SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar."

Transkript

1 SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

2 DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare ger råd om diversifiering rekommenderar de ofta investeringar i olika branscher, marknader och tillgångslag. En bred aktieportfölj med läkemedels-, verkstads-, och telekomaktier brukar anses ge en bra riskspridning. Lägger du till en Europafond, en Rysslandsfond och räntepapper uppnår du en god tillgångsallokering. Men stämmer verkligen det? Nja, inte helt säkert Diversifieringsstrategin ovan är bra, men räcker sällan hela vägen, eftersom tillgångsslagen i stor utsträckning korrelerar med varandra och med värdepappershandeln på börsen. För att uppnå diversifiering på riktigt krävs alternativa tillgångsslag i investeringsportföljen. Alternativa i den mening att de inte följer börsens upp- och nedgångar. Det kan röra sig om fastigheter, private equity, råvaror eller dylikt. Tillgångar som i mycket lite utsträckning korrelerar med börsen. Lägger man in fastigheter i sin portfölj så är det bevisat att man sänker sin risk samtidigt som man behåller eller ökar sin avkastning. Därför är fastighetsinvesteringar inte bara ett komplement, utan en nödvändig ingrediens i varje välallokerad investeringsportfölj. Vi förmedlar investeringar med målsättningen att skapa bättre avkastning än banken med lägre risk än börsen. Välkommen att investera. Dan Astrén CEO Vision: Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. Identifiera de främsta fastighetsinvesteringarna på marknaden och göra dessa tillgängliga för en bredare publik. 2

3 SÅ HÄR ARBETAR VI Produktutveckling är kärnan i vår kompetens. Vår framgång bygger på god omvärldsanalys, en flexibel och snabbrörlig organisation, samt vår förmåga att identifiera bra möjligheter globalt. Vi marknadsför oss främst genom det nätverk som finns omkring oss. Våra kunder upplever ett starkt mervärde i att vara kopplade till ett investerarnätverk med tillgång till kompetens, kontakter och kapital. Rådgivning sker till fastighetsägare och investerare avseende hur man bäst allokerar tillgångar och maximerar värdet i portföljen. Våra kunder är allt ifrån internationella institutionella investerare till lokala investerare. Förvaltning sker dels genom egen ekonomiavdelning, dels genom externt samarbete för teknisk fastighetsförvaltning. Vi erbjuder helhetslösning med förvaltning kring de investeringar vi identifierar. Genom en effektiv förvaltning skapas värden för kunden, såväl som för bolaget. ERFARENHETER SIG-koncernen består av ett tiotal bolag inom vård & omsorg, utveckling och internationella investeringar. Omsättningen uppgår till 23 mkr för Vi äger och förvaltar fastigheter för ca 150 mkr i Sverige. Totalt har SIG genom åren förmedlat investeringar för en halv miljard kronor varav ca hälften i USA. På våra kontor i Malmö och Stockholm arbetar idag totalt nio medarbetare. I Sverige har ca 500 kunder investerat i någon av våra produkter. Vårt nyhetsbrev når investerare i Skandinavien och vår Investeringsskola online har genomgåtts av personer. Vi har hjälpt kunder att investera i över 350 lägenheter i Florida. VÄRDERINGAR Långsiktighet SIG arbetar för långsiktiga och varaktiga kundrelationer där vi är kundens partner, nu och i framtiden. PRODUKTUTVECKLING MARKNADSFÖRING RÅDGIVNING FÖRVALTNING Öppenhet Vi arbetar med en ärlig och balanserad rådgivning som öppet redovisar risker, möjligheter och kostnader. Trovärdighet Med hög trovärdighet i allt vi gör skapar vi trygghet för våra investerare. Därför presenterar vi endast projekt som överensstämmer med vår vision och affärsidé att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. Effektivitet SIG strävar efter effektiva och moderna processer såväl internt som externt. Genom att vara effektiv och innovativ sparar vi bland annat miljön, kapital och tid och använder mindre resurser för mer resultat. Etik Vi investerar alltid i projekt på ett etiskt riktigt sätt så att SIG blir en tillgång i den lokala situationen och bidrar till samhällsutveckling. 3

4 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN SIG USA Svenska Investeringsgruppen har varit aktiva i USA sedan slutet av Vi har hjälpt våra kunder placera ca 250 mkr på bostadsmarknaden i Florida. Främst har det rört sig om lägenheter som hyrs ut på långa kontrakt för att generera kassaflöden. Idag, fyra år efter amerikanska bostadskraschen, ser vi stora förändringar på marknaden i Florida. Priserna har under 2011 och 2012 börjat stiga i samtliga större städer i Florida och omsättningen av enfamiljshus har ökat. Samtidigt finns det alltjämt ett mycket stort utbud av fastigheter på obestånd, sk distressed properties. Dessa kan endast förvärvas kontant och är således inte tillgängliga för vanliga husköpare. En möjlighet uppstår då för investerare med god tillgång på kontanter, då prisskillnaden mellan vad ett hus kan förvärvas för av en bank och vad det kan säljas för på den öppna marknaden är ansenlig. För att kunna dra nytta av denna möjlighet krävs ett starkt lokalt nätverk, god lokal kännedom och en viss mängd kapital. SIG har under fyra år byggt upp ett sådant nätverk och lokal kännedom och är mycket väl positionerade för att kunna dra nytta av de möjligheter som uppstår i detta mycket intressanta skede på bostadsmarknaden i Florida och andra delar av USA. 4

5 SIG OMSORG Investeringar i svenska vårdfastigheter är ett sätt att skapa en trygg passiv inkomst från hyresintäkter. SIG har idag tre portföljer som förvärvat vårdfastigheter till ett totalt värde av 150 mkr. Segmentet kännetecknas av långa hyreskontrakt, solida hyresgäster och därmed stabila kassaflöden. Kommuner och vårdbolag är i allt mindre utsträckning intresserade av att binda kapital i fastigheter och föredrar generellt att hyra. Intresset för vårdfastigheter ökar också och priserna är på väg uppåt. Samtidigt är ägandet av vårdfastigheter fragmenterat och det finns goda möjligheter att förvärva styckefastigheter till attraktiva priser. Dessa fastigheter kommer sällan ut på den öppna marknaden utan förmedlas via nätverk. SIG har genom vårt nätverk och nära samarbete med stora vårdbolag tillgång till ett antal attraktiva fastigheter. En investering i svenska vårdfastigheter innebär en möjlighet till stabila kassaflöden och relativt hög avkastning i förhållande till risk. En framtida konsolidering på marknaden innebär också möjlighet till kapitaltillväxt på sikt. SIG UTVECKLING SIG Utveckling är Svenska Investeringsgruppens portföljer för investeringar i fastighetsutveckling på den svenska bostadsmarknaden. Vi investerar i olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt från bryggfinansieringar till produktion av studentbostäder. Investeringarna kännetecknas ofta av något kortare löptider och höga marginaler. Samtidigt är riskerna ofta högre. SIG söker hela tiden spännande projekt att investera i. Vi är kräsna och söker höga marginaler till så låg risk som möjligt. 5

6 SIG SPANIEN Priserna på den spanska fastighetsmarknaden har sjunkit avsevärt sedan Det råder stor osäkerhet kring den spanska ekonomins framtid och fastighetsmarknadens utveckling. På vissa spanska marknader kommer efterfrågan huvudsakligen från utländska köpare. Ett exempel på en sådan marknad är Costa Del Sol. För den som vill förvärva ett semesterboende här finns det goda möjligheter att investera i prisvärda objekt. SIG bevakar den spanska marknaden och söker konstant efter intressanta förädlingsprojekt, framförallt i och runt Marbella. RISKPROFILER Svenska Investeringsgruppen delar in fastighetsinvesteringar i olika kategorier utifrån risk och avkastning. I kategorierna Core och Core Plus ligger fokus på uthyrning och stabil avkastning. Riskerna bedöms som förhållandevis låga och det rör sig oftast om långsiktiga investeringar. I kategorierna Value Added och Opportunistic ligger fokus på kapitaltillväxt genom bland annat förädling och nyproduktion. Riskerna bedöms som högre, avkastningskraven är högre, och investeringshorisonten ofta något kortare. 20+% Avkastning 15% 12% 8% 6% CORE Stora prestigefastigheter, centralt belägna affärsområden, långa hyreskontrakt, starka hyresgäster. CORE PLUS Stabila fastigheter som genererar stabila inkomster. VALUE ADDED Fastigheter med potentiell uppsida genom värdeökande förvaltning. OPPORTUNISTIC Outnyttjad tillgång i behov av ompositionering. Risk CORE CORE PLUS VALUE ADDED OPPORTUNISTIC Balanserad passiv Balanserad aktiv Tillväxt RISK Låg Låg-Medel Låg-Medel Medel-Hög MÅLAVKASTNING 6-9% 9-12% 12-18% +18% AVKASTNINGENS Direktavkastning Direktavkastning Direktavkasting Kapitaltillväxt BESTÅNDSDELAR + Kapitaltillväxt + Kapitaltillväxt INVESTERINGCYKEL 10+ år 5-7 år 5-7 år 5 år eller mindre 6

7 SIG CUSTOM Svenska Investeringsgruppen har stor erfarenhet och väl utbyggda nätverk på flera fastighetsmarknader, däribland Sverige och USA. Utöver de produkter vi erbjuder alla våra kunder, hjälper vi till att investera i fastigheter utifrån specifika krav. Exempel på detta är vårdfastigheter i Sverige, kommersiella fastigheter i Florida, utvecklingsprojekt i och utanför Sverige. Vi bistår även med kapital för olika typer av fastighetsprojekt, om vi gör bedömningen att projektet är intressant för oss och våra kunder. Denna verksamhet styrs av kundens önskemål gällande marknad, fastighetstyp, avkastningskrav och investeringshorisont, samt vårt commitment till att hitta marknadens bästa fastighetsinvesteringar. Om du har kapital som du vill investera eller är i behov av kapital för genomförande av fastighetsprojekt, finns SIGs rådgivare tillgängliga för förutsättninglösa diskussioner. HISTORISK AVKASTNING INVESTERING AVKASTNING TYP SIG Omsorg 1 (aug-10 juni-12): + 22% Core + SIG Omsorg 2 (2012): + 8,6% Core + SIG Omsorg 3 (2012): + 9,6% Core + SIG Utveckling 1 (prognos 2012): + 20% Opportunistic SIG Utveckling 2 (prognos 2012): + 12% Opportunistic SIG USA Fond 1 (prognos 2013): + 14% Value Add Genomsnittsavkastningen från kunder som investerat i Florida genom oss är 7,5% exklusive värdetillväxt. 7

8 BÄTTRE AVKASTNING ÄN BANKEN, LÄGRE RISK ÄN BÖRSEN. Svenska Investeringsgruppen grundades 2007 med ambitionen att göra fastighetsinvesteringar tillgängliga för en bredare publik. Företagets vision är att berika människor genom att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. Idag erbjuder SIG alternativa investeringar i främst fastigheter. Dessa korrelerar i mycket liten utsträckning med värdepappersmarknader och är ett nödvändigt komplement i en välbalanserad investeringsportfölj. Vi erbjuder investeringsmöjligheter i flera olika fastighetssegment i och utanför Sverige. Svenska Investeringsgruppen Postadress: Stortorget 13 A Malmö, Sweden Malmö Besöksadress: Stortorget 13 A Telefon: Stockholm Besöksadress: Sturegatan 32 Telefon: Internet