ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRETS SJÖKORTSKATALOG"

Transkript

1 ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014

2 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor av våra populära båtsportkort. Vi har nu täckt in hela svenska kusten längs fastlandet och de stora sjöarna! Båtsportkorten trycks i A3 format på ett latexlaminat vilket både är slitstarkt och vattentåligt. De innehåller samma information som de traditionella papperssjökorten men är anpassade för båtlivet. Varje år införs ca 1400 förändringar i sjökorten i Sverige. Med nya uppdaterade sjökort ombord har Ni alltid den senaste informationen som finns att tillgå inom just ert område. Bland några av de större förändringarna i år finns: - Nya fartbegränsningar i Stockholmsområdet. - Ungefär 40 grund har tillkommit i sjökorten som ett resultat av projektet Ökända grund. - Nya fyrar, bojar och prickar har tillkommit medan andra har dragits in eller förändrats. Flera nyheter kan ni läsa om här i Sjökortskatalogen och samtliga förändringar i sin helhet hittar ni på Ha en skön sommar och segla lugnt! Fredrik Strömbäck Kundansvarig för båtlivet Sjöfartsverket Kontaktuppgifter: Sjöfartsverket Norrköping Innehållsförteckning Sid Nyheter Allmän information Sjökort... 6 Översiktskartor - sjökort Produktregister: - Översiktskort Kustkort Skärgårdskort Specialkort Båtsportkort Övningssjökort Övrigt Nautiska Publikationer Böcker Elektroniska sjökort Båtsportkort Elektroniska sjökort Professionell användning sjövettsregler Återförsäljare PK765

3 Nyheter för året Västkusten N 2014: I området har en översyn gjorts av strandlinjen och den är nu justerad mot högkvalitativa flygbilder. Detta har fått till följd att flera öar och skär har ett helt annat utseende än tidigare, undervattensstenar, bryggor, bränningar mm kan ha flyttats och positioner justerats. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Fjällbacka, Lönnholmen. Undervattensstenar tillkommer. - Smögen, Hasselön. Nya pontonbryggor utlagda. - Bovallstrand, Sydkoster, Grebbestad. Ändrad djupinformation. Västkusten S 2014: I området har en översyn gjorts av strandlinjen och den är nu justerad mot högkvalitativa flygbilder. Detta har fått till följd att flera öar och skär har ett helt annat utseende än tidigare, undervattensstenar, bryggor, bränningar mm kan ha flyttats och positioner justerats. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Göteborg, Vinga. Gräns för fiskeförbud ändrad. - Källsnäs småbåtshamn. Ny vågbrytare byggd. - Styrsö, Donsö. Ny segelfri höjd på bro. Hanöbukten 2014: Även detta område har justerats mot högkvalitativa flygbilder. Båtsportkortet har utvidgats till att omfatta området mellan Skillinge och Utlängan vilket inneburit att det utökats med ca 15 sidor. Flera nya hamnspecialer har tillkommit. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Karlskrona. Ändrade karaktärer och lysvidder på fyrar. - Öland, Gräsgårdshamn. Uppgrundning. - Åhus. Förändrad utmärkning. Kalmarsund 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Båtsportkortet trycks idag på samma slitstarka och vattentåliga material såsom de övriga båtsportkorten. Urval av de förändringar som har skett sen föregående utgåva: - Ölands norra udde. Ändrad utmärkning. - Öland, Mörbylånga. Uppgrundningar. - Västervik, Lysingebadet. Grund. PK766 1

4 Ostkusten 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Ost om Valdermarsvik, Häradsskär. Utmärkning och farled ändrad. - Norrköping, Bråviken. Förändrad utmärkning. - Trosa, Östra Stadsfjärden. Hastighetsbegränsning. Mälaren - Hjälmaren 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Vi har även utökat sjökortet så att det nu innehåller Hjälmaren. Sjökorten över Hjälmaren innehåller topografisk information över land. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Stockholm, Beckholmen. Nya bryggor och utmärkning. - Västra Skurusundet, Viskär. Grund. - Västerås, Kraftverkshamnen. Småbåtshamn. Vänern 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - Lidköping. Ändrad djupinformation. Special utökad. - Ekens och Luröskärgård. Milskärsleden. Dubbelriktade rutter. - NO om Grums. Älvenäs. Utmärkning etablerad. Bottenviken 2014: Allmän uppdatering av sjökortsbilden. Vi har till detta år utökat utbredningen för att gå ihop med Bottenhavet Norra, detta innebär att hela kusten nu finns tillgänglig inom våra båtsportkort. Båtsportpaketet innehåller nu 20 sidor mer och är tryckt på samma slitstarka och vattentåliga material som de andra båtsportkorten. Urval av de förändringar som har skett sedan föregående utgåva: - S om Haparanda. Prickar etablerade i småbåtsled. - Torneälvens mynning. Småbåtsfarleden till Haparanda. Ensfyrar och farled ändrad. - Karlsborg. Ny farled. Ändrad utmärkning. Nya sjökort: - Sjökort 741 Utlängan Järnavik, skala 1: Specialer över Sandhamn och Garpahamnen. Ersätter sjökort Sjökort 5342 Gävle approach, skala 1: Specialer över Gävle och över Skutskär. Kortet kommer ut när nya farleden till Gävle invigs, planerat 1 juli Ersätter sjökort BRB Hätteberget 26 2 PK767

5 Allmän information Sjökortens aktualitet och rättning De officiella svenska sjökorten framställs från databasen SJKBAS hos Sjöfartsverket i Norrköping. SJKBAS ligger till grund för såväl papperssjökort som ENC (elektroniska sjökort). Databasen uppdateras fortlöpande med de förändringar som Sjöfartsverket får kännedom om eller samlar in, t.ex. genom sjömätning. Så snart en viktig förändring gjorts i databasen görs ändringen snabbt tillgänglig för sjöfarten som en uppdatering till ENC samt som en notis i Underrättelser för sjöfarande. De ordinarie papperssjökorten utkommer i nytryckt version när det finns behov av att redovisa viktiga förändringar eller när det håller på att ta slut i lager. Många sjökort trycks en gång per år eller ännu oftare om det finns behov, men om inga viktiga förändringar skett i det berörda området kan det gå flera år mellan tryckningarna. Båtsportkorten trycks med ett intervall om 2-6 år. Varje ny tryckning av ett sjökort innehåller samtliga rättelser som publicerats i Ufs sedan föregående tryckning. Dessutom kan tryckningen innehålla mindre viktiga förändringar som inte publicerats i Ufs. New edition En sjökortstryckning som, jämfört med föregående tryckning, innehåller viktiga förändringar som inte har kunnat beskrivas i Ufs på ett tillräckligt detaljerat sätt, benämns New edition. Föregående edition av sjökortet upphör att gälla då det inte längre kan hållas uppdaterat på ett fullgott sätt (sjökortet uppfyller inte längre Transportstyrelsens krav på rättade sjökort). Edition No: 2 NEW EDITION Reprint No: - Corrected up to: 16 Sep 2012 Reprint En sjökortstryckning som endast innehåller sådana förändringar som, jämfört med föregående tryckning, har beskrivits i Ufs på ett tillräckligt detaljerat sätt, benämns Reprint. Editionsnumret är samma som vid föregående tryckning. Edition No: 2 Reprint No: 1 Corrected up to: 12 May 2013 I sjökortets nedre vänstra hörn finns en ruta som anger till vilket datum det rättats innan tryckningen. I anslutning till denna ruta ska den som rättar sjökortet notera numret på de Ufs-notiser som ligger till grund för rättelserna. I rutan anges även om den aktuella tryckningen utgör New chart, New edition eller Reprint. Dessa internationella begrepp förklaras nedan: New chart Ett nytt sjökort (new chart) har en annan utbredning och ett annat nummer än tidigare sjökort. Kortet kan innehålla väsentliga förändringar jämfört med tidigare sjökort över området. Edition No: 1 NEW CHART Reprint No: - Corrected up to: 12 Aug 2011 Rättelser till sjökort och Ufs Ufs (Underrättelser för sjöfarande) är Sjöfartsverkets officiella kanal för att förmedla rättelser till sjökort. Ufs informerar även om andra förändringar av betydelse för navigering i svenska farvatten. Ufs finns på Sjöfartsverkets hemsida, dels som pdfdokument i A4-format med färgbilder som illustrerar rättelserna och dels i form av en databas. I Ufsdatabasen kan man söka information på en mängd olika sätt, t.ex. information som berör ett visst sjökort, ett visst geografiskt område eller som publicerats under en viss tidsperiod. I databasen publiceras nya notiser i stort sett varje vardag medan pdf-dokumentet i allmänhet publiceras en gång per vecka. Se vidare på Rapportera fel Den som upptäcker avvikelser mellan sjökortet och verkligheten bör kontakta Sjöfartsverket på något av följande sätt: Tel: E-post: Webb-formulär: Post: Sjöfartsverket Ufs Norrköping PK768 3

6 4 Sjökortets tillförlitlighet Det är viktigt att man är medveten om de brister och felkällor som kan förekomma vid sjökortsframställning och inser att sjökortet inte är något exakt precisionsinstrument. Följande felkällor gäller i lika hög grad för elektroniska sjökort som för papperssjökort: Djupredovisningen kan vara ofullständig eller av dålig kvalitet beroende på att moderna sjömätningar saknas eller att djupet har ändrats av sanddrift, ispress osv. Landhöjningen förekommer vid större delen av vår kust och innebär att det även vid medelvattenstånd kan vara betydligt grundare än vad djupsiffrorna anger. Landhöjningen medför även att strandlinjen förflyttas. Strandlinjen, öars och bränningars placering kan vara felaktig beroende på att det underlag som fanns att tillgå när sjökortet framställdes var dåligt. Positionen på fyrar, sjömärken och bojar kan vara något felaktig eftersom alla dessa ännu inte blivit inmätta med modern teknik. Redovisning av kablar kan avvika från verkligheten beroende på dåligt underlag från ägaren eller att kabeln flyttats av ankare, fiskeredskap mm. Ändringar kan ha skett avseende strandlinje, kajer, bryggor, broar, kablar, kraftledningar, byggnader etc, utan att detta kommit till Sjöfartsverkets kännedom. Generalisering är nödvändig vid all kartframställning och innebär att landskapets alla former och föremål inte återges eller återges förenklat. Generaliseringen kan även innebära att sådan information som är viktig för navigering framhävs på bekostnad av mindre viktig information. För att de beskrivna felen inte ska få allvarliga konsekvenser måste navigatören bl.a. tänka på följande: Navigera med goda marginaler och håll väl ut från uddar, landgrundningar och djupkurvor som kan innefatta farligheter för fartyget. Enslinjer som man själv tar ut i sjökortet, t.ex. för att gå klar för ett hinder, kan vara mycket otillförlitliga och bör endast användas med väl tilltagen säkerhetsmarginal. Sjökort i största tillgängliga skala ska alltid användas. Informationen i skala 1: kan vara kraftigt reducerad i de områden där det finns sjökort eller special i större skala. Korrektionen för landhöjning kan uppgå till ca 0,5 m och kan variera kraftigt mellan två angränsande papperssjökort eller ENC-celler. Djupinformationens kvalitet Kvalitén på sjökortens djupinformation kan variera kraftigt mellan olika områden. De farvatten som vanligtvis trafikeras av handelsfartyg, och där djupet kan vara en begränsande faktor, är i allmänhet noggrant sjömätta med moderna metoder. I våra farvatten finns dock fortfarande stora områden där djupen ännu inte blivit kontrollerade med annan metod än handlod. Denna metod är i sig noggrann men avståndet mellan mätpunkterna kan vara stort PK769 och positionsnoggrannheten dålig och därför bör djupinformationens kvalitet i dessa områden generellt sett betraktas som tämligen otillförlitlig. Efter 1940 har i allmänhet ekolod använts vid sjömätning. Ett ekolod ger avsevärt fler mätpunkter och sannolikheten att upptäcka små grund är större än med handlod. Numera sker sjömätning med flerstråleekolod (multibeam) som ger en mycket detaljerad bild av djupet inom det mätta området. Kartan nedan ger en översiktlig bild av djupinformationens kvalitet i våra farvatten. De mörkgröna ytorna har högst kvalitet på djupinformationen och här uppfyller de bakomliggande sjömätningarna den internationella standarden S-44 (i Sverige och Finland benämnd FSIS-44). Detta innebär bl.a. att bottnen till 100% blivit undersökt med flerstråleekolod (multibeam) eller genom mekanisk avkänning (ramning). De något jusare gröna ytorna har blivit sjömätta med ekolod men mätningarna uppfyller här inte kraven i standarden S-44. Inom de mörkaste ytorna (röda*) är djupinformationen i sjökort och ENC baserade på sjömätningar som utförts med handlod tidigare än På Sjöfartsverkets hemsida finns mer detaljerade uppgifter om tillförlitligheten på djupinformationen i Sjöfartsverkets djupdatabas (DIS), vilken ligger till grund för djupen i sjökortsdatabasen (SJKBAS), vilken i sin tur ligger till grund för djupsiffror och djupkurvor i officiella sjökort och ENC över svenska farvatten.

7 Gps_Broschyr A5:Layout 1 Förbättrad strandlinje - NSL Landhöjning Följande tabell redovisar de sjökort där korrektionen för landhöjning år 2013 är 30 cm eller mer: MVY* Landhöjning Sida 1 Korrigering år ,8 cm/år 40 cm ,9 cm/år 30 cm ,8 cm/år 40 cm ,9 cm/år 50 cm ,9 cm/år 50 cm 414S ,9 cm/år 50 cm ,9 cm/år 50 cm ,9 cm/år 50 cm ,0 cm/år 50 cm ,0 cm/år 50 cm ,9 cm/år 40 cm ,9 cm/år 30 cm ,9 cm/år 40 cm ,9 cm/år 40 cm ,8 cm/år 30 cm ,8 cm/år 30 cm ,8 cm/år 30 cm ,8 cm/år 30 cm ,7 cm/år 30 cm ,7 cm/år 30 cm ,7 cm/år 40 cm ,6 cm/år 30 cm ,6 cm/år 30 cm * MVY = Sjökortets referens-medelvattenyta Nautiska publikationer Kort 1/INT 1 innehåller förklaringar till alla symboler, förkortningar och begrepp som finns i svenska och internationella sjökort. E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Som nämns ovan förekommer det fortfarande att sjökortets redovisning av strandlinje, öar och bränningar avviker från verkligheten. Det är inte ovanligt med fel på upp mot 50 meter men ännu större fel förekommer. För att avhjälpa detta problem pågår ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och Lantmäteriet som syftar till att förbättra kvalitén på den strandlinje som redovisas i sjökort och landkartor. Projektet benämnt NSL (gemensam nationell strandlinje) och har hittills resulterat i att strandlinjen nu är korrekt längs större delen av kuststräckan mellan norska gränsen och Blekinge. Sjökort Om navigering med GPS och elektroniska sjökort Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi ska försöka förklara i den här broschyren. E-navigatörens 10 budord är en broschyr som ger värdefull information för säker navigering med hjälp av elektroniska sjökort och GPS. Internationell anpassning av sjökort De svenska sjökorten har på senare år genomgått förändringar beträffande sjökortssymboler, färger och allmän utformning så att de nu nästan helt överensstämmer med den internationella specifikationen i publikationen INT 1. Den senaste förändringen består i att sjökortens ramar förändrats något på de sjökort som tryckts efter Bilden ovan visar utformningen av den information som ges i övre högra hörnet. Copyright Enligt Lagen om Upphovsrätt (1960:729) innehar Sjöfartsverket rätten till de svenska sjökorten. Den som vill använda sjökortsbilden kan, efter ansökan som prövas i varje enskilt fall, få tillstånd att tillverka analoga eller elektroniska följdprodukter. Rätten att nyttja sjökortsinformation är förenad med en kostnad, som varierar med graden av nyttjande, samt en skyldighet att ange källan och ett tillståndsnummer. Exempel: Sjöfartsverket publiceringstillstånd xxxx Ufs A - Allmänna upplysningar är en publikation som utkommer varje år och innehåller en mängd allmän information av värde för såväl yrkessjöfarten som för fritidsbåtar i svenska farvatten. Finns även att ladda ner i PDF-format på PK770 5

8 Sjökort Sjökort i skala 1: : Översiktskort Har liten skala och täcker hela Sveriges sjöterritorium samt stora delar av våra grannländers havsområden. Skalan är vanligtvis 1: Sjökorten används för navigering i öppen sjö samt för översiktlig planering. Översiktskorten är ensiffrigt numrerade och har formatet 77 x 112 cm. Sjökort i skala 1: : Kustkort Korten används vid angöring och navigering i kustnära farvatten samt som underlag vid planering. Skalan är vanligtvis 1: Kustkorten numreras med två siffror och har formatet 77 x 112 cm. Sjökort i skala 1: : Skärgårdskort Korten täcker hela Sveriges kust och används vid navigering inomskärs samt i kustnära områden. Skalan är vanligtvis 1: Skärgårdskorten kan innehålla detaljerade områden över hamnar och trånga passager som redovisas i större skala, 1: : Där skärgårdskorten täcks av specialkort är information reducerad. Numreringen sker med tre siffror och har formatet 77 x 112 cm. Sjökort i skala 1: : Specialkort Korten redovisar trafikintensiva och svårnavigerade områden samt vissa hamnar och hamninlopp. Skalan är vanligtvis 1: Hamnar och trånga passager redovisas i vissa kort i större skala. Korten är numrerade med fyra siffror och har formatet 77 x 112 cm. 6 PK771

9 PK856 7

10 8 PK765 PK773

11 PK774 9

12 10 PK765 PK775

13 Produktregister Senaste tryckning * Översiktskort Nr Int nr Skala Namn Månad År 2 1: Östersjön februari INT : Bottenviken februari INT : Bottenhavet februari INT : Östersjön, North februari : Östersjön, South mars INT : Skagerrak Kattegatt mars 2013 Kustkort 10 INT1770 1: Mälaren Hjälmaren april INT : Vänern juni : Bottenviken, North juni : Bottenviken, South februari INT : Bottenhavet, North juni INT : Bottenhavet, South december INT : Landsort Ålands hav februari INT : Gotland North Landsort februari 2013 Special: 1: A. Klinteham 71 INT : Utlängan - Öland - Gotland South mars 2013 Specialer: 1: A. Ronehamn 1: B. Klintehamn 1: C. Kårehamn 74 1: Helsingborg Ölands Södra udde mars : Kattegatt mars : Skagerrak april 2013 Skärgårdskort 111 INT : Mälaren, East april 2013 Specialer: 1: B. Stallarholmen Kolsundet, C. Bockholmssundet 1: D. Stäket 112 1: Mälaren, North april 2013 Specialer: 1: B. Erikssund 1:5 000 C. Uppsala 113 INT : Mälaren, West april 2013 Specialer: 1: A. Enköpingsån entrance 1: B. Flaten, C. Strängnäs, D. Västerås 114 1: Hjälmaren april 2013 Specialer: 1: B. Björksundet, C. Hampetorp, D. Grythem, E. Herrfallet, F. Hjälmaresund, G. Hjälmare kanal, H. Hjälmare kanal, I. Nannberga 121 1: Vättern april 2013 Specialer: 1: A. Vättern, North 1: B. Jönköping, C. Huskvarna, D. Baskarp, E. Hjo, F. Karlsborg, G. Visingsö, H. Gränna, I. Hästholmen, J. Borghamn, K. Vadstena, L. Motala, 131 INT : Slottsbron Karlstad april 2013 Specialer: 1: A. Slottsbron och Gruvön, B. Älvenäs, C. Karlstad D. Skoghall 132 INT : Karlstad Kristinehamn april 2013 Specialer: 1: A. Kristinehamn entrance 1: B. Kristinehamn, C. Karlstad 133 INT : Otterbäcken Mariestad Lurö juni 2013 Specialer: 1: A. Mariestad approaches 1: B. Otterbäcken, C. Onsösundet, D. Malbergshamn, E. Hönsäter 1: F. Mariestad, G. Sjötorp 134 INT : Arvika Säffle Köpmannebro juni 2013 Specialer: 1: C. Gillbergasjön, D. Skasåsrännan, E. Byälven, F. Köpmannebro 1: G. Åmål, H. Arvika PK776 * Gäller maj En ständigt uppdaterad förteckning finns på 11

14 Skärgårdskort Senaste tryckning * Nr Int nr Skala Namn Månad År 135 INT : Köpmannebro Vänersborg Lidköping juni 2013 Specialer: 1: A. Köpmannebro 1: B. Sunnanå hamn, C. Dalbergså, D. Lidköping, E. Vänersborg 1: F. Råbäcks hamn 411 INT : Malören Seskarö Haparanda december 2013 Special: 1: A. Sandviken Seskarö 412 INT : Estersön Karlsborg Malören december INT : Hindersöharun Töre augusti INT : Germandön Luleå Estersön augusti S INT : Norströmsgrund Rödkallen november INT : Nygrån Piteå Germandön augusti INT : Skötgrönnan Skelleftehamn Nygrån december INT : Vännskär Bjuröklubb Skötgrönnan december INT : Norra Kvarken februari INT : Holmön Ratan Vännskär december 2012 Specialer: 1: A. Sikeå, B. Ratan 512 INT : Bredskär Umeå Holmön februari INT : Järnäs Hörnefors Bredskär december 2012 Specialer: 1: A. Norrbyskär, B. Hörnefors 514 INT : Skag Nordmaling Järnäs december 2012 Special: 1: A. Husum 522 INT : Högbonden Örnsköldsvik Skag november 2012 Specialer: 1: B. Ulvöhamn, C. Örnsköldsvik 523 INT : Härnön Kramfors augusti 2012 Specialer: 1: B. Lugnvik, C. Bollsta, D. Väja, E. Svanön Sandö, F. Utansjö 1: G. Gustavsvik, H. Härnösand 524 INT : Brämön Härnön augusti 2012 Specialer: 1: A. Sundsvall, B. Vivstavarv Fagervik, C. Östrand, D. Söråker, E. Tunadal 525 INT : Bålsö Gran Brämön december INT : Hällgrund Hornslandet december 2012 Specialer: 1: A. Hudiksvall 1: B. Dukarsund 533 INT : Lövgrunds Rabbar Söderhamn Hällgrund december 2012 Special: 1: A. Norrsundet 534 INT : Björn Gävle Lövgrunds Rabbar december INT : Öregrund Grundkallen Björn december 2012 Specialer: 1: A. Sunnanö 1: B. Öregrund 536 INT : Väddö Öregrund december 2013 Specialer: 1: B. Öregrundsleden, C. Granön 1: D. Hallstavik, E. Östhammar, F. Öregrund, G. Hargshamn 611 INT : Furusund Arholma november 2013 Specialer: 1: A. Arholma 1: B. Norrtälje, C. Kapellskär 612 INT : Saxarfjärden Furusund februari INT : Svenska Högarna Rödlöga februari INT : Sandhamn approaches februari INT : Nynäshamn Dalarö februari 2013 Special: 1: A. Huvudskär 617 INT : Hävringe Landsort februari INT : Ålands hav februari INT : Slätbaken Hävringe februari 2013 Specialer: 1: C. Ettersundet, D. Stegeborg, E. Gränsösund, F. Arkö, G. Lundasund, H. Fläskösund 622 INT : Stora Askö Slätbaken mars 2013 Specialer: 1: B. Stegeborg, C. Ettersundet 1: D. Valdemarsvik 623 INT : Eknö Stora Askö mars INT : Blå Jungfrun Kråkelund mars 2013 Specialer: 1: A. Böda 1: B. Byxelkrok 12 * Gäller maj En ständigt uppdaterad förteckning finns på PK777

15 Skärgårdskort Senaste tryckning * Nr Int nr Skala Namn Månad År NYTT 711 INT : Borgholm Oskarshamn mars 2013 Specialer: 1: A. Jättersön Mönsterås bruk 1: B. Mönsterås, C. Sandvik, D. Borgholm 712 INT : Kalmar Borgholm mars 2013 Specialer: 1: A. Kalmar Färjestaden, B. Borgholm 1:5 000 C. Stora Rör 713 INT : Ölands Södra udde Kalmar mars 2013 Specialer: 1: A. Bergkvara 1: B. Kristianopel, C. Ekenäs, D. Mörbylånga, E. Degerhamn, F. Grönhögen 714 INT : Utlängan Ölands Södra udde mars 2013 Special: 1: A. Sandhamn 731 1: Gotland, North mars 2013 Specialer: 1: A. Fårösund, B. Slite approaches 1: C. Kappelshamnsviken 1: D. Ports of Fårösund 1: E. Slite, F. Visby 741 INT : Utlängan-Järnavik Specialer: 1: A. Sandhamn 1: B. Garpahamnen 742 INT : Karlshamn-Åhus mars 2013 Specialer: 1: A. Elleholm, B. Pukavik 1: C. Åhus 1: D. Sölvesborg, E. Hällevik 1:5 000 F. Torsö, G. Nogersund, H. Hörvik, I. Krokås, J. Hanö 743 INT : Åhus-Simrishamn mars 2013 Specialer: 1: B. Åhus 1: C. Simrishamn, D. Skillinge, E. Kivik 1:5 000 F. Baskemölla, G. Brantevik 839 1: Trelleborg Simrishamn juni 2013 Specialer: 1: A. Trelleborg, B. Ystad 1: C. Rönne 1: D. Simrishamn, E. Skillinge 1:5 000 F. Brantevik, G. Baskemölla 921 1: Öresund, South mars 2013 Specialer: 1: A. Skanör, B. Klagshamn 1: C. Barsebäcks hamn 922 1: Öresund, North mars 2013 Specialer: 1: A. Landskrona, B. Mölle, C. Höganäs 1:3 000 D. Arild, E. Svanshall 923 INT : Tylön Kullen april 2013 Specialer: 1: A. Halmstad 1: B. Mölle 1: C. Båstad, D. Torekov 1:3 000 E. Arild, F. Svanshall 924 INT : Varberg Tylön april 2013 Specialer: 1: A. Falkenberg 1: B. Stensjöhamn, C. Galtabäck, D. Varberg 1:5 000 E. Glommen, F. Träslövsläge 925 INT : Tistlarna Varberg april INT : Marstrand Göteborg Tistlarna april INT : Gullholmen Stenungsund Marstrand april 2013 Specialer: 1: A. Gullholmen Hällevikstrand, B. Vinterholmen Galterön 1: C. Stenungsund 933 INT : Hunnebostrand Uddevalla Gullholmen april 2013 Specialer: 1: A. Malö strömmar, B. Smögen Kungshamn 1: C. Uddevalla, D. Lysekil 1: E. Strömmarna 934 INT : Syd-Koster Hunnebostrand april 2013 Specialer: 1: A. Hamburgsund 1: B. Havstenssund 937 INT : Idefjorden Strömstad april 2013 Specialer: 1: A. Svinesund 1: B. Strömstad PK778 * Gäller maj En ständigt uppdaterad förteckning finns på 13

16 Specialkort Senaste tryckning * Nr Int nr Skala Namn Månad År NYTT 1131 INT : Galten april 2013 Specialer: 1: A. Köping, B. Kvicksund 1133 INT : A. Aggarösundet, B. Hjulstafjärden april INT : Lurö juni 2013 Specialer: 1: A. Spiken 1: B. Strömsundet 1352 INT : Göta älv Trollhätte kanal, South april INT : Göta älv Trollhätte kanal, North april INT : Luleå Haparanda hamn december 2013 Specialer: 1: A. Luleå, B. Karlsborg Axelsvik, C. Båtskärsnäs, D. Haparandahamn 4151 INT : Piteå november INT : Skelleftehamn december INT : Vegagrundet Holmsund Umeå december INT : Söderhamn Vallvik december INT : Gävle december 2012 Special: 1: A. Gävle hamn 5342 INT : Gävle approach Special: 1: A. Limön, B. Gävle, C. Skutskär 6141 INT : Port of Stockholm februari INT : Vaxholm december 2013 Specialer: 1: A. Edsviken 1: B. Stegesundet, C. Farstasundet, D. Baggensstäket 1:5 000 E. Gustavsberg 6143 INT : Kanholmsfjärden februari INT : Sandhamn februari INT : Nämdöfjärden februari INT : Muskö februari INT : Dalarö november INT : Nynäshamn februari INT : Landsort februari INT : Tvären februari 2013 Specialer: 1: A. Bokösund 1: B. Sävsundet, C. Västra Stendörren 6181 INT : Södertälje februari 2013 Specialer: 1: A. Södertälje, B. Brandalsund 6211 INT : Oxelösund februari 2013 Special: 1: C. Västra Stendörren 6212 INT : Bråviken februari 2013 Special: 1: B. Norrköping 6231 INT : Västervik mars 2013 Specialer: 1: A. Spårösund, B. Västervik 6241 INT : Oskarshamn mars 2013 Specialer: 1: B. Oskarshamn 1: C. Fläskösund 7411 INT : Utlängan Karlskrona mars INT 1338 Karlskrona Ronneby mars 2013 Specialer: 1: A. Ronneby 1: B. Karlskrona 1: C. Ronneby hamn 7421 INT : Karlshamn Stilleryd mars INT : Flintrännan mars 2013 Specialer: 1: A. Öresundsbron, B. Klagshamn 9211 INT : Port of Malmö mars INT : Helsingborg Råå april INT : Port of Göteborg april INT : Vinga Göteborg april INT : Marstrand april 2013 Specialer: 1: A. Marstrand, B. Kyrkesund 9331 INT : Brofjorden april * Gäller maj En ständigt uppdaterad förteckning finns på PK779

17 Båtsportkort Namn Utbredning År Bottenviken Haparanda Sikeå 2014 Västkusten Norra Svinesund Måseskär 2014 Västkusten Södra Måseskär Kullen 2014 Mälaren Hjälmaren 2014 Ostkusten Trosa Västervik 2014 Sydkusten Kullen Simrishamn 2012 Bottenhavet Norra Sikeå Sundsvall 2013 Bottenhavet Södra Sundsvall Öregrund 2013 Stockholm Norra Öregrund Möja 2013 Stockholm Mellersta Möja Dalarö 2013 Stockholm Södra Dalarö Trosa 2013 Kalmarsund Västervik Bergkvara 2014 Hanöbukten Bergkvara Simrishamn 2014 Göta kanal Mem Göteborg 2011 Vänern 2014 Dalslands kanal Köpmannebro Östervallskog 2011 Övningssjökort Övningssjökort för Förarintyg Sjökort 616 Dalarö - Nynäshamn 2012 Övningssjökort för Förarintyg Sjökort 931 Marstrand - Göteborg - Tistlarna 2012 Övningssjökort för Kustskepparintyg Sjökort 61 Baltic Sea, Northern Part, Sea of Åland 2012 Sjökort 93 Skagerrak, östra delen Nautiska publikationer Kort 1 Symboler, förkortningar, begrepp i svenska sjökort 2012 Mariners' Routeing Guide Baltic Sea Planeringskort Östersjön 2010 Underrättelser för sjöfarande (Ufs) Digitalt via Ufs A Allmänna upplysningar, utges årligen Böcker Bland grynnor och elektroner Svensk sjömätning under ett halvt sekel 1999 Fyrar och fyrfolk 50 år svensk fyrhistoria 1994 Sveriges fyrplatser Bebyggelsehistorisk dokumentation av 2001 f.d. bemannade fyrplatser Övrigt Sjökortsfodral Tillbehör till sjökort, 58x79 cm E-navigatören 10 budord Broschyr om navigering med GPS och elektroniska sjökort 2008 Kosterhavet Sjökort, områdeskarta och folder över nationalparken 2009 Sjörapporten Sjöfartsverkets kundtidning, för prenumeration PK857 15

18 Båtsportkort Båtsportkort Båtsportkort är ordinarie sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och det finns idag 16 serier som täcker in hela svenska kusten längs fastlandet och de stora sjöarna. Båtsportkorten tillverkas i A3 format på ett slitstarkt och vattentåligt material. De innehåller alltid översiktssjökort i början över hela området samt de hamnspecialer inom det område som båtsportkortet täcker. 16 PK781

19 PK782 17

20 Elektroniska sjökort De flesta av oss navigerar numera med hjälp av någon form av elektroniskt sjökort. Rätt använt bidrar det till ökad sjösäkerhet och gör navigeringen enklare. Idag finns det en uppsjö av olika sjökortsystem för fritidsbåtar. Ett antal tillverkare finns på marknaden som tagit fram navigationshjälpmedel för datorer, läsplattor, sjökortsplottrar och mobiltelefoner. Gemensamt för dessa navigationssystem är att sjökortsinformationen kommer från Sjöfartsverket. När man skall välja system är det viktigt att man funderar på hur man vill ha sitt sjökort presenterat. Det är också ett gott råd att fundera på hur uppdateringar fungerar till systemet och sjökorten. Professionell användning Sjökort: Enligt internationella lagar och regler är alla fartyg tvingade att ha sjökort ombord, detta innebär att dessa även skall uppdateras. De analoga sjökorten uppdateras via underrättelser för sjöfarande (läs mer på sid 3) och de digitala sjökorten för ECDIS uppdateras kontinuerligt via vår distributionstjänst som löpande får uppdateringar då vi gör en förändring i databasen. För vidare information om ECDIS och ENC för handelsfartyg besök: 18 PK783

21 GIS: Sjökortsinformation kan användas till mer än att göra sjökort. Informationen är en ovärderlig hjälp när det till exempel gäller havsplanering och som underlag vid analyser. Djupdata: Högupplöst djupdata kan användas vid till exempel miljöanalyser, habitatsmodeller, etablering vid offshoreanläggningar och vindkraftsparker. Djupdata, kombinerad med andra informationsmängder, är en ovärderlig hjälp när det gäller planeringsarbete samt underlag vid kabel- och rördragningar med mera. RAIS: Alla fartyg och en hel del fritidsbåtar har en transponder (AIS) ombord som visar kurs, fart, position. Alla spår sparas hos Sjöfartsverket i en stor databas. Ur vår databas så görs uttag över områden alternativt valda passager över vissa linjer. Informationen kan till exempel användas för att analysera fartygstrafikens påverkan på kustområden och vid försäkringsärenden. Ett annat stort användningsområde är att utröna trafikflöden i samband med projektering av off-shore installationer och vindkraftsparker. PK784 För ytterligare information kontakta 19

22 10 sjövettsregler 20 PK785

23 Återförsäljare* markerad = webbutik Ort Företag Telenr Webbplats PK786 Bromma Hjertmans Bromma Göteborg Bommens Skeppshandel Göteborg Hjertmans Göteborg Nautic Göteborg Nautiska Magasinet Göteborg Sjösport Göteborg Wahlborgs Marina Göteborg Akademibokhandeln/Bokia AB Göteborg Viking Yachting Helsingborg Hjertmans Henån Böcker & Blad Huddinge Sea Sea Båttillbehör Jönköping Svanströms/Office Depot Kalix Bok och Kontor AB Kalmar Baltic Skeppsfournering Karlskrona 1852 Marin & Fritid Karlskrona Bokhörnan Karlstad Bokia - Lars Hjalmars Bokhandel Kristinehamn Skeppsakademin AB Kungshamn Gewerts Bokhandel Linköping marinaman.se Lysekil J.E Lindbom AB Luleå Team Granec Malmö Limhamns Skeppshandel Mariestad Vänerprofil Motala Göta Kanalbolag Norrköping Skeppa Marin Norrtälje Dogger Norrtälje Roslagsbokhandeln Nyköping Kullberg Bokhandel Nynäshamn Bokcompaniet Nynäshamn Norberg & Nilsson Oxelösund Oxelösunds Båt & Motor Piteå Bokia - Bodéns Skellefteå Akademibokhandeln/Bokia AB Stenungsund Bokia - Ruckmans Bokhandel Stenungsund Hjertmans Stenungsund Stockholm Benns Mast & Båttillbehör Stockholm Båtaccenten Stockholm Captains Stockholm Erlandsons Brygga Stockholm Jure bokhandel Stockholm Kartbutiken Stockholm Kartcentrum Stockholm Marinshopen Stockholm Nautiska Magasinet Strömstad Båt & Motorservice Strömstad Strömstad Bokhandel Sundsvall Hjertmans Söderhamn Söderhamn Hälsingebok AB Söderköping Kanalhamnens båttillbehör Södertälje Watski Södertälje Trosa Trosa Bokhandel Umeå Akademibokhandeln Åkerbloms Utö Utö Sjömack Varberg Göranssons Bok & Papper Visby Ljungs Skeppshandel Värmdö Båtmagneten Västervik Erik Hultgrens bokhandel Västerås Hjertmans Västerås Ystad Tackel & Tåg Åkersberga Marinbutiken Örebro Lindhska Bokhandeln Örnsköldsvik Marinmagasinet Danmark Köpenhamn Iver C Weilbach & Co A/S Finland Helsingfors John Nurminen Marine Norge Oslo Nautisk Forlag Tyskland Hamburg HanseNautic Kiel Nautischer Dienst Åland Mariehamn Söderlunds Bok o, Papper AB * Det finns många fler försäljningsställen. Se förteckning på 21

24 Se alltid till att du har den senaste upplagan av sjökort ombord! För din säkerhet på sjön. SJÖFARTSVERKET NORRKÖPING

årets sjökortskatalog

årets sjökortskatalog årets sjökortskatalog 2015 Hej För många av oss erbjuder våra havs- och skärgårdsområden möjlighet till rekreation och återhämtning under sommarmånaderna där farlederna skapar tillgänglighet för såväl

Läs mer

Sjökortskatalog PK765

Sjökortskatalog PK765 2011 Sjökortskatalog PK765 SJÖFARTSVERKET ÄR EN statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Verksamheten bedrivs utifrån regeringens instruktion

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio Produktkatalog et Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet Web sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg PRESSMEDDELANDE 5 juni 2011 46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg Den internationella miljömärkningen Blå Flagg är den enda av sitt slag som riktar sig till hamnar och stränder. Blå Flagg står för

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Pressinformation 2011-03-07

Pressinformation 2011-03-07 Pressinformation 2011-03-07 Telias 4G-orter Här finns hela ortslistan på var Telias 4G-nät finns idag samt tidplanen för utbyggnaden med länsvis uppdelning. Listan inkluderar även populära småorter och

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kommun Hamn Google map Latitud

Kommun Hamn Google map Latitud Kommun Hamn Google map Latitud Google map Longitud Latitud/ Longitud Information Arboga Smedjebackens Gästhamn 60.13851 15.41795 60 08'18.6"N 15 25'04.6"E Arkösund Kajen 58.489294 16.941308 58 29'21.5"N

Läs mer

www.vaderoarnasbatsallskap.se vaderobatsallskap@gmail.com /vaderoarnasbatsallskap 2015-01-13

www.vaderoarnasbatsallskap.se vaderobatsallskap@gmail.com /vaderoarnasbatsallskap 2015-01-13 www.vaderoarnasbatsallskap.se vaderobatsallskap@gmail.com /vaderoarnasbatsallskap 2015-01-13 Hej Klubbvänner! Rapport från Väderöarnas Båtsällskap: Ordförandes ord Medlemsmötesprotokoll Vårens program

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE Bilder till INNANHAV Äldre bildmaterial (Från tiden innan arkivnummersystemet togs i bruk) Äldre arkivmaterial 225, 227, 263, 281, Blåstång i Stockholms Skärgård 1968 (ca 15 filmer) 163, 235, 293, Skräp

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Energiundersökning 2008 (2005)

Energiundersökning 2008 (2005) Energiundersökning 2008 (2005) 30 augusti 2012 Anders Lingsten 1 Deltagare Energiundersökning: Resultat 2008 (2005) Vattenverk Vattenledningsnät Avloppsledningsnät Avloppsreningsverk Kommuner 68 (39) 71

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Företag Telefon Gatuadress Postadress E-postadress Hemsida NOBELIUS MARIN-ELEKTRONIK 08-21 11 55 ODENGATAN 23 114 24 STOCKHOLM info@nobelius.

Företag Telefon Gatuadress Postadress E-postadress Hemsida NOBELIUS MARIN-ELEKTRONIK 08-21 11 55 ODENGATAN 23 114 24 STOCKHOLM info@nobelius. Företag Telefon Gatuadress Postadress E-postadress Hemsida NOBELIUS MARIN-ELEKTRONIK 08-21 11 55 ODENGATAN 23 114 24 STOCKHOLM info@nobelius.se www.nobelius.se CAPTAINS/ KÄLLS FÄRG & MARIN AB 08-663 77

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator Har du funderat på att skaffa en PC instället för plotter för presentation av sjökort? De främsta fördelarna är: Extremt snabbt att arbeta med Mer detaljerade sjökort Möjlighet att använda olika program

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov Lottning av Allsvenska serien 200/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 26-okt 16-nov 4 3 2 1 7 1 6 7 5 6 2 3 4 5 3 4 5 2 07-dec 1-jan 4 3 1 2 7 1 6 7 5 6 0-feb 01-mar 22-mar 5 6 7 4 5 6 4 5 2 3 1 2 3 7 1 2 6 1 3 7

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Alingsås 441 30 Torggatan 8 Ge-Pe Läkarkonsult AB, 556830-6053 Arlanda 190 60 Sky City 5 Arvidsjaur 933 31 Sjukstugegatan 3 A-hälsan AB, 556262-2273 Arvika 671 29 Strandvägen 2 Askersund 696 30 Trädgårdsgatan

Läs mer