NYHETER FRÅN ST INLEDNING PÅ GÅNG. Innehåll. Nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETER FRÅN ST INLEDNING PÅ GÅNG. Innehåll. Nummer 4 2015"

Transkript

1 Fackförbundet ST Nummer NYHETER FRÅN ST INLEDNING PÅ GÅNG Jag hoppas att Ni alla har haft en riktig skön semester trots att vädret i mitt fall inte vart det bästa. I detta nummer riktar vi några viktiga frågor till dig som medlem. Är du nöjd med ditt medlemskap? Styrelsen ber Er ödmjukt att Ni tar Er tid att svara på dessa frågor. Era svar kommer ligga som grund för hur vi kan förbättra och utveckla den fackliga organisationen till medlemmarnas bästa. Det blir inga fler tävlingar i Nyhetsbladet. Vår sista tävling där man kan vinna ett glasprydnadsföremål från Nybro glasbruk fick endast ett enda svar. Vi ersätter detta inslag med Tillbakablick som berör Stockholms lokaltrafiks historia. I detta nummer kommer även ge lite information angående skyddsombud. Styrelsen hoppas att detta skall kasta ljus över tillvaron i frågan om vad som gäller då vi ibland får frågor om detta ämne. Under sommaren har vi också haft ett antal medlemsärenden där vi har hjälpt våra medlemmar i olika ärenden. Kom ihåg att alltid kontakta ditt fackförbund om du blir uppkallad att skriva under något papper. Känner du dig obekväm eller inte förstår innebörden av dokumentet skall du så att säga inte skriva under. Vid samtal har du rätt om du så önskar att få stöd av en facklig representant under mötet med din chef. Sommarens tjänstepaket vart en enorm arbetsbelastning då ett sådant stort antal paket skulle granskas. Innehåll Huvudartiklar Inledning på gång 1 Tillbakablick 2 Arbeten på bana till Vinnare tävling 3 Säkerhetsfrågor 3 Synpunkter lokala frågor 3 Är du nöjd med ST? 3 Kontakta ditt fackförbund 4 Digitalt förarstöd 4 Vid behov av skyddsombud 4 Statinos skyddskommitté 5 Insändare Nyhetsbladet 5 Nyheter uniformsshopen 5 Utbildningsgruppen 6

2 2 GAMLA ENSKEDE INNAN NYNÄSVÄGEN I Arlas reklam hävdar man att allt har blivit bättre men har det verkligen det? Bilden är tagen 1931 vid Gamla Enskede hållplats Kyrkogårdsvägen. Spårvagnen som anländer till hållplatsen kommer från Skarpnäck och är på väg till Slussen. I bakgrunden skymtar Skogskyrkogården. Idag går en av Stockholms mest trafikerade motorvägar genom området där spåren ligger till Nynäshamn. I september 1933 invigs den tunnel som vi än idag trafikerar på sträckan Skanstull till Slussen. Stockholms första tunnelbana och den kända T symbolen i Stockholm kunde beskådas vid stationerna Ringvägen (Skanstull) och Södra Bantorget (Medborgarplatsen) för första gången invigs nya bron som tunnelbanan går på till Gullmarsplan ersätts spårvagnara med tunnelbana från Slussen. Under tidigt 50-tal experimenterade man med plattformsskyltar som uppgav tågets destination. Vid invigningen av sträckan Slussen till Hötorget 1957 fick Slussen reguljär TV monitorer för att övervaka dörrstängningen. Vid samma tidpunkt provade man även trådlösa handmikrofoner! OLIKA PAKET UNDER SOMMAREN Som bekant vart det många tjänstepaket under sommaren på grund av många och långa underhållsarbeten i tunnelbanan. Bland annat lades raster på andra platser än de gällande avlösningsplatserna. Tyvärr är det här inte sista året vi kommer drabbas av omfattande arbeten inom tunnelbanan. Ny depå skall byggas, blå bana ansluter till Hagsätra, underhållsarbeten Strömbron och Hässelbygrenen samt det pågående arbetet i att byta signalsystem och vagnpark på röd bana. Tidigast 2025 då allt beräknas vara klart kan vi räkna med normala ett tjänstepaket under sommaren. ST har tagit fram en arbetsgrupp där följande representanter ingår för att framöver klara av att granska alla tjänstepaket på trafiks område. Dessa är, Benachir Abdellatif och Aleksander Djakovic. Vi vill i alla tänkbara situationer att våra medlemmar också inkommer med synpunkter eller påtalar alla eventuella fel de kan tänkas hitta framöver.

3 3 VINNAREN AV TÄVLINGEN! Då är vår sista tävling avgjord där vi endast fick in ett enda svar från Martin Irstad. Vi gratulerar dig till den fina vinsten, ett prydnadsföremål ifrån Nybro glasbruk värd 700 kronor. Grattis. Rätt svar i tävlingen var: Norrmalmstorg SÄKERHETSFRÅGOR Glädjande nog kan vi från ST:s sida konstatera att banarbetarna har skötts bättre än på länge. Kanske är den kalla sommaren en orsak då solkurvor har lyst mer eller mindre med sin frånvaro fram till augusti när vi äntligen fick sommarvärme. Skyltning av banarbeten har fungerat så vitt vi vet. Givetvis tar vi tacksamt emot samtal eller information om Ni upptäcker brister vid skyltning av banarbete mm. Återkoppla gärna i ett enkelt e-post brev till oss. Vi uppskattar din information och kommer följa upp frågan. ST kommer nu skicka in ett rekommenderat brev till Trafikförvaltningen angående köra med nödöppnat dörrpar enligt 33:6 i TRI. Redan 2007 erkände SL:s säkerhetstab att paragrafen är felaktig. Trots att det har gått mer än ett år sedan vår första skrivelse till Trafikförvaltningen säkerhetsstab har inget hänt även om Lars Eriksson, säkerhetsdirektör lovade återkomma i frågan. Vi ber att få återkomma i ärendet längre fram i Nyhetsbladet. SYNPUNKTER SOM BERÖR LOKALA FRÅGOR GUP Har du synpunkter som berör Gullmarsplan lokalt? Något som Ni vill att ST framför under det lokala SKO mötet (skyddskommittémöte)? Kontakta då gärna vår representant Benachir Abdellatif. Han tar gärna del av synpunkter som berör exempelvis miljö, förbättringsförslag mm. Benachir Abdellatif ÄR DU NÖJD MED ST? Styrelsen inom vår lokala förening här på MTR Tunnelbanan efterlyser synpunkter från våra medlemmar i ett försök att kartlägga brister som medlemmarna upplever. Därför ber vi våra medlemmar att ta sig lite tid och inkomma med förslag och eller synpunkter på brister som Ni har upplevt. De eventuella brister och de förslag som inkommer kommer ligga som underlag för utvecklingen av vår organisation. Därför ställer vi följande frågor till dig. Är du nöjd med ditt medlemskap och om inte, vad kan vi göra för att förbättra situationen? Vilka frågor är viktigast för dig? Är du intresserad att engagera dig aktivt i fackligt arbete? Brister vi i någon avseende? Vill du ha mer information om förmåner ditt medlemskap erbjuder? Dina svar skickas till Vi tar tacksamt emot samtliga synpunkter oavsett om det äro synpunkter av både större och mindre slag, eller om du bara önskar ställa oss en fråga.

4 4 KONTAKTA DITT FACKFÖRBUND Vi har fått in en förfrågan vilken e-post adress man skall använda för att nå sina förtroendevalda på ST då man önskar få kontakt eller hjälp. Använd oavsett var du arbetar inom koncernen. I alla ärenden som är av känslig natur råder sekretess om det berör känsliga eller personliga uppgifter. Om Ni använder denna adress så kontaktar vi Er. HUR STÄLLDE SIG FACKEN TILL DIGITALT FÖRARSTÖD? Vi har fått en förfrågan hur vi som facklig organisation ställde oss till de digitala förarstöden. I princip fanns inget motstånd att pröva detta men de fackliga organisationerna ville att de digitala förarstöden skulle vara opersonliga och hämtas ut i depå vid utryckning precis som annan körutrustning. Denna lösning skulle också inneburit att laddningen av förarstöden skulle ha skett i depå. Tyvärr fick vi då kalla handen av arbetsgivaren på den här punkten. De ville ha personliga förarstöd. En av orsakerna som angavs var stöldrisken. Huruvida man kan kräva att arbetstagare ska ladda överfallslarm, digitalt förarstöd hemma är dock oklart. HUR BÄR JAG MIG ÅT VID BEHOV AV SKYDDSOMBUD? ST har inga valda skyddsombud vilket är en nackdel. Alla skyddsombud kommer från SEKO och dessa är skyldiga att representera alla som arbetar på arbetsplatsen. De har som uppgift att driva och företräda de arbetstagare som finns på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor. Vilka frågor syftar då arbetsmiljölagen på och vad reglerar detta arbete? 1/ Om ett fel uppstår. Är frågan en allvarlig risk för liv eller hälsa skall arbetet avbrytas och chef kallas till platsen. Om man ändå vill att arbetet skall återupptas finns två valmöjligheter. Anser Ni att det föreligger en risk för olycka om det arbete som pågår återupptas skall man begära att skyddsombud kallas till platsen. Begär att få besluten i skriftligt format med följande uppgifter. Ditt namn och anställningsnummer avbröt arbetet på grund av (ange tydligt i beskrivningen vilka risker det föreligger att fortsätta arbetet). Ange därefter plats och typ av arbete samt datum och klockslag. Se även till att ange följande i skriften. Följande representanter från arbetsledningen närvarade på platsen. Datum och klockslag Arbetsledningens representanters beslut och åtgärd. Underskrift från arbetsledningens representant. Fanns behov av skyddsombud ja eller nej? Alternativt Ni godtog arbetsledningens åtgärd och återupptog arbetet. Vilka åtgärder vidtogs? Underskrift av närvarande arbetsledningens representant.

5 Tänk på att enligt arbetsmiljölagen är du ditt eget skyddsombud fram till dess att ett skyddsombud kopplats in i ärendet. På vår arbetsplats tillämpas arbetsmiljölagen vid arbetsmiljöproblem som ej är akuta eller fara för hälsan på följande sätt. 5 Anmäl det problem som har uppstått. Passerar en längre tid utan någon åtgärd vidtas. Kontakta din chef och berätta om problemet. Om trots detta inte medför någon åtgärd. Kontakta skyddsombud. Tänk på att skriftligen dokumentera när du anmälde problemet och när du pratade med chefen. Om du mot förmodan skulle nekas eller får ingen hjälp i frågan. Kontakta omedelbart ST:s styrelse så att frågan kan lyftas upp i berörd skyddskommitté. STATIONS SKYDDSKOMMITTE Följande personer representerar ST inom skyddskommittéerna för station. Behöver du kontakt men är lite osäker på vem du skall vända dig till? Använd e-post adressen Stations skyddskommitté Siamak Samgissi (ordinarie) (ersättare) Grön linje Stefano Giangiacomo Blå linje Siamak Samgissi Röd linje Tony Moros Lokalvården Tony Moros INSÄNDARE TILL NYHETSBLADET Undertecknad vill gärna uppmana våra medlemmar att inkomma med insändare till Nyhetsbladet. Det kan vara en fråga till någon facklig representant eller ett foto du vill dela med dig till dina kollegor. Vi renskriver alla insändare, så där föreligger inga hinder. Skicka till NYHETER BEKLÄDNAD OCH UNIFORM Vi kan kort berätta lite nyheter om uniformsplagg. Mammablusen kommer att släppas fri så att alla som vill kan beställa denna. Man ser även över möjligheten att uppdatera beklädnadsmanualen med bilder. En ny produkt i sortimentet är att man nu tillgodoser önskemålet om en tunn mössa. Mössan är ännu inte möjlig att beställa ännu då den är under produktion. Shortsen kortas ned med 10 centimeter. Begränsningar kommer införas på följande produkter hur många man kommer kunna beställa. Dessa produkter är ryggsäck, handskar och underställ. Lokalvården kommer få en egen domän för att beställa kläder framöver. Frågan om skor till alla kom även upp. Linda ansåg att skor borde finnas i sortimentet och att man skall så när man behöver kunna beställa även detta för sina poäng. Och slutligen så kommer en keps som har ett reglerat spänne. Vi ber att få återkomma längre fram i frågan! Tony Moros

6 6 Fackförbundet ST Johanneshovsvägen Johanneshov OPERATIVA UTBILDNINGSGRUPPEN Från ST:s sida har undertecknad lagt fram ett förslag med representanter från respektive yrkesgrupp till den operativa utbildningsgruppen. I denna grupp diskuteras olika utbildningar och förändringar av dessa för alla de olika yrkesgrupperna som förekommer inom företaget. Följande personer representerar respektive yrkesgrupp. För oss som arbetar inom spårtrafik! Här hittar du oss på webben: Ansvarig utgivare: Linus Gustafsson (Kundservicevärdar). (Spärrexpeditörer) Tony Moros (Lokalvården) (Trafik) Aleksander Djakovic (Trafik) Avsikten är att få representanter som känner till verksamheten de arbetar i att medverka och utveckla samt påtala brister som kan förekomma. Om Ni har synpunkter, kontakta någon av ovanstående personer. Använd e-post till NÄSTA NUMMER UTKOMMER DEN 1:A DECEMBER 2015 INSÄNDARE SKALL VARA OSS TILL HANDA SENAST 22:a NOVEMBER