Kopparstölder vid järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kopparstölder vid järnväg"

Transkript

1 NR Kopparstölder vid järnväg en utmaning för Elpress Traction segment Kopparpriserna har skjutit i höjden och stölderna av kopparkabel vid järnväg eskalerar. Som förebyggande åtgärd beslutade Trafikverket att ersätta kopparkabel med kabel av andra material. För att ansluta den nya kabeln till rälen behövde vi akut en ny kabelsko till vårt RailBond system, säger Leif Lundberg, ansvarig för Elpress Traction segment. Elpress antog utmaningen. Nytt säljkontor i Stockholm Vi ser bara fördelar med att ha ett säljkontor i stockholm, de flesta av våra kunder har sina huvudkontor här vilket helt klart förenklar kundmötet. dessutom kan vi vara mer flexibla när en utländsk kund flyger in över dagen med ett pressat schema, menar elpress vd, sten alfredsson. sid 6 Ny produktserie av Al och AlCu förbindningar, mm 2 dessa förbindningar kan tillsammans med nyutvecklad kontaktpressningsmatris 13p37M och dorn 13p37d användas med det smidiga batteridrivna presspistolverktyget pvl1300. sid 7 Tävling tävla på sidan 8 så har du chansen att vinna en exklusiv sågkniv. sid 8

2 Elpress antar kopparstölder vid järnväg När Elpress vann Trafikverkets upphandling i våras gällde den traditionell anslutning av RailBond med koppar. Men i takt med att kopparpriserna sköt i höjden och stölderna av koppar eskalerade under våren blev vi snabbt tvungna att tänka om för att lösa situationen på bästa sätt, säger Leif Lundberg, ansvarig för Elpress Traction segment. Kopparstölder vid järnväg är ett växande problem. De medför stora kostnader och stora olycksrisker. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm anser att Vi måste se det som ett samhällsproblem när stölderna är så omfattande att de kan jämföras med sabotage mot viktig samhällsinfrastruktur. Trafikverket beräknar att följdkostnaderna för reparationer, investeringar, arbete och extra bevakning uppgick till cirka 120 miljoner kronor under En siffra som förväntas öka under Lägg till det samhällets kostnader. Bara den omfattande kopparstölden på Södra stambanan mellan Nässjö och Alvesta i mars, ledde till att närmare 200 tåg drabbades, enligt beräkningar ska det ha kostat samhället cirka 150 miljoner kronor, säger Leif Lundberg. Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att Trafikverket var under enorm press när Elpress klev in i samarbetet. Vi befann oss i en nödlösningsfas. Det var inte en fråga om, bara när, nästa stöld skulle äga rum. Det här handlar om organiserade ligor med tillgång till långtradare och all upptänklig utrustning för att klippa ner ledningar, berättar Leif Lundberg. Trafikverket har börjat ersätta stulen kopparkabel med aluminiumkabel eftersom aluminium har lågt skrotvärde. För att ansluta den nya kabeln till rälen behövde vi ett annat material i kabelskon. Ett material som måste tåla extrema miljöer och kraftiga vibrationer, säger Leif. Elpress kunde snabbt ta fram en ny lösning. Det är alltid spännande att se hur Elpress styrkor framträder i den här typen av situationer, korta beslutsvägar internt, mycket muskler, kompetens och kvalitetsmedvetande. Att Traction är ett av de segment vi nischat oss mot var naturligtvis också avgörande i det här fallet. Vår teknikavdelning kunde snabbt ta fram och testa en stålkabelsko med en aluminiumledare. Stål valdes framförallt av hållfasthetsskäl. För en lekman ser den nya kabelskon identisk ut med den ursprungliga av koppar, menar Leif Lundberg. Sedan den nya lösningen såg dagens ljus har utmaningen för vår produktion varit att hålla jämn takt med efterfrågan. Parallellt utbildas montörerna som ska montera kablarna. Kabelstölderna medför en stor risk för allvarliga elolyckor volt löper genom järnvägens kontaktledningar, kablarna finns där för att hindra anläggningen från att bli strömförande. De som stjäl koppar riskerar inte bara sina egna liv utan utsätter även andra för livsfara. Det blir en farlig arbetsplats för dem som ska reparera järnvägen efter stölderna, varenda stolpe i det svenska järnvägsnätet måste vara jordad för att undvika olyckor, säger Leif Lundberg. Att ersätta kopparkabel med kabel av andra material är bara ett av alla de sätt Trafikverket nu vidtar i förebyggande åtgärder. Ny järnväg byggs så att stöldbegärligt material undviks så långt det är möjligt. Bevakning sätts in i särskilt drabbade områden. Trafikverket uppmanar andra myndigheter att på bred front jobba tillsammans med dem och riktar sig främst till Tullverket, Skatteverket och Polisen. Dessutom vill Trafikverket se en skärpt lagstiftning som försvårar handeln med stulen koppar. Som svar på det har Finansdepartementet kommit med en remiss om så kallad omvänd skattskyldighet för handel med metallavfall och skrot. Det är en skärpning av lagen som innebär att köparen och inte säljaren blir momsskyldig. Syftet är att förhindra det omfattande fusk med mervärdesskatt som förekommer i skrotbranschen. Jag tror på spårbart DNA för att komma åt den här typen av brottslighet i en framtid. Trafikverket har redan märkt en del kopparledningar med så kallad smart-dna. Det är ett biologiskt framställt dna som är unikt för just den plats där den stryks på, tjuven får det på sig och det går inte att tvätta bort, säger Leif Lundberg. Källor: 2

3 utmaningen Foto: Jan snäll Kopparstölder vid järnväg är ett växande problem som medför stora kostnader och stora olycksrisker. Bakgrund I början av 2012 valde svenska trafi kverket att ansluta till den metod som är standard i större delen av europa, nämligen att ansluta kabeln till en borrad infästning i rälsen i stället för att löda fast den. elpress vann upphandlingen med sitt railbond-system. railbond är specialutvecklade förband med gängad tapp och mutter i rostfritt stål. de är möjliga att installera i alla typer av klimat och borrningen ger en perfekt kontakt mellan tapp/hylsa och räl. det fi nns stora fördelar med att borra fast anslutningen, både ur användar-, säkerhets- och tillförlitlighetssynpunkt. 3

4 STRATEGI 550 ELPRESS VÄXER så det sprakar Elpress tillväxtplan är lika enkel som tydlig. Dubblerad omsättning inom fem år. Det är nu två år sedan startskottet gick för strategiplan 550 och Elpress håller rätt kurs mot mållinjen. på ett strukturerat sätt skred sten alfredsson till verket när han tillträdde tjänsten för tre år sedan. offensiv tillväxt var ett naturligt steg att ta. efterfrågan på en kvalitetsgaranti är stor eftersom våra kunder har höga krav på att säkerställa sina processer och att ha spårbarhet i de jobb de gör. Här kan vi hjälpa våra kunder eftersom vårt system består av kabelskor, tillhörande verktyg och en rätt utbildad operatör som ger ett normenligt slutresultat, menar sten alfredsson. efter diverse vändande och vridande på siffror formulerades strategiplan 550, som skulle innebära mer än en fördubbling av omsättningen, från 200 miljoner till 500 miljoner, på fem år. siffran är inte tagen ur luften utan ganska väl förankrad i organisationen. Kanske en lyckträff säger sten alfredsson, så här gick det till. När målbilden skulle förankras kallade han alla elpress säljare i hela världen till ett strategimöte. Var och en fi ck i uppgift att titta närmare på sin egen sfär och kartlägga nuvarande och potentiella projekt. När vi summerade ihop dessa landade vi på en siffra som väl stämde överens med de redan uppskattade på 500 miljonerna. strategiplan 550 bröts ner till ett femtiotal aktiviteter. Utav dessa är 35 redan genomförda och ett tiotal pågår just nu i löpande projekt. Internt har de pågående aktiviteterna inte lämnat någon oberörd. ett av delprojekten i strategiplanen handlade om pricing, att hitta rätt struktur för prissättning på den globala marknad elpress verkar på. ett annat projekt har varit att på ett förståeligt sätt nå ut till marknaden med konceptet system elpress. elpress säljer inte kabelskor, vi säljer system för säkra förbindningar. på alla sätt som går kommunicerar vi till marknaden att system elpress är synonymt med säkerhet och kvalitet, säger alfredsson. den röda tråden i strategiplan 550 är kvalitet. det kan inte upprepas nog många gånger. andra projekt har haft att göra med elpress eftermarknad. Förebyggande service och underhåll, reparation och support som naturligtvis omfattas av samma kvalitetsmedvetenhet. tillgänglighet och funktionalitet är ledord som gör att Röster ur den nya organisationen Grossister Norden Anders Tångring Framtiden ser ljus ut med vårt System Elpress står vi starka på en marknad som blir allt mer kvalitetsmedveten. I Norden är vi marknadsledande och utmaningen är att behålla och stärka vår position genom att erbjuda ännu bättre produkter och tjänster, inte minst utbildningar för slutkund. Dessutom arbetar vi ständigt för bättre tillgänglighet hos grossister. Med den nya organisationen blir vi mer specialinriktade, vilket innebär mer stöd att ropa av internt när vi skräddarsyr lösningar för unika kunder. segmentschef Andreas Sjöholm I takt med att Elpress växer globalt har vi en viktig uppgift i att etablera vårt koncept med lokala servicepartners på de marknader där vi avser att växa. Vi jobbar också vidare med att höja utbildningsnivån hos användarna inom alla segment, inte bara på operatörsnivå, utan även genom utbildningar för designers och specifi katörer inom Electrical Machines, Traction och Renewable Energy. Vi tittar även på andra områden som har potential att bli nytt segment. Det fi nns kunder som inte tummar på kostnaderna för kvalitet och säkerhet och trenden talar för att de i Elpress fi nner en pålitlig, kunnig leverantör och en stark partner. 4

5 STRATEGI 550 kunden ska känna sig trygg att göra affärer med oss. I arbetet med strategiplanen har också viktiga organisatoriska pusselbitar fallit på plats som i grunden innebär en mer offensiv marknadsorganisation. tillväxten kommer på den globala marknaden där vi i första hand vänder oss mot de stora industriföretagen. Vi har redan sett ett positivt gensvar från många globala företag, framförallt inom de segment vi verkar inom, på de aktiviteter vi genomfört och särskilt i form av förståelse och acceptans av vårt systemkoncept. När de väl förstår innebörden av detta och hur de kan säkerställa sina egna processer och bli mer effektiva genom användandet av vårat system är ordern oftast inte långt borta. platschef Kramfors Mattias Östman Elpress är en otroligt bra arbetsplats med många lojala och serviceinriktade medarbetare. Framför oss har vi en utmaning och det är att tillsammans leverera målsättningen för strategiplan 550. Den grund som vi lagt under ett antal år med konceptet System Elpress och Elpress som varumärke har gjort oss starka inom nischade segment. Med vår expertkompetens, i form av egen teknisk utveckling och produktion av system som är designade för nischade segment, ser vi kraftiga expansionsmöjligheter globalt. Just nu befi nner vi oss i en spännande fas av vårt långsiktiga förändringsarbete och vi genomför en av de största investeringarna i vår produktion på många år. Jag tror på Elpress och ser möjligheterna! exportchef Carsten Mathiessen Elpress har förtroendet som en högkvalitativ leverantör och vi fortsätter att uppfylla de krav som våra kunder rättmätigt ställer på oss. Vi fortsätter att erbjuda attraktiva lösningar och vi anpassar oss till nödvändiga krav globalt. Vi ser en ökad efterfrågan på System Elpress produkter, särskilt på den globala industriella marknaden. Med ett redan mycket attraktivt utbud av produkter och tjänster kommer vi att nå och överträffa fastställda mål när vi nu fortsätter att utveckla vårt erbjudande. 5

6 Välkommen till vårt nya säljkontor i Stockholm Under hösten har Elpress öppnat nytt säljkontor i Stockholm, InfraCity. Vi är tillbaka där allting började, det var här i Stockholm Per Winemar (far till Curt Winemar) bildade det bolag som sedermera skulle komma att bli Elpress, konstaterar Elpress vd, Sten Alfredsson. INFraCItY är en komplett företagspark belägen längs e4:an mellan stockholm och arlanda. I området fi nns hotell och gott om restauranger. Vi ser bara fördelar med att ha ett säljkontor i stockholm, de flesta av våra kunder har sina huvudkontor här vilket helt klart förenklar kundmötet. dessutom kan vi vara mer flexibla när en utländsk kund flyger in över dagen med ett pressat schema, menar sten alfredsson. det egna konferensrummet underlättar både för kundmöten och för utbildningar förlagda till stockholm. När vi valde lokal tog vi höjd för viss expansion, här fi nns tre extra kontorsplatser där elpress säljare redan idag har möjlighet att upprätta tillfälliga arbetsplatser vid kortare eller längre genomresor, säger sten alfredsson. Idag är det han själv, anders tångring, elpress Nordenchef samt säljaren tommy larsson som huserar permanent i lokalerna. Ja det kanske inte är som när per Winemar expanderade och flyttade sitt företag från stockholm till Kramfors på 60-talet, då var de nya lokalerna så enorma att folk fi ck lappsjuka när de gick där mellan maskinerna, skrattar tommy larsson. Med åren skulle elpress ändå växa i det som tycktes vara en gigantisk kostym och etableringen stockholm ligger helt i linje Tommy Larsson, Anders Tångring och Sten Alfredsson i det nya konferensrummet vid säljkontoret i Upplands Väsby. med elpress uttalade mål att fortsatt växa kraftfullt med ökad effektivitet. För anders tångring innebär placeringen i stockholm inte bara en geografi skt strategisk plats att utgå ifrån. Jag uppskattar verkligen att ha arbetskamrater, tidigare har jag suttit själv på ett mindre kontor i Uppsala, säger han. det nya kontoret i stockholm är verkligen ett lyft även för mig säger säljaren tommy larsson. Jag har de senaste 2 åren varit inneboende hos ett av våra systerföretag, vilket i och för sig har fungerat alldeles utmärkt, men nu känns det som att komma hem. dessutom har jag ju fått tillbaka min gamla försäljningschef från Kablema Komponent, anders tångring, så nu är cirkeln sluten och det bådar gott för framtiden. Säljområden Distrikt 4 Post nr Distrikt 1 post nr och säljare södra sverige, installation och elnät Jonas Törnqvist-Gustafson tel dir Distrikt 2 post nr 10-15, och säljare mellansverige, installation och elnät Tommy Larsson tel dir Distrikt 3 post nr och Tomas Erlingmark tel dir Distrikt 4 post nr säljare norrland, installation och elnät Sune Dahlberg tel dir Mobil Distrikt 3 Post nr och Distrikt 1 Post nr och Distrikt 2 Post nr och

7 PRODUKTNYHET Ny produktserie av Al och AlCu förbindningar, mm 2 Förbindningarna är framtagna för att göra det enkelt för montören som arbetar med kabelförläggning i ett vindkraftverk där stor vikt läggs på verktygets vikt. Dessa förbindningar kan tillsammans med nyutvecklad kontaktpressningsmatris 13P37M och dorn 13P37D användas med det smidiga batteridrivna presspistolverktyget PVL1300. Kabelskor av aluminium-koppar mm 2 Används för anslutning av Al-ledare till apparatuttag och skenor av Cu, etc. Kat. nr., mm 2, Al-Cu mm W d N N 1 L AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 Skarvhylsor av aluminium med kabelstopp mm 2 Används främst till skarvning av två Al-ledare med samma area För dornpressning av Al-förbindningar erfordras alltid två pressningar Kat. nr., mm 2, Al-Cu mm D d L AS300B 37 22,3 150 AS400B ETT ÖGONBLICK ERIK VALLIN Inköpare på Elpress i Kramfors Elpress växer stadigt och kravet på logistikavdelningen ökar. Det har resulterat i ytterligare ett arbetstillfälle på inköpsavdelningen, varför fick just du jobbet? Under min utbildning i inköp och logistik har jag i två omgångar gjort totalt 23 veckors praktik på elpress. dessutom har jag sommarjobbat här under två perioder, så jag har väl sakta men säkert kommit in i företaget. Framförallt har jag hela tiden känt att det är kanonbra här! Jag är 21 år, född och uppvuxen i Kramfors, så på ett personligt plan är jag naturligtvis glad över möjligheten att få ett kvalifi cerat jobb i mina hemtrakter. Pressföljd, Al. Skarvhylsor av aluminium-koppar mm 2 Används till skarvning av Al-ledare och Cu-ledare Fåtrådig/ solid Al-ledare, fåtrådig/fl exibla Cu ledare Vid pressning av Cu-delen, placera backarna mellan markeringen på hylsan och kanten på Cu-delen Kat. nr., mm 2, Al-Cu mm d d 1 L AKS300B-240A 22, AKS400B-240A Dorn och matris för pressning av Al-förbindningar För dornpressning av Al förbindningar och hylsor Används utan matrishållare mm 2, Al Matris Dorn Ant. pressningar P37M 13P37D P37M 13P37D 2 Backar för kontaktpressning av Cu-förbindningar Levereras parvis. För sexkantpressning av Cu förbindningar och skarvhylsor. Används utan backhållare. mm 2, Cu Back Ant. pressningar B30 2 Pressföljd Cu. Några uppgifter som du funnit särskilt intressanta hittills? Jag tycker fortfarande att alla arbetsuppgifter är intressanta. Idag gör jag framförallt operativa inköp, det vill säga jag håller koll på lagret för att på bästa sätt möta efterfrågan både i den egna produktionen och från våra kunder. Jag känner dels att jag får praktisk användning för det jag suttit och nött i skolbänken, samtidigt som jag hela tiden lär mig nya saker. den stora utmaningen är hela tiden att min lilla kugge i det här jättelika hjulet ska snurra på så smidigt som möjligt, det ska funka hela vägen! Du är bara en dryg månad in i din anställning, vilken insats känner du dig mest stolt över så här långt? precis när jag tillträdde min provanställning fi ck jag förtroendet att själv hålla i spakarna här ett tag när de andra var på semester. det kändes bra att ro det i land. på ett annat plan känner jag mig stolt över att vara del av ett växande elpress som är ett starkt varumärke inom kontaktpressningssystem, särskilt på den nordiska marknaden. 7

8 TÄVLING TÄVLING Svara rätt på våra 4 frågor så har du chansen att vinna en av 3 exklusiva sågknivar. FRÅGOR 1. Vart har Elpress öppnat sitt nya säljkontor? 1. InfraCity, Stockholm X. Kungens kurva, Stockholm 2. Kista, Stockholm 2. Av vilket material tillverkas Elpress nya kabelsko som är anpassad för järnväg? 1. Koppar X. Aluminium 2. Stål PERSONALNYTT 3. Vad heter Elpress nya servicepartner i Tyskland? 1. Service Auktorisieren GmbH X. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH 2. Elektrik und Hydraulik GmbH 4. Vad heter Elpress nytillträdde platschef i Kramfors? 1. Mattias Östman X. Andreas Sjöholm 2. Carsten Mathiessen Skicka eller faxa ditt svar senast 4/1 till: ELPRESS AB, Box 186, Kramfors. Faxnr Rätt svar och vinnare presenteras på vår hemsida den 11/1. Ev vinstskatt betalas av vinnaren. MÄSSOR elpress expanderar och utökar därmed sin personalstyrka. Nedan ser ni de senaste anställningarna inom elpress. Innesäljare Tobias Berglund Tel Marknadsassistent Lotta Suneson Tel Konstruktör Mikael Jansson Tel Säljare Jonas Törnqvist-Gustafsson Tel / Tampere Finland. Vi fi nns i monter A621. Ny servicepartner i Tyskland eftermarknaden har de senaste åren fått ökad betydelse genom elpress tillväxt globalt vilket medför att elpress service måste följa med expansionen och bli mer tillgänglig internationellt. elpress har därför fastställt ett auktorisationskoncept för systematiskt etablering av service-partners/ auktoriserade serviceverkstäder på valda marknader. på den nordiska marknaden har vi efc i Finland och i Norge är det Viking elektro som är elpress auktoriserade servicepartners. I tyskland har elpess nu tecknat avtal med Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH. Information om de olika servicenivåerna och hur du tecknar avtal medföljer alla nya verktyg som levereras från elpress. ring vår serviceavdelning på om du har frågor, eller maila Utanför 3H:s lokaler i Hamburg. Fr v Christophe Orlando och Curd Kaesler från 3H samt Tobias Norlin och Mats Winroth från Elpress. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH Billwerder Billdeich 601c Hamburg / Elpress AB, P.O. Box 186, SE KRAMFORS, Sweden. Tel ,