Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista 2012-11-28"

Transkript

1 Sida 1 av 30 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande av SM. 1.3 Val av mötessekreterare Michael Johansson väljs till sekreterare av SM. 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare SM väljer Yelena Koselnik och Kajsa Hedqvist till justerare tillika röstraknare. 1.5 Fråga om mötets behöriga utlysande SM anser mötet behörigt utlyst. 1.6 Fastställande av föredragningslista Flytta motionerna, punkt 7 till innan valärenden. Paus innan valärenden. Joppe yrkar på att flytta val av ÖPH till sist av valen. Införa punkt tack innan pausen. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 1 av 30

2 Sida 2 av 30 Fastställande enligt de ändringar av Joppe. Ingen emot. 1.7 Adjungeringar 1.8 Entlediganden Entledigande av Sammankallande valberedare Kan mötet entlediga Yelena Koselnik som sammankallande valberedare? Ja. Ingen däremot. Ordförande finner Yelena entledigad från sin post som sammankallande valberedare. 1.9 Anmälningsärenden 2 Rapporter Föredragande 2.1 Sektionsstyrelsen Johan Lund Heinstedt Joppe går igenom sin powerpoint slide. Vi hade några punkter, Förbättra erkännandet, alumniverksamhet. Sanitet i meta, sektionslokalen sköts inte så bra som det borde göras, särskilt inte köket. Metadorerna och styrelsen raidade köket och tog bort all utrustning som en upplysning. Plocka undan efter sig, diska etc. Enkla saker. Underhåll av styrelsereformen. Tidigare var vi ungefär dubbelt så många, nu är vi sju. Det funkar sjukt bra. Sektionsprojekt, en ny verksamhetsform. "Jag vill göra det här, ett mål." Ett exempel är metaspexet eller en app. Istället för en nämnd startar men ett projekt. Mer detaljerat om workshoppen. Mer fokus på alumni nästa termin för att göra det grymt det kommande året. Erkännandet, vi har inrättat ett Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 2 av 30

3 Sida 3 av 30 hederspris. Samuel var den första att få det förra SM. Nästa sm ska man kunna nominera. Vi har fixat medaljer åt styrelsen och kommande styrelserna. Vi har lite kul grejer på gång inför funkisarna till nästa termin. Funkisarna denna termin får två drinkbiljetter till morgondagens pub. Hade glöggkväll med data. Smått o gott. Haft mycket kommunikation med KN. Mycket på gång. KN får ta det sen. Luncher och möten, tisdagar och onsdagar. Ett lyckat förra SM där vi fyllde alla poster. Framöver, nästa termin. Alumni, erkännandet, inspirera för ökat engagemang (förra ordförande valet var det bara en kandidat.), förbättra överlämningsprocessen med testamenten, streamlina strukturen på media, bättre kommunikation, få igång kick ASS kommunikation, stödja för bättre näringslivskontakt. Om ni har idéer, storslagna tankar etc. Säg till oss, kom till oss, skicka ett mail kom på lunch. Vi vill höra vad ni tycker. 2.2 Näringslivsgruppen Varken Sanna eller Robin kunde vara här. Yelena presenterar. Dom försöker få tag på en ekonomiansvarig, företag till branschdagen. Dom har inte haft så mycket tid på sig. 2.3 Studienämnden Anton kliver fram. Nyligen haft länkmöten för den första perioden, tyvärr det ända mötet den här perioden. Nya systemet för "kasa", kursansvariga studenter som sitter ett år. Från början valdes dom per kurs och kallades till länkmöten. Nu sitter KAS ett helt år. Så namnet KAS är inte riktigt passande längre. Ingen i ettan blev ordentligt vald i år egentligen. Vi ska börja med att studienämnden frågar efter frivilliga i ettan. Vi ska slå ihop Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 3 av 30

4 Sida 4 av 30 studiebevakande posterna, försöka. Eftersom det nu är så många. Det är elva stycken. Tar fram en bild på alla poster, i slutändan ska det bli 6st vilket är en bra förbättran. SE BILDEN och beskriv. Philip Sköld berättar om strategiska rådet och grundutbildningsgruppen. En gång i halvåret pratar dom om framtiden, visioner och forskning, vad är Csc, marknadsföra sig. Tidigare var det beslut i den gruppen, nu är det bara ett råd. Det är nog bra att slå ihop dom tre. JämO liknar ingen annan och får sitta för sig själv. Det är inga betungande poster och tanken är att det ska komma en hel hög med motioner till nästa SM som ska förändra detta. 2.4 Klubbmästeriet Douglas Törn-Persson College pub imorrn, live band, kommer bli grymt. Kom och prova våra alkoholfria drinkar. 2.5 Kommunikationsnämnden Alexander Granskog Posters och film för valsm, en liten reform för nyhetsbrevet - fräscha upp det lite. En ny hemsida är på väg, rent funktionellt. Designen är densamma, men det är inte längre en labyrint. Det har vi Kasperi att tacka för. Den bör vara uppe innan jul. 2.6 Övriga nämnder och grupper inom sektionen Christian Virtala för mottagningen, vi har gjort det sista som är kvar. Vi har haft möten med nlg för att se vad man kan förbättra för att få in näringslivet mer. Vi har kollat överhuvudtaget vad vi kan förbättra. Vi får in nollans enkät på måndag. Vi ska sedan skriva på testamenten och enkäterna och göra en överlämning till nästa ÖPH. Vi har nominerat några. Samuel sektionslokalen, armada har lånat lokalen. Det gick mycket Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 4 av 30

5 Sida 5 av 30 bättre detta år, lite bättre koll denna gång men vissa regler bröts. Det har satts in nya glas på baksidan. Sussie, Csc ledningsgruppen. Vi som tar beslut. Vi ska ha ett internat nästa vecka, där vi berättar vad studenterna vill för Csc. Maila till mig om ni har åsikter. Qulturnämnden, Anton. Den rullar på som den gör. Några filmkvällar, spelkvällar etc. Mycket ettan inte så många andra. Lan kväll på g. Awsum, internationell sekreterare. Har suttit med rådet och tagit fram en enkät. Ths ska byta Head of internationel. Pratat om vi borde ta fram telefonkort. Sara Edin fotogruppen, vi har haft en workshop, vart på lite utställningar och mässor. Vi har fått lite uppdrag. Det går bra. 2.7 Övriga rapporter Axel Hammarbäck för ths kommer det vara night cap så då är nymble stängt. Vi har valt lite nytt folk till ths ledningsgrupp. Kaféet byggs om. Programhruppen söker en ny marknadskoordinator. 3 Information 4 Bordlagda ärenden 4.1 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 10/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 11/12 Styrelsen jobbar febrilt på det här tillsammans med revisorerna. Revisorerna ska kolla så att styrelsen inte gjort något fuffens. Johan Olsson, vad har gjorts sen förra SM? Protokollen har Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 5 av 30

6 Sida 6 av 30 sammanställts, förra kassörens rapport etc är gjord. Allt material finns nu. Kan vi besluta att bordlägga 10/11 och 11/12? Öppnar upp för diskussion. SM bordlägger ärendena. Går till punkt 7 Motioner och Propositioner, enligt ändring. 5 Valärenden Startar mötet igen Axel Hammarbäck lämnade under pausen. Flyttar valet av ÖPH till första punkten. Johan Weinl, There Skoog och Alexander Arozin kommer in. 5.1 Val av Öfverphös (tre personer varav en EKO, får ej väljas som grupp) Joppe går igenom hur valet går till. Varje post väljs individuellt. Eko sist. Årets ÖPH, Robin, Christian och vargen. Presenterar arbetet som ÖPH. Nuvarande ÖPH har nominerat Samuel, Cicci, Lukas, Poya, Cookie, Robin Palmberg. Även Cim har kandiderat med en video eftersom hon är i argentina. Valberedningen läser upp nuvarande öphs nominering. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 6 av 30

7 Sida 7 av 30 Alla kandidater lämnar salen, Samuel stannar. Samuel, hår tvåan på media. Söker bara eko, känner att jag kan göra det grymt. Jag jobbar på Swedbank som utvecklare med fonder. Mottagningen är en underbar bubbla som jag vill tillbaka till. Jag tycker att bokföring vore en kul utmaning, inte bara en bajsmacka som de flesta tror. Sofie, du vill bara vara eko? Ja, jag vill hellre vara diplomaten mellan två starka parter. Tror jag känner mig bäst där. Jag kan vara diplomatisk, lugn som en kall jävel. Som väger mellan två viljor som kanske inte kan komma till ett beslut. Jag är diplomatisk och lugn. Robin, har du nå ledar vanor? Jag har haft Metadorerna men aldrig något såhär stort. Men tror inte jag kommer ha nå problem med auktoriteten. Vargen, vad har du för visionen? Jag har lite grejer som man vill förbättra. Tex teknik och så. Man jag vill läsa ert testamente innan jag bygger en för stor vision. Mer spåns är ett mål och kanske en alumnikväll. Media har många småföretag som blivit, det skulle vara kul och ha nåt med. Erik Dahlström kom in. Robin, hur ska de andra vara? Mer ledande och inte lika torra och nördiga som jag. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 7 av 30

8 Sida 8 av 30 Robin, varför är du bättre? Jag tar på mig saker som ingen vill göra. Jag är van och nördig med excel. Samuel går ut. Poya kommer in. Poya Tavakolian, börjar Mottagningen 2010, som jag var nykter på har jag haft ett väldigt intresse för mottagningen. Var KTH 2011 och sedan Kph chef 2012 där jag kunde dra mitt strå i stacken. Nu söker jag ÖPH för att göra mottagningen ännu mer. Och jag tror jag kan nå det målet. Jelly, är du engagerad i nåt annat? Mkm som pr ansvarig, lite aktiv i ths näringsliv. Arozin, har du någon egenskap som skiljer dig? Vet inte om det skiljer mig men som kph chef har jag lärt mig att agera och tänka på fötterna. Inte få panik när en situation uppstår. Weinl, varför ska man rösta på dig? Jag tror jag har de egenskaper som krävs för att mottagningen ska uppnå det den försökt hålla sig uppe i dom senaste 2 åren. Jag skulle gärna se att personerna jag arbetar med ska komplettera mig, mina brister. Philip, vilka är dina brister? Jag kan ibland tappa fokus och agera "pajas". Men det har jag jobbat hårt Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 8 av 30

9 Sida 9 av 30 med att inte bli. Jag får två sidor nu, en seriös när jag jobbar och en annan på fritiden. Christian, vad har du gör visioner? Ett phöseri som jobbar för nollans skull. Det har uppnåtts delvis, men kan förbättras. I år funkade alla grupper, men ingen visste vad den andra gruppen gjorde. Om alla visste vad varandra gör så skulle det bli bättre. Robin, har du andra ledar erfarenheter förutom Kph? Jag var spexmästare, inte lika hög rang. Krävdes en del jobb vid eventrn vi hade. Skoog, vad är din drivkraft? Jag har bytt skola flera gångar och aldrig känt mig välkommen. Har aldrig fått ett så bra välkomnande som jag fick på KTH. Jag vill få nykomna att känna likadant. Poya lämnar salen. Lukas kommer in. Lukas Häggström, Skybrush eller sky. Vart med två år i RSA, kommunikatör andra året. Sitter som vice klubbmästare. Har lärt mig så mycket på de här två åren och uppnåt roller som jag aldrig trodde jag skulle kunna nå utanför KTH. Jelly, hur kommer du göra med ditt jobb som vice klubbmästare? Skolan får lida. Jag brinner för mkm och jobbet som ÖPH tar jag seriöst. Robin, när slutar du som vice? Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 9 av 30

10 Sida 10 av juni. Christian, vad gör dig till din ÖPH? Jag är demokratisk och lyssnar. Jobbar bra i grupp och klarar av att peka med hela handen vid ett jobbigt beslut. Robin, vad har du för erfarenheter av att leda en större grupp? Vice är det som är lite större. Planera gasquer, leda etc. Jelly. ÖPH eller eko? ÖPH främst, jag sköter ekonomin i mkm så Prioriterar ÖPH. Christian, säger du nej till eko? Nej. Robin, vision? Integrera sektionen mer, tagga nollan på KTH. Vi har redan en grym mottagning men integrera sektionen mer. Christian, vilka egenskaper ska kollegorna har? Några som kan ta plats och samarbetsvilliga och resonlig. Christian, vad gör dig bättre? För att jag verkligen brinner för det här. Jag trivs väldigt bra med att ha ledarroller, att ha makt, lätt att ta svåra beslut. Lukas lämnar salen, Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 10 av 30

11 Sida 11 av 30 Cicci kommer in. Väldigt engagerad isektionen sen jag började. Varit med i mkm 2,5 år, kostym och dekor chef, arr och arr chef. SOm ÖPH tror jag att jag kan bidra mest, mottagningen är ett otroligt projekt. Det är så kul att ta del av upplevelsen när nya studenter upptäcker KTH. Tycker om att vara mer i projekt och gillar att planera dem. Väldigt driven och beslutsam, speciellt när det behövs. Bra på att planera, hellre ute i god tid än sista minuten. Alla de här egenskapernaoch erfarenheterna gör mig till en bra ÖPH. Jelly, är du engagerad i nåt? Min sista pub imorrn. Vargen, kan du söka eko? Jag tror det finns bättre lämpade kandidater för eko. Jag söker inte eko. Weinl, hur ser du dig själv som en ledare? Jag har erfarenheter som ledare. Ser mig som en bra ledare. Har koll på saker, och har jag inte det så skaffar jag det. Öppen och rak kommunikation. Arozin, ser du dig som en chef eller som ledare? Vi eller ni. Man gör mottagningen tillsammans. Robin, har du lett en större grupp? Inte en större, men dekor och kostym chef samt arr chef. Christian, egenskaper som gör dig ta? Ordningsam, planerar, gör saker i tid, rak i min kommunikation. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 11 av 30

12 Sida 12 av 30 Christian, visioner? Två år jag varit med har blivit bättre och bättre. Jag vill jobba göt ett bra sammarbete. Data och kemi. Ett enat phöseri, som ställer upp för varandra. Hålla nollan väl informerad för att hålla ett högt engagemang. Sussie, vad vill du ändra på? Jag vill fortsätta att det ska gå så bra Som möjligt. Finns aktiviteter man kanske kan kolla över men har inget specifikt. Robin, egenskaper hos de andra? Trygg om de har likvärdig erfarenhet, någon som kan kommunicera, inte rädd för konflikter, stå på sina egna två ben och ta beslut om det behövs, handlingskraftig. Cicci, vad gör dig bättre? Chefserfarenhet från mottagningen, sätt kanske inte allt men fått en inblick i ÖPH och hur man jobba som chegsgrupp. Skoog, störtsa drivkraft? Att det är så jäkla kul, samt och vara med och göra ett sånt hör projekt. Cicci lämnar. Robin Palmberg kommer in. Robin, älskar mottagningen. Gillar att engagera mig, ledamot i musikföreningen i Huddinge. Vart med som phösare Kph. Mycket tankar från hur jag kände och såg som nollan vilket jag tror jag bidra väldigt bra till att förbättra Kph. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 12 av 30

13 Sida 13 av 30 Christian, egenskaper? Engagera mig, 100% sv mitt fokus. Med i mycket grejer som trappar av efter jul så det passar väldigt bra. Gillar att planera saker och engagera folk. Lite mindre ledar egenskaper. Christian, ledar erfarenheter? Ledamot i musikföreningen, startade upp föreningen på nytt när den dog för 2 år sen. Planerade ett event med föreningen. Bandledare i två olika band har jag varit. Robin, visioner? Ta del av testamentet till att börja med. Större samarbete med kemi, märkt att vi kan festa ganska hårt tillsammans. Märkte det vid nollepubrundan. En gasque eller någon annan aktivitet. Vargen, som eko? Jag söker rollen som ÖPH sammantaget. Har erfarenhet som kassör. Vill gärna lära mig från grejer som eko. Robin, kollegor? Bra om de kan arrangera fester, kan inget om det. Christian, var gör fig bättre? Att jag är ung, och har tankar från min nollantid. Jag vill bidra med mycket och passar nog ganska bra med alla de andra kandidaterna. Cim Nordling, frånvarande men en video spelas upp. Mkm två år, pr ansvarig har jag varit i mkm, varit med i ths Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 13 av 30

14 Sida 14 av 30 ledningsgrupp, mottagningen som arr. Älskar att organisera och fixa. Arrangerat konserter. Tycker det är jättekul. Är jättetaggad på mottagningen, saknar den eftersom jag missade den i år. Har full energi! Anser att mottagningen är det viktigaste vi har. Nya studenter gör KTH! Vi gör mottagningen för dom. Det ska fokus lika på, den känslan vill jag förmedla. Om phöseriet har en bra känsla blir det en bra mottagningen. Cim finns med på Skype. Christian, egenskaper som gör dig till en bra ÖPH? Ordningsamm strukturerad, vilja och energi. Ger mig alltid in med 100% tänkt på detta länge och känner mig redo nu. Christian, ledar erfarenheter, större? Inga omfattande, men ansvarig på pub, ansvarig för vissa delar av branschdagen. Samarbetat för att göra arbetsscheman etc. Robin, visioner? Bästa ever såklart, men sprida mer förståelse inom grupperna vill jag sprida. Vet inte hur det var i år, men mitt år var det dålig respekt mellan grupperna. Om grunden blir bättre inom phöseriet tror jag mottagningen blir bättre? Christian, egenskaper hos kollegor? Problemlösare, stabila och inte bryter ihop vid motgång, bra ledare som kan anpassa sig, flexibel, ta egna beslut. Christian, vad gör dig bättre? Längtar tillbaka till KTH mottagningen, missat ett år mottagningen och vill komma igen och visa vad jag kan. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 14 av 30

15 Sida 15 av 30 Vargen, intresserad av eko? Nej det är jag nog inte. Robin, funderat länge, varför inte frågat nuvarande ÖPH? Här i burnus aire känns KTH och allt sånt väldigt långt bort, haft fokus på studierna som är på spanska. Har faktiskt inte tänkt tanken då. Erik Forsberg, hur känner du med att du inte känner ettan? Det känns positivt, för jag har ingen förutfattad mening. Kan ge en rättvis bedömning. Cim, läggs on Holm. Öppnar upp för diskussion. t väljer Cecilia Engelbert, Poya Tavakolian och Samuel Norling (EKO) till Öfverphös enskilt. 5.2 Val av Vice ordförande Caroline Lindström presenterar posten. Ulrika, valberedningen, presenterar nomineringarna: Olof Lindman, Niklas berg, Caroline Lindström, Jimmie Paloranta. Johan Weinl nominerar Michael Johansson. Elisabeth Ingvar nominerar Kajsa Hedqvist. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 15 av 30

16 Sida 16 av 30 Vargen lämnar salen. Massa motiverande tal från styrelsen. Sofie nominerar Åsa Linder. Robin nominerar ring som tackar ja. Robin nominerar Lenny som tackar ja. Ring lämnar salen. Lenny presenterar sig. Har suttit som kassör i en styrelse förut. Har inte så stor koll på medias struktur och styrelse men vill lära mig. Olof, varför ska vi välja dig? Vet faktiskt inte men har funderat på detta ett tag. Lenny lämnar salen. Ring presenterar sig. Går i tvåan och har inte så jättemycket kunskaper om posten eller styrelsen. Caroline, vad har du för egenskaper? Kan inte riktigt svara på det för jag har dålig koll på posten men gillar att engagera mig. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 16 av 30

17 Sida 17 av 30 Olof, varför ska vi välja dig? Jag vet inte, jag och Lenny skulle nog göra ett lika bra jobb. Sussie, är du bra på att planera? När jag måste, kan vara taskigt med privatlivet men det ska inte påverka. Ring lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. Kan mötet gå till val? Ja. Någon däremot? Val med hand uppräckning. Kan mötet välja Caroline ring till vice ordförande? Ja. Någon däremot? Ordförande finner Caroline ring vald till vice ordförande. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 17 av 30

18 Sida 18 av Val av Sekreterare Michael Johansson presenterar posten. Yelena Koselnik presenterar kandidaterna: Niclas Ericsson Niklas presenterar sig. Posten passar mig väldigt bra, jag har bra struktur och arbetar lätt i word. Joppe, har du koll på vilka som sitter i styrelsen? Ja, det tror jag. Öppnar upp för diskussion. t väljer Niclas Ericsson till sekreterare. 5.4 Val av Webmaster Johan Kasperi presenterar posten. Jelly presenterar kandidaten Johan Kasperi. Johan, går i tvåan. Har gått bra såhär långt, så jag kör ett år till. Vargen, vad är bästa med nya? Att alla nämnder har egna sidor i sidor. Backend är grymt mycket bättre. Öppnar upp för diskussion. t väljer Johan Kasperi till Webmaster. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 18 av 30

19 Sida 19 av Val av programansvarig student(pas) Yelena, vi har inga kandidater. Anton presenterar posten. Philip Sköld kandiderar och presenterar sig själv. Jag tycker det här är kul, skulle kunna göra ett bra jobb med det här. Sitter redan i strategiska rådet och grundutbildningsgruppen och tycker dom här tre passar ganska bra ihop. Jag kommer verkligen föra medias åsikt och inte min egen. Philip lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Philip Sköld till PAS. 5.6 Val av Studerandeledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp Philip Sköld presenterar posten. Anton, detta är pas lite. Yelena, vi har inga kandidater. Philip Sköld nominerar Samuel Norling. Yelena nominerar Robin Palmberg. Robin Palmberg tackar ja och kommer fram. Robin Palmberg presenterar sig. Gillar att engagera mig och kul grej att Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 19 av 30

20 Sida 20 av 30 prova på. Robin lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Robin Palmberg till studerandeledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp. 5.7 Val av Qulturnämndsordförande Anton presenterar posten. Yelena, valberedningen presenterar kandidaten Anton. Anton presenterar sig. Tycker det är grymt kul och i år börjar det bli mer av en nämnd, rekryterar. Anton lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Anton Warnhag tukk Qulturnämndsordförande. 5.8 Val av Fanbärare Joppe presenterar posten. Ulrika Andersson presenterar kandidaterna: Anton Warnhag, Veronica Jeppsson, Lydia Wallgren, Christian Virtala. Christian tackar nej till nomineringen. Christian Virtala nominerar Niklas Berg. Ea nominerar Caroline Lindström. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 20 av 30

21 Sida 21 av 30 Niklas, Caroline, Anton och Veronica tackar ja. Resterande tackar nej. Kandidaterna lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Niklas Berg till Fanbärare. Yelena lämnar mötet. Johan Weinl ställer upp som rösträknare och tillika justerare. Mötet väljer Weinl till rösträknare och tillika justerare. 5.9 Val av Vice Fanbärare Mötet valde Veronica Jeppsson till vice fanbärare under punkt 5.8 t väljer Veronica Jeppsson till vice fanbärare Val av Öfversångledare Joppe presenterar posten. Ulrika Andersson presenterar kandidaten Elisabeth Ingvar. Elisabeth presenterar sig. Ska försöka göra Sånglederiet mer till en grupp och stoppa att den blir till en smet som inte är nåt. Elisabeth lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Elisabeth Ingbar till Öfversångledare. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 21 av 30

22 Sida 22 av Fyllnadsval av Sammankallande Valberedare Anton presenterar posten. Marcus Unander kandiderar. Marcus presenterar sig. Hitta folk som passar som funktionärer låter riktigt kul. Marcus Unander lämnar salen. t väljer Marcus Unander till Sammankallande Valberedare Fyllnadsval av Studienämndsordförande (SNO) Anton presenterar posten. Caroline Lindström nominerar Malin Bokström. Robin Merken nominerar Robin Palmberg. Kajsa nominerar Olof Lindman. Robin Palmberg, kan man kombinera sno med Csc? Anton, tveklöst. Malin tackar nej. Robin p tackar ja. Olof tackar nej. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 22 av 30

23 Sida 23 av 30 Robin Palmberg kommer fram och presenterar sig. Vill påverka våra studier. Lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Robin Palmberg till SNO. 6 Beslutsärenden 7 Motioner och propositioner 7.1 Proposition om Metadorerna Anton går igenom propositionen. Vad det innebär är att Metadorerna ska skrivas in som en officiell grupp. Blir samma sak som att tilltala sektionslokalsgruppen. Joppe öppnar upp för diskussion. Robin och Christian undrar hur det blir med , om någon är berusad? Caroline Lindström, Sveriges lagar går före. t finner propositionen godkänd. 7.2 Proposition om Ljud- och ljustekniker Anton presenterar propositionen. Joppe, det handlar om en post som är ansvarig för ljud och ljus i sektionslokalen. Tanken är att hen fyllnadsväljs på sm3 och sitter till sm2 nästa år. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 23 av 30

24 Sida 24 av 30 Öppnar upp för diskussion. Poya, kan han förbjuda dig från att använda tekniken? Nej, inte mer än Metadorerna. Tanken är att han ska sköta det så bra att han inte behöver det. Det går alltid att lyfta det till en högre distans. t finner propositionen godkänd. 7.3 Proposition om Qulturnämnden Anton presenterar propositionen. QN finns inte i reglementet, denna inför den. Öppnar upp för diskussion. t finner propositionen godkänd Proposition om Sektionsprojekt Joppe presenterar. Öppnar upp för diskussion. Axel, varför måste SM godkänna det här. Mer transparans. Anton, meningen är att det här ska vara större grejer. Erik Forsberg och Adam Nyberg kommer in i salen. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 24 av 30

25 Sida 25 av 30 Anton, om det är för många utomstående i projektet så kan SM rösta nej. Alexander granskog, får utomstående va med? Ja, om man vill forska om typ kemiska reaktioner kan det vara nice att ta in en kemist. Anton, SM kan alltid säga nej om saker till projektet när dom söker om att få starta. Philip, om man vill ha in fler personer i projektet går det? Ja, det här är reglementet och är väldigt övergripande. Detaljfrågor finns det rum för. Om pm behövs går det att fixas. t finner propositionen godkänd. 7.5 Motion från METAspexet Viktor Leandersson, presenterar motionen. Det här är ett sektionsprojekt som uppfyller alla krav. Vi vill även ingå ett avtal med och mellan media och data. Om vi går plus faller 50% till media. Vi som står som projektansvariga är jag och Thomas Sjöholm från data. Presenterar budgeten. Vi räknar med att gå plus 60000kr. Vi vill inte att hela denna summa ska gå till nästa spex, utan det ska falla tillbaka mot sektionerna och en liten summa går till nästa spex men detta står in i avtalet. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 25 av 30

26 Sida 26 av 30 Cecilia Engelbert, har ni någon huvudsponsor för det står med i budgeten? Nej, men det ska inte vara någon problem om vi inte har det. Om vi säljer ut så går vi plus dubbelt så mycket. Berg, bör det inte så i avtalet vart vinst pengarna går för att undvika tjafs? Det är tänkt att pengarna ska gå direkt till media och data. Presenterar avtalet. Sofie, bör det inte stå att om projektet går över en viss summa i vinst så går en viss del till nästa projekt och resten till data och media? Jo, det borde man kunna. Kanske vi borde göra. Yrkar på, Om projektet överstiger en vinst på 40000kr så går pengarna över den summan till media och data. Christian, varför 40000kr? Det täcker årets hyra av teatern. Har man 40 så kan man sätta upp en på en riktig teater med riktig utrustning etc. Är mötet redo att gå till beslut? Motionen i sin helhet med yrkandet, är det mötets mening att godkänna motionen inklusive yrkes ändringen? Ja. t finner motionen godkänd. 7.6 Motion om Projektor Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 26 av 30

27 Sida 27 av 30 Anton presenterar motionen. Den är till för nämnder, gasquer, mottagningen etc. Vill att mötet godkänner 3000kr till Metadorerna att köpa in projektor. Kommer förmodligen skötas av våran ljud och Ljusansvarig. Enligt kassören är detta inget problem för budgeten. Christian, bör det inte stå vilka som får låna, sektionsmedlemmarna. Eller ska Metadorerna väga vilka som får låna? Ja, Metadorernas ansvar. Bra om tex data kan låna som vi lånat av. t finner motionen godkänd. 7.7 Motion om Matlaget Anton presenterar motionen. Vi vill införa en ny nämnd kallad matlaget. Träffas och laga mat enligt ett lite svårare recept och ha det trevligt. Robin Merken, mästerverken väljs på sm2 om ett år alltså? Tanken är att fyllnadsvälja på sm3. Yelena, varför kan inte det här vara ett projekt? För vi vill vara kontinuerliga, inte bara ett halvår eller så. Granskog, hur blir det ekonomiskt? Vi får göra en budget som alla andra. Poya, tanken är också att hjälpa styrelsen vid SM och göra mat eller på QNs kvällar. Astrid, varför ska den inte ligga under mkm? Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 27 av 30

28 Sida 28 av 30 Anton, vi vill ha en intressenämnd. Och inte styrd av mkm. Caroline Lindström, om ni ska sälja mat måste det gå igenom en kassa. Anton, vi ska inte sälja mat. Alla betalar för maten och lagar tillsammans. Yelena, varför inte ligga under QN? Anton, det blir en subgrupp då. Vi vill ha en ren intressegrupp som har sitt syfte. Caroline Arkensson, har ni gjort något hittills? Anton, vi har pratat om det många gånger när vi haft spelkvällar och känt att detta är nåt vi vill göra. Johan Olsson, hur blir man medlem? Det står i motionen hur man går tillväga. Christian, varför exakt behöver ni pengar? Ni ska köpa maten själv, lokal finns etc. Varför de 500kr. Poya, en liten hjälp på traven, köpa in lite basics och så. Berg, dom andra nämnderna får 500kr i budget varför ska lilla matlaget få lika mycket som andra nämnder som gör större saker? QN gör inte heller mycket så då får vi börja kolla runt lite, hehe. Men som svar så rösta inte igenom motionen om det inte känns bra. Philip, basvaror räcker gott och väl för saker som mjöl, salt etc. Yelena, finns det någon seriös plan, eventuell, hur många ska med etc? Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 28 av 30

29 Sida 29 av 30 Vi vet inte, beror på hur många som är intresserade. Lukas, vi har ju en plan. Yelena, hur ofta och sånt tex Arkensson, ni säger att sektionen är för seriös och så. Kommer ni föra en blog eller nåt, hur tänker ni göra? En blog är en bra idé! Har vi inte tänkt på. t finner motionen godkänd. Joppe kallar upp, Anton, Astrid, Christian, Caroline, Kasperi, bödeln, Philip Sköld, Robin, vargen. Dom här personerna sitter på poster som snart går av. Dom är guld värda för sektionen. Joppe delar ut diplom till personerna ovan. Dom här posterna avgår nu under nyår. Dom har fått diplom som extra uppmärksammande för sitt grymma jobb. Nu är det paus! Börjar igen vid valärenden, enligt ändringar. 8 Diskussionsärenden 8.1 Öppnar upp 1.8 och entledigar Anton Warnhag som SNO. 9 Övriga ärenden 10 Mötets högtidliga avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 29 av 30

30 Sida 30 av 30 Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 30 av 30