Aktuellt På plats Kungsbacka direkt Panelen Fem frågor till... 8 sidor. Därför hålls lönerna nere

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt På plats Kungsbacka direkt Panelen Fem frågor till... 8 sidor. Därför hålls lönerna nere"

Transkript

1 FOTO: RICKARD KILSTRÖM Fokus ADMINISTRATION Aktuellt På plats Kungsbacka direkt Panelen Fem frågor till... 8 sidor för dig som är admini- stratör Vi har lämnat förslag på nya lönekriterier. Med dem ska det bli tydligare för cheferna vad var och en av oss verkligen gör, säger skoladministratören Maria Ros. Därför hålls lönerna nere Lönespridningen lägre för administratörer än andra yrkesgrupper LÖN DET ÄR FÖR små löneskillnader mellan de administratörer som tjänar mest och de som tjänar minst i kommuner och landsting. Enligt Vision är lönespridningen alldeles för liten för att man ska kunna få en bra löneutveckling när man blir skickligare och får mer avancerade arbetsuppgifter. Målet är en lönespridning på procent. Bland ekonomiadministratörerna är den bara 23 procent. Det visar att lönesättningen inte fungerar för assistentgrupperna. Det beror delvis på bristande förutsättningar och mandat till cheferna från arbetsgivaren och ibland mod hos de lönesättande cheferna, säger Karl Lundberg, ombudsman på Vision. Karl Lundberg säger att många arbetsgivare smetar ut genomsnittliga löneökningar till alla i stället för att se vad var och en gör. Han tycker det är märkligt att de inte är bättre på Karl Lundberg att använda lönen som ett instrument att styra verksamheten när över 60 procent av kostnaderna är löner. Maria Ros är administratör på Nannaskolan i Uppsala. Efter sju år tjänar hon kronor. Hon tycker det är svårt att få upp lönen även om hon utför fler och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Lönen går sakta uppåt men ska man få ett rejält lyft krävs det nog att man byter tjänst, säger hon. Lasse Nilsson Så ser lönespridningen för flera administratörer ut. Se nästa sida. Fokus Administration I

2 Aktuellt Facket vill ha ökade löneskillnader Nästan alla administratörsgrupper har betydligt mindre löne spridning än de mål som Vision har satt upp på mellan 30 och 40 procent. Som jämförelse har vissa handläggargrupper i kommuner och landsting en lönespridning på procent. ADMINISTRATÖR KOMMUN Ekonomi % Personal/löner % Socialtjänst % Skola/fritid % Receptionist/telefonist % ADMINISTRATÖR LANDSTING Ekonomi % Personal/löner % Receptionist/telefonist % ADMINISTRATÖR SVENSKA KYRKAN Församlingsassistent % Assistent % Löneassistent Minst gap 20% Ekonomiassistent % Förvaltningsassistent % Informationsassistent % Kyrkobokföringsassistent Minst gap 20% Medianlön = 50 procent tjänar mer, 50 procent mindre. Lönespridningen är kvoten av 90:e percentilen och 10:e percentilen. 10:e percentilen är den lön som 10 procent av löntagarna i yrket tjänar mindre än och 90 procent tjänar mer än. Den 90:e percentilen är den lön där 90 procent tjänar mindre och tio procent tjänar mer inom yrket. Källa Partsgemensam statistik 2013 De går samman om lönerna Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå utreder nu om man ska ha en gemensam lönehantering i framtiden. Kommunerna räknar med att kunna spara pengar och förbättra kvaliteten. Rolf Kummu, kommun - chef i Övertorneå, säger att inga anställda kommer att sägas upp eller tvingas byta arbetsplats som planerna ser ut i dag. 9% Så mycket har antalet assistenter som jobbar i Svenska kyrkan minskat med de senaste fyra året. Räknar i tjänster är det 341 stycken. Totalt har personalstyrkan minskat med 4 procent, knappt tjänster. Ingen får gå efter sammanslagning I våras slog Region Halland ihop administrationen och koncentrerade all personaloch lönehantering till Halmstad. 70 anställda berördes och totalt skulle pengar motsvarande 28 tjänster sparas in. Nu visar det sig att ingen av Visions medlemmar behövde sägas upp. Däremot har flera löneadministratörer valt att sluta när deras arbetsplats flyttades från Varberg. Usel arbetsmiljö anmäls i Mora Under flera år har anställda på Mora lasaretts personalavdelning blivit sjuka av inomhusluften i kontorslokalerna. Det handlar om upprepade sjukskrivningar på grund av astmatiska problem, trötthet och huvudvärk. Nu har Visions huvudskyddsombud Annika Westerholm gjort en 6 6aanmälan till Arbetsmiljöverket. Det här har pågått hela 2000-talet. Personalen har blivit lovade åtgärder men inget har hänt, säger hon. Hyfsat betyg för arbetsmiljön 4 5 Skoladministratörers upplevelse av arbetsmiljön på en skala från 1 till 5, där 1 är sämst betyg och 5 är bästa betyg. 766 skoladministratörer svarade på Tidningen Visions fråga Spar pengar med nytt stöd 15 församlingar och pastorat ansluter sig från årsskiftet till Svenska kyrkans GAS, gemensamt administrativt stöd, som sjösätts i samma veva. Tanken är att GAS ska minska kostnaderna för kyrkans enheter, vars intäkter blivit allt mindre i takt med att allt fler gått ur organisationen. Dessutom går 1000-tals administratörer i pension inom några år. FOTO: COLOURBOX FOTO: MOA KARLBERG "Jag brukar stå och jobba ganska ofta för att variera arbetsställningen", säger Marianne Öhrner, administratör på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Stå stadigt på jobbet Ont i nacke och axlar vanligt problem VÄRK I ÖVRE delen av ryggen och nacken är vanligare bland administratörer inom offentlig sektor än bland övriga befolkningen. 43 procent av administratörerna uppger i Arbetsmiljöverkets stora arbetsmiljöundersökning 2013 att de varje vecka har ont i ryggen och nacken, jämfört med övriga befolkningen, där motsvarande siffra är 35 procent. 66 procent av kontorsarbetare har upprepade arbetsmoment, jämfört med övriga befolkningen där 44 procent uppger att de upprepar samma moment ofta. Det här är yrkesgrupper som sitter vid datorn i princip hela arbetstiden och det blir en statiskt belastning som sätter sig i nacke och axlar. Stillasittandet i sig är också en stor hälsobov i dag som Carola Löfstrand även påverkar hjärt- och kärlproblem, säger Carola Löfstrand, Visions arbets miljöexpert. ETT ANNAT ARBETSMILJÖPROBLEM som är vanligare bland kontorspersonal och bokförings- och redovisningsassistenter är att inte få stöd och uppmuntran från arbetskamrater. Ungefär var femte kvinna i dessa yrkesgrupper upplever att de för det mesta inte, eller aldrig, får stöd och uppmuntran från kolleger när arbetet känns besvärligt, jämfört med 13 procent bland övriga som svarat på undersökningen. I de här grupperna kan man vara ensam i sin yrkesroll. Det kan vara den enda administratören på en arbetsplats som domineras av en annan yrkesgrupp. De kan hålla på med rätt så avancerade uppgifter och andra kanske inte alltid förstår deras jobb, säger Carola Löfstrand. Anni Alm SITT SÄKERT HÄR ÄR BÄSTA TIPSEN Datorn: Skärmen ska vara i rätt nivå. Tangentbordet ska ligga så att du inte drar ihop armarna mot kroppen när du skriver. Då drar du automatiskt upp axlarna och spänner dig i onödan. Rörelse: Försök att lägga in naturlig rörelse, till exempel att flytta skrivaren en bit bort från skrivbordet, gå till kolleger och prata i stället för att mejla och så vidare. Stretcha och sträck på dig emellanåt för att få i gång syresättningen i musklerna. Det finns olika program du kan ha på datorn som påminner dig ett par gånger om dagen att det är dags att röra på sig. Stå upp: Har du ett höj- och sänkbart skrivbord använd det. Be att få träffa en ergonom via företagshälsovården som kan hjälpa dig att hitta bästa ställningen i båda lägena. Sätt en tejpbit på väggen så du vet vilken nivå som gäller när du byter, ett felaktigt inställt skrivbord kan annars göra belastningen värre. Stress påverkar kroppen: Krånglande IT-system och hög arbetsbelastning kan göra att du spänner dig och får mer ont. Stillasittandet i sig är också en stor hälsobov i dag som även påverkar hjärt- och kärlproblem. Carola Löfstrand, Visions arbetsmiljöexpert II Fokus Administration Fokus Administration III

3 På plats Då och då kommer frågor som inte alls har med kommunens verksamheter att göra. "Men ibland går det så fort att ta reda på saken så jag gör det ändå", säger Carina Pedersen. Konsten att ge svar på allt Kungsbacka direkt ska kunna svara på 80 procent av alla frågor som kommer in till kommunen. Det är målet för det nya kundcentret. Det betyder mycket att lära för samhällsvägledarna. text Lotta Ekstedt foto Anna-Lena Lundqvist Mia Vollmar är en av specialisterna på Kungsbacka direkt. Hon har särskild koll på frågor inom plan- och byggområdet. MITTEMOT TÅGSTATIONEN I Kungsbacka, tvärs över Storgatan, ligger stadshuset i funkisstil. Huset är från 1930-talet, men strax innanför den lite anonyma entrén finns sedan i somras en helt ny verksamhet: Kungsbacka direkt, västkustkommunens centraliserade kundcenter. Delar av lokalen bakom receptionen användes tidigare som sammanträdesrum. Nu är det ett kontorslandskap, modell mindre, som doftar av nya möbler, med tio arbetsplatser och inte mindre än tre datorskärmar på varje skrivbord. Ja, medarbetarna arbetar med sju, åtta olika program beroende på vilka frågor som kommer in, och då är det skönt att slippa trixa mellan olika sidor på en skärm. Men visst, det ser ju ut lite som ett flygledartorn, säger enhetschefen Lizette Andersson och skrattar. TIDIGARE VAR KUNDTJÄNST- och administrationsverksamheten utspridd på förvaltningarna, och invånarna i kommunen var tvungna att vända sig till varje förvaltning för att få information och svar på frågor. Men undersökningar visade att tillgängligheten inte upplevdes som god. Det ville kommunen ändra på. Ett centraliserat kundcenter skulle förenkla för Kungsbackaborna som nu skulle få en enkel väg in till kommunen, oavsett ärende, och förvaltningarna skulle avlastas från administrativt arbete. Inför förändringen fanns en oro om att jobb skulle försvinna. Ungefär 80 personer arbetade mer eller mindre Ingen som kontaktar oss ska behöva lämna oss utan att veta vart de ska vända sig Lizette Andersson, enhetschef med kundtjänstfrågor ute i förvaltningarna. Kungsbacka direkt hade bara cirka tio tjänster att erbjuda. Men ingen har blivit övertalig. Förvaltningarna har fortfarande administrativa behov, men de som arbetar kvar där har helt enkelt avlastats, säger Visions avdelningsordförande i Kungsbacka, Leif Söderhagen. Den 2 juni gick startskottet för Kungsbacka direkt. Tre av tolv förvaltningars respektive kundtjänstverksamhet har än så länge anslutits till kundcentret: Teknikförvaltningen, plan- och byggförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Meningen är att alla samhällsvägledare så småningom ska kunna svara på de flesta frågor som rör för valtningarna. Där är man inte än. Det här är en helt ny bransch i kommunen, så ingen har gjort exakt detta tidigare, men alla har olika erfarenheter och har jobbat med någon form av kundservice. Och man hjälper varandra. Ingen som kontaktar oss ska behöva lämna oss utan att veta vart de ska vända sig, säger Lizette Andersson. Personalen har gruppvis utbildats av förvaltningarna. Och tre av de just nu 13 i personalen har specialistkunskaper inom varsitt förvaltningsområde. För omväxlings skull och för att alla ska kunna så mycket som möjligt har personalen inga fasta platser, utan de roterar på rullande schema. I receptionen jobbar en person med back-up från två personer i utrymmet bakom. Längst bort i kontorslandskapet sitter de sex som för dagen i första hand ska svara i telefon, medan de fyra som sitter närmast ingången har störst ansvar för mejlkontakterna. I dag sitter Anneli Björklund här. Hon jobbade tidigare som administratör på teknikförvaltningen. När det gäller de frågorna är det KUNGSBACKA DIREKT INGÅR I SERVICEFÖRVALTNINGEN Kungsbacka direkt tillhör enheten kundcenter och rådgivning. Enheten ingår i verksamhetsområdet medborgarservice, som i sin tur ligger under serviceförvaltningen. På kundcentret jobbar 13 samhällsvägledare och en enhetschef. I sommar har ytterligare fem personer rekryterats, som börjar sina nya jobb i höst. Under hösten ska dessutom ett antal socionomer rekryteras, för specialistkunskap inför omsorgsförvaltningarnas anslutning. IV Fokus Administration Fokus Administration V

4 På plats Panelen När skillnaden mellan den lägsta och högsta lönen i ett yrke är liten blir det svårt att få en bra löneutveckling under ett arbetsliv när man blir skickligare och mer rutinerad. Så är det för många administratörer i kommuner, landsting, Svenska kyrkan och inom andra sektorer. text Lasse Nilsson Hur ska lönespridningen öka för administratörer? En person bemannar receptionen. I dag är det Eva Böhnkes tur. Om trycket ökar rycker kollegorna i rummet bakom in. Vi lär av varandra och jag märker att jag för varje dag lär mig något nytt. Carina Pedersen, samhällsvägledare inte så stor skillnad från mina tidigare arbetsuppgifter. De kunskaperna kan jag också förmedla till kollegorna. Anneli, är Varberg med på renhållningsgrejen? avbryter plötsligt en kollega. Nej, men Partille och Lerum är. MÅNGA AV FRÅGORNA som kommer in från invånarna handlar just om renhållning, vatten och avlopp. Anneli Björklund och hennes kollegor svarar också på frågor om bland annat bygglov och fakturor. De administrerar adressändringar, ägarbyten och passerkort till återvinningscentralen. De tar hand om vattenprover från enskilda brunnar, skickar i väg till ett analysföretag och registrerar dem när de kommer tillbaka. De gör utskrifter av kartor till folk som ska anlägga bergvärme. Och i somras, när det kom in rapporter om döda sälar, registrerades det av kundcentret, som också såg till att personal från kommunen åkte ut och tog hand om kadavren. Inför omorganisationen hade samtliga kommunens anställda möjlighet att söka tjänsterna på Kungsbacka direkt. Nu jobbar bland andra en före detta undersköterska och en kökschef här. Jag hade jobbat som kökschef på ett gymnasium i många år, och det var av ren nyfikenhet jag sökte tjänsten, säger Carina Pedersen. Hon gjorde mycket administrativt arbete även som kökschef. Men inte i den här typen av frågor, så det är en jätteutmaning. Men vi lär av varandra och jag märker att jag för varje dag lär mig något nytt. Och vi kan alltid ringa förvaltningarna, för vi vill inte säga något till en kund som inte stämmer till hundra procent. Dessutom har de sin egen kunskapsbank, där de samlar information som de fått från förvaltningarna allt eftersom nya frågor har dykt upp. FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT kommunens samtliga tolv förvaltningar ska anslutas senast någon gång under nästa år. Det betyder fler medarbetare och fler arbetsuppgifter Det är viktigt att få ut rätt information, så vi för in de andra förvaltningarna i lugn och ro. Men Lizette Andersson tror på sitt gäng. Det här en kreativ grupp med många idéer. Vi är på banan. HÄR FINNS OCKSÅ CENTRAL KUNDTJÄNST Allt fler kommuner slår samman flera förvaltningars kundtjänstverksamheter till en. Skellefteå, Järfälla, Klippan är några som gjort det. Det är på gång även i exempelvis Trelleborg och Solna. BO RÄFTEGÅRD Personalchef, Skövde kommun Vi måste fortsätta att stärka cheferna att våga sätta lön och följa intentionerna i löneavtalet. Det har blivit bättre med de utbildningsinsatser vi gör. Det vore bra om facket tydligt ställde sig bakom cheferna när vissa medlemmar får stå tillbaka lönemässigt om man satsar på dem som uppfyller kriterierna och levererar bättre. Det ger cheferna råg i ryggen att våga öka lönespridningen. Kan cheferna bli bättre på att se vad medarbetarna gör? Jag tycker att det har blivit betydligt bättre men det är mycket kvar att göra. Efter ett bra lönesamtal kan man vara arg och besviken men man ska aldrig vara förvånad. Man ska förstå varför man har den lön man har. EVA R ANDERSSON Arbetslivskonsult på Lönelotsarna Arbetsgivarna måste tillåta att en erfaren och effektiv administratör ska kunna tjäna mer än en ung, grön, orutinerad högskoleutbildad handläggare. De måste våga bryta det taket. Inom kvinnodominerade yrken är man så rädd för nivåer och hierarkier och det slår tillbaka mot kvinnorna. I mansdominerade yrken finns det alltid klätterställningar för att göra karriär. Man kan införa befattningar på flera nivåer. Då blir det lättare att se vad var och en gör. Inom kvinnodominerade yrken är man så rädd för nivåer och hierarkier. KARL LUNDBERG Ombudsman på Visions funktion för löner och yrkesvillkor Vi är överens med arbetsgivarna om att lönespridningen måste öka men det fungerar inte tillräckligt bra. Våra lokalt förtroendevalda måste ha diskussioner med arbetsgivarna om just de här yrkesgrupperna och diskutera vilka arbetsuppgifter som ska belönas extra. Det är framför allt ett lokalt arbete som krävs på avdelnings- och klubbnivå. Det pratar vi ofta med våra förtroendevalda om. Vad kan man göra själv som assistent? Lönespridningen kan egentligen inte påverkas direkt av enskilde individen. Man kan göra ett bra jobb som ligger i linje med verksamhetens mål och sedan ha en rejäl diskussion med sin chef om varför det belönas eller inte. MADELEINE MICHEL Fackligt ombud för Vision och administratör på språkcentrum, utbildningsförvaltningen i Stockholm Det handlar mycket om kompetensutveckling så att de som kan och vill växer i sina yrken, får mer avancerade arbetsuppgifter och blir mer värdefulla för sina arbetsgivare. Det är ett sätt att få upp de högsta lönerna som sedan kan dra med sig dem som tjänar mindre. Men det finns ju många som ändå inte får högre löner? Om man ändå inte får utdelning i lönekuvertet tycker jag man ska be sin fackliga företrädare om hjälp. Vi måste också visa för arbetsgivarna vad vi egentligen gör och kan och jämföra det med andra arbetsgrupper. I vissa fall kanske administratörerna till och med har fel titel och gör vissa arbetsuppgifter som handläggare brukar göra. VI Fokus Administration Fokus Administration VII

5 Fem frågor till Zussi Hamrin Hur går det med löneutbetalningarna efter brandkaoset? Det har varit många frågor om hur brandmännen ska redovisa tiden och hur mycket pengar de ska få. När är det övertid och när är det ordinarie arbetstid? Vi har ju både heltidsanställda och deltidsbrandmän som går på olika avtal. Totalt blir det mycket mer än 200 lönehändelser för de två veckor när vi hade personal delaktiga i branden. Det låter väldigt krångligt. Har det blivit några konflikter? Lite grann. Det var ju folk som bröt sin semester eller föräldraledighet som gick in och jobbade och trodde att de skulle få jättemycket betalt och som kanske inte fick så mycket som de trodde. Det har också varit mycket diskussioner som varför får han och inte jag. Eftersom flera räddningstjänster var inblandade så gäller det också att hålla samma linje sinsemellan så att vi inte är för snåla eller givmilda jämfört med de andra. Är det stressigt? Nej då, det blir nog bra till slut. Jag får prioritera de viktiga arbetsuppgifterna, annat får vänta. Blev du påverkad av branden själv? Jag bor en bra bit från branden, men det var som värsta domedagen. Det var riktigt ruggigt när röken kom och askmolnet som täckte solen. Bilarna var ju alldeles täckta av en askhinna. Det var ju varmt men man kunde inte vädra för då blev man alldeles hostig av röken. Vad är det roligaste med att vara löneadministratör? Det är faktiskt rätt omväxlande. Och man slutar aldrig förvånas över hur fiffiga vissa är att hitta på lösningar på hur de ska få ut så mycket pengar som möjligt. Å andra sidan är det också många som inte begär den ersättning som de har rätt till och då rättar jag upp det också. Jag är hård men rättvis och jag tror det håller i längden. Lasse Nilsson ZUSSI HAMRIN Ålder: 51 år. Yrke: Löneadministratör. Arbetsplats: Räddningstjänsten Dala Mitt i Falun. Lön: kr/mån. Familj: Sambo, tre barn, två barnbarn. Bor: Grycksbo, en mil norr om Falun. Fritidsintressen: Tre små hundar, fina bilar och motorcyklar. Egen bil och motorcykel: En Chevrolet Corvette och två Yamaha motorcyklar. Bästa arbetsredskap: Excel och HogiaLön +. Konstigaste löneutbetalningen: Förlorad arbetsinkomst till en politiker som inte hade någon anställning. Gjordes upp i rätten senare. I början av augusti rasade den största skogsbranden någonsin i Sverige. Många brandmän från Räddningstjänsten Dala-Mitt deltog. Att betala ut rätt löner och övertidsersättningar till alla blev ett tufft jobb. FOTO: JONAS LEMBERG/TT Det blir nog bra till slut. Jag får prioritera de viktiga arbetsuppgifterna, annat får vänta. FOTO: SHUTTERSTOCK VIII Fokus Administration

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Jobbigt för hjärnan och ögat med dåligt utformat IT-stöd

Jobbigt för hjärnan och ögat med dåligt utformat IT-stöd Sida 1 av 5 Det är självklart att man utformar bord och stolar egonomisk rätt, utifrån hur kroppen fungerar. Men det finns stora brister i hur IT fungerar ihop med hjärnans förmåga att minnas, orientera

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 168 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare LÖNEAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Kollektivavtal om lönebildning i fristående

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Oersättlig, men vad får jag för det!?

Oersättlig, men vad får jag för det!? Oersättlig, men vad får jag för det!? Rapport om skoladministrativ personals arbetssituation Niklas Pålsson 2012-02-03 1. Inledning sidan 2 2. Bakgrund sidan 3 3. Administratör i skolan, hur är det? sidan

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer