ROVDJUR. våra. Samexistens människor, tamdjur och rovdjur i Spanien. Djup oenighet om ny rovdjurspolitik Jägare som är för rovdjur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROVDJUR. våra. Samexistens människor, tamdjur och rovdjur i Spanien. Djup oenighet om ny rovdjurspolitik Jägare som är för rovdjur"

Transkript

1 ROVDJUR våra LEDARE: En rovdjurspolitik som kör över fakta, vetenskap och förespeglat samförstånd Nr 4/2013 Djup oenighet om ny rovdjurspolitik Jägare som är för rovdjur Samexistens människor, tamdjur och rovdjur i Spanien

2 ledare En rovdjurspolitik som kör över vetenskap, fakta och förespeglat samförstånd Sverige ska få en ny rovdjurspolitik. Eller vad det nu är vi får. Vi har definitivt fått förvirring. Vi har fått förakt för fakta och vetenskap. Vi har fått en djupare politisk splittring i rovdjursfrågorna än någonsin tidigare. Allt levererat av en regering som sagt sig eftersträva samförstånd och breda, hållbara lösningar. Det hela är, för att citera miljöpartiets kritik mot hanteringen, möjligen begripligt om syftet är att kunna leverera ytterligare en vargjakt före valet. Annars helt obegripligt. Som ett resultat av det beslut som allianspartierna med stöd av Sverigemokraterna, kommer att driva igenom i riksdagen den 5 december, enligt den kända politiska turordningen när detta skrivs, har Sverige nu två olika besked om vad gynnsam bevarandestatus för de stora rovdjuren i vårt land innebär. De siffror som Naturvårdsverket på regeringens uppdrag rapporterade till EU i somras är genomgående högre än de som riksdagsmajoriteten lägger fast. Rriksdagens målnivåer är dessutom inbördes oförenliga. Enligt riksdagen krävs det minst 500 järvar och 700 lodjur för att stammarna ska vara livskraftiga. Vargstammen kan däremot nå livskraft redan vid 170 djur, trots att den är mer genetiskt isolerad än de andra båda arterna. Får vi be någon av de många politiker som försäkrar att regeringens siffror vilar på gediget vetenskapligt underlag att komma med en biologiskt hållbar förklaring, tack! Vi får vidare ett mål för lodjur som är olagligt. Enligt EU:s art- och habitatdirektiv får inte gynnsam bevarandestatus sättas lägre än stammens faktiska storlek vid landets EU-inträde. Den referensnivå för lodjur riksdagen beslutar om är djur. När Sverige gick med i EU 1995 fanns det enligt Artdatabanken omkring lodjur i landet, men regeringens förslag baseras på en felskrivning i en rapport från Artdatabanken. Där står att lodjursstammen i landet var 700 djur. I själva verket inkluderade siffran inte renskötselområdet, där det fanns relativt gott om lodjur vid den tiden, utan avsåg bara det mellansvenska skogslandskapet. Artdatabanken har påpekat misstaget för riksdagens miljö- och jordbruksutskott, vilket utskottet avfärdat med att äldre uppskattningar av arters populationsstorlek omgärdas av stor osäkerhet. Sveriges riksdag beslutar med den motiveringen 2 att förvaltningen av vår lodjursstam ska baseras på ett korrekturfel. Det finns fler egendomligheter och inkonsekvenser som kunde lyftas fram, men de stora bristerna i den nya rovdjurspolitiken ligger på en betydligt mer fundamental nivå. Vi tvingas till exempel än en gång konstatera att rovdjurspolitiken baseras på en egendomligt vag och närmast fördomsfull problembild. Det talas om att tamdjurshållningen inte får försvåras, att man måste slå vakt om människors möjligheter att leva och verka på landsbygden och att rovdjursstammarna måste glesas ut i rovdjurstäta områden. Inte en enda siffra eller sakuppgift redovisas för att bygga under dessa resonemang, varken i propositionen eller utskottsbetänkandet. Kanske för att såväl fårnäring som fäbodbruk expanderar i varglänen och har gjort så länge. För att de samlade förlusterna på grund av rovdjursrivningar (utanför renskötselområdet) är någon enstaka promille av det totala antalet djur, och därmed inte på något sätt ett hot mot näringarna. Eller för att det inte finns några enkla samband mellan vargstammens täthet och antalet rivna djur. Varför, Lena Ek och Eskil Erlandsson, skulle vi inte känna oss lurade? Varför skulle vår misstro i dag inte vara större än innan vi satte oss i den vargkommitté, som enligt regeringen skulle lägga grunden för en hållbar vargpolitik genom samförstånd mellan näringarna, jägarna och miljöorganisationerna? Om regering och riksdag tar lagstiftningen på allvar och slutar dribbla med vetenskapliga fakta och principer så kommer svaren på frågorna om vad som är gynnsam bevarandestatus för våra stora rovdjur sannolikt att bli politiskt svårhanterliga, inte minst när det gäller varg. Ändå finns det ingen annan grund för en stabil rovdjurspolitik. Den dag miljöorganisationer och naturvänner känner sig säkra på att rovdjurspolitiken utgår från vetenskap och fakta, den dag vi vågar tro att det finns en ärlig politisk vilja att ta ansvar för våra rovdjurs långsiktiga överlevnad den dagen kommer vi också att acceptera en rovdjursförvaltning där jakt och beskattning av populationer är ett medel bland andra att hantera problem och konflikter. Just nu känns den dagen ännu mer avlägsen än tidigare. Roger Olsson Ordförande Foto: Hans Ring Våra Rovdjur ges ut av Svenska Rovdjursföreningen till medlemmar och prenumeranter fyra gånger/år Organisation Svenska Rovdjursföreningen Masthamnen Stockholm E-post: Telefon: Hemsida: Medlemsavgift och prenumeration 325 kr, familjemedlem 40 kr, betalas till bg eller pg För boende utomlands tillkommer 100 kr i porto. Adressändring Redaktör och ansvarig utgivare Tatjana Kontio Svenska Rovdjursföreningen Masthamnen Stockholm , Redaktionsråd Anders Bjärvall Hans Ring Magnus Hagman Mattias Öyen Lise-Lotte Norin Lina Ricklund Medverkan med material i tidningen sker på ideell basis. Våra Rovdjur redigerar materialet i samråd med medverkande och väljer publiceringstillfälle. Välkommen med textoch bildbidrag! Manusstopp Våra Rovdjur nr 1/2014: 16 januari 2014 Upplaga ex Omslagsfoto Hans Ring varg (hägn) våra rovdjur Nr

3 4 plats för både tvåbenta och fyrbenta jägare Fem jägare positiva till rovdjur ger här sin syn 7 Djup oenighet om ny rovdjurspolitik Regeringspartierna och oppositionen i helt motstående läger björnar skjutna i årets licensjakt Sammanställda data från jakten och om de skjutna björnarna 10 Fjällrävsläget: Positiv överraskning Över 40 valpkullar födda denna sommar trots dåligt lämmelår 12 I tätbefolkat land är vargen nära Samexistens mellan människor, hästar och vargar i Spanien 14 Vargen i Spanien tillgång och problem Seminarium i Spanien: Forskare om utbredning, acceptans och turismresurs 15 Ingen rädder för vargen här Effektiv tradition i Spanien med stora tuffa boskapsvaktande hundar 18 Äntligen där står vargen! Efterlängtat vargmöte efter många år med kameran i beredskap 20 Vargläget Vargar i Skandinavien och Finland , sammanställning 21 Uppskattade av vargen Vildsvinet står högt på vargens meny på flera håll i Europa 22 Historiskt avtal för skydd av snöleoparden Tolv länder har beslutat samarbeta för att bevara det sällsynta kattdjuret 24 Älgjakt förvandlades till vargjakt Efter slopad anmälningsplikt till polisen har ett stort antal vargar skjutits enligt Rättsrutan Splittrad och otydlig lagstiftning vad gäller skyddsvärda rovdjur 25 Ungdomar startar Upprop för vargen Ny Roots & Shootsgrupp igång i Sverige efter alla vargskjutningar 26 pilgrimsfalken levde stadsliv Den majestätiska fågeln bjöd på daglig uppvisning i duvjakt från kyrktornet 27 Recension Lärorik barnbok och kortfilm om fjällräven 28 Acceptansen finns! Opinionsundersökning och debatt: Rovdjuren är inte ett stort landsbygdsproblem Föreningen i farten Vinnare i fototävling, auktion, medlemsträffar, seminarium, marknader, minnesord 34 kallelse till Årsmöte 2014 Föreningsnytt: Årsmöte, valberedningen, ny regionansvarig 36 Rovdjurskalender 2014! Årets bästa julklapp med fantastiska rovdjursbilder från fototävlingen allmänt innehåll Svenska Rovdjursföreningen anser att rovdjuren, liksom alla andra arter, har rätt att existera för sin egen skull oavsett om vi människor betraktar dem som skadliga eller nyttiga. Rovdjursföreningen bildades 1997 och är en ideell och politiskt obunden organisation som arbetar för att rovdjuren i vårt land ska garanteras långsiktig överlevnad. Målet med arbetet är att öka människornas förståelse och acceptans för rovdjurens rätt att finnas som en del av vår biologiska mångfald. Det viktigaste instrumentet för att nå målet är att förmedla faktabaserad information om våra rovdjur och deras roll i naturen. Styrelsen Ordförande Roger Olsson tel Robert Franzén tel Vice ordförande Ylva Lindberg tel Ordinarie ledamöter: Mattias Tronje Mats O G Eriksson tel tel Suppleanter: Rolf Johansson tel Asinja Holma tel E-postadresser till samtliga: Kansli m.m. Generalsekreterare Ann Dahlerus Kanslist Annika Lundin Jonsson vardagar Medlemsregister/ Adressändring Ekaterina Valerio Kansli- och kommunikationschef Lena Vängstam Regionsamordning Jonatan Borling Nr våra rovdjur 3

4 fjällrävsläget I Helagsfjällen föddes denna sommar 17 kullar med fjällrävsvalpar. Många valpkullar var dock små och färre valpar överlevde till hösten jämfört med under goda lämmelår. Foto: taigaphoto.se Sommarens fjällrävsvalpar en positiv överraskning 10 Trots ett dåligt lämmelår föddes över 40 fjällrävskullar i de svensk-norska fjällen. Det skedde nästan uteslutande i områden där insatser med bland annat stödutfodring gjorts. Det är dock osäkert hur många av årets valpar som har överlevt. Det svensk-norska samarbetsprojektet Felles Fjellrev genomför insatser för den akut hotade fjällräven. Vi hade inom projektet egentligen inte förväntat oss att fjällrävarna skulle lyckas föda fram valpkullar i någon större omfattning under sommaren Det fanns få synliga tecken på lämlar och andra smågnagare och vi hade räknat med ytterligare ett bottenår i linje med mönstret från tidigare år under 2000-talet. Vi fick uppleva två bra lämmelår , med en topp 2011, som resulterade i förhållandevis många fjällrävskullar, framförallt i Felles Fjellrev-området. År 2012 blev, som väntat, ett mellanår med noll föryngringar. Under vintern och vårvintern 2013 kunde vi visserligen notera att många lyor var aktiva och beboddes av en eller flera fjällrävar sannolikt som ett resultat av de omfattande stödutfodringar som vi kontinuerligt genomför i Felles Fjellrev. Men avsaknaden av lämlar ingav inte något hopp om fjällrävsföryngringar under det här året. Vi kunde i våras ana en viss ökad lämmelaktivitet i söder och väster i vår fjällkedja, men trodde nog inte att det skulle vara tillräckligt för att förmå fjällrävarna att föda fram nya valpkullar. Men uppenbarligen såg fjällrävarna fler positiva tecken, i form av lämlar och andra smågnagare, än vad vi kunde se. (Rävarna tycks kunna tyda kommande förändringar i exempelvis lämmeltillgång bättre än vi människor.) Resultatet av årets inventering blev därför mer positivt än vi hade förväntat oss. De preliminära resultaten av 2013 års inventeringar av fjällräv i Skandinavien redovisas nedan och i diagrammen intill: Helagsfjällen - 17 föryngringar Borgafjäll Sverige - 3 föryngringar Børgefjell Norge - 0 (ingen) Vindelfjällen - 0 (ingen) Norrbotten - 0 (ingen) Varangerhalvøya - 0 (ingen) Dovrefjell - 11 föryngringar Norge övriga - 13 föryngringar våra rovdjur Nr

5 30 Antal föryngringar fjällrävsläget Helagsfjällen Borgafjäll SE Børgefjell NO 90 Antal föryngringar Vindelfjällen Norrbotten Varangerhalvøya Dovrefjell Norge övriga Omr me stödåtg Omr uta stödåtg Diagrammet visar antalet födda valpkullar av fjällräv i Skandinaviens viktiga fjällrävsområden under 14 år. I Helags, Borgafjäll Sverige, Dovrefjell och området Norge övriga görs stödåtgärder för fjällräven. Stödåtgärderna har gjort det möjligt för fjällrävarna att föda fram nya valpkullar, främst under år med dålig tillgång på de för fjällräven livsviktiga lämlarna. Antal födda fjällrävskullar i områden med respektive utan stödåtgärder. Blå kurva visar de sammanräknade valpkullarna i alla områden med stödåtgärder, röd kurva i områden helt utan stödåtgärder. Man kan tydligt se att fjällrävarna under år 2013 har lyckats föda fram nya valpkullar nästan enbart i områden där man genomför kontinuerliga stödåtgärder och i områden där det norska avelsprojektet har satt ut fjällrävar födda på avelsstationen i Dovrefjell. I övriga delar av vår skandinaviska fjällkedja föddes inga fjällrävskullar. I Helagsfjällen och Borgafjäll SE genomförs stödåtgärder genom Felles Fjellrev. I Dovrefjell genomförs stödåtgärder, delvis genom Felles Fjellrev och delvis av andra aktörer. I det område som i digrammet benämns Norge övriga genomförs stödåtgärder, delvis genom Felles Fjellrev och delvis av andra aktörer (bl a utsättningar från det norska avelsprojektet för fjällräv). Osäker valpöverlevnad Men de fjällrävskullar som föddes i år var mestadels relativt små och de preliminära resultaten av de observationer som har gjorts under sensommar och tidig höst pekar mot att valpöverlevnaden ett sådant här dåligt lämmelår har varit ganska dålig. Nu hoppas vi få uppleva ännu en lämmeltopp med fler nya valpkullar under de kommande åren. Man kan spekulera i orsakerna till att fjällrävarna i Felles Fjellrev-området, och i närliggande områden, har lyckats att föda fram nya valpkullar under detta dåliga smågnagarår. Vi tror inom Felles Fjellrev, på goda grunder, att våra stödutfodringar och övriga stödåtgärder har resulterat i starkare och friskare fjällrävar som, trots en förhållandevis dålig lämmeltillgång, därför har lyckats föda fram ett antal nya valpkullar. God tillgång på föda under vinterns flaskhalstillvaro, framförallt i Felles Fjellrevområdet, bör ha gynnat fjällrävarna. Skabbdrabbade rävar botades Under vårvintern 2013 konstaterade vi, genom våra automatkameror vid lyor i Stekenjokkområdet, att ett antal fjällrävar i norra Jämtland och i södra Västerbottens län, områden som i Felles-sammanhang kallas Borgafjäll SE, hade drabbats av rävskabb. I samråd med Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, och Naturvårdsverket beslutade länsstyrelsen i Jämtlands län att genom medicinering försöka rädda drabbade fjällrävar på ett antal lyor inom området Borgafjäll SE. Medicinbehandlat kött lades ut vid lyor med misstänkt smittade fjällrävar vid fyra tillfällen med två veckors mellanrum. Behandlingen tycks ha gett önskad effekt och nyare bilder från automatkamerorna visar fjällrävar som ser friska ut. Text och foto: Mats Ericson Projektledare Felles Fjellrev Felles fjellrev Projekt Felles Fjellrev omfattar fjällområdena i Nord- och Sør-Trøndelag på den norska sidan och Jämtlands län i Sverige. Ett av de viktigaste målen för Felles Fjellrev är att förbättra utbytet av fjällrävar mellan kärnbestånden i Børgefjell/ Borgafjäll, Sylane/Helags och Dovrefjell. Detta görs genom bland annat åtgärder i mellanliggande fjällområden, vilka kan fungera som spridningskorridorer som knyter ihop de tre kärnbestånden. Om åtgärderna övervakning, stödutfodring och jakt på rödräv fungerar så som är tänkt, kommer vi att få en mer sammanhängande population av fjällräv i denna del av vår gemensamma fjällvärld. Felles Fjellrev är delfinansierat av Inter- Reg/EU genom Nordens Gröna Bälte. Miljødirektoratet i Norge och Länsstyrelsen i Jämtlands län i Sverige är projektägare. Norskt institutt for naturforskning (NINA) och Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet deltar i projektets fältaktiviteter tillsammans med personal från Statens naturoppsyn och Länsstyrelsen. Nr våra rovdjur 11

6 Spanien Iberisk varg är något mindre än skandinavisk varg. Foto: F. Lema, F. Santiago & A. Rivadulla Frigående hästar i bergstrakterna jagas I tätbefolkat Den iberiska vargen sprider sig åter i Spanien, där den bildar Västeuropas största vargpopulation. Över vargar lever i ett starkt människodominerat landskap med gott om tamdjur och ont om bytesdjur. Vargforskaren José Vicente López-Bao berättar för Våra Rovdjur om hur ett speciellt rovdjur-bytesförhållande mellan varg och frigående hästar påverkar samexistensen med människan. 12 José Vicente López-Bao. Spanien är något större än Sverige och hyser tillsammans med Portugal mellan och vargar. De är av en underart kallad iberisk varg som endast finns på den Iberiska halvön, det vill säga i Spanien och Portugal. Spanien är ett tätbefolkat land där det lever fem gånger fler människor än i Sverige. På Iberiska halvön finns den största vargpopulationen i västra Europa och ungefär en femtedel av Europas alla vargar, uppskattade till runt individer, säger José Vicente López-Bao som är forskare vid Grimsö forskningsstation och som har jobbat med de spanska vargarna under de senaste tio åren. Här finns vargar som lever i starkt människodominerade landskap, ibland med fler än 150 invånare per kvadratkilometer och där det kan vara väldigt ont om vilda bytesdjur. Historiskt var vargen rikligt utbredd i landskapet som människor har format av jordbruk och boskapsdrift. Som exempel jagades mellan 1855 och 1859 mellan och vargar varje år i Spanien. Efter långvarig förföljelse var arten nere på sin lägsta nivå på 1970-talet. De överlevande vargarna fanns i nordvästra delen av landet. Sedan vargen återhämtat sig har den spridit sig söderut och västerut. I dag finns vargar som etablerar revir och föder valpar så nära som fem mil från huvudstaden Madrid, berättar José Vicente López-Bao. Det finns i dag, förutom populationen på nordvästra Iberiska halvön, en liten och isolerad vargpopulation i södra Spanien, i Sierra Morena. Den uppskattas till färre än 50 individer och är akut hotad. Bara en födsel av valpar där kunde konstateras Den senaste övergripande statusrapporten över den iberiska vargens totala population sammanställdes för tio år sedan. Nu pågår en ny landsomfattande inventering. José Vicente López-Baos forskning är fokuserad på ekologi, bevarande och förvaltning av stora rovdjur i människodominerade landskap. Vargen på Iberiska halvön är en mycket bra modellart för att studera hur stora rovdjur klarar att leva i människodominerade miljöer. Att förstå mekanismerna bakom att vargar kan överleva här och den historiska samexistensen med människan, är nyckelelement för artbevarande i människodominerade landskap. Denna forskning är betydelsefull, då vargar naturligt börjar återkolonisera sina forna levnadsområden och potentialen för konflikter med våra rovdjur Nr

7 Spanien av vargen där det är ont om vilda bytesdjur. Foto: V. Sazatornil Källa karta: Nordisk skolatlas 1954 land är vargen nära människan är hög, förklarar José Vicente López-Bao. Han redogör för ett egenartat exempel inom ett område där det finns vargar, frigående hästar och ont om vilda bytesdjur: I nordvästra Spanien finns förmodligen en av de mest intressanta varg bytesdjurrelationerna i Europa; förhållandet mellan vargar och bergsponnyer. Bergsponny är en gammal hästras som bönder har gående på kommunal mark i små hjordar och där de reproducerar sig fritt. Denna traditionella extensiva boskapsdrift är starkt kopplad till den traditionella lokala kulturen, som ett sätt att använda hedar med lågkvalitativ vegetation. Förr var ponnyn ett värdefullt djur, men nuförtiden har den knappast någon betydelse för de lokala böndernas ekonomi. Emellertid spelar ponnyer en viktig ekologisk och socioekonomisk roll i bevarandet av dessa hedlandskap, som är upptagna i habitatdirektivet. Det medför åtgärder som skydd mot bränder, bete av marken och upprätthållande av en lokal vargpopulation uppskattad till fler än 250 individer i ett område med låg tillgång på vilda bytesdjur. Vargarna tycks jaga ponnyer där de finns och de tycks utgöra den viktigaste födoresursen, då åtminstone hälften av de vargfekalier som insamlats i elva vargflockars revir innehållit rester från ponnyer. Värt att nämna är att under de sista fyra årtiondena har mer än 98 procent av vargens diet bestått av domesticerade djur. Det intressanta med denna predator bytesdjurrelation, menar José Vicente López- Bao, är hur den påverkar samexistensen med människan. Vargens predation på ponnyer hotar inte bondens ekonomi och tycks tolereras mer än angrepp på mer värdefulla boskapsdjur. Faktum är att kampanjer där lantbrukare kräver vargkontroll är mindre vanliga än man kunde förvänta sig med tanke på både vargflockarnas utbredning med 2,25 flockar per km 2, den stora förekomsten av boskap och lilla förekomsten av vilda bytesdjur. Tillsammans kunde dessa faktorer vara grund för en kraftigare konflikt mellan varg och människa. Naturligtvis finns det många uppfattningar om vargen i Spanien, några hatar den på grund av predation på boskap och vilda hjortdjur, andra hyser respekt och beundran och andra visar rädsla. Men exemplet med vargarna på Iberiska halvön illustrerar att stora rovdjur såsom vargar kan bli en del av den normala faunan i människodominerade landskap, förutsatt att tolerans och acceptans i någon mån finns, säger José Vicente López-Bao. Jonatan Borling Fakta Den iberiska vargen (Canis lupus signatus) är något mindre än den skandinaviska. Som vuxna väger honorna 31,5 36 kg och hannarna kg. Den iberiska vargen är mörkt brun på sommaren och grå på vintern. Olika förvaltningssätt tillämpas på samma vargpopulation i olika områden. Kantabrien: jaktkvot och kontroll, Asturien: speciell skyddsstatus, populationskontroll, Galicien: bara tillåtet att ta bort individer i områden med hög konflikt och huvudsakligen för boskapsägare, ingen jaktkvot, Kastilien- Leon: jaktkvot och populationskontroll, Portugal: helt fredad Människor och vargar/ Spanien och Sverige: Spanien Yta: km 2 Befolkning: 47,4 miljoner Befolkningstäthet: 93,7 invånare per km 2 Antal vargar: Sverige Yta: km 2 Befolkning: 9,1 miljoner Befolkningstäthet: 20,3 invånare per km 2 Antal vargar: 380 Nr våra rovdjur 13

8 ekologi Uppskattade av vargen I många områden i Europa står vildsvin högt på vargens meny. I de svenska vargarnas jaktmarker finns gott om älg som därför är huvudbytet. När vargens och vildsvinets utbredningsområden möts, är det kanske bara en tidsfråga innan även vargarna i Sverige lär sig tackla risken med att jaga detta farliga men feta byte. svenska media får man ibland höra att vargen undviker att ta vildsvin. Bland andra I påstår vargforskaren Olof Liberg att vargen inte kan vara till någon hjälp när det gäller en växande vildsvinspopulation i en kommentar i SR P4. Påståenden av detta slag om varg och vildsvin kan ifrågasättas, på sakliga grunder. Efter återkomsten till Sverige har vargen funnits en mycket kort tid i Kronobergs län där det finns gott om vildsvin. Där vargen funnits längre har det hela tiden funnits gott om älg men inga vildsvin. Tittar man i Sveriges omgivningar ser det helt annorlunda ut. I östra Baltikum och Centraleuropa finns sparsamt med älg men gott om vildsvin. Där jagar vargen mycket vildsvin. I Tyskland ser jägare allt oftare varg jaga vildsvin och hur vargen lyckas fånga kultingar. Man har observerat hur vargflocken arbetar med att skilja ungar och suggor åt. Några medlemmar av vargflocken uppehåller suggorna, som är farliga för vargarna, medan andra flockmedlemmar försöker fånga åtminstone en kulting. Det är en jaktteknik som kräver en stor vargflock och som tar tid för vargarna att lära sig. Men strategisk jaktteknik ligger i vargens natur. Forskningsrapporter visar vargars val av vildsvin Det finns flera vetenskapliga studier som visar att vargen kan lära sig jaga vildsvin och att det kan ske i stor omfattning. Vargen kan begränsa vildsvinsstammen. En studie i Lettland visar att 25 procent av vikten på vargens byte totalt, utgjordes vildsvin. Man hade analyserat innehållet i magarna på 165 vargar som skjutits under tre års tid. Mestadels åt vargarna dock hjort (65 procent). I Estland genomfördes två undersökningar i ett naturreservat. Vargarnas föda utgjordes till 37 procent av vildsvin, 31 procent älg och 12 procent rådjur. Just i reservatet fanns mer vildsvin än andra bytesdjur, men så var inte fallet i övriga Estland. Vildsvinskött innehåller mycket fett och forskarna tror att det är därför vargarna gillar det. Det har ett högt energivärde. Även i Ungern är vildsvin vargens huvudsakliga byte 36 procent. Vildsvin förekommer där tätast av alla bytesdjur. Näst vanligaste bytet var hjort 33 procent. En undersökning i Polen visade på 63 procent hjort, 28 procent vildsvin och fyra procent rådjur i vargarnas diet. I nordvästra Italien består, enligt en studie, vargens huvudsakliga föda av vildsvin, som utgör två tredjedelar av dieten. Många vargar i Europa föredrar alltså vildsvin. Således finns goda chanser att även Sveriges vargar upptäcker det feta bytet och lär sig jaga vildsvin alltmer effektivt med tiden. Därmed kan de också påverka vildsvinsstammens storlek och tillväxttakt. Den är i dag extremt hög i Sverige just genom att vildsvinen hittills, där de brett ut sig i landet, saknat naturliga fiender. Men vildsvinens naturliga fiende är just varg! Holger & Wiltrud Daniels Läs mer: Prey Selection by an Apex Predator: The Importance of Sampling Uncertanity, PLOS ONE 2012; Diet of wolves Canis lupus returning to Hungary, Acta Theriologica 2012; Food habits of the wolf Canis lupus in Latvia based on stomach analyses, Estonian Journal of Ecology 2009; Kill Rates and Predation by Wolves on Ungulate Populations in Bialowieza Primeval Forest, Ecology 2002; Winter Diet and Movements of Wolf (Canis Lupus) in Alampedja Nature Reserve, Estonia, Acta Zoologica Lituanica 2003; Winter diets of wolf Canis lupus and lynx Lynx lynx in Estonia and Latvia, Acta Theriologica För att jaga ett tufft byte som vildsvin har vargarna i Tyskland en strategi att skilja suggan från ungarna. På bilden en vildsvinssugga i Sörmland som ordnar med sitt bo. Foto: Hans Ring insproblemen i Sverige Jordbruksverket bjöd i november in myndigheter och intresseorganisationer till ett seminarium på Landsbygdsdepartementet för att diskutera vildsvinsproblemet i Sverige. Vildsvinsstammen orsakar skador för miljontals kronor varje år, enligt verket. Regeringen har redan beslutat om flera åtgärder för att minska vildsvinsstammen och komma tillrätta med vildsvinsproblematiken, men mer behöver göras, enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Tatjana Kontio Nr våra rovdjur 21 Foto: Hans Ring

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Fjällräven i Skandinavien igår, idag och i morgon.

Fjällräven i Skandinavien igår, idag och i morgon. Fjällräven i Skandinavien igår, idag och i morgon. Fjällrävens biologi Fjällräven är en liten räv som finns i arktiska och subarktiska områden runt norra halvklotet i Sibirien, Nordamerika, Grönland, Svalbard

Läs mer

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE På basen av ett klagomål som kommissionen nyligen har mottagit skulle vi vilja begära tilläggsuppgifter om vargpolitiken och licensjakten av vargar som nyligen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Kommittédirektiv Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling Dir. 2010:65 Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, mot bakgrund av riksdagens beslut

Läs mer

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM 2008-12-11 Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir I en hemställan daterad den 30 oktober 2008 ansöker Svenska Jägareförbundet (SJF) om

Läs mer

Genetisk förstärkning av vargstammen

Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen ett pussel för en livskraftig vargstam VARGEN ÄR EN NATURLIG del av den svenska faunan precis som älg, kungsörn och räv. Men vargen

Läs mer

Licensjakt efter varg 2017

Licensjakt efter varg 2017 PM 1 (6) NATURVÅRDSENHETEN Viltvård Tobias Hjortstråle Telefon 010-22 49 277 tobias.hjortstrale@lansstyrelsen.se Licensjakt efter varg 2017 Länsstyrelsens samlade bedömning är att inte ta ett beslut om

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/05

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/05 Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/05 Version 1.1 2 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4 2. Metoder...4 2.1. Organisation...5 2.2. Rovdjursforum...5 3. Resultat...5 4.

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:755. En hållbar rovdjurspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:755. En hållbar rovdjurspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:755 av Jens Holm m.fl. (V) En hållbar rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att licensjakt

Läs mer

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08 Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08 Nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. Version 1.1 2 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4

Läs mer

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringsbeslut I:1 2015-04-01 M2015/1573/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203B:1-7. Helsinki 1.9.20054 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä och Harri Hiltunen De stora rovdjurens antal i Finland i slutet av år

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013 Nationell sammanställning av länsstyrelsernas inventeringar Anna Danell RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2013-4 Version 1.0 Utgivningsdatum 2013-12-19

Läs mer

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Mia Bisther, rovdjurshandläggare och spårare Lisa Karnfält, handläggare

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2002

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2002 1 Riistantutkimuksen tiedote 190B:1-7. Helsinki 20.9.3 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2 Ilpo Kojola Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattade de stora rovdjurens minimiantal i slutet

Läs mer

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Bakgrund till rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län Denna policy ska ses som ett stöd för föreningens medlemmar vid arbete med

Läs mer

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2011

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2011 Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2011 Nationell sammanställning av länsstyrelsernas inventeringar INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2011-8 Versioner av Resultat från inventeringar av

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06 Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06 Version 1.1 2 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4 2. Metoder...4 2.1. Organisation...4 2.2. Rovdjursforum...5 3. Resultat...5 4.

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010 Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010 Nationell sammanställning av länsstyrelsens inventeringar INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2011-6 Versioner av Resultat från inventeringar av

Läs mer

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009 Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009 Nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventering av järv INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2010-1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012 Nationell sammanställning av länsstyrelsernas inventeringar Anna Danell RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2012-8 Version 1.0 Utgivningsdatum 2013-01-24

Läs mer

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Presentation av Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Om rovdjursutredningen Regeringen beslutade den 10 juni 2010 om direktiv för utredningen Lars-Erik Liljelund är särskild

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 40 29 januari 2016 Stor, stark sid 1/5 Foto: Magnus rydholm Jägareförbundet positivt till fjälljaktsförslag Svenska Jägareförbundet är positivt till det förslag som regeringen skickat ut

Läs mer

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för lodjur

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för lodjur Remissversion 31 augusti 2008 Svenska Jägareförbundets handlingsplan för lodjur Giltighetstid Planen skall revideras senast under 2011. SAMMANFATTNING Lodjuret är en del av den svenska faunan. Genom en

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRFs rovdjurspolicy Antagen av LRFs styrelse 2013-03-19 2(5) Sammanfattning Rovdjursförvaltningen måste vara långsiktig, förutsägbar och rimlig för den enskilda. Rovdjurstrycket

Läs mer

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2012

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2012 Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2012 Nationell sammanställning av länsstyrelsernas inventeringar INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2012-7 Versioner av Resultat från inventeringar av

Läs mer

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/07

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/07 Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/07 2 Version 2.0 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4 2. Metoder...4 2.1. Organisation... 5 3. Resultat...5 4. Hur många lodjur finns

Läs mer

Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län Rovdjursförvaltning Rovdjursförvaltningen är ordnad i flera lager, som en

Läs mer

Stora rovdjur i Örebro län

Stora rovdjur i Örebro län Stora rovdjur i Örebro län Foto: lodjur: Glenn Mattsing, björn: Conny Lundström, varg och kungsörn: Roine Magnusson Publ.nr 2006:45 Riksdagen har bestämt att de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 5 /2012 Törstig varg. Foto: Martin Fransson Kontakter Spårare och besiktningmän Jimmy Carlsson B,S 070-513

Läs mer

Vilken inverkan har vargen på älgstammen?

Vilken inverkan har vargen på älgstammen? Vilken inverkan har vargen på älgstammen? Håkan Sand, Olof Liberg, Per Ahlqvist och Peter Wabakken V argens återkomst skapar oro i många läger, inte minst bland de jägare som jagar på marker där vargen

Läs mer

Vargangrepp på tamdjur och hundar. I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg

Vargangrepp på tamdjur och hundar. I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg Vargangrepp på tamdjur och hundar I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg Vargangrepp på tamdjur och hundar 1 2 Vargangrepp på tamdjur och

Läs mer

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna?

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna? 1 ( 7) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bygdegården, Delsbo Antal besökare: ca 60 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och synpunkter

Läs mer

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

Rovdjursskador inom fäbodbruket; En sammanställning över nuvarande kunskaper:

Rovdjursskador inom fäbodbruket; En sammanställning över nuvarande kunskaper: Rovdjursskador inom fäbodbruket; En sammanställning över nuvarande kunskaper: Svenska Rovdjursföreningen, AEm mars 06 Källor: Viltskadecenters årsrapport 2001/02; Viltskadestatistik från länsstyrelsen

Läs mer

Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige

Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige Miljöminister Andreas Carlgen Miljödepartementet 10333 STOCKHOLM Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige Svenska Jägareförbundet

Läs mer

Informationsmöte om vargflytt. Frågor till Föreläsarna (Länsstyrelsen och Jägareförbundet) FRÅGOR & SYNPUNKTER BERGSJÖ 11-03-23. Natur och Viltenheten

Informationsmöte om vargflytt. Frågor till Föreläsarna (Länsstyrelsen och Jägareförbundet) FRÅGOR & SYNPUNKTER BERGSJÖ 11-03-23. Natur och Viltenheten 1 ( 10) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bergsjögården, Bergsjö Antal besökare: ca 54 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg

Nationell förvaltningsplan för varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 December 2014 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/2012 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

Läs mer

Hur ska brunbjörn, järv, lodjur och varg förvaltas?

Hur ska brunbjörn, järv, lodjur och varg förvaltas? Hur ska brunbjörn, järv, lodjur och varg förvaltas? Optimala storleken på rovdjursstammar i Sverige ur ett naturvårdsperspektiv Charlotta Öhnfeldt Independent Project in Biology Självständigt arbete i

Läs mer

BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN

BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN Rovdjur i Norrbotten BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN FOTOGRAFER sid 4-5 Magnus Elander sid 6-7 Magnus Elander sid 8-9 Magnus Elander sid 10 Peter Rosén sid 11 Magnus Elander sid 12-13 Staffan Widstrand sid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 1/5 Verksamhetsberättelse 2008 Medlemmar Vid årets slut var medlemsantalet i föreningen 3 524. Styrelsearbetet Styrelsen bestod fram till årsmötet av Mats Hansson (ordförande), Ulf Stridsberg (vice ordförande),

Läs mer

Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning

Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning RAPPORT 2014:1 Camilla Sandström¹, Göran Ericsson², Sabrina Dressel², Max Eriksson¹ & Emma Kvastegård² ¹ Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt Sida YTTRANDE 1(2) Datum 2010-11-02 218-4997-2010 Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Naturvårdsverket Viltenheten 104 28 Stockholm Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008 Foto: Måns Hjernquist 2 Innehåll 1. INLEDNING...4 2. METOD...4 2.1. ORGANISATION...4 3. RESULTAT...5 Versioner Rapporten är skriven av Viltskadecenter

Läs mer

Felles Fjellrev II / Projektbeskrivning. Bilaga till Interreg-ansökan Felles Fjellrev II

Felles Fjellrev II / Projektbeskrivning. Bilaga till Interreg-ansökan Felles Fjellrev II Felles Fjellrev II / Projektbeskrivning Bilaga till Interreg-ansökan Felles Fjellrev II 2 Sammanfattning av projektbeskrivningen Felles Fjellrev II nya mål och flera partners i en fortsättning på ett framgångsrikt

Läs mer

Varg. Canis lupus lupus. Kännetecken. Däggdjur

Varg. Canis lupus lupus. Kännetecken. Däggdjur Canis lupus lupus Varg Däggdjur NE NA LC DD NT VU Sårbar (VU) D1 EN CR RE Klass: Mammalia (däggdjur), Ordning: Carnivora (rovdjur), Familj: Canidae (hunddjur), Släkte: Canis, Underart: Canis lupus lupus

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016 EXAMENSARBETE Kontrollen av vargstammen Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg Louise Wennerstrand 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S)

YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S) 1 2009 05 YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S) Inledning Vi har av Kommunstyrelsen i Nordanstig ombetts att lämna synpunkter/remissyttrande över en till Fullmäktige ställd motion av Sven Erik

Läs mer

EUROPEISKA UNION Europeiska regionala utvecklingsfonden. Felles Fjellrev. Vedlegg 1: Projektbeskrivning

EUROPEISKA UNION Europeiska regionala utvecklingsfonden. Felles Fjellrev. Vedlegg 1: Projektbeskrivning EUROPEISKA UNION Europeiska regionala utvecklingsfonden Felles Fjellrev Vedlegg 1: Projektbeskrivning Projekt Felles Fjellrev omfattar geografiskt fjällområden och fjällnära områden i Nordoch Sør- Trøndelag

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 1 (7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 Inventeringen av stora rovdjur pågår för fullt i Värmland för tillfället.

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg. Förvaltningsperioden

Nationell förvaltningsplan för varg. Förvaltningsperioden Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 3 Naturvårdsverket Tel: 010-698 10 00 Fax: 010-698 10 99 E-post: registrator@naturvardsverket.se Postadress: Naturvårdsverket, 106 48

Läs mer

Naturskyddsföreningens svar på remiss gällande förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen

Naturskyddsföreningens svar på remiss gällande förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen Stockholm 6 maj 2013 Ert dnr: 2010-1195 (Sametinget), NV-06083-12 (Naturvårdsverket) Till: Landsbygdsdepartementet att: Göran Ternbo 103 33 Stockholm Vårt dnr: 2013/003 Naturskyddsföreningens svar på remiss

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-11-28 Ärendenr: NV-06674-13 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism?

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? 1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? Svenska Jägareförbundet har inga invändningar mot rovdjursturism i sig så länge den inte utformas på ett sätt som menligt påverkar andra aktörers möjlighet att bedriva

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14 Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se Öster Malma 2011-09-14 Remissvar angående listning av olägenheter som motiverar skyddsjakt Svenska Jägareförbundet, nedan kallat

Läs mer

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration Ett vildare Europa Text: Kicki Lind Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe 36 Inspiration GNM_No11_Wonders.indd 36 2013-08-08 22:45 Genom att kombinera naturskydd med ekonomisk

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:191

Regeringens proposition 2012/13:191 Regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Prop. 2012/13:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Ek (Miljödepartementet)

Läs mer

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012.

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012. YTTRANDE 2012-07-05 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM c/o Redovisningshuset Sundsesplanaden 2 registrator@environment.ministry.se S-824 30 HUDIKSVALL magnus.bergström@environment.ministry.se

Läs mer

Information om nya älgjaktsförslaget och varg

Information om nya älgjaktsförslaget och varg Information om nya älgjaktsförslaget och varg Sv. Jägarförbundet genomför ett antal presentationer av förslaget om nya älgjaktsregler samt aktuella vargfrågor. I vårt område har information genomförts

Läs mer

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen 1(5) FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen Målsättning Syftet med detta faktablad är att ge en översikt av den genetiska provtagningen som tillämpas vid rovdjursinventeringen i Sverige

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter järv i Tuorpons sameby

Ansökan om skyddsjakt efter järv i Tuorpons sameby 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Robert Franzén Telefon: 08-698 13 67 robert.franzen@naturvardsverket.se BESLUT 2005-05-23 Dnr 411-3032-05 Nf Tuorpons sameby Nils Petter Pavval Tårrajaur 1075

Läs mer

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg 1(3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-08-23 Ärendenr: NV-06389-13 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg Utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Rovdjursföreningen 2010

Verksamhetsberättelse för Svenska Rovdjursföreningen 2010 1/8 Verksamhetsberättelse för Svenska Rovdjursföreningen 2010 Antagen av styrelsen 2011-03-13 Medlemmar Vid utgången av 2010 hade föreningen 4 386 medlemmar, varav 1 183 familjemedlemmar. Motsvarande siffror

Läs mer

SKRIVELSE Ärendenr: NV

SKRIVELSE Ärendenr: NV 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2013-01-10 Ärendenr: NV-05519-12 Regeringskansliet Miljödepartementet Registrator 103 33 Stockholm miljodepartementet.registrator

Läs mer

Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Förvaltning av älg - generella förutsättningar. Predationsmönster hos varg och björn

Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Förvaltning av älg - generella förutsättningar. Predationsmönster hos varg och björn 2015-09-30 Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur Håkan Sand Grimsö forskningsstation Sveriges lantbruksuniversitet Disposition Förvaltning av älg - generella förutsättningar Predationsmönster

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD BJÖRN INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK BJÖRN: Övervakningen i Skandinavien Detta faktablad BJÖRN: Övervakningen i Skandinavien inom Nasjonalt overvåkningsprogram

Läs mer

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Varg. Varg

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Varg. Varg April 2016 NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Varg Varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 Justerad version januari 2016 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Olika former av naturskydd i miljöbalken Riksintressen & hushållningsregler MB 3 & 4:e kap. Områdesskydd MB 7 kap. Artskydd MB 8 kap. Artskyddsförordningen 2 Svenska

Läs mer

Järven i skogslandet en pilotstudie Årsrapport 2013

Järven i skogslandet en pilotstudie Årsrapport 2013 Järven i skogslandet en pilotstudie Årsrapport 2013 Malin Aronsson Jens Persson Kent Sköld Järv i skogslandet en pilotstudie Årsrapport 2013 MalinAronsson GrimsöForskningsstation,InstitutionenförEkologi

Läs mer

Platser för rovdjursturism?

Platser för rovdjursturism? Institutionen för samhällsvetenskap Avdelningen för geografi och turism Marcus Ednarsson Platser för rovdjursturism? Vargar, människor och utveckling i Norra Värmland Karlstad University Studies 2005:16

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för lodjur

Nationell förvaltningsplan för lodjur Nationell förvaltningsplan för lodjur Förvaltningsperioden 2014 2019 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB, Box 110

Läs mer

Remissvar förslag till nationell förvaltningsplan för varg (Nv )

Remissvar förslag till nationell förvaltningsplan för varg (Nv ) 1/6 Naturvårdsverket Ruona Burman 106 48 Stockholm E-post: registrator@naturvardsverket.se vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se Stockholm 10 maj 2012 Remissvar förslag till nationell förvaltningsplan

Läs mer

Svåra ord. Rekreation: Miljöbyte. Etiska: Moraliska. Estetisk: Läran om förnimmandet av det sköna. Förnimma: Märka, känna, begripa

Svåra ord. Rekreation: Miljöbyte. Etiska: Moraliska. Estetisk: Läran om förnimmandet av det sköna. Förnimma: Märka, känna, begripa Biologisk mångfald Svåra ord Rekreation: Miljöbyte Etiska: Moraliska Estetisk: Läran om förnimmandet av det sköna Förnimma: Märka, känna, begripa Varför är biologisk mångfald så viktigt? Biologisk mångfald

Läs mer

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011 Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2011-11

Läs mer

Traditionell kunskap

Traditionell kunskap Traditionell kunskap Ur konventionen om biologiskt mångfald, art 8j Varje avtalspart ska så långt det är möjligt och lämpligt: med förbehåll för sin nationella lagstiftning respektera, bevara och uppehålla

Läs mer

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Järv. Järv

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Järv. Järv April 2016 NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Järv Järv Nationell förvaltningsplan för järv Förvaltningsperioden 2014 2019 Justerad version januari 2016 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Motion med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik

Motion med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Sverige, 2013-10-14 Bästa politiker! Vi tackar för er motion som alternativ till regeringens prop. 2012/13:191. Nedan mellan varje punkt tillför vi våra synpunkter vilka är grundade på kunskap utifrån

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens mellan människa och varg

Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens mellan människa och varg 2013-08-30 1(13) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 054-197074 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se linnea.rosenlof@regeringskansliet.se Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens

Läs mer

Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning

Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning RAPPORT 2014:1 Camilla Sandström¹, Göran Ericsson², Sabrina Dressel², Max Eriksson¹ & Emma Kvastegård² ¹ Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Läs mer

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 9000-16, 9193-16, 9459-16 och 9460-16 1 KLAGANDE 1. Wolf Association Sweden, 802454-4846 c/o Per Dunberg Mälarvarvsbacken 14 117 33 Stockholm 2. Svenska

Läs mer

Synpunkter på det utskickade materialet om GYBS.

Synpunkter på det utskickade materialet om GYBS. Till rovdjursutredningen Lars-Erik Liljelund Synpunkter på det utskickade materialet om GYBS. Det var med stigande oro jag läste jag det material som ni skickat ut. Beräkningarna av referensområde för

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Uppsala

DOM 2016-01-29 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2016-01-29 Meddelad i Uppsala Mål nr 6761-15 1 KLAGANDE 1. Avesta Naturskyddsförening, 882000-7006 c/o Kristina Hallin Björkstigen 3 C 775 70 Krylbo 2. Jägarnas Riksförbund, 885000-1697 Saltsjögatan

Läs mer

Rådjursförvaltning i områden med stora rovdjur (på 40 minuter )

Rådjursförvaltning i områden med stora rovdjur (på 40 minuter ) Rådjursförvaltning i områden med stora rovdjur (på 4 minuter ) Petter Kjellander SLU / Grimsö forskningsstation ~13.ha Kunglig jaktmark => Forskningsområde 1972 Studieområden Pågående Bogesund 1988- Grimsö

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14

Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14 2014-08-21 Naturvårdsverket att. Hanna Ek 106 48 Stockholm Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/10

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/10 Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/10 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2010-3

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/122 2013-04-25 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Förslag till

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer