Att medverka i ett projekt som utvecklade en ny typ av trygghetslarm. Kristina Larsson, Umeå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att medverka i ett projekt som utvecklade en ny typ av trygghetslarm. Kristina Larsson, Umeå kommun"

Transkript

1 Att medverka i ett projekt som utvecklade en ny typ av trygghetslarm Kristina Larsson, Umeå kommun

2 Ubiquitous care system to support independent living FP7 tema 3 Information and Communication Technologies ICT ICT & Ageing

3 Syfte Utveckla ett automatiskt larmande trygghetssystem som möjliggör ett aktivt och självständigt liv. Nyckelord Portability funka både inomhus och utomhus. Låg energikonsumtion Reliability tillförlitlig och ha låg andel falsklarm Self-learning systemet ska lära sig mer och mer om användaren Non-intrusive användarens privatliv ska respekteras. Användaren ska själv ha kontroll över systemet och informationen Easy to use lätt att installera och använda Målgrupp Personer som är 65 år och äldre med rädsla för att falla Personer som i huvudsak obehindrat kan sköta dagliga sysslor Personer med eller utan vårdinsatser Personer som öper viss risk för isolering som följd av rädsla för att falla

4 Umeå kommuns roll i projektet Fånga och beskriva målgruppens behov och intressen Bevaka målgruppens behov och intressen Bevaka att psykologiska frågor, att ett etiskt förhållningssätt samt att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar projektet Bevaka att gällande lagstiftning följs

5

6

7

8 Start 1 februari 2008 Slut 31 juli 2011 Slutanvändarpartner (EBA) Projektbudget Anslag från EU Umeå kommun University of Jyväskylä Slutanvändarpartner Umeå kommuns budget Anslag från EU Egen finansiering EBA European Bioengineering Alliance Projektkoordinator Teknisk partner (EBA) Affärspartner CEIT Ikerlan edevice Teknisk partner (EBA) Fraunhofer IIS COOSS Marche CUP2000 Affärspartner Teknisk partner (EBA) Jozef Stefan Institut ZENON Affärspartner Teknisk partner Slutanvändarpartner

9 Tidiga lärdomar Projektledare Eva Bergström på ca 20% samt arbetsgrupp riggades innan start, men efter en månad anställdes också en projektassistent på 100% Använda de nätverk kommunen redan har för att hitta representanter för målgruppen ex kommunalt pensionärsråd och seniormässa Regionala kontakter för att stärka oss i vår roll som representanter för slutanvändarna nätverk med forskare vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet

10 Utmaningar och lärdomar Utmaning: Kom in i ett sent stadium i ansökningsprocessen Tips: - Var med från början! - Ställ krav på att formuleringarna ska vara tydliga och genomförbara för alla partners! - Ta mandat över det ni är med i projektet för! Utmaning: Inte ansvariga för något arbetspaket (WP) Tips: - Ta gärna ansvar för de delar av projektet som ni känner att ni ändå måste vara mycket involverade i det ger mer tyngd och fler personmånader/dvs mer arbetstid! - Även om ni inte är ansvariga så ta det utrymme ni tycker krävs för att den målgrupp ni representerar ska bli välrepresenterade och involverade i projektet

11 Utmaningar och lärdomar Utmaning: Lägre status att vara slutanvändarpartner än att vara teknisk partner Tips: - Ta alla chanser att förstå tekniken/forskningen - Hitta egna ingångar och använd forskning och EBP på det område ni själva företräder Utmaning: Stort ansvar att företräda slutanvändare Tips: - Involvera och engagera så många i målgruppen ni kan! - Var tydlig med att det är de representanter som deltagit i projektet som är er källa inte en totalundersökning med alla i målgruppen! - Stöd er på målgruppen de är den bästa källan till inspiration och de som bäst kan formulera problemen när de uppstår! Utmaning: Otydliga egna mål med deltagandet i projektet Tips: - Var tydlig med vad ni vill få ut av projektet!

12 Vad vi tagit med oss från CONFIDENCE-projektet Vikten av att involvera de framtida användarna på ett tidigt stadium Det finns olika arbetssätt för att involvera målgruppen i olika länder Vi har mycket erfarenhet att dela med oss av! Erfarenhetsutbyte kan ge effekt även om det tar tid Projektet väckte teknikintresse hos de äldre i kommunen Intressanta diskussioner om etik, integritet och teknik i vardagen Forskningsprojekt ligger ofta långt i framkant först nu är verkligheten kommit ikapp och frågan om nya trygghetslarm har väckts på allvar Vi både kan och ska stå på oss både för målgruppen och för vår profession!

13 Tack för mig! Kontakta mig gärna! Kristina Larsson Planeringssekreterare Umeå kommun Tel: Mejl: