RensarLasse En hängrännerensande robot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RensarLasse En hängrännerensande robot"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator: Mikael Bylund, Magnus Eriksson, Leif Olsson, Pär Åslund, e-postadress Handledare: Författarens e-postadress: Utbildningsprogram: Civilingenjör med inriktning mot Teknisk design, Industriell ekonomi och Datateknik, 300 hp Omfattning: 6289 ord inklusive bilagor Datum: Projektrapport inom IG028G Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 högskolepoäng RensarLasse En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg

2 ii

3 Sammanfattning Problemet med att smuts och snö fastnar i hängrännor kan leda till kostsamma konsekvenser i form av fuktskador och korrosion. Med denna produkt vill vi förenkla och effektivisera underhållet av rännorna. Vi vill skapa en enkel produkt som kan nå en bred kundkrets, från privatpersoner till stora fastighetsbolag. Produkten som vi har tagit fram är en robot, programmerat i LEGO Mindstorm NXT 2.0, som installeras i rännan och den styrs med hjälp av blåtand från en applikation för smarta telefoner. Då kan robotens intervaller varieras av användaren med hjälp av ett enkelt knapptryck på sin smarta telefon. Roboten tar sig fram med hjälp av en vajer och har två borstar med gummiskrapor, gummiskraporna förstärker borstningen och får smutsen över kanten. Vi har tagit fram en ritning av hur det är tänkt att slutprodukten ska se ut och en prototyp som tydligt beskriver hur den ska fungera. Enligt affärsplanen kommer företaget göra en vinst redan andra året, det kräver då att vi måste sälja minst 1072 produkter för 2500kr per robot. Nyckelord: Robot, hängrännerensare, blåtand iii

4 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... iii 1 Inledning / Introduktion Bakgrund och problemmotivering Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering Avgränsningar Konkreta och verifierbara mål... 3 Prototypens krav är följande: Översikt Författarens bidrag Metod Planering Genomförande Resultat Analys Slutsats Källförteckning...17 Bilaga A: Planering...19 Bilaga B: Programmeringskoder för prototypen Bilaga C: Programmeringskoder för applikation Bilaga D: CAD- ritning...25 Bilaga E: Logotyp...26 Bilaga F: Affärsplan...27 iv

5 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 1 Inledning 1 Inledning Syftet med projektet är att ta fram en lösning för att rensa hängrännor från smuts, snö, is och dylikt. Målgruppen är fastighetsägare som varje år lägger ner mycket arbete och pengar på att rensa rännorna. Vi vill att användarna ska uppleva produkten som en enkel, säker, praktisk och effektiv produkt för att hålla rännan ren såväl sommartid som vintertid. Produkten ska vara tekniskt utformad, estetiskt tilltalande och vara programmerad så att det är lätt att justera tidsintervallet mellan RensarLasses turer i rännan. 1.1 Bakgrund och problemmotivering Snö, is och smuts i hängrännorna har länge varit ett stort problem för fastighetsägare. Att anlita snöskottare under vinterhalvåret är kostsamt. Att ge sig upp på taket med jämna mellanrum under vinterhalvåret är inte heller särskilt roligt med tanke på risken att ramla ner. Det kan bildas istappar som kan ramla ner och skada folk, vilket är ett stort problem i länder i norr. Varje år skadas ett stort antal personer på grund av nedfallande snö och is i Sverige. I tidningen Skånskan år 2011 stod det att polisen utredde ett tiotal fall där personer har skadats av dessa istappar[1]. Det kan under våren, när isen som bildats smälter, leda till vattenskador som kanske blir ännu mer kostsamma än takskottare hade varit. Det kan bli för tungt för rännorna om snö och is får växa till sig så att rännorna skadas. Det blir då ytterligare en kostnad när det ska repareras under våren då plåtslagare måste anlitas. 1.2 Övergripande syfte Huvudsyftet med projektet är en teknisk lösning som i dag inte existerar på marknaden. Vi har genom samtal med fastighetsägare och en mark- nadsenkät konstaterat att ett behov finns för en produkt som denna. De enda alternativen som finns idag är att antingen utföra arbetet själv eller anlita arbetskraft då det inte finns några verktyg som det vi vill ta fram. Görs arbetet av en privatperson är skaderisken stor då det sker på höga höjder och oftast på en stege, att anlita arbetskraft innebär höga kostnader. 1

6 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 1 Inledning Med den unika produkt som vi ska ta fram, ska effektiviseringen av borttagningen av orenheter förbättras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Projektgruppen strävar också mot att samtliga fastighetsägare där snö, is, löv och dylika problem har vår produkt tillhanda. Motivet för projektet är att vi ska lära oss samspelet mellan de olika civilingenjörsinriktningarna, där vi får en introduktion till vår specifika yrkesroll, på ett likartat sätt som hur det fungerar i arbetslivet. Vi får också kunskaper om hur vi ska bedriva produktutveckling i projekt- form, där vi övar vår förmåga att redovisa muntligt och skriftligt. 1.3 Avgränsningar Vår produkt kommer att vara mest inriktad mot vinterväder då vi har kommit fram till att det är då den kommer att göra mest nytta. Vi kom fram till detta när vi upptäckte att det är snö och is som kommer göra hängrännor till en fara för fotgängare och cyklister som passerar under hängrännorna. En annan anledning är att det inte bildas så mycket smuts och dylikt under sommar och vår. Själva prototypen som vi ska skapa kommer inte att se ut som slutpro- dukten men den kommer att ha förenklade funktioner som slutproduk- ten ska bestå av. Prototypen kommer att ge en mer övergripande idé om hur produkten ska se ut och fungera vilket kommer att ge oss mer tid åt att komma fram till dess funktioner och även låta oss dokumentera all nödvändig fakta. Av alla krav som vi har ställt på produkten kommer vi främst att prioritera säkerhet och funktionalitet för att kunna få fram en färdig produkt på ett snabbt och enkelt sätt, men även för att förhindra framtida problem som kan undvikas med hjälp av en säker och funktionell produkt. 2

7 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 1 Inledning 1.4 Konkreta och verifierbara mål Prototypens krav är följande: Klara av att rensa en hängränna från en liten mängd skräp, Vara i rimlig storlek, Kunna aktiveras från distans. Slutproduktens krav: Produkten ska vara: säker, vattentålig, tåla värme och kyla, användarvänlig, klara av att rensa de vanligaste orenheterna från hängrännan, enkel att underhålla, i rimlig storlek, kvalitetsmässig och prisvärd. Produkten ska även: effektivt kunna rengöra hängrännan, underlätta ergonomiskt för konsumenten, kunna aktiveras från distans, kunna hantera orenheterna på ett lämpligt sätt. Produkten ska: rensa en hängränna, ta bort istappar, ta bort snö, vara användarvänlig, vara funktionell, vara enkel att underhålla, vara i rimlig storlek, vara kvalitetsmässig och prisvärd, och vara estetiskt tilltalande, underlätta ergonomiskt för konsumenten, vara säker och ofarlig, 3

8 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 1 Inledning vara vattensäker, komma med tydliga instruktioner för vad den klarar av och hur den fungerar. Effektmål: Vi ska minimera kostnaderna för kunderna genom att de slipper anställa folk som utför produktens arbete, minska skaderisken för arbetarna som normalt utför arbetet,. minska orosmoment som tillkommer när man ska upp på taket, ökad ekonomi för fastighetsägare minska kostnaderna för skötsel av hängrännor, minska arbetstiden, kodningen ska Göra produkten så effektiv som möjligt, göra så att produkten ska rensa när det behövs, vara så användarvänlig som möjligt. Projektmål: ha en fungerande affärsplan, bedriva en marknadsundersökning, göra en billigare produkt än som finns på marknaden idag, göra en godkänd kundundersökning, ska vara en smidig och stilren designad produkt, koden ska få roboten att fungera. 1.5 Översikt Kapitel 1 tar upp bakgrunden till problemet samt problemmotivationen och syftet med projektet. Kapitlet tar även upp vilka avgränsningar vi har, samt vilka konkreta och verifierbara mål vi har lagt upp. Kapitel 2 tar upp planeringen och genomförandet, det vill säga hur vi lagt upp planeringen och hur vi gått till väga för att genomföra de olika momenten. 4

9 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 1 Inledning Kapitel 3 tar upp resultaten vi uppnått: prototypen, affärsplanen, logotypen, kodningen och appen till prototypen. Kapitel 4 tar upp analyser på resultaten inom de olika inriktningarna och vi har även skrivit vad som kunde gjorts annorlunda för att uppnå ett bättre resultat. Efter de fyra kapitlen följer en källförteckning och bilagor på affärspla- n, CAD- bild och koder. 1.6 Författarens bidrag Lucas Andersson - Industriell ekonomi Jag skrev den andra delen av affärsplanen, där marknad, marknadsbe- arbetning, stödaktiviteter, prispolicy, lokaler, konkurrens, produktbe- skrivning och marknadsundersökningen ingick. I rapporten har jag skrivit övergripande syfte, översikt samt delar av resultat och analys. Vi har gemensamt gjort marknadsundersökningen och skickat ut enkäten till olika fastighetsbolag. Jag har även gjort break- evenanalysen och hjälpt till med budgetarna. Seif Bourogaa - Datateknik Den del som jag har haft störst ansvar för har varit androidapplikation- en som ska kontrollera vår prototyp och slutprodukt, där jag haft ansvar för att programmera det mesta i applikationen. Jag har även haft mini- mal inverkan i programmeringen av roboten i Lego Mindstorms NXT 2.0, sedan har jag även varit med att sätta upp projektmål, effektmål och prioriteringar för vår robot och protoyp och även intressenter. Max Dahlin - Industriell ekonomi Jag har skrivit delen avgränsningar och genomförande av ekonomerna i rapporten och jag har även varit med och hjälpt andra i företaget med de resterande delarna på rapporten. Affärsplanen delade vi upp mellan oss på industriell ekonomi i tre delar för att kunna effektivisera arbetet, de delar som jag skrev var 5

10 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 1 Inledning ägarsituation, styrelse, personuppgifter, affärsidé och marknadsförut- sättningar. Budgetarna som vi gjorde har jag varit med och hjälpt en del. Johan Munter Datateknik Den delen jag hade störst ansvar för var koden för prototypen, det vill säga koden i Lego Mindstorm NXT 2.0. Jag har även varit med i arbetet med applikationen som vi skapade men det var inte det arbetet som jag hade störst medverkan i. Projektmål, effektmål, kravspecifikation, vad robotens prioriteringar är samt mål och planering har jag också bidragit till. Jenny Junemo och Sara Johansson - Teknisk design Vi har ansvarat för design och framtagning av CAD- modell, logotyp och prototyp. Vi har också undersökt, jämfört och bestämt vilka komponenter slutprodukten kommer innehålla för att fungera så bra som möjligt och samtidigt kunna säljas till ett rimligt pris. Vi ansvarar för stora delar av den slutgiltiga rapporten. Förutom de delar som handlar om teknisk design har vi också skrivit planering, analys och stora delar av inledning, genomförande, resultat och slutsats. Filip Nyberg - Industriell ekonomi Vi delade upp affärsplanen i tre delar där vi industriella ekonomer skrev var sin del. jag skrev den 3:e delen som handlade om konkurrens, ekonomisk utveckling, budget, strategi, styrtal och våra starka och svaga sidor. Jag har också skrivit sammanfattningsdelen av affärsplanen. Jag skrev även delen om bakgrund och problemmotivering i själva rapporten. När vi gjorde vår marknadsundersökning så skickade vi bland annat ut en enkät till olika fastighetsföretag där vi ville ha en del frågor besvarade. Det hjälptes vi åt med, vi tre industriella ekonomer. 6

11 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 2 Metod 2 Metod 2.1 Planering Vi startade projektet genom att vi i gruppen reflekterade över vilka problem som fanns i vardagen hos många människor. En gruppmedlem hade sedan innan funderat på problemet med att hålla hängrännorna rena och vi upptäckte att problemet var större än vad vi från början trodde. En stor del av befolkningen är berörda av problemet och dessu- tom kan konsekvenserna bli väldigt stora, så som vattenskador. När vi väl bestämt oss för att det var det här problemet som vi ville lösa började vi diskutera olika lösningar. Alla i projektgruppen fick komma med förslag på olika lösningar. Vi använde oss av ett schema för pro- duktjämförelse för att betygsätta de olika förslagen och kunna jämföra de med varandra. Vi strävade mot att jobba efter den agila projektmo- dellen, det vill säga att planeringen var baserad på det antagande att vi inte riktigt vet hur förhållanden kommer se ut i framtiden, men att vi kan sammanställa ett rimligt antagande om vad som ska levereras och när. Vi kom fram till att en robot med blåtandsfunktion var det säkraste, smidigaste och effektivaste sättet att lösa problemet. Under projektets gång hade vi ett antal milstolpar som mål till ett visst datum för att på det sättet dela upp hela projektet i mindre delmål. På det sättet kunde vi arbeta successivt under kursen för att förverkliga projektets slutmål. Vi gjorde en planering över sluttider som var planerade under projektets tidsomfattning, se bilaga A. För att följa upp arbetet under tiden planerade vi in att ha ett lunchmöte varje måndag. När vi planerade det som skulle göras så gjorde vi också en riskanalys för att i framtiden av projektet vara förberedd på de hinder som möjligtvis kunde ske. Vi skapade även en Facebook- grupp och en sms- grupp för att på ett enkelt och snabbt sätt hålla kommunikationen igång mellan oss projektmed- lemmar. 2.2 Genomförande Design och konstruktion Vi började med att skissa på hur vi ville att produkten skulle se ut. Vi utgick från den lösning som vi kom fram till under den första plane- 7

12 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 2 Metod ringsperioden, produkten ska rensa rännan med två borstar och den ska ta sig fram med hjälp av en skena. Sedan började arbetet med CAD- ritningen som utförligt skulle beskriva slutproduktens utseende och design i tre dimensioner, då arbetade vi ganska strikt efter skissen. Vi använde oss av programmet SolidWorks 2013 som är lämpligt att använda då man ska göra ritningar i flera dimensioner. När den tredi- mensionella ritningen var klar började vi fundera över vilka material som skulle passa produkten för att den ska klara av flera olika väderför- hållanden. Vi diskuterade olika material och vägde de mot varandra, slutligen stod det mellan plast och plåt. När materialet på borstarna skulle bestämmas pratade vi med kontakter inom industribranschen och blev tipsade om speciella borstar som används just för att rengöra plåt. När vi undersökte olika material och metoder för att tillverka skenan i rännan kom vi fram till att en skena kommer att kräva mycket under- håll, mer än vad vi var nöjda med. Därför kom vi på idén med en vajer som driver roboten fram och tillbaka i rännan. Efter att vi bestämt material för produkten och alla ritningar var klara började vi bygga prototypen som skulle visa produktens funktioner. När vi byggde prototypen ville vi fokusera på hur den skulle rensa rännan och inte på hur den ska ta sig fram eller se ut. Eftersom fokus låg på funktionen valde vi att arbeta med LEGO Mindstorm, det är prak- tiskt att bygga roboten av LEGO och programmet är lätt att handskas med. Nu var både design och funktion bestämt och det var dags att skapa en logotyp för den färdiga produkten. När vi skapade logotypen hade vi i åtanke att den skulle vara enkel och tilltalande men framför allt att den tydligt skulle berätta vad RensarLasse är för produkt. För att rita upp logotypen använde vi programmet Adobe Illustrator Civilingenjör Datateknik Vi använde oss utav LEGO Mindstorm NXT för att programmera vår prototyp, se bilaga B för koden som användes till prototypen. Problemet vi behövde lösa var hur roboten skulle röra sig i hängrännan för att vara så effektiv som möjligt, detta gjorde vi genom att skapa fem olika 8

13 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 3 Resultat program i LEGO Mindstorm, där programmen skiljde sig åt kring hur roboten skulle röra sig. Metoden vi valde att använda oss av var att man själv med hjälp utav en androidapplikation, som vi programmerade med Eclipse, ska kunna välja vilken robot som man vill köra samt vilket av dessa fem program som finns som man vill att roboten ska köra via en blåtandanslutning mellan androidapplikationen och roboten. Se bilaga C för koden som användes för att programmera appen. Exempelvis om hängrännan endast behöver rensas en gång så finns det ett program för det, men om det snöar ute och hängrännan behöver rensas regelbundet så finns det även olika program för det Civilingenjör Industriell ekonomi Vår affärsidé blev grunden för affärsplanen och för att se om det finns intresse för produkten utfördes en marknadsundersökning som skickades ut till 30 personer som jobbar inom olika fastighetsbolag, det genererade 11 svar. Sedan gjordes en SWOT- analys och en konkurrensanalys för att ta reda på hur vi skiljer oss från konkurrenterna men också för att se vilka styrkor och svagheter som finns internt och externt. Utförandet av budgetarna gjordes i Excel där vi skapade en försäljningsbudget, kostnadsbudget och en resultatbudget där vi skrev ner på ett ungefär hur utgifterna och inkomsterna kommer ser ut i framtiden. En nollpunktsomsättings- analys gjordes för att ta reda på hur lång tid det kommer ta innan företaget går i vinst. När alla delarna var klara så sammansatte vi allt och fick en komplett affärsplan. 9

14 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 3 Resultat 3 Resultat 3.1 Design och utformning När vi arbetade med designen av produkten lade vi stor vikt vid att den ska smälta in i dess omgivning och att den ska se smidig ut vid använ- dandet. Vi valde en svart färg på både kroppen och borstarna på grund av att miljön som den ska användas i, bland tak och hängrännor, går i den färgen. Eftersom färgen på rännorna kan variera, de vanligaste är svart, brun och vit, är det tänkt att även färgen på produkten i framtiden ska kunna varieras och vara valbart. Kroppen på produkten är av materialet plåt och det valde vi på grund av att det är ett slitstarkt material som tål de väderförhållanden som produkten kommer att utsättas för. Roboten ska ha två borstar, en på vardera sida där en borstar framför roboten och en borstar bakom. Det finns flera skäl till att vi valde att ha två borstar, dels på grund av att det resulterar i en effektivare rensning men även på grund av att det gör produkten mer symmetrisk. Vajern som vi har valt att använda för att roboten ska kunna ta sig fram i rännan bidrar till att den rör sig säkert och stabilt när den rensar och det ger ett smidigt intryck av produkten. Vi förutsatte att de flesta hängrännor är av plåt och för att effektivisera rensningen valde vi att använda oss av en elektromagnet som ska vara fäst på roboten. Elektromagneten ska vara programmerad att aktiveras efter att roboten förflyttat sig en borstlängd, när elektromagneten aktiveras börjar samtidigt borstarna att rotera. Detta leder till ett säkrare användande då risken att roboten faller ur rännan vid rensning minimeras och rens- ningen effektiviseras eftersom borstarna då dras närmre plåten. Bilaga D visar CAD- ritningen som gjordes för att få en tydlig bild av hur slutprodukten ska se ut. 3.2 Prototyp När vi planerade prototypen riktade vi störst fokus på funktionen, den skulle på ett tydligt sätt visa hur det är tänkt att den färdiga produkten ska fungera och med vilken teknik den ska rensa rännan. Därför beskri- ver prototypen inte hur det är tänkt att den färdiga produktens form och design ska se ut. 10

15 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 3 Resultat Vi ställde upp tre mål med prototypen, den ska klara av att rensa en hängränna från skräp, vara i rimlig storlek och kunna aktiveras från distans. Den framtagna prototypen uppfyller alla tre. Prototypen tar sig fram på två hjul, ett på vardera sida av NXT- enheten. Prototypens förmåga att röra sig längs hängrännan är inte optimal eftersom prototy- pen är i gränslandet gällande storlek. För att få bort skräp och smuts så borstar roboten det ur rännan, vi har använt oss av toalettborstar och en bit plastmatta. Av plastmattan har vi klippt remsor som vi sedan limmat på borstskaftet, de hjälper borsten att få smutsen över kanten. Nackdelen med att använda oss av LEGO Mindstorm, NXT, var att prototypen endast kunde använda sig av tre motorer, även fast vi egentligen skulle behövt fyra för att uppnå optimal effekt. Pågrund av detta så fick vi skippa den främre borsten på prototypen men trots detta så uppfyllde prototypen ändå den funktion som vi hade som mål. Då prototypen och slutprodukten skulle kunna aktiveras på distans så bestämde vi oss för att göra en applikation, målen som vi ställde upp för applikationen var att man skulle kunna aktivera och kontrollera flera robotar med en applikation, kunna ändra körningsprogram för roboten samt att applikationen ska kunna användas på Android, iphone och Windows Phone. Nackdelen med detta är dock att man behöver smart telefon, men då vi ska göra en enkel och användarvänlig applikation och uppmuntra fler till att införskaffa en smart telefon så ser vi inte detta som något problem, och har därmed försummas den nackdelen. 3.3 Logotyp Syftet med logotypen var framför allt att den tydligt skulle beskriva vad produktens användningsområde är, samtidigt ville vi att den skulle vara så enkel som möjligt. Resultatet blev en logotyp som är tilltalande och som levererar det budskap som vi hade i åtanke, den ska visa vad RensarLasse är för typ av produkt och den är lätt att lägga på minnet. Vi utgick från en enkel grund då den svarta cirkeln ska symbolisera kroppen på slutprodukten, borstarna har vi valt att lägga till på sidan av 11

16 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 3 Resultat cirkeln för att förtydliga hur produkten fungerar. För att logotypen ska förmedla vilket problem som produkten löser har vi lagt till en beskri- vande text under figuren. Se bilaga E. Namnet RensarLasse kommer från det tillfälle då idén om hängränne- rensaren dök upp hos en av gruppmedlemmarna. Det var i somras som dennes pappa, Lasse, klagade över att grannen inte rensat hängrännan på flera år. En diskussion drog igång om vilka konsekvenser det kan leda till och att det är ett problem hos många som kanske inte har möjlighet att rensa rännan själva. Namnet kommer alltså från personen som från början belyste problemet med orensade hängrännor, Rensar- Lasse. 3.4 Affärsplan En affärsplan gjordes efter att vi genom en marknadsundersökning fått reda på att intresse finns för produkten och att de potentiella kunderna är beredda på att betala över 2 000kr. Affärsplanen finns som bilaga F. I affärsplanen tar vi bland annat upp vår organisation, vår affärsidé, hur vi ska anpassa oss till marknaden, relationen till våra konkurrenter men även tre olika budgetar som visar lönsamheten för företaget och när företaget kommer att gå med vinst. Enligt vår prognos på budgetarna fick vi fram vad företagets utgifter och inkomster kommer att hamna på. Det kommer att krävas lån för att starta upp företaget, men enligt vår resultatbudget kommer lånet betalas tillbaka inom tre år. Det har även gjorts en nollpunktsomsättnings- analys där vi fick reda på att företaget kommer gå med vinst på det andra företagsåret, om allt går som vi tänkt oss. Slutproduktens tillverkningskostnad kommer hamna på 1 654kr och vi kommer sälja produkten för 2 500kr. Vilket blir en vinst på 846kr per produkt inklusive lokalhyra, transportkostnader m.m. Utförligare resultat av marknadsundersökningen, budgetarna och nollpunktsomsättnings- analysen finns längst ner på affärsplansbilagan (bilaga F).. 12

17 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 4 Analys 4 Analys Vi är nöjda med resultatet eftersom vi har lyckats skapa en tydlig ritning och bild av hur slutprodukten kommer att se ut och en fungerande prototyp som visar hur det är tänkt att rännan ska rensas. Den skapade prototypen är på grund av utformningen inte fullt ut optimerad, detta då prototypen skulle behövt vara aningen mindre för att uppnå högre effektivitet gällande rensningen av hängrännan. Om vi hade använt oss av en annan robot och hårdvara, som t.ex. en Raspberry Pi, skulle vi kunnat specificerat och effektiviserat robotens funktioner och design bättre. Vi hade t.ex. fått en mindre dataenhet vilket hade gjort att robotten generellt sett hade blivit mindre, vilket i sin tur hade lett till att robotten kunnat få plats i hängrännan bättre. Om vi hade börjat med applikationen tidigare så hade vi kunnat få den att fungera samt optimerat den, detta då felsökningen för blåtandfunktionen var svårare än väntat och tog därmed längre tid, vilket i sin tur gjorde så att vi inte fick en fullt fungerande applikation som var kompatibel med prototypen. Om vi hade haft tillgång till en vajer och en elektromagnet hade vi kunnat skapa en mer utförlig och mer välfungerande prototyp. Det är kanske nästa steg om det skulle visa sig vara ett stort intresse för pro- dukten efter första presentationen. Vi saknar sedan innan förkunskaper när det gäller de rit- och design- program som vi har använt oss utav för att ta fram logotypen och den tredimensionella ritningen. Om vi hade haft tillgång till en kurs eller handledning i exempelvis Solidworks och Adobe Illustrator hade det varit till stor hjälp för oss. Trots bristen på tidigare erfarenheter lyckades vi ta fram en detaljerad och väl genomtänkt CAD- ritning, vilket vi är mycket nöjda med. Vi tycker att vi har lyckats med konstruktionen då kombinationen av borstar och gummiskrapor gör att produkten fungerar bra i alla väder- förhållanden. På sommaren slipper användaren att vatten samlas i rännan och korrosion i rännan kan därmed undvikas. Om vintern är 13

18 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 4 Analys problemet med istappar löst eftersom snön närmast taket som smälter och rinner ner i rännan, skrapas ur rännan innan det hinner frysa till is och bilda istappar. Vi valde bort den ursprungliga idén om att en skena skulle driva roboten och ersatte den med en vajer som ska dra roboten fram och tillbaka. Det valet tror vi leder till ett minskat underhållsarbete eftersom en skena behöver mycket underhåll för att kunna verka under en lång tid i de väderförhållanden som produkten utsätts för. En vajer är mycket tålig och om den kombineras med elektromagneten kommer resultatet bli en mycket säker och nära rengöring. När vi inledde projektet så räknade vi med ett tillverkningspris på ungefär 2 000kr, vilket var högre än det vi egentligen fick fram genom vår kapital och finansbudget, vilket blev 1654kr. Enligt vår marknadsundersökning så fick vi fram att 40 % av de tillfrågade kunde betala över 2 000kr för produkten. Priset sattes till kr för att få en så pass stor vinst i företaget att det hade varit lönt att fortsätta. Tillverkningspriset skulle kunna gå ner ytterligare om man lägger ner mer tid på vart man köper allt material, med tanke på att de priser vi räknat med är från Sverige och från olika grossister. Vi valde att köpa materialet från Sverige för att försäkra oss om att kvaliteten är tillräckligt bra, vilket behövs om roboten ska utsättas för de väderförhållanden som finns i Sverige. Om man skulle hitta leverantörer i Kina där man vet att kvaliteten är tillräckligt bra så skulle priset sjunka rejält vilket leder till ökad vinst till företaget, även om transportkostnader skulle bli större. För att vår produkt ska konkurrera ut de andra företagen på marknaden behöver roboten vara unik, vilket den är. Vår lösning är att skapa en säker produkt, där skaderisken är så liten som möjligt. En positiv bieffekt är också att den är billigare, vilket är bra för både företaget och kunden. 14

19 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 4 Analys 5 Slutsats Om vi hade haft möjlighet att ta fram slutprodukten och testa den så tror vi att vi skulle ha fått ett mycket lyckat resultat. Kombinationen av en tät borste som river loss smutsen från rännan och gummiplattorna som skrapar snö, smuts och vatten över kanten tror vi kommer att leda till ett nytt och effektivt sätt att hålla rännan ren. När vi till en början startade projektet visste vi att problemet med smutsiga hängrännor var väldigt stort och att större bostadsföretag lägger flera miljoner kronor varje år på att lösa problemet. Därför tror vi att om den här produkten klarar av de krav som vi har ställt på slutprodukten så skulle det leda till ett gott resultat. Det finns några problem med produkten som vi inte har löst än, det är problem som det är viktigt att hitta en lösning på innan produkten kan lanseras. Exempelvis så är det viktigt att hela produkten är vattentät för att den ska kunna klara av att stå emot regn och snö. En annan viktig sak är att den ska kräva så lite underhåll som möjligt, vi måste noga undersöka och välja ut vilka delar som ska användas såväl i roboten som runt omkring den. Vi skulle även vilja ändra på konstruktionen av borstarna för att underlätta rensningen, enligt ritningen har borstarna en tydlig kant men vi tror att om man den är mer rundad så kommer borstarna att få bort mer smuts. Vi har även planer på att effektivisera roboten genom att installera sensorer i rännan som känner av så fort snö eller smuts hamnar i rännan. Vintertid kan även vatten starta roboten. Det minskar arbetet avsevärt för användaren som inte behöver använda mobilapplikationen för att reglera intervallerna. Mobilapplikationen ska istället användas för att aktivera och avaktivera de olika sensorerna, samt för att ge information om det uppstår problem i rännan. 15

20 RensarLasse - En hängrännerensande robot Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg 4 Analys Källförteckning [1] Tidningen skånskan, Tiotal personer skadade av istappar /tiotal- personer- skadade- av- istappar. Publicerad Hämtad

21 Bilaga A: Planering Bilaga A: Planering Veck a Datum 43 23/10 Deadline - projektplan /11 Minimässa, demonstration av delleverans och delvis fungerande prototyp 46 11/11 Handledning - avstämning av projektplan och krav 47 20/11 Handledning - avstämning av projektplan och krav /12 Handledning - avstämning av projektplan och krav 50 10/12 12/12 Muntlig redovisning, uppvisning av prel.projektrapport Demonstration - projektets utfall 51 20/12 Deadline - slutversion av projektrapport 19

22 Bilaga B: Programmeringskoder för prototypen Bilaga B: Programmeringskoder för prototypen LEGO Creations.7z Figur 1 Figur 2 I detta ovanstående program så snurar borsten i 5 sekunder, sedan så åker den framåt i 1,5 sekunder, och sedan så repterar den detta oändligt många gånger (detta program användes för att testa prototypen). Figur 3 I detta program så har vi gjort samma sak som i figur 2, fast vi har lagt till en timer i loopen som visas i figur 1, på så sätt kan vi få roboten att rensa hängrännan i intervall, detta var ytterligare ett program vi använde för att testa hur vi skulle få just intervallen att fungera. 20

23 Figur 4 Figur 5 Figur 6 I figur 1 ser vi det enda fullständiga program vi har gjort till roboten, det funkar som programmet i figur 1, fast nu så åker kommer den att utföra myblock2 (figur 5) 6 gånger, där den först borstar i 5 sekunder, sedan så åker framåt i 1,5 sekunder. När den har gjort det 6 gånger så kommer den att utföra myblock1 (figur 6) 6 gånger, här borstar den först i 5 sekunder, sedan så kommer den att åka i motsatriktning, sett från den riktning som figur 5 tog, i 1,5 sekunder. När den väll har gjort det så kommer den då börja om från början av programmet, med andra ord så rensar detta program hängrännan kontinuerligt. 21

24 Bilaga C: Programmeringskoder för applikation Bilaga C: Programmeringskoder för applikation Alogoa.java package com.example.robbolasse; import android.os.bundle; import android.app.activity; import android.bluetooth.bluetoothadapter; import android.bluetooth.bluetoothdevice; import android.content.broadcastreceiver; import android.content.context; import android.content.intent; import android.content.intentfilter; import android.view.menu; import android.view.view; import android.view.window; import android.widget.arrayadapter; import android.widget.button; import android.widget.listview; import android.widget.textview; public class Alogoa extends Activity { //För att hitta bluetooth enheter. BluetoothAdapter bluetoothadapter; ArrayAdapter<String> protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); requestwindowfeature(window.feature_no_title); setcontentview(r.layout.activity_alogoa); //Text boxar ListView listahittade; TextView cnxt = new TextView(this); TextView nxtp = new TextView(this); Button auth = new Button(this); cnxt = (TextView)findViewById(R.id.textView1); cnxt.append("välj NXT-enhet: "); nxtp = (TextView)findViewById(R.id.textView2); 22

25 Bilaga C: Programmeringskoder för applikation nxtp.append("välj program: "); auth = (Button)findViewById(R.id.auth1); auth.append("kör"); //För att kunna hitta och connecta till bluetooth enheter. bluetoothadapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); listahittade = (ListView) findviewbyid(r.id.listahittade); listahittade.setadapter(btarrayadapter); registerreceiver(actionfoundreceiver, new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND)); //btarrayadapter.clear(); //bluetoothadapter.startdiscovery(); public boolean oncreateoptionsmenu(menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getmenuinflater().inflate(r.menu.alogoa, menu); return true; protected void ondestroy() { //TODO Auto-generated method stub super.ondestroy(); unregisterreceiver(actionfoundreceiver); } private final BroadcastReceiver ActionFoundReceiver = new BroadcastReceiver() public void onreceive(context context, Intent intent) { //TODO Auto-generated method stub String action = intent.getaction(); if(bluetoothdevice.action_found.equals(action)) { BluetoothDevice device = intent.getparcelableextra(bluetoothdevice.extra_device); btarrayadapter.add(device.getname() + "\n" + device.getaddress()); btarrayadapter.notifydatasetchanged(); } } }; public void author() 23

26 Bilaga C: Programmeringskoder för applikation { btarrayadapter.clear(); bluetoothadapter.startdiscovery(); } } MainActivity.java package com.example.robbolasse; import android.os.bundle; import android.app.activity; import android.content.intent; import android.view.menu; import android.view.view; import android.view.window; public class MainActivity extends Activity protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); requestwindowfeature(window.feature_no_title); setcontentview(r.layout.activity_main); public boolean oncreateoptionsmenu(menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getmenuinflater().inflate(r.menu.main, menu); return true; } public void alogoa (View view) { Intent intent = new Intent(this, Alogoa.class); startactivity(intent); } } 24

27 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga D: CAD- ritning Bilaga D: CADritning 25

28 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp Bilaga E: Logotyp 26

29 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp Bilaga F: Affärsplan Affärsplan RensarLasse Lucas Andersson Filip Nyberg Max Dahlin 27

30 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp Innehållsförteckning Ledargrupp Sammanfattning av företagssatsningen Affärsidé Produkt Marknadsförutsättningar Marknad Konkurrens Marknadsundersökning Marknadsbearbetning Stödaktiviteter Prispolicy Lokaler Starka konkurrensfördelar Resursbehov Budget Startstrategi Starka och svaga sidor Bilaga Bilaga

31 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp Ledargrupp Ledningsgruppen består av samtliga delägare i företaget och alla i vårt företag har lika stor ägarandel. Lucas Andersson, Verkställande Direktör Lucas gick på ett tekniskt program i gymnasium med inrikting design och företagande där de läste företagsekonomi A och B samt gjorde en liknande process som det här projektet. Just nu studerar Lucas på mittuniversitetet i Sundsvall, där han läser civilingenjör med inriktning industriell ekonomi. Lucas är heltidsstudent så han tror inte att det är lägligt att starta ett eget företag, möjligtvis när studierna är avslutade. Filip Nyberg, Marknadschef Filip Läste naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. För tillfället studerar han på mittuniversitetet i Sundsvall där han läser till civilingenjör i industriell ekonomi. Filip tycker inte att det är rätt timing för tillfället att starta ett företag med tanke på studierna. Skulle vara mer lämpligt efter utbildningen. Max Dahlin, Försäljningschef Max gick programmet teknik på gymnasiet där han läste kursen teknikutveckling och företagande, där de hade liknade arbetsuppgifter som det här projektet. För tillfället så bor Max i Sundsvall och studerar på mittuniversitetet där han läser till civilingenjör i industriell ekonomi. Han känner inte för att starta ett eget företag. 29

32 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp Jenny Junemo, Designchef Jenny läste modedesign på gymnasiet, vilket innebar ett flertal designkurser som hon kan dra nytta av i detta projekt. Jenny har även läst kurser i affärsmannaskap och hållfasthetslära på eftergymnasial nivå och just nu studerar hon på mittuniversitetet i Sundsvall till civilingenjör med inriktning teknisk design. Hon tror att marknaden är stor men vill inte starta upp ett företag nu. Sara Johansson, Produktionschef I gymnasiet gick Sara det estetiska programmet med inriktning på teater, det har bidragit till att hon har lättare att möta nya människor. Efter att hon gått ut gymnasiet har Sara arbetat i olika branscher, bland annat inom byggstädning och inom handeln. När hon arbetade inom handeln ansvarade hon en del över dagsredovisning vilket gav henne en inblick i företagande. Just nu studerar hon på mittuniversitetet i Sundsvall till civilingenjör med inriktning teknisk design. Sara tror absolut att produkten hade gått bra på marknaden om en större satsning hade gjort och om mer tid givits. Johan Munter, Utvecklingare Johan har en gymnasieutbildning i management programmet på Thoren Business School Han har lite kunskap om företagsekonomi eftersom han läst kurser på gymnasiet. Johan studerar på mittuniversitetet i Sundsvall till civilingenjör med inriktning datateknik och enligt han så kan han tänka sig att fortsätta med företaget om det går bra Seif Bourogaa, Serviceansvarig 30

33 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp Seif Har jobbat på App- o- teket UF där han var programmeringsansvarig. Han studerar på mittuniversitetet i Sundsvall till civilingenjör med inriktning datateknik. Eftersom han är studerande så vill han inte starta upp ett företag i dagsläget. Sammanfattning av företagssatsningen Vi är sju studenter som studerar på civilingenjörsprogrammet i mittuniversitetet som ligger i Sundsvall. Tillsammans kom vi under ett företagsmöte på en lösning till ett väldigt stort problem. Nu vill vi tillsammans starta upp ett företag i Sverige som säljer en bättre lösning än vad som är tillgängligt på marknaden idag. Affärsidé Vår affärsidé går ut på att sälja en robot som ska ta bort snö, smuts m.m. från hängrännor. Den här idén kommer att vara ett engångsköp som låter fastighetsägare snabbt och enkelt rensa hängrännor utan att anlita personer som gör det åt en. Privatpersoner eller företag som är fastighetsägare är de kunder vi kommer att sälja till. Vad som gör vår idé unik är först och främst att en liknande robot inte finns på marknaden men även att detta är en produkt och inte en tjänst som utför uppgiften. Produkt RensarLasse är en robot som rensar hängrännor från snö, is, löv och dylika orenheter på en löstagbar skena som läggs i hängrännan. Roboten har två borstar som rensar bort snö och löv, sedan finns en sorts skrapa som tar bort isen som bildats på sidan av hängrännan. En slags laddningsstation finns i kanten av rännan, där roboten laddas. Med hjälp utav en bluetooth- app kan man starta och avsluta roboten på distans. Fördelarna med vår produkt är att skaderisken minskar då man slipper gå upp på taket och ekonomin för kunderna blir bättre eftersom vår produkt är 31

34 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp billigare både kortsiktigt och långsiktigt. Nackdelarna med produkten kan vara om roboten fastnar, så måste man ändå gå upp och ta bort det som stör roboten. En till nackdel kan vara att snön som roboten röjer bort kan komma på förbipasserande på gatan nedanför. Vår produkt är unik och finns inte på marknaden i dagsläget, vilket gör det hela svårare eftersom de flesta kunder vill ha en beprövad och säker metod. Roboten har ofärdigutvecklad teknik vilket måste läggas mer tid på. Marknadsförutsättningar Vårt företag kommer att vända sig till fastighetsägare med hängrännor på sina fastigheter. Vi utgår från att fastighetsägarna vill rensa sina hängrännor främst från snö på vinter men även från löv och dylikt under hösten. Våra konkurrenter är de företag som säljer tjänsten att rengöra tak och även en viss produkt som är ute på marknaden för att bli av med snö från tak, vilket är värmeslingor. För att bäst sälja vår produkt kommer vi rikta oss mot nordliga länder där vintern är långvarig. I början av utvecklingen kommer vi fokusera mest i Sverige. Marknad För att få tillgång till produktens alla funktioner krävs att snö och is är ett problem, därför riktar vi oss främst mot länder som har en nordlig longitud. Kunderna är främst stora fastighetsbolag men också privata husägare som känner att de har problem med orenheter i hängrännorna. Det är väldigt svårt att uppskatta den verkliga marknaden, men eftersom snö är ett problem i hela Sverige och nästan alla är fastighetsägare så borde marknaden vara stor. I bilaga 1, som är från vår marknadsundersökning ser vi att svarspersonerna antingen tycker det är en bra idé eller så är de inte helt övertygade om produkten. Det som är viktigt är att det bara var en person som tyckte det var en dålig idé, de andra kan ses som potentiella kunder. 32

35 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp Eftersom vår produkt också tar bort andra orenheter än snö och is så går det att expandera marknaden till länder världen över men det är inget vi kommer fokusera på nu. Produkten som vi kommer producera är unik så vi kommer skapa ett helt nytt område inom takrengöringsbranschen. Det är svårt att avgöra hur marknaden kommer se ut, men tekniken går alltid framåt och det är omöjligt att veta om någon liknande produkt kommer komma fram. Men vi vet att snö och is är ett stort återkommande problem, därför borde marknaden alltid vara stor. Konkurrens Våra viktigaste konkurrenter är takskottare och de som tillverkar värmeslingor. Idag finns det ingen som tillverkar en liknande produkt som vår. Konkurrenternas fördel är att de har erfarenhet och mer kunskap inom området, de har också byggt upp ett förtroende hos kunderna vilket kan ta några år att göra för ett nystartat företag. Speciellt när man kommer med en helt ny produkt. Svagheterna hos konkurrenterna är att genom att kunden väljer deras alternativ så förlorar de både i tid men också ekonomiskt, kortsiktigt och långsiktigt. Fördelen med att välja vår produkt istället för konkurrenternas alternativ är dels kostnaden men också smidigheten. Kunden behöver inte ringa och beställa takskottare som kommer dit utan man kan helt enkelt starta roboten och vänta, medan den gör jobbet. Genom att välja den här produkten kommer kunderna tjäna ekonomiskt, men också spara tid. Marknadsundersökning Vi har genom sidan surveymonkey.com skapat en enkät med fyra frågor: Vad tror ni om en robot som rensar hängrännan på ett smidigt och effektivt sätt, så att ni sparar in ekonomiskt? Hur tar du bort orenheter från hängrännor i dagsläget? 33

36 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp Hur mycket skulle ni kunna tänka er att betala för den här produkten? Vilka krav skulle ni lägga på produkten? Vi skickade sedan ut enkäten till olika avdelningar bland både stora och små fastighetsbolag. De grupper som svarat på enkäten är: ekonomiavdelningar, marknadsavdelningar och chefer. Åldern har legat mellan år. Totalt har vi frågat 11 personer, i bilaga 1 ser ni frågorna och svaren. Marknadsundersökningen ligger som bilaga 1 nedanför. Marknadsbearbetning Vår produkt kommer säljas via internet men den kommer även vara tillgänglig hos få återförsäljare som sysslar med takrensning om intresset finns. Större delen av den reklam vi gör kommer finnas på internet via annonseringssidor som tex google. Mail kommer att skickas till olika fastighetsbolag och affischer kommer vara synliga vid återförsäljarna. Stödaktiviteter Kunderna kommer ha tillgång till support dygnet runt, där man kan få hjälp med allt möjligt angående roboten. Vi kommer även ha ett serviceteam som rycker ut om det uppstår ett problem som inte kan lösas via telefon. Några gånger om året kommer vi även visa upp produkten på seminarier, där intresserade kan ställa frågor och få mer ingående information om hur produkten fungerar. Prispolicy Vårt produktpris kommer bli 2500kr, vilket är billigare än alla alternativ som finns idag. Vi skulle även kunna höja priset till 3000kr om vi ser att produkten säljer bra. Eftersom produkten är unik och otestad så kommer rabatter finnas till de första kunderna för att försöka sälja så mycket som möjligt i början. Det kommer även finnas möjlighet att lämna tillbaka produkten om man inte är nöjd med den, vi tror också att roboten är tålig och ger därför en 7- års garanti. Om man inte har råd att betala hela summan på en gång går det att genomföra en månadskostnad med väldigt låg ränta, för att underlätta vår försäljning. 34

37 [RensarLasse] - [ En hängrännerensande robot ] [Lucas Andersson, Seif Bourogaa, Max Dahlin, Sara Johansson, Jenny Junemo, Johan Munter, Filip Nyberg] Bilaga E: Logotyp Lokaler Vi kommer inte ha några lokaler de första åren, däremot kommer vi anordna seminarier så att kunden kan komma med diverse frågor. Om företaget går bra kommer vi ordna lokaler, där man kan ha mötesrum men även en del där man kan anordna en demonstration av produkten om kunden är intresserad. Eftersom vi väljer att inte ha någon tillverkning själva så kommer företaget vi kommer anlita vara lokaliserade så centralt till vår kundkrets som möjligt, troligtvis nära Sundsvall. Starka konkurrensfördelar Vi tror att produkten kommer konkurrera för att det inte finns något tidigare. Sätt som ska vara så billigt och effektivt som vår produkt. Jag tror även att vi i gruppen är duktig på att bemöta kunder för att kunna sälja produkten på ett bra sätt. Vi har redan nu ett antal kontakter, fastighetsbolag som säger att de är intresserade av produkten. När vi har arbetat med att ta fram vår produkt så har vi strävat efter att ta fram något som ska kunna konkurrera ut de övriga alternativen både gällande effektivitet men också ur en ekonomisk aspekt. Detta genom att bygga den här roboten som på ett lättare sätt kunna utföra arbetet som konkurrenter gör fast billigare och på ett snabbare sätt. Resursbehov Nu ska vi bara försöka få fram en prototyp av vår produkt eftersom det tar väldigt lång tid att få en funktionell slutprodukt. För att kunna bedriva produktionen av den här produkten i framtiden behöver vi nog ha en del personal som är kunnig inom de olika områdena. Programmering, design och ekonomi osv. Vi har även valt att inte tillverka vår robot själva de första åren, utan kommer anlita ett företag som gör jobbet utifrån våra krav. 35

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson Verksamhetsår: 2014-15 Skola: Polhemsgymnasiet Vd:ns namn: Julia Karlsson Adress: Bratteråsgatan E- post: julia- kar@hotmail.com AFFÄRSPLAN UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF Innehåll 1. PERSONAL

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Laborationsrapport av robotprogrammering

Laborationsrapport av robotprogrammering KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laborationsrapport av robotprogrammering Programmering av LEGO MINDSTORMS robot Rikard Bjärlind 2012-09-07 E-post: bjarlind@kth.se Introduktionskurs i datateknik (H12) II1310

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN PROGRAMMERING I NXC Namn: Michel Bitar 2012-08- 25 E- post: mbitar@kth.se Introduktionskurs i datateknik, II1310 Sammanfattning Intressant och lärorik laboration om att programmera

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Magnus.eriksson@miun.se 1 / 16 Fyra civilingenjörsprogram Datateknik Elektroniksystem

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen?

LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen? ICT LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen? Daniel Lindfors 12/9/07 dlindf@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Denna laboration

Läs mer

LEGO Mindstorm-robot

LEGO Mindstorm-robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN LEGO Mindstorm-robot Programmering av LEGO Mindstorm-robot i språket NXC Kim Hammar 2/6-2013 Kimham@kth.se Introduktionskurs i Datateknik 1311 Sammanfattning En viktig del av

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Slutrapport Get it going contracts

Slutrapport Get it going contracts Slutrapport Get it going contracts Författare: Anthony Dry Datum: 2011-06-02 Program: Utvecklare av digitala tjänster Kurs: Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7.5p Linnéuniversitetet (Kalmar) Abstrakt

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Loggbok lag 1. Problem/Aktivitet Ansvar Klart Brainstorming av kravspec OS 7/11

Loggbok lag 1. Problem/Aktivitet Ansvar Klart Brainstorming av kravspec OS 7/11 Loggbok lag 1 Datum: 7/1115 Brainstorming av kravspec 7/11 Datum: 10/1215 Funderade på kravsspecen, brainstormade lite Per vill ha en R2D2 Första skiss i CAD 10/12 Vidare på kravspec 19/1 Research av komponenter

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Rafel Ridha Projektdefinition

Rafel Ridha Projektdefinition Rafel Ridha Projektdefinition Utveckling av applikation för Windows Phone Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentförfattare Rafel Ridha Dokumentnamn Projektdefinition xx.pdf Version 0.3 E-post rafelr@kth.se

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Sammanfattning Användaren Problemställning Metod

Sammanfattning Användaren Problemställning Metod Wheel Clean Buddy Sammanfattning Denna rapport behandlar utvecklingen av en produkt som rengör rullstolshjul. Rapporten innehåller möjliga användare, förklarar problemställningen och begränsningar med

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

[Introduktion till programmering ]

[Introduktion till programmering ] KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN [Introduktion till programmering ] [Laboration med NXC] Tobias Johansson 05/09/13 tobiaj@kth.se Introduktionskurs i datateknik, II1310 Sammanfattning Vad som gör en ingenjör

Läs mer

PROGRAMMERING AV LEGO-ROBOT VIA NXC

PROGRAMMERING AV LEGO-ROBOT VIA NXC KTH KISTA PROGRAMMERING AV LEGO-ROBOT VIA NXC FELSÖKNING AV KOD I BricxCC Fredrik Radholm 28082014 Radholm@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Jag och några andra skulle uträtta

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

En resa genom robotarnas värld!

En resa genom robotarnas värld! En resa genom robotarnas värld! Bord: Andreas, Daniel och Simon Andreas sågade brädorna till bordet, Daniel och Simon höll fast brädorna så att det skulle bli lättare för Andreas att såga. Det gick inte

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Felsökande av en Lego Mindstorm robot

Felsökande av en Lego Mindstorm robot KTH Felsökande av en Lego Mindstorm robot Med hjälp av NXC Hampus Liljedahl 3/9-12 hliljed@kth.se Introduction to Computer Studies II1310 Sammanfattning Jag har gjort en labb där jag felsökte en färdigskriven

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning Haldex Traction Systems AB

Ingenjörsinriktad yrkesträning Haldex Traction Systems AB Ingenjörsinriktad yrkesträning Haldex Traction Systems AB Haris Omeragic M 04 2008-06-04 1 Haldex Traction Systems AB Haldex är ett företag som utvecklar innovativa lösningar till fordonsindustrin. Fokusering

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Introduktion till programmering med hjälp av Lego Mindstorm

Introduktion till programmering med hjälp av Lego Mindstorm Kungliga Tekniska Högskolan Introduktion till programmering med hjälp av Lego Mindstorm Laborationsrapport gällande programmering inom NXC Simon Jansson 31 08 2014 simonjan@kth.se Introduktionskurs i datateknik

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 02 Innehåll - Listen to the boss 03 Verksamhetsbeskrivning - Affärsidé, Mission, Vision 03 Ledstjärnor - Välmående, personligt, trygghet 04 Who are we? - Organisation 05 Swot och mål

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Sandra Granlund, Louice Karlberg, Alexander Jönsson, Viktor Hallberg, Hoang Le Tran

Sandra Granlund, Louice Karlberg, Alexander Jönsson, Viktor Hallberg, Hoang Le Tran MITTUNIVERSITETET Examinator: Leif Olsson, leif.olsson@miun.se, Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se. Mikael Bylund, mikael.bylund@miun.se. Kenneth Berg, kenneth.berg@miun.se. Pär Åslund, par.aslund@miun.se

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

Programmering av en Lego robot

Programmering av en Lego robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖSKOLAN Programmering av en Lego robot - En laboration i kodning i språket NXC Felix Thim 2012-09-06 fthim@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Denna rapport handlar

Läs mer

Vedklabben UF. www.vedklabbenuf.se. - Vi värmer ditt hem! 2011-2012

Vedklabben UF. www.vedklabbenuf.se. - Vi värmer ditt hem! 2011-2012 Vedklabben UF - Vi värmer ditt hem! 2011-2012 Styrelsemedlemmar: Martin Wieslander Simon Gustavsson Martin Torstensson Niklas Nilsson Kommun: Varberg Län: Halland Peder Skrivares skola www.vedklabbenuf.se

Läs mer

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11 Affärsplan Innovation camp 2016 Grupp 11 Innehållsförteckning Organisation 3 Vilka är vi? 3 Vår tjänst - IC for you 4 Utseende och innehåll 4 Ekonomi 5 Inkomster 5 Utgifter 5 Målgrupp 6 Koppling till avfallstrappan

Läs mer

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola,

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, Snake Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, 2015-05-18 Oskar Petersen, I-12 Handledare: Bertil Lindvall Abstract Denna rapport beskriver ett projekt där ett klassiskt

Läs mer

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN Din agent i Asien Det kan vara svårt att göra smarta affärer i en världsdel du inte själv är verksam i. Därför har du allt att vinna på att samarbeta med en agent som förstår

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Ayumi Sjöbergh Miyake 1 september 2012 miyake@kth.se II1310 Introduktionskurs i datateknik 1 Sammanfattning Laborationen gick ut på att hitta och rätta

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Programmera Lego Mindstormsrobotar

Programmera Lego Mindstormsrobotar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmera Lego Mindstormsrobotar En introduktion till programmering Oskar Rosén 28/08-12 oros@kth.se Introduktion i datateknik (II1310) Sammanfattning Denna laboration gav

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget The Human Robots Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Häggdångers

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Lycka till! Joacim & Madelaine

Lycka till! Joacim & Madelaine Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST TENTAMEN MARKNADSFÖRING, EFO706 2013-04-25, torsdag, Tid: 08.10-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna. Skriv din kod

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Digitalt lås för ditt hem. An ASSA ABLOY Group brand

Digitalt lås för ditt hem. An ASSA ABLOY Group brand Digitalt lås för ditt hem An ASSA ABLOY Group brand Förenkla ditt liv Med Yale Doorman slipper du tänka på nycklarna. Öppna enkelt med en kod istället. Du slipper vänta på att hantverkaren ska dyka upp

Läs mer

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar.

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar. En stad består av många händer och huvuden som måste samarbeta för att allt ska fungera effektivt. Som fastighetsägare har du en viktig roll här, om din fastighet ligger vid en av Västerås stads gator.

Läs mer

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning]

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] Kevin Lane 28/8-12 klane@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 1 Sammanfattning I denna laboration så fick vi programmera och felsöka en LEGO-robot.

Läs mer

Labbrapport - LEGO NXT Robot

Labbrapport - LEGO NXT Robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Labbrapport - LEGO NXT Robot Programmering och felsökning Stefan Sarkis 2014-09-02 ssarkis@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II1310) Sammanfattning Denna rapport handlar

Läs mer

NXT LEGO-robot laboration Programmering och felsökning av en LEGOrobot

NXT LEGO-robot laboration Programmering och felsökning av en LEGOrobot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN NXT LEGO-robot laboration Programmering och felsökning av en LEGOrobot Gabriel Vilén 30/8-2012 gvilen@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Vi har programmerat

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS... GRUNDKURS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 SKÄRMUPPBYGGNAD... 4 ROBOT EDUCATOR... 5 PROGRAMMERINGSRUTAN... 5 KNAPPARNA OCH KLOSSARNA... 6 UPPGIFTER... 8 ATT ANVÄNDA

Läs mer

Felsökning av mjukvara

Felsökning av mjukvara KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Felsökning av mjukvara Programmering av en NXT-robot Max Kufa [03/08-13] mkufa@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II1310) Sammanfattning Syftet med laborationen var att

Läs mer

Programmeringsappar. Av Alex

Programmeringsappar. Av Alex Programmeringsappar Av Alex Omdöme 4/5 40 Kr 10+ År Robot School Robot School kommer från företaget Next is Great I appen Robot School hjälper man roboten R-obbie att nå sitt batteri genom att placera

Läs mer

DAGBOK HB ADVENTURE TEAM. Vårat lag: Jinci, Ida, Jennifer, Felicia Lagledare: Hans

DAGBOK HB ADVENTURE TEAM. Vårat lag: Jinci, Ida, Jennifer, Felicia Lagledare: Hans DAGBOK HB ADVENTURE TEAM Vårat lag: Jinci, Ida, Jennifer, Felicia Lagledare: Hans HB Adventure TEAM Vi anmälde ett lag under våren men bestämde sedan att vi skulle ha två lag eftersom de flesta som var

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare.

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare. 2014-01-22 PROJEKTPLAN Version 1.1 Granskad Status Godkänd LIPS Projektplan i 2014-01-22 PROJEKTIDENTITET 2014/2015 Njudungsgymnasiet T4 Namn Ansvar Telefon E-post Isak Linehag Dokumentansvarig 070-332

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Vad gör vi här? Programmeringsteknik fördjupningskurs (EDAA01; 7,5hp) Valfri för F, N & BME (kan läsas från åk 2 eller i sommar!) Avancerad

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6.

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6. Innehållsförteckning Om företaget 2 Affärsidé 3 Målsättning 3 Marknad 3 Produkt 4 SWOT-analys 5 Marknadsföring 6 Finansiering 6 Konkurrens 6 Kunden 7 Tidsplan 8 Likviditetsbudget 9 Resultatbudget 10 SunShine

Läs mer

Programmering med NXC Lego Mindstorm

Programmering med NXC Lego Mindstorm KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering med NXC Lego Mindstorm INTRODUKTIONSKURS I DATATEKNIK (II1310), LABB Klawi@Kth.se Kasper Wikman 2013-08-27 Sammanfattning: Många har sedan lång tid tillbaka varit

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Mallen skall ses som ett arbetsmaterial, vilket betyder att andra kompletterande delar

Läs mer

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar Projektarbete i gymnasieskolan Elevens frågor och svar Anders Danell och Mats Eriksson, Katedralskolan 2002 Innehåll 1. VILKET SYFTE HAR DET HÄR HÄFTET?... 3 2. VILKET SYFTE HAR GYMNASIESKOLANS PROJEKTARBETE?...

Läs mer

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil Till Projektet Bluetoothstyrd bil Av Erik Olsson Fornling Handledare: Fredrik Johansson n söndagen den 18 mars 2012 Sidan 1 (7) Sammanfattning Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Arbetsmaterialet är gjort för att användas i Värmlandskooperativens Utbildning för utveckling

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer