Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt"

Transkript

1 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv innebär att leva lyckligt, vara framgångsrik och njuta av ett överflödande liv. Under de följande 31 dagarna kommer jag att beskriva vad det innebär att leva ett liv som är välsignat av Gud oavsett dina omständigheter. På sidorna ur min bok Hur du maximerar ditt liv berättar jag om mannen i Psalm 112 som lever ett välsignat liv och vad det var som gjorde att hans liv blev välsignat. När vi under den kommande veckan ser på den här mannens liv är min bön att du ska bli uppmuntrad. Det första psalmisten börjar med är att ge ära; Lovsjung Herren! Är inte det intressant? Ett välsignat liv börjar med att du känner Gud och utifrån den relationen kommer ett hjärta av lovsång och tacksamhet. Bibeln lär oss att den som lovsjunger Gud av hela sitt hjärta har ett hjärta som är tacksamt. Du förstår, lovsång är inte en ritual eller ett måste. Det är inte bara sånger i början av en gudstjänst. Lovsång är hjärtats respons av tacksamhet och ära till Gud var än du är och vad du än gör. Du behöver inte vänta tills du är i en kyrka innan du börjar lovsjunga och ära Gud, att lovsjunga är ett sätt att leva sitt liv. Vad är det som tynger ditt hjärta? Känner du dig utmattad eller sjuk? När du ändrar ditt fokus från dina problem till att istället fokusera på Honom som är ditt svar förändras ditt perspektiv. Ett välsignat liv med Gud är inte ett bekymmersfritt liv, men mitt i alla säsonger i livet, i med- och motgångar, kan vi leva med en uppenbarelse om att Gud är god och att vi är välsignade. Trots att du står mitt i en utmaning eller genomgår en prövning har du tillgång till Guds välsignelse. Gud är inte långt borta. Han är en närvarande och älskande frälsare, en nära och förtrogen vän. Trots dina omständigheter idag, oavsett hur liten eller stor uppgift du har framför dig, ta ditt första steg mot att leva ett välsignat liv höj din röst och lovsjung Gud.

2 BIBELORD: Psalm 112:1 (SFB) Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. BÖN: Du är värd vårt lov, Herre! Jag tackar dig för mitt liv. Tack för ditt ord och din omsorg och för att du bryr dig om mig. Öppna mina ögon så jag kan se de välsignelser du har gett mig. Jag ber att mitt hjärta alltid ska vara tacksamt till att du förser, låt orden från min mun och mitt hjärtas bön behaga dig idag.

3 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 2: Generationer som influerar och gör en skillnad Psalm 112:2 (SFB) säger: Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden, de rättrådigas släkte ska bli välsignat. Ett välsignat liv har större betydelse och möjlighet att göra en skillnad än vi kan tänka oss. Du kanske tror att du är undantaget som bekräftar regeln, men varje möte vi har med någon har en påverkan; en förälder med sitt barn, en lärare och en elev, en vän, en kollega eller en granne... Jag tror att de flesta människor skulle vilja att de på något sätt haft en positiv inverkan på andra människors liv särskilt de som står dem nära. Så hur kan vi se till att det blir så? Bygg ditt liv på Guds principer, just som den välsignade mannen beskriven i Psalm 112 som hämtar kraft i Hans bud. Vers 2 säger, Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det här talar om människor som är starka, inflytelserika och övertygade om att de kan göra en positiv skillnad i världen. Den välsignade mannens eller kvinnans liv kan vara till en skillnad för generationerna som kommer efter honom eller henne. Reflektera över ditt liv, vad gör du för att vara ett exempel för de generationer som kommer efter dig? Ordspråksboken 13:22 talar om att den gode lämnar ett arv till sina barnbarn. Du behöver inte ha egna barn för att kunna tillämpa den här versen på ditt liv. Vilken typ av exempel vill du vara för din familj och dina kollegor? Vad finns i ditt liv som får dem att stanna upp och tänka efter? Om du känner dig diskvalificerad från att kunna välsigna nästa generation på grund av hur du blev uppfostrad eller på grund av det du har varit med om har jag nyheter för dig! Det är inte sant! I min bok Hur du maximerar ditt liv handlar sida mer om kraften i att välja. När vi tar beslutet att följa Kristus kan vi förändra kursen för vår framtid, oavsett vad de som gick före oss gjort. När vi lämnar vårt gamla liv och börjar leva efter Guds principer så ger vi vidare välsignelse till kommande generationer. Tänk på de som kommer efter dig. Ta beslutet idag att välja den väg av välsignelse som Bibeln talar om att Gud har planerat för dig, så att ditt arv av välsignelse lever kvar långt efter att du är borta.

4 BIBELORD: 5 Mos 28:12-14 (SFB) HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du skall ge lån åt många hednafolk men själv skall du inte låna av någon. 13 HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till HERRENS, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem. 14 Vik inte av, vare sig till höger eller vänster, från något av alla de bud som jag i dag ger er, så att du följer andra gudar och tjänar dem. BÖN: Herre, jag ber att jag ska kunna se på framtiden med vetskapen om att du gått före mig. Jag ber om nåden att vara en god förvaltare av alla de välsignelser du har gett mig och om hjälp att leva livet på ett sådant sätt att jag blir en välsignelse för de generationer som kommer efter mig.

5 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 3: Skapa utrymme för välsignelse. En fras jag ofta använder i vår kyrka är vi är välsignade för att vara en välsignelse. Jag tror att det sammanfattar Guds syfte för välsignelse. Överflöd och framgång var de första budorden han förmedlade till människan. Var fruktsamma, föröka er, råd över Gud talade inte bara om att föröka oss genom barnafödande, utan om ett helt liv och en värld av evig välsignelse för flera generationer. Denna välsignelse och tillväxt hade ett syfte då och det fortsätter än idag. Vi är välsignade för att kunna vara en välsignelse för andra och visa på Guds godhet i våra liv. Om vi är välsignade för att kunna vara en välsignelse för andra måste vårt sätt att tänka stämma överens med vad Bibeln lär oss om vad det innebär att leva ett välsignat liv. Vår förståelse för överflöd och rikedom är helt avgörande. Tyvärr är det många kristna som inte förstår att rikedom och girighet inte är samma sak. Bibeln hanterar dessa frågor på olika sätt eftersom det är två helt olika saker. Psalm 35:27 säger, Herren är stor, han unnar sin tjänare välgång. [B2000] Gud är vår Fader och som vilken annan förälder som älskar sitt barn så gläds han över att välsigna oss på alla tänkbara sätt, även finansiellt. Helt enkelt, det är Guds önskan att välsigna oss eftersom han älskar oss! Vår attityd till pengar är minst lika viktig. Bibeln konfronterar konstant vår attityd till pengar och ägodelar inte om vi har dem eller inte. 1 Tim 6:10 konstaterar att kärlek till pengar är en rot till allt ont. Enda sättet till att få din attityd att förstå välsignelse är vad du sätter FÖRST i ditt liv. Sök FÖRST Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Matt 6:33) Det du behöver fråga ditt hjärta är varför vill du leva ett liv som är framgångsrikt och välsignat vilka är ditt hjärtas avsikter? Gör rum för att ta emot välsignelse genom att bestämma dig för att förstå sanningen om gudfruktig framgång och att sätta hans rike först, varje dag. Bestäm dig sedan för att du kommer att leva ditt liv välsignad, för att kunna vara en välsignelse för andra.

6 BIBELORD Psalm 112:3 (SFB) Rikedom och ägodelar skall finnas i hans hus, hans rättfärdighet består i evighet. BÖN: Käre Gud, jag ber att du skulle tala till mig om din vilja och din önskan för mig finansiellt. Ge mig ögon att se och öron som kan höra behoven runt omkring mig. Låt mig vara dina händer och fötter, alltid redo och tillgänglig för att välsigna andra.

7 Hur du maximerar ditt liv / Brian Houston DAG 4: Att växa genom utmaningar. I Ps 112:4, 6-7 står det: För de rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret, nådig, barmhärtig och rättfärdig... Han skall inte vackla till evig tid Den rättfärdige skall man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN. Hur kommer det sig att vissa människor kan gå igenom otroliga utmaningar och bli starkare av dem, medan andra blir utslagna av mindre saker? Hur kan vi stå stadigt och vara orädda för dåliga nyheter likt personen det talas om i Psalm 112? I Jakobs brev 1:2-4 står det: Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Starka övertygelser stärker. Att växa genom utmaningar har och göra med dina övertygelser vad du verkligen tror på. Hur ser du Gud? Ser du Honom som förlåtande och älskande? Om så är fallet kommer du att kunna lita på att Han tar dig genom svårigheter. Men om du ser Gud som en avlägsen domare som väntar på att du ska göra ett misstag så att Han kan straffa dig kommer du att springa ifrån Honom i svåra tider, eftersom du ser Honom som problemet istället för svaret. Oro och fruktan stjäl din tro och hindrar dig från att gå framåt. Men när du litar på Gud får du en stark tro på Hans tillförlitlighet och en säker förväntan på att Han kommer att bära dig genom vad som än möter dig i livet. Att maximera ditt liv betyder att ta varje tillfälle för att lära sig och växa. Ingen kan fly ifrån utmaningar och prövningar; skillnaden är hur du bemöter dem. Ta Jakobs råd och se dem som en gåva så kommer du ta dig an vilka svårigheter som helst utifrån styrka och komma till andra sidan med en ökad tilltro till Gud. Om du lever på det här sättet är du likt den rättfärdige mannen i Psalm 112 Du kommer att öka i visdom och omdöme och fortsätta att göra framsteg. Är ditt liv förankrat? Utveckla idag en stark andlig muskel genom att spendera tid i Hans ord och ta det till hjärtat. Bestäm dig för att lära känna Gud mer intimt genom varje storm och för att ha ditt hopp förankrat i Jesus. SIDOREFERENS: Om du har min bok Hur du maximerar ditt liv, gå till sidorna och se över hur du kan förstå på den här principen ännu bättre.

8 BIBELORD: Hebrews 6:19 (SFB) I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten BÖN: Tack Herre att mitt hopp är förankrat i Dig. Oavsett vad som kommer min väg så väljer jag att tro på att Du älskar mig, att du förser för mig och att min framtid är säkrad i Dina händer.

9 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 5: Att vara vis Den välsignade mannen i Psalm 112 hanterade sina affärer med omdöme detta innefattar att handla varsamt, att ha integritet och att använda sig av Guds vishet. Livet är byggt på en linje, beslut efter beslut. Det är därför som grunden du utgår från är så viktig. Som vi såg igår måste en person som vill leva ett framgångsrikt liv leva utifrån en plats av övertygelse och stabilitet. När ditt liv är grundat på starka övertygelser av tro på Gud och tillit till hans Ord blir ditt utgångsläge tydligare och din riktning etablerad. Precis som mannen som byggde sitt hus på sand och förlorade allt när stormarna kom, kommer du att ha en osäker referenspunkt till framtiden om du bygger ditt liv på något annat än Gud till slut kommer saker att falla samman. En vis person har en stadig grund. Det är till dem som andra ser för att få hjälp och ledning. Om du alltid ser andra människor som de som ska lösa dina behov kan de komma att kontrollera dig. Du kan inte heller göra särskilt mycket för att hjälpa andra om du ständigt behöver hjälp själv du kan inte ge andra vad du inte äger. Men ägandeskap ställer dig i en position att kunna hjälpa andra. Livet är fullt av val och riktningen på ditt liv kommer bestämmas av de val du gör. Men Guds väg är att alltid peka dig i riktningen mot Hans syften och fullbordan. Kanske tror du att du har gått för långt längs fel väg, tagit för många dåliga beslut för att någonsin leva ett liv av vishet och omdöme. Kanske du känner att du helt tappat bort dig själv och inte kan hitta ut Var inte förtvivlad! Det är ALDRIG för sent att ändra dig och välja Gud väg för ditt liv. Hans väg är Jesus (Joh 14:6) och hans Ord är ljuset som visar vilken väg du ska ta (Psalm 119:105). Guds nåd kommer att återföra dig till ljusets väg och bygga ditt liv på en grund som håller när det stormar och lära dig hur man tar visa beslut för framtiden ett välsignat liv! Sök i Bibeln för ledning och visdom. Be och tala med Gud om varje dag, be Honom uppenbara Hans syften och riktningen för ditt liv.

10 BIBELORD: Psalm 112:5 Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån, den som stöder allt han gör på rättfärdighet. BÖN: Gud, ge mig vägledning och vishet att ta hand om allting som livet ställer mig inför. Låt mig hungra och törsta efter Ditt Ord, så att jag är stadigt förankrad och ledd av Din vishet då stormarna kommer.

11 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 6: En väg till framgång Ett liv som är välsignat kommer att ha framgång. Tro det eller ej, men framgång är ett Bibel- ord. I Jos 1:8 lovar Gud att du genom att meditera över Hans ord och leva efter det kommer göra så att du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. Hur ser framgång ut för dig? Du kanske har hört det sägas: Framgång är en resa, inte en destination, görandet är ofta mer viktigt än resultat (Arthur Ashe). Detta är sant om den välsignade mannens liv. För många människor tror att framgång är en formel. Böcker som lovar att uppenbara hemligheten till framgång har blivit skrivna, men sanningen är att framgång är en väg, ett livslångt förhållningssätt att leva livet i enlighet med Guds principer. Hebreerbrevet 6:12 talar om för oss att Gud löften finns tillgängliga genom tro och tålamod. Tro är att lita på, men tålamod är ett beslut att fortsätta tro tills löftena blir uppenbarade. Tålamod är trons bästa vän och utan det hamnar ofta ditt liv ur kurs och blir förvirrat särskilt när du vill följa Guds plan för ditt liv. Brist på tålamod kommer att göra att du tar ovisa eller hastiga beslut, eftersom att du inte har tagit tiden med i beräkningen. En framgångsrik bonde förstår värdet av tiden. Han sår sin säd i enlighet med skörden han vill skörda men han förväntar sig inte att säden ska växa över en natt! Det tar tid för vad som helst av värde att utvecklas, och samma sak är sant i ditt liv. Sådd tid skörd. Självklart har livet en förmåga att kasta dig in i oväntade saker medan sådden av framgång ligger i jorden. Men se här på den rättfärdige mannens liv i Psalm 112: 1. Hans hjärta är väl grundat Han är förankrad. Det finns en grund i hans liv. 2. Han kommer inte att vara rädd han har förtroende och tilltro till att Gud kommer att ta honom genom utmaningar till det önskade resultatet. 3. Han strör ut, han har gett ut till de fattiga han är generös och lever för andra. 4. Hans horn skall lyftas högt med ära han lever med evigheten i sitt hjärta och med flera generationer i sikte.*

12 Ta det dagliga beslutet att tro Gud för vad Han säger, att Hans löften för dig är framgång medan du sår frön av tro och tålamod. BIBELORD: Psalm 112:8-9 Hans hjärta är tryggt och utan fruktan, till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn skall lyftas högt med ära. BÖN Herre, hjälp mig att vara tålmodig medan jag väntar på att dina löften för mitt liv ska bli uppfyllda. Fyll mitt hjärta med hopp och tillit i vetskap om att du är en god Gud och att du önskar bra saker för mitt liv.

13 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 7: Försäkring för livet Även den välsignade människan möter motstånd. Även om ingen undkommer utmaningar och svåra saker i livet erbjuder Guds Ord tryggheten av beskydd. Att lita på Gud och att leva ett liv med integritet, rättfärdighet och respekt är nyckeln till att skydda sig mot fiendens attack på ditt liv - det är därför vår vän i Psaltaren 112 kunde stå fast oavsett vad som mötte honom i livet, även när onda män var emot honom kunde de inte göra honom illa. Ingenting är annorlunda idag. Ordspråksboken är full av gudomlig vishet för oss att tillämpa i vårt dagliga liv. Det är instruktioner för livet, hur man undviker fallgropar och fiendens strategier. Ty vishet skall komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ, eftertänksamhet skall bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten skall rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt (Ords 2:10-12). Vapen kommer att smidas emot dig och attacker kommer att komma, men ge dem inte en öppen inbjudan! Satan kommer att leta efter en möjlighet eller tillåtelse för att sätta igång en offensiv mot dig - han letar efter något övertag. Men du kan stänga ute hans 'änglar' genom att ha övertaget av att leva likt den rättfärdige mannen i Psalm 112. Fly från synd, vägra att ta illa vid dig, förlåt snabbt och fortsätt att använda vishet i livets dagliga beslut. Att lita på Gud och att leva för honom är inte en försäkring mot problem, men det betyder att när de kommer kan du vara säker på att Gud kommer att befria dig. Bestäm dig för att inte dra dig tillbaka när problem kommer, ge inte fienden den formen av övertag. Jakobs brev 4:7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Förbli förankrad i Guds ord, stanna i kyrkan och var försäkrad om att Guds goda löften över ditt liv gäller dig.

14 BIBELORD: Psalm 112:10 (SFB) Den ogudaktige skall se det och känna vrede, han skall bita ihop tänderna och förgås. BÖN: När än problem kommer, väljer jag att lita på Dig, jag tror på vad Ditt Ord säger att inga vapen som smids emot mig skall ha framgång och jag gör anspråk på det nu i Jesu namn.

15 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 8: Garanterad seger, sida Psalm 112:10 Vad de ogudaktiga längtar efter blir till intet. Jag älskar hur Psalm 112 slutar med detta påstående. Vilken häftig slutsats av ett välsignat liv! Guds mening för våra liv kommer stå fast till slut. Vår seger är garanterad, men det är inget vi kan vara passiva inför; det är något vi måste göra för att vara säkra på att vi når segern för oss själva. I gårdagens andakt tittade vi på det oundvikliga i att vi får prövningar i livet och hur viktigt det är att vara stark igenom dem. Även om det är Guds längtan att slutföra det Han har startat i ditt liv, så kommer det komma tider då du är frestad att ge upp tron på Gud. Nyckeln är att ta på sig en övervinnares sinnelag och komma över dessa höga berg som möter dig. Galaterbrevet 6:9 (SFB) visar oss vad som utmärker en övervinnare: Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. En övervinnare: 1. Vägrar att låta sig uttröttas. 2. Fortsätter att göra gott. 3. Känner igen när dennes tid är inne. 4. Är överlåten och beslutsam att få skörda. 5. Tappar inte modet. Vilka specifika utmaningar står du inför idag? Om du ser på din situation med en övervinnares karaktärsdrag, hur skulle det förändra sättet du ser på saker? En övervinnares perspektiv är från toppen av berget istället för dig foten av det. När du förstår att Han som är större bor i dig och ger dig kraften att övervinna ändrar du ditt utgångsläge. Precis som för mannen i Psalm 112 så är vägen till ett verkligt välsignat liv att sätta Gud först i livet, applicera Hans vishet och låta honom utveckla sin karaktär i dig. Segern är garanterad när du gör detta ett löfte som du kommer hitta många gånger i Bibeln. När du läser Rom 8:37, 1 Kor 15:57 och 2 Kor 2:14, meditera över dem och se dig själv hur du besegrar dina utmaningar och lever i seger.

16 BIBELORD: I Filipperbrevet 1:6 (Och jag är övertygad om att) han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag BÖN: Herre, jag längtar efter att leva ett välsignat liv det goda livet som du har planerat för mig. Hjälp mig att alltid ha en övervinnares sinnelag när jag navigerar i livet med Dig. Påminn mig om att fästa min blick på Jesus, att jag inte ska ängslas eller tappa modet, utan istället gå i Din seger! Han som är större lever i mig och har övervunnit världen för mig.

17 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 9: Kraften i goda relationer (sida 49) Relationer är en av grundstenarna i livet, så det är värt att lägga tid på att se hur man kan utveckla goda sådana. Människor är skapta för relationer och varje koppling vi har till varandra har också en påverkan relationer har till och med kraften att lyfta upp eller bryta ner oss. Vi har inte råd att ta dem för givet, inte heller kan vi förvänta oss att ha goda relationer om vi bara jobbar på dem när något går fel Vilka ord skulle du använda för att beskriva de relationer du skulle vilja bygga genom ditt liv? Det är en stor chans att kvalitéer som trogen, lojal, ärlig och vis skulle vara högst upp på din lista. Du behöver inte tänka länge för att förstå varför det är så. Ändå kan vi nog alla tänka på en relation som sårat oss djupt. I livet tror jag att vi ska tänka på grunderna i alla våra relationer på samma sätt som Gud gör med högsta värde och som är värt vårt allra bästa. Efter sig själv så är människor den största gåvan som Gud har gett oss. När Gud vill investera in i och välsigna våra liv, så använder han ofta andra människor. Den största gåvan han någonsin kunde ge oss gav Han i sin enda son, Jesus. En sådan handling visar hur omåttligt värdefulla vi alla är för Gud. Har du problem i någon relation? Kanske i ditt äktenskap, med dina barn eller kanske är det svårt med relationen till din chef eller anställda/arbetskamrater? Tappa inte hoppet, Gud har lösningar för dig som garanterat kommer lyckas när du prövar dem. Bibeln är full av tips på hur man bygger goda och bestående relationer i äktenskap, vänskap, föräldraskap, ledarskap, på arbetsplatsen och i andra partnerskap. Kom ihåg att grunden till alla goda relationer börjar med din egen relation till Jesus. Låt din investering in i den relationen bli en prioritet och Han kommer att lära dig hur du kan vårda och bygga starka och hälsosamma relationer.

18 BIBELORD: Ords 13:20 (SFB) Den som umgås med visa blir vis, den som är vän med dårar går det illa. BÖN: Käre Gud, jag ber att du ska ge mig goda relationer i mitt liv. Hjälp mig att vara den vän mot andra som du är till mig. Låt människor komma vår väg som kan bygga dina principer och goda vanor in i vårt hem.

19 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 10: Kraften i vänskap/ sid Jag ser vänskap som en av nycklarna till ett välsignat liv. Men för att verkligen få uppleva vänskapens kraft så måste du vara en bra vän själv. Bibeln har ganska mycket att säga om vänskap. Ordspråksboken 18:24 lär oss två viktiga saker när det kommer till att vara en vän. - - Om vi vill ha vänner, måste vi först själva så vänskap. Om vi vill vara allas vän kan vi inte vara en sann vän mot någon. Lika människor dras till varandra, och dragen hos de du människor du spenderar tid med tenderar att märkas även hos dig själv. När det kommer till vänskap spelar vem du spenderar tid med roll. Vilka vi väljer som våra vänner är verkligen viktigt. Vänner bör bygga upp oss och föra oss framåt. En god vän är lojal och har modet att vara sann mot dig - alltid med ditt bästa i sinnet. Deras ärlighet hjälper dig att hålla dig på rätt spår i livet. Vänner av det här slaget hjälper dig också att inte bli distraherad av saker som har potential att skada dig eller förstöra din framtid. Har du den här sortens vänner? Sår du vänskap? Har du en god bekantskapskrets och vårdar du de vänner du har? Det kanske finns vänner i ditt liv som har en negativ påverkan du kanske måste lämna dem bakom dig. Sök efter kristna vänner som hjälper dig att bygga ditt liv och tar dig framåt.

20 BIBELORD: John 15:13-15 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min Fader. BÖN: Herre, jag ber att du hjälper mig till vänskapsband i mitt liv, och hjälper mig att fördjupa de relationer jag har nu. Jag ber om relationer som förnyar, fyller, uppmuntrar och inspirerar - och att jag tillbaka får lära mig att blir den sorts vän som berikar andras liv.

21 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 11: Kraften i samarbete/ sid Varför är två bättre än en? Jag kan komma på en hel del anledningar till varför. Gud själv sa Det är inte gott för mannen att vara själv och löste problemet med isolering genom att skapa en partner och motsvarighet för honom. Jag gillar ordet motsvarighet (helpmeet) eftersom det vackert beskriver vad en relation handlar om: sammankoppling, hjälp, matchning och att förenas tillsammans. En relation handlar om att arbeta tillsammans för ett gemensamt syfte. Det välkända stället i Predikaren 4:9-12 ger oss insikt i fördelarna med partnerskap: God lön för mödan - förenade i ett partnerskap ökar inflytandet och frukten av våra ansträngningar exponentiellt till vår fördel genom vår individuella potential. Samarbete ökar vår kapacitet. Stöd - under svåra och utmanande tider delar ett partnerskap bördorna och kompenserar för bristande förmåga. När det är tufft är det de som står närmast som hjälper dig igenom och lyfter dig när du är nere. När du står ensam är det lättare att bli övermannad. Kamratskap och att bidra - välbefinnandet i en kärleksfull, omvårdande relation är verkligen en av livets stora välsignelser. Fördelarna av en ömsesidigt generös relation är enorma då man är två som ger till varandra Styrkan av ett gemensamt mål - varje relation har tre trådar, du, dem du delar relationen med och det gemensamma intresset som håller ihop relationen. Relation och syfte går hand i hand. Har du sett över de relationer du har i ditt liv? Det är klokt att granska de syften som håller ihop dina relationer och bestämma dig för om de leder dig mot mognad eller misslyckande.

22 BIBELORD: Predikaren 4:9-12 (SFB) Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan. Om de faller, kan den ene resa upp den andre. Men ve den ensamme! Om han faller, finns det inte någon som kan resa upp honom. Likaså, om två sover tillsammans håller de värmen, men hur skall den ensamme hålla sig varm? Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt. BÖN: Far, visa mig vilka relationer i mitt liv som leder till välsignelse. Hjälp mig att växa i kapacitet och uthållighet, ge näring åt mina hälsosamma livsrelationer och ge dig ära, i Jesu namn.

23 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 12: Kraften i äktenskap /sid Äktenskapet är ett förbund instiftat av Gud för att styrka och välsigna oss och när förbundet hedras får äktenskapet stor kraft. Äktenskapet har länge varit ett hett ämne. Under de senaste årtiondena har antalet skilsmässor eskalerat och det är förödande för de generationer som kommer efter. Många vågar inte längre tro på äktenskapet. Om du är gift, vill du göra äktenskapet starkare? Eller har du kanske inte hittat rätt person men är ändå nervös för att gifta dig på grund av att många andra verkar misslyckas. Ett framgångsrikt äktenskap kräver beslutsamhet och ansträngning men belöningen är stor och varar i generationer. Att bygga ett starkt äktenskap är ett dagligt beslut. Bestäm er för att lösa bråk om meningsskiljaktigheter snabbt, tala ord av liv till varandra riv inte sönder varandra med hårda ord. Överlåt dig själv till att se din partner lyckas, för du kommer också få skörda det goda av det. Ditt stöd kommer bygga närhet och tillfredställelse. En av de viktigaste ingredienserna till ett fantastiskt äktenskap är enhet och överenskommelse. De tre nyckelområdena är att förenas med kärlek till varandra, kärlek till Gud och kärlek till Hans hus, kyrkan. Om du är gift, stanna upp en sekund och fundera på vad du praktiskt kan göra för att stärka ditt äktenskap. Finns det områden av meningsskiljaktigheter mellan er? Ta beslutet att sitta ner och lugnt diskutera som ett team, inte som motståndare. Om du förbereder dig för att gifta dig, bestäm dig för att bygga en karaktär efter Guds hjärta och be Gud hjälpa dig när du väljer din partner för livet.

24 BIBELORD: Första Moseboken 2:22-24 "Och HERREN Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade: "Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits." BÖN: Gud Fader, tack för äktenskapet. Hjälp mig vara den bästa partnern jag kan vara och ge mig nåd att resa mig över meningsskiljaktigheter för att hitta enhet, i Jesu namn.

25 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 13: Kraften i familj/sid Precis som äktenskapet är familjen Guds idé. Gud tänkte att familjen skulle vara en plats för uppfostran, vägledning, beskydd, förlåtelse och kärlek. Men Han vet att detta är en fallen värld, många människor växer inte upp i sådana familjer kanske är du en av dem? De goda nyheterna är att vår himmelske Fader gjort så att alla kan få uppleva den familj han planerade. När vi tar emot Jesus Kristus som vår Herre kliver vi in i Guds familj blir hans barn, söner och döttrar till den Högste. Psalm 68:7 säger Gud ger de ensamma ett hem, en vacker bild av Hans hjärta för de ensamma och utdömda. Kraften hos en hälsosam familj ligger i dess villkorslösa omfamning. För de ensamma, de sörjande och de övergivna betyder en familjs omfamning helande och helhet. Våra kyrkor är en familj, skapade för att välkomna vem som än vill (Uppenbarelseboken 22:17). Att bygga relationer inom våra kyrkor är ett underbart sätt att uppleva fördelarna med familjen. När du föddes blev du en del av någon annans familj men när du blir förälder kommer du skapa en egen familj. Som föräldrar vill vi förse våra barn med det absolut bästa. Du kanske tittar på din familj och blir avskräckt eller så vet du kanske inte vad du ska göra för att hjälpa dina barn. Tappa inte modet din himmelske Fader har försett dig med vishet och råd i överflöd genom hans Ord, en öppet-alla-timmar - närhet till Honom genom bön och en kyrkofamilj som ger kärlek och stöd. BIBELORD: Psaltaren 68:6-7 Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, en Gud som ger de ensamma ett hem. BÖN: Gud, du är min Far. Tack för gåvan familjen. Jag ber dig om vishet och förståelse att uppskatta och fostra min egen familj och att styrka och stödja andra familjer i min närhet. I Jesu namn.

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

C. På bröllopsdagen. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

C. På bröllopsdagen. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. C. På bröllopsdagen Denna andakt kan hållas på silver- guldbröllopsdagen på någon annan bröllopsdag som man vill fira. Detta material kan i tillämpad form också användas på äktenskapskurser när ett gift

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE 1 Nephi 3:7 Jag skall gå och göra. Herren befallde Nephi och hans bröder att återvända till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna. Herren förbereder ett sätt för oss att hålla hans bud. Vad har Herren

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren De två stora buden Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 34:8-16,20,23; Mark 12:28-34; SKR 579. Se sista sidan!) "Det största av alla buden... är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer