TEKNISK UTREDNING. KV Hägern 12 Luleå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK UTREDNING. KV Hägern 12 Luleå"

Transkript

1 1(24) TEKNISK UTREDNING KV Hägern 12 Luleå Residensgatan 4-6 och Västra Varvsgatan Luleå den 3 september 2012.

2 I NN E H Å L LSF Ö R T E C K NIN G 2(24) Inledning 3 Information om fastigheten 4 Genomförda ombyggnader/investeringar 6 Lägenhetskategorier 7 Rumsbeskrivning för besökta utrymmen 8 Inspektionsresultat Bygg och förslag till åtgärder 15 Inspektionsresultat VVS och förslag till åtgärder 17 Inspektionsresultat El och förslag till åtgärder 21 Sammanställning åtgärder med budget. 23 Bild på taket gröna huset. 24

3 3(24) INLEDNING På uppdrag av Brf Hägern och Akelius fastigheter har en statusbesiktning genomförts av fastigheten Kv. Hägern 12 med adress Residensgatan 4 och 6 samt Västra Varvsgatan 20,22 och 24 i Luleå. Husen är mycket vackert belägna direkt mot vattnet i Luleås södra hamn. Uppdraget innefattar att genom besök på plats, intervjuer av drift- och fastighetsansvariga samt studie av viss teknisk dokumentation och ritningar redovisa tekniska förhållanden av husen mot en bakgrund till fastighetens ålder och förväntade standard. Utredningen skall användas vid upprättande av en ekonomisk plan i samband med bostadsrättsföreningens köp av fastigheterna samt tydliggöra framtida behov för underhållsplanering i fastigheterna. Enskilda lägenheters och lokalers behov av renovering ingår ej i undersökningen och redovisningen. Utlåtandet innehåller en bedömning av behovet för de närmaste tio åren av planerade underhållsåtgärder i byggnaderna samt en uppskattad kostnadsbedömning av varje åtgärd där så är möjligt. Endast de ekonomiskt betydelsefulla åtgärderna är upptagna, årligt löpande underhåll och fastighetsskötsel finns inte upptaget i utredningen. Åtgärder/förhållanden som vi bedömer behöver åtgärdas snarast bör ske in Vid kontrollen besöktes ett urval av lägenheter och allmänna lokaler stickprovsmässigt, dessa är redovisade med en rumsbeskrivning i detta utlåtande. Övriga ytor som fasader, tak och mark etc. kontrollerades okulärt. Då bostadsrättsföreningen inte är redovisningsskyldig för moms är samtliga belopp i denna utredning angivna inklusive mervärdesskatt. Byggherrekostnader som ex. bygglov, projektledning eller besiktning ingår ej. Följande personer har genomfört uppdraget: Therese Nyman Projektledargruppen Bygg och mark Per Nygren Projektledargruppen VVS Mattias Lundberg Projektledargruppen El anläggning. Vid platsbesöket som genomfördes visades fastigheterna av Roger Ringbijer samt Daniel Goldman Akelius. Övriga närvarande: Pontus Johansson Peter Ledin Rose-Marie Andersson HSB HSB Brf Hägern Caj Jussila Brf Hägern. (exkl lägenheter) Sonny Johansson Brf Hägern (ej på rundvandring) Ann-Christine Kankaaranka Bothnia Juridik (ej på rundvandring)

4 4(24) 1. Information om fastigheten: Byggnadsår: st röda höga hus och 1 grönt lägre hus. Gröna huset helt ombyggt från kontor till lägenheter Antal våningar: 7 våningar i röda husen och 4 våningar i gröna huset. Källare med garage under hela ytan. Hissar från källaren och garaget till rsp våningsplan. Antal lägenheter Ytor Stomme: 482 st varav 146 i det gröna huset. Lägenheter m2 rsp. 221m2 i lokaler enligt Akelius fastighetsinformation. Betong. Betongbjälklagen i de röda husen har sandfyllning och flytande golv med platsmatta på spånskiva eller eklamell. Fasader: Tak: Plåt på utfackningsväggar och mot betong på gavlar. Takpapp och gummiduk på röda husen 2 av vardera. Uppstolpat ramverk av trä på betongbjälklag med luftning i taksarg. Delvis inspektionsbart från luckor på yttertak. Invändig uppstigning via trapphus. Bandtäckt plåt på det gröna huset. I stora delar ej inspektionsbart. Fönster: Residensgatan 4: 2 glas rsp. 3 glas på balkonger.övriga hus 3 glas men balkongpartier i original på Residensgatan 6, 22, 24. Gröna huset 3 glas. Balkonger Röda husen: Indragna i betong eller franskt balkongräcke. Räcken av plåt på aluminiumstomme. Gröna huset: Utanpåliggande med trallgolv och räcken av plåt på aluminiumstomme. Entréer och trapphus Golvbeläggning av cementmosaik i entré samt trappa till plan 1. Vilplan belagda med plastmatta. Väggar målad väv. Tvättstugor 4 st standard inkl grovtvätt och 1 grovtvättstuga i gröna huset.

5 Källare Målade eller slipade golv med lägenhetsförråd. 5(24) Skyddsrum 5 st. Senast besiktade Sophantering Sopkärl i soprum på gården, 1 sophus i garage. Värme: Fjärrvärme. Vatten/sanitet. Ventilation: Kallvattenförsörjning sker från kommunalt nät. Avlopp leds till pumpgrop som därefter pumpar till kommunalt avlopp. Gröna huset: Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Röda husen: Frånluft system med takplacerade fläktar och tilluft via springventiler i nymonterade fönster, i bef. partier saknas springventiler i fönsterpartier i vardagsrum. Spiskåpor i kök med timerstyrd forcering. Radon PCB Brandsäkerhet Hissar: Ritningsunderlag Radonmätningar är gjorda av Akelius. Inga förhöjda värden fanns att notera. Akelius har protokoll. Är sanerat och finns dokumenterat enligt Akelius. Brandvarnare i lägenheter och brandlarm i garage. 18 st besiktade enligt normkrav. För röda husen finns till stor del originalhandlingar kvar. För det gröna huset är ritningsunderlaget mer bristfälligt.

6 6(24) 2. Genomförda större om- och tillbyggnader/investeringar enligt uppgift A kelius: 2000 Entrépartier av aluminium Växlare för tappvarmvatten Ombyggnad av gröna huset till lägenheter Uppdatering av reglerutrustning DUC Nytt låssystem. Ny belysning i trapphus och källarkorridorer Nya stolpar och ny ytterbelysning 2010 Bokningssystem för tvättstugor, bastu och tvätthall Renovering av gemensam bastu inkl. duschutrymme Hisstelefoner Lägenhetsrenoveringar kategori 1 och 2, några pågående. Ej daterat Ej daterat Fönsterbyte till 2 rsp 3 glas isolerrutor med undantag för balkongpartier i 3 röda hus som ej är utbytta. Nya garageportar (ej daterat)

7 7(24) 3. Lägenhetskategorier. K ategori 1 Akelius living Lägenheterna är helrenoverade med nya köksinredningar, nya innerdörrar, nya entrédörrar och nya vita varor, alla ytskikt är nya. Kakel och klinker med golvvärme i badrum. Inglasade balkonger. Nya golv är lagda på befintliga golv. Ny elinstallation med jordade uttag samt jordfelsbrytare. K ategori 2 Tidigare renoverade Lägenheterna är renoverade enligt tidigare Akeliusmodell med nya köksluckor på bef stomme, nya ytskikt, kakel och klinker med golvvärme i badrum, nya vita varor. Befintliga innerdörrar. Ny elinstallation i badrum samt jordade takuttag i kök. Jordfelsbrytare installerad. K ategori 3 Alla i gröna huset Lägenheterna håller hög standard med till och frånluft. Allt byggt Elinstallationer från Jordade uttag samt jordfelsbrytare. K ategori 4 Ursprungsstandard Ursprungsstandard men delvis underhållna genom åren. Kök och badrum överlag ej renoverade.

8 Rumsbeskrivningar och noteringar/status i det lägenheter och utrymmen vi besökte. 8(24) K ategori 4 Residensgatan 4D lgh Golv: Parkettgolv i ett sovrum matta, trägolvet sviktar något, framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Dusch/Wc: Golvbrunn i gjutjärn. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar. Armaturer saknar kupor. Skarvsladd installerad via anslutningsdosa. Ej tillåtet! Kök: Original, spånskivan i diskbänken visar tecken på fuktangrepp. Balkong: Betong och räcke i gott skick. Brandvarnare fungerar ej. Gamla dörrar. K ategori 1 Residensgatan 4D lgh 1070 Golv: Samliga nya golv av ny ekparkett lagd på bef. underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter i nyskick. Tak: Målat i nyskick. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. Avloppsstam i slits har rostgenomslag. Flexislang på värme är utbytt. Inspektionslucka saknar brandklass. Kök: Nytt kök, kakel och vitvaror. Balkong: Inglasad i gott skick K ällare hus 4A. Målade golv och väggar i bra skick, skada i tak vid avlopp av gjutgjärn. Rostgenomslag på avloppsböj i tak. Handrattar trasiga på radiatorer. Rattar saknas på avstägnings- och injusteringsventiler, läckage från ventiler i tak, nya VVC reglerventiler. Cykelrum 4A Färgsläppor på målade golv i övrigt bra skick.

9 K ategori 1 Residensgatan 4 A lgh (24) Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter i nyskick. Tak: Målat i nyskick. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl. allt övrigt i nyskick. Kök: Nytt kök, kakel och vitvaror. Nya dörrar. Balkong: Inglasad i gott skick K ategori 4 Residensgatan 4 B lgh 1038 Golv: Parkettgolv i sovrum matta, trägolvet sviktar något, framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar. Gammal WC stol. Kök: Original normalt underhåll spånskiva i diskbänk visar tecken på fuktangrepp. Underskåpsbelysning lös. Vardagsrum: Gammal fuktskada under radiatorkoppel Balkong: Betong och räcke i gott skick. Brandvarnare fungerar ej. Gamla dörrar. K ategori 1 Residensgatan 6B lgh 1011 Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter i nyskick. Tak: Målat i nyskick. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. (saknar fog mot tröskel men detta ska åtgärdas, anmärkningen ingår i renoveringsbesiktning NCC). Slitslucka saknar brandklass. Kök: Nytt kök, kakel och vitvaror. Blandare sitter löst i diskbänk. Nya dörrar. Balkong: I gott skick men inte bytt balkongpartier.

10 K ategori 2 Residensgatan 6D lgh (24) Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter Tak: Målat. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. WC: I ursprungsskick. Kakel på vägg matta på golv. Gammal WC stol, armatur saknar kupa, spegelbelysning felaktigt ansluten. Kök: Nya köksluckor på bef. stomme. Gamla dörrar. Balkong: I gott skick men inte bytt balkongpartier. Brandvarnare fungerar ej. K ategori 2 Residensgatan 6D lgh 1152 Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. gamla underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter Tak: Målat. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. Kök: Nya köksluckor på bef. stomme. Avlopp försett med vacuumventil Gamla dörrar. Balkong: I gott skick men inte bytt balkongpartier. Däremot nya vid franskt räcke. K atagori 2 V Varvsgatan 22A lgh 1184 Golv: Samliga nya golv av ekparkett lagd på bef. gamla underlag på sandfyllning. Väggar: Tapeter Tak: Målat. Badrum: Kakel och klinker med golvvärme inkl allt övrigt i nyskick. Slitslucka saknar brandklass. Kök: Nya köksluckor på bef. stomme. Gamla dörrar. Balkong: Färgsläppor på väggar, inte bytt balkongpartier. Mindre spricka i övre balkongplattas undersida. Vardagsrum: Uteluftsdon för friskluftsintag saknas.

11 K ategori 4 V Varvsgatan 22A (24) Golv: Parkettgolv i ett sovrum matta, trägolvet sviktar något framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar Kök: Original normalt underhåll. Balkong: Betong och räcke i gott skick. Gamla dörrar. K ategori 4 V Varvsgatan 22A 1187 Golv: Parkettgolv och matta, trägolvet sviktar något framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar Kök: Original normalt underhåll. Balkong: Betong och räcke i gott skick. Gamla dörrar. Vardagsrum: Uteluftsdon för friskluftsintag saknas. K ategori 4 V Varvsgatan 22C 1225 Golv: Parkettgolv och matta, trägolvet sviktar något framför allt i vardagsrummet. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: golv av plastmatta med kakel på väggar Kök: Original normalt underhåll. Vardagsrum: Uteluftsdon för friskluftsintag saknas. K ategori 3 V Varvsgatan 20 B 1512 och 1532 (gröna huset) Golv: Parkettgolv. Väggar: Tapet. Tak: Målat. Badrum/WC: Kakel och plastmatta på golv samt TM/TT Kök: Bra skick från Balkong: Trä och räcken av plåt på aluminiumstomme i gott skick.

12 T rapphus/korridorer i det gröna huset 12(24) Klinker på golv och målade väggar/tak i fint skick. Entrépartier (ej gångdörr) i söder båda trapphusen har isolerrutor som är defekta/immiga och sannolikt utan gas. G rovtvättstuga i gröna huset Grovtvättmaskin och torkskåp mm. i nyskick. (2006) men ser inte ut att vara ett frekvent använt utrymme. Fläktrum gröna huset. Gamla fläktaggregats delar ej utstädade, allmänt smutsigt och läckage från yttertak. Tvättstugor i röda husen (4 st) Tvättstugor i gott skick med modernt bokningssystem men med största delen gamla maskiner och torktumlare. Vissa torkskåp är nya. Ventileras med ett gammalt tilluftsaggregat med filter och eftervärmningsbatteri. Frånluft via fläkt placerad på yttertak. Värmeåtervinning saknas. Tvätt adress 24: 5 tvättmaskiner W 124/grov, W 74, W365H(ny), W 74, W 75 MP, 3 torktumlare TT200. Torkskåp TS 3121,TS 190. En ny mangel och en gammal (ej barnsäker), centrifug och tvättbänk mm. Läckage finns i en vattenanslutning till en maskin. Renspropp i golvbrunn saknas. Tvätt adress 22: 5 tvättmaskiner W 124/grov, 4 St W 74, 2 torktumlare TT200TS, Torkskåp1 st T4190, 2 TS 190, TS 3121, ny mangel, centrifug och tvättbänk mm. Tvätt adress 6: 5 tvättmaskiner W 124/grov, 4 st W 74, 3 torktumlare TT200TS, Torkskåp 1 TS 190, TS 3121, ny mangel, centrifug och tvättbänk mm. Tvätt adress 4: 5 tvättmaskiner W 124/grov, 3 st W 74,1 465H (ny) 3 torktumlare TT200TS, Torkskåp1 TS 190, TS 3121, ny mangel, en gammal mangel (ej barnsäker) centrifug och tvättbänk mm. Hyresgästföreningens lokal 24D. Lokalen är i gott ursprungsskick. Föreningslokal med bastu Lokalen är i bra bruksskick med renoverad bastudel 2011, men bastupanelen har svällt. Skyddsrum/förråd Golv och tak mm i gott skick, några nötskador på golv, skyddsrumsutrustning ej kontrollerad. Skyddsrummen är 1994 enligt lagkrav borde dom vara besiktade av MSB ca Skyddsrummen bör besiktas och ev. anmärkningar bör vara åtgärdade vid en överlåtelse. MSB kan kontaktas för besiktning. Garage Fastigheten har ett underjordiskt garage där visst vattenläckage har förekommit vid regn. En brunn som ligger i plattytan ovanför plats 162,163 har ibland blivit tät och förorsakat läckage i taket. Läckage på

13 13(24) En koppling i källaren har nyligt lossnat så vatten har sprutat in i garaget. (plats 119,120). Detta ska enligt Akelius vara åtgärdat nu men det har inte regnat sedan åtgärden gjordes och bör bevakas. Garaget är i övrigt i gott skick, nya garageportar är monterade, en port är felanmäld just nu för bristfällig funktion, detta bör vara åtgärdat innan en överlåtelse. Soprum i garage: I gott bruksskick. Undercentral. Utrymmet är ostädat. En gammal tvättmaskin för städmoppar verkar användas där. Tvättmaskinen bör placeras i ett annat utrymme. Utvändigt: Adress: Residensgatan 4 Fasader: Plåt med några få flagnade plåtar mot söder. Yttertak: Gummiduk i gott skick, ålder ej fastställd. Kan vara original. Balkonger: Delvis inglasade, vissa har målad betong, på några har målarfärgen flagnat något och någon enstaka frostskada finns. Överlag i gott skick.. Adress: Residensgatan 6 Fasader: Plåt med några få flagnade plåtar mot söder. Yttertak: Gummiduk i gott skick, ålder ej fastställd. Kan vara original. Balkonger: Delvis inglasade, vissa har målad betong, på några har målarfärgen flagnat något och någon enstaka frostskada finns. Överlag i gott skick.. Adress: Västra Varvsgatan 22 Fasader: Plåt med några få flagnade plåtar mot söder. Yttertak: Papp i gott skick, ålder ej fastställd. Kan vara original. Balkonger: Delvis inglasade, vissa har målad betong, på några har målarfärgen flagnat något och någon enstaka frostskada finns. Överlag i gott skick. Adress: Västra Varvsgatan 24 Fasader: Plåt med några få flagade plåtar mot söder. Yttertak: Papp i gott skick, ålder ej fastställd. Kan vara original. Balkonger: Delvis inglasade, vissa har målad betong, på några har målarfärgen flagnat något och någon enstaka frostskada finns. Överlag i gott skick..

14 Adress: Västra Varvsgatan 20 (G röna huset) 14(24) Fasader: Plåt (grön) i bra skick. Yttertak: Bandtäkt plåt på isolering, konstruktionen har ingen eller knapp lutning och saknar en fungerande avvattning, taket har stora utbredda vattensamlingar i nivå över den bandtäckta falsen. Läckage/fukt kan finnas i den underliggande isoleringen och takläckage kunde konstateras i fläktrumstaket. Detta tak bedömer vi behöver åtgärdas snarast och åtgärden bör ingå vid en ev. överlåtelse. Balkonger: Utanpåliggande i gott skick. Markanläggning: Asfalterade ytor i gott skick. Gräsytor och planteringar är i gott skick. Lekutrustning och grillplats finns. Plattbelagd markyta upp mot gröna huset har skador efter åtgärder vid brunn för avvattning samt sannolikt mindre ytskiktsskador efter snöröjning. Bör åtgärdas innan överlåtande. Va-ledningar och brunnar ej inspekterade, men har enligt Akelius varit relativt problemfria.

15 15(24) 4. B Y G G-INSP K T I O NSR ESU L T A T M E D F Ö RSL A G PÅ Å T G Ä RD Nr Inspektionsresultat Omedelbart innan överlåtande Inom 2 år Inom 5 år Inom 10 år A kuta åtgärder innan ett överlåtande 4.1 Taket på gröna huset är felkonstruerat, saknar lutning och vattenavrinningen till brunnar fungerar ej. Taket har kvarstående vatten i större omfattning samt läckage i fläktrumstak. Enligt hissprotokoll står det 3-4 dm vatten i hissgroparna, vattnet kan vara en produkt av läckage i hisstopp från tak. Omläggning av taket med godkänd lösning bör ske innan ett överlåtande. Bilaga: Bild Gröna huset saknar brandtätningar vid genomföringar mellan bottenbjälklag och garage samt sannolikt mellan våningar i lägenheter. Godkänd lösning bör finnas innan ett överlåtande. 4.3 Tvättstuga V. varvsgatan 24 har mindre läckage i vattenanslutningen. Bör vara åtgärdat innan ett ev. överlåtande. Ingen stor åtgärd. 4.4 GarageLäckage har förekommit från en dagvattenbrunn och dagvattenledning i källartak. Markplattor och brunn är skadad. En garageport är också felanmäld för funktionsfel. Bör vara åtgärdat innan ett ev. överlåtande

16 Nr Inspektionsresultat Omedelbart innan överlåtande Inom 2 år Inom 5 år 16(24) Inom 10 år Övriga ej akuta åtgärdsförslag. Fasader 4.5 Balkongpartier inkl. fönster och fönsterdörrar i 3 st. röda hus. Offertpris enligt Akelius för 1 hus ligger till grund för budgetpriset. Röda husen. 4.6 Plåtbeklädnad har på några få ställen på söderfasad flagnat. Ommålning av dessa eller lokalt byte av plåt. Mindre omfattning röda husen. 4.7 Balkonger i röda husen har viss färgflagning och några balkongplattor har mindre frostsprängningar. Åtgärden beräknad för ett antal av 30% av balkongerna och :-/st 4.8 Glas i trapphallar i gröna huset har tappat gasen och bör bytas. (18 st mindre ca 10x11 rutor och 20 st högre glas ca 70 x170) Invändigt. 4.9 Gemensamma tvättstugor röda husen har till stor del gammal maskinpark. Upprustning men ev. till mindre antal maskiner då många har egna tvättmaskiner.

17 17(24) 5. V VS- INSPE K T I O NSR ESU L T A T M E D F Ö RSL A G PÅ Å T G Ä RD: 5.1 Värme och vatten: Fjärrvärmecentraler är placerade under V. Varvsgatan 22. Fjärrvärme för hela bostadsbeståndet bereds i en gemensam fjärrvärmecentral. 2 st. parallellkopplade plattvärmeväxlare för hetvatten och en nyare plattvärmeväxlare för varmvatten. Värme distribueras ut via shuntgrupper till radiatorer och ventilationsaggregat. Växlarna för värme är gamla och läcker. Dessa bör bytas ut. Växlaren för tappvarmvatten är utbytt 2002 Styrventiler för tappvarmvatten VVF kvs 8 och värme VVF 45/65 kvs 49 Pumpar är gamla och saknar varvtalsstyrning. Tryckstyrning av anläggning sker via styrventil som kortsluter tillopp och returledning. Värme systemet i lägenheter består av 1-rörssystem med manuella ventiler. I allmänna ytor och källare är värmesystemet utfört som ett 2- rörsystem med manuella ventiler. I en del uthyrningslokaler är ventilerna försedda med termostatöverdel. I gröna huset är 1- rörsventilerna försedda med termostatdel. Värmesystemet är i obalans, vilket styrks av felanmälningar av kalla lägenheter. Stamstrypventiler är monterade på resp. stam i returledning. Dessa är försatta ur spel pga. demonterat vred. (Går ej att strypa in längre). På tilloppsledning sitter en gammal skjutventil med demonterat vred. Energimätare för gröna huset är inmonterad i garaget för mätning av värme. Rörisolering kan innehålla asbest då detta material blev förbjudet först Spillvatten: Röda husen Kallvattenförsörjning sker från kommunalt nät. Rörsystemet är i koppar och är i originalskick. Varmvattencirkulationen är dragen till slitsar och har på senare år kompletterad med ny ledning i källarkorridor, VVSpumpar i 3 av husen samt termiska reglerventiler TA-mix på stammar. ( hus 4, 22 och 24) (Detta är åtgärder utförda i samband med legionella problemen). I ett antal lägenheter har renoveringar av badrum och kök utförts. Där nya utanpåliggande ledningar har bytts ut och kopplats på bef ledningar och avstägningsventiler vid slits och under diskbänk. Slitsarna saknar läckageindikering. Under diskbänkar har man dragit nya rör från bef avstägningsventiler vilket medfört att man har många rörkopplingar.

18 Inga KV- och VV ledningar är utbytta i slitsar. 18(24) I slitsar finns kv-, vv-, värmestammar och ventilationskanaler förlagda. I vissa lägenheter har dessa försetts med inspektionsluckor pga. läckageproblem på flexislangar för värme Inspektionsluckor saknar brandklass. Blandare är utbytta i lägenheterna till nya engrepps- samt termostat blandare Avstägningsventiler i källarkorridorer är ej utbytta dessa består av gamla skjutventiler. Samtliga ventiler har vreden bortdemonterade och har i många fall haft läckage ur kranbrösten. Avlopp leds via självfall till pumpgrop placerad i garage. Larm från pumpgrop indikeras av röd lampa i garaget. Vertikala stammar består av normalrör i gjutjärn. Horisontella avlopp i lägenheter består av plastledningar förutom avlopp ingjutna ovan skyddsrum som är av gjutjärn. Vid renovering av lägenheter enligt kategori 1 har golvbrunnar bytts ut till plast och anslutits till bef avlopp. Under åren har man haft återkommande avloppsstopp i köksstammar med vattenskador under diskbänksskåp som följd beroende på dåliga gummitätningar. Dessa gummitätningar är nu överlag utbytta. Man har ibland problem med återkommande avloppsstopp och spolar då upp avloppen ut till pumpbrunn. Avloppsrören i gjutjärn är ca 40 år gamla, skarvar är diktade med gummiring som på vissa synliga ledningar har krupit ur. Man kan på gjutjärnsrör sker i form av så kallad grafitering. Rören behåller sin form även om de är korroderade. Skadorna visar sig ofta genom att färgen på rörets utsida buktar ut och genom att rost har runnit från utbuktningen.) Vid grafitering så korroderar metallen varvid kolet i metallen kvarstår. Denna grafityta saktar ned korrosionen av stålet något. Vid rensning av dessa ledningar slås delar av grafiten bort varvid metallen åter börjar korrodera och till slut slår rostfläckar ut på rörets yta. Gröna Huset Kallvattenförsörjning sker från kommunalt nät. Rörsystemet är i koppar och är utbytt 2006 i samband med ombyggnad till lägenheter. Varmvattencirkulationen är dragen upp i slitsar. Rörgenomföringar från garaget upp till slits är ej brand- och gastätade. Troligen är det även brister i rörgenomföringar längre upp i husen med indikation på luktöverföringar i kök I lägenheter är nya utvändiga installationer utförda i kök och bad.

19 19(24) Avloppsrören är nya och utfört i plast /(Wavin Asto) dessa rör har goda ljud och brandegenskar vid rätt montering. Tyvärr är monteringen av dessa avloppsrör upp genom bjälklag från garage och till slits felaktigt utfört. Förvisso har rören upp till slits påmonterade brandstrypare som stryper igen rören vi en ev. brand men själva genomföringen upp till slits saknar brand och gastätning. 5.3 Regnvatten: Invändiga takavlopp är anslutna till dagvattenledning. 5.4 Ventilation: Röda husen Frånluft system med takplacerade fläktar och tilluft via springventiler i nymonterade fönster. i bef partier saknas springventiler i fönsterpartier i vardagsrum. Spiskåpor i kök med timerstyrd forcering. Dessa brukar hänga sig i öppet läge enl. felanmälningslistan. I badrum sitter gamla frånluftsdon som i de besiktade lägenheterna var fullt öppna. I renoverade lägenheter kategori 1 och 3(gröna huset) var dessa utbytta samt i enstaka lägenheter kategori 2 I trapphus tillförs luft via aggregat placerade i separat utrymme. Några av dessa var avstängda. På taken sitter gamla fläktar som styrs mellan hel resp. halvfart via DUC kl På Residensgatan 4A-D samt 24A har takfläktar bytts ut till nya tryckstyrda Gebhard fläktar. Övriga frånluftsfläktar bör bytas ut till Gebhards tryckstyrda fläktar. I tvättstugor sitter gamla tilluftaggregat som ventilerar tvättstugor evakuering sker via frånluftfläkt på tak. Garage ventileras av frånluftsfläktar som styrs av CO samt TA6:1 TA6:2 samt TA10 FF6-2 som även ventilerar verkstad. Hög inblåsningstemperatur på aggregat 24 grader. Troligen läcker styrventilen igenom. Gröna huset Balanserad ventilation med till och frånluft. Aggregaten har roterade växlare. Fläktar är kompletterade med frekvensstyrning. OVK i gröna huset har anmärkningar och är inte i dagsläget godkänd. Yttertak Ett antal takfläktar är ej längre i drift. Ej demonterade och proppade 5.5 Styr- och regler: Styrutrustning består av DUC som reglerar värmen, varmvattnet, larmhantering och tidstyr fläktarna. Utrustningen är inte uppkopplad mot Webb. Utetemperaturgivare på husgavel saknar märkning och har lossnat. Utrustningen är uppdaterad På ventilationsaggregaten sitter gammal lokal reglerutrustning som ej är uppkopplade mot DUC. 5.6 Energi analys: Utförd energideklaration visar på en energiförbrukning för röda husen

20 173 KWh/m 2 och gröna huset 168KWh/m 2 vilket kan anses som normalt för denna typ av fastigheter. Utförd energideklaration kan ej utgöra underlag för energibesparande åtgärder. 20(24) Inspektionsresultat V VS och förslag på åtgärd: N r Inspektionsresultat V VS O med elbart innan överlå tande Inom 2 år Inom 5 år Inom 10 år A kuta åtgärder innan ett överlåtande 5.2 Utbyte av inspektionsluckor som saknar brandklass i schakt. (inom lägenheter). 5.4 Åtgärder i fläktkåporna i lägenheterna pga. av ej godkänd OVK besiktning i Gröna huset. Övriga ej akuta åtgärdsförslag. 5.1 Ojämn värme mellan husen. Byte av radiatorventiler, stamstrypventiler och injustering av värmesystemet. 5.2 Återkommande avloppsstopp samt rostgenomslag på avloppsstammar. Relining av stammar samt stick i badrum, wc samt kök. 5.4 Byte av gamla frånluftsfläktar på taken för de röda husen till tryckstyrda fläktar lika Residensgatan 4 A-D 5.4 Byte av gamla frånluftsdon i wc och dusch i Röda huset. Injustering av ventilationssystemet. Övriga ej prissatta anmärkningar 5.5 Uppdatering av styrutrustning på ventilationsaggregat samt uppkoppling till DUC. Ej prissatt då omfattning av detta ej är klarlagt

21 21(24) 6. E L-INSPE K T I O NSR ESU L T A T M E D F Ö RSL A G PÅ Å T G Ä RD: 6.0 Generell info: Lägenheter Elstandarden varierar något i lägenheterna och delas in i 4st olika kategorier enligt ovan. I gröna huset finns det undermätning för respektive lägenhet. El mätare (fastighet) finns i varje hus. Luleå Energi har en 10Kv fördelningsstation placerad i garaget. 6.1 Trapphus: I trapphus och korridorer i röda husen är belysningen nyligen utbytt och försedd med närvaro styrning. Belysningen tänds vid närvaro, går ner till 10 % efter inställd tid för att släckas efter ytterligare tid. belysning. 6.2 Garage: Belysning i garage styrs via tidkanal från apparatskåp i undercentral garage. Tiden är idag inställd på kl Ytterbelysning: Ytterbelysningen är nyligen utbytt (ca 2010) och är i gott skick. Styr via tidkanal/ljusrelä från apparatskåp i undercentral garage. 6.4 Portlås: Dörrar i entréer är försedda med elslutbleck. Dessa styrs via tidkanal från apparatskåp i undercentral garage. I det gröna huset är även vissa dörrar försedda med kådlås. Portar i garage är försedda med kådlås. 6.5 Fast telefoni: Telia. Överlämnande punkt finns i källare/garage. 6.6 Data/TV:. Fiber finns draget till varje hus. Från ställ i källare går det en kopparkabel till uttag i varje lägenhet, placerat i hall. Finns även ett ytterligare uttag i lägenhet med möjlighet att koppla vidare i lägenheten. Relationshandlingar vid ställ saknas såsom ställritning, nätschema och panelkort. 6.7 Tvättstugor Ett internet bokningssystem finns installerat i tvättstugorna. 6.8 Ett brandlarm finns installerat i garaget. Funktion av detta kunde ej

22 Säkerhetssystem och brandlarm: 22(24) fastställas vid besiktningstillfället. Akelius har ett underhällsavtal på detta. 6.9 Hissar: Samtliga hissar saknar innerdörrar alternativt galler. Samtliga hissar är godkända vid löpande besiktningar. Vid besiktningstillfällen har vatten påträffats i hissgropar gröna huset vilket att man kan misstänka läckage i hisstoppar, se bygg. 6,10 Besparings förslag Garagebelysning förses med närvarostyrning. Korridorer samt trapphus i Gröna huset förses med närvarostyrning alt. styrs via tidkanal eller dylikt.

23 23(24) BYGGDEL FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD KOSTNAD > 2 ÅR > 5 ÅR > 10 ÅR 4.5 Balkongpartier inkl. tilläggsisolering lika adress :- 4.6 Åtgärder på fasadplåtar som flagnat :- Åtgärder på balkongplattor och 4.7 målning do. 30 % á : - /st :- 4.8 Glas i entréer gröna huset :- 4.9 Tvättstugor maskinpark : :- 5.1 Värmesystem :- 5.2 Avloppsstammar :- 5.4 Nya frånluftsfläktar på tak :- 5.4 Nya frånluftsdon i wc/dusch. Omfattning oklar uppskattat antal 507 don á 650: - /don :- 5.4 Injustering ventilation :- Summa inkl moms : : :- Summa totalt tio år Inkl moms :- Umeå Therese Nyman Projektledargruppen i Umeå AB Storgatan Umeå

24 BILAGA BILD 1: GRÖNA HUSETS TAK 24(24)

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

H KV. ULLA 3, MALMÖ STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM BESIKNINGSUTLÅTANDE EL- OCH TELESYSTEM Upprättad 2008-10-08 Rev. SWECO Systems AB Installation Lund SWECO Theorells 2007-10-22 Uppdragsnummer 4013689

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Brf Punktsnurran Uppsala

Brf Punktsnurran Uppsala Brf Punktsnurran Uppsala Protokoll från konditionsbesiktning och underhållsplan Upprättad 2016-03-20 Byggkonsult Urban Nilsson Tångvägen 15, 744 51 Morgongåva Tel 0707-56 77 25 E-post: urban.byggkonsult@gmail.com

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden

Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden ALLMÄN BESKRIVNING Här följer några fakta om fastigheterna Rösunda 31:1 och Rösunda 33:2. Byggnadsår: 1964 Undergrund: Berg/morän Grundläggning: Byggnaderna är grundlagda

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026 Bf Håkan Underhållsplan 2007 - version 2007-08-02 AG Kalkylsidor 1/(5) 0 ALLMÄNNA UPPGIFTER Namn: Bf Håkan i Malmö Kontaktperson: Jan & Annika Kluge Moms: 25% Byggår: 1901 Gatuadress: Slussgatan 12 I Lägenheter:

Läs mer

Underhållsplan 2016-2026. Projektnummer: 201601. Stockholm 2016-02-29 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson

Underhållsplan 2016-2026. Projektnummer: 201601. Stockholm 2016-02-29 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson Underhållsplan 20162026 Projektnummer: 201601 Stockholm 20160229 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson Sida 1 av 19 Innehållsförteckning 1.UPPDRAG OCH BAKGRUND... 3 2.BESIKTNINGEN... 3 3.TIDIGARE UTFÖRDA

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka Stockholm Micael Björk Box 1353, 111 83 Stockholm Västgötagatan 5 Telefon: 08-775 72 34 E-post:micael.bjork@sbc.se Stockholm 2016-03-30 Förstudie Stammar och Våtrum HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsbesiktningen har utförts av SBCs byggkonsulter avseende långsiktlig underhållsplan. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418 SOLLENTUNA GUNGAN 12 Porsvägen 418 Överlåtelsebesiktning 2015-06-22 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter Underhållsplan 16-36 Förening Fastighetsuppgifter Byggnadsår Ombyggnadsår Antal Lgh Antal lokaler Antal lokaler Tomtyta Lägenhetsyta Lokalyta Byggnadstyp Antal huskroppar Antal våningar 199 59 5 54 Flerfamiljshus

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Underhållsplan för Brf Djursborg 2

Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010 Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep 2009 31 aug 2010 Axet 3 :: 100 000:- Ränndalar mot gatan åtgärdas Buskage ersätts med cykelställ/gräsmatta 30 000:- A 80 000:- A Axet

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 Beslutsunderlag stambyte mm Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 1 På programmet - i kväll Bakgrund stambyte Styrelsen förslag till åtgärder inom lägenhet Hur stambytet går till Boendefrågor under

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Välkommen till ditt nya boende.

Välkommen till ditt nya boende. KVARTERET RÖLLEKAN BRF Cederhuset Välkommen till ditt nya boende. KVARTERET RÖLLEKAN BRF Cederhuset Högt beläget, rymligt och med promenadavstånd till centrum. Välkommen hem. BRF Cederhuset uppför sex

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG FASTIGHETSUNDERHÅLL

BESLUTSUNDERLAG FASTIGHETSUNDERHÅLL KONSULT BESLUTSUNDERLAG FASTIGHETSUNDERHÅLL SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT AV UNDERHÅLLSBESIKTNING BRF TOPPSOCKRET, HÖKARÄNGEN, STOCKHOLM 2010-10-20 Göran Sjölund BRF TOPPSOCKRET BESLUTSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn.

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. B ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. Renoverat hus i lättbetong i I-plan med källare. Ca 150 m 2 i markplan och ca 125 m 2 i källarplan. Fjärrvärme, kommunalt vatten och kommunalt avlopp. 705 m 2

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 334012 1 (14) Göran Ingelhammar Besiktningsman Hifab AB BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 Teknisk besiktning vid ombildning till Brf. Fastighet: Brämaregården 12:24 Göteborg Utlåtande

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05 Underhållsplan Brf Körsbäret 19-21 Datum för utskrift: 2015-03-05 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Adress Nilssonsberg 411 43 GÖTEBORG Boarea (BOA) 30232 m2 Lokalarea (LOA) 2459

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

1(7) Brf Smugglaren. Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71. Förslag till

1(7) Brf Smugglaren. Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71. Förslag till 1(7) Brf Smugglaren Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71 Förslag till Underhållsplan 2010 2010-05-17 2(7) Underhållsplanen är upprättad för att översiktligt beskriva vad som omfattar

Läs mer

Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt

Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt Totalkostnad per år inkl. löpande kostnad 2016 T2.11 Takbeläggningar och tätskikt. Hus A. 2016 T2.11 Takbeläggningar och tätskikt. Hus B

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är väldigt tyst, man hör mycket sällan något från grannarna!

Läs mer

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 Erstagatan 22 / Åsögatan 184, 186 Södermalm Stockholm 2013-02-05 LW 74 022 Teknisk utredning och underhållsplan avseende fastigheten Stockholm Veken

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:45 Brattland 626, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007

Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007 Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007 Samtliga hus :: 30 000:- + 200 000:- = 230 000:- Ränndalar och stuprör åtgärdas (byts, sätts fast, självrensande utkastare monteras) OVK Samtliga gårdar :: 30

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN DET HÄR KAN DU VÄLJA! Nu är det dags för stamrenovering och ombyggnation av din lägenhet. Inför ombyggnationen behöver du göra några val. Först och främst ska du välja mellan

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Planerat underhåll.nivå lika med Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,40 Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl omk och moms.. lika med 000 Företag.Företag lika med 31147 Sida

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Snickarvägen 3, Borgholm

Snickarvägen 3, Borgholm www.sandelinab.se B ORGHOLM HÖGSRUM 15:4 Snickarvägen 3, 387 92 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-02-27 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Fastighet Visningen Brf Visningen Visningsgatan 10 i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Brf Visningen Kv Visningen Visningsgatan 10 117 99 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Hammarö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Skoghall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 14 www.hemverket.se - Sida 2 av 14 Hall Rymlig

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Fyrislundsgatan 56 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83,5 m² Område Årsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Fyrislundsgatan 56 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83,5 m² Område Årsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83,5 m² Område Årsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Balkongen kan föreningen renovera. Nära till Gränby Centrum. Bra tvättstuga.

Läs mer