Individuellt val 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuellt val 2010/2011"

Transkript

1 Marks Gymnasieskola Individuellt val 2010/2011 I det individuella valet har du möjlighet att fritt välja kurser. Det innebär att kursernas innehåll kan, men inte behöver, överensstämma med ditt programs karaktär. De kurser du har att välja bland finns beskrivna i denna katalog. Lycka till med ditt val!

2 Allmän information Denna katalog delas ut till alla elever i åk 1 och 2. Katalogen finns även tillgänglig på skolans hemsida, Du väljer dina kurser på våren och börjar läsa först årskursen efter. Du skall välja en 100-poängskurs och en 50-poängskurs som förstahandsval. Dessutom skall du välja ytterligare en 100-poängskurs och en 50-poängskurs som andrahandsval ifall du inte får plats på ditt förstahandsval. Andrahandsvalet är lika viktigt som förstahandsvalet. Kurser startar inte om det inte finns tillräckligt antal sökande och finns det för många sökande kan man bli utan plats. Man kan aldrig få betyg två gånger i samma kurs så tänk på att inte söka en kurs som du redan läser eller som kommer att ingå i ditt program. Du kan välja att fördjupa dig inom det egna programmet genom att välja kurser inom programmets område. De elever som har APU och som väljer ett individuellt val som inte tillhör programmet ska prata med sin lärare i det individuella valet innan APU startar. Kurserna fortsätter även under APU och man behöver veta vad som ska läsas hemma under den aktuella perioden. Sista dag för dina val Registrering av dina val gör du via internet under v 4-5. Mer information om detta kommer du att få senare av din mentor. Information kommer också att läggas ut på skolans hemsida, där du som t ex är ute på APU kan få veta hur du skall gå tillväga. Du kan om du önskar under vecka 4-5 ändra dina val ända fram till och med fredag vecka 5. Gå in i god tid och gör ditt val även om du vill fundera ett tag till. Vänta inte till sista dagen med att registrera dina val då t ex datorkrångel eller sjukdom kan göra att du inte kan välja den dagen. Kvitto När du har gjort ditt val, skriv ut en kvitto. Kursvalet ska skrivas på av dig och din målsman om du inte fyllt 18 år och lämnas till din mentor. Kursvalet är bindande och det går inte att ändra valet efter fredag vecka 5! Besked om vilket/vilka kurser du har fått kommer att lämnas ut före vårterminens slut. Du som går i årskurs 2 När du har gjort dina val, klicka på knappen studieplan och kontrollera att du har poäng. Om du har mer eller mindre än poäng kontakta studie- och yrkesvägledare. Urval Om det finns fler intresserade av en kurs än det finns platser måste ett urval göras. Elever i åk 3 har då företräde eftersom elever från åk 2 har möjlighet att söka önskad kurs nästa år. Elever som inte har möjlighet att läsa kursen inom sitt program har förtur framför andra elever. Om platserna fortfarande inte räcker till får lotten avgöra. Schemapositioner Sist i katalogen hittar du en förteckning över vilka schemapositioner de olika kurserna har. Kolla noga så att de kurser du vill välja inte krockar med varandra schemamässigt. Behöver du hjälp med ditt val? Drop-in för er som har frågor hos studie- och yrkesvägledare vecka 4 tisdag, onsdag och torsdag mellan kl och vecka 5 tisdag, onsdag, torsdag och fredag kl

3 Att tänka på för dig som vill studera vidare! För att få en grundläggande behörighet för vidare studier ska du ha: Fullständigt slutbetyg på 2500 poäng Godkänt i minst 90 % av kurserna. Lägst betyget godkänt i kurserna Svenska A+B, Matematik A och Engelska A Särskild behörighet Till de flesta utbildningar krävs dessutom särskild behörighet. Kraven varierar mellan olika skolor utbildningar och ibland dessutom mellan olika skolor. Du kan gå in på webbsidan för att kolla vad som gäller för olika utbildningar och skolor eller hämta VHS katalogen hos studie- och yrkesvägledarna. Möjlighet finns att skaffa meritpoäng Denna poäng läggs till medelvärdet när man söker till högskola/universitet fr.o.m. hösten Du kan få max 2,5 meritpoäng. Moderna språk max 1,5 p steg 3 0,5 poäng steg 4 0,5 poäng steg 5 0,5 poäng eller steg 2 0,5 poäng (i ytterligare ett språk) Matematik max 1 p 0,5/steg över behörighetsnivån Engelska max 1 p EN B 0,5 poäng EN C 0,5 poäng Områdeskurser max 1 p

4 Innehåll Aktiekunskap, 50 poäng Bollen i spel, 50 poäng Buggkurs för nybörjare!, 50 poäng Digital bild, 50 poäng Engelska B, 100 poäng Engelska C, 100 poäng Filmkunskap, 50 poäng Fotografisk bild A, 100 poäng Gehörs- och musiklära B, 50 poäng Historia A, 100 poäng Idrott och hälsa B, 50 poäng Kost, 100 poäng Latin, 100 poäng Livskunskap, 50 poäng Matematik B, 50 poäng Matematik C, 100 poäng Matematik D, 100 poäng Matematik E, 50 poäng Miljöpolitik, 50 poäng avses att ges läsåret 11/12 Modedesign, 100 poäng Moderna språk, 100 poäng Franska Italienska Kinesiska Spanska Tyska Modersmål, 100 poäng Musikproduktion, 100 poäng Naturkunskap B, 100 poäng Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng Psykologi A, 50 poäng Retorik konsten att övertyga, 100 poäng Socialt behandlingsarbete, 100 poäng Styrka för hälsa, 50 poäng Teckenspråk för hörande steg 1, 100 poäng Trafikkunskap, 50 poäng Turism, 50 poäng Webbdesign, 100 poäng

5 Kursbeskrivningar Aktiekunskap, 50 poäng Risker och möjligheter med aktier. Hur man sätter ihop en fiktiv aktieportfölj. Aktier som placeringsalternativ. Kunna läsa och tyda börslistor och bedöma börserna i Stockholm, New York och Tokyo. Arbeta i en realistisk datorbaserad miljö. För mer information kontakta Christer Nilsson. Bollen i spel, 50 poäng Kursen ger dig en förbättrad individuell färdighet, förmåga att förstå och tillämpa spelets idé och taktik, regelkännedom och tillämpning samt förståelse för fair play. Utövning av alla traditionella bollspel, såväl individuella som i lag. Även bollspel som softboll, frisbee, boule mm förekommer. För mer information kontakta idrottslärarna. Buggkurs för nybörjare!, 50 poäng Vill du lära dig att dansa de vanligaste förekommande sällskapsdanserna? Här är kursen för dig som aldrig har provat på förut eller för dig som kan lite grann och vill lära dig mer. Den första delen av kursen lär vi oss grunderna i bugg och buggen kommer sedan att fortsätta under resten av läsåret. När kunskaperna börjar sitta så finns det möjlighet att få prova på gammaldans. När skolbalen börjar närma under vårterminen sig är det dags att börja med vals. Ledare för kursen är Conny Axebrink som driver Connys Dansskola. För mer information kontakta Conny Axebrink. Digital bild, 50 poäng Kursen ger en allmän inblick i vad digital bildhantering innebär. De tre viktigaste bildtyperna granskas teoretiskt och praktiskt. Pixelbaserad grafik dominerar - men objektgrafik och animeringar finns med i kursplanen. En stor del av kursen ägnas åt de tre program som används i arbetet med digitala bilder. Förkunskapskrav: Betyg i Datorkunskap (DAA1201). Kunskap om Adobe Photoshop. För mer information kontakta Charlotta Gavelin. Engelska B, 100 poäng Engelska B bygger på Engelska A och motsvarar steg 6. Kursen har en mer analytisk inriktning. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Kännedomen om engelskspråkig kultur fördjupas. Förkunskapskrav: Betyg i Engelska A För mer information kontakta Robert Jevic. Engelska C, 100 poäng Vill du kunna använda engelska professionellt i ditt arbete och i dina studier? Eller vill du kanske rent av arbeta och studera utomlands? Då är detta något för dig. Engelska C är kursen för dig som behöver goda kunskaper i engelska för arbete och studier. I kursen får du allsidig träning av samtliga språkfärdigheter, med betoning på muntlig kommunikation. Vill du dessutom, utöver kursbetyget, ha ytterligare bevis på dina kunskaper, får du i Engelska C tillfälle att förbereda dig för en särskild examination, genom vilken du har möjlighet att få ut diplomet the Cambridge CAE (Certificate in Advanced English). Ett diplom som ett flertal brittiska och amerikanska företag och universitet accepterar som bevis på tillräckliga språkkunskaper för arbete och studier i engelskspråkiga länder. Förkunskapskrav: Betyg i Engelska B För mer information kontakta Claes-Håkan Martinsson eller Anders Strömhäll.

6 Filmkunskap, 50 poäng Detta är en teoretisk kurs som ger redskap för att analysera och tolka filmiska uttryck, kunskap om viktiga drag i filmens utveckling och om olika tolkningsteorier som används för att analysera och förstå film. Studierna ger orientering på följande områden: filmhistoria, filmen som uttryck för politisk propaganda och som en del av den kommersiella marknaden, filmmusik, filmdramaturgi och manusförfattande. (Däremot ingår inte eget praktiskt filmarbete.) I kursen ingår närstudium av en rad filmer, en läskurs, seminarier och diskussioner. För mer information kontakta Hans Mattsson. Fotografisk bild A, 100 poäng Kursen kommer att ge dig en grundläggande kunskap i fotografering och mörkrumsteknik. Du får arbeta med systemkameror, framkalla dina egna filmer och kopiera bilder i ett traditionellt mörkrum. Du kommer också att använda dig av fotostudion där du kan arbeta med enklare ljussättning. Förutom praktisk fotografering ingår även teori i form av bildanalyser och diskussion av bilder. Pga kursens stora popularitet erbjuds kursen bara för dig som nu går i åk 2. Ej sökbar för MP-elever. För mer information kontakta Eva Bäcklund. Gehörs- och musiklära B, 50 poäng Kursen ger fördjupade kunskaper i musikteori och gehörslära med syfte att utveckla din kreativa förmåga i det egna musicerandet. Kursen ger även grundläggande kunskaper i harmonisering och arrangering. Förkunskapskrav: Betyg i Gehörs- och musiklära A eller motsvarande kunskaper genom instrument/sånglektioner på Kulturskolan. För mer information kontakta Magnus Gustafsson. Historia A, 100 poäng Kursen ger grundläggande kunskaper om den historiska utvecklingen samt förmåga att analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Du får lära dig att kritiskt bedöma olika slag av historiska källor och framställningar. Historia ger förståelse för dagens situation mot bakgrund av tidigare skeenden. För mer information kontakta Ulf Jogehed. Idrott och hälsa B, 50 poäng Kursen läggs upp så att en del av kursen innehåller de obligatoriska momenten och den andra delen, den större delen, kommer att innehålla ditt val efter intresse bland de moment som ingår i kursplanen. Kursens innehåll bestäms mycket av kursdeltagarna. Momentet ledarskap genomsyrar hela kursen, vilket innebär att du kommer att få möjlighet att delta i flera olika aktiviteter som leds av dina kurskamrater. I kursen ingår även studiebesök på olika träningsanläggningar för att du ska få prova på nya former av gruppträningar. Under läsåret kommer även en eller flera friluftsdagar att genomföras. Förkunskaper: Betyg i Idrott och hälsa A För mer information kontakta Jennie Carlsson. Kost (Varmkök), 100 poäng Har du tröttnat på att äta Billy s pizza eller Gorbys piroger när du hungrig kommer hem från skolan? På Kost får du lära dig att laga näringsrik, god mat som inte tar mer än en halvtimma att laga själv. Du får också göra finare måltider och prova på mat från andra länder och kulturer. Under hösten är det matlagning för hela slanten och under våren varvas teori med praktik utifrån olika teman som t ex matlagningsmetoder, råvaror mm. OBS! Under kursen kommer en mängd av olika rätter att tillagas och det kommer inte att finnas särskilda vegetariska alternativ. Pga kursens stora popularitet erbjuds kursen bara för dig som nu går i åk 2. Ej sökbar för HR-elever. För mer information kontakta Ann Unell.

7 Latin A, 100 poäng Kursen syftar till förmåga att förstå texter på latin och till kunskaper om den grekisk-romerska kulturen och dess föreställningsvärld. Kursen ger också förståelse för det kulturarv som är en sammanbindande länk mellan Europas länder. Studier i latin ger dessutom kunskaper om det latinska språkets betydelse som förmedlare av en mängd ord och begrepp som fortlever i de moderna språken. Studiet av det latinska ordförrådet, den latinska ordbildningen samt de internationella lånorden syftar till fördjupade språkkunskaper som ger en fast grund för övriga språkstudier. För mer information kontakta Jesper Park. Livskunskap, 50 poäng Livskunskap ger fördjupade kunskaper om identitet, känslor, relationer, sexualitet och samlevnad i olika åldrar och kulturer. Vi kommer att arbeta med frågor som könsroller och könsidentitet, preventivmedel, kärlek, förhållanden, sexuellt överförbara sjukdomar, kroppsuppfattning och mycket annat. Du är också med och påverkar innehållet genom att ta upp ämnen som är viktiga just för dig. För mer information kontakta Berit Aronssson. Matematik B, 50 poäng I algebradelen behandlas bl.a. ekvationssystem, kvadreringsreglerna och konjugatregeln samt andragradsekvationer. I funktionslära studeras den räta linjens lutning och ekvation samt andragradskurvan. Geometridelen omfattar vinklar, likformighet och Pythagoras sats. Dessutom finns enkel sannolikhetslära och normalfördelningen samt hur man genomför en statistisk undersökning. För att klara Matematik B är det viktigt att du har goda förkunskaper med dig från Matematik A. Särskilt viktigt är att du är bra på att lösa ekvationer. Förkunskapskrav: Betyg i Matematik A För mer information kontakta Monica Wiklund. Matematik C, 100 poäng I denna kurs behandlas bl a rationella uttryck, potenser, logaritmer och exponentialfunktioner. Det viktigaste i kursen är derivatan och dess tillämpningar i max- och min-problem och tillväxt. Förkunskapskrav: Betyg i Matematik B För mer information kontakta Monica Wiklund Matematik D, 100 poäng Här får man veta mer om derivata och dess omvändning, integral, med många tillämpningar bl a i fysik. Inom trigonometri får man bl a studera sinuskurvor och beräkna sidor och vinklar i godtyckliga trianglar. Dessutom ingår en större självständig uppgift. Förkunskapskrav: Betyg i Matematik C För mer information kontakta Monica Wiklund. Matematik E, 50 poäng I denna kurs lär du dig använda komplexa tal, du studerar differentialekvationer och får fördjupade kunskaper om derivata och integraler. Förkunskapskrav: Betyg i Matematik D För mer information kontakta Monica Wiklund. Miljöpolitik, 50 poäng ges läsåret 11/12 Kursen riktar sig till dig som är intresserad av hur vi kan lösa miljöproblemen. Vi går in på olika typer av problem och på olika metoder att bemöta dessa svåra frågor. Det blir mycket diskussioner och debatter. På detta sätt lär du dig argumentera för dina åsikter. Vi diskuterar lagar, skatter, subventioner, FN-avtal, EU-direktiv, civil olydnad och andra metoder. Vad får man göra? Vad skall man göra?

8 Modedesign, 100 poäng Är du intresserad av MODE och vill lära dig allt från modeillustrationer till att skapa kläder och accessoarer helt efter egna idéer? Då är detta kursen för dig. Du får dessutom kunskaper kring nutida mode och hur man ändrar och konstruerar mönster. Givetvis avslutas kursen med en stor modevisning på skolan. För mer information kontakta Margareta Davidsson eller Birgitta Jorlind Jonsson. Moderna språk steg 1-7, 100 poäng/steg Du kan välja mellan flera moderna språk och olika nivåer. Steg 1 innebär att du börjar på ett helt nytt språk. Steg 3 är en fortsättning på ett språk du läst minst tre år på grundskolan. Under de olika stegen får du lära dig förstå, skriva och tala språket allt bättre och får veta mer om landets kultur och historia. De sista stegen innebär att du lär dig analysera språket, får fördjupa dig i litteraturen och kan använda språket i mer komplicerade situationer. Följande moderna språk erbjuds på Marks Gymnasieskola: Franska, italienska, kinesiska, spanska och tyska. Du kan välja att läsa ett steg, 100 poäng, i ett språk och sedan fortsätta på nästa steg eller välja ett annat individuellt val. Modersmål, 100 poäng Modersmål är för dig som har ett annat språk än svenska i hemmet och vill hålla dessa språkkunskaper aktuella. Du får utveckla dig i att både läsa och skriva och tala ditt modersmål. Modersmål A, 100p - Du får träna din förmåga att tala och skriva ditt hemspråk samt läsa olika typer av texter. Modersmål B, 100p - Uvecklar din språkliga förmågan och tar upp kultur och samhälle i ursprungslandet, bl a genom litteratur. Musikproduktion (Ljudteknik A+B), 100 poäng På kursen Musikproduktion får du lära dig om olika inspelningstekniker och även göra egna inspelningar av musik. Du får också grundläggande kunskaper om ljudteknik vid olika offentliga framföranden och lär dig hantera utrustningen. Det är bra om du kan spela något instrument. Ej sökbar för ES-elever. För mer information kontakta Rickard Jonsson. Naturkunskap B, 100 poäng Naturkunskap B behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag. Den tar även upp materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Begreppet hälsa och livsstil ingår också samt etiska frågor kopplat till den moderna gentekniken. Kursen krävs som behörighet för de som vill läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast och arkitekt. Ej sökbar för elever på SP. För mer information kontakta Heike Hoyer. Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng Vad är det som gör att vissa ledare t ex inom idrotten är så framgångsrika? Hur kan vissa personer vara så bra på att inspirera andra till prestationer, utveckling, förändring och social mognad? Du får kunskap om teorier i ledarskap och hur du praktiskt kan omsätta dem. I kursen ingår också kunskaper om grupper och grupprocesser och hur de påverkar ledarskapet i gruppen. För mer information kontakta Susanne Telkkonen.

9 Psykologi A, 50 poäng Psykologi A är kursen där du kan få möjlighet att bättre förstå dina egna och andras reaktioner och relationer. Det gäller både som individ och i grupp. Du får kunskaper om hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld och hur hon påverkas av den, hur psykiska problem och påfrestningar påverkar människan i vardagsliv och yrkesliv. Kursen i Psykologi ger dig chansen att bli en hel del klokare på dig själv också. För mer information kontakta Bengt Eriksson. Retorik konsten att övertyga, 100 poäng Retoriken konsten att övertyga, som Aristoteles kallade den, kom till i Grekland för år sedan. Sedan dess har skickliga talare i alla tider använt retorikens makt. På MG har vi lång erfarenhet. Redan 1995 startade vår första kurs och här skrevs din lärobok Vältalaren, en av Sveriges första och nu mest lästa retorikböcker. I dagens brusande informationssamhälle blir det allt viktigare att kunna tala och kommunicera övertygande. Det kan vara på födelsedagskalaset, vid anställningsintervjun, i skolan, eller i idrottsklubben. Kursen ger dig en systematisk träning i retorikens grunder. Med roliga övningar förbereds du för olika kommunikationssituationer och din säkerhet byggs upp steg för steg. Under kursen framför du olika tal inför klassen; instruerande, informerande, argumenterande. För mer information kontakta Anders Strömhäll. Socialt behandlingsarbete, 100 poäng Genom kursen får du kunskap om sociala problem och inblickar i hur socialt behandlingsarbete bedrivs inom missbruks-, social- och kriminalvård, samt samhällets stöd till barn och ungdomar som far illa. Du får tillfälle att träna samtal och dialog som ett redskap i socialt behandlingsarbete. Under kursen gör vi studiebesök, samt får besök av företrädare från skilda sociala verksamheter. För mer information kontakta Berit Aronsson. Styrka för hälsa, 50 poäng Kursen inleds med allmän hälsobetonad styrketräning. Därefter kan du välja mellan följande inriktningar: allmän styrketräning för hälsa prestationshöjande styrketräning avsedd att förbättra olika fysiska kvaliteter som snabbhet, spänst, rörlighet, uthållighet mm Kursen omfattar också teori bakom muskelstyrka, träningsplanering, träning efter individuellt utformat program samt styrke- och rörlighetstester. Förkunskapskrav: Betyg i Idrott och hälsa A För mer information kontakta Johan Westerberg. Teckenspråk för hörande steg 1, 100 poäng Kursen går ut på att lära sig kommunicera på teckenspråk. I kursen ingår: Grammatik Avläsning Egen produktion Dövhistoria Dövkultur Språkboxträning (produktion framför videokamera) För mer information kontakta Jennie Jedenberg.

10 Trafikkunskap, 50 poäng Vill du veta vilka lagar och regler som gäller ute i trafiken? Här får du de grundläggande kunskaperna i hur du skall bete dig som trafikant - kunskaper som sedan kan vara till hjälp när du börjar din körkortsundervisning vid körskola. Målet för kursen är att ge teoretiska kunskaper inom trafik, trafikregler och vägmärken, och den tar upp mycket av de kunskaper du får vid teoriundervisning på körskolan, men ersätter den inte. För mer information kontakta Tomas Tuveros. Turism, 50 poäng När du avslutat denna kurs kan du mycket om världens och Sveriges stora resmål, sevärdheter och resvägar. Du har också skaffat dig kunskap om olika sorters turism (affärsturism, ekoturism, fritidsturism mm) och om olika yrken och utbildningar inom turism. Du har också fått pröva på att skräddarsy resor till olika målgrupper. Det gör att du via alla de nätadresser som du erhållit under kursen nu klarar av att till dig själv, familjen eller kamrater planera, boka och beräkna kostnaderna för en resa. I kursen ingår också lättare turismengelska och turismgeografi. För mer information kontakta Greta Lindén. Webbdesign, 100 poäng Du lär dig grunderna för att skapa hemsidor och webbplatser i ett tempo alla hinner med. Kursen vänder sig till dig som inte har arbetat med detta tidigare. Kursen behandlar webbdesignprogram, bildbehandlingsprogram, HTML, analys av webbplatser, produktion av egna hemsidor och webbplatser. Förkunskaper: Betyg i Datorkunskap (DAA1201) För mer information kontakta Thomas Lindbjer.

11 Schemapositioner individuella val Observera att du inte kan söka mer än en förstahandskurs och andrahandskurs i varje valblock pga schemakrockar. Detta gäller valblocken 1, 2 och 3. Valblock 4 innehåller kurser som har något annorlunda schemakombinationer. Väljer du ur valblock 4 måste du därför noga kontrollera att den kurs du vill läsa inte krockar schemamässigt med dina andra val. Block 1 a = måndag c = torsdag Kurskod Kurs poäng Tider EN1202 Engelska B 100 ac EN1203 Engelska C 100 ac HI1201 Historia A 100 ac LAS1201 Latin A 100 ac MA1202 Matematik B 50 ac MA1203 Matematik C 100 ac MA1204 Matematik D 100 ac LPL1208 Pedagogiskt ledarskap 100 ac SV1502 Retorik - konsten att övertyga 100 ac SOMS1206 Socialt behandlingsarbete 100 ac SP1301 Spanska steg ac DTR1210 Webbdesign 100 ac Block 2 d = torsdag Kurskod Kurs poäng tider FE1500 Aktiekunskap 50 d DNS1503 Buggkurs för nybörjare! 50 d DAA1514 Digital bild 50 d KUHI1201 Filmkunskap 50 d MU1204 Gehörs- och musiklära B 50 d SOMS1501 Livskunskap 50 d PS1201 Psykologi A 50 d IDH1510 Styrka för hälsa 50 d SH1505 Trafikkunskap 50 d TURI1205 Turism 50 d

12 Block 3 b = måndag e = fredag Kurskod Kurs poäng Tider IDH1505 Bollen i spel 50 e EN1202 Engelska B 100 be HI1201 Historia A 100 be IDH1202 Idrott och hälsa B 50 b MA1202 Matematik B 50 be MA1205 Matematik E 50 be NK1202 Naturkunskap B 100 be SV1502 Retorik - konsten att övertyga 100 be SH1505 Trafikkunskap 50 e DTR1210 Webbdesign 100 be FR1301 Franska steg be FR1302 Franska steg be FR1303 Franska steg be FR1304 Franska steg be FR1305 Franska steg be IT1301 Italienska steg be IT1302 Italienska steg be IT1303 Italienska steg be KI1301 Kinesiska steg be ML1202 Modersmål A 100 be ML1203 Modersmål B 100 be SP1301 Spanska steg be SP1302 Spanska steg be SP1303 Spanska steg be SP1304 Spanska steg be SP1305 Spanska steg be TY1301 Tyska steg be TY1302 Tyska steg be TY1303 Tyska steg be TY1304 Tyska steg be TY1305 Tyska steg be TNH1201 Teckenspråk för hörande steg be Block 4 för tider, se ovan Kurskod Kurs poäng Tider EN1202 Engelska B 100 de FBL1201 Fotografisk bild A 100 ab MAKU1210 Kost 100 ab MA1202 Matematik B 50 de TKF1501 Modedesign 100 ab MUPR1203/4 Musikproduktion 100 ab SC1201 Basket (enbart elever på idrottsgymnasiet) 100 c+ti fm SC1201 Fotboll (enbart elever på idrottsgymnasiet) 100 c+ti fm SC1202 Specialidrott (enbart elever på idrottsgymnasiet) 100 bd