TEKNISK UTREDNING. KV Hägern 12 Luleå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK UTREDNING. KV Hägern 12 Luleå"

Transkript

1 1(24) TEKNISK UTREDNING KV Hägern 12 Luleå Residensgatan 4-6 och Västra Varvsgatan Luleå den 3 september 2012.

2 I NN E H Å L LSF Ö R T E C K NIN G 2(24) Inledning 3 Information om fastigheten 4 Genomförda ombyggnader/investeringar 6 Lägenhetskategorier 7 Rumsbeskrivning för besökta utrymmen 8 Inspektionsresultat Bygg och förslag till åtgärder 15 Inspektionsresultat VVS och förslag till åtgärder 17 Inspektionsresultat El och förslag till åtgärder 21 Sammanställning åtgärder med budget. 23 Bild på taket gröna huset. 24

3 3(24) INLEDNING På uppdrag av Brf Hägern och Akelius fastigheter har en statusbesiktning genomförts av fastigheten Kv. Hägern 12 med adress Residensgatan 4 och 6 samt Västra Varvsgatan 20,22 och 24 i Luleå. Husen är mycket vackert belägna direkt mot vattnet i Luleås södra hamn. Uppdraget innefattar att genom besök på plats, intervjuer av drift- och fastighetsansvariga samt studie av viss teknisk dokumentation och ritningar redovisa tekniska förhållanden av husen mot en bakgrund till fastighetens ålder och förväntade standard. Utredningen skall användas vid upprättande av en ekonomisk plan i samband med bostadsrättsföreningens köp av fastigheterna samt tydliggöra framtida behov för underhållsplanering i fastigheterna. Enskilda lägenheters och lokalers behov av renovering ingår ej i undersökningen och redovisningen. Utlåtandet innehåller en bedömning av behovet för de närmaste tio åren av planerade underhållsåtgärder i byggnaderna samt en uppskattad kostnadsbedömning av varje åtgärd där så är möjligt. Endast de ekonomiskt betydelsefulla åtgärderna är upptagna, årligt löpande underhåll och fastighetsskötsel finns inte upptaget i utredningen. Åtgärder/förhållanden som vi bedömer behöver åtgärdas snarast bör ske in Vid kontrollen besöktes ett urval av lägenheter och allmänna lokaler stickprovsmässigt, dessa är redovisade med en rumsbeskrivning i detta utlåtande. Övriga ytor som fasader, tak och mark etc. kontrollerades okulärt. Då bostadsrättsföreningen inte är redovisningsskyldig för moms är samtliga belopp i denna utredning angivna inklusive mervärdesskatt. Byggherrekostnader som ex. bygglov, projektledning eller besiktning ingår ej. Följande personer har genomfört uppdraget: Therese Nyman Projektledargruppen Bygg och mark Per Nygren Projektledargruppen VVS Mattias Lundberg Projektledargruppen El anläggning. Vid platsbesöket som genomfördes visades fastigheterna av Roger Ringbijer samt Daniel Goldman Akelius. Övriga närvarande: Pontus Johansson Peter Ledin Rose-Marie Andersson HSB HSB Brf Hägern Caj Jussila Brf Hägern. (exkl lägenheter) Sonny Johansson Brf Hägern (ej på rundvandring) Ann-Christine Kankaaranka Bothnia Juridik (ej på rundvandring)

4 4(24) 1. Information om fastigheten: Byggnadsår: st röda höga hus och 1 grönt lägre hus. Gröna huset helt ombyggt från kontor till lägenheter Antal våningar: 7 våningar i röda husen och 4 våningar i gröna huset. Källare med garage under hela ytan. Hissar från källaren och garaget till rsp våningsplan. Antal lägenheter Ytor Stomme: 482 st varav 146 i det gröna huset. Lägenheter m2 rsp. 221m2 i lokaler enligt Akelius fastighetsinformation. Betong. Betongbjälklagen i de röda husen har sandfyllning och flytande golv med platsmatta på spånskiva eller eklamell. Fasader: Tak: Plåt på utfackningsväggar och mot betong på gavlar. Takpapp och gummiduk på röda husen 2 av vardera. Uppstolpat ramverk av trä på betongbjälklag med luftning i taksarg. Delvis inspektionsbart från luckor på yttertak. Invändig uppstigning via trapphus. Bandtäckt plåt på det gröna huset. I stora delar ej inspektionsbart. Fönster: Residensgatan 4: 2 glas rsp. 3 glas på balkonger.övriga hus 3 glas men balkongpartier i original på Residensgatan 6, 22, 24. Gröna huset 3 glas. Balkonger Röda husen: Indragna i betong eller franskt balkongräcke. Räcken av plåt på aluminiumstomme. Gröna huset: Utanpåliggande med trallgolv och räcken av plåt på aluminiumstomme. Entréer och trapphus Golvbeläggning av cementmosaik i entré samt trappa till plan 1. Vilplan belagda med plastmatta. Väggar målad väv. Tvättstugor 4 st standard inkl grovtvätt och 1 grovtvättstuga i gröna huset.

5 Källare Målade eller slipade golv med lägenhetsförråd. 5(24) Skyddsrum 5 st. Senast besiktade Sophantering Sopkärl i soprum på gården, 1 sophus i garage. Värme: Fjärrvärme. Vatten/sanitet. Ventilation: Kallvattenförsörjning sker från kommunalt nät. Avlopp leds till pumpgrop som därefter pumpar till kommunalt avlopp. Gröna huset: Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Röda husen: Frånluft system med takplacerade fläktar och tilluft via springventiler i nymonterade fönster, i bef. partier saknas springventiler i fönsterpartier i vardagsrum. Spiskåpor i kök med timerstyrd forcering. Radon PCB Brandsäkerhet Hissar: Ritningsunderlag Radonmätningar är gjorda av Akelius. Inga förhöjda värden fanns att notera. Akelius har protokoll. Är sanerat och finns dokumenterat enligt Akelius. Brandvarnare i lägenheter och brandlarm i garage. 18 st besiktade enligt normkrav. För röda husen finns till stor del originalhandlingar kvar. För det gröna huset är ritningsunderlaget mer bristfälligt.

6 6(24) 2. Genomförda större om- och tillbyggnader/investeringar enligt uppgift A kelius: 2000 Entrépartier av aluminium Växlare för tappvarmvatten Ombyggnad av gröna huset till lägenheter Uppdatering av reglerutrustning DUC Nytt låssystem. Ny belysning i trapphus och källarkorridorer Nya stolpar och ny ytterbelysning 2010 Bokningssystem för tvättstugor, bastu och tvätthall Renovering av gemensam bastu inkl. duschutrymme Hisstelefoner Lägenhetsrenoveringar kategori 1 och 2, några pågående. Ej daterat Ej daterat Fönsterbyte till 2 rsp 3 glas isolerrutor med undantag för balkongpartier i 3 röda hus som ej är utbytta. Nya garageportar (ej daterat)

7 7(24) 3. Lägenhetskategorier. K ategori 1 Akelius living Lägenheterna är helrenoverade med nya köksinredningar, nya innerdörrar, nya entrédörrar och nya vita varor, alla ytskikt är nya. Kakel och klinker med golvvärme i badrum. Inglasade balkonger. Nya golv är lagda på befintliga golv. Ny elinstallation med jordade uttag samt jordfelsbrytare. K ategori 2 Tidigare renoverade Lägenheterna är renoverade enligt tidigare Akeliusmodell med nya köksluckor på bef stomme, nya ytskikt, kakel och klinker med golvvärme i badrum, nya vita varor. Befintliga innerdörrar. Ny elinstallation i badrum samt jordade takuttag i kök. Jordfelsbrytare installerad. K ategori 3 Alla i gröna huset Lägenheterna håller hög standard med till och frånluft. Allt byggt Elinstallationer från Jordade uttag samt jordfelsbrytare. K ategori 4 Ursprungsstandard Ursprungsstandard men delvis underhållna genom åren. Kök och badrum överlag ej renoverade.

8 Rumsbeskrivningar och noteringar/status i det lägenheter och utrymmen vi besökte. 8(24) K ategori 4 Residensgatan 4D lgh Golv: Parkettgolv i ett sovrum matta, trägolvet sviktar något, framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Dusch/Wc: Golvbrunn i gjutjärn. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar. Armaturer saknar kupor. Skarvsladd installerad via anslutningsdosa. Ej tillåtet! Kök: Original, spånskivan i diskbänken visar tecken på fuktangrepp. Balkong: Betong och räcke i gott skick. Brandvarnare fungerar ej. Gamla dörrar. K ategori 1 Residensgatan 4D lgh 1070 Golv: Samliga nya golv av ny ekparkett lagd på bef. underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter i nyskick. Tak: Målat i nyskick. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. Avloppsstam i slits har rostgenomslag. Flexislang på värme är utbytt. Inspektionslucka saknar brandklass. Kök: Nytt kök, kakel och vitvaror. Balkong: Inglasad i gott skick K ällare hus 4A. Målade golv och väggar i bra skick, skada i tak vid avlopp av gjutgjärn. Rostgenomslag på avloppsböj i tak. Handrattar trasiga på radiatorer. Rattar saknas på avstägnings- och injusteringsventiler, läckage från ventiler i tak, nya VVC reglerventiler. Cykelrum 4A Färgsläppor på målade golv i övrigt bra skick.

9 K ategori 1 Residensgatan 4 A lgh (24) Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter i nyskick. Tak: Målat i nyskick. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl. allt övrigt i nyskick. Kök: Nytt kök, kakel och vitvaror. Nya dörrar. Balkong: Inglasad i gott skick K ategori 4 Residensgatan 4 B lgh 1038 Golv: Parkettgolv i sovrum matta, trägolvet sviktar något, framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar. Gammal WC stol. Kök: Original normalt underhåll spånskiva i diskbänk visar tecken på fuktangrepp. Underskåpsbelysning lös. Vardagsrum: Gammal fuktskada under radiatorkoppel Balkong: Betong och räcke i gott skick. Brandvarnare fungerar ej. Gamla dörrar. K ategori 1 Residensgatan 6B lgh 1011 Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter i nyskick. Tak: Målat i nyskick. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. (saknar fog mot tröskel men detta ska åtgärdas, anmärkningen ingår i renoveringsbesiktning NCC). Slitslucka saknar brandklass. Kök: Nytt kök, kakel och vitvaror. Blandare sitter löst i diskbänk. Nya dörrar. Balkong: I gott skick men inte bytt balkongpartier.

10 K ategori 2 Residensgatan 6D lgh (24) Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter Tak: Målat. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. WC: I ursprungsskick. Kakel på vägg matta på golv. Gammal WC stol, armatur saknar kupa, spegelbelysning felaktigt ansluten. Kök: Nya köksluckor på bef. stomme. Gamla dörrar. Balkong: I gott skick men inte bytt balkongpartier. Brandvarnare fungerar ej. K ategori 2 Residensgatan 6D lgh 1152 Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. gamla underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter Tak: Målat. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. Kök: Nya köksluckor på bef. stomme. Avlopp försett med vacuumventil Gamla dörrar. Balkong: I gott skick men inte bytt balkongpartier. Däremot nya vid franskt räcke. K atagori 2 V Varvsgatan 22A lgh 1184 Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. gamla underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter Tak: Målat. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. Slitslucka saknar brandklass. Kök: Nya köksluckor på bef. stomme. Gamla dörrar. Balkong: Färgsläppor på väggar, inte bytt balkongpartier. Mindre spricka i övre balkongplattas undersida. Vardagsrum: Uteluftsdon för friskluftsintag saknas.

11 K ategori 4 V Varvsgatan 22A (24) Golv: Parkettgolv i ett sovrum matta, trägolvet sviktar något framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar Kök: Original normalt underhåll. Balkong: Betong och räcke i gott skick. Gamla dörrar. K ategori 4 V Varvsgatan 22A 1187 Golv: Parkettgolv och matta, trägolvet sviktar något framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar Kök: Original normalt underhåll. Balkong: Betong och räcke i gott skick. Gamla dörrar. Vardagsrum: Uteluftsdon för friskluftsintag saknas. K ategori 4 V Varvsgatan 22C 1225 Golv: Parkettgolv och matta, trägolvet sviktar något framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar Kök: Original normalt underhåll. Vardagsrum: Uteluftsdon för friskluftsintag saknas. K ategori 3 V Varvsgatan 20 B 1512 och 1532 (gröna huset) Golv: Parkettgolv. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: Kakel och plastmatta på golv samt TM/TT Kök: Bra skick från Balkong: Trä och räcken av plåt på aluminiumstomme i gott skick.

12 T rapphus/korridorer i det gröna huset 12(24) Klinker på golv och målade väggar/tak i fint skick. Entrépartier (ej gångdörr) i söder båda trapphusen har isolerrutor som är defekta/immiga och sannolikt utan gas. G rovtvättstuga i gröna huset Grovtvättmaskin och torkskåp mm. i nyskick. (2006) men ser inte ut att vara ett frekvent använt utrymme. Fläktrum gröna huset. Gamla fläktaggregats delar ej utstädade, allmänt smutsigt och läckage från yttertak. Tvättstugor i röda husen (4 st) Tvättstugor i gott skick med modernt bokningssystem men med största delen gamla maskiner och torktumlare. Vissa torkskåp är nya. Ventileras med ett gammalt tilluftsaggregat med filter och eftervärmningsbatteri. Frånluft via fläkt placerad på yttertak. Värmeåtervinning saknas. Tvätt adress 24: 5 tvättmaskiner W 124/grov, W 74, W365H(ny), W 74, W 75 MP, 3 torktumlare TT200. Torkskåp TS 3121,TS 190. En ny mangel och en gammal (ej barnsäker), centrifug och tvättbänk mm. Läckage finns i en vattenanslutning till en maskin. Renspropp i golvbrunn saknas. Tvätt adress 22: 5 tvättmaskiner W 124/grov, 4 St W 74, 2 torktumlare TT200TS, Torkskåp1 st T4190, 2 TS 190, TS 3121, ny mangel, centrifug och tvättbänk mm. Tvätt adress 6: 5 tvättmaskiner W 124/grov, 4 st W 74, 3 torktumlare TT200TS, Torkskåp 1 TS 190, TS 3121, ny mangel, centrifug och tvättbänk mm. Tvätt adress 4: 5 tvättmaskiner W 124/grov, 3 st W 74,1 465H (ny) 3 torktumlare TT200TS, Torkskåp1 TS 190, TS 3121, ny mangel, en gammal mangel (ej barnsäker) centrifug och tvättbänk mm. Hyresgästföreningens lokal 24D. Lokalen är i gott ursprungsskick. Föreningslokal med bastu Lokalen är i bra bruksskick med renoverad bastudel 2011, men bastupanelen har svällt. Skyddsrum/förråd Golv och tak mm i gott skick, några nötskador på golv, skyddsrumsutrustning ej kontrollerad. Skyddsrummen är 1994 enligt lagkrav borde dom vara besiktade av MSB ca Skyddsrummen bör besiktas och ev. anmärkningar bör vara åtgärdade vid en överlåtelse. MSB kan kontaktas för besiktning. Garage Fastigheten har ett underjordiskt garage där visst vattenläckage har förekommit vid regn. En brunn som ligger i plattytan ovanför plats 162,163 har ibland blivit tät och förorsakat läckage i taket. Läckage på

13 13(24) En koppling i källaren har nyligt lossnat så vatten har sprutat in i garaget. (plats 119,120). Detta ska enligt Akelius vara åtgärdat nu men det har inte regnat sedan åtgärden gjordes och bör bevakas. Garaget är i övrigt i gott skick, nya garageportar är monterade, en port är felanmäld just nu för bristfällig funktion, detta bör vara åtgärdat innan en överlåtelse. Soprum i garage: I gott bruksskick. Undercentral. Utrymmet är ostädat. En gammal tvättmaskin för städmoppar verkar användas där. Tvättmaskinen bör placeras i ett annat utrymme. Utvändigt: Adress: Residensgatan 4 Fasader: Plåt med några få flagnade plåtar mot söder. Yttertak: Gummiduk i gott skick, ålder ej fastställd. Kan vara original. Balkonger: Delvis inglasade, vissa har målad betong, på några har målarfärgen flagnat något och någon enstaka frostskada finns. Överlag i gott skick.. Adress: Residensgatan 6 Fasader: Plåt med några få flagnade plåtar mot söder. Yttertak: Gummiduk i gott skick, ålder ej fastställd. Kan vara original. Balkonger: Delvis inglasade, vissa har målad betong, på några har målarfärgen flagnat något och någon enstaka frostskada finns. Överlag i gott skick.. Adress: Västra Varvsgatan 22 Fasader: Plåt med några få flagnade plåtar mot söder. Yttertak: Papp i gott skick, ålder ej fastställd. Kan vara original. Balkonger: Delvis inglasade, vissa har målad betong, på några har målarfärgen flagnat något och någon enstaka frostskada finns. Överlag i gott skick. Adress: Västra Varvsgatan 24 Fasader: Plåt med några få flagade plåtar mot söder. Yttertak: Papp i gott skick, ålder ej fastställd. Kan vara original. Balkonger: Delvis inglasade, vissa har målad betong, på några har målarfärgen flagnat något och någon enstaka frostskada finns. Överlag i gott skick..

14 Adress: Västra Varvsgatan 20 (G röna huset) 14(24) Fasader: Plåt (grön) i bra skick. Yttertak: Bandtäkt plåt på isolering, konstruktionen har ingen eller knapp lutning och saknar en fungerande avvattning, taket har stora utbredda vattensamlingar i nivå över den bandtäckta falsen. Läckage/fukt kan finnas i den underliggande isoleringen och takläckage kunde konstateras i fläktrumstaket. Detta tak bedömer vi behöver åtgärdas snarast och åtgärden bör ingå vid en ev. överlåtelse. Balkonger: Utanpåliggande i gott skick. Markanläggning: Asfalterade ytor i gott skick. Gräsytor och planteringar är i gott skick. Lekutrustning och grillplats finns. Plattbelagd markyta upp mot gröna huset har skador efter åtgärder vid brunn för avvattning samt sannolikt mindre ytskiktsskador efter snöröjning. Bör åtgärdas innan överlåtande. Va-ledningar och brunnar ej inspekterade, men har enligt Akelius varit relativt problemfria.

15 15(24) 4. B Y G G-INSP K T I O NSR ESU L T A T M E D F Ö RSL A G PÅ Å T G Ä RD Nr Inspektionsresultat Omedelbart innan överlåtande Inom 2 år Inom 5 år Inom 10 år A kuta åtgärder innan ett överlåtande 4.1 Taket på gröna huset är felkonstruerat, saknar lutning och vattenavrinningen till brunnar fungerar ej. Taket har kvarstående vatten i större omfattning samt läckage i fläktrumstak. Enligt hissprotokoll står det 3-4 dm vatten i hissgroparna, vattnet kan vara en produkt av läckage i hisstopp från tak. Omläggning av taket med godkänd lösning bör ske innan ett överlåtande. Bilaga: Bild Gröna huset saknar brandtätningar vid genomföringar mellan bottenbjälklag och garage samt sannolikt mellan våningar i lägenheter. Godkänd lösning bör finnas innan ett överlåtande. 4.3 Tvättstuga V. varvsgatan 24 har mindre läckage i vattenanslutningen. Bör vara åtgärdat innan ett ev. överlåtande. Ingen stor åtgärd. 4.4 GarageLäckage har förekommit från en dagvattenbrunn och dagvattenledning i källartak. Markplattor och brunn är skadad. En garageport är också felanmäld för funktionsfel. Bör vara åtgärdat innan ett ev. överlåtande

16 Nr Inspektionsresultat Omedelbart innan överlåtande Inom 2 år Inom 5 år 16(24) Inom 10 år Övriga ej akuta åtgärdsförslag. Fasader 4.5 Balkongpartier inkl. fönster och fönsterdörrar i 3 st. röda hus. Offertpris enligt Akelius för 1 hus ligger till grund för budgetpriset. Röda husen. 4.6 Plåtbeklädnad har på några få ställen på söderfasad flagnat. Ommålning av dessa eller lokalt byte av plåt. Mindre omfattning röda husen. 4.7 Balkonger i röda husen har viss färgflagning och några balkongplattor har mindre frostsprängningar. Åtgärden beräknad för ett antal av 30% av balkongerna och :-/st 4.8 Glas i trapphallar i gröna huset har tappat gasen och bör bytas. (18 st mindre ca 10x11 rutor och 20 st högre glas ca 70 x170) Invändigt. 4.9 Gemensamma tvättstugor röda husen har till stor del gammal maskinpark. Upprustning men ev. till mindre antal maskiner då många har egna tvättmaskiner.

17 17(24) 5. V VS- INSPE K T I O NSR ESU L T A T M E D F Ö RSL A G PÅ Å T G Ä RD: 5.1 Värme och vatten: Fjärrvärmecentraler är placerade under V. Varvsgatan 22. Fjärrvärme för hela bostadsbeståndet bereds i en gemensam fjärrvärmecentral. 2 st. parallellkopplade plattvärmeväxlare för hetvatten och en nyare plattvärmeväxlare för varmvatten. Värme distribueras ut via shuntgrupper till radiatorer och ventilationsaggregat. Växlarna för värme är gamla och läcker. Dessa bör bytas ut. Växlaren för tappvarmvatten är utbytt 2002 Styrventiler för tappvarmvatten VVF kvs 8 och värme VVF 45/65 kvs 49 Pumpar är gamla och saknar varvtalsstyrning. Tryckstyrning av anläggning sker via styrventil som kortsluter tillopp och returledning. Värme systemet i lägenheter består av 1-rörssystem med manuella ventiler. I allmänna ytor och källare är värmesystemet utfört som ett 2- rörsystem med manuella ventiler. I en del uthyrningslokaler är ventilerna försedda med termostatöverdel. I gröna huset är 1- rörsventilerna försedda med termostatdel. Värmesystemet är i obalans, vilket styrks av felanmälningar av kalla lägenheter. Stamstrypventiler är monterade på resp. stam i returledning. Dessa är försatta ur spel pga. demonterat vred. (Går ej att strypa in längre). På tilloppsledning sitter en gammal skjutventil med demonterat vred. Energimätare för gröna huset är inmonterad i garaget för mätning av värme. Rörisolering kan innehålla asbest då detta material blev förbjudet först Spillvatten: Röda husen Kallvattenförsörjning sker från kommunalt nät. Rörsystemet är i koppar och är i originalskick. Varmvattencirkulationen är dragen till slitsar och har på senare år kompletterad med ny ledning i källarkorridor, VVSpumpar i 3 av husen samt termiska reglerventiler TA-mix på stammar. ( hus 4, 22 och 24) (Detta är åtgärder utförda i samband med legionella problemen). I ett antal lägenheter har renoveringar av badrum och kök utförts. Där nya utanpåliggande ledningar har bytts ut och kopplats på bef ledningar och avstägningsventiler vid slits och under diskbänk. Slitsarna saknar läckageindikering. Under diskbänkar har man dragit nya rör från bef avstägningsventiler vilket medfört att man har många rörkopplingar.

18 Inga KV- och VV ledningar är utbytta i slitsar. 18(24) I slitsar finns kv-, vv-, värmestammar och ventilationskanaler förlagda. I vissa lägenheter har dessa försetts med inspektionsluckor pga. läckageproblem på flexislangar för värme Inspektionsluckor saknar brandklass. Blandare är utbytta i lägenheterna till nya engrepps- samt termostat blandare Avstägningsventiler i källarkorridorer är ej utbytta dessa består av gamla skjutventiler. Samtliga ventiler har vreden bortdemonterade och har i många fall haft läckage ur kranbrösten. Avlopp leds via självfall till pumpgrop placerad i garage. Larm från pumpgrop indikeras av röd lampa i garaget. Vertikala stammar består av normalrör i gjutjärn. Horisontella avlopp i lägenheter består av plastledningar förutom avlopp ingjutna ovan skyddsrum som är av gjutjärn. Vid renovering av lägenheter enligt kategori 1 har golvbrunnar bytts ut till plast och anslutits till bef avlopp. Under åren har man haft återkommande avloppsstopp i köksstammar med vattenskador under diskbänksskåp som följd beroende på dåliga gummitätningar. Dessa gummitätningar är nu överlag utbytta. Man har ibland problem med återkommande avloppsstopp och spolar då upp avloppen ut till pumpbrunn. Avloppsrören i gjutjärn är ca 40 år gamla, skarvar är diktade med gummiring som på vissa synliga ledningar har krupit ur. Man kan på gjutjärnsrör sker i form av så kallad grafitering. Rören behåller sin form även om de är korroderade. Skadorna visar sig ofta genom att färgen på rörets utsida buktar ut och genom att rost har runnit från utbuktningen.) Vid grafitering så korroderar metallen varvid kolet i metallen kvarstår. Denna grafityta saktar ned korrosionen av stålet något. Vid rensning av dessa ledningar slås delar av grafiten bort varvid metallen åter börjar korrodera och till slut slår rostfläckar ut på rörets yta. Gröna Huset Kallvattenförsörjning sker från kommunalt nät. Rörsystemet är i koppar och är utbytt 2006 i samband med ombyggnad till lägenheter. Varmvattencirkulationen är dragen upp i slitsar. Rörgenomföringar från garaget upp till slits är ej brand- och gastätade. Troligen är det även brister i rörgenomföringar längre upp i husen med indikation på luktöverföringar i kök I lägenheter är nya utvändiga installationer utförda i kök och bad.

19 19(24) Avloppsrören är nya och utfört i plast /(Wavin Asto) dessa rör har goda ljud och brandegenskar vid rätt montering. Tyvärr är monteringen av dessa avloppsrör upp genom bjälklag från garage och till slits felaktigt utfört. Förvisso har rören upp till slits påmonterade brandstrypare som stryper igen rören vi en ev. brand men själva genomföringen upp till slits saknar brand och gastätning. 5.3 Regnvatten: Invändiga takavlopp är anslutna till dagvattenledning. 5.4 Ventilation: Röda husen Frånluft system med takplacerade fläktar och tilluft via springventiler i nymonterade fönster. i bef partier saknas springventiler i fönsterpartier i vardagsrum. Spiskåpor i kök med timerstyrd forcering. Dessa brukar hänga sig i öppet läge enl. felanmälningslistan. I badrum sitter gamla frånluftsdon som i de besiktade lägenheterna var fullt öppna. I renoverade lägenheter kategori 1 och 3(gröna huset) var dessa utbytta samt i enstaka lägenheter kategori 2 I trapphus tillförs luft via aggregat placerade i separat utrymme. Några av dessa var avstängda. På taken sitter gamla fläktar som styrs mellan hel resp. halvfart via DUC kl På Residensgatan 4A-D samt 24A har takfläktar bytts ut till nya tryckstyrda Gebhard fläktar. Övriga frånluftsfläktar bör bytas ut till Gebhards tryckstyrda fläktar. I tvättstugor sitter gamla tilluftaggregat som ventilerar tvättstugor evakuering sker via frånluftfläkt på tak. Garage ventileras av frånluftsfläktar som styrs av CO samt TA6:1 TA6:2 samt TA10 FF6-2 som även ventilerar verkstad. Hög inblåsningstemperatur på aggregat 24 grader. Troligen läcker styrventilen igenom. Gröna huset Balanserad ventilation med till och frånluft. Aggregaten har roterade växlare. Fläktar är kompletterade med frekvensstyrning. OVK i gröna huset har anmärkningar och är inte i dagsläget godkänd. Yttertak Ett antal takfläktar är ej längre i drift. Ej demonterade och proppade 5.5 Styr- och regler: Styrutrustning består av DUC som reglerar värmen, varmvattnet, larmhantering och tidstyr fläktarna. Utrustningen är inte uppkopplad mot Webb. Utetemperaturgivare på husgavel saknar märkning och har lossnat. Utrustningen är uppdaterad På ventilationsaggregaten sitter gammal lokal reglerutrustning som ej är uppkopplade mot DUC. 5.6 Energi analys: Utförd energideklaration visar på en energiförbrukning för röda husen

20 173 KWh/m 2 och gröna huset 168KWh/m 2 vilket kan anses som normalt för denna typ av fastigheter. Utförd energideklaration kan ej utgöra underlag för energibesparande åtgärder. 20(24) Inspektionsresultat V VS och förslag på åtgärd: N r Inspektionsresultat V VS O med elbart innan överlå tande Inom 2 år Inom 5 år Inom 10 år A kuta åtgärder innan ett överlåtande 5.2 Utbyte av inspektionsluckor som saknar brandklass i schakt. (inom lägenheter). 5.4 Åtgärder i fläktkåporna i lägenheterna pga. av ej godkänd OVK besiktning i Gröna huset. Övriga ej akuta åtgärdsförslag. 5.1 Ojämn värme mellan husen. Byte av radiatorventiler, stamstrypventiler och injustering av värmesystemet. 5.2 Återkommande avloppsstopp samt rostgenomslag på avloppsstammar. Relining av stammar samt stick i badrum, wc samt kök. 5.4 Byte av gamla frånluftsfläktar på taken för de röda husen till tryckstyrda fläktar lika Residensgatan 4 A-D 5.4 Byte av gamla frånluftsdon i wc och dusch i Röda huset. Injustering av ventilationssystemet. Övriga ej prissatta anmärkningar 5.5 Uppdatering av styrutrustning på ventilationsaggregat samt uppkoppling till DUC. Ej prissatt då omfattning av detta ej är klarlagt

21 21(24) 6. E L-INSPE K T I O NSR ESU L T A T M E D F Ö RSL A G PÅ Å T G Ä RD: 6.0 Generell info: Lägenheter Elstandarden varierar något i lägenheterna och delas in i 4st olika kategorier enligt ovan. I gröna huset finns det undermätning för respektive lägenhet. El mätare (fastighet) finns i varje hus. Luleå Energi har en 10Kv fördelningsstation placerad i garaget. 6.1 Trapphus: I trapphus och korridorer i röda husen är belysningen nyligen utbytt och försedd med närvaro styrning. Belysningen tänds vid närvaro, går ner till 10 % efter inställd tid för att släckas efter ytterligare tid. belysning. 6.2 Garage: Belysning i garage styrs via tidkanal från apparatskåp i undercentral garage. Tiden är idag inställd på kl Ytterbelysning: Ytterbelysningen är nyligen utbytt (ca 2010) och är i gott skick. Styr via tidkanal/ljusrelä från apparatskåp i undercentral garage. 6.4 Portlås: Dörrar i entréer är försedda med elslutbleck. Dessa styrs via tidkanal från apparatskåp i undercentral garage. I det gröna huset är även vissa dörrar försedda med kådlås. Portar i garage är försedda med kådlås. 6.5 Fast telefoni: Telia. Överlämnande punkt finns i källare/garage. 6.6 Data/TV:. Fiber finns draget till varje hus. Från ställ i källare går det en kopparkabel till uttag i varje lägenhet, placerat i hall. Finns även ett ytterligare uttag i lägenhet med möjlighet att koppla vidare i lägenheten. Relationshandlingar vid ställ saknas såsom ställritning, nätschema och panelkort. 6.7 Tvättstugor Ett internet bokningssystem finns installerat i tvättstugorna. 6.8 Ett brandlarm finns installerat i garaget. Funktion av detta kunde ej

22 Säkerhetssystem och brandlarm: 22(24) fastställas vid besiktningstillfället. Akelius har ett underhällsavtal på detta. 6.9 Hissar: Samtliga hissar saknar innerdörrar alternativt galler. Samtliga hissar är godkända vid löpande besiktningar. Vid besiktningstillfällen har vatten påträffats i hissgropar gröna huset vilket att man kan misstänka läckage i hisstoppar, se bygg. 6,10 Besparings förslag Garagebelysning förses med närvarostyrning. Korridorer samt trapphus i Gröna huset förses med närvarostyrning alt. styrs via tidkanal eller dylikt.

23 23(24) BYGGDEL FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD KOSTNAD > 2 ÅR > 5 ÅR > 10 ÅR 4.5 Balkongpartier inkl. tilläggsisolering lika adress :- 4.6 Åtgärder på fasadplåtar som flagnat :- Åtgärder på balkongplattor och 4.7 målning do. 30 % á : - /st :- 4.8 Glas i entréer gröna huset :- 4.9 Tvättstugor maskinpark : :- 5.1 Värmesystem :- 5.2 Avloppsstammar :- 5.4 Nya frånluftsfläktar på tak :- 5.4 Nya frånluftsdon i wc/dusch. Omfattning oklar uppskattat antal 507 don á 650: - /don :- 5.4 Injustering ventilation :- Summa inkl moms : : :- Summa totalt tio år Inkl moms :- Umeå Therese Nyman Projektledargruppen i Umeå AB Storgatan Umeå

24 BILAGA BILD 1: GRÖNA HUSETS TAK 24(24)