BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING VÄRLDENS VACKRASTE SJÖRESA OCH REPORTERN TRAMPADE INTE I KLAVERET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING VÄRLDENS VACKRASTE SJÖRESA OCH REPORTERN TRAMPADE INTE I KLAVERET"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 91 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING VÄRLDENS VACKRASTE SJÖRESA OCH REPORTERN TRAMPADE INTE I KLAVERET

2

3 Totalstrålning och radonemissioner från ballast och betong I pågående projekt Undersökning av totalstrålning och radone- Konsortiet, är en del av syftet att undersöka hur mycket radongas som avges från olika typer av ballast när det är ingjutet i en färdig betongkonstruktion. 6 av 7 olika ballastsorter har till dags dato analyserats och ingjutitits i betongplattor (med måtten 1,5 x 1,5 x 0,15 m). Från betongplattorna har betongblock sågats ut (med måtten 0,3 x 0,3 x 0,15 m) för mätning av fukthalt och radongasmätning. För att en likvärdig produkt skall uppnås har riktlinjer uppställda i SS-EN 1766 vad avser ballastmaterialets sammansättning och betongens vct (0,45) efterlevts. Radongasmätningar har utförts av SP-byggnadsfysik med hjälp av en radongasmätare av typ ATMOS 33. Vid beräkning av den maximala halten radongas i ett rum har två olika beräkningar för respektive betong (ballast- 3 för enbart väggar av betong gjorts. Dessutom har förutsatts att hela rummet består av betong, dvs. golv, väggar och tak. Tillika har fukthaltens betydelse i för radonavgången i provmaterial 3 % (RF). 4 olika material har valts ut för radongasmätning. Dessa krossmaterial har valts ut på grundval av att de i stort represente- gnejs- och granitberggrunden. Således har ett provmaterial en material har valts ut som vid fältmätningar på bergmaterialet erhåller en total strålningshalt (aktivitetsindex), som är något utförts enligt riktlinjer uppställda i radongasboken (Åkerblom med hänsyn tagen till att alla väggar, golv och tak består av 15 cm tjock betong med vct 0,45 så klaras uppställda gränskrav inverkan på radongasavgången i betong. Sammanfattningsvis ligtvis klarar uppställt gränsvärde, oavsett om fukthalten sjunker betydligt i betongen. Kontaktperson: Magnus Döse; Figur 1. Radongashaltsberäkning för 4 olika undersökta betongblock, där hänsyn är tagen till påverkan av radongas från enkom väggar (v) samt om hela rummet består av betong, dvs. golv (g), väggar (v) och tak (t). Årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas får inte överstiga gränskravet på 200 Bq/m 3 (BFS 2006:12, kapitel 6:23). Figur 2. Radonhaltsmätning på betongblock visar fukthaltens betydelse i betongen för avgivande av radongashalt från en yta. Använda parametrar vid beräkning enligt Radon- - 3 = 4 m x (längd) 3 m x (bredd) avgivande yta, endast väggar; 33, 6 m. Omkrets, areal, avgivande yta, golv, väggar och tak, 57,6 m. CBI Betonginstitutet

4 Nu är det hög tid att skrota skroten i betydelsen av ett ställe där det samlas en massa skräp. Numera är skroten en resurs även för miljön. En modern skrot är idag en återvinningsanläggning. Där samlar man in, återvinner och säljer vidare metaller på ett mycket mer miljöanpassat, och energibesparande sätt än traditionell gruvdrift. Vi har bara ett klot. Då är det klokt att återvinna de resurser jorden redan släppt ifrån sig. Och med långsiktigt tänkande bidra till färre luftföroreningar. Så skrota skroten och gör high-five för återvinningsanläggningen. Rena guldgruvan för miljön. MV Metallvärden AB Box Stockholm Tel:

5 Svensk BERGS-& BRUKS Årgång 91 Nr 1/2012 tidning Annonsera i branschens informationskanal!

6 Nytt världsrekord i råstål ALDRIG NÅGONSIN HAR SÅ MYCKET RÅSTÅL producerats i världen som under Årsproduk - tionen i de 59 länder som rapporterar till the World Steel Association blev miljoner metric tons (mmt), en ökning med 6,8 procent jämfört med Alla de stora stålproducerande länderna, med undantag för Japan och Spanien, visade tillväxt Allra starkast var ökningen i Turkiet, Sydkorea och Italien. Årsproduktionen i Asien blev 988,2 mmt en ökning med 7,9 procent. Denna expansiva regions andel av världens råstålsproduktion fortsatte att öka, om än måttligt, till 64,7 procent (från 64,0). Kinas produktion nådde 695,5 mmt, en ökning med 8,9 procent, och jätterikets andel av världs produktionen ökade från 44,7 till 45,5 procent. Japan tappade 1,8 procent till 107,6 mmt möjligen beroende på jordbävningen och tsunamin förra våren. Sydkorea tuffar på och ökade sin produktion med hela 16,2 procent, till 68,5 mmt. EU visade sammantaget en ökning med 2,8 procent, till 177,4 mmt. Krisländerna Spanien och Italien gick åt varsitt håll. Spanien minskade med 4,6 procent till 15,6 mmt medan Italien ökade sin produktion med 11,3 procent till 28,7 mmt. Nordamerika ökade till 118,9 mmt, plus 6,8 procent, där USA stod för 86,2 mmt, 7,1 procent högre än Ryssland ökade också med blygsamma 2,7 procent till 68,7 mmt. Ukraina visade likaledes stigande produktion, 5,7 procent (till 35,3 mmt). Sydamerika ökade med 10,2 procent till 48,4 mmt av vilka Brasilien stod för 35,2 mmt, en ökning med 6,8 procent. STIG-GÖRAN NILSSON Ingen bra början på 2012 När detta skrives är utfallet för januari senast tillgängliga siffra. Och här kan vi konstatera en minskning med 7,8 procent jämfört med förra årets första månad. Totalproduktionen blev 117 mmt. Kina tappar rejält, hela 13 procent. I Japan sjönk produktionen med 10,6 procent och i Syd - korea med 9,6 procent jämfört med januari Tysklands produktion minskade med 8,5 procent medan Frankrike och Italien visade tillväxt med 4,6 procent respektive 11,2 procent. Ryssland ökade marginellt medan Ukraina tappade något lite. I Nya världen ökade USA med 5,7 procent medan Brasilien nöjde sig med 0,6 procents tillväxt. LTU blir huvudman för Bergsskolan LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET blir ny huvudman för Bergs - skolan i Filipstad. Lärosätenas rektorer har undertecknat en avsiktsförklaring genom vilken man vill stärka ett långsiktigt samarbete. Det innebär att både forskning och utbildning främjas inom områdena gruv, metallurgi, anläggning och berg - material och att man på så vis svarar upp mot industrins kompetensbehov. Vi har redan ett nära sam - arbete med branschen och Bergsskolan har det i sin region, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet. Han framhåller att det finns tydliga signaler från t.ex. LKAB när det gäller behov av fler välutbildade ingenjörer. Bakgrunden till de båda lärosätenas kommande samarbete, med kursstarter redan läsåret 2012/2013, är givetvis den expansion som gruvbranschen i Norrland och Bergslagen är mitt uppe i. Det i sin tur ställer krav på att den högre utbildningen utvecklas och förnyas. Behovet av kvalificerade tekniker och ingenjörer inom området ökar. Därför inleder de två lärosätena ett fördjupat sam - arbete inom utbildning och forskning. En avsiktsförklaring har undertecknats av lärosätenas rektorer och ett samarbets - avtal om såväl programutbildningar som tekniskt basår och fristående kurser ska arbetas fram. Dessutom innebär sam - arbetet att Luleå tekniska universitet tar över huvudmannaskapet för Bergsskolan från Högskolan i Dalarna. Bergsskolan i Filipstad grundades redan 1830 och har sedan dess försörjt gruv- och stålbranscherna med kvalificerade ingenjörer och tekniker. Skolan har ett väl utvecklat sam arbete med näringslivet inom områdena berg och metall vilket gäller både stora och mindre företag i regionen. Skolan har sedan tidigare ett gott rykte inom industrin och stärker i och med samarbetet med LTU sin position och sitt varumärke. För Bergsskolan i Filipstad innebär det nya samarbetet bl.a. att vi får en ny stark huvudman, med stark förankring inom svensk industri och med möjlighet till samordning av utbildningsprogram som verkligen gynnar våra studenter, säger Björn Hellqvist, t.f. rektor för Bergsskolan. Avsikten med samarbetet är bl.a. att öka och bredda rekryteringen till utbildningarna, och att utveckla innehållet, säkra kvalitén samt ge masteroch forskarutbildningarna vid LTU en bredare rekryteringsbas. Genom att Bergsskolan finns i Mellansverige ökar möjligheterna för oss att rekrytera nya studenter troligtvis även från södra Sverige, vilket är viktigt när ungdomskullarna så småningom minskar i storlek, säger Ulla Grönlund, prefekt och chef för Institutionen samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska Universitet. Björn Öhlander professor vid LTU och ordförande/dekanus i universitetets Tekniska fakultetsnämnd anser att de båda skolorna har allt att vinna på samgåendet. 4

7 Nu tar Orica Mining Services den nya laddtrucken Euromaster i bruk. Det ger marknaden i Sverige tillgång till SSE-systemet för sprängningar ovan jord. Systemets fördelar är både ökad flexibilitet och ännu säkrare kontroll oll på kvalitetsstyrningen vid sprängning. Orica Sweden AB Tel Gyttorp Fax Nora

8 METALLMARKNADEN Kina, EU, USA och Iran METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd FRÅGAN MAN MÅSTE STÄLLA SIG är om vi kommer närmare ett sammanbrott eller närmare ett genombrott. Tittar man på pris - utvecklingen så talar det mesta för det senare, men vi vet sedan tidigare att det som i det korta perspektivet styr prisutvecklingen numera är riskaptiten och inte vad man egentligen tror om utvecklingen längre fram i tiden. Visst har det långsiktiga perspektivet bäring, men inte så mycket som man skulle kunna tro kortsiktigt. December bjöd på en kraftig dipp för guld, men därefter har ädelmetallen tagit sig tillbaka till tidigare nivåer. När sedan Bernanke vid sitt anförande i kongressen inte gav några referenser till nya stimulanspaket tappade metallen snabbt 100 dollar. Var det för att riskaptiten avtog, för att USA går så bra, eller för att inflationsoron Koppar skjuts på framtiden. För att vara lite försiktiga kan vi säga att aptiten momentant försvann, men bara för stunden. Egentligen var det snarare så att priset hade haussats upp lite för mycket inför detta anförande, och att bristen på kommentarer tog udden av denna hausse. Ingen fara för kopparn Tittar vi på koppar så är det svårt att se att det skulle vara någon riktig fara för världsekonomin. Visst, priset är 15 procent under all time high, men samtidigt är den negativa nyhetsrapporteringen fortsatt mycket nära peaken från i höstas. Koppar är å andra sidan en sannsaga i sig själv, det finns inga direkta överskott att ta av och risken för strejker på grund av avtalsförhandlingar eller mer konkreta produktionsstörningar är fortsatt hög. Det är ett välkänt faktum att Kina måste importera stora mängder koppar för att hålla sin produktion igång, och det är även känt att kinesiska importörer har ett väldigt opportunistiskt sätt att se på denna import. När koppar förra året toppade på USD/mt var importen låg och kopparimporten i december förra året var nästan fyra gånger så stor som i april samma år. Vi kan utgå ifrån att kineserna gjorde stora inköp under höst och tidig vinter, inköp som nu dyker upp i importstatistiken, och vi kan med samma logik anta att importsiffrorna framöver kommer att indikera lägre importvolymer. Det har redan kommit ut anekdoter om skeppningar som dirigerats om till andra hamnar. Det här betyder inte att industrin i Kina går bättre eller sämre. Att priserna är höga ger kortsiktigt lägre volymer, och detta samtidigt som kinesiska inköpschefsindex visar på ökande aktivitet. Skulle priserna hålla sig kvar på höga nivåer en längre tid så tvingas de kinesiska kopparanvändarna att bita i det sura äpplet och acceptera en ny prisnivå. Oro för israeliskt överfall Det har hettat till ordentligt mellan Iran och USA och dess bundsförvanter och många oroas över hotande israeliska robotattacker. Iran hotar med att stänga Hormuzsundet och västvärlden flexar muskler genom att införa oljeembargon. Historien är inte på något sätt ny, men den blossar gång efter annan upp. Några större militära aktioner är dock svåra att se, och även om USA gärna vill visa sig starkt så finns det mycket som talar för motsatsen. USA har en synnerligen delikat ekonomisk situation, man har händerna fulla med sin presidentsvalskampanj. Och man har fortfarande långt mer än önskvärt antal truppstyrkor i annat land. Ingen vill ha en president som går till val på att höja bensinpriset som redan tidigare är historiskt högt vid fyra dollar per gallon. I slutet av juni drar USA åt tumskruvarna för oljeexporten, men det finns en brasklapp. Obama har möjlighet att avstå från sanktioner i 120 dagar i taget om han anser att det ligger i nationens intresse. Med priset på brent - olja som nu bara är 15 dollar från all time high är munkavlen rätt nära. Faran i Europa långt ifrån över I Europa börjar EU:s generaler så sakteliga få till någon form av stabilitet, oron för en härd - smälta minskar men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över. Ökad stabillitet ger framtidstro och skapar uppsida för råvarorna, men vi vet samtidigt att den är bräcklig. Risken för set backs är stor så det gäller att trampa försiktigt. Med tanke på att vi nu är inne i drakens år finns det goda möjligheter för Kina att glänsa. Det sägs att en drake står upp för och hjälper sina vänner att lösa problem, något som kan vara aktuellt i år. Men det är vattendrakens år, inte metalldrakens. Guld Brentolja 6

9 Trans-Auto är en av de ledande leverantörerna av drivlinekomponenter på den nordiska, baltiska och ryska marknaden Bland de företag vi representerar återfinns: ns: Transmissioner s ioner och axlar, vilka tidigare var kända under produktnamnen Clark-Hurth, Clark, Hurth, Kirkstall, Sige, Comaxle Hydrauliska komponenter och bromssystem Flexibla kopplingar Vätskekopplingar, kraftuttag, ttag, industritransmissioner mm Kraftuttag KOMPLETTA KOMPONENTER, ORIGINALRESERVDELAR, RVDELAR, RENOVERINGAR R OCH UTBYTESENHETER. Förrådsvägen 6, Box 215, SE Södertälje, Sverige. Tel: , fax: Bergsäkring Vatten- och frostsäkring Foto: Våre Veger Med vårt stora LAGERSORTIMENT kan vi garantera SNABBA LEVERANSER till KONKURRENS- KRAFTIGA PRISER! EGEN PRODUKTION gör oss dessutom flexibla och startsnabba! Let s connect Solbräckegatan Kungälv Sweden Tel Du hittar oss även i Norge: Pretec AS Tlf LET S CONNECT!

10 Bergsprängardagarna 2012 Signalen och skottet som markerar starten på konferensen överraskar deltagarna lika mycket varje år. Säkerhet i centrum När 200 glada bergsprängare träffas pratas det friskt och ljudligt. Och årets Bergsprängardagar var inget undantag. Michael och Roland fick som vanligt ta till signalhorn och Nonelskott för att få ordning i leden. Då rycker alla till, sorlet lägger sig och den femtonde upplagan av Bergsprängardagarna kan ta sin början. Konferensen arrangerades som vanligt av BEF och BergUtbildarna. Efter att Michael Hermansson, BergUtbildarna, hälsat församlingen välkommen inleddes dagens övningar av Malin Stein, Raw Materials Group. Hon analyserade den internationella gruvboomen och gav en initierad inblick i agendan. Hon är en sällsynt skicklig föreläsare och intresset från publiken var inte att ta miste på. RMG har lagt upp en stor databas där man följer gruv - industrin globalt. Det resulterar i värdefull statistik för branschen. Kol, järn, koppar och RAPPORT: KJELL DUBERG guld svarar för merparten av all brytning. Priset på järnmalm har stigit mest så mycket det senaste året att Sverige numera platsar i gruvbranschens topp- 20-liga. Många projekt är på gång i Norden samtidigt som tillväxtekonomierna tar allt större plats med Kina i klar tätposition. Metallhalterna minskar och capex (utgifterna för nyutveckling och investeringar) ökar. Malin Stein, Raw Mate - rials Group, analyserade gruvbranschens globala betydelse. Lämnade konferensen i vredesmod Roland Netterlind hade inte mer än börjat sin årliga trend - analys förrän han avbröts av sin projektledare, Emelie Svensson, som klagade på att konferensen går i samma hjulspår varje år. Kom med något nytt, manade hon. När BEF:s 8

11 styrelseordförande Jan Johansson höll med och ropade lägg ner var måttet rågat. Roland lämnade lokalen och slog igen dörren efter sig med eftertryck. Ett förvånat sus drog genom lokalen och publiken började generat skruva på sig. Motsättningar i BEF-ledningen anades. Just då startades en film och den förvånade publiken kunde följa Roland när han argt småmuttrande gick genom hotellkorridoren ut till sin bil. I nästa scen visas Vinterviken där Roland letar efter Nobels spränggropar från Han ska söka sig tillbaka i historien och kartlägga hur allt började. Då förstår publiken att den blivit grundlurad. Emelie och Roland har tillsammans med BEF:s styrelse producerat en film som skildrar sprängbranschens utveckling de senaste 150 åren. Filmen belyser att mycket har hänt och framförallt är på väg att hända tack vara bergsprängarnas gemensamma arbete för en seriösare bransch. Ramhandlingen blandas med unika foton och filmklipp från historisk tid fram till nu. Roland Netterlind och Mikael Kauppi är briljanta i huvudrollerna. Kurt Sjökvist och Bernt Gustafsson, Älvsbyhus, uppträder med stor pondus i sina biroller. För regi och inspelning svarar Emelie. Hon har också skrivit manus tillsammans med Roland och medverkade även framför kameran. En länk till filmen finns på BEF:s hemsida. Roland återkom till lokalen efter utflykten bakåt i historien och fullföljde elegant sin avbrutna branschanalys. Han summerade 2011 och tittade på marknaden framåt, påvisade trender och hade kloka råd till branschens alla aktörer. Viktigaste slutsatsen var att sysselsättningen i branschen ser mycket lovande ut de närmaste fem åren. Teknikutveckling och utbildning Michael Hermansson, Berg - Utbildarna, lovade att han inte skulle lämna lokalen under sitt föredrag. Han sammanfattade den senaste tidens teknik - utveckling av tändsystem, sprängämnen och borriggar. Ny teknik, inte minst elektroniska kapslar med exakta tider, gör det möjligt att för första gången på allvar optimera och utveckla sprängtekniken. Under 2010 levererades över ton sprängämne. För inte så länge sedan låg motsvarande siffra år efter år på ton. Bulkemulsionen dominerar nu marknaden totalt och ANFO har nästan försvunnit. Förpackade produkter ligger kvar på ungefär samma nivå Roland lämnar konferensen i protest när han blir avbruten av Emelie. 9

12 Efter bergsprängar - filmen återvände Roland och fortsatte sin branschanalys. ett viktigt led här. Michael redogjorde för årets utbildningsutbud och berättade också att BergUtbildarna har en ansökan inne hos yrkesskolemyndigheten om att få anordna en ettårig praktisk/teoretisk utbildning av bergsprängartekniker. Bjarke Rosenberg, Brandkåren Attunda, och Michael Hermansson, moderator för myndighetsblocket, engagerade publiken. Infällda bilden: Michael Hermansson. som tidigare, ca ton/år. Tyvärr sker det fortfarande alltför många incidenter med dolor, kast och välta borriggar. Detta måste tas på allvar i alla led beställare, entreprenörer, underentreprenörer, konsulter och myndigheter. Utbildning och kompetens är naturligtvis Myndighetsblocket Efter lunch är det lätt att åhörarna slumrar till, därför har vi valt ett pass med dramatik, sa Michael Hermansson, moderator för myndighetsblocket. Och han fick helt rätt, det blev en mycket livlig debatt. Tillståndsförfarandet för explosiva varor har efter en lagändring blivit mer komplicerat än man från början väntade sig. Det har också varit oklart vilka mått som är godkända för skiljeväggar i förråd, men det problemet närmar sig sin lösning. Shulin Nie, MSB (myndig - heten för samhällsskydd och beredskap) tog upp den nya explosivlagstiftningen. Tillståndsgivning för hantering och överföring av explosiva varor har flyttats från polismyndigheten Aktörerna i Myndighetsblocket samlade: Christer Falck, City polis - mästardistrikt, Patrik Jansson, Polismyndig - heten, Åsa Persson, Arbetsmiljöverket, Jan Hedström, City polismästardistrikt, Shulin Nie och Tony Carlsson, MSB, Michael Hermansson och i bakgrunden Bjarke Rosenberg, Brandkåren Attunda. 10

13 Nytt borrsystem för tuffare uppgifter Den kanske ser ut som sin föregångare men där upphör likheterna. T-WiZ borrsystem, med dess kombination av T-WiZ MF-stänger och T-WiZ nackadaptrar, ger upp till 30 procent längre livslängd än sin föregångare. Tack vare den höga gängstabiliteten är T-WiZ ett borrsystem för krävande tillämpningar och passar för borrning under jord, i dagbrott eller vid anläggningsplatser.

14 Åsa Persson, Arbetsmiljöverket, tar över efter Stig Adolfsson, som ser ut att vara mycket nöjd med sin efterträderska där han relaxar längst bak i salongen. till kommunerna. Där sköts den oftast av räddningstjänsten. Tillstånden ska sökas i samtliga kommuner där varorna hanteras. Förvaringstillstånd för flyttbara förråd söks där - emot bara i en kommun. Förvärvstillstånd krävs när man får varor som inte kommer från eget förråd levererade till arbetsplatsen. För transporter inom arbetsplatsen fordras transporttillstånd. Man kan alltså behöva tillstånd för förvärv, förvaring, transport och överföring. Tidpunkten när spårbarhetsdirektivet träder i kraft har flyttats fram till 5 april 2013 för tillverkare/importörer och till 5 april 2015 för övriga. Undantag för märkning direkt på varan har beviljats för varor <8,5 mm i diameter och för mindre farliga explosiva varor. Tony Carlsson, MSB, påminde om att sprängämnen och sprängkapslar inte får samförvaras. Det betyder i de flesta fall två förråd. Förvaring av varor med en nettovikt under 60 kilo är undantaget. Samförvaring är också tillåten om förrådet har skiljeväggar som förhindrar sammanblandning av sprängkapslar och sprängämne och dessutom klarar att förhindra fortplantning av en detonation. Orimlig framförhållning Frågan om överföringstillstånd enligt den nya lagstiftningen diskuterades ivrigt. Någon av entreprenörerna har jobb i 25 olika kommuner och ska då söka tillstånd från alla 25 kommunerna var för sig. Tidigare fanns bara en enda tillståndsmyndighet och där kunde man få överföringstillstånd för hela landet. Nu när kommunerna hanterar tillstånden har det blivit 290 myndigheter. Det skapar orimliga krav på framförhållning, speciellt för entreprenörer med arbeten i många och varierande kommuner. Handläggningstiden är ofta tre månader. Lagen får alltså svåra konsekvenser och något måste göras. Henning Greek frågade hur man gör om en grävmaskin oväntat stöter på berg. Ska man vänta i tre månader då? Bjarke Rosenberg, Brand - kåren Attunda och representant för kommunerna, förkla - rade att de i möjligaste mån försöker bevilja tillståndsärendena betydligt snabbare än tre månader. Han är väl införstådd med problemet. MSB har undersökt om man kan göra något för att kompensera den ogenomtänkta lagen, men juristerna har kommit fram till att en lagändring är enda möjligheten. Ingemar Malmsten, avdelningschef MSB, förklarade att man nu granskar direktiven som ligger till grund för överföringstillstånden och ser vilket utrymme som kan finnas för arbete i annan kommun. MSB är inte bemyndigad av regeringen att gå in och justera bestämmelser, även om de visar sig vara omöjliga att efterleva. Roland meddelade att BEF har tillskrivit försvarsdepartementet och besökt försvars - utskottet i frågan. Josef Farkas, Allmex, hade ett eget föreslag till lösning: regeringen borde utnyttja sin rätt att vid samhälls - kritiska situationer införa undan - tagslag. Arbetsmiljöblocket Stig Adolfsson har i många år rett ut Arbetsmiljöverkets bestämmelser för sprängarna. Efter pensioneringen axlas nu hans mantel av Åsa Persson som arbetat på verket sedan förra året och fortfarande ibland får heta nya Stig. Hon har en bakgrund som geolog och kommer närmast från Nitro Consult. Åsa berättade att man från årsskiftet ska anmäla olyckor och tillbud via Arbetsmiljöverkets hemsida. Informationen går då samtidigt till försäkringskassan. Vidare sker 2012 en översyn av regelverket för sprängarbete där kraven på riskbedömning och sprängplan ökar. Under 2012 vill man ock- Jokim Bessfelt, Skanska, och till höger Rolf Tengnér, NCC. 12

15 Nu finns Auktoriserade Bergsprängare på riktigt! Varför chansa?

16 Åke Hansson, Trafikverket, och till höger Ulla Andersson och Ronny Johansson, SCA packaging Obbola. så nå ut med SAM, det systematiska arbetsmiljöarbete som ska tillämpas på samtliga arbetsplatser i Sverige från Stress förändrar samspelet mellan människa och teknik, poängterade Åsa. Det leder till tunnelseende, en hög riskfaktor i dag. Hon avslutade med ett i sammanhanget passande Tage Danielsson-citat: Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp. Olyckskommission Bergsprängning Initiativ från BEF Roland Netterlind, moderator för blocket, presenterade Olyckskommission- Berg spräng - ning. Svåra olyckor och incidenter med dolor och borriggar fortsätter att inträffa. Det har föranlett BEF att ta initiativ till ett kontinuerligt säkerhetsarbete genom branschsamverkan. Kommissionen har blivit mycket heltäckande. Här Nina Modin, PEAB, och Mattias Hedlund, Företagshälsovård LKAB. ingår Trafikverket en stor beställare med föreskrivande makt, Arbetsmiljöverket besitter kunskap och är ansvarigt för arbetsmiljön, Sveriges Bygg - industrier här finns de stora entreprenörerna, SBMI bergmaterialindustrins bransch - organisation, ME organisationen för landets företagare med anläggningsmaskiner samt Byggnads och SEKO som ger facklig förankring. Det material som tas fram ska användas av alla parter i kommissionen. Inledningsvis har man skapat dokument för upphandling och för utförande av bergsprängning. Dokumenten innehåller checklistor som ska hjälpa entreprenörer och beställare att bättre förstå var de stora ris - kerna ligger. Efter Rolands presentation redogjorde några representanter för företag inom kommissionen för hur man har organiserat säkerhetsarbetet inom respektive företag eller organisation: Rolf Tengnér, NCC Construction/SECO, Joakim Bessfelt, Skanska, Nina Modin, PEAB, och Åke Hansson, Trafikverket. LKAB har nollvision för olycksfall Mattias Hedlund, Företagshälsovård LKAB, presenterade företagets säkerhetskultur och struktur. LKAB har med - arbetare inom 200 olika yrken. Utanför Sverige finns 650 anställda. År 2011 omsattes 31,5 miljarder kronor och resultatet blev 14,7 miljarder efter skatt. Olycksfallsutvecklingen har varit mycket positiv. Sent på 80-talet hade man 100 olycksfall med frånvaro per miljon arbetstimmar. Det motsvarar 600 olycksfall med nuvarande personalstyrka. Efter att ha strukturerat arbetsmiljöarbetet förbättrades siffrorna betydligt. När AFS 1993 kom blev det styrsel på insatserna men mer kunde göras. Ett systematiskt arbete för att höja säkerhetskulturen startades 2006 inom ett program kallat säkerheten 14 Årets Bergentreprenör Wolgan Carlsson (i mitten) gratuleras av Jan Johansson (t.v.) och Roland Netterlind.

17 Forcit Sweden AB är ett dotterbolag till AB Forcit OY i Finland. Forcit är idag Sveriges samt Nordens största leverantörer av sprängmedel. Forcits produkter är av hög kvalitet och väl anpassade för vårt nordiska klimat. Forcit levererar idag produkter till entreprenad marknad samt ledande gruvor i både Sverige och Finland. Bland våra kunder finns såväl entreprenörföretag såsom två av de största gruvorna i Sverige Boliden Mineral i Aitik samt Northland Resources gruvor i Kaunisvaara Pajala kommun. Forcit är en heltäckande leverantör av produkter för alla applikationer inom bergbrytning, både ovan och underjord. För mera info besök vår hemsida på Experience and innovation are the keys to our successful products the right equipment for mining and tunnelling made by GIA, Sweden. ANFO Charge-Up Trucks Utility & Service Trucks Scaling Trucks Cable Bolter SwedVent Axial High Pressure Fans SwedVent High Pressure PVC Ducting Häggloader Shuttlecar Kiruna Electric Truck Diesel Locomotive Rescue Chamber CHARGING AND SERVICE TRUCK GIA Industri AB, P.O. Box 59, SE Grängesberg, SWEDEN, Phone , Fax , Internet:

18 först. Säkerhetskultur innebär att man utvecklar insikten. Man motiverar människor att jobba säkert i flera steg. Först analyserar man utgångsläget för verksamheten och därefter vilka behov som finns. Sedan måste resurser tilldelas. Antalet olyc - kor med frånvaro låg 2011 på 6,9 per miljon arbetstimmar. Jämför det med 80-talets 600. Nu pågår ett fyraårsprogram där vi ska lyfta oss varje år, berättar Mattias. Visionen är 0 olycksfall. Första året skapas ramverk och verktyg. År två fokuseras på arbetslagsutveckling med beteendefrågor, attityder och normbildningar. År tre utbildas personalen i personligt säkerhetstänkande det individuella ansvarstagandet. År fyra börjar jobbet med gemensamma värderingar, personal med samsyn är det bästa som finns. Det är betydligt svårare att bryta en överenskommelse än en regel. Ingenting fungerar utan uppföljning. Då kan man se var ytterligare resurser behövs. Viktiga framgångsfaktorer är kommunikation, samverkan, normer med gemensamma spelregler och ett tydligt mål - arbete. Inställningen till arbetssäkerhet är avgörande. Ulla Andersson och Ronny Johansson, SCA packaging Obbola i Umeå, arbetar med klara och tydliga arbetsmiljömål. Arbetsmiljöorganisationen bygger på en bred delaktighet med många inblandade. Ledningen sätter alltid säkerheten först på dagordningen. Företaget som tillverkar alla typer av förpackningar har 300 hel - årsanställda och producerar ton/år. Säkerhetstänkandet har resulterat i en kraftig sänkning av tillbuden. Wolgan prisad Med sedvanligt ceremoniel utnämndes Årets Bergentreprenör vid Bergsprängardagarna. Årets pris gick till Wolgan Carls - son, Norrbottens Bergteknik AB, med motiveringen: En stor visionär som är född till entreprenör. Han började med bergsprängning på 70 talet och startade sitt nuvarande företag Det utvecklades till ett av branschens stora. Wolgan är en omtyckt chef som ger frihet under ansvar och har ett stort socialt patos. Efter att ha lämnat över rodret i företaget 2010 startade han ett nytt företag i en ny bransch. Företaget heter Niili Mineral AB och ska utvinna zink, bly och diamanter och därmed också skapa arbetstillfällen för berg - sprängare. Wolgan är kanske den av alla som har störst hjärta för BEF. Teknikblocket Under dag två fick mötet en mängd intressanta lägesrapporter. Kjell Windelhed, Trafik - verket, rapporterade från Sveriges största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm. C-G Henriksson, Tyréns, och Andreas Christoffersson, Norr - bottens Bergteknik, berättade om svåra bergförhållanden och avancerad sprängning vid utbyggnaden av Bergeforsens Kraftverk i Timrå. Björn Strokirk, SBMI, gav en lägesrapport från den ständiga kampen för realistiska vibrationsvärden. Bengt Ludvig, Petro Team Engineering, utredde frågan om huruvida bergslänters stabilitet beror på berget eller sprängningen. Tor Hustveit, Blast Manager AS, redovisade ett lovande planeringssystem som introduceras i Norge och snart kommer till Sverige. Hans Ingvald, Introva, presenterade ett nytt system för identifikation av explosiva varor inför kommande EU-krav. Under den traditionella programpunkten Bergsprängarens vardag redovisade Martin Andersson och Tommie Fri - dén, Ducimus Blasting, sina erfarenheter av elektroniska sprängkapslar. De var mycket positiva och ansåg att det borde vara obligatoriskt när det är krav på tungtäckning, exempelvis när man spränger ovanför en trafikerad väg där kast kan förorsaka skador. Michael Hermansson avslutade konferensen genom att redovisa erfarenheter från Bohus Bergsprängnings tunneljobb på E6. Han visade också några bilder från utbildningar utomlands. 16

19 MAXAM finns representerat i ett 20-tal europeiska länder med 27 fasta fabriker i 11 av dessa. Den sammanlagda försäljningsvolymen gör MAXAM till Europas största sprängämnesleverantör. MAXAM erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa sprängämnesprodukter kombinerat med bästa tänkbara tekniska support och teknisk utveckling med syfte att göra produkterna säkrare, effektivare och miljövänligare. MAXAM Sverige AB Tel Välkommen till vår monter 1533 på MaskinExpo maj STOXA 10 min från Arlanda Tel

20 Nya hål i kungliga schweizerosten Arbetsplats Riddarholmen. Här ligger två av de färdiga tunnelelementen, nu använda som materialupplag. Bakom syns schaktet där anslutningen mellan sänktunneln och Norrmalmstunneln ska platsgjutas. Rådet för Sprängteknisk Utbildning (RfSU) samlades i Stockholm under två dagar i månadsskiftet januari-februari för att bl.a. göra studiebesök på Citybanan. Bergs & Bruks var naturligtvis med. ENTREPRENÖREN som svarar för de delar som besöktes (Söderströmstunneln och Södermalmstunneln) heter JV Söderströmstunneln HV och är ett konsortium mellan Pihl & Søns och Züblin. Pihl & Søns har huvudansvaret för sänktunneldelen, medan Züblin ansvarar för Södermalmstunneln. Byggtiden sträcker sig från 2008 till Besöket inleddes i Pihls lokaler på Söder Mälarstrand med en genomgång av deras del av entreprenaden. Denna inkluderar 440 meter av Citybanans sträckning från Riddarholmen till Södermalm. 300 meter av denna består av en sänktunnel med en pendeltågstunnel och en räddnings- och servicetunnel. Resten av sträckningen består av anslutningar till Norrmalms- och Södermalmstunnlarna samt arbetstunnlar. Rigorösa miljökrav Miljöansvarige Lars Hellström berättade om de mycket hårda RAPPORT: JAN HALLONQVIST krav som ställs vad gäller miljöpåverkan i den gamla stadskärnan. Kontrollprogram har utformats för Fastighetsverkets byggnader både på Riddarholmen och på Södermalm. Detta för att säkerställa att husen kommer att överleva för evärdlig tid. Kraven har möjligen överraskat utländska entreprenörer. Lars konstaterade i detta sammanhang att sam - arbetet med utländska entreprenörer gått utmärkt trots att 16 olika språk för tillfället talas på arbetsplatsen. Gropen Thomas Lindberg (Project Director, JV Söderströmstunneln) gav oss en bild av såväl bakgrunden till projektet som det nuvarande läget. När det gäller anslutningen mellan undervattenstunneln och bergtunneln på Riddarholmen konstaterade Thomas, att man nu 18

21 Genomgång i Pihls lokaler på Söder Mälarstrand. Thomas Lindberg håller i taktpinnen. Längst till vänster Lars Hellström. är nära bottennivån på 24 meters djup i det schakt som ska innehålla ett foghus. Efter att ha drivit ner en stålspont och därefter fyllt den 35x60 meter stora ytan med grus fick man ett tillräckligt stadigt underlag för att kunna borra ner de sekantpålar som ska motstå det enorma trycket från det omgivande vattnet. Där - efter har man schaktat, sprängt och linsågat sig ner till det spektakulära djupet. Arbetet har hittills gått bra; man har vid några tillfällen varit nära men inte överskridit gränser för vibration vid sprängning. Problem med vattengenomsläpp har också åtgärdats och det ligger nu på marginella l/min. Eftersom ingen tung trafik tillåts på Riddarholmen har man varit tvungen att transportera bort schaktmassorna med pråmar. En omlastningsstation har för ändamålet byggts i Ulvsunda. När man når erforderligt djup börjar nästa fas, att spränga sig ytterligare 15 meter in under Riddarholmen för anslutningen till Norrmalmstunneln. Första delen blir dock en cut and cover-del. Iklädd erforderlig skyddsutrustning förflyttade sig sällskapet sedan till fots över Centralbron i det något bistra vintervädret för att bese den spektakulära Gropen i verkligheten. Ciceron under besöket på Riddarholmen liksom under större delen av Södermalmstunneln var Sjoerd Spijkerman, bygg - ledare vid Trafikverket. Tunnelelementen De tre 100 m långa tunnelelementen, vars stålskal är byggda i Tallin och har fraktats via Sjoerd Spijkerman, pedagogisk ciceron under fältbesöken. 19

22 Gruppen från RfSU. Fr.v: Ulf Jonsson, Bergteamet, Shulin Nie, MSB, Thomas Daugaard, ORICA, Peter Palo, Boliden, Roland Netterlind, BEF, Stefan Persson, Sandvik, Emelie Svensson, BEF, Åsa Persson, Arbetsmiljöverket, Patrik Jansson, Polisen, Michael Hermansson, BergUtbildarna, och Stefan Backefalk, LKAB. trånga slussar i Södertälje, ligger nu på Söderström. På två av dessa är i stort sett all gjutning klar, och de används nu som magasinsytor. Det tredje är under byggnad. Återstående arbete där handlar om att färdigställa kantbalkar för ballast (vatten) innan sänkningen kan ske om ett drygt år. På botten av Söderström drivs stålkärnepålar ner genom leran till berget, och på dessa gjuts tunnelstödet. Eftersom tunneln på grund av fluktuationer i vattentemperaturen rör Efter bortschaktning av löst material har man sprängt och linsågat sig ner till 24 meters djup. Ytterligare några meter krävs. Sekantväggarna stagas av invändiga stöttor i två nivåer. Nere i schaktet till vänster syns linsågade delar. I bakgrunden Söder Mälarstrand. 20

23

24 el-, gas-, vatten- och avloppsledningar i det berörda området. Vid tunnelmynningen har man muddrat och även här har man sedan byggt en sekant - pålebarriär mot vattnet. En botten har gjutits och nyligen sprängdes pluggen mot Mälaren bort under överinseende av bl.a. infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Dock återstår en mittplint som inte kan avlägsnas förrän öppningens (225 m 2 ) båda sidor är gjutna. Efter återtåget över Centralbron till Södermalm kunde besökarna inifrån tunneln beskåda väggen mot Mälaren och den tredjedel av öppningen som av säkerhetsskäl står kvar bergtäckningen är bara en meter. Mittplinten vid öppningen mot Söder Mälarstrand. Även här har linsågning använts (partiet till höger). Sjoerd Spijkerman i samspråk med RfSU:s ordförande Roland Netterlind, medan Michael Hermansson beundrar mittplinten. I bakgrunden sekantväggen mot Mälaren. sig en aning (60 mm) måste pålarna vara böjliga, något som möjliggörs tack vare materialet. Tunnelsegmenten kommer att styras in i bergöppningarna med vajrar; man avslutar med mittsektionen. Flyttunneln spänns på Södermalmssidan upp med vajrar i betongblock som förankrats i berget. På Riddarholmssidan måste ett foghus byggas med en rörelsefog som kompenserar för tunnelns rörelser. Södermalm Lars Hellström beskrev vid morgonens genomgång det lite speciella folk som bor på Södermalm. Men informationskampanjer har till slut burit frukt och allmänheten accepterar nu en viss störning. Och med hjälp av planering kunde exempelvis en skivstudio på berget ovanför fortsätta arbetet ungefär som vanligt, trots sprängningarna. Thomas Lindberg berättade att de grundläggande förberedelser på Södermalm inkluderade en ny bro på Söder Mälarstrand och omdragning av alla Södermalm är som en schweizerost Från tunnelmynningen går vi vidare in i Södermalmstunneln och ser på några av de sex kritiska passager som Züblin har att brottas med på sin ca 600 meter långa del av entreprenaden. SS1 är en passage där spårtunneln passerar mindre än en meter under en befintlig avlopps- och spillvattentunnel som inte kan tas ur drift. En pilottunnel har sprängts ut, varefter man har säkrat passagen genom att borra en rörskärm i underkant av berget och sedan kompletterat med injektering. Konstruktionen stöttas av stålbalkar som med bergstag hängs upp i tunnel - taket på båda sidor av avlopps - tunneln (se bild). Man har varit rädd för övertryck i avlopps - tunneln vid kraftig nederbörd och för säkerhets skull installerat en tryckledning för avlopps - vatten i spårtunneln. Dessbättre har så gott som inget inläckage av vatten förekommit. Maria Magdalena kyrka Passagen under Maria Magdalena kyrka är komplicerad eftersom bergtäckning saknas på en sträcka av 30 meter. Servicetunneln kan man låta dyka och på så sätt få bergtäckning. Järnvägen måste däremot gå i en rak linje från Södra Station till Centralen, så för spårtunneln måste problemet tacklas. Stor försiktighet måste iakttas med tanke på den känsliga miljön. Man är kraftigt försenad i arbetet, inte minst efter ett 22

25

26 Rörskärmen vid SS1. 60 cm ovanför denna passerar kubikmeter skit varje dag. Nu kommer bergmassan under rörskärmen att sprängas ut försiktigt. genomslag av sand i november I skrivande stund återstår 15 meter av den kritiska passagen vid Maria Magdalena kyrka. Efter normal injektering av jordmassan vid kyrkan skapar man överlappande, stabilise - rande rörskärmar komplette - rade med nät, stålbågar och sprutbetong. Nu ska området över rören förstärkas ytterligare med en metod som kallas jetgrouting som innebär att cement under högt tryck sprutas in ovanför järnrören för att stabilisera löst liggande grus och sandmaterial. Denna teknik är relativt ovanlig i Sverige, och kompetensen har hämtats från utlandet. När allt är på plats gräver man upp till rör - taket och sprutar betong efter hand. Arbetet är tidskrävande och man måste hela tiden vara på sin vakt mot rörelser ovan jord. Ett avancerat mätsystem med givare på marknivån står i direkt förbindelse med arbetet i tunneln så att man omedelbart kan avbryta om något oförutsett inträffar. Bergsvackan under kyrkan beräknas vara passerad sommaren För den som vill veta mera om Citybanan ska nämnas, att Trafikverket har lagt ut oerhört mycket material på sin hem - sida. Här hittar du t.ex. videofilmer, dokument, kartor och mycket mera. Adressen är Bergs & Bruks har tidigare rapporterat från Citybanan, bl.a. i nummer 1/2010. Hannes Gamsjäger (Project Manager, Züblin), sammanfattade, gav ytterligare information och besvarade insiktsfulla frågor från auditoriet.till höger: Femton meter återstår av den mödosamma passagen under Maria Magdalena kyrka I denna sektion inträffade incidenten med sandgenomslaget i november. Arbetet med kompletterande jetgrouting ska just inledas. 24

27 Mångpoliga kontaktdon Robusta kontaktdon för kraft- eller signalöverföring med kåpor av pressgjuten aluminium och fjädrande låsbyglar av rostfritt stål. Från 3 till 216 poler. Biljetter! Köp din biljett på Elproflex T extremt vrid- och böjtålig kabel Elproflex T är utvecklad för användning vid installationer där stora krav på både vridoch böjtålighet ställs. Kabeln har torsion/ vridningsvinkel på upp till ±450 per 0,5 m. Denna unika kabel finns både för signaloch kraftöverföring. UL/CSA-godkänd. Gruvkabel 1 kv Sol, värme, och årets nya maskiner! Den 24 maj är det premiär för MaskinExpo på STOXA. Här hittar du årets hetaste nyheter från världens bästa bransch. Välkommen till tre magiska dagar med extra allt! Flexibel anslutningsledning med Polyuretanmantel 4x mm 2. Manteln har överlägsen mekanisk tålighet. Specialkabel - vår specialitet Grävare, hjullastare och kranar... Krossverk, borrar och skopor... Alla nyheter på ett ställe Mässerbjudanden Smarta tips och nya kontakter Renkorv och krimskrams Provkörningar Kolleger från hela landet Var med om premiären på STOXA! Lövbacksvägen 3 Tel Segeltorp Fax maj på STOXA 10 minuter från Arlanda

28 Gruvindustri i guldsits Närmare 200 deltagare hade sökt sig till Industrisalen i Näringslivets Hus i Stockholm när SveMin höll sitt traditionella höstmöte. Stort intresse tilldrog sig nya näringsministern Annie Lööf. SVEMINS ordförande Lennart Evrell hälsade alla välkomna och sammanfattade gruvnä - ringens senaste år som mycket lyckosamt. Tack vare goda metallpriser och vår geologiska potential har satsningen på prospekte - ring och investeringsprojekt kunnat fortsätta. Tekniskt tillhör Sverige de världsledande inom näringen, inte minst miljömässigt. Också på säkerhetsområdet har myc - RAPPORT: JAN HALLONQVIST ket hänt, gruvarbete tillhör numera de allra säkraste indust - rijobben. Vi kommer från att ha varit en stor, farlig, skitig bransch till en säker och mycket miljövänlig sådan, konstaterade Lennart. Inom EU står Sverige för en stor del av järn-, guld-, bly-, silver-, zink- och kopparproduktionen. Lennart listade dock några nacdelar som hindrar oss från riktigt stor tillväxt liknande den i Australien, bl.a. exempelvis underjordsbrytning av järnmalm och i viss mån vår geo - logi. Med dramatiskt höjda elpriser är Sverige klar förlorare när det gäller energikostnader. Lennart nämnde också ökade transportkostnader och kompetensförsörjning som problem - områden. Ett gammalt problem som väntar på sin lösning är de långa tillståndstiderna. Avslutningsvis pekade Lennart Evrell på ett av SveMins fokusområden, nämligen att svensk gruvindustri ska kunna växa ännu snabbare och ge ännu större bidrag till svensk ekonomi och till samhället. Miljoner borrkärnor i arkiv Jan-Anders Perdahl, SGU, informerade om Mineralinformationskontoret i Malå. Här finns borrkärnearkiv med prospekteringsmaterial som samlades Frontfigurer på höstmötet: Lennart Evrell, SveMins ordförande, som inledde och avslutade, och Tomas From, moderator och organisatör. 26

29 ihop fram till 1993 bestående av mer än tre miljoner meter kärna. Till det ska läggas skrivna rapporter. Det finns ett stort värde i materialet som gör det motiverat att bevara. Sveriges relativa stabilitet och goda malmpotential parad med en förnämlig infrastruktur gör vårt land attraktivt för utländska prospekteringsföretag, och Malås uppgift i sammanhanget är att serva dessa företag liksom myndigheter, universitet och privatpersoner med information. I dokumentarkivet finns bl.a prospekteringsrapporter, geologiska kartor och borrhålsinformation. Materialet håller på att digitaliseras och göras tillgängligt på internet. När det gäller minskningen av antalet undersökningstillstånd torde detta bero på att bättre projekt redan är tagna. Få nya utländska bolag tillkommer men vi ser allt aktivare svenska bolag. Sammanlagt finns 93 bolag med undersökningstillstånd, och intresset är mest inriktat på koppar och guldfyndigheter. På senare år har intresset för järn, jordartsmetaller och energimetaller ökat markant. Ett stort malmfynd i Sodan - kylä i Finland tyder på att det fortfarande torde finnas oupptäckta malmtillgångar även i vår berggrund. Nya prospekte - ringsmetoder för att upptäcka djupt liggande malmkroppar (Squidteknik) kan vara en väg till framgång. Vägledning för prospektering Hans Årebäck, Boliden Mineral AB och ordförande i Sve- Mins prospekteringskommitté, jämförde längdskidåkning med gruvbranschen, möjligen tänkte han på ledtider m.m. I övrigt handlade hans föredrag om SveMins Vägledning för Prospektering, en uppdatering av tidigare dokument från -06 och -07. Den nya vägledningen beräknas vara klar under våren 2012 och bygger på ovannämnda dokument. Kommittén som arbetar med vägledningen består av Anders Forsgren (Boliden Mineral AB), Mikael Berglund och Daniel Borg (Drillcon AB), Viveca Lindfors (SveMin) och Hans Årebäck. Syftet är bl.a. att beskriva kriterier för prospektering i Sverige och att stödja kontinuerliga förbättringar inom HMS (hälsa, miljö säkerhet), teknik och socialt ansvar. Målgrupp är inte bara gruv- och prospekteringsföretag, utan även politiker, tjänstemän, markägare och rättighets - innehavare. Nytt i den nya vägledningen är ett kapitel om arbetsmiljö, yttre miljö och socialt ansvar. SveMin planerar att genomföra workshop/utbildning i samband med publiceringen. Rekryteringsarbetet är en stor utmaning Grete Solvang Stoltz, personaldirektör vid LKAB, redogjorde för kompetensförsörjning och rekryteringsbehov inom gruvnäringen. Med mindre barnkullar och stora pensionsavgångar framför oss är rekryteringsarbetet för branschen en stor utmaning. Lägger man därtill ett minskande antal teknikstudenter vid våra högskolor och konkurrensen från andra branscher, förstår man att detta är en överlevnadsfråga för gruvindustrin. Prospekteringen av Svappavaarafältet leder till nya rekryte - ringsbehov, och LKAB behöver t.ex. ca personer inom olika yrken de kommande åren. För att klara detta har företaget börjat med att söka möjligheter att utvecklas som arbetsgivare. Attraktiva LKAB är ett område som tar sikte på just detta. Man arbetar här med frågor som styrning, kultur, rekryte - ring och ledarskap. Fly-in Fly-out Begreppet innebär att personal flygs till avlägsna orter för att arbeta koncentrerat under en begränsad tid, och det är ett fenomen man helst vill und - vika. För att öka inflyttningen och på så sätt säkra stabil arbetskraft har LKAB har gjort stora insatser för t.ex. skolan på orten. CSR (Corprate Social Responsibility) blev ett återkommande tema under dagen och Grete berättade om bolagets insatser på skolområdet, t.ex. LKAB-gymnasiet, LKAB Akademin och andra ekonomiska insatser för att nå målet Sveriges bästa skola. Inom den högre utbildningen efterlyste Grete en tidigare och större närvaro från LKAB:s sida för att informera och rekrytera studenter. LKAB Trainee är Jan-Anders Perdahl, SGU, informerade om Mineral - informationskontoret i Malå. Hans Årebäck, Boliden Mineral AB och ordförande i SveMins prospekteringskommitté. Grete Solvang Stoltz, personaldirektör vid LKAB, redogjorde för kompetensförsörjning och rekryte - ringsbehov inom gruvnäringen. också ett forum för rekrytering. Ett annat område som Grete berörde var LKAB:s interna yrkesutbildning. Denna är ofta en förutsättning för att få rätt kompetens hos personalen. 27

30 Näringsminister Annie Lööf lägger ut texten för moderatorn Tomas From. Chefsutbildningar och administrativa utbildningar ingår också här. Förutom insatser på skolans område innebär det sociala ansvaret också en satsning på kultur, bostäder, infrastruktur och fritid med mål att skapa ett attraktivt samhälle. Hit hör också ett kompletterande närings liv. Stolt men inte mätt! Så vill näringsminister Annie Lööf att gruvnäringens rep - resentanter ska uppfatta sig själva. Den celebra gästen inledde med att uppmana auditoriet att inta en positiv hållning inför framtiden att se inspirerande utmaningar i stället för problem. Många länder har insett värdet av att utvinna och för - ädla metaller och har därmed tagit fram mineralstrategier. Sverige måste göra samma sak. Per Samskog, LTU, tilldelades årets stipendium ur Janne Kempes stipendiefond. Ämne: Geochemical and Kinematic Study of Shear Zones within the Gold Line, Lycksele-Storuman Province, Northern Sweden. Motiveringen i korthet: Per Samskogs arbete uppvisar bred metodkunskap inom geokemi och struktur - geologi. Det är ett gediget och ambitiöst arbete som försöker beta av två i sig stora ämnesområden. Lööf flaggade för regeringens kommande innovationsstrategi och forsknings- och innovationsproposition som är på gång och ska läggas fram under hösten I den ingår en svensk mineralstrategi som kommer att ta ett helhetsgrepp om den svenska gruv- och mine ralindustrins framtid och möjligheter. Näringsministern berörde i sammanhanget de forsknings - insatser som gjorts i Finland (Green Mining). Programmet finansieras via Tepes och löper över fem år från Budgeten är 60 miljoner euro, varav Tepes står för hälften. Norge har liknande forskningsprogram. I Sverige deltar Vinnova i ett EU-finansierat projekt (Eramin) med syfte att sam - ordna forskningsprogram inom gruvforskningen. Vad gäller prospekterings - arbetet berömde Lööf SGU för insatser inom digitaliseringen av insamlad information. SGU fick under hösten 30 miljoner kronor per år under fyra år till förstärkt satsning på kvalificerad mineralinformation. I detta sammanhang uppmanade näringsministern prospektörerna att uppträda så att allmän - hetens förtroende för verksamheten inte rubbas. I den på - gående översynen av mineral - lagen ska regelverket utvecklas så att markägare, sakägare och kommuner ska få tydlig och tidig information om exakt vad som avses med undersök - ningen. En intern arbetsgrupp inom regeringskansliet är tillsatt för att se över frågan om långa ledtider vid miljötillståndsprocesser och ministern lovade att driva på för att korta led - tiderna. Kompetensförsörjningen på en global arena var nästa fråga som Lööf berörde. Vad gör vårt land attraktivt för före - tagare och arbetssökande akademiker och forskare? Ministerns främsta medel för att åstad komma detta är att sänka kostnaderna för företagen. Utbildningspolitiken är också ett viktigt instrument och som exempel nämndes uppgrade - ring av de praktiska utbildningarna på gymnasiet. Med blicken riktad mot EU informerade Lööf om European Innovation Partnership on Raw Materials (EIP), ett 28