God Jul & Gott Nytt År

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul & Gott Nytt År"

Transkript

1 DECEMBER 2005 Med Connex bästa för ögonen sid 10 Drutten och Gena arkiveras i Ånge sid 4 Festlig invigning av paketsorteringsterminal sid 6 God Jul & Gott Nytt År FRAMTI D ÅNG E DECEMBER INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN

2 NOTERAT Beslut i korthet Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2005: Avslå motion om omorganisation av utvecklingsenheten i syfte att renodla kärnverksamheten med näringslivsfrågor. Som motivering för avslaget framförs att FöretagarCentrum arbetar koncentrerat med näringslivsfrågor inom EU-projektet Framtid Ånge. Inför att EU-projektet avslutas måste fortsatt organisation diskuteras. Bygg- och plannämnden fick delegation att besluta om två mindre planändringar, en i Ånge och en i Alby. En ny IT-säkerhetspolicy för Ånge kommun godkändes. Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) godkändes. Beslut om att erbjuda Vägverket ett lån på max 6 miljoner kr för byggande av gång- och cykelväg i Fränsta. Godkände Framtidsstrategi med treårsbudget Konkreta strukturåtgärder som ska visa hur kommunen ska klara att återställa tidigare underskott och göra det möjligt att sänka skatten 2006 ska arbetas fram inför beslut om budget i november. Godkände taxa för tillsyn enligt djurskyddslagen. Beslutade sälja golfbanan vid Hussborg med 1/3 var till Buref AB i Umeå, Trejon AB i Vännäsby och Gunilla Lagergren i Sundsvall. En motion om att utreda bygglov vid sjöar lämnades vidare till kommunstyrelsen för beredning. Finn Upp 2005 Tävling i teknik och nyskapande uppfinningar för åk 7-9 i Ånge kommun har prisutdelning den 15 december. Tävlingsbidragen ska innehålla en enkel men begriplig skiss och en beskrivning av förslaget. Det får gärna vara en modell, men inte större än att den går ner i en kartong 50x50x50 cm. Fina priser garanteras vid prisutdelningen den 15 december. Anna Stighagen, vinnare av kunskapspriset 2005, delar ut priserna i Folkets Hus Ånge. Sponsorer är Ånge kommun (Utvecklingsenheten och "Växa med företagsamhet och entreprenörskap ), ALMI Företagspartner, Uppfinnarföreningen, ortens företag och miljökontoret. Bästa miljöförslag belönas med miljöpris. Nytt telefonnummer till Ånge kommun I januari byter Ånge kommuns växel nummer. Det är ännu inte klart när bytet kommer att ske eller vilket nummer det blir. Håll utkik efter information i tidningarna och på Vi satsar på företagsamhet hos stora och små! Kontakta oss när det gäller nyföretagande, företagssamverkan, näringslivsutveckling, etablering och inflyttningsservice. Beslut i kommunfullmäktige den 26 september 2005: Avslå motion om miljöskatt/miljöavgift på vattenkraftsproducerad elektricitet med hänvisning till att kommunen inte har rätt att införa denna typ av miljöskatt/avgift. Men kommunen ska agera aktivt i föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Godkände principer för hyressättning i kommunens verksamhetsfastigheter. Järnvägsgatan 12, Ånge Tel: E-post: Godkände delårsbudget för Ånge kommun. Beslut i kommunfullmäktige den 14 november 2005: Beslut om sammanträdesdagar Två av fullmäktigemötena ska hållas utanför centralorten. Budget för 2005 justerades mellan nämnderna på grund av en omprioritering av löneutfall inom SKAF:s avtalsområde. Budget och målformuleringar för 2006 med plan för 2007 och 2008 godkändes. Den kommunala utdebiteringen fastställs till 23,03 kr per skattekrona. Investeringsbudget för Ånge kommun 2006 fastställdes. Reglemente för Överförmyndarnämnden fastställdes. Läs besluten i sin helhet på FRAMTID ÅNGE är en informationstidning från Ånge kommun. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Tel: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion: Kristina Kamsten, Tel Anna Johansson, Tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Pär Helander Tidningen är delvis finansierad av EU:s strukturfond Regionala fonden samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län Kontaktfamiljer sökes Finns: barn och ungdomar som ibland behöver en extra familj som stöd i tillvaron. Sökes: trygga och stabila familjer som kan dela sin vardag och sina intressen med ytterligare ett barn några gånger per månad. Vill ni veta mer om att vara kontaktfamilj, ring socialtjänsten på tel eller läs mer på hemsidan 2 FRAMTI D ÅNG E DECE M B E R 2005

3 LEDARE Arbetsförmedlingen frågar några gånger per år ett stort antal företag vad de tror om utvecklingen de kommande 6 månaderna och optimismen har inte varit större än den var i oktober innevarande år. Gott slut? Ja då är det snart dags att summera ännu ett år för kommunen. Min bild är att arbetsmarknadens utveckling är det som mest berör de människor jag möter. Ur det perspektivet så började året i moll, Fuji hade i slutet av 2004 varslat all sin personal. Jag träffade företagsledningen vid en rad tillfällen tillsammans med facket och det fanns bara ingen återvändo, marknaden för vanlig fotoframkallning var stendöd. Detta kom som en chock för en rad trotjänare, där vissa varit med sedan Kungsfotos dagar. Vi kunde dock utverka 2 miljoner kronor, förutom vad de tecknade anställningsvillkoren innehöll, och kunde därigenom omedelbart erbjuda datautbildning samt personlig rådgivning. Nästan alla före detta Fujianställda är idag i utbildning, praktik eller på nya fasta arbeten. Många sätter nu stort hopp till arbetet med digitaliseringen av Sveriges Televisions stora arkiv samt att Posten planerar att anställa cirka 15 personer under den kommande våren. Sammantaget ger detta minst 40 nya jobb. Det turkiska resebolaget Bentour har utökat sitt callcenter till 15 anställda och planerar för ytterligare utökningar, Connex i Fränsta har utökat så att de idag är fler anställda än när My Travel lade ner verksamheten. Detta gör att antalet arbetstillfällen i kommunen har varit i stort sett oförändrat de senaste 5 åren, ca Arbetsförmedlingen frågar några gånger per år ett stort antal företag vad de tror om utvecklingen de kommande 6 månaderna och optimismen har inte varit större än den var i oktober innevarande år. Precis som många frågar mig vad som är på gång så frågar jag i min tur företrädare för näringslivet. Enligt Stefan Matsson på Handelsbanken är det betydligt mer som händer nu än tidigare år han jobbat här i Ånge. Jag tycker att vi litar på Stefan, han är Gällöbo och daglig inpendlare som har ett utifrån perspektiv på kommunen. (En eloge också till Handelsbanken som faktiskt dagligen har någon på plats som har mandat att bevilja lån!) Slutligen ett stort tack till Mattssons Glas i Fränsta, Marcus Hammarstedt, Flooré golvvärme, Per- Anders Sundin, de 105 personer som deltagit i starta eget utbildningar, de nya ägarna av Hussborgs Herrgård och alla Ni andra som verkligen har visat att Ni tror på en framtid i Ånge kommun. Eftersom Ni finns så kan vi bestämt säga att det trots allt blir ett gott slut! God jul, Gott nytt år och ett gott slut! STEN-OVE DANIELSSON, KOMMUNALRÅD FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

4 NÄRINGSLIV FOTO: SVT BILD Drutten och Gena... Drutten och Gena blir när kulturarv ska bevaras i Ånge kommun Sveriges Television och Utbildningsradion har tillsammans med Statens Ljud- och Bildarkiv (SLBA) tagit ställning till att söka bidrag från länsstyrelsen och EU:s strukturfonder för att digitalisera sina respektive arkiv i Ånge kommun. SVT, UR och SLBA avser, förutsatt att bidrag beviljas, att i denna fas genomföra ett treårigt digitaliseringsprojekt. Projektet syftar i första hand till att föra över innehållet på äldre bandformat till digital form. Projektet ska delfinansieras av medverkande parter som nu söker stöd hos länsstyrelsen och EU:s strukturfonder, där beslut fattas den 15 december i år. Det är viktigt för kulturarvet att bevara ljud- och bildmaterial hos de olika aktörerna. För SLBA:s del handlar det om att göra material fortsatt tillgängligt för forskningsändamål och för SVT och UR att föra över materialet så att det i framtiden kan användas i programproduktion och on demandtjänster Götapetter. En digitaliseringfabrik i Ånge kommun ger 25 arbetstillfällen. över Internet. För visst material måste digitaliseringen ske så snart som möjligt då vissa band riskerar att förstöras och uppspelningsmaskiner inte kan hållas i drift för att reservdelar inte finns att få tag i. Huvudman för projektet planeras bli Sveriges Radios Förvaltnings AB (SRF) som är ett av SVT, UR och Sveriges Radio AB gemensamägt bolag med ansvar för olika stöd och servicefunktioner. En förutsättning för att SRF ska starta verksamheten i Ånge är att de regionalpolitiska stöd som länsstyrelsen angett som möjliga beviljas. Den totala omslutningen beräknas under en treårsperiod bli cirka 85 mkr. Cirka 25 personer beräknas komma att anställas i verksamheten, varav merparten bedöms kunna rekryteras inom regionen. Landshövding Gerhard Larsson och Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson är båda mycket nöjda efter beskedet att intressenterna strävar efter att bygga upp och genomföra denna verksamhet i Västernorrlands län och Ånge kommun. Landshövding Gerhard Larsson menar; För vår del breddar denna satsning arkivlänet Västernorrland, samtidigt som verksamheten kan få god nytta av Mittuniversitetets utbildning/forskning inom IT och arkiv. I Ånge finns dessutom goda lokalmöjligheter och kompetens. För min del ser jag positivt på att bidrag ska kunna ges från länsstyrelsen och att även Mål 1 kommer att besluta om stöd. Till detta kommer ytterligare några aktörer som uttryckt bered- 4 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

5 NÄRINGSLIV... och Hylands hörna är exempel på TV-program som kommer att digitaliseras i Ånge. ettor och nollor Under projektets gång kommer vi att undersöka förutsättningarna för att i ett senare skede även förlägga andra funktioner i arkivhanteringen till Ånge. Christina Jutterström, VD SVT skap att medverka som finansiärer för uppbyggnaden av detta projekt. Kommunalråd Sten-Ove Danielsson ser självklart ljust på satsningen; Det här är ett stort projekt och vi ser framför oss en form av "digitaliseringsfabrik" växa fram. Vi är tacksamma för stödet från både landshövdingen och länsstyrelsens tjänstemän som varit aktivt delaktiga i processen och ser nu fram emot att nya arbetstillfällen skapas efter årsskiftet. SVTs VD Christina Jutterström ser positivt på att SVT nu hittat former för att snabbt genomföra en digitalisering av programmaterialet. För SVTs del handlar det om att rädda vårt äldre programmaterial ett viktigt kulturarv för såväl forskning som för framtida programproduktion. Digitaliseringen vi nu strävar efter att genomföra i Ånge blir därmed en viktig pusselbit i den modernisering av arbetsformerna som innebär att SVT övergår till filbaserad produktion och utsändning. Under projektets gång kommer vi att undersöka förutsättningarna för att i ett senare skede även förlägga andra funktioner i arkivhanteringen till Ånge. Generaldirektör Sven Allerstrand på SLBA bekräftar vikten av satsningen; Radio- och TV-programmen är en omistlig del av 1900-talets svenska kulturarv och ett mycket viktigt källmaterial för dagens och framtidens forskare. / AJ Reflektion efter Arkivens Dag Lennart Hedlund, Direktör, Media Konverterings Centrum Vad är bakgrunden till Arkivens Dag? Syftet är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Detta manifesteras genom öppet hus på arkivinstitutioner runt om i hela landet. Arkivens dag har hållits varje år sedan 1998 då allmänheten bjuds in till öppet hus en lördag i november. Hade ni något speciellt tema i år? Varje år har vi ett speciellt tema. I år var det Det ska vi fira. Hos Riksarkivet/MKC i Fränsta firade vi Kai Gullmar som föddes i Sundsvall den 2 april Vad har Kai Gullmar att göra med er bransch? Ingenting egentligen men det finns en hel del dokumenterat om henne i våra arkiv. För att fira henne hade vi Gudrun Sjöströms kör Vi kan bli bättre på plats som framförde Kai Gullmars klassiska slagdängor som Jag har en liten melodi, Ordning på torpet ska det va m.fl.. Var det många besökare? - Rekordmånga, drygt 300 gäster och glädjande många också från andra kommuner. Är ni ensamma bakom arrangemanget? Nej, Arkivens Dag är ett landsomfattande arrangemang för alla arkivinstitutioner i landet. På det lokala planet samarbetade vi år med Landsarkivet i Härnösand som visade ett datoriserat bilregister, MittSverige Papperskonservering i Ånge, Hembygdsföreningen i Torp och Midälva Genealogiska förening som alla ställde ut och informerade om sin verksamhet i Riksarkivet/MKC s lokaler i Fränsta. Vad har ni för funderingar inför kommande Arkivens Dag? Temat är redan klart, det blir om mat, som det finns mycket arkiverat om. FAKTA Riksarkivet MKC MKC är en kundorienterad verksamhet som digitaliserar arkivhandlingar. Verksamheten är inriktad på att i stor skala överföra analogt arkivmaterial till digitala datafiler åt olika beställare. 80 personer arbetar fn. hos MKC i Fränsta. / AJ FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

6 NÄRINGSLIV Bertil Nilsson, Gerhard Larsson och Sten-Ove Danielsson invigde med högtidlig bandklippning. Festlig invigning av Postens paketsorteringsterminal Med fokus på ökad kapacitet, effektivitet och fler arbetstillfällen på sikt klippte landshövding Gerhard Larsson det blå-gula bandet. Ett 60-tal inbjudna tog del av festligheterna i samband med att den nya paketsorteringsterminalen invigdes. Redo för nya utmaningar. Fr v Kurt Paulsson, Niclas Evertsson, Ulla Nilsson, Brita Snorring, Christina Månsson, Christina Wiklander Postens Bertil Nilsson beskrev den långa och händelserika resan på vägen hit och målade upp den växande marknaden inom logistikbranschen där paket är en viktig del. Här har man förnyat och investerat. En stor eloge riktades även till alla anställda som under omställningstiden fortsatt genomföra sitt jobb med hög kvalitet. Landshövdingen Gerhard Larsson reflekterade tillbaka till invigningen för 38 år sedan där omgivande villkor för etableringar såg annorlunda ut jämfört med idag. Genom satsningen på nya paketsorteringsterminalen visar kommunen fördelarna som finns här i logistikbranschen, platsen och den kunniga personalen. Efter klippning av bandet fick alla deltagare varsitt paket som man själv fick posta i den nya maskinen. Återstår nu att se om terminalen håller vad man lovar - garanterad leverans över en natt i hela Sverige. /AJ 6 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

7 NÄRINGSLIV NÄRINGSLIVSNYTT STORORDER GER BPM TRANSPORT 20 NYA JOBB Ordern innebär transport av återvinningsbart gods som vitvaror och el-skrot. Uppdraget gäller hela landet där man kommer hämta upp godset för att sedan levererar dom till återvinningsstationerna i Västerås, Timrå och Skellefteå. Ett 20- tal nya arbetstillfällen kommer skapas i företaget som ett resultat och stärka upp den befintliga personalstyrkan som idag uppgår till ca 80 anställda. En tredjedel av de nyskapade arbetstillfällena räknar man med kommer att hamna i Ånge kommun. AJ HUR GICK INVIGNINGEN? Ulla Nilsson, Arrangör Invigningen har gått utmärkt, vi har varit 5 stycken som hjälpts åt och av dom 60 vi bjöd in så kom det 54 stycken vilket känns otroligt roligt. Det var en blandning av anställda, f d chefer inom posten, ledningen inom paketnätet, poståkeriet, dom som byggt och andra nyckelpersoner. VAD ÄR DEN STÖRSTA SKILLNADEN I ATT GÅ TILL JOBBET NU JÄMFÖRT MED TIDIGARE? Niclas Evertsson Det är trivsammare lokaler, en helt annan arbetsplats. Tobias Bartling Jobbet är helt annorlunda, fler paket att hantera varje dag. Elisabeth Jämtner Allt går så snabbt nu i paketsorteringen. Det har varit spännande att lära sig hantera den nya maskinen som ett effektivt hjälpmedel. Lars Henemalm Tidigare sorterade vi med en gammal Nordströmmare, nu är det ny maskin och fräscha lokaler. Bo Berglund Arbetsmiljön. Sen känner man styrkan i den nya moderna maskinen som både stärker kvaliteten och kapaciteten, det finns en stolthet i väggarna som lyser igenom i den här satsningen. Christina Wikander Renheten och ljuset. MEDSTRÖMS FÖR STRÖMMENS GÅRDSMEJERI Utmärkelserna och nomineringarna haglar ner. Paret Agneta Larsson och Martin Andersson har sedan 1991 producerat, från råvara till förädling, olika produkter på sin gård i Boltjärn. Idag säljs de egentillverkade ostarna över hela landet genom getbondekooperativet Jämtspira. Man säljer även i den egna gårdsbutiken och på marknader. Företaget sysselsätter idag 48 mjölkande får vars mjölk helt och hållet förädlas i det egna mejeriet. Genom kontinuerlig vidareutbildning är Agneta även medlem av styrgruppen för Eldrimmer det nationella resurscentrat för småskalig livsmedelproduktion. I november i år blev företaget månadens landsbygdsföretag i Västernorrland. Företaget är nu nominerat till Årets Landsbygdsföretagare tillsammans med 10 andra företag från hela landet, varav ett annat är Furuträ i Ånge kommun. /AJ NY INVESTERING MÖJLIG- GÖR SKRÄDDARSYDDA GOLVVÄRMEPLATTOR Flooré är ett relativt anonymt företag på hemmaplan men desto mera känt i Frankrike, på Island och snart även i Storbritannien. Sedan 2003 rullar verksamheten där man säljer golvvärmeplattor genom återförsäljare som t ex Silvan och K-Rauta. Företaget har successivt expanderat och ytterligare två personer har anställts för att med hjälp av den nya maskinen öka kapaciteten ytterligare genom att skräddarsy lösningar efter kundernas önskemål. /AJ FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

8 INFLYTTNING UTVECKLING Inflyttningsservice visade styrkan på Junibacken Den 12 november bjöds före detta kommuninvånare och intressenter från inflyttningskampanjen i Märsta in till en träff på Junibacken i Stockholm. FOTO: JUNIBACKEN Ett överväldigande positivt gensvar där ett 50-tal kontakter från Ånge kommun dök upp med sina familjer och nära vänner. Även nätverken Gif-08 och Medelpads Gille var inbjudna som är två mycket aktiva nätverk i Stockholm bestående av före detta västernorrlänningar och som gärna fångar tillfällena som ges för träffar med hemmaplan på bortaplan. Arrangemanget genomfördes tillsammans med Härnösands och Timrås kommuner. Flyttmäklare Anna Johansson berättar; - Vi hade med oss dagsfärska tidningar från Sundsvalls Tidning, Dagbladet och Tidningen Ångermanland vilket verkligen uppskattades av besökarna. Vi passade även på att lämna ut den aktuella tidningen Våning & Villa som i kronor och ören 8 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

9 NÄRINGSLIV Det är möten med hög kvalitet där vi får nya tankar och idéer för hur vi kan få fler att flytta hit. Namn: Anders Hahlin Ålder: 36 Familj: Nej Bor: Veckopendlar från Umeå Intressen: Jakt, friluftsliv och snöskoteråkning. talar för livskvaliteten i form av hur mycket man får för pengarna här i boende jämfört med i Stockholm. Flyttmäklarna i regionen är överens om vikten av att satsa på den här sortens aktiviteter. Anne Laukkannen som arbetar med inflyttningsservice i Timrå kommun förklarar; Det är möten med hög kvalitet där vi får nya tankar och idéer för hur vi kan få fler att flytta hit. Det finns ett genuint intresse från merparten av dom som väljer att komma på aktiviteterna men en pusselbit som är nyckeln för att beslutsprocessen ska landa i en konkret flytt är försörjningen. Anna utvecklar; Det är jobben det hänger på. Jag har en familj som jag följt sedan deras första barn, nu har dom två och deras äldsta ska just börja i 6-års verksamhet. Dom vill mer än gärna lösa sin försörjning här på plats. Skapar vi jobb så löser sig inflyttningen, det andra säljer sig mer eller mindre av sig själv. / KK Anna Johansson och Anne Laukkannen inflyttningsmäklare i Ånge respektive Timrå kommun tog emot med öppna famnen. Ny platsansvarig på arbetsförmedlingen Hur länge har du varit på plats i Ånge? Jag började arbeta här den 17 oktober. Vad har du gjort tidigare? Mestadels har jag arbetat med förmedlingsverksamhet och bemanningsfrågor, både som anställd och i egen regi. Nu närmast kommer jag från arbetsförmedlingen i Timrå. Vad är ditt första intryck efter drygt en månad på plats? Det finns en närhet i arbetet till både personalen och företagen. Det är ett bra och kompetent gäng som arbetar här och nu håller vi dessutom på att rekrytera till vår egen verksamhet. Jag har mötts av många duktiga företagare, både stora och små, och det är kul för arbetsgivarkontakterna är avgörande för hur bra vi kan göra vårt jobb. / AJ Bredband så här blev det Under åren har kommunen, Ånge Energi AB och EU:s strukturfonder investerat 27 miljoner kr på bredbandsutbyggnaden i Ånge kommun. Kommunen äger bredbandsnäten sedan juli 2004 då man köpte dem av Ånge Energi AB. ServaNet projekterar, bygger och står för drift och underhåll av bredbandsnäten i Ånge, Sundsvall och Timrå kommuner. I slutet av 2005 har ca 85 procent av befolkningen i kommunen tillgång till ADSL och/eller fiberanslutning Bredbandsnät med optofiber finns i Alby, Ovansjö, Ånge, Hallsta, Parteboda, Borgsjöbyn/Erikslund, Östby, Ljungaverk, Fränsta, Finsta-Viken, Torpshammar och Munkbysjön. Utbyggnaden i Ovansjö, Parteboda, och Finsta-Viken är resultat av lokalt engagemang och de som har anslutit sig där har till stor del lagt ner eget arbete och betalat en högre anslutningsavgift än i övriga orter. Ånge kommun kommer att via ServaNet tillhandahålla ADSL tjänster i Östavall. Mera fakta om utbygganden hittar du på /KK FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

10 På Connex i Fränsta är trivselfaktorn hög. Fr v Katarina Persson, Robert Persson, Eva Kerfstedt, Carro Göransson och Kerstin Mohlin. En arbetsplats på Det märks direkt när man kliver in i lokalerna. Connex i Fränsta är en arbetsplats med trivsel och högt i tak. Medarbetare med leenden på läpparna hälsar glatt när jag letar mig fram till platsansvarig Katarina Persson. Det här är ett väl sammansvetsat gäng där många hänger med sen början då siktet var inställt på charterresor till svajjande palmer och solvarma stränder. Från Spies till My Travel och nu Connex. Samma lokaler men olika namn vad företaget heter verkar inte vara av största vikt, utan här är det gänget som jobbar som är nyckeln till framgång. Katarina som var med redan på My Travel tiden berättar; Samma dag vi hade invigningen av My Travel här blev vi uppsagda, det var lite snopet. Connex tog över och i början handlade det om en renodlad verksamhet i form av att boka resor på norrlandståget. Sedan dess har det gått som på räls. Vi har gått från att vara 13 årsarbetare till att idag vara 27. Vi har hela tiden försökt ta tillvara på möjligheter inom Connex. Genom det har vi fått utökade arbetsuppgifter som landat hos oss här i Fränsta, man skulle kunna säga att vi jobbat oss både inåt och uppåt i organisationen. Idag tillhör Connex i Fränsta division Tåg och Katarina sitter med i ledningsgruppen för Sverige. Man arbetar med bland annat bokning av norrlandståget, reklamationer, agentsupport och operativt planering av antal vagnar på tå- Varje gång jag åker tunnelbanan så vet jag varför jag bor där jag bor. gen. Det senaste tillskottet är webben. Genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen kommer en av medarbetarna att gå en utbildning vilket kan resultera i ytterligare ett ben att stå på. Man ska kunna vända sig till oss i många olika ärenden, fortsätter Katarina vidare. Ledarskap med medarbetarna i fokus Precis som för tågen är tidpunkten viktig. Katarina är varje vecka på resande fot. Det handlar om möten på huvudkontoret i Stockholm och andra platser där hon ofta har med sig någon av medarbetarna. Jag är ju inte någon expert utan det gäller att ta med sig personerna som kan sakfrågorna. Hon signalerar ett ledarskap där medarbetarna får mycket att säga till om, vara delaktiga i utvecklingen och får växa med olika arbetsupp- 10 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

11 rätt spår Simon Spies ande svävar fortfarande över Connex i Fränsta. FAKTA CONNEX gifter. En av dom som är kvar från första tiden 1994 då företaget hette Spies är Kerstin Mohlin. Trivseln bland arbetskamraterna är bra, vi hjälper varandra och har en bra sammanhållning, säger hon. En förklaring kan vara det stora åldersspannet hos dom som jobbar. Personalen är mellan 17 och 52 år vilket ger en medelålder på ca 35 år. Det ger en trygghet och stabilitet hos oss, fortsätter hon. Egen resa Katarina utstrålar ödmjukhet som samtidigt visar på handlingskraft. Och själv tog hon saker i egna händer då hon 1998, efter ett antal år i Stockholm, valde att flytta hem igen. Jag har haft tur dels när det gäller jobb och dels när det gäller att hitta bra medarbetare som jag kan lita på. Trots resor till storstäderna varje vecka är hon nöjd med livet här. Varje gång jag åker tunnelbanan så vet jag varför jag bor där jag bor. Fränsta är dessutom lätt att ta sig till då det ligger centralt mitt i Sverige, oavsett om jag ska till Luleå, Göteborg eller Stockholm så går det smidigt att resa. Här finns en förväntan inför framtiden, Connex i Fränsta är att räkna med, både nu och i framtiden. Mer information om Connex hittar du på / AJ FOTO: PÄR HELANDER Visst kan man fortfarande se spår i lokalen av tiden när man sålde resor till solen. FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

12 Det blev schlager banne mig! Åsa Järnberg sjunger Anna Books ABC. I år var det schlagertema på Musikskolans stora höstkonsert. Hela hösten har musikskolans körer, orkestrar, solister och dansare tränat på både gamla och nya schlagers. Totalt ca 130 barn och ungdomar medverkade. Maja Svan, dramapedagog sjöng Det gör ont tillsammans med kören. Ganska snart efter förra höstens succé med Disneykonserten bestämde sig Musikskolan för att göra en stor konsert igen nästa år. Redan i våras blev det klart att det var schlager som stod på repertoaren i år. Och visst låter det schlager från öppningen med eurovisionsmelodin, Ted Gärdestads Satellit och i en och en halv timme fram till Carolas Fångad av en stormvind. De låtar som inte hanns med fanns med i ett finurligt ihopsatt medley. För publiken är det bara att sitta och digga Diggiloo diggilej och sjunga med när Nils-Håkan Kempe leder allsången i Det börjar verka kärlek banne mig. Det är ett stort arrangemang med många praktiska saker som ska lösas, berättar Åke Palo, musikledare. Transporter av barn från olika delar av kommunen ska stämma, de ska ha mat de dagar vi övar hela dagen, ljud och ljus ska ordnas. Förra höstens stora konsert gav en del erfarenheter som man haft stor nytta av i årets planering. Att ha ett mål att träna för är roligt för eleverna. För oss lärare är det här jätteroligt, inflikar musiklärarna Magdalena Johansson Nordqvist och Henrik Winzell. Det är klart att det är maffigt för våra elever att vara med om en riktig konsert, med riktig ljudanläggning, ljus och mycket publik. Det är något som alla ser fram emot. Emma-Lena Gafforelli har övat körer i de olika skolorna och totalt ca 80 barn från ca 9 år medverkar i kören. Dessutom medverkar sångelever upp till gymnasiet som solister och i kör. 12 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

13 v 36 v 37 Öppna dörren. Fri är luften utanför. Fritt v 38 v 39 hand. FRAMTID ÅNGE Augusti Alldeles underbara avkrokar Torpshammar Miljöalmanacka 2006 Wbdbd nfnf snsns ndfndndndndndndnsdn ndnd. Wbdbd nfnf snsns ndfn ncn ncn dndnd ndndndnsdn ndnd. 1 Fredag Samuel 16 Lördag Dag, Daga 2 Lördag Justina, Justus 17 Söndag Hildegard, Magnhild 3 Söndag Alfhild, Alva 18 Måndag Orvar 4 Måndag Gisela 5 Tisdag Adela, Heidi 20 Onsdag Elise, Lisa 19 Tisdag Fredrika 6 Onsdag Lilian, Lilly 21 Torsdag Matteus 7 Torsdag Regina, Roy 22 Fredag Maurits, Moritz 8 Fredag Alma, Hulda 23 Lördag Tea, Tekla 9 Lördag Anita, Annette 24 Söndag Gerhard, Gert 10 Söndag Tord, Turid 25 Måndag Tryggve 11 Måndag Dagny, Helny 12 Tisdag Åsa, Åslög 27 Onsdag Dagmar, Rigmor 26 Tisdag Einar, Enar 13 Onsdag Sture 28 Torsdag Lennart, Leonard 14 Torsdag Ida 29 Fredag Mikael, Mikaela 15 Fredag Sigrid, Siri 30 Lördag Helge Jag går igång när jag källsorterar vandrar tanken över grantopparna, störs inte av annat än naturens budskap. Sädesärlans återkomst på våren. Lukten av snö i luften en oktoberkväll. isolerad. Hellre tvärtom. Intryck får plats. Reflektioner över Att bo i en avkrok är inte detsamma som att vara hur världen är beskaffad får perspektiv där tillvaron spelar i en långsammare takt. I byn går det stora och lilla livet hand i Människorna runt omkring blir personligheter. Byn din Hur fångar man tjejernas intresse? Det är klart att det är maffigt för våra elever att vara med om en riktig konsert. Musikskolan har ingen danspedagog i år, men inför konserten har Lena Larsson som tidigare jobbade hos musikskolan varit inhyrd och hjälpt till med dansträning och koreografi. En pjäs inledde Anna Books ABC. Det är roligt att vara med här säger Alexander Molin, Amor Kujanen och Vicktor Bååth från Björkbackaskolan år 5, som på scenen försökte komma underfund med hur man fångar tjejernas intresse. Maja Torung och Patrik Nordberg var konferencierer. Dessutom medverkade musiklärarna vid Fränstaskolan och Minervaskolan. Fyra fullsatta konserter blev det i Medborgarhuset i Ånge. Mer om musikskolan kan du läsa på /KK Snart i din brevlåda Miljöalmanacka 2006 Under december månad kommer du som bor i kommunen hitta en miljöalmanacka i din brevlåda. Här får du konkreta råd och tips från kommunen om t ex grovsopor, återvinning och andra praktiska saker. I almanackan passar vi även på att lyfta fram många av dom skryttips som kommit in om varför man väljer att bo här. Almanackan finansieras huvudsakligen genom projektet Framtid Ånge näringslivsutveckling. / AJ Välj dig själv. Välj Bobergsgymnasiet! Internationalisering Företagsamhet Kommunikation När du väljer till gymnasiet ska du först och främst välja dig själv. Tänk efter hur du vill ha det. Vem är du? Vad är viktigt för dig? Bobergsgymnasiet är den lilla skolan i den stora världen med tre profiler; internationalisering, företagsamhet och kommunikation. Oavsett vilket program du läser genomsyras undervisningen av dessa. Vi erbjuder både nationella program och specialutformade program. För mer information kontakta oss idag på tel eller skicka ett meddelande till SYV FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

14 SOCIALT Två ambulanser bemannade i Ånge Sedan början av året finns två dygnet runtbemannade ambulanser stationerade i Ånge. Två ambulanser har det i och för sig funnits i många år, men den ena har bemannats med hjälp av räddningstjänsten. Vi har fler ambulanstransporter nu bland annat för att man tog bort en ambulans i Sundsvall och ambulansen i Stöde går ofta till Sundsvall, säger Magnus Lundh på Ånge Hyrverk som har ambulansverksamheten i Ånge. Totalt arbetar mellan 18 och 20 personer inom ambulansen i Ånge. Ambulanserna kör ungefär 86 transporter per månad, eller km per år. Bemanningen är minst en utbildad sjuksköterska och ambulanssjukvårdare per bil. I Fränsta finns räddningstjänstens personal att tillgå i väntan på ambulans (IVPA) där de gör vad de kan för den som blivit sjuk tills ambulansen kommer. /KK Magnus Lundh, Leif Nilsson, Ylva Lindström och Sigun Svelander arbetar hos ambulansen i Ånge. Julafton på Oasen På julafton har Oasen öppet från kl för alla ensamma som vill fira jul tillsammans med någon annan. Det finns många som är ensamma på julafton och det ska de inte behöva vara, säger Kjell Jonsson som tillsammans med Jörgen Strandell och Micke Engström ordnar julfirandet på Oasen Vi bjuder på julmat och trevlig gemenskap och alla är lika välkomna. Julmaten sponsras av företag i Ånge. Oasen ligger på Hemskogsvägen 9 A och är till vardags individ- och familjeomsorgens lokal för vuxenstöd. Tel Välkommen! Barngruppen Fjärilen Socialtjänsten erbjuder barn som har en anhörig som missbrukar eller har missbrukat alkohol, läkemedel och andra droger att delta i barngruppen Fjärilen. Barnen får lära sig om missbruk och hur det påverkar både den som har problem och de anhöriga som finns i dennes närhet, berättar Anna Lindberg-Larsson och Iris Andersson vid individ- och familjeomsorgsenheten. Barnen får bland annat veta att det finns andra barn i samma situation, att alla känslor är okej och att det inte är ditt fel att någon missbrukar. Programmet vänder sig till barn i åldrarna 9-12 år och pågår under 15 veckor, en eftermiddag i veckan. Varje träff har ett särskilt Anna Lindberg- Larsson och Iris Andersson vid individ- och familjeomsorgsenheten. tema. Barnen kommer till Fjärilen för att föräldrarna tycker att det behövs, om barnet lever med en missbrukande person i sin närhet, en förälder eller en annan anhörig. Deltagande i barngruppen Fjärilen erbjuds också alla barn som har en förälder som får behandling för eget missbruk. Skolhälsovården och skolpersonal är informerade om verksamheten. Verksamheten bedrivs i en lägenhet som hyrs av socialtjänsten i centrala Ånge. Nästa grupp startar i januari Vill du veta mer om barngruppen Fjärilen så är du välkommen att ringa Anna Lindberg-Larsson eller Iris Andersson på säkrast mellan kl E-post: Anna och Iris har tystnadsplikt. /KK 14 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

15 SOCIALT Arne Jones, vem var han? Vid Ålsta folkhögskola finns sedan några år konstnären Arne Jones hela arkiv med skisser, modeller och arbetsmaterial. Arne Jones var en av de största konstnärerna i Sverige på sin tid och står bakom otaliga offentliga utsmyckningar runtom i landet. Många av dem i sydligare delar av landet, men också till exempel vid Skönsbergs Folkets hus och på Sundsvalls sjukhus. Arne Jones föddes i Borgsjö och växte upp i Fränsta där hans föräldrar drev ett pensionat. Åren var han elev vid Ålsta Folkhögskola och träffade författaren Lars Ahlin, som blev en av hans bästa vänner. Under Ålstatiden utkristalliserade sig deras framtida yrkesval. Arne Joners fick intresse för konst och skulptur och Lars Ahlin blev författare. I det här huset där vi just nu förvarar Arne Jones arbetsmaterial bodde han och Lars Ahlin under sin studietid, berättar Nils G Johansson vid Ålsta Utvecklingscentrum. Det har vi fått veta efter att vi tog in hans material i huset. Tack vare hjälp med studiemedel från en lärare vid Ålsta kunde de två fortsätta sin utbildning i Stockholm. Arne Jones studerade vid Konstakademin, där han senare blev professor i skulptur under åren fick han Sergelpriset, det finaste pris man kan få som skulptör i Sverige. Enligt en byggnadslag som kom på 1940-talet ska en procent av byggkostnaden för en offentlig byggnad gå till offentlig utsmyckning, därför finns Jones, liksom många andra konstnärer, representerad i och vid många offentliga byggnader som kom till under uppbygganden av det svenska folkhemmet. Arne Jones dotter Ditte tog kontakt med oss på Ålsta för några år sedan när hon skulle flytta och inte längre kunde förvara materialet, berättar Nils G Johansson. Vi fick ta emot hela arkivet mot att vi skulle digitalisera, bevara och förvara det. Genom projektet Det öppnaste rummet pågår nu ett arbete med sortering, digitalisering och förberedelse inför uppbyggnaden av en databas, dokumentation och presentation av samlingen. Tanken är att materialet ska kunna användas för forskning, i utbildning och som inspiration för elever och andra konstnärer både på Ålsta och i andra konstutbildningar. Hela hans yrkesliv finns sparat, från skisser på baksidan till cigarrettaskar till pressklipp, korrespondens, bokföring och modeller av skulpturerna. Att så många aspekter från en konstnärs liv finns i samlingen gör den till ett värdefullt kulturarv, men också som dokumentation av ett stycke nutidshistoria, säger Nils G Johansson. För Ålsta folkhögskola är samlingen speciell eftersom det var här Arne Joners växte upp och här hans framgångsrika bana som konstnär började. Ett prov på hur materialet används i undervisningen på Ålsta folkhögskola finns i en ateljé där designeleverna med inspiration från materialet gjort ritningar och modeller på byggnader att förvara materialet i. Inom projektets ram genomförde konstnärerna och industridesignerna Kerttu Heiskanen och Eva Rask ett mycket uppmärksammat examensarbete vid LTK i Lund Det öppnaste rummet-att visa konst på nya sätt. Arbetet genomfördes vintern i samarbete med ÅlstaUtvecklingscentrum. FAKTA ÖPPNASTE RUMMET Det öppnaste rummet är dels ett verk av Jones, men också namnet på projektet som bevarar hans samling. Projektet som ägs av DetNyaNavet Ek.förening och drivs i samverkan med bl.a. Ålsta Folkhögskola, ABM-resurscentrum i Västernorrland, lokala företag och forskarstuderanden och designers vid tre av landets universitet och högskolor. Läs mer på under kultur och Arne Jones. /KK Skulpturen Spiralreflex finns i Skönsberg, Sundsvall. FOTO: PÄR HELANDER FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

16 FRAMTID ÅNGE MILJÖ LEDSTJÄRNORNA I KORTHET TYDLIGHET Jag vet vad jag ska göra. RESPEKTFULLHET Jag lyssnar och visar hänsyn till andra. DELAKTIGHET Jag är en viktig kugge i det stora hjulet. UTVECKLINGSBARHET Jag kan växa och vågar anta nya utmaningar. ANSVARSFULLHET Jag ser till att jag gör ett bra jobb. STOLTHET Min insats är av betydelse. KOMMUNCHEF GÖRAN FJELLSTRÖM LEDSTJÄRNOR en nyckel till framgång för Ånge kommun Det övergripande målet för kommunen är att ge en bra service. För att uppnå det finns sex ledstjärnor som alla anställda kan förhålla sig till i sitt dagliga arbete. Ledstjärnorna kommer från kommunens ledar- och medarbetarpolicy och är vägledande i den dagliga verksamheten, oavsett om man t ex arbetar inom skolan, omsorgen eller förvaltningen. Ånge kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Som medborgare möter du kommunen i olika sammanhang. Det kan vara när du lämnar dina barn på dagis. När du behöver hjälp att ta dig ut på arbetsmarknaden. När du behöver ett bollplank i frågor kring företagande för att nämna några. Kommunchef Göran Fjellström berättar för Framtid Ånge; Vi strävar efter att vara tydliga. Det ska vara kristallklart vem som har till uppgift att göra vad och åt vem. Något som ställer stora krav på öppen, rak och vilja till ömsesidig kommunikation. Göran vidareutvecklar; En tydlig omgivning ger bättre förutsättningar för alla att fokusera på rätt saker, det skapar ett lugn och en trygghet i det dagliga arbetet. Kommunens mål är att leverera en bra servcie och verksamheten är ständigt under lupp. Det gäller att ge invånarna valuta för skattepengarna. Mätningar och jämförelser av kvaliteten på servicen har gjorts. Och resultatet är positivt. Vi har fått bekräftat från olika källor att vi jämfört med andra erbjuder en god service av hög kvalitet. En spegling av att vi är på rätt spår. Och Göran är övertygad; Vi kan bli ännu bättre på att förklara, informera och hantera öppenheten i verksamheten. Den gemensamma plattformen i ledstjärnorna förtydligar hur vi förhåller oss till varandra, våra uppdrag och våra kunder. FAKTA GÖRAN FJELLSTRÖM Jobb... Kommunchef Ånge kommun Gift... Ja, Anna-Lena Barn... Två söner som är 13 resp 15 år. Fritid... Sportintresserad, mycket föreningsliv. Golfhandikapp... Ja Senast lästa bok.. Änglar & demoner av Dan Brown. /AJ 16 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

17 PROJEKT Bra idéer för att utveckla Medelpads landsbygd Projektet Mittland är ett LEADER-liknande projekt som rör hela Ånge kommun och församlingarna Sättna, Indal, Liden, Holm, Stöde, Tuna och Attmar i Sundsvalls kommun. Under 2005 och 2006 finns möjligheter att få del av EU-medel i ramprogrammet Mittland. RUBRIKERNA I PROGRAMMET ÄR: Landskapsvård. Främjande av turism och småföretagande. Utveckling av återkommande publikdragande arrangemang. Byutveckling/lokal utveckling. Skydd och bevarande av kulturarvet. Samverkan och kunskapsuppbyggnad för grundläggande behov för landsbygdens ekonomiska utveckling. VEM KAN SÖKA PROJEKTPENGAR I MITTLAND? Flera företag i samverkan, föreningar (gärna företag och föreningar tillsammans). Partnerskap kommer att prioriteras. GEOGRAFISKT ÄR PROJEKTET INDELAT I TVÅ OMRÅDEN: Kusten omfattar Indal, Sättna, Stöde, Tuna och Attmar församlingar i Sundsvalls kommun. Inlandet omfattar hela Ånge kommun samt Liden och Holms församlingar i Sundsvall. HUVUDREGEL Beslut om stöd fattas av en LAG-grupp (lokal aktionsgrupp) bestående av lika många representanter för den privata sektorn (företagen), den ideella sektorn (föreningslivet) och den offentliga sektorn (kommunerna). Direkt företagsstöd är inte tillåtet. Bidrag till fasta investeringar prövas extra noga. Miljöhänsyn och jämställdhet måste ingå i alla projekt. BEVILJADE PROJEKT Liden Wildlife Film Festival Pilgrimsleden S:t Olof Gusturleden rid & vandringsled En Stund Över Trädets väg Föreningspoolen i Ånge Föreningspoolen i Matfors Ungdomskraft och Utveckling Projektledarna Sirkku Heiskanen och Lena Schmidt hjälper dej om du har funderingar. Kansliets öppettider: Tis, ons, tors kl Adress Ålsta Folkhögskola - Norrgård, Box 13, Fränsta, tel: , fax: , LEADER - Samordnande aktiviteter för ekonomi på landsbygden /KK Välkommen Engla! I förra numret kunde ni läsa om Robert och Sussi som i väntans tider flyttat hem till kommunen. Den 4 oktober kom lilla Engla till världen. Hon mätte då 51 cm och vägde gram. Engla kommer, som alla våra nyfödda kommuninvånare, att få ett vackert handgjort kort tillsammans med ett litet silversmycke. Ett varmt grattis önskar redaktionen. /AJ GODA RÅD INFÖR JULEN från Räddningstjänsten Under hela december tänds levande ljus överallt. Statistiken visar att det under julmånaden inträffar ca 300 bränder. Den vanligaste brandorsaken är levande ljus Enkla råd inför advent och julfirandet Byt batteri i brandvarnaren Lämna aldrig levande ljus obevakade Använd ljusstakar av keramik eller metall Ställ inga ljus på tv:n Byt den gamla mossan i ljusstaken till obrännbart material som tex. vackra stenar FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

18 BOKTIPS MILJÖRUTAN BYGG- OCH MILJÖKONTORET INFORMERAR Lästips för mörka vinterkvällar Vad lätt det vore om radon var grönt Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din familjs hälsa. Som tur är kan du både enkelt och billigt själv mäta radonhalten i din bostad. Radon är en radioaktiv gas som allmänt finns i marken i större eller mindre mängder. Gasen kan tränga in i hus genom sprickor i grunden eller genom otäta golvbrunnar mm. Andra källor till förhöjda radonhalter i inomhusluften är byggnadsmaterialet eller dricksvattnet (främst bergborrade brunnar). Radon och dess sönderfallsprodukter s.k. radondöttrar varken syns, känns eller smakar. Höga halter av radon i inomhusluften utgör en hälsorisk. Socialstyrelsen har angivit att radongashalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 inomhusluft. Det kan vara svårt att bedöma vilka hus som har förhöjda halter. Mätning är därför viktigt att göra och det enda sättet att ta reda på om det finns radon i inomhusluften. Mätningen utförs med enkel utrustning och ska göras i två månader under oktober till april. Just nu pågår en kampanj från Boverket som syftar till att uppmärksamma om radonets verkningar och guida till en hälsosammare bostad. Mer information finns på hemsidorna för Radonguiden Boverket Socialstyrelsen se, och StatensStrålskyddsinstitut Kontakta Bygg-och miljökontoret för mer information om mätning, telefon (exp). Nu börjar eldningssäsongen! Många eldar med ved, även i tätorterna och det kan ge problem. Bygg- och miljökontoret får en hel del klagomål på att det luktar illa när grannarna eldar. Om du eldar med ved tänk på att bara elda med torrt och rent träbränsle och att inte pyrelda. DEN STORA SMÄLLEN. Axel Hellstenius. Fyra grabbar kallad ligan ligger på stranden. Det regnar och stranden ligger öde. Killarna tänder på en dynamitgubbe och lägger den i en soptunna. Pojkarna väntar men de hör ingen smäll. Då kommer några barn med sina mammor gående ner mot stranden och soptunnan där dynamiten ligger och fräser. Hur skall det hela sluta? DAGBOKEN Laura Trenter Dagboken är en fristående fortsättning på fotoalbumet. I dagboken firar Gilbert jul med mamma och hennes nya kille Micke i Västindien. Tur att bästa kompisen Linn och hennes familj ska följa med. Gilbert tycker att det är något mystiskt med Micke, men han kan inte komma på vad Gilbert och Linn hittar en gammal dagbok, i den finns ett mobilnummer till en kille som heter Micke. Plötsligt kommer de på att Micke inte är den han utger sig för att vara. Gilbert och Nina hamnar i ett äventyr bland sjörövare, smugglare skatter och en försvunnen kapten. KASPER BLIR SKADAD J Jensen Kasper är med i ett fotbollslag som heter BK Toppen. Idag ska vi träna inlägg säger tränaren. Kasper dribblar och sparkar sedan så hårt han kan in mot mål. Då känner han att det gör ont i foten. Foten behöver vila säger doktorn. Hur länge frågar Kasper? Två veckor säger doktorn. Hur ska det nu gå med matchen? Det finns många böcker om Kasper. I slutet av varje bok får man lära sig mer om fotboll. KVÄLLEN NÄR PAPPA LEKTE Ulf Stark Pappa brukar inte leka, men en kväll när mamma är borta kommer han på att de ska leka Gömma nyckel Pappa, Ulf och hans bror försöker hitta på kluriga ställen att gömma nyckeln på. I lampan, i blomman men Ulf gömmer den på det svåraste stället. SNURRAN OCH FJÄRRKONTROLLEN Eva Bergström Snurran och fjärrkontrollen, handlar om vem i familjen som äger fjärrkontrollen. Snurran menar förstås att den är hennes, men mamma, pappa och storebror tycker inte så. Snurran gör allt tillsammans med fjärrkontrollen; går till dagis, leker på gården och kissar i sandlådan trots att det är förbjudet, hälsar på grannen tant Rut och naturligtvis tittar på tv. En kväll är det en viktig fotbollsmatch på TV. Problem. Katastrof. Hur ska Snurran få se vad hon vill? DJÄVULEN BÄR PRADA. Lauren Weisberger Djävulen bär Prada är en skvallrig roman om modevärlden och en elak chef på en amerikansk modetidning. Andrea är en naiv småstadstjej som får jobb som assistent på tidningen. Ett arbete där hon får vara beredd på allt. Andrea försakar pojkvän, familj och vänner för att dygnet runt kunna ställa upp på chefens nycker. Till sist inser Andrea att det jobb som tusentals tjejer skulle gå över lik för håller på att ta livet av henne. Hon måste bestämma sig för om hon är beredd att sälja sin själ till djävulen. Författarinnan Lauren Weisberger kan sitt ämne, hon har bland annat arbetat som assistent på Vogue i New York 18 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

19 EVENEMANGSTIPS Evenemangstips 26 november 17 december Utställning. Stina Oskarsson från Nordingrå ställer ut sina verk i keramik. Samtidigt ställer Kicki Jeschke, Hallsta, ut sin textilkonst. Plats: Ånge Folkbibliotek Öppettider: må, to 11-19, tis, ons, fre 11-16, lö Telefon: december Revy - Garvsyra Biljetter: Plats: Folkets Hus, Ånge 11 december Julsångs- Café med Tommy John. Plats: Bybergets FolketsHus Tid: december Luciafirande i Ånge kyrka, köpmannaföreningen. Tid: december Dans till Blenders orkester. Plats: Folkets hus, Erikslund Tid: december Julens sånger tillsammans med Haverökören. Tid: Plats: Haverö kyrka. 23 december Julmusik i Torps kyrka Tid: kl och december Samling vid julkrubban i Ljungakyrkan kl och i Ånge kyrka kl Julfirande för ensamma på Oasen, Ånge, tel Tid: Midnattsmässa med kyrkokören i Borgsjö kyrka kl december Julotta i Torpshammars, Torps, Ånge och Haverö kyrka. Tid: kl december Hemvändarkväll. Plats: Mittlandia Julton, konsert med Peter och Ulf Nordwall (saxofon/piano) i Ånge kyrka Tid: kl december Elviskväll med Svennan. Plats: Mittlandia 31 december Trumpetkonsert med Åke Palo, Jan From, Ellinor Selin-Öberg. Tid: Torps kyrka kl Torpshammars kyrka kl januari Dans till Boogarts orkester Plats: Folkets Hus, Erikslund Tid: Telefon: januari 11 februari Utställning. Eva Friberg-Holmberg från Kvissleby ställer ut konst av trä, metall och olja samt smycken. Plats: Ånge Folkbibliotek Öppettider: må, to 11-19, tis, ons, fre 11-16, lö Telefon: januari Dans till Boogarts orkester. Plats: Folkets hus, Erikslund Tid: februari Hur får vi fler att flytta hit? En konferens för dig som arbetar med lokal utveckling i länet. Här får du möjlighet att få inspiration, utbyte och idéer på hur man kan arbeta för att få fler att flytta hit. Mer info: Anna Johansson Tid: Plats: Härnösands teater, lilla scen, 11 mars Non-stop dans. Preliminärt dans till Arvingarna och Date Plats: Folkets hus, Erikslund Tid: Telefon: mars 22 april Utställning. Retrospektiv utställning med Pär Jonssons skulpturer. Plats: Ånge Folkbibliotek Öppettider: mån, tor 11-19, tis, ons, fre 11-16, lör Telefon: Bio i Ånge söndagar och tisdagar Program finns på Bio i Ljungaverk. Program finns på klicka på Ljungaverk Se även händelsekalendern på Tejpa här! Ånge kommun Svarspost Kundnummer ÅNGE Tejpa här! Vik här! FRAMTI D ÅNG E DECEMBER

20 POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE Vi önskar alla våra läsare en alldeles underbar Jul och ett Gott Nytt År Redaktionen HJÄLP DIN KOMMUN ATT BLI BÄTTRE Du kan lämna förslag till förbättringar, och framföra kritik eller ha synpunkter på olika företeelser. Du kan också ställa frågor och ge beröm. Blanketter finns vid kommunens serviceställen, på kommunkontoret i Ånge och Samservice i Fränsta. Du kan också fylla i formuläret här nedanför eller på kommunens hemsida Om du vill ha en blankett hemskickad ring 0690/ Skriv in det du vill framföra och vilken verksamhet och enhet det gäller. Inom 2 veckor ska du få svar om du anger detta. Du kan vara anonym, men då får du inget svar. Jag tycker... Vilken typ av synpunkt? Förslag Klagomål/kritik Fråga Beröm Synpunkt Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det: Skriv ner ditt förslag, klagomål/kritik, beröm, din fråga eller synpunkt: Om du vill ha svar kryssa i rutan! Vilken kontaktform föredrar du? Brev Mail Telefon Klipp, vik ihop, tejpa och skicka in talongen. Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-postadress: Vanligen är post till kommunen offentlig, vem som helst kan begära att få se den. Vid speciella skäl kan den sekretessbeläggas. För administration kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL 1998:04). 20 FRAMTI D ÅNG E DECEMBER 2005

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Nr Nr 63 80 oktober april 2007 2012 Verksamhetsledaren Hej du medlem! En ny teaterhöst har dragit igång i lokstallarna. Nya gruppkonstellationer och nybörjare samsas

Läs mer

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson Arbetsmaterial till God död jul Skriven av: Inger Frimansson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken God död jul. Det ska vara ett stöd för er som läser tillsammans i en grupp, studiecirkel eller

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

HEMABinfo. Festivalsommar i Härnösand NYA. Älands avfallsanläggning. Temadag med Ehrenberg. Fler får tillgång NR 2 2010

HEMABinfo. Festivalsommar i Härnösand NYA. Älands avfallsanläggning. Temadag med Ehrenberg. Fler får tillgång NR 2 2010 O NYA OM VAD VI GÖR FÖR DIG SOM KUND HEMABinfo NR 2 2010 Shake, Andreas Johnson, Linda Bengtzing, Wallmans Salonger och Scotts kommer alla till Mellanholmen i sommar. Festivalsommar i Härnösand Boka redan

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Fackbok (barn & ungdom)

Fackbok (barn & ungdom) Äntligen är vi åter med nya boktips lagom till sportlovet. Hoppas alla lässugna får möjlighet att läsa lite nya böcker nu när ni är lediga. Denna gång tipsar vi om lite nytt lättläst och annat smått och

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget!

Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare. Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Ringmuren och igelkotten gör ett lysande jobb. Nu kan du designa gotlänningarnas nya livräddare Vinn 10 000 kr till klassen/ laget! Att synas, är att finnas 40 procent av alla trafikolyckor där gående

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 januari - lördag 11 februari

barnhemmet i muang mai tisdag 24 januari - lördag 11 februari barnhemmet i muang mai tisdag 24 januari - lördag 11 februari Jokk blev kvar länge på sjukhuset men har äntligen kommit hem. Vi har haft invigning av lekplatsen. Mia, Lasse, Fred, Oscar och Sandra har

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1 Byablad Nr 1 2011 Lannavaara minneskyrka Torsdagen den 2/6 kl. 12.00 samt 17.00 är det Laestadianska samlingar i Lannavaara kyrka. Söndagen den 12/6 kl. 11.00 är det söndagsmässa i Lannavaara kyrka. Aktiviteter

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor 1 (7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, torsdag den 8 oktober 2009, kl. 09.00-10.05 Birgitta Bolin, ordförande Sven Johansson Bengt Danielsson Birgitta Vistrand

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

BABBEL. Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 4, 2009

BABBEL. Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 4, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 4, 2009 Anställd tomte som bor i huset har inte fått någon julgröt har ingen julmat allting ligger i frysen. Hanna och Veronica RADHUS FÖR FÅGLAR BYGGS

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Ord Arbeta med ord Motsatser: Välj ut femton ord ur ordlistan i slutet av boken. Ta reda på vilka ord som är deras motsatser. Synonymer: Ta

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer