Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420"

Transkript

1 Budget 214/215 Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14 Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift Studiebevakning centralt Studiebevakning lokalt Styrelsearbete Ergo Administration och personal Norreda 2 2 Externt finansierat, avser lönebikostn Lönebikostnader Avskrivningar Finanskonton Fondavsättningar Budgeterat resultat Enhet: kkr (tusental svenska kronor)

2 Bilaga 1 - Konton Terminskort och kåravgifter 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff prop 13/14 Kommentarer Avgift: 55 kr 31 Kåravgifter ht, netto 55 kr) medl X 55 kr 32 Kåravgifter vt, netto 55 kr) medl X 55 kr 33 Bidrag universitetet x 3 36 Registerintäkter Annonsintäkter, KK, LänsF, Farmis, Rindi 37 Bidrag registerlöner KK Intäkter Registerdrift Utskick Mecenat bekostar från vt Portalen Avskrivning + drift 37 Registerlöner Registeransvarig+2% Registertjänst 399 Övriga registerkostnader BG-kostnader + kontantkvitton Kostnader kårval Arvoden valarbetare Arvoden valutskottet Övrigt Summa Sammanträdeskostnader fum Arvoden fullmäktige Övriga fullm. kostnader 322 Partibidrag Summa

3 Studiebevakning Studiebevakning, centralt 321 Doktorandnämnden 325 SFS avgifter 326 SFS, resor mm Inklusive verksamhetsbidrag Enligt avtal 5 kr* Inkluderar SFS-FUM-delegationen + Projektet 327 Div. arbetsgrupper Dyslektikerna, SU, kårjurister + div arbgrupper 328 Litteratur Löner studiebevakning Handläggare + doktoandombudsman 3275 Arvoden studiebevakning (2*pres 13 mån+ buddy 3 mån + 5 % sekr 1,5 mån + studomb 1,5 mån + 5 %jämo 9 mån)* Arvoden Doktorandnämnden Övriga kost studiebevakning Projektintäkter internationell verksamhet Utgifter internationell verksamhet Buddy + ev annat Summa Studiebevakning, centralt Sektioner (studiebevakning, lokalt) Sektionsmedel Arvoden studiebevakare Summa Sektioner (studebevakning, lokalt) Bidrag Studenthälsan 3231 Programverksamhet 7 st*136 kr AGA 337 = x 2, förutsätter att UTN betalar för sig -15 Läggs under Utåtriktade arrangemang -55 Läggs unde Intern social verksamhet Personalverksamhet (personaldag etc) 3279 Arvoden projekt/programverksamhet Ev utredningar 1,5 mån + kårinformatörer 1,25 samt folkbildn 1,5 mån 3297 Övriga kostnader projekt Miljöarbete Projektintäkter (sponsring/bidrag) Ex Folkuniversitetet Summa Styrelsearbete & kurser/resor/repr. (inkl presidium) 322 Sammanträdeskostnader styrelsen 3221 Konferensavgifter, utbildning, kurser 3222 Resor studiebev Till disposition 3225 Representation/uppvaktn. (kåren generellt) 3278 Arvode sekr 3298 Övriga kostnader styrelsen Summa Styrelsearbete Mötesfika m m Utbildningsdagar osv Ligger under Läggs under studiebevakning totalt

4 Ergo 351 Annonser Räkna m ca 8 pr nummer 352 Webannonser Prenumerationer 356 Studenthälsan ersättn Övriga intäkter Prel Folkuniversitetet Intäkter Köpta texter 3511 Inköp datorprogram 3512 Resor & Traktamenten 3513 Tryckning Ökar, 3571 minskar nr 3514 Distribution Skickar till alla medlemmar + icke-medlammar uppsala 3515 Bilder Webbsida Löner och arvode webbred red 85 % + 9 mån webbred + redigerare 3571 Honorar text/bild Övrigt Kostnader AGA 244 tillkommer = tot Studentradion / Student-Tv Hemsida kr/mån+ extra kostnader 3242 Trycksaker m m Lön info /affisch/hemsida Info, affischerare 6 kr 3296 Övriga kostnader information Apsis Kopiering/utskrifter Telefonintäkter Övrig försäljning Intäkter Inköp för försäljning Löner reception Receptionschef + receptionist 1,55 tjänst Kostnader

5 Administration och personal 381 Sålda Rikskuponger Portointäkter Ersättn för administration V-Dala + DN + ombud + studservice Intäkter Personalvård Företagsfriskvård Företagshälsovård Personalutbildning Inköpta Rikskuponger Livsmedel / kaffemaskin Porto och frakter Telefon Administrationsavgifter Bokföring, löner, fakturering Extra Öhrlings bokslut 3834 Föreningsavgifter Arbetsgivaralliansen, Vetenskap & Allmänhet, Dest Uppsala 3835 Försäkring, advokat, inkasso Revision Extra Öhrlings 3839 Prenumerationer Löner personal Casper + Olle 75 % + Karin V-Dalas bostäder 3899 Övrigt Kostnader Intäktshyror Ej index Intäkter Ej index, höjda avg p-platser Enl utfall Hyror 3851 Reparationer & underhåll 3852 Lokal- och städmateriel 3853 Förbrukningsinventarier T.ex. kopiatorer Erik nätverk + internrevisorer 6tkr Radiotjänst, larm, entrémattor, nyckelknippor 3855 Kopieringspapper, toner 3856 Trycksaker 3857 Kontorsmateriel 3858 Maskinunderhåll 3859 Datortillbehör, program mm 3875 Arvoden datoransv, internrev 3898 Övriga lokalkostnader Kostnader över enligt utfall

6 Norreda 361 Uthyrningar Nya hyror planeras ffa för icke-medlemmar, intäktena kan därmed öka Intäkter Löner Norredaansvarig 25 % + sommarvik 3671 El, va, försäkringar, tele Förbrukn.art, kökutr., mask Reparationer och underhåll Kan komma att höjas om intäkterna ökar 3674 Driftskostnader kårbilen Övriga kostnader Kan komma att höjas om vi inför ett digitalt bokningssystem Kostnader Intäkter fonderas exkl avskrivning

7 Externt finansierat INGA BELOPP SATTA FÖR EXTERNT FINANSIERAT DÅ INTÄKTER OCH KOSTNADER BÖR BLI I BALANS, DOCK ATT ARB.GIV. AVGIFTER OCH AVTALSPENSION RESERVERAS HÄR. Summa Externt finansierat Esmeralda, Kondoma, Bostadsansv Lönebikostnader 41 Arbetsgivaravgifter ca 5 tkr intäkt kk, alla 31,42 %. Besparing? 45 Avtalsförsäkr. löneskatt Avskrivningar 411 Kontorsmöbler 412 Kontorsmaskiner 413 Inventarier Ergo 415 Inventarier Norreda Finanskonton 421 Räntor Ränta & avgifter handlån Intäkter Kostnadsräntor Kostnader Fondavsättningar 431 Avsättning Vfbf Avsättning Norredafonden Ianspråktagande Norreda Övriga fondavs/uttag Periodens resultat Från/till Reservfonden

8 Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader Externt finansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 12 1 Budgetjämförelse /13 Prop 14/15

9 Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader Externt finansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift /13 Prop 14/15 Förändring bu Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader Externt finansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal -2-4 Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift

10 Förändring budget 8/9 till 9/1 Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader nansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt gifter och bidrag/registerdrift

11 Medlemsavgifter/registerdrift Studiebevakning centralt Studiebevakning lokalt Styrelsearbete Ergo Administration och personal Norreda Externt finansierat, avser lönebikostn. Lönebikostnader Avskrivningar Finanskonton Fondavsättningar Budgeterat resultat

12 Anställda och arvoderade 214/ mån 12,5 mån 1,5 mån klump Summa Noter Terminskort och kåravgifter tkr % 37 Registerlöner ,9% Arvoden valarbetare -4,8% Arvoden valutskottet -18,3% Arvoden fullmäktige -11,2% Studiebevakning (centralt) 327 Löner studiebevakning ,1% Arvoden studiebevakning ,8% 2, 1, Arvoden Doktorandnämnden -88 1,7% Studiebevakning (lokalt) 3276 Arvoden studiebevakare ,4% 7, Arvoden projekt/programverksamhet ,4% 1, Styrelsearbete 3278 Arvode sekr,% Ergo 357 Löner 3571 Honorar text/bild 328 Lön info /affisch/hemsida 377 Löner reception Administration och personal 387 Löner personal 3875 Arvoden datoransv, internrev Norreda 367 Löner ,6% ,6% ,2% ,1% ,8% ,7% ,3% Summa %

13 Lönebikostnader 41 Arbetsgivaravgifter xxxx Externa projekt -337 Summa Totalt -7235

14 Kommentarer styrelsens rambudgetproposition Registeransvarig+2% registertjänst Handläggare + doktorandombudsman (2*pres 13 mån+ buddy 3 mån + 5 % sekr 1,5 mån + studomb 1,5 mån + 5 %jämo 9 mån)*136 Ordf + 2 vice, mötesarvoden bl a SFS 7,5 st*136 kr*1,5 månader Ev utredningar 1,5 mån + kårinformatörer 1,25 samt folkbildn 1,5 mån Ständig sekreterare under 3275 Chefred 85 % + red 85 % + webbred 9 mån + redigerare Köpta texter kto honorar Info, affischerare 6 kr Receptionschef + receptionist, 1,55 tjänst Kanslichef, vaktmästare 75 %, adm V-Dala bostäder Nätverk + internrevisorer 6tkr Norredaansvarig 25 %

15