Somalia. Piraternas paradis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Somalia. Piraternas paradis"

Transkript

1 Somalia Piraternas paradis Lärarhandledning Ursprungligt sammanställt av: Viktor, Markus, Jesper, Emanuel och Jens Lindström

2 Denna lärarhandledning innehåller förutom förslag på när materialet kan användas även betygskriterier, ytterligare frågor och förslag till examinations uppgift. Den innehåller även en översikt på vilka källor som har använts för att framställa kompendiet och var du som lärare kan fördjupa dina kunskaper. Somalia - Piraternas paradis är ett läromedel lämpligt för Samhällskunskap 2 och fördjupningsämnet Internationella Relationer, men även andra kurser. Läromedlet passar att använda under ett moment med tematisk fördjupning. Kompendiet kan även med fördel användas tillsammans med annat material där frågor om miljö, statsskick och handel tas upp. Materialet går att dela upp och arbeta med olika avsnitt vid olika tillfällen. Räkna med att materialet tar minst fem sextiominuterslektioner plus en hemskrivning om du vill jobba med det i sin helhet och beroende på klass och arbetssätt. Arbetsområdet passar även till ämnesöverskridande samarbete med exempelvis Historia(Kolonialism & Imperialism), Naturkunskap(Hållbar utveckling & Naturresurser), Geografi(Geografiska förutsättningar), samt även ett mindre arbete med religion, då Sharia-lagar och Islam djupare kan behandlas. Den föreslagna examinations uppgiften passar även bra att göra ett i samarbete med Svenska. Syftet med materialet är att eleverna med hjälp av läraren skall få kunskap och förståelse om utvecklingen i Somalia. Med utgångspunkt i: piraterna, avsaknaden av centralmakt, men även miljön, kvinnans situation och konflikten om Ogadénprovinsen. Med hjälp av analytiska frågor ska det för eleven synliggöras samband mellan de de olika problemområdena. Eleven skall sedan kunna tillämpa kunskapen på omvärlden och förstå vilket ansvar västerländska och övriga länder har för situationen i Somalia. De skall med utgångspunkt i detta kunna ta ställning till internationella insatser.

3 De mål som finns för texten är eleverna ska: Kunna förklara bakomliggande orsaker till piraternas uppkomst. Redogöra för hur man försökt bekämpa piraterna och ge förslag på vad man mer kan göra. Känna till hur olika geografiska, ekonomiska och sociala förhållanden kan påverka en individs handlingsutrymme. Förstå den politiska oroligheten som finns i landet och vad den beror på. Förstå vikten av demokrati och en autonom centralmakt och vad som händer när den försvinner. Förklara utvecklingen i Somalia och kunna redogöra för hur omvärlden varit delaktiga, samt komma med förslag på hur omvärlden idag kan hjälpa landet. Kunna förstå hur miljön på olika sätt blir drabbad när ett lands rättssystem havererar. Redogöra för vilka miljöproblem som idag finns i Somalia och på vilket sätt omvärlden bär ansvar. Förstå kvinnans situation i Somalia och i andra konflikter varför det är så och ge förslag på hur man kan stärka kvinnans ställning. Kunna ta ställning till om västerländsk demokrati och mänskliga rättigheter alltid bör gå före ett rättssystem med folkligt stöd. Kunna föra en diskussion och problematisera internationella insatser. Examinationsuppgift: Nedan hittar du ett förslag på examinations uppgift och betygskriterier till denna.

4 Somalias väg till stabilitet Under de senaste veckorna har vi jobbat med och fördjupat oss i Somalia och piratverksamheten. Under perioden har vi behandlat piraterna, maktkampen inom landet, miljön och kvinnors situation. Din uppgift går ut på att skriva en trovärdig historia om hur det nu instabila Somalia uppnår stabilitet och löser de problem som landet tampas med. Till din hjälp har du kompendiet, men får även använda dig av andra källor. Texten skall skrivas enskilt men får under arbetet diskuteras med andra. Formalia: 3-5 A4 sidor + försättsblad, Times New Roman stl 12, 1,5 radavstånd. Kortfattat: Skriv en historia kring hur Somalia uppnår stabilitet. Beskriv kortfattat problemen, dess orsaker och hur de löstes? Vilka var involverade i lösningarna? Hur skiljer sig situationen i Somalia före och efter att stabiliteten har uppnåtts? Vilka konsekvenser får den lösningen som valdes? Betygskriterier: E Du kan översiktligt redogöra för situationen i Somalia. Du gör reflektioner där fakta vägs mot varandra och utifrån det presenterar du lösningar på problemen. Du för enkla diskussioner kring politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av din valda lösning D Du uppfyller kraven på E, men även delar av C är uppfyllt. C Du kan utförligt redogöra för situationen i Somalia. Du gör enklare analyser där fakta vägs mot varandra och utifrån det presenterar du välgrundade lösningar på problemen. Du diskuterar kring politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av din valda lösning B Du uppfyller kraven på C, men även delar av A är uppfyllt. A Du kan utförligt redogöra för situationen i Somalia. Du gör analyser där fakta vägs mot varandra och utifrån det presenterar du välgrundade lösningar på problemen. Du diskuterar nyanserat kring politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av din valda lösning

5 Övriga kommentarer kring arbetet. Då vi har valt att lägga ut vårt material under Creative Commons licens har utbudet av bilder som fritt går att använda varit begränsat, detta har gjort att i läromedlet finns endast ett fåtal bilder. Detta ger även dig som lärare en möjlighet att uppdatera och friare utforma utseendet på materialet som du önskar. Kapitel 9 som behandlar kvinnors situation i Somalia är medvetet kort, då materialet och problematiken är stor, det finns nog skrivet om detta ämne för att fylla upp ett helt arbete, men då vi har piraterna i fokus har vi valt att inte ta upp detta område i någon större utsträckning. Kapitlet om könsstympning kan också vara ett känsligt kapitel ifall att det finns elever/studenter med rötter i området kring Afrikas horn. Vi har även i kapitlet valt att ta ställning och använda oss av det värdeladdade ordet könsstympning istället för omskärelse. Kompendiet tar inte heller upp kortare uppgifter kring Somalia som medel livslängd, analfabetism och barnadödlighet. Detta beror mycket på att aktuella siffror är svåra att hitta och verifiera. Exempel på andra frågor: Vilka faktorer anser du har bidragit till Somalias situation? Beskriv Somalias problem och ge förslag på vilka lösningar det finns. Vilket ansvar har omvärlden och individen? Hur skulle det vara att leva i Somalia jämfört med Sverige vilka är de stora skillnaderna? Många fiskare från Europa och Asien tjuvfiskar i vattnen utanför Somalia. Vilket ansvar har europeiska och asiatiska stater för fisket i Somaliska vatten? Beskriv Somalias problem, diskutera deras lösningar. Motivera vilka lösningar du väljer?

6 Vilken roll tror du Indien och Kina kommer att spela i regionen? Somalier kan enligt klansystemet alltid förvänta sig mat och husrum, även då de kommer utomlands. Hur tror du detta påverkar integrationen i det nya samhället? Källor. Vill du läsa mer så finns det här en sammanställning på de källor som vi har använt eller gått igenom till detta arbete och vad den behandlar ifall att du som lärare vill fördjupa dina egna kunskaper om Somalia. Skrivet material: Bistånd är politik! : en antologi om biståndets utmaningar. David Isaksson, Erik Jennische, Jesper Bengtsson, Marin Ängeby(red.), Stockholm, Ett mindre avsnitt vilket för fram en annan syn på Al-Shabaabas handlande och svälten i Somalia. Horn of Africa and peace : the role of the environment ; a report of the 8th annual conference on the Horn of Africa, Lund, Sweden, August Ulf Johansson Dahre (red.), Lund, Innehåller två kapitel vilket behandlar de miljöproblemen i Somalia, främst med inriktning på avskogning och dumpning av giftavfall i Somalia. Somalia...From the Sea. Ohls Gary J. Newport En operationell beskrivning för USA:s insats i landet under 1990-talet. Innehåller ett antal guldkorn och mycket ointressant ifall att man inte är specifikt intresserad av detaljer i den amerikanska operationen. Somalia: Nya krig, gamla spöken, Anna Hellgren, Arbetaren Tidnings AB, Artikel/Utrikesanalys kring situationen i Somalia. Wrong Hands on Deck? Combating Piracy and Building Maritime Security in Eastern Africa., Karl Sörenson, Stockholm, 2011.

7 En FOI rapport som tar upp främst tillvägagångssätt sätt för pirater, teorier kring deras uppkomst och omvärldens svar. Även mycket kort om andra aktiviteter i Adenviken. State Failure on the High Seas - Reviewing the Somali Piracy. Karl Sörenson, Stockholm, En FOI rapport tar upp många aspekter på piratverksamheten. Världspolitikens frågor: moderna pirater, ett globalt gissel, Stefan Eklöf Amirell, Vällingby En sammanfattning om nutidens pirater på 30 sidor. Internet: BBC (www.bbc.co.uk/news/world-africa ) Kort diverse material kring Somalia, innehåller vidare länkar till andra intressanta webbplatser. Försvarsmakten, (http://www.forsvarsmakten.se/sv/internationellainsatser/avslutadeinsatser/truppinsatser/eunavfor--somalia/) Allmänt om insatsen i Somalia. ICC Commercial Crime Services (http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/piracynewsafigures) Siffror på piratattacker världen över, kontinuerligt uppdaterade. Landguiden. Den känner du redan till. Marina säkerhetscentret för Afrikas horn

8 (http://www.mschoa.org/pages/default.aspx) Pressmeddelanden och nyhetsflöden, aktuella uppgifter om vad som sker i vattnet utanför Afrikas horn. Regeringen, (http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75151) Om läget i Somalia och Sveriges inblandning och förbindelser med landet. Film: UR Samtiden Piratjakt utanför Somalia: Att jaga pirater, Sverige En av de svenska soldater som deltagit i flottinsatsen mot piraterna berättar om sina upplevelser. Världen: Hos Somalias pirater, Sverige Äventyraren Rasmus Krafth intervjuar pirater och politiker i Somalia. Pepole and Power Toxic Truth Part 1&2, Qatar, Behandlar mordet på två Italienska reportarar och försvinnandet av deras material. Handlar om Unreported world - AL-QAEDA'S NEW HAVEN, 2005, HEARTS, MINDS & HOLY WAR, 2006, WARLORDS NEXT DOOR?, Tre avsnitt som skildrar Somalia. Ger en god bild om hur säkerhetsläget växlade under dessa år. Världens konflikter: Somali, 2008 En SVT produktion som skildrar Somalia ur ett perspektiv från en människa varvat med historia och gamla inslag.