"Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler.""

Transkript

1 VAD ÄR TAKTIK? "Läran om att leda en kamp." "Ett planlagt, målmedvetet val av lösningar i en tävlingssituation." "Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler." Att spela så att motståndaren hela tiden ställs inför problem, och jag själv har det så lätt som möjligt." Det finns många olika definitioner av begreppet taktik, men de flesta säger i princip det samma. Det handlar om att taktiken ska hjälpa spelaren att göra det bästa möjliga i kampsituationen genom att uppträda säkert och målmedvetet. En spelare fattar tusentals beslut under en match, och det gäller att så många som möjligt ska vara riktiga. Förmågan att göra rätt är i viss mån medfödd - men utan tvivel också träningsbar. Taktik har naturligtvis olika betydelse och användning inom olika idrottsgrenar. I så kallade bedömningssporter som gymnastik och konståkning utför utövaren sin prestation ensam och bedöms subjektivt av domarna. Det finns idrotter som t ex simning och friidrott, där de tävlande ställs direkt mot varandra och jämförs objektivt i sekunder och centimetrar. Det finns också idrotter där de aktiva kämpar mot varandra ensamma eller som lag och till den gruppen hör badminton tillsammans med många andra grenar som bordtennis, tennis, boxning, fotboll, handboll och basketboll. Taktik har säkert större betydelse i den sista gruppen än i de två första, och badminton har på det sättet mycket gemensamt med andra tvekampssporter, som t ex boxning. I bägge dessa sporter är utövaren direkt beroende av vad motståndaren gör. De lösningar man kan välja mellan är ofta begränsade, eftersom man vanligtvis är i pressade situationer. Samtidigt finns det möjligheter att i viss mån styra vad som ska ske genom ett förutbestämt handlande. Om jag slår t ex en clear, så vet jag att motståndaren kan angripa med en smash eller en snabb drop eller fortsätta ett avvaktande spel genom en clear. Om jag istället slår en drop, vet jag att han inte kan angripa utan måste slå bollen underifrån. Jag har därigenom begränsat hans valmöjligheter. Detta visar att man med enkla medel till en viss del kan förutbestämma motståndarens nästa drag. Förutsättningen för god taktik En förutsättning för att kunna spela taktiskt är att man har en tillfredsställande teknik. Slagtekniken och fotarbetet måste hela tiden vara på en så hög nivå, att spelaren klarar de taktiska moment som ska läras in och tränas. Teknik och taktik hänger ihop. Taktiken avgör vilket slag som ska slås, och varför; medan tekniken bestämmer hur slaget utförs och varför det utförs så. Taktikträning måste bedrivas både teoretiskt och praktiskt. Först går man igenom taktiken teoretiskt och därefter ska den omsättas i praktisk träning. Man måste alltid förstå varför man ska spela på ett visst sätt i en bestämd situation, annars lär man sig aldrig att omsätta detta i en tävlingssituation. För att kunna lägga upp en taktik, måste man ta hänsyn till följande faktorer: de yttre omständigheterna, såsom bollar, åskådare, domare och hallens utseende (takhöjd, golv, ljus etc.) egna starka och svaga sidor motståndarens starka och svaga sidor Det bör alltid vara ett mål att göra poäng med hjälp av egen styrka och utnyttja motståndarens svagheter så att han eller hon blir tvingad till misstag.

2 De tio taktiska budorden Det finns några viktiga taktiska grundregler som man som tränare och spelare alltid bör ta hänsyn till. Grundreglerna är giltiga oberoende av spelstyrka eller om det gäller singel- eller dubbelspel. 1. Utnyttja egen styrka och motståndarens svagheter. Man bör analysera sig själv och motståndaren. Genom att förbereda sig väl kan man vinna många fördelar. 2. Låt inte motståndaren utnyttja sina starka sidor. Spela på ett sätt som gör att motståndaren så sällan som möjligt får chansen att använda sina starkaste vapen. 3. Skapa problem för motståndaren. Det bör alltid vara ett mål att man inte bara slår tillbaka bollen till motståndaren, utan att denne hela tiden utsätts för svårigheter och sätts under press. 4. Spela säkert Detta betyder inte att man ska spela defensivt, utan hela tiden på en nivå och med en svårighetsgrad som man behärskar. 5. Man ska inte förändra en framgångsrik taktik Om man lyckas med en taktik mot en motståndare, ska man inte ändra den förrän motståndaren eventuellt finner ett motdrag. 6. Man ska förändra en icke framgångsrik taktik Man bör vara så flexibel i sitt spel att man, om man märker att den första taktiken inte är effektiv, snabbt kan förändra och variera sitt spel tills man finner en bättre plan. 7. Rör dig alltid snabbt till bollen Det betyder inte att man måste angripa hela tiden. Om man själv rör sig så snabbt som möjligt till bollen, får man många valmöjligheter både när det gäller placering och tempo i slaget. 8. Forehand hellre än backhand Man ska helst försöka slå forehandslag (round-the-head) även på backhandsidan. Detta gör man eftersom man har större variationsmöjligheter med ett forehandslag och dessutom kan iaktta motståndaren hela tiden. Man måste dock värdera läget hela tiden så att man inte slår forehandslag varje gång. Det kan i längden bli för jobbigt eftersom man måste röra sig mera än när man slår backhand. Man måste självfallet behärska backhandslagen och framför allt använda dem när man inte själv kan angripa. 9. Koncentration på spelet Under hela matchen ska koncentrationen vara riktad mot spelet. Man ska inte låta sig störas av något, vare sig det sker på eller utanför banan. Koncentrationsförmågan är ofta det som skiljer en bra spelare från en mycket bra. Genom träning kan man här nå stora resultat. Som spelare är det viktigt att man lär sig detta i unga år; och som tränare måste man hela tiden poängtera betydelsen av koncentration för sina spelare. 10. Kämpa Detta är kanske den viktigaste regeln. Man får aldrig ge upp en bollduell eller en match. Det är till och med ofta möjligt att nå "omöjliga" bollar med hjälp av lite vilja. Även om motståndaren leder stort, är matchen inte slut förrän sista bollen spelats. Det finns mängder av exempel på matcher där stor ledning vänts till nederlag. Det är dessutom alltid obehagligt för motståndaren att känna att "allt kommer tillbaka", eftersom du kämpar stenhårt om varje boll.

3 Övningar som ger taktisk träning Vi ger här några exempel på övningar som tränar förmågan att tänka taktiskt. Övningar för att lägga upp en taktik Spelare A analyserar sina egna starka och svaga sidor och diskuterar detta med sin tränare. Därefter gör spelaren med hjälp av ett analysschema en undersökning av en annan spelare, här kallad B, under träning. Så försöker A att med hjälp av dessa två analyser lägga upp en taktik mot B. Naturligtvis bör tränaren och spelaren tillsammans diskutera analyserna och spelet men det är viktigt att spelaren är den aktive. Träningsmatcher med särskilda förutsättningar. Här finns det många möjligheter att träna speciella typer av spel och lära sig att behärska olika typer av motståndare: Spel utan smash Spelaren måste hela tiden försöka spela ut motståndaren med hjälp av välplacerade clear eller dropslag. Spel utan clear Här tränar spelaren på ett offensivt spel där han hela tiden försöker få motståndaren på defensiven. Spel utan lyft Denna övning kan användas både i singel- och dubbelträning. Spelarna tränar här in en spelstil som tvingar motståndaren att slå bollen underifrån, något som minskar hans valmöjligheter. Spel med bollar med olika hastighet För snabb boll: Spela neråtgående slag och tvinga motståndaren att lyfta så att du själv kan angripa. För långsam boll: Spela långa clear och lyft för att tvinga motståndaren till dåliga returer som ger dig möjlighet att angripa. Spel mot spelare med olika spelstyrka. Oavsett motståndarens styrka ska spelaren försöka genomföra sitt eget spel och ska i varje träningsmatch försöka göra så bra resultat som möjligt med hjälp av egen styrka. Spel med extra belastning Här tränar spelaren förmågan att hålla sig till en av tränaren bestämd matchtaktik sedan han först gått igenom ett hårt fysiskt träningspass. Koncentrationen måste vara hög för att han ska kunna klara detta. Många matcher i rad Man spelar ganska korta matcher och spelaren får hela tiden nya motståndare. Han måste därför ta hänsyn till olika spelstilar och om möjligt själv anpassa sin taktik. Spel med störande element Koncentrationsförmågan måste också tränas. Som tidigare nämnts är det av största betydelse att koncentrationen riktas mot spelet. Detta kan man träna genom att man t ex spelar musik under träningen eller på andra sätt försöker föra in orosmoment som stör spelet. Till sist vill vi betona hur viktigt det är att man alltid avslutar taktikträning med en diskussion om hur momentet gick. Först då kan man eventuellt gå vidare med den taktiska skolningen. Spelaren måste ha förstått tränarens "budskap", innan man kan gå vidare.

4 SINGELTAKTIK Spelcentrum En spelare ska vid varje slag från motståndaren ha så kort och snabb väg som möjligt till bollen. Den mest fördelaktiga "startpositionen" ligger därför nära mitten av den egna planhalvan. Härifrån har man lika lång väg till alla hörnen. Detta område kallas spelcentrum (jämför position 0 i teknik-kapitlet). Exakt var spelcentrum ligger är omöjligt att säga. Det varierar, bland annat beroende på: varifrån man själv senast slagit bollen till vilken punkt på motståndarens planhalva man slagit bollen var motståndaren befinner sig förhållanden i hallen Här är några exempel på hur spelcentrum kan förskjutas allt efter situationen: 1. I en låg hall kan man flytta spelcentrum lite längre bak än normalt. Anledningen till detta är att en sådan hall gör det nödvändigt att spela flacka anfallsclear. Om man blir överspelad kan det bli nödvändigt att slå bollen bakom kroppen, vilket i en sådan hall nästan alltid betyder förlorad boll. I en hall med stor takhöjd är förhållandet det motsatta. Där är det alltid möjligt att rädda sig med en hög clear. 2. Om man t ex slår en lång serve till ett av motståndarens baslinjehörn, kan denne slå en rak eller diagonal serveretur. De bollar som kommer rakt, befinner sig kortare tid i luften än de diagonala, varför det kan vara bra att orientera sig en aning åt det håll till vilket man slagit serven. (Figuren 1.) Figur 1 3. När man själv slagit en kort drop som hamnat mycket nära nätet, och man känner på sig att motståndaren kommer att bli tvungen att ta bollen djupt nere, kan man flytta fram spelcentrum något Detta kan man göra eftersom risken att bli överspelad är mycket liten. Motståndaren måste lyfta mycket högt om han ska kunna nå baslinjen och det defensiva lyftet klarar man lätt även om vägen till bollen blir lite längre. Fördelen med att gå fram lite är självfallet att man har en god chans att avgöra bollen från nätet, där motståndarens retur oftast kommer. På en nätdrop kan man rusha eller spela en flack boll till något av baslinjehörnen. (Figur 2.) Figur 2

5 Spelcentrum är alltså inte någon bestämd punkt på banan, utan ett område i närheten av banans mittpunkt. Hit ska man försöka förflytta sig så snabbt som möjligt efter varje slag, om man inte tydligt kan se att motståndaren kommer att slå bollen till någon bestämd punkt på banan. Då bör man ta sig direkt dit utan att gå via spelcentrum, men man ska ändå vara försiktigt med detta. SERVE/SERVE-RETUR I singel ska man som regel använda den långa serven för att tvinga motståndaren långt bakåt i banan. Som variation, för att överraska motståndaren, använder vi oss ibland av en kort serve. Detta sker framför allt när motståndaren i servemottagningen placerar sig långt bak i banan för att han är säker på att det ska komma en lång serve. Faran med en kort serve är att man lätt kan bli överspelad med ett snabbt lyft. Servaren står cirka en racketlängd eller något got mera bakom främre servelinjen och bör så ofta som möjligt placera den långa serven i mitten. Då täcker han banan bra om motståndaren returnerar bollen till något av hörnen. Dessutom är servereturen då längre tid i luften än vid en serve ut till hörnen, varifrån motståndaren kan spela bollen en kortare väg till det närmaste hörnet. Men också här bör man variera för att överraska motståndaren. När det gäller serveretur, bör mottagaren placera sig så att han täcker och skyddar sin backhandsida och alltid returnerar en lång serve med ett forehandslag. Placeringen ska dessutom vara sådan, att mottagaren utan problem kan returnera såväl lång som kort serve och svipserve. Spelarnas placering vid singelserve från höger ruta. (högerhänt spelare) Spelarnas placering vid singelserve från vänster ruta.. (högerhänt spelare) Placera servereturen lång bort från servaren. Gärna i baslinjehörnen. Raka slag är kortare tid i luften än diagonala. Tänk dock på att variera.

6 SPELET EFTER SERVE/SERVERETUR Allmänna råd Utnyttja banans längd och bredd och hallens höjd. Man ska i alla matcher sträva efter att kunna styra kampen med sitt eget spel. För att klara detta måste man behärska det så kallade grundspelet. Med detta menar vi att man i alla lägen ska kunna slå en clear eller ett lyft till eller nära baslinjen. Här avgörs nämligen många matcher, även på hög nivå. Är en spelare t ex trött, blir gärna clearen lite för kort. Om den hela tiden blir en halv meter för kort, kommer det i nio fall av tio att leda till förlust. Har man däremot tillräcklig längd på clear och lyft, får motståndaren problem med att anfalla. I grundspelet ingår också drop och nätdrop, och det gäller att göra dessa så korta som möjligt. Detta tvingar motståndaren att röra sig över större ytor både till och från nätet. Det leder också till att han oftare måste ta bollen djupare än annars. Ofta ser man exempel på att spelaren lägger nätdroppen för oprecist, t ex en meter in på motståndarens planhalva. Resultatet blir ofta att han själv i nästa slag blir överspelad. Man ska också utnyttja banans bredd genom att företrädesvis placera clear och drop i de fyra hörnen. Detta gör man också för att tvinga motståndaren att röra sig så långt som möjligt från sitt spelcentrum. Det finns dock ett mycket viktigt undantag: clearens och lyftets placering i en defensiv position. Om man blir överspelad och hamnar i tidsnöd, ska man försöka slå en lång och hög clear eller ett lyft till mitten av motståndarens baslinje. Genom att placera bollen i mitten försäkrar man sig om att den inte går ut på sidan; och man täcker banan bättre. Det gäller alltså samma sak som vid lång serve i singel. Man blir inte så sårbar för vinklade slag om man slår det defensiva slaget i mitten. Vid sidan av ett säkert grundspel behöver man ett effektivt angreppsslag: smashen. Den bör placeras så nära sidlinjen som möjligt, vilket gör att spelaren på andra sidan nätet får mycket svårt att nå ut till bollen. Smashen ska inte bara slås hårt utan också varieras i höjdoch sidriktning. Den bör oftast vara brant, men kan ibland slås högre upp, omväxlande på motståndarens backhand- och forehandsida. Allt detta gör motståndaren osäker på vad som kommer att hända. Att verkligen utnyttja hallens takhöjd är viktigare vid clear och lyft. Är man pressad, ska det defensiva slaget flyga högt i luften, så att man får tid på sig att komma på plats inför det angrepp som väntar. Spela bollen utanför motståndarens räckvidd! Man bör bygga sitt grundspel på raka slag, eftersom dessa inte går genom motståndarens spelcentrum. Men man ska inte vara rädd för att då och då använda sig av diagonala slag. Avsikten är att dessa slag ska komma överraskande för motparten, som ofta rör sig mot den sida dit han har slagit bollen. Om en diagonal boll "biter", så är den mycket effektiv. Det gäller bara att den hamnar där den var tänkt, om den ska vara till någon nytta för den som slagit den. Den ska placeras så nära sidlinjen som möjligt, och om det är en clear eller ett lyft måste slaget passera motståndaren. Om detta inte lyckas, har man öppnat sin egen planhalva och kommer troligen att förlora bollen. Utnyttja varje möjlighet till att vinna poäng! Målet i spelet är att ta poäng. Därför ska varje chans utnyttjas. Om motståndaren är utspelad och slår en dålig retur, ska man utan tvekan avgöra bollen med en smash eller en rush. Man får i sådana lägen aldrig leka med motparten och ge honom en chans att ta nästa boll. Om han gör det stärks hans självförtroende, och man riskerar att förlora klara poäng. Motståndaren ska alltid ha känslan av att en dålig retur är detsamma som en förlorad boll.

7 Speciella råd Variera serven! Ett gott råd kan inte ges för ofta. Kom ihåg att serven är det enda slag där du i egenskap av servare bestämmer allt. Mottagaren måste helt rätta sig efter dig, medan du senare under duellerna alltid måste anpassa dig till vad han gör. Serven bör därför användas som ett styrmedel för att rikta in spelet i det spår man själv önskar. Om man som variation placerar serven ut mot sidlinjen, svarar motståndaren som regel med ett rakt slag. Därför bör man dra sig lite ut mot sidlinjen för att vara på plats när bollen kommer. Om man vill öka tempot i spelet, kan man göra det med en svipserve. Returen blir då ofta en dålig smash från motståndaren som kommit ur rytmen. Om motståndaren har ett bra angreppsspel, är den korta serven en bra medicin: motparten blir då tvungen att slå bollen underifrån och kan inte angripa. Serven bör alltså varieras i längd, bredd och höjd för att överraska motståndaren och i viss mån för att styra hans/hennes nästa slag. Variationerna bör inte komma för ofta, för då blir de inte till några överraskningar. Motståndaren väntar sig i så fall varianter hela tiden och kommer att vara ytterst koncentrerad. Variera tempo! Man ska hela tiden själv försöka styra tempot i spelet och variera det, om det visar sig nödvändigt, under spelets gång. Även om det är en regel att man ska hålla sitt eget tempo, kan det i jämna matcher vara effektivt att plötsligt öka eller sänka tempot. Detta kommer att få motståndaren ur rytmen. Vid tillfällen när han vill ha högt tempo, kan det vara mycket irriterande för honom, om du drar ned tempot med höga servar, clear och lyft, eller med långsamma droppar. Det kan också vara ett taktiskt bra drag att starta en match med hårt tempo under de första duellerna, om motståndaren inte är ordentligt uppvärmd. Får man då en klar ledning, blir motståndaren kanske frustrerad och man har genast skaffat sig en fördel. Det är av största betydelse att spelaren själv får bestämma när tempot kan höjas eller måste sänkas. Kommer man i god tid till bollen, kan tempot höjas. Men om man är på efterkälken, är det inte att tänka på att höja tempot. Då måste man i stället dra ned tempot med en lång, hög boll. Använd finter! I teknikträningen bör också finter läggas in. Dessa ska, i förberedelsefasen, inte skilja sig mycket från de vanliga grundslagen. Det betyder att motståndaren till att börja med ska tro att ett visst slag ska komma, och så sent som möjligt upptäcker att han/hon fått fel information. Finterna måste sättas in vid rätt tid om de ska vara effektiva. De ska inte tillämpas för ofta, utan komma plötsligt och överraskande. Om de används på det sättet får man både ett spelmässigt och psykologiskt övertag; det är ju inte så roligt för någon badmintonspelare att bli lurad. Man bör använda finter både i längd- och sidled. De vanligaste finterna och hur de utförs finner du på ovan nämnda sidor. Smasha (även) från baslinjen! Att slå en smash från baslinjen har sällan en dödande effekt men kan användas som ett led i en spelplan. En inte särskilt hård men välplacerad smash från bakplan kan ofta överraska motståndaren, vilket i sin tur medför en dålig retur. Därefter kan man själv angripa och avgöra bollen. Om man dessutom varierar denna smash med anfallsclear och snabba skurna droppar, får sådana oväntade angrepp ännu större effekt. Denna taktik bör självfallet inte överdrivas, och är nog mest lyckad på en högre spelnivå.

8 Ta dig fort ur defensiven! Den rena defensiven, d v s att ta bollen djupt under nätkanten eller att vara pressad långt ute i hörnen, bör man alltid se som en oönskad situation och snarast möjligt ta sig ur. Man bör försöka ta tillbaka initiativet redan i det första försvarsslaget. Detta kan göras på olika sätt, men det gäller alltid att slå bollen så att motståndaren måste förflytta sig. Som retur på en smash är en kort med precision slagen plock det bästa svaret, eftersom smasharen då inte kan fortsätta sitt angreppsspel nedåt. Precisionen är här ytterst viktig. Plocken måste vara tillräckligt kort och tvinga motståndaren till en lång förflyttning. Om man är pressad vid nätet är ett högt defensivt lyft till baslinjen ofta tillräckligt för att ta tillbaka något av initiativet. Kravet är att lyftet verkligen är högt och precist. Spela ibland på chans! När man möter en normalt sett bättre spelare, kan det ibland vara tillrådligt att spela lite mera chansbetonat än vanligt. Detta kan få den bättre motståndaren ur rytmen - och chansen finns till ett överraskande matchresultat. Om detta mera riskabla spel ska användas, bör det bara ske när man själv servar. Om chansningarna inte lyckas, förlorar man bara serven men inte några poäng. Denna taktik mot bättre spelare måste ställas mot möjligheten att vinna genom att göra få fel. Detta säkerhetsspel kan leda till att den bättre motståndaren ledsnar. OLIKA SPELTYPER MOT VARANDRA En del spelare är typiskt offensiva och försöker spela snabba och korta dueller. Smash, nätdrop och rush är viktiga slag, och mot sådana spelare gäller det att komma till bollen så fort som möjligt. Den motsatta typen är den defensive spelaren som spelar säkert och inte chansar med angreppsslag om det inte är möjligt att smashen ska gå in. Tempot hos sådana spelare är långsammare. De är alltid i balans och har ofta mycket bra kondition. De flesta spelare befinner sig på ett eller annat sätt mellan dessa ytterpunkter. Några ligger mitt emellan, medan andra är mera lagda åt det defensiva eller åt det offensiva hållet. Varje mera försigkommen spelare bör analysera sig själv och komma fram till var han/hon befinner sig. Då är det lättare att lägga upp taktiken när man möter en spelare som lutar åt det offensiva eller defensiva hållet. Hur bör den offensive/deffensive spelaren agera vid möte med ena eller andra typen? 1. Offensiv spelare motoffensiv motståndare Spelaren bör sträva efter att vinna nätet genom att ta nätbollarna så tidigt som möjligt och tvinga motståndaren att spela bollarna uppåt. Nyckeln ligger i ett bra nätspel, gärna inlett med en kort serve och snabb uppföljning. Har man chansen att angripa, bör man göra det, eftersom försvarsspelet ofta inte är så starkt och den offensive spelaren ofta blir otålig när denne inte får spela sitt eget spel. 2. Offensiv mot defensiv Man bör försöka hålla ett högt tempo, men angreppen bör varieras i form av större inslag av clear och drop. På det hela taget måste angreppsspelet varieras för att skapa ett "ryckigt" spel. 3. Defensiv mot defensiv I princip bör man spela som i fall 2, men man ska vara i god balans och ha en bra position innan man angriper. Konditionen blir ofta avgörande i sådana underhållande matcher. Den spelare som plötsligt kan komma med överraskande vinnarslag och hitta på något nytt när matchen pågått ett tag drar ofta det längsta strået.

9 4. Defensiv mot offensiv Målet bör här vara att hindra motståndaren från att angripa, i varje fall från bra lägen. Detta gör man genom att variera mellan korta och långa, mycket höga servar. Clearen och lyften ska också vara långa och höga för att dra ned tempot och hålla den offensiva spelaren långt tillbaka i banan. Plockarna ska vara exakta för att hindra smasharen från att få ett för kraftigt övertag vid nätet efter egen smash. TILLÄGG FÖR DAMSINGEL Fysiologiska fakta visar att kvinnor har cirka 50% av mannens armstyrka, 70 % av benstyrkan och dessutom lägre syreupptagningsförmåga vid samma träningsnivå. Dessa skillnader gör att singelbanan så att säga blir större i damsingel än i herrsingel. Dessa fakta måste man givetvis beakta vid taktisk planering. Därför följer här några extra tillägg om taktik i damsingel. Använd lång serve! Singelbanan upplevs alltså som större i damsingel (DS) och detta bör man utnyttja både i längd och sida. Den långa serven tvingar motståndaren till banans bakre del, och därifrån kan hon sällan starta några farliga attacker. En kort serve däremot kan ge motståndaren chansen att slå ett snabbt lyft till baslinjen och sätta servaren under press. Av den anledningen bör man i DS ofta starta spelet med en lång, hög serve - eventuellt en svipserve. Använd banans fyra hörn! Genom clear- och dropspel utnyttjas banans fyra hörn och damen på andra sidan nätet måste springa. Clearslaget är kanske det viktigaste i DS, och kan man slå det med stor säkerhet och precision från alla positioner är mycket vunnet. Damerna måste här ha tålamod och inte försöka slå bollen nedåt för tidigt. Omväxlande clearspel till bägge baslinjehörnen och väl avvägda och maskerade droppar nära nätet leder ofta till dåliga returer från motspelaren. Detta ger i sin tur möjlighet till angrepp med smash och eventuellt rush. Smashen bör alltså bara användas när clear eller lyft från motståndaren blir för korta.

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Tränare Spelare Förflyttad spelare Bollriktning Lobb Frekvensstege Kon. Teckenförklaring

Tränare Spelare Förflyttad spelare Bollriktning Lobb Frekvensstege Kon. Teckenförklaring Tränare Spelare Förflyttad spelare Bollriktning Lobb Frekvensstege Kon Teckenförklaring VOLLEY & SMASH a Stationsövning volley-smash a b Alla i gruppen är i rörelse med detta upplägg. A kastar till b med

Läs mer

Försvar. 1. Förberedande försvarsträinng (5 eller 6 spelare). 2. Försvar mot 1:a-tempo följt av 3:e-tempo (minst 6 spelare).

Försvar. 1. Förberedande försvarsträinng (5 eller 6 spelare). 2. Försvar mot 1:a-tempo följt av 3:e-tempo (minst 6 spelare). Försvar (! = även lämplig för nybörjare) 1. Förberedande försvarsträinng (5 eller 6 spelare). En passare i mitten (framme vid nät) och fyra försvarare/anfallare på position 1, 2, 4 & 5 (alternativt hel

Läs mer

Spel. 1 mot 1 på en spelplan som omfattar ca 2 m². Endast fingerslag (eller bagger) är tillåtet. Alternativt kan man tillåta tre beröringar "per lag".

Spel. 1 mot 1 på en spelplan som omfattar ca 2 m². Endast fingerslag (eller bagger) är tillåtet. Alternativt kan man tillåta tre beröringar per lag. Spel (! = även lämplig för nybörjare) 1. Spel som tvingar till val av snabba utvägar (minst 8 spelare). Med extra antenner två meter in från sidantennerna d v s man använder 4 antenner. 5 mot 5 (eller

Läs mer

Alla kan spela BADMINTON. Information till dig som är idrottslärare

Alla kan spela BADMINTON. Information till dig som är idrottslärare Alla kan spela BADMINTON Information till dig som är idrottslärare Foldern du håller i handen är exklusivt framtagen för dig som är idrottslärare på någon av Sveriges alla grund- och gymnasieskolor. Den

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svar i cm, dm eller m. A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? 23,97 B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

Utförliga regler för TRAX

Utförliga regler för TRAX Utförliga regler för TRAX Innehållsförteckning Vad är TRAX? Sid 2 Grundregler för TRAX Sid 3 Vad är en tvingad yta? Sid 4 Vad är en vinnande ögla? Sid 6 Vad är en vinnande linje? Sid 7 Grundläggande strategiska

Läs mer

Övningar inom Innebandy

Övningar inom Innebandy Övningar inom Innebandy Av Kaj Nyman Visst känns det skönt att man ivrigt väntar på att få gå/åka till innebandy träningen och köra en och en halvtimme med sina kompisar så man får svettas och ha det roligt.

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Finta/dribbla Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten istället Du

Läs mer

Badminton. sammanställt av. Lena Eriksson 04.07.2006. www.aif.aland.

Badminton. sammanställt av. Lena Eriksson 04.07.2006. www.aif.aland. Badminton sammanställt av Lena Eriksson 04.07.2006 www.aif.aland. Kort historik U r s p r u n g e t Riktigt hur det gamla spelet fjäderboll uppkommit, är i sig något av ett mysterium. Det var ett enkelt

Läs mer

Fotbollsskolan. fintdribbling.indd

Fotbollsskolan. fintdribbling.indd Fotbollsskolan fintdribbling.indd 1 07-06-05 16.16.18 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt

SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt SPELSYSTEM 4-4-2 Kollektivt Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

En studie av fotarbete för manliga moderna defensivspelare i bordtennis. Specialarbete med inriktning mot bordtennisträning

En studie av fotarbete för manliga moderna defensivspelare i bordtennis. Specialarbete med inriktning mot bordtennisträning En studie av fotarbete för manliga moderna defensivspelare i bordtennis Specialarbete med inriktning mot bordtennisträning Instruktörsutbildning steg IV Svenska bordtennisförbundet Köping 8,4 - juni -

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel

KIF HFK P04 7 MANNA SPEL. Spelidé och organisation för 7 manna spel 2014-02-28 KIF HFK P04 7 MANNA SPEL Spelidé och organisation för 7 manna spel Vårt sätt att spela och agera Häftet du håller i handen kan du bläddra och läsa lite i för att förstå hur vi i KIF vill spela

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar

SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar SPELSYSTEM 4-4-2 för 18-19 åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner,

Läs mer

SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar

SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar SPELSYSTEM 4-4-2 för 17-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner,

Läs mer

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän).

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). Inbollning (! = även lämplig för nybörjare) 1. Inbollning 2 & 2 - bagger. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). 2.! Inbollning 2 & 2 - grundslag och

Läs mer

Målvaktsövningar. Sidledsförflyttningar

Målvaktsövningar. Sidledsförflyttningar Målvaktsövningar Något som ofta kan glömmas bort, såväl i innebandy som i andra sporter, är att målvakten måste få köra övningar som är till för att förbättra just dennes spel. Ofta får målvakten bara

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor. Fotbollstermer Att tala samma språk Vi rekommenderar att dina spelare börjar lära sig fotbollstermer och symboler när de är 10 12 år. Tänk på att inte ta allt på en gång utan koncentrera er på grundförutsättningar

Läs mer

Allmänna fotbollstermer

Allmänna fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Andraboll Anfallspelare Back, backlinje är den boll som man får efter första skottförsök, nickförsök etc. Retur är en variant på andraboll från målvakt efter målvaktsräddning, från

Läs mer

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1

SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 SPELSYSTEM 11-manna 4-2:3-1 Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011

MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 MIK Fotboll 5-mannaspel 2011 I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika platser i laget. Matchresultatet

Läs mer

3.1 Vinna tillbaka bollen direkt

3.1 Vinna tillbaka bollen direkt 3.1 Vinna tillbaka bollen direkt Vinna tillbaka bollen direkt Övning 1 Vad: Funktionellt spel 5 mot 5 där man fokus på direkt återerövring är prioriterat. Varför: Utbilda spelarna i skillnad mellan direkt

Läs mer

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år Utbildningsplan för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år TRÄNARENS ANSVAR Vi vill att ni, våra tränare, är väl förberedda när ni kommer till träningen. Vi förväntar oss att ansvarig tränare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN 4 VARFÖR EN SPELARUTBILDNINGSPLAN? 2 SYFTE Att ge fördjupad kunskap i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 2-2 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Vilken Spelare Är du?

Vilken Spelare Är du? Vilken Spelare Är du? Målvakt Målvakten har den viktigaste rollen i laget. En målvakt äger allt i sitt målområde och är den som bestämmer, styr och ställer. En målvakt är orädd och har många viktiga beslut

Läs mer

Innebandyövningar - Medelsvåra

Innebandyövningar - Medelsvåra Källa: http://www.gubbe.se/innebandy/ovningar.htm Innebandyövningar - Medelsvåra Namn: Dubbeln Nr: 5 Uppvärmning, Skott och Passningar Svårighetsgrad: Blå Syfte med övningen: Att träna på att ta avslut,

Läs mer

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs Regler - SPELETS IDÉ - Volleyboll är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volleyboll kan spelas

Läs mer

SIMBO - listan. För att kunna bli "sist in med bollen" krävs en mängd olika erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

SIMBO - listan. För att kunna bli sist in med bollen krävs en mängd olika erfarenheter, kunskaper och färdigheter. SIMBO - listan För att kunna bli "sist in med bollen" krävs en mängd olika erfarenheter, kunskaper och färdigheter. I detta häfte följer en lista med det vi idag tror du behöver på din väg till att bli

Läs mer

SPELMODELLER 7-16 år

SPELMODELLER 7-16 år SPELMODELLER 7-16 år 1-4-3-3 Spelmodell ( organisation) Spelsätt ( arbetssätt och individuella kvalitéer) Filosofi i match 7-12 år Träna för spela 13-16 år Träna för att tävla 17-19 år Träna för att vinna

Läs mer

Curlinglaget. Alla spelare är lika viktiga och alla skall;

Curlinglaget. Alla spelare är lika viktiga och alla skall; Välkomna! 1 Curlinglaget Team Kevin Martin Alla spelare är lika viktiga och alla skall; läsa is, stenar och motståndare påverka strategi och taktik planera säsongen och sätta upp mål 2 Faktorer som ger

Läs mer

Play&Stay Tränarsymposium MAXI - Teori

Play&Stay Tränarsymposium MAXI - Teori Play&Stay Tränarsymposium MAXI - Teori Söndag 09.30 10.00 MAXI Snabbfakta Tredje steget i Play&Stay Ålder: 9-10 (kan även finnas lite äldre barn i maxi som kanske har börjat senare). Bana: vanlig dimension

Läs mer

INNEBANDY-ÖVNINGAR. Hämtade från www.gubbe.se/innebandy

INNEBANDY-ÖVNINGAR. Hämtade från www.gubbe.se/innebandy INNEBANDY-ÖVNINGAR Hämtade från www.gubbe.se/innebandy Namn: Halvmåne Nr: 1 Typ av övning: Uppvärmning Svårighetsgrad:Grön Syfte med övningen: I första hand att värma upp målvakten, men även att träna

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 1. Bra träning

Jag en individuell idrottare. 1. Bra träning 1. Bra träning Fundera och diskutera! Fundera en stund över nedanstående områden. Sätt ett kryss i den ruta som du tycker bäst passar in på din uppfattning om vad som är viktigast för din idrott. Jämför

Läs mer

SPELSYSTEM. Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till och 11- manna fotboll.

SPELSYSTEM. Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till och 11- manna fotboll. P05 SPELSYSTEM Vi kommer att inrikta oss på spelsystemet 2-3-1. Spelsättet kommer senare att ge en bra övergång till 4-3-3 och 11- manna fotboll. Vi kommer att ha inriktning på offensivt spel. Anfallsspelet

Läs mer

Regler för Volley 2000

Regler för Volley 2000 Regler för Volley 2000 - SPELETS IDÉ - Volley 2000 är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volley 2000 kan spelas av alla - killar och tjejer, stora och små,

Läs mer

Fotbollsskolan. bollekar.indd

Fotbollsskolan. bollekar.indd Fotbollsskolan bollekar.indd 1 07-06-05 16.14.36 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Vad är hälsa? Meningsfull tillvaro Sömn Mat och dryck Rörelse Kropp Relationer Individuella hälsomål - vad är det? - Långsiktiga förändringar! - Förändringar som

Läs mer

ÖVNING 1b Kategori: Lätt Syfte: Bättre individuell skicklighet 1mot 1, Aggressivitet och tävlingsinstinkt (1, 2) Utmana 1mot 1(Halvplansövning)

ÖVNING 1b Kategori: Lätt Syfte: Bättre individuell skicklighet 1mot 1, Aggressivitet och tävlingsinstinkt (1, 2) Utmana 1mot 1(Halvplansövning) ÖVNING b Syfte: Bättre individuell skicklighet mot, Aggressivitet och tävlingsinstinkt (, ) Utmana mot (Halvplansövning) Para ihop spelarna två och två, en boll per par. Denspelare som har boll försöker

Läs mer

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR

SPELSYSTEM 9-manna SKILLNADER MOT 2-3-1 (7-MANNA) FÖR 10-11 ÅRINGAR SPELSYSTEM 9-manna Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Press/stress vid box-playspel i egen zon. Mattias Elm

Press/stress vid box-playspel i egen zon. Mattias Elm Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2007-02-08 Press/stress vid box-playspel i egen zon Mattias Elm Handledare: Johan Hemlin Sammanfattning Utvecklingsarbetets målsättning är att beskriva hur Färjestad,

Läs mer

Den som äger bollen äger spelet

Den som äger bollen äger spelet Den som äger bollen äger spelet Spelide Färjestadens GoiF Fotboll, vad är det? Fotboll är ganska enkelt, men ändå komplext i all sin enkelhet Spelsystem Ett spelsystem kan man säga är ett lags spelide

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Fotbollsskolan passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Sidledsförflyttning 1

Sidledsförflyttning 1 MÅLVAKTSÖVNINGAR Innehåll Sidledsförflyttning 1... 2 Sidledsförflyttning 2... 3 Sidledsförflyttning 3... 4 Utkast... 5 Reaktionsövning 1... 6 Reaktionsövning 2... 7 Reaktionsövning 3... 8 Skott och närspel

Läs mer

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring Syfte: Att kunna lära ut grundläggande målvaktsteknik för barn och ungdomar Träningens fokusområden: Försvarsinriktning Greppteknik -Fallteknik

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Spelare A och B skjuter på liggande boll varannan gång. Ställer sig sedan sist i respektive led. Målvakten jobbar i sidled.

Spelare A och B skjuter på liggande boll varannan gång. Ställer sig sedan sist i respektive led. Målvakten jobbar i sidled. Spelare A och B skjuter på liggande boll varannan gång. Ställer sig sedan sist i respektive led. Målvakten jobbar i sidled. ŀ Skotten ska komma lagom tätt. Målvakten ska lagom ha hunnit förflyttat sig

Läs mer

Fotbollsskolan. mottagning.indd

Fotbollsskolan. mottagning.indd Fotbollsskolan mottagning.indd 1 07-06-05 16.16.51 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Återerövring & Försvarspress

Återerövring & Försvarspress Återerövring & Försvarspress FC Barcelona vs. Real Madrid CF Anders Wasserman GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Taktikanalys TR5 2011 Tränarprogrammet 2010-2013 Handledare: Mårten Fredriksson 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Innan skottet. Riktning och höjd

Innan skottet. Riktning och höjd Innan skottet Titta upp innan du får bollen så du ser skottalternativen tidigt Se hur du snabbt och enkelt kan komma till skott Dölj skottet för motståndarna så länge som möjligt Använd skottfinten vid

Läs mer

GRUNDPROGRAM Varje träning med teknikkula startar med grundprogrammet och de fyra nedanstående övningarna. Efter att man kört igenom de övningarna

GRUNDPROGRAM Varje träning med teknikkula startar med grundprogrammet och de fyra nedanstående övningarna. Efter att man kört igenom de övningarna EGEN TRÄNING MED TEKNIKKULA CHC J18 ELIT SÄSONGEN 2011/2012 GRUNDPROGRAM Varje träning med teknikkula startar med grundprogrammet och de fyra nedanstående övningarna. Efter att man kört igenom de övningarna

Läs mer

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsongsstart 2014

Ekerö IK Fotboll Damtrupp. Säsongsstart 2014 Ekerö IK Fotboll Damtrupp M Säsongsstart 2014 Agenda My mission & Fokus Spelsystem Säsongsprogram Målsättning M My mission Att ni ska lyckas Att hitta er maximala M kapacitet Att alltid ha kul Inställning

Läs mer

SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år)

SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år) SPELSYSTEM 7-manna (10-12 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN 2 SYFTE Att ge fördjupad kunskap i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan 3 ÖVERGRIPANDE MÅL Att ge tips på långsiktigt

Läs mer

SPELSYSTEM för 13-åringar

SPELSYSTEM för 13-åringar SPELSYSTEM för 13-åringar Göteborgs Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

HANDBOLL. Olympisk gren sedan 1972

HANDBOLL. Olympisk gren sedan 1972 HANDBOLL Olympisk gren sedan 1972 Visste du att Handboll är världens 3. största bollsport inomhus (basket, volleyboll, handis) Det finns 20 miljoner handbollsspelare i världen i närmare 200 länder Handboll

Läs mer

Tematräning F00 Skotteknik

Tematräning F00 Skotteknik Tematräning F00 Skotteknik Olika typer av passningar Inledningsvis börjar jag med att presentera lite olika avslut och passningar. Dessa kan alla användas i de olika övningarna som presenteras sedan. Sträva

Läs mer

Inför regionläger 2 för U14, 1-3 februari 2013

Inför regionläger 2 för U14, 1-3 februari 2013 Sida 1 / 1 Stockholm 2013-01-24 Inför regionläger 2 för U14, 1-3 februari 2013 Till spelare, föräldrar och klubbtränare, Träningsplaneringen för läger 2 finner ni på de kommande sidorna. Träningarna under

Läs mer

SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år)

SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år) SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva.

FÖRSVARSSPEL. Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva. Lågt försvarsspel Försvarsspelet inleds ungefär i höjd med mittlinjen. Markeringsförsvar - Zonförsvar

Läs mer

Antal spelare Ett pololag består av målvakt och sex utespelare samt sex avbytare. Byte får ske när som helst under matchen.

Antal spelare Ett pololag består av målvakt och sex utespelare samt sex avbytare. Byte får ske när som helst under matchen. 2 Ungdom C Vattenpolo för tjejer och killar av vilka merparten är födda 2003-2004. Matcher Tjejer och killar spelar i mixade lag på en plan med minimimåtten 12x20 meter, i djup bassäng. Målen är 2,5x0,8

Läs mer

TEAM FRAMTID läger Växjö 13-16 sep 2012. Fredrik Berner / Mårten Stenberg TORSDAG 17.45-20.00. TEMA: Grunduppställningen. 1.

TEAM FRAMTID läger Växjö 13-16 sep 2012. Fredrik Berner / Mårten Stenberg TORSDAG 17.45-20.00. TEMA: Grunduppställningen. 1. TEAM FRAMTID läger Växjö 13-16 sep 2012 Fredrik Berner / Mårten Stenberg TORSDAG 17.45-20.00 TEMA: Grunduppställningen 1. Genomgång: Vikten på tårna Böjda ben men inte sittande Balansen fördelad på båda

Läs mer

Hur ska jag tänka taktik?

Hur ska jag tänka taktik? Hur ska jag tänka taktik? Det val av taktik det egna laget ska göra och det sätt det ska spela på varierar givetvis från lag till lag. Det går att välja exempelvis högt eller lågt offensivt försvarsspel,

Läs mer

Stafetter Teknikbanor 1 2 a) 3 e) a)

Stafetter Teknikbanor 1 2 a) 3 e) a) STAFETTER OCH TEKNIKBANOR Stafetter, både med och utan boll, är en spännande och rolig form av träning för barnen. Det finns ingen given mall för hur stafetterna ska gå till, använd fantasin eller låt

Läs mer

Att man inte lyckas beror ofta på att man inte vill, oftare på att man inte vågar, sällan på att man inte kan. Handboll gemensamma riktlinjer

Att man inte lyckas beror ofta på att man inte vill, oftare på att man inte vågar, sällan på att man inte kan. Handboll gemensamma riktlinjer Handboll gemensamma riktlinjer Varför ska vi strukturera vårt spel? Spänning och chansmoment kan vi finna och uppleva när vi spelar på hästar eller lotto, bingolotto på lördagskvällen eller när vi köper

Läs mer

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005 Träningskompendium 2005 Inledning...2 5 - mannafotboll...2 8 års lag...2 9 års lag...2 7 - mannafotboll...3 10 års lag...3 11 års lag...4 12 års lag...4 11 - mannafotboll...5 13 års lag...5 14 års lag...5

Läs mer

Maximalstyrkan är direkt avgörande i de flesta idrotter på elitnivå.

Maximalstyrkan är direkt avgörande i de flesta idrotter på elitnivå. Maximalstyrkan är direkt avgörande i de flesta idrotter på elitnivå. Maximalstyrkefaktorn är väldigt avgörande för prestationen på elitnivå. Sedan skiljer det givetvis mellan olika idrotter hur stark man

Läs mer

Övning 1: Bolljonglering. Krav Brons: 10 tillslag Silver: 15 tillslag Guld: 25 tillslag maxtid 1 minut

Övning 1: Bolljonglering. Krav Brons: 10 tillslag Silver: 15 tillslag Guld: 25 tillslag maxtid 1 minut Övning 1: Bolljonglering Brons: 10 tillslag Silver: 15 tillslag Guld: 25 tillslag maxtid 1 minut Övningen i sig har väl ingen klar relatering till spelsituationer, men man tränar motoriken och skapar bra

Läs mer

75289 Fallskärm Att leka med FALLSKÄRMEN

75289 Fallskärm Att leka med FALLSKÄRMEN 75289 Fallskärm Att leka med FALLSKÄRMEN Att leka med FALLSKÄRMEN Att leka med fallskärmen - en rolig, spännande, annorlunda och motiverande aktivitet. Motorisk stimulans är en viktig del i förberedelserna

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart)

SvFFs Arbetsmodell. Vad? Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Öva passningsspel, orientera sig, rättvänd/felvänd spelare, spel på rättvänd (med fart) Utveckla lagets och individens passningsspel och speluppfattning Hur? Insuktionsmetod V F V / V P F # Huvudvridning

Läs mer

SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL

SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL SSK F-05 MANUAL FÖR 7-MANNASPEL INTRODUKTION Tanken med "manualen" är att samtliga spelare i SSK F-05 ska känna till och behärska vårt spelsystem för 7-manna, med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN FOTBOLLSKOLAN ---------------------- SENIORFOTBOLL 1 INLEDNING Den övergripande målsättningen med vår verksamhetsplan är att den skall vara ett levande dokument som

Läs mer

Squash gruppspel i Spånga

Squash gruppspel i Spånga Squash gruppspel i Spånga Spelform: Gruppspel, nio spelare i varje grupp, alla möter alla en gång under 9 veckor. Varje spelare har en spelledig vecka. Rak räkning till 11, efter 10-10 gäller vinst med

Läs mer

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF Fotbollsövningar 5-7 år Lindsdals IF Övning: Passa genom mål Kommentar: Ta emot och passa eller passa direkt. Man kan tävla genom att räkna antal pass på tid. Övning: Driva bollen i en slalombana Kommentar:

Läs mer

SPELSYSTEM för åringar

SPELSYSTEM för åringar SPELSYSTEM för 15-16 åringar Dalslands Fotbollförbund har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls-

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll Daniel Häger 2014 FOTBOLLSTECKEN Spelarens väg & riktning med boll Spelarens väg & riktning utan boll Mv Bollens väg & riktning Målvakt Bollhållare Mv / Försvarsspelare Anfallsspelare

Läs mer

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration.

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration. Orienteringsteknik Orientering är egentligen världens enklaste sport. Man får facit redan vid start och får kolla på det hur ofta man vill under hela loppet. Trots detta har majoriteten av orienterarna

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

Så spelar vi 7 mot

Så spelar vi 7 mot Så spelar vi 7 mot 7 2017 Uppdaterad: 170127 1 Bra förutsättningar Jämna matcher Roligt och bra spel Många fotbollsaktioner Alla får vara med 7 mot 7-fotboll spelas i ådern 10-12 år. 10- och 11-åringar

Läs mer

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör MÅLVAKTSTIPS Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör Målvaktsspel När motståndarna spelar upp bollen tänk på att: 1. Stå upp, så långt som möjligt för bättre översikt, men var beredd på att

Läs mer

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior Förord Inledning Ett fotbollslag som har ett väl utvecklat passningsspel har stora förutsättningar för att spela bra anfallsfotboll och skapa målchanser. Passningsspelet är fundamentet i fotbollens anfallsspel.

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

VFF läger år. Träningsinnehåll VFF. Passning och mottagning 1 mot 1 offensivt 1 mot 1 defensivt Avslut EN DEL AV SVENSK FOTBOLL

VFF läger år. Träningsinnehåll VFF. Passning och mottagning 1 mot 1 offensivt 1 mot 1 defensivt Avslut EN DEL AV SVENSK FOTBOLL VFF VÄR MLNDS FOTOLLFÖRUND 98 EN DEL V SVENSK FOTOLL Träningsinnehåll Passning och mottagning mot offensivt mot defensivt vslut # Passning och mottagning -isolerat. ra passnings- och mottagningsteknik

Läs mer

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1

SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 SPELSYSTEM INOMHUS 5 Á-SIDE 1-2-1 Spelarlyftet har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och

Läs mer

Så spelar vi 7 mot år 2017

Så spelar vi 7 mot år 2017 Så spelar vi 7 mot 7 10-12 år 2017 1 Bra förutsättningar Jämna matcher Roligt och bra spel Många fotbollsaktioner Alla får vara med 7 mot 7-fotboll spelas i ådern 10-12 år. 10- och 11-åringar spelar liten

Läs mer