Kurser för advokater och jurister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser för advokater och jurister"

Transkript

1 Kurser för advokater och jurister KURSUTBUD HÖSTEN 2015

2 Bäste läsare Elitas välkomnar dig att deltaga i någon av kurserna som vi arrangerar under hösten Vi hoppas att du finner utbudet intressant och att även plats och datum passar dig. Samtliga kurser uppfyller kraven enligt Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. Vänligen läs igenom våra bokningsvillkor. I mån av lediga platser kan anmälan göras även senare än 5 veckor innan kursstart. Du är välkommen att kontakta oss vid frågor. Länk till kursanmälan finns i broschyren. Vi ser fram emot att träffa dig och dina kollegor i höst! Malmö Innehåll Kriminalteknik - NFC (tidigare SKL) 4 Chefen och arbetsmiljölagen 6 Rättsmedicin, en översiktskurs 8 Medicinen i rätten - Grundläggande medicin och rättsmedicin 10 Advokaten - en drivande företagare 12 Medicinen i rätten II - Fördjupningskurs i rättsmedicin (rättsintyg) 15 Mångfald och kulturmöten i det svenska rättsväsendet 17 Grooming samt sexualbrott mot barn och vuxna 20 Föreläsare 22 Bokningsvillkor 25 3

3 KURSINNEHÅLL NFC:s organisation och roll i Polismyndigheten 2015 Forensisk vetenskap nationellt och internationellt Forensiska roller och en ackrediterad verksamhet Forensiska undersökningar, analysbesked och sakkunnigutlåtande Resultatvärdering och utlåtandeskala Komplexiteten i forensiska ärenden DNA-analyser, specialanalyser och DNA-register Exempel från ärenden och diskussioner med deltagarna Kriminalteknik - NFC (tidigare SKL) Fredag 9 oktober 2015 Anders Nordgaard, Ricky Ansell och Birgitta Rasmusson KURSBESKRIVNING Kursens syfte är att ge advokater och biträdande jurister mer kunskap om det forensiska arbetet och hur tekniska bevis ger information till brottsutredningen. Kursen har en tyngdpunkt i hur resultat värderas och presenteras i sakkunnigutlåtanden. Begränsningar hos tekniska bevis belyses också genom exempel samt hur advokaten ska förhålla sig kritisk gentemot bevisningen. Fallbeskrivningar och exempel på sakkunnigutlåtanden diskuteras tillsammans med föreläsarna. Kursens ändamål är att advokater och jurister på bättre sätt ska kvalitetssäkra sitt arbete i mål där teknisk bevisning förekommer. PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar och diskussioner. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. 08:30-10:00 Kaffe, registrering och förmiddagsprogram. 10:00-10:15 Kaffe, smörgås, frukt 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka, frukt 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Plats: Time Hotel Adress: Vanadisvägen 12, Stockholm Lunch och fika ingår Datum: Fredag 9 oktober 2015 Tid: Kl 08:30 17:00 7 timmar Pris: kr exkl. moms MÅLGRUPP Advokater och biträdande jurister Föreläsare Anders Nordgaard, Ricky Ansell, Birgitta Rasmusson 4 5

4 Inspiration in nature Chefen och arbetsmiljölagen Torsdag 15 oktober 2015 Sven-Erik Alhem KURSINNEHÅLL Arbetsmiljöansvar och funktionsansvar. Det personliga straffansvaret och företagsboten. Det moraliska ansvaret. Hur gör du om du själv som chef upptäcker att du inte räcker till som chef eller ledare? Kan du gå tillbaka till t ex en tidigare specialistfunktion med äran i behåll? Eller bör du packa ihop och söka dig till andra vatten? Att kunna ge och ta emot kritik (ris och ros). Att kunna ge och ta emot delegation. PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar och diskussioner. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. KURSBESKRIVNING Hur bra chef är just du för en god arbetsmiljö? Kursen ser på ledarskapets betydelse för en god arbetsmiljö med utgångspunkt från vad som krävs både för att vara en chef som ger arbetsharmoni för alla på arbetsplatsen och säkerställer att chefen befinner sig straffrättsligt på den säkra sidan. Genomgång av några viktiga rättsfall som belyser chefers ansvar på olika nivåer, bland annat mellanchefens särställning. En kort seminarieövning i anslutning till chefs- o ledaransvaret med efterföljande diskussion. Målgrupp Advokater och biträdande jurister Föreläsare Sven-Erik Alhem Plats: Hotel Garden i Malmö 17:45-18:00 Ankomst och registrering Adress: Baltzarsgatan 20, Malmö 18:00-19:30 Program del 1 Fika ingår 19:30-19:45 Kaffepaus Datum: Torsdag 15 oktober :45-21:00 Program del 2. Tid: Kl 18:00-21:00 3 timmar Pris: 2700 kr exkl. moms 6 7

5 PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och aktivt deltagande. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med registreringen erhålls hand-outs, deltagarlista samt utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. KURSINNEHÅLL Organisation av rättsmedicin i Sverige Rättsintyg Formalia, innehåll, formuleringar, skalsteg Problem, kvalitetsfrågor Kontrakterande läkare vs rättsläkare Ny teknik inom rättsmedicinen Några specifika rättsmedicinska områden (Kvävning, skarpt våld, trubbigt våld, skottskador) Kontakter: rättsläkare - åklagare - försvarare Möjligheter för försvarare att få rättsmedicinska bedömningar m.m. Rättsmedicin, en översiktskurs Fredag 16 oktober 2015 Anders Eriksson KURSBESKRIVNING Denna översiktskurs riktar sig till advokater och andra jurister som arbetar med brottmål. Syftet med kursen är att ge relevanta kunskaper i rättsmedicin för försvarare och målsägandebiträden. Ändamålet är att bidra till kvalitetssäkring av advokatens opposition och försvar där våld förekommit. Översiktskursen ger en god inblick i det rättsmedicinska ämnesområdet och uppmärksammar advokater på den problematik som finns kring kvalitetsfrågor av rättsmedicinska bedömningar. Kursen tar bl.a. upp hur rättsläkaren arbetar, vad advokaten ska ha i åtanke vid rättsintyg, olika specifika rättsmedicinska områden, såsom skarpt och trubbigt våld, strypning, kvävning m.m. Intressanta rättsfall presenteras och tid är avsatt för diskussioner. Kursen skapar förutsättningar för vidare fördjupning i ämnet. Föreläsare Anders Eriksson Målgrupp Advokater och andra jurister 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe, smörgås, frukt 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka, frukt 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Plats: Hotell Riverton, Göteborg Adress: Stora Badhusgatan 26, Göteborg Lunch och fika ingår Datum: Fredag 16 oktober 2015 Tid: Kl 08:30 17:00 7 timmar Pris kr exkl. moms 8 9

6 YOUR BEST INVESTMENTS PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och aktivt deltagande. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca OUR PROJECTS YOUR BEST utfärdas i anslutning till kursdagens slut. INVESTMENTS en vecka före kursstart. I samband med registreringen erhålls hand-outs, deltagarlista samt utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar KURSINNEHÅLL Kort presentation av svensk rättsmedicin Genomgång av människokroppens anatomi och fysiologi Vanliga termer i rättsintyg, med utgångspunkt i skilda skadetyper (trubbigt våld, skarpt våld, skottskador, kvävning) definitioner, mekanismer, tolkning. MEDICINEN I RÄTTEN I Grundläggande medicin och rättsmedicin (anatomi, fysiologi, terminologi m.m.) Stockholm, fredag 23 oktober 2015 Anders Eriksson KURSBESKRIVNING Detta är en kurs i serien Medicinen i rätten. Var och en av kurserna är fristående. Kursserien syftar till att ge advokater och andra jurister som arbetar med brottmål grundläggande kunskaper för bättre förståelse för medicinska frågor, särskilt avseende skador. Denna inledande kursdel kräver inga särskilda förkunskaper, men egna erfarenheter av medicinska bedömningar i brottmål är en fördel. Syftet är att ge förutsättningar för ökad förståelse för medicinska termer och uttryck, och att ge grund för fördjupningskursen ( Medicinen i rätten II ). 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe, smörgås, frukt 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka, frukt 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Plats: Hotell Birger Jarl, Konferens Adress: Tulegatan 8, Stockholm Lunch och fika ingår Datum: Fredag 23 oktober 2015 Tid: Kl 08:30 17:00 7 timmar Pris kr exkl. moms Föreläsare Anders Eriksson Målgrupp Advokater och andra jurister 10 11

7 Advokaten - en drivande företagare Fredag 13 Nov 2015 Johan Dahl och Magnus Hermansson KURSBESKRIVNING Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister och har som syfte att ge infallsvinklar på framgångsrikt företagande, marknadsföring och försäljning. Många värdefulla råd och tips ges på hur företag som erbjuder juridiska tjänster kan öka sin tillväxt och behålla långsiktiga relationer med sina klienter. Med tanke på att advokatbranschen i Sverige är mycket specialiserad och reglerad lyfts relevanta frågor och problemställningar till denna upp för diskussion. Kursen präglas av inlärningsmoment som presenteras på ett både allvarligt, humoristiskt och insiktsgivande sätt.kursdagens ändamål är att inspirera advokat- och juristbyråer till kreativt tänkande

8 KURSINNEHÅLL Under förmiddagspasset tar Magnus Hermansson bl.a upp: Att driva en advokatbyrå Målsättning Ägarstrukturer Strategier Tråla brett eller fiska med lina? Klienter eller kunder? Hur mäter man kundnöjdhet på en advokatbyrå? Finansiering Vilka förväntningar har man på en advokatbyrå och hur lever man upp till dessa? Marknadsföring och Advokatsamfundets etiska regler Vad är tillåtet/otillåtet? Praktiska fall, erfarenhetsutbyte m.m PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och aktivt deltagande. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med registreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe, smörgås, frukt 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka, frukt 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Huvudinnehållet under eftermiddagspasset med Johan Dahl är: Försäljning vad är det egentligen? Alla säljer eller?; Attityder som hjälper eller stjälper Vanliga säljhinder Framgångsfaktorer Vad och hur gör de allra bästa?; 7 nycklar till framgång Säljprocessen Hur går det till rent praktiskt?; Steg för steg en överblick; Idealkunden, merförsäljning Praktiska exempel och aktiverande av deltagare Målgrupp Advokater, biträdande jurister och övrig personal på advokatbyrå. Föreläsare Magnus Hermansson och Johan Dahl Plats: Hotel Riverton Adress: Stora Badhusgatan 26, Göteborg Lunch och fika ingår Datum: Fredag 13 november 2015 Tid: Kl 08:30 17:00 7 timmar Pris kr exkl. moms MEDICINEN i RÄTTEN II Fördjupningskurs i rättsmedicin (rättsintyg) Stockholm, Fredag 20 november 2015 Johanna Loisel KURSBESKRIVNING Serien Medicinen i rätten syftar till att ge advokater och andra jurister som arbetar med brottmål grundläggande kunskaper för bättre förståelse för medicinska frågor, särskilt avseende skador. Var och en av kurserna är fristående. Denna fördjupningskurs syftar till att ge advokater och jurister som arbetar med brottmål relevanta kunskaper om olika kvalitetsaspekter på rättsintyg, samt kännedom om vanliga källor till felaktigheter i tolkning av skadors uppkomstsätt. Kursen förutsätter vissa förkunskaper om grundläggande begrepp inom skadelära och det rättsmedicinska ämnesområdet (t ex i form av kursdagen MEDICINEN I RÄTTEN I - Grundläggande medicin och rättsmedicin ), samt egen erfarenhet av att ta del av rättsmedicinska bedömningar i brottmål

9 KURSINNEHÅLL Kort presentation av Rättsmedicinalverket (RMV) Det rättsmedicinska specialistområdet Rättsintyg (lagreglering, kontrakterade läkare, rättsintygets uppbyggnad/disposition) Rättsmedicinska utlåtanden (uttryckssätt, disposition i obduktionsutlåtanden och rättsintyg) Rättsmedicinska skalsteg inkl livshotsbegreppet (säkerhet i bedömningar) Fallpresentationer (bl a särskiljande av sjukdomar och skador med likartade karaktäristika) MÅLGRUPP Advokater och andra jurister PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och aktivt deltagande. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med registreringen erhålls hand-outs, deltagarlista samt utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe, smörgås, frukt 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka, frukt 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Plats: Hotell Birger Jarl, Konferens Adress: Tulegatan 8, Stockholm Lunch och fika ingår Datum: Fredag 20 november 2015 Tid: Kl 08:30 17:00 7 timmar Pris kr exkl. moms 16 17

10 KURSINNEHÅLL Följande tas bl.a upp: Olika synsätt på individ, familj och könsroller, på grupp och myndighetsnivå Religiöst betingade förväntningar i t ex familjerättsärenden som inte är kopplade till utgången i svensk domstol Separata kulturella rättsskipningssystem Betydelsen av migrationen och mötet med ett nytt samhälle Dömda förövares upplevelser av rättsprocessen Betraktelse över svensk rättskultur i förhållande till andra länders, skilda traditioner vad gäller konfliktlösning och förhandling, dolda koder och förväntningar Genomgång av befintlig forskning om ofrivillig och omedveten diskriminering i rättssalen Bemötandefrågor. Hur fungerar den andre? Vilken kultur bär jag själv med mig? PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och praktiskt deltagande. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Mångfald och kulturmöten i det svenska rättsväsendet Fredag 27 november 2015 Hanna Cinthio KURSBESKRIVNING Kursen riktar sig till advokater och jurister i syftet att ge en djupare kunskap om mångfald och kulturmöten inom det svenska rättsväsendet och den problematik som kan uppstå vid dessa möten. Många relevanta frågor tas upp, såsom: Är alla verkligen lika inför lagen? Hur präglas vi av det vi möter i vårt arbete? Hur påverkar språk och etnicitet den dömande uppgiften? Under kursdagen belyses risken för kulturalisering av kriminalitet, bakomliggande faktorer som kan leda till olika beteenden i frågor om skuld, skam och ansvar, separata kulturella rättskipningssystem m.m. Ändamålet med kursen är att med det sociokulturella perspektivet bidra till att advokater och jurister erhåller en fördjupad holistisk syn på sina klienter som har en annan kulturell bakgrund. MÅLGRUPP Advokater och jurister FÖRELÄSARE Hanna Cinthio 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe, smörgås, frukt 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka, frukt 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Plats: Hotel Riverton, Konferens Adress: Stora Badhusgatan 26, Göteborg Lunch och fika ingår Datum: Fredag 27 november 2015 Tid: Kl 08:30 17:00 7 timmar Pris: kr exkl. moms Välkommen att anmäla dig 18 19

11 Grooming samt sexualbrott mot barn och vuxna Fredag 11 december 2015 Ulrika Rogland Syftet och ändamålet med kursen är att advokater och juridiska biträden som arbetar med brottmål ska få bättre kunskaper om grooming samt hur de ska kvalitetssäkra sitt arbete som företrädare i sexualbrottmål. Det har alltid funnits vuxna som förgripit sig sexuellt på barn. Men med internet kan dessa förövare nå så många fler barn. Att skapa en relation med ett barn för att på så sätt kunna förgripa sig sexuellt på barnet kallas grooming. Grooming är ett ruskigt effektivt tillvägagångssätt då barn som utsatts väldigt sällan berättar för någon om det som hänt. Kursen tar bl.a. upp följande frågor: Vad är en våldtäkt? Finns det någon skillnad vad gäller våldtäkt mot barn och våldtäkt mot vuxna? Konsekvenserna av en samtyckeslagstiftning? Vad är det för skillnad på sexuella övergrepp online och i det verkliga livet?, m.m. Kursen ger även deltagarna värdefulla råd och tips om vad de ska tänka på när de företräder någon som utsatts för sexuella brott eller någon som misstänks för att ha utsatt någon. Genom att gå igenom intressanta rättsfall kommer deltagarna också att kunna ta del av hur en åklagare arbetar och följa olika förundersökningar. Det finns utrymme för diskussioner. PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar och diskussioner. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Boken Jag kände mig speciell: grooming på internet av Rogland och Christianson ingår och fås på plats. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Föreläsare Ulrika Rogland Målgrupp Advokater och biträdande jurister KURSINNEHÅLL Vad är grooming? Vad är våldtäkt? Psykologin hos barn utsatta för grooming och sexualbrott Att bevisa grooming Skillnaden mellan sexuella övergrepp mot barn och mot vuxna Samtyckeslagstiftning, hade den utgjort en skillnad? Sexuella övergrepp online och i det verkliga livet Kan man våldta någon via internet? Är det våldtäkt t rots att det aldrig funnits en fysisk kontakt mellan offret och förövaren? Vilka är anfalls- respektive oppositionsvinklarna i mål av denna karaktär? Värdefulla tips på hur en åklagare arbetar och tänker i dessa fall 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe, smörgås, frukt 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka, frukt 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Plats: Hotel Riverton i Göteborg Adress: Stora Badhusgatan 26, Göteborg Lunch och fika ingår Datum: Fredag 17 april 2015 Tid: Kl 08:30 17:00 7 timmar Pris kr exkl moms 20 21

12

13 Johanna Loisel Johanna Loisel har arbetat vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Umeå sedan 2005 och är sedan 2011 specialistläkare i rättsmedicin. Hon undervisar bland annat vid polisutbildningen och läkarprogrammet vid Umeå universitet och arbetar sedan 2009 även i styrgruppen för Barnahus i Umeå. Johanna har särskilt intresserat sig för klinisk rättsmedicin och kvalitetsaspekter på rättsintyg, och har varit ansvarig för bland annat genomförandet av flera kvalitetsprojekt inom RMV. Lorem ipsum dolor sit sit amet, consectetur adipisicing adipisicing elit. Proin elit. nibh Proin augue, nibh suscipit augue, a, suscipit scelerisque a, scelerisque sed, lacinia sed, in, mi. lacinia Cras vel in, lorem. mi. Etiam Cras pellentesque vel lorem. Etiam aliquet pellen- tellus. tesque Phasellus aliquet pharetra tellus. nulla ac diam. Phasellus Quisque pharetra semper justo nulla ac at risus. diam. Donec Quisque venenatis, semper turpis justo vel hendrerit at risus. interdum, Donec venenatis, dui ligula ultricies turpis purus, vel hendrerit sed posuere interdum, libero dui dui id ligu- orci. la Lorem ultricies ipsum purus, dolor sit sed amet, posuere consectetur libero adipisicing dui id orci. elit. Lorem Proin nibh ipsum augue, dolor suscipit sit amet, a, scelerisque consectetur sed, lacinia adipisic- in, ing mi. Cras elit. vel Proin lorem. nibh Etiam augue, pellentesque suscipit a, aliquet scelerisque tellus. sed, Phasellus lacinia pharetra in, mi. ac Cras diam. vel Quisque lorem. semper Etiam justo pellen- at tesque risus. Donec aliquet venenatis, tellus. turpis Phasellus vel hendrerit pharetra interdum. ac diam. Quisque Lorem ipsum semper dolor justo sit amet, at consectetur. risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

14 ELITAS BOKNINGSVILLKOR 1. Betalning 1.1 Efter mottagen anmälan skickas om så önskas två fakturor till deltagare från Elitas Sweden AB. Den ena fakturan, motsvarande 50% av kursavgiften, förfaller till betalning enligt angiven förfallodag. Den andra fakturan, för resterande 50% av kursavgiften, förfaller till betalning 60 dagar efter det aktuella kurstillfället. 2. Bekräftelse 2.1 Efter mottagen och registrerad anmälan erhålls bekräftelse med vidare kursinformation. 3. Genomförande 3.1 Elitas Sweden AB förbehåller sig rätten att ställa in planerade kurstillfällen och/eller att ändra kursdatum vid för få antal deltagare. Om detta sker meddelas kursdeltagare i god tid. 3.2 Om kurstillfälle ställs in eller avbryts på grund av sjukdom eller annan orsak som Elitas Sweden AB inte rår över, erbjuds ett nytt kurstillfälle. Som alternativ till detta erbjuds förtur till kursplatser vid ett senare kurstillfälle. 3.3 Vid inställt kurstillfälle där nytt kurstillfälle inte kan erbjudas, återbetalas inbetalda kursavgiften. Kringkostnader utöver detta ersätts inte av Elitas Sweden AB. 4. Anmälan och avbokning 4.1 Kursanmälan är bindande. 4.2 Av- eller ombokning av kursplats kan göras av deltagare utan kostnad fram till 30 dagar före kurstillfället. 4.3 Vid av- eller ombokning 29 till 15 dagar före kurstillfället debiteras deltagare 50% av kursavgiften. 4.4 Sker av- eller ombokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras deltagare 100% av kursavgiften. Dock erhåller kursdeltagaren 50% av avgiften tillgodo till framtida kurstillfällen. Kurstillfälle måste dock bokas senast inom sex (6) månader från avbokat kurstillfälle för att kunna utnyttjas. 4.5 Om bokad kursplats i schemalagd utbildning inte utnyttjas, och frånvaro inte meddelas till Elitas Sweden AB innan kurstillfällets start, debiteras deltagare 100% av kursavgiften och kursplatsen är förbrukad. 4.6 Om deltagaren får förhinder och därmed inte kan utnyttja bokat kurstillfälle kan kursplatsen efter samråd med Elitas Sweden AB utan kostnad överlåtas till annan. 5. Sjukdom 5.1 Vid sjukdom innebärande att kursdeltagare inte kan utnyttja bokat kurstillfälle önskar Elitas Sweden AB erhålla meddelande snarast. Mot uppvisande av läkarintyg kommer Elitas Sweden AB att, i mån av möjlighet, omboka kurstillfället kostnadsfritt. 27