Vi arbetar med INTEGRATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi arbetar med INTEGRATION"

Transkript

1 Vi arbetar med INTEGRATION En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

2

3 Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i landet, arbetar tillsammans för sina bygders utveckling. De utför ett mycket betydelsefullt samhällsbyggande. Med denna skriftserie vill vi uppmärksamma några av de lokala utvecklingsgruppernas viktiga insats. Vi vill sprida goda exempel bygder emellan, och också få våra makthavare att upptäcka den kapacitet och skaparkraft som finns i vårt härliga land. God läsning! Innehåll Förord 4 Brännberg före sin tid 5 Venjan en mångkulturell mötesplats 6 Projekt kom halvvägs i Sibbhult 7 Slöjden förenar i Ersboda 8 Positivt mångfaldsarbete i Stockholm 9 Fler exempel 10 Kontakter 11 Åke Edin Ordförande Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Brännberg Västerbottens Museum Ersboda Bispgården Venjan NBV Dalarna Riddarhyttan Stockholm Skribent: Anki Enevoldsen Form: Ingse & Co AB, Reybekiel Form AB Redaktör: Annika Persson-Braun Omslagsfotograf: Peter Svensson Ansvarig utgivare: Åke Edin Tryck: Alltryck Plus AB, Lysekil 2006 Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Stortorget 7, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: Sibbhult Leader+-projektet

4 Förord Samtidigt som utrikes födda svenskar har svårt att få jobb och bostad i större städer, brottas många i landsbygds- och glesbygdskommuner med tomma hus och brist på arbetskraft inom vissa yrken. Men det finns projekt och utbildningsverksamhet som visar att glest befolkade orter och tätbefolkade förorter med många olika etniciteter har mycket att ta och ge varandra. Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att andelen sysselsatta personer med utländsk bakgrund ligger på 59 procent, medan motsvarande andel för dem med svensk bakgrund är uppe i nästan 79 procent. Här finns en stor och outnyttjad resurs. Allt fler har insett vikten av att jobba för ökad mångfald. Det är inte längre en fråga som bara engagerar Integrationsverket. Glesbygdsverket är starkt involverat i arbetet med att tydliggöra invandrargruppers betydelse för den ekonomiska utvecklingen i gles- och landsbygdsregioner. Arbete pågår inom många kommuner, bland annat i Ragunda, Bräcke, Älmhult och på Gotland. Även LRF och Jordbruksverket arbetar för att locka människor med utomnordisk bakgrund till arbete i lantbruket. Många föreningar anslutna till Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva är engagerade i mångfaldsarbetet. Men de kan också vittna om hur arbetet försvåras av dålig samordning mellan olika offentliga instanser. Lokalt gäller det att skapa en bred samverkan mellan föreningar, företag och offentliga aktörer. Och då måste alla dra åt samma håll. Viljan och kraften finns! Åtta av tio svenskar uppger nämligen att de kan tänka sig att göra en insats för att hjälpa människor med utomnordisk bakgrund att etablera sig i det svenska samhället. Genom att ta till vara människors olika kulturer och skiftande kunskaper kan alla få ett rikare liv, och landsbygden utvecklas till en mångkulturell mötesplats. Ibland går det lättare och ibland stöter man på patrull. Förhoppningen är att vi med den här skriften ska kunna bidra med kunskap och inspiration till alla som vill jobba för ökad mångfald. Runt om i landet, på landsbygd och i tätort, arbetar människor på olika sätt för ökad mångfald. Foto: Petra Strömbäck 4

5 Brännberg Enradig före rubrik sin tid Ju starkare passion, desto bättre går det. Det måste alltid finnas ideellt arbete, god relation idéerna till den runt offentliga ett projekt sektorn som skulle locka människor Redan år 2001 spirade med invandrarbakgrund att flytta till den norrländska byn Brännberg. Kanske var byautvecklingsgruppen för tidigt ute, för projektet fick avbrytas. Men byborna vill gå vidare, och hoppas då kunna genomföra projektet fullt ut. Både bybor och företagare stöttar Advantage Brännberg, eftersom de tycker det är spännande och berikande för den lokala byagemenskapen när byborna har olika ursprung. Foto: Christer Johansson, JOB Få arbetstillfällen, ensidigt näringsliv, krympande befolkning och avflyttning var negativa faktorer som fick byborna i Brännberg att agera. En drivkraft var också insikten om den utvecklingspotential som finns bland landets utomnordiskt födda medborgare samt personer med funktionshinder. Inspiration till hur projektet skulle utformas fick byborna från Svenskt Näringslivs projekt Advantage Sweden samt från vd:n för Silentium Contact i Boden AB. Advantage Brännberg En aktiv idéutvecklingsprocess tog vid när Skogslandet AB kontaktades. Företaget ägs av ett trepartnerskap som består av mer än 20 delägare i näringsliv, kommuner och ideell sektor i Norrbotten. Med hjälp av ett lokalt projektstöd kom en förstudie i gång i januari år Tanken var att det skulle bli ett nydanande modellbygge med kompetensutveckling i flera steg, berättar Kristina Öhman som är ordförande i byaföreningen Bärkraft i Brännberg. Redan innan själva genomförandet av projektet kommit igång lyckades projektledaren rekrytera sju nya invånare till Brännberg, som har drygt 180 invånare och ligger cirka 3 mil från Boden. De nya byborna kände sig trevligt bemötta och tyckte att de lärde sig bättre svenska i bymiljön, och i byns friskola fick barnen snabbt kamrater. Stupade på utbildningen Förutsättningen för att familjerna skulle kunna stanna var att de fick den utbildning som skulle leda till arbete. Men utbildningsanordnaren begärde att vi skulle namnge alla deltagarna innan det kunde fattas beslut om någon kurs. Därför kom vi inte vidare med genomförandedelen. Den ena familjen såg sig tvungen att flytta tillbaka till Luleå. En lärdom av detta är att när rekryteringen av inflyttare drar i gång så måste det vara ställt utom alla tvivel att kurserna startar så snart det finns minst 12 deltagare. Genomförandet Advantage Brännberg fas II, alltså genomförandet av projektet, hade föreningen tidigare försökt finansiera via Växtkraftprogrammet i Mål 1 Norra Norrland. Nu hoppas de kunna genomföra projektet på annat sätt. Det bygger på ett nära samarbete mellan bland annat arbetsförmedlingen, utbildningssamordnaren, Luleå Tekniska Universitet, Bodens kommun, Företagarna, KOMVUX, lokala företag, byaföreningen Bärkraft, Skogslandet och Migrationsverket. I åtta väl beskrivna utbildningsmoduler ska de som deltar bygga upp sina kunskaper om arbete och entreprenörskap. De som inte blir entreprenörer har goda förutsättningar att få arbete hos de lokala företagen, som ser många fördelar med deltagarnas annorlunda kompetens och utländska affärskontakter. Efter ett nytt avtal mellan integrationsverket och Bodens kommun, kommer det från och med hösten 2006 nya invånare till kommunen. Vi kommer att försöka styra barnfamiljer till oss. Det skulle betyda mycket; det är berikande med flera kulturer. Och så kommer vi att kunna driva byskolan som just nu har för få barn, säger Kristina Öhman. 5 Byaföreningen Bärkraft KONTAKTPERSON: Kristina Öhman ADRESS: Brännberg 416, Boden

6 Venjan en mångkulturell mötesplats I den lilla skogsbygdsbyn Venjan har man skapat en mångkulturell mötesplats via folkbildning i folkhögskoleform. Utbildningen ger okonstlade gränsöverskridanden och skapar möten på ett naturligt sätt på lika villkor säger Kenneth Eriksson i byns intresseförening. Venjan som ligger i norra Dalarna har 55 kilometer till centralorten Mora. Byn, med 460 invånare, har det mesta i serviceväg. Men den miljöcertifierade skolan behöver fler elever och byn fler barnfamiljer. Med stöd från Integrationsverket, EU:s sociala fond, CSN, Mora Folkhögskola, Länsstyrelsen, Stockholms Folkhögskola och Länsarbetsnämnden drog intresseföreningen i gång projektet Mötesplats Venjan år Under två år bedrevs utbildning för människor med olika etnicitet, för totalt nästan kronor. Kortkurser Under projekttiden anordnades 22 olika kortkurser för barn, ungdomar och vuxna från invandrartäta bostadsområden i bland annat Stockholm. Samtidigt fick sju arbetslösa venjansbor utbilda sig till kursvärdar. Genom att deras utbildning pågick parallellt med kortkurserna så kunde allas kunskaper, kreativitet och kompetens tas tillvara. Det glest befolkade Venjan och de tätbefolkade och invandrarrika stockholmsförorterna har mycket att ge varandra, konstaterar Kenneth Eriksson. samhällsutveckling och arbetsmarknad samtidigt som de stärkte sitt svenska språk. De har känt sig väl mottagna och respekterade som människor. Särskilt har de rosat bybornas vänlighet och positiva nyfikenhet. Om möjlighet funnits hade ett antal elever tveklöst flyttat till Venjan, säger Kenneth Eriksson. Men man har från byns sida upplevt att statliga förordningar och regler har varit ett hinder för människor med invandrarbakgrund att flytta till byn. Barn från en stockholmsförort fi ck för första gången möjlighet att komma ut på landet. Foto: Norra Venjans Intresseförening Skogsutfl ykt med fyrhjuling och korvgrillning var uppskattade inslag i kortkurserna som arrangerades för barn och vuxna i invandrartäta bostadsområden. Respektfullt möte Genom studiebesök och föreningarnas fritidsaktiviteter fick de invandrade eleverna lära känna den svenska landsbygdens kultur, historia, Gränsöverskridanden Trots det har kunskapsutbytet i samarbete med Stockholms folkhögskolas nätbaserade utbildningar fortsatt. På turismkursen som startade under år 2005 kommer eleverna från hela landet, och fyra av dem har annan etnicitet. Det är riktigt roligt, för de har kontakt med människor i andra länder. Då kan vi locka hit dem, säger Kenneth Eriksson. Målet nu är en egen nätbaserad folkhögskola i byn med start år : Norra Venjans Intresseförening KONTAKTPERSON: Kenneth Eriksson ADRESS: Skärgårdsvägen 4, Venjan 6

7 Projekt kom halvvägs i Sibbhult Barnens skog, temaresor och öppen förskola lockade familjer från Malmös invandrartäta stadsdelar till Sibbhult med invånare. Men projektet fi ck avblåsas efter bara ett år. Sibbhult i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne har förlorat många invånare och en del av sin service. Däremot finns det arbetstillfällen inom både vård och omsorg samt metall- och stenindustrin. Därför bestämde sig ortens scoutkår, ryttarsällskap och idrottsförening under år 2000 för att försöka profilera och utveckla bygden. I samverkan med Länsarbetsnämnden, Region Skåne och Malmö stad startades år 2003 ett integrationsprojekt med medel från Växtkraft Mål 3, Integration och mångfald. Budgeten det första året var kronor. Stort intresse Marknadsföringskampanjen och en utställning, med stöd av Växtkraft Mål 3, insatsområde 4, väckte stort intresse bland boende i Rosengård, berättar Gunvald Karlsson som är en av de drivande. I det relationsskapande paketet ingick bland annat föreningsaktiva kontaktfamiljer i Sibbhult och tematiska resor i informationssyfte. Trögt system Flera familjer var beredda att flytta de 12 milen från Malmö, bland annat för att barnen skulle få en bättre uppväxtmiljö och lära sig bättre svenska. Det förutsätter att det finns arbetstillfällen, modersmålsundervisning och bostäder. Därför fick projektledaren snabbt i gång ett lokalt partnerskap med näringsliv, fackliga organisationer, arbetsförmedling, bostadsföretag, föreningar och kommunen. Men på grund av tröghet i kontakterna mellan olika myndigheter nådde projektet inte önskat resultat. Fel utbildning De som ville flytta till Sibbhult hade inte rätt utbildning och fick heller inte hjälp med utbildningen. Så tyvärr fick vi avbryta projektet i förtid. Vi hade gärna fortsatt eftersom vi tyckte att det fanns skäl till det. Gunvald Karlsson konstaterar att alla måste dra åt samma håll, även olika myndigheter. Kooperativet Byutveckling i Sibbhult har trots detta haft en positiv inverkan på utvecklingen. De har arbetat vidare med Barnens skog, en kommunal fritidsgård, motion på recept och olika vaktmästaruppgifter åt enskilda, företag och föreningar i bygden. En målsättning är att det ska utvecklas till ett socialt arbetskooperativ där enskilda personer kan vara delägare. : Byutveckling i Sibbhult KONTAKTPERSON: Gunvald Karlsson ADRESS: Jörgen Persson, Möllegatan Sibbhult Barnens skog i Sibbhult ger möjlighet till fritid i omväxlande skogsmiljö tillgänglig för alla, även barn med funktionshinder. Bersån, Vita berget, Indianlägret, Snåriga skogen och Älgfortet är några spännande platser i skogen. Foto: Thomas Gummesson 7

8 Slöjden förenar i Ersboda Ersboda Slöjdförening är navet för samverkan mellan människor med olika etnicitet i stadsdelen Ersboda i Umeå och byarna runt omkring. Här är det slöjd och hantverk som förenar. I Umeå kommuns nystartade byaråd Kontaktnätet är Ersboda Slöjdförening en självklar aktör. Föreningen ingår i ett Stad och Land-projekt där hantverk står i fokus. Slöjd och hantverk är nämligen en bra inkörsport när människor med olika bakgrund ska lära känna varandra. Arbetet ger bra gemenskap mellan stadsdelen och byarna runt omkring, säger Johnhild Johansson som är ordförande i Ersboda Slöjdförening och även projektledare för kontaktnätets hantverksprojekt. Helgkurser På byarnas hemsidor annonseras om olika kurser i Ersboda, bland annat i vävtekniken taquéte som har sitt ursprung i Persien. Somaliska kvinnor har också lärt ut en gammal vävteknik. Till den används ett speciellt hö som finns i hela Sverige, men få vet att det också kan användas till vackra vävar. En mötesplats Av Ersbodas cirka invånare har uppåt personer utländsk bakgrund. I slöjdföreningens lokal möts alla kategorier av människor. De arbetar med trä-, textil- och läderslöjd, vävning, möbelrenovering, olika målningstekniker, keramik med mera. Umeå kommun ställer upp med lokal och hyra medan föreningen äger alla maskiner. Medlemmarna får vara här gratis, men materialet får de stå för själva. I samband med slöjdföreningens workshop-helger visas verk från olika delar av världen. Här är det Ghana Union som hant- står för slöjden. Foto: Johnhild Johansson Workshops Workshop-helgerna, med en mångfald av aktiviteter, är mycket populära. Då engageras föreläsare, musiker och hantverkare från olika länder. Vi vill gärna visa udda och gamla hantverk som håller på att försvinna. Det kan handla om knyppling och korgslöjd, men också om odling av blommor och örter. År 2004 engagerade vi en kvinna från Brasilien som kokade godis efter egna recept från sitt hemland och som också gjorde egna smycken. Då var det många ungdomar som kom och ville göra egna smycken och smaka godis. Stort engagemang Slöjdföreningen har genom åren också deltagit i andra projekt, till exempel med att ta fram Ersboda Kokbok med mat från tolv olika länder. Föreningens lokaler och maskiner används också i projektet Mötesplatsen som drivs av Studieförbundet Bilda. Via praktiskt slöjdarbete får äldre människor med utomnordiskt ursprung lära sig att tala och förstå vardagssvenska. Vi började genom att gå via olika etniska föreningar och bjuda in till en träff. Sedan har vi blivit fler och fler, konstaterar Johnhild Johansson. Ersboda Slöjdförening KONTAKTPERSON: Johnhild Johansson ADRESS: Ystarvägen 9, Umeå sök på Ersboda. 8

9 Positivt mångfaldsarbete Mångfaldsarbetet går som en röd tråd genom verksamheten i Rådet för lokal utveckling i Stockholms län. Storstad och landsbygd, spridda etniciteter, olika kulturer, vitt skilda föreningar och alla åldrar omfattas av arbetet. Modevisning av afrikanska kläder, karaoke, basket, chilensk och afrikansk mat, ponnyridning, underhållning med dragspelsmusik och afrikanska rytmer var något av det som erbjöds under Fagersjödagen. Foto: Petra Strömbäck Bland rådets 50 aktiva medlemmar finns utbildningsorganisationer, hyresgästföreningar, lokala kooperativa utvecklingscentra, alternativa banker, etniska föreningar, samhällsföreningar, byalag, hembygdsförbund, bygdegårdsrörelsen, föreningsråd och stadsdelsråd. Allt handlar om samarbete och utbyte, då blir det mindre av vi och dom, säger rådets ordförande Jan Runfors. Brett arbete Rådets engagemang är brett och ett av de projekt som rådet har engagerat sig i är Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi, Slup. Ett av resultaten av det arbetet är en utbildning för invandrarföreningar i att starta och driva entreprenörskap inom vård och omsorg. I Värmdö har rådet hjälpt till att starta ett föreningsråd vars arbete bidragit till att kommunen tagit fram ett program för lokal utveckling och bestämt sig för att ta ett större ansvar för att integrera flyktingar. Stort intresse Unelma Krakau som är med i rådet, berättar att intresset för att delta i samhällsfrågor är stort bland många etniska grupper. Det ser hon till exempel i sitt arbete med stadsdelsförnyelse i Fagersjö. Fagersjö ingår i Farsta som är en av Stockholms 18 stadsdelar och ligger i ett naturskönt område vid sjön Magelungen. Av Fagersjös invånare är 665 barn och ungdomar och många har utländsk bakgrund. Men de senaste åren har Fagersjö centrum drabbats av en dramatisk nedskärning av lokal service. I samband med ett stadsdelsförnyelsemöte på Fagersjöskolan i december 2004 bildades arbetsgruppen Integration och Kultur. För kronor i projektpengar från Stadsdelsförnyelsen har de bland annat anställt en projektledare i fem månader. Levande Fagersjö Från första stund kände vi ett brinnande engagemang. Vi vill få med den stora grupp boende som aldrig deltar i föreningslivets öppna möten eller evenemang, berättar Unelma Krakau. I augusti 2005 drog arbetsgruppen igång projektet Ett levande Fagersjö som ska pröva olika evenemang och aktiviteter utifrån vad de som bor och arbetar i Fagersjö efterfrågar. Idéerna måste komma underifrån, säger hon. För att lyfta fram alla idéer och erfarenheter och skapa gemensamma aktiviteter startades tidningen Fagersjöbladet som delas ut i varje hushåll i området. Det första numret som kom ut i samband med Fagersjödagen i september 2005, fick stort gensvar. Rådet för lokal utveckling i Stockholms län KONTAKTPERSON: Unelma Krakau ADRESS: Box 9037, Hägersten 9

10 Fler exempel Vikingatiden lever i Riddarhyttan Tuhundra Naempdinne är en förening som levandegör vikingatiden genom ett eget hantverkshus, en vikingatida marknadsplats och uppdrag att genomföra bland annat företagsträffar och personalfester med tidsenlig klädsel, utrustning och lekar. En fördel då besökarna kommer från en rad olika länder är att medlemmarna kan både engelska, franska, tyska, ryska, spanska, danska, finska, kroatiska och tjeckiska. Tuhundra Naempdinne KONTAKTPERSON: Kjell Erik Eliasson ADRESS: Centralvägen Riddarhyttan Hembygdsrörelsen som inkörsport Hembygdsföreningen är en bra inkörsport till det svenska samhället. Sveriges Hembygdsförbund satsar på Mångkulturåret 2006, och ett antal hembygdsföreningar och museer påbörjade arbetet redan under hösten Västerbottens museum startade med föreläsningsserien Det mångkulturella Västerbotten genom tiderna. Andra inslag är temat Möte med världen i museets öppna barnverksamhet. Västerbottens museum KONTAKTPERSON: Ola Kellgren ADRESS: Västerbottens museum, Gammlia Box 3183, Umeå Folkbildning bra plattform för förståelse För att få svenskar och människor från andra kulturer att bättre förstå varandra är studiecirklar och kultur en bra plattform. NBV Dalarna har goda erfarenheter av studiecirklar och teaterverksamhet. I Borlänge har svenskar och somalier tillsammans deltagit i studiecirkeln Byta ord. Genom att byta ord med varandra blir det naturligt att prata om olikheter och likheter i de olika länderna och kulturerna. NBV Dalarna KONTAKTPERSON: Ganime Stålenhag ADRESS: Box 1190, Falun Goda exempel på landsbygden i Blekinge Leader+ Blekinge har flera goda exempel på integration och delaktighet. Exempel på projekt där människor med utländsk härkomst har deltagit är Blekinges Start-Checkar. Dessa stödjer entreprenörer som vill starta eget, att komma över hinder. I startcheckarna ingår bland annat pengar upp till kronor och ett mentorsstöd. Detta har resulterat i verksamheter som exempelvis design av skräddarsydda kök från Polen och import av livsmedel från Litauen. Leader+ Blekinge KONTAKTPERSON: Gunilla Strömgren ADRESS: Thornska Villan Bräkne-Hoby Lockande aktiviteter i Bispgården Under en längre tid har Fors Intresseförening arbetat för att få fler att flytta till Bispgården i jämtländska Ragunda kommun. Kommunen driver nu ett omfattande projekt Arbetskraftsförsörjning & Integration, där Fors Intresseförening deltar. Informationsträffar, fester och träffar där man pratar jakt, fiske och kultur är en del av aktiviteterna som lockat människor med olika ursprungsländer till Bispgården. Fors Intresseförening KONTAKTPERSON: Siv Berg ADRESS: Böle 130, Bispgården Ragunda kommun KONTAKTPERSON: Anna-Märta Johansson ADRESS: Box 150, Hammarstrand 10

11 Kontakter och annonser Integrationsverket ADRESS: Box 633, Norrköping TFN: Sveriges Kommuner och Landsting ADRESS: Stockholm TFN: Glesbygdsverket ADRESS: Samuel Permans gata Östersund KONTAKTPERSON INTEGRATIONSPROJEKT: Anna-Karin-Johansson TFN: Har du tänkt på att presenterar aktuell kunskap om integrationsfrågor? SFI, Svenska för invandrare ADRESS: Lärarhögskolan i Stockholm Nationellt centrum Box 34103, Stockholm TFN: IFS, Internationella företagarföreningen i Sverige ADRESS: Kungsholms hamnplan Stockholm TFN: RIFFI, Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor ADRESS: Norrtullsgatan Stockholm TFN:

12 Skrifter i samma serie: Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006 Vi driver byskolor, 2006 Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006 Vi skapar hållbara bygder, 2006 Vi stöder småföretagande, 2006 Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 Vi ordnar boende, 2006 Vi behöver samlingslokalerna, 2006 Vi arbetar med integration, 2006 Vi samverkar i kommunbygderåd, 2006 Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2006 Vi stödjer lokal utveckling och tydliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger mångfald och livskraft i hela Sverige! Stortorget STOCKHOLM Tel Fax

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: LGN-Allack

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

FÅNGA VINDEN RONNEBY KOMMUN. Slutrapport av Leader+ Blekinge. Foto: Ingegerd Lindén

FÅNGA VINDEN RONNEBY KOMMUN. Slutrapport av Leader+ Blekinge. Foto: Ingegerd Lindén FÅNGA VINDEN Slutrapport av Leader+ Blekinge Foto: Ingegerd Lindén Vi har nu arbetat med Leader+ i Blekinge i sex år och nuvarande programperiod håller på att avslutas. Nu riggar vi seglen inför nästa

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer:

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: LEADER PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Trolle Ljungby

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden Hur arbetar vi med integration på landsbygden? I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Aktivitetsplan FOLKHÄLSOPOLITISKA PROGRAMMET VINDELNS KOMMUN

Aktivitetsplan FOLKHÄLSOPOLITISKA PROGRAMMET VINDELNS KOMMUN Aktivitetsplan 2014-2017 FOLKHÄLSOPOLITISKA PROGRAMMET VINDELNS KOMMUN Kommunen har valt att prioritera fem målområden år 2014-2017. Dessa är: Barns och ungas uppväxtvillkor. Fysisk aktivitet. Matvanor

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Centralgatan 15 Box 150 840 70 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 FAX 0696-10692 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Mål 3 Organisation

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND Hylte g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Hylte Workshop i Hylte kommun Den 1 oktober 2013 samlades 29 personer i Nyarps bygdegård för att diskutera

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Marianne Abramsson Avdelningen åldrande och social förändring (ASC) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Campus Norrköping, Linköpings

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Datum 2012-03-20. Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och arbetskraftsförsörjning på landsbygden; Ulva Park

Datum 2012-03-20. Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och arbetskraftsförsörjning på landsbygden; Ulva Park KS 14 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-03-20 Diarienummer KSN-2012-0528 Kommunstyrelsen Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och arbetskraftsförsörjning

Läs mer

Hela Sverige ska leva skapar Hållbara bygder!

Hela Sverige ska leva skapar Hållbara bygder! Hela Sverige ska leva skapar Hållbara bygder! Varför behöver vi arbeta med Hållbara bygder? Svensken den åttonde värsta miljöboven i världen? Vårt ekologiska fotavtryck är på över 6 ha / person Den största

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling Cirkulärnr: 2000:89 Diarienr: 2000/1973 P-cirknr: 2000:20 Nyckelord: Växtkraft mål 3 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Granqvist Vivi Jacobson-Libietis Datum: 2000-08-18 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden Hur arbetar vi med integration på landsbygden? I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer