"Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler."

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler.""

Transkript

1 VAD ÄR TAKTIK? "Läran om att leda en kamp." "Ett planlagt, målmedvetet val av lösningar i en tävlingssituation." "Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler." Att spela så att motståndaren hela tiden ställs inför problem, och jag själv har det så lätt som möjligt." Det finns många olika definitioner av begreppet taktik, men de flesta säger i princip det samma. Det handlar om att taktiken ska hjälpa spelaren att göra det bästa möjliga i kampsituationen genom att uppträda säkert och målmedvetet. En spelare fattar tusentals beslut under en match, och det gäller att så många som möjligt ska vara riktiga. Förmågan att göra rätt är i viss mån medfödd - men utan tvivel också träningsbar. Taktik har naturligtvis olika betydelse och användning inom olika idrottsgrenar. I så kallade bedömningssporter som gymnastik och konståkning utför utövaren sin prestation ensam och bedöms subjektivt av domarna. Det finns idrotter som t ex simning och friidrott, där de tävlande ställs direkt mot varandra och jämförs objektivt i sekunder och centimetrar. Det finns också idrotter där de aktiva kämpar mot varandra ensamma eller som lag och till den gruppen hör badminton tillsammans med många andra grenar som bordtennis, tennis, boxning, fotboll, handboll och basketboll. Taktik har säkert större betydelse i den sista gruppen än i de två första, och badminton har på det sättet mycket gemensamt med andra tvekampssporter, som t ex boxning. I bägge dessa sporter är utövaren direkt beroende av vad motståndaren gör. De lösningar man kan välja mellan är ofta begränsade, eftersom man vanligtvis är i pressade situationer. Samtidigt finns det möjligheter att i viss mån styra vad som ska ske genom ett förutbestämt handlande. Om jag slår t ex en clear, så vet jag att motståndaren kan angripa med en smash eller en snabb drop eller fortsätta ett avvaktande spel genom en clear. Om jag istället slår en drop, vet jag att han inte kan angripa utan måste slå bollen underifrån. Jag har därigenom begränsat hans valmöjligheter. Detta visar att man med enkla medel till en viss del kan förutbestämma motståndarens nästa drag. Förutsättningen för god taktik En förutsättning för att kunna spela taktiskt är att man har en tillfredsställande teknik. Slagtekniken och fotarbetet måste hela tiden vara på en så hög nivå, att spelaren klarar de taktiska moment som ska läras in och tränas. Teknik och taktik hänger ihop. Taktiken avgör vilket slag som ska slås, och varför; medan tekniken bestämmer hur slaget utförs och varför det utförs så. Taktikträning måste bedrivas både teoretiskt och praktiskt. Först går man igenom taktiken teoretiskt och därefter ska den omsättas i praktisk träning. Man måste alltid förstå varför man ska spela på ett visst sätt i en bestämd situation, annars lär man sig aldrig att omsätta detta i en tävlingssituation. För att kunna lägga upp en taktik, måste man ta hänsyn till följande faktorer: de yttre omständigheterna, såsom bollar, åskådare, domare och hallens utseende (takhöjd, golv, ljus etc.) egna starka och svaga sidor motståndarens starka och svaga sidor Det bör alltid vara ett mål att göra poäng med hjälp av egen styrka och utnyttja motståndarens svagheter så att han eller hon blir tvingad till misstag.

2 De tio taktiska budorden Det finns några viktiga taktiska grundregler som man som tränare och spelare alltid bör ta hänsyn till. Grundreglerna är giltiga oberoende av spelstyrka eller om det gäller singel- eller dubbelspel. 1. Utnyttja egen styrka och motståndarens svagheter. Man bör analysera sig själv och motståndaren. Genom att förbereda sig väl kan man vinna många fördelar. 2. Låt inte motståndaren utnyttja sina starka sidor. Spela på ett sätt som gör att motståndaren så sällan som möjligt får chansen att använda sina starkaste vapen. 3. Skapa problem för motståndaren. Det bör alltid vara ett mål att man inte bara slår tillbaka bollen till motståndaren, utan att denne hela tiden utsätts för svårigheter och sätts under press. 4. Spela säkert Detta betyder inte att man ska spela defensivt, utan hela tiden på en nivå och med en svårighetsgrad som man behärskar. 5. Man ska inte förändra en framgångsrik taktik Om man lyckas med en taktik mot en motståndare, ska man inte ändra den förrän motståndaren eventuellt finner ett motdrag. 6. Man ska förändra en icke framgångsrik taktik Man bör vara så flexibel i sitt spel att man, om man märker att den första taktiken inte är effektiv, snabbt kan förändra och variera sitt spel tills man finner en bättre plan. 7. Rör dig alltid snabbt till bollen Det betyder inte att man måste angripa hela tiden. Om man själv rör sig så snabbt som möjligt till bollen, får man många valmöjligheter både när det gäller placering och tempo i slaget. 8. Forehand hellre än backhand Man ska helst försöka slå forehandslag (round-the-head) även på backhandsidan. Detta gör man eftersom man har större variationsmöjligheter med ett forehandslag och dessutom kan iaktta motståndaren hela tiden. Man måste dock värdera läget hela tiden så att man inte slår forehandslag varje gång. Det kan i längden bli för jobbigt eftersom man måste röra sig mera än när man slår backhand. Man måste självfallet behärska backhandslagen och framför allt använda dem när man inte själv kan angripa. 9. Koncentration på spelet Under hela matchen ska koncentrationen vara riktad mot spelet. Man ska inte låta sig störas av något, vare sig det sker på eller utanför banan. Koncentrationsförmågan är ofta det som skiljer en bra spelare från en mycket bra. Genom träning kan man här nå stora resultat. Som spelare är det viktigt att man lär sig detta i unga år; och som tränare måste man hela tiden poängtera betydelsen av koncentration för sina spelare. 10. Kämpa Detta är kanske den viktigaste regeln. Man får aldrig ge upp en bollduell eller en match. Det är till och med ofta möjligt att nå "omöjliga" bollar med hjälp av lite vilja. Även om motståndaren leder stort, är matchen inte slut förrän sista bollen spelats. Det finns mängder av exempel på matcher där stor ledning vänts till nederlag. Det är dessutom alltid obehagligt för motståndaren att känna att "allt kommer tillbaka", eftersom du kämpar stenhårt om varje boll.

3 Övningar som ger taktisk träning Vi ger här några exempel på övningar som tränar förmågan att tänka taktiskt. Övningar för att lägga upp en taktik Spelare A analyserar sina egna starka och svaga sidor och diskuterar detta med sin tränare. Därefter gör spelaren med hjälp av ett analysschema en undersökning av en annan spelare, här kallad B, under träning. Så försöker A att med hjälp av dessa två analyser lägga upp en taktik mot B. Naturligtvis bör tränaren och spelaren tillsammans diskutera analyserna och spelet men det är viktigt att spelaren är den aktive. Träningsmatcher med särskilda förutsättningar. Här finns det många möjligheter att träna speciella typer av spel och lära sig att behärska olika typer av motståndare: Spel utan smash Spelaren måste hela tiden försöka spela ut motståndaren med hjälp av välplacerade clear eller dropslag. Spel utan clear Här tränar spelaren på ett offensivt spel där han hela tiden försöker få motståndaren på defensiven. Spel utan lyft Denna övning kan användas både i singel- och dubbelträning. Spelarna tränar här in en spelstil som tvingar motståndaren att slå bollen underifrån, något som minskar hans valmöjligheter. Spel med bollar med olika hastighet För snabb boll: Spela neråtgående slag och tvinga motståndaren att lyfta så att du själv kan angripa. För långsam boll: Spela långa clear och lyft för att tvinga motståndaren till dåliga returer som ger dig möjlighet att angripa. Spel mot spelare med olika spelstyrka. Oavsett motståndarens styrka ska spelaren försöka genomföra sitt eget spel och ska i varje träningsmatch försöka göra så bra resultat som möjligt med hjälp av egen styrka. Spel med extra belastning Här tränar spelaren förmågan att hålla sig till en av tränaren bestämd matchtaktik sedan han först gått igenom ett hårt fysiskt träningspass. Koncentrationen måste vara hög för att han ska kunna klara detta. Många matcher i rad Man spelar ganska korta matcher och spelaren får hela tiden nya motståndare. Han måste därför ta hänsyn till olika spelstilar och om möjligt själv anpassa sin taktik. Spel med störande element Koncentrationsförmågan måste också tränas. Som tidigare nämnts är det av största betydelse att koncentrationen riktas mot spelet. Detta kan man träna genom att man t ex spelar musik under träningen eller på andra sätt försöker föra in orosmoment som stör spelet. Till sist vill vi betona hur viktigt det är att man alltid avslutar taktikträning med en diskussion om hur momentet gick. Först då kan man eventuellt gå vidare med den taktiska skolningen. Spelaren måste ha förstått tränarens "budskap", innan man kan gå vidare.

4 SINGELTAKTIK Spelcentrum En spelare ska vid varje slag från motståndaren ha så kort och snabb väg som möjligt till bollen. Den mest fördelaktiga "startpositionen" ligger därför nära mitten av den egna planhalvan. Härifrån har man lika lång väg till alla hörnen. Detta område kallas spelcentrum (jämför position 0 i teknik-kapitlet). Exakt var spelcentrum ligger är omöjligt att säga. Det varierar, bland annat beroende på: varifrån man själv senast slagit bollen till vilken punkt på motståndarens planhalva man slagit bollen var motståndaren befinner sig förhållanden i hallen Här är några exempel på hur spelcentrum kan förskjutas allt efter situationen: 1. I en låg hall kan man flytta spelcentrum lite längre bak än normalt. Anledningen till detta är att en sådan hall gör det nödvändigt att spela flacka anfallsclear. Om man blir överspelad kan det bli nödvändigt att slå bollen bakom kroppen, vilket i en sådan hall nästan alltid betyder förlorad boll. I en hall med stor takhöjd är förhållandet det motsatta. Där är det alltid möjligt att rädda sig med en hög clear. 2. Om man t ex slår en lång serve till ett av motståndarens baslinjehörn, kan denne slå en rak eller diagonal serveretur. De bollar som kommer rakt, befinner sig kortare tid i luften än de diagonala, varför det kan vara bra att orientera sig en aning åt det håll till vilket man slagit serven. (Figuren 1.) Figur 1 3. När man själv slagit en kort drop som hamnat mycket nära nätet, och man känner på sig att motståndaren kommer att bli tvungen att ta bollen djupt nere, kan man flytta fram spelcentrum något Detta kan man göra eftersom risken att bli överspelad är mycket liten. Motståndaren måste lyfta mycket högt om han ska kunna nå baslinjen och det defensiva lyftet klarar man lätt även om vägen till bollen blir lite längre. Fördelen med att gå fram lite är självfallet att man har en god chans att avgöra bollen från nätet, där motståndarens retur oftast kommer. På en nätdrop kan man rusha eller spela en flack boll till något av baslinjehörnen. (Figur 2.) Figur 2

5 Spelcentrum är alltså inte någon bestämd punkt på banan, utan ett område i närheten av banans mittpunkt. Hit ska man försöka förflytta sig så snabbt som möjligt efter varje slag, om man inte tydligt kan se att motståndaren kommer att slå bollen till någon bestämd punkt på banan. Då bör man ta sig direkt dit utan att gå via spelcentrum, men man ska ändå vara försiktigt med detta. SERVE/SERVE-RETUR I singel ska man som regel använda den långa serven för att tvinga motståndaren långt bakåt i banan. Som variation, för att överraska motståndaren, använder vi oss ibland av en kort serve. Detta sker framför allt när motståndaren i servemottagningen placerar sig långt bak i banan för att han är säker på att det ska komma en lång serve. Faran med en kort serve är att man lätt kan bli överspelad med ett snabbt lyft. Servaren står cirka en racketlängd eller något got mera bakom främre servelinjen och bör så ofta som möjligt placera den långa serven i mitten. Då täcker han banan bra om motståndaren returnerar bollen till något av hörnen. Dessutom är servereturen då längre tid i luften än vid en serve ut till hörnen, varifrån motståndaren kan spela bollen en kortare väg till det närmaste hörnet. Men också här bör man variera för att överraska motståndaren. När det gäller serveretur, bör mottagaren placera sig så att han täcker och skyddar sin backhandsida och alltid returnerar en lång serve med ett forehandslag. Placeringen ska dessutom vara sådan, att mottagaren utan problem kan returnera såväl lång som kort serve och svipserve. Spelarnas placering vid singelserve från höger ruta. (högerhänt spelare) Spelarnas placering vid singelserve från vänster ruta.. (högerhänt spelare) Placera servereturen lång bort från servaren. Gärna i baslinjehörnen. Raka slag är kortare tid i luften än diagonala. Tänk dock på att variera.

6 SPELET EFTER SERVE/SERVERETUR Allmänna råd Utnyttja banans längd och bredd och hallens höjd. Man ska i alla matcher sträva efter att kunna styra kampen med sitt eget spel. För att klara detta måste man behärska det så kallade grundspelet. Med detta menar vi att man i alla lägen ska kunna slå en clear eller ett lyft till eller nära baslinjen. Här avgörs nämligen många matcher, även på hög nivå. Är en spelare t ex trött, blir gärna clearen lite för kort. Om den hela tiden blir en halv meter för kort, kommer det i nio fall av tio att leda till förlust. Har man däremot tillräcklig längd på clear och lyft, får motståndaren problem med att anfalla. I grundspelet ingår också drop och nätdrop, och det gäller att göra dessa så korta som möjligt. Detta tvingar motståndaren att röra sig över större ytor både till och från nätet. Det leder också till att han oftare måste ta bollen djupare än annars. Ofta ser man exempel på att spelaren lägger nätdroppen för oprecist, t ex en meter in på motståndarens planhalva. Resultatet blir ofta att han själv i nästa slag blir överspelad. Man ska också utnyttja banans bredd genom att företrädesvis placera clear och drop i de fyra hörnen. Detta gör man också för att tvinga motståndaren att röra sig så långt som möjligt från sitt spelcentrum. Det finns dock ett mycket viktigt undantag: clearens och lyftets placering i en defensiv position. Om man blir överspelad och hamnar i tidsnöd, ska man försöka slå en lång och hög clear eller ett lyft till mitten av motståndarens baslinje. Genom att placera bollen i mitten försäkrar man sig om att den inte går ut på sidan; och man täcker banan bättre. Det gäller alltså samma sak som vid lång serve i singel. Man blir inte så sårbar för vinklade slag om man slår det defensiva slaget i mitten. Vid sidan av ett säkert grundspel behöver man ett effektivt angreppsslag: smashen. Den bör placeras så nära sidlinjen som möjligt, vilket gör att spelaren på andra sidan nätet får mycket svårt att nå ut till bollen. Smashen ska inte bara slås hårt utan också varieras i höjdoch sidriktning. Den bör oftast vara brant, men kan ibland slås högre upp, omväxlande på motståndarens backhand- och forehandsida. Allt detta gör motståndaren osäker på vad som kommer att hända. Att verkligen utnyttja hallens takhöjd är viktigare vid clear och lyft. Är man pressad, ska det defensiva slaget flyga högt i luften, så att man får tid på sig att komma på plats inför det angrepp som väntar. Spela bollen utanför motståndarens räckvidd! Man bör bygga sitt grundspel på raka slag, eftersom dessa inte går genom motståndarens spelcentrum. Men man ska inte vara rädd för att då och då använda sig av diagonala slag. Avsikten är att dessa slag ska komma överraskande för motparten, som ofta rör sig mot den sida dit han har slagit bollen. Om en diagonal boll "biter", så är den mycket effektiv. Det gäller bara att den hamnar där den var tänkt, om den ska vara till någon nytta för den som slagit den. Den ska placeras så nära sidlinjen som möjligt, och om det är en clear eller ett lyft måste slaget passera motståndaren. Om detta inte lyckas, har man öppnat sin egen planhalva och kommer troligen att förlora bollen. Utnyttja varje möjlighet till att vinna poäng! Målet i spelet är att ta poäng. Därför ska varje chans utnyttjas. Om motståndaren är utspelad och slår en dålig retur, ska man utan tvekan avgöra bollen med en smash eller en rush. Man får i sådana lägen aldrig leka med motparten och ge honom en chans att ta nästa boll. Om han gör det stärks hans självförtroende, och man riskerar att förlora klara poäng. Motståndaren ska alltid ha känslan av att en dålig retur är detsamma som en förlorad boll.

7 Speciella råd Variera serven! Ett gott råd kan inte ges för ofta. Kom ihåg att serven är det enda slag där du i egenskap av servare bestämmer allt. Mottagaren måste helt rätta sig efter dig, medan du senare under duellerna alltid måste anpassa dig till vad han gör. Serven bör därför användas som ett styrmedel för att rikta in spelet i det spår man själv önskar. Om man som variation placerar serven ut mot sidlinjen, svarar motståndaren som regel med ett rakt slag. Därför bör man dra sig lite ut mot sidlinjen för att vara på plats när bollen kommer. Om man vill öka tempot i spelet, kan man göra det med en svipserve. Returen blir då ofta en dålig smash från motståndaren som kommit ur rytmen. Om motståndaren har ett bra angreppsspel, är den korta serven en bra medicin: motparten blir då tvungen att slå bollen underifrån och kan inte angripa. Serven bör alltså varieras i längd, bredd och höjd för att överraska motståndaren och i viss mån för att styra hans/hennes nästa slag. Variationerna bör inte komma för ofta, för då blir de inte till några överraskningar. Motståndaren väntar sig i så fall varianter hela tiden och kommer att vara ytterst koncentrerad. Variera tempo! Man ska hela tiden själv försöka styra tempot i spelet och variera det, om det visar sig nödvändigt, under spelets gång. Även om det är en regel att man ska hålla sitt eget tempo, kan det i jämna matcher vara effektivt att plötsligt öka eller sänka tempot. Detta kommer att få motståndaren ur rytmen. Vid tillfällen när han vill ha högt tempo, kan det vara mycket irriterande för honom, om du drar ned tempot med höga servar, clear och lyft, eller med långsamma droppar. Det kan också vara ett taktiskt bra drag att starta en match med hårt tempo under de första duellerna, om motståndaren inte är ordentligt uppvärmd. Får man då en klar ledning, blir motståndaren kanske frustrerad och man har genast skaffat sig en fördel. Det är av största betydelse att spelaren själv får bestämma när tempot kan höjas eller måste sänkas. Kommer man i god tid till bollen, kan tempot höjas. Men om man är på efterkälken, är det inte att tänka på att höja tempot. Då måste man i stället dra ned tempot med en lång, hög boll. Använd finter! I teknikträningen bör också finter läggas in. Dessa ska, i förberedelsefasen, inte skilja sig mycket från de vanliga grundslagen. Det betyder att motståndaren till att börja med ska tro att ett visst slag ska komma, och så sent som möjligt upptäcker att han/hon fått fel information. Finterna måste sättas in vid rätt tid om de ska vara effektiva. De ska inte tillämpas för ofta, utan komma plötsligt och överraskande. Om de används på det sättet får man både ett spelmässigt och psykologiskt övertag; det är ju inte så roligt för någon badmintonspelare att bli lurad. Man bör använda finter både i längd- och sidled. De vanligaste finterna och hur de utförs finner du på ovan nämnda sidor. Smasha (även) från baslinjen! Att slå en smash från baslinjen har sällan en dödande effekt men kan användas som ett led i en spelplan. En inte särskilt hård men välplacerad smash från bakplan kan ofta överraska motståndaren, vilket i sin tur medför en dålig retur. Därefter kan man själv angripa och avgöra bollen. Om man dessutom varierar denna smash med anfallsclear och snabba skurna droppar, får sådana oväntade angrepp ännu större effekt. Denna taktik bör självfallet inte överdrivas, och är nog mest lyckad på en högre spelnivå.

8 Ta dig fort ur defensiven! Den rena defensiven, d v s att ta bollen djupt under nätkanten eller att vara pressad långt ute i hörnen, bör man alltid se som en oönskad situation och snarast möjligt ta sig ur. Man bör försöka ta tillbaka initiativet redan i det första försvarsslaget. Detta kan göras på olika sätt, men det gäller alltid att slå bollen så att motståndaren måste förflytta sig. Som retur på en smash är en kort med precision slagen plock det bästa svaret, eftersom smasharen då inte kan fortsätta sitt angreppsspel nedåt. Precisionen är här ytterst viktig. Plocken måste vara tillräckligt kort och tvinga motståndaren till en lång förflyttning. Om man är pressad vid nätet är ett högt defensivt lyft till baslinjen ofta tillräckligt för att ta tillbaka något av initiativet. Kravet är att lyftet verkligen är högt och precist. Spela ibland på chans! När man möter en normalt sett bättre spelare, kan det ibland vara tillrådligt att spela lite mera chansbetonat än vanligt. Detta kan få den bättre motståndaren ur rytmen - och chansen finns till ett överraskande matchresultat. Om detta mera riskabla spel ska användas, bör det bara ske när man själv servar. Om chansningarna inte lyckas, förlorar man bara serven men inte några poäng. Denna taktik mot bättre spelare måste ställas mot möjligheten att vinna genom att göra få fel. Detta säkerhetsspel kan leda till att den bättre motståndaren ledsnar. OLIKA SPELTYPER MOT VARANDRA En del spelare är typiskt offensiva och försöker spela snabba och korta dueller. Smash, nätdrop och rush är viktiga slag, och mot sådana spelare gäller det att komma till bollen så fort som möjligt. Den motsatta typen är den defensive spelaren som spelar säkert och inte chansar med angreppsslag om det inte är möjligt att smashen ska gå in. Tempot hos sådana spelare är långsammare. De är alltid i balans och har ofta mycket bra kondition. De flesta spelare befinner sig på ett eller annat sätt mellan dessa ytterpunkter. Några ligger mitt emellan, medan andra är mera lagda åt det defensiva eller åt det offensiva hållet. Varje mera försigkommen spelare bör analysera sig själv och komma fram till var han/hon befinner sig. Då är det lättare att lägga upp taktiken när man möter en spelare som lutar åt det offensiva eller defensiva hållet. Hur bör den offensive/deffensive spelaren agera vid möte med ena eller andra typen? 1. Offensiv spelare motoffensiv motståndare Spelaren bör sträva efter att vinna nätet genom att ta nätbollarna så tidigt som möjligt och tvinga motståndaren att spela bollarna uppåt. Nyckeln ligger i ett bra nätspel, gärna inlett med en kort serve och snabb uppföljning. Har man chansen att angripa, bör man göra det, eftersom försvarsspelet ofta inte är så starkt och den offensive spelaren ofta blir otålig när denne inte får spela sitt eget spel. 2. Offensiv mot defensiv Man bör försöka hålla ett högt tempo, men angreppen bör varieras i form av större inslag av clear och drop. På det hela taget måste angreppsspelet varieras för att skapa ett "ryckigt" spel. 3. Defensiv mot defensiv I princip bör man spela som i fall 2, men man ska vara i god balans och ha en bra position innan man angriper. Konditionen blir ofta avgörande i sådana underhållande matcher. Den spelare som plötsligt kan komma med överraskande vinnarslag och hitta på något nytt när matchen pågått ett tag drar ofta det längsta strået.

9 4. Defensiv mot offensiv Målet bör här vara att hindra motståndaren från att angripa, i varje fall från bra lägen. Detta gör man genom att variera mellan korta och långa, mycket höga servar. Clearen och lyften ska också vara långa och höga för att dra ned tempot och hålla den offensiva spelaren långt tillbaka i banan. Plockarna ska vara exakta för att hindra smasharen från att få ett för kraftigt övertag vid nätet efter egen smash. TILLÄGG FÖR DAMSINGEL Fysiologiska fakta visar att kvinnor har cirka 50% av mannens armstyrka, 70 % av benstyrkan och dessutom lägre syreupptagningsförmåga vid samma träningsnivå. Dessa skillnader gör att singelbanan så att säga blir större i damsingel än i herrsingel. Dessa fakta måste man givetvis beakta vid taktisk planering. Därför följer här några extra tillägg om taktik i damsingel. Använd lång serve! Singelbanan upplevs alltså som större i damsingel (DS) och detta bör man utnyttja både i längd och sida. Den långa serven tvingar motståndaren till banans bakre del, och därifrån kan hon sällan starta några farliga attacker. En kort serve däremot kan ge motståndaren chansen att slå ett snabbt lyft till baslinjen och sätta servaren under press. Av den anledningen bör man i DS ofta starta spelet med en lång, hög serve - eventuellt en svipserve. Använd banans fyra hörn! Genom clear- och dropspel utnyttjas banans fyra hörn och damen på andra sidan nätet måste springa. Clearslaget är kanske det viktigaste i DS, och kan man slå det med stor säkerhet och precision från alla positioner är mycket vunnet. Damerna måste här ha tålamod och inte försöka slå bollen nedåt för tidigt. Omväxlande clearspel till bägge baslinjehörnen och väl avvägda och maskerade droppar nära nätet leder ofta till dåliga returer från motspelaren. Detta ger i sin tur möjlighet till angrepp med smash och eventuellt rush. Smashen bör alltså bara användas när clear eller lyft från motståndaren blir för korta.

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Alla kan spela BADMINTON. Information till dig som är idrottslärare

Alla kan spela BADMINTON. Information till dig som är idrottslärare Alla kan spela BADMINTON Information till dig som är idrottslärare Foldern du håller i handen är exklusivt framtagen för dig som är idrottslärare på någon av Sveriges alla grund- och gymnasieskolor. Den

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

Vi tar även upp vad som kännetecknar en bra teknik, att tänka på vid utlärning, olika metoder och korrektion av teknik.

Vi tar även upp vad som kännetecknar en bra teknik, att tänka på vid utlärning, olika metoder och korrektion av teknik. HT-2015 RW+AA Vad har vi för syfte? Denna teknik ska man som tränare i ÅBTK lära ut i alla våra olika träningsnivåer, generellt arbeta för vid korrektion och vid all teknikinlärning (grupp, individuellt

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 1 - Basketbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med denna drill är att lära ut grunderna i hur man tekniskt slår en bra pass. Arbeta

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING GULT BÄLTE Sida 1 av 1 - Träningstid minst 4 månader efter första passet. - Till gult bälte visar man att man kontrollerar nedanstående grundtekniker

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Mental Träning Tennis. Tävlingsspelaren

Mental Träning Tennis. Tävlingsspelaren Mental Träning Tennis Tävlingsspelaren Den mental biten är mycket viktig för att bli duktig tennisspelare. Detta häfte är en grund i mental träning som yngre tävlingsspelare men även äldre kan använda

Läs mer

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL 10 JAG HADE NÖJET ATT SPELA FUTSAL I SKOLAN, OCH DET FUTSAL KAN GE DIG ÄR INTELLIGENS OCH ETT SÄTT ATT TÄNKA PÅ. VARFÖR? FÖR DET ÄR SÅ SMÅ YTOR, DU ÄR MARKERAD HELA TIDEN. SÅ DU MÅSTE VARA INTELLIGENT,

Läs mer

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF Fotbollsövningar 5-7 år Lindsdals IF Övning: Passa genom mål Kommentar: Ta emot och passa eller passa direkt. Man kan tävla genom att räkna antal pass på tid. Övning: Driva bollen i en slalombana Kommentar:

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Box play-spel som segervapen

Box play-spel som segervapen Svenska Ishockeyförbundet Elitekurs (ETU) Box play-spel som segervapen Sergei Joukov Handledare Göran Pegenius 2012-05-30 Sammanfattning Min erfarenhet som ishockeytränare säger att de tuffaste matcherna

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Mer information finner ni på vår hemsida: www.bexsport.com

Mer information finner ni på vår hemsida: www.bexsport.com INLEDNING Tack för att Ni valt Bex darttavla! Ni kommer att få många minnesvärda turneringar med vänner och familj. I denna broschyr ger vi er tips och förklarar regler på spel som är roliga, enkla och

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap Handbollstips häfte nr 1 Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap 1. Domaren kan bli lite grinig om du tar mer än tre steg med bollen. 2. Studsa bollen är bra,

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar.

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar. Balanshäftet, arbetsblad Nedanstående påståenden hjälper dig att hitta balans eller obalans i dig själv och din tillvaro just nu. Läs varje påstående lugnt och noggrant och försök att svara med det du

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

Teknik, Spel & Taktikguide

Teknik, Spel & Taktikguide Teknik, Spel & Taktikguide Grunduppställningar i innebandy Talar om hur laget formeras i utgångsläget i specifika delar av spelet. Anges oftast i sifferkombinationer! Man nöjer sig i första hand med att

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Ishavsspelet är ett kort- och tärningsspel för 2-4 spelare som bygger på tur och lite strategi

Ishavsspelet är ett kort- och tärningsspel för 2-4 spelare som bygger på tur och lite strategi Ishavsspelet är ett kort- och tärningsspel för 2-4 spelare som bygger på tur och lite strategi Spelet hör ihop med Sveriges Radios julkalender Siri och ishavspiraterna och du kan ladda hem och skriva ut

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

SPELREGLER FÖR BADMINTON Fastställda av Badminton World Federation

SPELREGLER FÖR BADMINTON Fastställda av Badminton World Federation SPELREGLER FÖR BADMINTON Fastställda av Badminton World Federation INNEHÅLLSFÖRTECKNING Definitioner 1 Bana och utrustning 2 Boll 3 Test av bollhastighet 4 Racket 5 Godkänd utrustning 6 Lottning 7 Poängsystem

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén I huvudet på en domare. Stjärntävlingar Domarpanel Huvuddomare Bedömare (alltid ojämnt antal) Bedömning Sluten Utvärdering av varje åkare görs av huvuddomaren Stjärntävling bedömare Lokal tävlingsdomare

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Spelarutveckling Tips från coachen Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Bakgrund Informationen i presentationen utgår från tre delar: - Tränarerfarenhet(över 14.000 timmar på banan) - Utbildningar(3

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Kort Sammanfattning av Schack MAS

Kort Sammanfattning av Schack MAS Kort Sammanfattning av Schack MAS Krister Ljung kljung@kth.se 6th April 2003 1 Bamse 1.1 Agenter 1.1.1 Bamse Bestämmer vilket drag som skall skickas till spelplanen. Har även nio öppningar att spela dom

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan. MUGGAR OCH BOLLAR Placera en boll på toppen av en mugg och täck den med de andra två muggarna. Knacka på muggen och bollen kommer att passera genom muggen och hamna på bordet under. De återstående bollarna

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Försäsongs träning för U15 /U16

Försäsongs träning för U15 /U16 Försäsongs träning för U15 /U16 Del 1 Övningar PUSH UPS (armhävningar) Bröst, triceps och axel muskelträning Bröstkorgen ända ner i marken, upp med sträckta armar. De första passen kan man för att det

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2010-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper - Skapa yta P16 Öppna kommentarer Spelarlyftet

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Mottagning bröst och lår F13,

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet. Andreas Engelmark

FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet. Andreas Engelmark FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet Andreas Engelmark GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Kurs TR5 HT-2009 Handledare: Mårten Fredriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida Mairs Hillebard kapitel 1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida I följande stycke gör du så här: ställ dig med vänster fot fram, och håll hillebarden över huvudet, kliv sedan fram

Läs mer

Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel

Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel Svenska ishockeyförbundet Elittränarutbildning Aktivt backspel Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel Författare Niklas Gällstedt Handledare Göran Lindblom Aktivt backspel Sammanfattning

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Förord. utvecklingstrappan. www.tennis.se

Förord. utvecklingstrappan. www.tennis.se K C E V T U N A P P A R T S G LIN Förord Sveriges Olympiska kommitté har som krav att alla olympiska idrotter skall ha en Kravanalys som beskriver idrottens specifi ka krav idag och i framtiden. Till kravanalysen

Läs mer

Pingisskola V2. Pingis spelar man hoppande. Våra liknelser är med andra typer av sporter som spelarna har provat på:

Pingisskola V2. Pingis spelar man hoppande. Våra liknelser är med andra typer av sporter som spelarna har provat på: Pingisskola V2 Här kommer version 2 av pingisskolalektionerna på 13 st pingislektioner, med tydliga utvecklingsmål och hemläxor. Våra lektioner är 60 minuter men följs av ett 30 minuters pass, där föräldrarna

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

En träningsperiod på 5 veckor inleddes med ett test på två ben respektive ett ben samt hoppförmåga. Upplägget för denna träning var som följer.

En träningsperiod på 5 veckor inleddes med ett test på två ben respektive ett ben samt hoppförmåga. Upplägget för denna träning var som följer. Hur blir styrkeutvecklingen om man tränar på ett ben i taget? Hur blir överföringen till två ben? Hur påverkas hoppförmågan på två respektive ett ben i taget? En träningsperiod på 5 veckor inleddes med

Läs mer

Avspark Det lag som inte vinner slantsinglingen får göra avspark. Det är när man börjar matchen.

Avspark Det lag som inte vinner slantsinglingen får göra avspark. Det är när man börjar matchen. RÖD Matchen Innan matchen - Slantsinglingen Innan matchen kan börja väljer lagen sida. Den som för dagen är kapten för sitt lag har en kaptensbindel. Kaptenen hälsar på domaren och motståndarens lagkapten.

Läs mer

Seniorsportutrustning

Seniorsportutrustning Seniorsportutrustning från Lappset Övningar Träning är viktigt för att vi ska fungera i vardagen, både för unga och gamla. Med stigande ålder försämras framför allt balansen men vi blir även stelare i

Läs mer

Mairs knölpåk 1. 1. Två slag ovanifrån med knölpåken

Mairs knölpåk 1. 1. Två slag ovanifrån med knölpåken Mairs knölpåk 1 1. Två slag ovanifrån med knölpåken Så här utför du detta stycke: ställ dig med vänster fot fram, och håll påken upplyft med båda händer i huvudhöjd till höger om dig. Gå sedan fram med

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren B-R-A På baskursnivå finns det tre ledord, dessa var bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad (B-R-A). Dessa tre ledord ska även finnas med

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

UPPGIFT 1 V75 FIGUR 1.

UPPGIFT 1 V75 FIGUR 1. UPPGIFT 1 V75 FIGUR 1. Varje lördag året om spelar tusentals svenskar på travspelet V75. Spelet går ut på att finna sju vinnande hästar i lika många lopp. Lopp 1: 5 7 Lopp 2: 1 3 5 7 8 11 Lopp 3: 2 9 Lopp

Läs mer

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL INLEDNING Som tränare möter vi alla sorters löpare: de som springer för att det är skönt att komma ut en stund, de som tränar inför tävlingar i motions- eller mastersklasser

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Effekt: Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång!

Effekt: Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång! TANKELÄSNING MED KORT Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång! Ordna korten så övre vänstra siffrorna är i följande ordning: 1,2,4,8,16 och 32. Välj en frivillig ur

Läs mer