benedicto sätter färg på tillvaron skebo satsar EnErgisnålt citizen kane rockar läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "benedicto sätter färg på tillvaron skebo satsar EnErgisnålt citizen kane rockar läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN benedicto sätter färg på tillvaron skebo satsar EnErgisnålt citizen kane rockar kom in 1 läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

2 ledare affärsmässighet med samhällsansvar Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, det vill säga att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster och inte enbart grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. Ett kommunalt bostadsföretag skall även erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. En grundläggande tanke är att boendet som tillhandahålls av företaget ska vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. I det allmännyttiga syftet ingår även ett samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen. Sådana åtgärder kan också förväntas stärka företagets varumärke och öka lönsamheten på lång sikt. Sett i ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv är ett sådant agerande fullt förenligt med att driva verksamheten enligt affärsmässiga principer. När vi frågar er hyresgäster om vad ni tycker är det allra viktigaste för att ni ska trivas med oss som hyresvärd blir svaret inflytande, kundvård och att boendet känns tryggt och säkert. Ni värdesätter också att det är rent och snyggt i våra bostadsområden. Vi vill vara uppskattade för vår vilja och förmåga att bidra till ett boende som i sin tur bidrar till hög livskvalitet. Vi har format vår organisation för att möta era krav och förväntningar, samtidigt som den ska vara kostnadseffektiv. Till hösten får ni återigen möjlighet att lämna era synpunkter i vår stora kundundersökning om hur ni trivs hos oss. Vår förhoppning är att ni tar er tid att besvara enkäten som kommer att skickas ut till er. Vår ambition är att så långt som möjligt ha låga driftkostnader för att ge utrymme för underhåll och ombyggnad. Ett sätt att minska våra driftkostnader är att energieffektivisera. Vår målsättning är att minska energianvändning med 20 % till år Det är en tuff uppgift men vi är övertygade om att vi med er medverkan kommer att lyckas. Vår avdelning Energi och Miljö jobbar med att kartlägga och åtgärda fastigheter som har en hög energiförbrukning Det planerade underhållet är de regelbundet återkommande insatser som krävs för att vidmakthålla fastigheternas tekniska status och därigenom säkra deras värdeutveckling. Exempel på åtgärder utomhus är målning, byte av fönster och omläggning av tak. Vi har under våren gjort en upphandling för målning av fasader för drygt fyra miljoner kronor. Det motsvarar ungefär vad vi årligen avsätter för utvändig målning. Planerat underhåll inomhus kan vara badrums och köksrenoveringar för att säkerställa att inte vattenskador uppkommer. Vi arbetar också löpande med ett antal myndighetskrav som vi naturligtvis vill uppfylla. Därför har vi under våren sammanställt alla våra mätvärden för radon i våra fastigheter. Glädjande visade mätningen på låga värden. Vi arbetar också med enkelt avhjälpta hinder i våra offentliga lokaler. Det har lett till åtgärder såsom markering av trappor och dörrar för synskadade, förlängning av ledstänger och montering av dörröppnare. Ett flertal projekt pågår också tillsammans med er hyresgäster. De flesta aktiviteterna har initierats av Boråden i våra bostadsområden. Det kan avse iordningställande av Borådslokaler eller andra aktivitetsrum eller förändring av den yttre miljön. Första halvan av 2010 har snart passerat och vi kan konstatera att det pågår en mängd aktiviteter för att säkra Skebos position som den ledande hyresvärd vi är och vill vara. Med önskan om en riktigt skön sommar! jerker Eriksson VD Skelleftebostäder NR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REDAKTIONSRÅD: Rolf Almström, Catarina Holmér, Helén Olofsson, Bo Ramstedt, Lars Wallin och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Tryckpoolen, Luleå. OMSLAGSBILD: Benedicto Carvajal på Morö Backe flydde från Colombia till Sverige Nu sätter han färg på sin nya hemstad. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! 2 kom in

