En liten bok om stora klyftor. - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En liten bok om stora klyftor. - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006"

Transkript

1 En liten bok om stora klyftor - en argumentationshandbok för valrörelsen

2 2

3 Innehållsförteckning Moderaterna ett kort argumentationsunderlag 4 Moderaterna och skatterna 5 Moderaterna och jobben 7 Moderaterna och arbetsrätten 9 Moderaterna och socialförsäkringarna 11 Moderaterna och skolan 13 Moderaterna och barnfamiljerna 14 Moderaterna och våra äldre 16 Moderaterna och miljön 18 Moderaterna och världen 19 Moderaterna och historien 20 Moderata regeringsalternativet har prövats förr 21 ISBN: Tryck och produktion: Socialdemokraterna

4 Moderaterna ett kort argumentationsunderlag Enligt opinionsmätningarna är moderaterna lika stora som de tre andra borgerliga partierna tillsammans. I en eventuell borgerlig regering skulle moderaterna hålla i taktpinnen och moderaternas partiordförande väljas till statsminister. Moderaterna representerar den politik i vårt land som står längst ifrån socialdemokratin praktiskt politiskt, men också ideologiskt. Därför är moderaterna socialdemokraternas huvudmotståndare i höstens val. Det diskuteras ofta om moderaterna har förflyttat sig in mot mitten i svensk politik efter det svidande valnederlaget Det är möjligen en intressant diskussion. Men väsentligt mer intressant för människor i vårt land är den politik som moderaterna faktiskt presenterar och går till val på oavsett vilken politik som partiet hade förut. Redan vid en snabb granskning står det klart att moderaternas politik vidgar de ekonomiska klyftorna, underminerar den generella välfärdspolitiken, ökar de sociala orättvisorna samt hotar den svenska samhällsmodellen. Vilka är då vinnarna på den moderata politiken? Jo, det är de som aldrig blir arbetslösa, som aldrig blir sjuka, som aldrig tar föräldraledigt, som inte är pensionärer, som aldrig besöker en vårdcentral, som aldrig hämtar medicin på apoteket, som inte studerar, som inte är med i a-kassan, som inte får bostadsbidrag, som inte är med i facket, som inte äger en bil, som aldrig går på museum, som aldrig gått en studiecirkel, som inte går en kurs på en folkhögskola, som inte behöver en studentbostad. Detta material är inte heltäckande, men ger en bild av moderaternas politik på ett antal politikområden samt presenterar några uppslag till argumentation kring hur moderaterna kan bemötas. 4

5 Moderaterna och skatterna 2002 gick moderaterna till val på att sänka skatterna med 130 miljarder kronor. Valresultatet blev en katastrof. Därefter har de kortsiktigt försökt tona ned sina ambitioner att sänka skatterna. Men moderaterna är fortsatt Sveriges skattesänkarparti nummer ett. På sikt vill de sänka skatten med motsvarande 250 miljarder kronor, var femte skattekrona. Det är en femtedel av vår välfärd, var femte skolmåltid, var femte barnskötare och var femte läkare. Moderaterna vill i ett första steg sänka skatten med 36 miljarder kronor år 2007 och 47 miljarder kronor Långsiktigt är partiet extremt i sina ambitioner. I den offentliga debatten kan det framstå som om Reinfeldt är ointresserad av att sänka skatterna. Det är fel. Han vill ha ned det totala skattetrycket med bortåt en femtedel, från dagens dryga 50 procent till genomsnittet i EU som ligger på drygt 40 procent. Jag tycker inte att Sverige ska ligga högre än genomsnittet i EU, säger han och kommer åter in på huvudbudskapet om mer arbete och mindre bidrag. Fredrik Reinfeldt i tidningen Svenskar i Världen nr 1/2005 Moderaterna vill bland annat: Avskaffa förmögenhetsskatten. Sänka fastighetsskatten. På sikt ta bort värnskatten. Sänka bensin- och dieselskatterna. Genomföra högeralliansens gemensamma arbetsavdrag, omfattande 37 miljarder i ett första steg och 45 miljarder kronor i ett andra steg. 5

6 Fråga moderaterna: 1. Varför ska ni spara på sjuka, arbetslösa, pensionärer och föräldralediga när det går så bra för Sverige? Varför ska de få betala skattesänkningarna för de rikaste genom sänkt ersättning vid sjukdom och arbetslöshet och höjda avgifter på bl.a. läkarbesök och mediciner? 2. Ni vill sänka skatterna med 250 miljarder kronor. Det är var femte utgiftskrona. Hur sänker man pensionerna med 20 procent, hur sparar man bort var femte krona i sjukvården, hur tar man bort var femte barnbidrag, hur avskaffar man var femte högskoleplats, hur sänker man lönerna för offentligt anställda med 20 procent? Hur ser er strategi ut? 6

7 Moderaterna och jobben Moderaterna återkommer i sin retorik hela tiden till jobben. De kallar sig ett arbetarparti men politiken visar på motsatsen. Moderaterna säger nej till de satsningar för fler jobb som socialdemokraterna nu genomför och föreslår stora besparingar på arbetsmarknadspolitiken. Nära personer som riskerar att få gå ut i öppen arbetslöshet om moderaterna får genomföra sin arbetsmarknadspolitik. Dessutom vill moderaterna kraftigt begränsa möjligheterna att utbilda sig. De som inte har ett jobb lämnas helt utan stöd och hjälp i moderaternas Sverige. Moderaternas politik för att skapa fler jobb är att sänka ersättningen för de arbetslösa och på så sätt öka skillnaden mellan att arbeta och söka jobb. Men hur skapar lägre ersättning fler jobb? (se avsnittet om socialförsäkringar) Ett annat förslag är att sänka arbetsgivaravgifterna inom tjänstesektorn vilket finansieras genom att höja avgifterna för småföretagarna. Moderaterna vill bland annat: Införa lägre arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn men höja för småföretagarna. Säger nej till plusjobb inom bland annat vården och omsorgen. Säger nej till de anställningsstöd som ger personer möjlighet att jobba. Säger nej till de arbetsmarknadspolitiska insatserna i övrigt som ger personer möjlighet till jobb, utbildning, praktik eller andra insatser för att förbättra sina chanser att få arbete. Säger nej till de sex strategiprogram för svenska nyckelbranscher i näringslivet som nu genomförs. Säger nej till att bygga ut högskolan med platser. Avskaffa rekryteringsbidraget som ger ca personer möjlighet att studera på grund- och gymnasieskola. 7

8 Fråga moderaterna: 1. Sverige har nu det högsta nyföretagandet på 20 år. Anser moderaterna att det är ett uttryck för att Sverige har ett dåligt företagsklimat? 2. Varför är det viktigare för moderaterna att subventionera städning i hemmet för rika och friska än att offensivt satsa resurser för att stärka konkurrenskraften i svenska företag genom de utvecklingsprogram som den socialdemokratiska regeringen nu genomför? 3. Moderaterna säger nej till plusjobb och anställningsstöd. De vill skära ner kraftigt på arbetsmarknadspolitiken. De säger nej till fler högskoleplatser och utvecklingsprogrammen i svensk industri. Hur mycket räknar ni med att den öppna arbetslösheten kommer att öka med moderaternas politik? 4. Varför är det viktigare att sänka arbetsgivaravgiften för vissa tjänstebranscher som restauranger och bilverkstäder men också hundpsykologi och astrologi för att istället höja arbetsgivaravgiften i övriga småföretag? 8

9 Moderaterna och arbetsrätten Moderaterna har historiskt sett varit emot alla regleringar som förbättrat arbetsvillkoren för löntagare. Såväl rätten till lagstadgad semester som lagen om anställningsskydd (LAS). Retoriskt så har Fredrik Reinfeldt lagt sig till med en mjukare linje vad gäller arbetsrätten men i den förda politiken så är det samma gamla höger som föreslår försämringar i LAS och försvagningar av fackföreningarna. Moderaterna skriver följande i sin budgetmotion (2005/06Fi:Fi8 kap Öka självrisken: sänk ersättningen) Mindre generösa villkor i försäkringen gör det därtill mer kostsamt för en fackförening att driva lönekrav som kan innebära att medlemmarna drabbas av arbetslöshet. Med andra ord, moderaterna vill ha en så låg arbetslöshetsersättning så att den avskräcker fackföreningsmedlemmar från att begära högre lön. Moderaterna vill bland annat: Sänka arbetslöshetsersättningen så att den låga nivån avskräcker fackföreningsmedlemmar från att kräva högre lön. Säga nej till socialdemokraternas förslag om att begränsa arbetsgivarens möjligheter att anställa personer på viss tid istället för att erbjuda riktiga och fasta jobb. Urholka anställningstryggheten och kollektivavtalen genom att tillåta f-skattsedlar även om man bara har sin tidigare arbetsgivare som uppdragsgivare. Förslaget gör det möjligt för en arbetsgivare att avskeda personal för att omedelbart erbjuda dem att utföra uppdrag som egenföretagare, utan anställningstrygghet och utan kollektivavtalsbundna villkor om ersättning. Höja avgiften till a-kassan med upp till 300 kronor/månad och därtill avskaffa avdragsrätten för a-kasseavgiften och fackavgiften. Därigenom hotas fackföreningarnas ställning och i förlängningen hela kollektivavtalssystemet. Tillsammans med sänkta ersättningar i a- kassan bereder moderaterna vägen för en låglönemarknad. 9

10 Fråga moderaterna: 1. Hur kan moderaterna tala sig varma för löntagarna och den fackliga organiseringen och samtidigt göra det svårare för arbetstagare att organisera sig fackligt genom att höja avgiften till a-kassan och avskaffa avdragsrätten för a-kasseavgiften och fackavgiften? 2. Varför säger moderaterna nej till de förslag som ökar anställningstryggheten för många, inte minst unga människor, som idag har tillfälliga anställningar? 3. Varför vill moderaterna ge arbetsgivaren en möjlighet att kringgå anställningstryggheten och kollektivavtalen genom att tillåta f- skattsedel även om man bara har sin tidigare arbetsgivare som uppdragsgivare? 10

11 Moderaterna och socialförsäkringarna I moderaternas budgetmotion (2005/06Fi:240 kap. 2.6 Stramare bidrag) står att Socialförsäkringar riskerar att lägga grunden för beteenden som kan vara rationella för individen, men som åsamkar både samhället och den enskilde stora kostnader på sikt. Moderaternas grundläggande syn på våra gemensamma skyddsnät är inte att det fångar upp sjuka och arbetslösa utan att det är för generöst och att det överutnyttjas. Därför förslår moderaterna historiskt omfattande neddragningar av ersättningsnivåerna. Moderaterna vill bland annat: Sänka ersättningsnivån i a-kassan till 70 procent efter 200 dagar och till 65 procent efter 300 dagar. Den högsta dagpenningen sänks från 730 kronor till 680 kronor per dag. Sänka ersättningsnivån vid sjukdom till 70 procent efter sex månader samtidigt som en andra karensdag införs. Sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen till 75 procent och korta den med fyra månader. Sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen ytterligare genom att basera den på inkomsterna under de senaste 12 månaderna, inte den nuvarande inkomstnivån. Den som höjt sin lön eller nyligen börjat arbeta kan förlora stora delar av sitt inkomstskydd. Tvinga arbetslösa att acceptera jobb till löner som motsvarar 80 procent av ersättningen från a-kassan. Moderaterna räknar med att sänkt ersättning vid arbetslöshet och försvagade fackföreningar leder till ökad sysselsättning genom att priset på arbetskraft pressas nedåt. Moderaterna vill skapa en låglönemarknad för stora grupper på arbetsmarknaden. Det drabbar i förlängningen alla löntagare genom att lönerna hålls nere. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner. 11

12 Fråga moderaterna: 1. Varför ska ni slå på sjuka, arbetslösa, pensionärer och föräldralediga när det går så bra för Sverige? Varför ska de få betala skattesänkningarna för de rikaste genom sänkta ersättningar? 2. Ni sänker a-kassan. Ni sänker sjukersättningen (tidigare kallad förtidspension). Ni sänker föräldraförsäkringen. Det tvingar istället många att söka socialbidrag för att få ekonomin att gå ihop. Hur mycket räknar ni med att socialbidragstagandet kommer att öka med er politik? 3. På vilket sätt blir sjuka friska genom ytterligare en karensdag och en ersättning på 70 procent i sjukförsäkringen? 4. På vilket sätt skapas fler jobb med lägre a-kassa och försvagade fackföreningar? Och varför ska Sverige konkurrera med låga löner? 12

13 Moderaterna och skolan Moderaterna talar ofta om att alla barn och ungdomar är unika. Men tydligen är vissa mer unika än andra. Sorteringen av eleverna ska börja tidigt och fortsätta genom hela skoltiden. Någon plan för hur segregationen i skolan ska stoppas finns inte. Inrättandet av en nationell skolpeng ska omöjliggöra att resurser till skolan fördelas efter elevernas behov. Moderaterna vill bland annat: Införa obligatoriska betyg från och med årskurs 6. Införa en nationell skolpeng. Öka möjligheten att etablera religiösa privatskolor. Ha en tidig uppdelning av elever bland annat genom att skolmognadsprov ska kunna införas och att betygsliknande omdömen ska kunna ges från första klass. Sänka ambitionerna för gymnasieskolan genom att göra den grundläggande högskolebehörigheten frivillig för de elever som läser ett yrkesförberedande program. Dessutom ska det individuella programmet i gymnasieskolan avvecklas. Fråga moderaterna: 1. Hur kommer det sig att moderaterna konsekvent har röstat nej till socialdemokratiska förslag om resursförstärkningar till skolan? 2. Varför har moderaterna sagt nej till den lag som stärker elevernas skydd mot diskriminering och annan kränkande behandling som den socialdemokratiska regeringen har drivit igenom? 3. Varför säger moderaterna nej till socialdemokraternas satsning på de mest utsatta skolorna i landet? Hur hjälper det till att utveckla dem? 4. Hur ska löften om mer resurser till skolan betalas när skatterna samtidigt ska sänkas med 250 miljarder kronor? 13

14 Moderaterna och barnfamiljerna Moderaterna säger sig ofta vilja satsa på landets barnfamiljer. Men när man tittar på den politik som de vill föra så är den allt annat än generös. De vill drastiskt försämra föräldraförsäkringen vilket gör att fler barn kommer att behöva barnomsorg tidigare än idag. Deras förslag leder till en utarmning av förskolans resurser och förutsättningar. Sammantaget innebär moderaternas familjepolitik att det blir svårare för mammor och pappor att kombinera jobb och familjeliv. Moderaterna försöker skyla över sina barn- och jämställdhetsfientliga försämringar med en slags jämställdhetsbonus. Moderaterna har även röstat igenom förslaget som tillåter religiösa förskolor vilket skapar segregering redan i tidig ålder. Moderaterna vill bland annat: Förkorta föräldraförsäkringen med fyra månader (tre garantimånader och en månad med skydd mot inkomstbortfall). Avskaffa en pappamånad. Sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen till 75 procent. Sänka ersättningsnivån ytterligare genom att beräkna ersättningen på inkomsten under de senaste 12 månaderna, inte på förväntad framtida inkomst. Tillåta kommunerna att införa kommunala vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng istället för att satsa på förskolorna. Införa ett skattebidrag på maximalt kronor per år åt dem som köper städhjälp. Fråga moderaterna: 1. Nu när det går så bra för Sverige, varför vill moderaterna straffa barnfamiljerna genom sänkt ersättning och fyra månaders kortare föräldraförsäkring? 2. Ni moderater talar ofta om vikten av vidgad valfrihet för barnfamiljerna. Berätta på vilket sätt barnfamiljernas valfrihet ökar med kortare föräldraledighet och lägre ersättning. 14

15 3. Genom moderaternas förslag om att tillåta religiösa friskolor så skiljs barn åt utifrån sina föräldrars religiösa övertygelse. Varför ska inte ens de minsta barnen hållas samman? 4. Det kommunala vårdnadsbidraget innebär att främst kvinnor stannar hemma med sina barn till en låg ersättning. Varför vill moderaterna undergräva förutsättningar för kvinnors ekonomiska självständighet och en kvalitativ förskola för alla barn? 15

16 Moderaterna och våra äldre Moderaterna har under en tid försökt profilera sig som ett parti för äldre. Men moderaternas politik borde tvärtom avskräcka äldre från att rösta på dem. Konsekvent ställer sig moderaterna på de förvärvsarbetande och friskas sida. Att äldre många gånger har ett ökande vårdbehov är inget som moderaterna tar hänsyn till. När alla som förvärvsarbetar får skattesänkningar genom moderaternas förslag så blir pensionärerna utan trots att de arbetat och slitit hela sitt liv och med sitt arbete lagt grunden för det välfärdssamhälle vi har idag. Istället gör moderaterna stora nedskärningar i den sociala tryggheten. Moderaterna vill bland annat: Undanta pensionärer från sina förslag till inkomstskattesänkningar. Pensionärer ska betala en större andel av sin pension i skatt än löntagare, trots att de har samma inkomst. Sänka ersättningsnivån för förtidspensionärer från ca 65 till 60 procent. Sänka den framtida ålderspensionen för de som idag har sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension). Som mest blir ålderspensionen 20 procent lägre. Införa en expeditionsavgift på 25 kronor på varje recept som hämtas ut på apoteket. Höja högkostnadsskyddet för läkemedel från kronor till kronor per år. Höja högkostnadsskyddet för sjukvård från 900 kronor till kronor per år. Fråga moderaterna: 1. Vad är poängen med att straffa människor med svåra förslitningsskador eller allvarliga sjukdomar genom en försämrad ålderspension? Har inte en funktionshindrad person, en utsliten lokalvårdare eller en arbetsskadad byggnadsarbetare samma rätt till god ekonomisk trygghet som den som haft lyckan att hålla sig frisk? 16

17 2. Är det rimligt och rättvist att sänka ersättningen till personer med sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspensionär) samtidigt som miljonärer ska få sin förmögenhetsskatt avskaffad? 3. Är det bra att göra det dyrare för exempelvis äldre att komma i kontakt med sjukvården? 4. Vad är motivet till att det ska kosta pengar att hämta ut medicin på apoteket? 5. Varför ska en pensionär betala mer i skatt än en löntagare med samma inkomst? Är inte kostnaden för bostad och mat lika hög för pensionären som för den som arbetar? 17

18 Moderaterna och miljön Moderaterna är miljöpolitikens värstingar. Inget parti har genomgående en så usel miljöpolitik som moderaterna. Moderaterna blundar totalt för miljöproblemen, för klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Den senaste tidens debatt i Sverige och omvärlden om att ställa om från oljeberoende verkar ha gått moderaterna helt förbi. Moderaterna vill bland annat: Sänka bensin- och dieselskatten. Slopa miljöbonus för vindkraftsel. Slopa skattestödet till miljöinvesteringar i offentliga lokaler. Ta bort skattenedsättningen för konvertering från direktverkande el. Avskaffa skattenedsättningen för konvertering från oljeuppvärmning. Säga nej till grön skatteväxling. Minska anslaget till miljön med ca 1,3 miljarder kronor för år Det innebär bland annat mindre stöd för åtgärder för biologisk mångfald och inga nya pengar till klimatinvesteringsprogram. Fråga moderaterna: 1. Kan du berätta om en enda insats som moderaterna vill göra för att förbättra miljön? 2. Kan du förklara hur mindre inköp av skyddsvärd skog, slopade bidrag till klimatinvesteringar, borttagen miljöbonus för vindkraftsel, nej till skattelättnad för konvertering från direktverkande el och oljeuppvärmning och nej till miljöinvesteringar i offentliga lokaler bidrar till ett miljövänligare samhälle? 18

19 Moderaterna och världen Under många år inte minst under Carl Bildts tid som partiledare försökte moderaterna profilera sig som Europapartiet i svensk politik. Sedan några år tillbaka har den internationella profilen i moderaterna helt tynat bort. Bland annat vill moderaterna: Sänka biståndet med 8 miljarder kronor. Gå med i militäralliansen Nato. Fråga moderaterna: 1. Berätta på vilket sätt som 8 miljarder kronor mindre i bistånd underlättar möjligheter att minska fattigdomen i världen. 2. Vad är poängen med att Sverige inte längre ska vara militärt alliansfritt? 19

20 Moderaterna och historien Genom hela den svenska 1900-talshistorien har moderaterna varit ett parti som bekämpat alla de sociala framsteg som bär socialdemokratins signum. Partiet har bekämpat viktiga reformer som allmän och lika rösträtt, införandet av allmän sjukförsäkring, det allmänna barnbidraget, medbestämmandelagen, den allmänna tilläggspensionen, semesterlagstiftningen och mycket, mycket mer. Det var i denna anda som den unge riksdagsledamoten Fredrik Reinfeldt, lade sina fingrar på tangentbordet och lät tankarna om samhället flöda fritt år 1993 i boken Det sovande folket. Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Tecknen är mycket tydliga hos det uppväxande släktet, de 60- och 70-talsfödda. Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten. Det är inga vackra tankar, men det är den ideologiska basen för landets moderatledare. 20

21 Det moderata regeringsalternativet har prövats förr och misslyckats Moderaterna har haft ansvaret för att regera Sverige. Senast var åren Under dessa år; förlorade en halv miljon personer sina jobb, varav personer i det privata näringslivet, sjönk investeringarna med i genomsnitt 6,8 procent per år, ökade underskottet i de offentliga finanserna med 7,5 procent av BNP, d.v.s. drygt 140 miljarder kronor eller cirka kronor per invånare, steg statsskulden med 35 procent av BNP, d.v.s. cirka 600 miljarder kronor eller cirka kronor per invånare, minskade näringslivets investeringar med i genomsnitt 9,7 procent per år, fick hushållen minskad köpkraft när reallönerna gick ned med 0,1 procent per år. 21

22 22 Alla ska med. Så enkelt är det.

23 23

24 24 socialdemokraterna.se