Kopparstölder vid järnväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kopparstölder vid järnväg"

Transkript

1 NR Kopparstölder vid järnväg en utmaning för Elpress Traction segment Kopparpriserna har skjutit i höjden och stölderna av kopparkabel vid järnväg eskalerar. Som förebyggande åtgärd beslutade Trafikverket att ersätta kopparkabel med kabel av andra material. För att ansluta den nya kabeln till rälen behövde vi akut en ny kabelsko till vårt RailBond system, säger Leif Lundberg, ansvarig för Elpress Traction segment. Elpress antog utmaningen. Nytt säljkontor i Stockholm Vi ser bara fördelar med att ha ett säljkontor i stockholm, de flesta av våra kunder har sina huvudkontor här vilket helt klart förenklar kundmötet. dessutom kan vi vara mer flexibla när en utländsk kund flyger in över dagen med ett pressat schema, menar elpress vd, sten alfredsson. sid 6 Ny produktserie av Al och AlCu förbindningar, mm 2 dessa förbindningar kan tillsammans med nyutvecklad kontaktpressningsmatris 13p37M och dorn 13p37d användas med det smidiga batteridrivna presspistolverktyget pvl1300. sid 7 Tävling tävla på sidan 8 så har du chansen att vinna en exklusiv sågkniv. sid 8

2 Elpress antar kopparstölder vid järnväg När Elpress vann Trafikverkets upphandling i våras gällde den traditionell anslutning av RailBond med koppar. Men i takt med att kopparpriserna sköt i höjden och stölderna av koppar eskalerade under våren blev vi snabbt tvungna att tänka om för att lösa situationen på bästa sätt, säger Leif Lundberg, ansvarig för Elpress Traction segment. Kopparstölder vid järnväg är ett växande problem. De medför stora kostnader och stora olycksrisker. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm anser att Vi måste se det som ett samhällsproblem när stölderna är så omfattande att de kan jämföras med sabotage mot viktig samhällsinfrastruktur. Trafikverket beräknar att följdkostnaderna för reparationer, investeringar, arbete och extra bevakning uppgick till cirka 120 miljoner kronor under En siffra som förväntas öka under Lägg till det samhällets kostnader. Bara den omfattande kopparstölden på Södra stambanan mellan Nässjö och Alvesta i mars, ledde till att närmare 200 tåg drabbades, enligt beräkningar ska det ha kostat samhället cirka 150 miljoner kronor, säger Leif Lundberg. Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att Trafikverket var under enorm press när Elpress klev in i samarbetet. Vi befann oss i en nödlösningsfas. Det var inte en fråga om, bara när, nästa stöld skulle äga rum. Det här handlar om organiserade ligor med tillgång till långtradare och all upptänklig utrustning för att klippa ner ledningar, berättar Leif Lundberg. Trafikverket har börjat ersätta stulen kopparkabel med aluminiumkabel eftersom aluminium har lågt skrotvärde. För att ansluta den nya kabeln till rälen behövde vi ett annat material i kabelskon. Ett material som måste tåla extrema miljöer och kraftiga vibrationer, säger Leif. Elpress kunde snabbt ta fram en ny lösning. Det är alltid spännande att se hur Elpress styrkor framträder i den här typen av situationer, korta beslutsvägar internt, mycket muskler, kompetens och kvalitetsmedvetande. Att Traction är ett av de segment vi nischat oss mot var naturligtvis också avgörande i det här fallet. Vår teknikavdelning kunde snabbt ta fram och testa en stålkabelsko med en aluminiumledare. Stål valdes framförallt av hållfasthetsskäl. För en lekman ser den nya kabelskon identisk ut med den ursprungliga av koppar, menar Leif Lundberg. Sedan den nya lösningen såg dagens ljus har utmaningen för vår produktion varit att hålla jämn takt med efterfrågan. Parallellt utbildas montörerna som ska montera kablarna. Kabelstölderna medför en stor risk för allvarliga elolyckor volt löper genom järnvägens kontaktledningar, kablarna finns där för att hindra anläggningen från att bli strömförande. De som stjäl koppar riskerar inte bara sina egna liv utan utsätter även andra för livsfara. Det blir en farlig arbetsplats för dem som ska reparera järnvägen efter stölderna, varenda stolpe i det svenska järnvägsnätet måste vara jordad för att undvika olyckor, säger Leif Lundberg. Att ersätta kopparkabel med kabel av andra material är bara ett av alla de sätt Trafikverket nu vidtar i förebyggande åtgärder. Ny järnväg byggs så att stöldbegärligt material undviks så långt det är möjligt. Bevakning sätts in i särskilt drabbade områden. Trafikverket uppmanar andra myndigheter att på bred front jobba tillsammans med dem och riktar sig främst till Tullverket, Skatteverket och Polisen. Dessutom vill Trafikverket se en skärpt lagstiftning som försvårar handeln med stulen koppar. Som svar på det har Finansdepartementet kommit med en remiss om så kallad omvänd skattskyldighet för handel med metallavfall och skrot. Det är en skärpning av lagen som innebär att köparen och inte säljaren blir momsskyldig. Syftet är att förhindra det omfattande fusk med mervärdesskatt som förekommer i skrotbranschen. Jag tror på spårbart DNA för att komma åt den här typen av brottslighet i en framtid. Trafikverket har redan märkt en del kopparledningar med så kallad smart-dna. Det är ett biologiskt framställt dna som är unikt för just den plats där den stryks på, tjuven får det på sig och det går inte att tvätta bort, säger Leif Lundberg. Källor: 2

3 utmaningen Foto: Jan snäll Kopparstölder vid järnväg är ett växande problem som medför stora kostnader och stora olycksrisker. Bakgrund I början av 2012 valde svenska trafi kverket att ansluta till den metod som är standard i större delen av europa, nämligen att ansluta kabeln till en borrad infästning i rälsen i stället för att löda fast den. elpress vann upphandlingen med sitt railbond-system. railbond är specialutvecklade förband med gängad tapp och mutter i rostfritt stål. de är möjliga att installera i alla typer av klimat och borrningen ger en perfekt kontakt mellan tapp/hylsa och räl. det fi nns stora fördelar med att borra fast anslutningen, både ur användar-, säkerhets- och tillförlitlighetssynpunkt. 3

4 STRATEGI 550 ELPRESS VÄXER så det sprakar Elpress tillväxtplan är lika enkel som tydlig. Dubblerad omsättning inom fem år. Det är nu två år sedan startskottet gick för strategiplan 550 och Elpress håller rätt kurs mot mållinjen. på ett strukturerat sätt skred sten alfredsson till verket när han tillträdde tjänsten för tre år sedan. offensiv tillväxt var ett naturligt steg att ta. efterfrågan på en kvalitetsgaranti är stor eftersom våra kunder har höga krav på att säkerställa sina processer och att ha spårbarhet i de jobb de gör. Här kan vi hjälpa våra kunder eftersom vårt system består av kabelskor, tillhörande verktyg och en rätt utbildad operatör som ger ett normenligt slutresultat, menar sten alfredsson. efter diverse vändande och vridande på siffror formulerades strategiplan 550, som skulle innebära mer än en fördubbling av omsättningen, från 200 miljoner till 500 miljoner, på fem år. siffran är inte tagen ur luften utan ganska väl förankrad i organisationen. Kanske en lyckträff säger sten alfredsson, så här gick det till. När målbilden skulle förankras kallade han alla elpress säljare i hela världen till ett strategimöte. Var och en fi ck i uppgift att titta närmare på sin egen sfär och kartlägga nuvarande och potentiella projekt. När vi summerade ihop dessa landade vi på en siffra som väl stämde överens med de redan uppskattade på 500 miljonerna. strategiplan 550 bröts ner till ett femtiotal aktiviteter. Utav dessa är 35 redan genomförda och ett tiotal pågår just nu i löpande projekt. Internt har de pågående aktiviteterna inte lämnat någon oberörd. ett av delprojekten i strategiplanen handlade om pricing, att hitta rätt struktur för prissättning på den globala marknad elpress verkar på. ett annat projekt har varit att på ett förståeligt sätt nå ut till marknaden med konceptet system elpress. elpress säljer inte kabelskor, vi säljer system för säkra förbindningar. på alla sätt som går kommunicerar vi till marknaden att system elpress är synonymt med säkerhet och kvalitet, säger alfredsson. den röda tråden i strategiplan 550 är kvalitet. det kan inte upprepas nog många gånger. andra projekt har haft att göra med elpress eftermarknad. Förebyggande service och underhåll, reparation och support som naturligtvis omfattas av samma kvalitetsmedvetenhet. tillgänglighet och funktionalitet är ledord som gör att Röster ur den nya organisationen Grossister Norden Anders Tångring Framtiden ser ljus ut med vårt System Elpress står vi starka på en marknad som blir allt mer kvalitetsmedveten. I Norden är vi marknadsledande och utmaningen är att behålla och stärka vår position genom att erbjuda ännu bättre produkter och tjänster, inte minst utbildningar för slutkund. Dessutom arbetar vi ständigt för bättre tillgänglighet hos grossister. Med den nya organisationen blir vi mer specialinriktade, vilket innebär mer stöd att ropa av internt när vi skräddarsyr lösningar för unika kunder. segmentschef Andreas Sjöholm I takt med att Elpress växer globalt har vi en viktig uppgift i att etablera vårt koncept med lokala servicepartners på de marknader där vi avser att växa. Vi jobbar också vidare med att höja utbildningsnivån hos användarna inom alla segment, inte bara på operatörsnivå, utan även genom utbildningar för designers och specifi katörer inom Electrical Machines, Traction och Renewable Energy. Vi tittar även på andra områden som har potential att bli nytt segment. Det fi nns kunder som inte tummar på kostnaderna för kvalitet och säkerhet och trenden talar för att de i Elpress fi nner en pålitlig, kunnig leverantör och en stark partner. 4

5 STRATEGI 550 kunden ska känna sig trygg att göra affärer med oss. I arbetet med strategiplanen har också viktiga organisatoriska pusselbitar fallit på plats som i grunden innebär en mer offensiv marknadsorganisation. tillväxten kommer på den globala marknaden där vi i första hand vänder oss mot de stora industriföretagen. Vi har redan sett ett positivt gensvar från många globala företag, framförallt inom de segment vi verkar inom, på de aktiviteter vi genomfört och särskilt i form av förståelse och acceptans av vårt systemkoncept. När de väl förstår innebörden av detta och hur de kan säkerställa sina egna processer och bli mer effektiva genom användandet av vårat system är ordern oftast inte långt borta. platschef Kramfors Mattias Östman Elpress är en otroligt bra arbetsplats med många lojala och serviceinriktade medarbetare. Framför oss har vi en utmaning och det är att tillsammans leverera målsättningen för strategiplan 550. Den grund som vi lagt under ett antal år med konceptet System Elpress och Elpress som varumärke har gjort oss starka inom nischade segment. Med vår expertkompetens, i form av egen teknisk utveckling och produktion av system som är designade för nischade segment, ser vi kraftiga expansionsmöjligheter globalt. Just nu befi nner vi oss i en spännande fas av vårt långsiktiga förändringsarbete och vi genomför en av de största investeringarna i vår produktion på många år. Jag tror på Elpress och ser möjligheterna! exportchef Carsten Mathiessen Elpress har förtroendet som en högkvalitativ leverantör och vi fortsätter att uppfylla de krav som våra kunder rättmätigt ställer på oss. Vi fortsätter att erbjuda attraktiva lösningar och vi anpassar oss till nödvändiga krav globalt. Vi ser en ökad efterfrågan på System Elpress produkter, särskilt på den globala industriella marknaden. Med ett redan mycket attraktivt utbud av produkter och tjänster kommer vi att nå och överträffa fastställda mål när vi nu fortsätter att utveckla vårt erbjudande. 5

6 Välkommen till vårt nya säljkontor i Stockholm Under hösten har Elpress öppnat nytt säljkontor i Stockholm, InfraCity. Vi är tillbaka där allting började, det var här i Stockholm Per Winemar (far till Curt Winemar) bildade det bolag som sedermera skulle komma att bli Elpress, konstaterar Elpress vd, Sten Alfredsson. INFraCItY är en komplett företagspark belägen längs e4:an mellan stockholm och arlanda. I området fi nns hotell och gott om restauranger. Vi ser bara fördelar med att ha ett säljkontor i stockholm, de flesta av våra kunder har sina huvudkontor här vilket helt klart förenklar kundmötet. dessutom kan vi vara mer flexibla när en utländsk kund flyger in över dagen med ett pressat schema, menar sten alfredsson. det egna konferensrummet underlättar både för kundmöten och för utbildningar förlagda till stockholm. När vi valde lokal tog vi höjd för viss expansion, här fi nns tre extra kontorsplatser där elpress säljare redan idag har möjlighet att upprätta tillfälliga arbetsplatser vid kortare eller längre genomresor, säger sten alfredsson. Idag är det han själv, anders tångring, elpress Nordenchef samt säljaren tommy larsson som huserar permanent i lokalerna. Ja det kanske inte är som när per Winemar expanderade och flyttade sitt företag från stockholm till Kramfors på 60-talet, då var de nya lokalerna så enorma att folk fi ck lappsjuka när de gick där mellan maskinerna, skrattar tommy larsson. Med åren skulle elpress ändå växa i det som tycktes vara en gigantisk kostym och etableringen stockholm ligger helt i linje Tommy Larsson, Anders Tångring och Sten Alfredsson i det nya konferensrummet vid säljkontoret i Upplands Väsby. med elpress uttalade mål att fortsatt växa kraftfullt med ökad effektivitet. För anders tångring innebär placeringen i stockholm inte bara en geografi skt strategisk plats att utgå ifrån. Jag uppskattar verkligen att ha arbetskamrater, tidigare har jag suttit själv på ett mindre kontor i Uppsala, säger han. det nya kontoret i stockholm är verkligen ett lyft även för mig säger säljaren tommy larsson. Jag har de senaste 2 åren varit inneboende hos ett av våra systerföretag, vilket i och för sig har fungerat alldeles utmärkt, men nu känns det som att komma hem. dessutom har jag ju fått tillbaka min gamla försäljningschef från Kablema Komponent, anders tångring, så nu är cirkeln sluten och det bådar gott för framtiden. Säljområden Distrikt 4 Post nr Distrikt 1 post nr och säljare södra sverige, installation och elnät Jonas Törnqvist-Gustafson tel dir Distrikt 2 post nr 10-15, och säljare mellansverige, installation och elnät Tommy Larsson tel dir Distrikt 3 post nr och Tomas Erlingmark tel dir Distrikt 4 post nr säljare norrland, installation och elnät Sune Dahlberg tel dir Mobil Distrikt 3 Post nr och Distrikt 1 Post nr och Distrikt 2 Post nr och

7 PRODUKTNYHET Ny produktserie av Al och AlCu förbindningar, mm 2 Förbindningarna är framtagna för att göra det enkelt för montören som arbetar med kabelförläggning i ett vindkraftverk där stor vikt läggs på verktygets vikt. Dessa förbindningar kan tillsammans med nyutvecklad kontaktpressningsmatris 13P37M och dorn 13P37D användas med det smidiga batteridrivna presspistolverktyget PVL1300. Kabelskor av aluminium-koppar mm 2 Används för anslutning av Al-ledare till apparatuttag och skenor av Cu, etc. Kat. nr., mm 2, Al-Cu mm W d N N 1 L AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 Skarvhylsor av aluminium med kabelstopp mm 2 Används främst till skarvning av två Al-ledare med samma area För dornpressning av Al-förbindningar erfordras alltid två pressningar Kat. nr., mm 2, Al-Cu mm D d L AS300B 37 22,3 150 AS400B ETT ÖGONBLICK ERIK VALLIN Inköpare på Elpress i Kramfors Elpress växer stadigt och kravet på logistikavdelningen ökar. Det har resulterat i ytterligare ett arbetstillfälle på inköpsavdelningen, varför fick just du jobbet? Under min utbildning i inköp och logistik har jag i två omgångar gjort totalt 23 veckors praktik på elpress. dessutom har jag sommarjobbat här under två perioder, så jag har väl sakta men säkert kommit in i företaget. Framförallt har jag hela tiden känt att det är kanonbra här! Jag är 21 år, född och uppvuxen i Kramfors, så på ett personligt plan är jag naturligtvis glad över möjligheten att få ett kvalifi cerat jobb i mina hemtrakter. Pressföljd, Al. Skarvhylsor av aluminium-koppar mm 2 Används till skarvning av Al-ledare och Cu-ledare Fåtrådig/ solid Al-ledare, fåtrådig/fl exibla Cu ledare Vid pressning av Cu-delen, placera backarna mellan markeringen på hylsan och kanten på Cu-delen Kat. nr., mm 2, Al-Cu mm d d 1 L AKS300B-240A 22, AKS400B-240A Dorn och matris för pressning av Al-förbindningar För dornpressning av Al förbindningar och hylsor Används utan matrishållare mm 2, Al Matris Dorn Ant. pressningar P37M 13P37D P37M 13P37D 2 Backar för kontaktpressning av Cu-förbindningar Levereras parvis. För sexkantpressning av Cu förbindningar och skarvhylsor. Används utan backhållare. mm 2, Cu Back Ant. pressningar B30 2 Pressföljd Cu. Några uppgifter som du funnit särskilt intressanta hittills? Jag tycker fortfarande att alla arbetsuppgifter är intressanta. Idag gör jag framförallt operativa inköp, det vill säga jag håller koll på lagret för att på bästa sätt möta efterfrågan både i den egna produktionen och från våra kunder. Jag känner dels att jag får praktisk användning för det jag suttit och nött i skolbänken, samtidigt som jag hela tiden lär mig nya saker. den stora utmaningen är hela tiden att min lilla kugge i det här jättelika hjulet ska snurra på så smidigt som möjligt, det ska funka hela vägen! Du är bara en dryg månad in i din anställning, vilken insats känner du dig mest stolt över så här långt? precis när jag tillträdde min provanställning fi ck jag förtroendet att själv hålla i spakarna här ett tag när de andra var på semester. det kändes bra att ro det i land. på ett annat plan känner jag mig stolt över att vara del av ett växande elpress som är ett starkt varumärke inom kontaktpressningssystem, särskilt på den nordiska marknaden. 7

8 TÄVLING TÄVLING Svara rätt på våra 4 frågor så har du chansen att vinna en av 3 exklusiva sågknivar. FRÅGOR 1. Vart har Elpress öppnat sitt nya säljkontor? 1. InfraCity, Stockholm X. Kungens kurva, Stockholm 2. Kista, Stockholm 2. Av vilket material tillverkas Elpress nya kabelsko som är anpassad för järnväg? 1. Koppar X. Aluminium 2. Stål PERSONALNYTT 3. Vad heter Elpress nya servicepartner i Tyskland? 1. Service Auktorisieren GmbH X. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH 2. Elektrik und Hydraulik GmbH 4. Vad heter Elpress nytillträdde platschef i Kramfors? 1. Mattias Östman X. Andreas Sjöholm 2. Carsten Mathiessen Skicka eller faxa ditt svar senast 4/1 till: ELPRESS AB, Box 186, Kramfors. Faxnr Rätt svar och vinnare presenteras på vår hemsida den 11/1. Ev vinstskatt betalas av vinnaren. MÄSSOR elpress expanderar och utökar därmed sin personalstyrka. Nedan ser ni de senaste anställningarna inom elpress. Innesäljare Tobias Berglund Tel Marknadsassistent Lotta Suneson Tel Konstruktör Mikael Jansson Tel Säljare Jonas Törnqvist-Gustafsson Tel / Tampere Finland. Vi fi nns i monter A621. Ny servicepartner i Tyskland eftermarknaden har de senaste åren fått ökad betydelse genom elpress tillväxt globalt vilket medför att elpress service måste följa med expansionen och bli mer tillgänglig internationellt. elpress har därför fastställt ett auktorisationskoncept för systematiskt etablering av service-partners/ auktoriserade serviceverkstäder på valda marknader. på den nordiska marknaden har vi efc i Finland och i Norge är det Viking elektro som är elpress auktoriserade servicepartners. I tyskland har elpess nu tecknat avtal med Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH. Information om de olika servicenivåerna och hur du tecknar avtal medföljer alla nya verktyg som levereras från elpress. ring vår serviceavdelning på om du har frågor, eller maila Utanför 3H:s lokaler i Hamburg. Fr v Christophe Orlando och Curd Kaesler från 3H samt Tobias Norlin och Mats Winroth från Elpress. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH Billwerder Billdeich 601c Hamburg / Elpress AB, P.O. Box 186, SE KRAMFORS, Sweden. Tel ,

CS2500. Pressverktygens Rolls-Royce. Top of the line Traction Elpress på plats på Innotransmässan. Flexibla servicelösningar för certifierade verktyg

CS2500. Pressverktygens Rolls-Royce. Top of the line Traction Elpress på plats på Innotransmässan. Flexibla servicelösningar för certifierade verktyg NR 3 2010 Top of the line Traction Elpress på plats på Innotransmässan Flexibla servicelösningar för certifierade verktyg DUAL så kombinerar vi två befintliga tekniker och tar det bästa ur båda CS2500

Läs mer

NEWS EARTHBOND VI HAR VALT ATT UTESLUTANDE ARBETA MED ELPRESS CERTIFIERADE LÖSNINGAR AV KOMBINATIONEN KABEL, KABELSKO OCH VERKTYG. Vinn en midjeväska

NEWS EARTHBOND VI HAR VALT ATT UTESLUTANDE ARBETA MED ELPRESS CERTIFIERADE LÖSNINGAR AV KOMBINATIONEN KABEL, KABELSKO OCH VERKTYG. Vinn en midjeväska NUMMER 2 2015 MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP NEWS PRODUKTNYHET EARTHBOND SIDAN 6 Foto: Per Ågren/Media-Bild ansvarar för ett omfattande el- och instrumentmontage på Metsä Board Husums fabrik. TÄVLING Vinn

Läs mer

Cu-förbindningar 0,75-1000 mm²

Cu-förbindningar 0,75-1000 mm² Allmän information 2 Easy-Guide 3 Rörkabelskor 0,75-1000 ² Rörkabelskor med två hål 70-300 ² 6 Rörkabelskor med 5 vinkel 10-150 ² 7 Rörkabelskor med 90 vinkel 10-150 ² 8 Rörkabelskor 10-300 ² DIN 6235

Läs mer

Kundanpassade produkter är en viktig del av vårt arbete

Kundanpassade produkter är en viktig del av vårt arbete NR 1 2014 Kundanpassade produkter är en viktig del av vårt arbete SID 2-3 Mässor Besök oss på någon av våra mässor i vår. SID 4-5 Streckkodsläsare ger ökad leveranssäkerhet. SID 6 Tävling Svara rätt på

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Cu-förbindningar. 6. Cu-förbindningar / ELPRESS. Order tel: Fax:

Cu-förbindningar. 6. Cu-förbindningar / ELPRESS. Order tel: Fax: Cu-förbindningar Allmän information 2 EasyGuide 3 Rörkabelskor 0,75-10 ², KR 4 Rörkabelskor 0,75-1000 ², KRF/KRD 5 Rörkabelskor med två hål, 70-400 ², KRF 6 Rörkabelskor med 45 vinkel, 10-150 ², KRF 7

Läs mer

Infobladet. Nordens största Elektronikmässa. Vi ser fram mot 2008

Infobladet. Nordens största Elektronikmässa. Vi ser fram mot 2008 Infobladet Nr 1 2008 Vi ser fram mot 2008 Nordens största Elektronikmässa Vi välkomnar dig till 2008 års upplaga av Elektronik /EP som går av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö mellan den 28:e till 30:e

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp Varmkrymp Produktkatalog Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp click & rip - satser med skruvförbindningar och kallkrympisolation

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Vi vänder oss till kunder som har stort fokus på säkerhet Ralph Rogge, försäljningschef i Tyskland

Vi vänder oss till kunder som har stort fokus på säkerhet Ralph Rogge, försäljningschef i Tyskland NR 1 2013 Vi vänder oss till kunder som har stort fokus på säkerhet Ralph Rogge, försäljningschef i Tyskland Tävling Tävla på sidan 8 så har du chansen att vinna en exklusiv väska. SID 8 Produktnyhet:

Läs mer

Elpress håller vad de lovar

Elpress håller vad de lovar NR 1 2012 Analyzer - programvara för kvalitetssäkring av pressningar och system för kalibrering LITEN PÅ UTSIDAN STOR INUTI PS710E251 E-NR 1624715 Nytt samarbete Elpress har inlett ett samarbete med Jordarna,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

produktnyhet crimp&heat news blev jobbet både roligare och enklare Håkan ohlsson, Sidensjö El

produktnyhet crimp&heat news blev jobbet både roligare och enklare Håkan ohlsson, Sidensjö El Nummer 1 2015 MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP news produktnyhet crimp&heat SIDAN 6 Med Elpress högkvalitativa sortiment blev jobbet både roligare och enklare Håkan ohlsson, Sidensjö El SIDAN 2 Nummer 1 2015

Läs mer

NEWS ELPRESS HAR GJORT DET MÖJLIGT FÖR OSS ATT FÅ JOBBA FÖR JÄTTARNA I BRANSCHEN SOM SIEMENS OCH ABB. DET ÄR JÄTTESPÄNNANDE!

NEWS ELPRESS HAR GJORT DET MÖJLIGT FÖR OSS ATT FÅ JOBBA FÖR JÄTTARNA I BRANSCHEN SOM SIEMENS OCH ABB. DET ÄR JÄTTESPÄNNANDE! . EBER OF LAGERCRANTZ GROUP NEWS NYA PRESSVERKTYG FÖR ÄNDHYLSOR PEB-SERIEN SIDAN 2 Hälsningar från Hamburg 3H ELPRESS HAR GJORT DET ÖJLIGT FÖR OSS ATT FÅ JOBBA FÖR JÄTTARNA I BRANSCHEN SO SIEENS OCH ABB.

Läs mer

goes big Tävling NR 2 2013 Per Fällström, teknisk chef på Elpress SID 2-3

goes big Tävling NR 2 2013 Per Fällström, teknisk chef på Elpress SID 2-3 NR 2 2013 Elpress goes big in USASID 4-5 Vi har samlat en väldig massa kunskap om en viss typ av elektriska förbindningar i ett företag på så sätt har vi lagt grunden för System Elpress. Per Fällström,

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 3 2011-02-17 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Introduktion

Läs mer

Succé för nya verktyget ES2258

Succé för nya verktyget ES2258 Nr 2 2010 MINIFORCE Next generation Genom smarta tankar och fullfjädrade mekaniska lösningar har vi skapat det oöverträffade verktyget för anslutning av kabelskor. PVL1300 får högsta betyg av Göteborg

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

MINIFORCE - next generation

MINIFORCE - next generation MINIFORCE - next generation Genom smarta tankar och fullfjädrade mekaniska lösningar har vi skapat det oöverträffade verktyget för anslutning av kabelskor. Minimal handkraft i handtaget ger ett tons tryck

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Stoppa tjuven med Skandinaviens mest kompletta märksystem!

Stoppa tjuven med Skandinaviens mest kompletta märksystem! För att den är min. 2 Foto: Kawasaki Stoppa tjuven med Skandinaviens mest kompletta märksystem! ATV-, snöskoter- och vattenskoterstölder är ett stort problem för människor med en aktiv fritid i hela Norden.

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Elpress verkstad. Ulrika, en viktig del i produktionskedjan. Häng med på en ru. Tävling. Kommentar, VD Sten Alfredsson PVL1300DUAL NR 2 2011

Elpress verkstad. Ulrika, en viktig del i produktionskedjan. Häng med på en ru. Tävling. Kommentar, VD Sten Alfredsson PVL1300DUAL NR 2 2011 NR 2 2011 Häng med på en ru ndtur i Elpress verkstad Ulrika, en viktig del i produktionskedjan Kommentar, VD Sten Alfredsson PVL1300DUAL Tävling Den långsiktiga strategiplan som vi formulerade för ett

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Pressbackar för C-hylsor Art.nr C-hylsa Pressback C-6 C 6 HP 300 C-8+C-9 C 8-9 HP 300 C-11 C 11 HP 300 C-13 C 13 HPM 400

Pressbackar för C-hylsor Art.nr C-hylsa Pressback C-6 C 6 HP 300 C-8+C-9 C 8-9 HP 300 C-11 C 11 HP 300 C-13 C 13 HPM 400 NOVOPRESS HYDRAULISKA OCH ELEKTROHYDRAULISKA PRESSVERKTYG FÖR RÖRKABELSKOR HPM 400 Handpresstång Unik konstruktion som möjliggör användning för både koppar och aluminium utan att byta backar. Hydraulisk.

Läs mer

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning 1 Detta är ljusservice Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa en optimalt fungerande butiksbelysning. Ljusservice erbjuder den

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42

GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42 GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42 Grenklämma av koppar Klämors överdel är utformad så att bultarna alltid dras mot en plan yta, trots att ledarna har olika areor. Ledarspåren ger

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Riskfritt för tjuvar på landsbygden?

Riskfritt för tjuvar på landsbygden? LRF Riskfritt för tjuvar på landsbygden? en rapport från Lantbrukarnas Riksförbund 2013-02-01 Sammanfattning 7 av 10 på landsbygden känner en eller flera i närheten som de senaste två åren varit utsatta

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Elpress Centrallager. Här packas 90 000 ordrar om året till kunder i över 50 länder. Välkommen till

Elpress Centrallager. Här packas 90 000 ordrar om året till kunder i över 50 länder. Välkommen till NR 3 2011 Här packas 90 000 ordrar om året till kunder i över 50 länder Välkommen till Elpress Centrallager Roger Andersson ser till att du får din leverans i tid Stadig vind i Danmark Elpress Danmark

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Förbindningsmateriel 4

Förbindningsmateriel 4 Förbindningsmateriel 4 Kontaktpressning, Elpress 2 Pressverktyg, Elpress 3 Förbindningselement, Elpress 15 Kontaktpressning, Pfisterer 25 Pressverktyg, Pfisterer 26 Förbindningselement, Pfisterer 29 Pressverktyg,

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR

HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR 2 HEDIN BIL TRANSPORT- OCH LASTBILCENTER HELSINGBORG JÖRGEN BENGTSSON FAKTA Hedin Bil

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket

Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vi tillverkar och säljer väg- och broräcken,

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Hissar & rulltrappor för alla miljöer.

Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Bostäder. Kontor. Butiker. Lager. Industrier. Skolor. Sjukhus. www.alt.se 0472-390 700 Svenskproducerade hissar från Småland Energiklass A på alla våra hissar Tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution

Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution 5 9 tons kapacitet Har du råd att inte välja Kalmar? Slutsatsen är densamma oavsett om du är användare eller ägare. En totallösning från Kalmar ger lägre

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Fullständig kvalitetskontroll med PS710

Fullständig kvalitetskontroll med PS710 NR 1 2011 MÄSSPECIAL Hannover mässan 4 8 april, Hannover/Tyskland Elfack 9 13 maj, Göteborg/Sverige Vi gör det svårt för våra kunder att göra fel Wind Power 22 25 maj, Anaheim/USA Kommentar, VD Sten Alfredsson

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Ceres Foods AB Brand Manual

Ceres Foods AB Brand Manual Ceres Foods AB Brand Manual Vårt företag är alla vi som jobbar här. Och vad vi står för. Ett företag är ingen utan människorna. Därför är framförallt två saker viktiga för oss på Ceres Foods AB: människorna

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

nordpolen Steg- och aktivitetstävling på jobbet Klarar ni att nå på 50 dagar? Alla aktiviteter räknas Teamkänsla på jobbet Bli aktiva tillsammans

nordpolen Steg- och aktivitetstävling på jobbet Klarar ni att nå på 50 dagar? Alla aktiviteter räknas Teamkänsla på jobbet Bli aktiva tillsammans Klarar ni att nå nordpolen på 50 dagar? Teamkänsla på jobbet Alla aktiviteter räknas Bli aktiva tillsammans 40 Steg- och aktivitetstävling på jobbet STARTSKOTTET START: 5 FEBRUARI 20 Bättre hälsa & kul

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

PEM130SWE 02/08 1/8. SJK & SJKK Montageanvisning PEM130SWE 02/08. 1 kv KRYMPKABELSKARV MED SKRUVSKARVHYLSOR FÖR SJK & SJKK

PEM130SWE 02/08 1/8. SJK & SJKK Montageanvisning PEM130SWE 02/08. 1 kv KRYMPKABELSKARV MED SKRUVSKARVHYLSOR FÖR SJK & SJKK PEM130SWE 02/08 1/8 Montageanvisning PEM130SWE 02/08 1 kv KRYMPKABELSKARV MED SKRUVSKARVHYLSOR FÖR PLASTISOLERAD 3-OCH 4-LEDARKABEL SVENSKA 2/8 PEM130SWE 02/08 GENERELL INFORMATION - Kontrollera att skarvsatsen

Läs mer

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält.

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Vallentuna 2013-02-05 Alla hus både nya och gamla har med några få undantag, endast elmatning med 4-ledare s.k. TN-C system. Äldre hus

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer