Mineralogisk undersøkning av malmførande granit och flotationsavfall från A/S Knaben Molybdengruber. Bedrift Knaben Molybdængruber A/S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mineralogisk undersøkning av malmførande granit och flotationsavfall från A/S Knaben Molybdengruber. Bedrift 05.03 1971 Knaben Molybdængruber A/S"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3946 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Forlrolig fra dato: Tittel Mineralogisk undersøkning av malmførande granit och flotationsavfall från A/S Knaben Molybdengruber. Forlatter Collini, Bengt Dato Bedrift Knaben Molybdængruber A/S Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad kartblad Kvinesdal Vest - Agder Vestlandske Fagområde Dokument type Forekomster Geologi Oppredning Råstofftype Malm/metall Emneord N1o Sammendrag

2 Ci gl739v6 Mineralogiskundersökningav malmförandegranit och flotationsavfallfrån A/S KnabenMolybdaengruber Graniteninnehålleren1 polarisationsmikroskonisk undersökmingav tre dver sdnda stuffer(nr 1 ur hdngen,nr 2 ur malmsonen,nr 3 ur liggen)fdl3an- 3e mineral,uppfdrdaefter fallandemlingd:kalifdltspat(mikroklin),pla gloklas,kvartsoch biotit.dessutonfdrekommerunderordnatklorit,maim (såkerligenmfletit), apatitoch kalcit. Fältsnaternai de tre granitstuffernaundersöktesndrmaremed röntgendif fraktionoch mikrosond.kalifdltspatenår genomgåendedensama. Den ut gdres av mikroklinmed en1 rdntgendatahdg kalium och låg natriunhalt. Kalifdltspatendr vidaretill idvervdgandedel pertitisk,d v s den inne håller inneslutningarav plagioklassom egen fas, i form av lamellerel ler spolar,av våxlandemångd.dn maximalapertitandelen råknadpå par tiklarnasvolym elleryta dverstigersdllan5 %; undantagsviskan den unpgå till 10 %. Utöverpertitensnatriumoch kalciumirnehållerkalifdltspatensom ovan nårandesen låg natriumhalt,i fast lösning.tabellenvisar mikrosondanaly ser (vikt %)av kalifdltspnt,pertit i kalifdltspatsantplagioklassom egen fas utanförkalifåltspaten. Stuff 1 K 0 }Ta0 Ca0 KalifSltspat 14 5 (13,7-15,7) 1,5 (0,9-2,1) Affikr Plagioklas 8,5 4,7 Stuff 2 Kalifdltspat1 15,5 1, n IMD 3 15,5 15,3 1,2 1,1 Plagioklas 8,85 4,45 Stuff 3 Kalifdltspat1 15,3 1,1 2 14,9 _ 14,5 1,5 Pertit 9,2 4,05 Plasioklas 9,1 4,15 Tabellenvisar,att dven belt pertitfrikalifdltspatinnehållernatrium 17.1,(WY 11MAR1971 A/S K. M, p5% 7:1a.20).

3 -2- Flotationsavfallet(nrov4) siktadesupp i 614andepartikelstorleksklasser: vikt-g >0,5 mm ,4 0,5-0,25 28,6 Vikt~% 3,125-0,25 24,2 48,9 0,065-0,125 10,0 49,5 20,1 <0, ,9 99, Siktfraktionernadeladesupp med en blandningav tetrabrometanoch koltetrakloridav densiteten2,63.denna valdesmed hånsyntill sammansåttnin7en hos plagioklasen.följanderesultaterhölls: Lått delfraktion (vikt-;) Tung delfraktion >0,5mm 22,4 77,6 0,5-0,25 34,6 65,4 0,125-01,25 40,6 59,4 0,065-0,125 52,8 47,2 <0,065 49,6 50,4 Vld ful3stårdigsenarationhade den låtta delfraktionenbeståttav kalifåltspat,och den tunga av plagioklas,kvarts,biotit oeb dvrigamineral. En mikroskopgransyningvisade emellertid,att unpdelningenej var fp13.- stånddg.i de tre finastesiktfraktionernaslåttaocb turrgadelfraktdoner utf;irdasdiårfiir partikelråkningar1 en våtskaned ljusbaytningen1,528. Kalifilltspatens brytningsindexår < 1,528;avrdgamineralhar Fögre index. I denfinaste fraktionenråknadespartiklarner till 6p diameter.mångden materialunder denna dimensionår liten. Över 0,25 an år partiklarnai rått stor utstråckningnolygramulåra,varförde trå gflvre fraktionerna ej vidareundersöktes.försökgjordes ntt dela upp kalifåltsnateni grupper eftermångdenpertitmen.lyckadas'ej.helt nertitfrikaldfåjtspatsnelar en.underordnadroll. I två fall sårskildeskvarts och plagioklas.ettersomf8rfarendetår mveket tddsödande,genomf5rdesdenna unodelningej d sartldgadelfraktdoner. Tabellenger antalsnrocentsom annroximativtår Jika med v&vmprocent. c T I 1 Aiu K. M,

4 Kvarts+ Kalifåltspat plagioklas Biotit dvriga 0,125-0,25 lått delfraktion / spår spar tung _n~ ,065-0,125 1ått de3fraktion / spar spår,,ung 1, ,5 0,006-0,065 lått delfraktian turr; / Kvarts 11, plagioklas14 % 2/ - "- 3, %. Trom den finastefraktionenår senarationenofullständig.- Sammansåttninr:enAs1dn3gg8res även i diagramform(sid 4). de låttarefraktionernaheståndeshalternaav K20 Na20 och Ca0 (i vikt-%). K20 Na20 Ca0 )0,5 mm 9,39 2,82 0,26 0,25-0,5 10,53 2,66 0,18 0,125-0,25 10, ,18 0,065-0,125 CA- 200 c> 12,03 2,74 0,42 - (1/44t-SkT.Altt <0,06 5 u 7,25 2,55. 0,41 Vid låsningenav tabellenbör betånkas,att natriumf6rekonnerpå tre oilka sått,inhyggti kalifåltspatgittret,son pertitn1agiok1asoch i n1agink1asutanförkalifåltspatpartiklarna. En ful1ståndigareseparation skulle endastminska den senaretypen av plagioklas.ra1i2å1tspatande1en kan sålundaej bli natriunfri.detår svårt att beråknadess natriurhalt vid fullståndig.separation.den kan emellert.idantas 1iggarellan 1,7 och 2% Ha20. De ovan redovisadelaboratorieseparationerna och nartike1rdkningarmahar utförts för att ge en bild av avfalletsminersiogiskasarmansåttning. Separationernakan zjålvfalletej utan vidare jämförasmed tekniskasådana. Den viktigafragan-svadmån och vid.vilkenmångd pertitinnehållet i kalifåltspatenstör en flotationkan ej besvarasannat än genon prakf-17.-fnrsok. Ais dfn fortsattautredmingenföreslårjag följande: Nk.21ttationsförs8k Sk analys av de durviderhållnafraktionerna..

5 inegverk,,,, 07-)T1 37,5_

6 fiv,s,to»u-je: cut,:lerrilsse' 't< tukkrcilit- fræ. ite dc)cicitfc 77- VIOC ilettgk Eiryt.M. I ngca. cd 37Q, Yid 2rdc,'S Icat 11 2 : 5-FQ 31 CcL.30 m t3114.qcst5e 1:33 1:ei",50_7k ti,d) 57Q 39 Trioe : Qv59. Ilexcid Labcrdon'd oc.) Tred.1451c 4-G dgerektasste.lkfr ifitc(ilttr 1/2- To - 1ric;t4e. - -

7 Pl+ Kv Tung Bi tivr T'uv!, I I 214- IKv I Witt ni P1.+Kv Mi 1 1 i Tung Bi Pl+ Kv Övr L 1 0,25 0,12 5 0,065 mm Mi mikroklin Pl plagioklaz Kv kvarts Bi biotit dvr övriga mineral KI 1 1 1:ttnj971 A/S K, M

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB

Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB Välkommen till vår förskola! Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB För att Du ska veta hur vi arbetar och för att vi vill att Du ska ha möjlighet att känna Dig säker på hur

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Hösten 2014 1 (5) Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen För andra året i rad har konsultbyrån 2050 Consulting gjort en

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Försök komma hem till boet utan att bli fasttagen.

Försök komma hem till boet utan att bli fasttagen. Kom hem Försök komma hem till boet utan att bli fasttagen. Dra upp ett lekområde och rita ett runt bo i mitten av det. Utse några fasttagare som vaktar boet. De andra väntar utanför lekområdet. När en

Läs mer

Tentamen för Tidigarelärarinriktning astronomi 13 feb 2002 Examinator: Sverker Johansson (036-157755, 69706) Hjälpmedel: varandra i gruppen

Tentamen för Tidigarelärarinriktning astronomi 13 feb 2002 Examinator: Sverker Johansson (036-157755, 69706) Hjälpmedel: varandra i gruppen Tentamen för Tidigarelärarinriktning astronomi 13 feb 2002 Examinator: Sverker Johansson (036-157755, 69706) Hjälpmedel: varandra i gruppen Varje uppgift kan ge maximalt 10 poäng. Varje grupp lämnar ett

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Information till dig som vill bli familjehem

Information till dig som vill bli familjehem 1 (3) Information till dig som vill bli familjehem Vad innebär det att vara familjehem? Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö och en

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2013

KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2013 KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2013 Nytorv 25 Vester kvarter, Helligånds sogn Sokkelund Herred, Københavns amt KBM 3992, KUAS journal nr 2013-7.24.02/KBM-0003 CLAES HADEVIK Københavns Museum Vesterbrogade

Läs mer

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2 Maria Österlund Ut i rymden Mattecirkeln Tid 2 NAMN: Hur mycket är klockan? fem i åtta 10 över 11 5 över halv 7 20 över 5 10 över 12 kvart i 2 5 över 3 20 i 5 5 i 11 kvart i 6 5 i halv 8 5 över halv 9

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET!

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET! SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA En rapport FRÅN IOGT-NTO MINSKA ALKO- VÅLDET! Det ska vara kul att gå ut. Man ska inte behöva känna obehag ute på krogen eller på stan. Överservering, slapp

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring I Riskanalys och händelseanalys, handbok för patientsäkerhetsarbete redovisas ett exempel på en riskanalys på lokal verksamhetsnära

Läs mer