Aktiv kundsupport för förenklat byggande. Plus för Lindab. 9:e gången gillt. Logistikfördelar. Kompakt inneklimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiv kundsupport för förenklat byggande. Plus för Lindab. 9:e gången gillt. Logistikfördelar. Kompakt inneklimat"

Transkript

1 Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande maj 2010 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Aktiv kundsupport för förenklat byggande Plus för Lindab från plusenergiprojekt Logistikfördelar för Sydtotal och Peab 9:e gången gillt för Astron Builder Kompakt inneklimat Nya möjligheter med Plexus Smidigt och enkelt med taklösning i stål och koppar

2 2 vi förenklar byggandet

3 maj 2010 Lindabdirect ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Lindab Direct är ett kund- och intressentmagasin från Lindab. Upplaga ca , fördelat på ett flertal språk. Ansvarig utgivare: Mikael Carlsson. Produktion: Repetera AB. Översättningar: Amesto Translations. Innehållet får ej dupliceras eller mångfaldigas utan Lindabs skriftliga tillstånd. Lindab Foto Lindab om ej annat anges. notiser 5 24 Koncernnotiser samt börsinformation Notiser från våra affärsområden artiklar 7 Yaroslavl levererar Lindabs första fabrik för byggsystemet Astron i Ryssland nu i drift 17 Det bästa av två världar Nya behovsstyrda ECOhybrid system förenar kunnandet inom ventilations- och kylbaffelteknik 8 Rapport ger ris åt klimatarbete Undersökningsföretag ser brister, men också stor potential för fastighetsbolags miljöarbete 17 lindqst snabbare produktval Nytt hjälpmedel ger enkel tillgång till Lindabs kompletta produktdatabas inom BA Ventilation 9 Show room Stavanger Lindabs nya Stavangerfilial ger god exposé över Lindabs förenklande byggnadslösningar 18 Logistikfokus på UMAS Stor Lindab Safe-leverans till sjukhus med fokus på logistik och support 10 När prestanda får avgöra Lindabs nya tryckfördelningslåda MBB ger nya möjligheter och bästa prestanda 20 Estetik och funktionalitet Nionde Astron-leveransen till en och samma industripark och slutkund 11 Reglar till Royal Shakespeare Theatre Lättbyggnadslösning ger tyst scenrum till klassisk teaterbyggnad 22 Frisk luft med flexibilitet Komplett inneklimatsystem med Lindab Safe och Comfort till Sony Ericssons IT-verksamhet 12 Mångfacetterade Plexus Leverans av Lindabs energieffektiva kylbaffelsystem till norska kunder 23 Smidigt och enkelt Komplett taklösning och större Lindab Safeleverans till stor skolrenovering 14 Plusenergihus med Lindablösningar Energibo finner goda lösningar från Lindab för nytt villakoncept 16 Lyft för luft och tak på Borgarskolan Utbildningscentra i Malmö för bättre inneklimat och nytt koppartak på köpet Seabrokers Building i Stavanger, Norge är en av många kontorsfastigheter i Stavangers expanderande industripark med anknytning till den norska offshoreindustrin. För uppvärmningen av Seabrokers Building svarar en omfattande installation av Lindabs värmepanel Atrium. Resultatet blir skön och behaglig strålningsvärme från taket och stora fria glasytor. 3

4 Förberedelser för tillväxt Lindab i korthet Tacka vet ja ösregn. Så formulerade sig vår grundare Lage Lindh en gång i tiden. Lägger man till sol och och uppehållsväder bra vädertyper för byggarbete utomhus så hade han inte kunnat säga det bättre. Vintrar däremot, i synnerhet så stränga som den senaste, passar Lindab sämre tjäle och isig mark samt snötäckta arbetsplatser stoppar de flesta utomhusarbeten. Till det redan ansträngda ekonomiska världsläget har därför lagts de svårigheter som denna ovanligt hårda vinter medfört och som påverkat såväl vår egen som många av våra kunders försäljning. När jag skriver detta är vintern över, men vi befinner oss fortfarande i ett osäkert marknadsläge, åtminstone på kort sikt. Nu gäller det för oss att ha tålamod, satsa på rätt saker och förbereda oss så gott vi kan, så att vi står redo när efterfrågan på allvar vänder uppåt. Vår uttalade ambition är, som jag tidigare framfört, att vara en av vinnarna när ekonomin börjar tina upp och tillväxt åter är det normala. Lindab är väl rustat för detta. Från och med 2010 har vi tre affärsområden; Ventilation, Building Components och Building Systems. De är alla tre väl positionerade inom sina respektive segment och kommer att visa stark tillväxt när ekonomin återhämtar sig. Vår organisation är nu mer trimmad och effektiv, men givetvis med tillräckliga resurser för att säkerställa att god kundservice och förenklat byggande fortsätter att stå i centrum. Våra tre affärsområden förenklar byggandet på lite olika sätt, men resultatet är detsamma vi ska erbjuda våra kunder produkter, system och verktyg som ökar effektiviteten och lönsamheten i deras verksamhet. Inom affärsområde Ventilation innebär detta att vi breddar utbudet av ventilationsdetaljer och kanalsystem, samt utökar produktsortimentet på våra 109 filialer. Målet är naturligtvis att förse montörerna med allt de behöver för sitt dagliga arbete. När det gäller Comfort intensifierar vi vårt arbete på affärsområdets kärnmarknader. Förvärvet av ett finskt inneklimatföretag, som genomfördes i mars, har inneburit en omfattande utökning av ljuddämparsortimentet för våra samarbetspartner på denna marknad. Inom affärsområde Building Components strävar vi efter att utöka marknadsområdet för våra Rainline- och taklösningar, samt genom att tillhandahålla ett breddat produktutbud med alla de stålkomponenter som kunderna behöver för sitt arbete. Resultatet blir mer omfattande, attraktiva och färgkoordinerade taklösningar för distributörer och kunder. Inom affärsområde Building Systems är vår främsta styrka att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga och fullständiga byggnadslösningar. Lösningar som kräver mindre tid från beställning till byggplatsmontering än de flesta konkurrerande alternativ. Kunderna får också tillgång till vår egenutvecklade och ständigt uppdaterade programvara Cyprion, ett viktigt support- och informationsverktyg, i synnerhet under de tidiga projektfaserna. Jag är också glad över att kunna meddela att vår koncernledning, genom rekryteringen av Anders Thulin som affärsområdeschef för Ventilation, nu är komplett. Det är min övertygelse att vårt kundfokuserade synsätt samt vår strävan efter att vara en bra och tillförlitlig samarbetspartner med attraktiva miljövänliga och energieffektiva lösningar för dagens och morgondagens byggindustri är en modell för framgång. David Brodetsky VD och koncernchef Lindab AB Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden; Ventilation, Building Components och Building Systems. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energioch miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Koncernen omsatte MSEK år 2009 och är etablerad i 31 länder med cirka anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggande som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2009 stod den nordiska marknaden för 42 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 21 procent, Västeuropa för 32 procent och övriga marknader för 5 procent av den totala försäljningen. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB. De största ägarna är Ratos, Sjätte AP-fonden och Skandia Liv. Affärsområden Ventilation Kanalsystem med tillbehör samt inneklimatlösningar för ventilation, kyla och värme. Building Components Produkter och system i tunnplåt för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt stålprofiler för vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner. Building Systems Kompletta, monteringsfärdiga stålbyggnadssystem. Lösningen omfattar hela det yttre skalet med stomme, väggar, tak och tillbehör. 4

5 Koncernnotiser Lindab Direct maj 2010 Anders Thulin ny affärsområdeschef för Ventilation Rak och öppen, mycket bred internationell erfarenhet samt med en stor lust och iver att ta sig an affärsutvecklingen av Lindabs affärsområde Ventilation. Så skulle en kort sammanfattning av Anders Thulin, affärsområdets nya BAM, Business Area Manager, kunna göras. Jag har under många år arbetat i huvudsak inom området mining & construction för företag som Trelleborg, Svedala Arbrå och nu senast finska Metso, berättar Anders Thulin. Trelleborgs miningdivision ombildades under sent 80-tal till Svedala som senare köptes av Metso. Jag har varit med i olika positioner under denna resa och arbetat med en rad uppdrag, alla med internationell inriktning, de flesta med globalt ansvar. Anders Thulin var t.ex. ansvarig för utvecklingen av nya marknader i Afrika och Asien på Svedala International och utsågs därefter till vice VD. Fokus låg på att finna externa distributörer och att därifrån utveckla och sätta upp egna distributionsnät och servicefunktioner. Därefter fick jag ansvaret för Svedala Systems med inriktning på företagets stora internationella projekt, fortsätter Anders Thulin. Jag byggde upp en organisation som samordnade kundernas behov av utrustning och support från olika divisioner. Några år senare förvärvade Metso bolaget och i samband med en omorganisation fick jag ansvaret för Metso Minerals hela försäljningsverksamhet i Europa, Afrika, Mellanöstern och Ryssland. Fokus låg på tillväxt samtidigt som synergierna skulle hämtas hem. Efter detta följde allt mer utökade ansvarsområden och Anders Thulin kom mer och mer att arbeta med ett övergripande bolagsansvar inom miningverksamheten. Redan vid denna tidpunkt såg jag betydelsen av att skapa en organisation som ser möjligheter i kontinuerlig förändring, fortsätter Anders Thulin. Kontinuerlig förändring är egentligen affärslivets enda konstant, något man måste både förstå och utnyttja i det dagliga arbetet. Runt 2007 skapades en ny och kundsegmenterad organisation inom Metso och Anders Thulin fick posten som Senior Vice President Mining med placering i York, USA. Det var tveklöst en mycket lärorik och inspirerande tid där jag och mitt globala team ytterligare befäste och utvecklade kundsegmentet Mining på ett internationellt plan. Då erbjudandet om att ta ansvar för Lindabs affärsområde Ventilation presenterades för mig sent i höstas, så kändes tiden dock mogen för att återvända till Sverige. Under åren på Svedala hade jag arbetat tillsammans med Kjell Åkesson (Lindabs koncernchef ), varför jag också med visst intresse följde Kjells arbete med Lindab, berättar Anders Thulin. När jag nu fick anledning att närmare bekanta mig med Lindab kunde jag snabbt konstatera att såväl Lindabs kärnvärden som övergripande affärsmodell tilltalade mig mycket. Mina erfarenheter från att ha drivit liknande affärsorganisationer inom Metso, och den kunskap jag har kring distributionsfrågor, tror jag kommer att bli till god nytta här på Lindab. Mycket av min karriär har också handlat om att förstå kunden och att sätta kunden främst, det är ju trots allt han/hon som möjliggör vår verksamhet. Affärsområde Ventilation har en mycket välutvecklad produktionsapparat och är naturligtvis också duktiga på att sälja produkterna, fortsätter Anders Thulin, men det finns säkert områden som bör utvecklas. Det jag tänker på är t.ex. Key Account-frågor, men kanske framför allt på distributionsstrategin. Det kan handla om utökad egen distribution, men också ett utökat och mer komplett sortiment på våra distributionscentra där vi mixar egna och inköpta produkter. Då kan vi erbjuda kunderna ett effektivt one-stop-shop-koncept, något Anders Thulin är ny BAM Ventilation och ser med stor tillförsikt på sin nya roll. Nya grepp inom vår distribution, ett fortsatt arbete för ökad andel energieffektiva cirkulära kanalsystem och ett klart fokus på kundens behov, är några av de frågor jag ser att vi skall arbeta ytterligare med. som t.ex. fungerar med framgång för oss i Storbritannien. Inom affärsområde Ventilation finns en klar potential för en god och intressant utveckling. Jag ser en mycket spännande resa framför oss och tror att min erfarenhet inom ledarskap, ett rakt och öppet sätt samt min vilja att involvera alla medarbetare i processen kommer att fungera väl här på Lindab. Löpning och fallskärmshoppning tillhör två av Anders Thulins favoritsysselsättningarna. Uthållighet och helikopterperspektiv är sanner ligen också viktiga bitar för ett framgångsrikt ledarskap. Lindab förvärvar finskt ventilationsföretag Den 25 mars genomförde Lindab ett förvärv av det finska ventilations- och inneklimatföretaget IVK- Tuote OY. Företaget producerar och marknadsför ventilations- och inneklimatprodukter för den inhemska finska marknaden. Cirkulära ljuddämpare och rektangulära lamelljuddämpare, liksom olika kanalprodukter som underlättar rensning och underhåll av kanaler, återfinns i företagets sortiment. Förvärvet stärker division Comfort inom affärsområde Ventilation genom en fördjupning av produktsortimentet och stärker vår position på den finska marknaden, säger VD och koncernchef David Brodetsky. Efter vårt förvärv av IVK tillhör Lindab topp-tre inom inneklimatprodukter på den finska marknaden. IVK omsatte under år MEUR och hade ett rörelseresultat på 0,7 MEUR. Företaget har sedan starten 1988 vuxit från 7 anställda till 57 och har etablerat sig som en av landets ledande tillverkare inom sitt område. IVK är beläget i Jyväskylä, ca 300 km norr om Helsingfors. IVK är ett mycket välskött företag och har skapat sig en stark marknadsposition samtidigt som man lyckats hantera den senaste tidens svåra marknadsläge på ett professionellt sätt, säger Anders Thulin, affärsområdeschef Ventilation. Nu har man en bra plattform från vilken man kan fortsätta att optimera och utveckla verksamheten. Genom förvärvet av IVK stärker vi inte enbart vår position i Finland. Från deras produktportfölj kan vi också sprida intressanta produkter till andra marknader och därigenom skapa synergier också utanför Finland. IVK-Tuotes anläggning i Jyväskylä, Finland. 5

6 Börs- och aktieinformation Vargavinter ger trög ekonomisk islossning Vintern 2010 blev inte enbart den andra vintern i ett bistert ekonomiskt klimat, den slog också rekord i minusgrader, extrema snömängder och längd på istapparna. Utan tvekan är detta en väderlekssituation som påverkat vårt första kvartal och verkat dämpande på försäljningen, framför allt inom affärsområdena Building Components och Building Systems, säger Nils-Johan Andersson, CFO på Lindab. Montaget av dessa produkter sker i huvudsak utomhus och när plåtslagare och byggentreprenörer knappt kan komma upp på taken och meterhöga snömängder och djup tjäle sätter stopp för grundarbeten, så innebär det också temporära stopp i efterfrågan på våra produkter. Både januari och februari var vädermässigt tuffa månader, även om andra halvan av mars innebar starten för vårens upptining. Givetvis har denna situation varit allra mest markant på våra nordliga marknader, samt i typiska inlandszoner. Sett ur ett helårssperspektiv betraktar vi inte detta som ett tapp, utan mer som en förskjutning av försäljningen från kvartal ett till senare kvartal. Vår bedömning är dock att vi inte får tillbaka 100 % av denna tappade försäljning, då en del projekt sannolikt läggs på is en längre tid. Denna tuffa inledning på året syns i såväl omsättning som resultat för första kvartalet. Omsättningen för perioden januari - mars 2010 uppgår till MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) på - 50 MSEK. Vintern varade för viktiga delar av våra marknader en bit in i mars, fortsätter Nils-Johan Andersson, något som tveklöst bidragit starkt till den omsättningsminskning vi ser. Justerat för valuta kan vi konstatera en nedgång med 25 % jämfört med samma period föregående år. Vi kan emellertid också skönja den återhämtning vi förväntat oss, i synnerhet för affärsområde Building Components. Såväl affärsområde Building Systems och Ventilation är fortfarande tydligt påverkade av en svag marknad för kommersiellt byggande. Building Systems har både påverkats av en minskning av antalet igångsatta projekt, men också av att den genomsnittliga byggnadsytan minskats, förklarar Nils-Johan Andersson vidare. Building Components var det affärsområde som påverkades mest av den nedfrysta vintersituationen, men genom att man har cirka hälften av sin försäljning till bostadssektorn, ett område där vi nu tycker oss se en viss förbättring, så är utsikterna mer optimistiska där. Sett ur ett koncernperspektiv kan vi dock förvänta oss att 2010 blir fortsättningsvis tufft med en underliggande svag efterfrågan, även om positiva signaler förhoppningsvis kommer. Under kvartalet avyttrades bolagets lokaler i Luxemburg, vilka nu istället hyrs. Det gav en försäljningsintäkt på ca 285 MSEK och en realisationsvinst på ca 75 MSEK, säger Nils-Johan Andersson. Detta har påverkat vårt kassaflöde i positiv riktning, i ett kvartal som normalt kännetecknas av ett negativt kassaflöde. Vi har också genomfört ett förvärv av det finska ventilationsbolaget IVK, vilket stärker vår position inom produktområde ljuddämpare på den na marknad. Tilläggas kan att likviden i sin helhet utgjordes av egna återköpta Lindabaktier och därigenom lämnas vår nettoskuldsättningsgrad oförändrad. Vår ambition har under det senaste året varit att ta Lindab stärkt ur den kris som påverkat hela marknaden. Denna plan följer vi målmedvetet! Redan tidigt i år kom signaler från de stora internationella stålverken om en stålprishöjning under andra kvartalet Vi har för närvarande inga marginaler för att absorbera dessa prishöjningar, utan kommer att vara nödsakade att föra dessa vidare till kundledet, avslutar Nils-Johan Anderson. Vi har å andra sidan, det ekonomiska läget till trots, valt att bibehålla kapaciteten i både vår produktion och vår kundservice. Vår förhoppning är att marknaden ser positivt på detta. Styrelsens beslut att slopa utdelningen för 2009 kan också ses i ljuset av denna fokuse ring på verksamhetsfrämjande och därigenom kundvärdestödjande aktiviteter. Just denna åtgärd har uppmärksammats externt och bedömts vara ett klokt och offensivt beslut som på sikt kommer att gynna både våra ägare, kunder och övriga viktiga intressenter. I juli 2010 sker den officiella invigningen av Lindabs helt nya anläggning för Building Systems i Yaroslavl, Ryssland. Lindabs närvaro innanför Rysslands gränser att utgöra en betydelsefull komponent för koncernens långsiktiga marknadsutveckling. Lindabaktien Kursangivelser i SEK Nyckeltal 2010 Delårsrapport januari - mars 2010 (motsv. period föregående år inom parentes) Omsättning MSEK (1 771) Rörelseresultat (EBIT) - 50 MSEK (25) Rörelsemarginal (EBIT) - 4,1 % (1,4 %) 64,00 84,00 74,50 72,75 29/ / / / Cash flow MSEK (- 187) Börsvärde per 31/ Kalendarium MSEK Årsstämma 11 maj, 2010 Kapitalmarknadsdag 14 juni, 2010 Delårsrapport april - juni, kvartal 2 16 juli, 2010 Delårsrapport juli - sept, kvartal 3 1 november,

7 Lindabs nya fabrik för byggsystem öppnad Yaroslavl levererar VAD VAR Idrifttagande av Lindabs första fabrik för byggsystem i Ryssland Yaroslavl, 25 mil nordost om Moskva, Ryssland Ryssland är en mycket omfattande marknad för byggsystem och erbjuder en stor framtida potential för tillväxt. Att kunna tillverka inom landets gränser utan problem med införsel, tullar, logistik och hämmande fraktkostnader ger viktiga fördelar för både kunder och Lindab. Öppnandet av Lindabs ventilationsfabrik i S:t Petersburg har givit just dessa positiva effekter, något som i sin tur drivit på försäljningen. Detta var också de grundläggande skälen till byggandet av den nya Lindab-Astronfabriken i Yaroslavl som sedan juli 2009 är i full drift. Även om finanskris och lågkonjunktur fortfarande håller tillbaka tillväxten för tillfället, så ger den nya ryska fabriken stora möjligheter för en stark utveckling. Anläggningen består av produktionsbyggnader på sammanlagt m 2 samt en kontorsbyggnad i tre plan på m 2. Hela anläggningen är naturligtvis ett utmärkt exempel på den funktionalitet och design som Astron-byggnader erbjuder, säger Marina Ryabkova, Lindab-Astron. Produktionslokalerna utgörs av en Astron SSB (single storey building) och innehåller kompletta produktionslinjer för hela Astron-programmet. Precis som i Lindabs anläggning i Diekirch, Luxemburg, så bygger vårt produktionssystem på att tillverka helt prefabricerade byggnadslösningar som erbjuder marknadens snabbaste och mest smidiga byggplatsmontage. Här har vi även kunnat utnyttja den senaste tekniken och skapat en anläggning med en optimal produktionslogistik. Byggnaderna är en palett av funktionella, effektiva och energisnåla lösningar från Astron. Astrotherm isolering tillsammans med LPA900 väggpaneler och LMR600 tak ger byggnaderna den energieffektivitet och ljuddämpning som krävts. Naturligtvis har vi använt vårt program Cyprion för den grundläggande planeringen, fortsätter Marina Ryabkova. Kontorsbyggnaden är en Astron MSB (multi storey building) och innehåller förutom administration också vårt tekniska ingenjörskontor och försäljningsavdelning. Att kunna bearbeta den ryska marknaden med rysktalande personal som utbildats bl.a. vid Lindab-Astron i Diekirch betyder oerhört mycket för vår förmåga att konkurrera kraftfullt på den ryska marknaden. Med den nya fabriken på plats kan Lindab erbjuda byggnadssystem med Europakvalitet utan problem med långa frakter och dyra tullkostnader. Vi kan visa upp vår effektiva produktionsapparat på plats och presentera de flesta av våra lösningar rent praktiskt här i anläggningen, säger Marina Ryabkova vidare. Vår professionalism och kunnande inom hela planerings-, produktions- och leveransprocessen, liksom en säker och tillförlitlig prissättning, är viktiga kundvärden. Även om vi endast är en av många tillverkare av stålbyggnader i Ryssland, så har vi dock trumf på hand genom att vårt system representerar marknadens mest snabbmonterade kvalitetssystem. Lägger man till möjligheten att få ett komplett ventilations- och inneklimatsystem från en och samma leverantör så finns det faktiskt ingen som kan matcha det erbjudandet. Sedan produktionen började i juli 2009 har en rad intressanta leveranser passerat fabriksportarna; en sportanläggning till Sverdlovskayaregionen, en lagerbyggnad till Pereslavl-Zalesskiy, en tullanläggning till Astrakhan och en stor produktionsanläggning till Komatsu i Yaroslavl. Just nu pågår produktion av en rad projekt och även om vi ser lite återhållsamt på dagens marknadsläge tror vi på en god utveckling från 2011 och framåt, avslutar Marina Ryabkova. Ryssland är givetvis huvudmarknaden för den nya Lindab-Astron-fabriken i Yaroslavl, men också Kazakstan, Ukraina och Vitryssland tillhör de marknader som skall bearbetas. I september 2009 besöktes fabriken av guvernör Sergey Vakhrukov samt en delegation från Yaroslavls regionledning, liksom av Lindabs VD David Brodetsky, styrelseordförande Svend Holst-Nielsen och Lindabs styrelse. Den officiella invigningen sker i juli

8 GES Investment Services grundades 1992 och är norra Europas ledande analyshus inom frågor som rör ansvarsfulla investeringar. GES rapport Chilling Out or Taking On the Heat ger en bild av klimatarbetet inom den europeiska fastighetssektorn en bild som pekar på ett visst ointresse för frågan och på ett klimatarbete som inte direkt ligger i bräschen. Men rapporten lyfter också fram de vinster både miljö-, image- och resultatmässiga som ett förändrat fokus kan få för en bransch som hållit sig lite i skymundan vad gäller just klimatfrågor. Utan tvekan har Lindab en arsenal av energieffektiva lösningar som kan bli värdefulla i det arbetet. Rapport ger ris åt klimatarbete VAD Analyshuset GES rapporterar om klimatarbetet i 23 europeiska fastighetsbolag och pekar på möjligheter GES rapport Chilling Out or Taking On the Heat har kartlagt 23 stora europeiska fastighetsbolag och deras informationsgivning, miljöledningssystem och åtgärder inom energi- och miljöområdet. Detta är frågor som generellt ligger mycket högt på dagordningen både i näringsliv och hos investerare, säger Magnus Furugård, VD på GES. Men det finns branscher som avviker från mönstret. Fastighetssektorn är en bransch där man identifierat frågan, men inte kommit speciellt långt i implementeringen. Här finns dock stora vinster att göra. GES:s rapport visar på mycket stora skillnader i de undersökta bolagens sätt att hantera sitt klimatarbete. Majoriteten ligger klart under ett näringslivsgenomsnitt vad gäller informationsgivning samt bedömning av risker och möjligheter i frågan. Dessutom har man oklara mål, strategier och aktivitetsplaner för sitt klimatarbete. När det gäller informationsgivning så kommunicerar ca 65 % av bolagen ingenting om sitt klimatarbete, och Norden tillhör definitivt inte till toppresterarna. Vi har nog sedan oljekrisens dagar levt kvar i en tro på att vi faktiskt satsar på energieffektivitet här, fortsätter Magnus Furugård, men tyvärr så behöver vi nog vakna till lite. Det finns områden i Europa och i USA som ligger långt före Norden. Ett gott exempel på vilka resultat ett aktivt klimatarbete kan ge är franska fastighetsbolaget Unibail-Rodamco. Att det typiska fastighetsbolaget ännu inte sett den potential som finns i ett tydligt, praktiskt och aktivt miljöarbete tror jag personligen kan förklaras av två saker, fortsätter Magnus Furugård. Det ena är att man helt enkelt inte varit medveten om att det finns stora vinster att göra. Det andra är att man har ett systemfel i synen på kunden och i den affärsmodell man arbetar efter. Man är fortfarande mycket produktionsinriktad, istället för att fokusera på lösningar som kunden vill ha. När man väl förstår att kunden inte hyr en lokalyta utan en service, så kommer helt naturligt frågor om byggnadens och försörjningssystemens effektivitet och energiförbrukning upp på bordet. Idag ligger kostnadsfokus på själva investeringen menar Magnus Furugård. Det man missar då är inte enbart viktiga behov hos kunden; lägre driftskostnader genom en energieffektiv byggnadsteknik samt tillfredsställelsen av att bo eller verka i en fastighet som producerats utifrån ett medvetet klimatansvar. Man missar också att en klimatsmart byggnad innebär både bättre hyresintäkter och ett högre framtida avyttringsvärde. Man missar helt enkelt en win-win situation för både kunden och det egna bolaget. GES:s uppdragsgivare är t.ex. stora investerare, banker och pensionsfonder som inte enbart ser till en maximerad avkastning utan också i hög Lindab Construline i NCC:s passivhusprojekt Beckomberga, Sverige. Lindab Comfort (Plexus) till DNF:s kontorslokaler i Stavanger, Norge. Lindab Safe och Astron byggsystem till Lumel:s fabriksanläggning, Polen. 8

9 grad till frågor som rör ansvarsfullt och hållbart agerande. Ett aktivt klimatarbete hos fastighetsbolag ökar inte enbart deras resultatpotential, det ökar också värdet på deras tillgångar, fortsätter Magnus Furugård. Det ökar givetvis en investerares intresse att placera pengar i fastighetsbolaget. Att fastighetsbolag skapar resultat genom faktiska klimatinsatser och tydlig och transparent kommunikation av detta tror vi kommer att bli allt viktigare. En satsning på energieffektiva system och byggnadsmetoder stärker också varumärket och kan effektivt användas i marknadsföringen. Vi ser allt fler exempel på offensiva fastighetsbolag som jobbar på detta sätt. Nollenergihus, passivhus och plusenergihus är idag en realitet. System som går att skapa med dagens moderna byggtekniker och energisnåla försörjningssystem, avslutar Magnus Furugård, men ledande arkitekter och konstruktörer ser idag fastighetsbranschen som en sektor som ruvar på helt nya möjligheter. Idag svarar fastigheter för 40 % av Europas energiförbrukning, om några decennier kanske rollen är den omvända. Den typiska fastigheten kanske då tillför energi istället för att förbruka den. Redan idag finns dock en lång rad system för lägre energiförbrukning och nytänkande inom det praktiska klimatarbetet. Lindabs produktområden ADS, Comfort och Construline är exempel på lösningar som ger fastighetsägare med fokus på både investeringskostnad, driftskostnad och klimatansvar en palett av möjligheter. Uppvärmning, kylning och friskluftstillförsel av byggnaden svarar för en stor del av fastighetens energiförbrukning. Cirkulära kanalsystem med gummitätning är utan tvekan det mest ekonomiska sättet att distribuera luft i byggnader, säger Torbjörn Bruzelius, Lindab Ventilation. FTX-system, d.v.s. till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, uppbyggda med Lindab Safe ger de mest energieffektiva och hållbara lösningarna. Kanalsystem i hög täthetsklass tar luften dit den ska utan läckage, och ger optimal driftsenergi för aggregatet. Den nya passivhustekniken innebär också mycket täta fasadskal, vilket ställer allt större krav på ett balanserat och väl fungerande kanalsystem. Kyl- och värmebafflar samt variabelflödessystem är också exempel på systemlösningar från Lindab som ger mycket god energieffektivitet och passar fastighetsbranschens nya gröna lösningar, förklarar Fredrik Engdahl, Lindab Comfort. Produkter som vår just lanserade ECOhybrid system och Plexus förenar värme, kyla, ventilation i en enda kompakt försörjningsenhet och fungerar utmärkt i samband med t.ex. värmepumpsoch FTX-system. De förenar på ett optimalt sätt energiekonomi och flexibilitet med hög inomhuskomfort. Genom en rad IT-hjälpmedel som t.ex. CADvent och TeknoSIM ökar Lindab ytterligare möjligheterna att bygga framtidens energioptimerade system redan idag. Hela lättbyggnadstekniken sätter energieffektivitet i fokus, säger Johan Andersson, Lindab Profile. Vi gör allt vi kan för att öka användningen av slitsade stålprofiler i ytterväggar. Värmeledningsförmågan på en slitsad regel reduceras med ca 80 %jämfört med en homogen stålregel. Något som i ännu högre grad gäller för våra sandwichväggar. Lättbyggnadsteknik är också en metod som lämpar sig ypperligt för prefabricering och industriellt byggande, och därmed för den nya passivhustekniken. Genom att vi dessutom levererar ett komplett system med IT-baserad konstruktionshjälp och märkta, måttbeställda leveranser blir totalvinsterna stora, både på kort och lång sikt. Show room Stavanger VAD VAr Lindabs nya filial i sydvästra Norge exposé över förenklande byggnadslösningar Stavanger/Sandnes, Norge När Lindab Norge under 2008 beslutade sig för att bygga en ny och mer effektiv filial för Stavangerregionen så var valet av materialleverantör klappat och klart, fixt och färdigt, ja helt enkelt självklart! Jag tror nog ingen blir direkt överraskad av att finna så många Lindabsystem här, säger filialchef Morten Lunde. Men för oss och våra kunder har det en mycket stor fördel, hela vår nya anläggning blir som ett enda stort show room för de lösningar vi erbjuder marknaden. Filialen har en total yta på m 2, fördelat på butik, kontor och varmlager. Lindab Safe kanalsystem och don från Comfort, liksom ytterväggar bestående av Lindab Sandwichpaneler är viktiga komponenter. Genom att vi valt en toppmodern temperatur-, CO 2 - och närvarostyrd VAV-lösning har vi skapat ett inneklimatsystem i kontorsdelen som svarar mot högt ställda krav på såväl komfort som energi effektivitet, förklarar Morten Lunde vidare. Mycket goda isoleringsegenskaper på våra sandwichväggar bidrar ytterligare till sänkt energiförbrukning. Samtliga mellanväggar är Lindab Construline, yttertaken består av Coverline högprofil och varmlagrets industriportar är Doorline. Nu kan våra kunder lasta och lossa inne i varmlagret eller lasta Construline och Rainline under gavelns skärmtak, avslutar Morten Lunde, och givetvis ta en kopp kaffe i vår Lindab Shop. Där kan de också komplettera med verktyg och sakvaror som behövs för dagens arbetsuppgifter. Trevlig och välfylld Shop, ett effektivt och stort lager samt kloka Lindab -lösningar vart man än vänder blicken utmärker Lindabs nya Stavangerfilial i Sandnes. 9

10 Lindabs nya MBB bäst i klassen När prestanda får avgöra VAD Lindab lanserar tryckfördelningslåda med linjär konteknik Säker, flexibel och enkel. Det var målsättningen när Lindab Comfort beslöt sig för att utveckla en helt ny tryckfördelningslåda för till- och frånluft. En undersökning från det svenska fastighetsbolaget Locum hade då slagit fast att ingen av marknadens tryckfördelningslådor uppfyllde angivna specifikationer. Vi tog detta ad notam och bestämde oss samtidigt för att höja ribban ytterligare och ta fram marknadens bästa tryckfördelningslåda, säger Daniel From Hansen, produktchef på Lindab Comfort. Nu är MBB här, marknadens första tryckfördelningslåda som klarar uppgiften till 100 %. Tryckfördelningslådan har en viktig roll i varje välbalanserat ventilationssystem och utgör länken mellan kanalsystemet och rummets don. ett arbetsområde för luftflödet som går från noll till 100 %, och inte som brukligt är endast mellan %, fortsätter Göran Hultmark. Genom att vi också utrustat MBB med en k-värdeskala och exakta injusteringmöjligheter kan varje låda enkelt ställas in individuellt för ett exakt balanserat luftflöde. Användandet av ett linjärt kon spjäll ger också utmärkta ljudegenskaper och är avsevärt bättre än de vinklade och perforerade plattor som används av mer konventionella tryckfördelningslådor. Genom sin unika konstruktion erbjuder MBB en rad fördelar för konsulten. Lågt ljud även vid höga tryck samt korrekta och säkra mätningar av flödet ger en ny trygghet och säkerhet för användarna, förklarar Anders Vorre på Comforts utvecklingsteam. Genom att MBB kan arbeta med höga tryck är den också ett utmärkt val för Genom att MBB när som helst enkelt kan ställas om till andra luftflöden, är investeringen i MBB framtidssäkrad. Vid ändrade användningsområden och/eller justerade krav kan MBB lätt ställas om till ett anpassat flöde och fastighetsägaren slipper bekymra sig över kostsamma förändringar av kanalsystemet. Slutligen har Lindab Comfort lyckats förpacka dessa funktioner och fördelar i en låda som tillhör de minsta av marknadens tryckfördelningslådor. Det medför en enkel installation och genom sina unika injusteringsfunktioner så uppfyller MBB väl Lindabs motto att förenkla byggandet. MBB ger verkligen nya möjligheter, avslutar Daniel From Hansen. Mycket stort arbetsområde tillsammans med låga ljudnivåer. Enkel injustering och mycket säker mätning. Framtidssäkrad MBB:s uppbyggnad 1. Inlopp 2. Linjärt konspjäll 3. Utlopp 4. Justeringssnöre 6 med k-värdeskala 5. Mätanslutningar 6. Isoleringsmaterial 4 Den skall bidra till ett väl balanserat luftflöde, tillåta korrekta och säkra mätningar av flödet, reducera kanal- och rum-till-rumljud samt ge donet en jämn lufttillförsel, förklarar Göran Hultmark, utvecklingschef på Lindab Comfort. Genom våra kontakter med både konsulter och installatörer förstod vi också att egenskaper som enkel injustering och k-värdesinställning samt små dimensioner och smidig installation stod högt på önskelistan. MBB har ett för tryckfördelningslådor unikt arbetsområde. Konstruktionen bygger på ett konformat spjäll som kan regleras linjärt och är inneslutet i en kanal med perforeringar av ökande storlek. Denna unika lösning ger MBB kylbafflar. Jämfört med en konventionell låda så har MBB en avsevärt högre kapacitet och kan därför ofta dimensioneras ned, något som i sin tur möjliggör mindre anslutningsdiameter och mindre kanaldimensioner. Vid användning av MBB kan en större del av inbalanseringen av systemet flyttas till själva tryckfördelningslådan och behovet av spjäll och ljuddämpare i systemet kan reduceras. Det ger ett mindre komplext och därigenom billigare system, men som ändå tillfredsställer högt ställda krav på ett välbalanserat och tyst system, säger Anders Vorre vidare. Full flexibilitet är en annan av de fördelar MBB erbjuder, fortsätter Göran Hultmark. och, naturligtvis, enkel att montera och hantera. Och dessutom med möjligheten att konstruera inneklimatsystem med ännu bättre energieffektivitet. Jag tycker vi har lyckats väl när vi tog upp Locums kastade handske. Nu ser vi fram emot mottagandet på marknaden. Får prestanda avgöra så tror vi valet blir enkelt. 10

11 VAD KUND VAR Ombyggnad av anrik teaterlokal Fireclad Stratford-upon-Avon, England Akustikreglar till kulturbyggnad med stort K Reglar till Royal Shakespeare Theatre Foto: Stewart Hemley Närhet och kontakt mellan publiken och skådespelarna var typiskt för den Elizabethanska teatern, men är också ett ledord för Royal Shakespeare Companys omformning av sin hemvist i Stratford-Stratford-upon-Avon i England, The Royal Shakespeare Theatre. En i sammanhanget inte helt oviktig roll, om än helt tyst, spelar Lindabs akustikregel CW. Vid Royal Shakespeare Theatre pågår för närvarande ett omfattande renoveringsprojekt som bland annat skall ge teatern ett helt nytt auditorium. Ett auditorium som enligt Royal Shakespeare Company skall ge teatern en scen som minskar avståndet mellan vår publik och våra skådespelare. Nu skall ingen i publiken sitta längre än 15 meter från scenen. Det ger en positiv interaktion mellan publik och scen. En interaktion som man varken vill ha på Royal Shakespeare Theatre eller på andra teater-, musik- och operahus för den delen är akustisk interaktion mellan det som händer inne i scenrummet och det som händer utanför. Därför gäller högt ställda krav på ljuddämpning i väggarna runt den stora scenen, säger Stuart Mansfield på Fireclad som ansvarat för bland annat väggarna i den ombyggda teatern. Dessutom måste väggarna ha ett brandskydd som motsvarar kraven för denna typ av byggnader. Under arbetets gång visade det sig dock att den akustikvägg som byggts upp inte var stabil nog för de lösningar med bl.a. flytande golv som gällde för konstruktionerna. Tillsammans med arkitekterna Bennetts Associates och byggmaterialdistributören Fermacell så tog vi fram en ny vägglösning som skulle klarar kraven. Det fanns bara ett problem, fortsätter Stuart Mansfield. Vi behövde ha akustikreglar i stål baserade på den nya specifikationen omedelbart, helst igår. Vår normala stålregelleverantör kunde inte hjälpa oss, men efter lite snabba kontakter med Larry Pitt och Lindab så fick vi klart för oss att man skulle kunna rädda oss ur knipan. Det handlade helt enkelt om rena livräddningen och det gjorde Lindab på ett helt utmärkt sätt. Idag är 800 m 2 vägg runt stora scenen utrustad med Lindabs akustikväggsreglar CW. Väggen är uppbyggd av fyra lager Fermacellskivor på varje väggsida, med 100 och 150 mm CW som regelmaterial. När de berömda orden to be, or not to be... snart skall uttalas kommer åtminstone inga ljud från foajé, korridorer och trappor att störa föreställningen. The Royal Shakespeare Theatre är endast en av flera större order som Lindab erhållit tillsammans med Fermacells brittiska säljkår. Samarbetet mellan Lindabs teknikteam och Fermacell spelar en viktig roll för en väl fungerande kundsupport på området. Lindabs CW-reglar (gulmarkerat) bidrar i högsta grad till ljuddämpningen runt stora scenen på ombyggda Royal Shakespeare Theatre i Stratford-upon-Avon i England. 11

12 Med Plexus behöver inte byggnadens kanalsystem dimensioneras efter kylbehovet, utan endast efter kraven på god komfortabel rumsluft. Plexus ger en mycket god omblandning av rumsluften utan rumsgradienter, vilket innebär att Plexus löser både uppvärmnings-och kylbehovet på ett mycket energieffektivt sätt. Mångfacetterade Plexus VAD KUND VAr Leverans av energieffektiva kylbaffelsystemet Plexus till Block Berge Bygg och DNF DNF Stavanger/Sandnes, Norge Fastighetsägaren vill ha energieffektivitet och flexibla installationer. Arkitekten vill ha frihet och estetik. Konsulten vill ha en lösning som svarar mot de uppsatta kraven. Installatören vill ha en lättmonterad och smidig lösning, och användaren vill givetvis ha ett komfortabelt inneklimat! För många motstridiga önskemål? Kanske tidigare, men inte numera. Nu finns nya mångfacetterade Plexus. Block Berge Bygg är ett företag i miljardklassen med inriktning på totalentreprenader, men också en välkänd tillverkare av isolerade fasadelement i betong. Entreprenadverksamheten är koncentrerad till regionen runt Stavanger, Rogeland, medan leveranserna av företagets både tilltalande och mycket välisolerade betongelement säljs över stora delar av Norge. Vi är sedan några år ett helägt dotterbolag till Veidekke, berättar Henning Løland, ansvarig för försäljning och produktutveckling på Blocke Berge Bygg. Veidekke är också en av våra större kunder och en god utveckling av vår verksamhet har ökat behovet av större kontorsytor vid vårt huvudkontor här i Stavanger/Sandnes. Vi tar ansvar är Block Berges slogan och ett uttryck för företagets fokus på kvalitet och starka kundvärden. Idag lever vi i en tid av ökad medvetenhet om klok energiförsörjning, och även inom detta område vill vi självklart ta ansvar, fortsätter Henning Løland, När vi beslutade att bygga ett tredje etage på vårt huvudkontor låg därför energiförbrukningen i fokus. Norge har just infört en ny energiklassificering för byggnader som följer den välkända modellen för vitvaror, d.v.s. klass A är bäst, klass B näst bäst o.s.v. Att vi skulle använda våra egna täta fasadelement föll sig helt naturligt och redan detta medverkar till en hög klassificering, säger Henning Løland vidare. Men en annan och mycket avgörande faktor för byggnadens energiförbrukning är kopplad till systemen för ventilation, värme och kyla. Också där hade vi en tydlig målsättning att finna den absolut bästa lösningen. Genom vår VVS-installatör DNF och KlimaSystem fick vi upp ögonen för en ny produkt från Lindab, den nya kylbaffeln Plexus med både ventilation, kyla och värme. Vi har sålt Plexus generation 1 som innehåller funktioner för kyla och ventilation till ett flertal projekt här i Norge, berättar Dag Thomsen, VD på KlimaSystem och exklusiv återförsäljare av Lindabs vattenbaserade Comfortprogram i Norge. När vi fick klart för oss att Lindab i Farum hade påbörjat utvecklingen av en ny Plexus som inte enbart skulle tillgodose ventilations- och kylbehovet utan också värmedelen, så kände vi att detta skulle vara en perfekt produkt för Block Berges nya påbyggnad. Denna leverans blev därför lite av en specialleverans, eftersom produkten faktiskt inte var officiellt lanserad sommaren 2009 när denna installation gjordes. Plexus funktion för värme medför stora fördelar, både vad gäller arkitektur, installation och energiförbrukning. Med Plexus kan hela rumsförsörjningen av ventilation, kyla och värme koncentreras till en kompakt installation i taket och den tillförda luftmängden reduceras genom att rumsluften recirkuleras genom enhetens vattenbaserade kyl- respektive värmebatterier. Genom Plexus patentsökta värmefunktion riktas värmen mot de delar i rummet där det finns behov, medan den undertempererade luften riktas mot sidoväggarna. Detta resulterar i en jämn och komfortabel rumsvärme utan stora s.k. rumsgradienter. Vår arkitekt blev lyrisk när vi förklarade att vi valt en lösning utan radiatorer. Arkitektonisk frihet är ju aldrig fel, i synnerhet inte när den kan kombineras med en energisnål och lättmonterad 12

13 På DNF:s nya kontorslokaler i Sandnes sitter ca 90 Plexus. Tillsammans med ett värmepumpsystem ger detta byggnaden en mycket hög klassificering enligt Norges nya energiklassificeringssystem. Frånvaron av radiatorer ger rummen en tilltalande luftighet och öppenhet. Fr.v. Dag Thomsen, KlimaSystem och Henning Løland, Block Berge diskuterar fördelarna med energieffektiva försörjningssystemet i Block Berges nya Plexus-försedda sammanträdesrum. lösning. Bitarna föll således på plats och valet av Plexus gjordes, förklarar Henning Løland. De ca 110 Plexus-enheterna ger oss nu, tillsammans med ett värmepumpsystem, ett utmärkt inneklimatsystem med låg energiförbrukning. Trots att vi haft en av Stavangers mest bistra vintrar, med temperaturer ned mot -20, så har systemet givit alla våra medarbetare ett komfortabelt inneklimat. Plexus stora fördel är hanteringen av värmeöverskottet, fortsätter Henning Løland, En typisk kontorsbyggnad har ett konstant överskott av värme, och det vanliga sättet att ta hand om detta är att tillföra kyld luft genom ventilationssystemet, alltså via ventilationsluften. Men genom att Plexus istället sköter detta via enhetens kylbatterier kan hanteringen av detta värmeöverskott göras betydligt mer ekonomiskt då den sker via vatten istället för genom luft. Även om vi inte kört Plexus här i ett helt år än känner jag stor tilltro till denna produkt som en energieffektiv, lättinstallerad och arkitektonisk flexibel framtidslösning. Redan nu planerar Block Berge för ett stort kontorsprojekt som skall förses med ca 500 Plexus. Också här är DNF involverad som VVSinstallatör. Vi och DNF skulle naturligtvis inte föreslå en lösning som vi inte känner oss trygga med. I synnerhet inte för ett så stort projekt detta, avslutar Henning Løland. Också arkitekten för detta projekt blev mycket glad över att slippa fundera på radiatorer, och istället kunna arbeta med öppna, flexibla lösningar med mycket glas. Plexus kommer utan tvekan att bli en favorit hos arkitekterna, och oss. Efter att ha installerat Plexus på Block Berge så fann vi att denna lösning även skulle passa vårt eget nya kontor alldeles utmärkt, säger Jarl Nilsen, VD och VVS-ingenjör på DNF. DNF beskriver sig själva som ett totaltekniskt VVS-center och erbjuder allt utom el/it inom installation. Genom att man både arbetar med ventilation och rör så är Plexus en lösning som passar företagets arbetsmetoder. Vi hade varit på jakt efter ett uppvärmningssystem som skulle passa bra till lågtemperatursystem vid t.ex. värmepumpsdrift och som också kunde befria oss från radiatorlösningar, fortsätter Jarl Nilsen. Plexus ger oss just dessa fördelar. Inte bara här utan också vid kommande installationsuppdrag där energi förbrukning och flexibilitet ligger i fokus. Att kunna erbjuda en takbaffel som tar hand om hela ventilations-, kylnings- och uppvärmningsbehovet ger oss en stor fördel när vi projekterar nya engergieffektiva kundlösningar. Genom att använda TEKNOsim kan DNF också snabbt och enkelt dimensionera systemet och säkerställa funktionen. Plexus ger vidare fördelar i installationen genom att vattenslingorna kan placeras ut mot fasaden och ventilationskanalen in mot korridor. Det gör att installatörerna kan arbeta utan att kollidera med varandra, något som helt klart ger en mer ekonomisk och logistisk installation. Dessutom kan ju hela kanalsystemet dimensioneras ned eftersom luftbehovet minskar genom Plexus effektiva hantering av värmeöverskottet, avslutar Jarl Nilsen. Idag ökar efterfrågan på installationer som bidrar till lägre energiförbrukning och därmed bättre energiklassificering. Kombinationen Plexus och värmepump ger för kontor normalt en klass B-lösning, klart bättre än en traditionell lösning. Jag är helt övertygad om att lägre energiförbrukning och inte minst känslan att bidra till en bättre miljö kommer att stegras allt mer. I det sammanhanget är Plexus helt rätt! 13

14 Nya byggföretaget Energibo lanserar spännande klimatsmart boende Plusenergihus med gröna Lindablösningar VAD KUND VAr Leverans av Rainline, Seamline, Lindab Safe m.m. till plusenergihus Energibo Svenska AB Ronneby, Sverige För några år sedan var de som kände till begrepp som passivhus och plusenergihus lätträknade, men så hade heller inte energipriserna nått dagens svindlande höjder och medvetenheten om klimat smarta lösningar väntade på att slå ut. Idag är situationen helt annorlunda. Energibo Svenska AB är ett exempel på byggföretag som tagit den nya trenden på allvar. Nyligen bjöd man in till visning av sitt första demohus, ett passivhus fyllt med modernt energi- och miljötänkande och lösningar från Lindab. Vi har arbetat med utvecklingen av vår plusenergihusidé sedan 2006, berättar Magnus Norström, en av åtta delägare i Energibo. Vi har haft som målsättning att skapa ett boende som uppfyller fem viktiga kriterier; det skall ge minimal energiförbrukning eller t.o.m. överskott, kräva obefintligt underhåll, innehålla smarta lösningar och ny teknik, ha en hög säkerhetsgrad samt naturligtvis vara ekologiskt och hållbart. Energibos system bygger på en certifierad Att köpa hus är inte som att köpa bil, det är en investering som skall stå sig under avsevärt längre tid och ge en ekonomi och energiförbrukning som håller sig stark över åren, säger Magnus Norström, Energibo (t.h.) flankerad av Magnus Dahlberg, Lindab. tysk lösning för grund och stomme som minimerar värmeförlusterna genom klimatskalet. En avancerad lösning för effektiv ventilation, solceller och nytänkande inom ackumulatorteknik svarar för inomhuskomforten och är den andra centrala komponenten i plusenergikonceptet. Redan i ett tidigt skede tog Magnus Norström kontakt med Lindab för att utvärdera hur väl deras lösningar skulle passa Energibo. Det resulterade i att vi tidigt bestämde oss för att satsa på både Lindabs takavvattning och bandtäckning, system som kräver obefintligt underhåll och är ekologiskt goda val, fortsätter Magnus Norström. Dessutom använder vi också Lindabs kanalsystem Lindab Safe till den för huset så centrala inneklimatanläggningen. I det sammanhanget har vi samarbetat med Energiforum AB, Lindab Ventilation samt Systemair. Eftersom passivhus och plusenergihus bygger på mycket täta och välisolerade skal ställs stora krav på att ventilationssystemet fungerar oklanderligt. Vi börjar med att ta in uteluft genom en 100 m lång nedgrävd slang, berättar Bo Broberg, Energiforum om husets speciella inneklimatsystem. Det ger varmare tilluft vintertid och svalare sommartid. Den är dessutom ihopflätad med avloppssystemet, vilket innebär att luften förvärms ytterligare under den kalla årstiden. Luften går sedan in i ett FTX-aggregat med roterande värmeväxlare som ger den första uppvärmningen och sedan till ett ventilationsbatteri som värmer upp luften ytterligare. Från en tryckfördelningslåda med sex spjäll leds sedan luften via ett Lindab Safe kanalsystem till husets sex rum. Varje rum är försett med Energiforums nyutvecklade högimpulsdon JAD, som förser rummet med den tillförsel av friskluft och temperering som krävs. Donet blåser ned luft längs väggen och både värmer, kyler och tillför frisk luft, fortsätter Bo Broberg. Lars-Åke Mattsson på Lindab har hjälpt oss vid uttestningen av donet för att säkerställa dess funktion i ett plusenergihus av detta slag. I varje rum sitter sensorer för temperatur och CO 2 vilka sedan styr systemets tillflöden. Aktiva och passiva solfångare med värmeväxlare utgör tillsammans med en Fueltech-tank lösningen för uppvärmningssystemet. Även om vi idag använder oss av en tysk lösning med isolerade fasadblock, så har vi bedömt det som intressant att se i vilken mån fler Lindablösningar skulle kunna komma till användning, avslutar Magnus Norström. Att komplettera med t.ex. Lindabs lättbyggnadsteknik och sandwichväggar ser jag som en intressant möjlighet. Det ena behöver inte utesluta det andra eftersom vi kommer att ha ett flertal hustyper på vårt program. Lättbyggnadstekniken tror jag har framtiden för sig och den fråga man ju hela tiden måste ställa sig är vilka byggkomponenter som ger den absolut bästa lösningen ur ett långsiktigt ekonomiskt och klimatsmart perspektiv. Vi har haft en mycket god inledning på vårt samarbete med Lindab och ser detta som bara början. Att arbeta med intresserade leverantörer som ger oss riktigt bra support och ledande lösningar är precis vad vi är ute efter. Idag finns Energibo förutom i Ronneby också i Stockholm och Göteborg. Företaget kommer under året att öppna ett nytt visningshus i Ängelholm. 14

15 Lindabs taksäkerhetsprogram har visat sig klara helt nya uppgifter. Här används det till smart infästning av husets solpaneler och solceller. Högimpulsdon svarar för balanserad lufttillförsel i rummen. VAV-sensorer styr tilluft och temperering av villans sex rum. Lindab Rainline, Lindab RdBX för mellanväggar, bandtäckningen Lindab Seamline samt beslag och plåtdetaljer ingår i leveranserna från affärsområde Building Components. Kanalsystemet Lindab Safe från affärsområde Ventilation utgör en central del av husets försörjningssystem för inomhuskomfort och frisk luft. 15

16 Bandtäckning på det upphöjda fläktrums taket, skivtäckning på det gamla taket och så Lindab Rainline och allt i koppar. Visst är det vackert! Martin Krolikowski, Lindab och Anders Lilja, Lödde Plåt på det koppartak som Lödde Plåts duktiga plåtslagare lagt helt utan anmärkningar från en av branschens noggrannaste besiktningsmän. Lindabs ventilationssystem, Rainline och bandtäckning till välkänd Malmöskola Lyft för luft och tak på Borgarskolan VAD KUND VAr Leverans av Lindab Safe och Comfort samt Rainline och bandtäckning i koppar till skolrenovering Sydtotal och Lödde Plåt Malmö, Sverige Malmö Borgarskola är ett utbildningscentra med internationell inriktning som lockar allt fler elever. Erkänt hög utbildningskvalitet, internationella Baccalaureateprogram och samarbete med Stanford i USA har tydligt satt skolan på kartan. Nu graderar vi också upp arbetsmiljön för elever och lärare genom att installera ett nytt ventilationssystem som skall nå upp till de krav framtidens skola ställer, säger samordnande rektor Nicola Sarac. Luftbehandlingssystemet som Sweco ritat till de renoverade lokalerna omfattar bl.a. installation av ett nytt till- och frånluftssystem i skolans centrala huskropp. Detta ställde också krav på ett nytt stort fläktrum placerat på vindsvåningen, och eftersom taket då delvis behövde höjas så tillkom en ganska omfattande takentreprenad, berättar Christian Lanz, Lindab. Såväl det kompletta kanalsystemet inklusive don, spjäll och ljuddämpare, men också kopparplåten och takavvattningen till det nya 700 m 2 stora taket har levererats av oss. I huvudsak handlar hela ombyggnaden om att installera en ny och anpassad ventilationsanläggning, säger Sven-Erik Nilsson, arbetsledare på Sydtotal. Sedan byggåret 1936 har inte mycket hänt här på ventilationssidan, så det var dags nu. Vi har satt in ett omfattande Lindab Safesystem i dimensionerna från framför allt 315 mm och uppåt. Detta är sedan kompletterat med t.ex. Lindabs LCS-, DCSoch NS19-don samt spjäll DIRU, ljuddämpare SLCU och lågbyggda ljuddämparen LRCA, allt föreskrivet av Sweco. Hela det synliga kanalsystemet har målats vitt på plats och efter ca 12 månaders installationstid närmar sig nu injustering och överlämning av systemet. Leveranserna från Lindab har fungerat klockrent även om de trånga lossningsytorna här på byggplatsen ställt till problem, i synnerhet när snöhögarna varit som högst, säger Sven-Erik Nilsson vidare. Med Lindab fungerar det alltid bra och det gällde även här på Borgarskolan. Vår entreprenad handlade egentligen om att lägga nytt tak på det förhöjda fläktrummet, förklarar Anders Lilja, arbetsledare på Lödde Plåt. Men det visade sig att det befintliga koppartaket faktiskt sjöng på sista versen, varför vi fick uppdraget att lägga ett helt nytt koppartak. Arkitekten var mycket noggrann med att taket skulle återställas till befintligt skick, och alla renoverade takytor skulle därför förses med skivtäckning, medan bandtäckning valdes för fläktrumstaket. Skivtäckning är i princip bandtäckning på gammalt vis. Plåtarna falsas samman på det traditionella sättet, men eftersom inga plåtband utan endast ca 1 meter långa skivor fanns på 30-talet, så är denna del av taket falsat både på längden och tvären. Precis som det ursprungligen var. Denna del av taket är helt handfalsat, förklarar Anders Lilja vidare, och är, precis som de bandtäckta delarna och Lindabs takavvattning, helt i koppar. Vi lägger också nytt tak på ett annat av skolans hus och kommer sammanlagt att ha lagt ca m 2 tak. Att köpa denna mängd kopparplåt var en intressant historia i sig, här är det verkligen dagspris som gäller varför vi fick koordinera detta noggrant med Martin Krolikowski på Lindab. Allt har dock fungerat fantastiskt bra och vi är mycket nöjda med både leveransplanen och supporten från Lindab. De har en mycket bra organisation som vi gillar att jobba med. Sven-Erik Nilsson, Sydtotal (t.v.), kontrollerar en inspektionslucka i det stora fläktrummet. Lektionssalar och övriga utrymmen på Malmö Borgarskola är utrustade med ett komplett ventilationssystem från Lindab. 16

17 Nya behovsstyrda ECOhybrid system Det bästa av två världar VAD Lansering av behovsstyrda rumsklimatsystemet ECOhybrid Att fastigheter svarar för ca 40 % av energiförbrukningen är för många en både överraskande och utmanande sanning. Utmanande för både arkitekt, konsult och fastighetsägare som måste balansera kravet mellan komfort och energiförbrukning. Talar vi kontorsfastigheter är dessutom arbetsplatserna bara bemannade mellan % av arbetstiden. Vad händer då om man samlar rummets system för ventilation, värme, kyla och belysning i en enda enhet och dessutom lägger till en integrerad behovsstyrning. Resultatet blir Lindabs nya ECOhybrid system, ett perfekt rumsklimat och ofta mer än 30 % energibesparing. Att använda sig av behovsstyrning är visserligen ingen direkt nyhet, men när vi tog oss an uppgiften ville vi ta lösningen ett steg längre, förklarar Dag Wallin, Lindab Comfort. Vår ambition var att skapa det vi kallar ett DCCsystem, Demand Controlled Climate, genom att samla försörjningsfunktionerna för ventilation, temperering och belysning liksom behovsstyrningen i en och samma enhet. Det ger inte enbart en optimerad långsiktig energibesparing utan också en effektiv och koordinerad installation. Nya ECOhybrid system är ett DCC-system som bygger på Lindabs välrenommerade och långa kunnande inom såväl kylbaffelteknik som ventilationsteknik. Sett ur ett energiperspektiv förenar ECOhybrid system det bästa av två världar kylbaffelteknikens låga transmissionsförluster och små luftbehov med ventilationsteknikens möjligheter till VAV/DCV*-reglering. Genom att använda en kylbaffel är det endast behovet av friskluft som styr ventilationsmängden, något som ger en märkbar energibesparing. Detta reducerade behov av tillförd luft, ger klara energivinster, fortsätter Dag Wallin. Ett kanalsystem i mindre dimensioner ger också reducerade transmissionsförluster, vilket ytterligare ökar energivinsten. Lägger man dessutom till ECOhybrids integrerade närvarosensor som stänger av belysningen och reducerar lufttillförseln och temperering när ingen vistas i rummet så ger det en uppskattad energibesparing som normalt överstiger 30 %. Lägre energiförbrukning och optimalt rumsklimat, det är verkligen också det bästa av två världar. Under våren och försommaren kommer ett oberoende testinstitut att verifiera den typiska energivinsten vid användning av ECOhybrid system. Vi är naturligtvis mycket entusiastiska inför de möjligheter vi nu kan erbjuda de konsulter och fastighetsägare som sätter tydligare fokus på energieffektiva system, säger Daniel From Hansen. Vi hoppas naturligtvis på en god försäljningsutveckling för ECOhybrid system, men ser också betydelsen av att faktiskt bidra med lösningar för minskad miljöbelastning. Vi har länge sett ansvarstagande gentemot kommande generationer och vår miljö som viktiga delar i vår verksamhetsstrategi. ECOhybrid system är ytterligare ett exempel på detta. ECOhybrid system lanserades under våren på mässorna Interclima i Paris, Expo Comfort i Milano och på Nordbygg i Stockholm och mottagandet blev mycket positivt från både kunder och konsulter. Detta är bara början på en utveckling som sannolikt kommer att ta fart allt mer. ECOhybrid system ger inte bara goda energibesparingar, kylbaffelsystem är också den optimala rumsklimatprodukten i lågvärmesystem som t.ex. värmepumpar samt sjö- och grundvattenbaserade kylsystem och andra förnyelsebara energikällor. ECOhybrid system passar därför optimalt i framtidens kompletta försörjningssystem för fastigheter, avslutar Daniel From Hansen. * VAV; Variable Air Volume, DCV; Demand Controlled Ventilation lindqst det snabba produktvalet VAD Lindabs kommande webbaserade produktvalsverktyg för affärsområde Ventilation Förenkla byggandet har länge varit Lindabs motto. Genom att hela tiden bygga på och vässa det erbjudandet görs vardagen så mycket enklare för både kunder, konsulter och arkitekter. Snart kommer lindqst Quick Selection Tool ett avancerat webbhjälpmedel som gör valet av ventilationsprodukter snabbt och enkelt. Med lindqst gör vi allt dokumentationsmaterial tillgängligt direkt på webben, förklarar Jesper Laursen, produktchef på Lindab Comfort. Då kan entreprenören, konsulten eller arkitekten alltid finna den senaste dokumentationen, montageanvisningarna och produktbilderna. Det ger en enkel genväg till vårt material och blir utan tvekan ett hjälpmedel som snabbar upp och förenklar det dagliga arbetet. All information ligger då bara ett musklick bort. På Lindabs hemsida kommer två valmöjligheter att finnas. Antingen väljer man Documentation finder när man vet precis vad man söker, fortsätter Jesper Laursen, eller så klickar man på Product selector. Genom att ange parametrar som rumstyp, produktkategori, specifikationer och övriga luft- och ljudkrav så föreslår lindqst lämpliga produktval med tillhörande dokumentation. Vi har lyssnat på våra kunder och skapat en marknadsledande webblösning som ligger långt före våra konkurrenter, säger Anders Madsen, marknadsföringschef på Lindab Comfort. Under 2010 så kommer lindqst att finnas på samtliga marknader, men vi stoppar naturligtvis inte där. Vi kommer att fortsätta göra ett nytt, unikt verktyg ännu bättre! 17

18 Partnershipsamarbete ger bra flyt och säkra leveranser för Sydtotal Logistikfokus på UMAS VAD KUND VAr Leverans av komplett Lindab Safe kanalsystem samt don och kylbafflar till Universitetssjukhuset MAS (UMAS) Sydtotal Malmö, Sverige Akutmottagningen på UMAS är en av Sveriges mest omfattande akutmottagningsverksamheter. Brister i både patientoch arbetsmiljön ledde fram till ett beslut om om- och tillbyggnad av lokalerna. Också infektionskliniken på UMAS var i behov av samordning och uppgradering. Under försommaren 2010 invigs i en första etapp den nya infektionskliniken på UMAS, inrymd i en lika cirkulär som spektakulär byggnad. Till ventilationsinstallatören Sydtotal har Lindab levererat ett komplett uppritat och styckat inneklimatsystem. Just-in-time! Infektionskliniken består av en cirkulär byggnad i sju våningar med teknikplan på våning sju och med en total byggnadsyta på m 2. Byggnaden, som kallas By34, är mycket teknikintensiv och består bland annat av 54 intensivvårdsplatser. Dessa utgörs av separata isoleringsrum med luftslussar från två håll. Patienter och besökare når rummen från loftgången på byggnadens fasad, medan personalen har tillträde till rummen inifrån kliniken. Till denna mycket speciella installation kommer de för akut- och infektionssjukhus normala installationerna med ventilation, IT, el, gas, brand etc. Att det är ett runt hus skapar mer problematik än man vanligen förstår, dessutom är det ett extremt installationstätt hus. Allt detta gör dock uppdraget så mycket roligare och mer utmanande, säger Torbjörn Kiendl, Peab, platschef på By34. Bland annat blir väl fungerande logistik en kritisk och extra viktig fråga. Det krävs helt enkelt ett mycket gott och nära samarbete med alla installatörer. Peab arbetar utifrån sin normala arbetsmodell för tidsplanering med huvudmoment som grund, stomme, tak/fasad, installationer, vilka sedan bryts ned i detaljerade och exakta tidsplaner. Vi delar också in byggnaden i etapper för att kunna producera på löpande band, fortsätter Torbjörn Kiendl. Det innebär för installatörerna tre viktiga krav; de måste synkronisera sina insatser så att inte alla trängs på samma etapp samtidigt, deras leveranser måste vara exakta och ske vid inplanerade klockslag och slutligen måste alla ta hand om sitt eget spill. Logistiken samt ordning och reda är med andra ord A och O. Lindab har levererat ett komplett Lindab Safe-system i dimensioner från 100 mm upp till mm samt don och Plexus och Professor kylbafflar. Genom att vi bedrivit detta projekt i Lindab Partnership-form så har vi fått hela konstruktionsritningen överförd till CADvent, förklarar Eddie Mårtensson, projektledare från Sydtotal. Det har medfört att hela styckningen kunnat göras i CADvent, och vi har kunnat styra leveranserna synkroniserat till de pågående etapperna. Det har gjort hela avropsprocessen enklare och vi har bland annat automatiskt kunna styra vilka kanaler som skall levereras kapade från fabrik. Alla leveranserna från Lindab till Sydtotal har skett fredag eller senast på måndag, något som med få undantag fungerat utan problem. Vi har arbetat efter en leveransplan som föranmälts till Peab, vilket inneburit att allt material gått via vakten i rätt tid och sedan direkt kunnat lyftas upp med kran till rätt etapp/våningsplan, fortsätter Eddie Mårtensson. Torbjörn Kiendl, platschef Peab, trycker på den stora betydelsen av väl fungerande logistik samt ordning och reda. I synnerhet vid så komplicerade installationer som vid By34 på UMAS. Eddie Mårtensson och Björn Broberg, båda Sydtotal, är mycket nöjda med det arbetsflöde och de fördelar som Lindab Partnership ger. 18

19 De 54 isoleringsrummen på UMAS:s nya infektionsklinik innehåller identiskt uppbyggda ventilationsinstallationer. Genom att systemet är ritat i CADvent ger detta den mycket stora fördelen att varje rum får kompletta, färdigkapade och uppritade byggsatser. Hos oss fungerar det så att en viss installatör äger etappen vid ett givet tillfälle, förklarar Torbjörn Kiendl vidare. Det innebär att en installatör som drabbas av materialförsening kanske inte äger etappen när materialet väl kommer, därför är logistiken och ett väl fungerande materialflöde så viktigt! Det är aldrig bra att gå tillbaka och göra något i ett senare, ej planerat skede. Det kostar bara pengar, för alla inblandade. Som generalentreprenör är Peab inte direkt intresserad av vilken ventilationsmaterialleverantör installatören använder. Som vanligt är givetvis priset viktigt och inte minst de människor som man skall arbeta med, speciellt i långa projekt som dessa, fortsätter Torbjörn Kiendl, men om Lindab kan ge Sydtotal ytterligare mervärden som även gynnar oss, är det givetvis av stor betydelse. En ventilationsinstallation med snabbare, effektivare och mer planerat arbetsflöde hela vägen från konstruktion till beställning, leverans och montage intresserar oss i högsta grad. Lindab Partnership ger oss en rad fördelar, förklarar Eddie Mårtensson vidare. Vi får allt uppritat i CADvent. Därefter har vi gjort produktionsberedning i programmet och genom det kunnat få så många kanaler som möjligt fabrikskapade. Den ger mindre spill och inga fel, så länge som grundritningen stämmer med verkligheten. De 54 isoleringsrummen har alla en helt identisk installation, och där ger färdigkapade och uppmärkta kanaler naturligtvis snabbare och enklare installation. Det har också inneburit att montörerna har haft tillgång till 3D-ritningar som hjälpmedel vid själva installationsarbetet. Jag tror mycket på 3D för att lättare kunna visualisera problem, lösningar och kollisioner. Vi har själva just börjat använda det på bygget, säger Torbjörn Kiendl. Att alla delar på Sydtotals CADvent-ritningar är måttsatta är mycket bra. Om beställaren satte krav på måttsatta ritningar så skulle installationsarbetet rent generellt underlättas avsevärt. Också när det gäller dokumentation ger CADvent fördelar till såväl Sydtotal som Peab. Vi får produktdokumentation och CE-märkning för alla använda produkter från Lindab och genom att det kompletta kanalsystemet, från aggregat fram till don, finns ritat i CADvent så finns också dokumentation om bland annat luftflöde och ljudberäkningar med. Detta kompletterar dokumentationen på ett utmärkt sätt och underlättar för framtida justeringar och anpassningar, avslutar Eddie Mårtensson. Som vanligt har Lindab skött sina åtaganden på ett mycket bra sätt. Under den senare delen av installationen har vi också börjat använda oss av ett urval av Lindabs nya Smart Tools för att underlätta hantering och transport av kanaler. Dessa hjälpmedel verkar lovande och är ytterligare en viktig bit i Lindabs support till oss installatörer! 19

20 Nionde Astron-leveransen till en och samma industripark och slutkund Estetik och funktionalitet VAD KUND VAr Leverans av Astron MSB* och SSB* till industripark för SCI Constellation Eiffage Construction Strasbourg, Frankrike Eiffage Construction i Strasbourg är ett franskt byggföretag med omfattande verksamhet inom byggsektorn vars uppdrag spänner från infrastruktur till stora kommersiella byggprojekt. Eiffage Construction är också en av Lindab-Astrons viktiga kunder i Frankrike som har samarbetat med Astron sedan Ett av Eiffage Constructions större projekt, där Astronbyggnader spelat en helt central roll, är leveranserna till industriparken Porte du Sud i Geispolsheim strax söder om Strasbourg. När den franska chokladtillverkaren Schaal för några år sedan avyttrade ett större markområde utanför Strasbourg till fastighetsbolaget SCI Constellation, fick vi i uppdrag att ansvara för byggnationerna, berättar Roger Hecker på Eiffage Construction. Genom vårt mångåriga samarbete med Astron kände vi att Astrons lösningar skulle passa mycket bra för den exploatering av området som låg framför oss. Idag har vi hittills levererat inte mindre än nio Astronbyggnader till Porte du Sud och förklaringen till detta är helt enkelt våra goda kontakter med Astron och den support de ger oss. Resultatet av detta blir de både flexibla och effektiva Astronlösningar som vi kan ge SCI Constellation. Genom samarbetet med arkitektbyrån Maechal, Delaunay et Jund i Strasbourg har vi också förenat estetik med funktionalitet på ett mycket bra och spännande sätt, något som verkligen de två senaste Astron-byggnaderna är goda exempel på. Kontorsbyggnaden får genom sin triangelform och utskjutande hörnskepp ett mycket intressant arkitektoniskt uttryck som helt överensstämmer med SCI Constellations intentioner. Den utgörs av en Astron MSB med bottenplan och två våningsplan på sammanlagt m 2. Byggnadens bjälklag är Astron Inodek med ett flerskiktstak bestående av trapetsplåt, isolering och Sopralène tätskikt. Produktionsbyggnaden, vilken innehåller förpackningslinjer för teer och örter, är en helt kvadratiskt formad Astron SSB med en yta på m 2 och en fri takhöjd på 9 meter. Vi har under detta projekt satt vår tillit till Eiffage Construction, deras kompetens och val av leverantörer, förklarar Jean-Paul Burrus, på SCI Constellation. Vi har således själva inte direkt medverkat till valet av Lindab-Astron som leverantör av byggsystemen, men numera ser vi gärna att de är med också i den fortsatta utvecklingen av Porte du Sud då deras leveranser och support utan tvekan motsvarat våra förväntningar. Och har man lyckats så bra nio gånger i rad, så finns få anledningar till att byta leverantör av byggsystem. Jean-Paul Burrus ser en stor fördel i Lindab- Astrons kunnande inom industriellt byggande. Byggsystem från Lindab-Astron ger oss den flexibilitet och smidiga utnyttjande av lokalerna som vi kräver. När vi kombinerar detta med det strategiskt goda läget för Porte du Sud och den arkitektoniskt tilltalande exteriören och interiören som våra nio byggnader representerar måste man säga att de kriterier vi satt för en framgångsrik exploatering är uppfyllda, avslutar Jean-Paul Burrus. * MSB (multi storey building), flervåningsbyggnad, SSB (single storey building), envåningsbyggnad 20

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Vi förenklar byggandet

Vi förenklar byggandet lindab koncernpresentation Vi förenklar byggandet Kanalsystem samt inneklimatlösningar för ventilation, byggkomponenter i tunnplåt och kompletta stålbyggnadssystem Vi på Lindab gillar utmaningar. Därför

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa. Något ökad försäljning av julkollektionen. Stärkt bruttovinstmarginal och fortsatt kostnadsfokus

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor 1 CRAMO ADAPTEO HYR FÖR FRAMTIDEN moderna material LJUS INTERIÖR Kraven på dagens lokaler är allt annat än små - och det med rätta.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2012

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2012 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2012 lindab innehåll Kompletta paket Tänk så mycket enklare ett bygge löper om alla innerväggar, all ventilationsutrustning och all beklädnad av tak och fasad

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer