BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-10-01-2014-09-30"

Transkript

1 BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utskrivet Förbundet av Lars bildat Erik 1969 Blomqvist

2 BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS FUNKTIONÄRER NAMN UPPDRAG KLUBB ENGVALL TOMMY ORDFÖRANDE SLÄTTANÄS BS BORGKVIST BENNET V ORDFÖRANDE NORJE BK KNUTSSON HANS KASSÖR JERNAVIK SS THURÉN ANDERS LEDAMOT TORHAMNS BK SVENSSON BENGT LEDAMOT SVANEVIKS Brf MYRBECK PER LEDAMOT SLÄTTANÄS BS FRIEDH CHRISTER LEDAMOT GUÖVIKENS BK FRANZÉN LARS LEDAMOT PANTARHOLM BK ANDERSSON INGEMAR LEDAMOT K-NA BLEK. EKE SK SKARPHAGEN KENNETH LEDAMOT EDENRYDS BK HARALDSSON JOANNA LEDAMOT PUKAVIKS BK BRAGE ANITA LEDAMOT PUKAVIKS BK AHLTOFT BENGT/delår LEDAMOT SLÄTTANÄS BS JAN SVENSSON REVISOR JERNAVIKS SS BENGTSSON HÅKAN REVISOR SLÄTTANÄS BS JAN-O AHLSTRÖM REVISORSUPPL RONNEBY MK ANDERSSON EJNAR UNGD. KOMMITTE sk. ADJUNGERAD WIDELL KIM UNGD. KOMMITTE PUKAVIKS BK HARALDSSON CHRISTOPER UNGD. KOMMITTE PUKAVIKS BK SKARPHAGEN KENNETH OMBUD/segl.org. EDENRYDS BK BORGKVIST BENNET MILJÖ KOMMITTE sk. NORJE BK JOANNA HARLDSSON MILJÖKOMMITTE PUKAVIKS BK BRAGE ANITA ANDERS THURÉN MILJÖKOMMITTE MILJÖKOMMITTE PUKAVIKS BK TORHAMNS BK ENGVALL T FÖRSÄKRINGOMBUD SLÄTTANÄS BS AHLTOFT BENGT UNGDOMS K:en /delår SLÄTTANÄS BS ENGVALL TOMMY KONT BESIKTNING SLÄTTANÄS BS SKARPHAGEN KENNETH KONT SEGLARORG EDENDYDS BK GUNNAR LÖFDAHL KONT ESKADER/TÄVL PUKAVIKS BK BORGKVIST BENNET KONT ESKADER/TÄVL NORJE BK ANDERSSON INGEMAR KONT ESKADER/TÄVL K-NA BLEK EK SK AMILON KJELL VALBEREDNING, sk. RONNEBY SS MALMÖRN ANDERS VALBEREDNING K-NA NAVIS LARS-ERIK BLOMQVIST WEBMASTER LYCKEBY BS LARS-ERIK BLOMQVIST HEDERSLEDAMOT LYCKEBY BS Sida 2 (7 )

3 BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS ANSLUTNA KLUBBAR OCH SÄLLSKAP KLUBBNAMN ANTAL BET MEDL ANTAL INDIVIDER ASPÖ BÅTKLUBB BK MONSUNEN CARLSCRONA BÅTESKADER EDENRYDS BK EKENÄS Brf FLORA BÅTKLUBB FÖR. CARLSCRONA VETERANBÅTAR GUÖVIKENS BK GÖ BÅTSÄLLSKAP HJORTAHAMMARS BK HÄLLEVIKS BK JERNAVIKS SS JÄMJÖ BK KARLSKRONA BLEK EKESÄLLSKAP KARLSKRONA MOTORB SÄLLSK KARLSKRONA NAVIGATIONS SK KARLSKRONA SJÖSPORTKLUBB KARLSKRONA JOLLEKLUBB KARLSKRONA KANOTKLUBB KARLSKRONA SS KRISTIANOPELS BK LYCKEBY BS MARINENS BK MÖRRUMS BRUKS BK NORJE BK NÄTTRABY BK OLOFSTRÖMS BK PANTARHOLMENS BK PUKAVIKS BK RISANÄS BÅTSÄLLSKAP RONNEBY MK RONNEBY SS SAXEMARA BÅTKLUBB SLÄTTANÄS BS STURKÖ BS STÄRNÖ VINDHAMNS BK SUNNA BK SVANEVIKS Brf SÖLVESBORGS SS SÖLVESBORGSVIKENS BK TALLEBRYGGANS BK TORHAMNS BS TRUMMENÄS BK BET MEDLEMSKAP OCH 7690 INDIVIDER. TOTALT Sida 3 (7 )

4 SAMMANTRÄDEN 2013 års Båtdag genomfördes på Folkhögskolan, Bräkne-Hoby den 21 november Vid båtdagen deltog representanter från Svenska Sjö för att lämna aktuell information om de nya villkor och förmåner i båtklubbsförsäkringen som medlemsklubbarna har genom förbundets medlemskap i Svenska Båtunionen SBU, årets spec. båtförsäkringsnyhet är att efter varje skadefritt år ackumuleras/fonderas 500kr (i max.5 år) som kan nyttjas för nedsättning/avdrag från ev. skade-självrisk, som tidigare har man 200kr premierabatt efter genomförd båtsäkerhetskontroll/besiktning, och därtill ytterligare 1 000kr i självrisk- avdrag vid ev. skada. På samma plats hölls Vårsammanträdet 24 april, här informerades från 2014 års BÅTRIKSDAG, där det bl.a. beslutade om 14kr höjning av medlemsskapavgiften, SBU:s miljökonferens, vårt bidrag, kommande 36:e sjösportläger för båtklubbarnas ungdomar, båttoafrågan, LOVA-bidrag. SMS-tjänsten/havstulpan-varning, och som vanligt vädrades synpunkter om båtbottenfärger, spolplattor m.m. Sedvanlig diskussion om nu godkända båtbottenfärger och de alternativ till påväxt som erbjuds penetrerades. Redovisades resultatet av klubbarnas svar på Förbunds-enkäten, Styrelsen har haft 8 st. protokollförda sammanträden samt ett antal inte protokollförda överläggningar. REPRESENTATION. Blekinge Båtförbund har representerat vid: Svenska Båtunionens miljökonferens. Svenska Båtunionens Unionsråd. Svenska Båtunionens Båtriksdag. Medverkat med Kommun och länsstyrelse vid Båt och Miljödag på Ekenäs, Ronneby Blekinge seglarförbunds Årsmöte. Karlskrona Motorb, Sällkaps jubileum Länsstyrelsen anordnade informationträff/naturvårdsforum. Seminarium, i Kristianstad, om Hanöbuktens försämrade vattenkvalitè Hanöbuktens Vattenråd. Biosfärområdet, Blekinge Arkipelag. Samverkat med länsstyrelsen i båtmiljöfrågor. Deltagit SBU:s funktionärsutvecklings-grupp Sida 4 (7 )

5 YTTRANDEN OCH REMISSER BBF har behandlat: Karlskrona kommuns begäran om tillfälliga fartbegränsningar m.a. aktiviteter i samband med skolavslutning och skärgårdsfest. Länsstyrelsens förslag om utvidgat strandskydd. En till klubbarna/båtägarna riktad enkät (se BBF-hemsidan) med frågor om båtkörkort, båtmiljöfrågor, båtbränsle, synen på medlemsavgifterna till klubb-förbund-sbu, svaren på frågorna redovisades och penetrerades vid Vårmötet INFORMATION. BBF:s hemsida är alltid öppen för länkar och text. Klubbarna har själva att se till att insänt mtrl:s aktualitet upprätthålls. UNGDOM OCH UTBILDNING. Ungdomsverksamhet och Ungdomsledarutbildning för Blekingeklubbarnas ungdomar är uppdelad i tre olika steg, där steg ett innebär att delta på förbundets Sjösportsläger, detta är första etappen som görs för att bli vän med havet och lockas till intresse för båtsport. Denna utbildning kan börja vid 10 års ålder. Segla, bada, femkamp, knopar, seglingsteori och sjövett är några av de aktiviteter som erbjuds. Steg två innebär mer avancerad seglings och motorbåtsmanövrering. Sjövett, knopar, seglingsteori och navigation är de teoretiska bitarna. Färdigheter som är tänkta att resultera i ett godkänt Rorsmansmärkesprov. Steg tre genomförs när deltagaren vid två lägertillfällen deltagit som miniledare, kring års ålder. Steget innebär navigation, att hantera en mindre båt, vidare båttermer och allmän båtkunskap. När dessa tre steg fullföljts finns goda förutsättningar att, utöver förbundets, även verka som båtsport-ledare i egna klubben. Inför 2014 års sjösportläger för båtklubbs-ungdom, det 36 i ordningen, arrangerades en U- ledarkurs för 4 av våra miniledare kursledare var Gitte Nälinder, SBU. Lägret som hölls på Skönstaviks fritidsläger, samlade 38 deltagare inkl. ledare, varav 8 debutanter/förstagångare, 32 var ungdomar under 18 år som deltagit tidigare, och 6 vuxenledare, här genomfördes utbildning för RORSMANSMÄRKET, och alla hade möjlighet att praktiskt hantera både motor- och segelbåtar. Samtliga lägerdeltagare fick praktisk hjärt/lung-räddnings- utbildning och kunskap om användandet av s.k. hjärtstartare. Förbundet är stolt över lägerledarnas insatser, samt tackar särskilt Pukaviks BK, och Slättanäs BS som alltid ställer upp med ledare och båtar, också sjövärnskåren för lån av Monark 44:or. Sida 5 (7 )

6 BESIKTNINGSVERKSAMHET. Även under 2014 har det utförts båtsäkerhetskontroller-besiktningar av båtar. BBF:s besiktningsmän kan om så önskas, med hjälp av BBF:s fuktmätare, även göra fuktmätning samband med besiktningen. Många/nästan alla båtbesiktningar görs numera i samband med köp/försäljning, varför det behöver klargöras att så bara kan ske efter båtägarens acceptans d.v.s. inte endast på ev. spekulants begäran. Svenska Sjö, av båtorganisatioerna helägt försäkringsbolag, gynnar sina försäkringstagare med både lägre premie och reducerad skade-självrisk efter utförda dokumenterade säkerhetskontrolerl. Våra besiktningsmän utför båtsäkerhetskontroller även åt båtägare som inte är medlem i båtklubb/sällskap. KONFERENSER. Den 10 maj på GUÖ Värdshus genomfördes årets funktionärsträff Inför stundande båtsäsong delges här båtklubbarna/sällskapen både allmän och specifik information, i år penetrerades bl.a. förbundets klubb/medlemsenkät men också BAS-info stod på programmet. Dessvärre kom endast 15 deltagare, och de som kom beklagade att det arrangerades i hektisk sjösättningsperoid, önskade att nya träffar hölls på icke Båtsäsong. Meddelades att ungdomarnas Sjösportläger 2014 skulle genomförs vecka 32 på Skönstavik. Deltagarna önskade fortsatt att denna typ av träff för klubbfunktionärer sker årligen, men på datum med hänsyn som ovan nämnts. Erfarenhetsutbyte klubbarna emellan är viktigt, att träffas för att ventilera problem och aktivera gemensamma frågeställningar är alla till godo. EKONOMI. Beträffande BBF:s ekonomi hänvisas till bokslutet och revisorernas berättelse. Sida 6 (7 )

7 SLUTORD. Initiativtagarna, för de 10 båtklubbar/sällskap med 700 medlemmar, som 1969 bildade Blekinge Båtförbund, kan nu efter drygt fyra decennier följa förbundets verksamhet och numerära utveckling består förbundet av 43 föreningar med nästan 8000 medlemmar, som tillsammans ger förutsättningar för båtsport av olika slag, en både imponerande och glädjande utveckling. Förbundet och båtklubbarna arbetar ständigt med utbildning, information, upplysning, i miljöfrågor, om säkerhet av båtar och hamnar. Detta och de kampanjer, som genomförs av båtorganisationerna bidrar, säkert tillsammans med allt bättre kommunikationsmöjligheter, till att både antalet skarpa sjöräddningsfall och allvarliga sjöolyckor statistiskt fortsätter minska. Under verksamhetsåret 2014 har återigen inga sjöolyckor med omkomna skett i våra kustfarvatten, mer info om detta finns på Transportverket/sjöfatsverkets hemsidor. Blekinge Båtförbunds, och övriga båtorganisationers, mångåriga enträgna arbete för säkrare båtar, besiktning, information och utbildning till och för medlemmarna, är orsak till denna glädjande utveckling. Mindre glädjande de höga drivmedelspriserna, som fördyrar båtanvändandet. I literpriset ingår en stor del moms, och olika slags skatter, bl.a. vägskatt? Det är inte småsummor landets båtägare bidrar med till statskassan, dessutom, båtfolkets dags- weekendturer och semestrar sker huvudsakligen inom Sverige. Förbundsstyrelsen tackar alla, som arbetat för båtlivets främjande under det gångna året och på så vis stött Blekinge Båtförbunds strävanden. Tommy Engvall Hans Knutsson Bennet Borgkvist Bengt Svensson Ordf. kassör Ledamot Ledamot Christer Friedh. Per Myrbeck Anita Brage Anders Thurén Ledamot Ledamot Ledamot ledamot Kenneth Skarphagen Joanna Haraldsson Lars Franzén Ingemar Andersson Bengt Ahltoft Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Sida 7 (7 )