Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista 2012-11-28"

Transkript

1 Sida 1 av 30 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande av SM. 1.3 Val av mötessekreterare Michael Johansson väljs till sekreterare av SM. 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare SM väljer Yelena Koselnik och Kajsa Hedqvist till justerare tillika röstraknare. 1.5 Fråga om mötets behöriga utlysande SM anser mötet behörigt utlyst. 1.6 Fastställande av föredragningslista Flytta motionerna, punkt 7 till innan valärenden. Paus innan valärenden. Joppe yrkar på att flytta val av ÖPH till sist av valen. Införa punkt tack innan pausen. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 1 av 30

2 Sida 2 av 30 Fastställande enligt de ändringar av Joppe. Ingen emot. 1.7 Adjungeringar 1.8 Entlediganden Entledigande av Sammankallande valberedare Kan mötet entlediga Yelena Koselnik som sammankallande valberedare? Ja. Ingen däremot. Ordförande finner Yelena entledigad från sin post som sammankallande valberedare. 1.9 Anmälningsärenden 2 Rapporter Föredragande 2.1 Sektionsstyrelsen Johan Lund Heinstedt Joppe går igenom sin powerpoint slide. Vi hade några punkter, Förbättra erkännandet, alumniverksamhet. Sanitet i meta, sektionslokalen sköts inte så bra som det borde göras, särskilt inte köket. Metadorerna och styrelsen raidade köket och tog bort all utrustning som en upplysning. Plocka undan efter sig, diska etc. Enkla saker. Underhåll av styrelsereformen. Tidigare var vi ungefär dubbelt så många, nu är vi sju. Det funkar sjukt bra. Sektionsprojekt, en ny verksamhetsform. "Jag vill göra det här, ett mål." Ett exempel är metaspexet eller en app. Istället för en nämnd startar men ett projekt. Mer detaljerat om workshoppen. Mer fokus på alumni nästa termin för att göra det grymt det kommande året. Erkännandet, vi har inrättat ett Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 2 av 30

3 Sida 3 av 30 hederspris. Samuel var den första att få det förra SM. Nästa sm ska man kunna nominera. Vi har fixat medaljer åt styrelsen och kommande styrelserna. Vi har lite kul grejer på gång inför funkisarna till nästa termin. Funkisarna denna termin får två drinkbiljetter till morgondagens pub. Hade glöggkväll med data. Smått o gott. Haft mycket kommunikation med KN. Mycket på gång. KN får ta det sen. Luncher och möten, tisdagar och onsdagar. Ett lyckat förra SM där vi fyllde alla poster. Framöver, nästa termin. Alumni, erkännandet, inspirera för ökat engagemang (förra ordförande valet var det bara en kandidat.), förbättra överlämningsprocessen med testamenten, streamlina strukturen på media, bättre kommunikation, få igång kick ASS kommunikation, stödja för bättre näringslivskontakt. Om ni har idéer, storslagna tankar etc. Säg till oss, kom till oss, skicka ett mail kom på lunch. Vi vill höra vad ni tycker. 2.2 Näringslivsgruppen Varken Sanna eller Robin kunde vara här. Yelena presenterar. Dom försöker få tag på en ekonomiansvarig, företag till branschdagen. Dom har inte haft så mycket tid på sig. 2.3 Studienämnden Anton kliver fram. Nyligen haft länkmöten för den första perioden, tyvärr det ända mötet den här perioden. Nya systemet för "kasa", kursansvariga studenter som sitter ett år. Från början valdes dom per kurs och kallades till länkmöten. Nu sitter KAS ett helt år. Så namnet KAS är inte riktigt passande längre. Ingen i ettan blev ordentligt vald i år egentligen. Vi ska börja med att studienämnden frågar efter frivilliga i ettan. Vi ska slå ihop Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 3 av 30

4 Sida 4 av 30 studiebevakande posterna, försöka. Eftersom det nu är så många. Det är elva stycken. Tar fram en bild på alla poster, i slutändan ska det bli 6st vilket är en bra förbättran. SE BILDEN och beskriv. Philip Sköld berättar om strategiska rådet och grundutbildningsgruppen. En gång i halvåret pratar dom om framtiden, visioner och forskning, vad är Csc, marknadsföra sig. Tidigare var det beslut i den gruppen, nu är det bara ett råd. Det är nog bra att slå ihop dom tre. JämO liknar ingen annan och får sitta för sig själv. Det är inga betungande poster och tanken är att det ska komma en hel hög med motioner till nästa SM som ska förändra detta. 2.4 Klubbmästeriet Douglas Törn-Persson College pub imorrn, live band, kommer bli grymt. Kom och prova våra alkoholfria drinkar. 2.5 Kommunikationsnämnden Alexander Granskog Posters och film för valsm, en liten reform för nyhetsbrevet - fräscha upp det lite. En ny hemsida är på väg, rent funktionellt. Designen är densamma, men det är inte längre en labyrint. Det har vi Kasperi att tacka för. Den bör vara uppe innan jul. 2.6 Övriga nämnder och grupper inom sektionen Christian Virtala för mottagningen, vi har gjort det sista som är kvar. Vi har haft möten med nlg för att se vad man kan förbättra för att få in näringslivet mer. Vi har kollat överhuvudtaget vad vi kan förbättra. Vi får in nollans enkät på måndag. Vi ska sedan skriva på testamenten och enkäterna och göra en överlämning till nästa ÖPH. Vi har nominerat några. Samuel sektionslokalen, armada har lånat lokalen. Det gick mycket Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 4 av 30

5 Sida 5 av 30 bättre detta år, lite bättre koll denna gång men vissa regler bröts. Det har satts in nya glas på baksidan. Sussie, Csc ledningsgruppen. Vi som tar beslut. Vi ska ha ett internat nästa vecka, där vi berättar vad studenterna vill för Csc. Maila till mig om ni har åsikter. Qulturnämnden, Anton. Den rullar på som den gör. Några filmkvällar, spelkvällar etc. Mycket ettan inte så många andra. Lan kväll på g. Awsum, internationell sekreterare. Har suttit med rådet och tagit fram en enkät. Ths ska byta Head of internationel. Pratat om vi borde ta fram telefonkort. Sara Edin fotogruppen, vi har haft en workshop, vart på lite utställningar och mässor. Vi har fått lite uppdrag. Det går bra. 2.7 Övriga rapporter Axel Hammarbäck för ths kommer det vara night cap så då är nymble stängt. Vi har valt lite nytt folk till ths ledningsgrupp. Kaféet byggs om. Programhruppen söker en ny marknadskoordinator. 3 Information 4 Bordlagda ärenden 4.1 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 10/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 11/12 Styrelsen jobbar febrilt på det här tillsammans med revisorerna. Revisorerna ska kolla så att styrelsen inte gjort något fuffens. Johan Olsson, vad har gjorts sen förra SM? Protokollen har Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 5 av 30

6 Sida 6 av 30 sammanställts, förra kassörens rapport etc är gjord. Allt material finns nu. Kan vi besluta att bordlägga 10/11 och 11/12? Öppnar upp för diskussion. SM bordlägger ärendena. Går till punkt 7 Motioner och Propositioner, enligt ändring. 5 Valärenden Startar mötet igen Axel Hammarbäck lämnade under pausen. Flyttar valet av ÖPH till första punkten. Johan Weinl, There Skoog och Alexander Arozin kommer in. 5.1 Val av Öfverphös (tre personer varav en EKO, får ej väljas som grupp) Joppe går igenom hur valet går till. Varje post väljs individuellt. Eko sist. Årets ÖPH, Robin, Christian och vargen. Presenterar arbetet som ÖPH. Nuvarande ÖPH har nominerat Samuel, Cicci, Lukas, Poya, Cookie, Robin Palmberg. Även Cim har kandiderat med en video eftersom hon är i argentina. Valberedningen läser upp nuvarande öphs nominering. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 6 av 30

7 Sida 7 av 30 Alla kandidater lämnar salen, Samuel stannar. Samuel, hår tvåan på media. Söker bara eko, känner att jag kan göra det grymt. Jag jobbar på Swedbank som utvecklare med fonder. Mottagningen är en underbar bubbla som jag vill tillbaka till. Jag tycker att bokföring vore en kul utmaning, inte bara en bajsmacka som de flesta tror. Sofie, du vill bara vara eko? Ja, jag vill hellre vara diplomaten mellan två starka parter. Tror jag känner mig bäst där. Jag kan vara diplomatisk, lugn som en kall jävel. Som väger mellan två viljor som kanske inte kan komma till ett beslut. Jag är diplomatisk och lugn. Robin, har du nå ledar vanor? Jag har haft Metadorerna men aldrig något såhär stort. Men tror inte jag kommer ha nå problem med auktoriteten. Vargen, vad har du för visionen? Jag har lite grejer som man vill förbättra. Tex teknik och så. Man jag vill läsa ert testamente innan jag bygger en för stor vision. Mer spåns är ett mål och kanske en alumnikväll. Media har många småföretag som blivit, det skulle vara kul och ha nåt med. Erik Dahlström kom in. Robin, hur ska de andra vara? Mer ledande och inte lika torra och nördiga som jag. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 7 av 30

8 Sida 8 av 30 Robin, varför är du bättre? Jag tar på mig saker som ingen vill göra. Jag är van och nördig med excel. Samuel går ut. Poya kommer in. Poya Tavakolian, börjar Mottagningen 2010, som jag var nykter på har jag haft ett väldigt intresse för mottagningen. Var KTH 2011 och sedan Kph chef 2012 där jag kunde dra mitt strå i stacken. Nu söker jag ÖPH för att göra mottagningen ännu mer. Och jag tror jag kan nå det målet. Jelly, är du engagerad i nåt annat? Mkm som pr ansvarig, lite aktiv i ths näringsliv. Arozin, har du någon egenskap som skiljer dig? Vet inte om det skiljer mig men som kph chef har jag lärt mig att agera och tänka på fötterna. Inte få panik när en situation uppstår. Weinl, varför ska man rösta på dig? Jag tror jag har de egenskaper som krävs för att mottagningen ska uppnå det den försökt hålla sig uppe i dom senaste 2 åren. Jag skulle gärna se att personerna jag arbetar med ska komplettera mig, mina brister. Philip, vilka är dina brister? Jag kan ibland tappa fokus och agera "pajas". Men det har jag jobbat hårt Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 8 av 30

9 Sida 9 av 30 med att inte bli. Jag får två sidor nu, en seriös när jag jobbar och en annan på fritiden. Christian, vad har du gör visioner? Ett phöseri som jobbar för nollans skull. Det har uppnåtts delvis, men kan förbättras. I år funkade alla grupper, men ingen visste vad den andra gruppen gjorde. Om alla visste vad varandra gör så skulle det bli bättre. Robin, har du andra ledar erfarenheter förutom Kph? Jag var spexmästare, inte lika hög rang. Krävdes en del jobb vid eventrn vi hade. Skoog, vad är din drivkraft? Jag har bytt skola flera gångar och aldrig känt mig välkommen. Har aldrig fått ett så bra välkomnande som jag fick på KTH. Jag vill få nykomna att känna likadant. Poya lämnar salen. Lukas kommer in. Lukas Häggström, Skybrush eller sky. Vart med två år i RSA, kommunikatör andra året. Sitter som vice klubbmästare. Har lärt mig så mycket på de här två åren och uppnåt roller som jag aldrig trodde jag skulle kunna nå utanför KTH. Jelly, hur kommer du göra med ditt jobb som vice klubbmästare? Skolan får lida. Jag brinner för mkm och jobbet som ÖPH tar jag seriöst. Robin, när slutar du som vice? Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 9 av 30

10 Sida 10 av juni. Christian, vad gör dig till din ÖPH? Jag är demokratisk och lyssnar. Jobbar bra i grupp och klarar av att peka med hela handen vid ett jobbigt beslut. Robin, vad har du för erfarenheter av att leda en större grupp? Vice är det som är lite större. Planera gasquer, leda etc. Jelly. ÖPH eller eko? ÖPH främst, jag sköter ekonomin i mkm så Prioriterar ÖPH. Christian, säger du nej till eko? Nej. Robin, vision? Integrera sektionen mer, tagga nollan på KTH. Vi har redan en grym mottagning men integrera sektionen mer. Christian, vilka egenskaper ska kollegorna har? Några som kan ta plats och samarbetsvilliga och resonlig. Christian, vad gör dig bättre? För att jag verkligen brinner för det här. Jag trivs väldigt bra med att ha ledarroller, att ha makt, lätt att ta svåra beslut. Lukas lämnar salen, Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 10 av 30

11 Sida 11 av 30 Cicci kommer in. Väldigt engagerad isektionen sen jag började. Varit med i mkm 2,5 år, kostym och dekor chef, arr och arr chef. SOm ÖPH tror jag att jag kan bidra mest, mottagningen är ett otroligt projekt. Det är så kul att ta del av upplevelsen när nya studenter upptäcker KTH. Tycker om att vara mer i projekt och gillar att planera dem. Väldigt driven och beslutsam, speciellt när det behövs. Bra på att planera, hellre ute i god tid än sista minuten. Alla de här egenskapernaoch erfarenheterna gör mig till en bra ÖPH. Jelly, är du engagerad i nåt? Min sista pub imorrn. Vargen, kan du söka eko? Jag tror det finns bättre lämpade kandidater för eko. Jag söker inte eko. Weinl, hur ser du dig själv som en ledare? Jag har erfarenheter som ledare. Ser mig som en bra ledare. Har koll på saker, och har jag inte det så skaffar jag det. Öppen och rak kommunikation. Arozin, ser du dig som en chef eller som ledare? Vi eller ni. Man gör mottagningen tillsammans. Robin, har du lett en större grupp? Inte en större, men dekor och kostym chef samt arr chef. Christian, egenskaper som gör dig ta? Ordningsam, planerar, gör saker i tid, rak i min kommunikation. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 11 av 30

12 Sida 12 av 30 Christian, visioner? Två år jag varit med har blivit bättre och bättre. Jag vill jobba göt ett bra sammarbete. Data och kemi. Ett enat phöseri, som ställer upp för varandra. Hålla nollan väl informerad för att hålla ett högt engagemang. Sussie, vad vill du ändra på? Jag vill fortsätta att det ska gå så bra Som möjligt. Finns aktiviteter man kanske kan kolla över men har inget specifikt. Robin, egenskaper hos de andra? Trygg om de har likvärdig erfarenhet, någon som kan kommunicera, inte rädd för konflikter, stå på sina egna två ben och ta beslut om det behövs, handlingskraftig. Cicci, vad gör dig bättre? Chefserfarenhet från mottagningen, sätt kanske inte allt men fått en inblick i ÖPH och hur man jobba som chegsgrupp. Skoog, störtsa drivkraft? Att det är så jäkla kul, samt och vara med och göra ett sånt hör projekt. Cicci lämnar. Robin Palmberg kommer in. Robin, älskar mottagningen. Gillar att engagera mig, ledamot i musikföreningen i Huddinge. Vart med som phösare Kph. Mycket tankar från hur jag kände och såg som nollan vilket jag tror jag bidra väldigt bra till att förbättra Kph. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 12 av 30

13 Sida 13 av 30 Christian, egenskaper? Engagera mig, 100% sv mitt fokus. Med i mycket grejer som trappar av efter jul så det passar väldigt bra. Gillar att planera saker och engagera folk. Lite mindre ledar egenskaper. Christian, ledar erfarenheter? Ledamot i musikföreningen, startade upp föreningen på nytt när den dog för 2 år sen. Planerade ett event med föreningen. Bandledare i två olika band har jag varit. Robin, visioner? Ta del av testamentet till att börja med. Större samarbete med kemi, märkt att vi kan festa ganska hårt tillsammans. Märkte det vid nollepubrundan. En gasque eller någon annan aktivitet. Vargen, som eko? Jag söker rollen som ÖPH sammantaget. Har erfarenhet som kassör. Vill gärna lära mig från grejer som eko. Robin, kollegor? Bra om de kan arrangera fester, kan inget om det. Christian, var gör fig bättre? Att jag är ung, och har tankar från min nollantid. Jag vill bidra med mycket och passar nog ganska bra med alla de andra kandidaterna. Cim Nordling, frånvarande men en video spelas upp. Mkm två år, pr ansvarig har jag varit i mkm, varit med i ths Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 13 av 30

14 Sida 14 av 30 ledningsgrupp, mottagningen som arr. Älskar att organisera och fixa. Arrangerat konserter. Tycker det är jättekul. Är jättetaggad på mottagningen, saknar den eftersom jag missade den i år. Har full energi! Anser att mottagningen är det viktigaste vi har. Nya studenter gör KTH! Vi gör mottagningen för dom. Det ska fokus lika på, den känslan vill jag förmedla. Om phöseriet har en bra känsla blir det en bra mottagningen. Cim finns med på Skype. Christian, egenskaper som gör dig till en bra ÖPH? Ordningsamm strukturerad, vilja och energi. Ger mig alltid in med 100% tänkt på detta länge och känner mig redo nu. Christian, ledar erfarenheter, större? Inga omfattande, men ansvarig på pub, ansvarig för vissa delar av branschdagen. Samarbetat för att göra arbetsscheman etc. Robin, visioner? Bästa ever såklart, men sprida mer förståelse inom grupperna vill jag sprida. Vet inte hur det var i år, men mitt år var det dålig respekt mellan grupperna. Om grunden blir bättre inom phöseriet tror jag mottagningen blir bättre? Christian, egenskaper hos kollegor? Problemlösare, stabila och inte bryter ihop vid motgång, bra ledare som kan anpassa sig, flexibel, ta egna beslut. Christian, vad gör dig bättre? Längtar tillbaka till KTH mottagningen, missat ett år mottagningen och vill komma igen och visa vad jag kan. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 14 av 30

15 Sida 15 av 30 Vargen, intresserad av eko? Nej det är jag nog inte. Robin, funderat länge, varför inte frågat nuvarande ÖPH? Här i burnus aire känns KTH och allt sånt väldigt långt bort, haft fokus på studierna som är på spanska. Har faktiskt inte tänkt tanken då. Erik Forsberg, hur känner du med att du inte känner ettan? Det känns positivt, för jag har ingen förutfattad mening. Kan ge en rättvis bedömning. Cim, läggs on Holm. Öppnar upp för diskussion. t väljer Cecilia Engelbert, Poya Tavakolian och Samuel Norling (EKO) till Öfverphös enskilt. 5.2 Val av Vice ordförande Caroline Lindström presenterar posten. Ulrika, valberedningen, presenterar nomineringarna: Olof Lindman, Niklas berg, Caroline Lindström, Jimmie Paloranta. Johan Weinl nominerar Michael Johansson. Elisabeth Ingvar nominerar Kajsa Hedqvist. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 15 av 30

16 Sida 16 av 30 Vargen lämnar salen. Massa motiverande tal från styrelsen. Sofie nominerar Åsa Linder. Robin nominerar ring som tackar ja. Robin nominerar Lenny som tackar ja. Ring lämnar salen. Lenny presenterar sig. Har suttit som kassör i en styrelse förut. Har inte så stor koll på medias struktur och styrelse men vill lära mig. Olof, varför ska vi välja dig? Vet faktiskt inte men har funderat på detta ett tag. Lenny lämnar salen. Ring presenterar sig. Går i tvåan och har inte så jättemycket kunskaper om posten eller styrelsen. Caroline, vad har du för egenskaper? Kan inte riktigt svara på det för jag har dålig koll på posten men gillar att engagera mig. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 16 av 30

17 Sida 17 av 30 Olof, varför ska vi välja dig? Jag vet inte, jag och Lenny skulle nog göra ett lika bra jobb. Sussie, är du bra på att planera? När jag måste, kan vara taskigt med privatlivet men det ska inte påverka. Ring lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. Kan mötet gå till val? Ja. Någon däremot? Val med hand uppräckning. Kan mötet välja Caroline ring till vice ordförande? Ja. Någon däremot? Ordförande finner Caroline ring vald till vice ordförande. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 17 av 30

18 Sida 18 av Val av Sekreterare Michael Johansson presenterar posten. Yelena Koselnik presenterar kandidaterna: Niclas Ericsson Niklas presenterar sig. Posten passar mig väldigt bra, jag har bra struktur och arbetar lätt i word. Joppe, har du koll på vilka som sitter i styrelsen? Ja, det tror jag. Öppnar upp för diskussion. t väljer Niclas Ericsson till sekreterare. 5.4 Val av Webmaster Johan Kasperi presenterar posten. Jelly presenterar kandidaten Johan Kasperi. Johan, går i tvåan. Har gått bra såhär långt, så jag kör ett år till. Vargen, vad är bästa med nya? Att alla nämnder har egna sidor i sidor. Backend är grymt mycket bättre. Öppnar upp för diskussion. t väljer Johan Kasperi till Webmaster. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 18 av 30

19 Sida 19 av Val av programansvarig student(pas) Yelena, vi har inga kandidater. Anton presenterar posten. Philip Sköld kandiderar och presenterar sig själv. Jag tycker det här är kul, skulle kunna göra ett bra jobb med det här. Sitter redan i strategiska rådet och grundutbildningsgruppen och tycker dom här tre passar ganska bra ihop. Jag kommer verkligen föra medias åsikt och inte min egen. Philip lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Philip Sköld till PAS. 5.6 Val av Studerandeledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp Philip Sköld presenterar posten. Anton, detta är pas lite. Yelena, vi har inga kandidater. Philip Sköld nominerar Samuel Norling. Yelena nominerar Robin Palmberg. Robin Palmberg tackar ja och kommer fram. Robin Palmberg presenterar sig. Gillar att engagera mig och kul grej att Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 19 av 30

20 Sida 20 av 30 prova på. Robin lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Robin Palmberg till studerandeledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp. 5.7 Val av Qulturnämndsordförande Anton presenterar posten. Yelena, valberedningen presenterar kandidaten Anton. Anton presenterar sig. Tycker det är grymt kul och i år börjar det bli mer av en nämnd, rekryterar. Anton lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Anton Warnhag tukk Qulturnämndsordförande. 5.8 Val av Fanbärare Joppe presenterar posten. Ulrika Andersson presenterar kandidaterna: Anton Warnhag, Veronica Jeppsson, Lydia Wallgren, Christian Virtala. Christian tackar nej till nomineringen. Christian Virtala nominerar Niklas Berg. Ea nominerar Caroline Lindström. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 20 av 30

21 Sida 21 av 30 Niklas, Caroline, Anton och Veronica tackar ja. Resterande tackar nej. Kandidaterna lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Niklas Berg till Fanbärare. Yelena lämnar mötet. Johan Weinl ställer upp som rösträknare och tillika justerare. Mötet väljer Weinl till rösträknare och tillika justerare. 5.9 Val av Vice Fanbärare Mötet valde Veronica Jeppsson till vice fanbärare under punkt 5.8 t väljer Veronica Jeppsson till vice fanbärare Val av Öfversångledare Joppe presenterar posten. Ulrika Andersson presenterar kandidaten Elisabeth Ingvar. Elisabeth presenterar sig. Ska försöka göra Sånglederiet mer till en grupp och stoppa att den blir till en smet som inte är nåt. Elisabeth lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Elisabeth Ingbar till Öfversångledare. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 21 av 30

22 Sida 22 av Fyllnadsval av Sammankallande Valberedare Anton presenterar posten. Marcus Unander kandiderar. Marcus presenterar sig. Hitta folk som passar som funktionärer låter riktigt kul. Marcus Unander lämnar salen. t väljer Marcus Unander till Sammankallande Valberedare Fyllnadsval av Studienämndsordförande (SNO) Anton presenterar posten. Caroline Lindström nominerar Malin Bokström. Robin Merken nominerar Robin Palmberg. Kajsa nominerar Olof Lindman. Robin Palmberg, kan man kombinera sno med Csc? Anton, tveklöst. Malin tackar nej. Robin p tackar ja. Olof tackar nej. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 22 av 30

23 Sida 23 av 30 Robin Palmberg kommer fram och presenterar sig. Vill påverka våra studier. Lämnar salen. Öppnar upp för diskussion. t väljer Robin Palmberg till SNO. 6 Beslutsärenden 7 Motioner och propositioner 7.1 Proposition om Metadorerna Anton går igenom propositionen. Vad det innebär är att Metadorerna ska skrivas in som en officiell grupp. Blir samma sak som att tilltala sektionslokalsgruppen. Joppe öppnar upp för diskussion. Robin och Christian undrar hur det blir med , om någon är berusad? Caroline Lindström, Sveriges lagar går före. t finner propositionen godkänd. 7.2 Proposition om Ljud- och ljustekniker Anton presenterar propositionen. Joppe, det handlar om en post som är ansvarig för ljud och ljus i sektionslokalen. Tanken är att hen fyllnadsväljs på sm3 och sitter till sm2 nästa år. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 23 av 30

24 Sida 24 av 30 Öppnar upp för diskussion. Poya, kan han förbjuda dig från att använda tekniken? Nej, inte mer än Metadorerna. Tanken är att han ska sköta det så bra att han inte behöver det. Det går alltid att lyfta det till en högre distans. t finner propositionen godkänd. 7.3 Proposition om Qulturnämnden Anton presenterar propositionen. QN finns inte i reglementet, denna inför den. Öppnar upp för diskussion. t finner propositionen godkänd Proposition om Sektionsprojekt Joppe presenterar. Öppnar upp för diskussion. Axel, varför måste SM godkänna det här. Mer transparans. Anton, meningen är att det här ska vara större grejer. Erik Forsberg och Adam Nyberg kommer in i salen. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 24 av 30

25 Sida 25 av 30 Anton, om det är för många utomstående i projektet så kan SM rösta nej. Alexander granskog, får utomstående va med? Ja, om man vill forska om typ kemiska reaktioner kan det vara nice att ta in en kemist. Anton, SM kan alltid säga nej om saker till projektet när dom söker om att få starta. Philip, om man vill ha in fler personer i projektet går det? Ja, det här är reglementet och är väldigt övergripande. Detaljfrågor finns det rum för. Om pm behövs går det att fixas. t finner propositionen godkänd. 7.5 Motion från METAspexet Viktor Leandersson, presenterar motionen. Det här är ett sektionsprojekt som uppfyller alla krav. Vi vill även ingå ett avtal med och mellan media och data. Om vi går plus faller 50% till media. Vi som står som projektansvariga är jag och Thomas Sjöholm från data. Presenterar budgeten. Vi räknar med att gå plus 60000kr. Vi vill inte att hela denna summa ska gå till nästa spex, utan det ska falla tillbaka mot sektionerna och en liten summa går till nästa spex men detta står in i avtalet. Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 25 av 30

26 Sida 26 av 30 Cecilia Engelbert, har ni någon huvudsponsor för det står med i budgeten? Nej, men det ska inte vara någon problem om vi inte har det. Om vi säljer ut så går vi plus dubbelt så mycket. Berg, bör det inte så i avtalet vart vinst pengarna går för att undvika tjafs? Det är tänkt att pengarna ska gå direkt till media och data. Presenterar avtalet. Sofie, bör det inte stå att om projektet går över en viss summa i vinst så går en viss del till nästa projekt och resten till data och media? Jo, det borde man kunna. Kanske vi borde göra. Yrkar på, Om projektet överstiger en vinst på 40000kr så går pengarna över den summan till media och data. Christian, varför 40000kr? Det täcker årets hyra av teatern. Har man 40 så kan man sätta upp en på en riktig teater med riktig utrustning etc. Är mötet redo att gå till beslut? Motionen i sin helhet med yrkandet, är det mötets mening att godkänna motionen inklusive yrkes ändringen? Ja. t finner motionen godkänd. 7.6 Motion om Projektor Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 26 av 30

27 Sida 27 av 30 Anton presenterar motionen. Den är till för nämnder, gasquer, mottagningen etc. Vill att mötet godkänner 3000kr till Metadorerna att köpa in projektor. Kommer förmodligen skötas av våran ljud och Ljusansvarig. Enligt kassören är detta inget problem för budgeten. Christian, bör det inte stå vilka som får låna, sektionsmedlemmarna. Eller ska Metadorerna väga vilka som får låna? Ja, Metadorernas ansvar. Bra om tex data kan låna som vi lånat av. t finner motionen godkänd. 7.7 Motion om Matlaget Anton presenterar motionen. Vi vill införa en ny nämnd kallad matlaget. Träffas och laga mat enligt ett lite svårare recept och ha det trevligt. Robin Merken, mästerverken väljs på sm2 om ett år alltså? Tanken är att fyllnadsvälja på sm3. Yelena, varför kan inte det här vara ett projekt? För vi vill vara kontinuerliga, inte bara ett halvår eller så. Granskog, hur blir det ekonomiskt? Vi får göra en budget som alla andra. Poya, tanken är också att hjälpa styrelsen vid SM och göra mat eller på QNs kvällar. Astrid, varför ska den inte ligga under mkm? Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 27 av 30

28 Sida 28 av 30 Anton, vi vill ha en intressenämnd. Och inte styrd av mkm. Caroline Lindström, om ni ska sälja mat måste det gå igenom en kassa. Anton, vi ska inte sälja mat. Alla betalar för maten och lagar tillsammans. Yelena, varför inte ligga under QN? Anton, det blir en subgrupp då. Vi vill ha en ren intressegrupp som har sitt syfte. Caroline Arkensson, har ni gjort något hittills? Anton, vi har pratat om det många gånger när vi haft spelkvällar och känt att detta är nåt vi vill göra. Johan Olsson, hur blir man medlem? Det står i motionen hur man går tillväga. Christian, varför exakt behöver ni pengar? Ni ska köpa maten själv, lokal finns etc. Varför de 500kr. Poya, en liten hjälp på traven, köpa in lite basics och så. Berg, dom andra nämnderna får 500kr i budget varför ska lilla matlaget få lika mycket som andra nämnder som gör större saker? QN gör inte heller mycket så då får vi börja kolla runt lite, hehe. Men som svar så rösta inte igenom motionen om det inte känns bra. Philip, basvaror räcker gott och väl för saker som mjöl, salt etc. Yelena, finns det någon seriös plan, eventuell, hur många ska med etc? Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 28 av 30

29 Sida 29 av 30 Vi vet inte, beror på hur många som är intresserade. Lukas, vi har ju en plan. Yelena, hur ofta och sånt tex Arkensson, ni säger att sektionen är för seriös och så. Kommer ni föra en blog eller nåt, hur tänker ni göra? En blog är en bra idé! Har vi inte tänkt på. t finner motionen godkänd. Joppe kallar upp, Anton, Astrid, Christian, Caroline, Kasperi, bödeln, Philip Sköld, Robin, vargen. Dom här personerna sitter på poster som snart går av. Dom är guld värda för sektionen. Joppe delar ut diplom till personerna ovan. Dom här posterna avgår nu under nyår. Dom har fått diplom som extra uppmärksammande för sitt grymma jobb. Nu är det paus! Börjar igen vid valärenden, enligt ändringar. 8 Diskussionsärenden 8.1 Öppnar upp 1.8 och entledigar Anton Warnhag som SNO. 9 Övriga ärenden 10 Mötets högtidliga avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 29 av 30

30 Sida 30 av 30 Drottning Kristinas Väg 15, , Stockholm Sida 30 av 30

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:15. 1.2. Val av mötesordförande Terece Skoog väljs till mötesordförande. 1.3. Val av mötessekreterare Niclas Ericsson väljs

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll 2011-04-27

Protokoll 2011-04-27 Sida 1 av 23 Protokoll 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande Sara C förklarar mötet öppnet kl 17.28 och drar lite allmän info angående kvällens möte. 1.2 Val av mötesordförande Sara C väljs till mötesordförande

Läs mer

Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15

Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15 Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat kl 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötes anses behörigt utlyst 1.3 Val av sekreterare Marco

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Föredragningslista 2010-11-30

Föredragningslista 2010-11-30 SEKTIONSMÖTE Föredragningslista 2010-11-30 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17.21 1.2. Val av mötesordförande Sektionsmötet väljer Sara Cecilia Lempiäinen till mötesordförande. 1.3. Val

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

QMM#3 2014-03-25. 1.6 Mötets behöriga utlysande Mötet finner mötet behörigt utlyst 1.6 Anmälan av övriga frågor Fickplunta med Assar

QMM#3 2014-03-25. 1.6 Mötets behöriga utlysande Mötet finner mötet behörigt utlyst 1.6 Anmälan av övriga frågor Fickplunta med Assar QMM#3 2014-03-25 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande Mötet öppnas 18.15 1.2 Val av mötesordförande Dan Karlsson 1.3 Val av mötessekreterare Nominerad: Björn Björn valdes 1.4 Val av två justeringsmän,

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2010-05-04, 17:15

Föredragningslista Sektionsmöte 2010-05-04, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2010-05-04, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Muffin Thorsén väljs som mötesordförande av sektionsmötet. 1.3. Val av mötessekreterare

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Protokoll Öråd 2015-05-21. Protokoll från Öråd. TraditionsMEsterIT 2015-05-21. TraditionsMästare Matilda Taube förklarar mötet öppnat klockan 18:11.

Protokoll Öråd 2015-05-21. Protokoll från Öråd. TraditionsMEsterIT 2015-05-21. TraditionsMästare Matilda Taube förklarar mötet öppnat klockan 18:11. 1(9) från TraditionsMEsterIT 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande TraditionsMästare Matilda Taube förklarar mötet öppnat klockan 18:11. 1.2 Val av mötesordförande Nominerade: Emelie Holm Emelie Holm

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21 Sidan 1 av 6 Kl: 17.17 Mötesnummer: 1-2012/2014 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 20 november 2012 (Höst-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman Carl

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

QMM#2 2014-02-18. Vill man lägga in event, gå igenom Astrid. Kolla kalendern. 2.2 vqm [Vice Qlubbmästare] Tackar barnvakterna på Blotet.

QMM#2 2014-02-18. Vill man lägga in event, gå igenom Astrid. Kolla kalendern. 2.2 vqm [Vice Qlubbmästare] Tackar barnvakterna på Blotet. QMM#2 2014-02-18 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande 18:08 1.2 Val av mötesordförande Nominerad: Astrid JA!! 1.3 Val av mötessekreterare Nominerade Robin Robin valdes 1.4 Val av två justeringsmän,

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2003-05-13 1(8) Val-SM, 2003-05-13 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16.24 med ett antal teknologer närvarande. För närvarolista,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Kandidaturtexter Val-SM

Kandidaturtexter Val-SM Kandidaturtexter Val-SM Ordförande Gabriella Molinder... 2 Sekreterare och Styrelseledamot Fanny Ahlberg... 3 Styrelseledamot Aisan Rasouli... 4 PAS Kajsa Lundgren... 5 BollKall(ar)e David Landmark och

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 5-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall.

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall. Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Ellen Arvidsson Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter (i bokstavsordning)

Läs mer

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 1 14/15 Datum: 2014-09-16 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-1 FORMALIA F14-1.1 Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer