HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR"

Transkript

1 HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 32011

2 Frivillighet är alltid aktuellt Det går bra att ställa upp en stund då och då all hjälp är värdefull. Jag fattade beslutet att bli rödakorsfrivillig för ett och ett halvt år sedan. Min frivilligkarriär har varit kort men naggande god. Jag har lärt mig mycket om mig själv och är nu många nya vänner och oförglömliga upplevelser rikare. Tillsammans med andra frivilliga har jag skapat en ny verksamhetsform, en internationell klubb. Den första grundades i västra Helsingfors och sedan dess har jag med stor tillfredsställelse sett hur klubbar dyker upp på olika håll i stan som svampar efter regn. Speciellt tacksam har jag varit över det stöd och den peppning som jag har fått. Röda Korset stöttar sina frivilliga. Jag är stolt över att vara rödakorsfrivillig. Jag kan bra tänka mig att presentera mig som frivillig för någon jag inte känner, i stället för att säga vad jag jobbar med. Jag tycker det är oändligt tufft att vara med i den här globala och humanitära rörelsen. Frivillighet är alltid aktuellt. Att vara frivillig betyder att samhället vi lever i är vårt och att vi är med och skapar vår gemensamma verklighet. Frivillighet är att bry sig om, att engagera sig, att idka demokrati. Frivillighet bygger broar mellan människor. Det allra finaste med frivillighet är att det är något man gör av egen fri vilja och av sitt hjärtas lust, bara för att man vill det. I frivilligheten ingår friheten att välja. Jag kan ge just så mycket av min tid som jag känner för. Lönen får man inte i pengar utan i en mycket mer värdefull valuta. I höstas ställde jag upp som insamlare under Hungerdagen tillsammans med mina vänner för första gången i mitt liv. Jag blev förvånad över hur gärna folk kom fram till oss och pillade in slantar i våra insamlingsbössor. Under insamlingsdagen hade vårt gäng ytterligare ett mål: att vara en glad och exemplariskt mångkulturell insamlingsgrupp i centrala Helsingfors. Vi ville säga att vi alla bryr oss om och att var och en av oss både kan vara mottagare och givare av hjälp. Emilia Fagerlund rödakorsfrivillig HJÄLP! K atastroffonden INFORMERAR Katastroffondens informationsblad utkommer fyra gånger om året. Redaktion: Hannu-Pekka Laiho, ansvarig, Anna Vuorinen, redaktionssekreterare Omslagsbild: Niklas Meltio Ombrytning: Limukka / Leena Aalto Översättning: Adressändringar: / givarregistret Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1 a, Helsingfors Tidningen trycks: Laine Direct Oy - 2 -

3 Hjälp behövs Svältkatastrofen i Östafrika förvärras Upp till 10 miljoner människor lider av livsmedelsbrist och torka. Behovet av humanitärt bistånd ökar mot slutet av året. I länderna i Östafrika förbereder man sig på en svår höst och vinter. Fjolårets regn räckte inte till för att ge en ordentlig spannmålsskörd och vårens regn blev också mindre än man hade väntat sig. Situationen väntas bli speciellt svår i Kenya, Somalia och Etiopien. I Afrikas horn lider man samtidigt av flera olika problem som orsakas av torkan: skördarna har slagit fel, boskapen dör och smutsigt vatten sprider sjukdomar. Torkan är ett problem både på landsbygden och i städerna och den allmänna fattigdomen förvärrar situationen ytterligare, säger Finlands Röda Kors regiondelegat för Östafrika Pepe Salmela. Utmattande vattentransportsträckor Finlands Röda Kors stöder sin lokala systerförenings arbete i Östafrika. Genom olika program hjälper Röda Korset lokalbefolkningen att idka olika näringar. Många människor har bara en utkomstkälla och om torka gör att skörden slår fel mister de allt de har. Röda Korset hjälper människor att komma på fötter igen genom att dela ut utsäde och redskap eller genom att köpa ny boskap. Vattentransportsträckorna förkortas genom att man gräver nya brunnar och bygger dammar. I byn Dertu i Kenya finns bara ett vattentag inom en radie på 50 kilometer. Fatima Daar Foot vandrar flera kilometer varje dag för att få tag på vatten. Med sig har hon familjens enda överlevande mula. Alla våra andra djur har dött på grund av torkan, säger hon. Vi har ingenting kvar. Alla kameler och getter är döda och priserna är så höga så vi har inte råd att köpa mat. Mer hjälp behövs Finlands Röda Kors är redo att utvidga sina biståndsinsatser för att hjälpa offren för torkan. Med hjälp av donationsmedel kan man ge både mer nödhjälp och satsa mer på långsiktigt utvecklingssamarbete i Kenya, Somalia och Etiopien. Torkan har förvärrats och mer hjälp behövs. Just nu är det viktigt att förhindra att de länder som har drabbats av torkan sjunker djupare ner i fattigdom, säger Päivi Laurila, biträdande chef för Finlands Röda Kors internationella bistånd. Finlands Röda Kors börjar stöda ett skolmatsprogram i Kenya. Målet är att barn inte ska avbryta sin skolgång. Dessutom inleds ett program där bevattningssystem gör att uttorkad mark åter tas i bruk som odlingsmark. Programmen stöds med medel som har donerats till katastroffonden. I Kenya tvingas man gå flera kilometer för att hitta vatten i det uttorkade landet. Jacob Dall / Danska Röda Korset - 3 -

4 HJÄLP UTE I VÄRLDEN Alex Wynter Rätt att hjälpa Under Operation Hungerdagen talar vi om frivillighet och om hur viktigt det är att hjälpa. När hjälp behövs i Finland eller ute i världen krävs det många människors insatser för att hjälpen ska nå fram. Inom Röda Korset talar vi om kedjan av hjälp. I samband med Operation Hungerdagen i år vill vi lyfta fram de viktigaste länkarna i kedjan av hjälp: de frivilliga. I början av kedjan lyfter vi fram betydelsen av insamlarna och hela den frivilliga insamlingsorganisationen. Dessutom ser vi den andra ändan av kedjan av hjälp de frivilliga som ser till att hjälpen når dem som verkligen är i behov av hjälp. År 2011 firar EU som Europeiska frivilligåret och även därför är det aktuellt med hjälpinsatser. Inom Röda Korset är varje år ett frivilligår. De frivilliga är Röda Korsets styrka och en förutsättning för att organisationen ska fungera. De hjälper osjälviskt nödlidande både i Finland och på andra håll i världen. Viktiga är också alla de frivilliga som greppar en insamlingsbössa och samlar in hjälp för människor nära och fjärran. Grym hunger. Ingen som följer med vad som händer i världen kan ha låtit bli att märka hur ojämnt den globala välfärden är fördelad. Mer än en miljard människor lider av svält det är mer än någonsin förr. I de flesta fall handlar det om tyst svält, hungersnöd som orsakas av katastrofer som är osynliga för oss. En ond cirkel av svält kan orsakas av t.ex. en uppgång i livsmedelspriserna eller en allvarlig epidemi. Sjukdom gör att hela byar drabbas när det - 4 -

5 HJÄLP UTE I VÄRLDEN Insamlaren gör hoppet sant Med hjälp av pengar som samlas in under Operation Hungerdagen kan Röda Korset snabbt hjälpa där hjälp behövs. I och med att insamlingsmedlen inte på förhand reserveras för något givet ändamål finns pengarna att tillgå genast när hjälp behövs. Tack vare de pengar som samlades in under Operation Hungerdagen förra året kunde Finlands Röda Kors hjälpa bland annat flyktingar i samband med konflikten i Nordafrika samt koleradrabbade Haiti. inte finns friska människor som kan sköta åkrar och jordbruk. De pengar som samlas in under Operation Hungerdagen används också till att hjälpa dem vars hunger inte gör katastrofrubriker. Förutom nödhjälp satsar Röda Korset på att hjälpa människor att producera sin egen mat på små odlingar och utbilda människor att sköta sin hälsa. Ryck ut mot hungern. Under Hungerdagen samlar vi in medel till Röda Korsets katastroffond. Pengarna i katastroffonden är inte på förhand reserverade för något givet mål. Det innebär att de kan användas till att hjälpa där nöden är som störst. Största delen av biståndsmedlen används utomlands, men katastroffonden hjälper även i Finland. Här hemma behövs nödhjälp bland annat efter eldsvådor och plötsliga olyckor. Förra året fick ungefär 500 finländare hjälp ur katastroffonden. Rätt att hjälpa. Rödakors- och rödahalvmånerörelsen har ett unikt mandat och ett globalt nätverk: det finns en rödakors- eller rödahalvmåneförening i hela 187 länder. De har alla statligt tillstånd att verka och hjälpa. Röda Korset kan hjälpa även på platser som andra biståndsorganisationer inte har tillgång till. Det är möjligt tack vare lokala frivilliga. Det är lättare för lokala frivilliga att hjälpa än det är för anställda som kommer utifrån. Röda Korset och Röda Halvmånen hjälper bland annat i Afghanistan och Nordkorea. Det finaste med Operation Hungerdagen är att vem som helst kan delta. Alla är välkomna och någon tidigare erfarenhet av organisationsverksamhet behövs inte. Det är lätt och roligt att vara insamlare. Under Hungerdagen har vi alla rätt att hjälpa. Kom med! Operation Hungerdagen utmanar just dig att delta! Ställ upp som insamlare och ta med kompisarna! Mer information och uppgifter om insamlingsplatser: Kontonummer: IBAN: FI SWIFT/BIC: NDEAFIHH - 5 -

6 Filippinerna hämtar sig efter tyfoner och förbereder sig på nya stormar Filippinerna drabbas av tyfoner varje år men klimatförändringen har gjort det svårare att förutspå dem Yoshi Shmizu

7 HJÄLP UTE I VÄRLDEN Tack vare hjälp från Röda Korset har Filippinerna återhämtat sig från tyfonerna Ketsana och Megi. Varje år sveper ungefär 20 tyfoner fram över landet och Finlands Röda Kors hjälper nu filippinierna att förbereda sig på kommande stormar. Filippinerna är ett av världens mest katastrofbenägna länder. Förutom tyfoner drabbas landet av jordskred och översvämningar, vulkanutbrott och jordskalv. Filippinerna består av mer än öar och ligger i ett vulkaniskt område i Stilla havet. Många filippinier lever i extrem fattigdom. Ungefär en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Det gör dem speciellt sårbara när naturkatastrofer och hälsoproblem hotar. Genomsnittsinkomsten i Filippinerna är 2 euro om dagen. De flesta har inte råd att bygga sitt hus av ordentliga material. När en tyfon slår till mister många sina hem, säger biståndsarbetare Riku Ässämäki. I slutet av maj återvände Ässämäki till Finland efter ett drygt år som Finlands Röda Kors biståndsarbetare i Filippinerna. Han deltog i ett bostadsprojekt som byggde nya hus åt människor som hade mist sina hem i samband med tyfonerna Ketsana och Megi hösten 2009 och Efter stormarna fanns det absolut ingenting kvar i de allra fattigaste områdena. Projektet gick ut på att bygga tillfälliga bostäder åt folk, så at de drabbade ens skulle ha tak över huvudet. Det stora problemet är fattigdomen. De tillfälliga bostäderna har planerats så att de kan förbättras och förstärkas så att de klarar av även framtida stormar. Men alla invånare har inte råd med förbättringarna, så behovet av stöd är stort. Katastrofberedskap förbättras med donationsmedel I Filippinerna börjar regnperioden på sommaren och pågår till årets slut. Trots att regnen inte utvecklas till supertyfoner som Ketsana och Megi varje år uppstår mindre stormar och översvämningar alltid under regnperioden. Vi vet om många naturkatastrofer på förhand, innan de inträffar. Då är det viktigt att man får ut den informationen i tid, även till avlägsna trakter, säger biståndsarbetare Heikki Väätämöinen, som arbetar på regionkontoret för Sydostasien. Genom Röda Korsets katastrofberedskapsinsatser förbättras landsbygdssamhällens förutsättningar att förbereda sig på katastrofer i länder där naturkatastrofer hör till vardagen. I Filippinerna får det arbetet stöd bland annat genom medel ur katastroffonden. Våren 2011 inledde Finlands Röda Kors ett katastrofberedskapsprojekt i samarbete med Filippinska Röda Korset. Programmet genomförs i byar på landsbygden genom att bilda så kallade beredskapsteam av frivilliga och invånare. Tillsammans med övriga bybor reder beredskapsteamen ut vilka hot från naturen som byn borde förbereda sig på. När man känner till riskerna funderar man tillsammans ut på vilket sätt man bäst kunde förbereda sig på eventuella katastrofer. Dessutom grundas ungdomsgrupper i byskolorna för att lära ut bl.a. kunskaper i första hjälpen. Sedan 2006 har Finlands Röda Kors bidragit med katastrofhjälp till Filippinerna efter flera naturkatastrofer. Tack vare finländska givares generositet och stöd från utrikesministeriet har man kunnat skicka bistånd till ett värde av euro till Filippinerna. Pengarna har använts både till biståndsmaterial och till att stöda internationella Röda Korsets program

8 AKTUELLT Gilla och hjälp Bli ett fan på Facebook och sprid information om Röda Korset! Röda Korset finns också på Facebook. På vår profil finns färsk information om Röda Korsets arbete både här hemma och utomlands. Dessutom informerar vi om kampanjer och olika sätt att engagera sig i Röda Korset. Genom att dela rödakorsnyheter och länkar sprider du information och kan få dina vänner att ge ett bidrag eller engagera sig i vår frivilligverksamhet! Nobuyuki Kobayashi facebook.com/punainenristi Hungerdagsrecept för läcker och hälsosam mat Den ursprungliga tanken bakom Hungerdagen var att man skulle äta lättare eller billigare en dag och ge skillnaden till dem som alltid går hungriga. Idén har mer än 30 år på nacken, men den är fortfarande en aktuell och god idé. Röda Korset har samlat recept på hälsosam och god mat. Råvarorna är inhemska grönsaker, rotfrukter och bär ingredienser som finns på nära håll, kanske rent av i ditt eget kök. Använd hungerdagsrecepten till glädje och nytta! Bjud in dina vänner och servera en läcker måltid. Eftersom råvarorna är billiga kan du skänka de pengar du sparar till Operation Hungerdagen september. Då bjuder du på middag även där mat behövs allra mest. Bekanta dig med hungerdagsrecepten på Ett barn får rent vatten i ett år för 15 euro. Ge rent vatten i gåva Goda Viljans Gåva är ett fint sätt att gratulera en jubilar som inte behöver fler prylar. Du kan välja om ditt bidrag går till katastroffonden eller till att stöda Röda Korsets arbete här hemma. Goda Viljans Gåva gör mycket gott. Ett bidrag på 10 euro till katastroffonden ger en hel familj mat i en månad. För 15 euro får ett barn rent dricksvatten i ett helt år. En vattenkanister eller filt kostar fyra euro och gröt för en hel by kostar fem euro. Goda Viljans webbutik finns på: Finlands Röda Kors internationella bistånd En sammanfattning av det internationella biståndet finns att läsa på