VÄLKOMMEN TILL 1 MAJ 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL 1 MAJ 2014"

Transkript

1 April 2014 Simrishamns Arbetarekommun Sidan 1 VÄLKOMMEN TILL 1 MAJ 2014 Talare Ingrid Lennerwald regionpolitiker Karl-Erik Olsson oppositionsråd Ulf Bengtsson LO Samling kl 15,30 Hamnplan OBS tiden! Avmarsch kl 16,00 till tonerna av Simrishamns Musikkår VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE Torsdagen den 24 april kl 18,00 OBS tiden! På dagordningen Patrick Leijon från Europa direkt talar om EU Arbetsdag inför 1 maj Simrishamns Arbetarekommun Rörbecksgatan 1, Simrishamn Tel Bankgiro Ordförande Karl-Erik Olsson, , E-post:

2 April 2014 Sidan 2 Valen! Vi är nu inne i supervalåret och först ut är valet till EU Parlamentet den 25 maj. Ett val som vi tillsammans måste jobba hårt med för att se till att vi tar makten även i EUROPA! Europavalet är ju som bekant första steget med att forma våra styrkor inför valet den 14 september. Ett val vinner vi bara TILLSAMMANS. Socialdemokratins styrka har ALLTID varit att vi är ett lag och att vi jobbar tillsammans. Vi, tillsammans med de fackliga organisationerna, ska få de som sympatiserar med vår politik att gå till valurnorna. Inget lag är starkare än vad deras medlemmar är, därför är det av yttersta vikt att NI hjälper till i valen Styrelsen vill GÄRNA se er på våra möten, dela ut flygblad, knacka dörr mm. Vi har under början av året antagit en valstrategi. Strategin ska leda oss i hur vi ska vinna valen Bland annat så har vi enats om att vi ska ta fram ett antal punkter där vi alla tillsammans ska ut och argumentera och övertyga väljarna att det är det röda laget som är det bästa alternativet. Några punkter som vi kommer att gå till val på: Skolan Omsorgen Sjukvården Arbetsmarknaden Samhällsplaneringen/miljön Välkomna att delta i valrörelsen Karl-Erik Olsson / Ordförande Kalendarium 14 april Nämndsträff kl 18,30 24 april Medlemsmöte kl 18,00 OBS tid! 1 maj Samling 15,30 Hamnplan Avmarsch 16,00 3 maj Utbildning / aktiviteter 10,00-16,00 5 maj Nämndsträff kl 18,30 15 maj KF Grupp kl 18,30 9 juni Nämndsträff kl 18,30 26 juni KF grupp kl 18,30

3 April 2014 Simrishamns Arbetarekommun Sidan 3 Vem sitter i majoriteten? Centerpartiet hoppade ju av majoriteten för någon månad sedan. Man gick ut hårt och hade presskonferens om att nu var det slut med samarbetet med moderaterna. Men detta var tydligen mest ett spel för galleriet. För under den här tiden så har man fortfarande suttit i majoritetsgruppmöten i alla nämnder och kommunstyrelsen. Var är hedern för Centerpartiet? Först stor presskonferens om att lämna samarbetet för att sedan sitta kvar i majoritetsgruppen. Så frågan man måste ställa sig var är hedern i Centerpartiet? När kommunfullmäktige sammanträde måndagen den 31 mars 2014 gjorde man allt för att bli eniga i beslutet mellan Moderaterna, Centerpartiet o Österlenpartiet. Detta försök att bli överens blev på bekostnad utav biblioteksfilialerna och personalen på Marint Centrum. När biblioteksfrågan kom upp till behandling på KF så var Socialdemokraterna och Österlenpartiet i Kultur och Fritidsnämnden överens om att man skulle behålla tre filialer och de andra tre skulle vara så kallade bok caféer. Moderaterna och Centerpartiet gick emot detta i nämnden men blev nedröstade och förlorade i en votering. När då ärendet kom upp till kommunfullmäktige så begärde Anders Johnsson (M) kommunstyrelsens ordförande en ajournering. Under denna ajournering så sålde Österlenpartiet bort biblioteksfilialerna mot att moderaterna skulle gå med på att inte ändra Marint Centrums organisation. Man ska då ha detta i tanken att det är just Österlenpartiet som har ordförandeskapet i kultur o fritidsnämnden. Men denna så kallade kohandel gör att nu att det finns bara förlorare i detta beslut. Det blir inga biblioteksfilialer och personalen på Marint Centrum hamnar inte under en och samma organisation. Men det är snart val. Vårt vallöfte blir här att vi kommer att verka för öppnande utav biblioteksfilialer. Vi kommer också att verka för en samordnad organisation i Marint Centrum. Karl-Erik Olsson / Oppositionsråd

4 April 2014 Sidan 4 Barn o utbildningsnämnden / Kommunala skattepengar till Spanien! För tredje gången har nu den borgerliga majoriteten i bun sagt ja till elever som vill genomföra gymnasiestudier i utlandet. Redan från början påtalade vi (S) att i händelse av att man säger ja vid ett tillfälle blir detta prejudicerande, vilket det alltså också blivit. Nu skickas allt fler och fler elever till utlandet med räkningen utställd på kommunens skattebetalare istället för att vi borde värna om kommunens egen gymnasieskola och att vi som bekant behöver göra allt för att behålla våra barn och ungdomar i kommunen. Det ger fel signaler att vi först gör allt för att ha en egen gymnasieskola och sedan å andra sidan samtidigt från borgerligt håll påtalar att det inte blir dyrare att skicka eleverna till utlandet! Just nu handlar det om ca kr som skickas med elever för sina studier utomlands. Orsakerna till att man vill studera utomlands är minst sagt tveksamma. Någon har påtalat att man gillar såväl den spanska kulturen som maten och tycker om det soliga klimatet. Den senaste i raden uppger sig att vara ett stort fan av en spansk fotbollsklubb och därför vill vara nära den och har tänkt sig att själv blir fotbollsproffs. Ja, så kan det gå när man springer på alla bollar utan att veta var/vad målet är! Christer Grankvist 2:e vice ordförande Barn o utbildningsnämnden Myndighetsnämnden / Bokslut 2013 Antal ärenden och antal beslut i bygglovsärenden låg ungefär på samma nivå som förra året. Under 2013 beviljades 404 bygglov, en ökning med fyra procent jämfört med Antal beviljade bygglov för bostäder i flerbostadshus ökade kraftigt till 167 lägenheter(47 lägenheter 2012) Det var framförallt bygglov för tre större flerbostadshus i Joneberg som bidrog till ökningen. Den sittande regeringen har också i dagarna lämnat ett förslag till lagrådet gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Redan från den 2 juli avser regeringen att det ska bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det kommer också att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om allt detta går igenom i riksdagen förväntas ett stort ökat tryck i arbetsbelastningen på bygglovshanterare i landet. Man kan också fundera över om vad detta innebär ur planeringssynpunkt mm. Denna debatt kommer säkert att bli livlig. Birgitta Englander 2:e vice ordförande Myndighetsnämnden

5 April 2014 Sidan 5 Socialnämnden / Personliga assistenter Majoriteten i Simrishamns kommuns Socialnämnd har beslutat att ta fram ett förfrågningsunderlag för att utreda möjligheten att konkurrensutsätta assistansverksamheten i kommunen. Vi Socialdemokrater har en annan åsikt och yrkade därför avslag till förslaget. Majoriteten vill inte finansiera den merkostnad som uppstår då de personliga assistenterna ska ha rätt lön. Detta blir en merkostnad på 3 miljoner kr vilket vi socialdemokrater har föreslagit en finansiering genom att ta från kommunstyrelsens anslag. Majoriteten väljer istället att lägga ut denna verksamhet enligt LOV (lagen om valfrihet). Det är vår övertygelse att kommunens personal utför ett professionellt och kvalitativt arbete vilket vi Socialdemokrater värdesätter. Brukarna är nöjda med den hjälp och stöd de får. Vi Socialdemokrater vill därför att verksamheten ska kvarstå i kommunal regi. Vi kommer att fortsätta kampen att personalen är en resurs och inte en belastning Pia Ingvarsson 2:e vice ordförande Socialnämnden Lördag 3 maj hälsar vi dig varmt välkommen till en utbildningsdag inför valen 2014 Utbildningen äger rum på SAP lokalen kl 10,00-16,00 Under dagen trimmar vi argumenten inför stundande valrörelse. Syftet med utbildningsdagen är att ge dig verktyg att möta väljaren i det politiska samtalet. Program: Argumentationstrimning inför EU valet Utbildning i (S)appen Varför Dörrknackning? Lätt fika Vi delar upp oss i lag där vi gör olika utåtriktade aktiviteter efter egna önskemål Återsamling kl 15,00 med gemensam måltid Anmälan till eller Varmt välkomna / Simrishamns Arbetarekommun

6 April 2014 Sidan 6 Samhällsbyggnadsnämnden / En tro på framtiden Våren och därmed ljusare dygnstimmar är undergörande vilket gör livet lite lättare och gladare för allt levande. Detta upplever inte minst vi i SBN, framtagande av olika planer dyker upp på agendan så som Trädplan, Plan för utsmyckning av det offentliga rummet t.ex. med blommor samt underhåll av kommunens egendom. m.m. Ett som vi tycker är bra då tankar framförts att inköp av metallådor av samma typ som redan finns för utsmyckning med sommarblommor. Dessa större lådor skulle användas under sommartid till lite större träd och sedan fram mot hösten sättas ut och ersätta borttagna träd allt enligt en upprättad trädplan, alltså två planer som sammanfaller det gör att man sparar pengar och samtidigt fortsätter sprida glädje åt oss alla. Det kan tyckas som små åtgärder men för oss socialdemokrater är detta betydelsefullt då vi måste se till helheten och riktar blicken framåt. Förnyelse och upprustning av orter utanför tätorten har tagit sin början vilket känns bra. Borrby busstorg är ett projekt som slutredovisats med ett överskott på tvåhundranittiofem tusen kronor vilket vi tyckte var bra, socialdemokraterna i nämnden yrkade att detta överskott skulle öronmärkas till en toalett på denna plats som vi dessutom anser är nödvändig och tillhör en självklarhet för en knutpunkt för busstrafik med mycket resande. Alla i nämnden var positiva till vårt yrkande, men att anta vårt yrkande rätt upp var svårt för deras självkänsla utan saken skulle utredas trots positiva uttalande. Det är väl så politik fungerar enligt deras förhållningssätt. Nu måste vi s- ledamöter bevaka denna fråga så den inte hamnar längst ned i en låda och glöms bort. Borrbyborna är glada över vårt agerande och förslag vilket känns upplyftande för framtida beslutsfattande. Nästa ort är Hammenhög som fått stå tillbaka en längre tid, upphandlingsunderlag är framtaget och utlämnat så det är till att hoppas att inget problem dyker upp för behovet är lika påfallande i denna by. Kommunens fastigheter samt gator och torg i hela kommunen skriker efter åtgärder då underhållet är starkt eftersatt. Kommunalrådet flaggade för i YA att kommunen gått med ett överskott i kassan, något av detta kunde läggas på dessa åtgärder då tidigare besparingar bidragit till och orsakat mycket av förfallet. Vi i nämnden arbetar vidare på en väg där ekonomi och ansvar för egendom och säkerhet samt trivselfaktor är ledande. Detta är vad vi politiker tror väljarna önskar och kräver av oss som deras representanter. Anders Åkerberg 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämndens Kultur o Fritids / biblioteksfilialer Då var turerna över kring biblioteksfilialerna. Ett mycket otydligt beslut. Som läget är nu skall skolbiblioteken öppnas upp för allmänheten i de skolor som har F-6. Några kostnader är inte presenterade och ingen utredning har gjorts. Vidare så har man beslutat om en huvudman för biblioteken, där KFN skall vara huvudman även för skolbiblioteken medans BUN skall ansvara för skolbibliotekens innehåll. Per Andersson 2:e vice ordförande Kultur o Fritidsnämnden

7 April 2014 Sidan 7 Miljön en nödvändig framtidsfråga. Simrishamns kommun och Österlen har en fantastisk natur, öppna slätter, böljande kulturlandskap, bokskogar, kusten med milslånga sandstränder, havet. Otroligt vackert och värdefullt men lätt förgängligt om vi inte förstår att använda det på ett förnuftigt och hållbart sätt. Det som en gång förstörts kan aldrig återställas till sitt ursprungliga skick. Hur sköter sig Simrishamns kommun? I Miljöaktuellts årliga miljöranking av Sveriges 290 kommuner kom Simrishamn 2013 på 276:e plats. Detta att jämföras med våra grannkommuner. Ystad på 84:e, Kristianstad på 89:e, Sjöbo på 190:e och Tomelilla på 219:e plats. Inget att yvas över. På första plats, främst i landet, rankades Malmö. I miljörankingen riktas kritik mot Simrishamns kommun bl.a. därför att man inte genomför några konsekvensanalyser ur hållbarhetsperspektiv för att utvärdera vilka effekter ett politiskt beslut får för olika grupper i befolkningen. Det kan bl.a. röra sig om kemikaliepåverkan, buller, avgaser m.m. Redan den 28 april 1999, alltså för 15 år sedan, beslutade riksdagen om femton nationella miljökvalitetsmål. Där sades bl.a. att: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljöproblem utanför Sveriges gränser. Vi kan också citera Carl Piper, Vi äger inte vår planet, vi förvaltar den bara åt kommande generationer. Regionalt har Länsstyrelsen tagit fram ett åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen , baserat på riksdagens beslut, för att nå fram till det tillstånd i miljön som enligt beslutet skall nås Simrishamns kommun har valt att prioritera fem av de uppsatta femton målen, nämligen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning, hav i balans och levande kust och skärgård och myllrande våtmarker. Av kommunens miljöbokslut kan vi konstatera att även om ribban lagts pinsamt lågt kommer vi inte att klara ens de fem prioriterade målen. Det finns en föreställning om en motsättning mellan tillväxt och hållbarhet. Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, framstående forskare, chef för Stockholm Resilience Center, ordförande i Global Challenge och ansedd som Sveriges främste på miljö- och hållbarhetsfrågor säger bl.a. : Miljöfrågan handlar inte om att säkra naturen, utan om att skapa en hållbar tillväxt och säkra framtidens välfärd. Vi behöver en ny välfärdsdebatt i Sverige som integrerar dessa frågor med varandra. Näringsliv, politik och samhälle måste samverka mer och föra en dialog om vägarna till nästa välfärdsmål. Hållbarheten är entydigt en förutsättning för tillväxt i framtiden. Nästa generation ekonomer och politiker måste förstå att framtidens jobb inte skapas inom gamla traditionella resursslösande tunga industrier, utan genom cirkulära lösningar och modern, innovativ teknik. Om vi socialdemokrater får förtroendet att leda Simrishamns kommun in i framtiden kommer vi att arbeta för att samtliga miljömål kommer upp på agendan. Tyvärr har så mycket tid redan gått till spillo att det inte finns möjlighet att genomföra alla under en mandatperiod, utan vi får välja de som kan anses viktigast. Det skall finnas en realistisk tidplan för varje mål med mätbara väl definierade delmål. Eric Ericson miljöansvarig

8