ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRETS SJÖKORTSKATALOG"

Transkript

1 ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014

2 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor av våra populära båtsportkort. Vi har nu täckt in hela svenska kusten längs fastlandet och de stora sjöarna! Båtsportkorten trycks i A3 format på ett latexlaminat vilket både är slitstarkt och vattentåligt. De innehåller samma information som de traditionella papperssjökorten men är anpassade för båtlivet. Varje år införs ca 1400 förändringar i sjökorten i Sverige. Med nya uppdaterade sjökort ombord har Ni alltid den senaste informationen som finns att tillgå inom just ert område. Bland några av de större förändringarna i år finns: - Nya fartbegränsningar i Stockholmsområdet. - Ungefär 40 grund har tillkommit i sjökorten som ett resultat av projektet Ökända grund. - Nya fyrar, bojar och prickar har tillkommit medan andra har dragits in eller förändrats. Flera nyheter kan ni läsa om här i Sjökortskatalogen och samtliga förändringar i sin helhet hittar ni på Ha en skön sommar och segla lugnt! Fredrik Strömbäck Kundansvarig för båtlivet Sjöfartsverket Kontaktuppgifter: Sjöfartsverket Norrköping Innehållsförteckning Sid Nyheter Allmän information Sjökort... 6 Översiktskartor - sjökort Produktregister: - Översiktskort Kustkort Skärgårdskort Specialkort Båtsportkort Övningssjökort Övrigt Nautiska Publikationer Böcker Elektroniska sjökort Båtsportkort Elektroniska sjökort Professionell användning sjövettsregler Återförsäljare PK765

3 Nyheter för året Västkusten N 2014: I området har en översyn gjorts av strandlinjen och den är nu justerad mot högkvalitativa flygbilder. Detta har fått till följd att flera öar och skär har ett helt annat utseende än tidigare, undervattensstenar, bryggor, bränningar mm kan ha flyttats och positioner justerats. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Fjällbacka, Lönnholmen. Undervattensstenar tillkommer. - Smögen, Hasselön. Nya pontonbryggor utlagda. - Bovallstrand, Sydkoster, Grebbestad. Ändrad djupinformation. Västkusten S 2014: I området har en översyn gjorts av strandlinjen och den är nu justerad mot högkvalitativa flygbilder. Detta har fått till följd att flera öar och skär har ett helt annat utseende än tidigare, undervattensstenar, bryggor, bränningar mm kan ha flyttats och positioner justerats. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Göteborg, Vinga. Gräns för fiskeförbud ändrad. - Källsnäs småbåtshamn. Ny vågbrytare byggd. - Styrsö, Donsö. Ny segelfri höjd på bro. Hanöbukten 2014: Även detta område har justerats mot högkvalitativa flygbilder. Båtsportkortet har utvidgats till att omfatta området mellan Skillinge och Utlängan vilket inneburit att det utökats med ca 15 sidor. Flera nya hamnspecialer har tillkommit. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Karlskrona. Ändrade karaktärer och lysvidder på fyrar. - Öland, Gräsgårdshamn. Uppgrundning. - Åhus. Förändrad utmärkning. Kalmarsund 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Båtsportkortet trycks idag på samma slitstarka och vattentåliga material såsom de övriga båtsportkorten. Urval av de förändringar som har skett sen föregående utgåva: - Ölands norra udde. Ändrad utmärkning. - Öland, Mörbylånga. Uppgrundningar. - Västervik, Lysingebadet. Grund. PK766 1

4 Ostkusten 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Ost om Valdermarsvik, Häradsskär. Utmärkning och farled ändrad. - Norrköping, Bråviken. Förändrad utmärkning. - Trosa, Östra Stadsfjärden. Hastighetsbegränsning. Mälaren - Hjälmaren 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Vi har även utökat sjökortet så att det nu innehåller Hjälmaren. Sjökorten över Hjälmaren innehåller topografisk information över land. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Stockholm, Beckholmen. Nya bryggor och utmärkning. - Västra Skurusundet, Viskär. Grund. - Västerås, Kraftverkshamnen. Småbåtshamn. Vänern 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Lidköping. Ändrad djupinformation. Special utökad. - Ekens och Luröskärgård. Milskärsleden. Dubbelriktade rutter. - NO om Grums. Älvenäs. Utmärkning etablerad. Bottenviken 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Vi har till detta år utökat utbredningen för att gå ihop med Bottenhavet Norra, detta innebär att hela kusten nu finns tillgänglig inom våra båtsportkort. Båtsportpaketet innehåller nu 20 sidor mer och är tryckt på samma slitstarka och vattentåliga material som de andra båtsportkorten. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - S om Haparanda. Prickar etablerade i småbåtsled. - Torneälvens mynning. Småbåtsfarleden till Haparanda. Ensfyrar och farled ändrad. - Karlsborg. Ny farled. Ändrad utmärkning. Nya sjökort: - Sjökort 741 Utlängan Järnavik, skala 1: Specialer över Sandhamn och Garpahamnen. Ersätter sjökort Sjökort 5342 Gävle approach, skala 1: Specialer över Gävle och över Skutskär. Kortet kommer ut när nya farleden till Gävle invigs, planerat 1 juli Ersätter sjökort BRB Hätteberget 26 2 PK767

5 Allmän information Sjökortens aktualitet och rättning De officiella svenska sjökorten framställs från databasen SJKBAS hos Sjöfartsverket i Norrköping. SJKBAS ligger till grund för såväl papperssjökort som ENC (elektroniska sjökort). Databasen uppdateras fortlöpande med de förändringar som Sjöfartsverket får kännedom om eller samlar in, t.ex. genom sjömätning. Så snart en viktig förändring gjorts i databasen görs ändringen snabbt tillgänglig för sjöfarten som en uppdatering till ENC samt som en notis i Underrättelser för sjöfarande. De ordinarie papperssjökorten utkommer i nytryckt version när det finns behov av att redovisa viktiga förändringar eller när det håller på att ta slut i lager. Många sjökort trycks en gång per år eller ännu oftare om det finns behov, men om inga viktiga förändringar skett i det berörda området kan det gå flera år mellan tryckningarna. Båtsportkorten trycks med ett intervall om 2-6 år. Varje ny tryckning av ett sjökort innehåller samtliga rättelser som publicerats i Ufs sedan föregående tryckning. Dessutom kan tryckningen innehålla mindre viktiga förändringar som inte publicerats i Ufs. New edition En sjökortstryckning som, jämfört med föregående tryckning, innehåller viktiga förändringar som inte har kunnat beskrivas i Ufs på ett tillräckligt detaljerat sätt, benämns New edition. Föregående edition av sjökortet upphör att gälla då det inte längre kan hållas uppdaterat på ett fullgott sätt (sjökortet uppfyller inte längre Transportstyrelsens krav på rättade sjökort). Edition No: 2 NEW EDITION Reprint No: - Corrected up to: 16 Sep 2012 Reprint En sjökortstryckning som endast innehåller sådana förändringar som, jämfört med föregående tryckning, har beskrivits i Ufs på ett tillräckligt detaljerat sätt, benämns Reprint. Editionsnumret är samma som vid föregående tryckning. Edition No: 2 Reprint No: 1 Corrected up to: 12 May 2013 I sjökortets nedre vänstra hörn finns en ruta som anger till vilket datum det rättats innan tryckningen. I anslutning till denna ruta ska den som rättar sjökortet notera numret på de Ufs-notiser som ligger till grund för rättelserna. I rutan anges även om den aktuella tryckningen utgör New chart, New edition eller Reprint. Dessa internationella begrepp förklaras nedan: New chart Ett nytt sjökort (new chart) har en annan utbredning och ett annat nummer än tidigare sjökort. Kortet kan innehålla väsentliga förändringar jämfört med tidigare sjökort över området. Edition No: 1 NEW CHART Reprint No: - Corrected up to: 12 Aug 2011 Rättelser till sjökort och Ufs Ufs (Underrättelser för sjöfarande) är Sjöfartsverkets officiella kanal för att förmedla rättelser till sjökort. Ufs informerar även om andra förändringar av betydelse för navigering i svenska farvatten. Ufs finns på Sjöfartsverkets hemsida, dels som pdfdokument i A4-format med färgbilder som illustrerar rättelserna och dels i form av en databas. I Ufsdatabasen kan man söka information på en mängd olika sätt, t.ex. information som berör ett visst sjökort, ett visst geografiskt område eller som publicerats under en viss tidsperiod. I databasen publiceras nya notiser i stort sett varje vardag medan pdf-dokumentet i allmänhet publiceras en gång per vecka. Se vidare på Rapportera fel Den som upptäcker avvikelser mellan sjökortet och verkligheten bör kontakta Sjöfartsverket på något av följande sätt: Tel: E-post: Webb-formulär: Post: Sjöfartsverket Ufs Norrköping PK768 3

6 4 Sjökortets tillförlitlighet Det är viktigt att man är medveten om de brister och felkällor som kan förekomma vid sjökortsframställning och inser att sjökortet inte är något exakt precisionsinstrument. Följande felkällor gäller i lika hög grad för elektroniska sjökort som för papperssjökort: Djupredovisningen kan vara ofullständig eller av dålig kvalitet beroende på att moderna sjömätningar saknas eller att djupet har ändrats av sanddrift, ispress osv. Landhöjningen förekommer vid större delen av vår kust och innebär att det även vid medelvattenstånd kan vara betydligt grundare än vad djupsiffrorna anger. Landhöjningen medför även att strandlinjen förflyttas. Strandlinjen, öars och bränningars placering kan vara felaktig beroende på att det underlag som fanns att tillgå när sjökortet framställdes var dåligt. Positionen på fyrar, sjömärken och bojar kan vara något felaktig eftersom alla dessa ännu inte blivit inmätta med modern teknik. Redovisning av kablar kan avvika från verkligheten beroende på dåligt underlag från ägaren eller att kabeln flyttats av ankare, fiskeredskap mm. Ändringar kan ha skett avseende strandlinje, kajer, bryggor, broar, kablar, kraftledningar, byggnader etc, utan att detta kommit till Sjöfartsverkets kännedom. Generalisering är nödvändig vid all kartframställning och innebär att landskapets alla former och föremål inte återges eller återges förenklat. Generaliseringen kan även innebära att sådan information som är viktig för navigering framhävs på bekostnad av mindre viktig information. För att de beskrivna felen inte ska få allvarliga konsekvenser måste navigatören bl.a. tänka på följande: Navigera med goda marginaler och håll väl ut från uddar, landgrundningar och djupkurvor som kan innefatta farligheter för fartyget. Enslinjer som man själv tar ut i sjökortet, t.ex. för att gå klar för ett hinder, kan vara mycket otillförlitliga och bör endast användas med väl tilltagen säkerhetsmarginal. Sjökort i största tillgängliga skala ska alltid användas. Informationen i skala 1: kan vara kraftigt reducerad i de områden där det finns sjökort eller special i större skala. Korrektionen för landhöjning kan uppgå till ca 0,5 m och kan variera kraftigt mellan två angränsande papperssjökort eller ENC-celler. Djupinformationens kvalitet Kvalitén på sjökortens djupinformation kan variera kraftigt mellan olika områden. De farvatten som vanligtvis trafikeras av handelsfartyg, och där djupet kan vara en begränsande faktor, är i allmänhet noggrant sjömätta med moderna metoder. I våra farvatten finns dock fortfarande stora områden där djupen ännu inte blivit kontrollerade med annan metod än handlod. Denna metod är i sig noggrann men avståndet mellan mätpunkterna kan vara stort PK769 och positionsnoggrannheten dålig och därför bör djupinformationens kvalitet i dessa områden generellt sett betraktas som tämligen otillförlitlig. Efter 1940 har i allmänhet ekolod använts vid sjömätning. Ett ekolod ger avsevärt fler mätpunkter och sannolikheten att upptäcka små grund är större än med handlod. Numera sker sjömätning med flerstråleekolod (multibeam) som ger en mycket detaljerad bild av djupet inom det mätta området. Kartan nedan ger en översiktlig bild av djupinformationens kvalitet i våra farvatten. De mörkgröna ytorna har högst kvalitet på djupinformationen och här uppfyller de bakomliggande sjömätningarna den internationella standarden S-44 (i Sverige och Finland benämnd FSIS-44). Detta innebär bl.a. att bottnen till 100% blivit undersökt med flerstråleekolod (multibeam) eller genom mekanisk avkänning (ramning). De något jusare gröna ytorna har blivit sjömätta med ekolod men mätningarna uppfyller här inte kraven i standarden S-44. Inom de mörkaste ytorna (röda*) är djupinformationen i sjökort och ENC baserade på sjömätningar som utförts med handlod tidigare än På Sjöfartsverkets hemsida finns mer detaljerade uppgifter om tillförlitligheten på djupinformationen i Sjöfartsverkets djupdatabas (DIS), vilken ligger till grund för djupen i sjökortsdatabasen (SJKBAS), vilken i sin tur ligger till grund för djupsiffror och djupkurvor i officiella sjökort och ENC över svenska farvatten.

7 Gps_Broschyr A5:Layout 1 Förbättrad strandlinje - NSL Landhöjning Följande tabell redovisar de sjökort där korrektionen för landhöjning år 2013 är 30 cm eller mer: MVY* Landhöjning Sida 1 Korrigering år ,8 cm/år 40 cm ,9 cm/år 30 cm ,8 cm/år 40 cm ,9 cm/år 50 cm ,9 cm/år 50 cm 414S ,9 cm/år 50 cm ,9 cm/år 50 cm ,9 cm/år 50 cm ,0 cm/år 50 cm ,0 cm/år 50 cm ,9 cm/år 40 cm ,9 cm/år 30 cm ,9 cm/år 40 cm ,9 cm/år 40 cm ,8 cm/år 30 cm ,8 cm/år 30 cm ,8 cm/år 30 cm ,8 cm/år 30 cm ,7 cm/år 30 cm ,7 cm/år 30 cm ,7 cm/år 40 cm ,6 cm/år 30 cm ,6 cm/år 30 cm * MVY = Sjökortets referens-medelvattenyta Nautiska publikationer Kort 1/INT 1 innehåller förklaringar till alla symboler, förkortningar och begrepp som finns i svenska och internationella sjökort. E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Som nämns ovan förekommer det fortfarande att sjökortets redovisning av strandlinje, öar och bränningar avviker från verkligheten. Det är inte ovanligt med fel på upp mot 50 meter men ännu större fel förekommer. För att avhjälpa detta problem pågår ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och Lantmäteriet som syftar till att förbättra kvalitén på den strandlinje som redovisas i sjökort och landkartor. Projektet benämnt NSL (gemensam nationell strandlinje) och har hittills resulterat i att strandlinjen nu är korrekt längs större delen av kuststräckan mellan norska gränsen och Blekinge. Sjökort Om navigering med GPS och elektroniska sjökort Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi ska försöka förklara i den här broschyren. E-navigatörens 10 budord är en broschyr som ger värdefull information för säker navigering med hjälp av elektroniska sjökort och GPS. Internationell anpassning av sjökort De svenska sjökorten har på senare år genomgått förändringar beträffande sjökortssymboler, färger och allmän utformning så att de nu nästan helt överensstämmer med den internationella specifikationen i publikationen INT 1. Den senaste förändringen består i att sjökortens ramar förändrats något på de sjökort som tryckts efter Bilden ovan visar utformningen av den information som ges i övre högra hörnet. Copyright Enligt Lagen om Upphovsrätt (1960:729) innehar Sjöfartsverket rätten till de svenska sjökorten. Den som vill använda sjökortsbilden kan, efter ansökan som prövas i varje enskilt fall, få tillstånd att tillverka analoga eller elektroniska följdprodukter. Rätten att nyttja sjökortsinformation är förenad med en kostnad, som varierar med graden av nyttjande, samt en skyldighet att ange källan och ett tillståndsnummer. Exempel: Sjöfartsverket publiceringstillstånd xxxx Ufs A - Allmänna upplysningar är en publikation som utkommer varje år och innehåller en mängd allmän information av värde för såväl yrkessjöfarten som för fritidsbåtar i svenska farvatten. Finns även att ladda ner i PDF-format på PK770 5

8 Sjökort Sjökort i skala 1: : Översiktskort Har liten skala och täcker hela Sveriges sjöterritorium samt stora delar av våra grannländers havsområden. Skalan är vanligtvis 1: Sjökorten används för navigering i öppen sjö samt för översiktlig planering. Översiktskorten är ensiffrigt numrerade och har formatet 77 x 112 cm. Sjökort i skala 1: : Kustkort Korten används vid angöring och navigering i kustnära farvatten samt som underlag vid planering. Skalan är vanligtvis 1: Kustkorten numreras med två siffror och har formatet 77 x 112 cm. Sjökort i skala 1: : Skärgårdskort Korten täcker hela Sveriges kust och används vid navigering inomskärs samt i kustnära områden. Skalan är vanligtvis 1: Skärgårdskorten kan innehålla detaljerade områden över hamnar och trånga passager som redovisas i större skala, 1: : Där skärgårdskorten täcks av specialkort är information reducerad. Numreringen sker med tre siffror och har formatet 77 x 112 cm. Sjökort i skala 1: : Specialkort Korten redovisar trafikintensiva och svårnavigerade områden samt vissa hamnar och hamninlopp. Skalan är vanligtvis 1: Hamnar och trånga passager redovisas i vissa kort i större skala. Korten är numrerade med fyra siffror och har formatet 77 x 112 cm. 6 PK771

9 PK856 7

10 8 PK765 PK773

11 PK774 9

12 10 PK765 PK775

13 Produktregister Senaste tryckning * Översiktskort Nr Int nr Skala Namn Månad År 2 1: Östersjön februari INT : Bottenviken februari INT : Bottenhavet februari INT : Östersjön, North februari : Östersjön, South mars INT : Skagerrak Kattegatt mars 2013 Kustkort 10 INT1770 1: Mälaren Hjälmaren april INT : Vänern juni : Bottenviken, North juni : Bottenviken, South februari INT : Bottenhavet, North juni INT : Bottenhavet, South december INT : Landsort Ålands hav februari INT : Gotland North Landsort februari 2013 Special: 1: A. Klinteham 71 INT : Utlängan - Öland - Gotland South mars 2013 Specialer: 1: A. Ronehamn 1: B. Klintehamn 1: C. Kårehamn 74 1: Helsingborg Ölands Södra udde mars : Kattegatt mars : Skagerrak april 2013 Skärgårdskort 111 INT : Mälaren, East april 2013 Specialer: 1: B. Stallarholmen Kolsundet, C. Bockholmssundet 1: D. Stäket 112 1: Mälaren, North april 2013 Specialer: 1: B. Erikssund 1:5 000 C. Uppsala 113 INT : Mälaren, West april 2013 Specialer: 1: A. Enköpingsån entrance 1: B. Flaten, C. Strängnäs, D. Västerås 114 1: Hjälmaren april 2013 Specialer: 1: B. Björksundet, C. Hampetorp, D. Grythem, E. Herrfallet, F. Hjälmaresund, G. Hjälmare kanal, H. Hjälmare kanal, I. Nannberga 121 1: Vättern april 2013 Specialer: 1: A. Vättern, North 1: B. Jönköping, C. Huskvarna, D. Baskarp, E. Hjo, F. Karlsborg, G. Visingsö, H. Gränna, I. Hästholmen, J. Borghamn, K. Vadstena, L. Motala, 131 INT : Slottsbron Karlstad april 2013 Specialer: 1: A. Slottsbron och Gruvön, B. Älvenäs, C. Karlstad D. Skoghall 132 INT : Karlstad Kristinehamn april 2013 Specialer: 1: A. Kristinehamn entrance 1: B. Kristinehamn, C. Karlstad 133 INT : Otterbäcken Mariestad Lurö juni 2013 Specialer: 1: A. Mariestad approaches 1: B. Otterbäcken, C. Onsösundet, D. Malbergshamn, E. Hönsäter 1: F. Mariestad, G. Sjötorp 134 INT : Arvika Säffle Köpmannebro juni 2013 Specialer: 1: C. Gillbergasjön, D. Skasåsrännan, E. Byälven, F. Köpmannebro 1: G. Åmål, H. Arvika PK776 * Gäller maj En ständigt uppdaterad förteckning finns på 11

14 Skärgårdskort Senaste tryckning * Nr Int nr Skala Namn Månad År 135 INT : Köpmannebro Vänersborg Lidköping juni 2013 Specialer: 1: A. Köpmannebro 1: B. Sunnanå hamn, C. Dalbergså, D. Lidköping, E. Vänersborg 1: F. Råbäcks hamn 411 INT : Malören Seskarö Haparanda december 2013 Special: 1: A. Sandviken Seskarö 412 INT : Estersön Karlsborg Malören december INT : Hindersöharun Töre augusti INT : Germandön Luleå Estersön augusti S INT : Norströmsgrund Rödkallen november INT : Nygrån Piteå Germandön augusti INT : Skötgrönnan Skelleftehamn Nygrån december INT : Vännskär Bjuröklubb Skötgrönnan december INT : Norra Kvarken februari INT : Holmön Ratan Vännskär december 2012 Specialer: 1: A. Sikeå, B. Ratan 512 INT : Bredskär Umeå Holmön februari INT : Järnäs Hörnefors Bredskär december 2012 Specialer: 1: A. Norrbyskär, B. Hörnefors 514 INT : Skag Nordmaling Järnäs december 2012 Special: 1: A. Husum 522 INT : Högbonden Örnsköldsvik Skag november 2012 Specialer: 1: B. Ulvöhamn, C. Örnsköldsvik 523 INT : Härnön Kramfors augusti 2012 Specialer: 1: B. Lugnvik, C. Bollsta, D. Väja, E. Svanön Sandö, F. Utansjö 1: G. Gustavsvik, H. Härnösand 524 INT : Brämön Härnön augusti 2012 Specialer: 1: A. Sundsvall, B. Vivstavarv Fagervik, C. Östrand, D. Söråker, E. Tunadal 525 INT : Bålsö Gran Brämön december INT : Hällgrund Hornslandet december 2012 Specialer: 1: A. Hudiksvall 1: B. Dukarsund 533 INT : Lövgrunds Rabbar Söderhamn Hällgrund december 2012 Special: 1: A. Norrsundet 534 INT : Björn Gävle Lövgrunds Rabbar december INT : Öregrund Grundkallen Björn december 2012 Specialer: 1: A. Sunnanö 1: B. Öregrund 536 INT : Väddö Öregrund december 2013 Specialer: 1: B. Öregrundsleden, C. Granön 1: D. Hallstavik, E. Östhammar, F. Öregrund, G. Hargshamn 611 INT : Furusund Arholma november 2013 Specialer: 1: A. Arholma 1: B. Norrtälje, C. Kapellskär 612 INT : Saxarfjärden Furusund februari INT : Svenska Högarna Rödlöga februari INT : Sandhamn approaches februari INT : Nynäshamn Dalarö februari 2013 Special: 1: A. Huvudskär 617 INT : Hävringe Landsort februari INT : Ålands hav februari INT : Slätbaken Hävringe februari 2013 Specialer: 1: C. Ettersundet, D. Stegeborg, E. Gränsösund, F. Arkö, G. Lundasund, H. Fläskösund 622 INT : Stora Askö Slätbaken mars 2013 Specialer: 1: B. Stegeborg, C. Ettersundet 1: D. Valdemarsvik 623 INT : Eknö Stora Askö mars INT : Blå Jungfrun Kråkelund mars 2013 Specialer: 1: A. Böda 1: B. Byxelkrok 12 * Gäller maj En ständigt uppdaterad förteckning finns på PK777

15 Skärgårdskort Senaste tryckning * Nr Int nr Skala Namn Månad År NYTT 711 INT : Borgholm Oskarshamn mars 2013 Specialer: 1: A. Jättersön Mönsterås bruk 1: B. Mönsterås, C. Sandvik, D. Borgholm 712 INT : Kalmar Borgholm mars 2013 Specialer: 1: A. Kalmar Färjestaden, B. Borgholm 1:5 000 C. Stora Rör 713 INT : Ölands Södra udde Kalmar mars 2013 Specialer: 1: A. Bergkvara 1: B. Kristianopel, C. Ekenäs, D. Mörbylånga, E. Degerhamn, F. Grönhögen 714 INT : Utlängan Ölands Södra udde mars 2013 Special: 1: A. Sandhamn 731 1: Gotland, North mars 2013 Specialer: 1: A. Fårösund, B. Slite approaches 1: C. Kappelshamnsviken 1: D. Ports of Fårösund 1: E. Slite, F. Visby 741 INT : Utlängan-Järnavik Specialer: 1: A. Sandhamn 1: B. Garpahamnen 742 INT : Karlshamn-Åhus mars 2013 Specialer: 1: A. Elleholm, B. Pukavik 1: C. Åhus 1: D. Sölvesborg, E. Hällevik 1:5 000 F. Torsö, G. Nogersund, H. Hörvik, I. Krokås, J. Hanö 743 INT : Åhus-Simrishamn mars 2013 Specialer: 1: B. Åhus 1: C. Simrishamn, D. Skillinge, E. Kivik 1:5 000 F. Baskemölla, G. Brantevik 839 1: Trelleborg Simrishamn juni 2013 Specialer: 1: A. Trelleborg, B. Ystad 1: C. Rönne 1: D. Simrishamn, E. Skillinge 1:5 000 F. Brantevik, G. Baskemölla 921 1: Öresund, South mars 2013 Specialer: 1: A. Skanör, B. Klagshamn 1: C. Barsebäcks hamn 922 1: Öresund, North mars 2013 Specialer: 1: A. Landskrona, B. Mölle, C. Höganäs 1:3 000 D. Arild, E. Svanshall 923 INT : Tylön Kullen april 2013 Specialer: 1: A. Halmstad 1: B. Mölle 1: C. Båstad, D. Torekov 1:3 000 E. Arild, F. Svanshall 924 INT : Varberg Tylön april 2013 Specialer: 1: A. Falkenberg 1: B. Stensjöhamn, C. Galtabäck, D. Varberg 1:5 000 E. Glommen, F. Träslövsläge 925 INT : Tistlarna Varberg april INT : Marstrand Göteborg Tistlarna april INT : Gullholmen Stenungsund Marstrand april 2013 Specialer: 1: A. Gullholmen Hällevikstrand, B. Vinterholmen Galterön 1: C. Stenungsund 933 INT : Hunnebostrand Uddevalla Gullholmen april 2013 Specialer: 1: A. Malö strömmar, B. Smögen Kungshamn 1: C. Uddevalla, D. Lysekil 1: E. Strömmarna 934 INT : Syd-Koster Hunnebostrand april 2013 Specialer: 1: A. Hamburgsund 1: B. Havstenssund 937 INT : Idefjorden Strömstad april 2013 Specialer: 1: A. Svinesund 1: B. Strömstad PK778 * Gäller maj En ständigt uppdaterad förteckning finns på 13

16 Specialkort Senaste tryckning * Nr Int nr Skala Namn Månad År NYTT 1131 INT : Galten april 2013 Specialer: 1: A. Köping, B. Kvicksund 1133 INT : A. Aggarösundet, B. Hjulstafjärden april INT : Lurö juni 2013 Specialer: 1: A. Spiken 1: B. Strömsundet 1352 INT : Göta älv Trollhätte kanal, South april INT : Göta älv Trollhätte kanal, North april INT : Luleå Haparanda hamn december 2013 Specialer: 1: A. Luleå, B. Karlsborg Axelsvik, C. Båtskärsnäs, D. Haparandahamn 4151 INT : Piteå november INT : Skelleftehamn december INT : Vegagrundet Holmsund Umeå december INT : Söderhamn Vallvik december INT : Gävle december 2012 Special: 1: A. Gävle hamn 5342 INT : Gävle approach Special: 1: A. Limön, B. Gävle, C. Skutskär 6141 INT : Port of Stockholm februari INT : Vaxholm december 2013 Specialer: 1: A. Edsviken 1: B. Stegesundet, C. Farstasundet, D. Baggensstäket 1:5 000 E. Gustavsberg 6143 INT : Kanholmsfjärden februari INT : Sandhamn februari INT : Nämdöfjärden februari INT : Muskö februari INT : Dalarö november INT : Nynäshamn februari INT : Landsort februari INT : Tvären februari 2013 Specialer: 1: A. Bokösund 1: B. Sävsundet, C. Västra Stendörren 6181 INT : Södertälje februari 2013 Specialer: 1: A. Södertälje, B. Brandalsund 6211 INT : Oxelösund februari 2013 Special: 1: C. Västra Stendörren 6212 INT : Bråviken februari 2013 Special: 1: B. Norrköping 6231 INT : Västervik mars 2013 Specialer: 1: A. Spårösund, B. Västervik 6241 INT : Oskarshamn mars 2013 Specialer: 1: B. Oskarshamn 1: C. Fläskösund 7411 INT : Utlängan Karlskrona mars INT 1338 Karlskrona Ronneby mars 2013 Specialer: 1: A. Ronneby 1: B. Karlskrona 1: C. Ronneby hamn 7421 INT : Karlshamn Stilleryd mars INT : Flintrännan mars 2013 Specialer: 1: A. Öresundsbron, B. Klagshamn 9211 INT : Port of Malmö mars INT : Helsingborg Råå april INT : Port of Göteborg april INT : Vinga Göteborg april INT : Marstrand april 2013 Specialer: 1: A. Marstrand, B. Kyrkesund 9331 INT : Brofjorden april * Gäller maj En ständigt uppdaterad förteckning finns på PK779

17 Båtsportkort Namn Utbredning År Bottenviken Haparanda Sikeå 2014 Västkusten Norra Svinesund Måseskär 2014 Västkusten Södra Måseskär Kullen 2014 Mälaren Hjälmaren 2014 Ostkusten Trosa Västervik 2014 Sydkusten Kullen Simrishamn 2012 Bottenhavet Norra Sikeå Sundsvall 2013 Bottenhavet Södra Sundsvall Öregrund 2013 Stockholm Norra Öregrund Möja 2013 Stockholm Mellersta Möja Dalarö 2013 Stockholm Södra Dalarö Trosa 2013 Kalmarsund Västervik Bergkvara 2014 Hanöbukten Bergkvara Simrishamn 2014 Göta kanal Mem Göteborg 2011 Vänern 2014 Dalslands kanal Köpmannebro Östervallskog 2011 Övningssjökort Övningssjökort för Förarintyg Sjökort 616 Dalarö - Nynäshamn 2012 Övningssjökort för Förarintyg Sjökort 931 Marstrand - Göteborg - Tistlarna 2012 Övningssjökort för Kustskepparintyg Sjökort 61 Baltic Sea, Northern Part, Sea of Åland 2012 Sjökort 93 Skagerrak, östra delen Nautiska publikationer Kort 1 Symboler, förkortningar, begrepp i svenska sjökort 2012 Mariners' Routeing Guide Baltic Sea Planeringskort Östersjön 2010 Underrättelser för sjöfarande (Ufs) Digitalt via Ufs A Allmänna upplysningar, utges årligen Böcker Bland grynnor och elektroner Svensk sjömätning under ett halvt sekel 1999 Fyrar och fyrfolk 50 år svensk fyrhistoria 1994 Sveriges fyrplatser Bebyggelsehistorisk dokumentation av 2001 f.d. bemannade fyrplatser Övrigt Sjökortsfodral Tillbehör till sjökort, 58x79 cm E-navigatören 10 budord Broschyr om navigering med GPS och elektroniska sjökort 2008 Kosterhavet Sjökort, områdeskarta och folder över nationalparken 2009 Sjörapporten Sjöfartsverkets kundtidning, för prenumeration PK857 15

18 Båtsportkort Båtsportkort Båtsportkort är ordinarie sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och det finns idag 16 serier som täcker in hela svenska kusten längs fastlandet och de stora sjöarna. Båtsportkorten tillverkas i A3 format på ett slitstarkt och vattentåligt material. De innehåller alltid översiktssjökort i början över hela området samt de hamnspecialer inom det område som båtsportkortet täcker. 16 PK781

19 PK782 17

20 Elektroniska sjökort De flesta av oss navigerar numera med hjälp av någon form av elektroniskt sjökort. Rätt använt bidrar det till ökad sjösäkerhet och gör navigeringen enklare. Idag finns det en uppsjö av olika sjökortsystem för fritidsbåtar. Ett antal tillverkare finns på marknaden som tagit fram navigationshjälpmedel för datorer, läsplattor, sjökortsplottrar och mobiltelefoner. Gemensamt för dessa navigationssystem är att sjökortsinformationen kommer från Sjöfartsverket. När man skall välja system är det viktigt att man funderar på hur man vill ha sitt sjökort presenterat. Det är också ett gott råd att fundera på hur uppdateringar fungerar till systemet och sjökorten. Professionell användning Sjökort: Enligt internationella lagar och regler är alla fartyg tvingade att ha sjökort ombord, detta innebär att dessa även skall uppdateras. De analoga sjökorten uppdateras via underrättelser för sjöfarande (läs mer på sid 3) och de digitala sjökorten för ECDIS uppdateras kontinuerligt via vår distributionstjänst som löpande får uppdateringar då vi gör en förändring i databasen. För vidare information om ECDIS och ENC för handelsfartyg besök: 18 PK783

21 GIS: Sjökortsinformation kan användas till mer än att göra sjökort. Informationen är en ovärderlig hjälp när det till exempel gäller havsplanering och som underlag vid analyser. Djupdata: Högupplöst djupdata kan användas vid till exempel miljöanalyser, habitatsmodeller, etablering vid offshoreanläggningar och vindkraftsparker. Djupdata, kombinerad med andra informationsmängder, är en ovärderlig hjälp när det gäller planeringsarbete samt underlag vid kabel- och rördragningar med mera. RAIS: Alla fartyg och en hel del fritidsbåtar har en transponder (AIS) ombord som visar kurs, fart, position. Alla spår sparas hos Sjöfartsverket i en stor databas. Ur vår databas så görs uttag över områden alternativt valda passager över vissa linjer. Informationen kan till exempel användas för att analysera fartygstrafikens påverkan på kustområden och vid försäkringsärenden. Ett annat stort användningsområde är att utröna trafikflöden i samband med projektering av off-shore installationer och vindkraftsparker. PK784 För ytterligare information kontakta 19

22 10 sjövettsregler 20 PK785

23 Återförsäljare* markerad = webbutik Ort Företag Telenr Webbplats PK786 Bromma Hjertmans Bromma Göteborg Bommens Skeppshandel Göteborg Hjertmans Göteborg Nautic Göteborg Nautiska Magasinet Göteborg Sjösport Göteborg Wahlborgs Marina Göteborg Akademibokhandeln/Bokia AB Göteborg Viking Yachting Helsingborg Hjertmans Henån Böcker & Blad Huddinge Sea Sea Båttillbehör Jönköping Svanströms/Office Depot Kalix Bok och Kontor AB Kalmar Baltic Skeppsfournering Karlskrona 1852 Marin & Fritid Karlskrona Bokhörnan Karlstad Bokia - Lars Hjalmars Bokhandel Kristinehamn Skeppsakademin AB Kungshamn Gewerts Bokhandel Linköping marinaman.se Lysekil J.E Lindbom AB Luleå Team Granec Malmö Limhamns Skeppshandel Mariestad Vänerprofil Motala Göta Kanalbolag Norrköping Skeppa Marin Norrtälje Dogger Norrtälje Roslagsbokhandeln Nyköping Kullberg Bokhandel Nynäshamn Bokcompaniet Nynäshamn Norberg & Nilsson Oxelösund Oxelösunds Båt & Motor Piteå Bokia - Bodéns Skellefteå Akademibokhandeln/Bokia AB Stenungsund Bokia - Ruckmans Bokhandel Stenungsund Hjertmans Stenungsund Stockholm Benns Mast & Båttillbehör Stockholm Båtaccenten Stockholm Captains Stockholm Erlandsons Brygga Stockholm Jure bokhandel Stockholm Kartbutiken Stockholm Kartcentrum Stockholm Marinshopen Stockholm Nautiska Magasinet Strömstad Båt & Motorservice Strömstad Strömstad Bokhandel Sundsvall Hjertmans Söderhamn Söderhamn Hälsingebok AB Söderköping Kanalhamnens båttillbehör Södertälje Watski Södertälje Trosa Trosa Bokhandel Umeå Akademibokhandeln Åkerbloms Utö Utö Sjömack Varberg Göranssons Bok & Papper Visby Ljungs Skeppshandel Värmdö Båtmagneten Västervik Erik Hultgrens bokhandel Västerås Hjertmans Västerås Ystad Tackel & Tåg Åkersberga Marinbutiken Örebro Lindhska Bokhandeln Örnsköldsvik Marinmagasinet Danmark Köpenhamn Iver C Weilbach & Co A/S Finland Helsingfors John Nurminen Marine Norge Oslo Nautisk Forlag Tyskland Hamburg HanseNautic Kiel Nautischer Dienst Åland Mariehamn Söderlunds Bok o, Papper AB * Det finns många fler försäljningsställen. Se förteckning på 21

24 Se alltid till att du har den senaste upplagan av sjökort ombord! För din säkerhet på sjön. SJÖFARTSVERKET NORRKÖPING

Produktregister - Planerad tryckning

Produktregister - Planerad tryckning Produktregister - Planerad tryckning planned printing * Översiktskort Nr No Intnr Int no Skala Scale NYTT Namn Name Månad Month År Year 2 4 5 INT 1024 6 INT 1022 7 9 1:1600 1:500 1:500 1:500 1:500 1:500

Läs mer

årets sjökortskatalog

årets sjökortskatalog årets sjökortskatalog 2015 Hej För många av oss erbjuder våra havs- och skärgårdsområden möjlighet till rekreation och återhämtning under sommarmånaderna där farlederna skapar tillgänglighet för såväl

Läs mer

Sjökortskatalog PK765

Sjökortskatalog PK765 2011 Sjökortskatalog PK765 SJÖFARTSVERKET ÄR EN statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Verksamheten bedrivs utifrån regeringens instruktion

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om gränsövergångsställen; beslutade den 11 december 2008. FAP 272-2 Utkom

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio Produktkatalog et Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet Web sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

CHART NAME SCALE S.H.

CHART NAME SCALE S.H. SWE-00-MAP/02 Sweden Num CHART CHART NAME SCALE S.H. C Med Omgivende Farvande 1: 850000 KMS 129 Kattegat - Se-Lige Del 1: 75000 KMS 129 Odden 1: 4500 KMS 129 Gilleleje 1: 6000 KMS 128 Samsø Bælt 1: 75000

Läs mer

Sverigebarometern 2010

Sverigebarometern 2010 2010-06-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2010 Fakta.

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 524 2014-12-11 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 510 2014-09-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Reseguidens Sverigebarometer 2009

Reseguidens Sverigebarometer 2009 Reseguidens Sverigebarometer 2009 Publicerad 2009-06-02 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 543 2015-04-23 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 613 2016-08-25 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 603 2016-06-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 599 2016-05-19 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 551 2015-06-18 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 582 2016-01-21 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Godstyp i antal ton per hamn 1998-2005

Godstyp i antal ton per hamn 1998-2005 Godstyp i antal ton per hamn 1998-2005 Hamn Godskodtyp Godsbenämning 2005, ton 2004, ton 2003, ton 2002, ton 2001, ton 2000, ton 1999, ton 1998, ton Ala LaI Skogsindustriprodukter 2 151 Ala LaU Skogsindustriprodukter

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 525 2014-12-18 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 580 2016-01-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2017 Hejsan Just nu jobbar vi för fullt med att byta ut det system som vi använder för att producera sjökort. Detta innebär att det inte kommer några båtsportkort under säsongen 2017.

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 555 2015-07-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 596 2016-04-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 539 2015-03-26 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 502 2014-07-10 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 592 2016-03-31 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg PRESSMEDDELANDE 5 juni 2011 46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg Den internationella miljömärkningen Blå Flagg är den enda av sitt slag som riktar sig till hamnar och stränder. Blå Flagg står för

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 644 2017-03-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 523 2014-12-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter Statistical figures for Swedish Ports Quarter 1-4 2014 and quarter 1-4 2013 Contents Table 1 Table 1A Table 2 Table 3A Table 3B Table 4 Table 4A Table 4B Table 4C Table 4D Table 4E Table 5A Table 5B Merchant

Läs mer

TEST. Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

TEST. Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 473 2013-12-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter Statistical figures for Swedish Ports Quarter 1 2015 and quarter 1 2014 Contents Table 1 Table 1A Table 2 Table 3A Table 3B Table 4 Table 4A Table 4B Table 4C Table 4D Table 4E Table 5A Merchant vessels

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 583 2016-01-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 500 2014-06-26 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 505 2014-07-31 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 529 2015-01-15 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 568 2015-10-15 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om statens isbrytningsverksamhet; SJÖFS 2011:1 Utkom från trycket den 28 januari 2011 beslutade den 19 januari 2011. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

TEST. Ufs. Nr 472 2013-11-27. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

TEST. Ufs. Nr 472 2013-11-27. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 472 2013-11-27 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Urval av uppdateringar(ufs) gjorda i Sjöfartsverkets Vänersjökort (för en komplett lista se sjöfartverkets hemsida)

Urval av uppdateringar(ufs) gjorda i Sjöfartsverkets Vänersjökort (för en komplett lista se sjöfartverkets hemsida) av 20 2013-06-06 09:13 Urval av uppdateringar(ufs) gjorda i Sjöfartsverkets Vänersjökort 2012-2013 (för en komplett lista se sjöfartverkets hemsida) *8694 Sjökort: 134, 135 Köpmannebro. Nytt telefonnummer

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 516 2014-10-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 213 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11

Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11 Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11 Senior alert Jämförelse PPM-mätningar (sida 1/3) v40 2013, v11 2014, v37 2014, v11 2015, v40 2015 och v11 2016 v40-13 v11-14 v37-14 v11-15 v40-15

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2016 Hej. Just nu pågår ovanligt många aktiviteter som kommer att medföra stora förändringar i de svenska sjökort som produceras från 2016 och flera år framåt. Förändringar som påverkar

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 489 2014-04-10 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 480 2014-02-06 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Ufs. Nr 488 2014-04-03. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 488 2014-04-03. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 488 2014-04-03 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Navigering och sjömanskap

Navigering och sjömanskap Navigering och sjömanskap Jonas Ekblad Börje Wallin Övningsuppgifter för Västkusten Dessa övningsuppgifter är avsedda att ersätta de uppgifter med motsvarande nummer som finns i övningsboken till Navigering

Läs mer

2010 Sjökortskatalog

2010 Sjökortskatalog 2010 Sjökortskatalog Sjöfartsverket har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Det är viktigt att vi också tillgodoser behovet av tillgänglighet och vi arbetar

Läs mer

Ufs. Nr 486 2014-03-20. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 486 2014-03-20. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 486 2014-03-20 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 593 2016-04-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer