Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt"

Transkript

1 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv innebär att leva lyckligt, vara framgångsrik och njuta av ett överflödande liv. Under de följande 31 dagarna kommer jag att beskriva vad det innebär att leva ett liv som är välsignat av Gud oavsett dina omständigheter. På sidorna ur min bok Hur du maximerar ditt liv berättar jag om mannen i Psalm 112 som lever ett välsignat liv och vad det var som gjorde att hans liv blev välsignat. När vi under den kommande veckan ser på den här mannens liv är min bön att du ska bli uppmuntrad. Det första psalmisten börjar med är att ge ära; Lovsjung Herren! Är inte det intressant? Ett välsignat liv börjar med att du känner Gud och utifrån den relationen kommer ett hjärta av lovsång och tacksamhet. Bibeln lär oss att den som lovsjunger Gud av hela sitt hjärta har ett hjärta som är tacksamt. Du förstår, lovsång är inte en ritual eller ett måste. Det är inte bara sånger i början av en gudstjänst. Lovsång är hjärtats respons av tacksamhet och ära till Gud var än du är och vad du än gör. Du behöver inte vänta tills du är i en kyrka innan du börjar lovsjunga och ära Gud, att lovsjunga är ett sätt att leva sitt liv. Vad är det som tynger ditt hjärta? Känner du dig utmattad eller sjuk? När du ändrar ditt fokus från dina problem till att istället fokusera på Honom som är ditt svar förändras ditt perspektiv. Ett välsignat liv med Gud är inte ett bekymmersfritt liv, men mitt i alla säsonger i livet, i med- och motgångar, kan vi leva med en uppenbarelse om att Gud är god och att vi är välsignade. Trots att du står mitt i en utmaning eller genomgår en prövning har du tillgång till Guds välsignelse. Gud är inte långt borta. Han är en närvarande och älskande frälsare, en nära och förtrogen vän. Trots dina omständigheter idag, oavsett hur liten eller stor uppgift du har framför dig, ta ditt första steg mot att leva ett välsignat liv höj din röst och lovsjung Gud.

2 BIBELORD: Psalm 112:1 (SFB) Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. BÖN: Du är värd vårt lov, Herre! Jag tackar dig för mitt liv. Tack för ditt ord och din omsorg och för att du bryr dig om mig. Öppna mina ögon så jag kan se de välsignelser du har gett mig. Jag ber att mitt hjärta alltid ska vara tacksamt till att du förser, låt orden från min mun och mitt hjärtas bön behaga dig idag.

3 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 2: Generationer som influerar och gör en skillnad Psalm 112:2 (SFB) säger: Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden, de rättrådigas släkte ska bli välsignat. Ett välsignat liv har större betydelse och möjlighet att göra en skillnad än vi kan tänka oss. Du kanske tror att du är undantaget som bekräftar regeln, men varje möte vi har med någon har en påverkan; en förälder med sitt barn, en lärare och en elev, en vän, en kollega eller en granne... Jag tror att de flesta människor skulle vilja att de på något sätt haft en positiv inverkan på andra människors liv särskilt de som står dem nära. Så hur kan vi se till att det blir så? Bygg ditt liv på Guds principer, just som den välsignade mannen beskriven i Psalm 112 som hämtar kraft i Hans bud. Vers 2 säger, Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det här talar om människor som är starka, inflytelserika och övertygade om att de kan göra en positiv skillnad i världen. Den välsignade mannens eller kvinnans liv kan vara till en skillnad för generationerna som kommer efter honom eller henne. Reflektera över ditt liv, vad gör du för att vara ett exempel för de generationer som kommer efter dig? Ordspråksboken 13:22 talar om att den gode lämnar ett arv till sina barnbarn. Du behöver inte ha egna barn för att kunna tillämpa den här versen på ditt liv. Vilken typ av exempel vill du vara för din familj och dina kollegor? Vad finns i ditt liv som får dem att stanna upp och tänka efter? Om du känner dig diskvalificerad från att kunna välsigna nästa generation på grund av hur du blev uppfostrad eller på grund av det du har varit med om har jag nyheter för dig! Det är inte sant! I min bok Hur du maximerar ditt liv handlar sida mer om kraften i att välja. När vi tar beslutet att följa Kristus kan vi förändra kursen för vår framtid, oavsett vad de som gick före oss gjort. När vi lämnar vårt gamla liv och börjar leva efter Guds principer så ger vi vidare välsignelse till kommande generationer. Tänk på de som kommer efter dig. Ta beslutet idag att välja den väg av välsignelse som Bibeln talar om att Gud har planerat för dig, så att ditt arv av välsignelse lever kvar långt efter att du är borta.

4 BIBELORD: 5 Mos 28:12-14 (SFB) HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du skall ge lån åt många hednafolk men själv skall du inte låna av någon. 13 HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till HERRENS, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem. 14 Vik inte av, vare sig till höger eller vänster, från något av alla de bud som jag i dag ger er, så att du följer andra gudar och tjänar dem. BÖN: Herre, jag ber att jag ska kunna se på framtiden med vetskapen om att du gått före mig. Jag ber om nåden att vara en god förvaltare av alla de välsignelser du har gett mig och om hjälp att leva livet på ett sådant sätt att jag blir en välsignelse för de generationer som kommer efter mig.

5 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 3: Skapa utrymme för välsignelse. En fras jag ofta använder i vår kyrka är vi är välsignade för att vara en välsignelse. Jag tror att det sammanfattar Guds syfte för välsignelse. Överflöd och framgång var de första budorden han förmedlade till människan. Var fruktsamma, föröka er, råd över Gud talade inte bara om att föröka oss genom barnafödande, utan om ett helt liv och en värld av evig välsignelse för flera generationer. Denna välsignelse och tillväxt hade ett syfte då och det fortsätter än idag. Vi är välsignade för att kunna vara en välsignelse för andra och visa på Guds godhet i våra liv. Om vi är välsignade för att kunna vara en välsignelse för andra måste vårt sätt att tänka stämma överens med vad Bibeln lär oss om vad det innebär att leva ett välsignat liv. Vår förståelse för överflöd och rikedom är helt avgörande. Tyvärr är det många kristna som inte förstår att rikedom och girighet inte är samma sak. Bibeln hanterar dessa frågor på olika sätt eftersom det är två helt olika saker. Psalm 35:27 säger, Herren är stor, han unnar sin tjänare välgång. [B2000] Gud är vår Fader och som vilken annan förälder som älskar sitt barn så gläds han över att välsigna oss på alla tänkbara sätt, även finansiellt. Helt enkelt, det är Guds önskan att välsigna oss eftersom han älskar oss! Vår attityd till pengar är minst lika viktig. Bibeln konfronterar konstant vår attityd till pengar och ägodelar inte om vi har dem eller inte. 1 Tim 6:10 konstaterar att kärlek till pengar är en rot till allt ont. Enda sättet till att få din attityd att förstå välsignelse är vad du sätter FÖRST i ditt liv. Sök FÖRST Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Matt 6:33) Det du behöver fråga ditt hjärta är varför vill du leva ett liv som är framgångsrikt och välsignat vilka är ditt hjärtas avsikter? Gör rum för att ta emot välsignelse genom att bestämma dig för att förstå sanningen om gudfruktig framgång och att sätta hans rike först, varje dag. Bestäm dig sedan för att du kommer att leva ditt liv välsignad, för att kunna vara en välsignelse för andra.

6 BIBELORD Psalm 112:3 (SFB) Rikedom och ägodelar skall finnas i hans hus, hans rättfärdighet består i evighet. BÖN: Käre Gud, jag ber att du skulle tala till mig om din vilja och din önskan för mig finansiellt. Ge mig ögon att se och öron som kan höra behoven runt omkring mig. Låt mig vara dina händer och fötter, alltid redo och tillgänglig för att välsigna andra.

7 Hur du maximerar ditt liv / Brian Houston DAG 4: Att växa genom utmaningar. I Ps 112:4, 6-7 står det: För de rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret, nådig, barmhärtig och rättfärdig... Han skall inte vackla till evig tid Den rättfärdige skall man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN. Hur kommer det sig att vissa människor kan gå igenom otroliga utmaningar och bli starkare av dem, medan andra blir utslagna av mindre saker? Hur kan vi stå stadigt och vara orädda för dåliga nyheter likt personen det talas om i Psalm 112? I Jakobs brev 1:2-4 står det: Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Starka övertygelser stärker. Att växa genom utmaningar har och göra med dina övertygelser vad du verkligen tror på. Hur ser du Gud? Ser du Honom som förlåtande och älskande? Om så är fallet kommer du att kunna lita på att Han tar dig genom svårigheter. Men om du ser Gud som en avlägsen domare som väntar på att du ska göra ett misstag så att Han kan straffa dig kommer du att springa ifrån Honom i svåra tider, eftersom du ser Honom som problemet istället för svaret. Oro och fruktan stjäl din tro och hindrar dig från att gå framåt. Men när du litar på Gud får du en stark tro på Hans tillförlitlighet och en säker förväntan på att Han kommer att bära dig genom vad som än möter dig i livet. Att maximera ditt liv betyder att ta varje tillfälle för att lära sig och växa. Ingen kan fly ifrån utmaningar och prövningar; skillnaden är hur du bemöter dem. Ta Jakobs råd och se dem som en gåva så kommer du ta dig an vilka svårigheter som helst utifrån styrka och komma till andra sidan med en ökad tilltro till Gud. Om du lever på det här sättet är du likt den rättfärdige mannen i Psalm 112 Du kommer att öka i visdom och omdöme och fortsätta att göra framsteg. Är ditt liv förankrat? Utveckla idag en stark andlig muskel genom att spendera tid i Hans ord och ta det till hjärtat. Bestäm dig för att lära känna Gud mer intimt genom varje storm och för att ha ditt hopp förankrat i Jesus. SIDOREFERENS: Om du har min bok Hur du maximerar ditt liv, gå till sidorna och se över hur du kan förstå på den här principen ännu bättre.

8 BIBELORD: Hebrews 6:19 (SFB) I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten BÖN: Tack Herre att mitt hopp är förankrat i Dig. Oavsett vad som kommer min väg så väljer jag att tro på att Du älskar mig, att du förser för mig och att min framtid är säkrad i Dina händer.

9 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 5: Att vara vis Den välsignade mannen i Psalm 112 hanterade sina affärer med omdöme detta innefattar att handla varsamt, att ha integritet och att använda sig av Guds vishet. Livet är byggt på en linje, beslut efter beslut. Det är därför som grunden du utgår från är så viktig. Som vi såg igår måste en person som vill leva ett framgångsrikt liv leva utifrån en plats av övertygelse och stabilitet. När ditt liv är grundat på starka övertygelser av tro på Gud och tillit till hans Ord blir ditt utgångsläge tydligare och din riktning etablerad. Precis som mannen som byggde sitt hus på sand och förlorade allt när stormarna kom, kommer du att ha en osäker referenspunkt till framtiden om du bygger ditt liv på något annat än Gud till slut kommer saker att falla samman. En vis person har en stadig grund. Det är till dem som andra ser för att få hjälp och ledning. Om du alltid ser andra människor som de som ska lösa dina behov kan de komma att kontrollera dig. Du kan inte heller göra särskilt mycket för att hjälpa andra om du ständigt behöver hjälp själv du kan inte ge andra vad du inte äger. Men ägandeskap ställer dig i en position att kunna hjälpa andra. Livet är fullt av val och riktningen på ditt liv kommer bestämmas av de val du gör. Men Guds väg är att alltid peka dig i riktningen mot Hans syften och fullbordan. Kanske tror du att du har gått för långt längs fel väg, tagit för många dåliga beslut för att någonsin leva ett liv av vishet och omdöme. Kanske du känner att du helt tappat bort dig själv och inte kan hitta ut Var inte förtvivlad! Det är ALDRIG för sent att ändra dig och välja Gud väg för ditt liv. Hans väg är Jesus (Joh 14:6) och hans Ord är ljuset som visar vilken väg du ska ta (Psalm 119:105). Guds nåd kommer att återföra dig till ljusets väg och bygga ditt liv på en grund som håller när det stormar och lära dig hur man tar visa beslut för framtiden ett välsignat liv! Sök i Bibeln för ledning och visdom. Be och tala med Gud om varje dag, be Honom uppenbara Hans syften och riktningen för ditt liv.

10 BIBELORD: Psalm 112:5 Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån, den som stöder allt han gör på rättfärdighet. BÖN: Gud, ge mig vägledning och vishet att ta hand om allting som livet ställer mig inför. Låt mig hungra och törsta efter Ditt Ord, så att jag är stadigt förankrad och ledd av Din vishet då stormarna kommer.

11 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 6: En väg till framgång Ett liv som är välsignat kommer att ha framgång. Tro det eller ej, men framgång är ett Bibel- ord. I Jos 1:8 lovar Gud att du genom att meditera över Hans ord och leva efter det kommer göra så att du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. Hur ser framgång ut för dig? Du kanske har hört det sägas: Framgång är en resa, inte en destination, görandet är ofta mer viktigt än resultat (Arthur Ashe). Detta är sant om den välsignade mannens liv. För många människor tror att framgång är en formel. Böcker som lovar att uppenbara hemligheten till framgång har blivit skrivna, men sanningen är att framgång är en väg, ett livslångt förhållningssätt att leva livet i enlighet med Guds principer. Hebreerbrevet 6:12 talar om för oss att Gud löften finns tillgängliga genom tro och tålamod. Tro är att lita på, men tålamod är ett beslut att fortsätta tro tills löftena blir uppenbarade. Tålamod är trons bästa vän och utan det hamnar ofta ditt liv ur kurs och blir förvirrat särskilt när du vill följa Guds plan för ditt liv. Brist på tålamod kommer att göra att du tar ovisa eller hastiga beslut, eftersom att du inte har tagit tiden med i beräkningen. En framgångsrik bonde förstår värdet av tiden. Han sår sin säd i enlighet med skörden han vill skörda men han förväntar sig inte att säden ska växa över en natt! Det tar tid för vad som helst av värde att utvecklas, och samma sak är sant i ditt liv. Sådd tid skörd. Självklart har livet en förmåga att kasta dig in i oväntade saker medan sådden av framgång ligger i jorden. Men se här på den rättfärdige mannens liv i Psalm 112: 1. Hans hjärta är väl grundat Han är förankrad. Det finns en grund i hans liv. 2. Han kommer inte att vara rädd han har förtroende och tilltro till att Gud kommer att ta honom genom utmaningar till det önskade resultatet. 3. Han strör ut, han har gett ut till de fattiga han är generös och lever för andra. 4. Hans horn skall lyftas högt med ära han lever med evigheten i sitt hjärta och med flera generationer i sikte.*

12 Ta det dagliga beslutet att tro Gud för vad Han säger, att Hans löften för dig är framgång medan du sår frön av tro och tålamod. BIBELORD: Psalm 112:8-9 Hans hjärta är tryggt och utan fruktan, till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn skall lyftas högt med ära. BÖN Herre, hjälp mig att vara tålmodig medan jag väntar på att dina löften för mitt liv ska bli uppfyllda. Fyll mitt hjärta med hopp och tillit i vetskap om att du är en god Gud och att du önskar bra saker för mitt liv.

13 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 7: Försäkring för livet Även den välsignade människan möter motstånd. Även om ingen undkommer utmaningar och svåra saker i livet erbjuder Guds Ord tryggheten av beskydd. Att lita på Gud och att leva ett liv med integritet, rättfärdighet och respekt är nyckeln till att skydda sig mot fiendens attack på ditt liv - det är därför vår vän i Psaltaren 112 kunde stå fast oavsett vad som mötte honom i livet, även när onda män var emot honom kunde de inte göra honom illa. Ingenting är annorlunda idag. Ordspråksboken är full av gudomlig vishet för oss att tillämpa i vårt dagliga liv. Det är instruktioner för livet, hur man undviker fallgropar och fiendens strategier. Ty vishet skall komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ, eftertänksamhet skall bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten skall rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt (Ords 2:10-12). Vapen kommer att smidas emot dig och attacker kommer att komma, men ge dem inte en öppen inbjudan! Satan kommer att leta efter en möjlighet eller tillåtelse för att sätta igång en offensiv mot dig - han letar efter något övertag. Men du kan stänga ute hans 'änglar' genom att ha övertaget av att leva likt den rättfärdige mannen i Psalm 112. Fly från synd, vägra att ta illa vid dig, förlåt snabbt och fortsätt att använda vishet i livets dagliga beslut. Att lita på Gud och att leva för honom är inte en försäkring mot problem, men det betyder att när de kommer kan du vara säker på att Gud kommer att befria dig. Bestäm dig för att inte dra dig tillbaka när problem kommer, ge inte fienden den formen av övertag. Jakobs brev 4:7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Förbli förankrad i Guds ord, stanna i kyrkan och var försäkrad om att Guds goda löften över ditt liv gäller dig.

14 BIBELORD: Psalm 112:10 (SFB) Den ogudaktige skall se det och känna vrede, han skall bita ihop tänderna och förgås. BÖN: När än problem kommer, väljer jag att lita på Dig, jag tror på vad Ditt Ord säger att inga vapen som smids emot mig skall ha framgång och jag gör anspråk på det nu i Jesu namn.

15 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 8: Garanterad seger, sida Psalm 112:10 Vad de ogudaktiga längtar efter blir till intet. Jag älskar hur Psalm 112 slutar med detta påstående. Vilken häftig slutsats av ett välsignat liv! Guds mening för våra liv kommer stå fast till slut. Vår seger är garanterad, men det är inget vi kan vara passiva inför; det är något vi måste göra för att vara säkra på att vi når segern för oss själva. I gårdagens andakt tittade vi på det oundvikliga i att vi får prövningar i livet och hur viktigt det är att vara stark igenom dem. Även om det är Guds längtan att slutföra det Han har startat i ditt liv, så kommer det komma tider då du är frestad att ge upp tron på Gud. Nyckeln är att ta på sig en övervinnares sinnelag och komma över dessa höga berg som möter dig. Galaterbrevet 6:9 (SFB) visar oss vad som utmärker en övervinnare: Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. En övervinnare: 1. Vägrar att låta sig uttröttas. 2. Fortsätter att göra gott. 3. Känner igen när dennes tid är inne. 4. Är överlåten och beslutsam att få skörda. 5. Tappar inte modet. Vilka specifika utmaningar står du inför idag? Om du ser på din situation med en övervinnares karaktärsdrag, hur skulle det förändra sättet du ser på saker? En övervinnares perspektiv är från toppen av berget istället för dig foten av det. När du förstår att Han som är större bor i dig och ger dig kraften att övervinna ändrar du ditt utgångsläge. Precis som för mannen i Psalm 112 så är vägen till ett verkligt välsignat liv att sätta Gud först i livet, applicera Hans vishet och låta honom utveckla sin karaktär i dig. Segern är garanterad när du gör detta ett löfte som du kommer hitta många gånger i Bibeln. När du läser Rom 8:37, 1 Kor 15:57 och 2 Kor 2:14, meditera över dem och se dig själv hur du besegrar dina utmaningar och lever i seger.

16 BIBELORD: I Filipperbrevet 1:6 (Och jag är övertygad om att) han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag BÖN: Herre, jag längtar efter att leva ett välsignat liv det goda livet som du har planerat för mig. Hjälp mig att alltid ha en övervinnares sinnelag när jag navigerar i livet med Dig. Påminn mig om att fästa min blick på Jesus, att jag inte ska ängslas eller tappa modet, utan istället gå i Din seger! Han som är större lever i mig och har övervunnit världen för mig.

17 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 9: Kraften i goda relationer (sida 49) Relationer är en av grundstenarna i livet, så det är värt att lägga tid på att se hur man kan utveckla goda sådana. Människor är skapta för relationer och varje koppling vi har till varandra har också en påverkan relationer har till och med kraften att lyfta upp eller bryta ner oss. Vi har inte råd att ta dem för givet, inte heller kan vi förvänta oss att ha goda relationer om vi bara jobbar på dem när något går fel Vilka ord skulle du använda för att beskriva de relationer du skulle vilja bygga genom ditt liv? Det är en stor chans att kvalitéer som trogen, lojal, ärlig och vis skulle vara högst upp på din lista. Du behöver inte tänka länge för att förstå varför det är så. Ändå kan vi nog alla tänka på en relation som sårat oss djupt. I livet tror jag att vi ska tänka på grunderna i alla våra relationer på samma sätt som Gud gör med högsta värde och som är värt vårt allra bästa. Efter sig själv så är människor den största gåvan som Gud har gett oss. När Gud vill investera in i och välsigna våra liv, så använder han ofta andra människor. Den största gåvan han någonsin kunde ge oss gav Han i sin enda son, Jesus. En sådan handling visar hur omåttligt värdefulla vi alla är för Gud. Har du problem i någon relation? Kanske i ditt äktenskap, med dina barn eller kanske är det svårt med relationen till din chef eller anställda/arbetskamrater? Tappa inte hoppet, Gud har lösningar för dig som garanterat kommer lyckas när du prövar dem. Bibeln är full av tips på hur man bygger goda och bestående relationer i äktenskap, vänskap, föräldraskap, ledarskap, på arbetsplatsen och i andra partnerskap. Kom ihåg att grunden till alla goda relationer börjar med din egen relation till Jesus. Låt din investering in i den relationen bli en prioritet och Han kommer att lära dig hur du kan vårda och bygga starka och hälsosamma relationer.

18 BIBELORD: Ords 13:20 (SFB) Den som umgås med visa blir vis, den som är vän med dårar går det illa. BÖN: Käre Gud, jag ber att du ska ge mig goda relationer i mitt liv. Hjälp mig att vara den vän mot andra som du är till mig. Låt människor komma vår väg som kan bygga dina principer och goda vanor in i vårt hem.

19 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 10: Kraften i vänskap/ sid Jag ser vänskap som en av nycklarna till ett välsignat liv. Men för att verkligen få uppleva vänskapens kraft så måste du vara en bra vän själv. Bibeln har ganska mycket att säga om vänskap. Ordspråksboken 18:24 lär oss två viktiga saker när det kommer till att vara en vän. - - Om vi vill ha vänner, måste vi först själva så vänskap. Om vi vill vara allas vän kan vi inte vara en sann vän mot någon. Lika människor dras till varandra, och dragen hos de du människor du spenderar tid med tenderar att märkas även hos dig själv. När det kommer till vänskap spelar vem du spenderar tid med roll. Vilka vi väljer som våra vänner är verkligen viktigt. Vänner bör bygga upp oss och föra oss framåt. En god vän är lojal och har modet att vara sann mot dig - alltid med ditt bästa i sinnet. Deras ärlighet hjälper dig att hålla dig på rätt spår i livet. Vänner av det här slaget hjälper dig också att inte bli distraherad av saker som har potential att skada dig eller förstöra din framtid. Har du den här sortens vänner? Sår du vänskap? Har du en god bekantskapskrets och vårdar du de vänner du har? Det kanske finns vänner i ditt liv som har en negativ påverkan du kanske måste lämna dem bakom dig. Sök efter kristna vänner som hjälper dig att bygga ditt liv och tar dig framåt.

20 BIBELORD: John 15:13-15 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min Fader. BÖN: Herre, jag ber att du hjälper mig till vänskapsband i mitt liv, och hjälper mig att fördjupa de relationer jag har nu. Jag ber om relationer som förnyar, fyller, uppmuntrar och inspirerar - och att jag tillbaka får lära mig att blir den sorts vän som berikar andras liv.

21 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 11: Kraften i samarbete/ sid Varför är två bättre än en? Jag kan komma på en hel del anledningar till varför. Gud själv sa Det är inte gott för mannen att vara själv och löste problemet med isolering genom att skapa en partner och motsvarighet för honom. Jag gillar ordet motsvarighet (helpmeet) eftersom det vackert beskriver vad en relation handlar om: sammankoppling, hjälp, matchning och att förenas tillsammans. En relation handlar om att arbeta tillsammans för ett gemensamt syfte. Det välkända stället i Predikaren 4:9-12 ger oss insikt i fördelarna med partnerskap: God lön för mödan - förenade i ett partnerskap ökar inflytandet och frukten av våra ansträngningar exponentiellt till vår fördel genom vår individuella potential. Samarbete ökar vår kapacitet. Stöd - under svåra och utmanande tider delar ett partnerskap bördorna och kompenserar för bristande förmåga. När det är tufft är det de som står närmast som hjälper dig igenom och lyfter dig när du är nere. När du står ensam är det lättare att bli övermannad. Kamratskap och att bidra - välbefinnandet i en kärleksfull, omvårdande relation är verkligen en av livets stora välsignelser. Fördelarna av en ömsesidigt generös relation är enorma då man är två som ger till varandra Styrkan av ett gemensamt mål - varje relation har tre trådar, du, dem du delar relationen med och det gemensamma intresset som håller ihop relationen. Relation och syfte går hand i hand. Har du sett över de relationer du har i ditt liv? Det är klokt att granska de syften som håller ihop dina relationer och bestämma dig för om de leder dig mot mognad eller misslyckande.

22 BIBELORD: Predikaren 4:9-12 (SFB) Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan. Om de faller, kan den ene resa upp den andre. Men ve den ensamme! Om han faller, finns det inte någon som kan resa upp honom. Likaså, om två sover tillsammans håller de värmen, men hur skall den ensamme hålla sig varm? Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt. BÖN: Far, visa mig vilka relationer i mitt liv som leder till välsignelse. Hjälp mig att växa i kapacitet och uthållighet, ge näring åt mina hälsosamma livsrelationer och ge dig ära, i Jesu namn.

23 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 12: Kraften i äktenskap /sid Äktenskapet är ett förbund instiftat av Gud för att styrka och välsigna oss och när förbundet hedras får äktenskapet stor kraft. Äktenskapet har länge varit ett hett ämne. Under de senaste årtiondena har antalet skilsmässor eskalerat och det är förödande för de generationer som kommer efter. Många vågar inte längre tro på äktenskapet. Om du är gift, vill du göra äktenskapet starkare? Eller har du kanske inte hittat rätt person men är ändå nervös för att gifta dig på grund av att många andra verkar misslyckas. Ett framgångsrikt äktenskap kräver beslutsamhet och ansträngning men belöningen är stor och varar i generationer. Att bygga ett starkt äktenskap är ett dagligt beslut. Bestäm er för att lösa bråk om meningsskiljaktigheter snabbt, tala ord av liv till varandra riv inte sönder varandra med hårda ord. Överlåt dig själv till att se din partner lyckas, för du kommer också få skörda det goda av det. Ditt stöd kommer bygga närhet och tillfredställelse. En av de viktigaste ingredienserna till ett fantastiskt äktenskap är enhet och överenskommelse. De tre nyckelområdena är att förenas med kärlek till varandra, kärlek till Gud och kärlek till Hans hus, kyrkan. Om du är gift, stanna upp en sekund och fundera på vad du praktiskt kan göra för att stärka ditt äktenskap. Finns det områden av meningsskiljaktigheter mellan er? Ta beslutet att sitta ner och lugnt diskutera som ett team, inte som motståndare. Om du förbereder dig för att gifta dig, bestäm dig för att bygga en karaktär efter Guds hjärta och be Gud hjälpa dig när du väljer din partner för livet.

24 BIBELORD: Första Moseboken 2:22-24 "Och HERREN Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade: "Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits." BÖN: Gud Fader, tack för äktenskapet. Hjälp mig vara den bästa partnern jag kan vara och ge mig nåd att resa mig över meningsskiljaktigheter för att hitta enhet, i Jesu namn.

25 Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 13: Kraften i familj/sid Precis som äktenskapet är familjen Guds idé. Gud tänkte att familjen skulle vara en plats för uppfostran, vägledning, beskydd, förlåtelse och kärlek. Men Han vet att detta är en fallen värld, många människor växer inte upp i sådana familjer kanske är du en av dem? De goda nyheterna är att vår himmelske Fader gjort så att alla kan få uppleva den familj han planerade. När vi tar emot Jesus Kristus som vår Herre kliver vi in i Guds familj blir hans barn, söner och döttrar till den Högste. Psalm 68:7 säger Gud ger de ensamma ett hem, en vacker bild av Hans hjärta för de ensamma och utdömda. Kraften hos en hälsosam familj ligger i dess villkorslösa omfamning. För de ensamma, de sörjande och de övergivna betyder en familjs omfamning helande och helhet. Våra kyrkor är en familj, skapade för att välkomna vem som än vill (Uppenbarelseboken 22:17). Att bygga relationer inom våra kyrkor är ett underbart sätt att uppleva fördelarna med familjen. När du föddes blev du en del av någon annans familj men när du blir förälder kommer du skapa en egen familj. Som föräldrar vill vi förse våra barn med det absolut bästa. Du kanske tittar på din familj och blir avskräckt eller så vet du kanske inte vad du ska göra för att hjälpa dina barn. Tappa inte modet din himmelske Fader har försett dig med vishet och råd i överflöd genom hans Ord, en öppet-alla-timmar - närhet till Honom genom bön och en kyrkofamilj som ger kärlek och stöd. BIBELORD: Psaltaren 68:6-7 Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, en Gud som ger de ensamma ett hem. BÖN: Gud, du är min Far. Tack för gåvan familjen. Jag ber dig om vishet och förståelse att uppskatta och fostra min egen familj och att styrka och stödja andra familjer i min närhet. I Jesu namn.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta.

KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta. KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta. Kärleken har ingen hög åsikt om sig själv, kärleken är inte tävlingslysten

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Förvaltarskap i Bibeln

Förvaltarskap i Bibeln Förvaltarskap i Bibeln Innehållsförteckning Inledning..................................... 2 Vad är en förvaltare?........................... 2 Vad är förvaltarskap?.......................... 2 Vad har

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer