Point Transaction Systems Oy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Point Transaction Systems Oy"

Transkript

1

2 Point Transaction Systems Oy Gamla Nurmijärvivägen 62 D Vanda Växel: Fax: Våra öppettider är vardagar från Försäljning: Beställningshantering: Kundtjänst: (1,25 / min ) vardagar: 8-19 lördagar: 9-14 Fakturering: Beställningar reservdelar: Service: Point Transaction Systems Oy Rättigheter till ändringar förbehålls ver. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRE ANVÄNDNING: 1.1 Viktigt Terminalens konstruktion Tekniska uppgifter Anslutning av terminal Anslutning av laddningställningen Batteri SIM-kortet Terminal start och avstängning Pappersbyte Tangentbord Navigering i menyer Inmatning av bokstäver Testning av kommunikationen DAGLIG ANVÄNDNING 2.1 UTFÖRANDE AV TRANSAKTIONER Transaktion med chipkort Transaktion med magnetremsa Korrigering Inmatning av kortnummer Kvittokopia Retur RAPPORTER OCH BANKANSLUTNING Sändningsrapport Månadsrapport Transaktionslista Bankanslutning Spärrlista Rapportförklaringar AUKTORISERINGSMEDDELANDEN INSTÄLLNINGAR 3.1 Terminalinställningar Utskrift av parametrar Sändningstid Kassanummer Branschkod IP-adresser GPRS APN WiFi-nätverk inställningar 24

4 3.9 Strömreglering Auktoriseringsgränser Referensser Byte av tid onc datum Knappläs PATU -nycklar 4.1 Inmatning av överföringsnycklar Nollställning av användarnyckel NEDLADDNING 5.1 Nedladdning av program Nedladdning av parametrar Nedladdning av certifikat SPECIALVERSIONER 6.1 Kontantkvitto Kontantuttag Extra MOMS Obligatorisk auktorisering Förhandsauktorisering Faktura Multikassa Taxiversion TILLÄGGSVERSIONER 7.1 Version med flera användare FELSITUATIONER 8.1 Felmeddelanden på skärmen Meddelanden på kvittot Andra feltillstånd Service Radering av transaktioner NYTTIGA KONTAKTUPPGIFTER ALFABETISKT INDEX 40

5 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt! Obs! Om dessa anvisningar inte följs och terminalen skadas, upphör garantin att gälla! Använd terminalen bara med jordat uttag som är anslutet till en säkring. Terminalen skall inte kopplas till samma uttag som apparater som inte har transformator eller har en transformator med högre spänning. Skydda elledningen och modemet. Om de skadas får de inte längre användas. Spänningen i elnätet får inte avvika från den spänning som definierats för terminalen. Terminalen måste placeras stadigt på bordet. Den får inte placeras i direkt solsken, i hög temperatur eller på fuktigt eller dammigt ställe. Terminalen får inte utsättas för väta. Terminalen får inte användas utomhus. Använd den inte i temperaturer under noll grader. Stick inte in obehöriga föremål i terminalens läsare eller anslutningsportar. Det kan skada terminalen allvarligt. Använd bara papper som är avsett att användas i terminalen för att undvika pappersstopp eller att printern går sönder. Använd inte thinner, trikloretylen eller ketonbaserade lösningar för rengöring av terminalen de kan skada terminalens plast- och gummidelar. Spraya aldrig rengöringsmedel eller andra lösningar direkt på bildskärmen eller tangentbordet, utan använd putsduk eller liknande. Terminalen ska alltid vara avstängd innan batteriet tas ur.dra inte ur strömkabeln under pågående betalningstransaktion, för då kan det hända att transaktionen inte sparas i terminalens minne. Li-Ion-batteriet är problemavfall. Uttjänta batterier får inte brännas. Lämna i stället batteriet till en återvinningsstation eller till terminalens leverantör som tar hand om det för återvinning. Om terminalen är trasig, ta kontakt med service. Du får inte korrigera terminalen själv. 4

6 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.2 Terminalens konstruktion 5

7 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.3 Tekniska uppgifter Processor: 32-bit, ARM9-processor Minne: 6 Mb Bildskärm: 128 x 128 pixlar hög-contrast LCD, med ljus bakgrundsbelysning; Läsare: Magnetremsa med 3 spår, dubbelriktad och chipkort ISO V 3V 5V, EMV-kompatibelt SAM-platser: 3 Tangentbord: 12 numeriska tangenter med bokstäver, 10 funktionstangenter, 6 menyvalstangenter Portar: RS-232 och USB möjlighet Anslutningar: GPRS eller WLAN Skrivare: Termisk grafik, 18 lps, Pappersrullens bredd 57 mm diameter 40 mm Säkerhet: 3DES, DUKPT, Master/sessio nyckelhantering, PED-certifierade, SSL, WPA Batteri: 1800 ma lithium-ion Smart Mått: Längd: 168 mm, bredd 78 mm, höjd 70 mm, vikt 439 g 1.1 Anslutning av terminal Anslut nätadaptern till transformatorn, strömkabeln till transformatorn och kontakten till eluttaget. Nätadaptern ansluts till kontakten nere på terminalen till vänster. 6

8 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.5 Anslutning av laddningställningen OBS! Laddningställningen är ett tillbehör och ingår inte i den normala leveransen. Anslut strömkabeln till avsett uttag på laddningställningen. Anslut strömkabelns ända till transformatorn och kontakten till eluttaget. Placera terminalen i ställningen. 7

9 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.6 Batteri Obs! Innan införandet av terminal måste du ladda batteriet fullt. Anslut elkabeln till terminal eller placera terminalen i laddningställningen. Tryk på F2 och F4 samtidigt. På skärmet står det: SYSTEM MODE ENTRY PASSWORD. Knäpp in: 1 ALPHA ALPHA och tryck på Enter. På skärmet står det: SYS MODE MENU 1. Tyrck tre gånger på LILA2. Välj BATTERY STATUS F0. Välj BATT CONDITIONER F4. Laddningen börjas. Pä skärmen syns ett streck. Laddningen tar ungefär timmar. När laddningen är klar står det på skärmet: FULL CHARGE. Tryck på cancel tre gånger. På skärmen står det: SYS MODE MENU 1. Välj RESTART F0. Terminalen startar och återgår till utgångsläget. Batteriet tas bort genom att låsspärren på batteriet trycks in. Sätt i och tryck fast batteriet i batterifacket. 8

10 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.7 SIM-kortet Om du användar GPRS, har terminalet ett SIM-kort. Ta bort PIN-kodsbegäran innan du sätt kortet på plats. Om du änrdar din operatör, måste du även ändra operatör GPRS APN -information. (sid 23.) SIM-kortet är placerat under batteriet. Kortet placeras med kontaktytan neråt och med det sneda hörnet på rätt ställe. 1.8 Terminal start och avsängning Terminal startar då man trycker och håller på Enter eller om man anslut elkabeln till terminal. Termalen stängs av när man trycker och håller på Cancel. 9

11 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.9 Pappersbyte bild 1 bild 2 bild 3 bild 4 bild 5 Tryck på öppningsknappen på pappersluckan för att öppna locket. Placera pappersrullen i luckan så att pappret går på nedsidan mot framkanten av apparaten. Låt en bit av pappret sticka ut vid rivkanten och stäng locket på pappersluckan. Terminalen meddelar PAPPRET PÅ SIN PLATS TRYCK ENTER. Tryck på Enter 10

12 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.10 Tangentbord F0 F1 F2 F3 F4 F5 ALPHA * 0 # 1.11 Navigering i menyer Navigering i menyerna görs med LILA1 och LILA2 tangenterna. Val godkänns med Enter-tangenten. Du kommer till föregående meny med Cancel-knappen och till basmenyn genom att trycka flera gånger på Cancel-knappen. Val i menyerna görs med funktionstangenterna F0 - F5. 11

13 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.12 Inmatning av bokstäver Bokstäver matar man in genom att först trycka på den tangent bakom vilken bokstaven finns och därefter på ALPHA så många gånger tills bokstaven eller tecknet syns på skärmen. Små bokstäver får man genom att trycka på LILA3. 1 = Q Z. 2 = A B C 3 = D E F 4 = G H I 5 = J K L 6 = M N O 7 = P R S 8 = T U V 9 = W X Y 0 = - mellanslag * =, # =! : 1.13 Testning av kommunikationen Vid basmenyn, tryck F2. På skärmen syns texten ANSLUTER VÄNTA. Terminalen söker GPRS-signal eller Wifi-nätverk. Om uppkopplingen lyckas meddelar terminalen ACCEPTERAT varefter texten GPRS eller WIFI och signalstyrkan i procent syns på skärmen (t.ex. S 99). Om uppkopplingen misslyckas meddelar terminalen FEL. GPRS terminal = Kolla att SIM-kortet är isatt i terminalen och att anslutningen är öppen. Wlan terminal = Kontrollera att WIFI-inställningarna är matade in i terminalen. Om anslutningen fungerar, tryck LILA1 och välj SÄND TRANS. Terminalen tar kontakt med banken och hämtar returrapport, AID- och BIN-tabeller, EMV-nycklar och spärrlista. Efter detta är terminalen klar för användning. Om anslutningen INTE fungerar, se anvisningarna i avsnitt 8. FELSITUATIONER. 12

14 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2.1 UTFÖRANDE AV TRANSAKTIONER Transaktion med chipkort SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. LÄS KORTET: För in kortet i chipkortläsaren framtill på terminalen med chipet uppåt. VISA / BANK: Kunden väljer betalningssätt. ANGE PIN OCH ENTER: Kunden matar in PIN-kod och trycker på Enter. Obs! Man kan förbigå PIN-koden genom att trycka på Enter. Då är ansvaret hos säljaren. Terminalen skriver ut kvitton. Det första kvittot behålls av säljaren, nästa kvittot ges till kunden. Om transaktionen har godkänts med PIN-kod behövs ingen underskrift. Terminalen påminner om identitetskontroll vid köp över 50,00, beroende på korttyp. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen de sista siffrorna i kundens personsignum samt legitimationssätt. TA KORT: Ta kortet ur läsaren. Obs! Kortet måste vara kvar i läsaren under hela transaktionen, annars blir den avbruten Transaktion med magnetremsa SUMMA: Knäpp in in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. LÄS KORTET: Dra kortet i läsaren. VISA / BANK: Välj betalningssätt. Terminalen skriver ut kvitton. Det första kvittot behålls av säljaren, nästa kvittot ges till kunden. Be om kundens underskrift på kvittot. Terminalen påminner om identitetskontroll vid köp över 50,00, beroende på korttyp. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen de sista siffrorna i kundens personsignum samt legitimationssätt. 13

15 2. DAGLIG ANVÄNDNING Korrigering Obs! Korrigering kan bara göras av en transaktion som finns i terminalens minne. Tryck på MENU F1 och välj KORRIGERING. KVITTONR: Terminalen föreslår föregående kvittonummret, godkänn med Enter eller knäpp in önskat kvittonummer och tryck på Enter. LÄS KORTET: Sätt kortet i läsaren eller läs av magnetremsan. Terminalen skriver ut kvitton. Det första kvittot behålls av säljaren, nästa ges till kunden. Be vid behov om kundens underskrift på kvittot. TRANSAKTION SAKNAS: Kvittonumret är fel eller transaktionen finns inte i terminalen Inmatning av kortnummer Tryck på MENU F1 och välj MATA TRANS MANUEL. KORTETS NUMMER: Knäpp in kortets nummer och tryck på Enter. GILTIGHETSTID MMÅÅ: Knäpp in kortets giltighetstid och tryck på Enter. VISA / BANK: Välj betalningssätt. SUMMA: Knäpp in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. RINGA JA / NEJ: Om du vill att terminalen auktoriserar transaktionen, välj JA. Obs! Den inmatade transaktionen skall alltid auktoriseras. Om auktoriseringen förbigås, ber terminalen om auktoriseringsnummer. Ring till auktoriseringscentralen och knäpp in det auktoriseringsnummer du får och tryck på Enter. Du kan också förbigå detta steg genom att käppa in Då ligger ansvaret hos företaget. Terminalen skriver ut kvitton. Det första kvittot behålls av säljaren, nästa kvittot ges till kunden. Be om kundens underskrift på kvittot. Terminalen påminner om identitetskontroll vid köp över 50,00, beroende på korttyp. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen de sista siffrorna i kundens personsignum samt legitimationssätt. TILLÅTS EJ: Inskrivning av aktuellt kort är inte tillåtet. 14

16 2. DAGLIG ANVÄNDNING Kvittokopia Tryck på MENU F1 och välj KOPIA PÅ KVITTOT. KVITTO: Terminalen föreslår föregående kvittosnumret, godkänn med Enter eller knäpp in önskat kvittonummer och tryck på Enter. Terminalen skriver ut en kopia på kvittot Retur Returfunktionen kan användas när som helst. Om du vill korrigera en transaktion samma dag, använd funktionen KORRIGERING (sid. 9). Obs! Retur är INTE tillåtet för bankkort. Tryck på MENU F1 och välj RETURN. SUMMA: Knäpp in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. LÄS KORTET: Sätt in kortet eller läs av magnetremsan. VISA / BANK: Välj betalningssätt. ANGE PIN OCH ENTER: För chipkort skriver kunden in PIN-kod och trycker på Enter. Terminalen skriver ut kvitton. Det första kvittot behålls av säljaren, nästa kvittot ges till kunden. Om transaktionen har godkänts med PIN-kod behövs ingen underskrift. Terminalen påminner om identitetskontroll vid köp över 50,00, beroende på korttyp. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen de sista siffrorna i kundens personsignum samt legitimationssätt. 15

17 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2.2 RAPPORTER OCH BANKANSLUTNING Sändningsrapport Tryck på LILA1 och välj SÅNDNINGSRAPPORT: Terminalen skriver ut en rapport över dagens betalningstransaktioner enligt korttyp. Efter att rapporten sänts till banken nollställs terminalen automatiskt Månadsrapport Månadsrapporten kan även användas t.ex. som skiftrapport. Terminalen samlar in transaktioner i rapporten tills den nollställs. Obs! Rapporten måste alltid skrivas ut innan den nollställs. Utskrift av månadsrapport: Tryck på LILA1 och välj KUMULATIV RAPPORT: Välj KUMULATIV RAPORT på nytt. Terminalen skriver ut en rapport, som är specificerad per kort. Nollställning av månadsrapport: Tryck på LILA1 och välj KUMULATIV RAPORT: Välj NOLLA RAPPORT. Terminalen nollställer rapporten Transaktionslista Tryck på LILA1 och välj TRANSAKTIONSLISTA: Enter Password: Tryck på Enter. Terminalen skriver ut en transaktionslista, som är specificerad per kort. 16

18 2. DAGLIG ANVÄNDNING Bankanslutning Terminalen ansluter automatiskt till banken vid den sändningstid som har bestämts i inställningarna. Bankanslutning kan även göras manuellt, t.ex. om den automatiska bankanslutningen har misslyckats. Tryck på LILA1 och välj SÄND TRANS. Terminalen skriver ut en sändningsrapport och tar kontakt med banken. Terminalen skickar transaktionerna, hämtar returrapport, AID- och BIN-tabell, EMV-nycklar och spärrlista. Om sändningen lyckas, skrivs följande text i rapporten: SÄNDNINGEN OK TRANSAK- TIONERNA NOLLADE OGH GODKÄNDA. Denna text skrivs inte ut om det inte finns transaktioner i terminalen. Obs! Det är handlarens ansvar att kontrollera att redovisning har gjorts på grundval av sändningsrapporten och returraporten Spärrlista Terminalen uppdaterar spärrlistan automatiskt när den är ansluten till banken. Spärrlistan kan även uppdateras manuellt om den saknas i terminalen. Tryck på LILA4 och välj LADDA PARAMETRAR F3. Välj SPÄRRLISTA F3 och HELA/UPPDATERING. HELA = terminalen söker i hela spärrlistan UPPDATERING = terminalen uppdaterar spärrlistan Terminalen tar kontakt med banken och uppdaterar spärrlistan, spärrlistans antal skrivs på kvittot. 17

19 2. DAGLIG ANVÄNDNING Rapportförklaringar Exempel på sändningsrapporter och uppgifter i dem. Rapportförklaringar: SÄNDNINGEN OK TRANSAKTIONERNA NOLLADE OGH GOD- KÄNDA. talar om att sändningen har lyckats. RETURRAPPORT data om föregående sändning. Terminalen hämtar terminalrapport endast om den har skapats i banken. Terminalrapport finns inte på veckoslut, helgdagar och de dagar när terminalen inte använts. AID TABELL, BIN TABELL och EMV NYCKLAR, terminalen uppdaterar ny data, om de är tillgängliga för hämtning från banken. SPÄRRLISTA, antal kort i spärrlistan. 18

20 2. DAGLIG ANVÄNDNING 2.3 AUKTORISERINGSMEDDELANDEN När en transaktion avvisas av auktoriseringscentralen skrivs en svarskod på kvittot, där det framgår varför transaktionen inte har godkänts. Transaktionen avvisas på grundval av meddelande från banken eller kreditkortsföretaget Godkännandemeddelanden Godkänd Kontrollera identitet Godkänd för delsumma Godkänd (VIP) Godkänd, korttyp definierad av kortutställare Godkänd för delsumma, korttyp definierad av kortutställare Godkänd, chip uppdatering Ej försäljningstillstånd, kortet behöver ej tas ut Ej godkänd Kortet är inte längre giltigt Misstänkt kortförfalskning Kassapersonal, ring mottagaren Begränsat kort Kassapersonal, ring mottagarens säkerhetsavdelning För många PIN-försök Kassapersonal ring kortutställaren Kassapersonal se kortutställarens särskilda villkor, verifiera manuellt Fel betalningsmottagar-id Fel belopp Fel kortnummer PIN-uppgifter krävda Provision kan ej godkännas Kontotypen finns ej Krävd funktion stöds ej Ej tillräckligt med medel Fel PIN Okänt kort Transaktion ej tillåten för kortinnehavaren Transaktion ej tillåten för terminalen Överstiger uttagsgslimit Säkerhetsöverträdelse Överstiger tidslimit för uttag (för ofta) Lagbrott Kortet har inte börjat gälla Felaktigt PIN block Fel längd på PIN Synkroniseringsfel på PIN-nyckel Misstänkt missbruk 19

21 2. DAGLIG ANVÄNDNING Avvisat, ta bort kortet Ej godkänt Kortet är inte längre giltigt Misstänkt kortförfalskning Kassapersonal, ta kontakt med mottagaren Begränsat kort Kassapersonal, ring mottagarens säkerhetsavdelning För många PIN-försök Speciell situation Förlorat kort Stulet kort Misstänkt missbruk Lyckad Misslyckad Misslyckad, formatfel 400 Godkänd annullering av auktorisering. Försök igen Auktorisering misslyckad, systemfel 902 Felaktig transaktion 903 Gör om transaktionen 904 Formatfel, försök igen 905 Kan inte routa transaktionen till mottagaren 906 Tillfälligt driftavbrott i kortutställarens system 907 Ingen förbindelse med kortutställaren 908 Meddelandet kan inte routas 909 Systemfel 910 Ingen förbindelse med kortutställaren 911 Ingen förbindelse med kortutställaren 912 Kortutställaren ej tillgänglig 913 Sändning av dublettransaktion 914 Originaltransaktion kan ej spåras 915 Kontrollfel, kortutställarens system tillfälligt ur drift 916 MAC-fel 917 MAC-synkroniseringsfel 918 Dataöverföringsnycklar ej tillgängliga 919 Synkroniseringsfel i krypteringsnycklar 920 Fel i säkerhetsprogram, försök igen 921 Fel i säkerhetsprogram, ingen transaktion utförd 922 Okänt meddelandenummer 923 Transaktion under behandling 930 Terminalfel, datumfel 20 1Z3 0Y1 0Y3 1Z1 Misslyckad anslutning till auktoriseringscentralen, försök igen Offline godkänd, utan auktorisering Offline godkänd, auktorisering har ej lyckats Offline ej godkänd

22 3. INSTÄLLNINGAR 3.1 Terminalinställningar De moment i menyn Inställningar som listas här, är samma som i VX670-terminalen. Vissa av inställningarna beskrivs mera detaljerat längre fram. Avsnittets nummer står inom parentes. Tryck på LILA4 och välj INSTÄLLNINGAR. LADD.CENTR.TEL TMS_LP SÄNDNINGSTID (3.3) Automatisk sändningstid för terminalen TELEFON NUMROR Pointanslutning IP-adresser KASSANR (3.4) Terminalens kassanummer BRANSCHKOD (3.5) Kreditlagets branschkod SÄNDNING NR Sändningens löpnummer TCP/IP PARAMETRAR (3.6) DHCP / FAST IP FAST IP IP ADRESS Terminalens IP-adress GATEWAY Gateway SUBNET MASK Undernätmask DNS 1 / DNS 2 Terminalen använder inte DNS-adressering UPPRINGNINGSMETOD GPRS SSL / WIFI SSL SPRÅK Terminalens språk (suomi / svenska / english) GPRS APN (3.7) Operatör GPRS APN infomation WIFI PARAMETRAR (3.8) WiFi-nätverk inställningar EXTRA (6.3) Val av Extra-funktion KONTANT KVITTO (6.1) JA / NEJ STRÖMREGLERIG (3.9) Ström besparig inställningar AUKT.GRÄNS (3.10) Auktoriseringsgränser för kort AUKT. OBLIGATORISK (6.5) JA / NEJ KONTOR NR (3.11) Kontorsnummer som hör till referens REFERENS (3.11) Terminalens referens KASSA JA / NEJ TAXI (6.9) JA / NEJ TIME SERTTINGS (3.12) Tid och datum AUTOLOCK SETTINGS (3.13) Knapplås instellningar MOMS (6.4) JA / NEJ PREAUTHORIZATION (6.6) JA / NEJ USE PATU JA / NEJ (Om terminalen använder TCS tjänst -> NEJ.) TURKU CARD ON (6.9) JA / NEJ MONIKASSA VERSIO (6.8) JA / NEJ 21

23 3. INSTÄLLNINGAR 3.2 Utskrift av parametrar Tryck på LILA4 och välj SKRIV UT PARAMETRA F1. Välj PARAMETRAR F1. Terminalen skriver ut parameterlistan där terminalens inställningar framgår. Spara gärna listan. 3.3 Sändningstid Terminalen ansluter automatiskt till banken om en sändningstid har ställts in. Sändningstiden kan vara vilket som helst klockslag. Det är att rekommenderat att tiden infaller efter stängning. Heltimmar bör undvikas. Om ingen särskild inställning för sändningstid önskas ska det stå Då måste sändningen till banken skötas manuellt. Gå till SÄNDNINGSTID i menyn Inställningar. Slå in önskad sändningstid med fyra siffror. Ex Obs! Terminalen tar INTE automatiskt kontakt med banken om den stängs av. Om sändningstiden infaller efter stängning ska man låta terminalen laddas under natten så att den inte stängs av utan kan automatiskt ta kontakt med banken. 3.4 Kassanummer Om du använder fler än en betalterminal är det viktigt att hålla isär dem med hjälp av kassanummer. Kassanumret skrivs ut på kvittona vilket gör att man vet vilka transaktioner som gjorts med vilken terminal. Gå till KASSANUMMER i menyn Inställningar. Skriv in önskat kassanummer med tre siffror. Ex. 001, 002 osv. 22

24 3. INSTÄLLNINGAR 3.5 Branschkod Om du använder Kreditlagets kort ska den branschkod du fått från Kreditlaget vara inställd i terminalen. Gå till BRANSCHKOD i menyn Inställningar. Knäpp in Kreditlagets branschkod. 3.6 IP-adresser Inmatning av fast IP-adresser till en Wlan terminal. Gå till TCP/IP PARAMETRAR i menyn Inställningar. Välj FAST IP. IP ADRESS GATEWAY SUBNET MASK DNS 1 / DNS 2 Terminalens IP-adress Gateway Undernätmask Terminalen använder inte DNS-adressering 3.7 GPRS APN Om du änrdar din opperatör, du måste även ändra operatör GPRS APN -information. Gå till GPRS APN i menyn Inställningar. Knäpp in operatör GPRS APN. DNA, Elisa och Sonera = INTERNET Saunalahti = INTERNET.SAUNALAHTI 23

25 3. INSTÄLLNINGAR 3.8 WiFi-nätverk inställningar Gå till WIFI PARAMETRAR i menyn Inställningar. SSID = Basstationen SSID (nätverksnamn) WEP KEY = WEP -nyckel (Lösenord i HEX format) WEP MODE = 0 = inte i bruk, 1 = 64 bit, 2 = 128 bit, 3 = WPA (terminal stöder inte WPA 2 kryptering) KANAL = kanal, som används (0 = ingen kanal) KEY INDEX = Strömreglering Gå till STRÖMREGLERING i menyn Inställningar. STRÖMREGLERING = Tid efter vilken terminalen släcks av, uttryckt i sekunder (t.ex. 180 = 3 min.) Terminalen släcks inte av om den laddas. Terminalen släcks inte heller av om skärmsläckare används. Om man inte vill ha viloläge aktiverat ska här stå 0. GPRS ONLINE = minimibatterinivå som terminalen kräver för att fungera, uttryck i procent t.ex. 20). SLEEP TIMER = Tid efter vilken skärmsläckaren kommer på, uttryckt i sekunder (t.ex. 90 = 1,5 min.) Skärmsläckaren kommer inte på om terminalen laddas. Om man inte vill ha skärmsläckare aktiverat skall här stå Auktoriseringsgränser Auktoriseringsgränserna anges i kortbolagens avtal. Obs! Kreditlagets kort anges i menyn enligt korttyp. Gå till AUKT.GRÄNS i menyn Inställningar. Välj ÄNDRA GRÄNS vid önskad korttyp. Knäpp in den nya auktoriseringsgränsen och tryck på Enter. 24

26 3. INSTÄLLNINGAR 3.11 Referenser Till terminalens inställningar kan man vid behov definiera olika referenser. Här anges de vanligaste referenserna. Obs! Om du behöver andra referenser, ta kontakt med kundtjänst. Gå till menyn Inställningar och välj REFERENS. NEJ = Referens EJ i bruk NORMAL = Normal referens skapas på följande sätt = aaabbbxxxxxz a = företagskod, tre tecken b = kassanummer, tre tecken x = löpnummer, fem tecken Z = kontrollnummer, ett tecken Företagskoden finns på punkt 8 i parameterlistan och definieras av banken. Kassanummer finns på punkt 17 i parameterlistan, det kan ändras i inställningarna. REFERENS 7 = Referensen skapas enligt följande: bankkort = aaaaa081118bZ Sju nollor a = kontorsnummer, fem tecken datum i formatet ÅÅMMDD, sex tecken b= sista siffran i kassanumret, ett tecken Z = kontrollnummer, ett tecken Kreditlaget-kort = aaaaaxxxxxxx081118bz a = kontorsnummer, fem tecken x = Kreditlagets företags-id, sju tecken datum i formatet ÅÅMMDD, sex tecken b= sista siffran i kassanumret, ett tecken Z = kontrollnummer, ett tecken Kontorsnumret ska skrivas in i terminalens inställningar och ska ha en längd på fem tecken. 25

27 3. INSTÄLLNINGAR 3.12 Byte av tid och datum Tryck på LILA4 och välj INSTÄLLNINGAR F4. Välj TIME SETTINGS. Välj KLOCKA. Välj önskat ställe med F-knapparna och ändra data. Tryck på Enter Knapplås Gå till AUTOLOCK SETTINGS i menyn Inställningar. KEYLOCK = JA/NEJ, välj JA om du vill aktivera knapplås. KEYLOCK TIMEOUT = Tid efter vilken knapplåset slås på automatiskt, utryckt i sekunder (t.ex. 360 = 5 min.) Om du inte vill ha knapplås, ange då värdet 0. Använda knapplås: På: Tryck ALPHA och 0. Terminalen meddelar: KEYBOARD LOCKED. Av: Tryck ALPHA och 0. Terminalen meddelar: KEYBOARD UNLOCKED. 26

28 4. PATU-NYCKLAR 4.1 Inmatning av överföringsnycklar Tryck på LILA4. Välj MATA PATU och på nytt MATA PATU. KUNDNUMMER = Bankens kundnummer Kontrollera att de sista siffrorna i KUND- NUMRET stämmer med inriktningskoden och tryck på Enter. ÖVERFÖRINGSNYCKEL 1 = skriv in överföringsnyckel DEL1 och tryck på Enter. ÖVERFÖRINGSNYCKEL 2 = skriv in överföringsnyckel DEL2 och tryck på Enter. NYCKELKVALIFIERARE = skriv in NYCKELKVALIFIERARE och tryck på Enter. GENERATION = skriv in NYCKELGENERATION och tryck på Enter. PATU OK = Överföringsnycklar har matats in korrekt. KVALIFIERINGSFEL / N-KVAL SAKNAS = Överföringsnycklar felmatade. 4.2 Nollställning av användarnyckel Tryck på LILA4. Välj MATA PATU. Välj NOLLA PATU. Välj JA. Obs! När man nollställer användarnyckel på terminalen, ska den också nollställas i banken. 27

29 5. NEDLADDNING 5.1 Nedladdning av program Obs! Före nedladdningen skall transaktionerna skickas till banken genom att trycka på LILA1 och SÄND TRANS. Efter laddning av programmet skall även parametrarna laddas ned till terminalen. Tryck på LILA4. Välj PROGRAMLADDNING. Välj OHJELMA+PARAMETRIT (PROGRAM + PARAMETRAR) / PELKKÄ OHJELMA (ENDAST PROGRAM). Terminalen börjar ladda ned programmet. På skärmen visas en streckad linje, som byts till stjärnor då laddningen fortgår. 5.2 Nedladdning av parametrar Tryck på LILA4 och välj LADDA PARAMETRAR. Välj LOADPOINT och TELEFON. Terminalen börjar ladda ned parametrar. På skärmen visas en streckad linje som byts till stjärnor då laddningen fortgår. Terminalen skriver ut kvittot LADDNING AV PARAMETRAR LYCKADES. Efter att terminalen laddat ner parametrarna, måste man göra anslutning till banken. Tryck på LILA1 och välj SÄND TRANS. 5.3 Nedladdning av certifikat Tryck på LILA4 och välj LADDA PARAMETRAR. Välj DOWNLOAD CERTIFICA. Terminalen laddar ned certifikat och skriver ut kvittot CERTIFIKAT LADDNING LYCKADES. 28

30 6. SPECIALVERSIONER 6.1 Kontantkvitto Kontantkvitto aktiveras i menyn Inställningar (sid. 21). Framställning av kontantkvitto: Tryck på MENU F1. Välj KONTANT KVITTO. Välj FÖRSÄLJNING. SUMMA: Knäpp in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. MOMS %: Knäpp in moms och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvitton. Rättelse av kontantkvitto: Tryck på MENU F1. Välj KONTANT KVITTO. Välj KORRIGERING. SUMMA: Knäpp in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. MOMS %: Knäpp in moms och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvitton. 6.2 Kontantuttag Obs! Kontantuttag är bara tillåtet med bankkort. För kontantuttag måste man skriva avtal med banken. Tryck på MENU F1. Välj KONTANT UTTAG. SUMMA: Knäpp in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. LÄS KORTET: Sätt in kortet eller läs av magnetremsan. VISA / BANK: Välj bank. ANGE PIN OCH ENTER: För chipkort knäpper kunden in PIN-kod och trycker på Enter. Terminalen skriver ut kvitton. Det första kvittot behålls av säljaren, nästa kvittot ges till kunden. Om transaktionen har godkänts med PIN-kod behövs ingen underskrift. Terminalen påminner om identitetskontroll vid köp över 50,00, beroende på korttyp. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen de sista siffrorna i kundens personsignum samt legitimationssätt. 29

31 6. SPECIALVERSIONER 6.3 Extra Extra aktiveras i menyn Inställningar (sid. 21). Alternativ: NEJ = Extra är ej i bruk FÖRE TRANS = Extra ges under transaktionen EFTER TRANS = En Extra-punkt skrivs ut på kvittot och matas in separat i terminalen FÖRE OCH EFTER = Terminalen frågar efter Extra under transaktionen och skriver ut en Extra-punkt på kvittot Obs! Vid betalning med chipkort är Extra bara möjligt under transaktionen. Separat inmatning av Extra i terminalen: På kvittot har angetts ett belopp vid punkten Extra. Detta belopp ska matas in i terminalen separat samma dag. Tryck på MENU F1 Välj EXTRA KVITTO: Terminalen föreslår föregående kvittonummer, godkänn med Enter eller tryck in önskat kvittonummer och tryck på Enter. EXTRA: Knäpp in belopp och tryck på Enter Terminalen skriver ut kvitton. 6.4 MOMS MOMS aktiveras i menyn Inställningar (sid. 21). När man utför en transaktion frågar terminalen efter MOMS-procent, skriv in önskat procenttal. Terminalen specificerar momsandelen på kvittot. 30

32 6. SPECIALVERSIONER 6.5 Obligatorisk auktorisering Obligatorisk auktorisering aktiveras i menyn Inställningar (sid. 21). När obligatorisk auktorisering är i bruk, auktoriserar terminalen alla transaktioner automatiskt oberoende av belopp och kort. 6.6 Förhandsauktorisering Förhandsauktorisering aktiveras i menyn Inställningar (sid. 21). Tryck på MENU F1. Välj PREAUTHORIZATION. LÄS KORTET: Sätt in kortet eller läs av magnetremsan. VISA / BANK: Välj bank. SUMMA: Terminalen föreslår 1 EUR, tryck på Enter. ANGE PIN OCH ENTER: För chipkort skriver kunden in PIN-kod och trycker på Enter. Terminalen tar kontakt till auktoriseringscentralen, gör en täckningsreservation och upphäver den. Med förhandsauktorisering kan man kontrollera att kortet fungerar Faktura Upprättelse av faktura: Tryck på MENU F1. Välj INVOICE. Välj INVOICE. SUMMA: Knäpp in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvitton. Korrigering av faktura: Tryck på MENU F1. Välj INVOICE. Välj VOID INVOICE. SUMMA: Knäpp in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvitton. 31

33 6. SPECIALVERSIONER 6.8 Multikassa Multikassa aktiveras i menyn Inställningar (sidan 21). Multikassa är det samma som Monikassa versio. När multikassa används frågar terminalen efter KASSA vid en transaktion. Här går det att mata in ett värde mellan 1 och 99. Kassainformationen skrivs ut på kvittot. Multikassa kan användas t.ex. i restauranger för att skilja åt servitörerna. 6.9 Taxiversion Taxiversionen aktiveras i menyn Inställningar (sidan 21). Om du använder Åbo-kort aktiveras även den funktionen i menyn Inställningar. Inställningar för taxiversion Välj Taxi menu F4. Välj INSTÄLLNINGAR F5. BYT KONTRAST = BYT COM = BACKLIGHT = Skärmens bakgrund ändras till svart. Välj COM6 om terminalen är ansluten till en taxameter. ON = Normalt bakgrundsljus används. OFF = Bakgrundsljus används inte. AUTO = Dämpat bakgrundsljus. Kontantkvitto Utskrift av kontantkvitto: Välj Taxi menu F4. Välj BETALNING F1. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. MOMS %: Knäpp in momsprocenten och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvitto. 32

34 6. SPECIALVERSIONER Korrigering av kontantkvitto: Välj Taxi menu F4. Välj BETAL.KORRIGERING F3. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. MOMS %: Knäpp in momsprocenten och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvitto. Faktura Utskrift av faktura: Välj Taxi menu F4. Välj INVOICE F2. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. MOMS %: Knäpp in momsprocenten och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvittona. Korrigering av faktura: Välj Taxi menu F4. Välj VOID INVOICE F4. SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. MOMS %: Knäpp in momsprocenten och tryck på Enter. Terminalen skriver ut kvittona. Sändning av Taxiförbundets kort och Åbo-kort: Tryck LILA1. Välj TAXI BATCH. Terminalen sänder Taxiförbundets korttransaktioner. Tryck LILA1. Välj TURKU BATCH. Terminalen sänder Åbo-korttransaktionerna. 33

35 7. TILLÄGGSVERSIONER 7.1 Version med flera användare Sonera Betalterminaltjänsten har en s.k. fleranvändarfunktion. Funktionen är nyttig när samma betalterminal används av flera olika företagare eller när betaltransaktionerna skall styras till olika konton. Utskrift av användarlista Tryck på LILA4 och välj SKRIV UT PARAMETRAR och därefter FLERANVNÄNDARE. Terminalen skriver ut en lista över terminalens användare. Av listan framgår användarnummer, kvittotexter samt medlemsföretagsnummer. Utförande av betalningstransaktion SUMMA: Skriv in beloppet i euro inkl. cent och tryck på Enter. LÄS KORTET: Sätt kortet i chipkortsläsaren eller läs av magnetremsan. ANVÄNDARE: Knäpp in användarnumret och tryck på Enter. VISA/BANK: Välj betalningssätt. ANGE PIN OCH ENTER: Kunden matar in PIN-kod och trycker på Enter. Terminalen skriver ut kvittona. Det första kvittot behåller säljaren, det andra får kunden. Om transaktionen har godkänts med PIN-kod behövs ingen underskrift. Terminalen påminner om identitetskontroll vid inköp över 50,00 beroende på korttyp. Tryck på Enter, kontrollera kundens identitet och ange på verifikationen personbeteckningens slutdel samt legitimationssätt. TA KORT: Ta kortet ur läsaren. Kortet måste vara kvar i läsaren under hela transaktionen, annars avbryts den. Rapporter Rapporterna skrivs ut som i standardversionen men sändningsrapporterna skrivs ut för varje användare separat. Månadsrapport finns inte i versionen med flera användare. 34

36 8. FELSITUATIONER 8.1 Meddelanden på skärmen SPÄRRLISTA SAKNAS = Terminalen saknar spärrlista. Se instruktion för nedladdning av spärrlista p EMV CHIP FEL = Terminalen kan inte läsa kortets chip. Använd magnetremsa. ANVÄND CHIP = Kortet har EMV-chip. Använd chip. PIN SPÄRRAD = Kortets PIN-kod är spärrad. Spärren kan tas bort genom att kontakta kortutställaren eller använda kortet i uttagsautomat med rätt PIN-kod. TILLÄMPNING SPÄRRAD = Tillämpningen på kortet är spärrad. Kortinnehavaren måste kontakta kortutställaren. MEDLEMSFÖRETAGSNR SAKNAS = Kortet finns inte med i kortutbudet och kan därför inte användas för betalning. EJ MED = Kortet finns inte med i kortutbudet och kan därför inte användas för betalning. DOWNLOAD NEEDED = Terminalens programvara har försvunnit. Skicka betalterminalen på service (se punkt 8.4). 8.2 Meddelanden på kvittot KOMMUNIKATIONSFEL = Terminalen kan inte anslutas. Se instruktion i avsnitt 8.3. DATAÖVERFÖRINGSFEL = Terminalen kan inte anslutas. Se instruktion i avsnitt 8.3. KONTROLLERA KOPPLINGARNA OCH FÖRSÖK PÅ NYTT = Terminalen kan inte anslutas. Se instruktion i avsnitt 8.3. OGILITIG ÖVERFÖRINGSNYCKEL = Bankens överföringsnyckel gäller inte. Se instruktion om inmatning av överföringsnycklar i avsnitt 4.1 OGILITIG ANVÄNDARNYCKEL = Bankens användarnyckel gäller inte. Se instruktion för nollställning av användarnyckel i avsnitt 4.2 FEL KONTROLLSIFFRA = Terminalen har felaktiga PATU- eller kunduppgifter. Ta kontakt med bankens information. 35

37 8. FELSITUATIONER PATU-ANVÄNDARE SPÄRRAD = Banken har spärrat användaridentiteten. Ta kontakt med banken och be att de häver spärren. BEGÄRT MATERIAL FINNS INTE = Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helgdagar. TRANSAKTIONSFIL SAKNAS = Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helgdagar ERROR FILE NOT EXISTENT = Banken har inga färdigbehandlade terminalrapporter till terminalen. Normalt efter veckoslut och helgdagar KONTAKTA INFORMATIONEN = Begäran om terminalrapport är olika i terminalen och i banken. Ta kontakt med bankens information. ENGÅNGSNYCKEL FÖRBRUKAD = Förbindelsen med banken är bruten. Se instruktioner om anslutning till banken i avsnitt SÄNDNINGSNUMMER FÖRBRUKAT = Bankens sändningsnummer är förbrukat. Ändra sändningsnumret en siffra framåt i menyn Inställningar. SÄNDNINGEN AVVISAD FELAKTIGT MATERIAL = Banken har avvisat sändningen. Ta kontakt med bankens information. 8.3 Andra feltillstånd TERMINALEN FÅR INTE KONTAKT = Nätet kan vara överbelastat Stäng av strömmen till terminalen ett tag och försök sedan igen. ADSL-modemet kan vara överbelastat. Stäng av strömmen till modemet ett tag och försök sedan igen. Kontrollera om Internet-anslutningen fungerar. Om anslutningen inte fungerar, ta kontakt med bredbandsleverantören. TERMINALEN LÄSER INTE KORT = Läsaren kan vara överbelastad. Stäng av strömmen till terminalen ett tag och försök sedan igen. Läsaren kan vara smutsig. Rengör läsaren och försök på nytt. TERMINALEN ÄR MÖRK = Starta om terminalen genom att hålla Enter-tangenten nedtryckt. Batteriet kan vara tomt, ladda terminalen. 36

38 8. FELSITUATIONER 8.4 Service Obs! Du får inte reparera terminalen själv, utan den ska alltid skickas på service. Om du misstänker eller konstaterar att terminalen är trasig eller skadad, gör på följande sätt: Förpacka terminalen så att den är väl skyddad under transporten. Bifoga en beskrivning av det förmodade felet och information om det finns transaktioner i terminalens minne. Lämna även dina kontaktuppgifter. Du behöver inte skicka med ledningar och kablar om du inte vill att de ska kontrolleras samtidigt. Skicka terminalen med posten. Porto betalas alltid av avsändaren. Adress till service: Point Transaction Systems Oy / Service Gamla Nurmijärvivägen 62 D Vanda 37

39 8. FELSITUATIONER 8.5 Radering av transaktioner Vid behov kan man radera transaktioner ur terminales minne. Det kan behöva göras t.ex. när transaktionerna redan skickats till banken, men de har blivit kvar i terminalens minne. Obs! Kontrollera först med banken att de har fått transaktionerna. Tryck på LILA1 och välj TRANSAKTIONSLISTA. Enter Password: Tryck på Enter. Terminalen skriver ut en detaljerad lista på alla transaktioner som den har i minnet. Tryck på Cancel. Tryck på LILA1 och välj RADERA TRANS. Välj aningen EN OCH EN, ALLA eller TRANS.INTERVALL. EN OCH EN = terminalen raderar en transaktion som du väljer KVITTO? knäpp in verifikationsnumret som finns i transaktionsförteckningen och tryck på Enter. Välj JA och JA. Enter Password: Tryck på Enter. Terminalen skriver ut ett kvitto för den raderade transaktionen. ALLA = terminalen raderar alla transaktioner som den har i minnet Välj JA och JA. Enter Password: Tryck på Enter. Terminalen skriver ut ett kvitto för de raderade transaktionerna. TRANS.INTERVALL = terminalen raderar transaktioner inom önskat tidsintervall FÖRSTA TRANS, Knäpp in numret på den första verifikationen som skall raderas och tryck på Enter. SISTA TRANS, Knäpp in numret på den sista verifikationen som skall raderas och tryck på Enter. Välj JA och JA. Enter Password: Tryck på Enter. Terminalen skriver ut ett kvitto för de raderade transaktionerna. 38

40 9. NYTTIGA KONTAKTUPPGIFTER NYTTIGA KONTAKTUPPGIFTER Auktoriseringstjänster: American Express Bankkort Diners Club Kreditlaget Bankernas information: Andelsbanken: Handelsbanken: Nordea: Sampo: Sparbankerna / Aktia / Lokala andelsbanker: Ålandsbanken: Nätoperatörer: Elisa Sonera

41 10. ALFABETISKT INDEX ALFABETISKT INDEX A Andra feltillstånd 36 Anslutning av laddningställningen 7 Anslutning av terminal 6 Auktoriseringsmeddelanden 19 Auktoriseringsgränser 24 B Bankanslutning 17 Batteri 8 Bransckod 23 Byte av tid och datum 26 D Daglig användning 13 E Extra 30 F Faktura 31 Felsituationer 35 Före användning 4 Förhandsauktorisering 31 G GPRS APN 23 I Inmatning av bokstäver 12 Inmatning av kortnummer 14 Inmatning av överföringsnycklar 27 Inställningar 17 IP-adresser 23 K Kassanummer 22 Knappläs 26 Kontantkvitto 29 Kontantuttag 29 Kvittokopia 15 Korrigering 14 M MOMS 30 Meddelanden på kvitto 35 Meddelanden på skärmen 35 Multikassa 32 Månadsrapport 12 40

42 N Navigering i menyer 11 Nedladdning 28 Nedladdning av certifikat 28 Nedladdning av parametrar 28 Nedladdning av program 28 Nollställning av användarnyckel 27 Nyttiga kontaktuppgifter 39 O Obligatorisk auktorisering 31 P Pappersbyte 10 PATU-nycklar 27 R Radering av transaktioner 38 Rapporter och bankanslutning 16 Rapportförklaringar 14 Referenser 25 Retur 15 S Service 37 SIM-kortet 9 Specialversioner 29 Spärrlista 13 Strömreglering 24 Sändningstid 22 Sändningsrapport 12 T Tangentbord 11 Taxiversion 32 Tekniska uppgifter 6 Terminal start och avstängning 9 Terminalinställningar 18 Terminalens konstruktion 5 Testning av kommunikationen 12 Tilläggsversioner 34 Transaktion med chipkort 13 Transaktion med magnetremsa 13 Transaktionslista 12 U Utförande av transaktioner 13 Utskrift av parametrar 18 V Version med flera användare 34 Viktigt 4 W WiFi-nätverk inställningar ALFABETISKT INDEX 41

43