3 energi & miljö Energiförbrukningen ska minska med 20 procent! Skebo arbetar medvetet och metodiskt för att minska företagets energianvändning och miljöpåverkan. Mycket har redan gjorts, men mer kan och ska göras. Genom medverkan i Skåneinitiativet är företagets mål satt till att minska energianvändningen med 20 procent till år Det är ett stort pussel med många olika faktorer att ta hänsyn till att ändra beteende, justera apparatur och byta gammal teknik för att minska energiförbrukningen. Men Skebo tror på stora vinster för både ekonomi och miljö. År 2016 ska pusslet vara lagt och det tuffa målet 20 procent minskad energiförbrukning vara nått. All energiförbrukning betyder också miljöpåverkan. Samtidigt är energikostnader en stor utgiftspost för Skebo precis som för alla andra. Det finns alltså många goda skäl att minska energi användningen. Därför var det självklart att Skebo ville vara med i SABO-satsningen Skåne initiativet. SABO är alla allmännyttiga bostadsföretags samarbetsorganisation, och Skåneinitiativet är namnet på ett projekt vars syfte är att minska energianvändningen med 20 procent från 2007 års nivå fram till hundra anslutna företag Alla anslutna företag, vid den här tidningens pressläggning precis 100 stycken som tillsammans förvaltar lägenheter, förbinder sig att rapportera sin energianvändning till SABO en gång per år. Hittills har vi på Skebo nått fyra procents besparing jämfört med 2007 års nivå. Siffran är korrigerad utifrån klimatskillnader mellan åren. Vi tror att det är fullt möjligt att nå målet på 20 procent, men det blir hårt arbete, säger Patrik Sundberg på avdelning Energi / Miljö. Tuff utmaning Den stora utmaningen för Skebos del ligger i att beståndet är så stort, det är helt enkelt många hus som kräver insatser. Vi börjar förstås med enkla åtgärder som ger förhållandevis stora besparingar. Till exempel handlar det om att se till att alla har rätt temperatur i sina lägenheter under den kalla årstiden. Dagens styrsystem och ventilationsutrustning är betydligt bättre än de som sitter i många hus, även i en del nyare som till exempel på Morö Backe. Med modern utrustning är det lättare att ställa in och hålla rätt temperatur. När vi justerade ventilationen och satte in moderna termostater kunde vi på ett speciellt område spara 39 procent av elförbrukningen och uppemot 15 procent av fjärrvärmen. Sådana besparingar är förstås inte möjliga överallt, men visar på potentialen. Vi är fyra personer som jobbar heltid med att effektivisera och söka sätt att spara energi. Förändra beteenden Mycket handlar också om att förändra beteenden, till exempel att motivera hyresgästerna att släcka lampor. Men tillsammans med alla engagerade hyresgäster är jag övertygad om att vi kan nå målet i Skåneinitiativet! Men det är inte bara miljön och företaget som tjänar på den sänkta energiförbrukningen. Kan vi minska energianvändningen och på så sätt minska driftkostnaderna så ger det utrymme för satsningar på underhåll till allas glädje och nytta. kom in 3

4 porträttet Benedicto färgstark profil på Morö Backe! Han har sålt bildelar till amerikanska bilar i Venezuela, varit både katolsk präst och lärare i hemlandet Colombia. Men engagemanget för svaga människor tvingade Benedicto Carvajal att fly. Idag har han funnit sig tillrätta på Morö Backe i Skellefteå och njuter tillsammans med familjen av sitt nya liv. Colombia är ett land som är ungefär 2,5 gånger så stort som Sverige till ytan, och där bor 48 miljoner människor. Precis som Sverige är landet rikt på naturtillgångar, men de är ojämlikt fördelade. En handfull familjer kontrollerar 95 procent av landets tillgångar. Självklart betyder det att här finns både fattigdom, motsättningar och många problem. Jag engagerade mig mot regeringen för de fattiga och de svaga, och det uppskattades inte av alla. Därför blev jag till slut tvungen att lämna landet, berättar Benedicto. Präst, lärare och säljare Mellan 1964 och 1978 verkade han som katolsk präst, och har även jobbat som lärare i teologi, filosofi, historia, geografi och spanska. Efter 1978 jobbade jag också som säljare för bildelar till amerikanska bilar i Venezuela. Men när jag träffade min blivande hustru Maritza jobbade jag som lärare i Bogota. Trivs i Sverige När han kom till Sverige ville han också jobba som lärare, men eftersom han då var 64 år blev åldern ett hinder. När vi kom hit gick vi kursen Svenska För Invandrare för att lära oss språket. Men det är svårt när man är gammal, och att man själv jobbat som lärare gör ingen större skillnad, säger Benedicto och skrattar. Han har nära till skrattet, och man förstår att familjen, det nya trygga livet i Sverige och hans tro skänker honom lugn och livsmod. Sin tid använder han till att läsa, måla och skriva. Jag skriver en dikt varje kväll innan jag lägger mig, sammanlagt har jag dikter som jag skrivit, berättar han. Målar gör han också. Och det med den äran, fast han bara hållit på några år. Han gick en kurs på ABF och sedan en termin på Solvik. Jag älskar naturen och allt vackert. Så jag försöker fånga det i mina tavlor. Konst i vardagen Benedicto har några tavlor målade på sten utanför huset och dessutom har han målat ett stort plank på Löftesgränd. Jag hoppas att folk gillar det jag målar lika mycket som jag gillar att göra det! Benedicto är gift med Maritza och har två söner som är 18 och 20 år gamla. När vi kom hit var de 9 och 11. Vi pratade om det häromdagen, men idag trivs de så bra här att de inte längre kan tänka sig att återvända. Vi trivs i Skellefteå, och dessutom ser vi stor förändring under de tio år vi varit här. Idag är alla mer vana med människor från andra länder och vi känner oss verkligen som hemma! 4 kom in

5 radon inget problem i skebo Som Kom in! tidigare har rapporterat så har en omfattande mätning gjorts av radonvärden i hela Skebos bestånd. Mätningen visade mycket goda värden. Gränsvärdet ligger på 200 Bequerel per kubikmeter luft och snittet av alla mätningar i hela Sverige ligger på 107 Bequerel. Snittet i Skebos bestånd var mycket måttliga 41 Bequerel. Ett fåtal lägenheter har kommit över gränsvärdet, ofta beroende på att den mekaniska ventilationen satts ur spel på något sätt, till exempel genom igentejpade ventilationsdon, berättar Patrik Sundberg på avdelning Energi/Miljö. De lägenheter där värden varit förhöjda följs upp under hösten och efter åtgärder kommer en ny mätning att göras nästa vinter. Undersökningen visar att de som bor hos oss har en mycket god luftkvalitet även i detta hänseende. Radon är på vissa håll i Sverige ett stort problem, och det känns tryggt för både oss och våra hyresgäster att nu ha svart på vitt att vi har mycket låga radonvärden generellt i våra fastigheter. Sådana här radonpuckar placerades ut i alla Skebos hus för att mäta förekomsten av den ohälsosamma gasen radon. Resultatet visar glädjande nog mycket bra värden. (Arkivbild) med motion i blodet! Blodomloppet är en aktivitet som pågår runt om i landet varje år. Det är en löpartävling vars huvudsyfte är att uppmärksamma människor på behovet av nya blodgivare och locka några fler att anmäla sig. Och själva löpartävlingen har blivit succé. I Umeå, där Skebo deltog med totalt åtta personer, var det över 7000 startande i år. Det var ett fantastiskt arrangemang och vi hade dessutom jättebra väder, berättar Charlott Holmqvist, en av Skebos friskvårdsansvariga. Tävlingen har tre klasser där den minst krävande är fem kilometer promenad utan tidtagning. De andra två klasserna är att springa samma sträcka på tid eller springa 10 km på tid. goda resultat Vi från Skebo deltog i lite olika klasser. Själv sprang jag på tid för första gången, och var lite rädd att jag skulle komma sist. Men det gjorde jag som tur var inte! säger Lotta och skrattar. Två av Skebos herrar, Niklas Lindgren och Magnus Nygren gjorde kanonlopp. Niklas sprang milen på och Magnus på vilket placerade dem på 59:e och 166:e plats av 769 deltagare i den klassen. Det viktigaste är förstås inte att vinna utan att röra på sig, och det regelbundet. Att göra det tillsammans i en sådan här aktivitet är verkligen roligt och vi hoppas bara att fler tar efter. Blodomloppet blir ett mål och motivator för träningen under året. Dessutom hoppas vi att fler hörsammar budskapet bakom tävlingen: blodgivare behövs! kom in 5

6 Drive-In fotboll även i Olov Bergqvist och Leo Englund heter de två unga talanger i Skellefteå FF som ska leda sommarens Drive-In fotboll. Skebo gör satsningen möjlig genom att bekosta deras medverkan. - Vi ser verkligen fram emot detta, och hoppas att många, många barn vill vara med! 6 kom in

7 sommar Sommar och fotboll hör ihop. Och förra årets succé med Drive-In fotboll, alltså fotbollsskola för barn under spontana och leksamma former, bäddar för många deltagare även i sommar när Skebos Drive-In fotboll kommer tillbaka till Anderstorp, Morö Backe, Kåge och Boliden! Under förra året inledde Skebo ett samarbete med Skellefteå FF kring det som kallas för spontanfotboll för barn. Aktiviteten som fick namnet Drive-In fotboll blev mycket uppskattad och återkommer i år. Precis som i fjol leds fotbollsskolan av talanger från Skellefteå FF, i år är Olov Bergqvist huvudansvarig och han har hjälp av Leo Englund. Det känns riktigt, riktigt roligt. Jag har tidigare haft fotbollsskola med barn och tycker det är väldigt roligt. Jag gillar att jobba med barn och ser verkligen fram emot detta, säger Olov. Bra aktiviteter För Skebo är satsningen ett led i företagets strategi att medverka till att det ska finnas bra aktiviteter för ungdomar i bolagets bostadsområden och i bygden. Skebo vill medverka till att Skellefteås unga trivs och mår bra. Då är det viktigt att det finns aktiviteter för alla åldrar. Vi är också måna om att behålla lekfullheten och lusten i de aktiviteter vi medverkar i. Det viktiga är inte att vinna eller att skapa stjärnor, det viktigast är friskvårdsperspektivet och trivseln. Skebo gör just den här aktiviteten möjlig genom att anställa ledarna under den tid som fotbollsskolan pågår, berättar Jerker Eriksson, vd på Skebo. Någon gräns för antalet deltagare finns inte, och alla som anmäler sig får en speciell Drive-In T-shirt. Fotbollsskolan är dessutom genom Ske bos engagemang helt kostnadsfri för deltagarna. Och man behöver självklart inte bo i Skebo för att vara med, alla är precis lika välkomna. Vi hoppas på riktigt många deltagare. Ju fler, desto roligare! hälsar Olov och uppmanar alla unga killar och tjejer att anta utmaningen. Det är fotbolls-vm i år och vem vet, kanske föds en svensk stjärna som spelar för Sverige i framtida VM? Gästspel på Beachsoccer I samma anda deltar Skebo också i Skellefteå FF s satsning på strandfotboll, NLBS Nordic Light Beachsoccer, som går av stapeln på Bovikens Havsbad den juli. Turneringen är en Sveriges största strandfotbollsturneringar och erbjuder klasser för både killar och tjejer i alla åldrar. Fjolårets upplaga lockade cirka besökare under de tre dagarna. NLBS är också massor av kringaktiviteter som Sumobrottning, Bungy Run och kardborrevägg där också alla dessa aktiviteter är gratis för besökarna. Skebo Drive-In fotboll gästspelar Beachsoccer. Även här bidrar vi till en aktivitet för de yngre, en uppblåsbar minifotbollsplan. Här är det ingen anmälan, det är bara att komma och spela, förklarar Jerker. Man måste alltså inte åka till Sydafrika och fotbolls -VM för att få en härlig fotbollssommar i år. DET HÄR ÄR SKEBO DRIVE-IN FOTBOLL Drive-In fotboll anordnas på Anderstorps idrottsplats och Morö Backe (Skeboplanen öster om Stackgatan) mellan 9 och 13 augusti. På sportfältet i Kåge och sportfältet vid Sidtjärn i Boliden mellan 16 och 20 augusti. På förmiddagarna mellan och spelar åldrarna 6-9 år. På eftermiddagarna mellan och spelar gruppen år. Deltagandet är kostnadsfritt men för vår planering ser vi väldigt gärna att ni anmäler er. Anmälan görs till Skellefteå FF via deras hemsida länk till anmälan finns också på Dagtid kan också anmälan göras på telefon till Skebo kom in 7

8 8 kom in Citizen Kane rockband med starka rött

9 er Citizen Kane består av ett gäng killar som passerat tonåren med viss marginal och står stadigt på jorden. Deras musikaliska rockrötter känns tydligt, och dessutom har de ett lokalt engagemang. Bland annat länkar de till Skebo från sin hemsida. Det gjorde förstås oss på Kom in! nyfikna. Citizen Kane är en amerikansk filmklassiker från 1941 regisserad av Orson Welles. Men det är också namnet på ett spelskickligt och spelglatt band från Skellefteå. Deras publik växer stadigt sedan bildandet 2005, och det skulle säkert inte vara helt fel att beskriva bandet med det svenska namnet på den film som gett bandet dess namn: En sensation. Vi försöker spela musik som folk glömt bort att de älskar, säger Claes Gibbe Hedlund, och försöker att i ett enda uttryck fånga bandets själ. Rockförebilder Men försöket att hitta de magiska orden som beskriver bandet övergår istället i att beskriva de musikaliska förebilderna. Sådana som Foo Fighters, Toto, James Brown, Coldplay, Paul Simon, Bon Jovi och Metallica hör till dem vi spelar, berättar Jan Bullen Andersson, gitarrist. Bandet repar en gång i veckan tillsammans och antalet spelningar blir allt fler. När Kom in! hälsar på i replokalen finns förutom keybordisten och sångaren Tomas Lidström, basisten Fredrik Dernebo och gitarristen Claes Hedlund även nyss nämnda Gibbe och Bullen på plats. Glöm inte att använda deras artistnamn! säger deras kollegor och skrattar. Bandets trummis Tobbe Idenhem är för dagen i Colombia för att hämta sitt adoptivbarn och är därför under en period ersatt av Anders Nilsson, en inhoppare som får idel lovord. Hur var det nu med länken till Skebo då? Jo, Claes Gibbe Hedlund bor och stortrivs i en Skebolägenhet, så länken från hemsidan tyckte bandet därför var en självklarhet. Läs mer om bandet på kom in 9

10 i backspegeln Skebos första hus! Skebo föddes 1965 i gamla Skellefteå Landskommun, det var innan den stora kommunsammanläggningen Trycket på nya bostäder var stort inte minst i Ersmark där Assar Svensson och Skega var drivande för att få bostadsbyggen till stånd. Därför byggdes också Skebos första hus där. På Snickarevägen i Ersmark hittar man ett intressant stycke Skebohistoria. Där står det första huset som Skebo byggde, tolv lägenheter allt som allt. Året var 1966, och huset hade ritats av Bosse Tjernström. Och till kuriosa hör att en av de som arbetade som konstruktörer var tidigare kommunalrådet i Skellefteå och förre landshövdingen Lorentz Andersson. Det planerades för fortsatt bostadsproduktion i Ersmark lång tid framöver. Skebo hade tidigt genom styrelseordföranden Roland Brännström en diskussion med Assar Svensson om att alla bostäder inte borde byggas i Ersmark, utan att byggandet borde spridas i Kågedalen och att bostäder även skulle uppföras i Kåge. Diskussionen var känslig eftersom Assar Svens sons Skega var en stor arbetsgivare, och Skega stod dessutom som garant för bostadsbyggena i Ersmark under en tioårsperiod. Företaget garanterade hyresintäkterna, vilket gjorde att det var en ganska låg risk för Skebo som då var en stiftelse att göra relativt omfattande bygg nationer. Assar Svensson var först inte välvilligt inställd till planerna på att sprida byggandet, men gav med sig. I Kåge byggdes 36 lägenheter och i slut et av 60-talet byggdes det åter i Ersmark, denna gång 44 lägenheter. Skebo kunde genom avtalet med Skega bygga många bostäder till låg risk, och därför bygga upp ett bra bostadsbestånd. Det var också starten till Skebos betydelsefulla roll i kommunens utveckling. Det var alltså på Snickarevägen i Ersmark, och med Skega som allting började. Och en intressant parentes i sammanhanget är att det faktum att Skebo uttalas med ett hårt k förmodligen beror just på kopplingen till Skega. En viss poetisk rättvisa finns det i detta med tanke på Skegas stora betydelse för Skebos snabba och starka tillväxt i bolagets tidiga historia. 10 kom in

11 på tapeten Den som är satt i skuld Skebo medverkar i ett projekt tillsammans med Kronofogdemyndigheten. Syftet är att informera och lära ungdomar vilka konsekvenser det kan bli av att inte betala sin hyra i tid, till exempel att hyreslagen ställer krav på att hyran ska vara betald i förskott. Som ung i vårt moderna samhälle finns det mycket att hålla reda på, och Skebo vill gärna hjälpa till för att ge de unga de kunskaper som krävs för att inte hamna i fällan med hyresskulder. Nya porttelefoner Moderna låslösningar med porttelefoner kommer nu att öka tryggheten för dem som bor på Sörbygatan i Kåge och på kvarteret Lärkan i centrala Skellefteå. Färg förgyller Som vanligt i ett stort fastighetsbestånd innehåller sommaren flera yttre målningsinsatser. I Bureå ska några hus på Älvsborgsgränd och Skärvägen få fräscha fasader. I Boliden på Finnforsvägen och Marina Gränsen. I Byske på Skolgatan och i Kåge på Brännsvedjan. Och i centrala Skellefteå hus på Stackgatan, Elevhemsgatan och Frögatan. På fyra hjul Är du stolt innehavare av en fyrhjuling? Grattis, då har du många härliga körstunder framför dig under sommaren. Glöm bara inte att när det är dags att parkera den så är fyrhjulingen att betrakta som en bil, och det krävs därför att du har en parkeringsplats till den. Samma sak gäller för övrigt också motorcyklar. Tänk också på att du inte kan ställa dig på besöksparkeringen på det område där du bor, då riskerar du också P-böter. Det finns roligare saker att använda pengarna till, som till exempel att fylla tanken. Felanmälan Ska du göra en felanmälan på din lägenhet? Då ska du ringa oavsett tid på dygnet. Lyssna noga i luren. Du kommer att höra en inspelad röst (även dagtid). Rösten instruerar dig vilken siffra du ska trycka på för att få lämna en felanmälan. Vid brand eller andra livshotande situa tio ner, ring 112. Tryggare på Sjungande Att riskerna för stölder och inbrott minskar om alla som bor i ett område hjälps åt att hålla ögon och öron öppna är ett känt faktum. Polisen driver ett projekt kring grannsamverkan i Sjungande Dalen med just detta syfte. Skebo medverkar i arbetet. På fyrhjulingen sitter Christoffer Wentzell. kom in 11

12 korsordet SÅ HETER EN KÄND KALL- ORT I NORR KLING- AR NASALT GÖR TULLEN IBLAND GÅR ÖVER ÅN FINARE FAM I LJ DEN SITTER I EFTER SKADA KALLAS SEGEL IBLAND GENOM NÄSAN ETT SLAG- ORD GER APTIT- RETARE ] AV- SPISAT FÖGA HEDRANDE TILLMÄLE STRECK I RÄK- NINGEN DELFIN- LIKNAN- DE TAN DVAL ] MED DIREKT ANKNYTNING TILL VERKLIGA FÖRHÅLLANDEN VIRR- PANNOR GLIDIT ÄKTA HÄLFT- ER DEN ÄR EN DEL AV VILLAN GREK- ISKT TURIST- MÅL STARK MOT- VILJA HÅN KAN DANS EJ GYM- NAST BRUKAR VARA EJ MES TYP AV FISKE FILM- MÄRKE ORÄDDA ÅTER- STOD LJUS- PUNKT ETT TUNGT NAMN BETES- MARK EN LYSANDE GAS ANRIKAD MALM KÄND WEISE STÄRKER INTE BLI MULET BISTÅR SAM- VETS- FÅNGAR SES I DAMM HAR HÖG POSITION ÄR SKÅL- FÖR- SETT ÄR BÄR- SÄRKAR VERKLIG MUSKEL- SVAG- HET SPRIDER LJUS I MÖRK- RET LÅTER GLATT LÄTTAR PÅ TRYCKET PAJAS SES MÅLARE STAT I N Ö USA BADAR N UDIST- ER ] ] GEN- GÅNG- ARE AVVÄRJ- DE ÄR AKRO- BAT SAMOA- STAD SES KVÄLLS- SOL RÄTT- FÄRDIGA KÖTT- RÄTT AGERAR PÅ PLAN GÅR TILL HJÄRTAT BRYTER LJUSET KALLAS IBLAND KRATTA ] ÄR BOK OCH ASK EN RÖSE ÄR TUPP SKOTSK FLOD INGÅNG HURRA- ROP OTÄT- HET SES I FÅGEL- DANS KALLAS IBLAND LIVLIG PERSON HJORD- HJORT- DJUR DEN ÄR ETT INRE KÄRL SAL I SKOLA GUILLOU- RIDD- ARE AB RIGNELL-ZANDER var med och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 20 augusti De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Siw Frank som vann ett presentkort på 100 kr. Karin Bergström, Ture Johansson, Helfrid Nordwall och Hans Hansson vann varsitt presentkort på 50 kr. Grattis!! namn adress postnummer & ort