Årsbok. Statistisk. för Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbok. Statistisk. för Stockholm"

Transkript

1 Den innehåller uppgifter om Stockholms 14 stadsdelsområden, om Hela staden och dess delar, om stockholmsregionen och även jämförelser med Göteborg, Malmö och Nordiska storstadsregioner. Boken används i skiftande sammanhang av stadens tjänstemän och politiker, men också av organisationer, företag, forskare, studenter, skolbarn, och kalender bitare i största allmänhet från både stock holmsregionen, Sverige och andra länder. Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Box 8320, STOCKHOLM Besöksadress: Kaplansbacken 10 Telefon: Fax: E-post: Omslag_med_16,5mm_rygg.indd 1 Statistisk årsbok för Stockholm 2011 Statistisk årsbok för Stockholm är en uppslagsbok om Stockholm i siffror. I årsboken finns uppskattningsvis runt sifferuppgifter om hela vår tillvaro i Stockholm. Årsboken visar hur många och gamla vi är, både nu och i framtiden, var och hur vi bor, vilka inkomster vi har, hur vi röstar osv. Dessutom finns statistik om mark, miljö, byggnadsverksamhet, handel, industri, arbets marknad och näringsliv, utbildning, barnomsorg, socialvård, skatter, kultur, fritid och mycket annat. Statistisk Årsbok för Stockholm :53:44

2 Statistisk årsbok för Stockholm 2011 Statistical Year-book of Stockholm 2011 Stockholm Office of Research and Statistics Bok 1.indb :59:57

3 Foto: Mats Bäcker Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan 2010 ISBN ISSN Årgång 104 Bok 1.indb :59:57

4 Förord Välkommen till 2011 års Statistisk årsbok för Stockholm. Statistisk årsbok för Stockholm är en uppslagsbok om Stockholm i siffror. I årsboken finns uppskattningsvis runt sifferuppgifter om hela vår tillvaro i Stockholm. Boken har anor ända sedan 1868 då statistik om Stockholm första gången publicerades i tabellavdelningen till "Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning" utgavs den första årsboken som egen statistisk samling. Boken är uppdelad i två huvudavsnitt; Statistik om Stockholm och Statistiska jämförelser. Statistik om Stockholm ger utförliga uppgifter om staden. I många tabeller redovisas uppgifterna för stadsdelsområden, församlingar och stadsdelar. Statistiska jämförelser består av tre delavsnitt; Stockholms län, Storstadsjämförelser och Nordisk översikt. Mer detaljerade uppgifter och kontinuerligt uppdaterad statistik hittar du på USKs webbplats: se. Där finns bland annat Områdesvis statistik och Statistik på karta som löpande uppdateras med nya siffror. Rapportserien Statistik om Stockholm finns också den tillgänglig på webbplatsen. Rapportserien innehåller mer djuplodande statistik inom olika områden och vissa områden och rapporter uppdateras så ofta som varje månad eller kvartal. Även årsbokens tabeller finns tillgängliga på webbplatsen i digital form. På USK hjälper vi dig gärna att skräddarsy och analysera statistik efter dina behov. Behöver du hjälp att hitta i stockholmsstatistiken är du välkommen att kontakta vår informationsservice på telefon eller via Stockholm i december 2010 Lena Daag VD USK, Stockholms Stads Utrednings och Statistikkontor AB är ett konsultföretag som erbjuder beslutsfattare högkvalitativa fakta och beslutsstöd i frågor som rör Stockholmsregionens utveckling. Bolagets ca 30 konsulter är specialister inom områden som statistik, prognoser, utredning och undersökning. Våra kunder är främst Stockholms Stads förvaltningar och bolag, men även andra offentliga och privata aktörer. Största kund är stadsledningskontoret, men bolaget har också ramavtal med och uppdrag från ett flertal andra förvaltningar och bolag inom staden. Inom området statistik- och prognostjänster är bolaget ensam leverantör och inom utredning respektive undersökning en av tre upphandlade leverantörer. Andra som också har nytta av oss är media och allmänheten. Genom bolagets hundraåriga erfarenhet av kommunal verksamhet har USK också många uppdrag utanför Staden, främst från kringliggande kommuner i Stockholms län. Någon hos oss sa en gång vi målar Stockholm med siffror. Vi på USK brinner för kunskap och för vårt Stockholm. Som expert på Stockholm delar vi stadens vision. 3 Bok 1.indb :59:57

5 Bok 1.indb :59:57

6 Innehåll Sida Förord 3 Tabellförteckning 6 Statistik om Stockholm Stockholms stadsdelsområden 23 Areal, Indelning och mark 83 Miljö 101 Befolkning 113 Folkmängdens förändringar 145 Bostäder 181 Byggnadsverksamhet 197 Handel och kommunikationer 219 Arbetsmarknad och näringsliv 233 Socialförsäkring och social omsorg 267 Utbildning, kultur, fritid och service 281 Inkomster, skatter och priser 301 Allmänna val 317 Statistiska jämförelser Stockholms län 327 Storstadsjämförelser 357 Nordisk översikt 369 Nya och slopade tabeller 385 Teckenförklaring och förkortningar 386 Sakregister Bok 1.indb :59:57

7 Statistik om Stockholm Innehåll Stockholms stadsdelsområden City districts 1.1 Stockholms 14 stadsdelsområden 25 Stockholm by City district 1.2 Folkmängd den 31 dec Population 1.3 Medelålder Mean age 1.4 Folkmängd efter ålder Population by age 1.5 Prognos Folkmängd efter ålder Prognosis. Population by age 1.6 Folkmängd 2009 och prognos Population 1.7 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar Foreign-born persons and persons born in Sweden with both parents born abroad 1.8 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar efter ländergrupper 30 Foreign-born persons and persons born in Sweden with both parents born abroad by country 1.9 Utrikes födda samt utländska medborgare Foreign-born persons and aliens 1.10 Utrikes födda efter vistelsetid Foreign-born persons by (staying-time) 1.11 Utländska medborgare den 31 dec Aliens 1.12 Utländska medborgare samt svenska medborgare födda utrikes den 31 dec Foreign-born persons and aliens 1.13 Utländska medborgare samt svenska medborgare födda utrikes områdesvis Foreign-born persons and aliens by City district 1.14 Folkmängdens årliga förändring Population changes 1.15 Folkmängdsförändring 2009 per av folkmängden 2008 områdesvis 33 Population changes by City district 1.16 Folkmängdens nettoförändringar Population changes 1.17 Födda och döda Births and deaths 1.18 Fruksamhet efter ålder och medelålder vid första barn Fertility by mothers age. Total fertility rate. Average age at first born child 1.19 Flyttningar inom och mellan stadsdelsområden Migration between City districts 1.20 In- och utflyttade samt inomflyttningar Migration 1.21 Flyttningsnetto, % av medelfolkmängden Net migration 6 Bok 1.indb :59:58

8 1.22 Bostäder efter storlek Dwellings by size 1.23 Bostäder, rumsenheter, folkmängd och boendetäthet Dwellings, room units, population and dwelling density 1.24 Lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform/ägare Dwellings in multi-dwelling buildings by form of tenure/owner 1.25 Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size 1.26 Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform Dwellings completed by type of building and form of tenure 1.27 Nettotillskott av bostäder efter storlek Net addition of dwellings by size 1.28 Månadsavlönade i stadsdelsförvaltningarna efter verksamhetsområde Monthly employed by activity 1.29 Nettotillskott av rumsenheter Net addition of room units 1.30 Månadsavlönade i stadsdelsförvaltningarna den 31 dec Monthly employed 1.31 Arbetslösa den 31 oktober Unemployment 1.32 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning Economically active population 1.33 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning Stockholm 45 Economically active population 1.34 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning (16-64 år) efter aktivitet Economically and not economically active population by activity 1.35 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande utrikes födda (16-64 år) efter aktivitet Economically and not economically active foreign-born persons by activity 1.36 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning efter näringsgren Economically active population by industry 1.37 Förvärvsarbetande (1- tim) dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by industry 1.38 Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning samt in- och utpendling Economically active population and commuters 1.39 Befolkningen (16-64 år) efter antal sjukpenningdagar Population by number of days of sickness cash benefit 1.40 Genomsnittligt antal sjukpenningdagar (anmälda till försäkringskassan) efter ålder och kön Average number of days of sickness cash benefit by age and sex 1.41 Personer med sjukersättning Persons with disability pensions 1.42 Personer med sjukersättning efter ålder Persons with disability pensions by age 1.43 Personer med sjukersättning efter svensk och utländsk bakgrund Persons with disability pensions by swedish and foreign background 1.44 Ohälsotal Sickness cash benefit and disability pensions 1.45 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning och regiform Persons with some kind of old age care by district and management 1.46 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning Persons with some kind of old age care by district 7 Bok 1.indb :59:58

9 1.47 Färdtjänst Transport service for disabled persons 1.48 Ekonomiskt bistånd, genomsnittligt ekonomiskt bistånd och biståndstid 2008 och Social assistance by value and social assistance by average value and time of assistance 1.49 Personer med ekonomiskt bistånd Persons with social assistance 1.50 Personer med ekonomiskt bistånd områdesvis 2009 (% av områdets folkmängd) 61 Persons with social assistance by City district 1.51 Personer med ekonomiskt bistånd efter ålder Persons with social assistance by age 1.52 Anmälningar om tvångsvård och intagning på institution (enl LVM) för vuxna missbrukare Adult abusers. Notifications of compulsory care and admission in institution 1.53 Personer 21- år med missbruk och vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enligt SoL) 1 november Adult abusers 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program 1.54 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school 1.55 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2009, % 66 Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school 1.56 Elever som gått ut åk 9 vt 2009 med behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program 68 Pupils from comprehensive school qualified for integrated upper secondary school 1.57 Elever som gått ut åk 9 vt 2008 med övergång till gymnasieskolan ht 2008 eller ht Pupils from comprehensive school entering integrated upper secondary school 1.58 Elever som gått ut gymnasieskolan vt 2006 med övergång till högskolan inom tre år 69 Pupils from integrated upper secondary school entering college 1.59 Personer i utbildning Students by type of education 1.60 Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background 1.61 Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background 1.62 Anmälda brott Offences reported 1.63 Medelinkomster Mean income 1.64 Medelinkomster efter ålder och kön Mean income by age and sex 1.65 Medelinkomster för familjer efter ålder Mean income by age of family 1.66 Inkomsttagare familjevis efter disponibel inkomst Income earners by family and disposable income 1.67 Disponibel inkomst för familjer 20-år Disposable income by family 1.68 Disponibel inkomst för familjer år med barn Disposable income by family with children 1.69 Kommunfullmäktigvalet Communal Council election 1.70 Kommunfullmäktigevalet Röstningsprocent 79 Communal Council election. Voting percentage 1.71 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis 80 Communal Council election. Party affiliation 1.72 Folkomröstning om införande av miljöavgifter/trängselskatt Referendum on the introduction of environmental charges/congestion tax 8 Bok 1.indb :59:58

10 Areal, Indelning och mark Area, division and land 2.1 Områdesindelningar Administrative divisions 2.2 Stadsdelsområdenas omfattning delområdesvis Stockholms stad 85 Administrative divisions of the City districts 2.3 Stockholms 14 stadsdelsområden 88 Stockholm by City district 2.4 Areal och befolkningstäthet i stadsdelsområden, SDN-delar och stadsdelar Area and population density by City district 2.5 Markanvändning i stadsdelsområden Use of land area by City district 2.6 Markanvändning Use of land 2.7 Areal och befolkningstäthet församlingsvis Area and population density by parish 2.8 Stockholms församlingar och stadsdelar 97 Stockholm by parish and district 2.9 Valkretsarnas omfattning Constituencies 2.10 Stockholms valkretsar 99 Constituencies 2.11 Stockholms stads tomträtter efter ändamål Site-leasehold rights 2.12 Stockholms stads lantegendomar kommunvis City-owned land outside the city border Miljö Environment 3.1 Utsläpp av luftföroreningar Air pollution 3.2 Svaveldioxid årsmedelvärden 103 Sulphur dioxide 3.3 Kvävedioxid årsmedelvärden 104 Nitrogen dioxide 3.4 Kvävedioxidhalter i Stockholms innerstad Nitrogen dioxide 3.5 Kolmonoxid Högsta 8-timmarsmedelvärden per år 106 Carbon monoxide 3.6 Ozon Högsta 8-timmarsmedelvärden per år 107 Ozone 3.7 Inandningsbara partiklar, PM10 årsmedelvärden Inhalable particles, PM Totalfosforhalten i vattnet samt siktdjup i Mälaren och Saltsjön Water pollution by phosphorus and water clearness 3.9 Strandbadens vattenkvalitet Water pollution 3.10 Strandbadens vattenkvalitet i Mälaren Water pollution 3.11 Insamling av hushållsavfall Refuse from households 3.12 Behandling av hushållsavfall Preparation of refuse 3.13 Vatten- och avloppsreningsverk Water consumption etc 9 Bok 1.indb :59:58

11 Befolkning Population 4.1 Folkmängd i Stockholm, länet och riket den 31 dec Population in Stockholm, the County of Stockholm and the whole country 4.2 Folkmängd efter kön den 31 dec Population by sex 4.3 Folkmängd efter ålder den 31 dec Population by age 4.4 Folkmängd efter civilstånd den 31 dec Population by marital status 4.5 Folkmängd efter civilstånd Population by marital status 4.6 Folkmängd församlingsvis den 31 dec enligt indelningen Population by parish. Historical data 4.7 Folkmängd samt prognos Population 4.8 Folkmängd efter ålder den 31 dec Population by age 4.9 Folkmängd församlingsvis den 31 dec Population by parish 4.10 Folkmängd församlings- och stadsdelsvis den 31 dec Population by parish and district 4.11 Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd Ettårsklasser 126 Population by age, sex and marital status. One-year groups 4.12 Folkmängd efter ålder och kön samt medelfolkmängden Population and mean population 4.13 Folkmängd efter ålder och kön Population by age, sex and marital status 4.14 Män efter ålder församlingsvis Men by age and parish 4.15 Kvinnor efter ålder församlingsvis Women by age and parish 4.16 Folkmängd efter ålder och födelselän/ land Population by age and place of birth 4.17 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar församlingsvis Foreign-born persons and persons born in Sweden with both parents born abroad by parish 4.18 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 31 dec Foreign-born persons and persons born in Sweden with two parents born abroad 4.19 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 31 dec Foreign-born persons and persons born in Sweden with two parents born abroad 4.20 Utrikes födda samt utländska medborgare Foreign-born persons and aliens by citizenship 4.21 Utrikes födda samt utländska medborgare församlingsvis Foreign-born persons and aliens by parish 4.22 Utrikes födda församlingsvis den 31 dec Foreign-born persons by parish 4.23 Utrikes födda efter vistelsetid, medborgarskap, ålder och kön Foreign-born persons by latest year of immigration, citizenship, age and sex 4.24 Utländska medborgare efter kön, ålder och medborgarskap den 31 dec Aliens by sex, age and citizenship 10 Bok 1.indb :59:58

12 4.25 Utländska medborgare församlingsvis den 31 dec Aliens by parish 4.26 Utrikes födda efter ålder och kön församlingsvis Foreign-born persons by age, sex and parish 4.27 Utrikes födda och svenskfödda Foreign-born and swedish born persons Folkmängdens förändringar Population changes 5.1 Folkmängdens förändringar och dess faktorer Population changes and its elements 5.2 Folkmängdens förändringar samt prognos Population changes 5.3 Folkmängden och dess förändringar församlingsvis Population and population changes by parish 5.4 Folkmängdens nettoförändringar församlingsvis Population changes by parish 5.5 Giftermål, levande födda samt döda Marriages, live births and deaths 5.6 Födda, döda, giftermål och skilsmässor Births, deaths, marriages and divorces 5.7 Vigda, ingångna och upplösta äktenskap samt partnerskap Contracted and annulled marriages and partnerships 5.8 Ingångna äktenskap efter makarnas ålder Marriages by age of husband and wife 5.9 Vigda personer i enkönade äktenskap efter makarnas ålder Married persons by age in unisexual marriages 5.10 Förstföderskor efter ålder samt medelålder First born by age of mother and her average age 5.11 Barnaföderskor efter ålder Confinements by woman s age 5.12 Fruktsamhet efter moderns ålder samt summerad fruktsamhet Fertility by mothers age. Total fertility rate 5.13 Fruktsamhet efter moderns ålder Fertility by mothers age 5.14 Levande födda efter födelsemånad Live births by month 5.15 Födda efter kön och moderns civilstånd Births by sex 5.16 Levande födda församlingsvis Live births by parish 5.17 Döda församlingsvis Deaths by parish 5.18 Döda efter ålder och kön Deaths by age and sex 5.19 Döda efter dödsmånad Deaths by month 5.20 Döda per av medelfolkmängden efter ålder och kön Mortality rates 5.21 Dödstalen (o/oo) Death rates, o/oo 5.22 Återstående medellivslängd Life expectancy 11 Bok 1.indb :59:58

13 5.23 Döda efter ålder, kön och dödsorsak Deaths by age, sex and cause of death 5.24 Döda efter ålder, kön och dödsorsak Deaths by age, sex and cause of death 5.25 Dödlighet efter ålder, kön och dödsorsak. Dödstal per av medelfolkmängden Mortality by age, sex and cause of death. Death rates 5.26 Dödlighet efter ålder, kön och dödsorsak. Dödstal per av medelfolkmängden Mortality by age, sex and cause of death. Death rates 5.27 In- och utflyttade Migration 5.28 In- och utflyttade efter ålder och kön Migration by age and sex 5.29 Flyttningsnetto Net migration 5.30 In- och utflyttade efter ålder Migration by age 5.31 Flyttningsutbyte med riket och utlandet församlingsvis Migration by parish 5.32 Flyttningar Migration 5.33 Flyttningar Migration 5.34 Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskap Aliens naturalized Bostäder Dwellings 6.1 Bostäder, rumsenheter och boendetäthet den 31 dec Dwellings, room units and dwelling density 6.2 Bostadsbestånd och befolkning Dwellings, room units and population 6.3 Lägenheter i flerbostadshus efter storlek Dwellings in multi-dwelling buildings by size 6.4 Bostäder i småhus efter storlek Dwellings in one- or two-dwelling buildings by size 6.5 Bostäder efter storlek församlingsvis Dwellings by size and parish 6.6 Bostäder och rumsenheter församlingsvis den 31 dec Dwellings and room units by parish 6.7 Bostäder, rumsenheter, folkmängd och boendetäthet församlingsoch stadsdelsvis Dwellings, room units, population and dwelling density by parish and district Dwellings, room units, population and dwelling density by parish and district 6.8 Lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform/ägare församlingsvis Dwellings in multi-dwelling buildings by form of tenure/owner and parish 6.9 Bostäder i kommunala bolag 2008 och Municipal housing companies 6.10 Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter lägenhetsstorlek Rented dwellings and mean rent by size of dwelling 6.11 Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter värdeår Rented dwellings and mean rent by year of valuation 12 Bok 1.indb :59:58

14 6.12 Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter värdeår och lägenhetsstorlek Rented dwellings and mean rent by year of valuation and size of dwelling 6.13 Byggnader församlingsvis Buildings by parish Byggnadsverksamhet Construction 7.1 Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size 7.2 Nybyggda bostäder efter storlek församlingsvis Dwellings completed by size and parish 7.3 Nybyggda bostäder församlings- och stadsdelsvis New constructed dwellings by parish and district 7.4 Nybyggda bostäder efter storlek och upplåtelseform Dwellings completed by size and form of tenure 7.5 Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform församlingsoch stadsdelsvis Dwellings comleted by type of building and form of tenure 7.6 Nybyggda bostäder i flerbostadshus byggda efter byggnadsföretagare och lägenhetsstorlek 205 Dwellings completed in multi-dwelling buildings built by type of investor and size of dwelling 7.7 Nybyggda bostäder efter storlek och byggnadsföretagare Dwellings completed by size and type of investor 7.8 Ombyggda lägenheter i flerbostadshus efter storlek församlingsvis Conversion in multi-dwelling buildings by size of dwelling and parish 7.9 Ombyggda lägenheter i flerbostadshus efter nybyggnadsår församlingsvis Conversion in multi-dwelling buildings by year of new construction and parish 7.10 Ombyggnader av lokaler till lägenheter i flerbostadshus Premises converted into dwellings in multi-dwelling buildings 7.11 Lägenheter i vindsutrymmen Dwellings in attics 7.12 Påbörjade bostäder i nya hus Dwellings started in new houses 7.13 Byggnadsverksamhet Building activity 7.14 Byggnadsverksamhet Building activity 7.15 Nybyggnad, ombyggnad, rivning och nettotillskott av bostäder New construction, conversion, demolition and net addition of dwellings 7.16 Nettotillskott av bostäder efter storlek församlingsvis Net addition of dwellings by size and parish 7.17 Bostadsbestånd samt bostadsbyggande och ägarbyten år 2009 efter hustyp och upplåtelseform/ägare 214 Housing stock and construction by type of building and form of tenure/owner 7.18 Årshyra/årsavgift vid färdigställandet för bostäder i flerbostadshus byggda efter byggnadsföretagare och lägenhetsstorlek 216 Rent/fee at year of completion for dwellings in multi-dwelling buildings by type of investor and size of dwelling 7.19 Lokalyta i ny- och tillbyggda hus efter utnyttjande församlingsvis Non-residential floor space in completed buildings by occupancy status and parish 13 Bok 1.indb :59:58

15 Handel och kommunikationer Trade and communications 8.1 Stockholms hamn 220 Stockholm harbour 8.2 Stockholms hamn Stockholm harbour 8.3 Varuomsättningen sjöledes i Stockholms hamn (ton) Goods turnover by water in Stockholm harbour 8.4 Varuomsättningen sjöledes i Stockholms hamn (ton) 2008 och Goods turnover by water in Stockholm harbour 8.5 Broar av betydelse för sjöfarten Bridges of importance for shipping 8.6 Trafiken genom slussarna Traffic through the locks 8.7 Sjöfart till Stockholms hamnområde Stockholm harbour. Shipping 8.8 Färje- och passagerartrafiken på Finland Ferry- and passenger traffic on Finland 8.9 Färje- och passagerartrafiken på Finland och de baltiska staterna Ferry- and passenger traffic on Finland and the Baltic Republics 8.10 Färje- och passagerartrafiken på Finland, Polen, Ryssland och de baltiska staterna Ferry- and passenger traffic on Finland, Poland, Russia and the Baltic Republics 8.11 Färje- och passagerartrafiken på Finland, Polen, Ryssland och de baltiska staterna Ferry- and passenger traffic on Finland, Poland, Russia and the Baltic Republics 8.12 Registrerade bilar, bussar och motorcyklar m m den 31 dec Cars, buses and motor cycles registered 8.13 Trafikutvecklingen i innerstaden Carriage traffic 8.14 Cykeltrafik i innerstaden , rullande 5-årsvärden 227 Bicycle traffic 8.15 Innerstadssnittet (tullarna) 228 The inner city 8.16 Bilar och bussar som ett vardagsdygn passerade innerstadssnittet Cars and buses passing the inner city on a selected day 8.17 Trafiken vid Bromma och Arlanda flygplatser Traffic at Bromma and Arlanda airports 8.18 Ankommande och avresande passagerare Arriving and departing passengers 8.19 Polisrapporterade vägtrafikolyckor med personskada (inkl dödsolyckor) Road accidents reported, persons injured (incl fatal accidents) 8.20 Dödsolyckor Fatal accidents 8.21 Skadade (inkl dödade) i polisrapporterade vägtrafikolyckor Road accidents reported, victims 8.22 Skadade (inkl dödade) i polisrapporterade vägtrafikolyckor efter skadans svårighetsgrad 2008 och Road accidents reported, victims by type of injury 14 Bok 1.indb :59:58

16 Arbetsmarknad och näringsliv Labour market and manufacturing 9.1 Månadsavlönade i stadens tjänst efter förvaltning och kön Monthly employed municipal employees by activity and sex 9.2 Anställda av Stockholms stad och årsarbeten Municipal employees and full time year works 9.3 Anställda (årsarbetare) i stadens kommunala aktiebolag Employed persons (yearly workers) in city owned companies 9.4 Stockholms största företag efter antal anställda The biggest companies in Stockholm 9.5 Befolkning i åldrarna år efter sysselsättningsstatus Population by employment status 9.6 Arbetskraftstal, frånvarotal och arbetslöshetstal Labour force investigations 9.7 Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies 9.8 Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies 9.9 Arbetsställen efter storleksklass näringsgrensvis Establishments by size and industry 9.10 Anställda efter arbetsställenas storlek näringsgrensvis Employees by size of establishment and industry 9.11 Handel och service. Arbetsställen, anställda och omsättning Trade and service. Establishments, employed persons and turnover 9.12 Handel och service. Butiker/arbetsställen efter antal anställda Trade and service. Number of shops by employed persons 9.13 Handel och service. Butiker/arbetsställen och antal anställda Trade and service. Number of shops and employed persons 9.14 Handel och service. Anställda efter butikens/arbetsställets storlek Trade and service. Employed persons by size of shop 9.15 Förvärvsarbetande befolkning Economically active population 9.16 Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och kön Economically active population by industry and sex 9.17 Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och kön Economically active population by industry and sex 9.18 Förvärvsarbetande utrikes födda efter näringsgren och kön Economically active foreign-born persons by industry and sex 9.19 Förvärvsarbetande befolkning (16- år) efter ålder och kön Economically active population by age and sex 9.20 Ej förvärvsarbetande befolkning (16-64 år) efter ålder, kön och aktivitet Not economically active population by age, sex and activity 9.21 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning efter näringsgren församlingsvis Economically active population by industry and parish 9.22 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren och kön Economically active population by industry and sex 9.23 Förvärvsarbetande (1- tim) dagbefolkning efter näringsgren församlingsvis Economically active daytime population by industry and parish 9.24 Förvärvsarbetande befolkning (natt- och dagbefolkning) efter bostadsort, arbetsplats och näringsgren Economically active population by place of living, place of work and industry 15 Bok 1.indb :59:59

17 9.25 Förvärvsarbetande dagbefolkning sektorsvis Stockholm 259 Economically active daytime population by sector 9.26 Förvärvsarbetande dagbefolkning utrikes födda sektorsvis Stockholm 259 Economically active daytime population, foreign-born persons by sector 9.27 Förvärvsarbetande anställda år i dagbefolkningen efter yrke och kön Economically active employees of the daytime population by profession and sex 9.28 Ut- och inpendling av Stockholms förvärvsarbetande befolkning Stockholm 262 Commuters among the economically active population of Stockholm 9.29 Kvinnor med barn efter sysselsättningsgrad (timmar/vecka) och yngsta barnets ålder Women with children by degree of employment and age of the youngest child 9.30 Barn i olika åldrar efter vårdnadshavarens sysselsättningsgrad (timmar/vecka) Children in different ages by the guardian s degree of employment 9.31 Företagskonkurser branschvis efter antal anställda Bankruptcies by branch 9.32 Hotell och vandrarhem Hotels and youth hostels 9.33 Hotellgäster efter hemland Hotel guests by country Socialförsäkring och social omsorg Social insurance and social welfare 10.1 Personer med sjukersättning efter ålder Persons with disability pensions 10.2 Personer med sjukersättning efter svensk och utländsk bakgrund 2008 och Persons with disability pensions by swedish and foreign background 10.3 Arbetsolyckor efter kön och yrkesställning Occupational accidents by sex and occupational group 10.4 Anmälda arbetssjukdomar efter kön och yrkesställning Occupational diseases by sex and occupational group 10.5 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor Occupational diseases and accidents 10.6 Ålderspension, äldreförsörjningsstöd m m National pensions etc 10.7 Bostadsbidrag/tillägg Rent allowences 10.8 Personer med någon form av äldreomsorg efter ålder Persons with some kind of old age care by age 10.9 Funktionshindrade, 0-64 år i ordinärt boende med beviljad hemtjänst enligt SoL efter antal beviljade timmar under en månad Disabled persons, 0-64 years, receiving home-help service by number of hours per month Insatser för funktionshindrade, 0-64 år, enligt LSS Interventions for disabled persons, 0-64 years Personer med någon form av äldreomsorg efter utförarrapporterad insatstyp Persons with some kind of old age care by type of care Ekonomiskt bistånd (mnkr) Social assistance Ekonomiskt bistånd, biståndshushåll och biståndstid Social assistance by type of household and time of assistance Hushåll och personer med ekonomiskt bistånd Households and persons with social assistance 16 Bok 1.indb :59:59

18 10.15 Hushåll med ekonomiskt bistånd efter hushållstyp Households with social assistance by type of household Personer med ekonomiskt bistånd i % av folkmängden i olika åldersgrupper Persons with social assistance by age Introduktionsersättning till flyktinghushåll efter hushållstyp 2008 och Introductionary assistance to refugee households by type of household Sommarvistelse för barn Holiday camps for children Insatser för barn och ungdom. Placeringar Child welfare. Placings Omhändertagande av barn och unga med sociala problem Social welfare. Children taken care of Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL) Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL) 1 november Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program Utbildning, kultur, fritid och service Education, cultural life, leisure and service 11.1 Elever i grundskolan samt i förskoleklasser höstterminerna Pupils in comprehensive school and in preschool classes 11.2 Elever som gått ut åk 9 vt med övergång till gymnasieskolan 284 Pupils from comprehensive school entering integrated upper secondary school 11.3 Elever som gått ut åk 9 vt med behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program 285 Pupils from comprehensive school qualified for integrated upper secondary school 11.4 Elever i gymnasieskolan höstterminerna Pupils in integrated upper secondary school 11.5 Elever i gymnasieskolan höstterminen 2009, kommunala utbildningar 286 Pupils in integrated upper secondary school 11.6 Elever i gymnasieskolan höstterminen 2009, fristående utbildningar 287 Pupils in integrated upper secondary school 11.7 Elever som gått ut gymnasieskolan vt 2006 med övergång till högskolan inom tre år 287 Pupils from integrated upper secondary school entering college 11.8 Personer i utbildning Students by type of education 11.9 Personer i utbildning Students by type of education Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background Studerande inom vuxenutbildningen och svenska för invandrare Pupils in municipal adult education etc Pedagogisk personal vid grundskolan under hösten Pedagogic staff in comprehensive school Besök i större museer, bibliotek och andra kulturella institutioner Visits to larger museums, libraries etc Stadsbiblioteket City library 17 Bok 1.indb :59:59

19 11.16 Teaterföreställningar, konserter m m Theatre performances, conserts etc Bad Baths Idrottsanläggningar Sports grounds Stadens hamnar för fritidsbåtar Municipal yacht harbours Brand- och ambulansväsen Fire and ambulance service Anmälda brott Offences reported Inkomster, skatter och priser Personal income, taxes and prices 12.1 Medelinkomster för förvärvsarbetande (16- år) efter näringsgren och kön Mean income of the gainfully employed population by industry and sex 12.2 Medelinkomster för förvärvsarbetande utrikes födda (16- år) efter näringsgren och kön Mean income of the gainfully employed foreign-born persons by industry and sex 12.3 Medelinkomster (tkr) för familjer efter familjetyp och antal hemmavarande barn. Inkomståret Income earners by category of family and income 12.4 Medelinkomster för olika inkomsttagare Mean income 12.5 Medelinkomster efter ålder och kön församlingsvis Mean income by age, sex and parish 12.6 Medelinkomster efter ålder och kön Mean income by age and sex 12.7 Medelinkomster Mean income 12.8 Inkomsttagare efter ålder, kön, familjeställning och inkomst Income earners by age, sex, marital status and income 12.9 Inkomsttagare med inkomst av tjänst efter ersättningar och avdrag Income earners by receipts and deductions Kommunala skattesatser Local taxes Konsumentprisindex och prisbasbelopp Consumer price index etc Levnadskostnadsindex (Årsmedeltal juli 1914 = 100) 313 Cost-of-living index, annual average Kronans köpkraft uttryckt i olika års penningvärde The purchasing power of the Sw. cr. Allmänna val Elections 13.1 Kommunfullmäktigvalen Communal Council elections 13.2 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis i valkretsar och församlingar 321 Communal Council election. Party affiliation 13.3 Kommunfullmäktigvalet Valda fullmäktige 322 Communal Council election. Members elected 18 Bok 1.indb :59:59

20 13.4 Valdeltagande i riksdags-, kommunfullmäktig- och landstingsvalen Participation in the elections to the Riksdag, the Communal Council and to the County Council 13.5 Kommunfullmäktigvalet Valdeltagande i valkretsar och församlingar 324 Communal Council election. Entitled to vote and participation 13.6 Riksdagsvalen Elections to the Riksdag Stockholms län The county of Stockholm 14.1 Areal, folkmängd och befolkningstäthet i kommunerna Area, population and population density 14.2 Stockholms län 329 The County of Stockholm 14.3 Folkmängd den 31 dec enligt indelningen Population 14.4 Folkmängd efter ålder Population by age 14.5 Utrikes födda efter födelseland Foreign-born persons by country of birth 14.6 Folkmängdens förändringar Population changes 14.7 Folkmängdsförändring per av medelfolkmängden kommunvis Population changes by commune 14.8 Flyttningar mellan kommuner Migration within and between communes 14.9 Flyttningar över kommungränsen Migration Flyttningar Migration Bostäder efter hustyp Dwellings by type of building Påbörjade bostäder i nya hus Dwellings started in new houses Nybyggda bostäder och rumsenheter Dwellings and room units new-constructed Nybyggda bostäder Dwellings completed Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform Dwellings completed by type of building and form of tenure Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size Registrerade bilar, bussar och motorcyklar m m den 31 dec Cars, buses and motor cycles registered Kollektivtrafiken uppdelad på trafikslag Public transport, rolling stock and journeys Befolkning i åldrarna år efter sysselsättningsstatus Population by employment status Arbetskraftstal, frånvarotal och arbetslöshetstal Labour force investigations Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies 19 Bok 1.indb :59:59

21 14.23 Lediga platser efter yrkesområde Vacancies by occupational group Sysselsatta efter näringsgren Employed persons by industry Sysselsatta efter näringsgren Employed persons by industry Handel och service. Arbetsställen, anställda och omsättning Trade and service. Establishments, employed persons and turnover Företagskonkurser branschvis efter antal anställda Bankruptcies by branch Skatteunderlag, skatteutjämningsbidrag och avgifter Burden of local taxes Skatteintäkter och bidrag per invånare Tax revenues Kommunernas skatteinkomster och bidrag Revenue from municipal taxation Kommunala skattesatser Local taxes Anmälda brott Offences reported Storstadsjämförelser Large cities compared 15.1 Folkmängd 31 dec Population 15.2 Folkmängd efter ålder och kön Population by age and sex 15.3 Folkmängd (%) efter ålder Population by age 15.4 Utrikes födda Foreign-born persons 15.5 Utländska medborgare Aliens 15.6 Folkmängdens förändringar Population changes 15.7 Folkmängdens förändringar Population changes 15.8 Bostadsbyggande Housing construction 15.9 Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size Befolkning i åldrarna år efter sysselsättningsstatus Population by employment status Förvärvsintensiteter (%) efter ålder och kön Employment ratio Förvärvsarbetande dagbefolkning (1- tim) efter näringsgren och kön Economically active population by industry Kostnader och nyckeltal för kommunala verksamheter Costs and ratios for municipal activities 20 Bok 1.indb :59:59

22 15.14 Medelinkomster (kr) Storstadsjämförelser 367 Personal mean income Kommunala skattesatser Storstadsjämförelser 368 Local taxes Kommunfullmäktigvalet Storstadsjämförelser 368 Communal Council election Nordisk översikt Nordic survey 16.1 Areal och befolkningstäthet 1 jan Area and population density 16.2 Folkmängd 1 jan Population 16.3 Folkmängd efter ålder 1 jan Population by age 16.4 Folkmängd i regionerna 1 jan Population in the regions 16.5 Folkmängd (20 år) efter civilstånd 1 jan Män 373 Population by marital status. Men 16.6 Folkmängd (20 år) efter civilstånd 1 jan Kvinnor 373 Population by marital status. Women 16.7 Utländska medborgare 1 jan Aliens 16.8 Utländska medborgare i regionerna 1 jan Foreign citizens in the regions 16.9 Folkmängdsförändringar Population changes Folkmängdsförändringar i regionerna Population changes in the regions Flyttningsutbyte med riket och utlandet Migration Medellivslängd Life expectancy at birth Bostadsstruktur 1 jan Dwelling structure Färdigställda bostäder efter storlek Dwellings completed by size Lokalyta (m 2 ) i nybyggda hus efter ändamål Non-residential floor space in new buildings by purpose Hotell efter storlek 1 jan Hotels by size Flygtrafik Air traffic Registrerade motorfordon i trafik 1 jan Motor vehicles registered Antal taxi i regionerna 1 jan Number of taxis in the regions Arbetskraften efter ålder 1 jan Män 381 Labour force by age. Men Arbetskraften efter ålder 1 jan Kvinnor 381 Labour force by age. Women 21 Bok 1.indb :59:59

23 16.22 Antal arbetsplatser 1 jan Number of working places Antal arbetsplatser i regionerna 1 jan Number of working places in the regions Arbetslösa arbetssökande år 2008 (årsmedeltal) 383 Unemployed persons (annual average) Utbildningsnivå hos befolkningen år 1 jan Educational background Andel (%) med utbildning i minst 13 år i regionerna 1 jan Population with education for at least 13 years in the regions Kommunala val 384 Elections to local councils 22 Bok 1.indb :59:59

24 Stockholms stadsdelsområden City districts Bok 1.indb :59:59

25 Stadsdelsområden Kommentar till tabellerna Sedan 1997 är den kommunala servicen fördelad på politiska stadsdelsnämnder. En stadsdelsnämnds verksamhet administreras av en stadsdelsförvaltning. Dess geografiska verksamhetsområde utgör ett stadsdelsområde. Ett stadsdelsområde omfattar ett antal stadsdelar, enligt vad som redovisas i årsbokens avsnitt: Areal, indelning och mark (tabellerna 2.2 och 2.4). De ursprungliga 24 stadsdelsområdena slogs 1999 samman till 18 och år 2007 till 14. I detta avsnitt ges en översiktlig, jämförande statistik om Stockholms stadsdelsområden. För kommentarer till tabellinnehållet hänvisas till ingresserna till årsbokens ämnesvisa avsnitt. 24 Bok 1.indb :59:59

26 Stadsdelsområden 1.1 Stockholms 14 stadsdelsområden Stockholm by City district Rinkeby- Kista Norrmalm Kungsholmen Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede- Årsta- Vantör Skarpnäck Farsta km 25 Bok 1.indb :00:00

27 Stadsdelsområden Fördel.,% 1.2 Folkmängd den 31 dec Population Fördel.,% Prognos Västerort , ,6 Rinkeby-Kista , ,3 Spånga-Tensta , ,4 Hässelby-Vällingby , ,6 Bromma , ,4 Inre staden , ,7 Kungsholmen , ,4 Norrmalm , ,5 Östermalm , Södermalm , ,8 Söderort , ,6 Enskede-Årsta-Vantör , ,5 Skarpnäck , Farsta ,1 Älvsjö Hägersten-Liljeholmen , ,3 Skärholmen ,8 Hela staden Källa:SCB/USK 1 Utarbetad av Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB. 1.3 Medelålder Mean age År Västerort Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Inre staden Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Söderort Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Hela staden Källa: SCB/ USK Anm. Medelålder beräknad av USK ur befolkningsuppgifter per 1-årsklass. 26 Bok 1.indb :00:00

28 Stadsdelsområden 1.4 Folkmängd efter ålder Population by age Ålder Samtliga Västerort Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Inre staden Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Söderort Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Hela staden Fördelning, % Västerort 8,7 5,2 3,7 3,8 5,4 60,3 8,6 4,4 100 Rinkeby-Kista 9 5,1 3,8 3,8 5,2 63,7 7 2,3 100 Spånga-Tensta 9,9 6,2 4,4 4,4 6 58,1 7, Hässelby-Vällingby 8,1 5 3,5 3,9 5,8 58 9,9 5,8 100 Bromma 8,3 5 3,3 3,4 4,8 61,3 8,8 5,1 100 Inre staden 6,8 2,6 1,6 1,8 3,1 68,9 10,4 4,8 100 Kungsholmen 6,8 2,2 1,3 1,3 2,3 71,5 9,7 4,9 100 Norrmalm 7,5 2,5 1,6 1,8 2,9 70,5 9,4 3,7 100 Östermalm 6,2 2,8 1,7 1,9 3, ,5 6,7 100 Södermalm 6,9 2,8 1,7 2 3,4 68,7 10,1 4,2 100 Söderort 8,2 4 2,7 3,1 4,7 63,4 8,6 5,3 100 Enskede-Årsta-Vantör 8,1 3,9 2,7 3 4,5 64,3 7,9 5,5 100 Skarpnäck 8,1 4,1 2,6 3,2 5,1 65,4 6,9 4,6 100 Farsta 7,5 3,9 2,7 3,2 4,9 59,7 10, Älvsjö 9,6 5,3 3,4 3,8 5,5 58,7 8,8 4,8 100 Hägersten-Liljeholmen 8,4 3,4 2,1 2,2 3,6 67,7 7,9 4,8 100 Skärholmen 8,3 4,9 3,7 4,1 6 58,5 10,2 4,5 100 Hela staden 7,8 3,8 2,5 2,8 4,3 64,7 9,3 4,9 100 Källa:SCB/USK 27 Bok 1.indb :00:00

29 Stadsdelsområden 1.5 Prognos Folkmängd efter ålder Prognosis. Population by age Ålder Samtliga Västerort Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Inre staden Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Söderort Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Hela staden Fördelning, % Västerort 8,2 5,7 4 3,9 4,9 59,8 10,2 3,4 100 Rinkeby-Kista 8,5 5,1 3,5 3,4 4,6 63,2 9,4 2,3 100 Spånga-Tensta 9,3 6,6 4,7 4,4 5,7 57,6 9 2,6 100 Hässelby-Vällingby 7,8 5,8 4,2 4,1 5,1 58,2 10,7 4,1 100 Bromma 7,8 5,4 3,8 3,7 4,5 60,3 10,9 3,7 100 Inre staden 6,4 3,3 2,2 2 2,8 66,2 13,1 3,9 100 Kungsholmen 7,1 3,2 1,9 1,7 2,3 68,7 11,5 3,5 100 Norrmalm 6,7 3,1 2,1 2 2,8 68,1 12, Östermalm 6,4 3,3 2,2 2,1 3 63,3 14,8 4,8 100 Södermalm 6 3,4 2,4 2,2 3 65,5 13, Söderort 7,8 5 3,5 3,1 3,9 62,7 10,2 3,7 100 Enskede-Årsta-Vantör 7,5 4,7 3,3 3 3,9 64,7 9,3 3,5 100 Skarpnäck 7,7 5 3,5 3,1 4 64,3 9,6 2,7 100 Farsta 7,4 5 3,5 3,3 4,2 60,1 11,4 5,2 100 Älvsjö 8,7 6,6 4,6 4 4,5 56,5 11,1 4,1 100 Hägersten-Liljeholmen 8,2 4,6 3 2,6 3,2 64,5 10,6 3,3 100 Skärholmen 8,1 5,5 3,8 3,7 5,1 60,1 9, Hela staden 7,4 4,5 3,1 2,9 3,8 63,3 11,3 3,7 100 Källa:SCB/USK 1 Utarbetad av Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB. 28 Bok 1.indb :00:01

Statistisk. Årsbok. för Stockholm

Statistisk. Årsbok. för Stockholm Statistisk Årsbok för Stockholm 2013 Statistisk årsbok för Stockholm 2013 Statistical Year-book of Stockholm 2013 Foto: Yanan Le och Liselotte van der Meijs Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan 2012 ISBN

Läs mer

Statistisk. Årsbok. för Stockholm

Statistisk. Årsbok. för Stockholm Statistisk Årsbok för Stockholm 2010 Statistisk årsbok för Stockholm 2010 Statistical Year-book of Stockholm 2010 Stockholm Office of Research and Statistics Foto: Mats Bäcker Tryck: Ljungbergs tryckeri,

Läs mer

Årsbok. Statistisk. för Stockholm. Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970 www.stockholm.se

Årsbok. Statistisk. för Stockholm. Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970 www.stockholm.se Den innehåller uppgifter om Stockholms 14 stadsdelsområden, om Hela staden och dess delar, om stockholmsregionen och även jämförelser med Göteborg, Malmö och Nordiska storstadsregioner. Boken används i

Läs mer

årsbok Statistisk för Stockholm Statistisk årsbok för Stockholm 2016

årsbok Statistisk för Stockholm Statistisk årsbok för Stockholm 2016 Statistisk årsbok för Stockholm 2016 Statistisk årsbok för Stockholm 2016 är en publikation där Stockholms stad presenteras med hjälp av siffror. Den innehåller uppskattningsvis runt 70 000 sifferuppgifter

Läs mer

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia Statistisk årsbok för Stockholm 2014 The Capital of Scandinavia Statistisk årsbok för Stockholm 2014 Statistical Year-book of Stockholm 2014 Foto: Stefan Bohlin Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan 2013

Läs mer

USK STATISTISK ÅRSBOK FÖR STOCKHOLM 2004

USK STATISTISK ÅRSBOK FÖR STOCKHOLM 2004 STATISTISK ÅRSBOK FÖR STOCKHOLM 2004 Statistisk årsbok för Stockholm är en uppslagsbok om Stockholm i siffror. I årsboken finns uppskattningsvis runt 70 000 sifferuppgifter om hela vår tillvaro i Stockholm.

Läs mer

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistisk årsbok för Stockholm 2017 The Capital of Scandinavia stockholm.se Statistisk årsbok för Stockholm 2017 Statistical Year-book of Stockholm 2017 Foto: Lennart Johansson, Lieselotte van der Meijs,

Läs mer

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level Större kommuner och riket Larger municipalities and national level 134 15:1 Folkmängd och areal 2000 2011 Population and area Land- Folkmängd den 31 december Inv per areal 2000 2005 2010 2011 km² km² 2011

Läs mer

13:1 Folkmängd och areal Population and area

13:1 Folkmängd och areal Population and area 114 13:1 Folkmängd och areal 1995 2009 Population and area Land- Folkmängd den 31 december Invånare areal km² 1995 2000 2005 2009 per km² 2009 Aneby 521 7 169 6 682 6 576 6 446 12,4 Eksjö 804 17 890 16

Läs mer

Länets kommuner. Municipalities in Jönköpings County

Länets kommuner. Municipalities in Jönköpings County Länets kommuner Municipalities in Jönköpings County 124 14:1 Folkmängd och areal 2000 2010 Population and area Land- Folkmängd den 31 december Invånare areal km² 2000 2005 2010 2011 per km² 2011 Aneby

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Statistisk årsbok Statistical Yearbook

Statistisk årsbok Statistical Yearbook Statistisk årsbok Statistical Yearbook 2011 ÅRGÅNG 42 Utgivare Jönköpings kommun Stadskontorets utredningsenhet Redigering Layout Digital bearbetning för tryck Lena Holmberg Bearbetning Registrering Tina

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2003 2004 (förvärvsarbetande 16-w år, 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk,

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2011 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 2 29 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 23 2 Bostadsbeståndet och

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 472 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 127 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer