ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

2 Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 50D är en digital spegelreflexamera med höga prestanda och högupplöst CMOS-sensor med 15,10 effetiva megapixels, DIGIC 4, nio både exata och snabba AF-punter (alla av orstyp), snabb 6,3 b/s seriebildstagning och Live View-fotografering. Kameran reagerar snabbt i alla fotograferingssituationer, har många funtioner för rävande fotografering och systemets tillbehör utvidgar fotograferingsmöjligheterna än mer. Ta några provbilder för att beanta dig med ameran Med en digitalamera an du omedelbart visa den bild du tagit. Samtidigt som du läser den här användarhandboen tar du några provbilder och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för ameran. I avsnittet Säerhetsföresrifter (s. 212, 213) och Försitighetsåtgärder vid hantering (s. 12, 13) an du läsa om hur du undvier misslycade bilder och olycor. Prova ameran innan du använder den och ansvarsfrisrivning Efter att du tagit en bild tittar du på bilden och ontrollerar om den registrerats orret. Om fel på ameran eller minnesortet gör att bilderna inte an registreras eller hämtas till en dator ansvarar inte Canon för eventuella förluster eller merarbete. Copyright Lagarna om copyright i ditt land an innehålla förbud mot användning av bilder på personer och vissa motiv annat än för privat bru. Lägg även märe till att fotografering för privat bru ocså an vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden och utställningar. CF-ort I den här handboen syftar ort på CF-ort. CF-ort (för registrering av bilder) ingår inte då ameran levereras. Det öper du separat. 2

3 Checlista för utrustning Innan du börjar ontrollerar du att följande levererades med ameran. Om något sanas ontatar du återförsäljaren. Kamera (med ögonmussla och amerahusloc) Batteri BP-511A (med syddssit) Batteriladdare CG-580/CB-5L* Bred rem EW-EOS50D Gränssnittsabel IFC-200U Videoabel VC-100 EOS DIGITAL Solution Dis (Programvara) EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Dis (1) Användarhandbo (det här häftet) (2) Fichandbo Snabbguide för att börja fotografera. (3) Handbo på cd-siva Handbo för medföljande programvara (EOS DIGITAL Solution Dis) och EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Dis. * Batteriladdare CG-580 eller CB-5L medföljer. (CB-5L levereras med nätabel.) Om du öpt paetet med medföljande objetiv ontrollerar du att objetivet finns med. Beroende på typen av paet med objetiv an även användarhandboen till objetivet finnas med. Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål. 3

4 Så här läser du användarhandboen Symboler i den här handboen <6> : Syftar på inmatningsratten. <5> : Syftar på diretontrollsratten. <9> : Syftar på pilnapparna. <0> : Syftar på inställningsnappen. 0, 9, 8 : Anger att respetive funtion förblir ativ i 4, 6 eller 16 seunder efter att du har släppt nappen. * Symboler och mareringar i den här handboen som anger amerans nappar, rattar och inställningar motsvarar symbolerna och mareringarna på ameran och på LCD-monitorn. 3: Anger en funtion som du an ändra genom att tryca på nappen <M> och ändra inställningen. M : När symbolen visas uppe till höger på sidan betyder det att funtionen endast är tillgänglig med den reativa zonens metoder (s. 20). (s. **) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information. : Tips och råd för bättre fotografering. : Råd vid problemlösning. : Varning i syfte att undvia problem vid fotografering. : Kompletterande information. Grundläggande förutsättningar Alla åtgärder som besrivs i den här handboen förutsätter att strömbrytaren står i läget <1> eller <J> (s. 27). <5>-åtgärder som besrivs i den här handboen förutsätter att strömbrytaren står i läget <J>. Det förutsätts att alla menyinställningar och funtioner för egen programmering är inställda enligt grundinställningarna. I besrivningssyfte visar anvisningarna ameran med monterat objetiv av typen EF-S mm f/4-5,6 IS USM. 4

5 Kapitel I apitel 1 och 2 förlaras amerans grundfuntioner och fotograferingsproceduren för dem som använder ameran för första gången. Inledning Grundläggande om ameran. 2 1 Börja använda ameran 23 2 Grundläggande fotografering Fotografering med full automati för olia motiv Bildinställningar 59 Ställa in metoder för autofous och matning Avancerade funtioner Fotograferingsfuntioner för specifia motiv. Live View-fotografering Fotografera medan du tittar på LCD-monitorn Bildvisning 131 Sensorrengöring 147 Sriva ut bilder och överföra bilder till datorn 153 Anpassa ameran 171 Övrig information 187 5

6 Innehåll Inledning Checlista för utrustning... 3 Så här läser du användarhandboen... 4 Kapitel... 5 Funtionsindex Försitighetsåtgärder vid hantering Snabbguide Delarnas namn Börja använda ameran 23 Ladda batteriet Sätta i och ta ur batteriet Slå på strömmen Sätta i och ta ur CF-ortet Fästa och ta bort ett objetiv Om objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator) Grundfuntioner Använda diretontrollsärmen Menyhantering Innan du börjar Ställa in språ Ställa in datum och locslag Formatera ortet Ställa in avstängningstid/automatis avstängning Återställa ameran till grundinställningarna Grundläggande fotografering 47 1 Fotografera med full automati Användning av full automati Fotografera porträtt Fotografera landsap Fotografera närbilder Fotografera rörliga motiv Fotografera porträtt på vällen Stänga av blixten C Fotografera med Creative Auto... 57

7 Innehåll Bildinställningar 59 Ställa in bildregistreringsvalitet...60 i: Ställa in ISO-tal...63 A Välja en Picture Style...65 A Anpassa en Picture Style...67 A Registrera en Picture Style...69 B: Ställa in vitbalans...71 Egen vitbalans...72 Ställa in färgtemperatur...73 Vitbalansompensation...74 Korrigering av objetivs periferibelysning...76 Sapa och välja en mapp...78 Filnumreringsmetoder...80 Ställa in färgrymd...82 Ställa in metoder för autofous och matning 83 f: Välja autofousmetod...84 S Välja AF-punt...86 När autofous inte an användas...88 Manuell fousering...88 i Välja matningsmetod...89 j Använda självutlösaren...90 Avancerade funtioner 91 d: Programautomati...92 s: Bländarautomati...94 f: Tidsautomati...96 Knapp för särpedjupsontroll...97 a: Manuell exponering : Särpedjupsautomati...99 q Välja ljusmätmetod Ställa in exponeringsompensation h Automatis exponeringsvariation (AEB) A AE-lås Bulbexponeringar Spegellåsning

8 Innehåll D Använda den inbyggda blixten Blixtstyrning Separata Speedlite Live View-fotografering 115 A Förbereda för Live View-fotografering Fotografering Ställa in fous med autofous Ställa in fous manuellt Tyst fotografering Bildvisning 131 x Bildvisning B Visa fotograferingsinformation H I Snabbsöning efter bilder u Förstorad bild b Rotera bilden Automatis visning (bildspel) Visa bilderna på TV K Sydda bilder L Radera bilder Ändra inställningar för bildvisning Ställa in LCD-monitorns ljusstyra Ställa in bildgransningstid s Automatis rotering av vertiala bilder Sensorrengöring 147 f Automatis sensorrengöring Lägga till data för dammborttagning Manuell sensorrengöring

9 Innehåll 9 Sriva ut bilder och överföra bilder till datorn Förbereda utsrift w Sriva ut Besära bilden DPOF (Digital Print Order Format) Diretutsrift med DPOF d Överföra bilder till datorn Anpassa ameran 171 Ställa in funtioner för egen programmering Egen programmering Inställningar för egen programmering C.Fn I : Exponering C.Fn II : Bild C.Fn III : Autofous/Matning C.Fn IV : Manövrering/Övrigt Registrera Min meny Registrera amerans användarinställningar Övrig information 187 B Kontrollera amerainställningar Använda ett eluttag Byta batteri för datum/locslag Använda batterihandgreppet Menyinställningar Tabell över funtionstillgänglighet Felsöning Feloder Systemarta Tenisa data Index

10 Funtionsindex Ström Batteri Ladda s. 24 Batteriontroll s. 28 Eluttag s. 190 Automatis avstängning s. 44 Objetiv Fästa/ta bort s. 31 Zooma s. 32 Image Stabilizer (bildstabilisator) s. 33 Grundinställningar (menyfuntioner) Språ s. 42 Datum/locslag s. 42 Inställning av LCDljusstyran s. 145 Pipsignal s. 193 Fung utan ort s. 29 Registrera bilder Formatera s. 43 Sapa/välja en mapp s. 78 Filnummer s. 80 Bildvalitet Bildregistreringsvalitet s. 60 ISO-tal s. 63 Picture Style s. 65 Färgrymd s. 82 Funtioner för bildförbättring Korrigering av objetivs periferibelysning s. 76 Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) s. 177 Brusreducering för långa exponeringstider s. 176 Brusreducering för höga ISO s. 176 Högdagerprioritet s. 177 Vitbalansering Val av vitbalans s. 71 Egen VB s. 72 Färgtemperaturinställning s. 73 Vitbalansompensation s. 74 Vitbalansvariation s. 75 Autofous Autofousmetod s. 84 AF-puntval s. 86 Manuell fousering s. 88 Ljusmätning Ljusmätmetod s. 100 Matning Matningsmetoder s. 89 Maximalt antal bilder i en bildserie s

11 Funtionsindex Fotografering Creative Auto s.57 Diretontrollsärm s. 38 Självutlösare s. 90 Programautomati s. 92 Bländarautomati s. 94 Tidsautomati s. 96 Manuell exponering s. 98 Bulb s. 104 Spegellåsning s. 106 Exponeringsjustering Exponeringsompensation s. 101 AEB s. 102 AE-lås s. 103 Inställbara exponeringssteg s. 174 Blixt Inbyggd blixt s. 107 Exponeringsompensation för blixt s. 109 FE-lås s. 110 Separat blixtaggregat s. 113 Blixtstyrning s. 111 Live View-fotografering Live View-fotografering s. 116 Autofous s. 121 Exponeringssimulering s. 117 Rutnät s. 119 Tyst fotografering s. 128 Bildvisning Bildvisningstid s. 145 Enbildsvisning s. 132 Visning av fotograferingsinformation s. 133 Visning av indexbild s. 135 Bildbläddring (visningshopp) s. 136 Förstorad bild s. 137 Manuell bildrotering s. 138 Automatis bildrotering s. 146 Automatis bildvisning s. 139 Visa bilderna på TV:n s. 141 Sydda s. 143 Radera s. 144 Egna inställningar Egen programmering (C.Fn) s. 171 Min meny s. 185 Registrering av amerans användarinställningar s. 186 Sensorrengöring/ dammreducering Sensorrengöring s. 147 Lägg till data för dammborttagning s. 149 Söare Dioptriinställning s. 34 Byta ut fouseringssivan s

12 Försitighetsåtgärder vid hantering Sötsel av ameran Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte för stötar. Kameran är inte vattentät och an inte användas under vatten. Om du råar tappa ameran i vatten sa du genast ta ontat med närmaste Canon Service Center. Tora av vattendroppar med en torr trasa. Om ameran har utsatts för salt luft torar du av den med en väl urvriden futig trasa. Placera aldrig ameran nära föremål som avger stara magnetisa fält, till exempel en magnet eller en elmotor. Undvi ocså att använda eller placera ameran nära föremål som avger stara radiovågor, till exempel en stor antenn. Stara magnetfält an orsaa felatig funtion hos ameran eller förstöra bilddata. Placera aldrig ameran på varma platser, till exempel i en bil i start solljus. Höga temperaturer an orsaa felfuntion hos ameran. Kameran innehåller eletronisa precisionsretsar. Försö aldrig ta isär ameran själv. Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objetiv, söare, reflexspegel och fouseringssiva. Använd inte rengöringsmedel som innehåller organisa lösningsmedel för att rengöra amerahus eller objetiv. Om smutsen är svår att få bort lämnar du ameran till närmaste Canon Service Center. Vidrör inte amerans eletrisa ontater med fingrarna. På så sätt förhindrar du att ontaterna anfräts. Korroderade ontater an orsaa felfuntion hos ameran. Om ameran flyttas hastigt från en all omgivning till ett varmt rum an ondens bildas på ameran och dess inre omponenter. Du undvier ondens genom att placera ameran i en försluten plastpåse där den får anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen. Använd inte ameran om det har bildats ondens på den. På så sätt undvier du att ameran sadas. Om det bildas ondens tar du bort objetivet och tar ut ortet och batteriet ur ameran. Vänta tills ondensen har dunstat innan du använder ameran igen. Om ameran inte sa användas på en tid tar du ur batteriet och förvarar ameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du förvarar ameran sa du tryca ner avtrycaren några gånger då och då för att ontrollera att ameran fortfarande fungerar. Undvi att förvara ameran i närheten av frätande emialier, till exempel i ett mörrum eller emist laboratorium. Om ameran inte har använts under en tid provar du alla funtioner innan du använder den. Om du inte har använt ameran under en tid eller om du sa ta en vitig bild låter du antingen en Canon-återförsäljare ontrollera den eller ontrollerar själv att den fungerar som den sa. 12

13 Försitighetsåtgärder vid hantering LCD-display och LCD-monitor Trots att LCD-monitorn är tillverad med teni med mycet hög precision och över 99,99 % effetiva pixels så an det finnas ett fåtal döda pixels bland de återstående 0,01 % eller färre pixels. Döda pixels som till exempel bara visar svart eller rött är ingen felfuntion. De påverar inte registreringen av bilder. Om LCD-monitorn lämnas påslagen under en längre tid an särminbränning se, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt och försvinner om du inte använder ameran under några dagar. I låga eller höga temperaturer an LCD-monitorns visning vera långsam eller se svart ut. Den återgår till det normala i rumstemperatur. Kort Observera följande för att sydda ortet och registrerade data på det: Tappa, böj eller blöt inte ner ortet. Utsätt det inte för överdrivet våld, stötar eller vibrationer. Förvara inte och använd inte ortet i närheten av något med start magnetfält, t.ex. en TV, högtalare eller magnet. Undvi ocså platser med statis eletricitet. Placera inte ortet i start solljus eller nära en värmeälla. Förvara ortet i en as. Förvara inte ortet på varma, dammiga eller futiga platser. Objetivets eletrisa ontater När du tar loss objetivet från ameran sa du sätta på objetivlocet eller ställa objetivet med den bare änden uppåt, för att undvia repor på linsytor och eletrisa ontater. Kontater Försitighetsåtgärder vid långvarig användning När du fotograferar ontinuerligt eller använder Live View-fotografering under en längre tid an ameran bli mycet varm. Det är inget funtionsfel, men an orsaa lindriga brännsador på huden om du håller i ameran en längre tid. 13

14 Snabbguide 1 Sätt i batteriet. (s. 26) Information om hur du laddar batteriet finns på sidan För EF-S-objetiv För EF-objetiv Fäst objetivet. (s. 31) När du sätter fast EF-S-objetivet sa du passa in det mot den vita punten på ameran. Andra objetiv passar du in mot den röda punten. 3 Ställ objetivets omopplare för fouseringsmetod i läget <AF> (autofous). (s. 31) 4 Öppna lucan och sätt i ett ort. (s. 29) Rita etiettsidan mot dig och stic in änden med de små öppningarna i ameran. 5 Ställ strömbrytaren i läget <1>. (s. 27) 14

15 Snabbguide Ställ inställningsratten i läget <1> (Full automati). (s. 48) Alla nödvändiga amerainställningar görs automatist. Ställ in särpan på motivet. (s. 35) Titta i söaren och rita söarens mittparti över motivet. Tryc ned avtrycaren halvvägs så ställer ameran in särpan på motivet. Om den inbyggda blixten behöver användas fälls den upp automatist. Ta bilden. (s. 35) Du tar bilden genom att tryca ned avtrycaren helt. 9 Gransa bilden. (s. 145) Den tagna bilden visas i ungefär 2 seunder på LCD-monitorn. Om du vill visa bilden igen trycer du på nappen <x> (s. 132). Information om hur du visar redan tagna bilder finns i Bildvisning (s. 132). Information om hur du raderar en bild finns i Radera bilder (s. 144). 15

16 Delarnas namn Mer ingående information finns på sidorna inom parentes (s. **). Avtrycare (s. 35) <n> Knapp för val av ljusmätmetod/vitbalans (s. 100/71) <o> Knapp för val av autofousmetod/ matningsmetod (s. 84/89) <m> Knapp för ISO-tal/ Exponeringsompensation för blixt (s. 63/109) <6> Inmatningsratt (s. 36) Lampa för minsning av röda ögon/ självutlösare (s. 108/90) Handgrepp (batterifac) Uttag för nätaggregat (s. 190) Spegel (s. 106, 151) Kontater (s. 13) <U> Knapp för displaybelysning (s. 104) LCD-display (s. 18) Punt för fastsättning av EF-objetiv (s. 31) Inbyggd blixt/af-hjälpbelysning (s. 107/87) Punt för fastsättning av EF-S-objetiv (s. 31) Blixtsynroniseringsontater Tillbehörsfäste (s. 113) Inställningsratt (s. 20) Fäste för bärrem (s. 23) <D> Blixtnapp (s. 107) Kontatsydd Frigöringsnapp för objetiv (s. 32) Knapp för särpedjupsontroll (s. 97) Låsstift för objetiv Objetivfattning Digitalontat (s. 154, 167) PC-ontat (s. 114) Video UT-ontat (s. 141) Fjärrontrollontat (s. 105) (typ N3) HDMI mini UT-ontat (s. 142) Kamerahusloc (s. 31) 16

17 Delarnas namn <V> Filmplanmäre <9> Pilnappar (s. 36) Söaroular <A/l> Knapp för Live View-fotografering/ utsrift/delning (s. 117/159, 168) <M> Menynapp (s. 40) LCD-monitor (s. 40, 145) <B> Knapp för Info/besärningsritning (s. 120, 132, 188/161) Ratt för dioptriinställning (s. 34) Ögonmussla (s. 97) <p> AF-startnapp (s. 35, 84, 118) <A/I> Knapp för AE-lås/FE-lås/indexbild/ förminsa (s. 103/110/135/137, 161) <S/u> Knapp för AF-puntval/ förstoring (s. 86/137, 161) Fäste för bärrem (s. 23) Minnesortluca (s. 29) <x> Bildvisningsnapp (s. 132) <L> Raderingsnapp (s. 144) Kontat för utvidgat system <A> Knapp för val av Picture Style (s. 65) <B> Funtionsnapp (s. 184) Stativgänga Strömbrytare/direontrollsratt (s. 27) Frigöringsnapp för batteriluca (s. 26) Batteriluca (s. 26) Åtomstlampa (s. 30) <5> Direontrollsratt (s. 37) <0> Inställningsnapp (s. 40) Minnesortplats (s. 29) Utmatningsnapp för minnesort (s. 30) 17

18 Delarnas namn LCD-display Slutartid Upptagen (busy) Inbyggd blixt laddas upp (busy) Bildregistreringsvalitet (s. 60) 37 Stor/Hög 38 Stor/Normal 47 Medium/Hög 48 Medium/Normal 67 Liten/Hög 68 Liten/Normal 1 RAW D Liten RAW Vitbalans (s. 71) Q Auto W Dagsljus E Sugga R Moln Y Glödlampa U Lysrör I Blixt O Egen P Färgtemperatur Exponeringsompensation för blixt (s. 109) Batteriontroll (s. 28) zxbn Indiator för exponeringsnivå Värde för exponeringsompensation (s. 101) AEB-intervall (s. 102) Värde för exponeringsompensation för blixt (s. 109) Status för srivning till ort Endast de inställningar som för tillfället används visas. 18 <g> ISO-tal (s. 63) <A> Högdagerprioritet (s. 177) <M> Pipsignal (s. 193) AF-puntval ([ ]) Varning för fullt ort (FuLL CF) Varning för fel på ort (Err CF) Varning för inget ort (no CF) Felod (Err) Rengöring av bildsensor (CLEA n) Bländarvärde Återstående bilder Återstående bilder vid vitbalansvariation Självutlösarens tidsfördröjning Bulbexponeringstid Vitbalansompensation (s. 74) Autofousmetod (s. 84) X One-Shot AF 9 AI Focus AF Z AI Servo AF Matningsmetod (s. 89) u Enbild o Snabb bildserie i Långsam bildserie j Självutlösare (10 s) l Självutlösare (2 s) <h> AEB (s. 102) Ljusmätmetod (s. 100) q Evaluerande ljusmätning w Utsnittsmätning r Spotmätning e Centrumvägd genomsnittsmätning ISO-tal (s. 63) <0> Monorom fotografering (s. 66)

19 Delarnas namn Söarinformation AF-punter (inspeglad visning) Fouseringssiva Spotmätningscirel <g> ISO-tal Vitbalansompensation <A> AE-lås/ AEB används <D> Uppladdad blixt Felatig FE-låsvarning <e> Kort blixtsynroniseringstid (FP-blixt) <d> FE-lås/ FEB används <y> Exponeringsompensation för blixt Slutartid FE-lås (FEL) Upptagen (busy) Inbyggd blixt laddas upp (D busy) ISO-tal <o> Fouseringsindiator Max. antal bilder i bildserien <0> Monorom fotografering <A> Högdagerprioritet Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation Exponeringsompensation för blixt AEB-intervall Indiator för tänd lampa för minsning av röda ögon Varning för fullt ort (FuLL CF) Varning för fel på ort (Err CF) Varning för inget ort (no CF) Bländarvärde Endast de inställningar som för tillfället används visas. 19

20 Delarnas namn Inställningsratt Inställningsratten innehåller baszonens metoder och reativa zonens metoder. Kamerans användarinställningar De flesta amerainställningarna an registreras under w eller x (s. 186). Kreativa zonen Dessa metoder ger större ontroll över resultatet. d : Programautomati (s. 92) s : Bländarautomati (s. 94) f : Tidsautomati (s. 96) a : Manuell exponering (s. 98) 8 : Särpedjupsautomati (s. 99) Baszonen Du behöver bara tryca på avtrycaren. Fotografering med full automati för specifia motiv. 1: Full automati (s. 48) C: Creative Auto (s. 57) 20 Bildzon 2 : Porträtt (s. 51) 3: Landsap (s. 52) 4 : Närbild (s. 53) 5 : Sport (s. 54) 6 : Kvällsporträtt (s. 55) 7: Avstängd blixt (s. 56)

21 Delarnas namn Delarnas namn för paetobjetiv EF-S mm f/3,5-5,6 IS och EF-S mm f/3,5-5,6 IS Fouseringsring (s. 88, 127) Fäste för motljussydd (s. 209, 210) Omopplare för fouseringsmetod (s. 31) Zoomring (s. 32) Zoomlägesindex (s. 32) Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 209, 210) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 33) Punt för fastsättning av objetiv (s. 31) Kontater (s. 13) EF-S mm f/4-5,6 IS USM och EF mm f/3,5-5,6 IS USM Omopplare för fouseringsmetod (s. 31) Fäste för motljussydd (s. 209, 210) Zoomlägesindex (s. 32) Fouseringsring (s. 88, 127) Avståndssala Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 209, 210) Zoomring (s. 32) Omopplare för Image Stabilizer Kontater (s. 13) (bildstabilisator) (s. 33) Punt för fastsättning av objetiv (s. 31) 21

22 Delarnas namn Batteriladdare CG-580 Laddare för batteri BP-511A (s. 24). Batterifac Nätontat Laddningslampa Laddaren sa installeras vertialt eller i golvläge. Batteriladdare CB-5L Laddare för batteri BP-511A (s. 24). Batterifac Nätabel Laddningslampa Uttag för nätabel 22

23 1 Börja använda ameran I det här apitlet får du inledande anvisningar samt besrivningar av grundläggande amerafuntioner. Fästa remmen För in remmens ände nedifrån genom amerans remfäste. För den sedan genom remmens spänne enligt bilden. Dra åt så att remmen är spänd och ontrollera att remmen inte an lossna från spännet. Oularlocet sitter fast på remmen (s. 105). Oularloc 23

24 Ladda batteriet 1 Ta bort syddshöljet. Om du tar ut batteriet ur ameran är det vitigt att du sätter på höljet igen, för att undvia ortslutning. Batterifacsindex CG-580 CB-5L Laddningsnivå Laddningslampa 0 50 % Blinar en gång per seund % Blinar två gånger per seund % Blinar tre gånger per seund 90 % eller högre Lyser * Siffrorna och mareringarna på batteriladdaren motsvarar dem i tabellen till ovan. Sätt i batteriet. Passa in batteriets främre ände mot batteriladdarens rad med poler. Tryc ned batteriet samtidigt som du sjuter det i pilens ritning. Utför momenten i omvänd ordning när du tar ut batteriet. Ladda batteriet. För CG-580 Fäll ut batteriladdarens stift enligt pilen och sätt dem i ett eluttag. För CB-5L Anslut nätabeln till laddaren och sätt i ontaten i eluttaget. Laddningen startar automatist och laddningslampan blinar rött. Det tar cira 100 minuter att ladda ett helt urladdat batteri. Hur lång tid det tar att ladda batteriet beror på omgivningens temperatur och batteriets laddningsnivå.

25 Ladda batteriet Tips om hur du använder batteriet och laddaren Ladda batteriet dagen före eller den dag du sa använda det. Även när det inte används eller vid förvaring ommer ett laddat batteri att gradvis laddas ur och förlora i apacitet. När batteriet har laddats lart tar du ut det ur laddaren och drar ut nätabeln ur eluttaget. Du an sätta på höljet åt olia håll för att bättre unna se om batteriet är laddat eller inte. Om batteriet är laddat sätter du på höljet så att det batteriformade hålet < > hamnar över batteriets blå deal. Om batteriet är urladdat sätter du höljet åt andra hållet. När du inte använder ameran tar du bort batteriet. Om batteriet lämnas i ameran under en längre tid avges en liten ström vilet leder till att det laddas ur och att batteriapaciteten minsar. Förvara batteriet med syddshöljet på. Om du förvarar batteriet efter att det laddats upp an batteriets prestanda försämras. Batteriladdaren an användas i andra länder. Batteriladdaren är ompatibel med en strömälla på 100 V AC till 240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter för respetive land eller område. Anslut inte någon bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Om du gör det an batteriladdaren sadas. Om batteriet laddas ur snabbt även efter att det är fulladdat är batteriet utslitet. Köp ett nytt batteri. Ladda inga andra batterier än BP-511A, BP-514, BP-511 och BP-512. Batteriet BP-511A är speciellt tillverat för Canon-produter. Om du använder det med en ice-ompatibel batteriladdare eller produt an det leda till fel eller olycor som Canon inte an hållas ansvariga för. 25

26 Sätta i och ta ur batteriet Sätta i batteriet Sätt i ett fulladdat batteri BP-511A i ameran. 1 Öppna lucan till batterifacet. Sjut låsspaen i pilens ritning och öppna lucan. 2 Sätt i batteriet. Sätt i änden med batteriontaterna. Sjut in batteriet tills det fäster. 3 Stäng lucan. Tryc på lucan tills den licar fast. Batteri BP-514, BP-511 eller BP-512 an ocså användas. Ta ur batteriet Öppna lucan och ta ur batteriet. Tryc på låsspaen enligt pilen och ta ur batteriet. Var noga med att montera syddshöljet för att undvia ortslutning. 26 När du öppnar lucan till batterifacet bör du vara noga med att inte öppna den för mycet. Då an gångjärnen gå sönder.

27 Slå på strömmen <2> : Kameran är avstängd och går inte att använda. Ställ in det här läget när du inte använder ameran. <1> : Kameran sätts på. <J> : Kameran och <5> an användas (s. 37). Om automatis självrengöring av sensorn När du ställer strömbrytaren i läget <1/J> eller <2> utförs sensorrengöringen automatist. Under sensorrengöringen visas <f> på LCD-monitorn. Det går till och med att fotografera under sensorrengöringen genom att tryca ned avtrycaren halvvägs (s. 35). Då stoppas sensorrengöringen och du an ta en bild. Om du slår på/stänger av strömbrytaren <1/J>/<2> med ort intervall an det hända att ionen <f> inte visas. Det här är normalt och inte något problem. Om automatis avstängning Kameran stängs av automatist om den inte använts på cira 1 minut och sparar på så sätt batteriapacitet. Om du vill starta ameran igen trycer du bara ned avtrycaren halvvägs (s. 35). Du an ändra tidsinställningen för automatis avstängning med menyalternativet [5 Autom avstängn] (s. 44). Om du ställer strömbrytaren i läget <2> medan en bild registreras på ortet visas [Registrerar...] och strömmen stängs av efter att ortet slutfört registreringen av bilden. 27

28 Slå på strömmen Kontrollera batteriladdningen När strömbrytaren står i läget <1> eller <J> visas batteriets laddningsnivå som en av fyra nivåer. 28 z : Batteriet har god laddning. x : Batteriet har något svag laddning, men tillräcligt med ström återstår. b: Batteriet tar snart slut. n: Batteriet behöver laddas. Batteriapacitet [Ungefärligt antal bilder] Temperatur Fotograferingsförhållande Ingen blixt 50 % blixt Vid 23 C Vid 0 C Talen ovan baserar sig på ett fulladdat BP-511A-batteri, ingen Live Viewfotografering samt på CIPAs (Camera & Imaging Products Association) standardtestmetoder. Det antal bilder som verligen an tas an vara lägre än vad som anges här, beroende på fotograferingsförhållandena. Om du trycer ned avtrycaren halvvägs under lång tid eller enbart använder autofous an antalet bilder ocså minsa. Antalet bilder som an tas minsar om LCD-monitorn används mycet. Antalet möjliga bilder med BP-514 stämmer överens med värdena i tabellen. Antalet bilder som går att ta med BP-511 eller BP-512 är ungefär 75 % av det antal som anges i tabellen under 23 C. Vid 0 C stämmer antalet ungefär med vad som anges i tabellen. Objetivet drivs av amerans batteri. Användning av vissa objetiv an minsa antalet möjliga bilder. Objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator) gör att du an ta färre bilder (batteriets livslängd förortas). Information om batteriapacitet vid Live View-fotografering finns på sidan 119.

29 Sätta i och ta ur CF-ortet Fastän de två typerna av CF-ort är olia tjoca an vilet som användas i ameran. Dessutom an Ultra DMA-ort (UDMA) och ort av hårddistyp användas. Sätta i ortet 1 Öppna lucan. Öppna lucan genom att föra den i pilarnas ritning. Etiettsida Utmatningsnapp för ort Återstående bilder 2 3 Sätt i ortet. Vänd CF-ortet enligt bilden, med etiettsidan mot dig och stic in änden med de små öppningarna i ameran. Om du sätter i CF-ortet åt fel håll an ameran sadas. Utmatningsnappen för minnesortet sjuts ut. Stäng lucan. Stäng lucan och för den i pilens ritning tills den licar fast. När du ställer strömbrytaren i läget <1> eller <J> visas antalet återstående bilder på LCD-displayen. Antalet återstående bilder beror på ortets återstående apacitet, bildregistreringsvalitet, ISO-tal etc. Med menyalternativet [1 Fung utan ort] inställt på [Av] glömmer du inte att sätta i ett ort (s. 193). 29

30 Sätta i och ta ur CF-ortet Ta ur ortet Åtomstlampa Utmatningsnapp för ort 1 2 Öppna lucan. Ställ strömbrytaren i läget <2>. Kontrollera att åtomstlampan inte blinar och öppna sedan lucan. Ta ut ortet. Tryc på utmatningsnappen för minnesortet. Kortet matas ut. Stäng lucan. 30 Åtomstlampan lyser eller blinar medan en bild tas, då data överförs till ortet och då data registreras, läses eller raderas på ortet. När åtomstlampan lyser eller blinar sa du aldrig göra något av följande. Om du gör det an bilddata sadas. Du an ocså sada ortet eller ameran. Öppna ortplatslucan. Ta ut batteriet. Saa ameran eller utsätta den för stötar. Om det redan finns bilder på ortet an det hända att bildnumreringen inte börjar på (s. 80). Om ett felmeddelande relaterat till ortet visas på LCD-monitorn tar du ut ortet och sätter sedan i det igen. Om felet varstår använder du ett annat ort. Om du har möjlighet att överföra alla bilder på ortet till en dator överför du alla bilder och formaterar sedan ortet. Då är det möjligt att ortet börjar fungera normalt igen. När du håller i ett minnesort av hårddistyp sa du alltid hålla i dess anter. Du an sada ortet om du håller på dess plana sidor. Kort av hårddistyp är mer änsliga för vibrationer och stötar än CF-ort. Om du använder ett sådant ort sa du vara försitig så att du inte utsätter ameran för vibrationer eller stötar, särsilt medan du registrerar eller visar bilder.

31 Fästa och ta bort ett objetiv Fästa ett objetiv 1 Ta bort syddslocen. Ta bort det bare objetivlocet och amerahuslocet genom att vrida dem i pilarnas ritning. Punt för fastsättning av EF-S-objetiv Punt för fastsättning av EF-objetiv 2 Fäst objetivet. Rita in EF-S-objetivet mot amerans vita punt för fastsättning av EF-S-objetiv och vrid objetivet enligt pilen tills det licar fast. Om du fäster ett objetiv som inte är av typen EF-S ritar du in det mot den röda punten för fastsättning av EF-objetiv. Ställ objetivets omopplare för 3 fouseringsmetod i läget <AF> (autofous). Om den är inställd på läget <MF> (manuell fous) ommer autofouseringen inte att fungera. Ta bort det främre objetivlocet. 4 Minsa risen för damm När du byter objetiv bör du göra det på en plats med så lite damm som möjligt. När du förvarar ameran utan monterat objetiv sa du sätta på amerahuslocet. Ta bort damm från amerahuslocet innan du sätter på det. 31

32 Fästa och ta bort ett objetiv Om zoomning Om du vill zooma vrider du på objetivets zoomring med fingrarna. Om du vill zooma gör du det innan du ställer in särpan. Om du vrider på zoomringen efter att du ställt in fous an fous gå förlorad igen. Ta bort objetivet Tryc in frigöringsnappen för objetivet och vrid objetivet i pilens ritning. Vrid objetivet tills det tar stopp och ta sedan bort det. Sätt på dammlocet på det borttagna objetivet. Till ägare av paetobjetivet EF-S mm f/3,5-5,6 IS: Du an förhindra att zoomringen sjuts ut medan du bär på ameran. Ställ in zoomringen på den minsta brännvidden 18 mm och placera sedan zoomringens låsreglage i läget <LOCK>. Zoomringen an bara låsas vid den minsta brännvidden. Titta aldrig diret på solen genom ett objetiv. Du an förlora synen. Om den främre delen (fouseringsringen) på objetivet roterar under autofouseringen sa du inte röra den roterande delen. 32 Brännviddsfator Eftersom bildsensorns yta är mindre än bildytan på en 35-millimetersfilm ser det ut som om objetivets brännvidd öats med 1,6x. Bildsensorstorle (22,3 x 14,9 mm) Bildyta för 35-millimetersfilm (36 x 24 mm)

33 Om objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator) Tillvägagångssättet som förlaras här baseras på objetivet EF-S mm f/4-5,6 IS USM som ett exempel. * IS står för Image Stabilizer (bildstabilisator) Ställ omopplaren för bildstabilisering i läget <1>. Ställ amerans strömbrytare i läget <1>. Tryc ned avtrycaren halvvägs. Image Stabilizer (bildstabilisator) fungerar. Ta bilden. När bilden i söaren verar stadig trycer du ned avtrycaren helt för att ta bilden. Image Stabilizer (bildstabilisator) hjälper inte för motiv som rör sig. Det är inte säert att Image Stabilizer (bildstabilisator) är effetiv vid mycet saiga förhållanden som t.ex. på en gungande båt. Med objetivet EF-S mm f/4-5,6 IS USM eller EF mm f/3,5-5,6 IS USM blir Image Stabilizer (bildstabilisator) inte så effetiv när du rör ameran för att ta panoramabilder. Image Stabilizer (bildstabilisator) an användas när omopplaren för fouseringsmetod står i läget <AF> eller <MF>. Om ameran fästs på ett stativ an du spara batteriapacitet genom att ställa omopplaren för bildstabilisering i läget <2>. Image Stabilizer (bildstabilisator) fungerar även när ameran är fastsatt på ett enbensstativ. På vissa IS-objetiv an du manuellt växla bildstabiliseringsmetod så att den passar dina fotograferingsförhållanden. Med med objetiven EF-S mm f/3,5-5,6 IS och EF-S mm f/3,5-5,6 IS opplas IS in automatist. 33

34 Grundfuntioner Justera söarens särpa Vrid ratten för dioptriinställning. Vrid ratten åt vänster eller höger tills de nio AF-punterna i söaren ser sarpa ut. Om du inte får en tillräcligt sarp söarbild med dioptriinställning reommenderar vi att du använder orretionslins E (10 typer säljs separat). Hålla ameran Du får sarpa bilder genom att hålla ameran stadigt, så att saningsosärpan minimeras. Fotografering med horisontal amera Fotografering med vertial amera 1. Håll ameran i ett stadigt grepp med höger hand. 2. Håll under objetivet med vänster hand. 3. Tryc lätt på avtrycaren med högerhandens pefinger. 4. Tryc armarna och armbågarna lätt mot roppens framsida. 5. Håll ameran tätt mot ansitet och titta genom söaren. 6. För att få bra balans sätter du ena foten lite framför den andra. 34

35 Grundfuntioner Avtrycare Avtrycaren har två steg. Du an tryca ned den halvvägs. Sedan an du tryca ned den helt. Tryca ned halvvägs Autofous och automati för ljusmätning (inställning av slutartid och bländarvärde) ativeras. Exponeringsinställningen (slutartid och bländare) visas på LCD-displayen och i söaren (0). Tryca ned helt Slutaren utlöses och en bild tas. Undvia saningsosärpa Kamerarörelser vid exponeringstillfället allas för saningsosärpa. Saningsosärpa an ge suddiga bilder. Undvi saningsosärpa genom att täna på följande: Håll ameran stadigt så som visas på föregående sida. Tryc ned avtrycaren halvvägs för att ställa in särpan med autofous och tryc sedan ned avtrycaren helt. Trycer du på nappen <p> i den reativa zonens metoder händer samma saer som när du trycer ned avtrycaren halvvägs. Om du trycer ned avtrycaren helt utan att tryca ned den halvvägs först eller om du trycer ned den halvvägs och sedan omedelbart trycer ned den helt, så blir det en ort fördröjning innan bilden tas. Även vid menyvisning, bildvisning och bildregistrering an du omedelbart återgå till fotograferingslart läge genom att tryca ned avtrycaren halvvägs. 35

36 Grundfuntioner <6> Använda inmatningsratten vid val (1) När du tryct på en napp vrider du på ratten <6>. När du trycer ned en napp förblir dess funtion ativ i 6 seunder (9). Under den tiden an du vrida på ratten <6> och ställa in önsad inställning. När funtionen stängs av, eller när du trycer ned avtrycaren halvvägs, är ameran lar för fotografering. Använd ratten när du vill välja eller ställa in ljusmätmetod, autofousmetod, ISO-tal, AF-punt etc. (2) Vrid bara på ratten <6>. Samtidigt som du tittar i söaren eller på LCD-displayen vrider du ratten <6> och ställer in önsad inställning. Använd ratten för att ställa in slutartid, bländare etc. <9> Använda pilnapparna 36 <9> består av en napp med åtta ritningar och en napp i mitten. Använd den när du väljer AF-punt, orrigerar vitbalans, visar olia delar av en förstorad bild, använder diretontrollsärmen etc. Du använder den ocså när du sa välja menyalternativ (utom [3 Radera bilder] och [5 Formatera]).

37 Grundfuntioner <5> Använda diretontrollsratten vid val Innan du använder ratten <5> ställer du strömbrytaren i läget <J>. (1) När du har tryct på en napp vrider du på ratten <5>. När du trycer ned en napp förblir dess funtion ativ i 6 seunder (9). Under den tiden an du vrida på ratten <5> och ställa in önsad inställning. När funtionen stängs av, eller när du trycer ned avtrycaren halvvägs, är ameran lar för fotografering. Med den här ratten an du välja eller ställa in vitbalansering, matningsmetod, exponeringsompensation för blixt, AF-punt etc. (2) Vrid bara på ratten <5>. Samtidigt som du tittar i söaren eller på LCD-displayen vrider du ratten <5> för att marera önsad inställning. Den här ratten använder du till att ställa in bland annat exponeringsompensation och bländarvärde för manuella exponeringar. Du an utföra steg (1) ocså när strömbrytaren står i läget <1>. 37

38 Använda diretontrollsärmen Fotograferingsinställningarna visas på LCD-monitorn där du snabbt an välja och ställa in funtioner. Det allas diretontrollsärmen. 1 Visa diretontrollsärmen Tryc <9> rat nedåt. Diretontrollsärmen visas (10 se.). Baszonens metoder 2 Ställ in ett värde. Använd <9> för att välja funtion. Med baszonens metoder an du välja vissa matningsmetoder (s. 89) och ställa in bildregistreringsvalitet (s. 60). En ort besrivning av den valda funtionen visas längst ned på särmen. Ändra inställningen med ratten <5> eller <6>. Kreativa zonens metoder 3 Ta bilden. Du tar bilden genom att tryca ned avtrycaren helt. LCD-monitorn stängs av och den registrerade bilden visas. 38 Om [8C.Fn III -3: Valmetod för AF-punt] är inställd på [1: Pilnappar diret] (sid. 179), an inte Diretontrollsärmen visas.

39 Använda diretontrollsärmen Terminologi för diretontrollsärmen Bländare (s. 96) Slutartid (s. 94) Exponeringsompensation/ AEB-inställning (s. 102) Fotograferingsmetod (s. 20) Bildregistreringsvalitet (s. 60) AF-punt (s. 86) Picture Style (s. 65) ISO-tal (s. 63) Högdagerprioritet (s. 177) Exponeringsompensation för blixt (s. 109) Ljusmätmetod (s. 100) Matningsmetod (s. 89) Vitbalans (s. 71) Autofousmetod (s. 84) Visning vid funtionsinställning <0> Välj funtion på diretontrollsärmen och tryc på <0>. Särmbilden för inställningen visas (utom för slutartid och bländare). Ändra inställningen med ratten <5> eller <6>. För vissa funtioner an du ocså ändra inställningen med <9>. Återgå till diretontrollsärmen genom att tryca på <0>. <A> (Högdagerprioritet) an inte ställas in från diretontrollsärmen. 39

40 Menyhantering Genom att ställa in olia funtioner med menyerna an du ställa in bildregistreringsvalitet, datum/locslag etc. Se på LCD-monitorn samtidigt som du använder nappen <M> på amerans basida och rattarna <6> <5>. Knappen <M> LCD-monitor Menysärm för baszonens metoder <6> Inmatningsratt <5> Diretontrollsratt Knappen <0> * Fliarna [2/8/9] visas inte med metoden Full automati och baszonens metoder. När någon av baszonens metoder ställts in finns det menyalternativ som inte visas. Menysärm för reativa zonens metoder 1 Fotografering 3 Bildvisning 5 Inställningar 8 Egen programmering 9 Min meny Fli Menyinställningar Menyalternativ 40

41 Menyhantering Göra menyinställningar Visa menyn. Tryc på nappen <M> för att visa menyn. Välj en fli. Välj en fli genom att vrida på ratten <6>. Välj önsat alternativ. Välj ett alternativ genom att vrida på ratten <5> och tryc sedan på <0>. Välj inställningen. Välj önsad inställning genom att vrida på ratten <5>. För vissa menyalternativ visas atuell inställning i blått. Ställ in ett värde. Beräfta inställningen genom att tryca på <0>. Stäng menyn. Stäng menyn och återgå till fotografering genom att tryca på <M>. Följande förlaringar av olia menyfuntioner utgår ifrån att du har tryct på nappen <M> så att menybilden visas. 41

42 Innan du börjar 3 Ställa in språ 1 2 Välj [Språ]. På flien [6] väljer du [Språ] (tredje alternativet uppifrån) och trycer sedan på <0>. Ställ in önsat språ. Marera önsat språ genom att vrida på ratten <5> och tryc sedan på <0>. Menysprået ändras. 3 Ställa in datum och locslag Kontrollera om amerans datum och locslag är rätt inställda. Ställ vid behov in datum och locslag. Välj [Dat/Kloc]. 1 På flien [6] väljer du [Dat/Kloc] och trycer sedan på <0> Ställ in datum, locslag och visningsformat för datum. Välj värden genom att vrida på ratten <5>. Tryc på <0> så att visas. Ställ in önsad inställning genom att vrida på ratten <5> och tryc sedan på <0> (återgår till ). Stäng menybilden för inställning. Vrid på ratten <5> för att marera [OK] och tryc sedan på <0>. Datum och locslag ställs in och menyn visas igen. Det är vitigt att ställa in rätt datum/locslag eftersom de registreras tillsammans med varje bild som tas.

43 Innan du börjar 3 Formatera ortet Om ortet är nytt eller tidigare har formaterats med en annan amera eller med en dator, formaterar du ortet med ameran. När ortet formateras raderas alla bilder och alla data på ortet. Även syddade bilder raderas, så se till att där inte finns något som du vill behålla. Vid behov överför du bilderna till exempel till en dator innan du formaterar ortet. Välj [Formatera]. 1 På flien [5] väljer du [Formatera] och trycer sedan på <0>. 2 Välj [OK]. Vrid på ratten <5> för att marera [OK] och tryc sedan på <0>. Kortet formateras. När formateringen är avslutad visas menyn igen. När minnesortet formateras eller raderas ändras bara filhanteringsinformationen. Fatisa data raderas inte helt och hållet. Du bör vara medveten om det när du säljer eller slänger ortet. Innan du asserar ortet sa du förstöra det för att förhindra att personliga data sprids. Den apacitet som anges för minnesortet på menybilden för ortformatering an vara mindre än den apacitet som anges på ortet. 43

44 Innan du börjar 3 Ställa in avstängningstid/automatis avstängning Du an ändra tiden för automatis avstängning så att ameran stängs av automatist när den inte använts under en viss tid. Om du inte vill att ameran stängs av automatist ställer du in [Av]. När strömmen stängts av startar du ameran igen genom att tryca på slutarnappen eller någon annan napp. Välj [Autom avstängn]. 1 På flien [5] väljer du [Autom avstängn] och trycer sedan på <0>. 2 Ställ in önsad tid. Välj ett alternativ genom att vrida på ratten <5> och tryc sedan på <0>. Även om [Av] ställts in ommer LCD-monitorn att stängas av automatist efter 30 min. för att spara ström. (Strömmen till ameran stängs inte av.) 44

45 Innan du börjar 3 Återställa ameran till grundinställningarnan Kamerans fotograferings- och menyinställningar an återställas till grundinställningarna. Välj [Återställ inställningar]. 1 På flien [7] väljer du [Återställ inställningar] och trycer sedan på <0>. 2 3 Fotograferingsinställningar Välj [Återställ alla amerainst.]. Vrid ratten <5> och så att du väljer [Återställ alla amerainst.] och tryc sedan på <0>. Välj [OK]. Vrid på ratten <5> för att marera [OK] och tryc sedan på <0>. Om du ställer in [Återställ alla amerainst.] återställs ameran till följande grundinställningar: Bildregistreringsvalitet Autofousmetod One-Shot AF Kvalitet 73 Ljusmätmetod q (Evaluerande ljusmätning) ISO-tal Auto Matningsmetod u (Enbild) Bildstil Standard 0 (noll) Färgrymd Vitbalansering srgb Q (Auto) Exponeringsompensation AEB Avstängd Vitbalansompensation Avstängd Exponeringsompensation för VB-VAR Avstängd 0 (noll) blixt Periferibelysning orrigerad Ativera/Spara orrigeringsdata Live View-fotografering Ej möjlig Egen programmering Inga ändringar Filnumrering Bildserier Auto rengöring Möjlig Data för damm-borttagning Raderade 45

46 Innan du börjar Kamerainställningar Kamerainställningar Autom avstängn 1 min Bildhopp med 6 10 bilder Pipljud På Autom rotering På zd Fung utan ort På LCD Ljusstyra Visningstid 2s Dat/Kloc Inga ändringar Högdagervarning: Ej möjlig Språ Inga ändringar Visa AF-punt Ej möjlig Videosystem Inga ändringar Histogram Ljusstyra Kamerans Inga ändringar användarinställningar Min menyinställningar Inga ändringar Om info om ensamrätt Om du använder EOS Utility (medföljande programvara) till att ställa in information om ensamrätt läggs den till i bildens Exif-data. I ameran an informationen om ensamrätt bara visas eller raderas. Om du inte angett någon information om ensamrätt är alternativet nedtonat i menybilden. När menybilden [Återställ inställningar] är öppen visar du information om ensamrätt genom att tryca på nappen <B>. Tryc på nappen <M> om du vill återgå till menybilden [Återställ inställningar]. Du tar bort informationen om ensamrätt genom att välja [Ta bort info om ensamrätt] i menybilden [Återställ inställningar]. 46

47 2 Grundläggande fotografering I det här apitlet förlaras hur du baszonens metoder på inställningsratten för att uppnå bästa möjliga resultat. Med baszonens metoder behöver du bara sita och tryca av så ställer ameran automatist in allt (s. 196) För att undvia misslycade bilder på grund av förväxlade funtioner går det inte att ändra fotograferingsinställningarna i baszonens metoder. Baszonen Om Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) Med baszonens metoder ställer Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) in bilden automatist för att få bästa ljusstyra och ontrast. Den är ocså ativ som standard i den reativa zonens metoder (s. 177). 47

48 1 Fotografera med full automati 1 Ställ inställningsratten iläget<1>. AF-punt 2 3 Rita valfri fouseringspunt mot motivet. Alla fouseringspunter är i funtion och fous ställs i allmänhet in vid den fouseringspunt som täcer det närmaste motivet. Om du ritar den centrala fouseringspunten mot motivet blir fouseringen enlare. Ställ in särpan på motivet. Tryc ned avtrycaren halvvägs så vrids objetivets fouseringsring och särpan ställs in. Den fouseringspunt där särpan ställts in blinar till i rött. Samtidigt hörs en pipsignal och fouseringsindiatorn <o> i söaren tänds. Om den inbyggda blixten behöver användas fälls den upp automatist. Fouseringsindiator 4 Ta bilden. Du tar bilden genom att tryca ned avtrycaren helt. Den tagna bilden visas i ungefär 2 seunder på LCD-monitorn. Om den inbyggda blixten är uppfälld trycer du ned den med fingret. 48

49 1 Fotografera med full automati Vanliga frågor Fouseringsindiatorn <o> blinar och fous ställs inte in. Rita fouseringspunten mot ett område med bra ontrast mellan ljus och mörer och tryc sedan ned avtrycaren halvvägs (s. 88). Om du står för nära motivet bacar du lite och försöer sedan igen. Ibland blinar flera fouseringspunter samtidigt. Det betyder att särpan är inställd vid alla dessa punter. Så länge fouseringspunten som täcer det önsade motivet blinar an du ta bilden. Pipsignalen fortsätter pipa svagt. (Fouseringsindiatorn <o> tänds inte.) Det betyder att ameran fouserar ontinuerligt på ett rörligt motiv. (Fouseringsindiatorn <o> tänds inte.) När pipsignalen ljuder an du tryca ned avtrycaren helt och fotografera ett rörligt motiv med särpan inställd. När avtrycaren trycs ned halvvägs ställs inte särpan in på motivet. Om omopplaren för fouseringsmetod på objetivet är inställd på <MF> (Manuell fousering) fouserar inte ameran. Ställ omopplaren för fouseringsmetod i läget <AF> (Autofous). Blixten fälls upp även i dagsljus. För motiv i motljus an du fälla upp blixten för att minsa hårda suggor på motivet. I svagt ljus avfyrar den inbyggda blixten en serie blixtar. För att hjälpa autofouseringen an den inbyggda blixten fyra av en serie blixtar när du trycer ned avtrycaren halvvägs. Det allas för AFhjälpbelysning. Dess räcvidd är upp till ca. 4 meter. Bilden blev för mör trots att jag använde blixt. Motivet är för långt bort. Motivet sa vara inom 5 meter från ameran. När blixten användes blev den nedre delen av bilden onaturligt mör. Motivet är för nära ameran och objetivet har sapat en sugga. Motivet sa vara minst 1 meter från ameran. Om du monterat ett motljussydd på objetivet bör du ta bort det innan du tar bilder med blixt. 49

50 1 Tenier med full automati Komponera om bilden Beroende på omgivningen placerar du motivet till vänster eller till höger för att sapa en balanserad bagrund och ett bra perspetiv. När du använder metoden <1> (Full automati) låses fousen när du trycer ned avtrycaren halvvägs för att ställa in fous på ett stillastående motiv. Du an sedan omponera om bilden och tryca ned avtrycaren helt för att ta bilden. Det allas för fouseringslås. Fouseringslås an användas ocså för andra av baszonens metoder (utom <5> Sport). Fotografera ett rörligt motiv Om motivet rör sig (avståndet till ameran ändras) medan eller efter att du ställt in fous och du använder metoden <1> (Full automati) ativeras AI Servo AF och fouserar ontinuerligt på motivet. Så länge du ritar fouseringspunten på motivet samtidigt som du trycer ned avtrycaren halvvägs är fouseringen ativ. När du vill ta bilden trycer du ned avtrycaren helt. 50

51 2 Fotografera porträtt Metoden <2> (Porträtt) gör bagrunden osarp så att det mänsliga motivet blir mer framträdande. Den får även hudtoner och håret att se mjuare ut än med metoden <1> (Full automati). Tips vid fotografering Ju större avstånd mellan motiv och bagrund desto bättre. Ju större avståndet är mellan motivet och bagrunden desto mer osarp ommer bagrunden att bli. Motivet blir ocså mer framträdande framför en plan, mör bagrund. Använd ett teleobjetiv. Om du har ett zoomobjetiv använder du den maximala brännvidden för att låta motivet från midjan och upp fylla upp bildytan. Flytta eventuellt närmare motivet. Ställ in fous på ansitet. Kontrollera att fouseringspunten som täcer ansitet blinar i rött. Om du håller ned avtrycaren an du ta en bildserie för att få olia poser och ansitsuttryc. (Max. cira 3 bilder/se.) Om den inbyggda blixten behöver användas fälls den upp automatist. 51