Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015"

Transkript

1 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015

2 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att Har arrangerat/samarrangerat en lokal tävling eller högre (oavsett klubben: disciplin) föregående år (Gäller ej nyansluten klubb). Arrangerar eller samarrangerar en tävling under innevarande år, samt kan arrangera en omgång av Allsvenskan under innevarande år om så krävs. Har betalat alla avgifter till respektive omgång föregående år till både arrangerande klubbar och Stockholms Läns Ridsportförbund. Medger att Stockholms Läns Ridsportförbund kan ålägga deltagande klubb att anordna tävling. Stockholms Läns Ridsportförbund har som mål att varje förening i distriktet skall ha möjlighet att kunna delta med lag i någon av Allsvenskorna. Tävlingsverksamheten i distriktet bygger på ett solidariskt ansvar och att alla föreningar som önskar delta i Allsvenskan skall vara beredda att arrangera eller vara medarrangör i en omgång. Stockholms Läns Ridsportförbund rekommenderar föreningarna att anmäla sina ryttare till träffarna om Värdegrunder. Stockholms Läns Ridsportförbund rekommenderar också klubbarna att närvara på det Allsvenskamöte (Tävlingsmötet) som hålls varje år i oktober. Ryttare får bara starta i Allsvenskan för en klubb och i ett distrikt per år. Häst/ponny får bara starta i ett lag per Allsvenskaomgång. Gäller endast ponny Hoppning Är öppet för ryttare upp till 20år. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Klubb med lag i elitserien och/eller Div. I tillåts att i aktuell serieomgång med final låna 1 (en) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna, samt skriftligt tillställas respektive distrikt (för Div. I) innan anmälningstidens utgång för första omgången. I övriga divisioner får ryttare ej lånas in. Dressyr Är öppet för ryttare upp till 20år. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Allianslag får förekomma mellan 2 klubbar från Stockholmsdistriktet i Elit och Div. I. Deltagande lag som inte startar i samtliga grundomgångar blir uteslutna. Stockholms Läns Ridsportförbund ser Div. II och Div. III som breddverksamhet där många ryttare och hästar/ponnyer ska beredas möjlighet att få en grundläggande tävlingsutbildning.

3 2 Tävlingarna ska hållas i en vänskaplig anda. Det är viktigt att tävlingsplatserna genomsyras av Stockholms Läns Ridsportförbunds värdegrund, god kvalité och högt säkerhetstänk. I övriga divisioner får allianslag ej förekomma, (d.v.s. att låna in ryttare är ej tillåtet). Propositioner: Anmälan: Lag som anmält och inte avser att starta serien: Resultat: Domare dressyr och stilhoppning: Lag: För samtliga Allsvenskaomgångar skall läggas in i TDB. Hoppning: I det fall Allsvenskan arrangeras tillsammans med flera klasser, ska förklassen gå i direkt anslutning till Allsvenskaklassen. Anmälan av deltagande lag sker till Stockholms Läns Ridsportförbund via hemsidan: före den 30 september Anmälan skall innehålla klubbnamn, lagledarens namn, adress, mail och tel. Inför varje omgång ska lagledare i tid anmäla/avanmäla lag till arrangör enligt proposition. Det räcker alltså inte att enbart anmäla deltagande till Stockholms Läns Ridsportförbund. Stockholms Läns Ridsportförbund fakturerar alla omgångars lagavgifter i förskott. Vårens omgångar jan-jun faktureras i december. Höstens omgångar jul-nov faktureras i maj. Stockholms Läns Ridsportförbund betalar efter genomförd omgång ut lagavgift till respektive arrangerande klubb. Utbetalningen sker till, av klubben angivet konto i Idrott Online. OBS! Det räcker alltså inte att enbart anmäla till Stockholms Läns Ridsportförbund att lag skall delta. I de divisioner i Allsvenskan som har en final (istället för omgång 3) så fakturerar Stockholms Läns Ridsportförbund de tävlande klubbarna för den omgångsavgiften. Inga avgifter för finalomgång skall betalas till den klubb som arrangerar finalen. Skall snarast meddela detta till Stockholms Läns Ridsportförbunds kansli. Sker avanmälan före fakturans förfallodag krediteras avgiften. När lag avanmäler sig därefter återbetalas ingen avgift. OBS Lag som ej avanmäler sig inför första omgången och inte kommer till start kommer att extrafaktureras en kostnad på 500kr som tillfaller arrangören. Från varje omgång redovisas i TDB senast 2 dagar efter genomförd tävling. Domare från deltagande klubbar bör ej användas i lagklasser. Gäller dock ej överdomare. (Gäller dressyr) Domare bör ej döma flera omgångar inom samma grupp. (Gäller dressyr- och stilhoppningsdomare). Om plats finns i Div. I, Div. II och Div. III får klubb delta med två lag. Häst/ponny får endast starta i ett lag per omgång. Ryttare får, om klubben har två lag, delta med en ponny/häst per lag.

4 3 Poängberäkning: Priser: Prisutdelningarnas genomförande Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat i högre/lägre division får starta i alla omgångar i lägre/högre division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Deltagande klubb äger rätt att ändra lagsammansättningen vid varje omgång. För att få delta i omgång 2 måste lagen ha fullföljt omgång 1. För att få delta i omgång 3 resp. final måste lagen ha fullföljt omgång 1 och omgång 2. Häst/ponny måste ha uppnått viss ålder enl. respektive TR för att få starta viss klass/vissa klasser. Ålder för ryttare gäller enligt TR1 (i hoppning gäller reglerna för avd A) Uppklassning av ekipage gäller från och med lokal tävling, (gäller dressyr) Se mom.212 TR II. Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller lika många poäng som antalet startande lag i första omgången +1 poäng. Andraplacerade laget erhåller lika många poäng som antalet startande lag i första omgången -1 poäng. Tredjeplacerade laget erhåller lika många poäng som antalet startande lag i första omgången -2 poäng osv. Exempel: 9 startande lag i första omgången, ger nedanstående poäng i alla omgångar för Allsvenskor som rids i tre omgångar samt i första och andra omgången för de Allsvenskor som rids i två omgångar och en final. 1:a plats ger 10 p, 2:a plats, 8 p, 3:e plats, 7 p, 4:e plats, 6 p, och så vidare I de Allsvenskor som har två omgångar och en final, startar samtliga lag i finalen på 0 poäng. Startordning skall lottas. Om lag i en omgång är likaplacerade i dressyr, skiljs de åt genom att räkna ut poängen under det allmänna intrycket i respektive omgång. I grundomgångarna står arrangören för priserna. I grundomgångarna 1,2 och 3 i Div. I, Div. II och Div. III ansvarar arrangören för rosetter, hederspriser och plaketter till samtliga placerade lag enl. TR. Stockholms Läns Ridsportförbund står för priserna i finaler, och vid slutresultatet efter omg 3. I finalerna och efter totalresultat i omgång 3, i Div. I, Div. II och Div. III erhåller vinnande lag Stockholms Läns Ridsportförbunds segertäcken, rosetter och plaketter. Övriga placerade lag (enl. TR) i finalerna samt totalt efter omg. 3 erhåller Stockholms Läns Ridsportförbunds rosetter och plaketter. Hederspriser ansvarar arrangören för. I dressyr är det först prisutdelning individuellt, för ponny kategorivis, därefter prisutdelning för lag.

5 4 I de divisionerna med en omgång 3, istället för final, så genomförs först en prisutdelning gällande den 3:e omgångens tävling, dessa priser står arrangören för. Därefter genomförs en prisutdelning för det totalsegrande laget samt för de övriga placerade lag (enl. TR) som erhåller Stockholms Läns Ridsportförbunds Segertäcken, rosetter och plaketter. Hederspriser ansvarar arrangören för. Överträdelser Överträdelser mot bestämmelserna medför uteslutning av ekipage/lag, även om det upptäcks i efterhand. Om överträdelse av reglerna upptäcks på plats har överdomaren rätt att utesluta ekipage/lag. Frågor: Datum för publicering:

6 Klasser Ridsportallsvenskan Div. II hoppning 2015 Våren Hoppning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage där de tre främst placerade räknas. I lag med fyra ekipage skall en ryttare vara junior el Ung ryttare (21år). Ekipage som placerat sig i 1,30 hoppning eller högre under pågående eller föregående år får ej starta Div. II. Ekipage som deltagit i Div. I eller högre föregående år får ej starta Div. II. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div. II och Div. III delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Alla i laget rider på samma höjd. Omgång 1, 2 Omgång 3/ Final 1,10-hoppning bed A:1a Lagklass 1,15-hoppning bed A:1a

7 Klasser Ridsportallsvenskan Div. III hoppning 2015 Hösten Hoppning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage där de tre främst placerade räknas. I lag med fyra ekipage skall en ryttare vara junior eller Ung Ryttare (21år). Ekipage som placerat sig i 1,20 hoppning eller högre under kalenderåret får ej starta Div. III. Ekipage som deltagit i Div. II eller högre pågående år får ej starta Div. III. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div. II och Div. III delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Samtliga ryttare i laget rider samma på samma höjd. Omgång 1, 2 Omgång 3/ Final 1,00-hoppning bed A:1a 1,05 hoppning bed A:1a

8 Dressyrallsvenskan Div. I 2015 Hösten Dressyr Juniorer/Unga Ryttare/Seniorer Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Ekipage som under innevarande kalenderår placerat sig i MsvA el. högre dressyr med kvalificerande resultat, 62 % el. högre får ej starta Div. I. Vid många anmälda lag i Div. 1, delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de sex lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de fyra lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Msv B: Msv B:3 2008

9 Dressyrallsvenskan Div. II 2015 Våren Dressyr Lag skall bestå av tre ekipage. I lag där juniorer eller unga ryttare ingår, får en av dem lägga till 2 % på erhållet resultat. Exempel: procenträkning för J/YR: 62,530 % x 1,02 = 63,781. Denna regel gäller endast 1 (en) ungdomsryttare ingående i aktuellt lag. Denne ryttare skall meddelas av lagledare till sekretariatet före lagklassens start. Ekipage som placerat sig i Msv B:3 eller högre under pågående eller föregående kalenderår får ej starta i Div. II. Ekipage som deltagit i Div. I dressyr föregående höst får ej starta i Div. II. Vid många anmälda lag i Div. II delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de sex lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de fyra lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt A: Lätt A:4 2015

10 Dressyrallsvenskan Div. III 2015 Våren Dressyr Lag skall bestå av tre ekipage. I lag där juniorer eller unga ryttare ingår, får en av dem lägga till 2 % på erhållet resultat. Exempel: procenträkning för J/YR: 62,530 % x 1,02 = 63,781. Denna regel gäller endast 1 (en) ungdomsryttare ingående i aktuellt lag. Denne ryttare meddelas av lagledare till sekretariatet före lagklassens start. Ekipage som placerat sig i LA:4 eller högre under pågående eller föregående kalenderår får ej starta i Div. III. Ekipage som deltagit i Div. I dressyr föregående höst eller någon omgång av Div. II dressyr pågående vår, får ej starta Div. III. Vid många anmälda lag i Div. III delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de sex lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de fyra lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt B: Lätt B:3 2007

11 Ponnyallsvenskan Div. I hoppning 2015 Våren Hoppning Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div. I, delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. OBS! Koefficient i sista omgången! Poängen från Div. 1 sista omgång ges koefficienten 1,5. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Om lagets sista ryttare inte kan påverka resultatet behöver denne inte rida. Gäller oavsett grundomgång eller omhoppning. Ekipage får ej starta i samma omgång i elit och Div. I. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt B bed. A:1a Lätt A bed. A:1a rids med koefficienten 1,5 poäng.

12 Ponnyallsvenskan Div. II hoppning 2015 Hösten Hoppning Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Ekipage som placerat sig i Lätt A eller högre under kalenderåret får ej starta Div. II. Ekipage som deltagit i Div. I eller högre pågående år får ej starta Div. II. Ekipage som deltagit i Div. III får starta Div. II samtliga omgångar. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div. II delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Om lagets sista ryttare inte kan påverka resultatet behöver denne inte rida. Gäller oavsett grundomgång eller omhoppning. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt C bed A:1a Lätt C + 5 bed A:1a

13 Allmänna bestämmelser Ponnyallsvenskan Div. III hoppning 2015 Våren Hoppning Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, Där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. I första hand avgör antal fel på hinder och i andra hand stilpoängen. Aktuellt stilhoppningsprotokoll finns för nedladdning på Svenska Ridsportförbundets hemsida: sprotokoll.pdf Ekipage som placerat sig i Lätt B eller högre under pågående eller föregående år får ej starta i Div. III. Ekipage som deltagit i Div. II eller högre pågående eller föregående år får ej starta i Div. III. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div. III delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Om lagets sista ryttare inte kan påverka resultatet behöver denne inte rida. Gäller oavsett grundomgång eller omhoppning. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt D bed A + stilbedömning Lätt D+5 bed A + stilbedömning

14 Ponnyallsvenskan Div. I dressyr 2015 Våren Dressyr Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Lag med fyra ponnyer får tillhöra samma kategori. Ekipage som deltagit i Elitallsvenskan i dressyr föregående år och vars lag kvarstår i Elitserien får ej starta i lägre division för samma klubb nästföljande år. Vid många anmälda lag i Div. I, delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de fem lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de tre lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. I finalen startar samtliga lag på noll poäng. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lagtävlansprogram för Lätt A:P Ponnyallsvenskan 2013

15 Ponnyallsvenskan Div. II dressyr 2015 Hösten Dressyr Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Ekipage som placerat sig i LA:P1 eller högre under kalenderåret får inte starta Div. II. Ekipage som deltagit i Div. I dressyr eller högre under kalenderåret får ej starta i Div. II. Ekipage som deltagit i Div. III får rida Div. II samtliga omgångar. Vid många anmälda lag i Div. II delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de fem lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de tre lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. I finalen startar samtliga lag på noll poäng. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före, vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt B: Lätt B:3 2007

16 Ponnyallsvenskan Div. III dressyr 2015 Våren Dressyr Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Ekipage som placerat sig i LA:1 eller högre under kalenderåret eller året innan får inte starta Div. III. Ekipage som deltagit i Div. I dressyr under kalenderåret eller Div. II dressyr eller högre föregående år får ej starta i Div. III. Vid många anmälda lag i Div. I, Div. II och Div. III, delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de fem lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de tre lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. I finalen startar samtliga lag på noll poäng. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före, vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omg 1 och 2 Omgång 3 /Final LC: LB:1 2015