Rapport Uppföljning Unga ledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Uppföljning Unga ledare"

Transkript

1 Rapport Uppföljning Unga ledare Mastemyr 2010 och Sunne 2011 Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfolds- och Akershus Fylkes kommuner. Projektet genomförs av: Värmlands Idrottsförbund, Akerhus- Østfold- och Hedmarks Idrottskrets.

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Utbildningsmoduler Unga ledare 2. Metod 3. Resultat 3.1 Utvärdering av utbildningshelgerna Unga ledare 3.2 Vilken typ av föreningsuppdrag har deltagarna idag? 3.3 Vad tycker deltagarna att en fördjupningshelg ska innehålla? 4. Slutsats/Diskussion 4.1 Svarsfrekvens Bilagor Bilaga 1 2

3 Rapport Uppföljning Unga ledare Sammanfattning Interreg-projektet Världens Bästa Idrottsregion (VBI) och dess utbildningsgren Unga ledare har varit föremål för en utvärdering. Det vi ville ta reda på i undersökningen var främst vad de ungdomar som gått utbildningen skulle tycka om en fortsättningshelg, vad de gjort i sin förening och vilka uppdrag de för tillfället har i föreningen. Vi valde också att ställa frågor om hur de upplevde helgerna i Sunne och Mastemyr. Deltagarna hade redan tidigare svarat på en digital enkät kring detta, men för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna verkade det vara en bra ingång att ställa frågor om den helg de redan varit på. Tack vare att de i början av intervjun fick reflektera över vad de tyckte om den kurs de redan gått kunde de spinna vidare på vad en fortsättning och fördjupning skulle kunna innebära. Nöjdheten är stor bland deltagarna på kursen. Både ungdomarna som gick utbildningen i Mastemyr och de som gick den i Sunne tycker att kurserna inte kunde genomförts på ett bättre sätt. Vilka föreningsuppdrag de tillfrågade har varierar. Många är ledare i sin förening. Andra sitter i styrelse, är själva aktiva, domare eller har helt slutat i föreningen. En övervägande del vill delta i en fortsättning på Unga ledare. Ungdomarna vill se ännu en helg med teambuilding, föreläsare, diskussioner och intressanta ämnen. Unga ledare i Oslo och i Sunne har både norska och svenska ungdomar kunnat söka till. Denna gång kan endast de värmländska ungdomarna som deltog i kursen söka till utbildningen eftersom projektet Världens Bästa Idrottsregion då har avslutats. Svarsfrekvensen för undersökningen är hög då vi fått tag på och intervjuat 200 personer av de 228 svenska ungdomar som deltog på kursen. Detta innebär att vi intervjuat 87 %. Detta är en hög siffra vid en undersökning som både är kvalitativ och kvantitativ. 1. Bakgrund Världens Bästa Idrottsregion (VBI) är ett Interregprojekt som är ett samarbete mellan Norge och Sverige. Under tre år har man i projektet utbildat 400 nya unga ledare, tagit fram nya modeller för hur föreningar kan jobba med inaktiva målgrupper samt arbetat med arrangemangsutveckling. Målet för Unga ledare var att utbilda 400 unga ledare från Norge och Sverige. Under två kurshelger, en under 2010 i Mastemyr utanför Oslo och en i Sunne och Värmland 2011, har 400 ungdomar utbildats i organisationsledarskap och föreningslära. Utbildningsmodulerna som användes under kursen finns med som bilaga i denna rapport (Bilaga 2). Efter att dessa utbildningsinsatser genomförts väljer nu Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna att under våren 2012 erbjuda de värmländska ungdomar som gått kursen att söka till en fördjupning av Unga ledare. Denna gång är kursen inte en del av VBI. För att ta reda på vad ungdomarna tyckte om utbildningen, vilken sorts föreningsuppdrag de har idag och vad de tycker att en fördjupning ska innehålla, har tre personer ringt runt till alla svenskar som deltog på kursen och genomfört telefonintervjuer. Resultatet av dessa intervjuer redovisas i den här rapporten. 3

4 2. Metod Ett frågebatteri skulle som första steg tas fram i arbetet med att förbereda inför intervjuerna. Som stöd för att ta fram frågor till en uppföljning av Unga ledare fanns en enkätundersökning som gjordes direkt efter kursens slut. I denna enkät fick ungdomarna svara på frågor om helgen via det internetbaserade enkätverktyget Questback. Den här gången skulle frågorna ställas personligen över telefon. Frågorna finns med som bilaga i denna rapport (Bilaga 1). Frågebatteriet låg till grund för intervjuerna som genomfördes av tre personer under sex veckor. Adress- och telefonuppgifter fanns redan tillgängligt eftersom deltagarna på kurserna uppgett dessa vid anmälan. Varje person som gjorde intervjuerna tilldelades cirka 75 personer att ringa till. Detta innebar att för att klara tidsplanen behövde man genomföra och dokumentera cirka fem intervjuer varje dag under de sex veckorna. Under båda kurshelgerna var ungdomarna indelade i sex olika grupper vilket innebär att varje intervjuare tilldelades fyra grupper var att intervjua. Varje svensk deltagare som gått kursen blev uppringd och tillfrågad om de kunde tänka sig att svara på några frågor om Unga ledare och en fortsättning på Unga ledare. De personer som ställde frågorna var själva unga ledare som deltagit i kursen. Tanken med att låta unga intervjua unga var för att få en så bra dialog som möjligt och för att faktiskt involvera ungdomar i efterarbetet. Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ med tanke på de djupgående frågorna och det stora antal som intervjuades. Under telefonintervjun skrevs allt som ungdomarna sade ner antingen för hand eller direkt i ett ordbehandlingsprogram. Efter genomförd intervju dokumenterades den direkt genom att intervjuaren skrev rent svaren i dator och reflekterade över vad intervjupersonerna sagt. 3. Resultat 3.1 Utvärdering av Unga ledare En rolig, lärorik, trevlig, givande och intensiv helg med högt tempo på både gott och ont. Dessa ord beskriver nog bäst vad de ungdomar som deltog i Unga ledare tycker om utbildningen. Utbildningen ansågs vara ett bra komplement till ledarskapsutbildningar inom idrott som ungdomarna tidigare gått. Upplägget av helgen var uppskattat och helheten, inramningen av helgen fick mycket högt betyg. Många av de tillfrågade tyckte att Unga ledare gav mer än vad andra ledarutbildningar gett dem eftersom den täckte så många ämnen. Flera har sagt att de blev positivt överraskade efter att ha åkt på utbildningen utan större förhoppningar. Deltagarna tyckte också att kursen var heltäckande vilket ofta inte är fallet i grenspecifika utbildningar. Som ledare tyckte många att utbildningen är en bra grund att stå på samt att den gav mycket självförtroende. En del av de som deltog kom till kursen med tron att det var en aktivitetsledarutbildning och därför efterfrågar dessa mer teoretisk och praktiskt aktivitetsledarskap inför nästa utbildning. De tillfrågade tyckte att det är en bra utbildning att gå oavsett idrott och den inspirerade dem till mer engagemang inom föreningen. De som satt eller sitter i styrelse skattar utbildningen högt och säger att den är värdefull för deras arbete som styrelseledamot. Andra ord som användes för att beskriva helgen var välplanerad, innehållsrik och att det var häftigt med så många deltagare. Under båda utbildningshelgerna fick ungdomarna besök av föreläsare. Storföreläsarna var mycket uppskattade och beskrivs som inspirerande. I Mastemyr gick Tina Turner och Ingebrigt Steen Jensen hem hos de svenska ungdomarna. Det verkar som att inte så många kom ihåg Cato Zahl Pedersens 4

5 föreläsning och de som faktiskt nämnde honom tyckte att han var svår att förstå. I Sunne föreläste Jim Thuresson och Karin Fevaag Larsen. Dessa tyckte deltagarna var bra, inspirerande och roliga. Jim Thuresson var en större favorit än Karin Fevaag Larsen. Att de svenska föreläsarna under båda utbildningstillfällena varit mer omtyckta av svenskarna kan helt enkelt bero på att de var lättare att förstå. Ungdomarna delades in i grupper under kursen och gruppindelningen är något ganska många tyckte var bristfällig. De äldsta i de flesta grupper tyckte att diskussionerna fick en för låg nivå på grund av att det var så många yngre med. Att dela upp grupperna efter ålder men också efter erfarenhetsnivå är ett tips som dessa ville skicka med till nästa utbildning. Ungdomarna delades in i grupper efter ålder men på grund av att fler ur den yngre ålderskategorin ansökte om en plats var man tvungen att placera några av de yngre i en grupp där det fanns fler äldre. Kursledarna var då tvungna att anpassa nivån så att alla skulle förstå och få ut något av diskussionerna. Den konstruktiva kritiken var inte så stor från deltagarna, det var endast några få som kom med kritik. Det som framkom under intervjuerna är följande. Några tyckte att det skulle vara bra att gå djupare in i färre ämnen istället för att skrapa på ytan på många. Detta trodde ungdomarna skulle höja kvaliteten än mer. Mer fritid skulle behövas så att deltagarna under rasterna kan ta en paus, diskutera det de lärt sig och prata med och lära känna de andra deltagarna. Ungefär hälften av deltagarna ville också se en större blandning av teori och praktiska övningar på grund av att de tycker att det blev för mycket tid då de satt stilla i klassrummen. Det är främst de som tillhör gruppen yngre killar som tyckte att det kunde varit mer praktiska övningar och mer aktiviteter utomhus. Mängden och blandningen av teori och praktiska övningar är däremot uppskattad av den andra hälften av deltagarna. En extra dag skulle ett par stycken velat se med tanke på informationsmängden de skulle ta in. Någon ansåg att utbildningen var för mycket på nybörjarnivå och några fler trodde att utbildningen skulle handla om aktivitetsledarskap, inte om organisationsledarskap. Det var de äldre som var minst nöjda med helgen som helhet eftersom de redan hade mycket erfarenhet och kanske hade gått någon annan utbildning. Ungdomarna som gått kursen tycker sig ha haft stor användning av de olika övningar och teaumbuildinglekar de lärde sig, samt att den nya kunskapen fått dem att våga ta för sig mer i sin förening. Teambuildinglekarna gjorde att det blev omedelbar sammanhållning och gemenskap i grupperna, vilket var mycket uppskattat. Självförtroendet stärktes också hos många tack vare kursen. Detta främst genom de grupparbeten där de lärde sig att prata inför grupp, kunskapen de tillägnade sig om föreningen som organisation och om hur de som unga kan påverka. Ett annat uppskattat inslag var att de fick tillfälle att träffa nya människor och utbyta erfarenheter med sådana som delar samma intressen, även om en del av de som svarat tyckte att ännu mer tid kunde ha lagts på just erfarenhetsutbyte och att knyta kontakter. Många tyckte att helgen var inspirerande för deras fortsatta ledarskap och överlag är ungdomarna mycket nöjda och glada med att de gått utbildningen. Helgerna i Mastemyr och Sunne får höga betyg eftersom många anser att de inte kunde gjorts bättre. Ord som att; allt var perfekt och den inspirerade till mer engagemang i föreningen användes av många av respondenterna. Någon sade också att helgen slår många upplevelser de tidigare varit med om, vilket man nog får säga är ett enastående högt betyg. 5

6 3.2 Vilken typ av föreningsuppdrag har deltagarna idag? Ett av kriterierna för att få ansöka till Unga ledare var medlemskap i en förening. Därför har några frågor ställts om vilken funktion de har i sin förening nu. Nästan hälften av de tillfrågade är aktivitetsledare och ofta i kombination med att de själva är aktiva eller sitter i styrelsen. En ganska hög andel har tyvärr slutat idrotta och är inte med i någon förening. Detta beror oftast på att de fått andra intressen, inte har tid eller att de flyttat. Nästan undantagslöst har de ungdomar som är ledare hand om barn och unga som är yngre än de själva. I några få fall har de som gått utbildningen ledaruppdrag där de leder äldre personer än de själva. De som valt att sitta med i styrelsen gör det på grund av att de är otroligt intresserade av klubben som organisation och för att de tycker att det är ett roligt uppdrag. Ganska många intresserar sig också för ungdomssektionen i föreningen. Så här ser procentfördelningen ut på vad ungdomarna har för något uppdrag i sin förening: 12 stycken eller 6 % av de tillfrågade sitter i styrelse eller har annat styrelseuppdrag i sin förening. 98 stycken eller 49 % är aktivitetsledare i sin förening. 32 stycken eller 16 % har gått ur föreningen helt. 3 stycken eller 1,5 % är domare. 55 stycken eller 27,5 % är aktiva. Ganska många av ungdomarna har uppgett att de har fler uppdrag än ett därför är inte antalet och procentangivelserna exakta. Anledningen till att många av ungdomarna inte längre är med i en förening kan bero på att vi under utbildningshelgerna tog med personer som var engagerade inom en skolidrottsförening och efter att de gick ur högstadiet, gymnasiet eller slutade på universitetet naturligt också slutade i skolidrottsföreningen. 3.3 Vad tycker deltagarna att en fördjupningshelg ska innehålla? Vi frågade ungdomarna hur de tycker att en fortsättningshelg ska se ut och vad de önskar att den ska innehålla. När vi frågade dem om en fortsättning fick de önska vad de ville så länge det var inom idrott och ledarskap. Teambuilding har de allra flesta nämnt som något av det roligaste de gjorde under utbildningshelgen, därför är det nog en självklar inledning på en fördjupning av Unga ledare. De som är intresserade av en fortsättning säger att de vill ha repetition och en fördjupning av det som togs upp i Mastemyr och Sunne. Många har också sagt att de skulle vilja ha färre ämnen men att de vill gå djupare in i de ämnen som väl tas upp. De tycker att upplägget ska vara det samma som i Mastemyr och Sunne. Många har önskat någon form av erfarenhetsutbyte, de vill veta vad som hände efter första kursen, hur kursen har hjälpt de olika ungdomarna i deras ledarskap. De vill diskutera och inspireras av varandra. Teori borde enligt deltagarna blandas med praktik i större utsträckning under fördjupningshelgen så att lektionerna i klassrummen inte blir så långa. Några tyckte också att utbildningen borde vara mer öppen för alla typer av ledarskap, alltså inte lika mycket om föreningar utan mer om hur man individuellt kan utvecklas som aktivitetsledare. Att omsätta ledarskapet i praktiken på plats under helgen är också något som några av intervjuobjekten nämnt, skulle vara roligt och givande. Gruppindelningen måste också vara bättre. Det påpekades också att grupperna 6

7 borde delas in i färre antal personer och fler grupper istället. De med lika mycket erfarenhet borde vara i samma grupp och de som saknar erfarenhet i samma grupp. Många av de äldsta deltagarna påpekade att de inte kunde ha så mycket utbyte med de i sin grupp som var mer än tre år yngre. De kände inte att de kunde ta del av andras erfarenheter eftersom de varit ledare så mycket längre och på andra nivåer än resten av deltagarna. Storföreläsare är ett måste tycker många eftersom man får sådan energi och mycket inspiration av att lyssna till de som lyckats bra med sitt ledarskap. Efter föreläsningar och lektioner vill de har mer tid till reflektion och gruppdiskussioner. Andra ämnen som har önskats är; hur man bygger ett lag lära sig om olika ledarstilar inriktning på mångfald fördjupning i föreningslivet unga i styrelse och förening mental coachning hur man ger kritik till barn och unga konflikthantering hur man möter barn och ungdomar hjärt och lungräddning idrottsskador rehabiliteringsträning näringslära pedagogik gruppdynamik överlag mer praktiska inslag Det gick inte att utläsa några större skillnader mellan svaren som ungdomarna från Mastemyr respektive Sunne gav på frågorna. De är lika nöjda med helgen och tycker att det var roligt och givande. Det finns en liten skillnad mellan Mastemyr och Sunne när det gäller fritid och intensitet under helgen. De ungdomar som gick kursen i Oslo tycker i än större grad att det gavs för lite tid till att umgås utanför lektionerna. Föreläsarna uppskattades mer i Sunne än i Mastemyr vilket kan ha att göra med yttre påverkan som dåligt ljud eller svårförståeligt språk. Ännu en utbildningshelg verkar vara vägen att gå för att ungdomarna ska vilja gå fortsättningskursen. Argument för detta är bland annat att det blir lättare för dem att få tid till det när det är sammansatt och att det är roligare att åka bort en helg och gå hela kursen just där och just då. Några av ungdomarna gav som förslag att man skulle förlänga utbildningshelgen med en dag eller att man på något sätt kunde ha en återträff någon vecka efter så att man får träffa sina nya vänner och prata om och gå igenom det man lärt sig på kursen. Vi frågade ungdomarna om de kunde tänka sig att gå kvällskurser eller utspridda tillfällen som en fördjupning på Unga ledare. Detta var inte något som ungdomarna tyckte var en bra idé. Anledningen till detta var att de tyckte och trodde att de skulle ha lättare att närvara vid en samlad utbildningshelg än vid flera spridda träffar. 7

8 Av de 200 personer vi intervjuade var 160 personer intresserade av att gå en fortsättning. Det var alltså 40 stycken av de 200 personer som tillfrågades som inte var intresserade av en fortsättning. Anledningen till detta berodde inte enbart på att det inte ville vara ledare längre eller att de inte var medlemmar i en förening. Många kunde inte delta på grund av flytt och några sade helt enkelt att de inte var nöjda med kursen. Vi frågade också om det fanns något SISU Idrottsutbildarna kunde göra för föreningen i form av utbildningsinsatser. På denna fråga svarade nästan alla att det inte fanns något eller att de inte visste eftersom de inte var involverade i sådana frågor. Däremot har vi kunnat utläsa att det finns ungdomar som skulle vara intresserade av att gå Plattformen. En del sade det rakt ut när vi ställe frågan om utbildning, i andra fall gick det att utläsa i de svar de gav på några av de andra frågorna angående en fortsättning och fördjupning på Unga ledare. De som är intresserade av att vidare utbilda sig till ledare inom idrott kommer SISU Idrottsutbildarna att erbjuda kurser lokalt där de bor. 4. Diskussion/Slutsats En del av de frågor vi valde att ställa till ungdomarna hade egentligen inte så stor betydelse för själva rapporten. Detta gjorde vi medvetet eftersom vi ville få igång en bra dialog med respondenterna för att i slutändan få ut så mycket som möjligt av intervjun. De första frågorna som behandlade uppgifter om dem själva använde vi oss av för att göra en mjukstart på intervjun. Frågorna om helgen i Mastemyr och Sunne ville vi ställa för att få en bakgrund till hur de senare svarade på frågorna om en fortsättning. Frågorna som rörde deltagarna och deras förening ställde vi för att ta reda på hur deras engagemang ser ut idag. Unga ledare utbildningen kunde enligt undersökningen inte gjorts så mycket bättre. Det är sällan nöjdheten är så stor bland så många. Det finns alltid saker att förbättra men för att ungdomarna som deltog ska söka till en fortsättning behöver inte så stora förändringar göras i upplägg. Det är, som nämnts ovan, inte alls många som kommit med kritik. Det är därför svårt att lägga någon större vikt vid den kritik som framkommit även om det är viktigt att lyssna på den också. Gruppindelningen är något att ta med sig inför en fortsättning. Att dela in grupperna efter erfarenhetsnivå kan vara svårt eftersom man inte innan helgen vet hur mycket utbildning de har sedan tidigare eller hur länge de varit ledare. 49 % av de ungdomar som gick Unga ledare är idag aktivitetsledare i sin förening och en del av dem blev det efter att de gått utbildningen. Den största andelen var dock ledare redan innan. 6 % sitter i styrelse och de flesta av dem gick med på att ha ett styrelseuppdrag efter att de gått Unga ledare utbildningen i Mastemyr eller Sunne. En ganska stor andel av ungdomarna är själva aktiva och hinner inte med att vara ledare. Det finns också ett ganska stort antal som valt att helt sluta med föreningsidrott eftersom de gått ur klubben. Det har framkommit många önskemål om ämnen som ska tas upp under en fortsättningshelg. Det är svårt att uppfylla alla dessa önskningar. De ämnen som flest har önskat borde däremot få en chans att vara en del av fortsättningshelgen. Erfarenhetsutbyte är definitivt något som borde få utrymme med tanke på att många önskat detta. Åtminstone en storföreläsare bör vara en del av helgen 8

9 eftersom det är ett sådant uppskattat inslag. Många av respondenterna har också önskat mer inriktning på aktivitetsledare och att få utöva mer praktiska övningar. En del av de ungdomar som deltagit i utbildningen Unga ledare har fortsatt att engagera sig som ledare inom idrotten och även i andra sammanhang. Hösten 2010 startade utbildningen Framtidens SDF Ledare som är en satsning som görs på unga ledare. Dessa ledare har potential att bli ledare i specialdistriktsförbunden inom svensk idrott. Vintern 2011 åkte 19 ungdomar från värmländsk idrott på Värdegrundsresa till Polen. Många av dessa hade tidigare deltagit i Unga ledare i Mastemyr eller Sunne. Nu åker dessa ungdomar ut i föreningar och pratar värdegrund med barn och ungdomar runt om i Värmland. Några av ungdomarna från Unga ledare deltar också i Värmlandscoach som är en satsning på kvinnliga coacher inom idrotten. De ungdomar som är med i de olika projekten har blivit handplockade till dessa uppdrag av Värmlands Idrottsförbund eller av SISU Idrottsutbildarna. 4.1 Svarsfrekvens 200 personer har deltagit i undersökningen om en uppföljning av Unga ledare. Intervjuunderlaget bestod av 228 personer vilket innebär att vi fått in svar från 91 % av respondenterna. Bortfallet beror på att det funnits de som inte velat delta, inte kunnat delta, inte gått att få kontakt med via telefon, Facebook eller e-post. Efter många försök att nå de personerna som det inte gått att få tag på blev vi tvungna att lägga dem till handlingarna och nöja oss med den svarsfrekvens vi fått in. Dessa blev till antalet 22 personer. Av olika anledningar som sjukdom under kursen, flytt utomlands eller att de avsagt sig att få mer information om ledarutbildningar och liknande har vi inte kunna få tag på dessa ungdomar heller. På grund av detta kan sex personer avskrivas. 9

10 Bilaga 1 Frågeformulär för telefonintervju Basuppgifter: Kille/tjej? Ålder? Se så att de adressuppgifter etc stämmer? Får vi fortsätta att skicka information till dig på mail? Vilken är din idrott? Vilken är din förening? Utbildningshelgen Sunne och Mastemyr: Hur upplevde du utbildningen och helgen i Sunne/Mastemyr? Varför var den? Vad hade du velat se mer eller mindre av utbildningsmässigt? Vad saknade du i utbildningen? Vad tyckte du om utbildningspassen och storföreläsningarna? Förening och ledaruppdragledaruppdrag: Hade någon uppgift i din förening innan du åkte på utbildningen? Har du fått någon uppgift efter att du gått utbildningen? Vad gav dig kursen och på vilket sätt hjälper den dig i ditt ledarskap? Vad har du gjort för att förändra i din förening? Tycker du att du får ett bra stöd av din förening? Hur vill du att din förening ska ge dig stöd och vilken sorts stöd i så fall? Har du blivit tillfrågad om att bli ledare? Vilken typ av uppdrag skulle du vilja ha i din förening? Hur mycket tid lägger du ner på ditt uppdrag som..? Fortbildning: 10

11 Skulle du vilja gå ytterligare en utbildning, alltså en fördjupning på Unga ledare? Vad tycker du/skulle du vilja att en fortsättningskurs/vidareutbildning innehöll, vad känner du att du behöver lära dig mer av? Bilaga 2 Ledaren och ledarrollen Mål med modulen Kunskap om + Insikt i = Kompetens ledarstilar, härskartekniker, det finns lederstiler som fungerar bättre än andra ideellt hur idrotten vill att de ska vara som ledare Kunna utöva ledarskap så att fler vill vara med Ungdom i centrum Mål med modulen: Kunskap om + Insikt i = Kompetens nusituation statistik, (frånfall) gammal och ung är avgörande för att klubben ska lyckas få en bättre förståelse för att det är ett samarbete mellan gammal och ung som kan lyckas tillsammans. Idrottens organisation i Sverige och Norge Mål med modulen: 11

12 Kunnskap om + insikt i = Kompetens Medlemsrättigheter och skyldigheter i norsk/svensk idrott. Kunnskap om att det finns en lag(stadgar) som reglerar idrotten att det finns en organisation utöver den egna föreningen och att det är möjligt att få hjälp Veta vem och var man kan ta kontakt inom idrotten. Samt vilken väg man kan ta för att kunna påverka Idrottens förändringsverktyg Mål med modulen: Kunnskap om + insikt i = Kompetens verktyg, Organisations-hjulet, smarta mål, gap analys och 4 - fältaren Att lära sig se och förstå balansen i mellan de olika uppgifterna/områdena i organisationshjulet. Samt att lära vikten att lära vikten av att om man vill få något så måste man ge. Att kunna ställa bättre frågor och förstå föreningens utmaningar. Kunna använda sig av verktygen i sitt dagliga arbete. Självförtroende Mål med modulen: Kunskap om + insikt i = Kompetens vad självförtroende är, hur man bygger upp det och vad det är beroende av reflektion över skillnaden mellan självförtroende och självbild, (självinsikt) våga att stå för något, sätta gränser, flytta gränser Ledaren och kommunikation Mål med modulen: 12

13 Kunskap om + insikt i = Kompetens Vad kommunikation betyder, en- tvåvägs, kommunikationskanaler, informastionsflöde (etc) Förstå hur man strukturerar ett samtal (GAP-analysen). Här har vi mer material! kunna ge bra återkoppling. Här lär vi oss mer! Retorik Mål med modulen: Kunskap om + insikt i = Kompetens Hur retoriska verktyg - grundnivå kan forma ett budskap på ett enkelt sätt. Hur men sprider ett budskap på ett tydligt sätt. Vad som gör en presentation bra. Att retoriken kan utnyttjas i många situationer, inte bara när man talar. framföra i klubben (till exempel handlingsplanen/ policyn) 13

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter Välkommen till SISU-helgen den 29-30 september 2012! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande och duktiga föreningsmänniskor

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS U T B I L D N I N G S P L A N F R I L U F T S F R Ä M J A N D E T S L E D A R U T B I L D N I N G KURSLEDARKURS Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS Övergripande mål Alla ledare skall omfattas

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever Utfört av auxilium, Graz maj 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Publikationen återspeglar endast

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14-15 Sid 16 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Vetenskapsdag Östersund 2017

Vetenskapsdag Östersund 2017 Vetenskapsdag Östersund 2017 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA Jag är: 0 52 113 1m 12s 107 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gymnasieelev Gymnasielärare/personal 1 Gymnasieelev 108 (95.58 %)

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Amina Henaien Farrokh Atai 840717-0508 851103-7932 henaien@kth.se farrokh@kth.se KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Vi har försökt genom denna utvärdering att ge er en sammanfattning och en kortfattad

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4-5 Sid 6 Sid 7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-21 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Ledarskap och Samarbete

Ledarskap och Samarbete Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2 Ledarskap och samarbete

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

% 0% 9% 24% 43% 24%

% 0% 9% 24% 43% 24% Litteraturvetenskap II HT 15 Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, SU. 21 studenter deltog i utvärderingen 1. Under delkursen Att skriva om litteratur uppnådde jag praktisk kunskap i att

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Nationell värdegrund i äldreomsorgen

Nationell värdegrund i äldreomsorgen Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Mars 2014 Värdegrundsarbete - en ständigt pågående process Den övergripande målsättningen

Läs mer

Succén är tillbaka! Välkommen till Folksams LedarCamp

Succén är tillbaka! Välkommen till Folksams LedarCamp Succén är tillbaka! Välkommen till Folksams LedarCamp Vem vill du skicka till LedarCamp? Våra hjärtan klappar för unga ledare Folksam är inte vilket försäkringsbolag som helst. Vi är idrottens försäkringsbolag

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sex personer har fyllt i utvärderingsenkäten. En person läser kursen HU4304 som fristående kurs och de övriga läser den inom ett program.

Läs mer

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv.

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv. mitt LIV För mer information, kontakta: Eva Hellgren, telefon 031-12 89 77. E-post 128977@telia.com Katarina Modig, telefon 0709-40 08 40. E-post katarina.modig@powerpartner.se mitt LIV En kurs för kvinnor

Läs mer

Sveriges Elevkårer bjuder in till Ledarskapsprogrammet 2017 tillsammans med Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders

Sveriges Elevkårer bjuder in till Ledarskapsprogrammet 2017 tillsammans med Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Ansökan Sveriges Elevkårer bjuder in till Ledarskapsprogrammet 2017 tillsammans med Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Sveriges Elevkårer i samarbete med Raoul Wallenberg Academy genomför ett ledarskapsprogram

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47%

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% 15 svar Sammanfattning Se hela svar Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad

Läs mer

Redovisning av enkätsvar efter MI utbildning och Kondomworkshop

Redovisning av enkätsvar efter MI utbildning och Kondomworkshop Redovisning av enkätsvar efter MI utbildning och Kondomworkshop Partnerspårningsdag 20170322 Orbaden Annica Axner Motiverandesamtal med fokus på HIV/STI prevention nov 2014 alt okt 2015 för Lise- Lott

Läs mer

Påverka ditt ledarskap

Påverka ditt ledarskap PåvilketsätttrorduledarskapsutbildningenDenGodaArbetsplatsenkommeratt. Påverkadittledarskap På ett konstruktivt sätt bättre kommunikation och mindre rädd för sanningen. Hanna Engström Jag kommer att vara

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11 Matematisk analys IV, höstterminen 20. Responses: 9 Kursutvärdering Matematisk analys IV H. Du är Kvinna 33 3 Man 67 6 2. Varför har du läst denna kurs? Intresse för ämnet 33 3 Lättare att få jobb Förkunskapskrav

Läs mer

Utvärdering av utbildningsdag 2, den 15 april 2010

Utvärdering av utbildningsdag 2, den 15 april 2010 Instruktion till ifyllande av utvärdering: Fråga 1-8: Ringa in det svar du anser passar bäst Fråga 9: Skriv ned dina synpunkter som fritext Utvärdering av utbildningsdag 2, den 15 april 2010 1. Jag har

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

INGEN UTBILDNING. www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen.

INGEN UTBILDNING. www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen. INGEN UTBILDNING www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen.se INGEN GER MER JENS NORDIN Född: I späd ålder, 1970, Örnsköldsvik.

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12 april 1 Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T VT1 Kurs är det tredje på kursen Klinisk psykologi I. Sextiotvå studenter deltog i kurs varav 31 stycken (%) lämnade in utvärderingsblanketten

Läs mer