SPAX Dalarna. SPAX. Ger både trygghet och möjligheter. Produktblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPAX Dalarna. SPAX. Ger både trygghet och möjligheter. Produktblad"

Transkript

1 Produktblad SPAX Dalarna BAS MAX Goda förutsättningar för en återhämtning för de utvalda företagen med anknytning till regionen. SPAX Dalarna löper på fem år och består av en korg av bolag med betydande verksamhet i Dalarna. Aktiekorg med konkurrenskraftiga och välpositionerade företag i respektive sektor Aktiekorg med förutsättningar till överavkastning En fortsatt osäkerhet kring den globala ekonomin kan förskjuta återhämtningen på börserna Fördjupad kreditoro kan dämpa investeringsväxten SPAX Dalarna löper på fem år och är kopplad till kursutvecklingen för en aktiekorg bestående av 7 bolag med en omfattande och betydelsefull verksamhet i Dalarna. Om marknaden En gradvis återhämtning av den globala konjunkturen återspeglas i en stigande världshandel. Detta ger även en stigande efterfrågan på råvaror och råvarunära produkter. Svenska företag är, generellt, väl positionerade inom respektive sektor med en god geografisk diversifiering. I det korta perspektivet ger därtill en undervärderad krona ytterligare en konkurrensfördel. Sammantaget ger detta, på något längre sikt, goda förutsättningar för en marknadsmässig återhämtning för de utvalda svenska företagen. Indexerad historisk utveckling 35 Aktiekorg OMX Index MSCI World Index I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för aktiekorgen och som jämförelse visas ett välkänt svenskt respektive globalt aktieindex. Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. SPAX Dalarna - en placering med fokus på Dalarna Vi har något som är alldeles unikt vi verkar för bygden och vi driver vår verksamhet i företagsformen Sparbank. Det innebär att vi, till skillnad mot andra banker, inte har några aktieägare som tar del av bankens överskott. Våra vinstmedel stannar kvar i våra regioner och används för att investera i och utveckla ändamål som berikar allmänheten, samhället och näringslivet. Det gynnar både tillväxten och våra kunder. Tillsammans verkar vi för en positiv utveckling av Dalarna och att utifrån vårt perspektiv ta fram produkter som stödjer den. SPAX Dalarna placerar i företag med en omfattande och betydelsefull verksamhet i Dalarna. Företagen är viktiga för näringslivet och stora arbetsgivare. Vi ser ljust på framtiden! Upptäck den tillsammans med oss och alla våra fördelar. Välkommen till något av våra kontor eller Telefonbanken. I samarbete med

2 Så beräknas avkastningen Avkastningen i SPAX Dalarna är beroende av utvecklingen för en aktiekorg bestående av 7 bolag, ABB, Boliden, Clas Ohlson, Outokumpu, SkiStar, SSAB och Stora Enso. Respektive företag har olika vikt i korgen. Avkastningen motsvaras av aktiekorgens procentuella uppgång multiplicerat med deltagandegraden och nominellt belopp. Deltagandegraden uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen av aktiekorgen mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde. Startvärde baseras på respektive akties stängningskurs under löptidens första tre dagar. Slutvärde för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av aktiekorgens värde avläst en gång i månaden under löptidens sista år (13 avläsningstillfällen). Vid beräkning av aktiekorgens slutvärde kommer varje enskild akties värdeökning att maximalt uppgå till 9 1 procent. Eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt kan slutvärdet bli högre eller lägre än aktiekorgens faktiska stängningsvärde på slutdagen. Oavsett korgens utveckling får du alltid lägst tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Exempel på avkastningsberäkning Aktie Utveckling Justerad utveckling* 1 4 % 4 % Bolagen i SPAX Dalarna Bolag Bransch Vikt ABB Industri 2 % Boliden Material 5 % Clas Ohlson Sällanköpsvaror 1 % Outokumpu Material 2 % SkiStar Sällanköpsvaror 5 % SSAB Material 2 % Stora Enso Material 2 % Om andrahandsmarknaden Värdet på andrahandsmarknaden för SPAX Dalarna påverkas positivt vid stigande aktiekurser, förväntningar om högre volatilitet, lägre svenska räntor och ju högre indexvalutans ränta är jämfört med den svenska räntan. En motsatt utveckling påverkar värdet negativt. Hur stor påverkan på marknadskursen nämnda faktorer har beror på deltagandegrad, återstående löptid och aktuell aktiekurs i förhållande till startvärdet på startdagen och den enskilda aktiens begränsning avseende maximal värdeökning på 9 1 procent. Exempelvis har en ränteförändring mindre betydelse ju kortare löptid som återstår och en positiv indexförändring kan ha mycket liten eller ingen betydelse för marknadsvärdet om indexvärde ändå är lägre än startvärde och återstående löptid är kort. osv t o m % -15 % % 95 % 4 73 % 73 % * Vid beräkning av slutvärde kommer varje enskild akties värdeökning att maximalt uppgå till 9-1 procent, antagande i exemplet är 95 procent. Maximal värdeökning fastställs den 14 oktober 29 Exempel på resultat vid olika indexförändringar Indexförändring Placerat belopp (inklusive courtage) Återbetalt belopp Vinst (Kr) Avkastning per år inkl courtage BAS MAX BAS MAX BAS MAX BAS MAX 5 % 1 15 kr kr 13 5 kr 16 kr kr kr 5,8 % 7,4 % 25 % 1 15 kr kr kr 13 kr 1 6 kr kr 3, % 3,1 % % 1 15 kr kr 1 kr 1 kr -15 kr kr -,3 % -2,2 % -25 % 1 15 kr kr 1 kr 1 kr -15 kr kr -,3 % -2,2 % * Antagen deltagandegrad för BAS 7 % och för MAX 12 %

3 Köpa och sälja Fullständigt ifylld anmälningssedel ska senast den 9 oktober 29 lämnas till något av Dalarnas sparbankers kontor. Anmälan kan även göras genom telefonbanken senast söndagen den 11 oktober 29. Anmälan ska innehålla uppgift om vald serie, tecknat nominellt belopp, personuppgifter, VP-konto/depå samt konto i banken som beloppet jämte courtage automatiskt kan dras ifrån. Lånet kommer att registreras hos Euroclear Sweden AB, tidigare VPC, och tas upp till handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB på listan OMX STO Retail Bonds Structured Products. Även om löptiden är cirka fem år är pengarna inte låsta. Banken kommer löpande ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under normala marknadsförhållanden. Kontakt uppgifter Bjursås Sparbank Tel Leksands Sparbank Tel Norrbärke Sparbank Tel Södra Dalarnas Sparbank Tel Fakta Teckningsperiod: 26 augusti 9 oktober 29 Likvid: Löptid: Lägsta teckningsbelopp: Teckningskurs: Placerat belopp (likvidbelopp): Underliggande marknad*: Deltagandegrad: Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och med 13 oktober 29 kl 7. Cirka 5 år 5 kronor för serie A 5 5 kronor för serie B 1 % för serie A 11 % för serie B 1 kronor per obligation för serie A 1 1 kronor per obligation för serie B Courtage tillkommer 7 bolag med anknytning till Dalarna Indikativt 6 8 % för serie A och % för serie B. Fastställs 14 oktober 29 Startdag: 16 oktober 29 Slutdag: 15 oktober 214 Återbetalningsdag: 28 oktober 214 Startvärde: Slutvärde: Ett genomsnitt av respektive akties stängningskurs under löptidens 3 första dagar. Mäts månadsvis sista året (15 oktober oktober 214). Vid beräkning av slutvärde kommer varje enskild akties värdeökning att maximalt uppgå till 9 1 procent. Kostnader (courtage): 1,5 % av satsat kapital, dock lägst 15 kronor Återbetalningskurs: BAS Lägst 1 % av nominellt belopp MAX Fullständiga villkor Detta dokument innehåller en översiktlig beskrivning av SPAX Dalarna. Prospekt och Slutliga Villkor har offentliggjorts och finns tillgängliga på respektive Sparbanks hemsida. IP-spar: Benämningar: Beskattning: Emittent: Andrahandsmarknad: Godkänd placering i individuellt pensionsspar samt Kapitalspar Depå Kortnamn: SWEODAL1 (serie A) och SWEODAL2 (serie B) VPC-beteckning: AIO544A och AIO544B I Slutliga Villkor ges en kortfattad redogörelse av skatteaspekter Swedbank AB Banken kommer löpande ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under normala marknadsförhållanden * För mer information om marknad se Slutliga Villkor för lånet. Teckenförklaringar BAS Med alternativ BAS får du alltid som lägst tillbaka det nominella beloppet (satsat kapital exklusive courtage) på återbetalningsdagen. Om värdet på underligg ande tillgång stiger, ökar din avkastning då den är relaterad till kursuppgången. Med alternativ PLUS får du alltid tillbaka mer än dina satsade pengar (exklusive courtage). Du går plus och vet på förhand vilken den minsta ökningen blir. Den möjliga avkastningen kan vara förutbestämd och begränsad. MAX Med alternativ MAX får möjlighet till ännu högre avkastning genom att du, utöver nominellt belopp, betalar en viss överkurs. Du får som alltid lägst tillbaka det nominella beloppet (exklusive courtage) på återbetalningsdagen. SPAX märkta med symbolen för marknad är direktkopplade till en eller flera bestämda marknader. De ger bra avkastning om marknaden går upp och passar när du har en positiv marknadstro. En räntenära SPAX kan jämföras med andra räntebärande placeringar, till exempel ett bankkonto, men med större möjligheter. En räntenära SPAX passar när du har en försiktig marknadstro. Strategi innebär att din SPAX bygger på metod och urval. Kan ge bra avkastning oberoende av hur den underliggande marknaden utvecklas. Passar när du har en neutral marknadstro.

4 ABB ABB är ett kraft- och automationsföretag verksamt i omkring hundra länder. Bolagets största marknad är Europa, som står för knappt hälften av omsättningen. SkiStar SkiStar äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Kärnverksamheten är alpin skidåkning ABB SkiStar Boliden Boliden är ett metallföretag vars verksamhet omfattar prospektering, gruvor, smältverk och återvinning. Bolaget inriktar sig huvudsakligen mot zink och koppar, men man framställer även bly, guld och silver. SSAB SSAB tillverkar höghållfast tunnplåt och kylda stål. Största marknaderna för SSAB är Sverige och USA, som står för en fjärdedel var av omsättningen. Boliden SSAB Clas Ohlson Clas Ohlson är en varuhuskedja som säljer produkter inom hus och hem, teknik och hobby. I produktsortimentet ingår bland annat verktyg, elektronik, biltillbehör, järn- och hobbyartiklar, maskiner, eltillbehör och kontorsmateriel. Stora Enso Stora Enso är en integrerad pappers-, packnings- och skogsproduktsföretag som producerar publikationer och fint papper, papperskartong och skogsprodukter. 14 Stora Enso Clas Ohlson Outokumpu Outokumpu är ett världsledande rostfritt stål och teknologiföretag. Deras vision är att vara den obestridda ettan inom rostfritt stål. Outokumpu

5 Mer om marknaden - Omvärldsanalys Konjunkturnedgången bromsar in Nedgången i den globala konjunkturen visar allt mer samstämmiga tecken på att bromsa in. Rekordlåga räntor och stimulanspaket får allt större genomslag samtidigt som den snabba lagerneddragningen inom industrin går mot sitt slut. Fallet i industrins order- och produktionsdata avtar snabbt och nedgången inom detaljhandelsförsäljningen mattas. Tydligast är tecknen inom vissa asiatiska ekonomier men även inom OECD- området och Latinamerika är indikationerna tydliga. Prissättningen på de finansiella marknaderna visar samtidigt att riskaptiten stigit. Ljusare framtidsutsikter Gemensamt är också att företagens och hushållens framtidsutsikter visar en tydlig återhämtning sedan bottennoteringarna i mars. Inte minst har industrins bedömning över orderingång och produktionsutveckling förbättrats. Sammantaget indikerar de senaste månadernas ekonomiska data konjunkturell bottenkänning. Stimulansåtgärderna ger effekt Kring styrkan och förloppet i återhämtningen finns fortfarande en rad frågetecken. Att den mycket expansiva ekonomiska politiken får ett allt större genomslag är tydligt. Det är emellertid mycket svårt att fastställa hur stor del av den bättre tillväxten som förklaras av stimulansåtgärderna. Att genomslaget är betydande i många länder och sektorer är dock klart. Låga korträntor består Sammantaget innebär detta en svår balansgång för den ekonomiska politiken, med behovet av en återgång till en mer balanserad ekonomisk politik å ena sidan. Å den andra sidan kvarstår behovet av stimulans för att säkerställa en uthållig återhämtning av arbetsmarknaderna och därmed hushållens disponibla inkomster samt de privata investeringarna. Kortsiktigt talar detta för en fortsatt mycket expansiv ekonomisk politik världen över. Låga korträntor kommer därmed att bestå samtidigt som finanspolitiken förblir expansiv. Utbudet av statspapper fortsätter således att stiga i takt med att budgetunderskotten ökar. Utdragen återhämtning Samtidigt som allt fler tidiga konjunkturindikatorer visar att den värsta nedgången ligger bakom oss räknar vi med en utdragen återhämtning. Den ihållande försvagningen av arbetsmarknaderna världen över verkar återhållande på konsumtionen. Även privata investeringar kommer att utvecklas svagt under lång tid. Fortsatt svag tillväxt de närmaste kvartalen innebär också en svag underliggande utveckling av världshandeln. Fokus på energi, infrastruktur och miljö Såväl utfallsdata som prognoser visar samtidigt på en allt mer olikartad utveckling mellan olika länder och regioner. Även den sektoriella utvecklingen skiljer sig allt tydligare. Detta förstärker bilden av att den globala ekonomin står inför en lång period av omfattande strukturomvandling, både geografiskt och sektoriellt. Sektorer med snabbt stigande uppmärksamhet är energi, infrastruktur och miljö. Detta tillsammans med hög tillväxt och snabb urbanisering i befolkningsrika tillväxtländer en faktorer som talar för god efterfrågan på insatsvaror till bl a investeringsvaru-, bygg- och anläggningsindustrin. Stigande råvarupriser En olikartad regional tillväxtutveckling får även stöd i det senaste halvårets utvecklingen på råvarumarknaderna, med betydande skillnader mellan de olika råvarusektorerma där råvaror med efterfrågan från tillväxtländerna gynnats det senaste halvåret. Gemensamt är dock att råvarupriserna stigit sig från bottennoteringarna i början av året. Något som även ger stöd till råvaruproducerande företag eller företag med råvarunära produktion.

6 Detta är SPAX Allmänt SPAX är ett samlingsbegrepp för aktieindexobligationer och liknande obligationer utgivna av Swedbank. Avkastningen för SPAX är beroende av värdeutvecklingen för ett eller flera tillgångsslag, till exempel aktier, räntor, råvaror eller valutor. Banken ger regelbundet ut SPAX med olika löptid och konstruktion. SPAX kan köpas under bestämda teckningsperioder. SPAX tecknas till nominellt belopp (kurs 1 procent) eller i vissa fall till överkurs (till exempel kurs 11 procent), det så kallade MAX-alternativet inom SPAX. Löptiden för SPAX varierar men är normalt ett till fem år. Vid löptidens slut återbetalar Swedbank alltid obligationens nominella belopp. Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, utbetalas också normalt vid löptidens slut om förutsättningarna för avkastning är uppfyllda. Den vanligaste formen av SPAX är där avkastningen beräknas genom att nominellt belopp multipliceras med det underliggande tillgångsslagets procentuella värdeökning och den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden, som anger hur stor del av den procentuella värdeförändringen som påverkar avkastningen, fastställs vid löptidens början och kan i det särskilda fallet vara större eller mindre än 1 procent. Utöver den vanligaste formen av SPAX, som nu beskrivits, förekommer en rad olika varianter med delvis annan avkastningsberäkning. Andrahandsmarknad SPAX är börsnoterad och kan därför säljas till aktuell marknadskurs under löptiden. För att underlätta försäljning anger Swedbank köpkurs och om banken själv är innehavare, även säljkurs. Om det är omöjligt att beräkna marknadsvärde eller om detta är förenat med stor osäkerhet, kan banken begränsa sin handel i SPAX. De faktorer som påverkar värdet på en investering i SPAX framgår av Prospektets avsnitt Riskfaktorer på sidan 8 och följande. Kortfattat kan nämnas att värdet på SPAX är beroende av den svenska och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen för underliggande tillgångsslag (till exempel aktieindex eller motsvarande) samt svängningarna i värdet på underliggande tillgångsslag (den så kallade volatiliteten) samt återstående löptid. Dessutom påverkas kursen av hur lätt det är att köpa och sälja underliggande tillgångsslag, det vill säga likviditeten. En bättre likviditet innebär effektivare marknad och bättre prissättning, vilket ger mindre skillnad mellan köp- och säljkurs, den så kallade spreaden. En sämre likviditet i underliggande tillgångsslag kan därför innebära att skillnaden mellan köp- och säljkurs för SPAX kan vara signifikant större jämfört med andra placeringar. Bankens ansvar, riskhanteringsmarginal och fullständiga villkor Den bedömning av underliggande marknads utveckling som återfinns i detta dokument är gjord i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut. Banken påtar sig inget ansvar för fullständighet. Intresserade placerare rekommenderas att använda sig av ett sådant omfattande och allsidigt beslutsunderlag som bedöms nödvändigt. Banken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen och ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren. Intresserade placerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av placeringen och den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Obligationens konstruktion innebär att att banken har iklätt sig ett åtagande som avviker från traditionell upplåning. Banken har härigenom påtagit sig en risk som banken måste hantera aktivt. Beroende på hur väl banken lyckas med detta uppkommer en riskhanteringsmarginal för banken som kan vara såväl positiv som negativ. Det exakta utfallet av denna marginal kan fastställas först i efterhand på obligationens återbetalningsdag. Baserat på historiska värden för liknande obligationer uppskattar banken att den förväntade riskhanteringsmarginalen på årsbasis för denna obligation uppgår till mellan,4 och,9 procent av emitterat belopp. Materialet i detta dokument är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Dokumentet ingår inte heller som en del av Prospektet vilket tillsammans med Slutliga Villkor har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida: swedbank.se/spax. Risker Med SPAX tar kunden en förhållandevis låg risk. Den risk kunden tar är i förväg begränsad och överblickbar. Risken vid köp av SPAX består huvudsakligen dels i en risk som följer av att vara kreditexponerad mot Swedbank, dels i en risk för det specifika värdepappret. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att banken kan uppfylla sina åtaganden. Bland de faktorer som avgör om Swedbank kan uppfylla sina åtaganden finns kreditrisk och finansiell risk i bankens positioner, operativa risker och ändringar i legala förutsättningar. Dessa och andra faktorer finns beskrivna i bankens Prospekt. Den statliga insättningsgarantin gäller inte vid en placering i SPAX. Utfallet av en placering i SPAX är beroende av utvecklingen på den underliggande marknad (aktie-, ränte-, råvaru- valuta- eller kreditmarknad) till vilken placeringen är kopplad. Underliggande marknad kan bli föremål för kraftiga svängningar som får stor inverkan på värdet av en placering i SPAX. Underliggande marknads historiska svängningar framgår av diagram i detta produktblad. Beträffande likviditets- och prissättningsrisk som uppkommer under löptiden - se ovan under rubriken Andrahandsmarknad. Det ovanstående är inte en uttömmande redogörelse och presumtiva investerare uppmanas att läsa Swedbanks Prospekt och Slutliga Villkor på bankens hemsida: swedbank.se/spax.