benedicto sätter färg på tillvaron skebo satsar EnErgisnålt citizen kane rockar läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "benedicto sätter färg på tillvaron skebo satsar EnErgisnålt citizen kane rockar läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN benedicto sätter färg på tillvaron skebo satsar EnErgisnålt citizen kane rockar kom in 1 läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

2 ledare affärsmässighet med samhällsansvar Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, det vill säga att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster och inte enbart grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. Ett kommunalt bostadsföretag skall även erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. En grundläggande tanke är att boendet som tillhandahålls av företaget ska vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. I det allmännyttiga syftet ingår även ett samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen. Sådana åtgärder kan också förväntas stärka företagets varumärke och öka lönsamheten på lång sikt. Sett i ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv är ett sådant agerande fullt förenligt med att driva verksamheten enligt affärsmässiga principer. När vi frågar er hyresgäster om vad ni tycker är det allra viktigaste för att ni ska trivas med oss som hyresvärd blir svaret inflytande, kundvård och att boendet känns tryggt och säkert. Ni värdesätter också att det är rent och snyggt i våra bostadsområden. Vi vill vara uppskattade för vår vilja och förmåga att bidra till ett boende som i sin tur bidrar till hög livskvalitet. Vi har format vår organisation för att möta era krav och förväntningar, samtidigt som den ska vara kostnadseffektiv. Till hösten får ni återigen möjlighet att lämna era synpunkter i vår stora kundundersökning om hur ni trivs hos oss. Vår förhoppning är att ni tar er tid att besvara enkäten som kommer att skickas ut till er. Vår ambition är att så långt som möjligt ha låga driftkostnader för att ge utrymme för underhåll och ombyggnad. Ett sätt att minska våra driftkostnader är att energieffektivisera. Vår målsättning är att minska energianvändning med 20 % till år Det är en tuff uppgift men vi är övertygade om att vi med er medverkan kommer att lyckas. Vår avdelning Energi och Miljö jobbar med att kartlägga och åtgärda fastigheter som har en hög energiförbrukning Det planerade underhållet är de regelbundet återkommande insatser som krävs för att vidmakthålla fastigheternas tekniska status och därigenom säkra deras värdeutveckling. Exempel på åtgärder utomhus är målning, byte av fönster och omläggning av tak. Vi har under våren gjort en upphandling för målning av fasader för drygt fyra miljoner kronor. Det motsvarar ungefär vad vi årligen avsätter för utvändig målning. Planerat underhåll inomhus kan vara badrums och köksrenoveringar för att säkerställa att inte vattenskador uppkommer. Vi arbetar också löpande med ett antal myndighetskrav som vi naturligtvis vill uppfylla. Därför har vi under våren sammanställt alla våra mätvärden för radon i våra fastigheter. Glädjande visade mätningen på låga värden. Vi arbetar också med enkelt avhjälpta hinder i våra offentliga lokaler. Det har lett till åtgärder såsom markering av trappor och dörrar för synskadade, förlängning av ledstänger och montering av dörröppnare. Ett flertal projekt pågår också tillsammans med er hyresgäster. De flesta aktiviteterna har initierats av Boråden i våra bostadsområden. Det kan avse iordningställande av Borådslokaler eller andra aktivitetsrum eller förändring av den yttre miljön. Första halvan av 2010 har snart passerat och vi kan konstatera att det pågår en mängd aktiviteter för att säkra Skebos position som den ledande hyresvärd vi är och vill vara. Med önskan om en riktigt skön sommar! jerker Eriksson VD Skelleftebostäder NR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REDAKTIONSRÅD: Rolf Almström, Catarina Holmér, Helén Olofsson, Bo Ramstedt, Lars Wallin och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Tryckpoolen, Luleå. OMSLAGSBILD: Benedicto Carvajal på Morö Backe flydde från Colombia till Sverige Nu sätter han färg på sin nya hemstad. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! 2 kom in

3 energi & miljö Energiförbrukningen ska minska med 20 procent! Skebo arbetar medvetet och metodiskt för att minska företagets energianvändning och miljöpåverkan. Mycket har redan gjorts, men mer kan och ska göras. Genom medverkan i Skåneinitiativet är företagets mål satt till att minska energianvändningen med 20 procent till år Det är ett stort pussel med många olika faktorer att ta hänsyn till att ändra beteende, justera apparatur och byta gammal teknik för att minska energiförbrukningen. Men Skebo tror på stora vinster för både ekonomi och miljö. År 2016 ska pusslet vara lagt och det tuffa målet 20 procent minskad energiförbrukning vara nått. All energiförbrukning betyder också miljöpåverkan. Samtidigt är energikostnader en stor utgiftspost för Skebo precis som för alla andra. Det finns alltså många goda skäl att minska energi användningen. Därför var det självklart att Skebo ville vara med i SABO-satsningen Skåne initiativet. SABO är alla allmännyttiga bostadsföretags samarbetsorganisation, och Skåneinitiativet är namnet på ett projekt vars syfte är att minska energianvändningen med 20 procent från 2007 års nivå fram till hundra anslutna företag Alla anslutna företag, vid den här tidningens pressläggning precis 100 stycken som tillsammans förvaltar lägenheter, förbinder sig att rapportera sin energianvändning till SABO en gång per år. Hittills har vi på Skebo nått fyra procents besparing jämfört med 2007 års nivå. Siffran är korrigerad utifrån klimatskillnader mellan åren. Vi tror att det är fullt möjligt att nå målet på 20 procent, men det blir hårt arbete, säger Patrik Sundberg på avdelning Energi / Miljö. Tuff utmaning Den stora utmaningen för Skebos del ligger i att beståndet är så stort, det är helt enkelt många hus som kräver insatser. Vi börjar förstås med enkla åtgärder som ger förhållandevis stora besparingar. Till exempel handlar det om att se till att alla har rätt temperatur i sina lägenheter under den kalla årstiden. Dagens styrsystem och ventilationsutrustning är betydligt bättre än de som sitter i många hus, även i en del nyare som till exempel på Morö Backe. Med modern utrustning är det lättare att ställa in och hålla rätt temperatur. När vi justerade ventilationen och satte in moderna termostater kunde vi på ett speciellt område spara 39 procent av elförbrukningen och uppemot 15 procent av fjärrvärmen. Sådana besparingar är förstås inte möjliga överallt, men visar på potentialen. Vi är fyra personer som jobbar heltid med att effektivisera och söka sätt att spara energi. Förändra beteenden Mycket handlar också om att förändra beteenden, till exempel att motivera hyresgästerna att släcka lampor. Men tillsammans med alla engagerade hyresgäster är jag övertygad om att vi kan nå målet i Skåneinitiativet! Men det är inte bara miljön och företaget som tjänar på den sänkta energiförbrukningen. Kan vi minska energianvändningen och på så sätt minska driftkostnaderna så ger det utrymme för satsningar på underhåll till allas glädje och nytta. kom in 3

4 porträttet Benedicto färgstark profil på Morö Backe! Han har sålt bildelar till amerikanska bilar i Venezuela, varit både katolsk präst och lärare i hemlandet Colombia. Men engagemanget för svaga människor tvingade Benedicto Carvajal att fly. Idag har han funnit sig tillrätta på Morö Backe i Skellefteå och njuter tillsammans med familjen av sitt nya liv. Colombia är ett land som är ungefär 2,5 gånger så stort som Sverige till ytan, och där bor 48 miljoner människor. Precis som Sverige är landet rikt på naturtillgångar, men de är ojämlikt fördelade. En handfull familjer kontrollerar 95 procent av landets tillgångar. Självklart betyder det att här finns både fattigdom, motsättningar och många problem. Jag engagerade mig mot regeringen för de fattiga och de svaga, och det uppskattades inte av alla. Därför blev jag till slut tvungen att lämna landet, berättar Benedicto. Präst, lärare och säljare Mellan 1964 och 1978 verkade han som katolsk präst, och har även jobbat som lärare i teologi, filosofi, historia, geografi och spanska. Efter 1978 jobbade jag också som säljare för bildelar till amerikanska bilar i Venezuela. Men när jag träffade min blivande hustru Maritza jobbade jag som lärare i Bogota. Trivs i Sverige När han kom till Sverige ville han också jobba som lärare, men eftersom han då var 64 år blev åldern ett hinder. När vi kom hit gick vi kursen Svenska För Invandrare för att lära oss språket. Men det är svårt när man är gammal, och att man själv jobbat som lärare gör ingen större skillnad, säger Benedicto och skrattar. Han har nära till skrattet, och man förstår att familjen, det nya trygga livet i Sverige och hans tro skänker honom lugn och livsmod. Sin tid använder han till att läsa, måla och skriva. Jag skriver en dikt varje kväll innan jag lägger mig, sammanlagt har jag dikter som jag skrivit, berättar han. Målar gör han också. Och det med den äran, fast han bara hållit på några år. Han gick en kurs på ABF och sedan en termin på Solvik. Jag älskar naturen och allt vackert. Så jag försöker fånga det i mina tavlor. Konst i vardagen Benedicto har några tavlor målade på sten utanför huset och dessutom har han målat ett stort plank på Löftesgränd. Jag hoppas att folk gillar det jag målar lika mycket som jag gillar att göra det! Benedicto är gift med Maritza och har två söner som är 18 och 20 år gamla. När vi kom hit var de 9 och 11. Vi pratade om det häromdagen, men idag trivs de så bra här att de inte längre kan tänka sig att återvända. Vi trivs i Skellefteå, och dessutom ser vi stor förändring under de tio år vi varit här. Idag är alla mer vana med människor från andra länder och vi känner oss verkligen som hemma! 4 kom in

5 radon inget problem i skebo Som Kom in! tidigare har rapporterat så har en omfattande mätning gjorts av radonvärden i hela Skebos bestånd. Mätningen visade mycket goda värden. Gränsvärdet ligger på 200 Bequerel per kubikmeter luft och snittet av alla mätningar i hela Sverige ligger på 107 Bequerel. Snittet i Skebos bestånd var mycket måttliga 41 Bequerel. Ett fåtal lägenheter har kommit över gränsvärdet, ofta beroende på att den mekaniska ventilationen satts ur spel på något sätt, till exempel genom igentejpade ventilationsdon, berättar Patrik Sundberg på avdelning Energi/Miljö. De lägenheter där värden varit förhöjda följs upp under hösten och efter åtgärder kommer en ny mätning att göras nästa vinter. Undersökningen visar att de som bor hos oss har en mycket god luftkvalitet även i detta hänseende. Radon är på vissa håll i Sverige ett stort problem, och det känns tryggt för både oss och våra hyresgäster att nu ha svart på vitt att vi har mycket låga radonvärden generellt i våra fastigheter. Sådana här radonpuckar placerades ut i alla Skebos hus för att mäta förekomsten av den ohälsosamma gasen radon. Resultatet visar glädjande nog mycket bra värden. (Arkivbild) med motion i blodet! Blodomloppet är en aktivitet som pågår runt om i landet varje år. Det är en löpartävling vars huvudsyfte är att uppmärksamma människor på behovet av nya blodgivare och locka några fler att anmäla sig. Och själva löpartävlingen har blivit succé. I Umeå, där Skebo deltog med totalt åtta personer, var det över 7000 startande i år. Det var ett fantastiskt arrangemang och vi hade dessutom jättebra väder, berättar Charlott Holmqvist, en av Skebos friskvårdsansvariga. Tävlingen har tre klasser där den minst krävande är fem kilometer promenad utan tidtagning. De andra två klasserna är att springa samma sträcka på tid eller springa 10 km på tid. goda resultat Vi från Skebo deltog i lite olika klasser. Själv sprang jag på tid för första gången, och var lite rädd att jag skulle komma sist. Men det gjorde jag som tur var inte! säger Lotta och skrattar. Två av Skebos herrar, Niklas Lindgren och Magnus Nygren gjorde kanonlopp. Niklas sprang milen på och Magnus på vilket placerade dem på 59:e och 166:e plats av 769 deltagare i den klassen. Det viktigaste är förstås inte att vinna utan att röra på sig, och det regelbundet. Att göra det tillsammans i en sådan här aktivitet är verkligen roligt och vi hoppas bara att fler tar efter. Blodomloppet blir ett mål och motivator för träningen under året. Dessutom hoppas vi att fler hörsammar budskapet bakom tävlingen: blodgivare behövs! kom in 5

6 Drive-In fotboll även i Olov Bergqvist och Leo Englund heter de två unga talanger i Skellefteå FF som ska leda sommarens Drive-In fotboll. Skebo gör satsningen möjlig genom att bekosta deras medverkan. - Vi ser verkligen fram emot detta, och hoppas att många, många barn vill vara med! 6 kom in

7 sommar Sommar och fotboll hör ihop. Och förra årets succé med Drive-In fotboll, alltså fotbollsskola för barn under spontana och leksamma former, bäddar för många deltagare även i sommar när Skebos Drive-In fotboll kommer tillbaka till Anderstorp, Morö Backe, Kåge och Boliden! Under förra året inledde Skebo ett samarbete med Skellefteå FF kring det som kallas för spontanfotboll för barn. Aktiviteten som fick namnet Drive-In fotboll blev mycket uppskattad och återkommer i år. Precis som i fjol leds fotbollsskolan av talanger från Skellefteå FF, i år är Olov Bergqvist huvudansvarig och han har hjälp av Leo Englund. Det känns riktigt, riktigt roligt. Jag har tidigare haft fotbollsskola med barn och tycker det är väldigt roligt. Jag gillar att jobba med barn och ser verkligen fram emot detta, säger Olov. Bra aktiviteter För Skebo är satsningen ett led i företagets strategi att medverka till att det ska finnas bra aktiviteter för ungdomar i bolagets bostadsområden och i bygden. Skebo vill medverka till att Skellefteås unga trivs och mår bra. Då är det viktigt att det finns aktiviteter för alla åldrar. Vi är också måna om att behålla lekfullheten och lusten i de aktiviteter vi medverkar i. Det viktiga är inte att vinna eller att skapa stjärnor, det viktigast är friskvårdsperspektivet och trivseln. Skebo gör just den här aktiviteten möjlig genom att anställa ledarna under den tid som fotbollsskolan pågår, berättar Jerker Eriksson, vd på Skebo. Någon gräns för antalet deltagare finns inte, och alla som anmäler sig får en speciell Drive-In T-shirt. Fotbollsskolan är dessutom genom Ske bos engagemang helt kostnadsfri för deltagarna. Och man behöver självklart inte bo i Skebo för att vara med, alla är precis lika välkomna. Vi hoppas på riktigt många deltagare. Ju fler, desto roligare! hälsar Olov och uppmanar alla unga killar och tjejer att anta utmaningen. Det är fotbolls-vm i år och vem vet, kanske föds en svensk stjärna som spelar för Sverige i framtida VM? Gästspel på Beachsoccer I samma anda deltar Skebo också i Skellefteå FF s satsning på strandfotboll, NLBS Nordic Light Beachsoccer, som går av stapeln på Bovikens Havsbad den juli. Turneringen är en Sveriges största strandfotbollsturneringar och erbjuder klasser för både killar och tjejer i alla åldrar. Fjolårets upplaga lockade cirka besökare under de tre dagarna. NLBS är också massor av kringaktiviteter som Sumobrottning, Bungy Run och kardborrevägg där också alla dessa aktiviteter är gratis för besökarna. Skebo Drive-In fotboll gästspelar Beachsoccer. Även här bidrar vi till en aktivitet för de yngre, en uppblåsbar minifotbollsplan. Här är det ingen anmälan, det är bara att komma och spela, förklarar Jerker. Man måste alltså inte åka till Sydafrika och fotbolls -VM för att få en härlig fotbollssommar i år. DET HÄR ÄR SKEBO DRIVE-IN FOTBOLL Drive-In fotboll anordnas på Anderstorps idrottsplats och Morö Backe (Skeboplanen öster om Stackgatan) mellan 9 och 13 augusti. På sportfältet i Kåge och sportfältet vid Sidtjärn i Boliden mellan 16 och 20 augusti. På förmiddagarna mellan och spelar åldrarna 6-9 år. På eftermiddagarna mellan och spelar gruppen år. Deltagandet är kostnadsfritt men för vår planering ser vi väldigt gärna att ni anmäler er. Anmälan görs till Skellefteå FF via deras hemsida länk till anmälan finns också på Dagtid kan också anmälan göras på telefon till Skebo kom in 7

8 8 kom in Citizen Kane rockband med starka rött

9 er Citizen Kane består av ett gäng killar som passerat tonåren med viss marginal och står stadigt på jorden. Deras musikaliska rockrötter känns tydligt, och dessutom har de ett lokalt engagemang. Bland annat länkar de till Skebo från sin hemsida. Det gjorde förstås oss på Kom in! nyfikna. Citizen Kane är en amerikansk filmklassiker från 1941 regisserad av Orson Welles. Men det är också namnet på ett spelskickligt och spelglatt band från Skellefteå. Deras publik växer stadigt sedan bildandet 2005, och det skulle säkert inte vara helt fel att beskriva bandet med det svenska namnet på den film som gett bandet dess namn: En sensation. Vi försöker spela musik som folk glömt bort att de älskar, säger Claes Gibbe Hedlund, och försöker att i ett enda uttryck fånga bandets själ. Rockförebilder Men försöket att hitta de magiska orden som beskriver bandet övergår istället i att beskriva de musikaliska förebilderna. Sådana som Foo Fighters, Toto, James Brown, Coldplay, Paul Simon, Bon Jovi och Metallica hör till dem vi spelar, berättar Jan Bullen Andersson, gitarrist. Bandet repar en gång i veckan tillsammans och antalet spelningar blir allt fler. När Kom in! hälsar på i replokalen finns förutom keybordisten och sångaren Tomas Lidström, basisten Fredrik Dernebo och gitarristen Claes Hedlund även nyss nämnda Gibbe och Bullen på plats. Glöm inte att använda deras artistnamn! säger deras kollegor och skrattar. Bandets trummis Tobbe Idenhem är för dagen i Colombia för att hämta sitt adoptivbarn och är därför under en period ersatt av Anders Nilsson, en inhoppare som får idel lovord. Hur var det nu med länken till Skebo då? Jo, Claes Gibbe Hedlund bor och stortrivs i en Skebolägenhet, så länken från hemsidan tyckte bandet därför var en självklarhet. Läs mer om bandet på kom in 9

10 i backspegeln Skebos första hus! Skebo föddes 1965 i gamla Skellefteå Landskommun, det var innan den stora kommunsammanläggningen Trycket på nya bostäder var stort inte minst i Ersmark där Assar Svensson och Skega var drivande för att få bostadsbyggen till stånd. Därför byggdes också Skebos första hus där. På Snickarevägen i Ersmark hittar man ett intressant stycke Skebohistoria. Där står det första huset som Skebo byggde, tolv lägenheter allt som allt. Året var 1966, och huset hade ritats av Bosse Tjernström. Och till kuriosa hör att en av de som arbetade som konstruktörer var tidigare kommunalrådet i Skellefteå och förre landshövdingen Lorentz Andersson. Det planerades för fortsatt bostadsproduktion i Ersmark lång tid framöver. Skebo hade tidigt genom styrelseordföranden Roland Brännström en diskussion med Assar Svensson om att alla bostäder inte borde byggas i Ersmark, utan att byggandet borde spridas i Kågedalen och att bostäder även skulle uppföras i Kåge. Diskussionen var känslig eftersom Assar Svens sons Skega var en stor arbetsgivare, och Skega stod dessutom som garant för bostadsbyggena i Ersmark under en tioårsperiod. Företaget garanterade hyresintäkterna, vilket gjorde att det var en ganska låg risk för Skebo som då var en stiftelse att göra relativt omfattande bygg nationer. Assar Svensson var först inte välvilligt inställd till planerna på att sprida byggandet, men gav med sig. I Kåge byggdes 36 lägenheter och i slut et av 60-talet byggdes det åter i Ersmark, denna gång 44 lägenheter. Skebo kunde genom avtalet med Skega bygga många bostäder till låg risk, och därför bygga upp ett bra bostadsbestånd. Det var också starten till Skebos betydelsefulla roll i kommunens utveckling. Det var alltså på Snickarevägen i Ersmark, och med Skega som allting började. Och en intressant parentes i sammanhanget är att det faktum att Skebo uttalas med ett hårt k förmodligen beror just på kopplingen till Skega. En viss poetisk rättvisa finns det i detta med tanke på Skegas stora betydelse för Skebos snabba och starka tillväxt i bolagets tidiga historia. 10 kom in

11 på tapeten Den som är satt i skuld Skebo medverkar i ett projekt tillsammans med Kronofogdemyndigheten. Syftet är att informera och lära ungdomar vilka konsekvenser det kan bli av att inte betala sin hyra i tid, till exempel att hyreslagen ställer krav på att hyran ska vara betald i förskott. Som ung i vårt moderna samhälle finns det mycket att hålla reda på, och Skebo vill gärna hjälpa till för att ge de unga de kunskaper som krävs för att inte hamna i fällan med hyresskulder. Nya porttelefoner Moderna låslösningar med porttelefoner kommer nu att öka tryggheten för dem som bor på Sörbygatan i Kåge och på kvarteret Lärkan i centrala Skellefteå. Färg förgyller Som vanligt i ett stort fastighetsbestånd innehåller sommaren flera yttre målningsinsatser. I Bureå ska några hus på Älvsborgsgränd och Skärvägen få fräscha fasader. I Boliden på Finnforsvägen och Marina Gränsen. I Byske på Skolgatan och i Kåge på Brännsvedjan. Och i centrala Skellefteå hus på Stackgatan, Elevhemsgatan och Frögatan. På fyra hjul Är du stolt innehavare av en fyrhjuling? Grattis, då har du många härliga körstunder framför dig under sommaren. Glöm bara inte att när det är dags att parkera den så är fyrhjulingen att betrakta som en bil, och det krävs därför att du har en parkeringsplats till den. Samma sak gäller för övrigt också motorcyklar. Tänk också på att du inte kan ställa dig på besöksparkeringen på det område där du bor, då riskerar du också P-böter. Det finns roligare saker att använda pengarna till, som till exempel att fylla tanken. Felanmälan Ska du göra en felanmälan på din lägenhet? Då ska du ringa oavsett tid på dygnet. Lyssna noga i luren. Du kommer att höra en inspelad röst (även dagtid). Rösten instruerar dig vilken siffra du ska trycka på för att få lämna en felanmälan. Vid brand eller andra livshotande situa tio ner, ring 112. Tryggare på Sjungande Att riskerna för stölder och inbrott minskar om alla som bor i ett område hjälps åt att hålla ögon och öron öppna är ett känt faktum. Polisen driver ett projekt kring grannsamverkan i Sjungande Dalen med just detta syfte. Skebo medverkar i arbetet. På fyrhjulingen sitter Christoffer Wentzell. kom in 11

12 korsordet SÅ HETER EN KÄND KALL- ORT I NORR KLING- AR NASALT GÖR TULLEN IBLAND GÅR ÖVER ÅN FINARE FAM I LJ DEN SITTER I EFTER SKADA KALLAS SEGEL IBLAND GENOM NÄSAN ETT SLAG- ORD GER APTIT- RETARE ] AV- SPISAT FÖGA HEDRANDE TILLMÄLE STRECK I RÄK- NINGEN DELFIN- LIKNAN- DE TAN DVAL ] MED DIREKT ANKNYTNING TILL VERKLIGA FÖRHÅLLANDEN VIRR- PANNOR GLIDIT ÄKTA HÄLFT- ER DEN ÄR EN DEL AV VILLAN GREK- ISKT TURIST- MÅL STARK MOT- VILJA HÅN KAN DANS EJ GYM- NAST BRUKAR VARA EJ MES TYP AV FISKE FILM- MÄRKE ORÄDDA ÅTER- STOD LJUS- PUNKT ETT TUNGT NAMN BETES- MARK EN LYSANDE GAS ANRIKAD MALM KÄND WEISE STÄRKER INTE BLI MULET BISTÅR SAM- VETS- FÅNGAR SES I DAMM HAR HÖG POSITION ÄR SKÅL- FÖR- SETT ÄR BÄR- SÄRKAR VERKLIG MUSKEL- SVAG- HET SPRIDER LJUS I MÖRK- RET LÅTER GLATT LÄTTAR PÅ TRYCKET PAJAS SES MÅLARE STAT I N Ö USA BADAR N UDIST- ER ] ] GEN- GÅNG- ARE AVVÄRJ- DE ÄR AKRO- BAT SAMOA- STAD SES KVÄLLS- SOL RÄTT- FÄRDIGA KÖTT- RÄTT AGERAR PÅ PLAN GÅR TILL HJÄRTAT BRYTER LJUSET KALLAS IBLAND KRATTA ] ÄR BOK OCH ASK EN RÖSE ÄR TUPP SKOTSK FLOD INGÅNG HURRA- ROP OTÄT- HET SES I FÅGEL- DANS KALLAS IBLAND LIVLIG PERSON HJORD- HJORT- DJUR DEN ÄR ETT INRE KÄRL SAL I SKOLA GUILLOU- RIDD- ARE AB RIGNELL-ZANDER var med och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 20 augusti De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Siw Frank som vann ett presentkort på 100 kr. Karin Bergström, Ture Johansson, Helfrid Nordwall och Hans Hansson vann varsitt presentkort på 50 kr. Grattis!! namn adress postnummer & ort

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten!

bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten! REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2011 16:E ÅRGÅNGEN bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten! kom in 1 läsning

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT

BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT ATT BEVARA SIN IDENTITET Blomstervägens strävan är att varje hyresgäst ska få stöd i att bevara sin identitet och självkänsla. Vi förmedlar trygghet

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr.

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr. Monstret av Elsa Om författaren Namn Elsa Ålder 10 år Intressen Gymnastik och teater Familj Mamma, pappa och lillebror Husdjur Tre ökenråttor, en fisk och en kräfta Tidigare utgivna böcker Den magiska

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Vad gör Åland unikt: Finns mycket kunskap inom många olika områden. Stolt företagshistoria.

Vad gör Åland unikt: Finns mycket kunskap inom många olika områden. Stolt företagshistoria. I gruppen med Lotta Berner som samtalsledare medverkade Camilla Sommarström, Rebecka Eriksson, Michael Taevs, Alexandra Sjöblom, Gisela Linde och Mikael Wennström. Vad gör Åland unikt: Stor kärlek och

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2003 8:E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU

Läs mer

» Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver

» Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver » Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver Resan mot Rinkebys framtid När Stockholms stad beslutade att överdäcka E18 för att där skapa 400 nya bostäder såg vi vår chans. Vi såg möjligheten att skapa

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2013/2014 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Var med i Blodomloppet

Var med i Blodomloppet Var med i Blodomloppet 2006 Umeå, 18 maj Hudiksvall, 22 maj Malmö, 30 maj Göteborg, 31 maj Linköping, 1 juni Stockholm, 7 juni Borlänge, 13 juni Uppsala, 14 juni Örebro, 15 juni Jönköping, 23 aug Visby,

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Deltag i Malmö 26 maj

Deltag i Malmö 26 maj Umeå 19 maj Malmö 26 maj Göteborg 27 maj Linköping 28 maj Hudiksvall 1 juni Borlänge 2 juni Uppsala 3 juni Stockholm 10 juni Jönköping 19 augusti Örebro 20 augusti Visby 26 augusti Västerås 27 augusti

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack till alla ängar och hagar som ständigt välkomnade oss med sin blomsterprakt. Tack till kossan Rosa och alla

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet Inbjudan till Föreningsmöte Presentation av Fyrklöverns Arbetsgrupp JUL HOS PATRIK Freja Musikteater Adventssamkväm

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst?

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Nr 1 INNEHÅLL Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA Sid 3. Intervju med Ms Ekholm Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Sid 6-7 Vad tyckte eleverna om teatern Tant Meier? Sid

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

LENNARTS LISTOR. En listig akrobatisk musikal med Lennart och Maja

LENNARTS LISTOR. En listig akrobatisk musikal med Lennart och Maja LENNARTS LISTOR En listig akrobatisk musikal med och Baserad på Wallces lists Ellenor Lindgren 2009 1 Om pjäsen/scenen En fartfylld musikal med akrobatik och dans på ca 35-40 minuter. Musiken är lite funkinfluerad

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet.

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet. Mottagna e-mejl 15 april 2009 kl 19:53 Intresserad Hej! Jag läste din annons och skulle vilja veta mer om dig och dina tjänster. Kan du berätta mer? Har du bilder att visa? Jag är en svensk kille på 33år,

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer