en tidning från diakonia nummer En skör tråd av hopp Utbildning i Somalia ger framtidstro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en tidning från diakonia nummer 1 2012 En skör tråd av hopp Utbildning i Somalia ger framtidstro"

Transkript

1 en tidning från diakonia nummer Dela med En skör tråd av hopp Utbildning i Somalia ger framtidstro

2 Att utbilda kvinnor är det bästa sättet att förändra en taxichaufför i göteborg. Jag sitter i baksätet, förbereder mig inför ett möte, jag vill egentligen inte prata, behöver koncentrera mig. Men mannen är envis, han undrar var jag kommer ifrån, vad jag sysslar med. Bistånd och utvecklingsfrågor. Då har du varit i Afrika, utbrister han. Många gånger, svarar jag, jag bodde i Kongo i sex år. Har du varit i Somalia? Samtalet fortsätter där i taxin, snävar in när jag nämner staden jag besökt Garowe. Mannen håller på att köra av vägen. Det visar sig att det är hans hemstad, han är uppvuxen i Garowe, flyttade till Sverige som sjuåring. Igenkänning. Just den här sommaren hade han varit tillbaka för första gången för att hälsa på sina släktingar. Han undrar vilket hotell jag bodde på, jag berättar att organisationen jag arbetar för har funnits länge i regionen, i mer än tjugo år, att jag sov i ett gästhus. Vad heter den? Organisationen? Diakonia. Nytt stort leende. Det visar sig att mannens mamma och pappa under besöket i Somalia sagt till honom: Vet du om att det finns en svensk biståndsorganisation som jobbar här och som gör ett jätteviktigt jobb. Mannen hade gått till Diakonias kontor i Garowe, och fördjupat sig i vårt arbete. Det är fantastiskt, att ni har gjort allt det här i min region, att det har blivit så bra, utbrister han. Hela vårt samhälle har i princip byggts upp av Diakonia. det är ett arbete som började för över tjugo år sedan när en svensk, före detta missionär för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, drog igång organiseringen av kvinnor, hjälpte dem att bygga bakugnar, så att de kunde baka bröd, få en liten inkomst och ett mått av självständighet. Efter det har vi vuxit, långsamt och långsiktigt, blivit större, byggt upp ett förtroende i regionen vilket gjort att vi kunnat arbeta på. I dag har vi utbildat medlemmarna i den lokala regeringen, vi har utbildat imamer om mänskliga rättigheter och inte minst kvinnors rättigheter det är smått unikt att få göra detta i ett så mansdominerat samhälle som Somalia. Det är ett arbete som ligger i tiden. Enligt Världsbankens senaste rapport är utbildning och organisering av kvinnor det effektivaste sättet att åstadkomma förändring på. Vi visste det då för tjugo år sedan och vi vet det i dag. Men viktigast av allt för att vi ska kunna uträtta det arbete vi gör i dag i Puntland, i norra Somalia, är förtroendet som taxichauffören i Göteborg vittnar om. Han trycker min hand med sina båda när jag stiger ur taxin, tackar mig och vägrar låta mig betala för resan trots att jag insisterar. Det räcker med att jag arbetar för den organisation som gjort skillnad i hans hemland, det är betalning nog. Innehåll Diakonia i Somalia... 3 Xiomara Velázquez har ordet... 9 Nyheter, notiser och insamling Information och nyheter från Redaktör Viktoria Myrén Projektledare Rebecka Björndahl Ansvarig utgivare Bo Forsberg Adress Box , Bromma Gåvoplusgiro (OCR) Telefon Telefax E-post Webbplats diakonia.se Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala samarbetsorganisationer arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Tryck Edita Västra Aros, på miljövänligt papper Layout Blue media Dela med utkommer under 2012 med fyra nummer och distribueras till Diakonias understödjare. ISSN: första sidan Ayan Muhwadin Mustafa, 18, är en av de unga flickor som får lära sig sy på Kaloo Women Center i Garowe. Hit är alla är välkomna, om de först lära sig läsa och skriva hos Kaloo. Läskunnighet och färdigheter i sömnad ger möjlighet för flickorna att försörja sig själva senare i livet. Foto Lars Rindeskog nummer Diakonias givarservice bo forsberg, generalsekreterare Till Diakonias givarservice kan du ringa om du har frågor kring gåvor, autogiro, adressändringar m.m. Hit kan du också ringa in din minnes- och hyllningsgåva. Telefonen är bemannad vardagar kl (Dag före helgdag kl 8 12.) Du kan också skicka in din minnes- eller högtidssgåva på diakonia.se eller genom att e-posta till 2 Dela med

3 Långsiktigt stöd mildrade katastrofen Habibo Husein Hilowle flydde tillsammans med döttrarna och barnbarnet, tvåårige Muhammed. De vuxna sönerna är kvar därhemma, eftersom de klarar sig bättre, säger hon. Torka, svält och tjugo års inbördes strider, men också ett land med potential och framtidshopp. Somalia av idag är ett splittrat land. I de södra delarna är läget fortsatt akut. Men de norra delarna fungerar relativt väl. Mycket tack vare biståndsorganisationernas långsiktiga arbete. Text: Annika Ahlefelt Foto: Lars Rindeskog Dela med 3

4 Internflyktingarna i Puntland får själva bygga sina skjul, för att få skydd undan regn och blåst. Det finns tolv sådana här läger kring huvudstaden Garowe. Sammanlagt fyra miljoner av So malias befolkning beräknas ha flytt den södra delen av landet och områdena kring huvudstaden Mogadishu, där den islamistiska al Shababgerillan ännu står stark. Tjugo års väpnad kamp, stigande livsmedels- och bränslepriser, och en långvarig torka har bäddat för katastrofen. Priset på det inhemska sädesslaget durra, eller sorghum, har på ett år ökat med över 230 procent, majsen har på många håll blivit dubbelt så dyr. Men i de norra delarna av landet, i de mer eller mindre självstyrande delstaterna Somaliland och Puntland, ser tillvaron annorlunda ut. Här råder relativ fred och befolkningen hungrar inte, även om man bitvis är mycket fattig och naturen lika motsträvig som på andra håll i landet. Skillnaden är att i norra Somalia har lokalregeringarna i många år arbetat i nära samarbete med både lokala och internationella hjälporganisationer för att utveckla samhället och göra det mer motståndskraftigt mot tillfällig torka och matbrist. När torkan kom fanns hjälp på plats. Det svaga regeringssystemet i södra delen av Somalia bidrog till svälten, när hjälporganisationer inte släpptes in, sammanfattar Diakonias programchef i Somalia, Stephen Ndichu. Istället fick människor fly i hundratusental. Sammanlagt har hälften av Somalias befolkning nu flytt de oroliga södra områdena. Många valde att gå norrut, till Puntland eller Somaliland, trots att vägen för de flesta är mycket längre än den över gränsen till grannlandet Kenya. På grund av ökade stridigheter i syd, och regn, har flyktingströmmarna nu sinat, men alla de som tog sig hit bor nu i minst tolv olika läger, som grupperats kring brunnar och vattenhål i den lilla vindpinade staden Garowe, huvudstad i Puntland. Sammanlagt hade vi nästan flyktingar som kom hit under sommarmånaderna, berättar Abdulahim Hiro, vars kontor ligger mitt emot Diakonias område i Garowe. det statliga flyktingorganet och Diakonia har ett tätt samarbete. Att Diakonia stöder samhällsuppbyggnad på detta sätt är ovanligt, men har bedömts som nödvändigt eftersom det tidigare inte har funnits fungerande samhällsinstitutioner i Puntland. Och det är denna mångåriga och gradvisa uppbyggnad av både statsapparaten och civilsamhället som betalar sig när krisen kommer eftersom samhället blir mindre sårbart för tillfälliga torkperioder eller förödande regn. En bättre utbildad befolkning kan lättare byta 4 Dela med

5 Diakonia I Puntland Totalt 4664 unga mellan 16 och 24 år (varav 46 procent kvinnor) har genomgått yrkesutbildning som genomförts av Diakonias lokala samarbetsorganisationer. I genomsnitt 60 procent av dessa elever har antingen fått en anställning eller är självförsörjande i egen verksamhet. Genom det läsprogram som Diakonias samarbetsorganisationer genomför, har totalt ungdomar och vuxna, varav 64 procent kvinnor, fått lära sig att läsa och skriva. Programmet innehåller även utbildning i demokrati, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och miljömedvetenhet. Tack vare, bland andra, Diakonias påverkansarbete har Puntlands regering ökat sina utgifter för utbildning från 1,3 procent 2008/2009 till 1,7 procent 2009/2010. Riggalägret utanför Garowe är det enda som kan erbjuda färskvatten i kran. Det är ständigt samling vid pumpen. jobb om ett försvinner, en mer medveten hemmaodlare kan byta grödor och om mannen förlorar jobbet kanske kvinnan kan bidra till familjens försörjning. fokus i utvecklingsarbetet ligger på utbildning, särskilt av flickor och kvinnor, då skolgången i Somalia är inte den bästa. Det finns ingen skolplikt och om flickorna ska få gå i skolan beror mest på om de kan avvaras hemma och inte bor för långt bort. Nivån på undervisningen i skolorna är oftast inte så hög och bristen på lärare stor, särskilt i högstadieskolorna. De lärare som finns är dessutom ofta outbildade, eller dåligt utbildade med omoderna pedagogiska metoder. Men i Scottprogrammet får både blivande, och aktiva lärare chans till vidareutbildning. Scott står för Strengthening Capacity Of Teacher Training, en utbildning som i allmänhet erbjuds på kvällstid, efter ordinarie arbetsdag. För de lärare som bor på landsbygden finns undervisning på loven, med möjlighet att bo på internat. Det tog ett tag innan vi hade övertygat skolmyndigheterna att de kvinnliga lärarna skulle vara skyddade här, och därför kunde få komma, förklarar rektorn för Garowe Teachers Education College, GTEC, det lärarseminarium där vidareutbildningen genomförs. Att kvinnliga lärare utbildas anses vara särskilt viktigt eftersom de ska fungera som förebilder för att locka fler flickor till skolan. Utbildningen är öppen för alla lärare, och blivande lärare, i Puntland. Den genomförs under sammanlagt 18 månader, fördelade på tre år. Liknande utbildningar finns också i staden Busasso, i Somaliland, Mogadishu och Det svaga regeringssystemet i södra delen av Somalia bidrog till svälten, när hjälporganisationer inte släpptes in. Stephen Ndichu, Dela med 5

6 Ayub Abdullahi Roobie och Anab Shejk Aber med barnen Maned, Halimo och Ikran, flydde undan torkan och al Shababgerillan i centrala Somalia till det relativa lugnet i Puntland 6 Dela med

7 Fatima Mohad ibrahim är en av de få flickor som pluggar Business Administration på Puntland University. Utbildning i Somalia Enligt UNICEF:s siffror från 2007 går 40 procent av lågstadiebarnen i Puntland i skolan. Motsvarande siffra för centrala södra Somalia är bara 22 procent. Den stora skillnaden beror bland annat på lokalregeringens och biståndsorganisationernas gemensamma arbete i norr. I de södra delarna försvåras också skolgången av den pågående konflikten. De skolor som fungerar i områden som styrs av rebeller har ibland begränsad undervisning. Exempelvis var samhällskunskap, geografi och historia förbjudna ämnen i vissa områden i november På lärarseminariet GTEC utbildas både nya elever och de som redan är yrkesverksamma får vidareutbildning. Bland annat erbjuds självstudier i datakunskap. I förgrunden: Marian Omar Hassan. även i en del andra områden i Somalia. Det handlar om en metodologi som har barnet i centrum, vilket bidrar till en bättre inlärningsprocess, förklarar rektorn. Ännu består mycket av inlärningen i Somalia av gammaldags katederundervisning Hussein Abdullahi Aden är en av de lärare som tagit chansen till vidareutbildning inom Scottprogrammet. Tillsammans med sina kollegor går han programmet på kvällstid. Liksom de övriga är han mycket entusiastisk och tycker att han har fått en helt annan syn på undervisning och lärt sig nya metoder att använda som lärare. Det gäller också rent materiellt eftersom Diakonia bidrar med resurser av olika slag. Lärarvägledning, tabeller, väggkartor, laboratorieutrustning för naturkunskap och liknande, berättar Diakonias landansvariga, Saida Hersi Egal. Hon berättar att Scottprogrammet också arbetar med att få in frågor om gender, miljö, hiv/aids, hälsa och näringslära, barns rättigheter och mänskliga rättigheter i undervisningen. Liksom sport och lek. att diakonia finns på många olika håll i Garowe syns inte på ytan. Liksom andra biståndsorganisationer i Somalia arbetar man uteslutande genom lokala organisationer. Anledningarna är flera. Dels är det lättare för människor i regionen att acceptera och ta till sig hjälp från sina landsmän, dels utbildas samarbetsorganisationerna i olika teman. Och diversifiering är nödvändig. För här finns ingen jordbruksmark att tala om. Landskapet är allt för torrt. Somalia är också i grunden ett boskapsskötande nomadsamhälle, som mest odlat till husbehov. Men när tiderna blir svåra gäller det att ha flera ben att stå på. Det stora inflödet av fattiga och outbildade flyktingar gör utbildningen desto viktigare. Att flyktingar och lokalbefolkning lever sida vid sida bidrar också till inte gra tionen. Här har vi inte märkt av några särskilda spänningar i samhället, försäkrar Abdulahim Hiro. Kanske beror det på att många av oss vet hur det känns. De flesta av oss, 80 procent av alla som bor i Garowe faktiskt, är flyktingar som kom hit efter striderna Flyktingarna då blev ett lyft för det samhälle som så länge hade varit en utflyttningsbygd. Förhoppningen är att det ska gå på samma sätt nu eftersom Puntland behöver folk. Om de bara kan försörja sig. På Kaalo Women Center får kvinnorna lära sig just det. Här erbjuds flickor med små resurser yrkesutbildning i främst sömnad, och Dela med 7

8 kurser i läsförståelse, barnavård, amning och näringslära. centret drivs av kaalo, en somalisk hjälporganisation, med stöd från bland annat Diakonia och EU. Syftet med undervisningen är att flickorna ska få ett sätt att försörja sig på, så att de sedan själva kan tillverka sina produkter för att sälja, säger Hawa Yasin Tama, ansvarig för yrkesundervisningen, som funnits sedan Men ingen flicka får börja yrkesutbildningen innan hon först har genomgått läsundervisningen. Den som redan anser sig kunna läsa och skriva kan istället avlägga ett prov. Att flickorna alls hittar hit beror på vår radioannonsering, berättar Saida Hersi Egal. Ett smart sätt att nå ut till familjer som varken har tidning, dator och i många fall varken kan läsa eller skriva. Att det är gratis lockar förstås många och i princip är alla välkomna. Numera finns också en pojkklass, eftersom man fick så många förfrågningar från pojkar, som tyckte att det var orättvist att inte de också fick komma. De prydliga skoluniformerna i glada färger står i stark kontrast till de slitna klassrummen och gränderna utanför där sanden virvlar i luften och hemmålade skyltar på trekvart för tankarna till en vilda västernstad på 1800-talet. De oasfalterade gatorna och de låga husen gör att staden ser mindre ut än den egentligen är. I Garowe bor idag människor, internflyktingarna oräknade. Och i de trånga och livliga marknadsgränderna är kommersen livlig. Här har sykollektivet Himla ett eget skjul med två symaskiner som går non-stop, medan otåliga kunder provar sjalar och nyper i halvfärdiga klänningar. Hamdi Ali Yusuf, som är kollektivets kassör, avslöjar belåtet att det går bra och att kollektivet faktiskt tjänat 1500 dollar, ungefär svenska kronor, under de senaste sex månaderna. Visserligen ska förtjänsten delas av alla de 25 medlemmarna och en hel del har återinvesterats, men i alla fall. Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta att utvidga verksamheten ännu mer, säger hon. Alla kvinnorna är tidigare Kaalomedlemmar som bildat egen förening och väver, färgar och syr tyger och kläder. Ett av syftena med utbildningen var att vi skulle gå vidare såhär, förklarar föreningens ordförande, Habiba Abdirahman Aden, och berättar att kollektivet funnits i åtta månader, och numera är helt självgående. Vi har delat upp oss i olika grupper. Några gör batik, en del syr, andra ägnar sig åt marknadsföring, berättar hon. Nu måste vi bevisa att det här fungerar. Hjälp och fakta På grund av den svåra situationen i Puntland beslöt Diakonia sommaren 2011, att vid sidan av de långsiktiga projekten, inleda ett direkt humanitärt hjälparbete. En miljon kronor till flyktinghjälp kom från Radiohjälpen, 3,7 miljoner från egna insamlingar. Och hjälpen behövs. Tillgången till mat har varit dålig i Puntland under perioden oktober till december. FN-organet OCHA bedömde att området befann sig i akut kris, eller hungersnöd. Situationen väntades bli något bättre under perioden januari till mars Totalt hjälper Diakonia 7200 gamla och nya internflyktingar i Puntland och Galmudug-regionerna. Hjälpen förmedlas genom samarbetsorganisationer. Men behoven är stora och resurserna begränsade. Diakonias samarbetsorganisationer arbetar därför hårt med att hitta fler organisationer som kan hjälpa till. Säkerheten är också ett problem i de sydligaste delarna av Puntland och Galmudug, men hittills har hjälpen från privata aktörer nått fram. Faduma Yusuf Moussa och Katra Faysal Saladh får hjälp med sömnaden på Kaalocentret. 8 Dela med

9 VAD BETYDER DIAKONIA FÖR DIG? Fattigdomen bär en kvinnas ansikte, säger Xiomara Velásquez. Hon är ordförande i EROC som stöds av Diakonias samarbetsorganisationer. EROC arbetar bland annat med påverkansarbete för politisk transparens, för att minska korruptionen och med att uppmuntra folk att delta i kommunernas planering och utveckling. Lokala myndigheter och organisationer från civila samhället ingår i EROC. Xiomara Velázquez Redan som tonåring valdes hon till ordförande för bostadsområdets utvecklings kommitté. I dag arbetar Xiomara som ideell ordförande för EROC, en sam ordnings instans för lokal utveckling och demokrati i Honduras. Det som driver Xiomara är solidariteten med fattiga och viljan att bidra till en bättre värld och en bättre framtid för sin son. Men också hennes tro. har ordet! Berätta kort om dig själv. Jag är fyrtio år och bor med min man och sjuårige son i Lempira. Jag arbetar som sjuksköterska och är engagerad i EROC på fritiden. Jag kommer från en ganska fattig familj, men jag har alltid arbetat ideellt, bland annat med organisering av ungdomar tillsammans med jesuitprästerna i kyrkan. Hur ser ditt engagemang ut? Efter universitetet kom jag i kontakt med en kvinnoorganisation. På dagarna arbetade jag som sjuksköterska och började organisera de kvinnliga patienterna. Jag samlade dem i grupper och vi pratade om våra rättigheter, vikten av att organisera sig och att utan engagemang blir det ingen utveckling. En dag kallade borgmästaren in mig och sade att jag uppviglade kvinnorna till att göra revolution. Efter det blev jag inbjuden att delta i kommunens utvecklingsråd, som representant för kvinnorna. Kan kvinnor organisera sig? Det är mycket svårare för kvinnor att engagera sig; om de ska delta i ett möte måste de stiga upp klockan två på morgonen för att hinna lämna färdiglagad frukost, lunch och middag till familjen. Ibland måste de gå till fots långa sträckor. Det är fantasiskt att lyssna på kvinnorna när de fattar mikrofonen och berättar om sina erfarenheter fast de inte har någon skolutbildning. Våldet mot kvinnor är som på stenåldern, det handlar inte bara om fysiskt våld, utan om rätten att delta och fatta beslut. Kvinnorna behöver utbildningar som är anpassade till deras verklighet och möjligheter. Fattigdomen bär en kvinnas ansikte. Hur ser kvinnornas situation ut? Efter statskuppen var det tydligt hur illa kvinnorna behandlades. Rädslan var mycket stor, liksom bristen på information, ingen visste vad som skulle hända därnäst, om det skulle gå att få tag i mat. En känsla av total utsatthet. I dag finns utsattheten kvar men rädslan har minskat. Det finns en vetskap om att det går att kämpa emot och att det går att göra något. Om du hade makten, vad skulle du bestämma då? Makten i sig är ingen garanti för förändring, det handlar om att använda makten på ett bra sätt. Det första jag skulle göra är att se till att makten utgår från befolkningen. Det går inte att utvecklas om makten koncentreras. Jag skulle verka för att skapa ett rättvist skattesystem och en hög kvalitet av den offentliga servicen. Fler kvinnor måste inkluderas. De har mycket att bidra med utifrån sina erfarenheter. Text: Annika Andersson Dela med 9

10 Samla in pengar till Diakonia vid majbrasan Vid årets valborgsmässofirande har din församling möjlighet att göra en bössinsamling till förmån för Diakonia. Valborgskampanjen handlar om Diakonias eldsjälar runtom i världen. I kampanjmaterialet berättar vi om Nzigire Mwa Shekeza som är en av alla de människor som brinner för att göra världen mer rättvis. Hon arbetar för vår kongolesiska samarbetsorganisation AFEM och producerar radioprogram om kvinnors rättigheter. Jag tänker ägna resten av mitt liv, ja till och med offra det om det krävs, åt att kämpa mot våldtäkter, säger hon. Mer information och material skickas ut till församlingarna i mars. Du kan också hålla ladda ner material på www. diakonia.se/valborg eller kontakta Rebecka Björndahl, insamlingsansvarig på Diakonia. Kontakta: Nzigire Mwa Shekeza i Kongo. Med Rio +20 i sikte Helt krasst kan man summera klimatförhandlingarna under COP 17 i Durban så här: Mötet räddade klimatregimen men lyckades inte ta de steg som krävs för att undvika en global klimatkatastrof. Med de låga ambitionerna från Durban kommer vi inte att klara att hålla temperaturökningen under de två grader som är nödvändiga för att undvika en katastrof. Så nu är det dags att blicka framåt och börja fylla avtalet från Durban med högre ambitioner. Det är en enorm orättvisa att fattiga människor fortsätter att drabbas hårdast av klimatförändringarna. Mycket mer måste göras för att en global omställning ska ske och för att fattiga människor ska få chans att anpassa sig till klimateffekterna. Dessutom vet vi att ju längre vi väntar, ju dyrare blir det. Diakonia fortsätter därför att driva klimatfrågorna både i Sverige och internationellt, och ett steg i det arbetet var konferensen om klimaträttvisa som hölls i Stockholm i mars, tillsammans med Sveriges Kristna Råd, Kristna Fredrörelsen, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, Katolsk Forum, Bilda och Sensus. Syftet med konferensen och arbetet under 2012 är att ge inspiration och konkreta verktyg för människor i Sverige att ställa om här hemma och agera för klimaträttvisa globalt. Nästa stora internationella hållpunkt för klimatfrågor blir FN-konferensen om hållbar utveckling som hålls i Rio i juni, den så kallade Rio På Diakonias webbplats finns mer information om klimatarbetet och hur man kan engagera sig i omställning och klimaträttvisa. Ankin Ljungman Foto: joakim roos/moment agency Tänkvärd poesi för Afrikas horn En snöblaskig torsdag i januari anordnade Diakonias aktivistgrupp i Stockholm en insamlingskonsert för Afrikas horn. Planeringen hade pågått länge och det var en smånervös grupp som fixade i ordning lokalen inför kvällen hur skulle det gå? Tänk om det inte kommer någon! Men oron visade sig vara helt obefogad. Ett hundratal personer dök upp och njöt av fin musik, tänkvärd poesi och gott fika. När alla pengarna från inträde, fika och lotteri räknades ihop på kvällen hade de lyckats få in hela kr! Pengarna kommer gå till Diakonias långsiktiga arbete på Afrikas horn för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi känner oss jättenöjda och stolta, säger Diakoniaaktivisten Suzanne Kabwe. Det här visar att människor tillsammans verkligen kan göra skillnad! Diakoniaaktivisten Ingrid Nilsson läste sina egna dikter om tro och rättvisa. A Treehouse Wait var ett av fyra band som spelade under kvällen Diakoniaaktivisterna vet hur man samlar in pengar. De tog 30 kr för en kaffe och 30 kr för muffins/macka men 80 kr för båda. Smart! Sugen på något nytt i höst? Då ska du gå Exchange, en ny internationell folkhögskolekurs på Lidingö folkhögskola. Kursen fokuserar på hållbar utveckling, rättvisa och tro som möter tro och innehåller fem månaders fältstudier utomlands. Kursen görs i samarbete med Diakonia och equmenia. Läs mer på 10 Dela med

11 Insamlat under milj Diakonia visar framfötterna Sedan 2010 stödjer PostkodLotteriet Diakonias verksamhet. Det handlar om 15 miljoner kronor som bland annat går till ett jämställdhetsprojekt i Guatemala, samt till insatser i Kongo och Bangladesh. PostkodLotteriets chef för välgörenhetsavdelningen, Stina Götbrink, säger att Diakonia är en viktig medaktör. Varför stödjer ni Diakonias arbete? Två skäl. Det ena är att Diakonia konkret verkar på marken för att bekämpa fattigdom och förbättra utsatta människors levnadsvillkor. Det andra är att man bedriver påverkansarbete på hemmaplan och engagerar sig i en viktig debatt som inte alltid står högst upp på nyhetsagendan. Här tycker jag att Diakonia har visat framfötterna. Vad hoppas ni att samarbetet leder till på sikt? PostkodLotteriet har en solid vision: vi vill kunna göra världen lite bättre för människor, djur och miljö. Vi har valt att göra detta via ideella organisationer. Vi är duktiga på att driva lotteri och Diakonia är väldigt duktiga på att göra världen bättre. I år har ni gått in med drygt tio miljoner i Leva lika-projektet, pengar som går till både Diakonia och Kooperation utan gränser. Vad hoppas ni att projektet ger för resultat? Det är ett projekt som dels ska stärka kvinnors ekonomiska situation, dels göra dem medvetna om sina rättigheter. Att stärka kvinnor fyller en nyckelfunktion för att bekämpa fattigdomen. Och det är viktigt att göra övriga delar av befolkningen medveten om vilken roll flickor och kvinnor kan spela i samhällsutvecklingen. Mål ,2 milj Församlingsgåvor FöRändringsfaddrar 9,2 milj Privatpersoner 5,8 milj Avdragsrätt för gåvor ULF FRÖDIN Minnes- och högtidsgåvor 1,2 milj testamenten 0,8 milj Från och med den 1 januari 2012 kan du som givare dra av ditt bidrag till vissa ideella organisationer från skatten. Diakonia undersöker just nu möjligheten att bli godkänd som gåvomottagare. Vi återkommer till er givare med information längre fram i vår när vi vet mer. Läs mer: 1,5 milj Fondsparande 2,1 milj Företag och föreningar 1,2 milj ÖVRIGT 0,1 milj Dela med 11

12 Eldsjälen Donna Alicia och hennes medsystrar i organisationen för hembiträdenas rättigheter i Bolivia har lyckats höja lönen för tusentals kvinnor genom att utmana det gamla systemet. Foto: Rikard Khilström Bli fadder till donna alicia Vi är helt beroende av människor som du. Människor som inte har möjlighet att släppa allt de har för händerna och bege sig till en oroshärd någonstans i världen, men som vägrar acceptera att världen ser ut som den gör. Som Förändringsfadder ger du varje månad en gåva via autogiro, inte bara till en människa utan till alla de eldsjälar som behöver dig i de länder där vi arbetar. Tillsammans kan vi förändra världen. Gå in på diakonia.se eller ring och bli Förändringsfadder redan idag.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

meddelanden från bangladesh 2012

meddelanden från bangladesh 2012 meddelanden från bangladesh 2012 Vi tycker om fabriken. Det är bra ljus och luft där. Vi skulle vilja att det ser ut så hemma. Fast lönen är för liten. Och vi jobbar för långa dagar! Vi vill bli befordrade

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin.

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Thandiwe Mazibuko Hon är övertygad om att drömmar kan hjälpa människor ur fattigdom och

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG Missionen berör och engagerar kristna världen över. Vill du också vara en länk i arbetet och delta i vårt uppdrag? Välkommen med som frivillig! Du kan påverka i sociala

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Reserapport, Kenya Jessica, AT, sommaren 2013

Reserapport, Kenya Jessica, AT, sommaren 2013 Reserapport, Kenya Jessica, AT, sommaren 2013 1. Vilket program läser du på? Arbetsterapeutprogrammet (AT) 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi university, Eldoret, Kenya 3. Vilken termin

Läs mer

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial GENDER diskutera könsroller Handledarmaterial Till ledaren Det här materialet är tänkt att ge en inblick i kvinnans situation världen över. Genom att visa bildspelet och sedan ha diskussionsgrupper hoppas

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

SAMHÄLLET BEHANDLADE INTE FLICKOR SÄRSKILT BRA

SAMHÄLLET BEHANDLADE INTE FLICKOR SÄRSKILT BRA HISTORIEN OM DIPTI Det här är berättelsen om en kvinna som övervann ojämlikhet och blev forskare, kvinnoaktivist, social entreprenör och chef över Rangsutras samarbete med IKEA. HISTORIEN OM DIPTI / s.

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april Veckan som gått har bestått av lite rädsla och mycket glädje. Alla som är här är ju på något sätt drabbade av, eller påverkade av tsumamin

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss.

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. FOTO: ActionAid DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. Nya läromedel i San Carlos Alzatate, Guatemala. Du kan ge fler flickor en framtid Majoriteten av världens fattiga är kvinnor eller flickor.

Läs mer

LIVS- COACH. Anette bytte liv blev. Helgläsning från & 12 januari 2013. lax förvandlas snabbt till en läcker middag.

LIVS- COACH. Anette bytte liv blev. Helgläsning från & 12 januari 2013. lax förvandlas snabbt till en läcker middag. Helgläsning från & 12 januari 2013 D Anette bytte liv blev LIVS- COACH Redigering: Åke Alvin Foto: Pia Molin 3 Socker är den stora hälsoboven inte fett, menar Ann Fernholm. 4 Känguru eller fjärr kontroll

Läs mer

- 1 - 3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv av Seif Fendukly 2012. Alla rättigheter förbehålls.

- 1 - 3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv av Seif Fendukly 2012. Alla rättigheter förbehålls. - 1 - - 2-3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv Av Seif Fendukly Användarvillkor I den här guiden presenterar författaren information om muskler, fysiologi och kostråd. All information presenteras enbart

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Jag mötte henne för ett par år sedan. Hon stod framför mig vid svarta tavlan, i ett klassrum nedanför Panzikullen i östra

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

en tidning från diakonia nummer 1 2011 Ger kvinnor röst Nzigire Mwa Shekeza kämpar mot våldet i Kongo

en tidning från diakonia nummer 1 2011 Ger kvinnor röst Nzigire Mwa Shekeza kämpar mot våldet i Kongo en tidning från diakonia nummer 1 2011 Dela med Ger kvinnor röst Nzigire Mwa Shekeza kämpar mot våldet i Kongo Lyft Kongo ut ur tystnaden kongo-kinshasas rikedom har blivit dess förbannelse. När jag efter

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer