EN SVENSK RÖST I VÄRLDEN. Utlandssvenskarna och valet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN SVENSK RÖST I VÄRLDEN. Utlandssvenskarna och valet 2010"

Transkript

1 EN SVENSK RÖST I VÄRLDEN

2 Innehåll Inledning 3 Enkelt och viktigt att rösta från utlandet Föregångslandet Sverige 4 Sveriges självklara Europaparti 5 Samarbete för trygghet Ja till Euron Ett litet land med en stark röst 6 Internationellt ansvarstagande En modern och reformerad utrikesförvaltning Bättre och effektivare bistånd Fri rörlighet en självklarhet 8 Patientrörlighet och sjukvård över gränser Särskild inkomstskatt SINK Pass och viseringar Nya möjligheter för svenska företag och entreprenörer 9 Enklare att starta och driva företag 10 punkter som vi vill arbeta vidare med: 10

3 Inledning Valet i höst handlar om framtiden. Sverige står inför ett vägskäl mellan två mycket olika regeringsalternativ. Vi moderater tror på Sverige och vill göra vårt land bättre. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan göra Sverige till ett föregångsland på flera olika områden. Det handlar om att sätta värde i arbete, utveckla välfärden, bryta utanförskapet, gå före i att möta klimatutmaningen och att ha en självklar roll i Europa och världen. Historiskt sett har Sveriges roll som öppen handelsnation fört många svenskar utomlands och idag lever hundratusentals svenska medborgare utanför landets gränser. Länder som Storbritannien, Norge, Spanien, USA och Thailand lockar många. I en globaliserad värld där gränser allt mer suddas ut är utlandssvenskar en mycket viktig grupp. Både som ambassadörer för Sverige i andra länder, men även genom de kunskaper och erfarenheter som de besitter och som bidrar till att stärka Sverige på olika sätt. Vad som förenar utlandssvenskar i alla delar av världen är viljan att det ska gå bra för Sverige. För många handlar det inte minst om Europasamarbetet och vårt agerande i omvärlden. Inför valet i höst vill vi med denna rapport visa vilka idéer och lösningar som vi tror kan göra Sverige ännu bättre i framtiden. Oavsett om man har valt att bo här eller någon annanstans. Enkelt och viktigt att rösta från utlandet Ibland beskrivs Sverige bäst av dem som längtar hem. Ett land som är bra för barn att växa upp i och ett samhälle som håller ihop. Vi lever i ett rikt land med ett fungerande välfärdssamhälle. Generöst och ansvarstagande. I framkant när det gäller ny teknik och klimatansvar. Sverige är ett fritt och öppet land. Och trots att vi är ett relativt litet land har vi en stor röst i världen. Kort sagt Sverige är ett bra land att tillhöra och att bo i. Vi är övertygade om att svenskar som för tillfället, eller på längre sikt, valt att bosätta sig utomlands fortfarande är måna om att det ska gå bra för Sverige. De flesta har släktingar, familj och vänner kvar i landet. För andra är det viktigt vilka politiker som företräder Sverige i internationella sammanhang. Många tycker dessutom att det är viktigt att rösta ur demokratisk synpunkt. Det är viktigt och enkelt att rösta från utlandet. I tidigare riksdagsval har tyvärr en mycket liten del av utlandssvenskarna utnyttjat sin rösträtt. I valet 2006 röstade mindre än en tredjedel. Under augusti och september kommer alla svenskar båda de som bor och befinner sig tillfälligt utomlands att kunna rösta på 285 olika ställen i världen. Det finns även goda möjligheter att brevrösta eller att förtidsrösta i Sverige. Samtidigt är det viktigt för oss som parti att finnas nära väljarna, var de än finns. Vår ambition är att växa och utöka vår internationella närvaro. Moderaterna har idag aktiva föreningar och nätverk i London, New York, Oslo, Zürich, Paris, Bryssel och Shanghai. Vi kallar dem Moderater i Utlandet. Under valrörelsen spelar våra aktiva i utlandet en viktig roll för att nå ut till väljare med kampanjer och aktiviteter. För att kunna möta väljarna på än fler platser kommer Moderater i Utlandet också att vara aktiva på nätet genom olika sociala medier. Den 6 juni kommer vi att bjuda 3

4 in till firanden av Sveriges Nationaldag i bland annat London, Bryssel och Oslo. Svenskar utomlands är en viktig del av Sverige och därmed en viktig del av moderaternas valrörelse Genom vår rapport till svenskar utomlands vill vi därför berätta om några av våra viktigaste prioriteringar framåt. Föregångslandet Sverige Sverige är på många sätt redan ett fantastiskt land. Men Sverige har också en stor potential att bli bättre på en rad områden. Där vi är framgångsrika kan vi bli ännu lite bättre. Och där vi har problem finns stora utmaningar och möjligheter till förbättring. Vi tror att Sverige kan bli ett föregångsland. Föregångslandet Sverige handlar om framtiden. Vi vill att det ska löna sig att arbeta och vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. Det är det bästa sättet att minska arbetslöshet och bryta utanförskap. Den internationella finanskrisen har inneburit enorma utmaningar för världens länder. Även Sverige har drabbats med varsel och arbetslöshet. Därför är arbetslinjen nu viktigare än någonsin. För att alla ska kunna komma till sin rätt i vårt land måste fler få möjligheten till ett eget arbete. För att Sverige ska kunna utvecklas och bli bättre är det även viktigt att stärka kvaliteten i välfärden. Det betyder till exempel att sjukvården måste hålla högre kvalitet och bli mer tillgänglig, oavsett var i Sverige man bor. En annan viktig del i att stärka välfärden handlar om att skolan och utbildningsväsendet ska hålla världsklass. Vi vill se ett tydligt ökat fokus på kunskap i skolan. Att alla barn och ungdomar ska lämna skolan med fullgoda kunskaper ska vara en självklarhet. För att säkra goda pensioner, bra villkor och en trygg omsorg för våra äldre och pensionärer krävs att vi fortsätter föra en samlad och långsiktig jobbpolitik. Det kräver att vi slår vakt om drivkrafterna som tryggar välfärden. Att Sverige idag tillhör världens främsta IT-nationer har bidragit till svenska företags stora framgångar på världsmarknaden. Genom satsningar på utbildning, forskning och ett bra företagsklimat vill vi utveckla Sveriges och svenskarnas konkurrenskraft ytterligare. I ett föregångsland ska ingen behöva känna sig otrygg. Därför är insatser för ökad trygghet mot våld och brott en av de viktigaste prioriteringarna för oss moderater. Genom EU-samarbetet har vi också stärkt våra möjligheter att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Det internationella samarbetet innebär att vi kan sätta in mer effektiva insatser mot trafficking, organiserade stöldligor och knarksmuggling. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt kan ingen lösa problemen på egen hand ett effektivt gränsöverskridande samarbete är avgörande. I ledningen för alliansregeringen har vi format världens mest ambitiösa klimatpolitik. Nu vill vi gå vidare så att Sverige även i fortsättningen kan vara drivande för globala lösningar och samarbete på klimatområdet. 4

5 I dag har fler människor rösträtt än någonsin. Världen innehåller fler demokratier än för 30 år sedan när det kalla kriget upphörde. EU har blivit större och ger ett avgörande bidrag till frihet, fred och stabilitet i Europa. Men samtidigt finns det nya utmaningar och problem. Människors frihet och grundläggande rättigheter hotas på olika platser i världen. Moderaterna ska alltid stå upp för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och andra grundläggande demokratiska värden. Såväl runtom i världen som i Sverige. Detta är några av de områden som vi vill fortsätta att arbeta med så att Sverige kan bli en bättre plats för alla. Ett föregångsland. Sveriges självklara Europaparti För att nå många av de mål som kan göra Sverige till ett bättre land för alla krävs ett starkt samarbete med andra länder. En av de viktigaste arenorna för internationellt samarbete är Europeiska Unionen. Moderaterna har länge varit Sveriges Europaparti. För oss är det en självklarhet att Sverige tydligt och klart ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet. Mellan den 1 juli till den 31 december 2009 var Sverige ordförande i Europeiska unionens ministerråd. Under moderaternas och de andra allianspartiernas ledning var Sverige en stark aktör både internt inom EU och externt. Det svenska ordförandeskapet hade särskilt fokus på frågor som Östersjön, klimatarbetet och grannskapspolitiken. Vi vill fortsätta att arbeta för ett EU som är öppet, effektivt och dynamiskt. Inom ramarna för det europeiska samarbetet kan vi verka för svenska intressen som ökad frihandel, en effektivare miljöpolitik, mindre byråkrati och samverkan mot grov internationell brottslighet. Genom att arbeta för en fortsatt utvidgning kan vi dessutom bygga vidare på en av EU-samarbetets hittills största framgångar. Detta är också viktigt för att arbetet med mänskliga rättigheter kan fortsätta och utvecklas. Samarbete för trygghet Bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten är en av en de viktigaste uppgifterna för det europeiska samarbetet. Det är mycket positivt med ett allt starkare flöde av människor, varor, kapital och tjänster över gränserna men det underlättar tyvärr också för de personer som vill bedriva kriminella aktiviteter över gränserna. EU ländernas rättsliga myndigheter samarbetar därför för att bekämpa grov, gränsöverskridande och organiserad brottslighet. För att bekämpa den grova organiserade brottsligheten behövs ett kraftfullt och gränsöverskridande rättsligt samarbete. Inom EU finns idag ett välfungerande samarbete att bygga vidare på. Trots att unionen har kommit långt på flera viktiga områden finns det fortfarande brister som kan åtgärdas och områden där vi kan bli effektivare. Kriminalitet ska aldrig tolereras, oavsett var den förekommer. Vi vill arbeta vidare för att ge EU bättre verktyg för att kunna vinna kampen mot kriminalitet och terrorism. 5

6 Ja till Euron Moderaterna är övertygade om att Sverige skulle tjäna på att införa euron såväl politiskt som ekonomiskt. Allt fler länder väljer att gå med i valutaunionen. I dag är 16 av 27 medlemsländer med och ingen tvivlar längre på att Euron är en världsvaluta. Vi har kunnat se att eurosamarbetet fungerar och kan konstatera att samarbetets politiska betydelse vuxit. Eurofrågan har även aktualiserats i samband med den internationella ekonomiska krisen. Vi har kunnat konstatera att Sverige, trots välskötta statsfinanser, är känsligare än större valutaområden som just eurozonen och därför drabbas hårdare av oro på internationella finansmarknader. När gemensamma regler utformas av eurozonens ledare får de samma effekter på oss som på andra medlemmar, men vi saknar formell rätt att påverka hur reglerna utformas. Sverige vill vara en del av Europeiska unionens kärna men står utanför just när frågorna är viktigare än någonsin. Svenskt deltagande i eurosamarbetet är ett svenskt beslut och ska vara det. Vi vill att euron införs i Sverige samtidigt som vi fortfarande respekterar resultatet från folkomröstningen Ett litet land med en stark röst Moderaternas och alliansregeringens utrikespolitik under mandatperioden har präglats av ett intensivt engagemang i de stora globaliseringsfrågorna. Arbetet med att främja demokrati, grundläggande fri- och rättigheter samt hållbar utveckling genomsyrar den svenska utrikespolitiken. Ett starkare skydd för mänskliga rättigheter har stått högt på dagordningen. Sverige har varit en stark röst mot övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Bland annat har vi höjt Europeiska unionens profil ytterligare när det gäller försvaret för yttrandefriheten på Internet. I Norden har säkerhetssamarbetet runt Östersjön förstärkts och initiativ har tagits till en fördjupad säkerhetspolitisk dialog med Norge och Finland bland annat i syfte att uppnå ett närmare försvarssamarbete. Internationellt ansvarstagande Syftet med Sveriges engagemang i internationella fredsfrämjande insatser är att bidra till att upprätthålla internationell fred och säkerhet och därmed underlätta för en rättvis och hållbar global utveckling. Sveriges närvaro i Afghanistan är ett viktigt bidrag till fred och säkerhet för det afghanska folket. Svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser handlar ytterst om att främja vår nationella säkerhet och svenska intressen. I dagens globaliserade värld förblir inte konflikter isolerade i regioner långt borta. Terrordåden i New York, London och Madrid visar tydligt hur konflikter sprider sig och påverkar även oss i Europa. 6

7 En modern och reformerad utrikesförvaltning Ambassaderna och konsulaten hanterar den största delen av den service utrikesförvaltningen ger till svenska medborgare i utlandet. För oss är det viktigt att svenskar utomlands alltid ska få ett bra bemötande och kunna känna trygghet. Våra ambassader och konsulära närvaro ska kännetecknas av öppenhet och god service för svenska medborgare och intressen. Sverige har idag en hög beredskap för att hjälpa svenskar i händelse av kriser eller katastrofer utomlands. Samtidigt har gränsen för var statens ansvar går och vilket ansvar den enskilde har, tidigare varit oklar. För att tydliggöra detta har regeringen föreslagit en ny lag som ålägger staten att genomföra en konsulär katastrofinsats när ett stort antal svenskar drabbas. En utredning har också tillsatts för att titta på hur vi kan åstadkomma en modernare och mer flexibel utrikesförvaltning, som lättare kan fokusera på prioriterade frågor. Den ska ge rekommendationer om kriterier för var i världen Sverige bör finnas närvarande och den ska också titta på hur vi ska modernisera förvaltningen i syfte att möta nya krav som följer av globaliseringen. Utrikesdepartementet ser kontinuerligt över sin utlandsorganisation utifrån förändringar i omvärlden och från ett budgetperspektiv. Detta medför att Sverige ibland öppnar nya eller stänger befintliga ambassader och konsulat. Nya ambassader har tidigare öppnats i Bagdad, Kabul och Khartoum. Under 2010 avser regeringen att öppna 10 nya ambassader, bland annat i Kosovo, Georgien och Bolivia. Sverige har varit även varit mycket aktivt i arbetet med att forma Europeiska unionens nya utrikesförvaltning, EEAS. Bättre och effektivare bistånd När vi moderater tillsammans med de andra partierna i Alliansen vann valet 2006 markerade det början på många stora förändringar i svensk politik. På samma sätt som vi vågade tänka nytt inom den nationella politiken har vi utmanat gamla föreställningar om hur en svensk biståndspolitik måste vara uppbyggd för att bidra till verklig utveckling. Under mandatperioden har svensk biståndspolitik genomgått den största förändringen någonsin sedan verksamheten etablerades på 1950-talet. Vårt engagemang för att förbättra biståndspolitiken bygger på en tro på alla människors rätt till frihet, trygghet och rättvisa och övertygelsen om att utveckling ytterst drivs av människors egen vilja och förmåga. Biståndets uppgift ska vara att bidra till att skapa förutsättningar för människor att lyfta sig ur fattigdom och förtryck. Moderaterna arbetar därför för att biståndets innehåll måste kunna breddas för att på allvar möta fattiga människors behov. Investeringar i svensk läkemedelsforskning, klimatförbättrande åtgärder eller demokratibyggande i vårt närområde får inte uteslutas som möjliga insatser på grund av fyrkantiga regler för vad som får kallas bistånd. Biståndet behöver även klimatsäkras, inte minst då klimatförändringar och miljöproblem i större utsträckning drabbar utvecklingsländerna med deras små resurser. 7

8 Vi har åstadkommit mycket under mandatperioden, men mycket återstår att göra. Därför vill vi nu gå vidare i arbetet för ett bättre och mer effektivt bistånd. Möjligheterna att kunna följa upp vad enskilda insatser faktiskt inneburit och gjort för nytta måste förbättras. Hanteringen av biståndsmedel måste bli än mer ansvarsfull med högre krav på resultatuppföljning, samtidigt som kampen mot korruption i de miljöer där biståndet verkar måste intensifieras. Vidare måste handels-, jordbruks-, försvars-, utrikes- och migrationspolitiken samverka i högre utsträckning. Sverige kommer aldrig att kunna göra allt överallt, men vi ska göra allt vi kan för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Fri rörlighet en självklarhet Svenskarna är ett rörligt och utåtriktat folk. Moderaterna uppmuntrar fri rörlighet. Det handlar om att underlätta för svenskar att kunna bo, studera, arbeta eller tillbringa ålderdomen utomlands. Det handlar även om att tillhandahålla en effektiv och fungerande utrikesförvaltning, bland annat gällande ambassader och hantering av konsulära frågor. Självklart är också bra infrastruktur och fungerande kommunikationsmöjligheter, patientrörlighet och möjlighet att flytta med pension och förmåner viktiga delar i detta. Vårt arbete, framförallt inom EU, syftar till att göra det möjligt för medborgare att enklare kunna röra sig och flytta mellan olika medlemsländer. Vi strävar därför bland annat efter att harmonisera sjukvården inom EU för att det ska bli lättare att kunna nyttja vård i annat EU-land. Även rörligheten för tjänster måste bli bättre. Också på detta område är EU-samarbetet mycket viktigt. Genom det omfattande reformpaket som kallas tjänstedirektivet har den fria rörligheten för tjänster inom EU förbättrats avsevärt. Det har lagt grunden för fler jobb i Sverige och bättre och mer prisvärda tjänster för konsumenterna. Patientrörlighet och sjukvård över gränser Vi har länge arbetat för människors rätt till sjukvård i hela Europa. Det är en rättighet som redan finns idag, men inte alltid tillämpas. Vi anser att det ska vara möjligt att söka vård i ett annat EUland ifall en behandlingsform inte finns i hemlandet, kan tillhandahållas i tid eller om en patient bor på gränsen mellan två länder. Det är viktigt att fri rörlighet över EU:s nationsgränser gäller både för läkare och för patienter i behov av sjukvård. Genom att aktörer som erbjuder sjukvårdstjänster har goda möjligheter att etablera sig och verka över hela EU kan patienterna få bättre tillgång till sjukvård. Stärkt patientrörlighet minskar också nationella köer och tillåter specialisering medlemsstaterna emellan. Dessutom kan ett ökat samarbete skapa arbetstillfällen genom att forskning och utveckling inom sjukvårdsområdet stärker Europas konkurrenskraft. Sverige är en ledande nation inom den medicinska utvecklingen och bör ta tillvara den tillväxtoch exportpotential som sjukvården har. Dessutom kan ett ökat samarbete skapa arbetstillfällen genom att forskning och utveckling inom sjukvårdsområdet stärker Europas konkurrenskraft. Detta innebär dock inte att EU ska ha en gemensam sjukvårdspolitik. Medlemsstaterna ska även fortsatt vara ansvariga för organisering och finansiering av sin hälso- och sjukvård. 8

9 Särskild inkomstskatt SINK Personer som bor utomlands beskattas normalt för sina svenska tjänsteinkomster, till exempel arbetsinkomster, enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Skälet för SINK är att det behövs en enkel beskattningsordning för anställda och pensionärer som bor utomlands för såväl dem själva, som för arbetsgivarna och Skatteverket. Generellt sett leder SINK till ett mer gynnsamt resultat för den enskilde än om han eller hon beskattas enligt inkomstskattelagens regler. I det fall SINK skulle leda till högre beskattning än en beskattning enligt inkomstskattelagen, kan den som bor utomlands i stället välja att få sina tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien får pensionsutbetalningar från Sverige till mottagare med hemvist i Spanien beskattas i båda länderna. Den dubbelbeskattning som därmed kan uppkomma undanröjs genom s.k. omvänd avräkning, dvs. genom att den spanska skatten får avräknas från den svenska skatten. Detta innebär att de svenska pensionärerna i Spanien måste ligga ute med skatten. Vi har full förståelse för de svårigheter som detta medför. En ändring i den nuvarande ordningen kräver att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tas upp till förnyade förhandlingar. Den svenska regeringen har under årens lopp vid flera tillfällen tagit upp frågan med Spanien, men någon lösning på frågan har ännu inte nåtts. Under mandatperioden har regeringen i flera led sänkt inkomstskatten för pensionärer. Pensionärer bosatta i utlandet kan i stället för SINK välja att betala inkomstskatt. Vi har förståelse för att pensionärer som betalar SINK upplever att de inte har fått skattesänkningar i samma utsträckning. Normalt är det dock ändå förmånligare att betala SINK än inkomstskatt. För att omfattas av de inkomstskattesänkningar som alliansregeringen gjort under mandatperioden, måste man välja att få sina tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen. Det innebär att den som bor utomlands, är över 65 år och som väljer att betala inkomstskatt också får det förhöjda grundavdraget. Pass och viseringar De nya biometriska passen är i många avseenden en bra utveckling för att underlätta såväl resandet som de tusentals passkontroller och viseringar som dagligen utförs. Men vi är också medvetna om att detta har medfört ett del problem för de svenskar som är bosatta utomlands. Teknikutvecklingen går emellertid framåt och de nya mobila biometristationerna som har utvecklats är en sådan teknik som i framtiden kommer att underlätta för utlandssvenskar som behöver förnya sina pass. Nya möjligheter för svenska företag och entreprenörer Det svenska välståndet har byggts och bygger fortfarande till mycket stor del på handel och öppenhet mot omvärlden. Därför prioriterar Moderaterna en politik som bygger på fri handel, att ta vara på Sverige intressen internationellt och att frigöra den fulla potentialen på EU:s inre marknad. 9

10 Det handlar om att möta en dynamisk och globaliserad värld i omvandling och ta vara på de möjligheter det ger för ett litet, innovativt och öppet land. Genom fri handel öppnas nya marknader och möjligheter för svenska företag, stora som små. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt och kan bidra till en hållbar utveckling i världen. Vi vill gå vidare med att riva hinder för människors och företags rörlighet. Det är en förutsättning för att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga. Enklare att starta och driva företag För att svenska företag ska kunna växa internationellt och för att Sverige ska vara ett attraktivt land för utländska direktinvesteringar måste företagsklimatet bli ännu bättre. Det har varit en prioriterad fråga för Moderaterna och de andra partierna i Alliansen under mandatperioden. Under mandatperioden har det också blivit enklare och lönsammare att vara företagare i Sverige. Företagens administrativa kostnader, skatter och avgifter har sänkts med nästan 50 miljarder kronor sedan Viktiga steg har tagits för att skapa ett företagsklimat i världsklass, bland annat genom sänkt bolagsskatt, slopad förmögenhetsskatt, förbättrade 3:12-regler och regelförenklingar. För att stärka företagens förmåga att ta tillvara på globaliseringens möjligheter har stödet till exportfrämjande insatser ökat. För att möta svenska företags behov av exportfinansiering har Svensk Exportkredit fått ökade resurser och ramen höjts för Exportkreditnämnden. Viktiga satsningar har också gjorts på forskning, utveckling och innovation och bättre samverkan mellan näringsliv och universitet. Svensk fordonsindustri har fått stöd för omvandling, teknikutveckling och konkurrenskraft. Sverige rankas idag som världens främsta IT-nation och på detta område har vårt land stärkt sin ställning under mandatperioden. Nu vill vi gå vidare. För att ge Sverige ett företagsklimat i världsklass krävs ytterligare åtgärder och satsningar på bland annat energiområdet, IT, infrastruktur och utbildning. Därtill måste vi också bli mycket bättre på att ta vara på den stora kompetens och de erfarenheter som finns hos nya svenskar med utländsk bakgrund. 10 punkter som vi vill arbeta vidare med: Vi vill göra Sverige till ett föregångsland i världen genom att värna arbetslinjen med en samlad politik för fler jobb, stärkt kvalitet i välfärden med rättvisare sjukvård, en skola i världsklass samt trygga villkor och pensioner för våra äldre. Vi vill ta krafttag mot den internationella brottsligheten. Sveriges samarbete i EU och andra internationella sammanhang ska stärkas för att effektivare kunna bekämpa trafficking, droghandel och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Vi vill få på plats globala lösningar för miljö och klimat. Sverige ska driva världens mest ambitiösa klimatpolitik som bygger på effektiv teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg, internationellt samarbete, forskning och kunskap 10

11 Vi vill stärka den fria rörligheten för människor och tjänster, bland annat genom patientrörlighet och sjukvård över gränserna. Vi vill att Sverige ska vara en tydlig röst i världen genom ett starkt engagemang för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill ta ansvar internationellt och upprätthålla fred och säkerhet bland annat genom fredsfrämjande insatser som den i Afghanistan. Vi vill fortsätta att reformera och utveckla svenskt bistånd till att bli mer effektivt och resultatorienterat. Vi vill utveckla en modern och effektiv utrikesförvaltning som präglas av öppenhet och service i bemötandet av svenska medborgare i andra länder. Vi vill göra det enklare för svenska företag att växa både hemma och internationellt genom att riva handelshinder, fortsatta regelförenklingar och förbättrade villkor. Vi vill slå vakt om Sveriges topposition som global IT-nation samt fortsätta arbetet med att göra Sverige till ett attraktivt land för utländska direktinvesteringar.. 11

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014 Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Innehåll Förord 3 Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen 4 Vi tar ansvar för

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

För ett socialdemokratiskt Europa

För ett socialdemokratiskt Europa För ett socialdemokratiskt Europa Foto: Imagine/Peter Berggren Jan Andersson Ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Imagine/Jerry Bergman

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET FRÅN 1982 FRAMTID I FRIHET Moderata Samlingspartiets viktigaste uppgift är att säkra en framtid i frihet för Sverige och dess medborgare. Frihet

Läs mer

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar:

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar: INLEDNING De förestående EU-valen kommer att hållas mellan den och den 5 maj 014 i samtliga medlemsländer i den europeiska unionen. I detta dokument framläggs ett förslag på allmänna politiska principer

Läs mer

NYA MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

NYA MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE NYA MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE REFORMER FÖR JOBB, UTBILDNING, HÅLLBAR UTVECKLING OCH TRYGG VÄLFÄRD 1. INLEDNING Alliansen har sedan 2004 gjort en historisk resa tillsammans. Gemensamt har vi vunnit två val,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa.

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa. Tal 2016-06-19 Statsrådsberedningen Det talade ordet gäller! Tal av statsminister Stefan Löfven i Gullranda om säkerheten i Östersjön och Nordeuropa den 19 juni 2016 Jag vill tacka våra värdar för inbjudan

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik Syftet med detta dokument är att förklara hur Ung Pirat ser på valet och vad förbundet kommer att göra under valrörelsen. Dokumentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ella Bohlin, Toppkandidat Göran Hägglund, Partiledare Vår vision för ett tryggt Europa Vi står för ett tryggt och enat Europa.

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

ehälsotjänster över gränser!

ehälsotjänster över gränser! ehälsotjänster över gränser! nya utmaningar och möjligheter för vården Daniel Forslund Departementssekreterare Enheten för hälso- och sjukvård EU-samarbete kring hälso- och sjukvård? Traditionellt ett

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

EU som global ledare. Europas förenta krafter. 25 maj 2009 www.centerpartiet.se

EU som global ledare. Europas förenta krafter. 25 maj 2009 www.centerpartiet.se EU som global ledare Europas förenta krafter 25 maj 2009 www.centerpartiet.se EU som global ledare Centerpartiet vill: Göra EU till en global ledare som har goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program Internationelltoch säkerhetspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 17 19 april 2015, Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer