CCIx1345-LP 1/3" Strömmande MJPEG / MPEG-4 superhögupplösande IP-kameror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CCIx1345-LP 1/3" Strömmande MJPEG / MPEG-4 superhögupplösande IP-kameror"

Transkript

1 CCIx1345-LP 1/3" Strömmande MJPEG / MPEG-4 superhögupplösande IP-kameror Användarmanual V1.0 Fire Safety & Security Products

2 Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability Copyright Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet erkänner mottagaren dessa rättigheter och förbinder sig att inte publicera dokumentet, eller föremålet därför, helt eller delvis, att inte göra dem tillgängliga för tredje part utan skriftligt tillstånd från oss, samt att inte använda dem för något annat syfte än det för vilket de levererats. We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights and undertakes not to publish the document nor the subject thereof in full or in part, nor to make them available to any third party without our prior express written authorization, nor to use it for any purpose other than for which it was delivered to him.

3 Innehåll 1 Detta dokument Säkerhet Avsedd användning Mål-grupp Säkerhetsinformation Varningsmarkeringarnas innebörd Betydelsen av symbolerna för fara Standarder och riktlinjer EC-direktiv Tekniska data Mått Produktspecifikation Beställningsinformation Leveransomfattning Beskrivning av utrustningen Kamerans delar Kontaktsockeldefinition Anslutning för fjärrstyrning Systemuppkoppling Användning av en standard-pc Användning av SISTORE MX, SISTORE MX NVR eller SISTORE MX NVS Installation Installera kameran Justering av kamerainställningar Initial kontaktetablering med enheten Ändring av klient-pc:ns IP-adress Kartläggning av en nätverksväg Kontroll av enhetens tillgänglighet Återställning av kameran Installering av mjukvara Igångsättning Tillträde till enhetens hemsida Tillträde till enhetens hemsida via Microsoft Internet Explorer Tillträde till enhetens hemsida via Web-Cam IP Manager Etablering av kontakt med enheten via Internet Exempel på åtkomst via en dynamisk IP-adress Etablering av kontakt med enheten via Internet Logga in De olika delarna av enhetens hemsida Grundkonfiguration LAN-inställningar Ändring av enhetens IP-adress Brandväggsinställningar Grundinställningar Avancerade inställningar IP-inställningar Portinställningar

4 Protokollinställningar Användaradministration Lägga till ett användarkonto Redigera ett användarkonto Ta bort ett användarkonto Datum/tidsinställningar E-post-inställningar Konfigurera larm Kamerainställningar Kameraprofil Exponeringsinställningar Exponeringsinställningar (CCIW1345) Exponeringsinställningar (CCIS1345 / CCIC1345) Funktionsinställningar Funktionsinställningar (CCIW1345) Funktionsinställningar (CCIS1345 / CCIC1345) Zoominställningar (CCIW1345) Synklägesinställningar Justering av synkfas Pixelkompensation Justering av DC Iris-lins Bakfokus Systeminställningar Strömningsinställningar Videoparametrar Ljudinställningar Sekretessmaskering Aktivitetsdetektion Aktivitetsdetekterade bilder Aktivitetskalibrering Underhåll Återställ alla inställningar Återställ kamerainställningar Starta om Systeminformation Uppgradering av inbyggd programvara Konfigurationsfil Hämta konfigurationsfil Överför konfigurationsfil PTZ-inställningar Inställningar för serieport PTZ-drivrutin PT-kontroll Felsökning Avfallshantering

5 Detta dokument 1 Detta dokument Denna handbok innehåller all information som behövs för att installera, konfigurera och manövrera kameran/kamerorna. Varumärken Alla produkter eller företagsnamn som förekommer uttryckligen i denna handbok gör så endast för att identifiering eller beskrivning kräver detta, och de kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga sina respektive ägare. Windows och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Acrobat och Acrobat Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Quick Time är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer Incorporated. Licens för tredjepartsprogram I denna produkt finns programpaket från annan tillverkare. Läs informationen om programlicens som finns på cd-skivan. Programvarukrav För att man ska kunna visa videoinspelningar via en webbläsare måste datorn vara installerad med programvara för uppspelning. Stöd finns för Apple QuickTime Player och VLC Media Player. Du kan ladda ned aktuell programvara på följande URL-adress: Apple Quicktime Player: VLC-Media Player: Kontakta oss Om du har frågor eller förslag rörande produkten eller denna dokumentation, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst: Intranät: E-post: Tel.: Utbildning Siemens Fire & Safety Security Products tillhandahåller utbildning för alla våra produkter. 5

6 Säkerhet 2 Säkerhet 2.1 Avsedd användning IP-kameran används inomhus för visning av realtidsbilder via ett nätverk. Användning utomhus får endast förekomma tillsammans med ett lämpligt skyddande hölje. 2.2 Mål-grupp Målgrupp Kvalifikation Aktivitet Utrustningens tillstånd Driftsättningspersonal Operatör Lämplig utbildning rörande de funktioner, enheter och system som ska tas i drift. Utför endast procedurerna för korrekt drift av produkten, enheten eller systemet. Driftsättningspersonal driftsätter på plats de enheter eller system som installerats. Har läst och förstått driftinstruktionerna i dokumentationen. Ingen särskild, grundläggande utbildning behövs även om viss instruktion från teknisk specialist kan vara nödvändig. Nya, installerade eller ombyggda enheter eller system med funktionsfel. 2.3 Säkerhetsinformation Läs informationen om allmänna säkerhetsåtgärder innan du använder utrustningen. Förvara detta dokument tillgängligt som referens. Om produkten överlåts till annan ägare, ska detta dokument ingå i överlåtelsen. Installation, uppstart, konfigurering och reparation bör endast utföras av kvalificerad personal. Se avsnitt 2.2 Mål-grupp. Handhavande och förvaring Använd eller förvara inte enheten på nedanstående platser. Extremt varma eller kalla platser. Nära kraftiga magnetfält. Nära källor till stark elektromagnetisk strålning, till exempel sändare. Extremt fuktiga eller dammiga platser. Där den kan utsättas för mekanisk vibration. Nära fluorescerande lampor eller ljusreflekterande objekt. Under instabila eller blinkande ljuskällor. 6 Risk för överhettning Se till så att luftcirkulationen vid drift av IP-kameran är så hög att värmeackumulering undviks.

7 Säkerhet Risk för elchock Använd endast IP-kameran med avsedd spänning. Om vätska eller fasta föremål kommer innanför höljet skall kameran kopplas bort från strömkällan och undersökas av en auktoriserad återförsäljare innan den används igen. Modifiera inte enheten på otillåtet sätt. Förändringar medför förlust av tillståndet att använda denna enhet. Driftstörningar Enheten genererar, använder sig av och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan radio- och TV-mottagning störas. 2.4 Varningsmarkeringarnas innebörd Graden av fara indikeras genom följande skriftliga varningsmeddelanden. Varningsord VARNING FÖRSIK- TIGHET VIKTIGT Riskbeskrivning Risk för dödsfall eller svår kroppsskada. Risk för utrustningsskada eller mindre allvarlig kroppsskada. Risk för funktionsfel. 2.5 Betydelsen av symbolerna för fara Typen av fara anges med symboler. Farlig situation Elfara 7

8 Standarder och riktlinjer 3 Standarder och riktlinjer 3.1 EC-direktiv Produkten uppfyller kraven i EC-direktiv 2004/108/EC rörande elektromagnetisk kompatiblitet. EC-deklarationen om överensstämmelse kan erhållas från: Fire & Security Products GmbH & Co. ohg Karlsruhe, Tyskland EC-direktiv 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet Överensstämmelse med EC-direktiv 2004/108/EC råder genom att standarderna nedan uppfylls. Avgiven strålning: EN EN Störningsmotstånd EN

9 Tekniska data 4 Tekniska data 4.1 Mått 62,6 62,6 71,4 71,4 121,3 4.2 Produktspecifikation CCIC1345 CCIS1345 CCIW1345 CCD-typ 1/3 CCD 1/3" CCD med mekaniskt rörligt IR-Cut-filter 1/3" SONY Double Density CCD med mekaniskt rörligt IR- Cut-filter DSP SONY HQ1 SONY SS-2 Avsökningssystem 2:1 PAL interlace, vert. 50 Hz, hor Hz Aktiva bildpunkter 752 x 582 aktiva bildpunkter Synkronisering Internt: kristall Extern: line lock-synkronisering (endast växelström) Videoutgång 1.0 Vpp (75Ω), BNC Objektivanslutning CS-fäste Horisontell upplösning Färg: 540 TVL Färg: 540 TVL Svartvitt: 570 TVL Färg (WD): 500 TVL Svartvitt (WD): 540 TVL Gammakorrigering 0.6 / / 0.6 / 1.0 Lägsta ljusstyrka 0,4 lux vid F1,2 (AGC på, 50 IRE video) Färg: 0,4 lux vid F1,2 (AGC på, 50 IRE video) Svartvitt: 0,1 lux vid F1,2 (AGC på, 50 IRE video) 0,01 lux vid F1,2 (AGC på, 50 IRE video, IR-illuminering) Signal-brusförhållande 50 db (viktad, AGC avstängd, liten bländaröppning) Exponeringssystem Automatisk: 1/50 ~ 1/ s. max. Förstärkningskontroll Valbar: OFF, LOW, HIGH Valbar: OFF, ON Digital långsam slutare OFF, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40 Motljuskompensering Valbar: OFF, ON (AE-läge) Dag/natt-mekanism Dubbelrörlig: OLPF/glas Växling mellan dag/natt Auto, manuell (ext. kontakt), färg, svartvitt Dag/natt-nivå 5 valbara steg Fördröjningstid dag/natt 5, 30 sek. valbart Bländarkorrigering SOFT / SHARP -5 till +5 9

10 Tekniska data CCIC1345 CCIS1345 CCIW1345 Vitbalans AUTO (2500~10000 K), HOLD (HÅLL KVAR) AUTO (2500~10000 K), HOLD (HÅLL KVAR), INDOOR (INOMHUS), OUTDOOR (UTOMHUS) Styrning av objektiv DC eller videosignalstyrning, 2 uttag: sida, fram, bak DC-styrning, 2 uttag: sida, fram, bak Extern ingång Extern utgång Extern mikrofon Kameratext Standardinställningar Larmingång Alarmingång, Ingång för dag/natt-växling Alarmutgång Enkanalig stiftanslutning, diameter 2,5 mm Max 24 tecken Återställ till fabriksinställningar 1 kanal IR-känslighet I nattläge: nm Systemkrav Protokoll Installation Nätverksanslutning Bildformat Samtliga system som stödjer IP-nätverksfunktioner och tillhandahåller en HTTP-läsare (Microsoft Internet Explorer, version 6.0 eller senare). TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP(S), RTP (RTCP, RTSP), SMTP, NTP, IGMP v2, UPnP IP-adress konfigurerbar via DHCP, anslutning till RJ-45 Ethernet (tvinnat par) 10 BaseT Ethernet eller 100 BaseTX Fast Ethernet, autoavkänning, full/halv duplex QCIF ( ): max 25 ips CIF (352x288): max 25 ips 2CIF ( ): max 25 ips 4CIF ( ): max 25 ips Bildöverföring MJPEG eller MPEG4, bildkvalitet konfigurerbar av användaren, strömning upp till 25 bilder per sekund Ljudöverföring PCM eller G.711 Användare Maximalt 20 samtidiga användare Säkerhet Separata lösenord för bildåtkomst och systemkonfigurering Hårdvara CPU: Cypher 7108 Media encoder ROM: 8M Byte Flash, 128 Mbyte NAND Flash för lagring RAM: 128M Byte DDR SDRAM Tripod-fäste A (1/4): 1/4" upptill och nedtill (djup: 7 mm) Indikering av drifttillstånd Drifttemperatur -10 till +50 C Förvaringstemperatur -20 till +60 C Luftfuktighet Mått (L B H) Vikt Strömkälla LED 30 till +95 %, ingen kondensering 121,3 x 76 x 62,6 mm 500 g 24 VAC ± 10 %, 50 Hz, Power Over Ethernet (POE), 500 ma max. Effektförbrukning Normal drift: 6,0 W Normal drift: 6,5 W Normal drift: 7,0 W 10

11 Beställningsinformation 5 Beställningsinformation Typ Produktnummer Beskrivning Vikt CCIC1345-LP 2GF1183-8KA 1/3" MJPEG/MPEG-4 superhögupplöst IP-färgkamera för 500 g inomhusbruk, PAL, 540 TVL; 24 V växelström, 50 Hz eller PoE CCIS1345-LP 2GF1118-8HA 1/3" MJPEG/MPEG-4 superhögupplöst IP-färgkamera för inomhusbruk, dag/natt, PAL, 540 TVL, 24 V växelström, 50 Hz eller PoE CCIW1345-LP 2GF1118-8HB 1/3" MJPEG/MPEG-4 Wide D superhögupplöst IP-färgkamera för inomhusbruk, dag/natt, PAL, 500 TVL, 24 V växelström, 50 Hz eller PoE Extra tillbehör, ingår inte i standardleverans CAPA2415-C230 2GF1800-8BK Strömkälla för inomhusbruk, 230/24 V växelström, 2,5 A g 500 g 500 g CAPA2410-P230 2GF1800-8BJ Strömkälla av stickproppstyp 230/24 V växelström, 500 ma 300 g 6 Leveransomfattning 1/3" CCIx1345 superhögupplöst IP-kamera för inomhusbruk C/CS monteringsadapter Installationsguide CD med dokumentation CD med program och verktyg 11

12 Beskrivning av utrustningen 7 Beskrivning av utrustningen 7.1 Kamerans delar Fig. 1 Kamerans delar 1 Spärr och inställningsarm för snittvidd 2 Tripod-fäste 3 Strömanslutning 4 BNC-anslutning för videoutgång 5 Objektivanslutning 6 Statusdiod 7 Återställningsknapp 8 Extern mikrofonanslutning 9 RJ-45 nätverksanslutning 10 Anslutning för fjärrkontroll 11 Anslutning FG 12 Anslutning till 24 V växelström 13 Anslutning till 24 V växelström 14 RS RS Larm ut- 17 Larm ut+ 18 B/W- 19 B/W+ 20 Larm in- 21 Larm in+ 22 Objektivanslutning 12

13 Beskrivning av utrustningen 7.2 Kontaktsockeldefinition IRIS-stifttilldelning Videoobjektiv DC-objektiv 1 Jord (GND) 1 Drivning- 2 +9VDC(max 40 ma) 2 Dämpning+ 3 +9VDC(max 40 ma) 3 Dämpning- 4 VIDEO 4 Drivning + RJ-45 nätverksanslutning 1 TX+ 2 TX- 3 RX+ 4 DC+ 5 DC+ 6 RX- 7 DC- 8 DC- Externmikrofonanslutning 1 +3VDC (Mic Bias) 2 Jord (GND) OBS! När en extern mikrofon är ansluten inaktiveras den inbyggda mikrofonen. 13

14 Beskrivning av utrustningen 7.3 Anslutning för fjärrstyrning Fig. 2 Anslutning för fjärrstyrning Funktion AL.IN+ AL.IN- B/W+ B/W- AL.OUT+ AL.OUT- RS485+ RS485- Beskrivning Detta är ingångsterminalen för utlösning av larm. Larmet kan utlösas genom koppling (öppning) av denna terminal till AL.IN-. Detta är terminalen för växling mellan färg och svartvitt. Dag/natt-mekanismen kan växlas genom koppling (öppning) av denna terminal till B/W-. Koppla B/W+ till B/Wvia switch etc. Detta är utgångsterminalen för larmsignalen. En fotokopplare slås på av en larmsignal. Detta är utgångsterminalen (RS-485) för styrning av PTZ-mekanismen. 14

15 Beskrivning av utrustningen 7.4 Systemuppkoppling Användning av en standard-pc Fig. 3 Systemuppkoppling vid användning av en standard-pc Användning av SISTORE MX, SISTORE MX NVR eller SISTORE MX NVS Fig. 4 Systemuppkoppling vid användning av SISTORE MX, NVR eller NVS För strömning och inspelning med SISTORE MX väljs strömningsprotokollet Server Push i strömningsinställningarna (se Sektion 12.1: Strömningsinställningar). 15

16 Installation 8 Installation Siffror i fet stil hänför sig till Fig. 1: Kamerans delar på sidan Installera kameran Steg 1: Montering av kameran 1. Fäst kameran i en väggkonsol, takkonsol, rörlig konsol eller annat lämpligt fäste. Använd det ¼-tumsgängade tripodfästhålet (2) som förhindrar rotation. 2. Fäst kabelguiden på kameran för att försäkra dig om att kablarna hålls säkert på plats. Steg 2: Fastsättning av objektivet i kameran Välj något av alternativen nedan. Objektiv med C-fäste: Förse kameran med en CS-C-adapter och skruva sedan på objektivet direkt på kameran. Objektiv med CS-fäste: Skruva på objektivet direkt på kameran (adapter behövs inte). Steg 3: Anslutning av objektivet DC- eller videostyrda Auto-Iris-objektiv kan användas, beroende på kameratyp. Kameran känner automatiskt av ansluten objektivtyp. Innan objektivet ansluts måste man emellertid kontrollera att kabelanslutningen för varje linstyp följer nedanstående stifttilldelning. Videoobjektiv DC-objektiv 1 Jord (GND) Drivning V likström (högst 40 ma) Dämpning V likström (högst 40 ma) Dämpning- 4 VIDEO Drivning + Anslut sedan kabeln till kamerans irisanslutning (5/22, på sidan eller baktill). Steg 4: Anslutning av videosignal För kompositvideo: Anslut BNC-kontakten VIDEO OUT (VIDEO UT) (4) till monitorn med en koaxialkabel. 16

17 Installation Steg 5: Synkronisering Lägena LL och INT är tillgängliga för den här kameran. Fabriksinställningen är läge INT. När en växelströmkälla används kan användaren vid behov ändra inställningen via IP till LL-läge. Steg 6: Anslutning av svartvit ingångsväljare Anslut ingångsväljaren till terminalerna B/W- (18) och B/W+ (19). B/W-läget (svartvitt) kan bara väljas då D/N ställts in på EXT via webbläsare. Steg 7: Anslutning av ingångsväljaren Alarm In Anslut ingångsväljaren för externt alarm till terminalerna AL.IN- (20) och AL.IN+ (21). Steg 8: RS485 telemetriskt gränssnitt Det finns en RS485-terminal (14/15) för styrning av externa enheter, t.ex. en P/Tdisk med SCU-protokoll. Steg 9: Anslutning av IP-gränssnittet För kamerakonfiguration och -drift via Ethernet, anslut IP-kabeln till RJ45- kontakten (9). Steg 10: Ansluta strömkabel För 24 V växelström: Anslut 24 V (~)-kablarna till terminalerna ~AC24V (12 och 13). Anslut skärmningen till FG (jord) (11). PoE: Anslut nätverkskabeln till RJ45-kontakten via en hub eller switch (9). Försäkra dig om att den anslutna switchen har stöd för PoE. 8.2 Justering av kamerainställningar Steg 1: Inställning av bakfokusering FÖRSIKTIGHET Kameran kan skadas! Försäkra dig om att låsskruven (1) är lossad innan du vrider på justeringsspaken. Handskas varsamt med justeringsmekanismen. Objektiv med fast brännvidd 1. Lossa låsskruven (1) genom att vrida den moturs. 2. Öppna kamerans hemsida. 3. Välj Camera Settings -> Back Focus (Kamerainställningar -> Bakfokus). Servicedialogrutan öppnas. 4. Välj inställningen Back-Focus On (Bakfokus På). Bländaren öppnas maximalt och bildljusstyrkan justeras så att bilden blir klart synlig. 17

18 Installation 5. Ställ in fokus på. 6. Rikta kameran mot ett föremål (på ett avstånd minst 2000 gånger större än linsens brännvidd). 7. Justera spaken för bakfokus (1), ändra fokalavståndet tills bilden är välfokuserad. 8. Dra åt låsskruven (1) igen. 9. Gå ur bakfokusläget (välj Back Focus Off). Zoom- eller varifokalobjektiv 1. Lossa låsskruven (1) genom att vrida den moturs. 2. Öppna kamerans hemsida. 3. Välj Camera Settings (Kamerainställningar) -> Back Focus (Bakfokus). Servicedialogrutan öppnas. 4. Välj inställningen Back-Focus On (bakfokus På). Bländaren öppnas maximalt och bildljusstyrkan justeras så att bilden blir klart synlig. 5. Ställ in fokus på. 6. Välj vidvinkelinställning (minsta brännvidd). 7. Rikta kameran mot ett föremål (på ett avstånd minst 2000 gånger större än linsens brännvidd). 8. Ställ in flänsvidden med inställningsarmen för snittvidd (1) tills bilden är tydligt fokuserad. 9. Välj teleskopinställning (maximal brännvidd) och justera fokus för klarare bild. 10. Ställ tillbaka kameran till minsta brännvidd (vidvinkel) och finjustera fokalavståndet med justerspaken (1). 11. Dra åt låsskruven (2) igen. 12. Gå ur bakfokusläget -> Back Focus Off (Bakfokus Av). Steg 2: Inställning av kameraparametrar Kameraparametrarna kan ändras via IP-anslutningen. Se kapitel 10: Grundkonfiguration. Steg 3: IP-anslutning Anslut Ethernetkontakten (9) med en RJ45-kabel och följ därefter användarmanualen för CCIx1345 gällande IP-funktionen. Om en direktanslutning till ett PC-nätverkskort krävs, bör du använda en korsad LAN-kabel. Om kamerans IP-adress är okänd bör du ansluta en monitor till videoutgången (4) med en BNC-kabel, och starta om kameran. Efter ca 30 sekunder visas aktuell kamerainformation som kameratyp, IPadress, subnätmask och MAC-adress på monitorn. Defaultadressen är

19 Installation 8.3 Initial kontaktetablering med enheten Ändring av klient-pc:ns IP-adress Fabriksinställningarna för IP-adress och subnätmask är respektive Kommunikation mellan enheten och klient-pc:n är möjlig endast om både klient- PC:n och enheten finns i samma nätverkssegment. Det finns två möjliga metoder för detta: Ändring av klient-pc:ns IP-adress. Se avsnitt 8.3.1: Ändring av klient-pc:ns IP-adress. Kartläggning av en nätverksväg. Se avsnitt 8.3.2: Kartläggning av en nätverksväg. Detta driftläge kan användas för etablering av kontakt med enheten om den inte längre är konfigurerad för användning av den fabriksinställda IP-adressen och den befintliga IP-adressen inte är känd. Se avsnitt 13: Underhåll. För att kunna utföra följande steg måste du ändra nätverksinställningarna på din klient-pc. Du bör därför anteckna din klient-pc:s ursprungliga IP-adress och nätmaskinställning! 1. Öppna nätverksinställningarna via Windows startmeny: Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Nätverks- och internetinställningar. 2. Högerklicka på den valda anslutningen och välj Egenskaper i kontextmenyn. 3. Välj Internetprotokoll (TCP/IP) i dialogrutan "Egenskaper". 4. Klicka på knappen Egenskaper. 5. Klicka i rutan Använd följande IP-adress i dialogrutan "TCP/IP-egenskaper". 6. Skriv in för IP-adress och för subnätmask. 7. Klicka på knappen OK. 8. Starta om din klient-pc. Klient-PC:n är nu i samma nätverkssegment som enheten. 9. Ändring av önskad IP-adress till enheten via dess hemsida. Se avsnitt : Ändring av enhetens IP-adress. 10. Om så är tillämpligt, återställ klient-pc:ns IP-adress till originalinställningarna Upprepa steg 1 till 7. När du utför steg 5, använd din klient-pc:s ursprungliga inställningar. 19

20 Installation Kartläggning av en nätverksväg Genom kartläggning av en lämplig nätverksväg informeras datorn om att den kan nå IP-adressen i sitt eget nätverkssegment och att en router inte behöver användas. Nätverksvägar kan ställas in genom användning av systemkommandot "route". Den exakta kommandosyntaxen beror på vilket operativsystem som används, och den kan ibland påverkas av datorns hårdvarukonfiguration. Följande exempel gäller för operativsystemet Windows Börja med att skriva in IP-adressen till den klient-pc som skall ha åtkomst till enheten. 1. Öppna kommandotolken via Windows startmeny: 2. Skriv in ipconfig och tryck på Enter-tangenten. Nu visas klient-pc:ns IP-adress. I detta exempel har vi antagit att adressen är Skriv in route add mask och tryck på Enter-tangenten. En nätverksväg kommer nu att upprättas, vilken garanterar tillgänglighet till enheten. Observera att du skall skriva in IP-adressen till din egen klient-pc i stället för Kontrollera att det finns kontakt med enheten genom att skriva in ping Du måste nu tilldela enheten önskad IP-adress via dess hemsida. Se avsnitt : Ändring av enhetens IP-adress. 8.4 Kontroll av enhetens tillgänglighet Tillträde till din enhet sker via dess IP-adress. IP-adressen är antingen förinställd vid fabriken (IP-adress ) eller inställd av dig vid tilldelning av en ny IPadress till din enhet. Se avsnitt : Ändring av enhetens IP-adress. Skriv in följande kommando i kommandotolkens fönster på din klient-pc. 1. ping xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx = om den fabriksinställda IP-adressen används xxx.xxx.xxx.xxx = den IP-adress som du har tilldelat enheten; t.ex Tryck på Enter-tangenten 20

21 Installation 8.5 Återställning av kameran Du kan starta om en kamera och initialisera en IP-adress genom att trycka ned en återställningsknapp. När en återställningsknapp trycks ned under mindre än 3 sekunder startas kameran om. När en återställningsknapp trycks ned under mer än 3 sekunder initialiseras en IP-adress och kameran startas om. Vid återställning av en IP-adress, ange vid behov giltig adress efter start. Se avsnitt 8.3.1: Ändring av klient-pc:ns IP-adress. 8.6 Installering av mjukvara För visning av videoströmmar via webbläsaren måste mjukvara för ytterligare en videospelare installeras på PC:n. Stöd finns för Quicktime Player och VLC Media Player. Aktuell mjukvara kan nerladdas från: Quicktime: VLC media player: I detta förfarande förklaras hur VLC Player, version 0,8,6b, installeras. 1. Dubbelklicka på det exekverbara installationsprogrammet vlc-0.8.6bwin32.exe (filnamnet kan variera beroende på version). Setup startas 2. Välj ditt favoritspråk och klicka sedan på knappen OK. 3. Klicka på knappen Next. 21

22 Installation 4. Klicka på knappen I Agree för att acceptera GNU GPL-licensen och fortsätta installationsprocessen. Förbehåll Quicktime och VLC Media Player är föremål för licensvillkor från tredje part. Genom att installera denna mjukvara accepterar du dessa villkor och betingelser. ansvarar inte för efterföljandet av dessa licensvillkor från tredje part. 5. Välj ett installationsalternativ. Om du använder Internet Explorer som webbläsare, klicka på knappen Next. Om du använder Mozilla Firefox som webbläsare, välj Mozilla plugin och klicka sedan på knappen Next. 22

23 Installation 6. Välj en installationsmapp för mjukvaran, och klicka sedan på knappen Install. Därefter visas hur installationen av mjukvaran framskrider. 7. Välj bort alternativet Run VideoLAN VLC media player 0.8.6b och klicka sedan på knappen Finish. 23

24 Igångsättning 9 Igångsättning 9.1 Tillträde till enhetens hemsida Det finns två sätt att komma in på enhetens hemsida: Användning av Internet Explorer Användning av Web-Cam IP Manager Tillträde till enhetens hemsida via Microsoft Internet Explorer 1. Skriv in den IP-adress som har tilldelats enheten i webbläsarens HTTPadressfönster. Se : Ändring av enhetens IP-adress. Exempel: https:// / 2. Bekräfta genom att trycka på Enter-tangenten Dialogfönstret för säkerhetsvarning visas. 3. Klicka på knappen Yes. Enhetens inloggningssida visas. 24

25 Igångsättning Tillträde till enhetens hemsida via Web-Cam IP Manager Detta förutsätter att: Web-Cam IP Manager och samtliga enheter befinner sig i samma nätverkssegment. Om en enhet och Web-Cam IP Manager inte befinner sig i samma nätverkssegment måste du säkerställa att den associerade gateway (routern) vidarebefordrar de SSDP multicast-meddelanden som sänds av Web- Cam IP Manager till det nätverkssegment i vilket enheten befinner sig. SSDP (Simple Service Discovery Protocol / network protocol) 1. Starta Web-Cam IP Manager genom hämtning av IP Manager.exe. Denna applikation finns med på CD:n vid leverans. Programfönstret till Web-Cam IP Manager kommer att öppnas. 2. Klicka på knappen Start. I programfönstret till Web-Cam IP Manager kommer det nu att visas en lista över samtliga enheter som är tillgängliga för kommunikation, tillsammans med dessas IP- och MAC-adresser. Varje enhet har en unik IP-adress eller MACadress. 3. Välj den enhet vars hemsida du vill komma åt. 4. Klicka på knappen Home page of selected device... Dialogfönstret för säkerhetsvarning visas. 5. Klicka på knappen Yes. 25

26 Igångsättning Enhetens inloggningssida visas Etablering av kontakt med enheten via Internet Om din enhet skall kunna kommas åt via Internet måste du se till att din IP address är Internet-aktiverad. En Internet Service Provider (ISP) kan förse dig med en Internet-aktiverad IP-adress. Din ISP kan erbjuda dig statiska eller dynamiska IP adresser. Fig. 5 Anslutning till Internet Statisk IP-adress Din ISP förser dig med en IP-adress en enda gång. Denna adress ändras inte. 26

27 Igångsättning Dynamisk IP-adress Normalt används delade IP-adresser vid tillträde till Internet via en ISP. Din router kommer att tilldelas dynamiska IP-adresser för tillträde till Internet av din ISP, d.v.s. vid anslutning via en ISP kommer klienten (den dator som försöker upprätta förbindelsen) automatiskt att tilldelas en tillfällig, fri IP-adress vid påloggning. Detta betyder att klienten fungerar som en Internetserver under den tid den befinner sig online. Med termen "dynamisk" avses att anslutningen till ISP:n kommer att avbrytas kortvarigt med jämna mellanrum, t.ex. en gång per dygn. När anslutningen återupprättas kan din IP-adress ha ändrats. När uppkopplingen avslutas blir din IP-adress tillgänglig för användning av någon annan enhet, och den tilldelas någon annan anslutning som etableras via ISP:n. När anslutningen avbryts måste den nytilldelade IP-adressen tilldelas till ditt domännamn, t.ex. så att åtkomst till din enhet fortfarande sker via ditt domännamn Exempel på åtkomst via en dynamisk IP-adress Detta krävs: Din enhet är en del av ett lokalt nätverk (LAN) och är uppkopplad till Internet via en router, såsom en TDSL-router. En ISP (Internet Service Provider) har redan tilldelat dig en IP-adress. En ISP (Internet Service Provider) har redan tilldelat dig ett domännamn. Du har tilldelat ditt domännamn en IP-adress via en DNS-server Etablering av kontakt med enheten via Internet 1. Tilldela din enhet en fast IP-adress, t.ex Se avsnitt : Ändring av enhetens IP-adress. 2. Ställ in tidpunkt och varaktighet för den dynamiska IP-adressförändringscykel som används av ISP:n via routern. 3. Registrera ditt domännamn hos en DomänNamnServer (DNS), t.ex. så att IP-adressen kan tilldelas till ditt domännamn. Varje gång anslutningen till ISP:n återetableras kommer den nya IP-adressen att meddelas till din router. Routern måste konfigureras för underrättande av DNS om den nya IP-adressen så snart din router erhåller den. Om ett försök nu görs att upprätta en anslutning till ditt domännamn, t.ex., kommer anslutningen till din router att byggas upp via din ISP. Routern måste konfigureras för vidarebefordran av samtliga till enheten inkommande önskemål. 27

28 Igångsättning 9.2 Logga in Förinställda användar-namn och lösenord är admin/admin. Se avsnitt 10.3: Användaradministration. 1. Skriv in ett användarnamn och ett lösenord 2. Klicka på knappen Login. När ett användarnamn eller ett lösenord har angivits felaktigt 5 gånger kommer tillträde till enheten tillfälligt att begränsas. Om så skulle ske, var vänlig vänta minst 3 minuter och logga sedan in igen. Fig. 6 Logga in 28

29 Igångsättning 9.3 De olika delarna av enhetens hemsida 1. Klicka på knappen Live video. Videoströmningen i realtid kommer att starta. Fig. 7 Enhetens hemsida 1 Ruta för språkval 2 Huvudmenyer 3 Visningsområder för videobilder i realtid. 4 Strömningsinformation Vilka funktioner som kan ändras beror på vilken typ av användare som har loggat in. Administratör Avancerad operatör Standardoperatör Samtliga inställningar och åtgärder Observering och administrering av larmbilden PTZ-kontroll Förinställda PTZ-inställningar Realtidsvideo Realtidsvideo För realtidsvideo måste uppspelningsmjukvara, såsom "VLC" eller "Quicktime" vara installerad. Se till att önskad uppspelningsmjukvara väljs (se avsnitt 12.1: Strömningsinställningar). 29

30 Grundkonfiguration 10 Grundkonfiguration 10.1 LAN-inställningar Detta är menyn för konfigurering av nätverket 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj LAN-inställningar i menyn Grundkonfiguration. Fig. 8 LAN-inställningar 3. Skriv in de önskade inställningarna SISTOREverifiering Värdnamn Erhåll IP-adress automatiskt (DHCP) Använd följande IPadress IP-adress Nätmask Klicka i rutan SISTORE-verifiering för användning tillsammans med SISTORE DVR. Skriv in värdnamnet i detta fält. Välj detta alternativ för att automatiskt erhålla kamerans IP-adress. Välj detta alternativ för att ställa in kamerans IP-adress manuellt. Skriv in enhetens IP-adress i detta fält. Se avsnitt : Ändring av enhetens IP-adress. Skriv in enhetens subnätmask i detta fält. Se avsnitt : Ändring av enhetens IP-adress. 30

31 Grundkonfiguration Gateway DNS1 DNS2 MAC-adress Multicast-adress Aktivera UPnP Strömning 4. Klicka på knappen Ställ in Ändring av enhetens IP-adress Skriv in gateway-ip-adress i detta fält. Gateway är den nätverksdator som upprättar anslutningen mellan olika nätverkssegment. Skriv in här om enheten endast skall kommas åt av andra enheter i samma nätverkssegment. Skriv in den primära DNS-serverns IP-adress i detta fält. Skriv vid behov in den sekundära DNS-serverns IP-adress i detta fält. Visar nätverkets kort-id Skriv in multicast-ip-adressen Välj UPnP-status Med UPnP aktiverad kan du se kameran från "Mina Nätverksplatser" i Windows". Välj strömningsläget Enhetens IP-adress kan ändras på två sätt: Ändring av enhetens IP-adress via enhetens hemsida Ändring av IP-adressen genom användning av Web-Cam IP Manager Om den aktuella IP-adressinställningen inte är känd, kan kontakt med enheten återupprättas genom användning av reset-knappen. Se avsnitt 8.5: Återställning av kameran. Ändring av enhetens IP-adress via enhetens hemsida Det finns två sätt att tilldela enheten en ny IP-adress via enhetens hemsida: Automatisk adresstilldelning via DHCP-servern Manuell tilldelning av en IP-adress Automatisk adresstilldelning via DHCP-servern 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj LAN-inställningar i menyn Grundkonfiguration. 3. Välj alternativet Erhåll IP Adress Automatiskt (DHCP) Varje gång enheten startas om kommer DHCP-servern automatiskt att återupprätta nätverksinställningarna (IP-adress, subnätmask och gateway om denna är tillämplig). 4. Klicka på knappen SET. Manuell tilldelning av IP-adress och subnätmask 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj LAN-inställningar i menyn Grundkonfiguration. 3. Välj alternativet Använd följande IP-adress. 4. Skriv in enhetens IP-adress. 5. Skriv in enhetens subnätmask. 6. Skriv in gateway. Se avsnitt 10: Grundkonfiguration. 7. Klicka på knappen SET. 31

32 Grundkonfiguration IP-adress: Endast en IP-adress kan tilldelas per enhet. Vi rekommenderar användning av intervallen x.x och 10.x.x.x vid uppsättning av nya nätverk som inte använder sig av det officiella utrymmet för internetadresser. Om enheten skall kopplas direkt till Internet måste du använda en officiellt registrerad IP-adress. Denna kommer du att erhålla direkt från din ISP. Se avsnitt 9.1.3: Etablering av kontakt med enheten via Internet. Subnätmask: Subnätmasken talar om för enheten vilka andra IP-adresser i det uppkopplade nätverket (subnätet) som kan adresseras direkt och vilka adresser som kräver återkomst via gateway. För indikering av detta är målets IP-adress logiskt länkad till nätverksmasken via ett AND-uttryck, och resultatet jämförs med den logiska AND-länken mellan enhetens egen IP-adress och nätverksmasken. Om dessa överensstämmer befinner sig målenheten i samma nätverkssegment. I många nätverk används som värde för nätverksmasken. Exempel: Om du t.ex. sätter enhetens IP-adress till och subnätmasken till , kan enheten kommas åt av en klient-pc med IP-adress (och subnätmask ). Klient-PC:ns och enhetens IPadresser är båda belägna i samma nätverkssegment. Ändring av IP-adressen genom användning av Web-Cam IP Manager Detta förutsätter att: Web-Cam IP Manager och samtliga enheter befinner sig i samma nätverkssegment. Om en enhet och Web-Cam IP Manager inte befinner sig i samma nätverkssegment måste du säkerställa att den associerade gateway (routern) vidarebefordrar de SSDP multicas-meddelanden som sänds av Web- Cam IP Manager till det nätverkssegment i vilket enheten befinner sig. SSDP (Simple Service Discovery Protocol / network protocol) 1. Starta Web-Cam IP Manager genom hämtning av IP Manager.exe. Denna applikation finns med på CD:n vid leverans. Programfönstret till Web-Cam IP Manager kommer att öppnas. 2. Klicka på Start-knappen. I programfönstret till Web-Cam IP Manager kommer det nu att visas en lista över samtliga enheter som är tillgängliga för kommunikation, tillsammans med dessas IP- och MAC-adresser (tryckta på enhetens undersida). 32

33 Grundkonfiguration Varje enhet har en unik IP-adress eller MAC-adress. 3. Välj den enhet vars IP-adress du vill ändra. 4. Klicka på Set IP Address-knappen. Följande dialogruta visas: 5. Du kan antingen skriva in önskad IP-adress, subnätmask och vid behov gateway, eller klicka i rutan "DHCP configuration" om du vill att DHCP-servern skall bestämma dessa parametrar. Felsökning I vissa fall hittar IP Manager inte IP-kameran. Det finns en ytterligare nätverksanslutning (t.ex. ett ISDN-modem) på PC:n vilken är konfigurerad, aktiverad och tilldelad som en IP-adress för protokollet TCP/IP. Inaktivera nätverksanslutningen. IP-manager kan nu hitta IP-kameran. 33

34 Grundkonfiguration 10.2 Brandväggsinställningar Grundinställningar Obehörigt tillträde till kameran kan förhindras genom uppsättning av en brandvägg. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Brandväggsinställningar i menyn Grundkonfiguration. 3. Brandväggen kan vara av eller på. När brandväggen är på kan grad av filtrering väljas. Fig. 9 Brandväggsinställningar 4. Klicka på knappen Avancerade inställningar. Och sätt upp filtreringsmålet. Se avsnitt : Avancerade inställningar. 5. Välj status. 6. Välj filtreringsgrad (mycket hög, hög eller medium). Mycket hög Hög Medium IP, port och protokoll bedöms vid filtrering av inkommande IP-paket. IP-adresser och portar bedöms. Endast IP-adresser bedöms. 7. Klicka på Ställ in-knappen. 34

35 Grundkonfiguration Avancerade inställningar Klicka på antingen IP-inställningar, Portinställningar eller Protokollinställningar IP-inställningar Ställ in de IP-adresser som tillåts ansluta till kameran. Lägg till en ny IP-adress 1. Klicka på knappen Lägg till. 2. Skriv in de IP-adresser som tillåts ansluta till kameran i en textruta. 3. Klicka på knappen Skicka. Redigera en befintlig IP-adress 1. Välj den IP-adress som skall redigeras. 2. Klicka på knappen Redigera. 3. Redigera IP-adressen i textrutan. 4. Klicka på knappen Submit. Ta bort en IP-adress 1. Välj den IP-adress som skall tas bort. 2. Klicka på knappen Ta bort. Fig. 10 IP-inställningar 35

36 Grundkonfiguration Portinställningar Ställ in de portar som inte tillåts ansluta till kameran. Lägg till en ny port 1. Klicka på knappen Lägg till. 2. Skriv in det portnummer som inte tillåts ansluta till kameran i en textruta. 3. Klicka på knappen Skicka. Redigera en befintlig port 1. Välj det portnummer som skall redigeras. 2. Klicka på knappen Redigera. 3. Redigera portnumret i textrutan. 4. Klicka på knappen Submit. Ta bort en port 1. Välj det portnummer som skall tas bort. 2. Klicka på knappen Ta bort. Fig. 11 Portinställningar 36

37 Grundkonfiguration Protokollinställningar Ställ in de protokoll som tillåts ansluta till kameran. Lägg till ett protokoll 1. Välj det protokoll som skall läggas till från rullgardinsmenyn. 2. Klicka på knappen Lägg till. Ta bort ett protokoll 1. Välj det protokoll som skall tas bort. 2. Klicka på knappen Ta bort. Fig. 12 Protokollinställningar 37

38 Grundkonfiguration 10.3 Användaradministration Denna meny är till för konfigurering av den användare som kan logga in till en kamera. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Användaradministration i menyn Grundkonfiguration. 3. När du begränsar antalet användare som kan logga in samtidigt, mata in ett värde i textrutan Antal inloggade användare och klicka på knappen Ställ in. Detta värde kan ställa in mellan 1 och 19. Fig. 13 Användaradministration 38

39 Grundkonfiguration Lägga till ett användarkonto Redigera ett användarkonto 1. Skriv in Användarnamn med mellan 4 och 16 tecken. 2. Skriv in Nytt lösenord med mellan 6 och 16 tecken. 3. Fyll i Bekräfta lösenord genom att skriva in samma tecken som du skrev in i fältet "Nytt lösenord". 4. Välj På/Av för en automatisk avloggningsfunktion. På: Om ett specificerat antal sekunder förflyter efter inloggning blir det omöjligt att manövrera en kamera. Av: kameran kan manövreras till dess att den loggas ut. 5. Mata in antalet sekunder till automatutloggning. 6. Klicka på knappen Lägg till. 1. Välj det användarnamn som skall redigeras. 2. Redigera kontoinformationen 3. Klicka på knappen Ändra Ta bort ett användarkonto 1. Välj det användarnamn som skall tas bort. 2. Klicka på knappen Ta bort. 39

40 Grundkonfiguration 10.4 Datum/tidsinställningar Detta är menyn för justering av datum och tid. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Datum & Tid i menyn Grundinställningar. 3. Skriv in Datum (Dag/Månad/År). 4. Skriv in Tid (timmar:minuter:sekunder). 5. När du erhåller tiden från en NTP-server, klicka i rutan Aktivera NTP och ställ in följande alternativ. Skriv in adressen till NTP-servern. Skriv in intervallet för synkhastigheten (timmar). 6. Välj Tidzon från rullgardinsmenyn. 7. Klicka på Ställ in-knappen. Fig. 14 Datum/tidsinställningar Klockan återställs efter ett strömavbrott. Vanligen måste tiden ställas in igen om inte det finns en NTP-server i systemet vilken tillhandahåller tidssynkronisering till den centrala styrenheten och NTP är aktiverat. 40

41 Grundkonfiguration 10.5 E-post-inställningar Detta är menyn för inställning av varningsmail och E-postservern. Upp till 32 tecken kan anges i respektive fält. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj E-postinställningar i menyn Grundinställningar. Fig. 15 E-postinställningar 3. Skriv in de önskade inställningarna Starta Inloggningsfel Aktivitetsdetektion Ange larmtrigger Växling mellan färg/svartvitt Normal temperatur Hög temperatur Kritisk temperatur E-post från IP-adress till SMTP SMTP-användarnamn Skriv in den mottagande E-postadress som skall underrättas om uppstart. Skriv in den mottagande E-postadress som skall underrättas om inloggningsfel. Skriv in den mottagande E-postadress som skall underrättas om aktivitetsdetektion. Skriv in den mottagande E-postadress som skall underrättas om utlösning av inmatningslarm. Skriv in den mottagande E-postadress som skall underrättas om växling mellan färg/svartvitt. (endast CCIS1345 / CCIW1345) Skriv in den mottagande E-postadress som skall underrättas om överskridande av normal temperaturnivå. Skriv in den mottagande E-postadress som skall underrättas om överskridande av gränsen hög temperaturnivå. Skriv in den mottagande E-postadress som skall underrättas om överskridande av kritisk temperaturnivå. Skriv in avsändaradressen för underrättels från kameran. Skriv in NTP-serverns IP-adress. Skriv in E-postkontots användarnamn. Enbart när användarbekräftelse krävs vid sändning av E-post. 41

42 Grundkonfiguration SMTP-lösenord Anpassad text E-postadress till mobil enhet 4. Klicka på Ställ in-knappen. Skriv in E-postkontots lösenord. Enbart när användarbekräftelse krävs vid sändning av E-post. Skriv in den valfria text som skall läggas till ett . Skriv in den mottagande E-postadress till mobila enheter som skall underrättas om en händelse Konfigurera larm Detta är menyn för val av vart ett varningsmail sänds eller varifrån en varning utgår. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Konfigurera larm i menyn Grundinställningar. Fig. 16 Larminställningar 42

43 Grundkonfiguration 3. Välj På/Av för olika informationspunkter i ett larm. E-post: Underrättelse om larm sker via E-post. Se avsnitt 10.5: E-postinställningar. SMS: Underrättelse om larm sker via E-post till en mobil enhet. Se avsnitt 10.5: E-post-inställningar. Utgångslarm: Larmsignalen matas ut till en extern larmterminal. Starta Inloggningsfel Aktivitetsdetektion Ange larmtrigger Växling mellan färg/svartvitt Över normal gräns Över hög gräns Över kritisk gräns 4. Klicka på Ställ in-knappen. Välj På/Av för underrättelse om igångsättning av en kamera. Välj På/Av för underrättelse om inloggningsfel. Välj På/Av för underrättelse om rörelsedetektion. Välj På/Av för olika informationspunkter i ett larm. Aktiv Hög - Underrättelse sker när en signalnivå sätts till Hög. Aktiv Låg - Underrättelse sker när en signalnivå sätts till Låg. Välj På/Av för underrättelse om växling mellan färg/svartvitt. (endast CCIS1345 / CCIW1345) Aktiv Hög - Underrättelse sker när en signalnivå sätts till Hög. Aktiv Låg - Underrättelse sker när en signalnivå sätts till Låg. Välj På/Av för underrättelse om överskridande av normal temperaturgräns. Välj På/Av för underrättelse om överskridande av hög temperaturgräns. Välj På/Av för underrättelse om överskridande av kritisk temperaturgräns. 43

44 Kamerainställningar 11 Kamerainställningar 11.1 Kameraprofil Detta är menyn för sparande/inläsning av en kameras inställningar. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Kameraprofil i menyn Kamera-Inställningar. Fig. 17 Kameraprofil Läs in profil 1. Välj den profil som skall läsas in. 2. Klicka på knappen Läs in profil. 3. Klicka på knappen Ställ in när du ställer in den inlästa profilen som standardprofil för en kamera. Spara profil 1. Välj den profil som skall sparas. 2. Klicka på knappen Spara. 3. Skriv in profilnamnet och klicka på knappen Ställ in 44

45 Kamerainställningar 11.2 Exponeringsinställningar Exponeringsinställningar (CCIW1345) Detta är menyn för justering av en kameras exponeringssystem. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Exponeringsinställningar i menyn Kamerainställningar. Fig. 18 Exponeringsinställningar 3. Välj de önskade inställningarna. Autoexponering Välj exponeringsläget. Följande alternativ är tillgängliga: WDR: Funktionen Wide Dynamic Range är aktiv. Denna funktion används under inspelningsförhållanden då det förkommer en blandning av ljusstarka och ljussvaga motiv. I detta läge är E-ZOOM ej tillgänglig. NORMAL: Detta läge är AE-drift, vilken styrs av den elektroniska slutaren och den mekaniska irisen. BLC: I detta läge erbjuds en motljuskompenseringsfunktion. I detta läge medges fininställning av bilden för undvikande av att motivet blir extremt mörkt på grund av starkt motljus. MANUAL: Den elektroniska slutartiden kan väljas. Se avsnittet om slutartid. ESC: Genom denna funktion ändras kamerans känslighet genom variering av den elektroniska slutartiden i enlighet med mängden infallande ljus. ESC + BLC: Ovanstående hänvisning. Videonivå Välj videoutmatningsnivån från -5 till +5. När BLC är vald som AE-läge kan denna nivå ej justeras. Flimmerfri Välj det flimmerfria läget. (PÅ, AV) Denna funktion förhindrar flimmer i lysrörsbelysning. Denna funktion är aktiverad i samtliga AE-lägen utom MANUAL. När PÅ är vald är slutartiden fixerad till 1/100 s (NTSC) eller till 1/120 s (PAL). Slutartid Välj slutartiden från 1/50 till 1/ När MANUAL är valt som AE-läge är denna funktion aktiverad. 45

46 Kamerainställningar AGC DSS(SENS) Dag&natt Välj läget automatisk förstärkningskontroll (AGC). PÅ: Förstärkningen i zoner med låg ljusstyrka styrs automatiskt i enlighet med en ljusstyrkan i en scen. AV: Förstärkningen låses vid det lägsta värdet. Välj värdet för den digitala slutaren. Ljusstyrkan ökas genom förlängning av CCD-bildgenereringstiden över flera fält. Inställningsvärden: AV, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40 (Inställningen indikerar den maximala bildgenereringstiden. Bildgenereringstiden kommer att variera utifrån motivets ljusstyrka.) Denna funktion kan inte väljas när det valda AE-läget är MANUAL. Den ställs automatiskt in på AV. När förstoringen av "SENS UP" ökas kan skärmen se grovkorning eller urtvättad ut eller ha vita prickar. Detta beror inte på något fel. Välj läget Dag&natt Följande alternativ är tillgängliga: Auto: Här växlas det automatiskt mellan färgläge och svartvitt läge beroende på skärmens ljusstyrka. Färg: Fixering i färgläget. Svartvitt: Fixering i det svartvita läget. EXT: Ändring mellan lägen beroende på en extern styrsignal. D&N-detektering D&N-filtergräns D&Nbelysningsnivå 4. Klicka på Ställ in-knappen. Obs: Om "AGC" sätts till "AV" kan Dag&natt inte ställas in på "AUTO" eller "EXT". Om "AGC" sätts till "AV" kommer denna att tvingas till antingen "Färg" eller "Svartvitt" när "Dag&natt" är inställd på "AUTO". Läget kan växlas automatiskt beroende på motivets ljusstyrka när inställningen "AUTO" används, men det kan dock inte växlas utifrån belysningsbetingelser och betraktningsvinkel. Pendling kan inträffa vid användning av kortvågig infraröd strålning (NIR) nattetid. Som motåtgärd mot detta problem innefattar denna enhet en funktion som stoppar filtrering när pendling inträffar. För användning av denna funktion kan du ställa in stopptiden med punkten "D&N-filtergräns". Val av "EXT" i växlingsläge från extern ingång rekommenderas för säkerställande av växling. Välj detektionstid för D&N-detektering. (5 sek, 30 sek). Om förändringen i ljusstyrka fortsätter längre än den tid som ställs in här kommer läget att växlas. Välj tiden för filtreringsstopp när pendling inträffar under aktivering av Dag&natt. (AV, 10 min, 30 min) Välj belysningsnivå för växling av Dag&natt. 46

47 Kamerainställningar Exponeringsinställningar (CCIS1345 / CCIC1345) Detta är menyn för justering av en kameras exponeringssystem. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Exponeringsinställningar i menyn Kamerainställningar. Fig. 19 Exponeringsinställningar (CCIS1345) Fig. 20 Exponeringsinställningar (CCIC1345) 3. Välj de önskade inställningarna. Autoexponering Flimmerfri AGC Välj exponeringsläget. Följande alternativ är tillgängliga: NORMAL: Detta läge är AE-drift, vilken styrs av den elektroniska slutaren och den mekaniska irisen. BLC: I detta läge erbjuds en motljuskompenseringsfunktion. I detta läge medges fininställning av bilden för undvikande av att motivet blir extremt mörkt på grund av starkt motljus. ESC: Genom denna funktion ändras kamerans känslighet genom variering av den elektroniska slutartiden i enlighet med mängden infallande ljus. ESC + BLC: Ovanstående hänvisning. Välj det flimmerfria läget. (PÅ, AV) Denna funktion förhindrar flimmer i lysrörsbelysning. Denna funktion är aktiverad i samtliga AE-lägen utom MANUAL. När PÅ är vald är slutartiden fixerad till 1/100 s (NTSC) eller till 1/120 s (PAL). Välj läget automatisk förstärkningskontroll (AGC). LÅG / HÖG: Förstärkningen justeras automatiskt beroende på en scens ljusstyrka. AV: Förstärkningen låses vid det lägsta värdet. 47

48 Kamerainställningar Dag&natt (endast CCIS1345) Välj läget Dag&natt Följande alternativ är tillgängliga: Auto: Här växlas det automatiskt mellan färgläge och svartvitt läge beroende på skärmens ljusstyrka. Färg: Fixering i färgläget. Svartvitt: Fixering i det svartvita läget. EXT: Ändring mellan lägen beroende på en extern styrsignal. D&N-detektering (endast CCIS1345) D&N-filtergräns (endast CCIS1345) D&Nbelysningsnivå (endast CCIS1345) 4. Klicka på Ställ in-knappen. Obs: Om "AGC" sätts till "AV" kan Dag&natt inte ställas in på "AUTO" eller "EXT". Om "AGC" sätts till "AV" kommer denna att tvingas till antingen "Färg" eller "Svartvitt" när "Dag&natt" är inställd på "AUTO". Läget kan växlas automatiskt beroende på motivets ljusstyrka när inställningen "AUTO" används, men det kan dock inte växlas utifrån belysningsbetingelser och betraktningsvinkel. Pendling kan inträffa vid användning av kortvågig infraröd strålning (NIR) nattetid. Som motåtgärd mot detta problem innefattar denna enhet en funktion som stoppar filtrering när pendling inträffar. För användning av denna funktion kan du ställa in stopptiden med punkten "D&N-filtergräns". Val av "EXT" och styrning av dag-natt-växlingen rekommenderas för säkerställande av korrekt filterväxling. Välj detektionstid för D&N-detektering. (5 sek, 30 sek). Om förändringen i ljusstyrka fortsätter längre än den tid som ställs in här kommer läget att växlas. Välj tiden för filtreringsstopp när pendling inträffar under aktivering av Dag&natt. (AV, 10 min, 30 min) Välj belysningsnivå för växling av Dag&natt. 48

49 Kamerainställningar 11.3 Funktionsinställningar Funktionsinställningar (CCIW1345) Detta är menyn för justering av andra funktioner än kamerans exponering. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Funktionsinställningar i menyn Kamerainställningar. Fig. 21 Funktionsinställningar 3. Välj de önskade inställningarna. Vitbalans Ställ in vitbalansläget. Följande alternativ är tillgängliga: Auto: Vitbalansen justeras automatiskt för erhållande av optimal bild. Håll kvar: I detta läge bibehålls VB-förstärkningen omedelbart före ändring till detta läge. När vitbalansläget ändras från AUTO till HÅLL KVAR bibehålls VBförstärkningen. Om vitbalansläget ändras från HÅLL KVAR till andra lägen förloras den lagrade förstärkningen. Inomhus/utomhus: I dessa lägen är VB-förstärkningen fixerad. Red Gain Välj rödförstärkningen från -5 till +5. Blue Gain Välj blåförstärkningen från -5 till +5. Red Hue Välj rödnyansnivån från -5 till +5. Blue Hue Välj blånyansnivån från -5 till +5. Gamma Välj önskad inställning för gammakurvan. Inställningsvärden: 0.45, 0.6, 1.0 Obs: Detta alternativ kan ej väljas när "WD" är valt som "AE-LÄGE". Aperture Gain Välj kantförbättringsnivån (bildskärpan) från -5 till +5. Rotation Välj skärmrotation. Inställningsvärden: 0, 180 Spegelvänd Välj horisontell skärmreversering. 4. Klicka på Ställ in-knappen 49

50 Kamerainställningar Funktionsinställningar (CCIS1345 / CCIC1345) Detta är menyn för justering av andra funktioner än kamerans exponering. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Funktionsinställningar i menyn Kamerainställningar. Fig. 22 Funktionsinställningar 3. Välj de önskade inställningarna. Vitbalans Ställ in vitbalansläget. Följande alternativ är tillgängliga: Auto: Vitbalansen justeras automatiskt för erhållande av optimal bild. Håll kvar: I detta läge bibehålls VB-förstärkningen omedelbart före ändring till detta läge. När vitbalansläget ändras från AUTO till HÅLL KVAR bibehålls VBförstärkningen. Om vitbalansläget ändras från HÅLL KVAR till andra lägen förloras den lagrade förstärkningen. Inomhus: I dessa lägen är VB-förstärkningen fixerad. Red Gain Välj rödförstärkningen från -5 till +5. Blue Gain Välj blåförstärkningen från -5 till +5. Red Hue Välj rödnyansnivån från -5 till +5. Blue Hue Välj blånyansnivån från -5 till +5. Gamma Välj gammainställning. Inställningsvärden: 0.6, 1.0 Bländarförstärkning Välj kantförbättringsläge. (Skarp, MjukA, MjukB) Spegelvänd Välj horisontell skärmreversering. 4. Klicka på Stäl in-knappen 50

51 Kamerainställningar 11.4 Zoominställningar (CCIW1345) Detta är menyn för justering av elektronisk zoom och Panorering/Lutning. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Zoominställningar i menyn Kamerainställningar. Fig. 23 Zoominställningar 3. Kicka på +/- och välj zoomförstoringen. Zoom kan inte utföras vid val av WDR som AE-läge. 4. Klicka på flytta positionen för Panorering/Lutning. Panorering/Lutning är endast i effekt när zoomförstoringen är 1,5. 5. Klicka på knappen Ställ in när du sparar positionen. 51

52 Kamerainställningar 11.5 Synklägesinställningar Denna kamera har stöd för synklägen som line lock och internt. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Synklägesinställningar i menyn Kamerainställningar. Fig. 24 Synklägesinställningar 3. Välj synkläget. Synkläge Justering av synkfas Ställ in vitsynkläget. Följande alternativ är tillgängliga: Auto: Vid försörjning med växelström kan kameran använda växelströmmens fas som referens. Kameran fungerar i Line Lock-läge. Vid PoE används en inre kristalloscillator som intern synkgenerator. Internt: I detta läge använder sig kameran alltid av en inre kristalloscillator som intern synkgenerator. 4. Klicka på Ställ in-knappen. 5. När fasjustering utförs skall Synklägesinställningar öppnas igen efter inställning av synkläget till Auto. Den vertikala fasen kan justeras i Line Lock-läge. Varje kameras fas ställs in på samma fas i fabriken. Fasen behöver vanligen inte efterjusteras. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Synklägesinställningar i menyn Kamerainställningar. Fasjustering visas inte när synkläget är inställt på Internt. 52

53 Kamerainställningar Fig. 25 Fasvärdesjustering 3. Klicka på knapparna Upp / Ned och justera en fas. 4. Klicka på Ställ in-knappen Pixelkompensation Detta är menyn för detektering och korrigering av vita fläckar på skärmen. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Pixelkompensation i menyn Kamerainställningar. Fig. 26 Pixelkompensation 3. Täck linsen så att inget ljus kommer in. 4. Klicka på knappen OK. Vita fläckar kan inte korrigeras fullständigt via denna funktion Justering av DC Iris-lins Detta är menyn för justering av DC-irislinsen. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj DC IRIS Lens Settings i menyn Kamerainställningar. CCIW

54 Kamerainställningar Fig. 27 Automatisk justering av DC IRIS-lins 1. Klicka på knappen OK. Justering kommer att ske. CCIS1345 / CCIC1345 Fig. 28 Justering av DC Iris-lins 1. Välj ljusstyrkenivån för en DC IRIS-lins från -2+ till Klicka på SET -knappen Bakfokus Fabriksinställningarna innefattar bakfokusjustering för en lins med CS-fäste. Justering kan emellertid krävas beroende på den lins som används. Använd funktionen Back Focus Adjustment för att göra detta. Följ nedanstående justeringsförfarande. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Bakfokus i menyn Kamerainställningar. 3. Välj alternativet On och klicka sedan på knappen Next. Fig. 29 Justeringsläge för bakfokusering. 4. Utför justering bakfokusering i enlighet med riktlinjerna. Fig. 30 Justering av bakfokusering 5. Efter justering av bakfokusering, klicka på knappen Quit. 54

55 Systeminställningar 12 Systeminställningar 12.1 Strömningsinställningar Detta är menyn för val av inställningar för videoströmning. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Stream Settings i menyn Systeminställningar. Fig. 31 Strömningsinställningar 3. Välj de önskade inställningarna. Upplösning Bithastighet Protokoll för direktuppspelning Bildhastighet Spelare Välj videovisningsfönstrets storlek. 4CIF: 704 x 567 pixlar 2CIF: 704 x 288 pixlar CIF: 352 x 288 pixlar QCIF: 176 x 144 pixlar Välj strömningens bithastighet. Välj strömningsprotokoll. MPEG4, Motion JPEG, eller Server Push för användning med SISTORE MX Välj strömningens bildhastighet. Välj den spelare som används av Live View. Krävd bandbredd Bildhastighet = 25 bps MPEG MPEG4 ServerPush Hög Medel Låg Hög Medel Låg Hög Medel Låg 4CIF 7 Mbps 6 Mbps 5 Mbps 2 Mbps 1,5 Mbps 1 Mbps 7 Mbps 6 Mbps 5 Mbps 2CIF 6 Mbps 5 Mbps 4 Mbps 2 Mbps 1,5 Mbps 1 Mbps 6 Mbps 5 Mbps 4 Mbps CIF 4 Mbps 3 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 768 Kbps 512 Kbps 4 Mbps 3 Mbps 2 Mbps QCIF 3 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 768 Kbps 512 Kbps 512 Kbps 3 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 55

56 Systeminställningar Bildhastighet = 12,5 bps MPEG MPEG4 ServerPush Hög Medel Låg Hög Medel Låg Hög Medel Låg 4CIF 5 Mbps 4 Mbps 3 Mbps 2 Mbps 1,5 Mbps 1 Mbps 5 Mbps 4 Mbps 3 Mbps 2CIF 4 Mbps 3,5 3 Mbps 1,5 Mbps 1 Mbps 768 Kbps 4 Mbps 3,5 Mbps 3 Mbps Mbps CIF 3 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 768 Kbps 512 Kbps 384 Kbps 3 Mbps 2 Mbps 1 Mbps QCIF 2 Mbps 1 Mbps 768 Kbps 512 Kbps 512 Kbps 384 Kbps 2 Mbps 1 Mbps 768 Kbps 4. Klicka på Ställ in-knappen. 56

57 Systeminställningar 12.2 Videoparametrar Detta är menyn för justering av videoparametrar. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Videoparametrar i menyn Systeminställningar. Fig. 32 Videoparametrar 3. Skriv in de önskade inställningarna Ljusstyrka Realtidsvideobildens ljusstyrka (0% till 100%) Kontrast Realtidsvideobildens kontrast (0% till 100%) Mättnad Realtidsvideobildens mättnad (0% till 100%) Anpassad text Skriv in den valfria text som skall visas på skärmen (max. 24 tecken). Datum och tid Välj tidsvisningen på skärmen. Placering av överläggstext Upptill-vänster Välj överläggstextens position på realtidsvideobilden. Upptill-höger Nedtill-vänster Nedtill-höger Bildrutor/s Välj överläggstextens färg Vit Gul Lila Röd Cyan Grön Blå Svart 4. Klicka på Ställ in-knappen. Anpassad text och Datum&tidinformation visas endast i digital videoströmning, och den syns inte i utgående analog video. 57

58 Systeminställningar 12.3 Ljudinställningar Detta är menyn för justering av ljudparametrar. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Ljudinställningar i menyn Systeminställningar. Fig. 33 Ljudinställningar 3. Välj de önskade inställningarna. Mik Välj Av/På för en mikrofon. Volym Välj mikrofonvolym från 0 till 10. Codec Välj ljudcodec 4. Klicka på Ställ in-knappen 58

59 Systeminställningar 12.4 Sekretessmaskering En slumpmässig position på skärmen kan maskeras för sekretesskydd. (maximalt 8 ställen) 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Sekretessmaskering i menyn Systeminställningar. Lägg till en ny maskering 1. Välj maskeringstyp (Mosaik eller Svart) 2. Drag det område som skall maskeras med en mus. 3. Klicka på knappen Lägg till. Ett tillagt maskerat område visas i grönt. Fig. 34 Lägg till en ny maskering 4. Klicka på Ställ in-knappen. När en mosaik väljs som maskeringstyp kommer maskeringen inte att läggas till i den analoga utmatningen och i larmbilden. Ta bort en maskering 1. Välj den maskering som skall tas bort från rullgardinsmenyn. Den valda maskeringen visas i rött. 2. Klicka på knappen Radera. 3. Klicka på Ställ in-knappen. 59

60 Systeminställningar 12.5 Aktivitetsdetektion Detta är menyn för områdesdefiniering av aktivitetsdetektion och justering av en parameter. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Aktivitetsdetektion i menyn Systeminställningar. Fig. 35 Inställningar för aktivitetsdetektion 3. Välj PÅ eller AV för en rörelsedetektion. 4. Skriv in antalet sekunder till automatisk återställning av larmet för aktivitetsdetektion. 5. Skriv in antalet bilder i arkivet. 6. Skriv in antal bilder per larm. 7. Skriv in capture-frekvensen. 8. Drag en mus över en bild och specificera området för rörelsedetektion. 9. Klicka på Ställ in-knappen. 60

61 Systeminställningar 12.6 Aktivitetsdetekterade bilder Detta är menyn för granskning av aktivitetsdetekterade bilder. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Aktivitetsdetekterade bilder i menyn Systeminställningar. Fig. 36 Aktivitetsdetekterade bilder 1 Lista över de tidpunkter vid vilka rörelse detekterades. 2 Rörelsedetektionsbilder. 3 Realtidsvy 3. Klicka på listan över tidpunkter eller på en miniatyrbild. Bilden visas i originalstorlek i ett annat fönster. Flyttning av bildlistan till Nästa/Föregående sida: Klicka på knapparna Nästa respektive Föregående. Borttagning av den valda bilden: Klicka i rutan bredvid en bild och klicka på knappen Ta bort. Ta bort alla bilder: Klicka på knappen Ta Bort Alla. Återvänd till huvudsidan: Klicka på knappen Avsluta. 61

62 Systeminställningar 12.7 Aktivitetskalibrering Detta är menyn för justering av Känslighet och Triggernivå för aktivitetsdetektion. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Aktivitetskalibrering i menyn Systeminställningar. 3. Flytta ett glidreglage med en mus och ställ in Känslighet och Triggernivå. Fig. 37 Kalibreringsinställningar för aktivitetsdetektion Känslighetsnivå: Här kan du bestämma den förändring i ljusstyrka som krävs för att ett motiv skall detekteras. Om känslighetsnivån ställs in på "hög" är en mindre förändring i ljusstyrka tillräcklig, och om den ställs in på "låg" krävs en avsevärd ljusstyrkeförändring för detektering av ett motiv. Triggernivå: Här kan du bestämma den minsta storlek ett motiv måste ha för att detekteras. Om triggernivån ställs in på "hög" kommer även små motiv att detekteras, och om den ställs in på "låg" kommer endast större rörliga motiv att detekteras. 4. Klicka på knappen Kalibrera. 5. En bild visas när aktivitet detekteras. När aktivitet detekteras i ett tillstånd när ett motiv inte är i rörelse, klicka på knappen Avsluta för att stoppa kalibreringen. 6. Justera åter Känslighet och Triggernivå, och klicka på knappen Kalibrera igen. 7. Klicka på knappen Avsluta och slutför kalibreringen. 8. Klicka på knappen Spara för lagring av ett inställt värde. 9. Klicka på knappen Avsluta för att avbryta inställningen. 62

63 Underhåll 13 Underhåll 13.1 Återställ alla inställningar Samtliga kamerans inställningar, inklusive en IP-adress, initialiseras. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Återställ alla inställningar i menyn Underhåll. 3. Klicka på knappen Återställa alla. Fig. 38 Återställ alla inställningar 13.2 Återställ kamerainställningar Endast de justeringsposter (vitbalans etc.) som hänför sig till en kameras bildkvalitet initialiseras. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Återställa kamerainställningar in menyn Underhåll. 3. Klicka på knappen Återställa kamera. Fig. 39 Återställ kamerainställningar 13.3 Starta om En kameras system startas om. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Systemomstart i menyn Underhåll. 3. Om du startar om kameran, klicka på Ja-knappen. Fig. 40 Starta om 63

64 Underhåll 13.4 Systeminformation En kameras systeminformation visas. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Systeminformation i menyn Underhåll. Fig. 41 Systeminformation 13.5 Uppgradering av inbyggd programvara En kameras inbyggda programvara uppgraderas. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Firmware Upgrade in menyn Underhåll. Fig. 42 Uppgradering av inbyggd programvara 3. Klicka på Browse...-knappen. Följande dialogruta kommer att visas. VIKTIGT Risk för funktionsstörning eller skada på enheten Säkerställ tillförlitlig strömförsörjning under uppgradering av inbyggd programvara. Vi rekommenderar uppgradering av inbyggd programvara endast vid behov. 64

65 Underhåll 4. Välj en firmware image-fil och klicka på Open-knappen. 5. Klicka på knappen Upgrade Image. Uppgradering av inbyggd programvara startas. VARNING Uppgradering av inbyggd programvara tar flera minuter. Kameran får inte under några omständigheter stängas av under tiden, och inga LAN-kabelar får kopplas bort. Följande skärmar visas efter uppgradering av inbyggd programvara. 6. Klicka på Ja -knappen. En kameras system startas om Konfigurationsfil Information om en kameras inställningar kan laddas ned till en PC. Filen kan även laddas upp och inställningarna kan återställas. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj Konfigurationsfil i menyn Underhåll. Fig. 43 Konfigurationsfil 65

66 Underhåll Hämta konfigurationsfil 1. Klicka på knappen Hämta. Följande dialogruta kommer att visas. 2. Välj en mapp i vilken filen skall sparas. 3. Klicka på knappen Spara. 66

67 Underhåll Överför konfigurationsfil 1. Klicka på Sök -knappen. Följande dialogruta kommer att visas. 2. Välj en konfigurationsfil och klicka på Open-knappen. 3. Klicka på knappen "Upload File". 4. Klicka på Ja -knappen. En kameras system startas om. 67

68 Underhåll 13.7 PTZ-inställningar Detta är menyn för inställning och handhavande av PTZ-enheten. 1. Öppna enhetens hemsida Se avsnitt 9.1: Tillträde till enhetens hemsida. 2. Välj PTZ-inställningar i menyn Underhåll. Fig. 44 PTZ-inställningar Inställningar för serieport Detta är menyn för inställning av kommunikation till en PTZ-enhet. 1. Välj bithastigheten. 2. Skriv in en enhetsadress till en PTZ-enhet. För ett förinställt värde hänvisas till PTZ-enhetens manual. Fig. 45 Inställningar för serieport 3. Klicka på Ställ in-knappen. 68

69 Underhåll PTZ-drivrutin Detta är menyn för direktmanövrering av en PTZ-enhet. 1. Vid flyttning av Panorerings-/lutningspositionen, drag en central svart fyrhörning i önskad riktning med hjälp av musen. 2. Panoreringens/Lutningens rörelsehastighet kan väljas Fast eller Variabel. 3. Knapparna +/- kan användas vid styrning av zoomlinser. 4. Fokuseringen kan ställas in. Med knappen ställs fokus in för avlägsna föremål, och knappen ο är avsedd för fokusering på föremål som befinner sig nära. Fig. 46 PTZ-drivrutin PTZ-kontroll är endast tillgänglig för en administratör eller avancerad operatör. Se kapitel 10.3: Användaradministration. Beroende på nätverksbelastningen måste latenstiden mellan styrning och rörelse av PTZ-enheten tas i beaktande. 69

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera 120419 50133 Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera Mjukvara för PC Installera mjukvaran...2 Uppstart och nätverksinställning Anslut dator och IP-kamera med kabel...2 Logga in i ActiveX Mode (For

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-03 Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. 500024701G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i

Läs mer

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Varning innan installation Stäng

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Användarmanual COM1025

Användarmanual COM1025 Användarmanual COM1025 Introduktion COM1025 är en router som dirigerar trafik mellan RS485-baserade SRD-nätverk och TCP/IP-baserade nätverk. Den möjliggör kommunikation mellan befintlig Dataundercentral

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se Asgari of Sweden Generation 3 Snabbmanual För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror www.asgariofsweden.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förberedelser... 3 Inställning

Läs mer

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2 Produktinformation A B C D E F G H I J K L M A: Strömlampa B: Lampa till WAN-port C: Lampa till LAN-port D: Lampa till LAN-port E: Lampa till LAN-port F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg Snabbstartsguide Billion BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en Broadband Firewall Router,

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND840 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia 5000022G Varning innan

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

CMW MP IP-lådkamera med hög prestanda H.264, MJPEG

CMW MP IP-lådkamera med hög prestanda H.264, MJPEG CMW2035 CCMW2035 Dubbelkodningsfunktionerna H.264 & MJPEG möjliggör användningen av Vanderbilt 2MP IP-lådkameror med hög prestanda i de allra flesta nätverkstillämpningar. Kameran har utmärkt prestanda

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

CCMS2010-IR CCMS2010-IRW

CCMS2010-IR CCMS2010-IRW 2 Megapixel kompakt IP-kamera med integrerad IRbelysning, PoE- och WIFI-modeller CCMS2010-IR Den nya IP-kameran från Siemens erbjuder många avancerade funktioner för att uppfylla dagens säkerhetskrav genom

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 118

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 118 510000211G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer