Hur får du igång fibernätet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur får du igång fibernätet?"

Transkript

1 T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet?

2 Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R F R I H E T E N! Ni har tagit ett stort och viktigt steg i er bygd. Ni har beslutat att investera i ett fibernät. Det är detsamma som att försäkra er om att såväl privat personer, lantbrukare som företag har en pålitlig och framtidssäker kommunikation med omvärlden. Idag tänker vi mest på Internet, TV och telefoni men runt hörnet väntar oerhört många fler spännande tjänster inte minst vad gäller trygghet och hälsa. Vi på Zitius vill påstå att vi är den kommuni kations operatör i Sverige som är mest lämpad att jobba med just byalag. Det finns många anledningar: Nu ska ni välja en rad olika partners såsom projektörer och entreprenörer. De ska hjälpa er att bygga fiber nätet. Det viktigaste valet på sikt är kanske dock att utse en kommunikations operatör (KO) som ska belysa ert nät och se till att det fungerar. KO är den medspelare som ni kommer att leva med allra längst. Zitius har lång erfarenhet, god renommé och hög kvalitet på stamnäten. Vi ägs av Telia och använder nät av s.k. Skanova-kvalitet. Zitius är störst i Sverige på öppna nät. Era medlemmar kan fritt välja tjänster från alla marknads ledande varumärken på marknads portalen Qmarket. Zitius är i hela sin företagskultur och tillgänglig het en partner som passar byalag. Vi talar samma språk. Som grädde på moset får du tillgång till vårt värde fulla projektstöds verktyg Fiber till Alla. Och det får du helt gratis! Vad är skillnaden? Om du inte är bekant med branschen sedan tidigare, kan det vara svårt att hålla isär olika begrepp. Läs på folderns baksida om skillanden mellan kommunikations operatör och tjänsteleverantör. Sveriges största öppna nät! Om ni ansluter ert fibernät till Zitius nät kommer det att vara del av Sveriges största öppna nät. Alla tjänste leverantörer som vill, ges tillgång. Föreningens medlemmar kan fritt välja de leverantörer man vill ha.

3 Så här går det till! u TA KONTAKT MED OSS REDAN FRÅN BÖRJAN......så får du mycket värdefullt stöd och tillgång till vårt projektstödsverktyg Fiber till Alla. u DU BÖR ABSOLUT GÖRA DET SENAST HÄR! Ett antal initiativtagare samlas och beslutar sig för att man vill bygga ett fibernät i bygden. En förening bildas, registreras och en interimsstyrelse tillsätts. Stadgar antas på en föreningsstämma. Lägg fast det geografiska om rådet som är aktuellt för fibernätet och börja rekrytera medlemmar. Det är en ekonomisk fördel både för den enskilde och föreningen att ha hög anslutningsgrad. Ta in en medlemsinsats som täcker kost naderna för en förprojektering. BILDA FÖ RE NI NG RE KRY T E RA M E DLE M M AR En förprojektering ger er en grov ekonomisk uppskattning av projektet och ungefärlig kostnad per anslutning. Detta underlättar vidare medlemsrekrytering samt utgör underlag för upphandlingar och ansökan om bredbandsstöd. F Ö R P R O J EK T ER I N G Fyll i ansökan om bred bandsstöd och lämna in till Länsstyrelsen så snart du kan. Information om vilka uppgifter som behövs och hur ansökan fylls i finns på Länsstyrelsernas webbplatser. ANSÖK OM BIDRAG

4 Att by gga et t fiber...är ett nä omfa t... ttande p rojekt. O fta finns erfarenh det fanta et, kuns kaper o stiskt ch gott Detta till om frivill trots eft ig a. erfrågar och hjälp många ty från myn d lig are riktlin digheter jer och leve rantörer. Zitius ha r tagit fa sta på d mycket etta och användb utarbeta a rt verkty t ett tillgång g som d till HELT in fiberföre G R A TIS och ning får fibert utan fö illalla.s rpliktels e, se n ästa sid e a. u mycket Förbered och påbörja upphandlingar avseende samt liga tjänster och produkter som behövs i projektet såsom projek tering, material, grävning/plöjning, fiber installation, kommunikations operatör samt drift/underhåll. Alla som söker bredbandsstöd måste konkurrens utsätta sina inköp. U P P HA N D L IN GA R På en föreningsstämma be slutar ni att bygga fibernätet. Sätt en maxkostnad per anslutning som ger styrelsen handlingsfrihet efter som det ofta tillkommer kostnader senare i projektet som kan vara svåra att förutse. STÄMMOBESLUT Nu görs en detaljerad projek tering som slutligt underlag för byggnationen. Teckna bindande anslutningsavtal med medlem marna samt mark ägaravtal. Ta in delar av medlems insatsen så att föreningen har likviditet under projektets gång. P RO J E KT E RI NG Nu händer det saker som syns i bygden. Grävmaskiner och rullar med slang förflyttar sig genom landskapet. Låt gärna nya medlemmar komma med så länge gräv maskinen inte har passerat. Om projektet är välplanerat och förankrat går detta stadie snabbt och smidigt. BYGGFA S Projektet är nu framme vid den tidpunkt vi alla har väntat på nätet skall ljussättas och tjänsterna tas i bruk. Nu skall projektet slut rapporteras till såväl medlemmarna som Läns styrelsen och det blir spännande att se om tidsplan och budget har kunnat hållas. DRIFTSÄTTNING

5 Kontakta oss på så hjälper vi er att komma igång! Fiber till alla! ANVÄND VÅRT PROJEKTSTÖDSVERKTYG GRATIS OCH UTAN FÖRPLIKTELSE GENOM HELA FIBERPROJEKTET VAD ÄR FIBERTILLALLA.SE? Ni har inlett er resa i ett givande och intressant fiberprojekt. På Zitius vill vi hjälpa er att få en så bra start som möjligt! Vi har tagit fram ett verktyg som underlättar ert arbete avsevärt. Det hjälper föreningar och byalag att värva medlemmar och samla in intresse anmälningar, ladda upp medlemsavtal och kommunicera med medlemmarna genom nyhetsbrev. Portalen används från start till mål i ert fiberprojekt. Den är mycket användar vänlig och enkel att komma igång med. Kostnadsfritt & utan förpliktelse! GÖR SÅ HÄR! Rita upp ert geografiska område på kartan och läs in alla adresser som är aktuella för er förening. Området publiceras på fibertillalla.se där era medlemmar enkelt kan hitta till fiberföreningen och er beskrivning över fiberprojektet. Alla intresserade anmäler sig på fibertillalla.se och fyller i sina kontaktuppgifter. När alla fibersugna i ert område har anmält sig, har föreningen ett perfekt underlag för en projektering och ni har sparat mycket arbete både i föreningen och hos projektören. Använd verktyget genom hela projektet. Skicka ut nyhetsbrev, sprid och ta in anslutningsavtal osv. Här har du hela medlemsregistret och arkiverar all korrespondens och avtal. Ert fibertillalla-konto fortsätter att leva även efter driftsättning. Håll medlemsregistret uppdaterat och fortsätt att kommunicera med medlemmarna via medlemsbrev. När det är dags att ansluta fler fastigheter och nya medlemmar finns allt ni behöver lätt tillgängligt direkt. Det här kan du göra med fibertillalla.se Översiktskarta på projektet Medlemsregister Mallar för bl a olika avtal mm Publik beskrivning Uppdateringar alla medlemmar kan följa projektet! Nyhetsbrev Hantera intresse anmälningar och medlemsavtal m m. Kostnadsfri support. Vi erbjuder alla fiberföreningar ett eget fibertillallakonto. Förutom inloggning till portalen får föreningen en kostnads fri utbildning av er egen fibertillalla-expert samt support i verktyget.

6 Kommunikationsoperatör (KO)......är det företag som belyser ert fibernät. Det betyder att KO ser till att det finns signal i fibern och att den fungerar. KO installerar och ansvarar för den aktiva elektroniken i föreningens teknikskåp. Zitius är den kommunikations operatör som är störst i Sverige på öppna nät. Det betyder att före ningens medlemmar helt fritt kan välja de tjänster man vill ha från flest leverantörer. KOMMUNIKATION SOP E RATÖR Tjänsteleverantör (TL)... Marknadsportal......är den hemsida där du beställer dina tjänster. Zitius marknadsportal är...är det företag du väljer som leverantör av dina tjänster Internet, telefon och/eller TV. Zitius ger alla TL som vill, tillgång till ert nät. M ARKNADSP O RTAL T J Ä N S T EL EV ER A N T Ö R ER Zitius Service Delivery AB Processvägen Mölnlycke Lofthouse Kommunikation Z I T I U S K O M M U N I K AT I O N S O P E R AT Ö R E N S O M Ä R STÖRST I SVERIGE PÅ ÖPPNA NÄT

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen internet, tv, telefoni och trygghetstjänster lokal närvaro, långsiktighet genom kommunalt ägande, öppet nät Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Fiber for bredband TV a telefoni

Fiber for bredband TV a telefoni 4 Forshaga kommun Fiber for bredband TV a telefoni, ha nara till djur och natur, men anda ha samma forutsattningar till kommunikation som de som bor pa stqfre orter. Det amivskvalitet." 2 Fiberoptiskt

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer