God Jul & Gott Nytt År

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul & Gott Nytt År"

Transkript

1 DECEMBER 2005 Med Connex bästa för ögonen sid 10 Drutten och Gena arkiveras i Ånge sid 4 Festlig invigning av paketsorteringsterminal sid 6 God Jul & Gott Nytt År FRAMTI D ÅNG E DECEMBER INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN

2 NOTERAT Beslut i korthet Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2005: Avslå motion om omorganisation av utvecklingsenheten i syfte att renodla kärnverksamheten med näringslivsfrågor. Som motivering för avslaget framförs att FöretagarCentrum arbetar koncentrerat med näringslivsfrågor inom EU-projektet Framtid Ånge. Inför att EU-projektet avslutas måste fortsatt organisation diskuteras. Bygg- och plannämnden fick delegation att besluta om två mindre planändringar, en i Ånge och en i Alby. En ny IT-säkerhetspolicy för Ånge kommun godkändes. Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) godkändes. Beslut om att erbjuda Vägverket ett lån på max 6 miljoner kr för byggande av gång- och cykelväg i Fränsta. Godkände Framtidsstrategi med treårsbudget Konkreta strukturåtgärder som ska visa hur kommunen ska klara att återställa tidigare underskott och göra det möjligt att sänka skatten 2006 ska arbetas fram inför beslut om budget i november. Godkände taxa för tillsyn enligt djurskyddslagen. Beslutade sälja golfbanan vid Hussborg med 1/3 var till Buref AB i Umeå, Trejon AB i Vännäsby och Gunilla Lagergren i Sundsvall. En motion om att utreda bygglov vid sjöar lämnades vidare till kommunstyrelsen för beredning. Finn Upp 2005 Tävling i teknik och nyskapande uppfinningar för åk 7-9 i Ånge kommun har prisutdelning den 15 december. Tävlingsbidragen ska innehålla en enkel men begriplig skiss och en beskrivning av förslaget. Det får gärna vara en modell, men inte större än att den går ner i en kartong 50x50x50 cm. Fina priser garanteras vid prisutdelningen den 15 december. Anna Stighagen, vinnare av kunskapspriset 2005, delar ut priserna i Folkets Hus Ånge. Sponsorer är Ånge kommun (Utvecklingsenheten och "Växa med företagsamhet och entreprenörskap ), ALMI Företagspartner, Uppfinnarföreningen, ortens företag och miljökontoret. Bästa miljöförslag belönas med miljöpris. Nytt telefonnummer till Ånge kommun I januari byter Ånge kommuns växel nummer. Det är ännu inte klart när bytet kommer att ske eller vilket nummer det blir. Håll utkik efter information i tidningarna och på Vi satsar på företagsamhet hos stora och små! Kontakta oss när det gäller nyföretagande, företagssamverkan, näringslivsutveckling, etablering och inflyttningsservice. Beslut i kommunfullmäktige den 26 september 2005: Avslå motion om miljöskatt/miljöavgift på vattenkraftsproducerad elektricitet med hänvisning till att kommunen inte har rätt att införa denna typ av miljöskatt/avgift. Men kommunen ska agera aktivt i föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Godkände principer för hyressättning i kommunens verksamhetsfastigheter. Järnvägsgatan 12, Ånge Tel: E-post: Godkände delårsbudget för Ånge kommun. Beslut i kommunfullmäktige den 14 november 2005: Beslut om sammanträdesdagar Två av fullmäktigemötena ska hållas utanför centralorten. Budget för 2005 justerades mellan nämnderna på grund av en omprioritering av löneutfall inom SKAF:s avtalsområde. Budget och målformuleringar för 2006 med plan för 2007 och 2008 godkändes. Den kommunala utdebiteringen fastställs till 23,03 kr per skattekrona. Investeringsbudget för Ånge kommun 2006 fastställdes. Reglemente för Överförmyndarnämnden fastställdes. Läs besluten i sin helhet på FRAMTID ÅNGE är en informationstidning från Ånge kommun. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Tel: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion: Kristina Kamsten, Tel Anna Johansson, Tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Pär Helander Tidningen är delvis finansierad av EU:s strukturfond Regionala fonden samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län Kontaktfamiljer sökes Finns: barn och ungdomar som ibland behöver en extra familj som stöd i tillvaron. Sökes: trygga och stabila familjer som kan dela sin vardag och sina intressen med ytterligare ett barn några gånger per månad. Vill ni veta mer om att vara kontaktfamilj, ring socialtjänsten på tel eller läs mer på hemsidan 2 FRAMTI D ÅNG E DECE M B E R 2005

3 LEDARE Arbetsförmedlingen frågar några gånger per år ett stort antal företag vad de tror om utvecklingen de kommande 6 månaderna och optimismen har inte varit större än den var i oktober innevarande år. Gott slut? Ja då är det snart dags att summera ännu ett år för kommunen. Min bild är att arbetsmarknadens utveckling är det som mest berör de människor jag möter. Ur det perspektivet så började året i moll, Fuji hade i slutet av 2004 varslat all sin personal. Jag träffade företagsledningen vid en rad tillfällen tillsammans med facket och det fanns bara ingen återvändo, marknaden för vanlig fotoframkallning var stendöd. Detta kom som en chock för en rad trotjänare, där vissa varit med sedan Kungsfotos dagar. Vi kunde dock utverka 2 miljoner kronor, förutom vad de tecknade anställningsvillkoren innehöll, och kunde därigenom omedelbart erbjuda datautbildning samt personlig rådgivning. Nästan alla före detta Fujianställda är idag i utbildning, praktik eller på nya fasta arbeten. Många sätter nu stort hopp till arbetet med digitaliseringen av Sveriges Televisions stora arkiv samt att Posten planerar att anställa cirka 15 personer under den kommande våren. Sammantaget ger detta minst 40 nya jobb. Det turkiska resebolaget Bentour har utökat sitt callcenter till 15 anställda och planerar för ytterligare utökningar, Connex i Fränsta har utökat så att de idag är fler anställda än när My Travel lade ner verksamheten. Detta gör att antalet arbetstillfällen i kommunen har varit i stort sett oförändrat de senaste 5 åren, ca Arbetsförmedlingen frågar några gånger per år ett stort antal företag vad de tror om utvecklingen de kommande 6 månaderna och optimismen har inte varit större än den var i oktober innevarande år. Precis som många frågar mig vad som är på gång så frågar jag i min tur företrädare för näringslivet. Enligt Stefan Matsson på Handelsbanken är det betydligt mer som händer nu än tidigare år han jobbat här i Ånge. Jag tycker att vi litar på Stefan, han är Gällöbo och daglig inpendlare som har ett utifrån perspektiv på kommunen. (En eloge också till Handelsbanken som faktiskt dagligen har någon på plats som har mandat att bevilja lån!) Slutligen ett stort tack till Mattssons Glas i Fränsta, Marcus Hammarstedt, Flooré golvvärme, Per- Anders Sundin, de 105 personer som deltagit i starta eget utbildningar, de nya ägarna av Hussborgs Herrgård och alla Ni andra som verkligen har visat att Ni tror på en framtid i Ånge kommun. Eftersom Ni finns så kan vi bestämt säga att det trots allt blir ett gott slut! God jul, Gott nytt år och ett gott slut! STEN-OVE DANIELSSON, KOMMUNALRÅD FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

4 NÄRINGSLIV FOTO: SVT BILD Drutten och Gena... Drutten och Gena blir när kulturarv ska bevaras i Ånge kommun Sveriges Television och Utbildningsradion har tillsammans med Statens Ljud- och Bildarkiv (SLBA) tagit ställning till att söka bidrag från länsstyrelsen och EU:s strukturfonder för att digitalisera sina respektive arkiv i Ånge kommun. SVT, UR och SLBA avser, förutsatt att bidrag beviljas, att i denna fas genomföra ett treårigt digitaliseringsprojekt. Projektet syftar i första hand till att föra över innehållet på äldre bandformat till digital form. Projektet ska delfinansieras av medverkande parter som nu söker stöd hos länsstyrelsen och EU:s strukturfonder, där beslut fattas den 15 december i år. Det är viktigt för kulturarvet att bevara ljud- och bildmaterial hos de olika aktörerna. För SLBA:s del handlar det om att göra material fortsatt tillgängligt för forskningsändamål och för SVT och UR att föra över materialet så att det i framtiden kan användas i programproduktion och on demandtjänster Götapetter. En digitaliseringfabrik i Ånge kommun ger 25 arbetstillfällen. över Internet. För visst material måste digitaliseringen ske så snart som möjligt då vissa band riskerar att förstöras och uppspelningsmaskiner inte kan hållas i drift för att reservdelar inte finns att få tag i. Huvudman för projektet planeras bli Sveriges Radios Förvaltnings AB (SRF) som är ett av SVT, UR och Sveriges Radio AB gemensamägt bolag med ansvar för olika stöd och servicefunktioner. En förutsättning för att SRF ska starta verksamheten i Ånge är att de regionalpolitiska stöd som länsstyrelsen angett som möjliga beviljas. Den totala omslutningen beräknas under en treårsperiod bli cirka 85 mkr. Cirka 25 personer beräknas komma att anställas i verksamheten, varav merparten bedöms kunna rekryteras inom regionen. Landshövding Gerhard Larsson och Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson är båda mycket nöjda efter beskedet att intressenterna strävar efter att bygga upp och genomföra denna verksamhet i Västernorrlands län och Ånge kommun. Landshövding Gerhard Larsson menar; För vår del breddar denna satsning arkivlänet Västernorrland, samtidigt som verksamheten kan få god nytta av Mittuniversitetets utbildning/forskning inom IT och arkiv. I Ånge finns dessutom goda lokalmöjligheter och kompetens. För min del ser jag positivt på att bidrag ska kunna ges från länsstyrelsen och att även Mål 1 kommer att besluta om stöd. Till detta kommer ytterligare några aktörer som uttryckt bered- 4 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

5 NÄRINGSLIV... och Hylands hörna är exempel på TV-program som kommer att digitaliseras i Ånge. ettor och nollor Under projektets gång kommer vi att undersöka förutsättningarna för att i ett senare skede även förlägga andra funktioner i arkivhanteringen till Ånge. Christina Jutterström, VD SVT skap att medverka som finansiärer för uppbyggnaden av detta projekt. Kommunalråd Sten-Ove Danielsson ser självklart ljust på satsningen; Det här är ett stort projekt och vi ser framför oss en form av "digitaliseringsfabrik" växa fram. Vi är tacksamma för stödet från både landshövdingen och länsstyrelsens tjänstemän som varit aktivt delaktiga i processen och ser nu fram emot att nya arbetstillfällen skapas efter årsskiftet. SVTs VD Christina Jutterström ser positivt på att SVT nu hittat former för att snabbt genomföra en digitalisering av programmaterialet. För SVTs del handlar det om att rädda vårt äldre programmaterial ett viktigt kulturarv för såväl forskning som för framtida programproduktion. Digitaliseringen vi nu strävar efter att genomföra i Ånge blir därmed en viktig pusselbit i den modernisering av arbetsformerna som innebär att SVT övergår till filbaserad produktion och utsändning. Under projektets gång kommer vi att undersöka förutsättningarna för att i ett senare skede även förlägga andra funktioner i arkivhanteringen till Ånge. Generaldirektör Sven Allerstrand på SLBA bekräftar vikten av satsningen; Radio- och TV-programmen är en omistlig del av 1900-talets svenska kulturarv och ett mycket viktigt källmaterial för dagens och framtidens forskare. / AJ Reflektion efter Arkivens Dag Lennart Hedlund, Direktör, Media Konverterings Centrum Vad är bakgrunden till Arkivens Dag? Syftet är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Detta manifesteras genom öppet hus på arkivinstitutioner runt om i hela landet. Arkivens dag har hållits varje år sedan 1998 då allmänheten bjuds in till öppet hus en lördag i november. Hade ni något speciellt tema i år? Varje år har vi ett speciellt tema. I år var det Det ska vi fira. Hos Riksarkivet/MKC i Fränsta firade vi Kai Gullmar som föddes i Sundsvall den 2 april Vad har Kai Gullmar att göra med er bransch? Ingenting egentligen men det finns en hel del dokumenterat om henne i våra arkiv. För att fira henne hade vi Gudrun Sjöströms kör Vi kan bli bättre på plats som framförde Kai Gullmars klassiska slagdängor som Jag har en liten melodi, Ordning på torpet ska det va m.fl.. Var det många besökare? - Rekordmånga, drygt 300 gäster och glädjande många också från andra kommuner. Är ni ensamma bakom arrangemanget? Nej, Arkivens Dag är ett landsomfattande arrangemang för alla arkivinstitutioner i landet. På det lokala planet samarbetade vi år med Landsarkivet i Härnösand som visade ett datoriserat bilregister, MittSverige Papperskonservering i Ånge, Hembygdsföreningen i Torp och Midälva Genealogiska förening som alla ställde ut och informerade om sin verksamhet i Riksarkivet/MKC s lokaler i Fränsta. Vad har ni för funderingar inför kommande Arkivens Dag? Temat är redan klart, det blir om mat, som det finns mycket arkiverat om. FAKTA Riksarkivet MKC MKC är en kundorienterad verksamhet som digitaliserar arkivhandlingar. Verksamheten är inriktad på att i stor skala överföra analogt arkivmaterial till digitala datafiler åt olika beställare. 80 personer arbetar fn. hos MKC i Fränsta. / AJ FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

6 NÄRINGSLIV Bertil Nilsson, Gerhard Larsson och Sten-Ove Danielsson invigde med högtidlig bandklippning. Festlig invigning av Postens paketsorteringsterminal Med fokus på ökad kapacitet, effektivitet och fler arbetstillfällen på sikt klippte landshövding Gerhard Larsson det blå-gula bandet. Ett 60-tal inbjudna tog del av festligheterna i samband med att den nya paketsorteringsterminalen invigdes. Redo för nya utmaningar. Fr v Kurt Paulsson, Niclas Evertsson, Ulla Nilsson, Brita Snorring, Christina Månsson, Christina Wiklander Postens Bertil Nilsson beskrev den långa och händelserika resan på vägen hit och målade upp den växande marknaden inom logistikbranschen där paket är en viktig del. Här har man förnyat och investerat. En stor eloge riktades även till alla anställda som under omställningstiden fortsatt genomföra sitt jobb med hög kvalitet. Landshövdingen Gerhard Larsson reflekterade tillbaka till invigningen för 38 år sedan där omgivande villkor för etableringar såg annorlunda ut jämfört med idag. Genom satsningen på nya paketsorteringsterminalen visar kommunen fördelarna som finns här i logistikbranschen, platsen och den kunniga personalen. Efter klippning av bandet fick alla deltagare varsitt paket som man själv fick posta i den nya maskinen. Återstår nu att se om terminalen håller vad man lovar - garanterad leverans över en natt i hela Sverige. /AJ 6 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

7 NÄRINGSLIV NÄRINGSLIVSNYTT STORORDER GER BPM TRANSPORT 20 NYA JOBB Ordern innebär transport av återvinningsbart gods som vitvaror och el-skrot. Uppdraget gäller hela landet där man kommer hämta upp godset för att sedan levererar dom till återvinningsstationerna i Västerås, Timrå och Skellefteå. Ett 20- tal nya arbetstillfällen kommer skapas i företaget som ett resultat och stärka upp den befintliga personalstyrkan som idag uppgår till ca 80 anställda. En tredjedel av de nyskapade arbetstillfällena räknar man med kommer att hamna i Ånge kommun. AJ HUR GICK INVIGNINGEN? Ulla Nilsson, Arrangör Invigningen har gått utmärkt, vi har varit 5 stycken som hjälpts åt och av dom 60 vi bjöd in så kom det 54 stycken vilket känns otroligt roligt. Det var en blandning av anställda, f d chefer inom posten, ledningen inom paketnätet, poståkeriet, dom som byggt och andra nyckelpersoner. VAD ÄR DEN STÖRSTA SKILLNADEN I ATT GÅ TILL JOBBET NU JÄMFÖRT MED TIDIGARE? Niclas Evertsson Det är trivsammare lokaler, en helt annan arbetsplats. Tobias Bartling Jobbet är helt annorlunda, fler paket att hantera varje dag. Elisabeth Jämtner Allt går så snabbt nu i paketsorteringen. Det har varit spännande att lära sig hantera den nya maskinen som ett effektivt hjälpmedel. Lars Henemalm Tidigare sorterade vi med en gammal Nordströmmare, nu är det ny maskin och fräscha lokaler. Bo Berglund Arbetsmiljön. Sen känner man styrkan i den nya moderna maskinen som både stärker kvaliteten och kapaciteten, det finns en stolthet i väggarna som lyser igenom i den här satsningen. Christina Wikander Renheten och ljuset. MEDSTRÖMS FÖR STRÖMMENS GÅRDSMEJERI Utmärkelserna och nomineringarna haglar ner. Paret Agneta Larsson och Martin Andersson har sedan 1991 producerat, från råvara till förädling, olika produkter på sin gård i Boltjärn. Idag säljs de egentillverkade ostarna över hela landet genom getbondekooperativet Jämtspira. Man säljer även i den egna gårdsbutiken och på marknader. Företaget sysselsätter idag 48 mjölkande får vars mjölk helt och hållet förädlas i det egna mejeriet. Genom kontinuerlig vidareutbildning är Agneta även medlem av styrgruppen för Eldrimmer det nationella resurscentrat för småskalig livsmedelproduktion. I november i år blev företaget månadens landsbygdsföretag i Västernorrland. Företaget är nu nominerat till Årets Landsbygdsföretagare tillsammans med 10 andra företag från hela landet, varav ett annat är Furuträ i Ånge kommun. /AJ NY INVESTERING MÖJLIG- GÖR SKRÄDDARSYDDA GOLVVÄRMEPLATTOR Flooré är ett relativt anonymt företag på hemmaplan men desto mera känt i Frankrike, på Island och snart även i Storbritannien. Sedan 2003 rullar verksamheten där man säljer golvvärmeplattor genom återförsäljare som t ex Silvan och K-Rauta. Företaget har successivt expanderat och ytterligare två personer har anställts för att med hjälp av den nya maskinen öka kapaciteten ytterligare genom att skräddarsy lösningar efter kundernas önskemål. /AJ FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

8 INFLYTTNING UTVECKLING Inflyttningsservice visade styrkan på Junibacken Den 12 november bjöds före detta kommuninvånare och intressenter från inflyttningskampanjen i Märsta in till en träff på Junibacken i Stockholm. FOTO: JUNIBACKEN Ett överväldigande positivt gensvar där ett 50-tal kontakter från Ånge kommun dök upp med sina familjer och nära vänner. Även nätverken Gif-08 och Medelpads Gille var inbjudna som är två mycket aktiva nätverk i Stockholm bestående av före detta västernorrlänningar och som gärna fångar tillfällena som ges för träffar med hemmaplan på bortaplan. Arrangemanget genomfördes tillsammans med Härnösands och Timrås kommuner. Flyttmäklare Anna Johansson berättar; - Vi hade med oss dagsfärska tidningar från Sundsvalls Tidning, Dagbladet och Tidningen Ångermanland vilket verkligen uppskattades av besökarna. Vi passade även på att lämna ut den aktuella tidningen Våning & Villa som i kronor och ören 8 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

9 NÄRINGSLIV Det är möten med hög kvalitet där vi får nya tankar och idéer för hur vi kan få fler att flytta hit. Namn: Anders Hahlin Ålder: 36 Familj: Nej Bor: Veckopendlar från Umeå Intressen: Jakt, friluftsliv och snöskoteråkning. talar för livskvaliteten i form av hur mycket man får för pengarna här i boende jämfört med i Stockholm. Flyttmäklarna i regionen är överens om vikten av att satsa på den här sortens aktiviteter. Anne Laukkannen som arbetar med inflyttningsservice i Timrå kommun förklarar; Det är möten med hög kvalitet där vi får nya tankar och idéer för hur vi kan få fler att flytta hit. Det finns ett genuint intresse från merparten av dom som väljer att komma på aktiviteterna men en pusselbit som är nyckeln för att beslutsprocessen ska landa i en konkret flytt är försörjningen. Anna utvecklar; Det är jobben det hänger på. Jag har en familj som jag följt sedan deras första barn, nu har dom två och deras äldsta ska just börja i 6-års verksamhet. Dom vill mer än gärna lösa sin försörjning här på plats. Skapar vi jobb så löser sig inflyttningen, det andra säljer sig mer eller mindre av sig själv. / KK Anna Johansson och Anne Laukkannen inflyttningsmäklare i Ånge respektive Timrå kommun tog emot med öppna famnen. Ny platsansvarig på arbetsförmedlingen Hur länge har du varit på plats i Ånge? Jag började arbeta här den 17 oktober. Vad har du gjort tidigare? Mestadels har jag arbetat med förmedlingsverksamhet och bemanningsfrågor, både som anställd och i egen regi. Nu närmast kommer jag från arbetsförmedlingen i Timrå. Vad är ditt första intryck efter drygt en månad på plats? Det finns en närhet i arbetet till både personalen och företagen. Det är ett bra och kompetent gäng som arbetar här och nu håller vi dessutom på att rekrytera till vår egen verksamhet. Jag har mötts av många duktiga företagare, både stora och små, och det är kul för arbetsgivarkontakterna är avgörande för hur bra vi kan göra vårt jobb. / AJ Bredband så här blev det Under åren har kommunen, Ånge Energi AB och EU:s strukturfonder investerat 27 miljoner kr på bredbandsutbyggnaden i Ånge kommun. Kommunen äger bredbandsnäten sedan juli 2004 då man köpte dem av Ånge Energi AB. ServaNet projekterar, bygger och står för drift och underhåll av bredbandsnäten i Ånge, Sundsvall och Timrå kommuner. I slutet av 2005 har ca 85 procent av befolkningen i kommunen tillgång till ADSL och/eller fiberanslutning Bredbandsnät med optofiber finns i Alby, Ovansjö, Ånge, Hallsta, Parteboda, Borgsjöbyn/Erikslund, Östby, Ljungaverk, Fränsta, Finsta-Viken, Torpshammar och Munkbysjön. Utbyggnaden i Ovansjö, Parteboda, och Finsta-Viken är resultat av lokalt engagemang och de som har anslutit sig där har till stor del lagt ner eget arbete och betalat en högre anslutningsavgift än i övriga orter. Ånge kommun kommer att via ServaNet tillhandahålla ADSL tjänster i Östavall. Mera fakta om utbygganden hittar du på /KK FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

10 På Connex i Fränsta är trivselfaktorn hög. Fr v Katarina Persson, Robert Persson, Eva Kerfstedt, Carro Göransson och Kerstin Mohlin. En arbetsplats på Det märks direkt när man kliver in i lokalerna. Connex i Fränsta är en arbetsplats med trivsel och högt i tak. Medarbetare med leenden på läpparna hälsar glatt när jag letar mig fram till platsansvarig Katarina Persson. Det här är ett väl sammansvetsat gäng där många hänger med sen början då siktet var inställt på charterresor till svajjande palmer och solvarma stränder. Från Spies till My Travel och nu Connex. Samma lokaler men olika namn vad företaget heter verkar inte vara av största vikt, utan här är det gänget som jobbar som är nyckeln till framgång. Katarina som var med redan på My Travel tiden berättar; Samma dag vi hade invigningen av My Travel här blev vi uppsagda, det var lite snopet. Connex tog över och i början handlade det om en renodlad verksamhet i form av att boka resor på norrlandståget. Sedan dess har det gått som på räls. Vi har gått från att vara 13 årsarbetare till att idag vara 27. Vi har hela tiden försökt ta tillvara på möjligheter inom Connex. Genom det har vi fått utökade arbetsuppgifter som landat hos oss här i Fränsta, man skulle kunna säga att vi jobbat oss både inåt och uppåt i organisationen. Idag tillhör Connex i Fränsta division Tåg och Katarina sitter med i ledningsgruppen för Sverige. Man arbetar med bland annat bokning av norrlandståget, reklamationer, agentsupport och operativt planering av antal vagnar på tå- Varje gång jag åker tunnelbanan så vet jag varför jag bor där jag bor. gen. Det senaste tillskottet är webben. Genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen kommer en av medarbetarna att gå en utbildning vilket kan resultera i ytterligare ett ben att stå på. Man ska kunna vända sig till oss i många olika ärenden, fortsätter Katarina vidare. Ledarskap med medarbetarna i fokus Precis som för tågen är tidpunkten viktig. Katarina är varje vecka på resande fot. Det handlar om möten på huvudkontoret i Stockholm och andra platser där hon ofta har med sig någon av medarbetarna. Jag är ju inte någon expert utan det gäller att ta med sig personerna som kan sakfrågorna. Hon signalerar ett ledarskap där medarbetarna får mycket att säga till om, vara delaktiga i utvecklingen och får växa med olika arbetsupp- 10 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

11 rätt spår Simon Spies ande svävar fortfarande över Connex i Fränsta. FAKTA CONNEX gifter. En av dom som är kvar från första tiden 1994 då företaget hette Spies är Kerstin Mohlin. Trivseln bland arbetskamraterna är bra, vi hjälper varandra och har en bra sammanhållning, säger hon. En förklaring kan vara det stora åldersspannet hos dom som jobbar. Personalen är mellan 17 och 52 år vilket ger en medelålder på ca 35 år. Det ger en trygghet och stabilitet hos oss, fortsätter hon. Egen resa Katarina utstrålar ödmjukhet som samtidigt visar på handlingskraft. Och själv tog hon saker i egna händer då hon 1998, efter ett antal år i Stockholm, valde att flytta hem igen. Jag har haft tur dels när det gäller jobb och dels när det gäller att hitta bra medarbetare som jag kan lita på. Trots resor till storstäderna varje vecka är hon nöjd med livet här. Varje gång jag åker tunnelbanan så vet jag varför jag bor där jag bor. Fränsta är dessutom lätt att ta sig till då det ligger centralt mitt i Sverige, oavsett om jag ska till Luleå, Göteborg eller Stockholm så går det smidigt att resa. Här finns en förväntan inför framtiden, Connex i Fränsta är att räkna med, både nu och i framtiden. Mer information om Connex hittar du på / AJ FOTO: PÄR HELANDER Visst kan man fortfarande se spår i lokalen av tiden när man sålde resor till solen. FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

12 Det blev schlager banne mig! Åsa Järnberg sjunger Anna Books ABC. I år var det schlagertema på Musikskolans stora höstkonsert. Hela hösten har musikskolans körer, orkestrar, solister och dansare tränat på både gamla och nya schlagers. Totalt ca 130 barn och ungdomar medverkade. Maja Svan, dramapedagog sjöng Det gör ont tillsammans med kören. Ganska snart efter förra höstens succé med Disneykonserten bestämde sig Musikskolan för att göra en stor konsert igen nästa år. Redan i våras blev det klart att det var schlager som stod på repertoaren i år. Och visst låter det schlager från öppningen med eurovisionsmelodin, Ted Gärdestads Satellit och i en och en halv timme fram till Carolas Fångad av en stormvind. De låtar som inte hanns med fanns med i ett finurligt ihopsatt medley. För publiken är det bara att sitta och digga Diggiloo diggilej och sjunga med när Nils-Håkan Kempe leder allsången i Det börjar verka kärlek banne mig. Det är ett stort arrangemang med många praktiska saker som ska lösas, berättar Åke Palo, musikledare. Transporter av barn från olika delar av kommunen ska stämma, de ska ha mat de dagar vi övar hela dagen, ljud och ljus ska ordnas. Förra höstens stora konsert gav en del erfarenheter som man haft stor nytta av i årets planering. Att ha ett mål att träna för är roligt för eleverna. För oss lärare är det här jätteroligt, inflikar musiklärarna Magdalena Johansson Nordqvist och Henrik Winzell. Det är klart att det är maffigt för våra elever att vara med om en riktig konsert, med riktig ljudanläggning, ljus och mycket publik. Det är något som alla ser fram emot. Emma-Lena Gafforelli har övat körer i de olika skolorna och totalt ca 80 barn från ca 9 år medverkar i kören. Dessutom medverkar sångelever upp till gymnasiet som solister och i kör. 12 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

13 v 36 v 37 Öppna dörren. Fri är luften utanför. Fritt v 38 v 39 hand. FRAMTID ÅNGE Augusti Alldeles underbara avkrokar Torpshammar Miljöalmanacka 2006 Wbdbd nfnf snsns ndfndndndndndndnsdn ndnd. Wbdbd nfnf snsns ndfn ncn ncn dndnd ndndndnsdn ndnd. 1 Fredag Samuel 16 Lördag Dag, Daga 2 Lördag Justina, Justus 17 Söndag Hildegard, Magnhild 3 Söndag Alfhild, Alva 18 Måndag Orvar 4 Måndag Gisela 5 Tisdag Adela, Heidi 20 Onsdag Elise, Lisa 19 Tisdag Fredrika 6 Onsdag Lilian, Lilly 21 Torsdag Matteus 7 Torsdag Regina, Roy 22 Fredag Maurits, Moritz 8 Fredag Alma, Hulda 23 Lördag Tea, Tekla 9 Lördag Anita, Annette 24 Söndag Gerhard, Gert 10 Söndag Tord, Turid 25 Måndag Tryggve 11 Måndag Dagny, Helny 12 Tisdag Åsa, Åslög 27 Onsdag Dagmar, Rigmor 26 Tisdag Einar, Enar 13 Onsdag Sture 28 Torsdag Lennart, Leonard 14 Torsdag Ida 29 Fredag Mikael, Mikaela 15 Fredag Sigrid, Siri 30 Lördag Helge Jag går igång när jag källsorterar vandrar tanken över grantopparna, störs inte av annat än naturens budskap. Sädesärlans återkomst på våren. Lukten av snö i luften en oktoberkväll. isolerad. Hellre tvärtom. Intryck får plats. Reflektioner över Att bo i en avkrok är inte detsamma som att vara hur världen är beskaffad får perspektiv där tillvaron spelar i en långsammare takt. I byn går det stora och lilla livet hand i Människorna runt omkring blir personligheter. Byn din Hur fångar man tjejernas intresse? Det är klart att det är maffigt för våra elever att vara med om en riktig konsert. Musikskolan har ingen danspedagog i år, men inför konserten har Lena Larsson som tidigare jobbade hos musikskolan varit inhyrd och hjälpt till med dansträning och koreografi. En pjäs inledde Anna Books ABC. Det är roligt att vara med här säger Alexander Molin, Amor Kujanen och Vicktor Bååth från Björkbackaskolan år 5, som på scenen försökte komma underfund med hur man fångar tjejernas intresse. Maja Torung och Patrik Nordberg var konferencierer. Dessutom medverkade musiklärarna vid Fränstaskolan och Minervaskolan. Fyra fullsatta konserter blev det i Medborgarhuset i Ånge. Mer om musikskolan kan du läsa på /KK Snart i din brevlåda Miljöalmanacka 2006 Under december månad kommer du som bor i kommunen hitta en miljöalmanacka i din brevlåda. Här får du konkreta råd och tips från kommunen om t ex grovsopor, återvinning och andra praktiska saker. I almanackan passar vi även på att lyfta fram många av dom skryttips som kommit in om varför man väljer att bo här. Almanackan finansieras huvudsakligen genom projektet Framtid Ånge näringslivsutveckling. / AJ Välj dig själv. Välj Bobergsgymnasiet! Internationalisering Företagsamhet Kommunikation När du väljer till gymnasiet ska du först och främst välja dig själv. Tänk efter hur du vill ha det. Vem är du? Vad är viktigt för dig? Bobergsgymnasiet är den lilla skolan i den stora världen med tre profiler; internationalisering, företagsamhet och kommunikation. Oavsett vilket program du läser genomsyras undervisningen av dessa. Vi erbjuder både nationella program och specialutformade program. För mer information kontakta oss idag på tel eller skicka ett meddelande till SYV FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

14 SOCIALT Två ambulanser bemannade i Ånge Sedan början av året finns två dygnet runtbemannade ambulanser stationerade i Ånge. Två ambulanser har det i och för sig funnits i många år, men den ena har bemannats med hjälp av räddningstjänsten. Vi har fler ambulanstransporter nu bland annat för att man tog bort en ambulans i Sundsvall och ambulansen i Stöde går ofta till Sundsvall, säger Magnus Lundh på Ånge Hyrverk som har ambulansverksamheten i Ånge. Totalt arbetar mellan 18 och 20 personer inom ambulansen i Ånge. Ambulanserna kör ungefär 86 transporter per månad, eller km per år. Bemanningen är minst en utbildad sjuksköterska och ambulanssjukvårdare per bil. I Fränsta finns räddningstjänstens personal att tillgå i väntan på ambulans (IVPA) där de gör vad de kan för den som blivit sjuk tills ambulansen kommer. /KK Magnus Lundh, Leif Nilsson, Ylva Lindström och Sigun Svelander arbetar hos ambulansen i Ånge. Julafton på Oasen På julafton har Oasen öppet från kl för alla ensamma som vill fira jul tillsammans med någon annan. Det finns många som är ensamma på julafton och det ska de inte behöva vara, säger Kjell Jonsson som tillsammans med Jörgen Strandell och Micke Engström ordnar julfirandet på Oasen Vi bjuder på julmat och trevlig gemenskap och alla är lika välkomna. Julmaten sponsras av företag i Ånge. Oasen ligger på Hemskogsvägen 9 A och är till vardags individ- och familjeomsorgens lokal för vuxenstöd. Tel Välkommen! Barngruppen Fjärilen Socialtjänsten erbjuder barn som har en anhörig som missbrukar eller har missbrukat alkohol, läkemedel och andra droger att delta i barngruppen Fjärilen. Barnen får lära sig om missbruk och hur det påverkar både den som har problem och de anhöriga som finns i dennes närhet, berättar Anna Lindberg-Larsson och Iris Andersson vid individ- och familjeomsorgsenheten. Barnen får bland annat veta att det finns andra barn i samma situation, att alla känslor är okej och att det inte är ditt fel att någon missbrukar. Programmet vänder sig till barn i åldrarna 9-12 år och pågår under 15 veckor, en eftermiddag i veckan. Varje träff har ett särskilt Anna Lindberg- Larsson och Iris Andersson vid individ- och familjeomsorgsenheten. tema. Barnen kommer till Fjärilen för att föräldrarna tycker att det behövs, om barnet lever med en missbrukande person i sin närhet, en förälder eller en annan anhörig. Deltagande i barngruppen Fjärilen erbjuds också alla barn som har en förälder som får behandling för eget missbruk. Skolhälsovården och skolpersonal är informerade om verksamheten. Verksamheten bedrivs i en lägenhet som hyrs av socialtjänsten i centrala Ånge. Nästa grupp startar i januari Vill du veta mer om barngruppen Fjärilen så är du välkommen att ringa Anna Lindberg-Larsson eller Iris Andersson på säkrast mellan kl E-post: Anna och Iris har tystnadsplikt. /KK 14 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

15 SOCIALT Arne Jones, vem var han? Vid Ålsta folkhögskola finns sedan några år konstnären Arne Jones hela arkiv med skisser, modeller och arbetsmaterial. Arne Jones var en av de största konstnärerna i Sverige på sin tid och står bakom otaliga offentliga utsmyckningar runtom i landet. Många av dem i sydligare delar av landet, men också till exempel vid Skönsbergs Folkets hus och på Sundsvalls sjukhus. Arne Jones föddes i Borgsjö och växte upp i Fränsta där hans föräldrar drev ett pensionat. Åren var han elev vid Ålsta Folkhögskola och träffade författaren Lars Ahlin, som blev en av hans bästa vänner. Under Ålstatiden utkristalliserade sig deras framtida yrkesval. Arne Joners fick intresse för konst och skulptur och Lars Ahlin blev författare. I det här huset där vi just nu förvarar Arne Jones arbetsmaterial bodde han och Lars Ahlin under sin studietid, berättar Nils G Johansson vid Ålsta Utvecklingscentrum. Det har vi fått veta efter att vi tog in hans material i huset. Tack vare hjälp med studiemedel från en lärare vid Ålsta kunde de två fortsätta sin utbildning i Stockholm. Arne Jones studerade vid Konstakademin, där han senare blev professor i skulptur under åren fick han Sergelpriset, det finaste pris man kan få som skulptör i Sverige. Enligt en byggnadslag som kom på 1940-talet ska en procent av byggkostnaden för en offentlig byggnad gå till offentlig utsmyckning, därför finns Jones, liksom många andra konstnärer, representerad i och vid många offentliga byggnader som kom till under uppbygganden av det svenska folkhemmet. Arne Jones dotter Ditte tog kontakt med oss på Ålsta för några år sedan när hon skulle flytta och inte längre kunde förvara materialet, berättar Nils G Johansson. Vi fick ta emot hela arkivet mot att vi skulle digitalisera, bevara och förvara det. Genom projektet Det öppnaste rummet pågår nu ett arbete med sortering, digitalisering och förberedelse inför uppbyggnaden av en databas, dokumentation och presentation av samlingen. Tanken är att materialet ska kunna användas för forskning, i utbildning och som inspiration för elever och andra konstnärer både på Ålsta och i andra konstutbildningar. Hela hans yrkesliv finns sparat, från skisser på baksidan till cigarrettaskar till pressklipp, korrespondens, bokföring och modeller av skulpturerna. Att så många aspekter från en konstnärs liv finns i samlingen gör den till ett värdefullt kulturarv, men också som dokumentation av ett stycke nutidshistoria, säger Nils G Johansson. För Ålsta folkhögskola är samlingen speciell eftersom det var här Arne Joners växte upp och här hans framgångsrika bana som konstnär började. Ett prov på hur materialet används i undervisningen på Ålsta folkhögskola finns i en ateljé där designeleverna med inspiration från materialet gjort ritningar och modeller på byggnader att förvara materialet i. Inom projektets ram genomförde konstnärerna och industridesignerna Kerttu Heiskanen och Eva Rask ett mycket uppmärksammat examensarbete vid LTK i Lund Det öppnaste rummet-att visa konst på nya sätt. Arbetet genomfördes vintern i samarbete med ÅlstaUtvecklingscentrum. FAKTA ÖPPNASTE RUMMET Det öppnaste rummet är dels ett verk av Jones, men också namnet på projektet som bevarar hans samling. Projektet som ägs av DetNyaNavet Ek.förening och drivs i samverkan med bl.a. Ålsta Folkhögskola, ABM-resurscentrum i Västernorrland, lokala företag och forskarstuderanden och designers vid tre av landets universitet och högskolor. Läs mer på under kultur och Arne Jones. /KK Skulpturen Spiralreflex finns i Skönsberg, Sundsvall. FOTO: PÄR HELANDER FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

16 FRAMTID ÅNGE MILJÖ LEDSTJÄRNORNA I KORTHET TYDLIGHET Jag vet vad jag ska göra. RESPEKTFULLHET Jag lyssnar och visar hänsyn till andra. DELAKTIGHET Jag är en viktig kugge i det stora hjulet. UTVECKLINGSBARHET Jag kan växa och vågar anta nya utmaningar. ANSVARSFULLHET Jag ser till att jag gör ett bra jobb. STOLTHET Min insats är av betydelse. KOMMUNCHEF GÖRAN FJELLSTRÖM LEDSTJÄRNOR en nyckel till framgång för Ånge kommun Det övergripande målet för kommunen är att ge en bra service. För att uppnå det finns sex ledstjärnor som alla anställda kan förhålla sig till i sitt dagliga arbete. Ledstjärnorna kommer från kommunens ledar- och medarbetarpolicy och är vägledande i den dagliga verksamheten, oavsett om man t ex arbetar inom skolan, omsorgen eller förvaltningen. Ånge kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Som medborgare möter du kommunen i olika sammanhang. Det kan vara när du lämnar dina barn på dagis. När du behöver hjälp att ta dig ut på arbetsmarknaden. När du behöver ett bollplank i frågor kring företagande för att nämna några. Kommunchef Göran Fjellström berättar för Framtid Ånge; Vi strävar efter att vara tydliga. Det ska vara kristallklart vem som har till uppgift att göra vad och åt vem. Något som ställer stora krav på öppen, rak och vilja till ömsesidig kommunikation. Göran vidareutvecklar; En tydlig omgivning ger bättre förutsättningar för alla att fokusera på rätt saker, det skapar ett lugn och en trygghet i det dagliga arbetet. Kommunens mål är att leverera en bra servcie och verksamheten är ständigt under lupp. Det gäller att ge invånarna valuta för skattepengarna. Mätningar och jämförelser av kvaliteten på servicen har gjorts. Och resultatet är positivt. Vi har fått bekräftat från olika källor att vi jämfört med andra erbjuder en god service av hög kvalitet. En spegling av att vi är på rätt spår. Och Göran är övertygad; Vi kan bli ännu bättre på att förklara, informera och hantera öppenheten i verksamheten. Den gemensamma plattformen i ledstjärnorna förtydligar hur vi förhåller oss till varandra, våra uppdrag och våra kunder. FAKTA GÖRAN FJELLSTRÖM Jobb... Kommunchef Ånge kommun Gift... Ja, Anna-Lena Barn... Två söner som är 13 resp 15 år. Fritid... Sportintresserad, mycket föreningsliv. Golfhandikapp... Ja Senast lästa bok.. Änglar & demoner av Dan Brown. /AJ 16 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

17 PROJEKT Bra idéer för att utveckla Medelpads landsbygd Projektet Mittland är ett LEADER-liknande projekt som rör hela Ånge kommun och församlingarna Sättna, Indal, Liden, Holm, Stöde, Tuna och Attmar i Sundsvalls kommun. Under 2005 och 2006 finns möjligheter att få del av EU-medel i ramprogrammet Mittland. RUBRIKERNA I PROGRAMMET ÄR: Landskapsvård. Främjande av turism och småföretagande. Utveckling av återkommande publikdragande arrangemang. Byutveckling/lokal utveckling. Skydd och bevarande av kulturarvet. Samverkan och kunskapsuppbyggnad för grundläggande behov för landsbygdens ekonomiska utveckling. VEM KAN SÖKA PROJEKTPENGAR I MITTLAND? Flera företag i samverkan, föreningar (gärna företag och föreningar tillsammans). Partnerskap kommer att prioriteras. GEOGRAFISKT ÄR PROJEKTET INDELAT I TVÅ OMRÅDEN: Kusten omfattar Indal, Sättna, Stöde, Tuna och Attmar församlingar i Sundsvalls kommun. Inlandet omfattar hela Ånge kommun samt Liden och Holms församlingar i Sundsvall. HUVUDREGEL Beslut om stöd fattas av en LAG-grupp (lokal aktionsgrupp) bestående av lika många representanter för den privata sektorn (företagen), den ideella sektorn (föreningslivet) och den offentliga sektorn (kommunerna). Direkt företagsstöd är inte tillåtet. Bidrag till fasta investeringar prövas extra noga. Miljöhänsyn och jämställdhet måste ingå i alla projekt. BEVILJADE PROJEKT Liden Wildlife Film Festival Pilgrimsleden S:t Olof Gusturleden rid & vandringsled En Stund Över Trädets väg Föreningspoolen i Ånge Föreningspoolen i Matfors Ungdomskraft och Utveckling Projektledarna Sirkku Heiskanen och Lena Schmidt hjälper dej om du har funderingar. Kansliets öppettider: Tis, ons, tors kl Adress Ålsta Folkhögskola - Norrgård, Box 13, Fränsta, tel: , fax: , LEADER - Samordnande aktiviteter för ekonomi på landsbygden /KK Välkommen Engla! I förra numret kunde ni läsa om Robert och Sussi som i väntans tider flyttat hem till kommunen. Den 4 oktober kom lilla Engla till världen. Hon mätte då 51 cm och vägde gram. Engla kommer, som alla våra nyfödda kommuninvånare, att få ett vackert handgjort kort tillsammans med ett litet silversmycke. Ett varmt grattis önskar redaktionen. /AJ GODA RÅD INFÖR JULEN från Räddningstjänsten Under hela december tänds levande ljus överallt. Statistiken visar att det under julmånaden inträffar ca 300 bränder. Den vanligaste brandorsaken är levande ljus Enkla råd inför advent och julfirandet Byt batteri i brandvarnaren Lämna aldrig levande ljus obevakade Använd ljusstakar av keramik eller metall Ställ inga ljus på tv:n Byt den gamla mossan i ljusstaken till obrännbart material som tex. vackra stenar FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

18 BOKTIPS MILJÖRUTAN BYGG- OCH MILJÖKONTORET INFORMERAR Lästips för mörka vinterkvällar Vad lätt det vore om radon var grönt Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din familjs hälsa. Som tur är kan du både enkelt och billigt själv mäta radonhalten i din bostad. Radon är en radioaktiv gas som allmänt finns i marken i större eller mindre mängder. Gasen kan tränga in i hus genom sprickor i grunden eller genom otäta golvbrunnar mm. Andra källor till förhöjda radonhalter i inomhusluften är byggnadsmaterialet eller dricksvattnet (främst bergborrade brunnar). Radon och dess sönderfallsprodukter s.k. radondöttrar varken syns, känns eller smakar. Höga halter av radon i inomhusluften utgör en hälsorisk. Socialstyrelsen har angivit att radongashalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 inomhusluft. Det kan vara svårt att bedöma vilka hus som har förhöjda halter. Mätning är därför viktigt att göra och det enda sättet att ta reda på om det finns radon i inomhusluften. Mätningen utförs med enkel utrustning och ska göras i två månader under oktober till april. Just nu pågår en kampanj från Boverket som syftar till att uppmärksamma om radonets verkningar och guida till en hälsosammare bostad. Mer information finns på hemsidorna för Radonguiden Boverket Socialstyrelsen se, och StatensStrålskyddsinstitut Kontakta Bygg-och miljökontoret för mer information om mätning, telefon (exp). Nu börjar eldningssäsongen! Många eldar med ved, även i tätorterna och det kan ge problem. Bygg- och miljökontoret får en hel del klagomål på att det luktar illa när grannarna eldar. Om du eldar med ved tänk på att bara elda med torrt och rent träbränsle och att inte pyrelda. DEN STORA SMÄLLEN. Axel Hellstenius. Fyra grabbar kallad ligan ligger på stranden. Det regnar och stranden ligger öde. Killarna tänder på en dynamitgubbe och lägger den i en soptunna. Pojkarna väntar men de hör ingen smäll. Då kommer några barn med sina mammor gående ner mot stranden och soptunnan där dynamiten ligger och fräser. Hur skall det hela sluta? DAGBOKEN Laura Trenter Dagboken är en fristående fortsättning på fotoalbumet. I dagboken firar Gilbert jul med mamma och hennes nya kille Micke i Västindien. Tur att bästa kompisen Linn och hennes familj ska följa med. Gilbert tycker att det är något mystiskt med Micke, men han kan inte komma på vad Gilbert och Linn hittar en gammal dagbok, i den finns ett mobilnummer till en kille som heter Micke. Plötsligt kommer de på att Micke inte är den han utger sig för att vara. Gilbert och Nina hamnar i ett äventyr bland sjörövare, smugglare skatter och en försvunnen kapten. KASPER BLIR SKADAD J Jensen Kasper är med i ett fotbollslag som heter BK Toppen. Idag ska vi träna inlägg säger tränaren. Kasper dribblar och sparkar sedan så hårt han kan in mot mål. Då känner han att det gör ont i foten. Foten behöver vila säger doktorn. Hur länge frågar Kasper? Två veckor säger doktorn. Hur ska det nu gå med matchen? Det finns många böcker om Kasper. I slutet av varje bok får man lära sig mer om fotboll. KVÄLLEN NÄR PAPPA LEKTE Ulf Stark Pappa brukar inte leka, men en kväll när mamma är borta kommer han på att de ska leka Gömma nyckel Pappa, Ulf och hans bror försöker hitta på kluriga ställen att gömma nyckeln på. I lampan, i blomman men Ulf gömmer den på det svåraste stället. SNURRAN OCH FJÄRRKONTROLLEN Eva Bergström Snurran och fjärrkontrollen, handlar om vem i familjen som äger fjärrkontrollen. Snurran menar förstås att den är hennes, men mamma, pappa och storebror tycker inte så. Snurran gör allt tillsammans med fjärrkontrollen; går till dagis, leker på gården och kissar i sandlådan trots att det är förbjudet, hälsar på grannen tant Rut och naturligtvis tittar på tv. En kväll är det en viktig fotbollsmatch på TV. Problem. Katastrof. Hur ska Snurran få se vad hon vill? DJÄVULEN BÄR PRADA. Lauren Weisberger Djävulen bär Prada är en skvallrig roman om modevärlden och en elak chef på en amerikansk modetidning. Andrea är en naiv småstadstjej som får jobb som assistent på tidningen. Ett arbete där hon får vara beredd på allt. Andrea försakar pojkvän, familj och vänner för att dygnet runt kunna ställa upp på chefens nycker. Till sist inser Andrea att det jobb som tusentals tjejer skulle gå över lik för håller på att ta livet av henne. Hon måste bestämma sig för om hon är beredd att sälja sin själ till djävulen. Författarinnan Lauren Weisberger kan sitt ämne, hon har bland annat arbetat som assistent på Vogue i New York 18 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

19 EVENEMANGSTIPS Evenemangstips 26 november 17 december Utställning. Stina Oskarsson från Nordingrå ställer ut sina verk i keramik. Samtidigt ställer Kicki Jeschke, Hallsta, ut sin textilkonst. Plats: Ånge Folkbibliotek Öppettider: må, to 11-19, tis, ons, fre 11-16, lö Telefon: december Revy - Garvsyra Biljetter: Plats: Folkets Hus, Ånge 11 december Julsångs- Café med Tommy John. Plats: Bybergets FolketsHus Tid: december Luciafirande i Ånge kyrka, köpmannaföreningen. Tid: december Dans till Blenders orkester. Plats: Folkets hus, Erikslund Tid: december Julens sånger tillsammans med Haverökören. Tid: Plats: Haverö kyrka. 23 december Julmusik i Torps kyrka Tid: kl och december Samling vid julkrubban i Ljungakyrkan kl och i Ånge kyrka kl Julfirande för ensamma på Oasen, Ånge, tel Tid: Midnattsmässa med kyrkokören i Borgsjö kyrka kl december Julotta i Torpshammars, Torps, Ånge och Haverö kyrka. Tid: kl december Hemvändarkväll. Plats: Mittlandia Julton, konsert med Peter och Ulf Nordwall (saxofon/piano) i Ånge kyrka Tid: kl december Elviskväll med Svennan. Plats: Mittlandia 31 december Trumpetkonsert med Åke Palo, Jan From, Ellinor Selin-Öberg. Tid: Torps kyrka kl Torpshammars kyrka kl januari Dans till Boogarts orkester Plats: Folkets Hus, Erikslund Tid: Telefon: januari 11 februari Utställning. Eva Friberg-Holmberg från Kvissleby ställer ut konst av trä, metall och olja samt smycken. Plats: Ånge Folkbibliotek Öppettider: må, to 11-19, tis, ons, fre 11-16, lö Telefon: januari Dans till Boogarts orkester. Plats: Folkets hus, Erikslund Tid: februari Hur får vi fler att flytta hit? En konferens för dig som arbetar med lokal utveckling i länet. Här får du möjlighet att få inspiration, utbyte och idéer på hur man kan arbeta för att få fler att flytta hit. Mer info: Anna Johansson Tid: Plats: Härnösands teater, lilla scen, 11 mars Non-stop dans. Preliminärt dans till Arvingarna och Date Plats: Folkets hus, Erikslund Tid: Telefon: mars 22 april Utställning. Retrospektiv utställning med Pär Jonssons skulpturer. Plats: Ånge Folkbibliotek Öppettider: mån, tor 11-19, tis, ons, fre 11-16, lör Telefon: Bio i Ånge söndagar och tisdagar Program finns på Bio i Ljungaverk. Program finns på klicka på Ljungaverk Se även händelsekalendern på Tejpa här! Ånge kommun Svarspost Kundnummer ÅNGE Tejpa här! Vik här! FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

20 POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE Vi önskar alla våra läsare en alldeles underbar Jul och ett Gott Nytt År Redaktionen HJÄLP DIN KOMMUN ATT BLI BÄTTRE Du kan lämna förslag till förbättringar, och framföra kritik eller ha synpunkter på olika företeelser. Du kan också ställa frågor och ge beröm. Blanketter finns vid kommunens serviceställen, på kommunkontoret i Ånge och Samservice i Fränsta. Du kan också fylla i formuläret här nedanför eller på kommunens hemsida Om du vill ha en blankett hemskickad ring 0690/ Skriv in det du vill framföra och vilken verksamhet och enhet det gäller. Inom 2 veckor ska du få svar om du anger detta. Du kan vara anonym, men då får du inget svar. Jag tycker... Vilken typ av synpunkt? Förslag Klagomål/kritik Fråga Beröm Synpunkt Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det: Skriv ner ditt förslag, klagomål/kritik, beröm, din fråga eller synpunkt: Om du vill ha svar kryssa i rutan! Vilken kontaktform föredrar du? Brev Mail Telefon Klipp, vik ihop, tejpa och skicka in talongen. Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-postadress: Vanligen är post till kommunen offentlig, vem som helst kan begära att få se den. Vid speciella skäl kan den sekretessbeläggas. För administration kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL 1998:04). 20 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005