MAT I VÄSTERBOTTEN STU DIEPLA N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAT I VÄSTERBOTTEN STU DIEPLA N"

Transkript

1 MAT I VÄSTERBOTTEN STU DIEPLA N

2 Inledning Den typiskt västerbottniska maten vilken är den? Är den kött-, ost-, bröd-, svampeller bärbaserad? Är den en kombination av allt som nämnts ovan? Hur är i så fall den kombinationen konstruerad? Var, när, hur och av vem skedde sådd, skörd, fiske, jakt, slakt, konservering och förvaring? Mellan Västerbottens fjäll och kust har det skapats och ryms en rik matkultur, som i många sammanhang, även i övriga landet, ses som exklusiv. Som ett exempel kan nämnas de årligen återkommande Granddagarna, där Västerbotten visar upp sig på Grand Hotel i Stockholm, bl a genom en dignande Västerbottensbuffé. Runt om i länet finns en mängd olika redskap och byggnader som användes vid t ex odling, skörd, konservering och förvaring. En del redskap och byggnader är lika över länet, en del är unika för sin länsdel; utvecklade av de förutsättningar som fanns på platsen. Vilka finns kvar i er bygd? Syftet med studieplanen är att lära känna den matkulturhistoria som länet har; hur den vuxit fram och under generationer skapats, och som nu finns att locka både invånare och besökare. Deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter är centrala. Bilagan består av innehållet till Västerbottensbuffén som dukas upp under Granddagarna i Stockholm. Den kan t ex användas i diskussionen kring hur den västerbottniska maten utvecklats och idag representerar länet. Dokumentera gärna det som diskuteras tänk på att det som anses som självklart idag inte kommer att vara det för nästa generation! Länets museer, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkviet (DAUM) m fl tar gärna emot er dokumentation. Mycket nöje på er resa genom det kulinariska Västerbotten! Västerbottens läns hembygdsförbund Maria Paulsson 1

3 Spannmål, potatis och andra grödor Klimatet och jordmånen i vårt län har gjort att boskapsskötsel dominerat i jordbruket. Tidig nattfrost i augusti har t ex hotat spannmålsodlingen. Ett missväxtår var förödande. Odlingsmark lades oftast intill kusten, älvdalarna och sjöstränderna. Åkerjordarna där är stenfria och näringsrikare än moränjordar, som ofta är steniga och näringsfattiga. Brödet har haft en särskilt viktig plats som uttrycket gudslånet visar. Förrådsbak genomfördes höst och vår och var omgärdat av olika förberedelser och föreställningar. Det var ett arbete präglat av samarbete, och de olika momenten krävde olika grad av erfarenhet. Beroende på om brödet var avsett till vardag eller högtid användes olika typer av mjöl. ATT DISKUTERA Var kan de första odlingarna i er bygd uppstått? Varför just där? Vad har odlats i er bygd? Var hade byn sina kvarnar? Vem skötte dem? Hur såg arbetsåret ut gällande arbetet med odlingar och dess resultat; när gjordes vad och av vem? Fanns det särskilda kvinnliga, manliga och barnsysslor? Hade vissa grödor någon plats i folkmedicinen? Fanns det något skrock förknippat med jordförberedelser, sådd, skörd, tröskning, malning, bakning etc? Vilken mat odlad minns ni tydligast från er barn- och ungdom? Varför? Hur använder vi spannmål, potatis och rotfrukter idag? Vad har förändrats under de senaste åren? Vad räknades som vardagsmat respektive högtidsmat? Hur är det idag? Vad anser ni vara en typiskt västerbottnisk gröda? Motivera! Jämför med vad som serveras vid Granddagarna (se bilaga). LITTERATURFÖRSLAG Lindgren, Torgny, Nilsson, Ella, Maten. Hunger och törst i Västerbotten. Mat i Västerbotten, s Västerbotten 1971:4, Mjöl och bröd, s Västerbotten 1981:2, Potatis. Västerbotten 1997:1, Odlingslandskapet, s Västerbotten 1998:4, God jul (främst delar om julmat). Västerbotten genom tiderna, Jordbruket, s Mannberg-Zackari, Carin, Från barkbröd till gastronomisk förnyelse. STFs årsbok 2001, s

4 Kött och mejeri Boskapsskötsel dominerade tidigt i jordbruket. Mjölk kunde förvandlas till förrådsvara som tätmjölk (som användes till att göra bl a fil), smör, ost och mesost. Fram till 1860-talet tillverkades all ost i hemmen. I slutet av 1800-talet etablerades många mejerier i länet. Robertsfors bruk var först med ett eget mejeri Första bymejeriet startade 1867 i Hössjö, Umeå kommun. Slakt gav kött, där man använde det mesta av djuren: inälvor hackades till pölsa och syltor, blod blandades i blodbröd, blodpalt och pannkaka. Idag äter vi inte lika ekonomiskt av djuren och vissa av de delar som togs tillvara förr är otänkbara för de flesta att äta idag. Rätter med renkött tycks dominera när det gäller de kötträtter, som representerar länet under t ex Granddagarna (se bilaga). ATT DISKUTERA Vilka typer av boskap har funnits i er bygd? Varför just dessa raser? Hur såg arbetsåret ut gällande arbetet med boskap; när gjordes vad och av vem? Fanns det särskilda kvinnliga, manliga och barnsysslor? Vem slaktade i er bygd? Var skedde slakten? Hade bygden något mejeri? Vem arbetade där? Hade boskapen någon plats i folkmedicinen? Fanns det något skrock förknippat med avel, kalvning, mjölkning, smörkärning, ystning, slakt, matlagning/konservering etc? Vilken mat kött, fågel, ägg, ost, smör m.m. minns ni tydligast från er barn- och ungdom? Varför? Hur använder vi kött, fågel, ägg, ost, smör m.m. idag? Vad har förändrats under de senaste åren? Vad räknades som vardagsmat respektive högtidsmat? Hur är det idag? Vad anser ni vara en typisk västerbottnisk kött- eller mejeriprodukt? Motivera! Jämför med vad som serveras vid Granddagarna (se bilaga). LITTERATURFÖRSLAG Lindgren, Torgny, Nilsson, Ella, Maten. Hunger och törst i Västerbotten. Mat i Västerbotten, s Västerbotten 1971:4, Mjölk, fil och blanna, s , Västerbotten 1994:3, Om ost och ystning. Västerbotten 1998:4, God jul (främst delar om julmat). Mannberg-Zackari, Carin, Från barkbröd till gastronomisk förnyelse. STFs årsbok 2001, s

5 Jakt och fiske Jakt och fiske har alltid varit en central del i människans livsvillkor. Från att ha varit totalt livsnödvändigt har det i vår tid även fått prägel av viltvård och rekreation. Älgen tycks tidigt ha haft en särpräglad status som jaktbyte, eftersom man inte bara fick kött utan även horn, hud och senor till redskap, kläder och rep. I mitten av 1800-talet var älgen i princip utrotad, men återhämtade sig under följande årtionden. Vad som har varit ekonomiskt viktigt att jaga har skiftat genom tiderna. Vissa villebråd skulle man kanske avstå att äta idag, som t ex ekorre. Från Risträsk, Vilhelmina, berättar en uppteckning om den variation av viltkött som åts, där bl a järv, lo och trana nämns. Geografin spelade också roll för vad som jagades. Vid kusten har t ex säljakten haft stor betydelse. ATT DISKUTERA Vad har jagats och fiskats i er bygd? Varför just dessa villebråd? Var hade byn sina jaktmarker och fiskeplatser? Hur såg arbetsåret ut gällande arbetet med jakt och fiske; när gjordes vad och av vem? Fanns det särskilda kvinnliga, manliga och barnsysslor? Hade bytena någon plats i folkmedicinen? Fanns det något skrock förknippat med jakt, fiske, slakt och styckning, rensning, matlagning/konservering etc? Vilken mat vilt, fisk, fågel minns ni tydligast från er barn- och ungdom? Varför? Hur använder vi vilt och fisk idag? Vad har förändrats under de senaste åren? Vad räknades som vardagsmat respektive högtidsmat? Hur är det idag? Vad anser ni vara typiskt västerbottniskt beträffande vilt och fisk? Motivera! Jämför med vad som serveras vid Granddagarna (se bilaga). LITTERATURFÖRSLAG Lindgren, Torgny, Nilsson, Ella, Maten. Hunger och törst i Västerbotten. Mannberg-Zackari, Carin, Från barkbröd till gastronomisk förnyelse. STFs årsbok 2001, s Mat i Västerbotten, s Västerbotten 1971:2, Säljakt, s Västerbotten 1971:4, Fisk, s Västerbotten 1972:4, Fisket, s Västerbotten 1981:1, Jakt och jägare. Västerbotten 1998:4, God jul (främst delar om julmat). Västerbotten 1999:2, Älgar, jakt och jägare. Västerbotten 2000:1, Fiske. Västerbotten genom tiderna: Jakt och fångst samt Fiske och fiskebebyggelse, s

6 Skog och mark I boken Mat i Västerbotten nämns att varken bär eller svamp har använts i så stor utsträckning, trots tillgången. Undantaget är lingon som man lagt ner tid på att plocka. Vissa andra bär plockades för sylt och försäljning, men troligtvis ansågs bär vara nödföda. Först under 1900-talet spreds bruket att äta svamp på landsbygden. Tidigare hade svamp betraktats som farlig för magen, herrskapsmat eller något som korna åt. Första världskriget skapade stor matbrist ute i Europa. Flera bärtorkerier fanns vid denna period i länet, startade på Svenska Medicinalväxtföreningens uppdrag. De torkade bären exporterades ut i Europa. Idag är de flesta torkerierna försvunna, men det finns bl a blåbärstorkerier att se i Klutmark, Skellefteå kommun, och i Björksele, Lycksele kommun. ATT DISKUTERA Vilka örter, bär, frukt och svamp har odlats/plockats i er bygd? Varför dessa sorter? Hur såg arbetsåret ut gällande arbetet med örter, bär, frukt och svamp; när gjordes vad och av vem? Fanns det särskilda kvinnliga, manliga och barnsysslor? Användes vissa sorter inom folkmedicinen? Till vad? Fanns det något skrock förknippat med plockning, rensning, matlagning, konservering etc? Vilken mat med örter, bär, frukt, svamp minns ni tydligast från er barn- och ungdom? Varför? När började frukt och bär odlas mer allmänt i de västerbottniska trädgårdarna? Hur använder vi örter, bär, frukt, svamp idag? Vad har förändrats under de senaste åren? Vad räknades som vardagsmat respektive högtidsmat? Hur är det idag? Vad anser ni vara typiskt västerbottniskt beträffande örter, bär, frukt och svamp? Motivera! Jämför med vad som serveras vid Granddagarna (se bilaga). LITTERATURFÖRSLAG Lindgren, Torgny, Nilsson, Ella, Maten. Hunger och törst i Västerbotten. Löfmark, Lilian, Jag fattar inte att de inte plockar svamp om svamptraditioner i Lappmarken. Mannberg-Zackari, Carin, Från barkbröd till gastronomisk förnyelse. STFs årsbok 2001, s Mat i Västerbotten, s Västerbotten 1976:3, Skrivet och berättat om vilda växters användning, s Västerbotten 1998:4, God jul (främst delar om julmat). WEBBPLATSER (om bär) 5

7 Nödföda Barkbrödet är den klassiska nödfödan, som väl de flesta hört talats om. Att svamp och bär också räknats som nödföda är kanske mer förvånande, särskilt i våra dagar, när höstens bär- och svamputflykter är viktiga inslag för många människor. Flera år av missväxt kunde följa på varandra. Över hela landet blev åren särskilt svåra nödår, med tragiska följder. Utöver detta fanns en stor andel fattiga som led nöd även i goda tider. Desperationen var stor och man försökte överleva på vad än man kunde. ATT DISKUTERA Skrönor och fakta kring nödföda: vad har ni hört berättats om svåra tider från er bygd? Skulle ett nödår kunna bli aktuellt i våra dagar? I vilken utsträckning i så fall; skulle det kunna få lika stora konsekvenser som på 1800-talet? Diskutera uppgifterna att bär och svamp mest setts som nödföda. När började bär och svamp tas till vara mer allmänt? Varför? Vilka sorter? Barkbrödet som typisk nödföda: vad är sanning, vad är myt? LITTERATURFÖRSLAG Eidlitz Kerstin, Föda och nödföda. Hur människan använde vildmarkens tillgångar. Eidlitz Kuoljok Kerstin, Bark och ripa: mat i norr på naturahushållningens tid. Lindgren, Torgny, Nilsson, Ella, Maten. Hunger och törst i Västerbotten. Mannberg-Zackari, Carin, Från barkbröd till gastronomisk förnyelse. STFs årsbok 2001, s Mat i Västerbotten, s 147, Västerbotten 1976: Om nödföda, s

8 Byggnader och redskap för tillredning, förvaring och konservering En gårds byggnadsbestånd bestod förr av bl a ängslador, kvarnar, torkbastur, mjölk- och jordkällare, bodar, bagarstugor och rökhus. Dessa är allt mer sällsynta i landskapet, men ofta bevarade hos länets hembygdsgårdar. Här finns även ett rikt kulturarv i form av redskap som hör till en svunnen tid, före såmaskinens, kylskåpets och matberedarens intåg. En utrotningshotad byggnadstyp är t ex de små nättingrökerier som finns kvar i Klabböle, Umeå kommun. Allt gjordes för hand och tog sin tid. Arbetsåret var uppdelat i olika moment så att man kunde klara överlevnaden för både djur och människor året runt. Alla hjälpte till och hade sina speciella sysslor. Det krävdes bra tillrednings- och förvaringsmöjligheter, både gällande konserveringsmetoder som utrymmen. Saltning, torkning och rökning är exempel på konserveringsmetoder som användes på kött och fisk. ATT DISKUTERA Vilka redskap användes vid olika typer av tillredning, konservering och förvaring? Var det vissa redskap som användes och/eller vissa moment som genomfördes uteslutande av män, kvinnor respektive barn? Varför? Vilka redskap automatiserades först? Varför? Vilka nya redskap ersattes de gamla redskapen med? Vilka byggnader/platser för tillredning, konservering och/eller förvaring användes? Vilka byggnader förknippade med tillredning, konservering och förvaring försvann först? Varför? Vad ersatte dem? Var vissa byggnader för tillredning, konservering och förvaring förknippade med skrock? Vilken typ? Hur konserverades olika sorters matprodukter? Hur fungerade konserveringen? Vilken var bästa respektive sämsta metoden? Vad anser ni vara typiskt västerbottniskt beträffande redskap och byggnader för tillredning, konservering och förvaring? Motivera! LITTERATURFÖRSLAG Berg, Gösta, Den svenska tröskvagnen. Västerbotten 1931, s Jirlow, Ragnar, Plog, årder och rist i Västerbottens län. Västerbotten 1950/51, s Karlsson Anders, Vårt odlade landskap, s 28 31, 34, 46, 54. Laid, Eerik, Storhässjan bygges och nyttjas. Västerbotten 1950/51, s Lindgren, Torgny, Nilsson, Ella, Maten. Hunger och törst i Västerbotten. Möllman Palmgren, Holger, Grynstampen. Ett västerbottniskt hushållningsredskap med uråldriga anor. Västerbotten 1927, s Sevärt i Västerbottens län: Torvsjö kvarnar. 7

9 Västerbotten 1971:4, Kött, Om renslakt samt Fisk, s bokens illustrationer. Västerbotten 1972:3, Laggning samt Svepteknik, s Västerbotten 2000:1, Fiske. Västerbotten genom tiderna: Jakt och fångst, Fiske och fiskebebyggelse samt Landsbygdens byggnader, s

10 Sista träffen Överallt i länet finns människor, platser och företeelser som kan berätta något om den västerbottniska matkulturen. Denna sista träff föreslås bli en föreläsningskväll, filmkväll och/eller utflykt med matanknytning. Inspireras gärna av förslagen nedan. 1. Besök den lokala hembygdsföreningen eller hembygdsföreningen i grannkommunen och bli guidad bland äldre redskap, byggnader och/eller baka bröd i bagarstuga; t ex baka hos hembygdsföreningen i Sorsele och gör samtidigt ett besök till benstampen i närheten. 2. Matlagning och/eller bakning + dokumentera recepten. Använd er gärna av äldre recept, t ex föräldrars eller mor- och/eller farföräldrars. 3. Besök på någon av länets intressanta matplatser: restauranger, värdshus, gårdsbutiker, ekologiska odlare/uppfödare, Bondens egen marknad etc. Sök fler besöksmål på t ex 4. Boka föreläsare från hembygdsföreningen, museet, Hushållningssällskapet eller universitetet (kontakta t ex gastronomiutbildningen eller matetnologin). 5. Gör en örtvandring. 6. Besök DAUM och läs eller lyssna på uppgifter som är förknippade med västerbottnisk matkultur. 7. Hyr en film från Västerbottens museum. visar vilka filmer som finns med anknytning till matkulturen. 9

11 BILAGA Avskrift av buffémenyn för Västerbotten på Grands Veranda 2008, Grand Hotel, Stockholm. Kalla rätter Rensteksrulad i tunnbröd (messmör) Grov renleverkorv Rensalami Peppargravad älgfilé m hyvlad västerbotten A la dåb på rentunga Fjällripsmousse på cognacsplommon Klargravad siklöja m pepparrot Ansjovisströmming Västerbottenostgravad strömming Rulad på gravad sik och rödingmousse Citrongravad sik Lingongravad strömming Tunnbrödsstrut fylld med svamp och västerbottenost Timbal på västerbottenost med laxrom Renmousse m sikromsgräddfil på sked Kall renkalvsadel Rökt renfiol på ställ Fylld renbringa (rentunga, geleas) Rökt björnstek med tranbärsgelé Kall inkokt fjällröding Tartar på röding (dill, senap, pepparrot) Löjrom med mandelpotatisblinis Terrin på rökt mandelpotatis, röding och messmör m löjrom Renlantpaté (torkade nypon) Carpaccio på souvas med rökt renhjärta och hjortronchutney Kallrökt regnbågslax Varmrökt sik Varmrökt odlad röding Enbärsgravad regnbågslax Souvaslax i tunna skivor Ostar Västerbottenost (lagrad extra lagrad) Ostar från Jettes gårdsmejeri i Dorotea Pressad ko-ost Getost i olja, Lapplands blå Småvarmt Halstrad rödingfilé med ekskivling och messmörsås Rotgrönsaksgratäng Renskav Stekt abborrfilé på bädd av potatis och lök Stekt siklöja fylld med dill och citronsmör Potatispalt Älgfärsbiffar m lökstekta kantareller Mandelpotatissoppa med rotgrönsaker och fläsk Mandelpotatis Tillbehör Sävargårdssmör Tunnbröd Renchips Syltade rönnbär Rårörda lingon Delikatessgurka syltlök Syltad svamp Blandad svamp Svart vinbärssås Senapssås Örtgräddfil citron lime Fruktfat Dessert Varma hjortron m västerbottenostglass Skogshallonmousse Åkerbärstartelette Blåbärskompott m havresmulor och vanilj Havtornsbrûlé Lingon och mandelkaka m lättvispad grädde 10

12 Litteratur Titel markerad med asterisk (*) finns att köpa på Västerbottens museum. Titel markerad med dubbel asterisk (**) finns enbart i årsboken av tidsskriften Västerbotten. Berg, Gösta, Den svenska tröskvagnen. Västerbotten Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå Eidlitz Kerstin, Föda och nödföda. Hur människan använde vildmarkens tillgångar. LT. Stockholm Eidlitz Kuoljok Kerstin, Bark och ripa: mat i norr på naturahushållningens tid. Småskrifter från Ájtte. Ájtte. Jokkmokk Jirlow, Ragnar, Plog, årder och rist i Västerbottens län. Västerbotten 1950/51. Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå Karlsson Anders, Vårt odlade landskap. Meddelande nr 10. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Umeå Laid, Eerik, Storhässjan bygges och nyttjas. Västerbotten 1950/51. Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå Lindgren, Torgny, Nilsson, Ella, Maten. Hunger och törst i Västerbotten. Nordsteds Förlag. Stockholm Löfmark, Lilian, Jag fattar inte att de inte plockar svamp om svamptraditioner i Lappmarken. Projektarbete, Svampkunskap II. Institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap, Umeå universitet. Umeå Mat i Västerbotten. Västerbottens museum och Två Förläggare Bokförlag. Umeå Mannberg-Zackari, Carin, Från barkbröd till gastronomisk förnyelse. STFs årsbok 2001, Västerbotten. DB Grafiska AB. Örebro Möllman Palmgren, Holger, Grynstampen. Ett västerbottniskt hushållningsredskap med uråldriga anor. Västerbotten Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå Sevärt i Västerbottens län, Torvsjö kvarnar. Västerbottens läns hembygdsförbund. Umeå Västerbotten 1971 nr 2, Säljakt. Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå

13 Västerbotten 1971 nr 4, Mat och måltid. Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå * Västerbotten 1972 nr 3, Tre träslöjder. Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå Västerbotten 1972 nr 4, Västerbottnisk kust. Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå * Västerbotten 1976 nr 3, Västerbottnisk örtabok. Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå ** Västerbotten 1981 nr 1, Jakt och jägare. Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå * Västerbotten 1981 nr 2, Potatis. Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå * Västerbotten 1994 nr 3, Om ost och ystning. Västerbottens läns hembygdsförbund. Umeå * Västerbotten 1997 nr 1, Odlingslandskapet. Västerbottens läns hembygdsförbund. Umeå * Västerbotten 1998 nr 4, God jul. Västerbottens läns hembygdsförbund. Umeå * Västerbotten 1999 nr 2, Älgar, jakt och jägare. Västerbottens läns hembygdsförbund. Umeå * Västerbotten 2000 nr 1, Fiske. Västerbottens läns hembygdsförbund. Umeå Västerbotten genom tiderna. Västerbottens läns hembygdsförbund. Umeå WEBBPLATSER BILAGA Avskrift av Västerbotten på Grands Veranda Meny gällande 22 jan 10 feb 2008, Grand Hotel, Stockholm (Peter Frohm ). 12

ODLINGSLANDSKAPET I VÄSTERBOTTEN

ODLINGSLANDSKAPET I VÄSTERBOTTEN ODLINGSLANDSKAPET I VÄSTERBOTTEN STUDIEPLAN Inledning Vårt odlade landskap betyder mer än vi kanske tänker oss. I mer än tusen år har våra förfäder brukat jorden och påverkat vårt landskap. Generation

Läs mer

JAKT I VÄSTERBOTTEN STUDIEPLAN

JAKT I VÄSTERBOTTEN STUDIEPLAN JAKT I VÄSTERBOTTEN STUDIEPLAN Inledning Jakt har alltid varit en central del i människans livsvillkor från förhistoria till nutid. Från att ha haft status som totalt livsnödvändig har den i vår tid även

Läs mer

Tågvärden tar din beställning MATEN LÄNGS INLANDSBANAN

Tågvärden tar din beställning MATEN LÄNGS INLANDSBANAN MATEN LÄNGS INLANDSBANAN Tågvärden tar din beställning God mat gör resan till en upplevelse för alla sinnen. På resan längs Inlandsbanan kommer vi att stanna för mat- och fikapauser. Då får du möjlighet

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

MATENS KLIMATPÅVERKAN

MATENS KLIMATPÅVERKAN LÄRARHANDLEDNING Ämne: Biologi, Kemi, Svenska, Hem- och konsumentkunskap Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med lektionen är att eleverna får undersöka samband mellan vad vi äter och påverkan på klimatet. Eleverna

Läs mer

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör Matsedel v.15 Måndag Husman 1 Köttbullar m. Gräddsås, Lingon & Potatis Husman 2 Ugnsfalu m. Potatismos Vegetarisk Qournstroganoff serveras m. Ris Soppa Krämig Parikasoppa Tisdag Husman 1 Sprödbakad La

Läs mer

Varmt välkomna till Långbro Värdshus Julbord 2015

Varmt välkomna till Långbro Värdshus Julbord 2015 Varmt välkomna till Långbro Värdshus Julbord 2015 Vi har märkt rätterna vilka som innehåller laktos L och gluten G För laktosintolleranta - fråga efter köttbullar, Jansons frestelse, grönkål samt omelett

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Kärranäs FESTMENY HÖST/VINTER 2015

Kärranäs FESTMENY HÖST/VINTER 2015 FESTMENY HÖST/VINTER 2015 FÖRDRINKSTILLTUGG Gravad lax med gurka, dill och senapkräm Sikrom med crème fraiche, dill och rödlök på kex Kallrökt lax med färskost serveras i frasig strut Friterad ansjovis

Läs mer

info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93

info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93 MENYFÖRSLAG Bonniers Konsthall [ áà ECDG För beställning och frågor, kontakta John, Johan eller Anders: info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93 MINGELMENY 1 Svensk skogssvamp Krustad, krispig svartkål

Läs mer

Meny GÄSTGIVAREGÅRDEN

Meny GÄSTGIVAREGÅRDEN Meny GÄSTGIVAREGÅRDEN Mat, Dryck & Logi sen mer än 300 år Ö s t g ö t s k a m a t t r a d i t i o n e r Spöttsoppa: Det vill säga Körsbärssoppa som man kokade på lite syrliga bär med kärnor i. Kärnorna

Läs mer

Kärranäs CATERING. meny FÖR AVHÄMTNING

Kärranäs CATERING. meny FÖR AVHÄMTNING CATERING meny FÖR AVHÄMTNING DAGENS RÄTT Valfri rätt från dagens meny Pris/pers: 95:- inkl. moms Sallad, bröd och smör ingår. Dryck tillkommer. SMÖRGÅSAR Ost och skinka med senapsmajonnäs och grönsallad

Läs mer

GETSKÄRS WÄRDSHUS S T O R A H Ö G A 0303-77 77 02

GETSKÄRS WÄRDSHUS S T O R A H Ö G A 0303-77 77 02 Det första huset byggdes på två veckor. Ett märkligt hus, byggt mellan två kullar med en portal under - en öppning mot det som man kallade festplatsen. 1930 startades här i Stora Höga en barnkoloni, kallad

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93

info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93 MENYFÖRSLAG 2015 i ÇàxÜ Év{ à w z äüü För beställning och frågor, kontakta John, Johan eller Anders: info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93 MINGELMENY 1 Tartar av renfilé och souvas Creme av Västerbottenost

Läs mer

Julgrötsbuff. Lilla Julbordet. Jultallrik med småvarmt. Småvarmt. Tomten från Lasses Matstuga dukar upp:

Julgrötsbuff. Lilla Julbordet. Jultallrik med småvarmt. Småvarmt. Tomten från Lasses Matstuga dukar upp: 1 Julgrötsbuff Tomten från Lasses Matstuga dukar upp: Hemlagad Risgrynsgröt Mjölk Kanel o socker Vörtbröd (2 skivor per person) Smör Julskinka ( 2 skivor per person) Senap Pepparkakor Pris: 110:-/p 89:-exkl

Läs mer

Miljövänliga menyer på Vann

Miljövänliga menyer på Vann Miljövänliga menyer på Vann Vann Spa Hotell och Konferens ligger i ett naturvårdsområde som är kulturmärkt. Inget av naturen får förstöras, därför är anläggningen byggd runt en stor bergsknalle. Byggnadens

Läs mer

Inledning OM DEN HÄR BOKEN

Inledning OM DEN HÄR BOKEN Inledning OM DEN HÄR BOKEN Det finns en hel del likheter mellan att knåda en deg och att blanda till ett bra murbruk. Konsistensen måste vara den rätta. Inte för tunn, men inte heller för stabbig. Man

Läs mer

en berättelse om en guldskatt 10 kr

en berättelse om en guldskatt 10 kr en berättelse om en guldskatt 10 kr Bild framsidan. På bilden färgrika kultursorter av spannmål funna vid Kaupungs i Ardre under uppförökning av Gutekorn ekonomisk förening. Från vänster höstsådda spannmål,

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Veckans meny vår sommar /Vecka 2

Veckans meny vår sommar /Vecka 2 (V 23/24) Veckans meny vår sommar /Vecka 2 Stekt fläsk med löksås,, rårivna Fruktkräm med gräddmjölk Blomkålssoppa, bröd, smör och pålägg Stekt strömming, mos, rårivna Persikor med gräddklick Fläskpannkaka,

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Sjätte Tunnan Anno Domini 2016

Sjätte Tunnan Anno Domini 2016 Sjätte Tunnan Anno Domini 2016 Etikett Det ska noteras att etiketten vid det medeltida bordet skiljde sig markant från det vi idag anser vara god sed. Via gamla böcker och målningar har vi en ganska bra

Läs mer

Höstmatsedel. Äldreomsorgen Vård och omsorgsboenden Lunch och middag

Höstmatsedel. Äldreomsorgen Vård och omsorgsboenden Lunch och middag Höstmatsedel Äldreomsorgen Vård och omsorgsboenden och middag V 42 49, 2014 Lite information Höstmatsedel vecka 42-49 för Äldreomsorgen, Örnsköldsviks Kommun. Energiinnehållet i vår matsedel är beräknat

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Tjenahoppsan! Vi är Badankorné. Ett utmanarlag i Mälarscouterna som ville bidra till en bättre miljö på något sätt. Så vi bestämde oss för att skriva en hajkkokbok

Läs mer

Cateringmeny 2013 FESTBUFFÉ

Cateringmeny 2013 FESTBUFFÉ Cateringmeny 2013 FESTBUFFÉ Halstrad örtrimmad lax Citrusmarinerad Kyckling Chilimarinerade räkor Tomat och fetaostsallad Potatissallad med rostade grönsaker Mojo rojo Medelhavsallad med soltorkade tomater

Läs mer

FEST & BUFFÉ MENYER SOLNADALS VÄRDSHUS 2013

FEST & BUFFÉ MENYER SOLNADALS VÄRDSHUS 2013 FEST & BUFFÉ MENYER SOLNADALS VÄRDSHUS 2013 Här nedan kan du komponera ihop din egen 2 - eller 3 rätters meny. Observera att det måste vara samma meny till samtliga gäster. Laktos, gluten och allergialternativ

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93

info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93 MENYFÖRSLAG Bonniers Konsthall iüü ECDG För beställning och frågor, kontakta John, Johan eller Anders: info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93 MINGELMENY 1 Pata Negra Grand Reserva lagrad 48 månader

Läs mer

HEMKUNSKAP åk 9. Elevenkät praktisk uppgift samt lärarbedömning VARIABLERNAS ORDNING I DATABASEN HK29E2.SAV

HEMKUNSKAP åk 9. Elevenkät praktisk uppgift samt lärarbedömning VARIABLERNAS ORDNING I DATABASEN HK29E2.SAV HEMKUNSKAP åk 9 Elevenkät praktisk uppgift samt lärarbedömning Databas: hk29e2.sav VARIABLERNAS ORDNING I DATABASEN HK29E2.SAV SKOLNR, ELEVNR, ELEVID, AMNE, GRPNR, EGRPID, HKGGRPID, FODAR, KHK, H29P501

Läs mer

Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Alternativ 1 Välj mellan 2 alternativ

Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Alternativ 1 Välj mellan 2 alternativ Konsult- och serviceförvaltningen Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Alternativ 1 Välj mellan 2 alternativ Vecka 43 har vi en temavecka som vi kallar: EKOLOGISKA VECKAN V 42 49, 2012 Under vecka

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Meny December Vecka 52

Meny December Vecka 52 Tisdag 27/12 Onsdag 28/12 Torsdag 29/12 Fredag 30/12 Meny December Vecka 52 Omelett med svampstuvning, prinskorv och potatis Bondsås (fläsk o lök) med kokt potatis Gratinerad köttfärsbiff med kantareller

Läs mer

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis. FÄLTÖVERSTEN

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis. FÄLTÖVERSTEN CATERING För alla tillfällen och på vårt vis. FÄLTÖVERSTEN VÄLKOMMEN TILL SVERIGES MEST PRISBELÖNTA MATBUTIK! Vår butik har belönats med bl a Arlas Guldko för Bästa Matglädjebutik och med utmärkelsen Årets

Läs mer

Måndag 19 September. Middag

Måndag 19 September. Middag Måndag 19 September Kryddstekt oxrygg serveras med ragu på sidfläsk, rostad purjolök och skogschampinjoner, potatispuré samt rödvinssky Skogssvamp, getost och gräddfil Syltad och stekt skogssvamp serveras

Läs mer

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL LÄRARHANDLEDNING Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med övningen är att eleverna lär sig mer om att planera proviant för en längre utflykt i skog och natur

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

Erikstorps beställningsmenyer 2016

Erikstorps beställningsmenyer 2016 Erikstorps beställningsmenyer 2016 Dessa menyer avser cateringar, minnesstunder, dop, bröllop, högstunder, student, jubilumsdagar samt event och större beställningar. I dessa underlag har ni själva möjlighet

Läs mer

Matsedel. Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 47 21-27 november Måndag Lunch Stekt falu-korv, stuvad spenat, potatis Soja-korv, stuvad spenat, potatis Dessert Jordgubbs-kräm Tisdag Lunch Köttfärs-sås,

Läs mer

Meny SVERIGE RUNT CATERING. Tel: 08-28 10 05 Fax: 08-556 491 10 e-mail: srcatering@telia.com www.sverigeruntcatering.se

Meny SVERIGE RUNT CATERING. Tel: 08-28 10 05 Fax: 08-556 491 10 e-mail: srcatering@telia.com www.sverigeruntcatering.se Meny SVERIGE RUNT CATERING Tel: 08-28 10 05 Fax: 08-556 491 10 e-mail: srcatering@telia.com www.sverigeruntcatering.se Sverige Runt Catering har sitt huvudkontor och utgångspunkt i södra Stockholm, och

Läs mer

Matsedel v.48 23/11 2015 29/11 2015

Matsedel v.48 23/11 2015 29/11 2015 Matsedel v.48 23/11 2015 29/11 2015 Kokt korv med sparris och persiljestuvning, kokt potatis och varma Husets krämiga pastagratäng med Stekt strömming med potatismos, skirat smör och ärter Ugnsomelett

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck.

MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck. MENY ÄLDRE RULLANDE VÅREN 2012 Till måltiderna serveras sallad, hårt bröd, bordsmargarin och måltidsdryck. Med reservation för förändringar V. 1 LUNCH V. 1 MIDDAG Må Köttfärssås med makaroner Må Köttkorv

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93

info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93 MENYFÖRSLAG Bonniers Konsthall [ áà ECDF För beställning och frågor, kontakta John, Johan eller Anders: info@lanthandelnscatering.se 08-446 75 93 MINGELMENY 1 Pata Negra Grand Reserva lagrad 48 månader

Läs mer

Julbord och jultallrik 2011

Julbord och jultallrik 2011 Julbord och jultallrik 2011 Innehåll Mats välmatade julsmörgås på vörtbröd... 2 Jultallrik... 3 Lilla Klassiska Julbordet... 3 Mellanstora klassiska julbordet... 4 Stora klassiska julbordet... 4 Lilla

Läs mer

med smak av vilt 5 november 2014 ABROTOS Ekologisk mat- och vinkultur ABROTOS Kooperativ ekonomisk förening

med smak av vilt 5 november 2014 ABROTOS Ekologisk mat- och vinkultur ABROTOS Kooperativ ekonomisk förening Matglädje MED ABROTOS RECEPT JÄMTland med smak av vilt 5 november 2014 Sander g johansson matmästare ABROTOS Ekologisk mat- och vinkultur ABROTOS Kooperativ ekonomisk förening UPPLANDS VÄSBY Tartar på

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Matsedel Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka februari

Matsedel Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka februari etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Rotfrukts-stroganoff, ris Dessert Päron-soppa Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner etariskt

Läs mer

Uppläsare: Författaren. Morberg. Scenen, livet och konsten att laga mat.

Uppläsare: Författaren. Morberg. Scenen, livet och konsten att laga mat. Uppläsare: Författaren Morberg Scenen, livet och konsten att laga mat. Toast Skagen Det ska vara färska räkor i en Toast Skagen. Det går också utmärkt med frysta oskalade räkor. Man får ta sig besväret

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

CATERINGMENY FISK & SKALDJURSDELIKATESSER

CATERINGMENY FISK & SKALDJURSDELIKATESSER CATERINGMENY Vår passion är mat. Vi vill förenkla och förgylla tillvaron för er med omsorgsfullt tilllagad mat från havets djupa skafferi. Välkommen in till oss vi gör livet gott, vardag som helgdag. FISK

Läs mer

ROSENLUNDS RESTAURANG

ROSENLUNDS RESTAURANG ! ROSENLUNDS RESTAURANG Måndag: 24/2 Stekt fläsk med löksås, lingon Stekt Blodkorv Äpple/päronsoppa, skorpa Tisdag:25/2 Medelhavsfisk på hokifilé, ärter och potatismos Krögarbiff med jägersås Chokladpudding,

Läs mer

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis.

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis. CATERING För alla tillfällen och på vårt vis. VÄLKOMMEN TILL SVERIGES MEST PRISBELÖNTA MATBUTIK! Vår butik har belönats med bl a Arlas Guldko för Bästa Matglädjebutik och med utmärkelsen Årets butik på

Läs mer

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplan Ju förr desto bättre CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplanen till Ju förr desto bättre är framtagen av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och

Läs mer

Julmord Årets roligaste julfest

Julmord Årets roligaste julfest Här har vi samlat våra samarbetspartners i Stockholm. STOCKHOLM Scandic Sjöfartshotellet Detta centrala Stockholmshotell vid Slussen har ett härligt läge intill vattnet, nära Gamla Stan, Stockholms slott

Läs mer

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli?

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli? Vad menas med det? Är det funktionell mat? Tjejmjölk i rosa förpackning med extra folsyra som underlättar om man vill bli gravid. Är det smart? GMO? Genetiskt Modifierad Organism Ris med mer A-vitamin?

Läs mer

Vårt klot så ömkligt litet. 3. Konsten att odla gurka

Vårt klot så ömkligt litet. 3. Konsten att odla gurka Vårt klot så ömkligt litet 3. Konsten att odla gurka Världarnas utveckling, Svante Arrhenius, 1906 Man hör ofta beklagande öfver, att de i jorden samlade kolskatterna hastigt förskingras af nutidens människa

Läs mer

V 42 49, 2014 Lite information

V 42 49, 2014 Lite information Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Lunch Välj mellan två maträtter V 42 49, 2014 Lite information Höstmatsedel vecka 42-49 för Äldreomsorgen, Örnsköldsviks Kommun. Energiinnehållet i vår matsedel

Läs mer

Delikatesser från rök & kök.

Delikatesser från rök & kök. Delikatesser från rök & kök. På Korshags vet vi hur fisk ska smaka. På Korshags vet vi hur fisk ska smaka och även hur den bör tillredas och bevaras genom rökning och gravning. Korshags produkter ska vara

Läs mer

Delikatesser från rök & kök.

Delikatesser från rök & kök. Delikatesser från rök & kök. På Korshags vet vi hur fisk ska smaka. På Korshags vet vi hur fisk ska smaka och även hur den bör tillredas och bevaras genom rökning och gravning. Korshags produkter ska vara

Läs mer

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET Grilla Vilt är något alldeles extra Receptsamlingen med grillat från åke P är här. Fullproppad med unika recept med

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion.

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion. VÅRT ÄLSKADE BRÖD Ett projekt för ekologisk odling av kultursorter av vete, råg, havre och korn. Ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Hälsosamma bröd och mat med mycket smak. Utbildnings- och konsultföretaget

Läs mer

Äldrematens Grundmatsedel

Äldrematens Grundmatsedel Vecka 50 2017-12-11-2017-12-17 Måndag 11/12 Lunch Lunch 1 Pannbiff med lök, sås, potatis och grönsak Lunch 2 Levergryta med bacon och lök, ris och grönsak Dessert Jordgubbskräm Kvällsmat Kvällsmat Kökets

Läs mer

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter.

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter. Sverigeskafferiets rapsoljor Stek, grilla och rosta med Sverigeskafferiets nyttiga rapsoljor. Perfekta smaksättare till varmt och kallt. Njut som nyttig dressing direkt på sallader. Innehåller massor av

Läs mer

Kärranäs JULBORD MENY

Kärranäs JULBORD MENY JULBORD MENY MENY JULBORD SILL Kräft- & konjaksill Dill- & citronsill Stjärnanis & Ingefärssill Grovkornig senapssill Glasmästarsill Portvinssill Krydd & långpepparsill Matjessill Rom & Örtsill Curry &

Läs mer

Till dagens lunch ingår det Bröd, smör, måltidsdryck, salladsbuffé samt kaffe på maten Pensionär 55 :- Personal 45:- Gäster 68:-

Till dagens lunch ingår det Bröd, smör, måltidsdryck, salladsbuffé samt kaffe på maten Pensionär 55 :- Personal 45:- Gäster 68:- Restaurang Igelkotten V 10 Måndag 8/3: Stekt fläsk med löksås & kokt potatis Alt: Grillkorv med potatismos & räksallad Tisdag 9/3: Skinksås med blomkål serveras med kokt potatis Alt: Biff a la Lindstöm

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 1, 2012. Nyheter! Enghav Bordelaise Polarbröd Rågsund Lyxkaka

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 1, 2012. Nyheter! Enghav Bordelaise Polarbröd Rågsund Lyxkaka MATBITEN Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 1, 2012 Nyheter! Enghav Bordelaise Polarbröd Rågsund Lyxkaka 5 år 2012 Rågsund Nyttigt och lyxigt! Rågsund Ett härligt gott mörkt bröd med

Läs mer

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Veg Rotfrukts-stroganoff, ris Middag Kropp-kakor, skirat smör Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner Veg Vegetariskt kött-bullar, stuvade makaroner

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Julen 2012 på Lokstallet

Julen 2012 på Lokstallet Julen 2012 på Lokstallet www.lokstalletalvesta.se Telefon 0472-146 50 info@lokstalletalvesta.se Julbord eller Jultallrik för avhämtning eller leverans Hos oss på Lokstallet använder vi lokala leverantörer

Läs mer

Ord och ordgrupper kopplade till mat och måltider i biskop Brasks menyer

Ord och ordgrupper kopplade till mat och måltider i biskop Brasks menyer Ord och ordgrupper kopplade till mat och måltider i biskop Brasks menyer Tabell 1 I biskop Brasks menyer förekommer följande ordgrupper som refererar till maten på olika sätt. De ord som förekommer i de

Läs mer

Bondestenåldern. 4200 år före Kristus - 1800 år före Kristus

Bondestenåldern. 4200 år före Kristus - 1800 år före Kristus Bondestenåldern 4200 år före Kristus - 1800 år före Kristus Människorna blev fler och fler. Man kom på ett nytt sätt att skaffa mat. Om man sådde frön från vilda växter i jorden och väntade till våren,

Läs mer

Höstmatsedel Äldreomsorgen Särskilda boenden Lunchrestauranger

Höstmatsedel Äldreomsorgen Särskilda boenden Lunchrestauranger 0 Konsult- och serviceförvaltningen Höstmatsedel Äldreomsorgen Särskilda boenden restauranger Vecka 43 har vi en temavecka som vi kallar: EKOLOGISKA VECKAN V 42 49, 2012 Under vecka 43 kommer måltiderna

Läs mer

À la carte Meny (Se även våra menyförslag) I priset ingår serveringspersonal till 01.00, hyra, enklare bordsdekoration samt moms. Minimum 20 pers.

À la carte Meny (Se även våra menyförslag) I priset ingår serveringspersonal till 01.00, hyra, enklare bordsdekoration samt moms. Minimum 20 pers. À la carte Meny (Se även våra menyförslag) I priset ingår serveringspersonal till 01.00, hyra, enklare bordsdekoration samt moms. Minimum 20 pers. Aptitretare Gourmetsked med laxtartar och sjögräskaviar

Läs mer

Grönsaksgratinerad falukorv. Mangosoppa. Gratinerad fisk, kall dillsås, potatis. Konserverad frukt med tunn grädde. Ärtsoppa med fläsk

Grönsaksgratinerad falukorv. Mangosoppa. Gratinerad fisk, kall dillsås, potatis. Konserverad frukt med tunn grädde. Ärtsoppa med fläsk 2017 Vecka 7 13 feb potatismos, Grönsaksgratinerad falukorv Mangosoppa 14 feb ärtor Alla dag Vaniljhjärta Gratinerad fisk, kall dillsås, potatis Fläskpannkaka, stekt äpple 15 feb Och fläsk, rårivna morötter,

Läs mer

MIDDAGSMENYER STADSHUSRESTAURANGER STOCKHOLM AB

MIDDAGSMENYER STADSHUSRESTAURANGER STOCKHOLM AB MIDDAGSMENYER STADSHUSRESTAURANGER STOCKHOLM AB HÖSTEN 2012 Stadshusrestauranger Stockholm AB driver på uppdrag av Stockholms Stad restaurangverksamhet på Stockholms Stadshus sedan 2012. Stadshusrestauranger

Läs mer

Surströmmingsfest på Skånegatan 6D 14 oktober 2016

Surströmmingsfest på Skånegatan 6D 14 oktober 2016 Surströmmingsfest på Skånegatan 6D 14 oktober 2016 Ett glatt och förväntansfullt gäng på 16 personer samlades i SPF lokalen för att avnjuta den norrländska delikatessen. Margareta och Marja hade inhandlat

Läs mer

Meny för Fest & Kalas

Meny för Fest & Kalas Meny för Fest & Kalas Avhämtning eller Leverans 2011 www.lokstalletalvesta.se Meny för avhämtnings eller leverans Hos oss på Lokstallet kan du välja mellan många menyer och förslag, om ni önskar något

Läs mer

Forntiden i Rosengård

Forntiden i Rosengård Forntiden i Rosengård I Rosengårdsområdet har många fynd från forntiden gjorts. När man har grävt i jorden har man hittat saker, redskap, som visar att människor har bott i området för ca. 6000 år sedan.

Läs mer

AVSMAKNINGSMENY. terrine på hälleflundra, kungskrabba och pilgrimsmussla MED LÄTTRÖKT MAJONNÄS, DILLKRUTONGER OCH PICKLAD RÖDLÖK.

AVSMAKNINGSMENY. terrine på hälleflundra, kungskrabba och pilgrimsmussla MED LÄTTRÖKT MAJONNÄS, DILLKRUTONGER OCH PICKLAD RÖDLÖK. AVSMAKNINGSMENY terrine på hälleflundra, kungskrabba och pilgrimsmussla MED LÄTTRÖKT MAJONNÄS, DILLKRUTONGER OCH PICKLAD RÖDLÖK sotad havskräfta MED MOROTSKRÄM OCH FÄNKÅLSCHUTNEY SAMT DILLVIERGE GJORD

Läs mer

Världens närmaste mat

Världens närmaste mat Sv Sigill A6_g 07-06-19 12.32 Sida 1 Världens närmaste mat En skrift som vill inspirera dig till att välja mat som är lite bättre Sv Sigill A6_g 07-06-19 12.32 Sida 2 Vi bryr oss precis som du Svenskt

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

HT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin

HT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin HT 2013 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffe där ekologiskt odlade

Läs mer

NOGA UTVALDA DELIKATESSER MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD SVENSKT KÖTT AV PREMIUMKVALITET

NOGA UTVALDA DELIKATESSER MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD SVENSKT KÖTT AV PREMIUMKVALITET Sortimentslista höst 2016 NOGA UTVALDA DELIKATESSER MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD SVENSKT KÖTT AV PREMIUMKVALITET 2 MARTIN & SERVERA PREMIUM SORTIMENT En lista över

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

ROSENLUNDS RESTAURANG

ROSENLUNDS RESTAURANG Måndag: 24/3 Sommarkorvgryta med dill o morötter, potatis Pastaspiraler med krämig ost o skinksås Blåbärssoppa med glass Tisdag: 25/3 Onsdag: 26/3 Torsdag: 27/3 Fredag:28/3 Lördag:29/3 Söndag:30/3 Fisk

Läs mer

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara Husman 2 Fiskpanetter m. remouladsås & kokt Potatis Vegetarisk Broccoligratäng serveras med kokt Potatis Soppa Spenatsoppa m. Ägghalva Tisdag Husman 1 Ugnsbakad

Läs mer

Matsedel. Solliden Malmens boende Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Solliden Malmens boende Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Veg Rotfrukts-stroganoff, ris Dessert Päron-soppa Middag Kropp-kakor, skirat smör Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner Veg Vegetariskt kött-bullar,

Läs mer

Om jag fick önska skulle jag vilja äta

Om jag fick önska skulle jag vilja äta Framtagen av dietist Elisabet Bergh Börgdal och Jeanette Sjölander i samarbete med Nutritionsnätverken och Medirest. November 2013 Om jag fick önska skulle jag vilja äta Ibland behövs något extra gott

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Smaklig måltid. Vi reserverar oss för eventuella ändringar Allergier? Fråga oss om innehållet i maten! Telefonnummer till köket Aptiten 0451-37 83 89

Smaklig måltid. Vi reserverar oss för eventuella ändringar Allergier? Fråga oss om innehållet i maten! Telefonnummer till köket Aptiten 0451-37 83 89 Matsedel för våra gäster inom äldreomsorgen Måndag 7/12 Middag: Gratinerad falukorv potatismos grönsak Kvällsmål: Spagetti med köttfärssås sallad Tisdag 8/12 Middag: Stekt spätta remouladsås kokt potatis

Läs mer

Vinet vi rekommenderar hittar du under varje rätt. Alkoholfritt alternativ finns. Priserna för ½ glas / 1 glas / 1 flaska FÖRRÄTTER

Vinet vi rekommenderar hittar du under varje rätt. Alkoholfritt alternativ finns. Priserna för ½ glas / 1 glas / 1 flaska FÖRRÄTTER Vinet vi rekommenderar hittar du under varje rätt. Alkoholfritt alternativ finns. Priserna för ½ glas / 1 glas / 1 flaska FÖRRÄTTER Kantareller Stuvade kantareller på smörstekt toast med lagrad ost från

Läs mer