En liten bok om stora klyftor. - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En liten bok om stora klyftor. - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006"

Transkript

1 En liten bok om stora klyftor - en argumentationshandbok för valrörelsen

2 2

3 Innehållsförteckning Moderaterna ett kort argumentationsunderlag 4 Moderaterna och skatterna 5 Moderaterna och jobben 7 Moderaterna och arbetsrätten 9 Moderaterna och socialförsäkringarna 11 Moderaterna och skolan 13 Moderaterna och barnfamiljerna 14 Moderaterna och våra äldre 16 Moderaterna och miljön 18 Moderaterna och världen 19 Moderaterna och historien 20 Moderata regeringsalternativet har prövats förr 21 ISBN: Tryck och produktion: Socialdemokraterna

4 Moderaterna ett kort argumentationsunderlag Enligt opinionsmätningarna är moderaterna lika stora som de tre andra borgerliga partierna tillsammans. I en eventuell borgerlig regering skulle moderaterna hålla i taktpinnen och moderaternas partiordförande väljas till statsminister. Moderaterna representerar den politik i vårt land som står längst ifrån socialdemokratin praktiskt politiskt, men också ideologiskt. Därför är moderaterna socialdemokraternas huvudmotståndare i höstens val. Det diskuteras ofta om moderaterna har förflyttat sig in mot mitten i svensk politik efter det svidande valnederlaget Det är möjligen en intressant diskussion. Men väsentligt mer intressant för människor i vårt land är den politik som moderaterna faktiskt presenterar och går till val på oavsett vilken politik som partiet hade förut. Redan vid en snabb granskning står det klart att moderaternas politik vidgar de ekonomiska klyftorna, underminerar den generella välfärdspolitiken, ökar de sociala orättvisorna samt hotar den svenska samhällsmodellen. Vilka är då vinnarna på den moderata politiken? Jo, det är de som aldrig blir arbetslösa, som aldrig blir sjuka, som aldrig tar föräldraledigt, som inte är pensionärer, som aldrig besöker en vårdcentral, som aldrig hämtar medicin på apoteket, som inte studerar, som inte är med i a-kassan, som inte får bostadsbidrag, som inte är med i facket, som inte äger en bil, som aldrig går på museum, som aldrig gått en studiecirkel, som inte går en kurs på en folkhögskola, som inte behöver en studentbostad. Detta material är inte heltäckande, men ger en bild av moderaternas politik på ett antal politikområden samt presenterar några uppslag till argumentation kring hur moderaterna kan bemötas. 4

5 Moderaterna och skatterna 2002 gick moderaterna till val på att sänka skatterna med 130 miljarder kronor. Valresultatet blev en katastrof. Därefter har de kortsiktigt försökt tona ned sina ambitioner att sänka skatterna. Men moderaterna är fortsatt Sveriges skattesänkarparti nummer ett. På sikt vill de sänka skatten med motsvarande 250 miljarder kronor, var femte skattekrona. Det är en femtedel av vår välfärd, var femte skolmåltid, var femte barnskötare och var femte läkare. Moderaterna vill i ett första steg sänka skatten med 36 miljarder kronor år 2007 och 47 miljarder kronor Långsiktigt är partiet extremt i sina ambitioner. I den offentliga debatten kan det framstå som om Reinfeldt är ointresserad av att sänka skatterna. Det är fel. Han vill ha ned det totala skattetrycket med bortåt en femtedel, från dagens dryga 50 procent till genomsnittet i EU som ligger på drygt 40 procent. Jag tycker inte att Sverige ska ligga högre än genomsnittet i EU, säger han och kommer åter in på huvudbudskapet om mer arbete och mindre bidrag. Fredrik Reinfeldt i tidningen Svenskar i Världen nr 1/2005 Moderaterna vill bland annat: Avskaffa förmögenhetsskatten. Sänka fastighetsskatten. På sikt ta bort värnskatten. Sänka bensin- och dieselskatterna. Genomföra högeralliansens gemensamma arbetsavdrag, omfattande 37 miljarder i ett första steg och 45 miljarder kronor i ett andra steg. 5

6 Fråga moderaterna: 1. Varför ska ni spara på sjuka, arbetslösa, pensionärer och föräldralediga när det går så bra för Sverige? Varför ska de få betala skattesänkningarna för de rikaste genom sänkt ersättning vid sjukdom och arbetslöshet och höjda avgifter på bl.a. läkarbesök och mediciner? 2. Ni vill sänka skatterna med 250 miljarder kronor. Det är var femte utgiftskrona. Hur sänker man pensionerna med 20 procent, hur sparar man bort var femte krona i sjukvården, hur tar man bort var femte barnbidrag, hur avskaffar man var femte högskoleplats, hur sänker man lönerna för offentligt anställda med 20 procent? Hur ser er strategi ut? 6

7 Moderaterna och jobben Moderaterna återkommer i sin retorik hela tiden till jobben. De kallar sig ett arbetarparti men politiken visar på motsatsen. Moderaterna säger nej till de satsningar för fler jobb som socialdemokraterna nu genomför och föreslår stora besparingar på arbetsmarknadspolitiken. Nära personer som riskerar att få gå ut i öppen arbetslöshet om moderaterna får genomföra sin arbetsmarknadspolitik. Dessutom vill moderaterna kraftigt begränsa möjligheterna att utbilda sig. De som inte har ett jobb lämnas helt utan stöd och hjälp i moderaternas Sverige. Moderaternas politik för att skapa fler jobb är att sänka ersättningen för de arbetslösa och på så sätt öka skillnaden mellan att arbeta och söka jobb. Men hur skapar lägre ersättning fler jobb? (se avsnittet om socialförsäkringar) Ett annat förslag är att sänka arbetsgivaravgifterna inom tjänstesektorn vilket finansieras genom att höja avgifterna för småföretagarna. Moderaterna vill bland annat: Införa lägre arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn men höja för småföretagarna. Säger nej till plusjobb inom bland annat vården och omsorgen. Säger nej till de anställningsstöd som ger personer möjlighet att jobba. Säger nej till de arbetsmarknadspolitiska insatserna i övrigt som ger personer möjlighet till jobb, utbildning, praktik eller andra insatser för att förbättra sina chanser att få arbete. Säger nej till de sex strategiprogram för svenska nyckelbranscher i näringslivet som nu genomförs. Säger nej till att bygga ut högskolan med platser. Avskaffa rekryteringsbidraget som ger ca personer möjlighet att studera på grund- och gymnasieskola. 7

8 Fråga moderaterna: 1. Sverige har nu det högsta nyföretagandet på 20 år. Anser moderaterna att det är ett uttryck för att Sverige har ett dåligt företagsklimat? 2. Varför är det viktigare för moderaterna att subventionera städning i hemmet för rika och friska än att offensivt satsa resurser för att stärka konkurrenskraften i svenska företag genom de utvecklingsprogram som den socialdemokratiska regeringen nu genomför? 3. Moderaterna säger nej till plusjobb och anställningsstöd. De vill skära ner kraftigt på arbetsmarknadspolitiken. De säger nej till fler högskoleplatser och utvecklingsprogrammen i svensk industri. Hur mycket räknar ni med att den öppna arbetslösheten kommer att öka med moderaternas politik? 4. Varför är det viktigare att sänka arbetsgivaravgiften för vissa tjänstebranscher som restauranger och bilverkstäder men också hundpsykologi och astrologi för att istället höja arbetsgivaravgiften i övriga småföretag? 8

9 Moderaterna och arbetsrätten Moderaterna har historiskt sett varit emot alla regleringar som förbättrat arbetsvillkoren för löntagare. Såväl rätten till lagstadgad semester som lagen om anställningsskydd (LAS). Retoriskt så har Fredrik Reinfeldt lagt sig till med en mjukare linje vad gäller arbetsrätten men i den förda politiken så är det samma gamla höger som föreslår försämringar i LAS och försvagningar av fackföreningarna. Moderaterna skriver följande i sin budgetmotion (2005/06Fi:Fi8 kap Öka självrisken: sänk ersättningen) Mindre generösa villkor i försäkringen gör det därtill mer kostsamt för en fackförening att driva lönekrav som kan innebära att medlemmarna drabbas av arbetslöshet. Med andra ord, moderaterna vill ha en så låg arbetslöshetsersättning så att den avskräcker fackföreningsmedlemmar från att begära högre lön. Moderaterna vill bland annat: Sänka arbetslöshetsersättningen så att den låga nivån avskräcker fackföreningsmedlemmar från att kräva högre lön. Säga nej till socialdemokraternas förslag om att begränsa arbetsgivarens möjligheter att anställa personer på viss tid istället för att erbjuda riktiga och fasta jobb. Urholka anställningstryggheten och kollektivavtalen genom att tillåta f-skattsedlar även om man bara har sin tidigare arbetsgivare som uppdragsgivare. Förslaget gör det möjligt för en arbetsgivare att avskeda personal för att omedelbart erbjuda dem att utföra uppdrag som egenföretagare, utan anställningstrygghet och utan kollektivavtalsbundna villkor om ersättning. Höja avgiften till a-kassan med upp till 300 kronor/månad och därtill avskaffa avdragsrätten för a-kasseavgiften och fackavgiften. Därigenom hotas fackföreningarnas ställning och i förlängningen hela kollektivavtalssystemet. Tillsammans med sänkta ersättningar i a- kassan bereder moderaterna vägen för en låglönemarknad. 9

10 Fråga moderaterna: 1. Hur kan moderaterna tala sig varma för löntagarna och den fackliga organiseringen och samtidigt göra det svårare för arbetstagare att organisera sig fackligt genom att höja avgiften till a-kassan och avskaffa avdragsrätten för a-kasseavgiften och fackavgiften? 2. Varför säger moderaterna nej till de förslag som ökar anställningstryggheten för många, inte minst unga människor, som idag har tillfälliga anställningar? 3. Varför vill moderaterna ge arbetsgivaren en möjlighet att kringgå anställningstryggheten och kollektivavtalen genom att tillåta f- skattsedel även om man bara har sin tidigare arbetsgivare som uppdragsgivare? 10

11 Moderaterna och socialförsäkringarna I moderaternas budgetmotion (2005/06Fi:240 kap. 2.6 Stramare bidrag) står att Socialförsäkringar riskerar att lägga grunden för beteenden som kan vara rationella för individen, men som åsamkar både samhället och den enskilde stora kostnader på sikt. Moderaternas grundläggande syn på våra gemensamma skyddsnät är inte att det fångar upp sjuka och arbetslösa utan att det är för generöst och att det överutnyttjas. Därför förslår moderaterna historiskt omfattande neddragningar av ersättningsnivåerna. Moderaterna vill bland annat: Sänka ersättningsnivån i a-kassan till 70 procent efter 200 dagar och till 65 procent efter 300 dagar. Den högsta dagpenningen sänks från 730 kronor till 680 kronor per dag. Sänka ersättningsnivån vid sjukdom till 70 procent efter sex månader samtidigt som en andra karensdag införs. Sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen till 75 procent och korta den med fyra månader. Sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen ytterligare genom att basera den på inkomsterna under de senaste 12 månaderna, inte den nuvarande inkomstnivån. Den som höjt sin lön eller nyligen börjat arbeta kan förlora stora delar av sitt inkomstskydd. Tvinga arbetslösa att acceptera jobb till löner som motsvarar 80 procent av ersättningen från a-kassan. Moderaterna räknar med att sänkt ersättning vid arbetslöshet och försvagade fackföreningar leder till ökad sysselsättning genom att priset på arbetskraft pressas nedåt. Moderaterna vill skapa en låglönemarknad för stora grupper på arbetsmarknaden. Det drabbar i förlängningen alla löntagare genom att lönerna hålls nere. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner. 11

12 Fråga moderaterna: 1. Varför ska ni slå på sjuka, arbetslösa, pensionärer och föräldralediga när det går så bra för Sverige? Varför ska de få betala skattesänkningarna för de rikaste genom sänkta ersättningar? 2. Ni sänker a-kassan. Ni sänker sjukersättningen (tidigare kallad förtidspension). Ni sänker föräldraförsäkringen. Det tvingar istället många att söka socialbidrag för att få ekonomin att gå ihop. Hur mycket räknar ni med att socialbidragstagandet kommer att öka med er politik? 3. På vilket sätt blir sjuka friska genom ytterligare en karensdag och en ersättning på 70 procent i sjukförsäkringen? 4. På vilket sätt skapas fler jobb med lägre a-kassa och försvagade fackföreningar? Och varför ska Sverige konkurrera med låga löner? 12

13 Moderaterna och skolan Moderaterna talar ofta om att alla barn och ungdomar är unika. Men tydligen är vissa mer unika än andra. Sorteringen av eleverna ska börja tidigt och fortsätta genom hela skoltiden. Någon plan för hur segregationen i skolan ska stoppas finns inte. Inrättandet av en nationell skolpeng ska omöjliggöra att resurser till skolan fördelas efter elevernas behov. Moderaterna vill bland annat: Införa obligatoriska betyg från och med årskurs 6. Införa en nationell skolpeng. Öka möjligheten att etablera religiösa privatskolor. Ha en tidig uppdelning av elever bland annat genom att skolmognadsprov ska kunna införas och att betygsliknande omdömen ska kunna ges från första klass. Sänka ambitionerna för gymnasieskolan genom att göra den grundläggande högskolebehörigheten frivillig för de elever som läser ett yrkesförberedande program. Dessutom ska det individuella programmet i gymnasieskolan avvecklas. Fråga moderaterna: 1. Hur kommer det sig att moderaterna konsekvent har röstat nej till socialdemokratiska förslag om resursförstärkningar till skolan? 2. Varför har moderaterna sagt nej till den lag som stärker elevernas skydd mot diskriminering och annan kränkande behandling som den socialdemokratiska regeringen har drivit igenom? 3. Varför säger moderaterna nej till socialdemokraternas satsning på de mest utsatta skolorna i landet? Hur hjälper det till att utveckla dem? 4. Hur ska löften om mer resurser till skolan betalas när skatterna samtidigt ska sänkas med 250 miljarder kronor? 13

14 Moderaterna och barnfamiljerna Moderaterna säger sig ofta vilja satsa på landets barnfamiljer. Men när man tittar på den politik som de vill föra så är den allt annat än generös. De vill drastiskt försämra föräldraförsäkringen vilket gör att fler barn kommer att behöva barnomsorg tidigare än idag. Deras förslag leder till en utarmning av förskolans resurser och förutsättningar. Sammantaget innebär moderaternas familjepolitik att det blir svårare för mammor och pappor att kombinera jobb och familjeliv. Moderaterna försöker skyla över sina barn- och jämställdhetsfientliga försämringar med en slags jämställdhetsbonus. Moderaterna har även röstat igenom förslaget som tillåter religiösa förskolor vilket skapar segregering redan i tidig ålder. Moderaterna vill bland annat: Förkorta föräldraförsäkringen med fyra månader (tre garantimånader och en månad med skydd mot inkomstbortfall). Avskaffa en pappamånad. Sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen till 75 procent. Sänka ersättningsnivån ytterligare genom att beräkna ersättningen på inkomsten under de senaste 12 månaderna, inte på förväntad framtida inkomst. Tillåta kommunerna att införa kommunala vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng istället för att satsa på förskolorna. Införa ett skattebidrag på maximalt kronor per år åt dem som köper städhjälp. Fråga moderaterna: 1. Nu när det går så bra för Sverige, varför vill moderaterna straffa barnfamiljerna genom sänkt ersättning och fyra månaders kortare föräldraförsäkring? 2. Ni moderater talar ofta om vikten av vidgad valfrihet för barnfamiljerna. Berätta på vilket sätt barnfamiljernas valfrihet ökar med kortare föräldraledighet och lägre ersättning. 14

15 3. Genom moderaternas förslag om att tillåta religiösa friskolor så skiljs barn åt utifrån sina föräldrars religiösa övertygelse. Varför ska inte ens de minsta barnen hållas samman? 4. Det kommunala vårdnadsbidraget innebär att främst kvinnor stannar hemma med sina barn till en låg ersättning. Varför vill moderaterna undergräva förutsättningar för kvinnors ekonomiska självständighet och en kvalitativ förskola för alla barn? 15

16 Moderaterna och våra äldre Moderaterna har under en tid försökt profilera sig som ett parti för äldre. Men moderaternas politik borde tvärtom avskräcka äldre från att rösta på dem. Konsekvent ställer sig moderaterna på de förvärvsarbetande och friskas sida. Att äldre många gånger har ett ökande vårdbehov är inget som moderaterna tar hänsyn till. När alla som förvärvsarbetar får skattesänkningar genom moderaternas förslag så blir pensionärerna utan trots att de arbetat och slitit hela sitt liv och med sitt arbete lagt grunden för det välfärdssamhälle vi har idag. Istället gör moderaterna stora nedskärningar i den sociala tryggheten. Moderaterna vill bland annat: Undanta pensionärer från sina förslag till inkomstskattesänkningar. Pensionärer ska betala en större andel av sin pension i skatt än löntagare, trots att de har samma inkomst. Sänka ersättningsnivån för förtidspensionärer från ca 65 till 60 procent. Sänka den framtida ålderspensionen för de som idag har sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension). Som mest blir ålderspensionen 20 procent lägre. Införa en expeditionsavgift på 25 kronor på varje recept som hämtas ut på apoteket. Höja högkostnadsskyddet för läkemedel från kronor till kronor per år. Höja högkostnadsskyddet för sjukvård från 900 kronor till kronor per år. Fråga moderaterna: 1. Vad är poängen med att straffa människor med svåra förslitningsskador eller allvarliga sjukdomar genom en försämrad ålderspension? Har inte en funktionshindrad person, en utsliten lokalvårdare eller en arbetsskadad byggnadsarbetare samma rätt till god ekonomisk trygghet som den som haft lyckan att hålla sig frisk? 16

17 2. Är det rimligt och rättvist att sänka ersättningen till personer med sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspensionär) samtidigt som miljonärer ska få sin förmögenhetsskatt avskaffad? 3. Är det bra att göra det dyrare för exempelvis äldre att komma i kontakt med sjukvården? 4. Vad är motivet till att det ska kosta pengar att hämta ut medicin på apoteket? 5. Varför ska en pensionär betala mer i skatt än en löntagare med samma inkomst? Är inte kostnaden för bostad och mat lika hög för pensionären som för den som arbetar? 17

18 Moderaterna och miljön Moderaterna är miljöpolitikens värstingar. Inget parti har genomgående en så usel miljöpolitik som moderaterna. Moderaterna blundar totalt för miljöproblemen, för klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Den senaste tidens debatt i Sverige och omvärlden om att ställa om från oljeberoende verkar ha gått moderaterna helt förbi. Moderaterna vill bland annat: Sänka bensin- och dieselskatten. Slopa miljöbonus för vindkraftsel. Slopa skattestödet till miljöinvesteringar i offentliga lokaler. Ta bort skattenedsättningen för konvertering från direktverkande el. Avskaffa skattenedsättningen för konvertering från oljeuppvärmning. Säga nej till grön skatteväxling. Minska anslaget till miljön med ca 1,3 miljarder kronor för år Det innebär bland annat mindre stöd för åtgärder för biologisk mångfald och inga nya pengar till klimatinvesteringsprogram. Fråga moderaterna: 1. Kan du berätta om en enda insats som moderaterna vill göra för att förbättra miljön? 2. Kan du förklara hur mindre inköp av skyddsvärd skog, slopade bidrag till klimatinvesteringar, borttagen miljöbonus för vindkraftsel, nej till skattelättnad för konvertering från direktverkande el och oljeuppvärmning och nej till miljöinvesteringar i offentliga lokaler bidrar till ett miljövänligare samhälle? 18

19 Moderaterna och världen Under många år inte minst under Carl Bildts tid som partiledare försökte moderaterna profilera sig som Europapartiet i svensk politik. Sedan några år tillbaka har den internationella profilen i moderaterna helt tynat bort. Bland annat vill moderaterna: Sänka biståndet med 8 miljarder kronor. Gå med i militäralliansen Nato. Fråga moderaterna: 1. Berätta på vilket sätt som 8 miljarder kronor mindre i bistånd underlättar möjligheter att minska fattigdomen i världen. 2. Vad är poängen med att Sverige inte längre ska vara militärt alliansfritt? 19

20 Moderaterna och historien Genom hela den svenska 1900-talshistorien har moderaterna varit ett parti som bekämpat alla de sociala framsteg som bär socialdemokratins signum. Partiet har bekämpat viktiga reformer som allmän och lika rösträtt, införandet av allmän sjukförsäkring, det allmänna barnbidraget, medbestämmandelagen, den allmänna tilläggspensionen, semesterlagstiftningen och mycket, mycket mer. Det var i denna anda som den unge riksdagsledamoten Fredrik Reinfeldt, lade sina fingrar på tangentbordet och lät tankarna om samhället flöda fritt år 1993 i boken Det sovande folket. Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Tecknen är mycket tydliga hos det uppväxande släktet, de 60- och 70-talsfödda. Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten. Det är inga vackra tankar, men det är den ideologiska basen för landets moderatledare. 20

21 Det moderata regeringsalternativet har prövats förr och misslyckats Moderaterna har haft ansvaret för att regera Sverige. Senast var åren Under dessa år; förlorade en halv miljon personer sina jobb, varav personer i det privata näringslivet, sjönk investeringarna med i genomsnitt 6,8 procent per år, ökade underskottet i de offentliga finanserna med 7,5 procent av BNP, d.v.s. drygt 140 miljarder kronor eller cirka kronor per invånare, steg statsskulden med 35 procent av BNP, d.v.s. cirka 600 miljarder kronor eller cirka kronor per invånare, minskade näringslivets investeringar med i genomsnitt 9,7 procent per år, fick hushållen minskad köpkraft när reallönerna gick ned med 0,1 procent per år. 21

22 22 Alla ska med. Så enkelt är det.

23 23

24 24 socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

MAKTMODERATEN REINFELDT

MAKTMODERATEN REINFELDT Detta visste du inte om MAKTMODERATEN REINFELDT Läs om hur mycket Reinfeldt tjänar på sina egna budgetförslag. Och hur du förlorar. Läs också om Reinfeldts skamlösa kontakter och ideal. www.ssu.se Innehåll

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Vi håller vad vi lovar! En rapport om vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan 1994.

Vi håller vad vi lovar! En rapport om vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan 1994. Vi håller vad vi lovar! En rapport om vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan 1994. Förord Den här rapporten redogör för vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan vi fick väljarnas förtroende i valet

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

Rapport. 300 000 fler jobb har redan skapats - så här vill vi skapa fler

Rapport. 300 000 fler jobb har redan skapats - så här vill vi skapa fler Rapport 300 000 fler jobb har redan skapats - så här vill vi skapa fler Inledning Socialdemokratins modell för att skapa förutsättningar för framtidens jobb är att satsa på kunskap, konkurrenskraft och

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Rapport VÅR FAMILJEPOLITIK OCH 11 FRÅGETECKEN KRING BORGERLIGHETENS ALTERNATIV. www.socialdemokraterna.se

Rapport VÅR FAMILJEPOLITIK OCH 11 FRÅGETECKEN KRING BORGERLIGHETENS ALTERNATIV. www.socialdemokraterna.se Rapport VÅR FAMILJEPOLITIK OCH 11 FRÅGETECKEN KRING BORGERLIGHETENS ALTERNATIV www.socialdemokraterna.se Vår familjepolitik Bostadsbrist och osäkra anställningar gör att många väntar med att skaffa barn.

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga alliansens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga alliansens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga alliansens ekonomiska politik Jönköpings län Exempel på effekter av den borgerliga alliansens politik för Jönköpings län framtagna i samband med den borgerliga alliansens

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Barnen främst. Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Barnens väl idag avgör Sveriges framtid. (valmanifestet)

Barnen främst. Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Barnens väl idag avgör Sveriges framtid. (valmanifestet) 2006-08-30 Barnen främst Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Barnens väl avgör Sveriges framtid. (valmanifestet) 2(10) Inledning Vår ambition är att Sverige ska vara världens bästa land

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Snabbmätning Om ekonomiska prioriteringar

Snabbmätning Om ekonomiska prioriteringar Snabbmätning Om ekonomiska prioriteringar 2009-08-20 Metodbeskrivning Urval: Riksrepresentativt i åldersgruppen 18-74år vad gäller kön, ålder och geografi. g Urvalet dras från Novus förrekryterade panel.

Läs mer

Rubrik på en eller två rader som ser ut så här 17/9. Valet är ditt! Ett valmaterial från

Rubrik på en eller två rader som ser ut så här 17/9. Valet är ditt! Ett valmaterial från Rubrik på en eller två rader som ser ut så här 17/9 Valet är ditt! Ett valmaterial från Den 17 september är det du som bestämmer! DEN 17 SEPTEMBER är det riksdagsval igen och då bestämmer du vilket Sverige

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Välfärd - minska klyftorna S-kvinnor i Kronoberg Carina Adolfsson Elgestam

Välfärd - minska klyftorna S-kvinnor i Kronoberg Carina Adolfsson Elgestam Socialdemokraterna Växjö 2010-08-30 Välfärd - minska klyftorna S-kvinnor i Kronoberg Carina Adolfsson Elgestam 2 (10) Innehållsförteckning Klyftorna och orättvisorna ökar... 3 Berättelser från verkligheten...

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial

Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial 2006-08-24 socialdemokraterna Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial Inte sedan slutet av 80-talet har så många i Sverige gått till jobbet som i dag. 121 000 fler går till jobbet i dag än för ett

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Granskning av oppositionens politik

Granskning av oppositionens politik Granskning av oppositionens politik Finansminister Anders Borg 29 april 213 Sverige har högst arbetskraftsdeltagande och näst högst sysselsättningsgrad i EU Befolkningen 15 74 år efter arbetskraftstillhörighet

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET FRÅN 1982 FRAMTID I FRIHET Moderata Samlingspartiets viktigaste uppgift är att säkra en framtid i frihet för Sverige och dess medborgare. Frihet

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Perspektiv på jobbskatteavdraget

Perspektiv på jobbskatteavdraget 2008-09-19 Harald Niklasson Perspektiv på jobbskatteavdraget I Sverige råder numera ett betydande samförstånd mellan de politiska partierna om huvuddragen i den rådande roll- och ansvarsfördelningen mellan

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten?

Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten? Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten? Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens Nya värderingar, nytt samhälle?, Stockholm, 7 december

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår propositionen i de

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer