RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning."

Transkript

1 RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

2 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas för vatten, ånga, sand eller andra miljörisker. Lämna inte din radio där hög värme kan orsaka skada som i en parkerad bil där värmen från solen kan enkelt bygga upp till extrema nivåer. 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara dessa anvisningar. 3. Följ alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte enheten i vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Försök inte åsidosätta säkerhetsfunktionen i den jordad kontakt. 8. Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma särskilt vid kontakterna, kärl, och den punkt där de kommer ut från apparaten. 9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren. OBS! -Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej för skada som uppkommit vid felanvändning av produkten! - Spara kvitto samt kartongen om produkten mot allt skulle vara felaktig. Garanti gäller endast mot uppvisade av konsumet kvitto. Betrakta kvittot som en värdehandling. Viktiga säkerhetsföreskrifter Kontroller Innan du kan använda denna produkt Ansluta din radio till ditt nätverk Användar kontroller Välja en Internetradio station Volymkontroll Ljud (tonkontroll) Internet radio förinställd station Lyssna på redan sänt material Anpassa din radio på webbplatsen Media Spelare Window Shares UPnP-server USB och SD - Lokala medier användning Användning efter installation av Window Shares UPnP eller USB / SD-kort FM Radio Auxiliary-ingången Klockinställning Bakgrundsbelysning Nätverkskonfiguration (RCR-7) Felsökning Fabriksåterställning Uppgradera firmware Hörlursuttaget Line out uttag (3.5mm) Teknisk Specifikation Sid 1

3 Viktiga säkerhetsföreskrifter 1. Läs och förstå alla säkerhetsföreskrifter innan Radion används. 2. Behåll Bruksanvisningen: Säkerhet och driftanvisning bör sparas för framtida referens. 3. Beakta varningar. Alla varningar på enheten och driftanvisningar ska följas. 4. Följ alla instruktionerna om användning. 5. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren. 6. Använd bara en torr trasa för rengöring av utsidan av radion. 7. Ventilation: Denna radio bör vara placerade så att dess omgivning inte stör dess ventilation. Exempelvis ska radion inte användas på en säng, soffa, matta eller annan mjuk yta som kan blockera ventilationsöppningarna. Den bör inte vara placerad på en inbyggd plats som ett skåp som kan minska luftflödet genom ventilationsöppningarna. Du skall även minst hålla ett utrymme fritt på 10cm på baksidan på radion. 8. Vatten och fukt: Apparaten får inte användas i närheten av vatten. Använd inte nära ett badkar, handfat, tvättmaskin, diskbänk, fuktig källare, pool, etc.. VARNING! Utsätt inte produkten för regn eller fukt. 9. Utsätt inte produkten för stänk eller dropp. Föremål som innehåller vätska, som vaser eller ett glas med vatten, bör inte placeras ovanpå denna produkt. 10. Installera aldrig intill värmekällor som värmeelement, värme, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme. 11. Placera inte radion på en vagn, stativ, hållare eller bord. Radion kan falla och orsaka allvarliga personskador och skador på radion. 12. Försök inte reparera mottagaren själv. Avlägsnar höljet kan utsätta dig för hög spänning, och täcks inte av garantin. Överlåt alla servicearbeten till auktoriserad servicepersonal. 13. Koppla radion från eluttaget före rengöring. Använd endast en torr trasa för rengöring av utsidan av radion. 14. Anslut inte nätslädden till vägguttaget om uttaget är vått. Kontrollera att uttaget är torrt före och efter användning. 15. Radion ska endast drivas från den typ av strömkälla som anges på etiketten. 16. Nätsladden bör placeras så att den inte blir trampad på, klämd, eller objekt placeras ovanpå det. Var särskilt uppmärksam på sladdar vid kontakter, kärl, och den punkt där den kommer ut ur enheten. Dra ur nätsladden genom att greppa ur kontakten, aldrig i sladden. 17. Bortse inte säkerheten med en jordad kontakt. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, konsultera en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget. 18. Tänk på att inte överbelasta vägguttag. Detta kan resultera i en risk för brand eller elektriska stötar. Stoppa aldrig in föremål av något slag i radion genom dess öppningar. 19. Elsladden skall ligga nära till radion, och lätt att närmade sig i en nödsituation, att kopplar från radion, bara dra ur elkontakten från AC-uttaget. Sid 2

4 Viktiga säkerhetsföreskrifter Forts. 20. Föremål och vätskor - Stick aldrig in föremål av något slag i radio öppningar eftersom de kan vidröra spänning eller kortsluta delar som kan leda till brand eller elektriska stötar. Spill aldrig vätska av något slag på produkten. (Garantin täcker EJ detta) 21. Koppla loss enheten från vägguttaget och låt servicen skötas kvalificerad servicepersonal under följande villkor: a) När nätkabeln eller stickkontakten är skadad. b) Om vätska har spillts eller föremål har trängt in i produkten. c) Om produkten har utsatts för vatten eller regn. d) Om produkten inte fungerar normalt genom att följa bruksanvisningen. e) Om produkten har tappats eller skadats på något sätt. f) När produkten uppvisar en tydlig förändring i prestandan. 22. Om LCDskärmen blir sprucken och skadad, rör INTE vätskan. 23. De ändringar som inte uttryckligen godkänts av den partansvarig för överensstämmelsen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. 24. För att uppfylla FCC krav exponering efterlevnad, Ingen ändring av antennen eller enheten är tillåten. Varje förändring till antennen eller produkt, kan resultera i enheten överstiger RF-exponering krav och ogiltiga användarens rätt att använda enheten. 25. Om denna bruksanvisning. 1. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för denna bruksanvisning.text och information kan ändras beroende av utveckling förändring av regelverk inom EU likväl som uppgradering av produktens funktioner eller komponenter. 2. Alla symboler och bilder är till för illustration. Dessa bilder och symboler ser inte alltid 100% lika utsom de detaljer som förekommer på denna produkt FCC INFORMATION Federal Communication Commission radiofrekvensstörningar Uttalande innehåller följande stycke: Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en Klass B digital enhet, enligt del 15 i FCCreglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen Behörig att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller tv mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: - Rikta om eller flytta den mottagande antennen. - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till som mottagaren är ansluten. - Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio / TV-tekniker för hjälp. Användaren får inte modifiera eller ändra denna utrustning utan skriftligt godkännande form Sangean Electronics Inc. Ändring kan upphäva rätt att använda denna utrustning. 26. Alltför högt ljudtryck på öron-och hörlurar kan försämra hörsel. Högre inställning som equalizern leder till högre signal spänningar på produktionen för öron-och hörlurar. Sid 3

5 Framsida 1. Alarm 1 knapp 2. Alarm 2 knapp 3. Nap knapp 4. Time Set/Sleep 5. Strömbrytaren 6. Band knapp 7. RDS 8. Dimmer knapp 9. LCD-display Ovansida 10. TUNING +/- och Snooze- knappen 11. Bakåtknappen 12. Förval 1/Blanda/Upprepa knapp 13. Förval 2/Queue (Kö/köa) knapp 14. Förval 3/bakåt-knapp 15. Förval 4/snabbspolning framåt 16. Förval 5/Spela upp/pausa 17. Volym upp/ner knapparna 18. Välj/Tone knapp Bakgrundsbelysning Tryck på DIMMER-knappen för att justera inställningarna för bakgrundsbelysningen för att passa dina behov. Separata inställningar finns för aktivt läge (när du använder radion), inaktiv läge (när du lyssnar), och standby-läge (när radion är avstängd med bara klockan som visas). Sid 4

6 Baksida 19. WiFi antenn 20. FM-antenn Höger sida 21. Main Power-ingången 22. Hörlursutgång 23. Line Out-uttaget 24. Auxiliary-ingången 25. RJ-45 uttag (Ethernet) 26. USB-port 27. SD-kortplats Hörlursutgång 1. Ett 3,5 mm uttag för hörlurar sitter på baksidan av din radio är tillhandahålls tillsammans med hörlurar. När dom pluggas in stängs den inbyggda högtalaren automatiskt av. VIKTIGT - Alltför högt ljudtryck från högtalare och hörlurar kan orsaka skador på din hörsel. Line out uttag (3.5mm Jack) En 3.5mm Line Out-uttaget på baksidan av din radio tillhandahålls för att ansluta ljudsignalen till en extern förstärkare. Koppla in en ljudkabeln till detta uttag kommer inte att stänga av den inbyggda högtalaren. Ställ in volymkontrollen på radion att minsta om så önskas. Auxiliary-ingången Din radio har en 3,5 mm-uttag stereo jack för anslutning till externa ljudkällor. Detta kan konfigureras till två känslighet nivåer för att passa utgångsnivån på den anslutna enheten. Sid 5 1. Anslut en extern ljudkälla, till exempel en MP3-eller CD-spelare till AUX IN-uttaget på baksidan av radion. 2. Slå på radion och trycker på BAND-knappen på framsidan av radion tills displayen visar <Auxiliary Input>. 3. Nu radion kommer att spela den externa ljudkällor.

7 Innan du använder denna produkt Innan du kan använda din Internet-radio, måste du ha följande:! En bredbandsanslutning till Internet.! En trådlös accesspunkt (Wi-Fi) eller en trådbunden Ethernet-anslutning (10 eller 100 Mbit / sek med RJ45-anslutning, till RCR-7) ansluten till din bredbandsanslutning, företrädesvis via en router. I många fall bredbandsmodem, router och trådlös access punkt kommer att finnas en enda kombinerad enhet som tillhandahålls av din Internetleverantör eller köpt från en datorbutik.! Om ditt trådlösa nätverk är konfigurerat för Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi- Fi Protected Access (WPA) datakryptering behöver du veta WEP-eller WPA-nyckel så att du kan få internet-radio för att kommunicera med nätverket. Internet radio normalt arbetar inom en meters radie från trådlösa åtkomstpunkten. Den faktiska som uppnås beror på byggnadens typ, andra närliggande trådlösa nätverk, och eventuella störnings källor. VIKTIGT! Innan du fortsätter, kontrollera att din trådlösa åtkomstpunkt eller router drivs upp och fungerar med ditt bredband (använd datorn för att kontrollera detta). För att få denna del av systemet att fungera måste du läsa instruktionerna som medföljer den trådlösa åtkomstpunkten eller routern. Ansluta din radio till ditt nätverk 1. Placera din radio på en yta och anslut nätkabeln till ett vägguttag ingången ligger på baksidan av din radio (markerad) se att kontakten trycks helt i uttaget. 2. Anslut den andra änden av nätkabeln till ett vägguttag och slå på vägguttaget. Det finns 2 sätt att koppla in radion på nätet trådbundna och trådlösa: När du använder ett trådlöst nätverk (Ignorera det här avsnittet om trådbundet LAN Internetanslutning används med RCR-7WF) Språkval Denna möjlighet kan du ändra visningen språk för menyerna. 1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar Inställning och tryck sedan på Select. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar Språk, och sedan tryck på Select. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar det språk du vill välja och tryck sedan på Select. Sid 6

8 1. Slå på radion genom att trycka på strömbrytaren. 2. På displayen visas Start och sedan Initializing Network, följt av att visa Scanning * Om radion inte kan hitta ett nätverk då displayen kommer att säga Inga trådlösa nätverk hittades. Om detta händer så måste du få din trådlösa åtkomstpunkt att fungera - se anvisningarna levereras med det 3. Det kan finnas fler än 1 trådlösa nätverk som din radio hittar. Displayen visar nu Select Network. Tryck på TUNING + / knapparna för att söka på ditt trådlösa nätverk. Detta är ett namn som är anslagits till åtkomstpunkten av den person som konfigurerade network-till exempel: Mitt hemmanät. När du hittar ditt trådlösa nätverk, tryck på väljknappen. Några sekunder senare, kommer displayen att visa <Internet Radio>, då du har lyckats ansluta din radio till nätverket, så då kan du ignorera följande steg. Sid 7 4. Om din trådlösa Internet (router) har ställts in lösenordet, displayen visar antingen Enter WEP-key eller Enter WPA-key. Du måste alltså ange rätt WEP-eller WPAnyckeln i radio för att kunna kommunicera med ditt nätverk. Om du inte har WEP-eller WPA-nyckel, så ska du skaffa det från den person som installerade nätverket. Vissa Wi- Fi routrar kan komma med en nyckel som redan inrättats av leverantören, i vilket fall du bör hänvisa till användaren dokumentationen med det. 5. Efter 3 sekunder går displayen in nyckeln entry mode. Om du vill ange nyckeln, använd TUNING + / - knapparna för att välja varje tecken av viktiga i sin tur trycker på knappen Välj efter varje tecken. Kom ihåg, WEP-nycklar använder endast siffrorna 0 till 9 och bokstäverna A - F. WPA-nycklar är känsliga för övre och små bokstäver så att du måste skriva in dem korrekt. 6. Om du gör fel, tryck på knappen Bakåt för att radera karaktär in. Använd vänster och höger pilarna för att flytta blocket markören för att få tillgång angivit fel tecken. 7. Efter det sista tecknet av WEP-eller WPA-nyckel har tagits upp, Leta upp END symbol och tryck på väljknappen. Radion bör nu kunna ansluta till nätverket. Och displayen visar <Internet Radio>. Funktionsknappar 1. De flesta funktioner i din radio kan utföras med hjälp TUNING + / - och Select på ovansidan. Tryck på TUNING + / för att markera önskad funktion och tryck på Väljknappen för att välja denna funktion. I denna bruksanvisning, trycka betyder tryckoch släpp. Om en lång tryckning behövs för att utföra en användning anges detta särskilt i texten. 2. Om det uppstår ett fel när du använder menyerna, är det mesta möjligt att gå tillbaka till föregående meny genom att trycka på Back-knappen på övre panelen.

9 Välja en station i Internet radio Det finns tusentals radiostationer på Internet att välja, och det finns 3 sätt att välja ett sätt som är efter plats, Genre och Sök. Ort: kan du välja en radiostation från listan först av geografisk region och sedan efter land. Genre: kan du välja radiostationer utifrån deras innehåll, till exempel Classic, Rock, Sport, nyheter, etc. Sök: kan du välja en radiostation genom inmatning nyckelordet i en radiostations namn, och radion kommer att sortera ut de radiostationer. 1. Efter radion är ansluten till Internet som säger ovan, displayen visar <Internet Radio>. Om radion är inte på Internet Radio band, tryck på BAND-knappen tills Internet Radio visar. 2. Tryck på Select. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna för att välja mellan <location><genre>, Eller <Search> 4. Följ 1 i 3 sätt som instruktionerna nedan: Välja en Internet radiostation via län 1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills displayen visar <location>, och tryck sedan på Select för att ange platsen har hittats. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills landet visas displayen. Tryck på Select för att bekräfta ditt val. Stationen lista för att landet kommer att visas på displayen. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna. Det kommer att visa alla Internet radiostationer från det land du väljer. 4. När du hittar den radiostation du vill lyssna på, tryck på Select. I några sekunder radion kommer att ansluta till den valda radiostationen. *Om du inte kan ansluta till en viss station, observera att vissa radiostationer inte sänder 24 timmar per dag, och vissa stationer är inte alltid online. Software version display Programvaruversionen displayen är för din referens. 1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar Inställning och tryck sedan Select. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar Version, och tryck sedan Select. 3. Displayen visar versionen av programvaran. 4. Använd Back knappen för att avsluta. Sid 8

10 Välja en station Internet radio efter genre 1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills displayen visar <Genre>, och tryck sedan på Select knappen för att ange Genre sökningen. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den genre du vill Välj visas på displayen. Tryck på Selectknappen för att bekräfta ditt val. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna. Det kommer att visa alla Internet-radio stationer från genre du väljer. 4. När du hittar den radiostation du vill lyssna på, tryck på Select knappen. I några sekunder radion kommer att ansluta till den valda radiostation. *Om du inte kan ansluta till en viss station, observera att vissa radiostationer inte sänder 24 timmar per dag, och vissa stationer är inte alltid online. Välja en station Internet radio av Sök 1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills displayen visar <Search>, och tryck sedan på Select för att ange Search (sök) 2. Använd TUNING + / - knappen och Select för att ange nyckelordet på radiostationen namn du vill söka. Om det finns ett fel, tryck på Bakåtknappen för att ta bort din inmatning. 3. När du är klar med nyckelordet, tryck på TUNING + / - knappen för att hitta ordet END. Och tryck sedan på Select. 4. Om en stund kommer radion att visa alla radiostationer i samband med sökningen. 5. Tryck på TUNING + / - knapparna för att hitta den radiostation du vill välja, tryck på Select och radion kommer att ansluta till radiostationen du väljer. *Om du inte kan ansluta till en viss station, observera att vissa radiostationer inte sänder 24 timmar per dag, och vissa stationer är inte alltid online. Volymkontroll Medan radiostationen spelar, kan du ändra volymen genom trycka på Volym + / - knapparna på ovansidan. Sid 9

11 Felsökning Om du har problem med radion till ditt trådlösa nätverk vissa av dessa åtgärder kan bidra till att lösa problemet: 1. Bekräfta att en Wi-Fi-ansluten dator kan ansluta till Internet (dvs. kan surfa på webben) som använder samma nätverk. 2. Kontrollera att en DHCP-server är tillgänglig eller att du har konfigurerat en statisk IPadress på radion. Du kan konfigurera en statisk IP-adress Network Config - på radion via menyalternativet Inställningar -> Nätverk Config -> Edit Config och välj NO för Auto (DHCP). (genom att trycka på TUNING + / - och Select knapparna) 3. Kontrollera att ditt nätverks brandvägg inte blockerar några utgående portar. Som ett minimum måste radion tillgång till UDPand TCPports 80, 554, 1755, 5000 och Användningen av Windows aktier kräver tillgång till UDP och TCP-portarna 135 till 139 och 445. Windows Media Player kommer att fördela ett portnummer för UPnP mediedelning konfigurerar Microsoft Windows inbyggda brandvägg korrekt. Andra brandväggar kan kräva konfiguration för UPnP eller tillåta vissa IP-adresser för att ha litat tillgång. 4. Kontrollera att din åtkomstpunkt begränsar inte anslutningar till särskilt MAC-adresser. Du kan se radions MAC-adress Network Config - View Config - använda menyalternativet Inställningar -> Nätverk Config -> Visa Config -> MAC-adress. Observera att radion har både trådbunden och trådlös MAC-adresser. 5. Om du har ett krypterat nätverk, kontrollera att du har angett rätt nyckel eller pass-fras i radion. Kom ihåg att text-format WPA-nycklarna är skiftlägeskänsliga. Om din radio visar Trådlöst fel när du försöker ansluta till ett krypterat nät följt av en 5-siffrigt nummer, så se till att du anger rätt pass-fras för nätverket. Om problemet kvarstår, kan du måste rådfråga din nätverkskonfiguration. Om din radio kan ansluta till nätverket med framgång, men kan inte spela särskilt stationer, kan det bero på något av följande orsaker: 1. Stationen sänder inte vid denna tidpunkt på dagen (kom ihåg att det kan ligga i en annan tidszon). 2. Stationen har nått det högsta tillåtna antalet samtidiga lyssnare. 3. Internet-anslutningen mellan din radio och servern (ofta befinner sig i ett annat land) är långsam. 4. Stationen sänder inte längre. 5. Länken till den ljudström som används av radion är föråldrad. 6. Radiostationen sänder med ett ljudformat som inte är spelas på radion (även om din radio spelar nästan alla format som används av vanliga programföretag). Prova att använda en PC för att spela upp strömmen via kanalens hemsida. Om du kan spela upp stationen med en PC, använd formuläret på reciva.com att anmäla Reciva så att de kan uppdatera station data som används av radion. Sid 9

12 Ljud (tonkontroll) Radion har bas och diskant egenskaper hos ljudet kan anpassas till din personliga smak. 1. Tryck (håll in) knappen Select tills displayen visar <off>. 2. Om justering välja bas (eller diskant), tryck på TUNING + / - knapparna tills Bass (eller Treble ) visas. Tryck sedan på Select/ Tone knappen och displayen visas aktuell Bass (eller diskant) nivå. 3. Tryck på TUNING + eller Tuning - för att justera önskad nivå (mellan -7 och 7 för bas, 5 ~ -5 för diskant) och tryck på väljknappen för att bekräfta valet. 4. Enligt denna katalog, med undantag för bas och diskant, det <Flat>. När Flat väljs, diskant och bas kommer att sättas till noll, och displayen visas Equalization level rest. Internet radio-stationer Lagra en Internet-radiostation i förval, Det finns 5st förvalsplatser tillgängliga. 1. Välj önskad station som tidigare beskrivits. 2. När radion spelar, håller du ner 1 av 5 Förvalsknappar den Stationen du önskar kommer att sparas under denna förvalsplats. 3. Upprepa proceduren för alla andra förinställda minnen som du vill konfigurera. Återkalla en förvald Internet radio station när radion spelar, tryck 1 av 5 förvals knappar som du vill. Radion kommer att ansluta till stationen som lagrats i minnet. Anmärkning: Om du inte har sparat tidigare en radiostation i den valda förvalsplatsen så kommer den aktuella radiostationen att fortsätta att spela. Lyssna på redan sänt material Vissa radiokanaler kan du lyssna på program som redan har sänts. När du väljer en radiostation som har denna möjlighet, stationen börjar inte spela omedelbart, utan displayen visar alternativ Live och On demand. 1. Tryck på TUNING + / - knapparna och det kommer visa Live eller On Demand. 2. Tryck på Väljknappen för att välja: Live - spelar den direkt från stationen som vanligt. On Demand - kan du lyssna på tidigare sändningar. Alternativen beror på stationen du valt. 3. När du väljer On Demand, visar displayen namnen på de programmen tillgängliga. 4. Du använder TUNING +/- och Select för att välja program som du vill lyssna på. 5. När du har valt det program du vill lyssna på, antingen den kommer att börja spela, eller displayen kan visa en lista av dagar för dig att välja mellan, eller det kan visa en uppspelning starttiden 00:00. Observera att detta är inte den tid som den ursprungliga utsändningen ägde rum. Det är tiden efter starten av programmet från vilken radion börja spela. Om en starttid visas, gå till steg Använd TUNING + / - och välj knappen för att välja den dag Programmet sändes. Displayen visar då ett program start tiden 00:00: Att lyssna från början av programmet, tryck Select igen. Alternativt välj önskad starttid för att starta programmet. Sid 11

13 Snabbspolning framåt / bakåt-sändningar Stationer som ger dig möjlighet att lyssna på redan sända program också tillåter dig att spola framåt och bakåt till någon punkt i programmet. 1. När displayen visar 00:00:00, Tryck snabbspola eller den bakåt-knapparna högst upp på panelen på radion för att programmera starttid. Det är i 30 andra steg. 2. När önskad tid i programmet har uppnåtts, tryck på Select knappen och programmet kommer att återupptas från denna punkt. Play / Pause funktion När du lyssnar på tidigare sänt material, är det möjligt att tillfälligt paus i programmet om det behövs. För att pausa uppspelning, tryck på Play / Pause-knappen på fjärrkontrollen. För att återuppta uppspelningen trycker på Play / Pause-knappen igen. Anpassa din radio på webbplatsen Förutom att lagra dina favorit radiostationer i radio förval, din radio kan du skapa en anpassad lista över stationer som kan visas i en speciell meny på radion kallas My Stuff. Radion använder Internet Radio har programmerats med Brittiskt bolag, Reciva Limited. Reciva kan du registrera din radio på sin webbplats, och sedan koppla ett val av radiostationer med din radio. Dessa stationer kan väljas från det stora urvalet nämnde. Om du dessutom hitta en radiokanal som inte visas så kan du också lägga till webbadress (URL) till stationens ljud ström till ditt val. Registrera ett konto på Reciva webbplats 1. Öppna webbplats, på din dator. Klicka på My account och följ på skärmen för att registrera ett konto. Observera under registreringen, en validering kod kommer att skickas till dig via e-post. Ange denna kod när du blir ombedd att göra det. 2. När du har loggat in på ditt konto kommer du att kunna redigera din information för My Stations, My Streams, My Details och My Radios från Mitt konto. 3. Du kan nu lägga till dina Internet-radio till ditt konto på hemsidan genom att gå till My Radio -länk. Från My Radios avsnittet Du måste ange i din radio åtta-siffriga serienummer VersionSerial Number som finns från Setting> Version> Serial Number meny på radion, och du måste också ange din radios Version registreringen koden - som kan hittas från Setting> Version> meny på radion. Observera att My Stuff menyalternativet och ditt personliga val av radiostationer (My Stations) kommer endast att finnas på radion en gång din radio har laddat ner en ny radiostationer lista. Orsaka radio att ladda ner en ny lista över kanaler direkt kan du ta bort och Anslut ström till din radio. Om en radiostation inte är listad Om du vill lyssna på en viss radiostation som för närvarande inte förtecknas i din radio eller på Recivas webbplats, kan du skriva in en begäran om dem att lägga till en radiostation för deras databas. Sid 12

14 Konfigurera My Streams 1. När du har loggat in på ditt Reciva webbplats konto, kan du lägga till din egen Internet radio strömmar till Mina Streams avsnitt, som är noterat under Mitt konto. Vanligtvis kommer dessa att Internet-radio stationer att du har hittat med hjälp av datorn. 2. Klicka på Min Streams kommer be dig att ange kanalens namn och medierna ström URL. Medierna ström webbadress ska vara en länk till en webbplats verkliga ljudström. Om du har några tvivel lokalisera media Stream länk från en webbsida, vänligen se till avsnittet Vanliga frågor om Reciva webbplats, 3. När du har strömmar internet-radio finns i My streams lista, kan du spela dessa kanaler från din Internet Radio. Dessa stationer kommer att finnas tillgängliga på radion från menyalternativet: My Streams.My stuff> My Streams. Observera att My Stuff menyalternativet och ditt personliga val av Radio streams (My Streams) kommer endast att finnas på radion en gång din radio har laddat ner en ny radiostationer lista. Orsaka radio att ladda ner en ny lista över kanaler direkt kan du ta bort och Anslut ström till din radio. Mediaspelare Media Player kan du spela upp ljudfiler som är lagrade på dator i ditt nätverk eller USB och SD-kort. Filformat är MP3-och WMA (Även Internet radio stödjer MP3, WMA, AAC, Real Audio). Observera att spela upp DRM-skyddat innehåll inte. När du använder Windows shares, är musik urval av Artist, genom Album och eventuellt genom spår i ett album. När du använder en UPnP-server, sök och urvalskriterier bestäms av servern, men vanligtvis omfatta ytterligare alternativ såsom Genre. Många server applikationer kan du dessutom tillgång filer enligt mappar där de lagras. Observera att hänvisningar till PC i detta avsnitt hänför sig till valfri dator anordning som kan dela innehåll på ditt nätverk, oavsett om det är en Windows-enhet, en Appledator, en Linux-enhet, eller någon annan. Vi använder den allmänna termen dator helt enkelt eftersom det är kort och bekvämt. Windows Shares Ställ in datorn så att din radio få tillgång till dina ljudfiler via Windows shares (göra musikfilen delad) 1. Se till att din dator finns på samma nätverk som din Internet radio. Hjälp av Utforskaren, leta upp mappen där dina ljudfiler lagras. 2. Högerklicka på mappen. 3. Välj Properties. 4. Klicka på Sharing. 5. Välj Share this folder on the network och Allow network users to change my files. Observera, att inte göra Mina dokument eller någon av dess undermappar (t.ex. Min Musik ) delbar. Några uppdaterad Window version kan ha olika sätt att dela en fil. Sid 13

15 Leta delade ljudfiler med radion 1. Använd TUNING + / - och välj knapparna för att öppna menyn riktning Windows Shares Scan for PCs. Media Player> Windows Shares> Scan for PCs. Om det behövs, tryck på Bakåt. 2. Radion kommer nu att visa Finding computers. Om några datorer delar mappar i nätverket som de visas. När sökningen är klar, använd TUNING +/- och välj knapparna för att välja dator. Om din dator inte visas, kontrollera att fildelning och brandväggsinställningar. 3. Radion söker sedan den valda PC för delade mappar. Om Datorns säkerhetsinställningar kräver det, får radion begära ett användarnamn och lösenord. Skriv in dessa efter din dators inställningar. 4. Använd TUNING +/- och välj knapparna för att välja filen eller mappen. Radion visar File Scan... som den skannar igenom mediafilerna i den delade mappen. Om du har ett stort antal ljudfiler detta kan ta flera minuter att slutföra. 5. När radion är klar med skanningen kommer den att visa By Album, By Artist, etc. Använd TUNING + / - knapparna för att bläddra igenom skannade mediefiler, som nu kommer att organiseras By Album, By Artist och Playlists - om tillgängligt. Och hänvisar till Operation när du ställa upp för Window Aktier, UPnP eller USB / SD-kort nedan för verksamheten. UPnP-server Inrätta en Windows PC för att radion att få tillgång till dina ljudfiler via en UPnP-server 1. Om datorn kör Microsoft Windows XP eller Windows Vista sedan Du kan använda Microsofts Windows Media Player 11 (WMP 11) att agera som din UPnP (Universal Plug and Play) Media Server. Om inte det redan är installerat på din dator, så kommer senaste versionen av Windows Media Player att laddas ner från Microsofts hemsida och installeras genom att följa instruktionerna detaljerad i sin installationsguiden, eller med hjälp av Microsofts Windows Uppdatera anläggning. 2. En gång installerat, kan WMP 11 skapa ett bibliotek av alla mediafiler tillgång till på din dator. Att lägga till nya filer till biblioteket, Välj File > Add to Library > Advanced Options, klicka på Lägg till och Välj de filer du vill lägga till och klicka på OK. Du måste nu ansluta din Internet-radio med senaste versionen av Windows Media Player och konfigurera den för att tillåta radion att få tillgång till din media bibliotek. För att det här måste du följa dessa nästa steg. Fabriksåterställning - Om du vill helt återställa radion till dess ursprungliga skick kan detta utföras genom att följa detta förfarande. 1. Tryck på TUNING + / - knapparna i huvudmenyn (Tryck på BACK knappen om det behövs), tills det visar <Setting>. 2. Tryck på knappen BACK. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Factory Reset>. Och tryck sedan på Select. 4. Displayen visar Are you sure? Tryck på TUNING + / - knapparna för att Välja YES. Och tryck sedan på Select. Nu är radion fabriksåterställd. Sid 14

16 Sid 15 Ansluta radion via UPnP 1. Använd TUNING + / - och välj knapparna för att öppna menyn riktning UPNP Servers Media Player> UPnP Servers. Om det behövs trycker du på knappen Bakåt. Obs, det kan ta några sekunder för radion att slutföra skanna och innan genomsökningen har slutförts, radion visas No PC Found. Radion kommer att fortsätta att visa Ingen dator hittades om inga UPnP-servrar hittas. 2. Efter skanningen väljer du din UPnP-server (tryck på TUNING + / - och Välj knappen om fler än en UPnP-server finns), och tryck Välj kontroll. Radion normalt visa Åtkomst nekad i detta skede. 3. Din dator kan nu uppmana dig att en enhet har försökt ansluta till din UPnP-server. Oavsett om du tillfrågas eller inte, så att radion att få tillgång till mediafiler kommer du måste klicka på Bibliotek -fliken i WMP och välj Mediedelning... för att öppna den Mediedelning fönstret. 4. Från Mediedelning fönstret, kommer radion att visas som en okänd enhet. Klicka på den okända enheten som visas för att välja det, Klicka sedan på knappen Tillåt och klicka sedan på OK. 5. Markera namnet servern igen med TUNING + / - och Select knapparna. Om WMP nu kan kommunicera med dina Radio Du kommer att presenteras med olika medier val av optioner i serverprogramvaran. Anmärkning: Om du använder Microsoft Windows brandvägg, bör detta korrekt konfigurerad med WMP. Om du använder tredje part brandvägg programvara som du kan behöva manuellt konfigurera den för att tillåta din radio och WMP att kommunicera. Lokalisera och spela upp mediafiler när du använder UPnP När UPnP-server har konfigurerats för att dela mediafiler med din Internet-radio, väljer du de filer du vill spela på följande sätt: 1. Slå på radion och att öppna menyn riktning Media Player> UPnP-servrar. Om det behövs trycker du på knappen Bakåt. 2. Tryck på Väljknappen och radion kommer att söka för alla tillgängliga UPnP-servrar. Observera att det kan ta några sekunder för radion att komplettera scan, och att innan genomsökningen har slutförts radion kan visa Empty. Radion kommer att fortsätta att visa Empty om ingen UPnP-servrar hittas. 3. Efter en lyckad scan, tryck på TUNING + / - knapparna för att markera din UPnP-server och tryck sedan på Select. 4. Radion kommer nu att lista de media kategorier som görs tillgängliga av UPnP-server - till exempel Musik och Spellistor. Tryck på TUNING + / - och välj Select för att göra ditt val på kategorin. 5. Använd samma sätt för att göra ditt val. Till exempel kan du välja Music och välj sedan Album. 6. Använd samma sätt för att göra valet om de mediefiler som du vill spela. Oroa dig inte om inte alla dina media visas i menyerna direkt. Windows Media Player måste titta inuti varje fil för att identifiera artist, album och spår information från taggar som ingår i varje fil. Dessutom kan Windows Media Player ta tid att få tillgång till Internet för att få ytterligare information såsom album art som det kan displayen när du undersöker ditt musikbibliotek på datorn.

17 Anmärkning: I UPnP-läge sökvillkoren erbjuds och de filtyper som tillgänglig på radio är en funktion av UPnP serverprogramvaran installerat på din dator. 7. Radion kommer att visa ADD TO QUEUE. Tryck på Select och radion kommer att lägga till alla spår i albumet till sin kö och börja spelas upp automatiskt. Och hänvisar till Operation när du ställa upp för Window Shares, UPnP eller USB / SD-kort nedan för verksamheten. USB och SD - Lokala medier användning 1. Slå på radion genom att trycka på strömbrytaren. 2. Spåret i en ljud-usb-eller SD-kort på sidan av radion. Och hänvisa till användning när du ställa upp för Window Aktier, UPnP eller USB/SD-kort nedan för verksamheten. Anmärkning: 1. När USB och SD-kort kan placeras in i en radio tillsammans, Lokala medier kommer att kombinera all musik som en. 2. När Slot i eller un-slot antingen USB eller SD-kort medan musiken spelar, kommer radion att sluta spela. 3. Snabbspolning framåt och bakåt funktioner fungerar inte i lokala medier. Användning efter installation av Windows Shares UPnP eller USB / SD-kort Oavsett om du åt dina filer med Windows Shares, UPnP eller USB och SD-kort, filen urval mekanismerna är desamma. Enda Skillnaden är att när du använder UPnP du har vanligtvis ett bredare Val av sökkriterier, vilket avgörs av UPnP serverprogramvaran på din dator. Vissa tredje part server applications tillåta anpassning av sökkriterier och metoder indexering, vilket kan vara användbart om du har en mycket stor samling av lagrade musikfiler. Urvalsmekanismen kan du söka efter en viss information typ (album, artist, etc.) och sedan för att begränsa sökningen, antingen bara ett album eller en viss låt i ett album. De valda albumet eller spåret därefter till en kö av låtar som ska spelas. Du kan lägga till fler album eller spår i kön medan musik spelas, eller så kan du hoppa mellan spåren i kön. Du kan också rensa kön om du vill att göra ett nytt val. Sökningar som beskrivs här är exempel av de möjligheter som finns. Lyssna på ett helt album 1. Nu är Radion under antingen <Windows Shares> eller <UPnP> eller under <Local Media> under <Media Player>. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills <By Artist>. Och tryck Select. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills önskat artisten visas på displayen. Tryck på Select. 4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills albumnamn visas på displayen. Tryck på Select. <[Add to Queue]> visas på displayen. 5. Tryck på Väljknappen. Albumet kommer att börja spela och alla spår i albumet kommer att lagras i kön. Sid 16

18 Kö album för uppspelning senare Medan Media Player spelar, kan du lägga till ytterligare album eller spår till media kö. 1. Tryck på TUNING + / - knapparna (med bakåtknappen som behövs) för att Söka efter erforderlig album. 2. Tryck på Select för att välja album. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills displayen visar <[Add to Queue]> och tryck sedan på Select Tracks Added to Queue kommer att visas. Och album läggs till kö. Köa spår för uppspelning senare 1. Om du vill lägga till endast vissa spår från ett album till kön först välja det album som beskrivs. 2. Tryck på TUNING +/- knappen för att söka efter spåret, och sedan tryck på Select. 3. Tryck på SELECT. Track Added To Queue visas på displayen. Och spåret läggs till kö. Styra uppspelning 1. När musiken spelas, tryck på Play / Paus för att pausa uppspelningen av det aktuella spåret. Om du trycker på knappen igen, uppspelningen återupptas från början på samma spår. 2. Tryck på bakåt-knapparna för att starta uppspelningen av föregående spår i kön. 3. Tryck på snabbspolning framåt-knappen för att starta uppspelningen av nästa spår i kön. Bläddra i listan av spår som för närvarande kö för uppspelning 1. Tryck på Queue, den låt som spelas namn kommer visas. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna för att se vilka spår på kö för uppspelning. Om du vill hoppa till ett visst spår i kön tryck på Väljknappen när önskat spår visas. Uppspelningen fortsätter då från början av det spåret. Rensa mediaspelarens kö 1. Under huvudmenyn (om det behövs, tryck på knappen Bakåt), tryck på TUNING + / - knappen tills <Media Player> visas. Och tryck Select. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills <Clear Queue> visas. 3. Tryck på Select och displayen visar då <Clear Queue> och alla låtar kommer att raderas från media kön. Spela upp spår i kön upprepade gånger 1. När radion spelar, tryck på knappen Bakåt för att gå tillbaka till huvud Mode menyn. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills Media Player visas på displayen och tryck sedan på Select för att komma in på Media Player menyn. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills Playback Mode visas då tryck på Select. 4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills Upprepa visas. Tryck på Select. Displayen visar Aktivera med en YES / NO alternativet. Sid 17

19 Spela upp spår i kön upprepade gånger Forts Tryck på TUNING + / - knapparna för att välja YES och tryck sedan Väljknappen för att bekräfta att Repetitionsläge ska vara aktiverat. Om du inte vill aktivera Repetitionsläge välj no. Om Repetitionsläge har tidigare varit aktiverad, visar displayen Inaktivera med en YES / NO alternativ efter steg 4. Välj Ja för att avbryta Repeat-läge. Spela upp spår i slumpvis (shuffle) 1. När radion spelar, tryck på knappen Bakåt för att gå tillbaka till viktigaste Mode menyn. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills Media Player visas på displayen och tryck sedan på Select för att komma in på Media Player menyn. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills Playback Mode visas då tryck på Select. 4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills Blanda visas. Tryck på Väljknappen. Displayen visar Aktivera med YES / NO alternativet. 5. Tryck på TUNING + / - knapparna för att välja YES och tryck sedan Select knappen för att bekräfta att blandad uppspelning ska aktiveras. Om du inte vill aktivera Shuffle läge välj NO. Om Shuffle mode har tidigare varit aktiverad, visar displayen Disable med en YES / NO alternativ efter steg 4. Välj Yes för att avbryta Shuffle-läge. FM Radio - Att lyssna på FM-radio 1. Slå på radion genom att trycka på strömbrytaren. 2. Tryck på BAND-knappen tills displayen visar <FM>. För att ändra FM-stationer 1. Tryck på TUNING + / - knapparna för att ändra frekvens. 2. Långt tryck på TUNING + / - knapparna för att söka efter nästa tillgängliga radiostation. FM RDS Radio Data System (RDS) är ett system där ohörbart digital information utöver de vanliga FM-radio program sänds. Även RDS-radiostation korrigerar realtid när den ger denna tjänst. Den information som visas är endast tillgänglig när stationen ger R.D.S. service. Tryck på SVAR / RDS-knappen för att växla mellan de olika transportsätten, och vänta i 2 sekunder för att se informationen. Informationen i olika lägen 1. Frekvens: Visar frekvensen för den station. 2. Program Service: Visar namnet på stationen. 3. Radio Text: Visar textmeddelanden såsom nyheter etc. 4. Program Type: Visar programtypen. Lagra en FM-radiostation i en förinställd Det finns 5 förvals minnen tillgängliga. 1. Välj önskad station som tidigare beskrivits. 2. När radion spelar, håller du ner 1 av 5 Förinställningsknappar du önskar er butik. Stationen kommer att förvaras under detta valt förval. 3. Upprepa proceduren för alla andra förinställda minnen som du vill konfigurera. Återkalla en förvald internet radiostation När radion spelar, tryck 1 av 5 förinställda knappar som du vill erinra. Radion kommer att ansluta till stationen lagras i minnet. Anmärkning: Om du inte har sparat tidigare en radiostation i den valda preset aktuella radiostationen kommer att fortsätta att spela. Sid 18

20 Nätverkskonfiguration Med denna meny kan du konfigurera din radio nätverksinställningar, söker efter en anslutning till ett alternativt trådlöst nätverk, eller konfigurera nätverket parametrar. Detta kan vara användbart om du ta Internet radio till en annan plats där det finns en annan nätverksinställningar. Konfigurera radion av att bara använda en trådbunden Ethernet-anslutning 1. Slå på radion och tryck på TUNING + / - knappen tills displayen visar <Setting>. (Om det behövs trycker du på knappen Bakåt). Tryck Select. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <network Config>. Tryck sedan på Select. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Wired/Wireless>. Tryck sedan på Select. 4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Wired Only>. Tryck sedan på Select. Och det kommer att leda till radion att vila och sedan bara använda sin Ethernet-anslutning för att kommunicera med nätverket. Radion kommer också att inaktivera sina trådlösa nätverk kapacitet. Detta kommer att kräva din radio för att vara fysiskt ansluten till ett trådlöst Ethernet med RJ-45 uttag på baksidan. Konfigurera radion att använda antingen en Ethernet-eller ett Wi-Fi 1. Slå på radion och tryck på TUNING + / - knappen tills displayen visar <Setting>. (Om det behövs trycker du på Back). Tryck sedan på Select. 2.Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <network Config>. Tryck sedan på Select. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Auto>. Tryck sedan på Select knapp. Det kommer då att försöka etablera en Ethernet-anslutning till nätet. Om ingen Ethernetanslutning är tillgänglig radion försök att etablera en Wi-Fi-anslutning till nätet. Ha etablerat en viss typ av anslutning till nätet, detta sammanhang kommer att fortsätta att använda medan radion är på. Network Configuration menyn låter dig även att välja om inte Internet Radion visar ett varningsmeddelande när Wi-Fi signalstyrkan är låg. Du kan aktivera den här funktionen genom att välja and then selecting Yes. <Signal Warning> och sedan välja Yes. Konfigurera radion bara använda en Wi-Fi-anslutning 1. Slå på radion och tryck på TUNING + / - knappen tills displayen visar <Setting>. (Om det behövs trycker du på knappen Bakåt). Tryck sedan på Select. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <network Config>. Tryck sedan på Select. 3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Wired/Wireless>. Tryck sedan på Select. 4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Wireless Only>. Tryck sedan på knappen Välj. Och det kommer att leda till radion att vila och sedan bara använda sin WiFianslutning för att kommunicera med nätet. Radion kommer också att inaktivera sitt fasta nätverket kapacitet. Välja Wireless Endast alternativet gör orsaka radion att starta och då endast att endast använda sin Wi-Fi-anslutning för att kommunicera med nätverket. Radion kommer också stänga sin Ethernet-anslutning. Sid 19

21 Tidsinställning - Ställa klockan 1. Håll in Time Set knappen tills Set Time/Date visas i displayen. (Om det inte är på displayen, trycker du på TUNING + / - tills Set Time/Date visas). 2. Tryck på Select och tryck på TUNING + / - för att ställa timmen. 3. Tryck på Select och tryck på TUNING + / - för att ställa minuten. 4. Tryck på Select och tryck på TUNING + / - för att ställa datum, månad och år. 5. Tryck på Select för att avsluta inställningen. Ställa in klockans format Klocka kan ställas in på 12 eller 24 timmars format. De valda format är då också användas vid fastställandet av larmen. 1. Håll in Time Set knappen tills <Set Time/Date> visas på displayen. 2. Tryck på TUNING + / - tills <Clock Format> visas. 3. Tryck på Select och tryck på TUNING + / - knapparna för att välja 12 eller 24 hour. 4. Tryck Select för att bekräfta inställningen. DST (Auto tid som Internet) - Detta är den funktion som verklig tid som Internet Dessa alternativ finns: Auto (US) - Ställer in radion på den amerikanska tid Auto (EU) - Ställer in radion på EU tid None - (ingen) avaktivera auto tiden Manual - manuellt ställa in tiden 1. Tryck på strömbrytaren för att slå på din radio. 2. Tryck på TUNING + / - tills displayen visar <Setting>. Tryck på Select för att ange konfigurera inställningar. 3. Tryck på TUNING + / - tills displayen visar <Clock Setup>. Tryck på Select för att öppna menyn klockan setup. 4. Tryck på TUNING + / - tills displayen visar <DST>. Tryck Välj knappen för att öppna den, då du kommer att kunna ställa in sommartid. Gå i riktning Setting > Clock Setup > Local Time Zone till framåt eller bakåt 30 min / steg för att ställa in tidsskillnaden från DST som Internet. Ställa väckarklockan Radion har 2 separata alarm som kan ställas in för att väcka dig att antingen FM-radio, signal, AUX-ingång, eller Internet-radio. Varje larm kan ställas in ljud, antingen en gång, varje dag, varje vecka, vardagar och helger. Vid ett strömavbrott radion har inbyggt minne chip som kommer att behålla Dina larm inställningar. Obs: Om inga knappar trycks in under 10 sekunder radion kommer att lämna larm setup. Om du gör ett misstag när som helst, tryck på knappen Bakåt att gå tillbaka till föregående skärm. 1. Långt tryck Alarm1 (eller Alarm2)-knappen tills den visar Aktivera Alarm, YES/NO val. 2. Tryck på TUNING + / - och Select för att välja YES. Och displayen visar Set Alarm. 3. Tryck på TUNING + / - för att ställa in timmarna, tryck på Set. 4. Tryck på TUNING + / - för att ställa in minuter, tryck sedan på Set. Sid 20

22 Ställa väckarklockan Forts. 5. Tryck på TUNING + / - knapparna för att ställa om larmet är på en gång, daglig, veckovis, vardagar och helger. Tryck sedan på Set. Once - kommer ljudet på en gång bara Everyday - hörs varje dag. Weekly - hörs en gång i veckan. Weekdays - hörs på endast vardagar. Weekends - hörs på helgerna bara. 6. Tryck på TUNING + / - knapparna för att ställa om Larmet ljuder med FM-radio, signal, AUX-ingång, eller Internet-radio. När larmet är inställd på FM-radio eller Internet-radio, LAT spelade station kommer att vara påslagen för att vara den ljudande. När alarmet ljudet är inställt på AUX-ingång, vänligen se till att det finns en ljudkälla spelar och ansluta till AUX IN på radio. 7. Tryck på Select för att avsluta inställningen. När alarmet ljuder 1. Radio Larmet ljuder på det valda tidpunkter för upp till 60 minuter inte annulleras. Volymen för radion larm kommer att vara densamma som den volym som tidigare använts när du lyssnar på radio eller mediaspelare. Om du av någon anledning radion kan inte ansluta till begärde radiostationen vid den tidpunkt då larmet beror summern Larmet kommer att användas i stället. 2. Den alarmsignal ljuder i 60 minuter och volymen kommer successivt ökning från en låg nivå. 3. Om en klockradio ljud och radion spelar redan, radion byta till stationen anges för alarmet. Aktivera och avaktivera larm 1. När Alarm 1 är aktiverad, visas på displayen, samma som Alarm Om märket visas på displayen, tryck på Alarm 1 knappen för att avaktivera alarmet 1, och kommer att försvinna. Samma som Alarm Återaktivera Alarm 1, tryck på knappen Larm 1, och kommer att visas på displayen, även Alarm 1 information visas också. Insomningsfunktion Radion kan ställas in för att stänga av efter en viss tid har förflutit. Sömntiden kan justeras mellan 15 och 3 timmar 15 minuter i 15-minuters intervall. 1. Kontrollera att radion är på och spelar. 2. Tryck på Time Set knappen och displayen visar Sleep Timeout. 3. Tryck på TUNING + / - för att ställa in önskad inställning sömntid är mellan 15 och 3 timmar 15 minuter eller till Off. 4. Tryck på Set-knappen för att bekräfta inställningen. Displayen visar Zzz. Radion stänger av den efter den inställda tiden har gått. 5. Att avbryta sömnen tid innan den inställda tiden har gått, bara trycka på strömbrytaren för att stänga av radion. Sid 21

23 Nap timer Det är en nedräkning larm som hörs efter den tidsperiod som du anger. Och tid kan ställas in från 10 till 1 timme 30 minuter 10 minuters steg. 1. Peka på den nationella handlingsplanen nyckel knapp rätt tid visas på displayen. 2. Tryck på TUNING + / - för att välja tid countdown larmet. 3. Tryck på Select för att ställa in Nap timer. Och märket visas på displayen. 4. Medan Nap timern är alarmerande, tryck på Power knappen för att göra det tyst. 5. Om du vill avbryta Nap timern innan tiden tupplur tid har förflutit, tryck på NAP-knappen och långa tryck igen tills märket försvinner på displayen. Uppdatera Firmware Ibland tas nya programvaror för radion att utvecklas. Till exempel kan en ny audio decoder läggas att alternativ ljudformat som stöds. Din radio har därför speciellt framtagen för sin interna mjukvara behöver uppgraderas med din Internet-anslutning. Uppgradera programvaran kommer att avlägsna alla nätverksinställningar, radiostation förval och inställningar larm från din radio. Försök inte detta såvida inte du har en bra internetuppkoppling och en tillförlitlig elnätet. Om du ansluter till din router använder en Wi- Fi anslutning, se till att detta också är pålitlig innan du fortsätter. De Firmware alternativet kan din radio för att hämta nya interna programvara från Reciva portal på Internet. Om det ny programvara, då radion frågar om du vill ladda ner det eller inte. Välja Nej eller använda bakåtknappen kommer att avbryta användningen. 1. På huvudmenyn (tryck på knappen Bakåt om det behövs), tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Inställning>. Och tryck sedan på Select. 2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Upgrade Firmware>, och tryck sedan på Select. 3. Om det finns en ny mjukvara skiljer sig från den programvara radio installerad kommer du att kunna uppgradera programvaran. Eller kommer det att visa Ingen uppgradering. En uppgradering av programvara kan ta flera minuter. VIKTIGT Stäng inte av strömmen till radion tills uppgraderingen är komplett och radion har startat, annars radion kan bli permanent skadad. Specifikationer Power AC 100 ~ 240 volt, 50 ~ 60 Hz. Anslutningar Wired Ethernet Wi-Fi 10/100M bit / sek via RJ b och g stöds WEP och WPA-kryptering stöds Specifikationer kan komma att ändras pga vidare utveckling & uppdatering. Detta sker utan vidare information. Sid 22

24 Tänk på miljön! Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT på närmaste ÅTERBRUK. Urladdade batterier lämnas i Batteriholk på återvinningscentral eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier Sid 23 C.N 2010

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Wi-Fi Internet Radio. Bruksanvisning

Wi-Fi Internet Radio. Bruksanvisning Wi-Fi Internet Radio Bruksanvisning Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 1 Funktioner... 2 Fjärrkontroll... 4 Byte av batteri i fjärrkontrollen... 5 Innan du använder denna produkt... 6 Navigering... 7 Fjärrkontrollens

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

B R U K S A V I S I G. W i F i I n t e r n e t - r a d i o m e d A u d i o M e d i a - s t r e a m i n g

B R U K S A V I S I G. W i F i I n t e r n e t - r a d i o m e d A u d i o M e d i a - s t r e a m i n g B R U K S A V I S I G W i F i I n t e r n e t - r a d i o m e d A u d i o M e d i a - s t r e a m i n g Säkerhet På en polbunden stickpropp är det ena stiftet bredare än det andra. En jordad stickpropp

Läs mer

Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ÖVERLÅT ALL SERVICE TILL UTROPSTECKNET MARKERAR ATT DENNA APPARAT

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN DPR-39 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela SV Trådlös musikadapter SLA5520 Snabbstartguide 1 2 3 Installera Ansluta Spela Vad som följer med i lådan a.trådlös musikadapter SLA5520 b1. Fjärrkontroll, b2. 2 st. AAA-batterier c. Snabbstartguide Installation

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

THE BOX. DAB/DAB+- och FM-digitalradio med Bluetooth och NFC-teknologi. Användarhandbok

THE BOX. DAB/DAB+- och FM-digitalradio med Bluetooth och NFC-teknologi. Användarhandbok DAB/DAB+- och FM-digitalradio med Bluetooth och NFC-teknologi Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer