DOM meddelad i Nacka Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand"

Transkript

1 NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund c/o Tyresö kommun Tyresö Företrädd av åklagaren Eric Braafnäs c/o Tyresö kommun Tyresö Företrädd av åklagaren Eva Tulländer c/o Tyresö kommun Tyresö Företrädd av åklagaren Tyresö kommun TYRESÖ Företrädd av åklagaren Tilltalad LADAN Mohamed Kassan, Frihetsberövande: Häktad f.n häktet Österåker Medborgare i Somalia Förvaltare: Björn Skoländer Rådmansbacken 5 Igh Norsborg Postadress Box Nacka Strand Besöksadress Augustendalsvägen 20 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

2 NACKA TINGSRATT DOM B Offentlig försvarare: Advokat Mats Floden Advokatfirman Bastling & Partners AB Box Stockholm DOMSLUT Begångna brott 1. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Olaga hot 4 kap 5 l st brottsbalken 3. Ofredande 4 kap 7 brottsbalken 4. Skadegörelse 12 kap l brottsbalken 5. Våld mot tjänsteman 17 kap l l p brottsbalken 6. Hot mot tjänsteman 17 kap l l p brottsbalken Påföljd m.m. 1. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivning sprö vning. Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet Tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjs. ( , NACKA TR ALLM MÅLA VD ENHET l, B1913/11 ) Andra lagrum som åberopas 34 kap l l st 3 p brottsbalken Följande åtal ogillas 1. Överträdelse av kontaktförbud p. l i bilaga 3 2. Hot mot tjänsteman p. 2 i bilaga 3 Skadestånd 1. Ladan Hassan ska utge skadestånd till Karin Björklund med kr. 2. Ladan Hassan ska utge skadestånd till Eric Brafnäs med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 maj 2012 till dess betalning sker.

3 NACKA TINGSRATT DOM B Ladan Hassan ska utge skadestånd till Eva Tulländer med kr. 4. Ladan Hassan ska utge skadestånd till Tyresö kommun med kr 50 öre jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 29 november 2012 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagen glaskula förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare BG31364 p. 1). Häktning m.m. Ladan Hassan ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne. Sekretess Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är fortfarande tillämplig på de uppgifter som föredragits vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Mats Floden tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, l 100 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

4 NACKA TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar å Ladan Hassan samt framställt Eric Braafnäs och Tyresö kommuns enskilda anspråk ävensom det särskilda yrkandet enligt vad som framgår av bilagorna 1-3. Karin Björklund har yrkat skadestånd av Ladan Hassan med kr för kränkning med anledning av åtalspunkterna 3 och 6 i bilaga l. Eva Tulländer har yrkat skadestånd av Ladan Hassan med dels kr för kränkning med anledning av åtalspunkten 5 i bilaga l dels kr för kränkning jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 28 november 2012 med anledning av åtalspunkterna l och 2 i bilaga 3. Ladan Hassan har förnekat vad som lagts henne till last och bestritt ansvar för brott liksom skyldighet att betala skadestånd. Hon har vitsordat i och för sig endast kommunens skador enligt åberopad faktura exklusive mervärdskatt. Hon har inte haft något att erinra mot ränteyrkandena. Hon har inte haft något att erinra mot det av åklagaren framställda särskilda yrkandet. DOMSKÄL Utredningen Ladan Hassan har hörts. På begäran av åklagaren har förhör hållits med målsägandena Eric Braafnäs, Karin Björklund, Peter Holck, Eva Tulländer och Bertil Melin. På begäran av åklagaren har vittnesförhör hållits med Liselott Wessman ang. hennes iakttagelser i anslutning till åtalspunkten 4 i bilaga l och med Peter Holck i anslutning till åtalspunkten 4 i bilaga 2. Åklagaren har i övrigt åberopat den bevisning som framgår av bilagorna l och 3.

5 NACKA TINGSRÄTT DOM B Inledning Ladan Hassan anlände till Sverige som ensamkommande flyktingbarn vid ca 16 års ålder. Hon har haft särskilda behov under hela tiden och har med anledning därav haft kontakter med bl.a. Tyresö kommun och personalen på det s.k. kommunala servicecentret på Marknadsgränd 2 i Tyresö där samtliga målsägandena arbetar. I maj 2012 förordnades Björn Skoländer som förvaltare åt Ladan Hassan. I samma veva drogs Ladan Kassans försörjningsstöd in. Hon kunde inte längre få ut pengar till mat och medicin m.m. på det bankomatkort som ställts till hennes förfogande. Hon fick förklarat för sig att hon skulle få ett annat kort och att hon skulle kontakta förvaltaren vilket hon inte tog till sig. Hon kontaktade personalen på servicecentret och åtalspunkterna i bilaga l avser gärningar som skulle ha förövats i samband med dessa kontakter. Ladan Hassan meddelades därefter flera kontaktförbud bl.a. ett i slutet av maj 2012 av den innebörden att hon inte fick besöka eller på annat sätt ta kontakt med Eva Tulländer. Med anledning av vissa av händelserna i bilaga l anhölls Ladan Hassan den 27 juni och begärdes häktad, men släpptes av jourdomstolen den 30 juni. Under hösten blev Ladan Hassan vräkt från den lägenhet som ställts till hennes förfogande genom kommunens försorg, och var därefter bostadslös tills hon med anledning av de händelser som avses i bilaga 3 anhölls i sin frånvaro den 30 november 2012 vilket beslut verkställdes den 4 december 2012 Tingsrätten höll huvudförhandling i målet den 6 december 2012, och beslutade efter den förhandlingen bl.a. att det skulle göras en rättspsykiatrisk undersökning av Ladan Hassan och att Ladan Hassan skulle häktas i målet. Efter att den rättspsykiatriska undersökningen redovisats i början av januari 2013 inkom tilläggsstämningen i bilaga 3 avseende händelser på servicecentret efter

6 NACKA TINGSRÄTT DOM B vräkningen från bostaden och strax före det första sammanträdet för huvudförhandlingen. Åtalspåståendena i bilaga 3 och resterande frågor prövades vid fortsatt huvudförhandling den 15 januari. Ansvar o Åtalspunkterna 1-3 i bilaga l Av utredningen har framgått att Ladan Hassan den den 14 maj uppsökte servicecentret och kom i kontakt med Karin Björklund som var hennes biståndshandläggare. En dispyt uppstod varpå Eric Braafnäs gick emellan. Av Karin Björklunds berättelse har framgått bl.a. att hon hade skrivit utredningen som ledde fram till att Ladan Hassan fick förvaltare. Hon fick motta några knytnävsslag i ryggen från Ladan Hassan. Hon såg när Ladan Hassan sedan bråkade med Eric Braafnäs sedan denne gripit in. Eric Braafnäs har berättat bl.a. att han klev in i situationen och att Ladan Hassan slog ett hårt knytnävslag i bröstet på honom och att han fick motta ett lösare slag på armen samt att Ladan Hassan spottade honom i ansiktet. Ladan Hassan har uppgett bl.a. att hon träffade Lotta på kommunen som berättade att det var Karin Björklund som stoppat hennes pengar. Hon har inte slagit eller spottat på någon av målsägandena som ljuger.

7 NACKA TINGSRÄTT DOM B Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till målsägandenas berättelser och finner därigenom utrett att Ladan Hassan handlat enligt åtalspåståendena. Gärningarna är att bedöma som åklagaren gjort. Åtalspunkten 4 i bilaga l Den aktuella dagen den 28 maj kom Ladan Hassan till servicecentret och det uppstod en spänd och besvärlig situation i entrén. Peter Holck har berättat att det uppstod tumult i entrén och att han grep in och höll i Ladan Kassans händer för att lugna ned henne. När han släppte henne så drog hon i skjortan och sparkade honom på smalbenet och han fick ett sår på benet. Liselott Westman har berättat att hon stod bredvid Peter Holck och såg bl.a. att Ladan Hassan tog tag i skjortan och sparkade honom. Ladan Hassan har uppgett att hon inget minns av att hon vält omkull datorer, men att personalen ringde polisen. Hon har inte bråkat med Peter Holck utan han och vittnet ljuger. Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till Peter Holcks berättelse som vinner stöd av Liselott Westmans utsaga, och finner därigenom att åklagaren styrkt gärningspåståendet. Av omständigheterna får hållas visst att angreppet har skett mot Peter Holck i hans egenskap av tjänsteman vid myndighetsutövning, vilket inte heller satts i fråga i målet. Tingsrätten finner att det åtalade förloppet kan bedömas som åklagaren gjort, alltså misshandel.

8 NACKA TINGSRÄTT DOM B Åtalspunkten 5 i bilaga l Eva Tulländer är en av cheferna på servicecentret. Hon har berättat att hon känt Ladan Hassan ca 4 år. Problemen började på allvar när Ladan Hassan fick förvaltare i maj Under maj-juni 2012 fick hon ett stort antal hotfulla meddelanden med anledning av detta på sin telefonsvarare, dels från Ladan Hassan dels från andra personer. Hon blev rädd och hennes tillvaro begränsades påtagligt med anledning av meddelandena, t.ex. kände hon att hon inte längre kunde åka med kommunala färdmedel. Åklagaren har hänvisat till utskrifter av några av meddelandena och spelat upp några av meddelandena. Ladan Hassan har uppgett att hon tidigare gillade Eva men att hon inte gör det sedan hon blev av med sitt bankkort. Hon minns inte att hon ringt Eva. Hon var sjuk och mådde dåligt. Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till Eva Tullanders uppgifter som vinner stöd av den övriga utredningen och finner därigenom att åklagaren styrkt åtalspåståendet. Gärningarna som varit upprepade och pågått under längre tid är inte att se som ringa utan är att bedöma som åklagaren gjort. o Åtalspunkten 6 i bilaga l Karin Björklund har berättat att hon inte hade någon kontakt med Ladan Hassan efter incidenten den 14 maj men att det därefter kom ett stort antal hotfulla

9 NACKA TINGSRÄTT DOM B meddelanden på telefonsvararen. Hon lyssnade av meddelandena och sparade dem på dator. Hon känner igen Ladan Kassans röst och sätt att uttrycka sig. Hon blev inte rädd i stunden men tyckte att det var obehagligt. Åklagaren har åberopat några utskrifter av meddelandena och hänvisat till att det finns ljudupptagningar av meddelandena från datorfilerna. Ladan Hassan har uppgett att hon inte minns några hotfulla meddelanden och att hon inte skulle göra Karin Björklund illa på något sätt. Hon mådde dåligt. Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till Karin Björlunds berättelse som vinner stöd av utredningen i övrigt och finner härigenom att åklagaren styrkt åtalspåståndet. Gärningarna ska bedömas som åklagaren gjort. Åtalspunkterna 1-2 i bilaga 3 Som redan redovisats så meddelades Ladan Hassan i slutet av maj 2012 ett kontaktförbud av innebörd att hon inte fick besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter Eva Tulländer; förbudet gällde till 30 november Av utredningen framgår att det på servicecentret den 28 november 2012 lämnades in ett kuvert ställt till Eva Tulländer i vilket låg ett vykort. Både kuvertet och vykortet innehåller text som vid en objektiv bedömning kan tolkas som information rörande Ladan Kassans situation men också en del ordvändningar vilka i ljuset av omständigheterna i övrigt skulle kunna uppfattas som innefattande ett slags hot. Vem som skrivit texterna är inte klarlagt, och tingsrätten gör den bedömningen att åtminstone texten på kuvertet inte är skriven av Ladan Hassan.

10 10 NACKA TINGSRÄTT DOM B Eva Tulländer har uppgett att hon fick besked att det var Ladan Hassan som hade lämnat in kuvertet till servicecentret och hon har också pekat på att det på kuvertet står antecknat hennes mobilnummer som endast Ladan Hassan kände till. Ladan Hassan har uppgett att hon inte har lämnat något brev till servicecentret. Hon hade ingenstans att sova och var hungrig och utan pengar. Tingsrätten gör följande bedömning Även om det skulle vara Ladan Hassan som lämnat in kuvertet, och starka skäl talar för att så var fallet, så har det skett under för henne mycket pressade förhållanden när hon var bostadslös vid en tidpunkt när endast två dagar återstod av kontaktförbudet. Om det är så att Ladan Hassan under dessa förhållanden kontaktat Eva Tulländer på detta sätt har hon i och för sig brutit mot kontaktförbudet. Med hänsyn till omständigheterna anser emellertid tingsrätten även med beaktande av den korta tid som återstod av kontaktförbudet att gärningen måste bedömas som ringa och därmed inte straffbar. Det som står på kuvertet och i vykortet är inte heller av sådant allvarligt slag att det kan anses innefatta något som innefattar ett straffbart hot. Åtalen i denna del av målet ska således ogillas. Åtalspunkterna 3 och 4 i bilaga 3 Bertil Melin har berättat bl.a. följande. Han uppfattade att Ladan Hassan befann sig i receptionsutrymmet och när hon ställde ifrån sig sina saker vid datorerna gick han ut. Hon tog fram ett knytnävsstort glasklot och höjde det över huvudet och mattade ett kast mot honom, som han upplevde som hotfullt och obehagligt. Hon slog sedan

11 11 NACKA TINGSRÄTT DOM B sönder en datorskärm med klotet/kulan och en annan skärm med ett tangentbord. Därefter kastade hon en burk med pennor mot honom. Han känner till Ladan Hassan mycket väl och hade tidigare kontakt med henne på ungdomsenheten, men han har sedan inte hanterat några ärenden rörande henne utan har haft i huvudsak stödjande uppgifter. Peter Holck, som i denna del hörts som vittne, har uppgett bl.a. att han uppfattade ljudet när datorskärmarna gick sönder. Han såg inget av den händelsen men såg glaskulan efteråt. Han såg när Ladan Hassan kastade burken med pennor. Bertil Melin berättade efteråt att han blivit hotad. Ladan Hassan har uppgett att hon var hungrig och ville ha hjälp och att hon inte kastat någonting, det är lögn. Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till Bertil Melins uppgifter som vinner stöd av Peter Holcks utsaga och finner därigenom styrkt att Ladan Hassan handlat enligt gärningspåståendena. Det har inte framkommit att hotet skett med anledning av Bertil Melins tidigare myndighetsutövning och hotet ska därför bedömas endast som olaga hot. De sönderslagna datorskärmarna ska bedömas som åklagaren gjort. Påföljd Ladan Hassan är tjugo och några år. Hon kommer ursprungligen från Somalia men utredningen ger inte klart besked om de närmare omständigheterna kring hennes bakgrund. Hon förekommer tidigare i belastningsregistret, det gäller framför allt ett antal kontakt- och besöksförbud. Det finns också bl.a. en dom som meddelades av denna tingsrätt den 29 november 2011 varigenom hon dömdes för försök till misshandel och olaga hot till skyddstillsyn.

12 12 NACKA TINGSRÄTT DOM B Av ett från Kriminalvården inhämtat yttrande framgår att inga direkta insatser kommit till stånd inom ramen för den ådömda skyddstillsynen utan att man i stället eftersträvat fortsatt samverkan med öppenvården och Tyresö kommun. Slutsatsen i den rättspsykiatriska undersökningen är att Ladan Hassan begått de åtalade gärningarna (de i bilaga 1) under påverkan av allvarlig psykisk störning, att hon lider av en sådan störning och att hon är i behov av vård för detta samt att det finns medicinska förutsättningar för att överlämna henne till rättspsykiatrisk vård. Vidare sägs att det till följd av den psykiska störningen finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Tingsrättens bedömning Tingsrätten ansluter sig till bedömningen att Ladan Hassan lider av en allvarlig psykisk störning, och håller för visst att samtliga gärningarna begåtts under påverkan av denna störning. Tingsrätten drar av utredningen vidare den slutsatsen att det till följd av den psykiska störningen finns en hög risk för att Ladan Hassan återfaller i brottslighet med misshandel, ofredanden och hot m.m. som måste bedömas som brottslighet av allvarligt slag. Av dessa skäl bestäms påföljden, med undanröjande av den tidigare domen på skyddstillsyn som inte längre fyller någon funktion, till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Skadestånd På grund av utgången i ansvarsdelen är Ladan Hassan skadeståndsskyldig mot Eric Braafnäs, Karin Björklund, Eva Tulländer och Tyresö kommun.

13 13 NACKA TINGSRÄTT DOM B Tingsrätten bedömer att skäliga belopp för kränkningarna på grund av brotten med hänsyn till omständigheterna är de som framgår av domslutet. När det gäller kommunens skada för de förstörda datorskärmarna så uppgår till skadan till beloppet enligt fakturan exklusive mervärdesskatt. På skadestånden till Braafnäs och kommunen ska utgå ränta enligt vad som yrkats. Förverkande och beslag Det särskilda yrkandet om förverkande av glaskulan är lagligen grundat och ska bifallas; beslaget ska bestå. Häktning Ladan Hassan ska stanna kvar i häkte på grund av risken att hon på fri fot återfaller i brott. Sekretess Sekretessbestämmelsen som anges i domslutet bör vara fortsatt tillämplig på de uppgifter som föredragits bakom stängda dörrar. Brottsofferfond Eftersom Ladan Hassan döms för brott för vilka fängelse ingår i straffskalan ska hon åläggas att betala avgiften till brottsofferfonden. Ersättning Vad försvararen begärt i ersättning framstår som skäligt och ska bifallas att utgå av allmänna medel. Kostnaden för försvaret bör i sin helhet stanna på staten.

14 14 NACKA TINGSRÄTT DOM B ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 4 (DV 400) Överklagande senast den 12 februari 2013 (Svea hovrätt); av bilagan framgår att det krävs prövningstillstånd i hovrätten om domen klagas på endast i fråga om skadestånd. Jonas Alberg Avräkningsunderlag finns i akten

15 \KLAGARMYNDIGHETEN City åkiagarkammare i Stockholm Assistentåklagare Kalina Sanderfett Ansökan om stämning Sida 1(4) Handling 131 j" "Anande M " Handläggare ] Ange dessa uppgifter vid \ JMi^TO9rftRér[eTen Nacka tingsrätt Box NACKA STRAND "iffinsrrätjoi MAQ Enhe ÄÅLNR: B ; "ÄKTBTt: ~ INKO MÅLNR; B AKTBIL' 20 7 TRmål: Handl.: OVR 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Hassan, Ladan Mohamed Personnr Medborgare Somalia Adress Björn Skoländer, Rådmansbacken 5 Lgh Offenliig försvarare/ombud Tilltalsnamn Ladan Tetefon NORSBORG Yfke/lite! Tolkbehov Carpelan, Mikael, Advokatfirman Bastling & Partners, Box 3518, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt , Anhållande hävt Delgivrfngsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1-2 MISSHANDEL OCH OFREDANDE {0201-K ) Målsägande Braafnäs, Eric (underrättad) i / M o 6 A Gärning Hassan har den 14 maj 2012 på Servicecenter, Marknadsgränd 2 i Tyresö kommun, uppsåtligen tillfogat Eric Braafnäs smärta genom att slå denne med eft knytnävslag i bröstet?hassan har vid samma tillfälle ofredat Eric Braafnäs %enom att spotta denne i ansiktet. r Enskilt anspråk Förpliktande för Hassan att till Eric Braafnäs utge kr avseende kränkning. På beloppet yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 14 maj 2012 till dess betalning sker. "ostadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post reglstrator.a se

16 Ansökan om stämning Sida 2(4) City åkiagarkammare i Stockholm Handling 131 Ärende AM Assistentåklagare Kaiina Sanderfelt Handläggare Lagrum 3 kap 5 och 4 kap 7 brottsbalken Bevisning Målsägandeförhör med Eric Braafnäs och Karin Björklund Förhör med tilltalade Ladan Hassan 3. VÅLD MOT TJÄNSTEMAN (0201-K ) Målsägande Björklund, Karin (underrättad) Gärning Hassan har den 14 maj 2012 på Servicecenter, Marknadsgränd 2 i Tyresö kommun med våld förgripit sig på socialsekreteraren Karin Björklund i dennas myndighetsutövning genom att slå henne med ett flertal knytnävslag i ryggen, vilket orsakat Karin Björklund smärta. Lagrum 17 kap l brottsbalken Bevisning Målsägandeförhör med Eric Braafnäs och Karin Björklund Förhör med tilltalade Ladan Hassan 4. VÅLD MOT TJÄNSTEMAN (0201-K ) Målsägande Holck, Peter (underrättad) Gärning Hassan har den 28 maj 2012 med våld förgripit sig på socialtjänstemannen Peter Holck i dennes myndighetsutövning genom att dra ihop Holcks tröja runt dennes hals i ett strypgrepp samt sparka denne på smalbenet, så att en bit av skinnet skrapats av. Misshandeln har orsakat Peter Holck rodnad samt smärta vid halsen och på smalbenet. Lagrum 17 kap l brottsbalken

17 City åklagarkammare i Stockholm Assistentåklagare Kalina Sanderfelt Ansökan om stämning Sida 3(4) Handling 131 Ärende AM Handläggare Bevisning Målsägandeförhör med Peter Holck Förhör med tilltalade Ladan Hassan Vittnesförhör med Liselott Wessman angående hennes iakttagelser vid händelsen til! styrkande av gärningen 5. HOT MOT TJÄNSTEMAN (0201 -K ) Målsägande Eva Tulländer (underrättad) Gärning <^V>#^^^ Hassan har den"2-3»ffiaj i Stockholms län telefonledes hotat socialsekreteraren Eva Tulländer genom att uttala att hon skall döda och skada henne. Hoten har varit ägnade att hos Eva Tulländer framkalia allvarlig fruktan för egen säkerhet till person/ Lagrum '^ 17 kap l brottsbalken, >f Bevisning Förhör med målsäganden Eva Tulländer Förhör med tilltalade Ladan Hassan Utskrift av inspelade meddelanden (s fup) jämte uppspelning av CDskiva (åklagaren tar med utrustning) 6. HOT MOT TJÄNSTEMAN (0201-K , 0201-K )) Målsägande Björklund, Karin (underrättad) Gärning Hassan har under perioderna till och med och till och med i Stockholms län vid ett flertal tillfällen telefonledes hotat socialsekreteraren Karin Björklund genom att uttala att hon skall döda och skada Karin Björklund. Hoten har varit ägnade att hos Karin Björklund framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person/ j X /

18 City åkiagarkammare i Stockhoim Assistentåkiagare Kallna Sanderfeit Ansökan om stämning Sida 4{4) Handling 131 Ärende AM Handläggare Lagrum 17 kap l brottsbalken Bevisning Förhör med målsäganden Karin Björklund Förhör med tilltalade Ladan Hassan Utskrift av inspelade meddelanden (s fup samt fup) jämte uppspelning av CD-skiva (åklagaren tar med utrustning) Handläggning Det hemställs att tingsrätten sätter ut till huvudförhandling med förtur med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden. Ladan Hassan har en förvaltare: Björn Skoländer Rådmansbacken 5, 8 tr Norsborg Kallna Sanderfeit Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post Webbadress

19 ÅKLAGARMYNDIGHETEN City åklagarkammare i Stockholm Assistentåklagare Kallna Sanderfelt Sida 1 (1) Handling 151 Ärende AM Handläggare Nacka tingsrätt Box NACKA STRAND NACKA TINGSRATT INKOM: AAÅLNR: B AKTBIL: 27 Justering av stämningsansökan av den 26 oktober 2012 Brottsplats i åtalspunkten 4 skall rätteligen vara Servicecenter, Marknadsgränd 2 i Tyresö kommun. Kalina Sanderfelt Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post Webbadress

20 ÅKLAGARMYNDIGHETEN City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Ansökan om stämning Sida 1 (3) Handling 248 Ärende AM Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt NACKA TINGSRÄTT INKOM: AAÅLNR: B AKTBIL: 52 TR mål: B HandL: OVR 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Hassan, Ladan Mohamed Personnr Adress Medborgare i Somalia Tilltalsnamn Ladan Telefon Yrke/titel Tolkbehov C/o förvaltaren Björn Skoländer, Rådmansbacken 5 LGH NORSBORG Offentlig försvarare/ombud firman Bastling & Partners HB, Box 3518, STOCKHOLM Floden, Mats, Adv Frihetsberövande m. m. Anhållande verkställt , Anhållande hävt Delgivningsuppgifter f.n. Rättspsykiatriska kliniken Huddinge Ansvarsyrkanden m.m ÖVERTRÄDELSE AV KONTAKTFÖRBUD och HOT MOT TJÄNSTEMAN (0201-K ) Målsägande Eva Tulländer, uppger att hon kommer att framställa skadeståndsanspråk Gärning Den 31 maj 2012 delgavs Ladan Hassan kontaktförbud i vilket hon förbjuds att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter Eva Tulländer. Kontaktförbudet gällde till och med den 30 november Ladan Hassan har själv eller med hjälp av annan överträtt gällande kontaktförbud genom att den 28 november 2012 till det kommunala servicecentret på Marknadsgränd 2 i Tyresö lämna en skrivelse och ett vykort ställda till Eva Tulländer. Ladan Hassan har genom nämnda skrivelse även direkt eller förtäckt hotat Eva Tulländer genom att i dessa bland annat nämna att det kommer att blir problem för henne, vilket med hänsyn till sammanhanget i övrigt, inneburit att Hassan förgripit sig på Tulländer i eller vid hennes myndighetsutövning. Hoten har även varit ägnade att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post

21 City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Ansökan om stämning Sida 2(3) Handling 248 Ärende AM Handläggare Lagrum 24 lagen (1988:688) om kontaktförbud och 17 kap l brottsbalken Bevisning 1. Målsägandeförhör med Eva Tulländer 2. Förhör med Ladan Hassan (förnekar) 3. Delgivet kontaktförbud, fup s Skrivelse och vykort, fup s HOT MOT TJÄNSTEMAN alternativt OLAGA HOT ( K ) Målsägande Bertil Melin, uppger att han ska återkomma med skadeståndsanspråk Gärning Ladan Hassan har den 29 november 2012 förgripit sig på Bertil Melin vid eller för dennes tidigare myndighetsutövning genom att i receptionen på Tyresö kommuns servicecenter måtta ett kast mot honom med en glaskula och därefter kasta en burk med pennor mot honom. Gärningen har varit ägnad att hos Bertil Melin framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person och har även inneburit att Hassan på ett hänsynslöst sätt handgripligen antastat honom genom att slänga burken med pennor mot honom. Lagrum 17 kap l alternativt 4 kap 5 brottsbalken Bevisning 1. Målsägandeförhör med Bertil Melin 2. Förhör med Ladan Hassan (förnekar) 3. Beslagsprotokoll, fup s 4 4. SKADEGÖRELSE (0201-K ) Målsägande Tyresö Kommun, , Att: Peter Hock/38956, Tyresö, åklagaren för talan

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Följande åtal ogillas Skadegörelse den 19 juni 2012 i Ludvika (Stm 2012-12-12)

Följande åtal ogillas Skadegörelse den 19 juni 2012 i Ludvika (Stm 2012-12-12) DOM Mål nr B 4261-12 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Helena Falkerby Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Reza Ahmadi, 970366-7510 c/o Trygg Hamn

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Avdelning 1 DOM Mål nr B 9259-12 2012-12-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand DOM Mål nr B 1052-14 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Hannerfors Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Nathalie Hurtig Braxengatan

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling DOM Mål nr B 8894-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pontus Klang Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Abdulkadir Salad Ahmed, 860101

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM meddelad i Gävle Mål nr: B 2137-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl FREDRIK Jäderberg, 19870812-7637 Krutåkersvägen 12 A Bv 816 95 Åmotsbruk Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1)

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1) MALMÖ TINGSRATT DOM meddelad i Malmö Mål nr B 12562-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christoffer Östlind Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad SAAD Turky Thamer, 880101

Läs mer

Offentlig försvarare: Advokat Bo Johansson Advokatfirman Bo Johansson i Katrineholm AB Box Kartineholm

Offentlig försvarare: Advokat Bo Johansson Advokatfirman Bo Johansson i Katrineholm AB Box Kartineholm DOM Mål nr B 2225-12 2012-11-20 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Företrädd av åklagaren 2. Sekretess

Läs mer

meddelad i Halmstad

meddelad i Halmstad DOM Mål nr B 2322-12 meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ove Svensson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. 2. Målsägande Katarina Bogdanovic Maratonvägen

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

meddelad i Gävle

meddelad i Gävle DOM Mål nr B 788-13 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 25 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 25 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM M ål nr Avdelning 07 2013-03-22 B 1158-13 Rotel 0713 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 25 januari 2013 i mål nr B 7359-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 2014-04-30 meddelad i Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 2014-04-30 meddelad i Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Fredrik

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 DOM meddelad i Hudiksvall Mål nr: B 2354-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROLF Erik Schön, 19620508-4699 c/o Lennart Persson Brobergsvägen 30 826 50 Söderhamn Offentlig försvarare: Advokat Tomas

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott 1. Grov stöld

Begångna brott 1. Grov stöld MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Pernilla Trimmel Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Håkan Fäldt Rosenlundsgatan 12 A 214 30 Malmö

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer