Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4"

Transkript

1 Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Mats Erntell, smittskyddsläkare Birgitta Jönsson, smittskyddssjuksköterska Publicerad

2 Vilken yrkeskategori tillhör du? A.Läkare B.Sjuksköterska C.Annan kategori Läkare Sjuksköterska Annan kategori

3 Smittor - gränslösa tillstånd Smitta abstrakt och osynlig Många olika kompetenser och myndigheter involveras och behöver samverka Generella system och försiktighetsåtgärder centrala Vi är ofta ett steg efter Dramatik Panik Flykt Risk att söka syndabockar utstötning Tillgänglig och korrekt information!

4 Smittskyddslagen Befolkningsperspektivet! Skyldigheter/rättigheter, tvångsåtgärder, smittspårning, anmälan, kostnadsfrihet, råd och förhållningsregler Drygt 2300 hallänningar anmäldes enligt SmL Av dessa kom 700 från vårdcentraler Under 2013 anmäldes 244 paragrafärenden

5 63 sjukdomar enligt SmL 2004:168 Samhällsfarliga: Smittkoppor, SARS Allmänfarliga Smittspårningspliktiga Anmälningspliktiga Alla smittsamma

6 Allmänfarliga sjukdomar - alltid förhållningsregler och smittspårningspliktiga - kolera - tyfoid - paratyfoid - salmonella - shigella - campylobacter - EHEC - giardia - hepatit A-E - tuberkulos - PRP - MRSA - syfilis - gonorré - klamydia - hiv - difteri - fågelinfluensa - pest - polio - mjältbrand - rabies - SARS - smittkoppor - VHF - HTLV I/II

7 Övriga anmälningspliktiga sjukdomar *smittspårningspliktiga - mässling* - påssjuka* - röda hund* - kikhosta* - invasiv HI - stelkramp - brucellos* - cryptosporidium* - dengue - echinokock* - entamöba histolytica* - gula febern - malaria - trikinos* - Q-feber* - pandemisk influensa H1N1 - invasiv meningokock - invasiv GAS - invasiv pneumokock - atypiska mykobakterier - botulism* - ESBL, ESBL CARBA * - harpest (tularemi) - legionella* - leptospira - listeria* - sorkfeber (NE) - papegojsjuka* - VRE* - vibrio exkl. kolera* - viral meningoencefalit - yersinia*

8 Vilken var den vanligast anmälda diagnosen från vårdcentralerna i Halland 2013? A.Klamydia B.Salmonella C.MRSA D.Campylobacter A. B. C. D

9 Anmälningar enligt SmL från vårdcentralerna

10 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1 Johan, 53 år, är en tidigare frisk kock som arbetar på en restaurang i stan. Han söker akut för feber och frekventa diarréer, som sedan igår också varit blodiga. Han berättar att en kompis insjuknat med liknande symtom dagen före och är inlagd på Varbergs sjukhus. Johans tillstånd kräver inte inläggning. Vad gör Du? Vad är dina skyldigheter enligt smittskyddslagen?

11 Vem ska utreda? Du som behandlande läkare har det primära utredningsansvaret Informera om misstanke Provta Ge råd och förhållningsregler Smittspåra Anmäla enligt smittskyddslagen Ansvaret för utredningen av en anhopning av smittsam sjukdom vilar på smittskyddsläkaren

12 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1 (forts.) Vid fördjupad anamnes framkommer att Johan och kompisen åt på restaurang A i stan två dagar tidigare. Även Johans hustru hade varit med. Du ordinerar faecesprov på Johan Du informerar MHK/smittskyddsläkaren om ditt fall och misstanke på restaurang A som gemensam smittkälla Johan är sjukskriven i väntan på provsvar Du ger hygienråd, lämnar smittskyddsbladet hygienråd vid tarmsmitta

13 Smittskyddsbladen - för läkare och patient Amöba Campylobacter Cryptosporidium Difteri EHEC ESBL, ESBLcarba Giardia Gonorré Hemorragiska febrar Hepatit A E HTLV I/II Kikhosta Klamydia Legionella Listeria Meningokocker MRSA Pneumokocker med nedsatt känslighet Psittacos (papegojsjuka) Rabies Salmonella Shigella Sorkfeber Syfilis Tuberkulos Tularemi (harpest) Tyfoid- och paratyfoidfeber VRE Yersinia

14 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1 (Johan 53, kock forts.) Provet visar växt av salmonella Du ger råd och förhållningsregler enligt smittskyddblad för Salmonella Uppföljning med nya faecesprover planeras. Tills vidare är Johan avstängd från livsmedelshantering

15 Hur många negativa prover krävs för smittfriförklaring av salmonella vid riskyrke? A. Ett B. Två C. Tre Ett Två Tre

16 Rätt svar: Ett prov

17 Faecesdiagnostik bakterier och parasiter Sedan november 2012 använder lab. PCR-teknik istället för odling - spårar smittämnes arvsmassa (DNA/RNA) och en stor mängd kopior skapas. Känslig metod. Små mängder smittämne behövs. Snabbare svar. Hälsokontroll: 1. Campylobacter 2. Salmonella 3. Shigella / EIEC (enteroinvasiv E.coli) 4. Yersinia 5. EHEC Inhemsk smitta: 6. Giardia intestinalis 7. Cryptosporidium parvum/hominis 8. Dientamöba fragilis Utlandssmitta: 9. EAEC (Enteroaggregativ E.coli) 10.ETEC (Enterotoxigen E.coli (ETEC) 11.Entamoeba histolytica (Amöba)

18 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1 (forts.) Johan har berättat att även hans hustru var med på restaurang A, men hon mår helt bra. De åt delvis samma mat från en gemensam buffé. Smittspårningsansvar Vem ska provtas? Vem betalar?

19 Kostnadsfrihet för patienten Socialstyrelsen Kostnadsfrihet för patienten vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri för patienten om det är frågan om en allmänfarlig sjukdom. Även återbesök som är motiverade av smittskyddsskäl

20 Debitering av smittskyddsprover Sedan 2013 ersätts vårdvalsenheterna via ett centralt smittskyddsanslag för provtagning som avser: Smittspårning av kontakter kring patient, t.ex. provtagning i familj där en person har salmonella Uppföljningsprover för att följa smittbärarskap, t.ex. patient med MRSA som kontrollodlas enligt Vårdhygiens riktlinjer Utbrottsutredning där många provtas, t.ex. på förskola, äldreboende

21 Du gör en smittskyddsanmälan i SmiNet. Hur fort måste en anmälan skrivas? A. Omedelbart B. Inom ett dygn C. Inom en vecka D. Inom två veckor A. B. C. D

22 Rätt svar Inom ett dygn Undantag för de sexuellt överförbara infektionerna klamydia, gonorré, hiv och syfils anmäls inom en vecka

23 För att veta vad som är onormalt måste man veta vad som är normalt

24 Anmälan enl SmL 1. Namn och personnummer eller reservnummer (för klamydia, gonorré, hiv och syfilis gäller rikskod = födelseår + 4 sista siffrorna) 2. Sannolik smittkälla 3. Sannolik smittväg 4. Åtgärder som vidtagits för att hindra smittspridning 5. Vilka förhållningsregler som givits! 6. Andra uppgifter av betydelse för smittskyddet inkl. smittspårning

25 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1(Johan 53, kock forts) Miljö- och hälsoskyddskontoret informeras, besöker restaurangen, finner bristande hygienska förhållanden och restaurangen stängs omgående. Smittskyddsläkaren i Halland får ytterligare 5 anmälningar om inhemska salmonellafall från andra vårdenheter och kliniker. Varje anmälan blir en viktig epidemiologisk pusselbit! Smittskyddet tar över den övergripande utredningen och samordning med andra myndigheter På nationell nivå rapporteras fall från flera län

26 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1(forts) Ett utbrott verifieras Epidemiologisk utredning i samarbete med sjukvård, laboratorier, myndigheter och patienter Smittkällan spåras och identifieras. Den aktuella produkten dras tillbaka. Alla utbrott börjar med ETT fall. Din anmälan blev startskottet, som bidrog till att många människor slapp bli sjuka. Befolkningsperspektivet!

27 Fall - Klamydia Lina, 22, har fått ett brev från en ungdomsmottagning i Göteborg. Hon uppmanas att undersöka sig för Klamydia då hon blivit uppgiven som kontakt till indexpatient med Klamydia. Hon söker på din vårdcentral och vill så snabbt som möjligt ha provet taget. Brevet har hon med sig. Hon är helt besvärsfri

28 Vad gör du? A. Ger henne en akut-tid på VC B. Hänvisar henne till Ungdomsmottagningen C. Hänvisar henne att beställa klamydiatest via nätet på mina vårdkontakter D. Ber henne återkomma om hon får besvär A. B. C. D

29 Provet visar sig vara negativt för Klamydia, men positivt för Gonorré

30 Vad gör du? A. Behandlar direkt med antibiotika B. Behandlar direkt och ger även partnerbehandling C. Kompletterar med en odling och behandlar utifrån resistensmönstret. D. Remitterar patienten till STDspecialist för behandling, uppföljning och smittspårning A. B. C. D

31 Några smittskyddshändelser Ökning av invasiva streptokocker köttätande bakterier Mässling/röda hund kräver fortsatt ökad vaksamhet även på hemmaplan! Sexuellt överförda sjukdomar Klamydia minskar (?) Gonorré ökar Hiv sen diagnos ett problem

32 Internationella hot 1. Nytt coronavirus från Mellanöstern: Middle East respiratory syndrome (MERS CoV) 2. Fågelinfluensa A (H7N9), (Kina) Båda ger svår sjukdom. Hög dödlighet Kan få spridningspotential, person person smitta Ökad vaksamhet och beredskap (WHO, ECDC) Rekommendationer för handläggning (SoS)

33 Vad är det som går? Samarbete med 1177 Regelbunden uppdatering på vår hemsida

34 Hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. Kompletterande vaccinationer

35 Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Två syften 1. Upptäcka om personen är i behov av vård (individinriktat) 2. Uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat) Olika delar Individuellt hälsosamtal bakgrund, hälsotillstånd, vaccinationshistorik Provtagning av smittskyddsskäl Övrig provtagning individualiseras vid symtom eller speciella frågeställningar (t.ex. blodstatus, blodsocker, urin, PKU, leverprov) Kroppsundersökning v.b

36 Hälsoundersökning - provtagning av smittskyddsskäl Smittämne/sjukdom Målgrupp (ålder) Undersökning Hepatit B Alla Hepatit B (HBsAg) Hiv Alla Hiv serologi (combotest) Tuberkulos Alla Anamnes och hälsodeklaration Om exponerad eller från land med hög incidens: PPD eller IGRA-test. Syfilis > 12 år Syfilis serologi Tarminfektion Barn under 6 år. För övriga endast vid diarré Faecesdiagnostik, utlandssmitta Hudinfektion Endast vid sår Sårodling (frågeställning MRSA) Bärarskap av MRB (multiresistenta bakterier) Endast vid inläggning eller omfattande polikliniska besök och operation Enligt vårdhygiens PM för screening av patienter (MRSA, vid inläggning även VRE och ESBL)

37 Fallbeskrivning Asylsökande 24-årig man från Syrien. Flytt via Jordanien där han bott tre månader på flyktingförläggning under svåra förhållanden. Kommer till din vårdenhet för hälsoundersökning. I hälsodeklarationen framkommer inga riskfaktorer för tbc.

38 Bör han provtas för tuberkulos? A.Ja B.Nej 0 0 Ja Nej

39 Länder med hög risk för tuberkulos Socialstyrelsen: Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Riskområden = länder med en tuberkulos incidens på 100 fall per invånare/år Afrika, söder om Sahara F.d. Sovjetunionen Afghanistan Södra och sydöstra Asien, utom Kina Bolivia och Peru Rumänien Generös tolkning för personer som vistats i riskutsatta miljöer, t.ex. fängelse eller flyktingläger.

40 (fliken tuberkulos)

41 Tuberkulos Hälsokontroll asylsökande/migranter - personer över 18 år - från länder med hög tuberkulosförekomst (= mer än 100 fall/ inv) Hälsodeklaration IGRA eller PPD IGRA negativt eller PPD <10 mm IGRA positivt eller PPD >10 mm Information - ingen ytterligare åtgärd Lungröntgen + Remiss till Infektionskliniken Ur Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos,

42 Två screeningtester båda mäter immunreaktion mot tuberkulosantigen (förutsätter att personen har ett fungerande immunförsvar) Tuberkulintest (PPD) Mäter immunsvar för alla mykobakterier inkl. M.tuberculosis. Kan vara positivt efter BCG vaccination. Ospecifikt. Risk för falskt positiva svar. Intracutan teknik - kräver vana Kräver återbesök efter 3 dygn för avläsning Risk för felavläsning, olika tolkningar IGRA (Interferon gamma release assay) Mäter immunsvar mer specifikt för M.tuberculosis, Reagerar inte på tidigare BCG vaccin och flertalet andra mykobakterier. Blodprov (Specialrör - tre stycken rör. Analys på Klin.mikrobiol.lab, Halmstad) Rekommenderas inte på barn under 5 år eller om BCG vaccination planeras Falskt pos 4-60 dagar efter PPD satts Ur Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos,

43 Fallbeskrivning Snart 1½ årig pojke från Vietnam som nyligen kommit till Sverige. Enligt modern fått vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet i hemlandet. Handskriven dokumentation finns med.

44 Utgångsläge Alla barn bör ha skydd mot Difteri, tetanus, pertussis (DTP) Polio Mässling, påssjuka, röda hund (MPR) Barn under 6 år Hib och Pneumokocker Riskgruppsbarn Tuberkulos Hepatit B

45 Vad har barnet fått hittills? Nästan alla länder utanför Norden: Ger Polio + DTP x 3 med 1-2 mån mellanrum före sex månaders ålder - grundvaccination Ger booster DTP och Polio vid 1-5 års ålder Använder Oralt poliovaccin, OPV, istället för IPV Ger BCG i tidig ålder Ger mässlingsvaccin tidigt, ofta vid ca 9 mån ålder Ger Hepatit B, vanligen 3 doser

46 Bra frågor att ställa Skriftlig dokumentation från hemlandet? Vaccinationsstick? Droppar? BCG-ärr? Tidigare levnadsförhållanden? Född på sjukhus? Landets vaccinationsschema? Vaccinationstäckning? (fliken vaccinationer)

47 Världens länder -vaccinationsschema

48 EU länder vaccinationsschema Ex. Spanien

49 Pojke, 1½ år från Vietnam DTP mån Polio mån Hib mån Pneumokocker 0 dos M 9+18 mån P 0 dos R 0 dos Hep B mån BCG födseln

50 Komplettering A. Infanrix-Hexa x 1 (DTP, polio, Hib, hep B) B. MPR + Synflorix (Pneumokocker) C. En kombination av A+B D. Inget, han fortsätter enligt programmet A. B. C. D

51 Förslag (OBS! läkarordination) 1.Infanrix Hexa x 1 (DTP-polio-HiB-HepB) 2. Synflorix x 2 (PCV10) 3.Priorix x 1 (MPR) Därefter följa ordinarie schema

52 Vacciner och komponenter Infanrix-Hexa* Infanrix-polio-Hib*, Pentavac Infanrix-polio*, Tetravac Boostrix-polio Boostrix, Triaxis ditebooster Difterivaccin SSI Tetanusvaccin SSI Imovax-polio*, VeroPol ActHib Priorix*, M-M-RVAXPRO BCG vaccine SSI Engerix-B, HBVAXPRO* Synflorix*, Prevenar13 DTP-IPV-Hib-HepB (6-valent) DTP-IPV-HiB (5-valent) DTP-IPV (4-valent) dtp-ipv booster dtp booster dt booster D T IPV Hib MPR TBC Hepatit B Pneumokock, konjugerat * Upphandlade vacciner i Region Halland 2014

53 Exempel på arbetsblad för ordination av kompletterande vaccinationer (mall från VC Torup)

54 Fallbeskrivning 7-årig pojke från Syrien (född 2007). Vuxit upp under bra förhållanden med god tillgång till sjukvård. Kom nyligen till Sverige med sin mamma som anknytningsfall. Pappan har varit i Sverige sedan ett år tillbaka och har uppehållstillstånd. Pojken nu inskriven på skola. Kommer till vårdcentralen för hälsoundersökning. Pigg och frisk. Vaccinerad enligt program i Syrien. Vaccinationskort finns med

55 Pojke, född 2007 Syrien DTP: Polio: MPR: HepB: BCG: mån+6 år mån mån mån födseln

56 Vilka kompletteringar föreslår du? A. Ingen komplettering B. Kompletterar med en dos Imovax-Polio (Polio) C. Kompletterar med en dos Infanrix-Polio (DTP Polio) A. B. C

57 Förslag (OBS! läkarordination) Kompletterar med en dos Imovax-Polio (Polio)

58 Fallbeskrivning Flicka 10 år, född 2004, från Somalia. Kommer med sin mamma till Sverige som asylsökande. Dokumentation om vaccinationer saknas. Mamman tror hon fick någon spruta som liten, men är osäker. Droppar i munnen har hon nog fått vid något tillfälle. Född i hemmet, primitiv landsbygdsmiljö. Inget BCG ärr syns. Verkar pigg och frisk i övrigt.

59 Hälsoundersökning provtagning av smittskyddsskäl Blodprov för hepatit B och hiv Tuberkulos hälsodeklaration: Somalia = mer än 100 fall/ inv PPD eller IGRA/Quantiferon Ta ställning till kompletterande vaccinationer

60 Tuberkulos Hälsokontroll asylsökande/migranter - personer 18 år eller yngre - från länder med hög tuberkulosförekomst (= mer än 100 fall/ inv) Hälsodeklaration BCG vaccinerad Ej BCG vaccinerad PPD på barn under 5 år IGRA eller PPD på barn 5 år eller äldre PPD PPD <6 mm PPD >6 mm PPD <10 mm PPD >10 mm IGRA negativt alt. PPD <10 mm IGRA positivt alt. PPD >10 mm Ingen ytterligare åtgärd Lungröntgen + Remiss till Infektionskliniken Ingen ytterligare åtgärd Lungröntgen + Remiss till Infektionskliniken Erbjud BCGvaccination Lungröntgen + Remiss till Infektionskliniken Ur Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos,

61 Världens länder - Vaccinationsschema

62 Flicka Somalia, f 2004, 10 år DTP: v Polio: v Mässling: 9 mån Påssjuka: 0 Röda hund: 0 BCG: vid födseln Hepatit B: 0

63 WHO: Täckningsgrad

64 Hur resonera? A. Tar först serologi(er) och få ett underlag för bedömning skydd B. Betrakta som ovaccinerad och börja om C. Räkna in spädbarnsårets doser och gör ett mellanalternativ A. B. C

65 Hur resonera? Kanske mest praktiskt och klokt att börja om tänkbart schema som kräver läkarordination: Infanrix Polio + Hep B x 3 (= 6 stick ) DTP polio HepB alt: Infanrix Hexa x 3 off-label (= 3 stick ) DTP-polio-HiB-HepB MPR x 2 ( = 2 stick ) BCG x 1 ( om PPD < 6 mm)

66 Övrigt - vaccinationer

67 Tidigarelagd MPR Familj med 10 månaders flicka ska åka till Turkiet. Två veckors charterresa. Bor på hotell med god standard - all-inclusive. Rekommenderar du att de bör tidigarelägga MPR (mässling, påssjuka, röda hund) inför denna resa?

68 Vad är din rekommendation? A. Ja B. Nej 0 0 A. B

69 Tidigarelagd MPR? Vår rekommendation: NEJ Om att tidigarelägga MPR OK om barnet är >12 mån Från 9 månader om ökad risk Vid mycket hög exponeringsrisk kan ges från 6 mån Om MPR före 1 års ålder ge MPR enligt schema vid 18 mån Maternella antikroppar överförs via placenta. Kan kvarstå upp till ett år

70 Stelkramp i samband med sårskada? 11-årig pojke, född 2003, söker på din vårdcentral efter att ha blivit hundbiten. Han är vaccinerad enligt svenskt vaccinationsprogram, senast vid 5 års ålder. Bör man ge honom en påfyllnad avseende stelkramp?

71 Stelkrampsspruta? A.Ja B.Nej 0 0 Ja Nej

72 Svar: Nej. Han har fått fyra doser senaste dos för drygt 5 år sedan OM man behöver ge x-tra stelkrampsskydd ge i kombination med difteri (gärna också kikhosta) dt = DiTeBoooster dtp = Boostrix, Triaxis Tidigare antal doser Tid sedan senaste tetanusvaccin Åtgärd 4 eller fler > 20 år Ge dite-booster (dt)* 0,5 ml < 20 år Ingen åtgärd 3 doser > 10 år Ge dite-booster (dt)* 0,5 ml < 10 år Ingen åtgärd 2 doser > 6 mån Ge Tetanusvaccin (T)** 1 ml + info om uppföljningsdoser enligt ordinarie schema < 6 mån Avvakta normalt intervall (6-12 mån) till dos 3 1 dos > 1 mån Ge Tetanusvaccin (T) ** 1 ml + info om uppföljningsdoser enligt ordinarie schema. Ge humant immunglobulin mot stelkramp om det gått > 1 dygn sedan skadan, skadan är mycket förorenad, eller om det inte går att excidera misstänkta föroreningar dos Påbörja grundvaccination med Tetanusvaccin (T) ** 1 ml Ge humant immunglobulin mot stelkramp.

73 Pneumokockvaccination 29-årig kvinna som splenectomerades efter trauma i nio-årsåldern. Postoperativt blev hon vaccinerad mot pneumokocker med en dos Pneumovax (PPV23), men har sedan aldrig fått någon påfyllnadsdos. Hon ringer för att fråga vad som rekommenderas i hennes fall

74 Pneumokockvaccineras? A. Nej, hon behöver inget mer B. Ja, rekommenderar en påfyllnad Pneumovax C. Ja, rekommenderar kombination av Prevenar13 och Pneumovax A. B. C

75 Pneumokockvaccination av äldre och riskgrupper - för skydd mot invasiv sjukdom PPV23 till de flesta personer över 65 år och övriga som är immunkompetenta. En påfyllnadsdos efter 5-10 år Kombination PCV13 + PPV23 rekommenderas till särskilda riskgrupper t.ex splenectomerade och vid grav immunosuppresion. PCV13 ges först. Efter cirka 2 månader ges PPV23. PNEUMOVAX polysackaridvaccin (PPV23) Innehåller 23 serotyper. Godkänd för barn från två år och äldre Ej immunogent för barn under 2 år Ger ingen T-cellsmedierad immunitet - inget immunologiskt minne PREVENAR 13 konjugatvaccin (PCV13) Innehåller 13 serotyper Godkänd för barn från 6 veckor - 17 år samt vuxna18 år och äldre Immunogent för barn under 2 år Stimulerar T-celler och inducerar immunologiskt minne

76 Vaccin mot bältros Vaccinet Zostavax registrerat i Sverige sen 2011, men först nu tillgängligt. Ges som singeldos - oklart hur länge vaccineffekten kvarstår? Behövs boosterdos(er). Subcutan injektion i deltoideus. Indikation: Förebygga bältros och bältros-associerad smärta hos personer 50 år eller äldre. Innehåller varicella zoster virus - samma stam som används i varicellavaccin för barn men dosen är mer än 10 gånger högre. Levande vaccin. Ske ej ges till personer med immunbrist (pga. behandling eller sjukdom) eller gravida. Säkerhetsprofil: Utvärdering på mer än vuxna. Vanligast är lokala reaktioner på injektionsstället och huvudvärk. Allvarliga biverkningar mycket ovanliga.

77 Vaccin mot bältros - skyddseffekt Minskar risken för utveckling av bältros USA: personer > 60 år. Hälften Zostavax, hälften placebo. Uppföljning efter 3 år. En 50 % reduktion av bältros i vaccingruppen. Skyddet avtog med stigande ålder (64 % för år, 18 % för >80 år. USA: personer år. Hälften Zostavax, hälften placebo. Minskad risk för utveckling av bältros i vaccingruppen med 70%. Minskad frekvens (67 %) av postherpetisk neuralgi (PHN)

78 Vaccin mot bältros - rekommendationer Ingår - f.n. - i läkemedelsförmånen för personer från 50 år enligt beslut från Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV). Kostnad ca 1300 kr. TLV omprövar nu förmånsbeslutet eftersom långtidsskyddet övervärderats. Besked från TLV under april Slutsats: Nationella riktlinjer saknas. Läkemedelskommittén i Halland: Med hänsyn till kostnad och osäkerhet rekommenderar vi i nuläget inte Zostavax

79 hemsida: e-post: Tfn: Följ Smittskydd Halland på Facebook

80 Hur betygsätter du dagen? 1. Dåligt 2. Mindre bra 3. Godkänd 4. Väl godkänd 5. Mycket väl godkänd

81

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 29 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 28 för Norrbotten... 1 Tarminfektioner... 1 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 28 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 27 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 211 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 21 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2015 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år.

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. 2016-02-18 Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år. Målsättningen för det nationella barnvaccinationsprogrammet är att alla barn i Sverige ska ha skydd mot difteri,

Läs mer

Smittspårning Grundkurs regelverk

Smittspårning Grundkurs regelverk Smittspårning Grundkurs regelverk Peter Gröön Landstingsjurist Smittspårning 2017 Peter Gröön/Smittspårning/2017 1 Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan

Läs mer

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare

Vaccinations- ordination. Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Vaccinations- ordination Lena Simonson Garsbo Skolhälsovårdsöverläkare Målsättning Skydd mot sjukdomen för den enskilde Begränsa spridning i samhället Förebygga allvarlig sjukdom minska sequele minska

Läs mer

Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse Smittskyddsförordning (2004:255) Ändrad: t.o.m. SFS 2013:900 Inledande bestämmelse 1 I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som

Läs mer

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga.

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga. Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga Ann Sofie Cavefors 22 okt 2013 Vaccinationer räddar 3 miljoner liv årligen

Läs mer

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013 Välkomna till Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare Mars 2013 Aktuellt vaccinationer Läkemedelskommittén Halland, mars 2013 Vaccinationer grundvaccinationsprogram

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga vad som ingår i en hälsoundersökning av asylsökande med

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid,

Läs mer

Vaccination av barn 131121

Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Lagar, vaccinologi, tidpunkter för doser och dosintervall Vacciner i det nationella programmet; fokus på polio, mässling och BCG Vaccinationer utanför

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008 Information från Smittskyddsenheten Nr, februari Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar 99-7... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar 99-7... Kommentar till sammanställning

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006 WermlandsSmittan Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Årsstatistik 2005 Nr 1 mars 2006 Allmänfarliga sjukdomar...2 Kommentarer till allmänfarliga sjukdomar...3 Anmälningspliktiga sjukdomar...4 Kommentarer

Läs mer

2015-01-27. Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se. Upphandling 2015. Under 5 mortality rate 1990-2013

2015-01-27. Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se. Upphandling 2015. Under 5 mortality rate 1990-2013 Upphandling 2015 Ofullständigt vaccinerade barn och unga 150120 ann-sofie.cavefors@vgregion.se Pneumokocker MPR DTaP-IPV (4-val.) DTaP-IPV-Hib (5-val.) DTaP-IPV-Hib-HBV (6-val.) Hepatit B HPV dtap Överprövning

Läs mer

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn SMI-dag 051012 Rose-Marie.Carlsson@smi.ki.se Avvikelser från vaccinationsprogrammet 1. Vad har eleven fått hittills? 2. Vad fattas jämfört vaccinationsprogrammet?

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2014 V åren är i antågande och då brukar man kunna summera influensasäsongen. Fortfarande insjuknar personer i influensa, så ännu är det för

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2014 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2013 TBE Rävens dvärgbandmask Inledning Detta nummer av SmittNytt ägnas åt statistiken över de anmälningspliktiga

Läs mer

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 EPIDEMIOLOGISK ÅRSRAPPORT, TABELLSAMLING Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 innehåller statistik över antal

Läs mer

2012-06-21. Följt hemlandets vaccinationspolicy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/ CountryProfileSelect.

2012-06-21. Följt hemlandets vaccinationspolicy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/ CountryProfileSelect. Vaccination av till Sverige inflyttade barn Bedömning av vaccinationstatus: Uppgifter från förälder ev Hälsokort med? följt hemlandets vaccinations policy? http://apps.who.int/immunization_monitoring/

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2015

Epidemiologisk årsrapport 2015 SJUKDOMSSTATISTIK Epidemiologisk årsrapport 2015 Den årliga rapporten för de anmälningspliktiga sjukdomarna innehåller tabellsammanställningar över antal rapporterade fall och incidens per län och över

Läs mer

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Smittskydd för lokalt smittskyddsansvariga Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare 2015-02-26 Smittdkyddslagens sjukdomar Alla smittsamma sjukdomar Anmälningspliktiga Smittspårningspliktiga Allmänfarliga

Läs mer

Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos

Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos Bygger på Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (2012-3-16) Smittskydd Halland och Halland, december 2013 Screening

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan

Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Smittskydd, influensavaccination, vinterkräksjukan Bilaga 2 Mats Erntell Smittskyddsläkare Bakgrund Smittsamma sjukdomar kan smitta! - spridningspotential Alla smittsamma personer är inte sjuka - subklinisk

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet Historik: 1300-talet - variolisering 1796 första smittkoppsvaccinationen 1801 första vaccinationen i Sverige 1815 lag om obligatorisk smittkoppsvaccination 1901 Mjölkdroppen grundas 1930-talet Barnavårdscentraler

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder BILAGA Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder (Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet) Christina C Fåhraeus Barnläkare Hälsans vårdcentrum Juni

Läs mer

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016.

Årsstatistik I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Nr 3, 2017 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 2016 I detta nummer av Smittnytt är det dominerande inslaget årsstatistiken över anmälningspliktiga sjukdomar för 2016. Allmänfarliga

Läs mer

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram Vaccinationsbehov hos asylsökande Eva Netterlid Sakkunnig Enheten för vaccinationsprogram eva.netterlid@folkhalsomyndigheten.se RU KAVA Regeringsuppdrag Kartläggning och analys av behovet av vaccin hos

Läs mer

Ny föreskrift och vägledning

Ny föreskrift och vägledning Ny föreskrift och vägledning Avvikelser ofullständigt vaccinerade Dokumentation, vaccinationsregistret Eva Netterlid Utbildningsdag med inriktning på barnvaccinationsprogrammet Linköping 7 november 2016

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2007 Nr: 1/28 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 27 Antalet anmälningar har ökat med hela 37 % sedan år 26. Ökningen beror till största delen på att antalet klamydiafall ökar kraftigt.

Läs mer

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård Vaccinationer inom barnhälsovården Kunskapscentrum barnhälsovård Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar 9 till alla 1 till flickor (HPV) Riktad del hepatit B och Tuberkulos

Läs mer

Vuxenvaccinationer i rvårdenrden. Viktoriadagen 15 maj 2014 Mia Furebring Infektionskliniken

Vuxenvaccinationer i rvårdenrden. Viktoriadagen 15 maj 2014 Mia Furebring Infektionskliniken Vuxenvaccinationer i primärv rvårdenrden Viktoriadagen 15 maj 2014 Mia Furebring Infektionskliniken Poliovaccination i Sverige Vaccination påbörjades p år r 1955 och allmän n vaccination infördes 1957.

Läs mer

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2017 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2016 för Norrbotten... 2 Mag-tarminfektioner... 2-3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Lyft på luren. Vissa diagnoser kräver lite extra Ring gärna oss redan vid misstanke!..eller om ni vill ha hjälp och stöd i smittspårningen

Lyft på luren. Vissa diagnoser kräver lite extra Ring gärna oss redan vid misstanke!..eller om ni vill ha hjälp och stöd i smittspårningen Lyft på luren Vissa diagnoser kräver lite extra Ring gärna oss redan vid misstanke!..eller om ni vill ha hjälp och stöd i smittspårningen Hepatit A Fekal-oral smitta person-person eller via mat/vatten

Läs mer

Hälsoundersökningar av barn från andra länder

Hälsoundersökningar av barn från andra länder Hälsoundersökningar av barn från andra länder Bakgrund Avgiftsfri hälso- och sjukvård Hälsoundersökning för nyanlända barn till Sverige Behov och om fattning kan variera Om möjligt före skolstart Målgrupp

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Leif Ekholm BHV-öl, ÖLL 2013-11-28 Modifierad efter presentation tillsammans med Eva Netterlid, SMI, 2013-10-08. Socialstyrelsen

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 2013 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Årsstatistik 2012 med kommentarer Inledning Innehållet i detta SmittNytt handlar helt om vår statistik från 2012 med kommentarer

Läs mer

Central smittspårning

Central smittspårning Central smittspårning STI klamydia, gonorré, syfilis Blodsmittor HIV, hepatit B, hepatit C Tuberkulos Multiresistenta bakterier MRSA, ESBLcarba, VRE Smittspårare (kuratorer) på hudmottagningarna Infektionskliniken

Läs mer

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare

Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Årg. 24 Nr 1 mars 2013 Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Coronavirus i elektronmikroskop. Foto: HPA/AP Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten nr 1, 2013 Hallandspesten

Läs mer

Hälsoundersökning av Barn och Unga. Ann Lindstrand Barnläkare Folkhälsomyndigheten

Hälsoundersökning av Barn och Unga. Ann Lindstrand Barnläkare Folkhälsomyndigheten Hälsoundersökning av Barn och Unga Ann Lindstrand Barnläkare Folkhälsomyndigheten Varifrån kom de asylsökande/ invandrade till Sverige år 2013? 5 störst asylsökande grupperna (54259) 5 största invandrade

Läs mer

Smittkällan. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för Campylobacter

Smittkällan. Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för Campylobacter 22 24 26 28 21 212 214 216 Smittkällan Aktuell information från Smittskyddsenheten Centrallasarettet Växjö Nr 1/217 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län för 216 Den 14:e jan 216 förklarade

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Nr SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2016 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2016 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 2 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan

3 En anmälan enligt 2 kap. 5 smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan Page 1 of 5 SFS nr: 2004:255 Departement/ myndighet: Socialdepartementet Rubrik: Smittskyddsförordning (2004:255) Utfärdad: 2004-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1433 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten NR 6. DECEMBER 2015 INNEHÅLL INFLUENSA

Smitt. Smittskyddsenheten NR 6. DECEMBER 2015 INNEHÅLL INFLUENSA Smitt Smittskyddsenheten NR 6. DECEMBER 2015 INNEHÅLL INFLUENSA... 1 KIKHOSTA HOS SPÄDBARN... 2 CENTRALT KONTO FÖR SMITTSKYDDSPROVER... 3 TBE-VACCINATION... 3 KLAMYDIATEST VIA NÄTET... 4 SMITTSKYDDSANMÄLAN

Läs mer

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder?

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder? Tuberkulos, hiv och hepatit Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Uddevalla 22 oktober 2013 Tuberkulos Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos

Läs mer

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien 2008-07-09 7.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer för vårdhygien Med smittsamma sjukdomar avses i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet Det svenska Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Barnhälsovård Det svenska Sammanfattning Vad ingår i det nationella Nationellt vaccinationsregister Nya rutiner för BCG och hepatit B Vilka barnvaccinationer

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Vaccinationsfall, barnhälsovården FACIT

Vaccinationsfall, barnhälsovården FACIT Vaccinationsfall, barnhälsovården 2017-01-26 FACIT 1. Vera- Adoptivbarn från Indien, 18 månader. Barnhem, goda förhållanden, dokumentation. DTP polio 2,3,4mån Hep B 0,1,6 mån MPR 6 mån BCG födelse- har

Läs mer

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING

Nr 1/2011 MINSKA ONÖDIG ANTIBIOTIKAANVÄNDNING Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

Ny föreskrift och vägledning Avvikelser ofullständigt vaccinerade Dokumentation, vaccinationsregistret

Ny föreskrift och vägledning Avvikelser ofullständigt vaccinerade Dokumentation, vaccinationsregistret Ny föreskrift och vägledning Avvikelser ofullständigt vaccinerade Dokumentation, vaccinationsregistret Ny föreskrift och vägledning Hur påverkar nya barnvaccinationsföreskriften hälso- och sjukvården?

Läs mer

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn

Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn Avvikelser från vaccinationsprogrammet Hur vaccinerar vi inflyttade/ ofullständigt vaccinerade barn SMI-dagar Örebro 070927 och Sthlm 071121 Rose-Marie.Carlsson@smi.ki.se 1. Vad har barnet fått hittills?

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av migranter

Riktlinjer för vaccination av migranter 1(13) Riktlinjer för vaccination av migranter 2015-11-11 Innehåll Sid. Omfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Lagar och andra krav 2 Ansvar och befogenheter 2 Beskrivning genomförande vaccination barn 0-17

Läs mer

Så fungerar vacciner. Utbildningsdag om vaccinationer Oktober Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten

Så fungerar vacciner. Utbildningsdag om vaccinationer Oktober Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten Så fungerar vacciner Utbildningsdag om vaccinationer Oktober 2017 Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten Så fungerar vacciner Innehåll Vaccintyper Vaccininducerat immunsvar Vaccinationsserier antal doser och ålder

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2004 Nr 1/25 januari Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 24 Epidemiologiskt är den fortsatta ökningen av klamydia oroande. Vi har inte haft så många fall sedan sjukdomen blev anmälningspliktig

Läs mer

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands.

MRSA Antalet fall har ökat och är det högsta hittills i Dalarna. 15 är smittade i Sverige, resten utomlands. Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien I DALARNA Anders Lindblom, smittskyddsläkare 023-49 23 26 Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 06 23 Bodil Petersén, smittskyddssköterska

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Folkhälsomyndigheten ansvarar * för regelverket Vaccinationsprogrammet avvikelser - ofullständigt vaccinerade Eva Netterlid 2015-09-22 Vissa bilder från R-M Carlsson Hur kan man resonera? HSLF-FS 2015:6

Läs mer

Hiv, hepatit och tuberkulos

Hiv, hepatit och tuberkulos Hiv, hepatit och tuberkulos Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Göteborg, 12 april 2013 Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland www.migrationsverket.se www.vgregion.se/asylenheten Bildspel om hälsoundersökningen

Läs mer

2013-02-04. Vad fick jag med mig hem? Infektioner hos hemvändande resenärer. Reserelaterade infektioner - Vad tänker Du på?

2013-02-04. Vad fick jag med mig hem? Infektioner hos hemvändande resenärer. Reserelaterade infektioner - Vad tänker Du på? Vad fick jag med mig hem? Infektioner hos hemvändande resenärer. Allmänläkardagarna, Billingehus 2013 Tinna (Christina) Åhrén Regionala Strama christina.ahren@vgregion.se, www.vgregion.se/strama Reserelaterade

Läs mer

land. Vi efterfrågar alltid vaccinationsstatus hos fall av sjukdom som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. fungerar som tänkt.

land. Vi efterfrågar alltid vaccinationsstatus hos fall av sjukdom som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. fungerar som tänkt. Årg 21 Nr 1 april 2010 Information från Smittskydd Halland Ansvarig: Mats Erntell, smittskyddsläkare Vad säger statistiken? Med årets första nummer av Hallandspesten bifogas kommentarer till Årsstatistiken

Läs mer

Årsstatistik för 2014

Årsstatistik för 2014 1(6) 2015-01-30 Årsstatistik för 2014 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2010 2011 2012 2013 2014 Klamydia 668 541 610 613 699 HIV 2 2 2 8 4 Gonorré

Läs mer

Smittspårning. aktuella författningarf

Smittspårning. aktuella författningarf mittspårning Smittspårning aktuella författningarf Smittskyddslag (SFS 2004:168) Smittskyddsförordning (SFS 2004:255) Smittspårningspliktiga sjukdomar (SOSFS 2004:5) Smittspårningsföreskrift (SOSFS 2005:23)

Läs mer

Ny faecesdiagnostik med PCR

Ny faecesdiagnostik med PCR Ny faecesdiagnostik med PCR Arne Kötz Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Region Halland, 2013-03-15 2010-04-22 Prover Halland 2010 Allmän bakterieodling Odling-Pinnprov 6 000 prover/år Parasit Mikroskopi-Behandlad

Läs mer

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Stockholm Landsting samt Stockholm Stad? Marie Johannesson Skolöverläkare, Stockholms Stad Ledningsdagarna 22-23 september

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2011 Nr 1/212 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 211 Antalet anmälningar av anmälningspliktiga sjukdomar ligger kvar på ungefär samma nivå som 21. Klamydia är den sjukdom vi får in mest

Läs mer

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VAD SÄGER LANDSTINGET? Ur Hälsoundersökning av vuxna asylsökande och nyanlända invandrare Vaccinationsstatus kontrolleras och alla vuxna erbjuds vaccination

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Vaccinationer - av till Sverige inflyttade barn

Vaccinationer - av till Sverige inflyttade barn Vaccinationer - av till Sverige inflyttade barn 2016 Januari 19 Leif Ekholm BHV-öl Vaccination av till Sverige inflyttade barn Rikshandboken Barnhälsovård inkl Elevhälsan! NVP kan variera inom enskilda

Läs mer

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005

SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 2005 Nr: 1/26 26-1-25 Sid:1 SMITTSKYDDSLÄKARENS ÅRSRAPPORT FÖR KRONOBERGS LÄN 25 Epidemiologiskt har vi en fortsatt mycket stor smittspridning av klamydia, även om ökningen kanske nu mattas av. Situationen

Läs mer

Infektionssjukdomar hos nyanlända

Infektionssjukdomar hos nyanlända Infektionssjukdomar hos nyanlända Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Göteborg 20 januari 2015 G-P 20 juni 2014 Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos (Umeå 2013) Antal rapporterade

Läs mer

Vaccinationsfall för elevhälsan - Facit

Vaccinationsfall för elevhälsan - Facit Nya barnvaccinationsföreskriften, Kungsporten Huskvarna 2017-01-26 Vaccinationsfall för elevhälsan - Facit 1. Kim 14 år från Vietnam. Bodde i Saigon, en stor stad i Vietnam och gick i skolan där. Kom till

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och Grundavgift Vaccin kostnad lunginflammation Grundavgiften vid vaccinering 1 kr enligt prislista Influensavaccin 1 kr enligt

Läs mer

Barnsjukdomarna i svenska vaccinationsprogrammet- känner vi igen dem?

Barnsjukdomarna i svenska vaccinationsprogrammet- känner vi igen dem? Barnsjukdomarna i svenska vaccinationsprogrammet- känner vi igen dem? Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: april 2014 Ann Lindstrand, barnläkare, specialist i folkhälsa/socialmedicin Vad vaccineras barn

Läs mer

Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon )

Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon ) Smittskyddsläkaren Rev 2015-02-19 Testning för latent tuberkulos med tuberkulin (PPD) och/eller IGRA (Quantiferon ) Riktlinjer för testning i öppen vård Målsättning Att identifiera de personer i en högriskpopulation

Läs mer

Vaccination av barn och ungdomar

Vaccination av barn och ungdomar Vaccination av barn och ungdomar Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer Andra utgåvan, 2017-01-25 Vaccination av barn och ungdomar Vägledning för vaccination enligt föreskrifter

Läs mer

Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder

Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder Vårdcentral Vid behov smittspårning och informera om provsvar. BCG-vaccination vid behov Information om provsvar till Remiss till Folktandvård

Läs mer

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar vid ankomst till Gotlands kommun med avseende på smittsamma sjukdomar.

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar vid ankomst till Gotlands kommun med avseende på smittsamma sjukdomar. Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar vid ankomst till Gotlands kommun med avseende på smittsamma sjukdomar. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 1995:4 Hälso- och sjukvård för asylsökande och

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, mars 2011 Information från Smittskyddsenheten Nr, mars Innehållsförteckning Smittskyddsläkaren informerar... Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar -... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar -... Kommentarer

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Vad händer om en allvarlig smitta sprids på förskolan?

Vad händer om en allvarlig smitta sprids på förskolan? Vad händer om en allvarlig smitta sprids på förskolan? Bra med tydlighet! Exempel på smittsamma sjukdomar Salmonella Shigella Giardia EHEC Hepatit A MRSA Halsfluss, svinkoppor, calicivirus Smittskyddslagen-smittsamma

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Mars 215 Nr 1 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Statistik 214 med kommentar Legionella Vårdpersonal i landstinget rekommenderas ha skydd mot Mässling och Röda Hund Aktuellt

Läs mer

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Nässjö 20-21 april 2015 Anmälan i SmiNet Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning 2 kap 5 En behandlande läkare som misstänker

Läs mer

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 5 Dokumentets namn Riktlinjer för vård hygien och smittskydd och riskavfall Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 070413 Reviderad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2015 Nr 1/216 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 215 Internationellt har vi haft det hittills största ebolautbrottet som drabbade Västafrika svårt. Efter att världssamfundet reagerade under

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Smittspårningsutbildning 2016

Smittspårningsutbildning 2016 Smittspårningsutbildning 2016 Mag- och tarmsjukdomar Johan Hedlund Smittskyddssjuksköterska Smittspårning handlar om att besvara två frågor : 1. Var/hur kan patienten ha blivit smittad? 2. Till vem kan

Läs mer