Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4"

Transkript

1 Aktuellt om smittskydd x 6 Kungsbacka 4/3 - Varberg 5/3 - Falkenberg 6/3 - Halmstad 28/3 - Laholm 1/4 - Hylte 9/4 Mats Erntell, smittskyddsläkare Birgitta Jönsson, smittskyddssjuksköterska Publicerad

2 Vilken yrkeskategori tillhör du? A.Läkare B.Sjuksköterska C.Annan kategori Läkare Sjuksköterska Annan kategori

3 Smittor - gränslösa tillstånd Smitta abstrakt och osynlig Många olika kompetenser och myndigheter involveras och behöver samverka Generella system och försiktighetsåtgärder centrala Vi är ofta ett steg efter Dramatik Panik Flykt Risk att söka syndabockar utstötning Tillgänglig och korrekt information!

4 Smittskyddslagen Befolkningsperspektivet! Skyldigheter/rättigheter, tvångsåtgärder, smittspårning, anmälan, kostnadsfrihet, råd och förhållningsregler Drygt 2300 hallänningar anmäldes enligt SmL Av dessa kom 700 från vårdcentraler Under 2013 anmäldes 244 paragrafärenden

5 63 sjukdomar enligt SmL 2004:168 Samhällsfarliga: Smittkoppor, SARS Allmänfarliga Smittspårningspliktiga Anmälningspliktiga Alla smittsamma

6 Allmänfarliga sjukdomar - alltid förhållningsregler och smittspårningspliktiga - kolera - tyfoid - paratyfoid - salmonella - shigella - campylobacter - EHEC - giardia - hepatit A-E - tuberkulos - PRP - MRSA - syfilis - gonorré - klamydia - hiv - difteri - fågelinfluensa - pest - polio - mjältbrand - rabies - SARS - smittkoppor - VHF - HTLV I/II

7 Övriga anmälningspliktiga sjukdomar *smittspårningspliktiga - mässling* - påssjuka* - röda hund* - kikhosta* - invasiv HI - stelkramp - brucellos* - cryptosporidium* - dengue - echinokock* - entamöba histolytica* - gula febern - malaria - trikinos* - Q-feber* - pandemisk influensa H1N1 - invasiv meningokock - invasiv GAS - invasiv pneumokock - atypiska mykobakterier - botulism* - ESBL, ESBL CARBA * - harpest (tularemi) - legionella* - leptospira - listeria* - sorkfeber (NE) - papegojsjuka* - VRE* - vibrio exkl. kolera* - viral meningoencefalit - yersinia*

8 Vilken var den vanligast anmälda diagnosen från vårdcentralerna i Halland 2013? A.Klamydia B.Salmonella C.MRSA D.Campylobacter A. B. C. D

9 Anmälningar enligt SmL från vårdcentralerna

10 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1 Johan, 53 år, är en tidigare frisk kock som arbetar på en restaurang i stan. Han söker akut för feber och frekventa diarréer, som sedan igår också varit blodiga. Han berättar att en kompis insjuknat med liknande symtom dagen före och är inlagd på Varbergs sjukhus. Johans tillstånd kräver inte inläggning. Vad gör Du? Vad är dina skyldigheter enligt smittskyddslagen?

11 Vem ska utreda? Du som behandlande läkare har det primära utredningsansvaret Informera om misstanke Provta Ge råd och förhållningsregler Smittspåra Anmäla enligt smittskyddslagen Ansvaret för utredningen av en anhopning av smittsam sjukdom vilar på smittskyddsläkaren

12 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1 (forts.) Vid fördjupad anamnes framkommer att Johan och kompisen åt på restaurang A i stan två dagar tidigare. Även Johans hustru hade varit med. Du ordinerar faecesprov på Johan Du informerar MHK/smittskyddsläkaren om ditt fall och misstanke på restaurang A som gemensam smittkälla Johan är sjukskriven i väntan på provsvar Du ger hygienråd, lämnar smittskyddsbladet hygienråd vid tarmsmitta

13 Smittskyddsbladen - för läkare och patient Amöba Campylobacter Cryptosporidium Difteri EHEC ESBL, ESBLcarba Giardia Gonorré Hemorragiska febrar Hepatit A E HTLV I/II Kikhosta Klamydia Legionella Listeria Meningokocker MRSA Pneumokocker med nedsatt känslighet Psittacos (papegojsjuka) Rabies Salmonella Shigella Sorkfeber Syfilis Tuberkulos Tularemi (harpest) Tyfoid- och paratyfoidfeber VRE Yersinia

14 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1 (Johan 53, kock forts.) Provet visar växt av salmonella Du ger råd och förhållningsregler enligt smittskyddblad för Salmonella Uppföljning med nya faecesprover planeras. Tills vidare är Johan avstängd från livsmedelshantering

15 Hur många negativa prover krävs för smittfriförklaring av salmonella vid riskyrke? A. Ett B. Två C. Tre Ett Två Tre

16 Rätt svar: Ett prov

17 Faecesdiagnostik bakterier och parasiter Sedan november 2012 använder lab. PCR-teknik istället för odling - spårar smittämnes arvsmassa (DNA/RNA) och en stor mängd kopior skapas. Känslig metod. Små mängder smittämne behövs. Snabbare svar. Hälsokontroll: 1. Campylobacter 2. Salmonella 3. Shigella / EIEC (enteroinvasiv E.coli) 4. Yersinia 5. EHEC Inhemsk smitta: 6. Giardia intestinalis 7. Cryptosporidium parvum/hominis 8. Dientamöba fragilis Utlandssmitta: 9. EAEC (Enteroaggregativ E.coli) 10.ETEC (Enterotoxigen E.coli (ETEC) 11.Entamoeba histolytica (Amöba)

18 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1 (forts.) Johan har berättat att även hans hustru var med på restaurang A, men hon mår helt bra. De åt delvis samma mat från en gemensam buffé. Smittspårningsansvar Vem ska provtas? Vem betalar?

19 Kostnadsfrihet för patienten Socialstyrelsen Kostnadsfrihet för patienten vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri för patienten om det är frågan om en allmänfarlig sjukdom. Även återbesök som är motiverade av smittskyddsskäl

20 Debitering av smittskyddsprover Sedan 2013 ersätts vårdvalsenheterna via ett centralt smittskyddsanslag för provtagning som avser: Smittspårning av kontakter kring patient, t.ex. provtagning i familj där en person har salmonella Uppföljningsprover för att följa smittbärarskap, t.ex. patient med MRSA som kontrollodlas enligt Vårdhygiens riktlinjer Utbrottsutredning där många provtas, t.ex. på förskola, äldreboende

21 Du gör en smittskyddsanmälan i SmiNet. Hur fort måste en anmälan skrivas? A. Omedelbart B. Inom ett dygn C. Inom en vecka D. Inom två veckor A. B. C. D

22 Rätt svar Inom ett dygn Undantag för de sexuellt överförbara infektionerna klamydia, gonorré, hiv och syfils anmäls inom en vecka

23 För att veta vad som är onormalt måste man veta vad som är normalt

24 Anmälan enl SmL 1. Namn och personnummer eller reservnummer (för klamydia, gonorré, hiv och syfilis gäller rikskod = födelseår + 4 sista siffrorna) 2. Sannolik smittkälla 3. Sannolik smittväg 4. Åtgärder som vidtagits för att hindra smittspridning 5. Vilka förhållningsregler som givits! 6. Andra uppgifter av betydelse för smittskyddet inkl. smittspårning

25 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1(Johan 53, kock forts) Miljö- och hälsoskyddskontoret informeras, besöker restaurangen, finner bristande hygienska förhållanden och restaurangen stängs omgående. Smittskyddsläkaren i Halland får ytterligare 5 anmälningar om inhemska salmonellafall från andra vårdenheter och kliniker. Varje anmälan blir en viktig epidemiologisk pusselbit! Smittskyddet tar över den övergripande utredningen och samordning med andra myndigheter På nationell nivå rapporteras fall från flera län

26 Smittskyddslagen juridik och praktik Fall 1(forts) Ett utbrott verifieras Epidemiologisk utredning i samarbete med sjukvård, laboratorier, myndigheter och patienter Smittkällan spåras och identifieras. Den aktuella produkten dras tillbaka. Alla utbrott börjar med ETT fall. Din anmälan blev startskottet, som bidrog till att många människor slapp bli sjuka. Befolkningsperspektivet!

27 Fall - Klamydia Lina, 22, har fått ett brev från en ungdomsmottagning i Göteborg. Hon uppmanas att undersöka sig för Klamydia då hon blivit uppgiven som kontakt till indexpatient med Klamydia. Hon söker på din vårdcentral och vill så snabbt som möjligt ha provet taget. Brevet har hon med sig. Hon är helt besvärsfri

28 Vad gör du? A. Ger henne en akut-tid på VC B. Hänvisar henne till Ungdomsmottagningen C. Hänvisar henne att beställa klamydiatest via nätet på mina vårdkontakter D. Ber henne återkomma om hon får besvär A. B. C. D

29 Provet visar sig vara negativt för Klamydia, men positivt för Gonorré

30 Vad gör du? A. Behandlar direkt med antibiotika B. Behandlar direkt och ger även partnerbehandling C. Kompletterar med en odling och behandlar utifrån resistensmönstret. D. Remitterar patienten till STDspecialist för behandling, uppföljning och smittspårning A. B. C. D

31 Några smittskyddshändelser Ökning av invasiva streptokocker köttätande bakterier Mässling/röda hund kräver fortsatt ökad vaksamhet även på hemmaplan! Sexuellt överförda sjukdomar Klamydia minskar (?) Gonorré ökar Hiv sen diagnos ett problem

32 Internationella hot 1. Nytt coronavirus från Mellanöstern: Middle East respiratory syndrome (MERS CoV) 2. Fågelinfluensa A (H7N9), (Kina) Båda ger svår sjukdom. Hög dödlighet Kan få spridningspotential, person person smitta Ökad vaksamhet och beredskap (WHO, ECDC) Rekommendationer för handläggning (SoS)

33 Vad är det som går? Samarbete med 1177 Regelbunden uppdatering på vår hemsida

34 Hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. Kompletterande vaccinationer

35 Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Två syften 1. Upptäcka om personen är i behov av vård (individinriktat) 2. Uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat) Olika delar Individuellt hälsosamtal bakgrund, hälsotillstånd, vaccinationshistorik Provtagning av smittskyddsskäl Övrig provtagning individualiseras vid symtom eller speciella frågeställningar (t.ex. blodstatus, blodsocker, urin, PKU, leverprov) Kroppsundersökning v.b

36 Hälsoundersökning - provtagning av smittskyddsskäl Smittämne/sjukdom Målgrupp (ålder) Undersökning Hepatit B Alla Hepatit B (HBsAg) Hiv Alla Hiv serologi (combotest) Tuberkulos Alla Anamnes och hälsodeklaration Om exponerad eller från land med hög incidens: PPD eller IGRA-test. Syfilis > 12 år Syfilis serologi Tarminfektion Barn under 6 år. För övriga endast vid diarré Faecesdiagnostik, utlandssmitta Hudinfektion Endast vid sår Sårodling (frågeställning MRSA) Bärarskap av MRB (multiresistenta bakterier) Endast vid inläggning eller omfattande polikliniska besök och operation Enligt vårdhygiens PM för screening av patienter (MRSA, vid inläggning även VRE och ESBL)

37 Fallbeskrivning Asylsökande 24-årig man från Syrien. Flytt via Jordanien där han bott tre månader på flyktingförläggning under svåra förhållanden. Kommer till din vårdenhet för hälsoundersökning. I hälsodeklarationen framkommer inga riskfaktorer för tbc.

38 Bör han provtas för tuberkulos? A.Ja B.Nej 0 0 Ja Nej

39 Länder med hög risk för tuberkulos Socialstyrelsen: Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Riskområden = länder med en tuberkulos incidens på 100 fall per invånare/år Afrika, söder om Sahara F.d. Sovjetunionen Afghanistan Södra och sydöstra Asien, utom Kina Bolivia och Peru Rumänien Generös tolkning för personer som vistats i riskutsatta miljöer, t.ex. fängelse eller flyktingläger.

40 (fliken tuberkulos)

41 Tuberkulos Hälsokontroll asylsökande/migranter - personer över 18 år - från länder med hög tuberkulosförekomst (= mer än 100 fall/ inv) Hälsodeklaration IGRA eller PPD IGRA negativt eller PPD <10 mm IGRA positivt eller PPD >10 mm Information - ingen ytterligare åtgärd Lungröntgen + Remiss till Infektionskliniken Ur Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos,

42 Två screeningtester båda mäter immunreaktion mot tuberkulosantigen (förutsätter att personen har ett fungerande immunförsvar) Tuberkulintest (PPD) Mäter immunsvar för alla mykobakterier inkl. M.tuberculosis. Kan vara positivt efter BCG vaccination. Ospecifikt. Risk för falskt positiva svar. Intracutan teknik - kräver vana Kräver återbesök efter 3 dygn för avläsning Risk för felavläsning, olika tolkningar IGRA (Interferon gamma release assay) Mäter immunsvar mer specifikt för M.tuberculosis, Reagerar inte på tidigare BCG vaccin och flertalet andra mykobakterier. Blodprov (Specialrör - tre stycken rör. Analys på Klin.mikrobiol.lab, Halmstad) Rekommenderas inte på barn under 5 år eller om BCG vaccination planeras Falskt pos 4-60 dagar efter PPD satts Ur Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos,

43 Fallbeskrivning Snart 1½ årig pojke från Vietnam som nyligen kommit till Sverige. Enligt modern fått vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet i hemlandet. Handskriven dokumentation finns med.

44 Utgångsläge Alla barn bör ha skydd mot Difteri, tetanus, pertussis (DTP) Polio Mässling, påssjuka, röda hund (MPR) Barn under 6 år Hib och Pneumokocker Riskgruppsbarn Tuberkulos Hepatit B

45 Vad har barnet fått hittills? Nästan alla länder utanför Norden: Ger Polio + DTP x 3 med 1-2 mån mellanrum före sex månaders ålder - grundvaccination Ger booster DTP och Polio vid 1-5 års ålder Använder Oralt poliovaccin, OPV, istället för IPV Ger BCG i tidig ålder Ger mässlingsvaccin tidigt, ofta vid ca 9 mån ålder Ger Hepatit B, vanligen 3 doser

46 Bra frågor att ställa Skriftlig dokumentation från hemlandet? Vaccinationsstick? Droppar? BCG-ärr? Tidigare levnadsförhållanden? Född på sjukhus? Landets vaccinationsschema? Vaccinationstäckning? (fliken vaccinationer)

47 Världens länder -vaccinationsschema

48 EU länder vaccinationsschema Ex. Spanien

49 Pojke, 1½ år från Vietnam DTP mån Polio mån Hib mån Pneumokocker 0 dos M 9+18 mån P 0 dos R 0 dos Hep B mån BCG födseln

50 Komplettering A. Infanrix-Hexa x 1 (DTP, polio, Hib, hep B) B. MPR + Synflorix (Pneumokocker) C. En kombination av A+B D. Inget, han fortsätter enligt programmet A. B. C. D

51 Förslag (OBS! läkarordination) 1.Infanrix Hexa x 1 (DTP-polio-HiB-HepB) 2. Synflorix x 2 (PCV10) 3.Priorix x 1 (MPR) Därefter följa ordinarie schema

52 Vacciner och komponenter Infanrix-Hexa* Infanrix-polio-Hib*, Pentavac Infanrix-polio*, Tetravac Boostrix-polio Boostrix, Triaxis ditebooster Difterivaccin SSI Tetanusvaccin SSI Imovax-polio*, VeroPol ActHib Priorix*, M-M-RVAXPRO BCG vaccine SSI Engerix-B, HBVAXPRO* Synflorix*, Prevenar13 DTP-IPV-Hib-HepB (6-valent) DTP-IPV-HiB (5-valent) DTP-IPV (4-valent) dtp-ipv booster dtp booster dt booster D T IPV Hib MPR TBC Hepatit B Pneumokock, konjugerat * Upphandlade vacciner i Region Halland 2014

53 Exempel på arbetsblad för ordination av kompletterande vaccinationer (mall från VC Torup)

54 Fallbeskrivning 7-årig pojke från Syrien (född 2007). Vuxit upp under bra förhållanden med god tillgång till sjukvård. Kom nyligen till Sverige med sin mamma som anknytningsfall. Pappan har varit i Sverige sedan ett år tillbaka och har uppehållstillstånd. Pojken nu inskriven på skola. Kommer till vårdcentralen för hälsoundersökning. Pigg och frisk. Vaccinerad enligt program i Syrien. Vaccinationskort finns med

55 Pojke, född 2007 Syrien DTP: Polio: MPR: HepB: BCG: mån+6 år mån mån mån födseln

56 Vilka kompletteringar föreslår du? A. Ingen komplettering B. Kompletterar med en dos Imovax-Polio (Polio) C. Kompletterar med en dos Infanrix-Polio (DTP Polio) A. B. C

57 Förslag (OBS! läkarordination) Kompletterar med en dos Imovax-Polio (Polio)

58 Fallbeskrivning Flicka 10 år, född 2004, från Somalia. Kommer med sin mamma till Sverige som asylsökande. Dokumentation om vaccinationer saknas. Mamman tror hon fick någon spruta som liten, men är osäker. Droppar i munnen har hon nog fått vid något tillfälle. Född i hemmet, primitiv landsbygdsmiljö. Inget BCG ärr syns. Verkar pigg och frisk i övrigt.

59 Hälsoundersökning provtagning av smittskyddsskäl Blodprov för hepatit B och hiv Tuberkulos hälsodeklaration: Somalia = mer än 100 fall/ inv PPD eller IGRA/Quantiferon Ta ställning till kompletterande vaccinationer

60 Tuberkulos Hälsokontroll asylsökande/migranter - personer 18 år eller yngre - från länder med hög tuberkulosförekomst (= mer än 100 fall/ inv) Hälsodeklaration BCG vaccinerad Ej BCG vaccinerad PPD på barn under 5 år IGRA eller PPD på barn 5 år eller äldre PPD PPD <6 mm PPD >6 mm PPD <10 mm PPD >10 mm IGRA negativt alt. PPD <10 mm IGRA positivt alt. PPD >10 mm Ingen ytterligare åtgärd Lungröntgen + Remiss till Infektionskliniken Ingen ytterligare åtgärd Lungröntgen + Remiss till Infektionskliniken Erbjud BCGvaccination Lungröntgen + Remiss till Infektionskliniken Ur Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos,

61 Världens länder - Vaccinationsschema

62 Flicka Somalia, f 2004, 10 år DTP: v Polio: v Mässling: 9 mån Påssjuka: 0 Röda hund: 0 BCG: vid födseln Hepatit B: 0

63 WHO: Täckningsgrad

64 Hur resonera? A. Tar först serologi(er) och få ett underlag för bedömning skydd B. Betrakta som ovaccinerad och börja om C. Räkna in spädbarnsårets doser och gör ett mellanalternativ A. B. C

65 Hur resonera? Kanske mest praktiskt och klokt att börja om tänkbart schema som kräver läkarordination: Infanrix Polio + Hep B x 3 (= 6 stick ) DTP polio HepB alt: Infanrix Hexa x 3 off-label (= 3 stick ) DTP-polio-HiB-HepB MPR x 2 ( = 2 stick ) BCG x 1 ( om PPD < 6 mm)

66 Övrigt - vaccinationer

67 Tidigarelagd MPR Familj med 10 månaders flicka ska åka till Turkiet. Två veckors charterresa. Bor på hotell med god standard - all-inclusive. Rekommenderar du att de bör tidigarelägga MPR (mässling, påssjuka, röda hund) inför denna resa?

68 Vad är din rekommendation? A. Ja B. Nej 0 0 A. B

69 Tidigarelagd MPR? Vår rekommendation: NEJ Om att tidigarelägga MPR OK om barnet är >12 mån Från 9 månader om ökad risk Vid mycket hög exponeringsrisk kan ges från 6 mån Om MPR före 1 års ålder ge MPR enligt schema vid 18 mån Maternella antikroppar överförs via placenta. Kan kvarstå upp till ett år

70 Stelkramp i samband med sårskada? 11-årig pojke, född 2003, söker på din vårdcentral efter att ha blivit hundbiten. Han är vaccinerad enligt svenskt vaccinationsprogram, senast vid 5 års ålder. Bör man ge honom en påfyllnad avseende stelkramp?

71 Stelkrampsspruta? A.Ja B.Nej 0 0 Ja Nej

72 Svar: Nej. Han har fått fyra doser senaste dos för drygt 5 år sedan OM man behöver ge x-tra stelkrampsskydd ge i kombination med difteri (gärna också kikhosta) dt = DiTeBoooster dtp = Boostrix, Triaxis Tidigare antal doser Tid sedan senaste tetanusvaccin Åtgärd 4 eller fler > 20 år Ge dite-booster (dt)* 0,5 ml < 20 år Ingen åtgärd 3 doser > 10 år Ge dite-booster (dt)* 0,5 ml < 10 år Ingen åtgärd 2 doser > 6 mån Ge Tetanusvaccin (T)** 1 ml + info om uppföljningsdoser enligt ordinarie schema < 6 mån Avvakta normalt intervall (6-12 mån) till dos 3 1 dos > 1 mån Ge Tetanusvaccin (T) ** 1 ml + info om uppföljningsdoser enligt ordinarie schema. Ge humant immunglobulin mot stelkramp om det gått > 1 dygn sedan skadan, skadan är mycket förorenad, eller om det inte går att excidera misstänkta föroreningar dos Påbörja grundvaccination med Tetanusvaccin (T) ** 1 ml Ge humant immunglobulin mot stelkramp.

73 Pneumokockvaccination 29-årig kvinna som splenectomerades efter trauma i nio-årsåldern. Postoperativt blev hon vaccinerad mot pneumokocker med en dos Pneumovax (PPV23), men har sedan aldrig fått någon påfyllnadsdos. Hon ringer för att fråga vad som rekommenderas i hennes fall

74 Pneumokockvaccineras? A. Nej, hon behöver inget mer B. Ja, rekommenderar en påfyllnad Pneumovax C. Ja, rekommenderar kombination av Prevenar13 och Pneumovax A. B. C

75 Pneumokockvaccination av äldre och riskgrupper - för skydd mot invasiv sjukdom PPV23 till de flesta personer över 65 år och övriga som är immunkompetenta. En påfyllnadsdos efter 5-10 år Kombination PCV13 + PPV23 rekommenderas till särskilda riskgrupper t.ex splenectomerade och vid grav immunosuppresion. PCV13 ges först. Efter cirka 2 månader ges PPV23. PNEUMOVAX polysackaridvaccin (PPV23) Innehåller 23 serotyper. Godkänd för barn från två år och äldre Ej immunogent för barn under 2 år Ger ingen T-cellsmedierad immunitet - inget immunologiskt minne PREVENAR 13 konjugatvaccin (PCV13) Innehåller 13 serotyper Godkänd för barn från 6 veckor - 17 år samt vuxna18 år och äldre Immunogent för barn under 2 år Stimulerar T-celler och inducerar immunologiskt minne

76 Vaccin mot bältros Vaccinet Zostavax registrerat i Sverige sen 2011, men först nu tillgängligt. Ges som singeldos - oklart hur länge vaccineffekten kvarstår? Behövs boosterdos(er). Subcutan injektion i deltoideus. Indikation: Förebygga bältros och bältros-associerad smärta hos personer 50 år eller äldre. Innehåller varicella zoster virus - samma stam som används i varicellavaccin för barn men dosen är mer än 10 gånger högre. Levande vaccin. Ske ej ges till personer med immunbrist (pga. behandling eller sjukdom) eller gravida. Säkerhetsprofil: Utvärdering på mer än vuxna. Vanligast är lokala reaktioner på injektionsstället och huvudvärk. Allvarliga biverkningar mycket ovanliga.

77 Vaccin mot bältros - skyddseffekt Minskar risken för utveckling av bältros USA: personer > 60 år. Hälften Zostavax, hälften placebo. Uppföljning efter 3 år. En 50 % reduktion av bältros i vaccingruppen. Skyddet avtog med stigande ålder (64 % för år, 18 % för >80 år. USA: personer år. Hälften Zostavax, hälften placebo. Minskad risk för utveckling av bältros i vaccingruppen med 70%. Minskad frekvens (67 %) av postherpetisk neuralgi (PHN)

78 Vaccin mot bältros - rekommendationer Ingår - f.n. - i läkemedelsförmånen för personer från 50 år enligt beslut från Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV). Kostnad ca 1300 kr. TLV omprövar nu förmånsbeslutet eftersom långtidsskyddet övervärderats. Besked från TLV under april Slutsats: Nationella riktlinjer saknas. Läkemedelskommittén i Halland: Med hänsyn till kostnad och osäkerhet rekommenderar vi i nuläget inte Zostavax

79 hemsida: e-post: Tfn: Följ Smittskydd Halland på Facebook

80 Hur betygsätter du dagen? 1. Dåligt 2. Mindre bra 3. Godkänd 4. Väl godkänd 5. Mycket väl godkänd

81

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014 Sidan

Läs mer

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013 Välkomna till Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare Mars 2013 Aktuellt vaccinationer Läkemedelskommittén Halland, mars 2013 Vaccinationer grundvaccinationsprogram

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Socialstyrelsen ansvarar * för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid,

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder BILAGA Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar från andra länder (Komplettering och anpassning till det svenska vaccinationsprogrammet) Christina C Fåhraeus Barnläkare Hälsans vårdcentrum Juni

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet Vaccinationsprogrammet Avvikelser - ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera? Leif Ekholm BHV-öl, ÖLL 2013-11-28 Modifierad efter presentation tillsammans med Eva Netterlid, SMI, 2013-10-08. Socialstyrelsen

Läs mer

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder?

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder? Tuberkulos, hiv och hepatit Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Uddevalla 22 oktober 2013 Tuberkulos Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2008 Nr: 1/29 Sid:1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 28 Det totala antalet anmälningar enligt Smittskyddslagen har minskat något vilket beror på att vi har en 21 %-ig nedgång i klamydiafallen.

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom

Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Ofullständigt vaccinerade nyanlända barn-vad är skolans resp. landstingets ansvar inom Stockholm Landsting samt Stockholm Stad? Marie Johannesson Skolöverläkare, Stockholms Stad Ledningsdagarna 22-23 september

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2010 Nr 1/211 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 21 I början på 21 höll vi fortfarande på att vaccinera mot svininfluensan. Det var barnen som skulle ha en andra dos. Smittspridningen upphörde

Läs mer

Infektionssjukdomar hos nyanlända

Infektionssjukdomar hos nyanlända Infektionssjukdomar hos nyanlända Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Göteborg 20 januari 2015 G-P 20 juni 2014 Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos (Umeå 2013) Antal rapporterade

Läs mer

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE

VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VACCINATIONER AV VUXNA NYANLÄNDA INVANDRARE VAD SÄGER LANDSTINGET? Ur Hälsoundersökning av vuxna asylsökande och nyanlända invandrare Vaccinationsstatus kontrolleras och alla vuxna erbjuds vaccination

Läs mer

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 5 Dokumentets namn Riktlinjer för vård hygien och smittskydd och riskavfall Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 070413 Reviderad

Läs mer

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogrammet ationsprogrammet Avvikelser-ofullständigt vaccinerade Hur kan man resonera Socialstyrelsen ansvarar för regelverket SOSFS 2006:22 om vaccination av barn allmänna vaccinationsprogrammet Eva Netterlid, SMI

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2009 Nr 1/21 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 29 Året har helt dominerats av influensa. Eftersom säsongen 28-29 började med influensafall tidigt, befarade många att det skulle bli mer

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013

Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Nr 1/2014 Sid 1 Smittskyddsläkarens årsrapport för Kronobergs län 2013 Antalet anmälningar enligt smittskyddslagen har ökat med 25 % från 2012. Anledningen är en ökad smittspridning av klamydia där vi

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Vacciner kan delas in i två huvudgrupper efter sin verkningsmekanism:

Vacciner kan delas in i två huvudgrupper efter sin verkningsmekanism: Kapitel Inledning Allmän del En av de viktigaste åtgärderna för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar är att vaccinera hela eller delar av befolkningen. Förutom ett personligt skydd är vaccinationer

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Mall för hälsoundersökning Barn och ungdomar under 18 år

Mall för hälsoundersökning Barn och ungdomar under 18 år Sid. 1 (6) Rev. 2014-05-19 A Fogels, L Dotevall, T Arvidsson Mall för hälsoundersökning Barn och ungdomar under 18 år Information ska ges om den undersöktes möjlighet att få del av hälso- och sjukvård

Läs mer

Smittspårningskurs 2015

Smittspårningskurs 2015 Smittspårningskurs 2015 Tarminfektioner Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Var hittar du information? Smittskyddsblad för varje sjukdom med information om smittspårning Patientinformation

Läs mer

Vad vinner vi med de nya vaccinerna?

Vad vinner vi med de nya vaccinerna? Mellansvenskt läkemedelsforum i Örebro 4-5 feb 2009 Örebro, onsdagen den 4 februari 2009 Vad vinner vi med de nya vaccinerna? aglindberg@gmail.com Vad vann vi med de gamla? Tidigt 1800-tal: Vad vinner

Läs mer

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Screening av tuberkulos bland gravida Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Perinatal tuberkulos Transplacental spridning genom navelsträng till fostrets lever Nedsväljning

Läs mer

Smittskyddsmöte. 30 maj 2011 Qulturum, Ryhov

Smittskyddsmöte. 30 maj 2011 Qulturum, Ryhov Smittskyddsmöte 30 maj 2011 Qulturum, Ryhov Hälsoundersökning 30 maj 2011 Ing-Marie Einemo smittskyddssjuksköterska Hälso- och sjukvård för asylsökande i Sverige Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Lag

Läs mer

Vaccination inför och efter njurtransplantation

Vaccination inför och efter njurtransplantation Vaccination inför och efter njurtransplantation Jag har rensat bort tabeller, figurer och andra illustrationer då det inte är tillåtet att distribuera dessa bilder pga copy-right. Marianne Jertborn Infektion,

Läs mer

Upphandlade vacciner

Upphandlade vacciner Avsändarens tjänsteställe/handläggare Ulf Lindahl Datum Dnr Sida 2015-05-29 1(7) Upphandlade vacciner VACCINAVTAL Avtalsperiod: 20150601-20170531 Landstinget Västernorrland har tillsammans med Landstingen

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/213, ÅRGÅNG 24 hepatit B pneumokocker hiv aids antibiotikaförbrukning hepatit C tarminfektioner Statistik 212 klamydia hepatit A MRSA, VRE, ESBL

Läs mer

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio

Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio Kunskapsakuten/ Vaccinationsprogram har genom åren utrotat eller kraftigt minskat risken att drabbas av en mängd sjukdomar. Idag ingår vaccin mot tio olika sjukdomar i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

TUBERKULOS. Rekommendationer för preventiva insatser mot. Hälsokontroll, smittspårning och vaccination Socialstyrelsen 2007

TUBERKULOS. Rekommendationer för preventiva insatser mot. Hälsokontroll, smittspårning och vaccination Socialstyrelsen 2007 Rekommendationer för preventiva insatser mot TUBERKULOS Hälsokontroll, smittspårning och vaccination Socialstyrelsen 2007 Ingela Berggren, Stockholms läns landsting sidan 1 Världen cirka 2 miljarder smittade

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111

Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111 Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111 sidan 1 sidan 2 sidan 3 Teorier om epidemiernas orsaker Hippokratiska - från antiken in på 1800-talet Marcus

Läs mer

Asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare riktlinje vid hälsoundersökning

Asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare riktlinje vid hälsoundersökning Sida 1(28) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Iwona Jacobsson (ijn018) 2016-01-04 2014-07-04 Iwona Jacobsson (ijn018) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Thomas Lundberg

Läs mer

Hälsoundersökning - Asylsökande / nyanlända invandrarbarn 0-17 år (ej fyllda 18)

Hälsoundersökning - Asylsökande / nyanlända invandrarbarn 0-17 år (ej fyllda 18) Hälsoundersökning - Asylsökande / nyanlända invandrarbarn 0-17 år (ej 2 (15) Innehållsförteckning 1 Hälsoundersökning - Asylsökande/ nyanlända invandrarbarn 0-17 år (ej 3 2 Inledande hälsosamtal; intervju-,

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

PPD- Tuberkulinprövning

PPD- Tuberkulinprövning Sida 1(6) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Iwona Jacobsson (ijn018) 2015-09-25 2014-03-25 Iwona Jacobsson (ijn018) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Hans Boman (hbn007),

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Biverkningar vid vaccinationer

Biverkningar vid vaccinationer Biverkningar vid vaccinationer Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntade biverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant som tycks öka i frekvens Sådant som tycks öka i allvarlighetsgrad

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/214, ÅRGÅNG 25 STATISTIK 213 SISTA NUMRET SOM TIDNING Kära vänner! Innehåll Att presentera ett helt års händelser och på några få tryckta sidor är

Läs mer

Nöd- & Karantänshamn 2015 Helsingborg 15 09 03

Nöd- & Karantänshamn 2015 Helsingborg 15 09 03 Smittsamma sjukdomar aktuella vid IHR-händelse Nöd- & Karantänshamn 2015 Helsingborg 15 09 03 Håkan Ringberg Smittskydd Skåne Historiskt funnits karantänsregler sedan medeltiden WHO s reglemente uppdaterades

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 1 (7) TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland 2014 TBE-information till hälso - och sjukvårdspersonal i Västmanland april 2014 2 (7) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien

Läs mer

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus Smittskyddsenheten 2014-02-21 1 (5) PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/28, ÅRGÅNG 19 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C / Harpest... 3 Hiv/STI...

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Hälsoundersökningar 4

Hälsoundersökningar 4 Hälsoundersökningar 4 Bakgrund Omfattningen av hälsoundersökningarna har behandlats i propositionen 1992/93:50 (Bilaga 8, sid. 3) om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, där bl.a. följande

Läs mer

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne Tuberkulos Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 2 Tuberkulosincidensen bland svenskfödda i Sverige 1920-2008 700 600 Antal fall per 100,000 500 400 300 200 BCG 100

Läs mer

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Bakteriella gastroenteriter Dominerande världshälsoproblem

Läs mer

Smittskyddslagens tillämpning (rättigheter och skyldigheter)

Smittskyddslagens tillämpning (rättigheter och skyldigheter) Smittskyddslagens tillämpning (rättigheter och skyldigheter) 1. Inledning 3 Smittskyddslagens syfte 3 Vad lagen reglerar 3 Ansvarsfördelningen mellan smittskyddslagens aktörer 3 Angränsande lagstiftning

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Bitr.smittskyddsläkare Det svenska allmänna barnvaccinationsprogrammet 3,5,12 månader: Difteri, polio, tetanus, Hib, kikhosta, Pneumokocker. I SLL även Hepatit

Läs mer

Resemedicin. Vaccinationer och risker vid utlandsresa. Rolf Jungnelius. Lena Finlöf. Rolf Jungnelius

Resemedicin. Vaccinationer och risker vid utlandsresa. Rolf Jungnelius. Lena Finlöf. Rolf Jungnelius Resemedicin Vaccinationer och risker vid utlandsresa Lena Finlöf 2010-01 01-29 Sjukdomar vs annat under resan Risken för f r död d d relativt lika vid resa som hemma Risk med resa vad händer 50 % hjärt

Läs mer

Vaccination av barn och ungdomar

Vaccination av barn och ungdomar 184 Ändrad 2015-03-04, s 187 Rose-Marie Carlsson, Försvarsmedicincentrum, Västra Frölunda Sven-Arne Silfverdal, Barnhälsovårdsenheten, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Inledning Vaccinationer är en

Läs mer

Mässling utbrottshantering och smittspårning

Mässling utbrottshantering och smittspårning Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00012-2015 2015-03-06 Mässling utbrottshantering och smittspårning Bakgrund Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna. Smittan är luftburen med små droppar

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? 150304, Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B

Läs mer

Vaccinationer och reseprofylax

Vaccinationer och reseprofylax 1 Infektionskliniken, CSK 101230/Bo Settergren Detta PM gäller t.o. m. 2011-12-31 Vaccinationer och reseprofylax INNEHÅLL SIDA Resevaccinationer lathund 2 Vaccination och reserådgivning praktiska synpunkter

Läs mer

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus 2013-03-08 1 (5) Smittskyddsenheten Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomar i världen. Infektionen orsakas av ett paramyxovirus, ett enkelsträngat RNA-virus.

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014

Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014 Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014 Mässling, påssjuka, röda hund Sjukdomar, komplikationer Sjukdomsbördan i Sverige före vaccination och nu Mässling och

Läs mer

Presentation Asylhälsan. Söderhamns HC 0270-771 76

Presentation Asylhälsan. Söderhamns HC 0270-771 76 Presentation Asylhälsan Söderhamns HC 0270-771 76 Statistik 2010 Besök DSK + kurator = 2 747 (inkl hälsosamtal) Hälsosamtal = 424 Uteblivna hälsosamtal = 75 Läkarbesök = 368 HÄLSO UNDERSÖKNING / CHECKLISTA

Läs mer

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland Ingela Berggren, Bitr. Smittskyddsläkare Stockholm Leif Dotevall, Bitr. Smittskyddsläkare V:a Götaland Områden inom tuberkulosvården

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom

Läs mer

mittskyddsposten Nästa nummer beräknas utkomma i maj/juni! Informationsblad från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen Nya medarbetare

mittskyddsposten Nästa nummer beräknas utkomma i maj/juni! Informationsblad från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen Nya medarbetare mittskyddsposten Informationsblad från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen Det nya året började som det förra slutade, med kräksjuka både ute i samhället och på våra institutioner och sjukhus.

Läs mer

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider S M I T T S A N T I N F O R M A T I O N F R Å N S M I T T S K Y D D S L Ä K A R E N Nr 3/99 990930 Influensatider Det finns en sak inom smittskyddet som man kan vara säker på och det är att influensaepidemin

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning och vaccination

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning och vaccination Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos Hälsokontroll, smittspårning och vaccination Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer för metodutveckling.

Läs mer

Presentation Svevac. Susanne Andrén. Informationssystem för vaccinationer. Gävleborg 16-17/1, 2012

Presentation Svevac. Susanne Andrén. Informationssystem för vaccinationer. Gävleborg 16-17/1, 2012 Presentation Svevac Informationssystem för vaccinationer Susanne Andrén Gävleborg 16-17/1, 2012 ett nationellt informationssystem för vaccinationer Informationssystem eller e-tjänst för vaccinationer Vårdgivare

Läs mer

Mässling. Micael Widerström Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm. Foto: Public Health Image Library

Mässling. Micael Widerström Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm. Foto: Public Health Image Library Mässling Foto: Public Health Image Library Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Är du immun mot mässling? 1. Ja 2. Nej 3. Vet inte Vilka områden i världen är drabbade 1. Afrika 2. Afrika och Asien

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

EHEC - sjuka människor

EHEC - sjuka människor EHEC - sjuka människor Smittskydd Stockholm 2011-10-25 Fallbeskrivning 1 2-årig flicka, insjuknar med blodiga diarréer och magont Försämras efter några dagar med njurinsufficiens, läggs i dialys Utvecklar

Läs mer