Aktiv kundsupport för förenklat byggande. Plus för Lindab. 9:e gången gillt. Logistikfördelar. Kompakt inneklimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiv kundsupport för förenklat byggande. Plus för Lindab. 9:e gången gillt. Logistikfördelar. Kompakt inneklimat"

Transkript

1 Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande maj 2010 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Aktiv kundsupport för förenklat byggande Plus för Lindab från plusenergiprojekt Logistikfördelar för Sydtotal och Peab 9:e gången gillt för Astron Builder Kompakt inneklimat Nya möjligheter med Plexus Smidigt och enkelt med taklösning i stål och koppar

2 2 vi förenklar byggandet

3 maj 2010 Lindabdirect ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Lindab Direct är ett kund- och intressentmagasin från Lindab. Upplaga ca , fördelat på ett flertal språk. Ansvarig utgivare: Mikael Carlsson. Produktion: Repetera AB. Översättningar: Amesto Translations. Innehållet får ej dupliceras eller mångfaldigas utan Lindabs skriftliga tillstånd. Lindab Foto Lindab om ej annat anges. notiser 5 24 Koncernnotiser samt börsinformation Notiser från våra affärsområden artiklar 7 Yaroslavl levererar Lindabs första fabrik för byggsystemet Astron i Ryssland nu i drift 17 Det bästa av två världar Nya behovsstyrda ECOhybrid system förenar kunnandet inom ventilations- och kylbaffelteknik 8 Rapport ger ris åt klimatarbete Undersökningsföretag ser brister, men också stor potential för fastighetsbolags miljöarbete 17 lindqst snabbare produktval Nytt hjälpmedel ger enkel tillgång till Lindabs kompletta produktdatabas inom BA Ventilation 9 Show room Stavanger Lindabs nya Stavangerfilial ger god exposé över Lindabs förenklande byggnadslösningar 18 Logistikfokus på UMAS Stor Lindab Safe-leverans till sjukhus med fokus på logistik och support 10 När prestanda får avgöra Lindabs nya tryckfördelningslåda MBB ger nya möjligheter och bästa prestanda 20 Estetik och funktionalitet Nionde Astron-leveransen till en och samma industripark och slutkund 11 Reglar till Royal Shakespeare Theatre Lättbyggnadslösning ger tyst scenrum till klassisk teaterbyggnad 22 Frisk luft med flexibilitet Komplett inneklimatsystem med Lindab Safe och Comfort till Sony Ericssons IT-verksamhet 12 Mångfacetterade Plexus Leverans av Lindabs energieffektiva kylbaffelsystem till norska kunder 23 Smidigt och enkelt Komplett taklösning och större Lindab Safeleverans till stor skolrenovering 14 Plusenergihus med Lindablösningar Energibo finner goda lösningar från Lindab för nytt villakoncept 16 Lyft för luft och tak på Borgarskolan Utbildningscentra i Malmö för bättre inneklimat och nytt koppartak på köpet Seabrokers Building i Stavanger, Norge är en av många kontorsfastigheter i Stavangers expanderande industripark med anknytning till den norska offshoreindustrin. För uppvärmningen av Seabrokers Building svarar en omfattande installation av Lindabs värmepanel Atrium. Resultatet blir skön och behaglig strålningsvärme från taket och stora fria glasytor. 3

4 Förberedelser för tillväxt Lindab i korthet Tacka vet ja ösregn. Så formulerade sig vår grundare Lage Lindh en gång i tiden. Lägger man till sol och och uppehållsväder bra vädertyper för byggarbete utomhus så hade han inte kunnat säga det bättre. Vintrar däremot, i synnerhet så stränga som den senaste, passar Lindab sämre tjäle och isig mark samt snötäckta arbetsplatser stoppar de flesta utomhusarbeten. Till det redan ansträngda ekonomiska världsläget har därför lagts de svårigheter som denna ovanligt hårda vinter medfört och som påverkat såväl vår egen som många av våra kunders försäljning. När jag skriver detta är vintern över, men vi befinner oss fortfarande i ett osäkert marknadsläge, åtminstone på kort sikt. Nu gäller det för oss att ha tålamod, satsa på rätt saker och förbereda oss så gott vi kan, så att vi står redo när efterfrågan på allvar vänder uppåt. Vår uttalade ambition är, som jag tidigare framfört, att vara en av vinnarna när ekonomin börjar tina upp och tillväxt åter är det normala. Lindab är väl rustat för detta. Från och med 2010 har vi tre affärsområden; Ventilation, Building Components och Building Systems. De är alla tre väl positionerade inom sina respektive segment och kommer att visa stark tillväxt när ekonomin återhämtar sig. Vår organisation är nu mer trimmad och effektiv, men givetvis med tillräckliga resurser för att säkerställa att god kundservice och förenklat byggande fortsätter att stå i centrum. Våra tre affärsområden förenklar byggandet på lite olika sätt, men resultatet är detsamma vi ska erbjuda våra kunder produkter, system och verktyg som ökar effektiviteten och lönsamheten i deras verksamhet. Inom affärsområde Ventilation innebär detta att vi breddar utbudet av ventilationsdetaljer och kanalsystem, samt utökar produktsortimentet på våra 109 filialer. Målet är naturligtvis att förse montörerna med allt de behöver för sitt dagliga arbete. När det gäller Comfort intensifierar vi vårt arbete på affärsområdets kärnmarknader. Förvärvet av ett finskt inneklimatföretag, som genomfördes i mars, har inneburit en omfattande utökning av ljuddämparsortimentet för våra samarbetspartner på denna marknad. Inom affärsområde Building Components strävar vi efter att utöka marknadsområdet för våra Rainline- och taklösningar, samt genom att tillhandahålla ett breddat produktutbud med alla de stålkomponenter som kunderna behöver för sitt arbete. Resultatet blir mer omfattande, attraktiva och färgkoordinerade taklösningar för distributörer och kunder. Inom affärsområde Building Systems är vår främsta styrka att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga och fullständiga byggnadslösningar. Lösningar som kräver mindre tid från beställning till byggplatsmontering än de flesta konkurrerande alternativ. Kunderna får också tillgång till vår egenutvecklade och ständigt uppdaterade programvara Cyprion, ett viktigt support- och informationsverktyg, i synnerhet under de tidiga projektfaserna. Jag är också glad över att kunna meddela att vår koncernledning, genom rekryteringen av Anders Thulin som affärsområdeschef för Ventilation, nu är komplett. Det är min övertygelse att vårt kundfokuserade synsätt samt vår strävan efter att vara en bra och tillförlitlig samarbetspartner med attraktiva miljövänliga och energieffektiva lösningar för dagens och morgondagens byggindustri är en modell för framgång. David Brodetsky VD och koncernchef Lindab AB Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden; Ventilation, Building Components och Building Systems. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energioch miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Koncernen omsatte MSEK år 2009 och är etablerad i 31 länder med cirka anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggande som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2009 stod den nordiska marknaden för 42 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 21 procent, Västeuropa för 32 procent och övriga marknader för 5 procent av den totala försäljningen. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB. De största ägarna är Ratos, Sjätte AP-fonden och Skandia Liv. Affärsområden Ventilation Kanalsystem med tillbehör samt inneklimatlösningar för ventilation, kyla och värme. Building Components Produkter och system i tunnplåt för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt stålprofiler för vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner. Building Systems Kompletta, monteringsfärdiga stålbyggnadssystem. Lösningen omfattar hela det yttre skalet med stomme, väggar, tak och tillbehör. 4

5 Koncernnotiser Lindab Direct maj 2010 Anders Thulin ny affärsområdeschef för Ventilation Rak och öppen, mycket bred internationell erfarenhet samt med en stor lust och iver att ta sig an affärsutvecklingen av Lindabs affärsområde Ventilation. Så skulle en kort sammanfattning av Anders Thulin, affärsområdets nya BAM, Business Area Manager, kunna göras. Jag har under många år arbetat i huvudsak inom området mining & construction för företag som Trelleborg, Svedala Arbrå och nu senast finska Metso, berättar Anders Thulin. Trelleborgs miningdivision ombildades under sent 80-tal till Svedala som senare köptes av Metso. Jag har varit med i olika positioner under denna resa och arbetat med en rad uppdrag, alla med internationell inriktning, de flesta med globalt ansvar. Anders Thulin var t.ex. ansvarig för utvecklingen av nya marknader i Afrika och Asien på Svedala International och utsågs därefter till vice VD. Fokus låg på att finna externa distributörer och att därifrån utveckla och sätta upp egna distributionsnät och servicefunktioner. Därefter fick jag ansvaret för Svedala Systems med inriktning på företagets stora internationella projekt, fortsätter Anders Thulin. Jag byggde upp en organisation som samordnade kundernas behov av utrustning och support från olika divisioner. Några år senare förvärvade Metso bolaget och i samband med en omorganisation fick jag ansvaret för Metso Minerals hela försäljningsverksamhet i Europa, Afrika, Mellanöstern och Ryssland. Fokus låg på tillväxt samtidigt som synergierna skulle hämtas hem. Efter detta följde allt mer utökade ansvarsområden och Anders Thulin kom mer och mer att arbeta med ett övergripande bolagsansvar inom miningverksamheten. Redan vid denna tidpunkt såg jag betydelsen av att skapa en organisation som ser möjligheter i kontinuerlig förändring, fortsätter Anders Thulin. Kontinuerlig förändring är egentligen affärslivets enda konstant, något man måste både förstå och utnyttja i det dagliga arbetet. Runt 2007 skapades en ny och kundsegmenterad organisation inom Metso och Anders Thulin fick posten som Senior Vice President Mining med placering i York, USA. Det var tveklöst en mycket lärorik och inspirerande tid där jag och mitt globala team ytterligare befäste och utvecklade kundsegmentet Mining på ett internationellt plan. Då erbjudandet om att ta ansvar för Lindabs affärsområde Ventilation presenterades för mig sent i höstas, så kändes tiden dock mogen för att återvända till Sverige. Under åren på Svedala hade jag arbetat tillsammans med Kjell Åkesson (Lindabs koncernchef ), varför jag också med visst intresse följde Kjells arbete med Lindab, berättar Anders Thulin. När jag nu fick anledning att närmare bekanta mig med Lindab kunde jag snabbt konstatera att såväl Lindabs kärnvärden som övergripande affärsmodell tilltalade mig mycket. Mina erfarenheter från att ha drivit liknande affärsorganisationer inom Metso, och den kunskap jag har kring distributionsfrågor, tror jag kommer att bli till god nytta här på Lindab. Mycket av min karriär har också handlat om att förstå kunden och att sätta kunden främst, det är ju trots allt han/hon som möjliggör vår verksamhet. Affärsområde Ventilation har en mycket välutvecklad produktionsapparat och är naturligtvis också duktiga på att sälja produkterna, fortsätter Anders Thulin, men det finns säkert områden som bör utvecklas. Det jag tänker på är t.ex. Key Account-frågor, men kanske framför allt på distributionsstrategin. Det kan handla om utökad egen distribution, men också ett utökat och mer komplett sortiment på våra distributionscentra där vi mixar egna och inköpta produkter. Då kan vi erbjuda kunderna ett effektivt one-stop-shop-koncept, något Anders Thulin är ny BAM Ventilation och ser med stor tillförsikt på sin nya roll. Nya grepp inom vår distribution, ett fortsatt arbete för ökad andel energieffektiva cirkulära kanalsystem och ett klart fokus på kundens behov, är några av de frågor jag ser att vi skall arbeta ytterligare med. som t.ex. fungerar med framgång för oss i Storbritannien. Inom affärsområde Ventilation finns en klar potential för en god och intressant utveckling. Jag ser en mycket spännande resa framför oss och tror att min erfarenhet inom ledarskap, ett rakt och öppet sätt samt min vilja att involvera alla medarbetare i processen kommer att fungera väl här på Lindab. Löpning och fallskärmshoppning tillhör två av Anders Thulins favoritsysselsättningarna. Uthållighet och helikopterperspektiv är sanner ligen också viktiga bitar för ett framgångsrikt ledarskap. Lindab förvärvar finskt ventilationsföretag Den 25 mars genomförde Lindab ett förvärv av det finska ventilations- och inneklimatföretaget IVK- Tuote OY. Företaget producerar och marknadsför ventilations- och inneklimatprodukter för den inhemska finska marknaden. Cirkulära ljuddämpare och rektangulära lamelljuddämpare, liksom olika kanalprodukter som underlättar rensning och underhåll av kanaler, återfinns i företagets sortiment. Förvärvet stärker division Comfort inom affärsområde Ventilation genom en fördjupning av produktsortimentet och stärker vår position på den finska marknaden, säger VD och koncernchef David Brodetsky. Efter vårt förvärv av IVK tillhör Lindab topp-tre inom inneklimatprodukter på den finska marknaden. IVK omsatte under år MEUR och hade ett rörelseresultat på 0,7 MEUR. Företaget har sedan starten 1988 vuxit från 7 anställda till 57 och har etablerat sig som en av landets ledande tillverkare inom sitt område. IVK är beläget i Jyväskylä, ca 300 km norr om Helsingfors. IVK är ett mycket välskött företag och har skapat sig en stark marknadsposition samtidigt som man lyckats hantera den senaste tidens svåra marknadsläge på ett professionellt sätt, säger Anders Thulin, affärsområdeschef Ventilation. Nu har man en bra plattform från vilken man kan fortsätta att optimera och utveckla verksamheten. Genom förvärvet av IVK stärker vi inte enbart vår position i Finland. Från deras produktportfölj kan vi också sprida intressanta produkter till andra marknader och därigenom skapa synergier också utanför Finland. IVK-Tuotes anläggning i Jyväskylä, Finland. 5

6 Börs- och aktieinformation Vargavinter ger trög ekonomisk islossning Vintern 2010 blev inte enbart den andra vintern i ett bistert ekonomiskt klimat, den slog också rekord i minusgrader, extrema snömängder och längd på istapparna. Utan tvekan är detta en väderlekssituation som påverkat vårt första kvartal och verkat dämpande på försäljningen, framför allt inom affärsområdena Building Components och Building Systems, säger Nils-Johan Andersson, CFO på Lindab. Montaget av dessa produkter sker i huvudsak utomhus och när plåtslagare och byggentreprenörer knappt kan komma upp på taken och meterhöga snömängder och djup tjäle sätter stopp för grundarbeten, så innebär det också temporära stopp i efterfrågan på våra produkter. Både januari och februari var vädermässigt tuffa månader, även om andra halvan av mars innebar starten för vårens upptining. Givetvis har denna situation varit allra mest markant på våra nordliga marknader, samt i typiska inlandszoner. Sett ur ett helårssperspektiv betraktar vi inte detta som ett tapp, utan mer som en förskjutning av försäljningen från kvartal ett till senare kvartal. Vår bedömning är dock att vi inte får tillbaka 100 % av denna tappade försäljning, då en del projekt sannolikt läggs på is en längre tid. Denna tuffa inledning på året syns i såväl omsättning som resultat för första kvartalet. Omsättningen för perioden januari - mars 2010 uppgår till MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) på - 50 MSEK. Vintern varade för viktiga delar av våra marknader en bit in i mars, fortsätter Nils-Johan Andersson, något som tveklöst bidragit starkt till den omsättningsminskning vi ser. Justerat för valuta kan vi konstatera en nedgång med 25 % jämfört med samma period föregående år. Vi kan emellertid också skönja den återhämtning vi förväntat oss, i synnerhet för affärsområde Building Components. Såväl affärsområde Building Systems och Ventilation är fortfarande tydligt påverkade av en svag marknad för kommersiellt byggande. Building Systems har både påverkats av en minskning av antalet igångsatta projekt, men också av att den genomsnittliga byggnadsytan minskats, förklarar Nils-Johan Andersson vidare. Building Components var det affärsområde som påverkades mest av den nedfrysta vintersituationen, men genom att man har cirka hälften av sin försäljning till bostadssektorn, ett område där vi nu tycker oss se en viss förbättring, så är utsikterna mer optimistiska där. Sett ur ett koncernperspektiv kan vi dock förvänta oss att 2010 blir fortsättningsvis tufft med en underliggande svag efterfrågan, även om positiva signaler förhoppningsvis kommer. Under kvartalet avyttrades bolagets lokaler i Luxemburg, vilka nu istället hyrs. Det gav en försäljningsintäkt på ca 285 MSEK och en realisationsvinst på ca 75 MSEK, säger Nils-Johan Andersson. Detta har påverkat vårt kassaflöde i positiv riktning, i ett kvartal som normalt kännetecknas av ett negativt kassaflöde. Vi har också genomfört ett förvärv av det finska ventilationsbolaget IVK, vilket stärker vår position inom produktområde ljuddämpare på den na marknad. Tilläggas kan att likviden i sin helhet utgjordes av egna återköpta Lindabaktier och därigenom lämnas vår nettoskuldsättningsgrad oförändrad. Vår ambition har under det senaste året varit att ta Lindab stärkt ur den kris som påverkat hela marknaden. Denna plan följer vi målmedvetet! Redan tidigt i år kom signaler från de stora internationella stålverken om en stålprishöjning under andra kvartalet Vi har för närvarande inga marginaler för att absorbera dessa prishöjningar, utan kommer att vara nödsakade att föra dessa vidare till kundledet, avslutar Nils-Johan Anderson. Vi har å andra sidan, det ekonomiska läget till trots, valt att bibehålla kapaciteten i både vår produktion och vår kundservice. Vår förhoppning är att marknaden ser positivt på detta. Styrelsens beslut att slopa utdelningen för 2009 kan också ses i ljuset av denna fokuse ring på verksamhetsfrämjande och därigenom kundvärdestödjande aktiviteter. Just denna åtgärd har uppmärksammats externt och bedömts vara ett klokt och offensivt beslut som på sikt kommer att gynna både våra ägare, kunder och övriga viktiga intressenter. I juli 2010 sker den officiella invigningen av Lindabs helt nya anläggning för Building Systems i Yaroslavl, Ryssland. Lindabs närvaro innanför Rysslands gränser att utgöra en betydelsefull komponent för koncernens långsiktiga marknadsutveckling. Lindabaktien Kursangivelser i SEK Nyckeltal 2010 Delårsrapport januari - mars 2010 (motsv. period föregående år inom parentes) Omsättning MSEK (1 771) Rörelseresultat (EBIT) - 50 MSEK (25) Rörelsemarginal (EBIT) - 4,1 % (1,4 %) 64,00 84,00 74,50 72,75 29/ / / / Cash flow MSEK (- 187) Börsvärde per 31/ Kalendarium MSEK Årsstämma 11 maj, 2010 Kapitalmarknadsdag 14 juni, 2010 Delårsrapport april - juni, kvartal 2 16 juli, 2010 Delårsrapport juli - sept, kvartal 3 1 november,

7 Lindabs nya fabrik för byggsystem öppnad Yaroslavl levererar VAD VAR Idrifttagande av Lindabs första fabrik för byggsystem i Ryssland Yaroslavl, 25 mil nordost om Moskva, Ryssland Ryssland är en mycket omfattande marknad för byggsystem och erbjuder en stor framtida potential för tillväxt. Att kunna tillverka inom landets gränser utan problem med införsel, tullar, logistik och hämmande fraktkostnader ger viktiga fördelar för både kunder och Lindab. Öppnandet av Lindabs ventilationsfabrik i S:t Petersburg har givit just dessa positiva effekter, något som i sin tur drivit på försäljningen. Detta var också de grundläggande skälen till byggandet av den nya Lindab-Astronfabriken i Yaroslavl som sedan juli 2009 är i full drift. Även om finanskris och lågkonjunktur fortfarande håller tillbaka tillväxten för tillfället, så ger den nya ryska fabriken stora möjligheter för en stark utveckling. Anläggningen består av produktionsbyggnader på sammanlagt m 2 samt en kontorsbyggnad i tre plan på m 2. Hela anläggningen är naturligtvis ett utmärkt exempel på den funktionalitet och design som Astron-byggnader erbjuder, säger Marina Ryabkova, Lindab-Astron. Produktionslokalerna utgörs av en Astron SSB (single storey building) och innehåller kompletta produktionslinjer för hela Astron-programmet. Precis som i Lindabs anläggning i Diekirch, Luxemburg, så bygger vårt produktionssystem på att tillverka helt prefabricerade byggnadslösningar som erbjuder marknadens snabbaste och mest smidiga byggplatsmontage. Här har vi även kunnat utnyttja den senaste tekniken och skapat en anläggning med en optimal produktionslogistik. Byggnaderna är en palett av funktionella, effektiva och energisnåla lösningar från Astron. Astrotherm isolering tillsammans med LPA900 väggpaneler och LMR600 tak ger byggnaderna den energieffektivitet och ljuddämpning som krävts. Naturligtvis har vi använt vårt program Cyprion för den grundläggande planeringen, fortsätter Marina Ryabkova. Kontorsbyggnaden är en Astron MSB (multi storey building) och innehåller förutom administration också vårt tekniska ingenjörskontor och försäljningsavdelning. Att kunna bearbeta den ryska marknaden med rysktalande personal som utbildats bl.a. vid Lindab-Astron i Diekirch betyder oerhört mycket för vår förmåga att konkurrera kraftfullt på den ryska marknaden. Med den nya fabriken på plats kan Lindab erbjuda byggnadssystem med Europakvalitet utan problem med långa frakter och dyra tullkostnader. Vi kan visa upp vår effektiva produktionsapparat på plats och presentera de flesta av våra lösningar rent praktiskt här i anläggningen, säger Marina Ryabkova vidare. Vår professionalism och kunnande inom hela planerings-, produktions- och leveransprocessen, liksom en säker och tillförlitlig prissättning, är viktiga kundvärden. Även om vi endast är en av många tillverkare av stålbyggnader i Ryssland, så har vi dock trumf på hand genom att vårt system representerar marknadens mest snabbmonterade kvalitetssystem. Lägger man till möjligheten att få ett komplett ventilations- och inneklimatsystem från en och samma leverantör så finns det faktiskt ingen som kan matcha det erbjudandet. Sedan produktionen började i juli 2009 har en rad intressanta leveranser passerat fabriksportarna; en sportanläggning till Sverdlovskayaregionen, en lagerbyggnad till Pereslavl-Zalesskiy, en tullanläggning till Astrakhan och en stor produktionsanläggning till Komatsu i Yaroslavl. Just nu pågår produktion av en rad projekt och även om vi ser lite återhållsamt på dagens marknadsläge tror vi på en god utveckling från 2011 och framåt, avslutar Marina Ryabkova. Ryssland är givetvis huvudmarknaden för den nya Lindab-Astron-fabriken i Yaroslavl, men också Kazakstan, Ukraina och Vitryssland tillhör de marknader som skall bearbetas. I september 2009 besöktes fabriken av guvernör Sergey Vakhrukov samt en delegation från Yaroslavls regionledning, liksom av Lindabs VD David Brodetsky, styrelseordförande Svend Holst-Nielsen och Lindabs styrelse. Den officiella invigningen sker i juli

8 GES Investment Services grundades 1992 och är norra Europas ledande analyshus inom frågor som rör ansvarsfulla investeringar. GES rapport Chilling Out or Taking On the Heat ger en bild av klimatarbetet inom den europeiska fastighetssektorn en bild som pekar på ett visst ointresse för frågan och på ett klimatarbete som inte direkt ligger i bräschen. Men rapporten lyfter också fram de vinster både miljö-, image- och resultatmässiga som ett förändrat fokus kan få för en bransch som hållit sig lite i skymundan vad gäller just klimatfrågor. Utan tvekan har Lindab en arsenal av energieffektiva lösningar som kan bli värdefulla i det arbetet. Rapport ger ris åt klimatarbete VAD Analyshuset GES rapporterar om klimatarbetet i 23 europeiska fastighetsbolag och pekar på möjligheter GES rapport Chilling Out or Taking On the Heat har kartlagt 23 stora europeiska fastighetsbolag och deras informationsgivning, miljöledningssystem och åtgärder inom energi- och miljöområdet. Detta är frågor som generellt ligger mycket högt på dagordningen både i näringsliv och hos investerare, säger Magnus Furugård, VD på GES. Men det finns branscher som avviker från mönstret. Fastighetssektorn är en bransch där man identifierat frågan, men inte kommit speciellt långt i implementeringen. Här finns dock stora vinster att göra. GES:s rapport visar på mycket stora skillnader i de undersökta bolagens sätt att hantera sitt klimatarbete. Majoriteten ligger klart under ett näringslivsgenomsnitt vad gäller informationsgivning samt bedömning av risker och möjligheter i frågan. Dessutom har man oklara mål, strategier och aktivitetsplaner för sitt klimatarbete. När det gäller informationsgivning så kommunicerar ca 65 % av bolagen ingenting om sitt klimatarbete, och Norden tillhör definitivt inte till toppresterarna. Vi har nog sedan oljekrisens dagar levt kvar i en tro på att vi faktiskt satsar på energieffektivitet här, fortsätter Magnus Furugård, men tyvärr så behöver vi nog vakna till lite. Det finns områden i Europa och i USA som ligger långt före Norden. Ett gott exempel på vilka resultat ett aktivt klimatarbete kan ge är franska fastighetsbolaget Unibail-Rodamco. Att det typiska fastighetsbolaget ännu inte sett den potential som finns i ett tydligt, praktiskt och aktivt miljöarbete tror jag personligen kan förklaras av två saker, fortsätter Magnus Furugård. Det ena är att man helt enkelt inte varit medveten om att det finns stora vinster att göra. Det andra är att man har ett systemfel i synen på kunden och i den affärsmodell man arbetar efter. Man är fortfarande mycket produktionsinriktad, istället för att fokusera på lösningar som kunden vill ha. När man väl förstår att kunden inte hyr en lokalyta utan en service, så kommer helt naturligt frågor om byggnadens och försörjningssystemens effektivitet och energiförbrukning upp på bordet. Idag ligger kostnadsfokus på själva investeringen menar Magnus Furugård. Det man missar då är inte enbart viktiga behov hos kunden; lägre driftskostnader genom en energieffektiv byggnadsteknik samt tillfredsställelsen av att bo eller verka i en fastighet som producerats utifrån ett medvetet klimatansvar. Man missar också att en klimatsmart byggnad innebär både bättre hyresintäkter och ett högre framtida avyttringsvärde. Man missar helt enkelt en win-win situation för både kunden och det egna bolaget. GES:s uppdragsgivare är t.ex. stora investerare, banker och pensionsfonder som inte enbart ser till en maximerad avkastning utan också i hög Lindab Construline i NCC:s passivhusprojekt Beckomberga, Sverige. Lindab Comfort (Plexus) till DNF:s kontorslokaler i Stavanger, Norge. Lindab Safe och Astron byggsystem till Lumel:s fabriksanläggning, Polen. 8

9 grad till frågor som rör ansvarsfullt och hållbart agerande. Ett aktivt klimatarbete hos fastighetsbolag ökar inte enbart deras resultatpotential, det ökar också värdet på deras tillgångar, fortsätter Magnus Furugård. Det ökar givetvis en investerares intresse att placera pengar i fastighetsbolaget. Att fastighetsbolag skapar resultat genom faktiska klimatinsatser och tydlig och transparent kommunikation av detta tror vi kommer att bli allt viktigare. En satsning på energieffektiva system och byggnadsmetoder stärker också varumärket och kan effektivt användas i marknadsföringen. Vi ser allt fler exempel på offensiva fastighetsbolag som jobbar på detta sätt. Nollenergihus, passivhus och plusenergihus är idag en realitet. System som går att skapa med dagens moderna byggtekniker och energisnåla försörjningssystem, avslutar Magnus Furugård, men ledande arkitekter och konstruktörer ser idag fastighetsbranschen som en sektor som ruvar på helt nya möjligheter. Idag svarar fastigheter för 40 % av Europas energiförbrukning, om några decennier kanske rollen är den omvända. Den typiska fastigheten kanske då tillför energi istället för att förbruka den. Redan idag finns dock en lång rad system för lägre energiförbrukning och nytänkande inom det praktiska klimatarbetet. Lindabs produktområden ADS, Comfort och Construline är exempel på lösningar som ger fastighetsägare med fokus på både investeringskostnad, driftskostnad och klimatansvar en palett av möjligheter. Uppvärmning, kylning och friskluftstillförsel av byggnaden svarar för en stor del av fastighetens energiförbrukning. Cirkulära kanalsystem med gummitätning är utan tvekan det mest ekonomiska sättet att distribuera luft i byggnader, säger Torbjörn Bruzelius, Lindab Ventilation. FTX-system, d.v.s. till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, uppbyggda med Lindab Safe ger de mest energieffektiva och hållbara lösningarna. Kanalsystem i hög täthetsklass tar luften dit den ska utan läckage, och ger optimal driftsenergi för aggregatet. Den nya passivhustekniken innebär också mycket täta fasadskal, vilket ställer allt större krav på ett balanserat och väl fungerande kanalsystem. Kyl- och värmebafflar samt variabelflödessystem är också exempel på systemlösningar från Lindab som ger mycket god energieffektivitet och passar fastighetsbranschens nya gröna lösningar, förklarar Fredrik Engdahl, Lindab Comfort. Produkter som vår just lanserade ECOhybrid system och Plexus förenar värme, kyla, ventilation i en enda kompakt försörjningsenhet och fungerar utmärkt i samband med t.ex. värmepumpsoch FTX-system. De förenar på ett optimalt sätt energiekonomi och flexibilitet med hög inomhuskomfort. Genom en rad IT-hjälpmedel som t.ex. CADvent och TeknoSIM ökar Lindab ytterligare möjligheterna att bygga framtidens energioptimerade system redan idag. Hela lättbyggnadstekniken sätter energieffektivitet i fokus, säger Johan Andersson, Lindab Profile. Vi gör allt vi kan för att öka användningen av slitsade stålprofiler i ytterväggar. Värmeledningsförmågan på en slitsad regel reduceras med ca 80 %jämfört med en homogen stålregel. Något som i ännu högre grad gäller för våra sandwichväggar. Lättbyggnadsteknik är också en metod som lämpar sig ypperligt för prefabricering och industriellt byggande, och därmed för den nya passivhustekniken. Genom att vi dessutom levererar ett komplett system med IT-baserad konstruktionshjälp och märkta, måttbeställda leveranser blir totalvinsterna stora, både på kort och lång sikt. Show room Stavanger VAD VAr Lindabs nya filial i sydvästra Norge exposé över förenklande byggnadslösningar Stavanger/Sandnes, Norge När Lindab Norge under 2008 beslutade sig för att bygga en ny och mer effektiv filial för Stavangerregionen så var valet av materialleverantör klappat och klart, fixt och färdigt, ja helt enkelt självklart! Jag tror nog ingen blir direkt överraskad av att finna så många Lindabsystem här, säger filialchef Morten Lunde. Men för oss och våra kunder har det en mycket stor fördel, hela vår nya anläggning blir som ett enda stort show room för de lösningar vi erbjuder marknaden. Filialen har en total yta på m 2, fördelat på butik, kontor och varmlager. Lindab Safe kanalsystem och don från Comfort, liksom ytterväggar bestående av Lindab Sandwichpaneler är viktiga komponenter. Genom att vi valt en toppmodern temperatur-, CO 2 - och närvarostyrd VAV-lösning har vi skapat ett inneklimatsystem i kontorsdelen som svarar mot högt ställda krav på såväl komfort som energi effektivitet, förklarar Morten Lunde vidare. Mycket goda isoleringsegenskaper på våra sandwichväggar bidrar ytterligare till sänkt energiförbrukning. Samtliga mellanväggar är Lindab Construline, yttertaken består av Coverline högprofil och varmlagrets industriportar är Doorline. Nu kan våra kunder lasta och lossa inne i varmlagret eller lasta Construline och Rainline under gavelns skärmtak, avslutar Morten Lunde, och givetvis ta en kopp kaffe i vår Lindab Shop. Där kan de också komplettera med verktyg och sakvaror som behövs för dagens arbetsuppgifter. Trevlig och välfylld Shop, ett effektivt och stort lager samt kloka Lindab -lösningar vart man än vänder blicken utmärker Lindabs nya Stavangerfilial i Sandnes. 9

10 Lindabs nya MBB bäst i klassen När prestanda får avgöra VAD Lindab lanserar tryckfördelningslåda med linjär konteknik Säker, flexibel och enkel. Det var målsättningen när Lindab Comfort beslöt sig för att utveckla en helt ny tryckfördelningslåda för till- och frånluft. En undersökning från det svenska fastighetsbolaget Locum hade då slagit fast att ingen av marknadens tryckfördelningslådor uppfyllde angivna specifikationer. Vi tog detta ad notam och bestämde oss samtidigt för att höja ribban ytterligare och ta fram marknadens bästa tryckfördelningslåda, säger Daniel From Hansen, produktchef på Lindab Comfort. Nu är MBB här, marknadens första tryckfördelningslåda som klarar uppgiften till 100 %. Tryckfördelningslådan har en viktig roll i varje välbalanserat ventilationssystem och utgör länken mellan kanalsystemet och rummets don. ett arbetsområde för luftflödet som går från noll till 100 %, och inte som brukligt är endast mellan %, fortsätter Göran Hultmark. Genom att vi också utrustat MBB med en k-värdeskala och exakta injusteringmöjligheter kan varje låda enkelt ställas in individuellt för ett exakt balanserat luftflöde. Användandet av ett linjärt kon spjäll ger också utmärkta ljudegenskaper och är avsevärt bättre än de vinklade och perforerade plattor som används av mer konventionella tryckfördelningslådor. Genom sin unika konstruktion erbjuder MBB en rad fördelar för konsulten. Lågt ljud även vid höga tryck samt korrekta och säkra mätningar av flödet ger en ny trygghet och säkerhet för användarna, förklarar Anders Vorre på Comforts utvecklingsteam. Genom att MBB kan arbeta med höga tryck är den också ett utmärkt val för Genom att MBB när som helst enkelt kan ställas om till andra luftflöden, är investeringen i MBB framtidssäkrad. Vid ändrade användningsområden och/eller justerade krav kan MBB lätt ställas om till ett anpassat flöde och fastighetsägaren slipper bekymra sig över kostsamma förändringar av kanalsystemet. Slutligen har Lindab Comfort lyckats förpacka dessa funktioner och fördelar i en låda som tillhör de minsta av marknadens tryckfördelningslådor. Det medför en enkel installation och genom sina unika injusteringsfunktioner så uppfyller MBB väl Lindabs motto att förenkla byggandet. MBB ger verkligen nya möjligheter, avslutar Daniel From Hansen. Mycket stort arbetsområde tillsammans med låga ljudnivåer. Enkel injustering och mycket säker mätning. Framtidssäkrad MBB:s uppbyggnad 1. Inlopp 2. Linjärt konspjäll 3. Utlopp 4. Justeringssnöre 6 med k-värdeskala 5. Mätanslutningar 6. Isoleringsmaterial 4 Den skall bidra till ett väl balanserat luftflöde, tillåta korrekta och säkra mätningar av flödet, reducera kanal- och rum-till-rumljud samt ge donet en jämn lufttillförsel, förklarar Göran Hultmark, utvecklingschef på Lindab Comfort. Genom våra kontakter med både konsulter och installatörer förstod vi också att egenskaper som enkel injustering och k-värdesinställning samt små dimensioner och smidig installation stod högt på önskelistan. MBB har ett för tryckfördelningslådor unikt arbetsområde. Konstruktionen bygger på ett konformat spjäll som kan regleras linjärt och är inneslutet i en kanal med perforeringar av ökande storlek. Denna unika lösning ger MBB kylbafflar. Jämfört med en konventionell låda så har MBB en avsevärt högre kapacitet och kan därför ofta dimensioneras ned, något som i sin tur möjliggör mindre anslutningsdiameter och mindre kanaldimensioner. Vid användning av MBB kan en större del av inbalanseringen av systemet flyttas till själva tryckfördelningslådan och behovet av spjäll och ljuddämpare i systemet kan reduceras. Det ger ett mindre komplext och därigenom billigare system, men som ändå tillfredsställer högt ställda krav på ett välbalanserat och tyst system, säger Anders Vorre vidare. Full flexibilitet är en annan av de fördelar MBB erbjuder, fortsätter Göran Hultmark. och, naturligtvis, enkel att montera och hantera. Och dessutom med möjligheten att konstruera inneklimatsystem med ännu bättre energieffektivitet. Jag tycker vi har lyckats väl när vi tog upp Locums kastade handske. Nu ser vi fram emot mottagandet på marknaden. Får prestanda avgöra så tror vi valet blir enkelt. 10

11 VAD KUND VAR Ombyggnad av anrik teaterlokal Fireclad Stratford-upon-Avon, England Akustikreglar till kulturbyggnad med stort K Reglar till Royal Shakespeare Theatre Foto: Stewart Hemley Närhet och kontakt mellan publiken och skådespelarna var typiskt för den Elizabethanska teatern, men är också ett ledord för Royal Shakespeare Companys omformning av sin hemvist i Stratford-Stratford-upon-Avon i England, The Royal Shakespeare Theatre. En i sammanhanget inte helt oviktig roll, om än helt tyst, spelar Lindabs akustikregel CW. Vid Royal Shakespeare Theatre pågår för närvarande ett omfattande renoveringsprojekt som bland annat skall ge teatern ett helt nytt auditorium. Ett auditorium som enligt Royal Shakespeare Company skall ge teatern en scen som minskar avståndet mellan vår publik och våra skådespelare. Nu skall ingen i publiken sitta längre än 15 meter från scenen. Det ger en positiv interaktion mellan publik och scen. En interaktion som man varken vill ha på Royal Shakespeare Theatre eller på andra teater-, musik- och operahus för den delen är akustisk interaktion mellan det som händer inne i scenrummet och det som händer utanför. Därför gäller högt ställda krav på ljuddämpning i väggarna runt den stora scenen, säger Stuart Mansfield på Fireclad som ansvarat för bland annat väggarna i den ombyggda teatern. Dessutom måste väggarna ha ett brandskydd som motsvarar kraven för denna typ av byggnader. Under arbetets gång visade det sig dock att den akustikvägg som byggts upp inte var stabil nog för de lösningar med bl.a. flytande golv som gällde för konstruktionerna. Tillsammans med arkitekterna Bennetts Associates och byggmaterialdistributören Fermacell så tog vi fram en ny vägglösning som skulle klarar kraven. Det fanns bara ett problem, fortsätter Stuart Mansfield. Vi behövde ha akustikreglar i stål baserade på den nya specifikationen omedelbart, helst igår. Vår normala stålregelleverantör kunde inte hjälpa oss, men efter lite snabba kontakter med Larry Pitt och Lindab så fick vi klart för oss att man skulle kunna rädda oss ur knipan. Det handlade helt enkelt om rena livräddningen och det gjorde Lindab på ett helt utmärkt sätt. Idag är 800 m 2 vägg runt stora scenen utrustad med Lindabs akustikväggsreglar CW. Väggen är uppbyggd av fyra lager Fermacellskivor på varje väggsida, med 100 och 150 mm CW som regelmaterial. När de berömda orden to be, or not to be... snart skall uttalas kommer åtminstone inga ljud från foajé, korridorer och trappor att störa föreställningen. The Royal Shakespeare Theatre är endast en av flera större order som Lindab erhållit tillsammans med Fermacells brittiska säljkår. Samarbetet mellan Lindabs teknikteam och Fermacell spelar en viktig roll för en väl fungerande kundsupport på området. Lindabs CW-reglar (gulmarkerat) bidrar i högsta grad till ljuddämpningen runt stora scenen på ombyggda Royal Shakespeare Theatre i Stratford-upon-Avon i England. 11

12 Med Plexus behöver inte byggnadens kanalsystem dimensioneras efter kylbehovet, utan endast efter kraven på god komfortabel rumsluft. Plexus ger en mycket god omblandning av rumsluften utan rumsgradienter, vilket innebär att Plexus löser både uppvärmnings-och kylbehovet på ett mycket energieffektivt sätt. Mångfacetterade Plexus VAD KUND VAr Leverans av energieffektiva kylbaffelsystemet Plexus till Block Berge Bygg och DNF DNF Stavanger/Sandnes, Norge Fastighetsägaren vill ha energieffektivitet och flexibla installationer. Arkitekten vill ha frihet och estetik. Konsulten vill ha en lösning som svarar mot de uppsatta kraven. Installatören vill ha en lättmonterad och smidig lösning, och användaren vill givetvis ha ett komfortabelt inneklimat! För många motstridiga önskemål? Kanske tidigare, men inte numera. Nu finns nya mångfacetterade Plexus. Block Berge Bygg är ett företag i miljardklassen med inriktning på totalentreprenader, men också en välkänd tillverkare av isolerade fasadelement i betong. Entreprenadverksamheten är koncentrerad till regionen runt Stavanger, Rogeland, medan leveranserna av företagets både tilltalande och mycket välisolerade betongelement säljs över stora delar av Norge. Vi är sedan några år ett helägt dotterbolag till Veidekke, berättar Henning Løland, ansvarig för försäljning och produktutveckling på Blocke Berge Bygg. Veidekke är också en av våra större kunder och en god utveckling av vår verksamhet har ökat behovet av större kontorsytor vid vårt huvudkontor här i Stavanger/Sandnes. Vi tar ansvar är Block Berges slogan och ett uttryck för företagets fokus på kvalitet och starka kundvärden. Idag lever vi i en tid av ökad medvetenhet om klok energiförsörjning, och även inom detta område vill vi självklart ta ansvar, fortsätter Henning Løland, När vi beslutade att bygga ett tredje etage på vårt huvudkontor låg därför energiförbrukningen i fokus. Norge har just infört en ny energiklassificering för byggnader som följer den välkända modellen för vitvaror, d.v.s. klass A är bäst, klass B näst bäst o.s.v. Att vi skulle använda våra egna täta fasadelement föll sig helt naturligt och redan detta medverkar till en hög klassificering, säger Henning Løland vidare. Men en annan och mycket avgörande faktor för byggnadens energiförbrukning är kopplad till systemen för ventilation, värme och kyla. Också där hade vi en tydlig målsättning att finna den absolut bästa lösningen. Genom vår VVS-installatör DNF och KlimaSystem fick vi upp ögonen för en ny produkt från Lindab, den nya kylbaffeln Plexus med både ventilation, kyla och värme. Vi har sålt Plexus generation 1 som innehåller funktioner för kyla och ventilation till ett flertal projekt här i Norge, berättar Dag Thomsen, VD på KlimaSystem och exklusiv återförsäljare av Lindabs vattenbaserade Comfortprogram i Norge. När vi fick klart för oss att Lindab i Farum hade påbörjat utvecklingen av en ny Plexus som inte enbart skulle tillgodose ventilations- och kylbehovet utan också värmedelen, så kände vi att detta skulle vara en perfekt produkt för Block Berges nya påbyggnad. Denna leverans blev därför lite av en specialleverans, eftersom produkten faktiskt inte var officiellt lanserad sommaren 2009 när denna installation gjordes. Plexus funktion för värme medför stora fördelar, både vad gäller arkitektur, installation och energiförbrukning. Med Plexus kan hela rumsförsörjningen av ventilation, kyla och värme koncentreras till en kompakt installation i taket och den tillförda luftmängden reduceras genom att rumsluften recirkuleras genom enhetens vattenbaserade kyl- respektive värmebatterier. Genom Plexus patentsökta värmefunktion riktas värmen mot de delar i rummet där det finns behov, medan den undertempererade luften riktas mot sidoväggarna. Detta resulterar i en jämn och komfortabel rumsvärme utan stora s.k. rumsgradienter. Vår arkitekt blev lyrisk när vi förklarade att vi valt en lösning utan radiatorer. Arkitektonisk frihet är ju aldrig fel, i synnerhet inte när den kan kombineras med en energisnål och lättmonterad 12

13 På DNF:s nya kontorslokaler i Sandnes sitter ca 90 Plexus. Tillsammans med ett värmepumpsystem ger detta byggnaden en mycket hög klassificering enligt Norges nya energiklassificeringssystem. Frånvaron av radiatorer ger rummen en tilltalande luftighet och öppenhet. Fr.v. Dag Thomsen, KlimaSystem och Henning Løland, Block Berge diskuterar fördelarna med energieffektiva försörjningssystemet i Block Berges nya Plexus-försedda sammanträdesrum. lösning. Bitarna föll således på plats och valet av Plexus gjordes, förklarar Henning Løland. De ca 110 Plexus-enheterna ger oss nu, tillsammans med ett värmepumpsystem, ett utmärkt inneklimatsystem med låg energiförbrukning. Trots att vi haft en av Stavangers mest bistra vintrar, med temperaturer ned mot -20, så har systemet givit alla våra medarbetare ett komfortabelt inneklimat. Plexus stora fördel är hanteringen av värmeöverskottet, fortsätter Henning Løland, En typisk kontorsbyggnad har ett konstant överskott av värme, och det vanliga sättet att ta hand om detta är att tillföra kyld luft genom ventilationssystemet, alltså via ventilationsluften. Men genom att Plexus istället sköter detta via enhetens kylbatterier kan hanteringen av detta värmeöverskott göras betydligt mer ekonomiskt då den sker via vatten istället för genom luft. Även om vi inte kört Plexus här i ett helt år än känner jag stor tilltro till denna produkt som en energieffektiv, lättinstallerad och arkitektonisk flexibel framtidslösning. Redan nu planerar Block Berge för ett stort kontorsprojekt som skall förses med ca 500 Plexus. Också här är DNF involverad som VVSinstallatör. Vi och DNF skulle naturligtvis inte föreslå en lösning som vi inte känner oss trygga med. I synnerhet inte för ett så stort projekt detta, avslutar Henning Løland. Också arkitekten för detta projekt blev mycket glad över att slippa fundera på radiatorer, och istället kunna arbeta med öppna, flexibla lösningar med mycket glas. Plexus kommer utan tvekan att bli en favorit hos arkitekterna, och oss. Efter att ha installerat Plexus på Block Berge så fann vi att denna lösning även skulle passa vårt eget nya kontor alldeles utmärkt, säger Jarl Nilsen, VD och VVS-ingenjör på DNF. DNF beskriver sig själva som ett totaltekniskt VVS-center och erbjuder allt utom el/it inom installation. Genom att man både arbetar med ventilation och rör så är Plexus en lösning som passar företagets arbetsmetoder. Vi hade varit på jakt efter ett uppvärmningssystem som skulle passa bra till lågtemperatursystem vid t.ex. värmepumpsdrift och som också kunde befria oss från radiatorlösningar, fortsätter Jarl Nilsen. Plexus ger oss just dessa fördelar. Inte bara här utan också vid kommande installationsuppdrag där energi förbrukning och flexibilitet ligger i fokus. Att kunna erbjuda en takbaffel som tar hand om hela ventilations-, kylnings- och uppvärmningsbehovet ger oss en stor fördel när vi projekterar nya engergieffektiva kundlösningar. Genom att använda TEKNOsim kan DNF också snabbt och enkelt dimensionera systemet och säkerställa funktionen. Plexus ger vidare fördelar i installationen genom att vattenslingorna kan placeras ut mot fasaden och ventilationskanalen in mot korridor. Det gör att installatörerna kan arbeta utan att kollidera med varandra, något som helt klart ger en mer ekonomisk och logistisk installation. Dessutom kan ju hela kanalsystemet dimensioneras ned eftersom luftbehovet minskar genom Plexus effektiva hantering av värmeöverskottet, avslutar Jarl Nilsen. Idag ökar efterfrågan på installationer som bidrar till lägre energiförbrukning och därmed bättre energiklassificering. Kombinationen Plexus och värmepump ger för kontor normalt en klass B-lösning, klart bättre än en traditionell lösning. Jag är helt övertygad om att lägre energiförbrukning och inte minst känslan att bidra till en bättre miljö kommer att stegras allt mer. I det sammanhanget är Plexus helt rätt! 13

14 Nya byggföretaget Energibo lanserar spännande klimatsmart boende Plusenergihus med gröna Lindablösningar VAD KUND VAr Leverans av Rainline, Seamline, Lindab Safe m.m. till plusenergihus Energibo Svenska AB Ronneby, Sverige För några år sedan var de som kände till begrepp som passivhus och plusenergihus lätträknade, men så hade heller inte energipriserna nått dagens svindlande höjder och medvetenheten om klimat smarta lösningar väntade på att slå ut. Idag är situationen helt annorlunda. Energibo Svenska AB är ett exempel på byggföretag som tagit den nya trenden på allvar. Nyligen bjöd man in till visning av sitt första demohus, ett passivhus fyllt med modernt energi- och miljötänkande och lösningar från Lindab. Vi har arbetat med utvecklingen av vår plusenergihusidé sedan 2006, berättar Magnus Norström, en av åtta delägare i Energibo. Vi har haft som målsättning att skapa ett boende som uppfyller fem viktiga kriterier; det skall ge minimal energiförbrukning eller t.o.m. överskott, kräva obefintligt underhåll, innehålla smarta lösningar och ny teknik, ha en hög säkerhetsgrad samt naturligtvis vara ekologiskt och hållbart. Energibos system bygger på en certifierad Att köpa hus är inte som att köpa bil, det är en investering som skall stå sig under avsevärt längre tid och ge en ekonomi och energiförbrukning som håller sig stark över åren, säger Magnus Norström, Energibo (t.h.) flankerad av Magnus Dahlberg, Lindab. tysk lösning för grund och stomme som minimerar värmeförlusterna genom klimatskalet. En avancerad lösning för effektiv ventilation, solceller och nytänkande inom ackumulatorteknik svarar för inomhuskomforten och är den andra centrala komponenten i plusenergikonceptet. Redan i ett tidigt skede tog Magnus Norström kontakt med Lindab för att utvärdera hur väl deras lösningar skulle passa Energibo. Det resulterade i att vi tidigt bestämde oss för att satsa på både Lindabs takavvattning och bandtäckning, system som kräver obefintligt underhåll och är ekologiskt goda val, fortsätter Magnus Norström. Dessutom använder vi också Lindabs kanalsystem Lindab Safe till den för huset så centrala inneklimatanläggningen. I det sammanhanget har vi samarbetat med Energiforum AB, Lindab Ventilation samt Systemair. Eftersom passivhus och plusenergihus bygger på mycket täta och välisolerade skal ställs stora krav på att ventilationssystemet fungerar oklanderligt. Vi börjar med att ta in uteluft genom en 100 m lång nedgrävd slang, berättar Bo Broberg, Energiforum om husets speciella inneklimatsystem. Det ger varmare tilluft vintertid och svalare sommartid. Den är dessutom ihopflätad med avloppssystemet, vilket innebär att luften förvärms ytterligare under den kalla årstiden. Luften går sedan in i ett FTX-aggregat med roterande värmeväxlare som ger den första uppvärmningen och sedan till ett ventilationsbatteri som värmer upp luften ytterligare. Från en tryckfördelningslåda med sex spjäll leds sedan luften via ett Lindab Safe kanalsystem till husets sex rum. Varje rum är försett med Energiforums nyutvecklade högimpulsdon JAD, som förser rummet med den tillförsel av friskluft och temperering som krävs. Donet blåser ned luft längs väggen och både värmer, kyler och tillför frisk luft, fortsätter Bo Broberg. Lars-Åke Mattsson på Lindab har hjälpt oss vid uttestningen av donet för att säkerställa dess funktion i ett plusenergihus av detta slag. I varje rum sitter sensorer för temperatur och CO 2 vilka sedan styr systemets tillflöden. Aktiva och passiva solfångare med värmeväxlare utgör tillsammans med en Fueltech-tank lösningen för uppvärmningssystemet. Även om vi idag använder oss av en tysk lösning med isolerade fasadblock, så har vi bedömt det som intressant att se i vilken mån fler Lindablösningar skulle kunna komma till användning, avslutar Magnus Norström. Att komplettera med t.ex. Lindabs lättbyggnadsteknik och sandwichväggar ser jag som en intressant möjlighet. Det ena behöver inte utesluta det andra eftersom vi kommer att ha ett flertal hustyper på vårt program. Lättbyggnadstekniken tror jag har framtiden för sig och den fråga man ju hela tiden måste ställa sig är vilka byggkomponenter som ger den absolut bästa lösningen ur ett långsiktigt ekonomiskt och klimatsmart perspektiv. Vi har haft en mycket god inledning på vårt samarbete med Lindab och ser detta som bara början. Att arbeta med intresserade leverantörer som ger oss riktigt bra support och ledande lösningar är precis vad vi är ute efter. Idag finns Energibo förutom i Ronneby också i Stockholm och Göteborg. Företaget kommer under året att öppna ett nytt visningshus i Ängelholm. 14