VAL. Alla välkomna till Öppet stadshus 6 september. Partierna svarar. För dig som bor på Lidingö. Ges ut av Lidingö stad. Nummer SEPTEMBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAL. Alla välkomna till Öppet stadshus 6 september. Partierna svarar. För dig som bor på Lidingö. Ges ut av Lidingö stad. Nummer 3 2014 14 SEPTEMBER"

Transkript

1 För dig som bor på Lidingö. Ges ut av Lidingö stad. Nummer VAL 14 SEPTEMBER Partierna svarar Alla välkomna till Öppet stadshus 6 september Vårt Lidingö 1

2 Nummer 3, 2014 Vårt Lidingö ges ut fyra gånger om året av Lidingö stad. 6 Öppet stadshus: Program för den 6 sept Paul Lindquist: Kommunstyrelsens ordförande Om två veckor är valet ditt Snart har ytterligare en mandatperiod gått till ända och det är åter dags för dig och alla andra Lidingöbor att utvärdera de politiska beslut som har tagits liksom partiernas löften inför framtiden. 12 Näringsliv: Ungt företagande prisas Vårt Lidingö Adress Lidingö stad, informationsenheten, Lidingö Webbplats E-post Tillförordnad redaktör Ulf Petersson, telefon Ansvarig utgivare Madeleine Helleday, telefon Formgivning Kaj Poikela och Kicki Braun Omslagsfoto Matton Tryckeri Danagårds grafiska Tidningen trycks på miljövänligt papper. Distribution Posten ISSN Hälsa: Femtionde Lidingöloppet hållkoll Nyhetsbrevet Överblick Lidingö kommer i din e-post varannan vecka. Anmäl dig på Facebook Twitter twitter.com/lidingo_stad Instagram instagram.com/lidingo_stad YouTube Besöksguide För egen del har jag bestämt att 12 år som kommunstyrelsens ordförande får räcka. Det innebär att oavsett valutgång kommer en ny kvinna eller man att ta över ansvaret nästa år. Du har möjlighet att påverka vem det blir, inte bara genom ditt partival utan också genom att utnyttja möjligheten att kryssa den kandidat du tycker är bäst. Även om jag inte släpper lidingöpolitiken helt och hållet, kommer mitt huvudfokus efter årsskiftet att ligga på landstingspolitiken med de viktiga sjukvårds och trafikfrågorna. Där kommer jag att fortsätta arbeta för Lidingöbornas och regionens bästa. Nu på lördag är det Öppet stadshus mellan 12 och 16. Då har du möjlighet att träffa de politiska partierna, lyssna till en spännande debatt under ledning av lidingöbon och tidigare nyhetsankaret Anita Jekander och förtidsrösta. Det kommer också finnas möjlighet att träffa stadens tjänstemän och ställa frågor om alltifrån skolmat och Attefallshus till Norra Länken och nya Lidingöbanan. Dessutom kommer du att kunna rösta fram hur en av de nya spårvagnarna ska se ut liksom på de olika förslagen till nytt stadsmiljöpris. Självklart blir det också en massa roliga aktiviteter för barnen. Läs mer på sidorna 6-9. Avslutningsvis vill jag passa på och tacka Jessica Sjöstedt (KD), som i dagarna lämnade sin post som kommunalråd för en karriär i näringslivet, för ett gott samarbete under de gångna fyra åren och önska henne lycka till framöver. 2 Vårt Lidingö

3 Aktuellt TEXT: Ulf Petersson FOTO: Ewa Eckerman guld till Rudboda skola Nu har eleverna kommit på plats i nya Rudboda skola men redan före invigningen tog skolan sitt första guld. Stadens satsning på att bygga miljövänligt resulterade i utmärkelsen Miljöbyggnad Guld. Vi hade en vision att uppnå miljöklassificering guld men målet var silver. Vi har alla inblandade skäl att känna oss stolta, säger stadens fastighetschef Patrik Häggstrand. Byggprojektet har varit ett samverkansprojekt mellan Lidingö stad och Skanska där miljön har stått i fokus. Byggarbetsplatsen var en så kallad grön arbetsplats där man arbetade aktivt med bland annat hållbara transporter, återvinning och källsortering av material. En viktig del i arbetet har varit det kontinuerliga lärandet och det ständigt pågående förbättringsarbetet. Alla intressenter har haft möjlighet att påverka: personal, elever, föräldrar och förvaltning. Miljöbyggnad är ett miljöklassificeringssystem som fokuserar på inomhusmiljö, materialval och energi. Med inomhusmiljö menas exempelvis ljudmiljö, luftkvalitet och fuktsäkerhet. Det dokumenteras vilka material som har byggts in och ämnen med farliga egenskaper används inte. Byggnaden ska ha låg energianvändning, miljömärkt el och effektiv värmeåtervinning. I Lidingö stads miljöprogram anges att staden alltid vid nybyggnationer eller större renoveringar ska sträva efter att uppnå miljöbyggnad brons eller högre. Miljöbyggnad Guld Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska byggregler, efter initiativ från bygg- och fastighetsbranschen, med målet att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det finns tre nivåer inom certifieringssystemet, Brons, Silver och Guld. Byggprojekten granskas av ett opartiskt organ, Sweden Green Building Council. I certifieringen ingår 15 indikatorer fördelade under tre områden; Energi, Inomhusmiljö och Byggnadsmaterial. Inom dessa tre områden behandlas bland annat energianvändning, användandet av förnybar energi, ljudmiljö, ventilationsstandard samt granskning och dokumentation av byggvaror. Mer om certifieringen: Lidingö högt i ranking TEXT: ulf petersson Många kommuner satsar för att kunna erbjuda e-tjänster och mobilapplikationer. Nu har en undersökning genomförts som visar att Lidingö hamnar i toppskiktet bland landets kommuner. Det är ett glädjande resultat och vi kommer fortsätta att tillgängliggöra nya e-tjänster för att förbättra servicen till våra kunder, både i form av appar och via webben, säger Lidingös stads it-strateg Björn Söderlund. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som genomfört undersökningen som visar att kommunerna erbjuder allt från noll till 140 e-tjänster. Enkäten som kommunerna ombetts svara på kunde ge ett maximalt resultat på 14 poäng. De som uppnådde maxpoängen var Göteborg, Helsingborg, Skellefteå, Stockholm, Tyresö och Umeå. Lidingö rankades på en tredjeplats med 12 poäng. Vårt Lidingö 3

4 Planprogram godkänt Den 16 juni godkändes planprogrammet för Centrum-Torsvik godkänt av kommunfullmäktige. Beslutet innebär att programmet går in i en ny fas under hösten då detaljplaneringen börjar. I och med att vi nu går in i detaljplaneringen kan vi bli mer konkreta, nu kan form, volymer och hushöjder bestämmas mer specifikt, säger Anna Hadenius Lidingö stads stadsdirektör. En detaljplan visar hur marken får användas, hur den får bebyggas, vilka ytor som reserveras för gator, torg och parker. Det görs mer detaljerade studier och utredningar om exempelvis sol- och vindförhållanden, dagvatten, parkering och buller. Området delas nu in i flera mindre etapper. Den första etappen är Lidingö centrum som kan påbörjas under hösten. Under planarbetet hålls samråd då alla kan lämna syn punkter. Ett första samråd för centrum kan ske under 2015 ochbyggstart Bron behöver inte vara öppningsbar I samband med att kommunfullmäktige 2012 tog beslutet att ersätta Gamla Lidingöbron med en ny bro, skickades en begäran in om omprövning av kravet på öppningsbarhet. I mitten av juli meddelade Markoch miljödomstolen att Gamla Lidingöbron inte behöver vara öppningsbar. TEXT: Charlotte Hörndahl Foto:Kaj Poikela Nu har mark och miljödomstolen meddelat att Gamla Lidingöbron inte behöver vara öppningsbar och därför kan de ombyggnadsarbeten som pågått för att få broklaffen öppningsbar avslutas, ett arbete som beräknades kosta 11 miljoner kronor. Den nya bron som ska byggas och stå klar år 2020, kommer också att vara en bro för gång-, cykeloch spårvägstrafik. Fortfarande är det inte klart hur den nya bron ska utformas, dess placering eller vilken seglingshöjd den ska ha. Beslut om det kommer i oktober. Gamla Lidingöbron beräknas att rivas i slutskedet av den nya brons byggnation. Under sensommaren och hösten inspekteras Gamla Lidingöbron för att ha kontroll över skicket och för att kunna göra nödvändiga reparationer. Inspektionerna görs både över och under vattenytan. Inspektionerna utförs av konsultföretaget Grontmij. Hälsa och rörelse i fokus TEXT: HELENA BJarnemark, FOTO: matton Livsglädje 65+ vill inspirera till en meningsfull och hälsofrämjande vardag för Lidingös seniorer. Det är också ett led i stadens övergripande hälsoarbete. I början av oktober är det återigen dags för stadens satsning för ett aktivt seniorliv Livsglädje 65+. Stöd och omsorgsförvaltningen bjuder då in öns seniorer att prova olika former av fysisk aktivitet, lyssna till föreläsningar om hälsa och motion eller bara för att umgås. Den 8-9 oktober förvandlas Stadshusets entréhall till ett smörgåsbord av fysiska aktiviteter som Lidingö har att erbjuda. Funktionell träning, pilates, zumba, körsång och dans är bara några av de aktiviteter som finns att prova på. För den som vill lära sig mer om hälsa och motion blir det Livsglädje oktober 2014 i Lidingö Stadshus. Fri entré! Alla prova-på-aktiviteter är anpassade till gruppen seniorer 65+. Inga förkunskaper krävs, men tänk på att komma i ledig klädsel/ träningskläder och ta med dig skor för fysisk aktivitet. intressanta föreläsningar med experter inom området. På plats kommer flera lokala idrottsorganisationer, gym och föreningar att finnas. Dessutom finns det möjlighet att få en bild av den egna hälsan genom att göra ett hälsotest, under ledning av studenter från Gymnastik och idrottshögskolan. Årets Livsglädje 65+ har fokus på hälsa och rörelse som är en del i vårt hälsofrämjande arbete. Genom den här satsningen vill vi stödja och uppmuntra seniorer att behålla eller förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande, säger Cecilia From, projektledare. Ett kafé kommer att finnas där det går att njuta av en kopp kaffe, en smoothie eller något ätbart. Entrén är fri, men kontanter behövs för den som vill handla i kaféet. 4 Vårt Lidingö

5 Aktuellt Vem vinner stadsmiljöpriset 2014? TEXt o Foto:Birgit Lilliehöök För att skapa engagemang kring god arkitektur och stadsbyggnad har staden inrättat ett stadsmiljöpris. Nu har du som Lidingöbo det avgörande beslutet rösta på den finalist du tycker är mest värdig vinnare av stadsmiljöpriset 2014! Lidingövallen MOTIVERING: Den kombinerade läktaren och kanslibyggnaden har en ambitiös och samtida arkitektur. Den berikar stadsmiljön genom att koppla ihop innefunktion med utefunktion och fungerar som en mötesplats för många Lidingöbor. Projektet är ett bra exempel där ett starkt ideellt engagemang och en god samverkan i byggprocessen har bidragit till ett bra förslag. Varje år ger elever och vårdnadshavare synpunkter på Lidingös förskolor och skolor via en enkät. I år har svarsfrekvensen varit högre än tidigare år vilket höjer kvaliteten i förbättringsarbetet. Vårdnadshavare och elever i årskurs 3, 5 och 8 svarar på frågor om bland annat lärande, inflytande och trivsel. Detsamma gäller vårdnadshavare med barn i förskola eller pedagogisk omsorg. Även gymnasieelever i årskurs 2 besvarar enkäten. Trygghet i skolan 93 procent av grundskoleeleverna svarar att de känner sig trygga i skolan. Gymnasieskolans elever känner sig till stor del trygga i skolan, men också i hög utsträckning stressade av skolarbetet. Vi har nolltolerans mot Fler bilder hittar du på stadens webbplats. Där kan du också läsa juryns motiveringar till att just de här tre objekten valts till finalister, samt rösta på din favorit. Du kan även rösta via e-post till eller via brev till Lidingö stad, miljö- och Rudboda skola MOTIVERING: Skolbyggnaden och skolgården är viktiga gemensamma stadsrum och stadsmiljöer. Rudboda skola har en samtida innovativ arkitekturidé i själva byggelementet, fasaden, som skapar ett vackert uttryck till de serietillverkade sandwichfasadelementen. Den tidigare skolan har lämnat inspiration och skapar därmed en känsla av kontinuitet och igenkännande. Fler svar i årets undersökning TEXt: ewa eckerman, Foto: Matton omröstning stadsbyggnadskontoret, Lidingö. Under Öppet stadshus den 6 september (läs mer om det på nästa uppslag) kan du också lägga din röst. Röstningen pågår till den 30 september. Sjöviks väg 6 MOTIVERING: Villan bland tallarna är konceptuellt genomfört i alla steg från idé/program/bygglov till genomförande och detaljnivå. Projektet genomsyras av en hög ambition och är starkt länkat genom alla faser. diskriminering och kränkande behandling, därför är det ett av våra prioriterade områden, säger Maria Elmér, chef för kvalitet, utveckling och forskning på utbildningsförvaltningen. Lustfyllt lärande Alltför få elever håller med om påståendet Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. Andelen elever som inte instämmer stiger med elevens ålder i grundskolan. 95 procent av vårdnadshavarna instämmer i att deras barn är trygga på i sin förskola. Lika många håller med om att personalen bemöter barnets önskemål och behov med respekt. De är också nöjda med det bemötande de får i förskolan. Den fråga som vårdnadshavare minst instämmer i är att de känner till verksamhetens arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling. Nu justeras hastigheterna Det blir nya hastighetsgränser på Lidingö baserat på Trafikverkets nya rekommendationer. Hastighetsgränserna sätts utifrån dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och fordonsutveckling och efter hur allvarliga följder en eventuell trafikolycka får. Extra fokus har lagts på områden i närheten av skolor och på mer trafikerade gator. Framförallt kommer 30, 40 och 60 km/tim att ersätta de gamla hastigheterna på Lidingö. 30 km/tim : för gator med blandtrafik, bostadsgator, gator i centrum och vid skolor. 40 km/tim : för mer trafikerade gator med gångbanor och för gator med cyklar på körbanan. 60 km/tim : för trafikleder, gator med större avstånd mellan korsningar samt gator där gång och cykelbana är separerad längs vägen. Hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. En krock i 60 km/tim motsvarar ett fall från fjärde våningen i ett hus. En krock i 80 kilometer i timmen motsvarar ett fall från åttonde våningen. För att kunna genomföra hastighetsändringarna och för att uppnå en bättre efterlevnad av våra skyltade hastigheter, behöver vi först göra hastighetsdämpande åtgärder som bland annat avsmalningar i körbanan, anlägga cirkulationsplatser eller höja upp övergångsställen. Därefter skyltar vi om. Läs mer om Lidingö stads hastighetsplan som ligger till grund för det fortsatta säkerhetsarbetet på Lidingö. Du kan även läsa mer om hastighetsgränser på Trafikverkets webbplats. Vårt Lidingö 5

6 Välkommen till Öppet stadshus 6 sept Nu är det dags igen! Staden bjuder in alla Lidingöbor till en händelserik lördagseftermiddag i stadshuset. Öppet stadshus är en mötesplats där du som medborgare har tillfälle att träffa politiker och anställda, tycka till om vår service och våra tjänster och delta i våra aktiviteter. TEXT: Lena hyttsten foto: Matton Illustration: Kaj Poikela Den 6 september klockan håller Lidingö stad öppet hus i och kring Stadshuset. Under det övergripande temat hälsa kommer dagen att bjuda på aktiviteter för alla åldersgrupper. Det blir också kommunalpolitisk debatt inför valet och förtidsröstning Vi vill skapa en mötesplats för Lidingöborna, våra lokala politiker och för oss som arbetar i staden. Kom och ställ dina frågor till oss, delge dina synpunkter och följ aktuella frågor som berör dig som är Lidingöbo säger projektledare Lena Hyttsten. Lidingö stad arrangerar Öppet stadshus var fjärde år i anslutning till valet. Förra gången det ägde rum kom cirka besökare. 6 Vårt Lidingö

7 Smaka Provsmaka våra skolelevers egna favoritrecept och förskolans ekologiska mat. Vad är viktigt för dig i den kommande kostupphandlingen? Tyck till! Få dina äpplen och päron artbestämda och gör din egen juice. Motionera & pausa Spring Stadshusloppet (för barn) i samarrangemang med Lidingöloppet, häng med på ett parti boule, zumba eller senior gympan. Koppla av i massagestolen, filmrummet eller sagotältet. Skapa, leka & lära Måla vid staffli, bygg en cykel eller varför inte en skola i lego? Testa minibussarna och körsimulatorn och lägg jättepusslet över Lidingö eller testa verktyg för alternativt lärande. Passa på att provsitta brandbilen och träffa Polisen. Uppleva Se Sagateaterns föreställning Året på Saga, var med i musikverkstan eller kulturvandra med vår guide i historiska miljöer. Bygga, bo & resa Ta del av planprogrammen som tar Lidingö in i framtiden med bland annat utbyggnaden av Centrum - Torsvik. Hör dig för om de nya reglerna för bygglov och hur det går med Lidingöbanan, Spårväg City och Norra länken. Vad gör staden för att skapa säkra skolvägar och underlätta för dig att cykla eller gå till jobbet? Energirådgivarna kan också tipsa om hur du blir energismart. Rösta, tävla & vinn Passa på att förtidsrösta och hör dina politiker debattera heta, lokala frågor. Var med och bestäm utseendet på en av vagnarna på Lidingöbanan! Vilken byggnad ska få Stadsmiljöpriset? Rösta på ditt favoritbidrag och vinn fina priser i vår tipstävling.... och mycket mer Kom och ta en fika med oss som arbetar med stöd till äldre, föräldrar och barn eller med elever från Hersby gymnasium. Känner du dig trygg på Lidingö? Vad gör din tonåring? Hör hur staden arbetar för att skapa trygga mötesplatser och tyck till. Hålltider 10:00 Förtidsröstningen öppnar i lokalen storholmen i anslutning till stadshusets entréhall 11:45 Musikskolans Tvärflöjtsensemble spelar på stadshustrappan 12:00 Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist hälsar välkommen 12:15 Premiär för Stadshusloppet (för barn) I samarbete med Lidingöloppet 12: , och Sagateatern ger föreställningen Året på Saga 12:30 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 SAGOLÄSNING I SAGOTÄLTET 13:00 OCH 14:00 Zumba. 13:30 Kulturvandring. Guidad tur utgår från stadshustrappan (cirka 1 km) 13:30 OCH 14:30 Seniorgympa 15:00 Politisk debatt ledd av före detta tv-journalisten Anita Jekander Hela programmet hittar du på Passa också på att besöka Hälsans dag i Lidingö centrum den 6 september! Vårt Lidingö 7

8 omröstning Var med och rösta: Hur ska en av Lidingöbanans vagnar se ut? A Slingan B Citat Lekfullt och dekorativt på avstånd men också informativt på nära håll med både dagens och den framtida linjesträckningen. Lidingös kända landmär ken, dess gröna omgivning och starka koppling till hälsa är genomgående. TEXT: ulf petersson Illustration: Friends agenda SL moderniserar Lidingöbanan just nu. Den beräknas vara klar i mars 2015 och då kommer nya vagnar att trafikera banan. En av vagnarna får Lidingö stad fria händer att bestämma den utvändiga utformningen av. C Landskap Lidingös böljande landskap. Med start vid Lidingöbron passerar vi kända landmärken och aktiva människor på väg ut i skärgården. 8 Vårt Lidingö V år tanke med den unikt utformade vagnen är att Lidingöborna ska känna sig stolta över sin ö. Därför har vi tagit fram tre förslag som ska visas upp under Öppet stadshus den 6 september. Nu är det upp till Lidingöborna att bestämma vilket av förslagen som kommer att bli verklighet. Passa på att rösta fram din favorit under Öppet stadshus! Har du inte möjlighet att komma den 6 september kan du rösta på förslagen på vår webbplats: fram till den 30 september. År 2020 ska Lidingöbanan kopplas samman med Spårväg city. Tanken är att skapa en snabb, kapacitetsstark förbindelse mellan Lidingö, Norra Djurgårdsstaden och Stockholm city. Spårväg City går i dag mellan Sergels torg och Waldemarsudde. SPÅRVÄG CITY 2020 T-CENTRALEN ROPSTEN Lekfullt och färgglatt med kontrasterande röd färgplatta. En mix av citat från kända Lidingöprofiler. ROPSTEN GÅSHAGA BRYGGA

9 SPÅRVÄG CITY 2020 T-CENTRALEN ROPSTEN ROPSTEN GÅSHAGA BRYGGA EN STYR H DIO RA T USE ET RÄ DA LIN EN G VÄ BERG HAK N PSTE RO NEN AM FRIH A VIK TORS EBY BAGG - TA ÄR AV DR N SÖ MNE HA A SÄTR LA KOTT BERG LARS L DA BO IK EV BR SKÄR AGA AL PP KÄ GÅ SH AG A GÅ BR SH YG AG GA A AN N RO SGAT DSB ÅR RG DJU MAN GA NGS KU PLAN RO NYB GB T- EN RD GÅ TRÄD ER APIR VÄRT S- NG ALEN TR CEN HÖ STORSKÄR SPÅRVÄG CITY T-CENTRALEN Med sitt snilles ljus har han lyst upp de mörka farlederna kring Gustaf Dahlén Skaparen av AGA-fyren Jag lever inte för att springa, jag springer för att leva. Okänd Lidingölöpare SPÅRVÄG CITY 2020 T-CENTRALEN ROPSTEN ROPSTEN Där går en flicka som gjorde en ö av femton kuddar. Där går en pojke och allting blir glass som han snuddar. ROPSTEN GÅSHAGA BRYGGA Bara en enda ros på ett evigt klänge så är livet trist varar länge men underbart är kort alldeles för kort. Povel Ramel Underbart är kort. Beppe Wolgers Det gåtfulla folket ROPSTEN Jag vill ha blommig falukorv till lunch, mamma! Nåt annat vill jag inte ha! Hasse Alfredsson Blommig falukorv GÅSHAGA BRYGGA Vårt Lidingö 9

10 VAL 14 SEPTEMBER partikoll 1 Hur ser ditt parti att skolan på Lidingö ska utvecklas? Söndag den 14 september 2014 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Om du fortfarande är osäker på vem du ska ge din röst i kommunvalet kanske denna enkät kan bidra till klarhet. På stadens webbplats hittar du information om hur och var du kan rösta. Från den 1 september kan du förtidsrösta i Lidingö stadshus, Föreningsgården i Larsberg och vid Hemköp i Brevik. På själva valdagen håller vallokalerna öppet mellan klockan och På röstkortet står i vilka val du har rösträtt och var din vallokal ligger. Särskilda röstningslokaler för boende på servicehus eller vårdoch omsorgsboenden hålls öppet den 7 september. Öppettider och röstningslokaler finns angivet på webben. Moderaterna Paul Lindquist, Moderaterna 1. Utbildningens kvalitet, vilket avser såväl kunskapsresultat som trygghet och valfrihet, har högsta prioritet. Eftersom lärarnas kompetens är avgörande vill vi premiera resultat och kompetens samt öka andelen lärare med forskningskompetens. 2. Vi vill stärka centrum med fler butiker, restauranger och mötesplatser så att den lokala servicen förbättras, nya miljösmarta bostäder för att minska bostadsbristen samt överdäcka Torsviksdiket och skapa en tystare och trivsammare stadsdel. 3. Att bygga en ny gång-, cykel och tågbro till Stockholm samt att fortsätta utveckla Lidingös stadsdelar med nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen så att bostadsbristen kan minska samtidigt som Lidingös grönområden bevaras. Folkpartiet Torsten Engevik, Folkpartiet 1. Kunskap är barnens viktigaste redskap för att växa och att utvecklas. Vi vill satsa på att höja lärarlönerna, rätta de nationella proven centralt och minska administrationen för lärarna. Vi vill se fler speciallärare och mindre klasser. Vi vill införa en skriv-läs-räknegaranti för lågstadieungdomarna. 2. Vi vill utveckla centrum med mer handel, jobb, service och fler bostäder. Vi vill satsa på ett nytt äldreboende. En överdäckning av Torsviks torg och bullerdämpande åtgärder längs Södra Kungsvägen skall till. Kulturen måste finnas i hela området. Småskalighet i bebyggelsen. 3. Vi vill förena en stad i grönska med utveckling. En stor utmaning blir att bygga så att fler yngre kan bo på Lidingö. De närmaste åren blir Lidingöbanan med ny bro och en sammankoppling till Spårväg City en utmaning. Att utveckla skolan för att ge våra ungdomar de bästa möjligheterna en tredje utmaning. Kristdemokraterna Carl-Johan Schiller, Kristdemokraterna 1. Vi vill satsa mer på skola och förskola, vårt viktigaste uppdrag! Lärarna ska få mer auktoritet i klassrummet och läraryrkets status måste höjas. Det gör vi genom högre löner och ett tydligare ledarskap. Vi vill ha mer idrott. Idrott är viktigt för både hälsa och förmågan att koncentrera sig. 2. Vi vill skapa ett Centrum-Torsvik med Lidingökänsla. Vi vill ha mindre buller än i dag och ett förbättrat utbud av affärer och restauranger. De gröna kilarna måste bevaras så att alla Lidingöbor har nära till naturen. 3. En förbättrad fastighetsskötsel. Lidingö stad lägger för mycket pengar på underhåll av fastigheter och får ut för lite. Vi vill förbättra och effektivisera skötseln av dessa för att i stället satsa på skola och stöd till de som behöver. Respekten för Lidingöbornas skattepengar måste öka. 10 Vårt Lidingö

11 Valet Hur vill ditt parti att 3 Centrum-Torsvik ska utvecklas? Vilka är Lidingö stads största utmaningar framöver? Centerpartiet 1. Mindre barngrupper i Lidingös förskolor. Satsning på lärarlöner. Låt rektorer och lärare få ägna mer tid år det pedagogiska arbetet. Ekologisk och närproducerad mat i skola. Gymnasieskolan på Lidingö ska vara attraktiv och av hög kvalitet i konkurrens med innerstadsskolorna. 2. Vi vill ha en småskalig och varsam utbyggnad av centrum-torsvik som bevarar Lidingös småstadskaraktär. Ingen hård exploatering. Vi vill se dagens välkomnande centrum. Vi vill överdäcka diket vid Torsviks torg och bevara grönytorna i Centrum. 3. Lidingö ska bli ett hållbart, klimatsmart samhälle med levande stadsdelar. Skydda våra grönområden och skogar. Vi vill satsa på idrotten med att bygga en ny simhall, utveckla Vallen och skapa en multiarena. Mer omtanke om våra äldre och funktionsnedsatta. Kent Ivarsson, Centerpartiet Miljöpartiet de gröna 1. Miljöpartiet vill satsa på en trygg och inspirerande skola med fler vuxna. Erbjud lärarna kompetensutveckling och högre lön, mindre administration och mer tid med eleverna. Servera hundra procent ekologisk mat. Hellre höja skatten än att spara mer på skolan. 2. MP vill bygga mer i centrum, med spårvagn till city och mitt i en aveny mellan centrum och Skärsätra. Staden ska byggas tätare, inte spridas ut. Närhet ger livskvalitet och mindre pendling, ett miljövänligare samhälle. Lidingö ska vara livfullt, inte en sovstad. 3. Kvalitet i skola och omsorg: Satsa mer på personalen. Klimatet: Ställ om till helt förnybar energi. Hållbar planering: Skydda mer natur, bygg bostäder på använd mark och bygg ut kollektivtrafiken. Inkluderande samhälle: Stärk kultur, idrott och föreningsliv. Thomas Bengtsson, Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna 1. En skola som tar vara på varje elevs resurser att utvecklas till självständiga tänkande individer med nyfikenhet och kreativitet bevarad. För det krävs fler vuxna i skolan, mindre grupper, satsning på elevhälsovård och nolltolerans av mobbing. 2. Brett utbud av handel, social service, kultur och mötesplatser. Klimatsmart byggande och drift av små hyresbostäder för unga, bostäder med olika servicenivå för äldre blandat med bostäder där människor från alla samhällsgrupper kan känna sig hemma. 3. Att vara den unika skärgårdsö, som erbjuder bostäder, arbeten, goda kommunikationer, hög kvalitet i skola och äldreomsorg i en expanderande storstadsregion, och samtidigt bevara en attraktiv miljö med tillgång till rekreation i stora orörda naturområden. Malin Olsson, Socialdemokraterna Lidingöpartiet 1. Lp vill se över ekonomin för skolorna. Lärarlöner och antalet lärare behöver förstärkas, liksom resurserna till verksamheten, till exempel inköp av böcker och material. Vi vill ha framförhållning vad gäller lokalfrågor och klassernas antal förskole- och skolelever ska vara rimliga. 2. Vi vill att Centrum-Torsvik utvecklas med stor respekt för de värden som finns i området. Småskalighet, varsam utveckling och anpassning till befintlig miljö och befintliga grönområden ska gälla. Vi vill att diket i Torsvik överdäckas och bullerdämpande åtgärder görs längs Södra Kungsvägen. 3. De största utmaningarna är att behålla Lidingö som en skärgårdsö med småskalig bebyggelse och värna våra naturtillgångar. Lidingö ska inte exploateras. Skatten ska hållas så låg som möjligt utan att våra kärnverksamheter påverkas. De kommande åren blir ekonomin en stor utmaning då vi har stora utgifter för en ny bro, och dessutom önskar de flesta Lidingöborna att ett nytt badhus byggs. Lillebil Stuart, Lidingöpartiet Vårt Lidingö 11

12 Cristina Erikson: Näringslivschef Vår lokala marknad Tänk efter nu. Vad vore en stad utan näringsliv utan butiker, kaféer och restauranger, företag med arbetsplatser? Otänkbart. Näringslivet får platser att blomma och människor att mötas. Tittar man bakåt i Lidingös historia så är det väldigt mycket som förändrats. Stora industrier bort, mindre företag in, framför allt inom om tjänstesektorn och service till Lidingöborna. Arbetsförmedling, försäkringskassa och annat inom offentlig sektor har centraliserats och försvunnit från ön. Service inom bank och post omstruktureras. Därför känns det nu spännande och viktigt med utvecklingen av Lidingö centrala delar och med våra andra växande centrum så att vi kan behålla handel och annan närservice och en stad med liv och rörelse. I reportagen här intill kan du läsa om Lidingöföretagare som funnit varandra, samarbetar och satsar nytt på lokalmarknaden. Ett plus ett blir två. Men då gäller det ju att man möts. En populär mötesplats i höst, som jag som näringslivschef gärna slår ett slag för, är Lidingömässan. En lokal företeelse som bidrar till nya företag, utbyte av kontakter och nya affärsmöjligheter. Där anser jag att internmarknaden som uppstår mellan utställande företag är i princip lika viktig som mötet med mässbesökarna. I0 11 oktober äger mässan rum på vårt fina ScandicForesta. Men innan dess öppnas en annan stor mötesplats Öppet hus i stadshuset den 6 september som du kan läsa om på sidan 6-9. Välkomna alla Lidingö bor till två trevliga evenemang i höst! Lidingö har länge varit en framgångsrik kommun i arbetet med att involvera entreprenörskap i gymnasieskolan. Flera av eleverna som startat företag i skolan har vunnit priser genom åren. Senast blev Amanda Högvik från företaget Trassel UF (Ung Företagsamhet) på Hersby gymnasium utsedd till Årets säljare i Sverige under SM i UF-företagande. TEXT: cristina erikson foto: Julia Delin Större möjlighet välja sin egen framtid Grattis Amanda, i prismotiveringen står det bland annat att du är charmig, orädd och har god självinsikt, en säljare i världsklass och juryns självklara val, hur glad blev du för ditt pris? Jag blev otroligt glad, jag har fortfarande inte riktigt tagit in det, givetvis öppnar det möjligheter för mig i framtiden. Varför tror du att det blev du? Jag har lätt för att prata och såg till att vara påläst, sedan fick jag veta att jag är bra på behovsanalys som kan leda till merförsäljning. Jag tog till mig det och såg till att förstärka det. Blir du företagare på riktigt sen? Inte alls otroligt, först jobb på ett större företag och sedan ser jag det absolut som ett alternativ till anställning. Erfarenheter visar att Amanda Amanda Högvik (till höger) och Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist. Högvik och de cirka andra elever i Stockholms län som driver UF-företag har 20 procent högre sannolikhet att starta företag senare i livet och deras företag kommer att ha högre omsättning än jämförbara företag. Dessutom är sannolikheten att de ska bli arbetslösa mindre och de kommer också att bli chefer i högre utsträckning. Erik Agerberg I dag är det först och främst elever på ekonomiprogrammet på öns gymnasium som har möjlighet att driva UF-företag, men ambitionen är att alla elever ska få samma möjlighet och därmed öka förutsättningarna för att kunna välja sin egen framtid, säger Eric Ageberg, regionchef UF. Lidingö stad satsar nu i samarbete med Ung Företagsamhet på entreprenörskap även i grundskolan. Då handlar det inte om företagande utan om att stärka barnens entreprenöriella förmågor som kreativitet, samarbete, problemlösning och självförtroende. Lärarutbildningarna fokuserar på vad entreprenörskap är och varför det står med i läroplanen, men främst på hur man praktiskt kan arbeta entreprenöriellt i grundskolan. Ung Företagsamhet är en ideell riksorganisation som utbildar lärare och elever i entreprenörskap. Just nu driver gymnasieelever företag under ett år och eleverna utvecklar framför allt kreativitet, företagsamhet och samarbete, säger Erik Agerberg. 12 Vårt Lidingö

13 Näringsliv Lokalproducerat NU ÖPPNAR LIDINGÖ MUSTERI Många har efterfrågat ett musteri på Lidingö och nu blir det verklighet. Nu kan man få egen must av egna äpplen som ju oftast är fria ifrån kemisk bekämpning och av fantastisk kvalitet. Och snabbt går det, medan du tar en promenad eller fikar i musteriets kafé som drivs av Lidingö Bröd & Pâtisserie blir äpplen till must. Must på egna äpplen smakar bäst. Platsen är Ladan i Grönsta som nu är ombyggd för ändamålet. Man bokar tid på webbplatsen och kör dit sina äpplen. Musten pastöriseras och förpackas i 5-liters bag-in-box. För att garantera must från sin egen skörd krävs minst 50 kilo eller cirka fyra stora papperskassar. Då äpplet är fantastiskt näringsrikt håller även pressresterna mycket hög kvalitet och är perfekt mat för idisslare. Musteriet kommer att undersöka intresset hos TEXT: cristina erikson foto: Matton markägare att utfordra vilt för att på så vis lättare hålla till exempel rådjur borta ifrån villaträdgårdar. Lidingö Musteri kommer också att prova tillverkning av egen must som ska erbjudas lokalt på utvalda restauranger och hotell- och konferensanläggningar samt i fikets försäljning. Musteriet kommer att ha fyra till sex anställda och förhoppningen är att skapa en naturlig mötesplats på ön för kunskap kring äpplen och förädling. TEXT: cristina erikson foto: Kicki Braun Stockholmsvägen blomstrar I september öppnar Lidingö Bröd & Pâtisserie på Stockholmsvägen. En kombination av lokala restauratörer står bakom satsningen som kommer att göra det ännu livligare på öns centrala paradgata. En av delägarna, Patrik Gadelius, driver i dag Långängens Gård och Grill Bruno. För att skapa drömbage riet har ägarna närstuderat Paris för att allt ska bli perfekt. Här kommer man att kunna gå in och titta på när bagaren bakar, man kan handla bröd, bakverk, efterrätter med mera. Och ta en espresso i baren där kaffet givetvis kommer lokalt från kaffefabriken Lidingö Rosteri. I porten intill bageriet finns sedan ett år tillbaka inredningsbutiken Royal Design vars driftiga ägare, Lidingöbon Pernilla Lejneborn, nu också öppnar en ny stor Royal Design i Skärholmen. En ny aktör ska in i Café Calmas lokaler och tillsammans bidrar alla nya och gamla aktörer till ett allt mer blomstrande stråk mellan handelsnaven Lidingö centrum och Torsviks torg. Vårt Lidingö 13

14 biblioteket abc BLIR 123 kalas på bibblan Lördag 8 november klockan i Lidingö stadsbibliotek Vi firar att alla böcker är ommärkta och omflyttade och det blir lättare för dig att hitta det du söker. Här är ett smakprov på vad som händer under dagen: Författaren Kristina Sandberg om sin nya roman Liv till varje pris. Zirkus Loko-Motiv spelar sin interaktiva berättarföreställning Låddan för alla barn mellan 3 och 6 år. Rafflande visningar av biblioteket med våra bibliotekarier och Sagateatern. Musikunderhållning med swing/ bluegrassbandet Le Chat Mort. Tävlingar med fina priser. Pyssel för alla barn och vuxna. Vi bjuder på bubbel och tilltugg. Du kan hämta gratisbiljetter till barnteatern och författarscen från lördag 25 oktober klockan Det går bra att komma utan biljett till Författar scen och sitta utanför markerat område. Du kan boka biljetter och läsa hela programmet på webben. Text: Kristina Israelsson Foto: Anja Callius Illustration: Kaj Poikela För att göra det lättare för besökarna att hitta på biblioteket går Lidingö stadsbibliotek i höst över till det internationella klassifikationssystemet Dewey. Den största skillnaden är att fackböckerna kommer att vara märkta med siffror på ryggen i stället för bokstäver. Vi har märkt om skönlitteraturen så att man direkt ser vilken genre boken har, exempelvis deckare, romantik eller fantasy. De skönlitterära böckerna kommer också att stå mer tydligt tillsammans, oavsett vilket språk de är skrivna på. Fackavdelningen blir också mer sammanhållen och får tydligare skyltning, säger Amelie Sarlin, projektledare för Dewey. Dewey Decimalklassifikation som systemet heter har funnits sedan 1870-talet och används i dag på bibliotek i 138 länder. Lidingö stadsbibliotek blir det första folkbiblioteket i Stockholms län som inför Dewey fullt ut på vuxenavdelningen. Minibibliotek i Stadshuset För att man ska kunna flytta om de böckerna och sätta upp nya skyltar kommer biblioteket att vara stängt september. Under tiden kan du besöka ett minibibliotek i Stadshuset som har öppet september. Här kan du göra enklare biblioteksärenden som att skaffa lånekort, låna, lämna tillbaka och låna om böcker. 29 september öppnar biblioteket som vanligt igen. MINIBIBLIOTEK I STADSHUSET Öppettider september: Måndag torsdag Fredag Lördag söndag Stängt Besök oss: Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50. Kontakta oss: september kan du nå oss via telefon och e-post. Telefontid: Mån fre Telefon: E-post: Webb: RÅDGIVNING PÅ BIBLIOTEKET Budget och skuldrådgivning på biblioteket Det är aldrig för sent att ordna upp en trasslig ekonomi. På biblioteket kan du under 30 minuter få en första hjälp att se över din privatekonomi med att exempelvis göra en hushållsbudget eller se över din skuldsituation. Torsdagarna 23 oktober och 20 november kl , Lidingö stadsbibliotek. Boka tid på telefon från kl respektive datum. Telefon: Advokatjour Samtala med en advokat i cirka 15 minuter utan kostnad, och få tips om hur du ska gå vidare med dina juridiska problem. Onsdagarna 10 september, 8 oktober, 5 november och 3 december kl , Lidingö stadsbibliotek. Boka tid på plats i biblioteket eller på telefon från kl respektive datum. Telefon: Bokade tider kl Drop-in kl , då tar advokaten emot dig i mån av tid och du hämtar en nummerlapp i bibliotekets informationsdisk från kl Vårt Lidingö

15 Kultur 6 sept Mr Lidingöloppet, Lars-Eric Dahlstedt, inviger utställningen Lidingöloppet 50. Utställningen pågår till den 1 oktober på Lidingö Museum sept Galleri Fallera, Konstutställning med Madeleine Pyk, Camilla Pyk, Jorge Krallis och Catrine Näsmark sept Galleri Sjöhästen, Gavelvägen 12, Oljemålningar av Pontus Carle. 14 sept Kulturarvsdagen. Guidad visning av luftvärnsbatteriet på Käppalaberget kl sept Musikevenemanget Tonkrocken på Nyfiket, Elfviks gård kl sept Invigningen av den unika utställningen Pompeji som pågår till den 18 maj 2015 på Millesgården. 25 sept Lidingö Jazzklubb, Föreningsgården. Basic Big Band spelar från sept Konst i Lidingöloppsspåret Lidingökonstnärerna ställer ut vid Långängen och Grönsta under Lidingöloppshelgen. 27 sept Utställning på Galleri Fallera med verk av Johnny Acosta. Till den 12 oktober okt Galleri Sjöhästen, Gavelvägen 12, Akrylmålningar av Katarina Gretta. 5 okt Konsert i Breviks kyrka. Mässan Maria Teresia av Haydn framförs av Stockholm consert och solister. 9 okt Lidingö Jazzklubb, Föreningsgården. Christer Fellers, New Orleans Stompers, kl okt Lidingö Museum invigning av utställningen Film Lidingö okt Musik med mera, med bland andra Bengt Palmers. Mer info kommer. 16 okt Galleri Fallera. Utställning med verk av Catherine Snöbohm. TIll den 9 november. 19 okt Höstmarknaden Lidingö Museum kl okt Premiär för kammarspel i Lidingö Kyrka. Se artikeln här intill. Föreställningar även den 20, 21, 23 och 24 okt. kulturkalendern 23 okt Lidingö Jazzklubb, Föreningsgården. Peter Getz med Stockholm Jazz Trio, kl nov Galleri Sjöhästen, Gavelvägen 12, smycken och corpusarbeten i silver av Wolfgang Gessl. 17 nov Musikskolans jubileumsvecka med konserter olika framträdanden, se program på Veckan avslutas med jubileumskonsert på Berwaldhallen söndag den 23 november nov Utställning med Lidingökonstnärerna i Stadshusets entréhall. 6 nov Lidingö Jazzklubb. Jubileumskonsert för Jan Allan, start kl nov Kalas på biblioteket kl , Lidingö stadsbibliotek. 14 nov Galleri Fallera. Utställning Ardy Strüwer Pågår till och med 7 december nov Julmarknad Elfviks gård. 29 nov Galleri Sjöhästen, Gavelvägen 12, fotoutställning I John Bauers sagoskog, Richard von Hofsten. Pågår till och med 21 december LIDINGÖ MUSIKSKOLA 1 21 dec Musikskolan 60 år, Stadshusets entréhall. En utställning om Lidingö Musikskolas verksamhet förr och nu. 3 dec Jazz och arsenik, Lidingö stadsbibliotek. Se artikeln här intill. 3 dec Lidingö Jazzklubb, Föreningsgården. Stockholm Stompers kl dec Lidingö Julmarknad, Hästskojarparken, Lidingö centrum. MUSIKALISK DECKARKVÄLL PÅ BIBLIOTEKET Jazz och arsenik eller Mord för utlåning George Riedel Jan Allan Ulf Durling En jamsession mellan ord och ton. Musikalisk deckarkväll i jazzton med Ulf Durling, deckarförfattare och ledamot i Svenska Deckarakademin, och jazzmusikerna Jan Allan på trumpet och Georg Riedel på bas. HISTORISKT KAMMARSPEL I LIDINGÖ KYRKA Historiskt kammarspel i lidingö kyrka Ett historiskt kammarspel från Sveriges stormaktstid av Per Svensson. Historien utspelar sig under en höstdag 1693 då Kung Karl XI och hans son den blivande Karl den XII befinner sig ute på Lidingön för att jaga. Föreställningen presenterar ett tänkbart historiskt skeende som utspelats i vår närhet. Premiär: Söndagen den 19 oktober klockan i Lidingö Kyrka. ARKIVENS DAG Lördagen den 8 november uppmärksammas Arkivens dag i Lidingö stadshus. Temat för 2014 är orostider och Lidingö stadsarkiv visar handlingar om vad som hände på Lidingö under första och andra världskrigen. Vi visar också Mauritz Stillers stumfilm Kärlek och journalistik från Filmen visas klockan Arkivens dag har öppet mellan klockan 12 och 16. Foto: Cato Lein och Gunnar Holmberg Biblioteket den idealiska mordplatsen för såväl presumtiva offer alternativt gärningsmän, säger Ulf Durling. Du kan hämta gratisbiljetter från lördag 22 november klockan Din biljett garanterar plats framför scenen. Det går bra att komma utan biljett och sitta utanför markerat område. Du kan också boka biljetter på webben. Onsdag 3 december klockan i Lidingö stadsbibliotek. Arrangörer är Sällskapet Bibliotekets vänner, Lidingö stad och Lidingö stadsbibliotek. Föreställningar: 20/10, 21/10, 23/10 och 24/10 klockan (Föreställningen beräknas till cirka 60 minuter). Biljetter: 120 kr vuxna, 60 kr barn/ ungdom (upp till 20 år). Biljetter kan förköpas från och med den 1 oktober tisdag, torsdag, lördag söndag i Lidingö museum klockan Bokningar övriga tider på (telefonsvarare) eller via e-post till Produktionen är ett samarrangemang mellan Lidingö Hembygdsförening, Lidingö Församling och Lidingö stad, Sagateatern. Hemvärnet på Lidingö uppställt längst in i Kyrkviken. Året var Vårt Lidingö 15

16 Attefallsregeln kräver prövning Sedan juli gäller den så kallade Attefallsregeln som innebär att du får göra vissa åtgärder på ditt hus utan bygglov. Däremot måste du fortfarande lämna in en anmälan innan du börjar bygga. Anmäla ska prövas och prövningen kan ta lika lång tid som ett bygglov. Efter prövningen får du ett startbevis och då kan du börja bygga. Kontakta helst miljö- och stadsbyggnadskontoret redan i planeringsfasen av ditt projekt, kundtjänst telefon Tillåtet att elda men hellre kompostera Det är tillåtet att elda löv och kvistar den 1 31 oktober. Kontrollera brandriskprognosen på tel innan du eldar. I stället för att elda kan du lämna trädgårdsavfallet på Södergarns kompostanläggning (www.sorab.se för öppettider), beställa hämtning eller kompostera trädgårdsavfallet på din tomt. Det skonar miljö och hälsa om så få som möjligt eldar. Mät radonhalten för hälsans skull Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, därför bör alla mäta radonhalten i sin bostad. Mätsäsongen börjar den 1 oktober. Mätningen ska pågå minst två månader. Du kan få bidrag för upp till 50 procent eller max kronor av kostnaden om du behöver åtgärda radonhalten i din bostad. Mätdosor till ett reducerat pris går att beställa på stadens webbplats. Jubileum 50 för Lidingölopp Lördagen den 27 september firar Lidingöloppet sitt femtionde lopp och det kommer att uppmärksammas på olika sätt. Löparna kommer att få glimtar ut de år tionden som passerat sedan första starten 1965 med tidsenliga händelser. Bland annat så får löpare och publik uppleva Beatles musik igen och en hel del andra överraskningar längs spåret. Å rets jubileumslopp blev fullt rekordtidigt (redan under maj månad). Arrangörerna har beslutat att utöka 30 km loppet med en startgrupp till, både för att möta efterfrågan och uppmärksamma det stora projekt kring belysning av Sista Milen. Belysningsprojektet genomförs i samarbete med Lidingö stad och en ännu ej namngiven partner som kommer att avslöjas under årets Lidingölopp. Tillsammans med den oerhört viktiga funktionärsstaben med över personer som hjälper till att genomföra arrangemanget kan vi se fram emot en fantastisk trivsam helg med mycket liv och rörelse på ön i hälsans tecken. Torsdag eftermiddag den 25 september kickar vi igång med ett folkhälsoseminarium vid Bosön (www.lidingoloppet.se/folk-i-rorelse). På fredagen startar Lidingöloppet med den traditionsenliga Startskottet för första Lidingöloppet gick I dag är det världens största terränglopp. hurrahurra TEXT:Lidingöloppet foto: Lidingöloppet, Eddie Granlund Skolstafetten där alla Lidingö skolbarn är inbjudna att delta. Under fredagskvällen i Lidingö kyrka klockan sker den officiella invigningen av 50:e Lidingöloppet och dit är alla välkomna att delta. Sedan går det av bara farten med avslutning söndagen och Lidingö Tjejlopp. Missa inte att besöka Sportmässan som förutom många olika utställare, har nordens största sortiment av löparartiklar. På lördagskvällen sker den stora jubileumsfesten med bland annat uppträdanden ute på Bosön (http:// boson.nu/just-nu) Kom gärna och spring via direktanmälan Lilla Lidingöloppet, Knatteloppet, Lidingöloppet 15, Stafetten eller Lidingö Tjejlopp. Eller varför inte heja på alla duktiga löpare längs spåret. Tänk gärna på att det blir begränsad framkomlighet, ta gärna cykeln eller en promenad. Förhoppningen är fina väderförutsättningar och som vanligt mycket glädje och aktivitet. Välkomna till årets Lidingölopp! 16 Vårt Lidingö