 2 månader. I nästa steg, som kan pågå upp till 6 månader, försöker vi höja din kompetens på flera områden. Vi hjälper dig att utveckla din personliga marknadsföring, ger språkträning, utbildar dig i hur arbetsgivare bedömer blivande anställda, ger råd om hälsosamt leverne, tillhandahåller självförtroendeträning, samt ger dig möjlighet att arbetspröva på olika arbetsplatser. I slutfasen intensifieras arbetssökningen för att erhålla anställning, ofta via en praktikplats. Under hela processen träffar du en personlig coach en gång i veckan, när du inte är på en arbetsplats. Vi har varierande utbildningsbakgrund inom ekonomi, svenska, musik, juridik, psykologi med mera. Det som förenar oss är att vi alla har lång erfarenhet av att hjälpa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna svenskar och invandrare tillbaka till arbetsmarknaden. Eftersom vi har arbetat med arbetslösa under så lång tid, har vi kunnat bygga upp ett brett kontaktnät bland arbetsgivare. Vi bedriver undervisning i svenska för invandrare och svenska som andraspråk i samma lokaler. Verksamhetsansvarig har arbetat som coach i Kunskapsbolaget Integra de senaste 15 åren. Tidigare har han arbetat på mentalsjukhus, fängelser, flyktingförläggningar samt på en ungdomsvårdskola. Han har 2,5 fil kand med tonvikt på ekonomi, filosofi, matematik och juridik. Han har varit arbetsgivare sedan Språkkunskaper: engelska, spanska, persiska och arabiska. Inget tak. Vi vänder oss i första hand till dig som behöver hjälp med att bli självförsörjande. Alla är lika välkomna. Vi har inga speciella krav på våra deltagare. Lennart Frimodig Vi har ett arbetsgivarperspektiv, vi är inriktade på att deltagaren skall bli självförsörjande så snabbt som möjligt, vi har mycket lång erfarenhet av människor med mycket varierande bakgrund. Eftersom vi arbetat med arbetslösa under så lång tid har vi kunnat bygga upp ett brett kontaktnät bland arbetsgivare. Vi är ett litet företag som bygger upp starka kontakter med deltagare, uppdragsgivare och arbetsplatser. Kunskapsbolaget Integra Tfn: Mobil: Fidravägen 1, Saltsjöbaden Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Lennart Frimodig Länk till Kunskapsbolaget Integra

19 19 utförare Lernia Utbildning Lernia arbetar med en väl strukturerad process för att matcha, coacha och vägleda individerna fram till ett nytt arbete. Aktiviteterna är individuella och/eller gruppbaserade och planeras utifrån deltagarens behov. Lernia använder en internetbaserad lärplattform kallad Lärportalen där allt material kan nås, vilket möjliggör ett anpassat upplägg och att deltagaren när som helst kan arbeta med sina moment individuellt. Praktik är en viktig aktivitet och planeras individuellt för varje deltagare och kan ha olika syften: prova ett yrke, skapa nätverk, visa sin kompetens mm. Allt vårt arbete fokuseras utifrån ett möjlighetsbaserat tänkande för att förstärka och utveckla det som kan hjälpa individen närmare egenförsörjning. Högskola, inriktning social- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Lång erfarenhet av arbete med människor med olika etnisk bakgrund, missbruk- och beroendeproblematik samt arbetslivsinriktad rehabilitering. De senaste åren arbetsinriktad coachning. Jobbcoach med lång erfarenhet av att hjälpa nyanlända invandrare att integreras i samhället och komma ut på den svenska arbetsmarknaden, stort nätverk när det gäller praktik/och kontakter med arbetsplatser. Verksamhetsansvarig har lång erfarenhet av att driva och leda olika uppdrag mot arbetsförmedling och kommuner. Coachat individer med olika etnisk bakgrund och erfarenhet. Arbetat med uppdrag mot nyanlända och integration. Är även utbildare inom kommunikation, arbetsliv och grupprocesser. Språkkunskaper: engelska, tyska, ryska, spansk, arabiska, persiska, tigrinja. Verksamhetsansvarig Ulrika Welin-Dahlström. Vi finns i ljusa och fräscha lokaler centralt i Liljeholmsgallerian, med tillgång till datorer under dagtid. Lernia Utbildning Tfn: Liljeholmstorget 7 plan 5 Vardagar kl Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Ulrika Welin-Dahlström Länk till Lernia

20 20 utförare Mindatlas Mindatlas verksamhet är uppdelad i tre segment: 1. Rekrytering och headhunting 2. Jobbcoachning/omställning 3. Utbildningar Mindatlas är en mångkulturell, jämställd och välutbildad sammanslutning med gedigna språkkunskaper som vi kan erbjuda framtida deltagare. Våra coacher har lång erfarenhet av att arbeta med personer som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden, ungdomar och personer med funktionshinder. Stor kunskap om den lokala, nationella och globala arbetsmarknaden. Alla medarbetare har god insikt i båda ändar av arbetsmarknaden. Dels genom rekryteringen och den ständiga kontakten med arbetsgivare och yrkesverksamma, dels genom sin interaktion med arbetssökande. Tre diplomerade civilekonomer vid Handelshögskolan i Stockholm, en civilingenjör KTH 1st Socionom Stockholms Universitet Samlad erfarenhet från rekryteringsbranschen, headhunting, bank, råvarumäkleri, utbildningsväsendet, marknadsföring, kundtjänst, försäkring, restaurang & hotell, programmering, vård och omsorg samt sociala insatser. Språkkunskaper: franska, spanska, arabiska, polska, persiska, turkiska, engelska 70 stycken Eventuella målgrupper eller speciella krav på deltagaren Vi arbetar med: 1. Långtidsarbetslösa 2. Nyanländas etablering 3. Långtidssjukskrivnas återgång till arbete 4. Ungas utanförskap Kvalitetsansvarig Said Damoun Mindatlas Tfn: Frejgatan Verksamhetsansvarig: Robert Stalebrant Kontaktpersoner: Said Damoun Robert Stalebrant Länk till Mindatlas

21 21 utförare Manpower Telge Jobbstart Manpower Telge Jobbstart AB hjälper långtidsarbetslösa och nyanlända personer att gå från bidragsberoende till egenförsörjning. Genom aktiva coachningsprogram, erfarenhet och ett stort kontaktnät i näringslivet säkerställer vi att den individuelle arbetssökande får den hjälp som behövs för att få in en fot på arbetsmarknaden. Manpowers erfarenhet visar att deltagare gagnas av att få en tydlig struktur gällande jobbsökning och självpresentation. De får förståelse för olika metoder att söka jobb samt öka sitt självförtroende genom möjligheter att kunna prova på och öva dessa metoder. Det är viktigt att inledningsvis säkerställa att roller och förväntningar deltagarnas och personalens är mycket tydliga och följs upp. Ett team med jobbcoacher och kompetensförmedlare arbetar med såväl individ som arbetsgivarperspektiv. Syftet är att ge deltagaren en möjlighet att befinna sig på en arbetsplats med tempo, engagemang och kravställande. Detta leder fram till arbete och egenförsörjning. Deltagaren är delaktig i sin kompetensutveckling genom regelbundna samtal och möten med jobbcoach och kompetensförmedlare. Målet för oss är att ge en sammanhållen värdekedja av yrkesvägledning, arbetsmarknadsinformation samt individanpassad kunskap och att matcha praktik/arbete mot företag med rekryteringsbehov. För aktuella utbildningar/yrkeskurser knyter vi till oss genom den samverkan vi har inom programmet med arbetsförmedlingen och aktuell kommun samt andra utbildningsanordnare som kan erbjuda rätt utbildning. Vår kompetens bygger på att vi under flera år arbetat inom den privata och offentliga sektorn och är väl förtrogna med den situation som människor i en förändringsprocess befinner sig i. Vårt sätt att arbeta är upplagt kring en metodik som styr mot aktiva, konkreta mål varav en gemensam målsättning är att deltagaren ska gå från bidragstagande till egen försörjning. Manpowers personal har en bred kunskap kring de olika branscher, yrkesområden och stor aktuell kunskap om marknadens och arbetsmarknadsområdets kompetensbehov. Vi arbetar dagligen med att förse arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens och har mycket god kännedom om den lokala marknadens resurs behov. Samtliga jobbcoacher vi avser använda har lång erfarenhet av att i möten med arbetslösa analysera kompetenser, kunskaper och förmågor samt att omformulera dessa till att möta marknadens behov. Alla som kommer att arbeta inom uppdraget har gedigna tidigare erfarenheter av målgruppen. Det kan vara genom att man tidigare har deltagit i genomförande av arbetsmarknadsprojektet, har arbetat med rekrytering av personal inom målgruppen, jobbat med matchning, framtagning av arbetsprövningsplatser, coachning av arbetslösa etc. Inom Manpowers personalstyrka finns rekryterare, personalansvariga, jobbcoacher m.m. All personal på Manpower arbetar med att kontinuerligt utveckla relationer med olika aktörer på arbetsmarknaden för att kunna skapa möten mellan deltagarna och potentiella arbetsgivare. Ett flertal av dessa har erfarenhet som studie och yrkesvägledare, arbetsförmågebedömning, arbetsförmedlare och arbetsterapeuter samt god kännedom om det reguljära utbildningsväsendet. Cecilia K. Ståhl är utbildad beteendevetare. Har varit ledningsansvarig i 17 år varav 5 år som VD. En branscherfarenhet inom bemanningsbranschen under 11 år varav 6 år har huvudsakligen varit inriktad till målgruppen långtidsarbetslösa vuxna/nyanlända/ungdomar. Språkkunskaper, förutom svenska: Arabiska Engelska Persiska Kroatiska Bosniska Serbiska

22 22 utförare Inget kapacitetstak Långtidsarbetslösa och nyanlända Cecilia Ståhl Verksamhetens öppettider Måndag fredag Manpower Telge Jobbstart AB är en del av Manpower, Sveriges största bemanningsföretag. Bolaget har funnits sedan april 2009 i Södertälje och förmedlat över 320 långtidsarbetslösa invandrare till egen försörjning Som en del av Manpower har vi ett stort kontaktnät på arbetsmarknaden. Vi har arbetat framgångsrikt med att få arbetslösa i jobb, på flera platser i landet. Vi arbetar med en välbeprövad och kvalitetssäkrad process för att matcha företag och kandidat. Genom Manpowers personals engagemang och kunskap kommer över 50 % ut i egen försörjning. Manpower Telge Jobbstart Tfn: , Manpower Jobbförmedling Kungsholmsgatan 10 1tr Stockholm Verksamhetsansvarig: Cecilia Ståhl Kontaktperson/personer: Basem Adawi Cecilia Ståhl Länk till Manpower

23 23 utförare NIKETO På Niketo AB står respekten för dig som söker till oss i fokus. Du ska känna dig välkommen till oss, kunna känna trygghet, samt att du kan få hjälp i olika frågor som rör arbete och utbildning. Du som anlitar oss ska också känna dig säker på att vi som erbjuder våra tjänster på Niketo AB har kunskaper, engagemang och kompetens som kan hjälpa dig att komma vidare i arbetslivet eller i högre studier. Personalen hos Niketo AB har lång vana vid att arbeta med människor från andra länder, med utbildning och jobbcoachning. Vi har också personer knutna till företaget som snabbt kan ordna praktik och arbete. Verksamhetsansvarig på Niketo är adjunkt i svenska och engelska med lång vana vid undervisning på Komvux, arbete ute på företag och jobbcoachning. Språkkunskaper: engelska, franska, spanska, portugisiska, arabiska, turkiska, persiska, syrianska och dari. Vi har inga krav på deltagaren. Alla är välkomna. Kerstin Eriksson, , Verksamhetens öppettider Vi arbetar mycket med individualisering, d.v.s. vi skaffar oss en helhetsbild av varje deltagares möjligheter att komma vidare i livet med arbete och/eller studier. Med dessa kunskaper för hand kan vi hjälpa dem som anlitar oss att lättare bli delaktiga i samhället. När våra deltagare lämnar oss ska de känna att en rad olika spännande möjligheter ligger framför dem privat och i arbetslivet. NIKETO Tfn: Mobil: E-post: Magnus Ladulåsgatan 18, Stockholm Verksamhetsansvarig: Kerstin Eriksson Kontaktperson/personer: Kerstin Eriksson Länk till Niketo

24 24 utförare Unusual Works Teknisk Fantasi Vår utarbetade metod som vi arbetar efter fokuserar på den enskilde individens behov och önskemål och skapar både långsiktiga som kortsiktiga mål att arbeta emot. Metoden innehåller även mål för fysiskt såväl som psykist välmående, som är en viktig del av jobbsökandet. Tillsammans arbetar vi även för att du som arbetssökande ska må bra och kunna ha hälsosam livsstil. Att ta del av den tekniska utvecklingen och att konstant förnya sina kunskaper ser vi också som en viktig del av arbetssökandet. Hos oss får du även hjälp att utnyttja alla de resurser som idag finns i IT-samhället. Vi hjälper dig att profilera dig på internet och expandera dina sociala nätverk. Vid första besöket på arbetsplatsen, som du har valt, kommer vi överens om arbetsuppgifter, arbetstider och praktikperiod. Vi följer alltid upp praktiken noga och finns till hands i alla frågor som rör praktiken. Förändrings- och utvecklingsarbete/coaching/it-utbildning/hr/livsstil och beteende/marknadsföring och ekonomi/bild och skapande. Verksamhetsansvarig har utbildning och erfarenhet inom förändrings- och utvecklingsarbete, hälsa, IT, kommunikation, utbildning. Språkkunskaper: engelska.. Unusual Works vänder sig främst till dig som verkligen vill ha ett jobb, men har ännu inte lyckats få en anställning. Din motivation och arbetsvilja är de enda kraven vi ställer på dig som arbetssökande. 24 Engagemang och ansvarstagande från dig som arbetssökande. Hur lämnas synpunkter eller klagomål på verksamheten? Via e-post. Unusual Works Tfn: Holmamiralens Torg 16, , Stockholm måndag torsdag, fredag, Verksamhetsansvarig/kontaktperson: Mari Anzén Länk till Unusual Works