en tidning från diakonia nummer En skör tråd av hopp Utbildning i Somalia ger framtidstro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en tidning från diakonia nummer 1 2012 En skör tråd av hopp Utbildning i Somalia ger framtidstro"

Transkript

1 en tidning från diakonia nummer Dela med En skör tråd av hopp Utbildning i Somalia ger framtidstro

2 Att utbilda kvinnor är det bästa sättet att förändra en taxichaufför i göteborg. Jag sitter i baksätet, förbereder mig inför ett möte, jag vill egentligen inte prata, behöver koncentrera mig. Men mannen är envis, han undrar var jag kommer ifrån, vad jag sysslar med. Bistånd och utvecklingsfrågor. Då har du varit i Afrika, utbrister han. Många gånger, svarar jag, jag bodde i Kongo i sex år. Har du varit i Somalia? Samtalet fortsätter där i taxin, snävar in när jag nämner staden jag besökt Garowe. Mannen håller på att köra av vägen. Det visar sig att det är hans hemstad, han är uppvuxen i Garowe, flyttade till Sverige som sjuåring. Igenkänning. Just den här sommaren hade han varit tillbaka för första gången för att hälsa på sina släktingar. Han undrar vilket hotell jag bodde på, jag berättar att organisationen jag arbetar för har funnits länge i regionen, i mer än tjugo år, att jag sov i ett gästhus. Vad heter den? Organisationen? Diakonia. Nytt stort leende. Det visar sig att mannens mamma och pappa under besöket i Somalia sagt till honom: Vet du om att det finns en svensk biståndsorganisation som jobbar här och som gör ett jätteviktigt jobb. Mannen hade gått till Diakonias kontor i Garowe, och fördjupat sig i vårt arbete. Det är fantastiskt, att ni har gjort allt det här i min region, att det har blivit så bra, utbrister han. Hela vårt samhälle har i princip byggts upp av Diakonia. det är ett arbete som började för över tjugo år sedan när en svensk, före detta missionär för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, drog igång organiseringen av kvinnor, hjälpte dem att bygga bakugnar, så att de kunde baka bröd, få en liten inkomst och ett mått av självständighet. Efter det har vi vuxit, långsamt och långsiktigt, blivit större, byggt upp ett förtroende i regionen vilket gjort att vi kunnat arbeta på. I dag har vi utbildat medlemmarna i den lokala regeringen, vi har utbildat imamer om mänskliga rättigheter och inte minst kvinnors rättigheter det är smått unikt att få göra detta i ett så mansdominerat samhälle som Somalia. Det är ett arbete som ligger i tiden. Enligt Världsbankens senaste rapport är utbildning och organisering av kvinnor det effektivaste sättet att åstadkomma förändring på. Vi visste det då för tjugo år sedan och vi vet det i dag. Men viktigast av allt för att vi ska kunna uträtta det arbete vi gör i dag i Puntland, i norra Somalia, är förtroendet som taxichauffören i Göteborg vittnar om. Han trycker min hand med sina båda när jag stiger ur taxin, tackar mig och vägrar låta mig betala för resan trots att jag insisterar. Det räcker med att jag arbetar för den organisation som gjort skillnad i hans hemland, det är betalning nog. Innehåll Diakonia i Somalia... 3 Xiomara Velázquez har ordet... 9 Nyheter, notiser och insamling Information och nyheter från Redaktör Viktoria Myrén Projektledare Rebecka Björndahl Ansvarig utgivare Bo Forsberg Adress Box , Bromma Gåvoplusgiro (OCR) Telefon Telefax E-post Webbplats diakonia.se Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala samarbetsorganisationer arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Tryck Edita Västra Aros, på miljövänligt papper Layout Blue media Dela med utkommer under 2012 med fyra nummer och distribueras till Diakonias understödjare. ISSN: första sidan Ayan Muhwadin Mustafa, 18, är en av de unga flickor som får lära sig sy på Kaloo Women Center i Garowe. Hit är alla är välkomna, om de först lära sig läsa och skriva hos Kaloo. Läskunnighet och färdigheter i sömnad ger möjlighet för flickorna att försörja sig själva senare i livet. Foto Lars Rindeskog nummer Diakonias givarservice bo forsberg, generalsekreterare Till Diakonias givarservice kan du ringa om du har frågor kring gåvor, autogiro, adressändringar m.m. Hit kan du också ringa in din minnes- och hyllningsgåva. Telefonen är bemannad vardagar kl (Dag före helgdag kl 8 12.) Du kan också skicka in din minnes- eller högtidssgåva på diakonia.se eller genom att e-posta till 2 Dela med

3 Långsiktigt stöd mildrade katastrofen Habibo Husein Hilowle flydde tillsammans med döttrarna och barnbarnet, tvåårige Muhammed. De vuxna sönerna är kvar därhemma, eftersom de klarar sig bättre, säger hon. Torka, svält och tjugo års inbördes strider, men också ett land med potential och framtidshopp. Somalia av idag är ett splittrat land. I de södra delarna är läget fortsatt akut. Men de norra delarna fungerar relativt väl. Mycket tack vare biståndsorganisationernas långsiktiga arbete. Text: Annika Ahlefelt Foto: Lars Rindeskog Dela med 3

4 Internflyktingarna i Puntland får själva bygga sina skjul, för att få skydd undan regn och blåst. Det finns tolv sådana här läger kring huvudstaden Garowe. Sammanlagt fyra miljoner av So malias befolkning beräknas ha flytt den södra delen av landet och områdena kring huvudstaden Mogadishu, där den islamistiska al Shababgerillan ännu står stark. Tjugo års väpnad kamp, stigande livsmedels- och bränslepriser, och en långvarig torka har bäddat för katastrofen. Priset på det inhemska sädesslaget durra, eller sorghum, har på ett år ökat med över 230 procent, majsen har på många håll blivit dubbelt så dyr. Men i de norra delarna av landet, i de mer eller mindre självstyrande delstaterna Somaliland och Puntland, ser tillvaron annorlunda ut. Här råder relativ fred och befolkningen hungrar inte, även om man bitvis är mycket fattig och naturen lika motsträvig som på andra håll i landet. Skillnaden är att i norra Somalia har lokalregeringarna i många år arbetat i nära samarbete med både lokala och internationella hjälporganisationer för att utveckla samhället och göra det mer motståndskraftigt mot tillfällig torka och matbrist. När torkan kom fanns hjälp på plats. Det svaga regeringssystemet i södra delen av Somalia bidrog till svälten, när hjälporganisationer inte släpptes in, sammanfattar Diakonias programchef i Somalia, Stephen Ndichu. Istället fick människor fly i hundratusental. Sammanlagt har hälften av Somalias befolkning nu flytt de oroliga södra områdena. Många valde att gå norrut, till Puntland eller Somaliland, trots att vägen för de flesta är mycket längre än den över gränsen till grannlandet Kenya. På grund av ökade stridigheter i syd, och regn, har flyktingströmmarna nu sinat, men alla de som tog sig hit bor nu i minst tolv olika läger, som grupperats kring brunnar och vattenhål i den lilla vindpinade staden Garowe, huvudstad i Puntland. Sammanlagt hade vi nästan flyktingar som kom hit under sommarmånaderna, berättar Abdulahim Hiro, vars kontor ligger mitt emot Diakonias område i Garowe. det statliga flyktingorganet och Diakonia har ett tätt samarbete. Att Diakonia stöder samhällsuppbyggnad på detta sätt är ovanligt, men har bedömts som nödvändigt eftersom det tidigare inte har funnits fungerande samhällsinstitutioner i Puntland. Och det är denna mångåriga och gradvisa uppbyggnad av både statsapparaten och civilsamhället som betalar sig när krisen kommer eftersom samhället blir mindre sårbart för tillfälliga torkperioder eller förödande regn. En bättre utbildad befolkning kan lättare byta 4 Dela med

5 Diakonia I Puntland Totalt 4664 unga mellan 16 och 24 år (varav 46 procent kvinnor) har genomgått yrkesutbildning som genomförts av Diakonias lokala samarbetsorganisationer. I genomsnitt 60 procent av dessa elever har antingen fått en anställning eller är självförsörjande i egen verksamhet. Genom det läsprogram som Diakonias samarbetsorganisationer genomför, har totalt ungdomar och vuxna, varav 64 procent kvinnor, fått lära sig att läsa och skriva. Programmet innehåller även utbildning i demokrati, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och miljömedvetenhet. Tack vare, bland andra, Diakonias påverkansarbete har Puntlands regering ökat sina utgifter för utbildning från 1,3 procent 2008/2009 till 1,7 procent 2009/2010. Riggalägret utanför Garowe är det enda som kan erbjuda färskvatten i kran. Det är ständigt samling vid pumpen. jobb om ett försvinner, en mer medveten hemmaodlare kan byta grödor och om mannen förlorar jobbet kanske kvinnan kan bidra till familjens försörjning. fokus i utvecklingsarbetet ligger på utbildning, särskilt av flickor och kvinnor, då skolgången i Somalia är inte den bästa. Det finns ingen skolplikt och om flickorna ska få gå i skolan beror mest på om de kan avvaras hemma och inte bor för långt bort. Nivån på undervisningen i skolorna är oftast inte så hög och bristen på lärare stor, särskilt i högstadieskolorna. De lärare som finns är dessutom ofta outbildade, eller dåligt utbildade med omoderna pedagogiska metoder. Men i Scottprogrammet får både blivande, och aktiva lärare chans till vidareutbildning. Scott står för Strengthening Capacity Of Teacher Training, en utbildning som i allmänhet erbjuds på kvällstid, efter ordinarie arbetsdag. För de lärare som bor på landsbygden finns undervisning på loven, med möjlighet att bo på internat. Det tog ett tag innan vi hade övertygat skolmyndigheterna att de kvinnliga lärarna skulle vara skyddade här, och därför kunde få komma, förklarar rektorn för Garowe Teachers Education College, GTEC, det lärarseminarium där vidareutbildningen genomförs. Att kvinnliga lärare utbildas anses vara särskilt viktigt eftersom de ska fungera som förebilder för att locka fler flickor till skolan. Utbildningen är öppen för alla lärare, och blivande lärare, i Puntland. Den genomförs under sammanlagt 18 månader, fördelade på tre år. Liknande utbildningar finns också i staden Busasso, i Somaliland, Mogadishu och Det svaga regeringssystemet i södra delen av Somalia bidrog till svälten, när hjälporganisationer inte släpptes in. Stephen Ndichu, Dela med 5

6 Ayub Abdullahi Roobie och Anab Shejk Aber med barnen Maned, Halimo och Ikran, flydde undan torkan och al Shababgerillan i centrala Somalia till det relativa lugnet i Puntland 6 Dela med

7 Fatima Mohad ibrahim är en av de få flickor som pluggar Business Administration på Puntland University. Utbildning i Somalia Enligt UNICEF:s siffror från 2007 går 40 procent av lågstadiebarnen i Puntland i skolan. Motsvarande siffra för centrala södra Somalia är bara 22 procent. Den stora skillnaden beror bland annat på lokalregeringens och biståndsorganisationernas gemensamma arbete i norr. I de södra delarna försvåras också skolgången av den pågående konflikten. De skolor som fungerar i områden som styrs av rebeller har ibland begränsad undervisning. Exempelvis var samhällskunskap, geografi och historia förbjudna ämnen i vissa områden i november På lärarseminariet GTEC utbildas både nya elever och de som redan är yrkesverksamma får vidareutbildning. Bland annat erbjuds självstudier i datakunskap. I förgrunden: Marian Omar Hassan. även i en del andra områden i Somalia. Det handlar om en metodologi som har barnet i centrum, vilket bidrar till en bättre inlärningsprocess, förklarar rektorn. Ännu består mycket av inlärningen i Somalia av gammaldags katederundervisning Hussein Abdullahi Aden är en av de lärare som tagit chansen till vidareutbildning inom Scottprogrammet. Tillsammans med sina kollegor går han programmet på kvällstid. Liksom de övriga är han mycket entusiastisk och tycker att han har fått en helt annan syn på undervisning och lärt sig nya metoder att använda som lärare. Det gäller också rent materiellt eftersom Diakonia bidrar med resurser av olika slag. Lärarvägledning, tabeller, väggkartor, laboratorieutrustning för naturkunskap och liknande, berättar Diakonias landansvariga, Saida Hersi Egal. Hon berättar att Scottprogrammet också arbetar med att få in frågor om gender, miljö, hiv/aids, hälsa och näringslära, barns rättigheter och mänskliga rättigheter i undervisningen. Liksom sport och lek. att diakonia finns på många olika håll i Garowe syns inte på ytan. Liksom andra biståndsorganisationer i Somalia arbetar man uteslutande genom lokala organisationer. Anledningarna är flera. Dels är det lättare för människor i regionen att acceptera och ta till sig hjälp från sina landsmän, dels utbildas samarbetsorganisationerna i olika teman. Och diversifiering är nödvändig. För här finns ingen jordbruksmark att tala om. Landskapet är allt för torrt. Somalia är också i grunden ett boskapsskötande nomadsamhälle, som mest odlat till husbehov. Men när tiderna blir svåra gäller det att ha flera ben att stå på. Det stora inflödet av fattiga och outbildade flyktingar gör utbildningen desto viktigare. Att flyktingar och lokalbefolkning lever sida vid sida bidrar också till inte gra tionen. Här har vi inte märkt av några särskilda spänningar i samhället, försäkrar Abdulahim Hiro. Kanske beror det på att många av oss vet hur det känns. De flesta av oss, 80 procent av alla som bor i Garowe faktiskt, är flyktingar som kom hit efter striderna Flyktingarna då blev ett lyft för det samhälle som så länge hade varit en utflyttningsbygd. Förhoppningen är att det ska gå på samma sätt nu eftersom Puntland behöver folk. Om de bara kan försörja sig. På Kaalo Women Center får kvinnorna lära sig just det. Här erbjuds flickor med små resurser yrkesutbildning i främst sömnad, och Dela med 7

8 kurser i läsförståelse, barnavård, amning och näringslära. centret drivs av kaalo, en somalisk hjälporganisation, med stöd från bland annat Diakonia och EU. Syftet med undervisningen är att flickorna ska få ett sätt att försörja sig på, så att de sedan själva kan tillverka sina produkter för att sälja, säger Hawa Yasin Tama, ansvarig för yrkesundervisningen, som funnits sedan Men ingen flicka får börja yrkesutbildningen innan hon först har genomgått läsundervisningen. Den som redan anser sig kunna läsa och skriva kan istället avlägga ett prov. Att flickorna alls hittar hit beror på vår radioannonsering, berättar Saida Hersi Egal. Ett smart sätt att nå ut till familjer som varken har tidning, dator och i många fall varken kan läsa eller skriva. Att det är gratis lockar förstås många och i princip är alla välkomna. Numera finns också en pojkklass, eftersom man fick så många förfrågningar från pojkar, som tyckte att det var orättvist att inte de också fick komma. De prydliga skoluniformerna i glada färger står i stark kontrast till de slitna klassrummen och gränderna utanför där sanden virvlar i luften och hemmålade skyltar på trekvart för tankarna till en vilda västernstad på 1800-talet. De oasfalterade gatorna och de låga husen gör att staden ser mindre ut än den egentligen är. I Garowe bor idag människor, internflyktingarna oräknade. Och i de trånga och livliga marknadsgränderna är kommersen livlig. Här har sykollektivet Himla ett eget skjul med två symaskiner som går non-stop, medan otåliga kunder provar sjalar och nyper i halvfärdiga klänningar. Hamdi Ali Yusuf, som är kollektivets kassör, avslöjar belåtet att det går bra och att kollektivet faktiskt tjänat 1500 dollar, ungefär svenska kronor, under de senaste sex månaderna. Visserligen ska förtjänsten delas av alla de 25 medlemmarna och en hel del har återinvesterats, men i alla fall. Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta att utvidga verksamheten ännu mer, säger hon. Alla kvinnorna är tidigare Kaalomedlemmar som bildat egen förening och väver, färgar och syr tyger och kläder. Ett av syftena med utbildningen var att vi skulle gå vidare såhär, förklarar föreningens ordförande, Habiba Abdirahman Aden, och berättar att kollektivet funnits i åtta månader, och numera är helt självgående. Vi har delat upp oss i olika grupper. Några gör batik, en del syr, andra ägnar sig åt marknadsföring, berättar hon. Nu måste vi bevisa att det här fungerar. Hjälp och fakta På grund av den svåra situationen i Puntland beslöt Diakonia sommaren 2011, att vid sidan av de långsiktiga projekten, inleda ett direkt humanitärt hjälparbete. En miljon kronor till flyktinghjälp kom från Radiohjälpen, 3,7 miljoner från egna insamlingar. Och hjälpen behövs. Tillgången till mat har varit dålig i Puntland under perioden oktober till december. FN-organet OCHA bedömde att området befann sig i akut kris, eller hungersnöd. Situationen väntades bli något bättre under perioden januari till mars Totalt hjälper Diakonia 7200 gamla och nya internflyktingar i Puntland och Galmudug-regionerna. Hjälpen förmedlas genom samarbetsorganisationer. Men behoven är stora och resurserna begränsade. Diakonias samarbetsorganisationer arbetar därför hårt med att hitta fler organisationer som kan hjälpa till. Säkerheten är också ett problem i de sydligaste delarna av Puntland och Galmudug, men hittills har hjälpen från privata aktörer nått fram. Faduma Yusuf Moussa och Katra Faysal Saladh får hjälp med sömnaden på Kaalocentret. 8 Dela med

9 VAD BETYDER DIAKONIA FÖR DIG? Fattigdomen bär en kvinnas ansikte, säger Xiomara Velásquez. Hon är ordförande i EROC som stöds av Diakonias samarbetsorganisationer. EROC arbetar bland annat med påverkansarbete för politisk transparens, för att minska korruptionen och med att uppmuntra folk att delta i kommunernas planering och utveckling. Lokala myndigheter och organisationer från civila samhället ingår i EROC. Xiomara Velázquez Redan som tonåring valdes hon till ordförande för bostadsområdets utvecklings kommitté. I dag arbetar Xiomara som ideell ordförande för EROC, en sam ordnings instans för lokal utveckling och demokrati i Honduras. Det som driver Xiomara är solidariteten med fattiga och viljan att bidra till en bättre värld och en bättre framtid för sin son. Men också hennes tro. har ordet! Berätta kort om dig själv. Jag är fyrtio år och bor med min man och sjuårige son i Lempira. Jag arbetar som sjuksköterska och är engagerad i EROC på fritiden. Jag kommer från en ganska fattig familj, men jag har alltid arbetat ideellt, bland annat med organisering av ungdomar tillsammans med jesuitprästerna i kyrkan. Hur ser ditt engagemang ut? Efter universitetet kom jag i kontakt med en kvinnoorganisation. På dagarna arbetade jag som sjuksköterska och började organisera de kvinnliga patienterna. Jag samlade dem i grupper och vi pratade om våra rättigheter, vikten av att organisera sig och att utan engagemang blir det ingen utveckling. En dag kallade borgmästaren in mig och sade att jag uppviglade kvinnorna till att göra revolution. Efter det blev jag inbjuden att delta i kommunens utvecklingsråd, som representant för kvinnorna. Kan kvinnor organisera sig? Det är mycket svårare för kvinnor att engagera sig; om de ska delta i ett möte måste de stiga upp klockan två på morgonen för att hinna lämna färdiglagad frukost, lunch och middag till familjen. Ibland måste de gå till fots långa sträckor. Det är fantasiskt att lyssna på kvinnorna när de fattar mikrofonen och berättar om sina erfarenheter fast de inte har någon skolutbildning. Våldet mot kvinnor är som på stenåldern, det handlar inte bara om fysiskt våld, utan om rätten att delta och fatta beslut. Kvinnorna behöver utbildningar som är anpassade till deras verklighet och möjligheter. Fattigdomen bär en kvinnas ansikte. Hur ser kvinnornas situation ut? Efter statskuppen var det tydligt hur illa kvinnorna behandlades. Rädslan var mycket stor, liksom bristen på information, ingen visste vad som skulle hända därnäst, om det skulle gå att få tag i mat. En känsla av total utsatthet. I dag finns utsattheten kvar men rädslan har minskat. Det finns en vetskap om att det går att kämpa emot och att det går att göra något. Om du hade makten, vad skulle du bestämma då? Makten i sig är ingen garanti för förändring, det handlar om att använda makten på ett bra sätt. Det första jag skulle göra är att se till att makten utgår från befolkningen. Det går inte att utvecklas om makten koncentreras. Jag skulle verka för att skapa ett rättvist skattesystem och en hög kvalitet av den offentliga servicen. Fler kvinnor måste inkluderas. De har mycket att bidra med utifrån sina erfarenheter. Text: Annika Andersson Dela med 9

10 Samla in pengar till Diakonia vid majbrasan Vid årets valborgsmässofirande har din församling möjlighet att göra en bössinsamling till förmån för Diakonia. Valborgskampanjen handlar om Diakonias eldsjälar runtom i världen. I kampanjmaterialet berättar vi om Nzigire Mwa Shekeza som är en av alla de människor som brinner för att göra världen mer rättvis. Hon arbetar för vår kongolesiska samarbetsorganisation AFEM och producerar radioprogram om kvinnors rättigheter. Jag tänker ägna resten av mitt liv, ja till och med offra det om det krävs, åt att kämpa mot våldtäkter, säger hon. Mer information och material skickas ut till församlingarna i mars. Du kan också hålla ladda ner material på www. diakonia.se/valborg eller kontakta Rebecka Björndahl, insamlingsansvarig på Diakonia. Kontakta: Nzigire Mwa Shekeza i Kongo. Med Rio +20 i sikte Helt krasst kan man summera klimatförhandlingarna under COP 17 i Durban så här: Mötet räddade klimatregimen men lyckades inte ta de steg som krävs för att undvika en global klimatkatastrof. Med de låga ambitionerna från Durban kommer vi inte att klara att hålla temperaturökningen under de två grader som är nödvändiga för att undvika en katastrof. Så nu är det dags att blicka framåt och börja fylla avtalet från Durban med högre ambitioner. Det är en enorm orättvisa att fattiga människor fortsätter att drabbas hårdast av klimatförändringarna. Mycket mer måste göras för att en global omställning ska ske och för att fattiga människor ska få chans att anpassa sig till klimateffekterna. Dessutom vet vi att ju längre vi väntar, ju dyrare blir det. Diakonia fortsätter därför att driva klimatfrågorna både i Sverige och internationellt, och ett steg i det arbetet var konferensen om klimaträttvisa som hölls i Stockholm i mars, tillsammans med Sveriges Kristna Råd, Kristna Fredrörelsen, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, Katolsk Forum, Bilda och Sensus. Syftet med konferensen och arbetet under 2012 är att ge inspiration och konkreta verktyg för människor i Sverige att ställa om här hemma och agera för klimaträttvisa globalt. Nästa stora internationella hållpunkt för klimatfrågor blir FN-konferensen om hållbar utveckling som hålls i Rio i juni, den så kallade Rio På Diakonias webbplats finns mer information om klimatarbetet och hur man kan engagera sig i omställning och klimaträttvisa. Ankin Ljungman Foto: joakim roos/moment agency Tänkvärd poesi för Afrikas horn En snöblaskig torsdag i januari anordnade Diakonias aktivistgrupp i Stockholm en insamlingskonsert för Afrikas horn. Planeringen hade pågått länge och det var en smånervös grupp som fixade i ordning lokalen inför kvällen hur skulle det gå? Tänk om det inte kommer någon! Men oron visade sig vara helt obefogad. Ett hundratal personer dök upp och njöt av fin musik, tänkvärd poesi och gott fika. När alla pengarna från inträde, fika och lotteri räknades ihop på kvällen hade de lyckats få in hela kr! Pengarna kommer gå till Diakonias långsiktiga arbete på Afrikas horn för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi känner oss jättenöjda och stolta, säger Diakoniaaktivisten Suzanne Kabwe. Det här visar att människor tillsammans verkligen kan göra skillnad! Diakoniaaktivisten Ingrid Nilsson läste sina egna dikter om tro och rättvisa. A Treehouse Wait var ett av fyra band som spelade under kvällen Diakoniaaktivisterna vet hur man samlar in pengar. De tog 30 kr för en kaffe och 30 kr för muffins/macka men 80 kr för båda. Smart! Sugen på något nytt i höst? Då ska du gå Exchange, en ny internationell folkhögskolekurs på Lidingö folkhögskola. Kursen fokuserar på hållbar utveckling, rättvisa och tro som möter tro och innehåller fem månaders fältstudier utomlands. Kursen görs i samarbete med Diakonia och equmenia. Läs mer på 10 Dela med

11 Insamlat under milj Diakonia visar framfötterna Sedan 2010 stödjer PostkodLotteriet Diakonias verksamhet. Det handlar om 15 miljoner kronor som bland annat går till ett jämställdhetsprojekt i Guatemala, samt till insatser i Kongo och Bangladesh. PostkodLotteriets chef för välgörenhetsavdelningen, Stina Götbrink, säger att Diakonia är en viktig medaktör. Varför stödjer ni Diakonias arbete? Två skäl. Det ena är att Diakonia konkret verkar på marken för att bekämpa fattigdom och förbättra utsatta människors levnadsvillkor. Det andra är att man bedriver påverkansarbete på hemmaplan och engagerar sig i en viktig debatt som inte alltid står högst upp på nyhetsagendan. Här tycker jag att Diakonia har visat framfötterna. Vad hoppas ni att samarbetet leder till på sikt? PostkodLotteriet har en solid vision: vi vill kunna göra världen lite bättre för människor, djur och miljö. Vi har valt att göra detta via ideella organisationer. Vi är duktiga på att driva lotteri och Diakonia är väldigt duktiga på att göra världen bättre. I år har ni gått in med drygt tio miljoner i Leva lika-projektet, pengar som går till både Diakonia och Kooperation utan gränser. Vad hoppas ni att projektet ger för resultat? Det är ett projekt som dels ska stärka kvinnors ekonomiska situation, dels göra dem medvetna om sina rättigheter. Att stärka kvinnor fyller en nyckelfunktion för att bekämpa fattigdomen. Och det är viktigt att göra övriga delar av befolkningen medveten om vilken roll flickor och kvinnor kan spela i samhällsutvecklingen. Mål ,2 milj Församlingsgåvor FöRändringsfaddrar 9,2 milj Privatpersoner 5,8 milj Avdragsrätt för gåvor ULF FRÖDIN Minnes- och högtidsgåvor 1,2 milj testamenten 0,8 milj Från och med den 1 januari 2012 kan du som givare dra av ditt bidrag till vissa ideella organisationer från skatten. Diakonia undersöker just nu möjligheten att bli godkänd som gåvomottagare. Vi återkommer till er givare med information längre fram i vår när vi vet mer. Läs mer: 1,5 milj Fondsparande 2,1 milj Företag och föreningar 1,2 milj ÖVRIGT 0,1 milj Dela med 11

12 Eldsjälen Donna Alicia och hennes medsystrar i organisationen för hembiträdenas rättigheter i Bolivia har lyckats höja lönen för tusentals kvinnor genom att utmana det gamla systemet. Foto: Rikard Khilström Bli fadder till donna alicia Vi är helt beroende av människor som du. Människor som inte har möjlighet att släppa allt de har för händerna och bege sig till en oroshärd någonstans i världen, men som vägrar acceptera att världen ser ut som den gör. Som Förändringsfadder ger du varje månad en gåva via autogiro, inte bara till en människa utan till alla de eldsjälar som behöver dig i de länder där vi arbetar. Tillsammans kan vi förändra världen. Gå in på diakonia.se eller ring och bli Förändringsfadder redan idag.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM.

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM. vandringsutställning utgångspunkter/syften/mål: Utställningen väjer inte för de stora orsakerna till fattigdom och orättvisa: klimatförändringar, skatteflykt, brott mot mänskliga rättigheter, krig I slutändan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april Veckan som gått har bestått av lite rädsla och mycket glädje. Alla som är här är ju på något sätt drabbade av, eller påverkade av tsumamin

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

en tidning från diakonia nummer 3 2011 Återvändare Efter tjugo år börjar fördrivna muslimer flytta hem till norra Sri Lanka

en tidning från diakonia nummer 3 2011 Återvändare Efter tjugo år börjar fördrivna muslimer flytta hem till norra Sri Lanka en tidning från diakonia nummer 3 2011 Dela med Återvändare Efter tjugo år börjar fördrivna muslimer flytta hem till norra Sri Lanka Långsiktigt arbete förhindrar katastrofer det har varit en omvälvande

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT Pengar i handen År 2011 tog Svenska kyrkan fram antologin Pengar i handen tillsammans

Läs mer

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4.

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4. Barns rätt till familj Artikel 5, 9, 18 Temahäfte Barnkonventionen Världen är full med nya kompisar! Grace har en jättefamilj Grace har en röd blus och knallröda byxor när Rafiki träffar henne. Kläderna

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

en tidning från diakonia nummer 1 2014 Peru: Radion som utmanar machismokulturen

en tidning från diakonia nummer 1 2014 Peru: Radion som utmanar machismokulturen en tidning från diakonia nummer 1 2014 Dela med Peru: Radion som utmanar machismokulturen Demokrati handlar om att inkludera diakonias uppdrag är att förändra människors levnadsvillkor och att lyfta människor

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Berättaren är en flicka, eller pojke, som ska köpa julklappar. Hon/han ger en tjuga till en kvinna som sitter och tigger. I en affär blir berättaren

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen.

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen. Hagainitiativets nyhetsbrev februari 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar klimatrapporterna på allvar

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

LPP Geografi Livsmiljöer, geografiska arbetssätt och människors levnadsvillkor.

LPP Geografi Livsmiljöer, geografiska arbetssätt och människors levnadsvillkor. LPP Geografi Livsmiljöer, geografiska arbetssätt och människors levnadsvillkor. Europaresan Arbetsbeskrivning: Eleverna kommer att genomföra en resa genom minst fyra av Europas länder. Eleverna ska ta

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss.

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. FOTO: ActionAid DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. Nya läromedel i San Carlos Alzatate, Guatemala. Du kan ge fler flickor en framtid Majoriteten av världens fattiga är kvinnor eller flickor.

Läs mer