Kopparstölder vid järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kopparstölder vid järnväg"

Transkript

1 NR Kopparstölder vid järnväg en utmaning för Elpress Traction segment Kopparpriserna har skjutit i höjden och stölderna av kopparkabel vid järnväg eskalerar. Som förebyggande åtgärd beslutade Trafikverket att ersätta kopparkabel med kabel av andra material. För att ansluta den nya kabeln till rälen behövde vi akut en ny kabelsko till vårt RailBond system, säger Leif Lundberg, ansvarig för Elpress Traction segment. Elpress antog utmaningen. Nytt säljkontor i Stockholm Vi ser bara fördelar med att ha ett säljkontor i stockholm, de flesta av våra kunder har sina huvudkontor här vilket helt klart förenklar kundmötet. dessutom kan vi vara mer flexibla när en utländsk kund flyger in över dagen med ett pressat schema, menar elpress vd, sten alfredsson. sid 6 Ny produktserie av Al och AlCu förbindningar, mm 2 dessa förbindningar kan tillsammans med nyutvecklad kontaktpressningsmatris 13p37M och dorn 13p37d användas med det smidiga batteridrivna presspistolverktyget pvl1300. sid 7 Tävling tävla på sidan 8 så har du chansen att vinna en exklusiv sågkniv. sid 8

2 Elpress antar kopparstölder vid järnväg När Elpress vann Trafikverkets upphandling i våras gällde den traditionell anslutning av RailBond med koppar. Men i takt med att kopparpriserna sköt i höjden och stölderna av koppar eskalerade under våren blev vi snabbt tvungna att tänka om för att lösa situationen på bästa sätt, säger Leif Lundberg, ansvarig för Elpress Traction segment. Kopparstölder vid järnväg är ett växande problem. De medför stora kostnader och stora olycksrisker. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm anser att Vi måste se det som ett samhällsproblem när stölderna är så omfattande att de kan jämföras med sabotage mot viktig samhällsinfrastruktur. Trafikverket beräknar att följdkostnaderna för reparationer, investeringar, arbete och extra bevakning uppgick till cirka 120 miljoner kronor under En siffra som förväntas öka under Lägg till det samhällets kostnader. Bara den omfattande kopparstölden på Södra stambanan mellan Nässjö och Alvesta i mars, ledde till att närmare 200 tåg drabbades, enligt beräkningar ska det ha kostat samhället cirka 150 miljoner kronor, säger Leif Lundberg. Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att Trafikverket var under enorm press när Elpress klev in i samarbetet. Vi befann oss i en nödlösningsfas. Det var inte en fråga om, bara när, nästa stöld skulle äga rum. Det här handlar om organiserade ligor med tillgång till långtradare och all upptänklig utrustning för att klippa ner ledningar, berättar Leif Lundberg. Trafikverket har börjat ersätta stulen kopparkabel med aluminiumkabel eftersom aluminium har lågt skrotvärde. För att ansluta den nya kabeln till rälen behövde vi ett annat material i kabelskon. Ett material som måste tåla extrema miljöer och kraftiga vibrationer, säger Leif. Elpress kunde snabbt ta fram en ny lösning. Det är alltid spännande att se hur Elpress styrkor framträder i den här typen av situationer, korta beslutsvägar internt, mycket muskler, kompetens och kvalitetsmedvetande. Att Traction är ett av de segment vi nischat oss mot var naturligtvis också avgörande i det här fallet. Vår teknikavdelning kunde snabbt ta fram och testa en stålkabelsko med en aluminiumledare. Stål valdes framförallt av hållfasthetsskäl. För en lekman ser den nya kabelskon identisk ut med den ursprungliga av koppar, menar Leif Lundberg. Sedan den nya lösningen såg dagens ljus har utmaningen för vår produktion varit att hålla jämn takt med efterfrågan. Parallellt utbildas montörerna som ska montera kablarna. Kabelstölderna medför en stor risk för allvarliga elolyckor volt löper genom järnvägens kontaktledningar, kablarna finns där för att hindra anläggningen från att bli strömförande. De som stjäl koppar riskerar inte bara sina egna liv utan utsätter även andra för livsfara. Det blir en farlig arbetsplats för dem som ska reparera järnvägen efter stölderna, varenda stolpe i det svenska järnvägsnätet måste vara jordad för att undvika olyckor, säger Leif Lundberg. Att ersätta kopparkabel med kabel av andra material är bara ett av alla de sätt Trafikverket nu vidtar i förebyggande åtgärder. Ny järnväg byggs så att stöldbegärligt material undviks så långt det är möjligt. Bevakning sätts in i särskilt drabbade områden. Trafikverket uppmanar andra myndigheter att på bred front jobba tillsammans med dem och riktar sig främst till Tullverket, Skatteverket och Polisen. Dessutom vill Trafikverket se en skärpt lagstiftning som försvårar handeln med stulen koppar. Som svar på det har Finansdepartementet kommit med en remiss om så kallad omvänd skattskyldighet för handel med metallavfall och skrot. Det är en skärpning av lagen som innebär att köparen och inte säljaren blir momsskyldig. Syftet är att förhindra det omfattande fusk med mervärdesskatt som förekommer i skrotbranschen. Jag tror på spårbart DNA för att komma åt den här typen av brottslighet i en framtid. Trafikverket har redan märkt en del kopparledningar med så kallad smart-dna. Det är ett biologiskt framställt dna som är unikt för just den plats där den stryks på, tjuven får det på sig och det går inte att tvätta bort, säger Leif Lundberg. Källor: 2

3 utmaningen Foto: Jan snäll Kopparstölder vid järnväg är ett växande problem som medför stora kostnader och stora olycksrisker. Bakgrund I början av 2012 valde svenska trafi kverket att ansluta till den metod som är standard i större delen av europa, nämligen att ansluta kabeln till en borrad infästning i rälsen i stället för att löda fast den. elpress vann upphandlingen med sitt railbond-system. railbond är specialutvecklade förband med gängad tapp och mutter i rostfritt stål. de är möjliga att installera i alla typer av klimat och borrningen ger en perfekt kontakt mellan tapp/hylsa och räl. det fi nns stora fördelar med att borra fast anslutningen, både ur användar-, säkerhets- och tillförlitlighetssynpunkt. 3

4 STRATEGI 550 ELPRESS VÄXER så det sprakar Elpress tillväxtplan är lika enkel som tydlig. Dubblerad omsättning inom fem år. Det är nu två år sedan startskottet gick för strategiplan 550 och Elpress håller rätt kurs mot mållinjen. på ett strukturerat sätt skred sten alfredsson till verket när han tillträdde tjänsten för tre år sedan. offensiv tillväxt var ett naturligt steg att ta. efterfrågan på en kvalitetsgaranti är stor eftersom våra kunder har höga krav på att säkerställa sina processer och att ha spårbarhet i de jobb de gör. Här kan vi hjälpa våra kunder eftersom vårt system består av kabelskor, tillhörande verktyg och en rätt utbildad operatör som ger ett normenligt slutresultat, menar sten alfredsson. efter diverse vändande och vridande på siffror formulerades strategiplan 550, som skulle innebära mer än en fördubbling av omsättningen, från 200 miljoner till 500 miljoner, på fem år. siffran är inte tagen ur luften utan ganska väl förankrad i organisationen. Kanske en lyckträff säger sten alfredsson, så här gick det till. När målbilden skulle förankras kallade han alla elpress säljare i hela världen till ett strategimöte. Var och en fi ck i uppgift att titta närmare på sin egen sfär och kartlägga nuvarande och potentiella projekt. När vi summerade ihop dessa landade vi på en siffra som väl stämde överens med de redan uppskattade på 500 miljonerna. strategiplan 550 bröts ner till ett femtiotal aktiviteter. Utav dessa är 35 redan genomförda och ett tiotal pågår just nu i löpande projekt. Internt har de pågående aktiviteterna inte lämnat någon oberörd. ett av delprojekten i strategiplanen handlade om pricing, att hitta rätt struktur för prissättning på den globala marknad elpress verkar på. ett annat projekt har varit att på ett förståeligt sätt nå ut till marknaden med konceptet system elpress. elpress säljer inte kabelskor, vi säljer system för säkra förbindningar. på alla sätt som går kommunicerar vi till marknaden att system elpress är synonymt med säkerhet och kvalitet, säger alfredsson. den röda tråden i strategiplan 550 är kvalitet. det kan inte upprepas nog många gånger. andra projekt har haft att göra med elpress eftermarknad. Förebyggande service och underhåll, reparation och support som naturligtvis omfattas av samma kvalitetsmedvetenhet. tillgänglighet och funktionalitet är ledord som gör att Röster ur den nya organisationen Grossister Norden Anders Tångring Framtiden ser ljus ut med vårt System Elpress står vi starka på en marknad som blir allt mer kvalitetsmedveten. I Norden är vi marknadsledande och utmaningen är att behålla och stärka vår position genom att erbjuda ännu bättre produkter och tjänster, inte minst utbildningar för slutkund. Dessutom arbetar vi ständigt för bättre tillgänglighet hos grossister. Med den nya organisationen blir vi mer specialinriktade, vilket innebär mer stöd att ropa av internt när vi skräddarsyr lösningar för unika kunder. segmentschef Andreas Sjöholm I takt med att Elpress växer globalt har vi en viktig uppgift i att etablera vårt koncept med lokala servicepartners på de marknader där vi avser att växa. Vi jobbar också vidare med att höja utbildningsnivån hos användarna inom alla segment, inte bara på operatörsnivå, utan även genom utbildningar för designers och specifi katörer inom Electrical Machines, Traction och Renewable Energy. Vi tittar även på andra områden som har potential att bli nytt segment. Det fi nns kunder som inte tummar på kostnaderna för kvalitet och säkerhet och trenden talar för att de i Elpress fi nner en pålitlig, kunnig leverantör och en stark partner. 4

5 STRATEGI 550 kunden ska känna sig trygg att göra affärer med oss. I arbetet med strategiplanen har också viktiga organisatoriska pusselbitar fallit på plats som i grunden innebär en mer offensiv marknadsorganisation. tillväxten kommer på den globala marknaden där vi i första hand vänder oss mot de stora industriföretagen. Vi har redan sett ett positivt gensvar från många globala företag, framförallt inom de segment vi verkar inom, på de aktiviteter vi genomfört och särskilt i form av förståelse och acceptans av vårt systemkoncept. När de väl förstår innebörden av detta och hur de kan säkerställa sina egna processer och bli mer effektiva genom användandet av vårat system är ordern oftast inte långt borta. platschef Kramfors Mattias Östman Elpress är en otroligt bra arbetsplats med många lojala och serviceinriktade medarbetare. Framför oss har vi en utmaning och det är att tillsammans leverera målsättningen för strategiplan 550. Den grund som vi lagt under ett antal år med konceptet System Elpress och Elpress som varumärke har gjort oss starka inom nischade segment. Med vår expertkompetens, i form av egen teknisk utveckling och produktion av system som är designade för nischade segment, ser vi kraftiga expansionsmöjligheter globalt. Just nu befi nner vi oss i en spännande fas av vårt långsiktiga förändringsarbete och vi genomför en av de största investeringarna i vår produktion på många år. Jag tror på Elpress och ser möjligheterna! exportchef Carsten Mathiessen Elpress har förtroendet som en högkvalitativ leverantör och vi fortsätter att uppfylla de krav som våra kunder rättmätigt ställer på oss. Vi fortsätter att erbjuda attraktiva lösningar och vi anpassar oss till nödvändiga krav globalt. Vi ser en ökad efterfrågan på System Elpress produkter, särskilt på den globala industriella marknaden. Med ett redan mycket attraktivt utbud av produkter och tjänster kommer vi att nå och överträffa fastställda mål när vi nu fortsätter att utveckla vårt erbjudande. 5

6 Välkommen till vårt nya säljkontor i Stockholm Under hösten har Elpress öppnat nytt säljkontor i Stockholm, InfraCity. Vi är tillbaka där allting började, det var här i Stockholm Per Winemar (far till Curt Winemar) bildade det bolag som sedermera skulle komma att bli Elpress, konstaterar Elpress vd, Sten Alfredsson. INFraCItY är en komplett företagspark belägen längs e4:an mellan stockholm och arlanda. I området fi nns hotell och gott om restauranger. Vi ser bara fördelar med att ha ett säljkontor i stockholm, de flesta av våra kunder har sina huvudkontor här vilket helt klart förenklar kundmötet. dessutom kan vi vara mer flexibla när en utländsk kund flyger in över dagen med ett pressat schema, menar sten alfredsson. det egna konferensrummet underlättar både för kundmöten och för utbildningar förlagda till stockholm. När vi valde lokal tog vi höjd för viss expansion, här fi nns tre extra kontorsplatser där elpress säljare redan idag har möjlighet att upprätta tillfälliga arbetsplatser vid kortare eller längre genomresor, säger sten alfredsson. Idag är det han själv, anders tångring, elpress Nordenchef samt säljaren tommy larsson som huserar permanent i lokalerna. Ja det kanske inte är som när per Winemar expanderade och flyttade sitt företag från stockholm till Kramfors på 60-talet, då var de nya lokalerna så enorma att folk fi ck lappsjuka när de gick där mellan maskinerna, skrattar tommy larsson. Med åren skulle elpress ändå växa i det som tycktes vara en gigantisk kostym och etableringen stockholm ligger helt i linje Tommy Larsson, Anders Tångring och Sten Alfredsson i det nya konferensrummet vid säljkontoret i Upplands Väsby. med elpress uttalade mål att fortsatt växa kraftfullt med ökad effektivitet. För anders tångring innebär placeringen i stockholm inte bara en geografi skt strategisk plats att utgå ifrån. Jag uppskattar verkligen att ha arbetskamrater, tidigare har jag suttit själv på ett mindre kontor i Uppsala, säger han. det nya kontoret i stockholm är verkligen ett lyft även för mig säger säljaren tommy larsson. Jag har de senaste 2 åren varit inneboende hos ett av våra systerföretag, vilket i och för sig har fungerat alldeles utmärkt, men nu känns det som att komma hem. dessutom har jag ju fått tillbaka min gamla försäljningschef från Kablema Komponent, anders tångring, så nu är cirkeln sluten och det bådar gott för framtiden. Säljområden Distrikt 4 Post nr Distrikt 1 post nr och säljare södra sverige, installation och elnät Jonas Törnqvist-Gustafson tel dir Distrikt 2 post nr 10-15, och säljare mellansverige, installation och elnät Tommy Larsson tel dir Distrikt 3 post nr och Tomas Erlingmark tel dir Distrikt 4 post nr säljare norrland, installation och elnät Sune Dahlberg tel dir Mobil Distrikt 3 Post nr och Distrikt 1 Post nr och Distrikt 2 Post nr och

7 PRODUKTNYHET Ny produktserie av Al och AlCu förbindningar, mm 2 Förbindningarna är framtagna för att göra det enkelt för montören som arbetar med kabelförläggning i ett vindkraftverk där stor vikt läggs på verktygets vikt. Dessa förbindningar kan tillsammans med nyutvecklad kontaktpressningsmatris 13P37M och dorn 13P37D användas med det smidiga batteridrivna presspistolverktyget PVL1300. Kabelskor av aluminium-koppar mm 2 Används för anslutning av Al-ledare till apparatuttag och skenor av Cu, etc. Kat. nr., mm 2, Al-Cu mm W d N N 1 L AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK300B ,3 18,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 AKK400B ,5 18,5 139 Skarvhylsor av aluminium med kabelstopp mm 2 Används främst till skarvning av två Al-ledare med samma area För dornpressning av Al-förbindningar erfordras alltid två pressningar Kat. nr., mm 2, Al-Cu mm D d L AS300B 37 22,3 150 AS400B ETT ÖGONBLICK ERIK VALLIN Inköpare på Elpress i Kramfors Elpress växer stadigt och kravet på logistikavdelningen ökar. Det har resulterat i ytterligare ett arbetstillfälle på inköpsavdelningen, varför fick just du jobbet? Under min utbildning i inköp och logistik har jag i två omgångar gjort totalt 23 veckors praktik på elpress. dessutom har jag sommarjobbat här under två perioder, så jag har väl sakta men säkert kommit in i företaget. Framförallt har jag hela tiden känt att det är kanonbra här! Jag är 21 år, född och uppvuxen i Kramfors, så på ett personligt plan är jag naturligtvis glad över möjligheten att få ett kvalifi cerat jobb i mina hemtrakter. Pressföljd, Al. Skarvhylsor av aluminium-koppar mm 2 Används till skarvning av Al-ledare och Cu-ledare Fåtrådig/ solid Al-ledare, fåtrådig/fl exibla Cu ledare Vid pressning av Cu-delen, placera backarna mellan markeringen på hylsan och kanten på Cu-delen Kat. nr., mm 2, Al-Cu mm d d 1 L AKS300B-240A 22, AKS400B-240A Dorn och matris för pressning av Al-förbindningar För dornpressning av Al förbindningar och hylsor Används utan matrishållare mm 2, Al Matris Dorn Ant. pressningar P37M 13P37D P37M 13P37D 2 Backar för kontaktpressning av Cu-förbindningar Levereras parvis. För sexkantpressning av Cu förbindningar och skarvhylsor. Används utan backhållare. mm 2, Cu Back Ant. pressningar B30 2 Pressföljd Cu. Några uppgifter som du funnit särskilt intressanta hittills? Jag tycker fortfarande att alla arbetsuppgifter är intressanta. Idag gör jag framförallt operativa inköp, det vill säga jag håller koll på lagret för att på bästa sätt möta efterfrågan både i den egna produktionen och från våra kunder. Jag känner dels att jag får praktisk användning för det jag suttit och nött i skolbänken, samtidigt som jag hela tiden lär mig nya saker. den stora utmaningen är hela tiden att min lilla kugge i det här jättelika hjulet ska snurra på så smidigt som möjligt, det ska funka hela vägen! Du är bara en dryg månad in i din anställning, vilken insats känner du dig mest stolt över så här långt? precis när jag tillträdde min provanställning fi ck jag förtroendet att själv hålla i spakarna här ett tag när de andra var på semester. det kändes bra att ro det i land. på ett annat plan känner jag mig stolt över att vara del av ett växande elpress som är ett starkt varumärke inom kontaktpressningssystem, särskilt på den nordiska marknaden. 7

8 TÄVLING TÄVLING Svara rätt på våra 4 frågor så har du chansen att vinna en av 3 exklusiva sågknivar. FRÅGOR 1. Vart har Elpress öppnat sitt nya säljkontor? 1. InfraCity, Stockholm X. Kungens kurva, Stockholm 2. Kista, Stockholm 2. Av vilket material tillverkas Elpress nya kabelsko som är anpassad för järnväg? 1. Koppar X. Aluminium 2. Stål PERSONALNYTT 3. Vad heter Elpress nya servicepartner i Tyskland? 1. Service Auktorisieren GmbH X. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH 2. Elektrik und Hydraulik GmbH 4. Vad heter Elpress nytillträdde platschef i Kramfors? 1. Mattias Östman X. Andreas Sjöholm 2. Carsten Mathiessen Skicka eller faxa ditt svar senast 4/1 till: ELPRESS AB, Box 186, Kramfors. Faxnr Rätt svar och vinnare presenteras på vår hemsida den 11/1. Ev vinstskatt betalas av vinnaren. MÄSSOR elpress expanderar och utökar därmed sin personalstyrka. Nedan ser ni de senaste anställningarna inom elpress. Innesäljare Tobias Berglund Tel Marknadsassistent Lotta Suneson Tel Konstruktör Mikael Jansson Tel Säljare Jonas Törnqvist-Gustafsson Tel / Tampere Finland. Vi fi nns i monter A621. Ny servicepartner i Tyskland eftermarknaden har de senaste åren fått ökad betydelse genom elpress tillväxt globalt vilket medför att elpress service måste följa med expansionen och bli mer tillgänglig internationellt. elpress har därför fastställt ett auktorisationskoncept för systematiskt etablering av service-partners/ auktoriserade serviceverkstäder på valda marknader. på den nordiska marknaden har vi efc i Finland och i Norge är det Viking elektro som är elpress auktoriserade servicepartners. I tyskland har elpess nu tecknat avtal med Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH. Information om de olika servicenivåerna och hur du tecknar avtal medföljer alla nya verktyg som levereras från elpress. ring vår serviceavdelning på om du har frågor, eller maila Utanför 3H:s lokaler i Hamburg. Fr v Christophe Orlando och Curd Kaesler från 3H samt Tobias Norlin och Mats Winroth från Elpress. Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH Billwerder Billdeich 601c Hamburg / Elpress AB, P.O. Box 186, SE KRAMFORS, Sweden. Tel ,

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp Varmkrymp Produktkatalog Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp click & rip - satser med skruvförbindningar och kallkrympisolation

Läs mer

produktnyhet crimp&heat news blev jobbet både roligare och enklare Håkan ohlsson, Sidensjö El

produktnyhet crimp&heat news blev jobbet både roligare och enklare Håkan ohlsson, Sidensjö El Nummer 1 2015 MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP news produktnyhet crimp&heat SIDAN 6 Med Elpress högkvalitativa sortiment blev jobbet både roligare och enklare Håkan ohlsson, Sidensjö El SIDAN 2 Nummer 1 2015

Läs mer

Elpress håller vad de lovar

Elpress håller vad de lovar NR 1 2012 Analyzer - programvara för kvalitetssäkring av pressningar och system för kalibrering LITEN PÅ UTSIDAN STOR INUTI PS710E251 E-NR 1624715 Nytt samarbete Elpress har inlett ett samarbete med Jordarna,

Läs mer

Vi vänder oss till kunder som har stort fokus på säkerhet Ralph Rogge, försäljningschef i Tyskland

Vi vänder oss till kunder som har stort fokus på säkerhet Ralph Rogge, försäljningschef i Tyskland NR 1 2013 Vi vänder oss till kunder som har stort fokus på säkerhet Ralph Rogge, försäljningschef i Tyskland Tävling Tävla på sidan 8 så har du chansen att vinna en exklusiv väska. SID 8 Produktnyhet:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

MINIFORCE - next generation

MINIFORCE - next generation MINIFORCE - next generation Genom smarta tankar och fullfjädrade mekaniska lösningar har vi skapat det oöverträffade verktyget för anslutning av kabelskor. Minimal handkraft i handtaget ger ett tons tryck

Läs mer

Fullständig kvalitetskontroll med PS710

Fullständig kvalitetskontroll med PS710 NR 1 2011 MÄSSPECIAL Hannover mässan 4 8 april, Hannover/Tyskland Elfack 9 13 maj, Göteborg/Sverige Vi gör det svårt för våra kunder att göra fel Wind Power 22 25 maj, Anaheim/USA Kommentar, VD Sten Alfredsson

Läs mer

Elpress Centrallager. Här packas 90 000 ordrar om året till kunder i över 50 länder. Välkommen till

Elpress Centrallager. Här packas 90 000 ordrar om året till kunder i över 50 länder. Välkommen till NR 3 2011 Här packas 90 000 ordrar om året till kunder i över 50 länder Välkommen till Elpress Centrallager Roger Andersson ser till att du får din leverans i tid Stadig vind i Danmark Elpress Danmark

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Elpress tar sikte på nya mål för ATT nå TOPPen!

Elpress tar sikte på nya mål för ATT nå TOPPen! Nummer 2 2014 MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP news produktnyhet ERGOCOM SIDAN 6 Ny VD på Elpress Ekonomiavdelningen Inköpsavdelningen Tävling Vinn ett vinterkit Sidan 8 Elpress tar sikte på nya mål för ATT

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

PVL611 BRUKSANVISNING

PVL611 BRUKSANVISNING PVL611 BRUKSANVISNING SE Elpress AB P.O. Box 186 SE-872 24 KRAMFORS, Sweden Tel: +46 612 71 71 00 Fax: +46 612 71 71 51 E-mail: sales@elpress.se www.elpress.net PVL611 8a. Pressbackar 10. Regel 1. Presshuvud

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. 1 För att optimera YITs verktygshantering har YIT/CalVan och Hilti tecknat ett samarbetsavtal.

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Ballpressar Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Balpressar Tystgående Kräver minimalt utrymme Driftsäkra och funktionella Sparar på kostnader

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter Strålkastare med unika möjligheter PoleLITE och Keen är två LED-strålkastare som kan monteras på såväl nya som befintliga stolpar. Armaturen sitter

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13 Sven Erik Granli Peab Anläggning AB Storrotliden Fredrika Graninge, -26 och vindstilla 2 Innehåll Kort om Peab Våra resurser inom vindkraft Utmaningar Referensprojekt

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga Elhandskar en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga elolyckor, en del med dödlig utgång, har redan inträffat. Risken för nya dödsfall är överhängande om ingenting

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG?

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? Toshiba EasyGuard är en av de bästa metoderna för ökad datasäkerhet, avancerat systemskydd och enkel anslutning. Mobila användare

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY

PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY PRODUKTION/LAGER/KONTOR - INFRA CITY Beskrivning Utmätkt lager-/serviceyta med passande kontor. I kontorshuset intill Scandic hotell finns denna ypperliga lokal på 1 tr med bra fördelning på lager/service

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

VOLVO HJULLASTARE BRANDSKYDDSSYSTEM

VOLVO HJULLASTARE BRANDSKYDDSSYSTEM VOLVO HJULLASTARE BRANDSKYDDSSYSTEM Ett skräddarsytt brandskyddssystem som uppfyller alla behov Ännu en gång leder Volvo utvecklingen när det gäller säkerhet med ett helt integrerat och fabriksmonterat

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

LAGER - INFRA CITY. Lokal lämplig som lagerhotell eller gross verksamhet.

LAGER - INFRA CITY. Lokal lämplig som lagerhotell eller gross verksamhet. LAGER - INFRA CITY Beskrivning Bra lager med inlastning via lastbrygga Cederot flyttar sin tllverkning och lager, nu kan vi erbjuda detta centralt belägna lager i Infra City. Totalt ca 4 300 kvm uppdelat

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00 SEW-EURODRIVE AB SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Central säljstödsgrupp i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Telefax: 036-34 42 84 Utöver produktbeställningar hanteras även ändringar, annulleringar,

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer