Vi arbetar med INTEGRATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi arbetar med INTEGRATION"

Transkript

1 Vi arbetar med INTEGRATION En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

2

3 Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i landet, arbetar tillsammans för sina bygders utveckling. De utför ett mycket betydelsefullt samhällsbyggande. Med denna skriftserie vill vi uppmärksamma några av de lokala utvecklingsgruppernas viktiga insats. Vi vill sprida goda exempel bygder emellan, och också få våra makthavare att upptäcka den kapacitet och skaparkraft som finns i vårt härliga land. God läsning! Innehåll Förord 4 Brännberg före sin tid 5 Venjan en mångkulturell mötesplats 6 Projekt kom halvvägs i Sibbhult 7 Slöjden förenar i Ersboda 8 Positivt mångfaldsarbete i Stockholm 9 Fler exempel 10 Kontakter 11 Åke Edin Ordförande Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Brännberg Västerbottens Museum Ersboda Bispgården Venjan NBV Dalarna Riddarhyttan Stockholm Skribent: Anki Enevoldsen Form: Ingse & Co AB, Reybekiel Form AB Redaktör: Annika Persson-Braun Omslagsfotograf: Peter Svensson Ansvarig utgivare: Åke Edin Tryck: Alltryck Plus AB, Lysekil 2006 Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Stortorget 7, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: Sibbhult Leader+-projektet

4 Förord Samtidigt som utrikes födda svenskar har svårt att få jobb och bostad i större städer, brottas många i landsbygds- och glesbygdskommuner med tomma hus och brist på arbetskraft inom vissa yrken. Men det finns projekt och utbildningsverksamhet som visar att glest befolkade orter och tätbefolkade förorter med många olika etniciteter har mycket att ta och ge varandra. Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att andelen sysselsatta personer med utländsk bakgrund ligger på 59 procent, medan motsvarande andel för dem med svensk bakgrund är uppe i nästan 79 procent. Här finns en stor och outnyttjad resurs. Allt fler har insett vikten av att jobba för ökad mångfald. Det är inte längre en fråga som bara engagerar Integrationsverket. Glesbygdsverket är starkt involverat i arbetet med att tydliggöra invandrargruppers betydelse för den ekonomiska utvecklingen i gles- och landsbygdsregioner. Arbete pågår inom många kommuner, bland annat i Ragunda, Bräcke, Älmhult och på Gotland. Även LRF och Jordbruksverket arbetar för att locka människor med utomnordisk bakgrund till arbete i lantbruket. Många föreningar anslutna till Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva är engagerade i mångfaldsarbetet. Men de kan också vittna om hur arbetet försvåras av dålig samordning mellan olika offentliga instanser. Lokalt gäller det att skapa en bred samverkan mellan föreningar, företag och offentliga aktörer. Och då måste alla dra åt samma håll. Viljan och kraften finns! Åtta av tio svenskar uppger nämligen att de kan tänka sig att göra en insats för att hjälpa människor med utomnordisk bakgrund att etablera sig i det svenska samhället. Genom att ta till vara människors olika kulturer och skiftande kunskaper kan alla få ett rikare liv, och landsbygden utvecklas till en mångkulturell mötesplats. Ibland går det lättare och ibland stöter man på patrull. Förhoppningen är att vi med den här skriften ska kunna bidra med kunskap och inspiration till alla som vill jobba för ökad mångfald. Runt om i landet, på landsbygd och i tätort, arbetar människor på olika sätt för ökad mångfald. Foto: Petra Strömbäck 4

5 Brännberg Enradig före rubrik sin tid Ju starkare passion, desto bättre går det. Det måste alltid finnas ideellt arbete, god relation idéerna till den runt offentliga ett projekt sektorn som skulle locka människor Redan år 2001 spirade med invandrarbakgrund att flytta till den norrländska byn Brännberg. Kanske var byautvecklingsgruppen för tidigt ute, för projektet fick avbrytas. Men byborna vill gå vidare, och hoppas då kunna genomföra projektet fullt ut. Både bybor och företagare stöttar Advantage Brännberg, eftersom de tycker det är spännande och berikande för den lokala byagemenskapen när byborna har olika ursprung. Foto: Christer Johansson, JOB Få arbetstillfällen, ensidigt näringsliv, krympande befolkning och avflyttning var negativa faktorer som fick byborna i Brännberg att agera. En drivkraft var också insikten om den utvecklingspotential som finns bland landets utomnordiskt födda medborgare samt personer med funktionshinder. Inspiration till hur projektet skulle utformas fick byborna från Svenskt Näringslivs projekt Advantage Sweden samt från vd:n för Silentium Contact i Boden AB. Advantage Brännberg En aktiv idéutvecklingsprocess tog vid när Skogslandet AB kontaktades. Företaget ägs av ett trepartnerskap som består av mer än 20 delägare i näringsliv, kommuner och ideell sektor i Norrbotten. Med hjälp av ett lokalt projektstöd kom en förstudie i gång i januari år Tanken var att det skulle bli ett nydanande modellbygge med kompetensutveckling i flera steg, berättar Kristina Öhman som är ordförande i byaföreningen Bärkraft i Brännberg. Redan innan själva genomförandet av projektet kommit igång lyckades projektledaren rekrytera sju nya invånare till Brännberg, som har drygt 180 invånare och ligger cirka 3 mil från Boden. De nya byborna kände sig trevligt bemötta och tyckte att de lärde sig bättre svenska i bymiljön, och i byns friskola fick barnen snabbt kamrater. Stupade på utbildningen Förutsättningen för att familjerna skulle kunna stanna var att de fick den utbildning som skulle leda till arbete. Men utbildningsanordnaren begärde att vi skulle namnge alla deltagarna innan det kunde fattas beslut om någon kurs. Därför kom vi inte vidare med genomförandedelen. Den ena familjen såg sig tvungen att flytta tillbaka till Luleå. En lärdom av detta är att när rekryteringen av inflyttare drar i gång så måste det vara ställt utom alla tvivel att kurserna startar så snart det finns minst 12 deltagare. Genomförandet Advantage Brännberg fas II, alltså genomförandet av projektet, hade föreningen tidigare försökt finansiera via Växtkraftprogrammet i Mål 1 Norra Norrland. Nu hoppas de kunna genomföra projektet på annat sätt. Det bygger på ett nära samarbete mellan bland annat arbetsförmedlingen, utbildningssamordnaren, Luleå Tekniska Universitet, Bodens kommun, Företagarna, KOMVUX, lokala företag, byaföreningen Bärkraft, Skogslandet och Migrationsverket. I åtta väl beskrivna utbildningsmoduler ska de som deltar bygga upp sina kunskaper om arbete och entreprenörskap. De som inte blir entreprenörer har goda förutsättningar att få arbete hos de lokala företagen, som ser många fördelar med deltagarnas annorlunda kompetens och utländska affärskontakter. Efter ett nytt avtal mellan integrationsverket och Bodens kommun, kommer det från och med hösten 2006 nya invånare till kommunen. Vi kommer att försöka styra barnfamiljer till oss. Det skulle betyda mycket; det är berikande med flera kulturer. Och så kommer vi att kunna driva byskolan som just nu har för få barn, säger Kristina Öhman. 5 Byaföreningen Bärkraft KONTAKTPERSON: Kristina Öhman ADRESS: Brännberg 416, Boden

6 Venjan en mångkulturell mötesplats I den lilla skogsbygdsbyn Venjan har man skapat en mångkulturell mötesplats via folkbildning i folkhögskoleform. Utbildningen ger okonstlade gränsöverskridanden och skapar möten på ett naturligt sätt på lika villkor säger Kenneth Eriksson i byns intresseförening. Venjan som ligger i norra Dalarna har 55 kilometer till centralorten Mora. Byn, med 460 invånare, har det mesta i serviceväg. Men den miljöcertifierade skolan behöver fler elever och byn fler barnfamiljer. Med stöd från Integrationsverket, EU:s sociala fond, CSN, Mora Folkhögskola, Länsstyrelsen, Stockholms Folkhögskola och Länsarbetsnämnden drog intresseföreningen i gång projektet Mötesplats Venjan år Under två år bedrevs utbildning för människor med olika etnicitet, för totalt nästan kronor. Kortkurser Under projekttiden anordnades 22 olika kortkurser för barn, ungdomar och vuxna från invandrartäta bostadsområden i bland annat Stockholm. Samtidigt fick sju arbetslösa venjansbor utbilda sig till kursvärdar. Genom att deras utbildning pågick parallellt med kortkurserna så kunde allas kunskaper, kreativitet och kompetens tas tillvara. Det glest befolkade Venjan och de tätbefolkade och invandrarrika stockholmsförorterna har mycket att ge varandra, konstaterar Kenneth Eriksson. samhällsutveckling och arbetsmarknad samtidigt som de stärkte sitt svenska språk. De har känt sig väl mottagna och respekterade som människor. Särskilt har de rosat bybornas vänlighet och positiva nyfikenhet. Om möjlighet funnits hade ett antal elever tveklöst flyttat till Venjan, säger Kenneth Eriksson. Men man har från byns sida upplevt att statliga förordningar och regler har varit ett hinder för människor med invandrarbakgrund att flytta till byn. Barn från en stockholmsförort fi ck för första gången möjlighet att komma ut på landet. Foto: Norra Venjans Intresseförening Skogsutfl ykt med fyrhjuling och korvgrillning var uppskattade inslag i kortkurserna som arrangerades för barn och vuxna i invandrartäta bostadsområden. Respektfullt möte Genom studiebesök och föreningarnas fritidsaktiviteter fick de invandrade eleverna lära känna den svenska landsbygdens kultur, historia, Gränsöverskridanden Trots det har kunskapsutbytet i samarbete med Stockholms folkhögskolas nätbaserade utbildningar fortsatt. På turismkursen som startade under år 2005 kommer eleverna från hela landet, och fyra av dem har annan etnicitet. Det är riktigt roligt, för de har kontakt med människor i andra länder. Då kan vi locka hit dem, säger Kenneth Eriksson. Målet nu är en egen nätbaserad folkhögskola i byn med start år : Norra Venjans Intresseförening KONTAKTPERSON: Kenneth Eriksson ADRESS: Skärgårdsvägen 4, Venjan 6

7 Projekt kom halvvägs i Sibbhult Barnens skog, temaresor och öppen förskola lockade familjer från Malmös invandrartäta stadsdelar till Sibbhult med invånare. Men projektet fi ck avblåsas efter bara ett år. Sibbhult i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne har förlorat många invånare och en del av sin service. Däremot finns det arbetstillfällen inom både vård och omsorg samt metall- och stenindustrin. Därför bestämde sig ortens scoutkår, ryttarsällskap och idrottsförening under år 2000 för att försöka profilera och utveckla bygden. I samverkan med Länsarbetsnämnden, Region Skåne och Malmö stad startades år 2003 ett integrationsprojekt med medel från Växtkraft Mål 3, Integration och mångfald. Budgeten det första året var kronor. Stort intresse Marknadsföringskampanjen och en utställning, med stöd av Växtkraft Mål 3, insatsområde 4, väckte stort intresse bland boende i Rosengård, berättar Gunvald Karlsson som är en av de drivande. I det relationsskapande paketet ingick bland annat föreningsaktiva kontaktfamiljer i Sibbhult och tematiska resor i informationssyfte. Trögt system Flera familjer var beredda att flytta de 12 milen från Malmö, bland annat för att barnen skulle få en bättre uppväxtmiljö och lära sig bättre svenska. Det förutsätter att det finns arbetstillfällen, modersmålsundervisning och bostäder. Därför fick projektledaren snabbt i gång ett lokalt partnerskap med näringsliv, fackliga organisationer, arbetsförmedling, bostadsföretag, föreningar och kommunen. Men på grund av tröghet i kontakterna mellan olika myndigheter nådde projektet inte önskat resultat. Fel utbildning De som ville flytta till Sibbhult hade inte rätt utbildning och fick heller inte hjälp med utbildningen. Så tyvärr fick vi avbryta projektet i förtid. Vi hade gärna fortsatt eftersom vi tyckte att det fanns skäl till det. Gunvald Karlsson konstaterar att alla måste dra åt samma håll, även olika myndigheter. Kooperativet Byutveckling i Sibbhult har trots detta haft en positiv inverkan på utvecklingen. De har arbetat vidare med Barnens skog, en kommunal fritidsgård, motion på recept och olika vaktmästaruppgifter åt enskilda, företag och föreningar i bygden. En målsättning är att det ska utvecklas till ett socialt arbetskooperativ där enskilda personer kan vara delägare. : Byutveckling i Sibbhult KONTAKTPERSON: Gunvald Karlsson ADRESS: Jörgen Persson, Möllegatan Sibbhult Barnens skog i Sibbhult ger möjlighet till fritid i omväxlande skogsmiljö tillgänglig för alla, även barn med funktionshinder. Bersån, Vita berget, Indianlägret, Snåriga skogen och Älgfortet är några spännande platser i skogen. Foto: Thomas Gummesson 7

8 Slöjden förenar i Ersboda Ersboda Slöjdförening är navet för samverkan mellan människor med olika etnicitet i stadsdelen Ersboda i Umeå och byarna runt omkring. Här är det slöjd och hantverk som förenar. I Umeå kommuns nystartade byaråd Kontaktnätet är Ersboda Slöjdförening en självklar aktör. Föreningen ingår i ett Stad och Land-projekt där hantverk står i fokus. Slöjd och hantverk är nämligen en bra inkörsport när människor med olika bakgrund ska lära känna varandra. Arbetet ger bra gemenskap mellan stadsdelen och byarna runt omkring, säger Johnhild Johansson som är ordförande i Ersboda Slöjdförening och även projektledare för kontaktnätets hantverksprojekt. Helgkurser På byarnas hemsidor annonseras om olika kurser i Ersboda, bland annat i vävtekniken taquéte som har sitt ursprung i Persien. Somaliska kvinnor har också lärt ut en gammal vävteknik. Till den används ett speciellt hö som finns i hela Sverige, men få vet att det också kan användas till vackra vävar. En mötesplats Av Ersbodas cirka invånare har uppåt personer utländsk bakgrund. I slöjdföreningens lokal möts alla kategorier av människor. De arbetar med trä-, textil- och läderslöjd, vävning, möbelrenovering, olika målningstekniker, keramik med mera. Umeå kommun ställer upp med lokal och hyra medan föreningen äger alla maskiner. Medlemmarna får vara här gratis, men materialet får de stå för själva. I samband med slöjdföreningens workshop-helger visas verk från olika delar av världen. Här är det Ghana Union som hant- står för slöjden. Foto: Johnhild Johansson Workshops Workshop-helgerna, med en mångfald av aktiviteter, är mycket populära. Då engageras föreläsare, musiker och hantverkare från olika länder. Vi vill gärna visa udda och gamla hantverk som håller på att försvinna. Det kan handla om knyppling och korgslöjd, men också om odling av blommor och örter. År 2004 engagerade vi en kvinna från Brasilien som kokade godis efter egna recept från sitt hemland och som också gjorde egna smycken. Då var det många ungdomar som kom och ville göra egna smycken och smaka godis. Stort engagemang Slöjdföreningen har genom åren också deltagit i andra projekt, till exempel med att ta fram Ersboda Kokbok med mat från tolv olika länder. Föreningens lokaler och maskiner används också i projektet Mötesplatsen som drivs av Studieförbundet Bilda. Via praktiskt slöjdarbete får äldre människor med utomnordiskt ursprung lära sig att tala och förstå vardagssvenska. Vi började genom att gå via olika etniska föreningar och bjuda in till en träff. Sedan har vi blivit fler och fler, konstaterar Johnhild Johansson. Ersboda Slöjdförening KONTAKTPERSON: Johnhild Johansson ADRESS: Ystarvägen 9, Umeå sök på Ersboda. 8

9 Positivt mångfaldsarbete Mångfaldsarbetet går som en röd tråd genom verksamheten i Rådet för lokal utveckling i Stockholms län. Storstad och landsbygd, spridda etniciteter, olika kulturer, vitt skilda föreningar och alla åldrar omfattas av arbetet. Modevisning av afrikanska kläder, karaoke, basket, chilensk och afrikansk mat, ponnyridning, underhållning med dragspelsmusik och afrikanska rytmer var något av det som erbjöds under Fagersjödagen. Foto: Petra Strömbäck Bland rådets 50 aktiva medlemmar finns utbildningsorganisationer, hyresgästföreningar, lokala kooperativa utvecklingscentra, alternativa banker, etniska föreningar, samhällsföreningar, byalag, hembygdsförbund, bygdegårdsrörelsen, föreningsråd och stadsdelsråd. Allt handlar om samarbete och utbyte, då blir det mindre av vi och dom, säger rådets ordförande Jan Runfors. Brett arbete Rådets engagemang är brett och ett av de projekt som rådet har engagerat sig i är Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi, Slup. Ett av resultaten av det arbetet är en utbildning för invandrarföreningar i att starta och driva entreprenörskap inom vård och omsorg. I Värmdö har rådet hjälpt till att starta ett föreningsråd vars arbete bidragit till att kommunen tagit fram ett program för lokal utveckling och bestämt sig för att ta ett större ansvar för att integrera flyktingar. Stort intresse Unelma Krakau som är med i rådet, berättar att intresset för att delta i samhällsfrågor är stort bland många etniska grupper. Det ser hon till exempel i sitt arbete med stadsdelsförnyelse i Fagersjö. Fagersjö ingår i Farsta som är en av Stockholms 18 stadsdelar och ligger i ett naturskönt område vid sjön Magelungen. Av Fagersjös invånare är 665 barn och ungdomar och många har utländsk bakgrund. Men de senaste åren har Fagersjö centrum drabbats av en dramatisk nedskärning av lokal service. I samband med ett stadsdelsförnyelsemöte på Fagersjöskolan i december 2004 bildades arbetsgruppen Integration och Kultur. För kronor i projektpengar från Stadsdelsförnyelsen har de bland annat anställt en projektledare i fem månader. Levande Fagersjö Från första stund kände vi ett brinnande engagemang. Vi vill få med den stora grupp boende som aldrig deltar i föreningslivets öppna möten eller evenemang, berättar Unelma Krakau. I augusti 2005 drog arbetsgruppen igång projektet Ett levande Fagersjö som ska pröva olika evenemang och aktiviteter utifrån vad de som bor och arbetar i Fagersjö efterfrågar. Idéerna måste komma underifrån, säger hon. För att lyfta fram alla idéer och erfarenheter och skapa gemensamma aktiviteter startades tidningen Fagersjöbladet som delas ut i varje hushåll i området. Det första numret som kom ut i samband med Fagersjödagen i september 2005, fick stort gensvar. Rådet för lokal utveckling i Stockholms län KONTAKTPERSON: Unelma Krakau ADRESS: Box 9037, Hägersten 9

10 Fler exempel Vikingatiden lever i Riddarhyttan Tuhundra Naempdinne är en förening som levandegör vikingatiden genom ett eget hantverkshus, en vikingatida marknadsplats och uppdrag att genomföra bland annat företagsträffar och personalfester med tidsenlig klädsel, utrustning och lekar. En fördel då besökarna kommer från en rad olika länder är att medlemmarna kan både engelska, franska, tyska, ryska, spanska, danska, finska, kroatiska och tjeckiska. Tuhundra Naempdinne KONTAKTPERSON: Kjell Erik Eliasson ADRESS: Centralvägen Riddarhyttan Hembygdsrörelsen som inkörsport Hembygdsföreningen är en bra inkörsport till det svenska samhället. Sveriges Hembygdsförbund satsar på Mångkulturåret 2006, och ett antal hembygdsföreningar och museer påbörjade arbetet redan under hösten Västerbottens museum startade med föreläsningsserien Det mångkulturella Västerbotten genom tiderna. Andra inslag är temat Möte med världen i museets öppna barnverksamhet. Västerbottens museum KONTAKTPERSON: Ola Kellgren ADRESS: Västerbottens museum, Gammlia Box 3183, Umeå Folkbildning bra plattform för förståelse För att få svenskar och människor från andra kulturer att bättre förstå varandra är studiecirklar och kultur en bra plattform. NBV Dalarna har goda erfarenheter av studiecirklar och teaterverksamhet. I Borlänge har svenskar och somalier tillsammans deltagit i studiecirkeln Byta ord. Genom att byta ord med varandra blir det naturligt att prata om olikheter och likheter i de olika länderna och kulturerna. NBV Dalarna KONTAKTPERSON: Ganime Stålenhag ADRESS: Box 1190, Falun Goda exempel på landsbygden i Blekinge Leader+ Blekinge har flera goda exempel på integration och delaktighet. Exempel på projekt där människor med utländsk härkomst har deltagit är Blekinges Start-Checkar. Dessa stödjer entreprenörer som vill starta eget, att komma över hinder. I startcheckarna ingår bland annat pengar upp till kronor och ett mentorsstöd. Detta har resulterat i verksamheter som exempelvis design av skräddarsydda kök från Polen och import av livsmedel från Litauen. Leader+ Blekinge KONTAKTPERSON: Gunilla Strömgren ADRESS: Thornska Villan Bräkne-Hoby Lockande aktiviteter i Bispgården Under en längre tid har Fors Intresseförening arbetat för att få fler att flytta till Bispgården i jämtländska Ragunda kommun. Kommunen driver nu ett omfattande projekt Arbetskraftsförsörjning & Integration, där Fors Intresseförening deltar. Informationsträffar, fester och träffar där man pratar jakt, fiske och kultur är en del av aktiviteterna som lockat människor med olika ursprungsländer till Bispgården. Fors Intresseförening KONTAKTPERSON: Siv Berg ADRESS: Böle 130, Bispgården Ragunda kommun KONTAKTPERSON: Anna-Märta Johansson ADRESS: Box 150, Hammarstrand 10

11 Kontakter och annonser Integrationsverket ADRESS: Box 633, Norrköping TFN: Sveriges Kommuner och Landsting ADRESS: Stockholm TFN: Glesbygdsverket ADRESS: Samuel Permans gata Östersund KONTAKTPERSON INTEGRATIONSPROJEKT: Anna-Karin-Johansson TFN: Har du tänkt på att presenterar aktuell kunskap om integrationsfrågor? SFI, Svenska för invandrare ADRESS: Lärarhögskolan i Stockholm Nationellt centrum Box 34103, Stockholm TFN: IFS, Internationella företagarföreningen i Sverige ADRESS: Kungsholms hamnplan Stockholm TFN: RIFFI, Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor ADRESS: Norrtullsgatan Stockholm TFN:

12 Skrifter i samma serie: Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006 Vi driver byskolor, 2006 Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006 Vi skapar hållbara bygder, 2006 Vi stöder småföretagande, 2006 Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 Vi ordnar boende, 2006 Vi behöver samlingslokalerna, 2006 Vi arbetar med integration, 2006 Vi samverkar i kommunbygderåd, 2006 Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2006 Vi stödjer lokal utveckling och tydliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger mångfald och livskraft i hela Sverige! Stortorget STOCKHOLM Tel Fax

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer:

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: LEADER PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Trolle Ljungby

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden Hur arbetar vi med integration på landsbygden? I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Mångfald och landsbygd

Mångfald och landsbygd Mångfald och landsbygd Urban.laurin laurin@telia.com www.urban-laurin laurin.com Urban Laurin AB Upplandsbygd Företagarna Landsbygdsnätverket Gottsunda Factory Dagens kulturarv Närmare 1,9 miljoner människor

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Centralgatan 15 Box 150 840 70 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 FAX 0696-10692 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Mål 3 Organisation

Läs mer

Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering

Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering Ett ny unik utbildning som baseras på behovet av att förbättra svenska insatser inom kris- medling och katastrofhantering både nationellt och internationellt

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet Krister Björklund Forskare Migrationsinstitutet Eriksgatan 34 20100 Åbo Tel. 02-2840453, 040-7478953 krister.bjorklund@utu.fi Migrationsinstitutet http://www.migrationinstitute.fi Tio procent av Närpes

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner

Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Annons Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

Mötesplats Medborgare

Mötesplats Medborgare Mötesplats Medborgare Övergripande målsättningar: Medborgarens upplevelse av påverkan och inflytande är 10% högre i utvalda områden än genomsnittet i kommunen Medborgarens upplevda trygghet ska vara 5%

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer