DOM meddelad i Nacka Strand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand"

Transkript

1 NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund c/o Tyresö kommun Tyresö Företrädd av åklagaren Eric Braafnäs c/o Tyresö kommun Tyresö Företrädd av åklagaren Eva Tulländer c/o Tyresö kommun Tyresö Företrädd av åklagaren Tyresö kommun TYRESÖ Företrädd av åklagaren Tilltalad LADAN Mohamed Kassan, Frihetsberövande: Häktad f.n häktet Österåker Medborgare i Somalia Förvaltare: Björn Skoländer Rådmansbacken 5 Igh Norsborg Postadress Box Nacka Strand Besöksadress Augustendalsvägen 20 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

2 NACKA TINGSRATT DOM B Offentlig försvarare: Advokat Mats Floden Advokatfirman Bastling & Partners AB Box Stockholm DOMSLUT Begångna brott 1. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Olaga hot 4 kap 5 l st brottsbalken 3. Ofredande 4 kap 7 brottsbalken 4. Skadegörelse 12 kap l brottsbalken 5. Våld mot tjänsteman 17 kap l l p brottsbalken 6. Hot mot tjänsteman 17 kap l l p brottsbalken Påföljd m.m. 1. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivning sprö vning. Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet Tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjs. ( , NACKA TR ALLM MÅLA VD ENHET l, B1913/11 ) Andra lagrum som åberopas 34 kap l l st 3 p brottsbalken Följande åtal ogillas 1. Överträdelse av kontaktförbud p. l i bilaga 3 2. Hot mot tjänsteman p. 2 i bilaga 3 Skadestånd 1. Ladan Hassan ska utge skadestånd till Karin Björklund med kr. 2. Ladan Hassan ska utge skadestånd till Eric Brafnäs med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 maj 2012 till dess betalning sker.

3 NACKA TINGSRATT DOM B Ladan Hassan ska utge skadestånd till Eva Tulländer med kr. 4. Ladan Hassan ska utge skadestånd till Tyresö kommun med kr 50 öre jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 29 november 2012 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagen glaskula förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare BG31364 p. 1). Häktning m.m. Ladan Hassan ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne. Sekretess Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är fortfarande tillämplig på de uppgifter som föredragits vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Mats Floden tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, l 100 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

4 NACKA TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar å Ladan Hassan samt framställt Eric Braafnäs och Tyresö kommuns enskilda anspråk ävensom det särskilda yrkandet enligt vad som framgår av bilagorna 1-3. Karin Björklund har yrkat skadestånd av Ladan Hassan med kr för kränkning med anledning av åtalspunkterna 3 och 6 i bilaga l. Eva Tulländer har yrkat skadestånd av Ladan Hassan med dels kr för kränkning med anledning av åtalspunkten 5 i bilaga l dels kr för kränkning jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 28 november 2012 med anledning av åtalspunkterna l och 2 i bilaga 3. Ladan Hassan har förnekat vad som lagts henne till last och bestritt ansvar för brott liksom skyldighet att betala skadestånd. Hon har vitsordat i och för sig endast kommunens skador enligt åberopad faktura exklusive mervärdskatt. Hon har inte haft något att erinra mot ränteyrkandena. Hon har inte haft något att erinra mot det av åklagaren framställda särskilda yrkandet. DOMSKÄL Utredningen Ladan Hassan har hörts. På begäran av åklagaren har förhör hållits med målsägandena Eric Braafnäs, Karin Björklund, Peter Holck, Eva Tulländer och Bertil Melin. På begäran av åklagaren har vittnesförhör hållits med Liselott Wessman ang. hennes iakttagelser i anslutning till åtalspunkten 4 i bilaga l och med Peter Holck i anslutning till åtalspunkten 4 i bilaga 2. Åklagaren har i övrigt åberopat den bevisning som framgår av bilagorna l och 3.

5 NACKA TINGSRÄTT DOM B Inledning Ladan Hassan anlände till Sverige som ensamkommande flyktingbarn vid ca 16 års ålder. Hon har haft särskilda behov under hela tiden och har med anledning därav haft kontakter med bl.a. Tyresö kommun och personalen på det s.k. kommunala servicecentret på Marknadsgränd 2 i Tyresö där samtliga målsägandena arbetar. I maj 2012 förordnades Björn Skoländer som förvaltare åt Ladan Hassan. I samma veva drogs Ladan Kassans försörjningsstöd in. Hon kunde inte längre få ut pengar till mat och medicin m.m. på det bankomatkort som ställts till hennes förfogande. Hon fick förklarat för sig att hon skulle få ett annat kort och att hon skulle kontakta förvaltaren vilket hon inte tog till sig. Hon kontaktade personalen på servicecentret och åtalspunkterna i bilaga l avser gärningar som skulle ha förövats i samband med dessa kontakter. Ladan Hassan meddelades därefter flera kontaktförbud bl.a. ett i slutet av maj 2012 av den innebörden att hon inte fick besöka eller på annat sätt ta kontakt med Eva Tulländer. Med anledning av vissa av händelserna i bilaga l anhölls Ladan Hassan den 27 juni och begärdes häktad, men släpptes av jourdomstolen den 30 juni. Under hösten blev Ladan Hassan vräkt från den lägenhet som ställts till hennes förfogande genom kommunens försorg, och var därefter bostadslös tills hon med anledning av de händelser som avses i bilaga 3 anhölls i sin frånvaro den 30 november 2012 vilket beslut verkställdes den 4 december 2012 Tingsrätten höll huvudförhandling i målet den 6 december 2012, och beslutade efter den förhandlingen bl.a. att det skulle göras en rättspsykiatrisk undersökning av Ladan Hassan och att Ladan Hassan skulle häktas i målet. Efter att den rättspsykiatriska undersökningen redovisats i början av januari 2013 inkom tilläggsstämningen i bilaga 3 avseende händelser på servicecentret efter

6 NACKA TINGSRÄTT DOM B vräkningen från bostaden och strax före det första sammanträdet för huvudförhandlingen. Åtalspåståendena i bilaga 3 och resterande frågor prövades vid fortsatt huvudförhandling den 15 januari. Ansvar o Åtalspunkterna 1-3 i bilaga l Av utredningen har framgått att Ladan Hassan den den 14 maj uppsökte servicecentret och kom i kontakt med Karin Björklund som var hennes biståndshandläggare. En dispyt uppstod varpå Eric Braafnäs gick emellan. Av Karin Björklunds berättelse har framgått bl.a. att hon hade skrivit utredningen som ledde fram till att Ladan Hassan fick förvaltare. Hon fick motta några knytnävsslag i ryggen från Ladan Hassan. Hon såg när Ladan Hassan sedan bråkade med Eric Braafnäs sedan denne gripit in. Eric Braafnäs har berättat bl.a. att han klev in i situationen och att Ladan Hassan slog ett hårt knytnävslag i bröstet på honom och att han fick motta ett lösare slag på armen samt att Ladan Hassan spottade honom i ansiktet. Ladan Hassan har uppgett bl.a. att hon träffade Lotta på kommunen som berättade att det var Karin Björklund som stoppat hennes pengar. Hon har inte slagit eller spottat på någon av målsägandena som ljuger.

7 NACKA TINGSRÄTT DOM B Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till målsägandenas berättelser och finner därigenom utrett att Ladan Hassan handlat enligt åtalspåståendena. Gärningarna är att bedöma som åklagaren gjort. Åtalspunkten 4 i bilaga l Den aktuella dagen den 28 maj kom Ladan Hassan till servicecentret och det uppstod en spänd och besvärlig situation i entrén. Peter Holck har berättat att det uppstod tumult i entrén och att han grep in och höll i Ladan Kassans händer för att lugna ned henne. När han släppte henne så drog hon i skjortan och sparkade honom på smalbenet och han fick ett sår på benet. Liselott Westman har berättat att hon stod bredvid Peter Holck och såg bl.a. att Ladan Hassan tog tag i skjortan och sparkade honom. Ladan Hassan har uppgett att hon inget minns av att hon vält omkull datorer, men att personalen ringde polisen. Hon har inte bråkat med Peter Holck utan han och vittnet ljuger. Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till Peter Holcks berättelse som vinner stöd av Liselott Westmans utsaga, och finner därigenom att åklagaren styrkt gärningspåståendet. Av omständigheterna får hållas visst att angreppet har skett mot Peter Holck i hans egenskap av tjänsteman vid myndighetsutövning, vilket inte heller satts i fråga i målet. Tingsrätten finner att det åtalade förloppet kan bedömas som åklagaren gjort, alltså misshandel.

8 NACKA TINGSRÄTT DOM B Åtalspunkten 5 i bilaga l Eva Tulländer är en av cheferna på servicecentret. Hon har berättat att hon känt Ladan Hassan ca 4 år. Problemen började på allvar när Ladan Hassan fick förvaltare i maj Under maj-juni 2012 fick hon ett stort antal hotfulla meddelanden med anledning av detta på sin telefonsvarare, dels från Ladan Hassan dels från andra personer. Hon blev rädd och hennes tillvaro begränsades påtagligt med anledning av meddelandena, t.ex. kände hon att hon inte längre kunde åka med kommunala färdmedel. Åklagaren har hänvisat till utskrifter av några av meddelandena och spelat upp några av meddelandena. Ladan Hassan har uppgett att hon tidigare gillade Eva men att hon inte gör det sedan hon blev av med sitt bankkort. Hon minns inte att hon ringt Eva. Hon var sjuk och mådde dåligt. Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till Eva Tullanders uppgifter som vinner stöd av den övriga utredningen och finner därigenom att åklagaren styrkt åtalspåståendet. Gärningarna som varit upprepade och pågått under längre tid är inte att se som ringa utan är att bedöma som åklagaren gjort. o Åtalspunkten 6 i bilaga l Karin Björklund har berättat att hon inte hade någon kontakt med Ladan Hassan efter incidenten den 14 maj men att det därefter kom ett stort antal hotfulla

9 NACKA TINGSRÄTT DOM B meddelanden på telefonsvararen. Hon lyssnade av meddelandena och sparade dem på dator. Hon känner igen Ladan Kassans röst och sätt att uttrycka sig. Hon blev inte rädd i stunden men tyckte att det var obehagligt. Åklagaren har åberopat några utskrifter av meddelandena och hänvisat till att det finns ljudupptagningar av meddelandena från datorfilerna. Ladan Hassan har uppgett att hon inte minns några hotfulla meddelanden och att hon inte skulle göra Karin Björklund illa på något sätt. Hon mådde dåligt. Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till Karin Björlunds berättelse som vinner stöd av utredningen i övrigt och finner härigenom att åklagaren styrkt åtalspåståndet. Gärningarna ska bedömas som åklagaren gjort. Åtalspunkterna 1-2 i bilaga 3 Som redan redovisats så meddelades Ladan Hassan i slutet av maj 2012 ett kontaktförbud av innebörd att hon inte fick besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter Eva Tulländer; förbudet gällde till 30 november Av utredningen framgår att det på servicecentret den 28 november 2012 lämnades in ett kuvert ställt till Eva Tulländer i vilket låg ett vykort. Både kuvertet och vykortet innehåller text som vid en objektiv bedömning kan tolkas som information rörande Ladan Kassans situation men också en del ordvändningar vilka i ljuset av omständigheterna i övrigt skulle kunna uppfattas som innefattande ett slags hot. Vem som skrivit texterna är inte klarlagt, och tingsrätten gör den bedömningen att åtminstone texten på kuvertet inte är skriven av Ladan Hassan.

10 10 NACKA TINGSRÄTT DOM B Eva Tulländer har uppgett att hon fick besked att det var Ladan Hassan som hade lämnat in kuvertet till servicecentret och hon har också pekat på att det på kuvertet står antecknat hennes mobilnummer som endast Ladan Hassan kände till. Ladan Hassan har uppgett att hon inte har lämnat något brev till servicecentret. Hon hade ingenstans att sova och var hungrig och utan pengar. Tingsrätten gör följande bedömning Även om det skulle vara Ladan Hassan som lämnat in kuvertet, och starka skäl talar för att så var fallet, så har det skett under för henne mycket pressade förhållanden när hon var bostadslös vid en tidpunkt när endast två dagar återstod av kontaktförbudet. Om det är så att Ladan Hassan under dessa förhållanden kontaktat Eva Tulländer på detta sätt har hon i och för sig brutit mot kontaktförbudet. Med hänsyn till omständigheterna anser emellertid tingsrätten även med beaktande av den korta tid som återstod av kontaktförbudet att gärningen måste bedömas som ringa och därmed inte straffbar. Det som står på kuvertet och i vykortet är inte heller av sådant allvarligt slag att det kan anses innefatta något som innefattar ett straffbart hot. Åtalen i denna del av målet ska således ogillas. Åtalspunkterna 3 och 4 i bilaga 3 Bertil Melin har berättat bl.a. följande. Han uppfattade att Ladan Hassan befann sig i receptionsutrymmet och när hon ställde ifrån sig sina saker vid datorerna gick han ut. Hon tog fram ett knytnävsstort glasklot och höjde det över huvudet och mattade ett kast mot honom, som han upplevde som hotfullt och obehagligt. Hon slog sedan

11 11 NACKA TINGSRÄTT DOM B sönder en datorskärm med klotet/kulan och en annan skärm med ett tangentbord. Därefter kastade hon en burk med pennor mot honom. Han känner till Ladan Hassan mycket väl och hade tidigare kontakt med henne på ungdomsenheten, men han har sedan inte hanterat några ärenden rörande henne utan har haft i huvudsak stödjande uppgifter. Peter Holck, som i denna del hörts som vittne, har uppgett bl.a. att han uppfattade ljudet när datorskärmarna gick sönder. Han såg inget av den händelsen men såg glaskulan efteråt. Han såg när Ladan Hassan kastade burken med pennor. Bertil Melin berättade efteråt att han blivit hotad. Ladan Hassan har uppgett att hon var hungrig och ville ha hjälp och att hon inte kastat någonting, det är lögn. Tingsrättens bedömning Tingsrätten sätter tilltro till Bertil Melins uppgifter som vinner stöd av Peter Holcks utsaga och finner därigenom styrkt att Ladan Hassan handlat enligt gärningspåståendena. Det har inte framkommit att hotet skett med anledning av Bertil Melins tidigare myndighetsutövning och hotet ska därför bedömas endast som olaga hot. De sönderslagna datorskärmarna ska bedömas som åklagaren gjort. Påföljd Ladan Hassan är tjugo och några år. Hon kommer ursprungligen från Somalia men utredningen ger inte klart besked om de närmare omständigheterna kring hennes bakgrund. Hon förekommer tidigare i belastningsregistret, det gäller framför allt ett antal kontakt- och besöksförbud. Det finns också bl.a. en dom som meddelades av denna tingsrätt den 29 november 2011 varigenom hon dömdes för försök till misshandel och olaga hot till skyddstillsyn.

12 12 NACKA TINGSRÄTT DOM B Av ett från Kriminalvården inhämtat yttrande framgår att inga direkta insatser kommit till stånd inom ramen för den ådömda skyddstillsynen utan att man i stället eftersträvat fortsatt samverkan med öppenvården och Tyresö kommun. Slutsatsen i den rättspsykiatriska undersökningen är att Ladan Hassan begått de åtalade gärningarna (de i bilaga 1) under påverkan av allvarlig psykisk störning, att hon lider av en sådan störning och att hon är i behov av vård för detta samt att det finns medicinska förutsättningar för att överlämna henne till rättspsykiatrisk vård. Vidare sägs att det till följd av den psykiska störningen finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Tingsrättens bedömning Tingsrätten ansluter sig till bedömningen att Ladan Hassan lider av en allvarlig psykisk störning, och håller för visst att samtliga gärningarna begåtts under påverkan av denna störning. Tingsrätten drar av utredningen vidare den slutsatsen att det till följd av den psykiska störningen finns en hög risk för att Ladan Hassan återfaller i brottslighet med misshandel, ofredanden och hot m.m. som måste bedömas som brottslighet av allvarligt slag. Av dessa skäl bestäms påföljden, med undanröjande av den tidigare domen på skyddstillsyn som inte längre fyller någon funktion, till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Skadestånd På grund av utgången i ansvarsdelen är Ladan Hassan skadeståndsskyldig mot Eric Braafnäs, Karin Björklund, Eva Tulländer och Tyresö kommun.

13 13 NACKA TINGSRÄTT DOM B Tingsrätten bedömer att skäliga belopp för kränkningarna på grund av brotten med hänsyn till omständigheterna är de som framgår av domslutet. När det gäller kommunens skada för de förstörda datorskärmarna så uppgår till skadan till beloppet enligt fakturan exklusive mervärdesskatt. På skadestånden till Braafnäs och kommunen ska utgå ränta enligt vad som yrkats. Förverkande och beslag Det särskilda yrkandet om förverkande av glaskulan är lagligen grundat och ska bifallas; beslaget ska bestå. Häktning Ladan Hassan ska stanna kvar i häkte på grund av risken att hon på fri fot återfaller i brott. Sekretess Sekretessbestämmelsen som anges i domslutet bör vara fortsatt tillämplig på de uppgifter som föredragits bakom stängda dörrar. Brottsofferfond Eftersom Ladan Hassan döms för brott för vilka fängelse ingår i straffskalan ska hon åläggas att betala avgiften till brottsofferfonden. Ersättning Vad försvararen begärt i ersättning framstår som skäligt och ska bifallas att utgå av allmänna medel. Kostnaden för försvaret bör i sin helhet stanna på staten.

14 14 NACKA TINGSRÄTT DOM B ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 4 (DV 400) Överklagande senast den 12 februari 2013 (Svea hovrätt); av bilagan framgår att det krävs prövningstillstånd i hovrätten om domen klagas på endast i fråga om skadestånd. Jonas Alberg Avräkningsunderlag finns i akten

15 \KLAGARMYNDIGHETEN City åkiagarkammare i Stockholm Assistentåklagare Kalina Sanderfett Ansökan om stämning Sida 1(4) Handling 131 j" "Anande M " Handläggare ] Ange dessa uppgifter vid \ JMi^TO9rftRér[eTen Nacka tingsrätt Box NACKA STRAND "iffinsrrätjoi MAQ Enhe ÄÅLNR: B ; "ÄKTBTt: ~ INKO MÅLNR; B AKTBIL' 20 7 TRmål: Handl.: OVR 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Hassan, Ladan Mohamed Personnr Medborgare Somalia Adress Björn Skoländer, Rådmansbacken 5 Lgh Offenliig försvarare/ombud Tilltalsnamn Ladan Tetefon NORSBORG Yfke/lite! Tolkbehov Carpelan, Mikael, Advokatfirman Bastling & Partners, Box 3518, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt , Anhållande hävt Delgivrfngsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1-2 MISSHANDEL OCH OFREDANDE {0201-K ) Målsägande Braafnäs, Eric (underrättad) i / M o 6 A Gärning Hassan har den 14 maj 2012 på Servicecenter, Marknadsgränd 2 i Tyresö kommun, uppsåtligen tillfogat Eric Braafnäs smärta genom att slå denne med eft knytnävslag i bröstet?hassan har vid samma tillfälle ofredat Eric Braafnäs %enom att spotta denne i ansiktet. r Enskilt anspråk Förpliktande för Hassan att till Eric Braafnäs utge kr avseende kränkning. På beloppet yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 14 maj 2012 till dess betalning sker. "ostadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post reglstrator.a se

16 Ansökan om stämning Sida 2(4) City åkiagarkammare i Stockholm Handling 131 Ärende AM Assistentåklagare Kaiina Sanderfelt Handläggare Lagrum 3 kap 5 och 4 kap 7 brottsbalken Bevisning Målsägandeförhör med Eric Braafnäs och Karin Björklund Förhör med tilltalade Ladan Hassan 3. VÅLD MOT TJÄNSTEMAN (0201-K ) Målsägande Björklund, Karin (underrättad) Gärning Hassan har den 14 maj 2012 på Servicecenter, Marknadsgränd 2 i Tyresö kommun med våld förgripit sig på socialsekreteraren Karin Björklund i dennas myndighetsutövning genom att slå henne med ett flertal knytnävslag i ryggen, vilket orsakat Karin Björklund smärta. Lagrum 17 kap l brottsbalken Bevisning Målsägandeförhör med Eric Braafnäs och Karin Björklund Förhör med tilltalade Ladan Hassan 4. VÅLD MOT TJÄNSTEMAN (0201-K ) Målsägande Holck, Peter (underrättad) Gärning Hassan har den 28 maj 2012 med våld förgripit sig på socialtjänstemannen Peter Holck i dennes myndighetsutövning genom att dra ihop Holcks tröja runt dennes hals i ett strypgrepp samt sparka denne på smalbenet, så att en bit av skinnet skrapats av. Misshandeln har orsakat Peter Holck rodnad samt smärta vid halsen och på smalbenet. Lagrum 17 kap l brottsbalken

17 City åklagarkammare i Stockholm Assistentåklagare Kalina Sanderfelt Ansökan om stämning Sida 3(4) Handling 131 Ärende AM Handläggare Bevisning Målsägandeförhör med Peter Holck Förhör med tilltalade Ladan Hassan Vittnesförhör med Liselott Wessman angående hennes iakttagelser vid händelsen til! styrkande av gärningen 5. HOT MOT TJÄNSTEMAN (0201 -K ) Målsägande Eva Tulländer (underrättad) Gärning <^V>#^^^ Hassan har den"2-3»ffiaj i Stockholms län telefonledes hotat socialsekreteraren Eva Tulländer genom att uttala att hon skall döda och skada henne. Hoten har varit ägnade att hos Eva Tulländer framkalia allvarlig fruktan för egen säkerhet till person/ Lagrum '^ 17 kap l brottsbalken, >f Bevisning Förhör med målsäganden Eva Tulländer Förhör med tilltalade Ladan Hassan Utskrift av inspelade meddelanden (s fup) jämte uppspelning av CDskiva (åklagaren tar med utrustning) 6. HOT MOT TJÄNSTEMAN (0201-K , 0201-K )) Målsägande Björklund, Karin (underrättad) Gärning Hassan har under perioderna till och med och till och med i Stockholms län vid ett flertal tillfällen telefonledes hotat socialsekreteraren Karin Björklund genom att uttala att hon skall döda och skada Karin Björklund. Hoten har varit ägnade att hos Karin Björklund framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person/ j X /

18 City åkiagarkammare i Stockhoim Assistentåkiagare Kallna Sanderfeit Ansökan om stämning Sida 4{4) Handling 131 Ärende AM Handläggare Lagrum 17 kap l brottsbalken Bevisning Förhör med målsäganden Karin Björklund Förhör med tilltalade Ladan Hassan Utskrift av inspelade meddelanden (s fup samt fup) jämte uppspelning av CD-skiva (åklagaren tar med utrustning) Handläggning Det hemställs att tingsrätten sätter ut till huvudförhandling med förtur med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden. Ladan Hassan har en förvaltare: Björn Skoländer Rådmansbacken 5, 8 tr Norsborg Kallna Sanderfeit Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post Webbadress

19 ÅKLAGARMYNDIGHETEN City åklagarkammare i Stockholm Assistentåklagare Kallna Sanderfelt Sida 1 (1) Handling 151 Ärende AM Handläggare Nacka tingsrätt Box NACKA STRAND NACKA TINGSRATT INKOM: AAÅLNR: B AKTBIL: 27 Justering av stämningsansökan av den 26 oktober 2012 Brottsplats i åtalspunkten 4 skall rätteligen vara Servicecenter, Marknadsgränd 2 i Tyresö kommun. Kalina Sanderfelt Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post Webbadress

20 ÅKLAGARMYNDIGHETEN City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Ansökan om stämning Sida 1 (3) Handling 248 Ärende AM Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt NACKA TINGSRÄTT INKOM: AAÅLNR: B AKTBIL: 52 TR mål: B HandL: OVR 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Hassan, Ladan Mohamed Personnr Adress Medborgare i Somalia Tilltalsnamn Ladan Telefon Yrke/titel Tolkbehov C/o förvaltaren Björn Skoländer, Rådmansbacken 5 LGH NORSBORG Offentlig försvarare/ombud firman Bastling & Partners HB, Box 3518, STOCKHOLM Floden, Mats, Adv Frihetsberövande m. m. Anhållande verkställt , Anhållande hävt Delgivningsuppgifter f.n. Rättspsykiatriska kliniken Huddinge Ansvarsyrkanden m.m ÖVERTRÄDELSE AV KONTAKTFÖRBUD och HOT MOT TJÄNSTEMAN (0201-K ) Målsägande Eva Tulländer, uppger att hon kommer att framställa skadeståndsanspråk Gärning Den 31 maj 2012 delgavs Ladan Hassan kontaktförbud i vilket hon förbjuds att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter Eva Tulländer. Kontaktförbudet gällde till och med den 30 november Ladan Hassan har själv eller med hjälp av annan överträtt gällande kontaktförbud genom att den 28 november 2012 till det kommunala servicecentret på Marknadsgränd 2 i Tyresö lämna en skrivelse och ett vykort ställda till Eva Tulländer. Ladan Hassan har genom nämnda skrivelse även direkt eller förtäckt hotat Eva Tulländer genom att i dessa bland annat nämna att det kommer att blir problem för henne, vilket med hänsyn till sammanhanget i övrigt, inneburit att Hassan förgripit sig på Tulländer i eller vid hennes myndighetsutövning. Hoten har även varit ägnade att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Postadress Box STOCKHOLM Gatuadress Kungsbron 21 Telefon Telefax E-post

21 City åklagarkammare i Stockholm Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Ansökan om stämning Sida 2(3) Handling 248 Ärende AM Handläggare Lagrum 24 lagen (1988:688) om kontaktförbud och 17 kap l brottsbalken Bevisning 1. Målsägandeförhör med Eva Tulländer 2. Förhör med Ladan Hassan (förnekar) 3. Delgivet kontaktförbud, fup s Skrivelse och vykort, fup s HOT MOT TJÄNSTEMAN alternativt OLAGA HOT ( K ) Målsägande Bertil Melin, uppger att han ska återkomma med skadeståndsanspråk Gärning Ladan Hassan har den 29 november 2012 förgripit sig på Bertil Melin vid eller för dennes tidigare myndighetsutövning genom att i receptionen på Tyresö kommuns servicecenter måtta ett kast mot honom med en glaskula och därefter kasta en burk med pennor mot honom. Gärningen har varit ägnad att hos Bertil Melin framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person och har även inneburit att Hassan på ett hänsynslöst sätt handgripligen antastat honom genom att slänga burken med pennor mot honom. Lagrum 17 kap l alternativt 4 kap 5 brottsbalken Bevisning 1. Målsägandeförhör med Bertil Melin 2. Förhör med Ladan Hassan (förnekar) 3. Beslagsprotokoll, fup s 4 4. SKADEGÖRELSE (0201-K ) Målsägande Tyresö Kommun, , Att: Peter Hock/38956, Tyresö, åklagaren för talan