Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011"

Transkript

1 onsdag den 28 september 2011 Kommunikationsguide Den här guiden reviderades senast: september 2011 Kommunikation är en viktig del i all verksamhet i Förbundet Unga Forskare. Vi får fler aktiva medlemmar och fler deltagare på våra aktiviteter och vi skapar större sammanhållning i förbundet om vi kommunicerar på ett medvetet och effektivt sätt. Vi når ut bättre och det blir tydligare för vår omvärld vilka vi är och vad vi gör. Kommunikationen är viktig för att stärka vårt namn, budskap och varumärke. Alla medlemmar är aktiva i förbundets kommunikation. Därför är alla också ansvariga för hur vi kommunicerar så att vårt budskap blir tydligt, samordnat och kärnfullt. Det här är en praktisk guide för hur vi i våra projekt, verksamheter, distrikt, föreningar, styrelse och kansli ska och kan arbeta med kommunikation. Den riktar sig till alla som utför verksamhet i Förbundet Unga Forskares namn. Guiden utgår från de riktlinjer och slutsatser som återfinns i syftet, visionen, åsiktsprofilen samt förbundets policy och utredningar, som antagits av Riksstämman respektive förbundsstyrelsen. Här kan du läsa både hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar. Guiden är ett levande dokument som ständigt utvärderas och uppdateras. Har du frågor eller synpunkter, mejla ALLMÄNNA RIKTLINJER Kommunikation handlar inte bara om att informera. Kommunikation går alltid åt två håll, från oss och till oss. Det är därför centralt i kommunikationsarbetet att vi är lyhörda och intresserade av vad våra målgrupper tycker. Enhetlighet är viktigt! Det betyder att det är viktigt att vi säger ungefär samma saker i olika kanaler när vi beskriver vad Unga Forskare är eller vad ett visst distrikt eller verksamhet gör. När vi publicerar en nyhet ska man sträva efter att formulera sig med samma ord i olika kanaler. Enhetlighet skapar tydlighet och minskar risken för missförstånd. Kanaler där vi framförallt ska sträva efter enhetlighet är hemsidan, facebook, nyhetsbreven och trycksaker. Vår kommunikation ska vara öppen, inkluderande och seriös och präglas av ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. I praktiken betyder detta att när vi uttrycker oss i tal och text så ska vi undvika interna uttryck, ord och skämt som man inte förstår om man kommer utifrån eller från någon annan del av förbundet. Undvik också onödigt svåra och krångliga ord. Vi ska inte heller uttrycka oss kränkande eller nedsättande om personer eller grupper. Alla ska känna sig välkomnade och ingen ska behöva känna sig utanför. Tänk på att våra företagspartners och sponsorer läser det som t ex skrivs på hemsidan och facebook, och att vi vill vara trovärdiga i deras ögon. Undvik förkortningar i största möjligaste mån. Förkortningar kan vara svåra att förstå för utomstående. Det ska vara lätt att hitta den information man söker. Informationen ska alltid vara uppdaterad, aktuell och korrekt. OM GRAFISKA PROFILEN Grafiska profilen är ett samlingsnamn för vår logga, vilket typsnitt vi använder, hur våra trycksaker ser ut, mm. En gemensam grafisk profil är viktig för att Förbundet Unga Forskare 1

2 ska framstå som en enda organisation. Det skapar enhetlighet och tydlighet kring vad som är budskapet och vem som är avsändare, och stärker på så sätt förbundets varumärke. Vår grafiska profil innehåller bl a en dokumentmall, ett antal trycksaker och foton som är fria att använda för medlemmar. Hur den grafiska profilen ska användas i detalj regleras i den grafiska manualen. Ladda ner grafiska profilen och manualen under fliken Internt på ATT KOMMUNICERA I PROJEKT, DISTRIKT OCH VERKSAMHETER En medveten kommunikation ska vara en naturlig del i alla våra verksamheter och projekt. Det spelar ingen roll hur bra kurs vi planerar om vi inte har tänkt igenom hur vi ska kommunicera den. Utan effektiv kommunikation får vi inga anmälningar, hur bra kursen än är. Hur och vad vi kommunicerar måste dock anpassas efter vilken verksamhet vi är aktiva i. Varje aktivitet kräver därför sin egen kommunikationsplan. Här nedan följer några allmänna råd för vad man kan väva in i en kommunikationsplan: Identifiera målgruppen ni vill nå i det aktuella projektet, verksamheten eller aktiviteten. Är det elever på en skola, föreningarna i ett distrikt, alla NV/TE-lärare i Falun eller kanske ett stort teknikföretag? Kommunikationen ska anpassas efter den aktuella målgruppens behov. Kom ihåg att inte bara informera, utan att även lyssna in. Våra medlemmar och andra målgrupper vi riktar oss till i våra verksamheter, ska känna inflytande över det vi gör och att våra aktiviteter är anpassade efter dem. Vad vill målgruppen ha, vad lockas de av? Hur kan ni anpassa ert kursinnehåll, era aktiviteter osv efter deras behov? Hur kan ni ta reda på deras behov och önskemål? Ska ni ringa runt, skicka ut en enkät, göra ett personligt besök? Tänk på att all verksamhet i Förbundet Unga Forskare ska gå att motivera utifrån vårt syfte, vår vision och vår åsiktsprofil. Välj den kanal där ni bäst når målgruppen. Ska ni annonsera på facebook, sätta upp affischer på skolor eller skriva några rader i förbundets lärarnyhetsbrev? Är någon av våra huvudkanaler tillräcklig eller behövs en annan kanal? Anpassa innehållet och språket så att det är korrekt, lockande och attraktivt för målgruppen. Utgå gärna från syfte, vision, åsiktsprofil och exempeltexterna ovan när ni formulerar ert budskap men vinkla det efter målgruppen så att det bli attraktivt för dem. Tänk på timingen är det Kemins år. Att då ha kursen på tema kemi kan locka fler deltagare. Ska ni få in en debattartikel i lokaltidningen kanske det är smart att synka det med att nobelpriset tillkännages eller kommunbudgeten spikas, osv. Hitta gärna nyckelpersoner i målgruppen som kan hjälpa er att sprida informationen. Vill ni nå alla NV/TE-lärarna på en skola kanske ni t ex kan få hjälp av den engagerade studierektorn eller av elevrådet? Använd de kommunikationsstrukturer som redan finns i organisationer, på skolor och i företag. Gå ut med information i god tid. Planera in tid för utvärdering både av själva verksamheten och av kommunikationen kring den. Kom också ihåg att låta deltagarna utvärdera. Kom ihåg att berätta för övriga förbundet vad ni gör och era erfarenheter. Använd våra tillgängliga kanaler som nyhetsflödet på hemsidan, Scientium, wikin, nyhetsbrev och forumet. 2

3 VAD BERÄTTAR VI OM FÖRBUNDET UNGA FORSKARE? Vad vi kommunicerar, vilket budskap vi vill föra fram, utgår framförallt från vårt syfte, vision och åsiktsprofil som antagits på Rikstämman och som finns att läsa på hemsidan. I syftet, visionen och åsiktsprofilen formuleras själva kärnan i vad Förbundet Unga Forskare är. Nedan följer färdiga meningar och texter vi kan använda för att beskriva olika delar av Unga Forskare. Dessa texter kan vi använda när vi vill berätta om förbundet både för andra delar av förbundet, blivande medlemmar, samarbetspartners och företag, lärare och allmänhet. Tänk på att välja och vinkla budskapen så att de blir attraktiva för just den målgrupp ni vill nå. Förbundet Unga Forskare används för att benämna förbundet självt. Unga Forskare används för att benämna hela organisationen, dvs förbundet, distrikten, verksamheterna, föreningarna samt medlemmarna. Förbundet Unga Forskare Förbundet Unga Forskare är en organisation med över 7000 medlemmar i hela Sverige. Vi finns för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik, och har en mängd olika verksamheter och möjligheter för just dig att utveckla ditt intresse. Vi vill att unga ska ha möjlighet att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik på fritiden, på samma sätt som unga kan utveckla sitt intresse för idrott, konst eller musik. Vi tror att verksamhet som engagerar och inspirerar unga också utformas bäst av unga, därför jobbar vi ständigt efter principen unga för unga. Genom oss får du inspiration till olika projektidéer, möjlighet att genomföra ett riktigt forskningsprojekt och ekonomiskt bidrag till ditt projektarbete. Du kan dessutom visa upp ditt projekt och tävla mot andra elever. Stockholm International Youth Science Seminar, SIYSS Stockholm Youth Science Seminar, SIYSS, är ett årligt evenemang i samband med Nobelveckan där du har chans att träffa unga framgångsrika forskare från hela världen och få inspiration till projektidéer. SIYSS har funnits sedan 1976 och är internationellt igenkänt och välrenommerat. Med dess anknytning till Nobelveckan är SIYSS vitt ansett att vara det mest prestigefyllda vetenskapsprogrammet för unga i världen. Projektbanken Projektbanken är en kunskapskälla med koppling till Sveriges största universitet och ska fungera som ett verktyg för lärare och elever som vill skapa utvecklande och spännande projektarbeten på naturvetenskapsprogrammet. Genom Projektbanken erbjuds du att göra ditt projektarbete i form av ett riktigt forskningsprojekt inom något aktuellt område, under handledning av en forskare på ett universitet. Utställningen Unga Forskare Utställningen Unga Forskare förenar och belyser unga talanger inom naturvetenskap och teknik. Nå längre med ditt projektarbete! På Utställningen Unga Forskare får du möjlighet att visa upp ditt projektarbete på Tekniska museet i Stockholm och tävla om priser och stipendier motsvarande en halv miljon kronor. 3

4 Föreningar Du kan bli medlem på olika sätt i Förbundet Unga Forskare. Föreningar är den klassiska formen av medlemskap. Denna form av medlemskap ger mest bidrag och förmåner från förbundet och innebär att man måste hålla styrelsemöten och årsmöten. Projektgrupper Att starta en projektgrupp i en ämnesförening passar dig som har ett gäng kompisar som vill göra ett experiment, uppfinna något eller genomföra ett forskningsprojekt under en avgränsad tid. En projektgrupp kan söka upp till 1000 kr i bidrag. Som projektgrupp har man sitt medlemskap i en av våra ämnesföreningar. Varje ämnesförening har en ämnesprojektledare som samlar in relevanta och aktuella tips och nyheter inom de respektive områdena och förmedlar dessa till sina projektgrupper, arrangerar träffar och annat roligt inom området. Ni kan också få tips och support kring ert projekt. Distrikt Förbundet Unga Forskare har åtta regionala distrikt. Genom våra distrikt får din förening eller projektgrupp stöd och hjälp i organisationsfrågor, administration och föreningskunskap. Distrikten ordnar också aktiviteter för medlemmarna och utåtriktade arrangemang som skolbesök, mm. One-liners Vi vet hur man gör naturvetenskap och teknik kul Gör Sveriges roligaste projektarbete! Vi utvecklar ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Nyfikenhet för unga framåt! MÅLGRUPPER Förbundet har många olika målgrupper, och kommunikationen med dem måste alltid anpassas efter varje enskilt tillfälle. Budskapet kan alltid vinklas så att det blir attraktivt för målgruppen. Här nedan följer några exempel. Skolor och lärare Gentemot skolor och lärare kan det vara bra att fokusera på det stöd vi erbjuder kring projektarbetet. När man berättar om arrangemang kan man föreslå att elever och klasser deltar som en del av skolarbetet. Försök se det ur lärarnas och skolans synvinkel: verksamhet som gör deras undervisning roligare och avlastar läraren är intressant för dem. Ska du t ex hålla en introduktionskurs kan du kontakta skolor direkt och föreslå att de sponsrar elevernas deltagande. Potentiella medlemmar När man ska locka och värva nya medlemmar är det bra att utgå från deras eget intresse för naturvetenskap och teknik. Visa att vi har hela spektrat: oavsett om man siktar på en karriär som forskare eller företagsledare och vill meritera sig och utveckla sig inom t ex projektledning eller ekonomi, eller om man bara tycker att det är kul att labba tillsammans med några kompisar och se vad som går att smälta i en mikrovågsugn, så kan man göra det inom Unga Forskare. 4

5 Företag och andra sponsorer Tänk på att framstå som professionella och var gärna så specifika och detaljrika som möjligt. Välj gärna ett ämne eller tema, som kemi, och rikta er speciellt till aktörer inom just det ämnet. Det är ofta lättare att få kemiinstitutionen på universitetet att sponsra en introduktionskurs på temat kemi, än vad det är att få universitetet att sponsra en allmän NV/TE-kurs. Betona det de vill höra: förklara hur din kemikurs kommer att leda till ökat intresse för kemi bland unga, och därigenom öka söktrycket till deras kemiutbildning. Tänk på att spons inte behöver vara pengar utan det kan lika gärna handla om att få tag på gratis lokaler, material eller föreläsare. Kanske kan en institution eller företag bidra med material mot att de får berätta om sin verksamhet under arrangemanget? ATT REPRESENTERA UNGA FORSKARE Alla vi som på olika sätt är aktiva inom Förbundet Unga Forskare blir ett slags representanter för hela förbundet gentemot omvärlden, och för våra verksamheter gentemot övriga förbundet. Det är därför bra att läsa på om andra delar av förbundet än just den du är aktiv inom så att du kan svara på frågor och vidarebefordra personer och kontakter till rätt person. Tänk också på att uttrycka dig på ett trevligt, respektfullt och öppet sätt, så att vi för ut en positiv bild av förbundet. Använd inte krångliga ord eller förkortningar som är svåra att förstå. OM MEDIA Media är en målgrupp som vi alltid måste tänka på hur vi ska hantera. Inför varje aktivitet vi genomför måste vi bestämma hur vi ska förhålla oss till media. Vill vi nå ut i media behöver vi bestämma oss för ett budskap, och vilka medier vi vill nå. Hur man skriver pressmeddelande kan du se i Wikin under fliken Internt på hemsidan. Utse en medieansvarig för verksamheten eller den enskilda aktiviteten. För Förbundet Unga Forskares centrala mediekontakter är det förbundsordföranden som är talesperson gentemot media och andra intressenter i policy- och strategifrågor. OM VÅRA KOMMUNIKATIONSKANALER I Förbundet Unga Forskare har vi ett antal olika huvudkanaler för vår kommunikation. Det som är viktigt att tänka på är att publicera information så enhetligt och samtidigt som det går i olika kanaler. Kanalerna är valda för att göra det möjligt för hela förbundet att föra ut våra huvudbudskap till våra olika målgrupper, och för att vi ska kunna lyssna in och anpassa oss efter målgruppernas behov. Hemsidan Hemsidan är vår viktigaste kommunikationskanal och riktar sig till samtliga våra målgrupper. På hemsidan ska all viktig information och alla nyheter publiceras. Distrikten, SIYSS, Projektbanken och Utställningen har rättighet att själva redigera sina egna sidor. Vill man ha med en nyhet på förstasidan mejlar man sin text till Forum Forumet finns under fliken Internt på hemsidan och används för intern kommunikation och debatt. Forumet ersätter också påverkanstorg online som förbundet använt tidigare. Det ska få lov att vara högt i tak i de diskussioner som förs i forumet. Här har förbundets medlemmar möjlighet att diskutera frågor som inte lämpar sig för offentliga forum som allmänhet, samarbetspartners, finansiärer m fl har tillgång till. 5

6 Inget som skrivs på forumet får dock vara kränkande eller utgöra osakliga personangrepp. Tonen ska hållas trevlig och verka inkluderande. Projektledaren i kommunikation administrerar forumet och har mandat att stryka inlägg som kan upplevas som kränkande. Forumet har också en del om naturvetenskap och teknik som är öppen för alla. Forumet nås på Wiki Wikin finns under fliken Internt på hemsidan och fungerar som en kunskapsbank för våra verksamheter. Här hittar du guider och praktiska tips och råd till din verksamhet. Alla medlemmar som har ett inloggningskonto till hemsidan kan använda och redigera Wikin. Facebook Förbundet Unga Forskare har en facebooksida. Här kan man publicera valda delar av det material som publiceras på hemsidan. Tänk på att formulera och utforma information på samma sätt som på hemsidan i så stor utsträckning som möjligt, och att den också sammanfaller i tid. En statusuppdatering på facebook får innehålla max 420 tecken. Är din nyhet längre, skriv rubriken och länka till nyheten på hemsidan. Nyhetsbrev Nyhetsbreven ger oss möjlighet att nå ut med information, nyheter och inspiration från förbundet till ett stort antal människor. Medlemsnyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden till medlemmar och andra som är intresserade av Unga Forskare. Lärarnyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden till lärare och annan skolpersonal som är intresserade av Unga Forskare. Distrikt och verksamheter kan bidra med texter till nyhetsbreven. Texter ska vara max 500 tecken långa och mejlas senast den 15e i varje månad till Självklart kan man få hjälp med att formulera sin text. Tänk på att det som skrivs i nyhetsbreven ska vara relevant och av direkt intresse för förbundets medlemmar respektive lärarkontakter. Lärarregistret Enligt 2010 års syftesuppfyllelseundersökning är lärare den viktigaste kanal som unga hört talas om Förbundet Unga Forskare. Förbundet har ett samlat register över lärarkontakter i form av ett Google doc som alla distrikt och verksamheter har tillgång till och kan redigera. Registret kan sorteras i bokstavsordning på t ex namn och ort. I registret ska bara lärare läggas in som vi redan varit i kontakt med och som alltså redan känner till förbundet! Ett gemensamt lärarregister är viktigt för att vi ska kunna samordna våra kontakter med lärare. Samla inte på er egna lärarlistor utan lägg in dem i Google docet! I stort sett alla lärare i registret prenumererar också på lärarnyhetsbrevet. Lärarutskick För att våra lärarkontakter ska få så samlad och enhetlig information från förbundet som möjligt ska brevutskick till lärare samordnas mellan de delar av organisationen som framförallt gör större utskick; Utställningen Unga Forskare, Projektbanken, SIYSS och föreningen Rays. 6

7 Övriga delar av organisationen ska också samordna sina brevutskick till lärare med dessa utskick. Trycksaker På vårt tryckeri Kph:s hemsida finns mallar för olika affischer, flyers och visitkort enligt Förbundet Unga Forskares grafiska profil. Vi har ett gemensamt avtal och prislista. Varje distrikt, verksamhetsgrupp och förening kan få ett eget konto på hemsidan och beställa material enligt mallarna direkt från hemsidan. Det går också bra att designa egna trycksaker. Tänk då på att dessa ska följa anvisningarna i grafiska manualen. I grafiska profilen ingår ett antal foton med bra upplösning som är fria att använda. För att trycka eget material kontaktar man tryckeriet direkt för att få ett kostnadsförslag. Kansliet kan vid behov hjälpa till med kontakten. Andra kanaler Varje del av vår organisation kan utöver dessa huvudkanaler välja de kanaler som passar bäst för deras verksamhet och målgrupp. Exempelvis har förbundsstyrelsen och kansliet valt att använda årliga enkäter för att samla in information om vad våra målgrupper önskar av oss. Tänk på att när det är möjligt utforma utseendet efter vår grafiska profil. Kanalerna kan t ex vara Dropbox, mejllistor, bloggar, googlegroups, Skype, egna facebooksidor, enkäter och twitter. 7

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2015 11 04 Sammanfattning Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

PR-/Kommunikationsstrategi

PR-/Kommunikationsstrategi Motion: Utveckling av partiprogrammet PR-/Kommunikationsstrategi Bakgrund Enhet är ett politiskt parti som försöker formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse

Läs mer

Utkast till kommunikationsplan vid arbete med nationell strategi mot arenavåld vid idrottsevenemang

Utkast till kommunikationsplan vid arbete med nationell strategi mot arenavåld vid idrottsevenemang Utkast till kommunikationsplan vid arbete med nationell strategi mot arenavåld vid idrottsevenemang 2014-2017 Bakgrund Den gemensamma kommunikationsplanen är en del i arbetet med att genomföra den nationella

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna)

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) 1. Inledning Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som bygger

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Välkomna till Kulturdirekts nya hemsida! Introduktion

Välkomna till Kulturdirekts nya hemsida! Introduktion Välkomna till Kulturdirekts nya hemsida! Introduktion Det kommer ett mejl Som medlem i Kulturdirekt skickas användarnamn och lösenord via mejlen till er kontaktperson. Spara det på ett säkert ställe där

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017

KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017 KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017 VISION Svensk Form ska vara en enad rikstäckande medlemsförening. Svensk Form ska vara den självklara nationella representanten för att stimulera

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Sociala medier. - vidga rekryteringsmöjligheterna. Sociala medier vidga rekryteringsmöjligheterna

Sociala medier. - vidga rekryteringsmöjligheterna. Sociala medier vidga rekryteringsmöjligheterna Sociala medier - vidga rekryteringsmöjligheterna Johan Gustafsson johan@j-gustafsson.com Emil Nyberg elkom3@hotmail.com Introduktion Hemsida Facebook Twitter Blogg Google+ YouTube Summering Frågor Översikt

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Swarmsweep. Hur gör man ett evenemang? Organisera. Det startar med en idé

Swarmsweep. Hur gör man ett evenemang? Organisera. Det startar med en idé Hur gör man ett evenemang? Det finns naturligtvis många sorters evenemang, där du samlar aktivister, eller för all del även bara gäster och intresserade. Mycket beror på om evenemanget är stort eller smått,

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan Kommunikationsplan Innehåll Inledning... 3 Kommunikationsmål... 3 Budskap... 4 Målgrupper... 4 Kanalval... 4 Tonalitet, logga och färger... 6 Uppföljning... 6 Aktivitetsplan... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND ARRANGÖRENS LILLA LATHUND Handledning för kontrollanter 1 INNEHÅLL SÅ HÄR GÅR DET TILL 4 SKAPA SOCIALT ENGAGEMANG 6 NÅGRA SNABBA 8 CHECKLISTA 11 Om du behöver mer hjälp, stöd eller råd är du välkommen

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Lathund publikundersökning för biografer

Lathund publikundersökning för biografer Lathund publikundersökning för biografer Från Filminstitutet kan du söka stöd för lokalt publikarbete. Syftet med stödet är att stärka biografers arbete med att öka publiken till sina filmvisningar. För

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer