Laborationer. Laborationer. Under laborationskursen kommer 2-4 laborationer att genomföras:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laborationer. Laborationer. Under laborationskursen kommer 2-4 laborationer att genomföras:"

Transkript

1 Laborationer Under laborationskursen kommer 2-4 laborationer att genomföras: A Aromatisk kemi K Karbonylkolets kemi P Polymerer R Reaktionslära L Läkemedelskemi 1.1 Före laborationen: Inför varje laboration skall en del förberedelser göras. Instruktionerna till den laboration som skall utföras skall läsas igenom noggrant. Denna genomläsning skall även inkludera de tekniker som används i laborationen (se Laboratorieteknik i detta kompendium) samt de delar av Organisk kemi (Ellervik & Sterner, 2007) som anges inför varje laboration. Mekanismen för reaktionen som skall utföras skall studeras och skrivas ner. Vidare skall säkerhets- och riskaspekter för alla kemikalier som skall användas under laborationen slås upp (exempelvis på: och skrivas ner. Endast R- och S-fraser räcker inte utan även deras betydelse skall vara nedskriven. Dessa förberedelser ska redovisas i laboratoriejournalen. De mängder som skall användas av respektive kemikalie skall beräknas. Exempel på hur ett korrekt ifyllt förberedelseblad ser ut finns i Laboratorieteknik-delen av detta kompendium. 1.2 Under laborationen: Under varje laboration skall laboratoriejournal föras enligt exemplet i Laboratorieteknik. Laboratoriejournalen skall godkännas av laborationshandledaren efter utförd laboration. 1.3 Efter laborationen: Efter varje laboration skall allt material som använts diskas och plockas undan. I vissa laborationer ingår rapportskrivning. Instruktioner finns i Laboratorieteknik. Lab1

2 Laboration L: Syntes av Paracetamol L1. Förberedelser 1. Förbered säkerhet och riskanalys av laborationskemikalierna i laboratoriejournalen. 2. Red ut mekanismen för reaktionerna samt beräkna de mängder som skall användas under laborationen. 3. Läsanvisningar, Ellervik & Sterner: Kapitel 8 speciellt 8.6, kapitel 16 och 17 speciellt 17.4 samt Laboratorieteknik: Kapitel 1-3, 5, 7-8 samt L2. Bakgrund Laborationen avser demonstrera följande punkter: Nukleofil substitution med karboxylsyraderivat Återloppskokning av reaktionslösning Omkristallisation Renhetsanalys genom tunnskiktskromatografi (TLC) L3. Reaktionsmekanism Substans Mw Mängd mmol Ekv. Fys data Ättiksyraanhydrid 2.25 ml ρ = p-aminofenol Vatten 6 ml p acetylaminofenol (paracetamol) Lab2

3 L4. Arbetsbeskrivning Blanda vatten och p-aminofenol i en 50 ml rundkolv med magnetloppa. Tillsätt ättiksyranahydrid, anslut kylare samt säkra vattenslangar och testa uppställningen med lågt vattenflöde. Visa uppställning för labbhandledaren innan värmning påbörjas. Höj saxbordet så att rundkolven med reaktionslösning kommer i kontakt med värmemanteln. Sätt igång värmningen. Kontrollera att produkt bildas med hjälp av TLC och visa ett bra TLC för labbhandledaren (heptan/etoac 1:9). Då reaktionen är klar sluta återloppskoka och låt reaktionen svalna till rumstemperatur. Sugfiltrera av kristallerna som bildats, med en glasfiltertratt. Överför kristallerna till en rundkolv och omkristallisera med en minimal mängd metanol/vatten (1:1) blandning. Använd en värmepistol och kylare. Sugfiltrera av kristallerna som bildats, med en glasfiltertratt. Väg produkten och lös därefter upp en liten mängd (en spatelspets) i aceton. Bered ett standardprov för TLC av en huvudvärkstablett. Jämför produkten och standardprovet med hjälp av TLC. Visa för labbhandledaren. L5. Slutsatser Beräkna utbytet. Beräkna Rf-värdet (heptan/etoac 1:9). Sammanställning av experimentell data Teoretiskt maximal mängd (mg): Utbyte (%): R f värde (huvudvärkstablett): R f värde: Lab3

4 Laboration A: Syntes av N,N-dietyl-2,4,dinitroanilin A1. Förberedelser 1. Förbered säkerhets och riskanalys av laborationskemikalierna i laboratoriejournalen. 2. Red ut mekanismen för reaktionerna samt beräkna de mängder som skall användas under laborationen. 3. Läsanvisningar, Ellervik & Sterner: Kapitel 15 speciellt 15.3 samt Laboratorieteknik: Kapitel 1-5, 7-8 samt A2. Bakgrund Laborationen avser demonstrera följande punkter: Nukleofil aromatisk substitution S N Ar Återloppskokning av reaktionslösning Upparbetning med extraktion av reaktionslösning Kontroll av reaktionsförlopp med tunnskiktskromatografi (TLC) Renhetsanalys genom tunnskiktskromatografi och bestämning av smältpunkt. A3. Reaktionsmekanism Substans Mw Mängd mmol Ekv. Fys data 1-Brom-2,4- dinitrobensen Dietylamin 9 ml ρ = NaHCO N,N-dietyl-2,4- dinitroanilin Lab4

5 A4. Arbetsbeskrivning Blanda 1-brom-2,4-dinitrobensen och natriumvätekarbonat i en 50 ml rundkolv med magnetloppa. Tillsätt 9 ml dietylamin, anslut kylare, koppla och säkra slangar till kylvattnet och testa uppställningen med lågt vattenflöde. Visa uppställning för labbhandledaren innan värmning påbörjas. Höj saxbordet så att värmekällan får kontakt med rundkolven. Starta värmningen. Reaktionslösningen skall koka tills reaktionen är klar, omkring 60 minuter. Kontrollera att produkt bildas med hjälp av TLC och visa ett bra TLC för labbhandledaren. (Heptan/EtOAc 4:1). Då reaktionen är klar sluta återloppskoka och låt reaktionen svalna. Späd reaktionen med 10 ml vatten och för över till en separertratt. Späd med ytterligare 10 ml vatten och extrahera vattenfasen tre gånger med etylacetat. Slå samman organfaserna och torka dem med Na 2 SO 4. Sugfiltrera igenom ett glasfilter och rullindunsta i en rundkolv. Omkristallisera produkten med en liten mängd etanol och för över den till ett vägt centrifugrör. När kristallerna har fallit ut, centrifugera ner bildade kristaller. Pipettera av supernantanten med en Pasteurpipett, placera centrifugrör i exsickator och låt torka. A5. Slutsatser Beräkna utbytet och gör en smältpunktsanalys av kristallerna. Beräkna R f -värdet (Heptan/EtOAc 4:1). Sammanställning av experimentella data Teoretiskt maximalt utbyte (mg): Utbyte (%): Smältpunkt ( C): R f värde: Lab5

6 Laboration K: Syntes av 1,5-difenyl-1,4-pentadien-3-on (Dibensalaceton) K1. Förberedelser 1. Förbered säkerhets och riskanalys av laborationskemikalierna i laboratoriejournalen. 2. Red ut mekanismen för reaktionerna samt beräkna de mängder som skall användas under laborationen. 3. Läsanvisningar, Ellervik & Sterner: Kapitel ej samt Laboratorieteknik: Kapitel 1-5, 7-8 samt K2. Bakgrund Laborationen avser demonstrera följande punkter: Aldolkondensation Upparbetning med extraktion av reaktionslösning Kontroll av reaktionsförlopp med tunnskiktskromatografi (TLC) Renhetsanalys genom tunnskiktskromatografi och bestämning av smältpunkt. K3. Reaktionsmekanism Substans Mw Mängd mmol Ekv. Fys data Bensaldehyd ρ = 1.05 Aceton 5 ρ = NaOH 10 ml Överskott 10 % 1,5-Difenyl-1,4- pentadien-3-on Lab6

7 K4. Arbetsbeskrivning Etanol (7 ml) och NaOH-lösningen (10 ml, 10 % w/v) placeras i en 50 ml rundkolv med magnetloppa. Förbered en TLC-vanna med eluent samt en TLC-platta för ett initial TLC. Lös bensaldehyd och aceton i etanol (3.5 ml) och tillsätt denna blandning droppvis till reaktionskärlet. Tag prov för TLC-analys och applicera minimal mängd på plattan och efter eluering visa TLC-plattan för labbhandledaren. Då reaktionen är klar (följ på TLC) tillsättes EtOAc (20 ml) och blandningen omröres i 5 min. Häll över allt utom loppan till en separertratt, skölj ur kolven två gånger med 5 ml EtOAc och häll i separertratten. Separera faserna och extrahera vattenfasen med EtOAc tre gånger. Kombinera organfaserna och tvätta dessa med mättad NaCl-lösning (Brine) tills tvättvattnet är neutralt. Därefter tvättas organfaserna med mättad natriumvätesulfitlösning fyra gånger Tvätta sedan organfaserna med natriumvätekarbonatlösning två gånger. Torka den organiska fasen med Na 2 SO 4. Sugfiltrera igenom ett glasfilter och rullindunsta i en rundkolv. Omkristallisera produkten med en liten mängd etanol och för över den till ett vägt centrifugrör. När kristallerna har fallit ut, centrifugera ner bildade kristaller. Pipettera av supernatanten med en Pasteurpipett, placera centrifugrör i exsickator och låt torka. K5. Slutsatser Varför tvättar vi med de olika vattenlösningarna, brine, natriumvätesulfit samt natriumvätekarbonat? Tunnskiktskromatografi körs med startmaterial, råprodukt och ren produkt, beräkna R f (Heptan/EtOAc 3:2) Bestäm smältpunkten för den rena produkten. Beräkna utbyte för reaktionen. Sammanställning av experimentella data Teoretiskt maximalt utbyte (mg): Utbyte (%): Smältpunkt ( C): R f värde: Lab7

8 Laboration P. Syntes av olika polymerer Lab P1: Framställning av Nylon 6-10 P1.1 Förberedelser 1. Förbered säkerhets och riskanalys av laborationskemikalierna i laboratoriejournalen. 2. Red ut mekanismen för reaktionerna samt beräkna de mängder som skall användas under laborationen. 3. Läsanvisningar, Ellervik & Sterner: Kapitel 11.2, 18.2 samt Laboratorieteknik: Kapitel 1, 3 samt P1.2. Bakgrund Laborationen avser visa en gränsskiktspolykondensation. Nylon är ett termoplastiskt silkigt material som först användes i en tandborste med nylonborst Efter det följde ett mer känt användningsområde i nylonstrumpan Polymeren är uppbyggd av repeterande enheter som är sammanlänkade med amidbindningar och kallas därför ofta för samlingsnamnet polyamidplaster. Initialt var nylon tänkt att ersätta siden efter andra världskriget då tillgången på siden var skral i till exempel fallskärmar, skyddsvästar och bildäck. I dag används nylon i olika tyger, mattor, strängar till musikinstrument samt rep. Namngivningen av nylonen sker med bas av antalet kol som separerar de två syragrupperna samt de två amingrupperna i monomererna såsom 5-10, 6-6, P1.3. Reaktionsmekanism Lab8

9 Substans Mw Mängd mmol Ekv. Fys data Hexametylendiamin 0.9 g Mp = NaOH Vatten Sebacoylklorid Heptan 0.3 g 15 ml 0.6 ml 15 ml P1.4. Arbetsbeskrivning P Hexametylendiaminlösning Värm flaskan med hexametylendiamin i ett 50 C varmt vattenbad. Värm en pasteurpipett försiktigt med en värmepistol till cirka 50 C Använd den förvärmda pasteurpipetten och ta de 0.9 g som behövs och tillsätt i en 50 ml plastvial. Lös upp i destillerat vatten Tillsätt natriumhydroxid till lösningen och rör tills allt löst sig. P Sebacoylkloridlösning Lös sebacoylkloriden i heptan i en 50 ml plastvial. P Polymerisering Då natriumhydroxiden löst sig hälls hexametylendiaminlösningen ned i en plastpetriskål Därefter hälls, mycket försiktigt, sebacoylkloridlösningen ovanpå hexametylendiaminlösningen. Försök undvika att skikten rör ihop sig. Ta försiktigt tag i polymerfilmen som bildas i ytskiktet mellan de båda lösningarna med en pincett och dra försiktigt från bägarens mitt och rakt uppåt. Snurra sedan upp polymertråden på en Pasteurpipett. Tvätta nylontråden med vatten eller etanol. Lab9

10 Lab P2: Framställning av Urea Formaldehydpolymer P2.1. Förberedelser 1. Förbered säkerhets och riskanalys av laborationskemikalierna i laboratoriejournalen. 2. Red ut mekanismen för reaktionen samt beräkna de mängder som skall användas under laborationen. 3. Läsanvisningar, Ellervik & Sterner: Kapitel 11.2, 18.2 samt Laboratorieteknik: Kapitel 1, 3 samt P2.2. Bakgrund Laborationen avser visa en kondensationsreaktion. Första patentet på kondensationen mellan urea och formaldehyd kom 1920 och sedan följde ett flertal olika varianter på polymeren i jakten på organiskt glas. Det lyckades inte förrän mycket senare i form av akrylatplaster. Används idag i lacker, MDF och gjutna modeller där dess flexibilitet, styrka, värmetålighet, låga vattenadsorption samt höga ythårdhet är önskvärda. Förr användes polymeren även vid produktionen av elektrisk utrustning, telefonlurar, radioapparater samt i serviser innan den blev ersatt med melamin av kostnadsskäl. P2.3. Reaktionsmekanism Substans Mw Mängd mmol Ekv. Fys data Formaldehyd 5 ml (aq) 37% Urea 2.5 g H 2 SO ml 18 M (konc) Lab10

11 P2.4. Arbetsbeskrivning Lös urea i formaldehyd i en 50 ml plastvial. Lägg locket på glänt över vialen och tillsätt ca 5 droppar svavelsyra genom att flytta locket lite åt sidan och sticka ner pipetten i bägaren. Det kan stänka, iakttag försiktighet! En exoterm reaktion startar och inom några sekunder har polymeren bildats. Lab11

12 Lab P3: Framställning av Fenol Formaldehydpolymer P3.1. Förberedelser 1. Förbered säkerhets och riskanalys av laborationskemikalierna i laboratoriejournalen. 2. Red ut mekanismen för reaktionen samt beräkna de mängder som skall användas under laborationen. 3. Läsanvisningar, Ellervik & Sterner: Kapitel 11.2, 18.2 samt Laboratorieteknik: Kapitel 1, 3 samt P3.2. Bakgrund Laborationen avser visa en kondensationsreaktion. Den första kommersiella syntetiska polymeren var baserad på fenol formaldehyd och har namnet Bakelite Tm. Framtagen i början av 1900-talet i Belgien och användes främst för dess egenskap att inte leda ström samt värmeresistens i allt från radioapparater, smycken, leksaker samt köksutensilier. P3.3. Reaktionsmekanism Substans Mw Mängd mmol Ekv. Fys data Formaldehyd 2.35 ml (aq) 37% Isättika 5.6 ml 17 M Fenol 2 g HCl 5.31 ml 12 M Lab12

13 P3.4. Arbetsbeskrivning Blanda formaldehyd, isättika och fenol i en 50 ml plastvial. Rör om med en glasstav tills all fenol löst sig. Tillsätt snabbt saltsyra och rör samtidigt om med en Pasteurpipett. Reaktionen är exoterm och inom några minuter har polymeren bildats. OBS! Avlägsna Pasteurpipetten innan polymeren stelnat helt, då den sedan kan vara svår att få loss. Polymeren innehåller troligen oreagerad formaldehyd och fenol och skall tvättas med NaOH lösning och sedan vatten innan den slängs. Lab13

14 Lab P4: Framställning av Anilin Hydroklorid Formaldehydpolymer P4.1. Förberedelser 1. Förbered säkerhets och riskanalys av laborationskemikalierna i laboratoriejournalen. 2. Red ut mekanismen för reaktionen samt beräkna de mängder som skall användas under laborationen. 3. Läsanvisningar, Ellervik & Sterner: Kapitel 11.2, 18.2 samt Laboratorieteknik: Kapitel 1, 3 samt P4.2. Bakgrund Laborationen avser visa en kondensationsreaktion. Vid produktionen av polyuretaner är steg ett att polymerisera anilin och formaldehyd för att få polymeriskt metylen difenyl diisocyanat förkortat MDI. De här polymererna krackas sedan för att ge tre isomerer varvid den ena av dessa tillsammans med en polyol, en alkohol med flera hydroxylgrupper, ger polyuretan. Användningen av polyuretaner är vidsträckt då det är möjligt att framställas med olika hårdhet och flexibilitet. Därför återfinns de i isoleringsskum, instrumentpaneler i bilar och i elektroniska instrument. P4.3. Reaktionsmekanism Substans Mw Mängd mmol Ekv. Fys data Anilin 1.5 ml HCl 2 ml 6 M Formaldehyd 3 ml (aq) 37% Lab14

15 P4.4. Arbetsbeskrivning Blanda anilin och saltsyra i en 50 ml plastvial. Låt lösningen svalna till rumstemperatur. Häll formaldehyd i en 50 ml plastvial och tillsätt snabbt anilin saltsyralösningen samtidigt som du rör med en Pasteurpipett. Reaktionen är exoterm och volymen kan öka. Inom några sekunder har polymeren bildats. Polymeren är fuktig med vatten och oreagerat startmaterial som skall sköljas av innan den slängs. Lab15

16 Lab P5: Framställning av Polystyrenpolymer P5.1. Förberedelser 1. Förbered säkerhets och riskanalys av laborationskemikalierna i laboratoriejournalen. 2. Red ut mekanismen för reaktionen samt beräkna de mängder som skall användas under laborationen. 3. Läsanvisningar, Ellervik & Sterner: Kapitel 11.2, 18.2 samt Laboratorieteknik: Kapitel 1, 3 samt P5.2. Bakgrund Laborationen avser visa syrakatalyserad polymerisation. Den kanske mest använda plasten är polystyren. Kan värmas så att den kan formas för att sedan stelna igen vid avsvalning. Användningsområdena är många och plasten återfinns i allt från engångsbestick, plastmodeller till CD-fodral. Frigolit fås genom att extrudera polystyrenskum och har ett flertal stora användningsområden. P5.3. Reaktionsmekanism Substans Mw Mängd mmol Ekv. Fys data Styren BF 3 OEt 2 10 ml 1 droppe Lab16

17 P5.4 Arbetsbeskrivning Mät upp 10 ml styren i en 50 ml plastvial som sätts fast i en klämma i dragskåpet. Vialen med styren placeras fastklämd i ett isbad med vatten/is blandning. Tillsätt med pipett försiktigt BF 3 OEt 2 droppvis i vialen. Rör försiktigt om med en Pasteur pipett. Reaktionen är exoterm (håll ej i handen) och polymeren börjar bildas efter några minuter. Låt vialen sitta i köldbadet tills polymeren är sval rakt igenom. Polymeren är fuktig av oreagerad styren och skall sköljas innan den slängs. Lab17

18 Laboration R: Hydrolys av tert-butylbromid, tert-butylklorid och sec-butylbromid. R.1. Förberedelser Förbered säkerhets och riskanalys av laborationskemikalierna i laboratoriejournalen. Red ut mekanismen för reaktionerna samt beräkna de mängder som skall användas under laborationen. Förutsäg vilka reaktioner som bör gå snabbast och förklara varför. Läsanvisningar, Ellervik & Sterner: Kapitel 9 förutom 9.4 samt Laboratorieteknik: Kapitel 1, 3 samt 13. R.2. Bakgrund Laborationen avser demonstrera följande punkter: Jämförelse av kinetik hos hydrolys via S N 1 hos tert-butylbromid och tertbutylklorid med syra-basindikator. Belysa skillnaderna mellan tert-butylbromid och sek-butylbromid. R3. Reaktionsmekanism Substans Mw Mängd mmol Volym Fys data tert-butylbromid 0.5 tert-butylklorid 0.5 sek-butylbromid 0.5 späd med aceton till 10 ml späd med aceton till 10 ml späd med aceton till 10 ml ρ = ρ = ρ = NaOH 25 ml 0.01 M Lab18

19 R4. Arbetsbeskrivning R4.1. tert-butylklorid vid 25 C Bered 200 ml rumstempererad (20:80) aceton/vattenlösning. (Varför måste lösningen vara rumstempererad?) Tag 25 ml aceton/vattenlösning i en 50 ml E-kolv med magnetloppa samt placera E-kolven på ett vitt papper på omrörarplattan. Tillsätt 0.5 ml NaOH (0.01 M aq.) och ett par droppar Bromtymolblått (BTB) varvid lösningen blir blå. Bered tert-butylkloridlösningen (0.05 M i aceton) och tillsätt omedelbart 1 ml av denna till den blå aceton/vattenlösningen. Starta samtidigt ett tidtagarur. När färgen på lösningen byter från blå till gul tillsätts omedelbart ytterligare 0.5 ml NaOH (0.01 M aq.) samt tiden noteras. Upprepa detta förfarande tills lösningen ej längre byter färg från blå till gul. R4.2. tert-butylbromid vid 25 C Tag 25 ml aceton/vattenlösning i en 50 ml E-kolv med magnetloppa samt placera E-kolven på ett vitt papper på omrörarplattan. Tillsätt 2.0 ml NaOH (0.01 M aq.) och ett par droppar Bromtymolblått (BTB) varvid lösningen blir blå. Bered tert-butylbromidlösningen (0.05 M i aceton) och tillsätt omedelbart 1 ml av denna till den blå aceton/vattenlösningen. Starta samtidigt ett tidtagarur. När färgen på lösningen byter från blå till gul tillsätts omedelbart ytterligare 0.5 ml NaOH (0.01 M aq.) samt tiden noteras. Upprepa detta förfarande tills lösningen ej längre byter färg från blå till gul. R.4.3. tert-butylklorid vid 0 C Bered ett is/vattenbad i en rostfri skål och placera den på omrörarplattan. Alla lösningar måste vara 0 C innan försöken startas! Tag 25 ml aceton/vattenlösning i en 50 ml E-kolv med magnetloppa samt placera E-kolven i isbadet på omrörarplattan. Tillsätt 0.5 ml NaOH (0.01 M aq.) och ett par droppar Bromtymolblått (BTB) varvid lösningen blir blå. Bered ny tert-butylkloridlösning (0.05 M i aceton) och tillsätt omedelbart 1 ml av denne till den blå aceton/vattenlösningen. Starta samtidigt ett tidtagarur. När färgen på lösningen byter från blå till gul tillsätts omedelbart ytterligare 0.5 ml NaOH (0.01 M aq.) samt tiden noteras. Upprepa detta förfarande tills lösningen ej längre byter färg från blå till gul. Lab19

20 R4.4. tert-butylbromid vid 0 C Bered ett is/vattenbad i en rostfri skål och placera den på omrörarplattan. Alla lösningar måste vara 0 C innan försöken startas! Tag 25 ml aceton/vattenlösning i en 50 ml E-kolv med magnetloppa samt placera E-kolven i isbadet på omrörarplattan. Tillsätt 2.0 ml NaOH (0.01 M aq.) och ett par droppar Bromtymolblått (BTB) varvid lösningen blir blå. Bered ny tert-butylbromidlösning (0.05 M i aceton) och tillsätt omedelbart 1 ml av denna till den blå aceton/vattenlösningen. Starta samtidigt ett tidtagarur. När färgen på lösningen byter från blå till gul tillsätts omedelbart ytterligare 0.5 ml NaOH (0.01 M aq.) samt tiden noteras. Upprepa detta förfarande tills lösningen ej längre byter färg från blå till gul. R.4.5. sek-butylbromid vid 25 C Tag 25 ml aceton/vattenlösning i en 50 ml E-kolv med magnetloppa samt placera E-kolven på ett vitt papper på omrörarplattan. Tillsätt 0.5 ml NaOH (0.01 M aq.) och ett par droppar Bromtymolblått (BTB) varvid lösningen blir blå. Bered sec-butylbromidlösningen (0.05 M i aceton) och tillsätt omedelbart 1 ml av denna till den blå aceton/vattenlösningen. Starta samtidigt ett tidtagarur. När färgen på lösningen byter från blå till gul tillsätts omedelbart ytterligare 0.5 ml NaOH (0.01 M aq.) samt tiden noteras. Upprepa detta förfarande tills lösningen ej längre byter färg från blå till gul. R.5. Slutsatser Vad förväntar du dig skall ske? Vad orsakar de skillnader du upptäcker? Varför måste halogenidlösningarna beredas precis innan experimentet påbörjas? Härled ett uttryck som beskriver koncentrationen av tert-butylkloriden som en funktion av tiden i sekunder som svarar mot räta linjens ekvation. Plotta i ett diagram och bestäm grafiskt om ekvationen följer första eller andra ordningens kinetik. Lab20

O O EtOAc. anilin bensoesyraanhydrid N-fenylbensamid bensoesyra

O O EtOAc. anilin bensoesyraanhydrid N-fenylbensamid bensoesyra Linköping 2009-10-25 IFM/Kemi Linköpings universitet För NKEA07 ht2009 SS Syntes av N-fenylbensamid Inledning: Amider, som tillhör gruppen karboxylsyraderivat, kan framställas från aminer och syraanhydrider.

Läs mer

Laborationer. Ulf Ellervik, Hans Grundberg. Organisk Kemi 2 LTH

Laborationer. Ulf Ellervik, Hans Grundberg. Organisk Kemi 2 LTH Laborationer Ulf Ellervik, Hans Grundberg 1 Laborationer Laborationskursen i Organisk kemi AK kommer att ha följande uppläggning: Funktionella grupper: Det första laborationstillfället börjar med glasutlämning

Läs mer

Syntes av acetylsalicylsyra (aspirin)

Syntes av acetylsalicylsyra (aspirin) 1 Syntes av acetylsalicylsyra (aspirin) Acetylsalicylsyra har länge varit ett av de mest använda läkemedlen och marknadsförs under många handelsnamn. Det lanserades 1899 under namnet Aspirin av det tyska

Läs mer

Etylacetat är lättantändligt, ingen öppen låga eller elplatta i närheten.

Etylacetat är lättantändligt, ingen öppen låga eller elplatta i närheten. 1 Isolering av koffein Koffein är en organisk förening som finns i bl.a. kaffe och te. Den hör till gruppen alkaloider. Kaffets uppiggande verkan beror på koffeinet. I en kopp medelstarkt kaffe finns 80-100

Läs mer

Laboratorieteknik. Innehåll: Laboratorieteknik

Laboratorieteknik. Innehåll: Laboratorieteknik Laboratorieteknik Innehåll: 1. Allmänna anvisningar... 2 1.1. Utrustning på laboratoriet... 3 1.2 Riskanalys... 4 1.3 Laboratoriejournal... 6 1.4 Laborationsredogörelse... 9 2. Avdrivning av lösningsmedel

Läs mer

1. Tvålframställning Kemikalie/formel:

1. Tvålframställning Kemikalie/formel: 1. Tvålframställning Kemikalie/formel: A: NaOH Natriumhydroxid B: Cocosfett C: Gasol A B C D Aggregationstillstånd flytande fast gas koncentration/mängd Farosymbol/-klass Informationskälla 2M Frätande

Läs mer

Bestämning av hastighetskonstant för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon

Bestämning av hastighetskonstant för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon Bestämning av hastighetskonstant för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon Jesper Hagberg Simon Pedersen 28 november 2011 Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Kemi och Bioteknik Fysikalisk

Läs mer

Övningsuppgifter Syror och baser

Övningsuppgifter Syror och baser Övningsuppgifter Syror och baser Litterarum radices amarae, fructus dulces 1. Beräkna ph i en lösning med vätejonkoncentrationen: a) 0,036 mol/dm 3 b) 2 10-5 mol/dm 3 c) 2,0 mol/dm 3 d) 2,35 10-8 mol/dm

Läs mer

Isolering av Eugenol

Isolering av Eugenol Isolering av Eugenol Läkemedelskemi 2011-04-07 Författare: Student x Student y Handledare: Z Karlstads Universitet Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Utförande... 5 Resultat och diskussion...

Läs mer

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av:

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av: Kemiska beräkningar HT 2008 - Laboration 2 Syrabastitrering Syftet med den här laborationen är att ge laboranten insikt i användandet av phmeter vid ph-titreringar, samt förstå hur titrerkurvor för starka,

Läs mer

30. Undersökning av aminosyror i surkål

30. Undersökning av aminosyror i surkål 30. Undersökning av aminosyror i surkål VAD GÅR LABORATIONEN UT PÅ? Du ska l ära dig tekniken vid tunnskiktskromatografi, TLC undersöka vad som händer med proteinerna och polysackariderna vid mjölksyrajäsning

Läs mer

Vilket socker innehåller saften, juicen, läsken eller frukten?

Vilket socker innehåller saften, juicen, läsken eller frukten? Månadstema November: Mat Laborationer för gymnasiet Laborationerna 7-9 kan även användas i gymnasiet Vilket socker innehåller saften, juicen, läsken eller frukten?...1 Bestämning av oljors oxiderbarhet...

Läs mer

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Laboration: Isolering av kinin Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Handledare: Patrik Holm 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Utförande...

Läs mer

Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6

Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6 Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6 Innehåll: Läckande ballonger s. 1 Vätepuffar s. 3 En doft som lök vad är den och vart tar den

Läs mer

Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson

Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Försök 1: Beskriv ämnet magnesium: Magnesium är ett grundämne (nummer 12 i det periodiska

Läs mer

Separation av Yamadas universalindikator med TC

Separation av Yamadas universalindikator med TC För eleven Separation av Yamadas universalindikator med TC Vilka färgämnen ingår i Yamada? Syftet med laborationen: Att identifiera komponenterna i en universalindikator med hjälp av tunnskiktskromatografi.

Läs mer

Citronsyra i sura frukter

Citronsyra i sura frukter Laboration Citronsyra i sura frukter Citronsyra används som surhetsreglerande medel och konserveringsmedel inom livsmedelsindustrin och betecknas då med koden E 0. Citronsyra används också som rengöringsmedel,

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 Provet omfattar en uppgift, som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare. OBS! EJ tabell- och formelsamling. Lämna en marginal om minst

Läs mer

Hemlaboration 4 A (Norrköping)

Hemlaboration 4 A (Norrköping) Hemlaboration 4 A (Norrköping) Grundläggande om syror och baser Materiel: Det materiel som du behöver till denna hemlaboration finns i laborationslådan. Där hittar du 12-brunnars plattan, kassettfodralet

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV ONSDAG Provet omfattar en uppgift som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare.

EXPERIMENTELLT PROV ONSDAG Provet omfattar en uppgift som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare. EXPERIMENTELLT PROV ONSDAG 2011-03-16 Provet omfattar en uppgift som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare. OBS! Tabell- och formelsamling får EJ användas. Skriv

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV

EXPERIMENTELLT PROV EXPERIMENTELLT PRV 2010-03-17 Provet omfattar 2 uppgifter som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. jälpmedel: Miniräknare. BS! EJ tabell- och formelsamling Börja redovisningen av varje

Läs mer

Bestämning av hastighetskonstant och aktiveringsenergi för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon i sur lösning Jodklockan

Bestämning av hastighetskonstant och aktiveringsenergi för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon i sur lösning Jodklockan 1 K 1 070703/SEF Bestämning av hastighetskonstant och aktiveringsenergi för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon i sur lösning Jodklockan Inledning Avsikten med detta försök är att bestämma hastighetskonstanten

Läs mer

AREA 41 KEMINS GRUNDER

AREA 41 KEMINS GRUNDER 2 1 Fil m ha nd le dn in AREA 41 KEMINS GRUNDER Kemispråket Filmen ger en introduktion till kemins språk. Den galne kemisten utför experiment som kan ses för att skapa nyfikenhet eller som repetition.

Läs mer

Modern analytik för skoländamål

Modern analytik för skoländamål KEMIA TÄNÄÄN WORKSHOP 9.10 2009 Modern analytik för skoländamål Stig-Göran Huldén Laboratoriet för Oorganisk Kemi Åbo Akademi 11/9/09 1 KEMIA TÄNÄÄN WORKSHOP 9.10 2009 I workshopen presenteras några exempel

Läs mer

Prov i kemi kurs A. Atomens byggnad och periodiska systemet 2(7) Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling

Prov i kemi kurs A. Atomens byggnad och periodiska systemet 2(7) Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling Prov i kemi kurs A Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling Lösningar och svar skall ges på särskilt inskrivningspapper för de uppgifter som är skrivna med kursiv stil. I övriga fall ges svaret och

Läs mer

LABORATION ISOLERING AV KINAALKALOIDER

LABORATION ISOLERING AV KINAALKALOIDER LABORATIO ISOLERIG AV KIAALKALOIDER Ur barken från träd i släktet Cinchona kan ett antal alkaloider isoleras. Av de uppemot 25 besläktade s.k. kinaalkaloiderna är kinin och kinidin de viktigaste. Kinin

Läs mer

Atomer, joner och kemiska reaktioner

Atomer, joner och kemiska reaktioner Andreas Sandqvist 2015-11-24 Atomer, joner och kemiska reaktioner Namn: Uppgifter Lös uppgifterna med hjälp av läroboken, filmgenomgångarna, ett periodiskt system och internet. Arbeta tillsammans i era

Läs mer

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys - Ett standardiseringsförfarande En primär standard En substans som genomgår EN reaktion med en annan reaktant av intresse. Massan

Läs mer

Driv en miniräknare med... Spenat. Blåbär. Skolcellslådan: Labbhandledning

Driv en miniräknare med... Spenat. Blåbär. Skolcellslådan: Labbhandledning Driv en miniräknare med... Spenat Blåbär Te 1 Skolcellslådans innehåll 2 Dessutom behövs: Ättiksyra och pipett till TiO₂pastan. Bär, spenat, te eller annat att färga in elektroderna med. Etanol för rengörning

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Syror och baser. H 2 O + HCl H 3 O + + Cl H + Vatten är en amfolyt + OH NH 3 + H 2 O NH 4. Kemiföreläsning 3 2009-10-27

Syror och baser. H 2 O + HCl H 3 O + + Cl H + Vatten är en amfolyt + OH NH 3 + H 2 O NH 4. Kemiföreläsning 3 2009-10-27 Begrepp Syror och baser Kemiföreläsning 9--7 Några vanliga syror HCl (aq) saltsyra HNO salpetersyra H SO svavelsyra H CO kolsyra H PO fosforsyra HAc ättiksyra (egentligen CH COOH, Ac är en förkortning

Läs mer

Tentamen i organisk kemi, KOKA05 Måndagen den 22 augusti 2011,

Tentamen i organisk kemi, KOKA05 Måndagen den 22 augusti 2011, Tentamen i organisk kemi, KKA05 Måndagen den 22 augusti 2011, 8.00-13.00. Molekylmod och miniräknare får medtagas. Var vänlig besvara endast en uppgift per papper. Skriv namn och personnummer på varje

Läs mer

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi LINKÖPINGS UNIVERSITET 2013-10-03 Avd för kemi, IFM Fysikalisk kemi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Uppgift: 1.

Läs mer

Tentamen i organisk kemi, KOKA05, 5 hp, Måndagen den 1 juni 2009, 14.00-19.00.

Tentamen i organisk kemi, KOKA05, 5 hp, Måndagen den 1 juni 2009, 14.00-19.00. Tentamen i organisk kemi, KKA05, 5 hp, Måndagen den 1 juni 2009, 14.00-19.00. Molekylmodeller och miniräknare får medtagas. Var vänlig besvara endast en uppgift per papper. Skriv namn och personnummer

Läs mer

Fysikalisk kemi KEM040. Clausius-Clapeyronekvationen Bestämning av ångtryck och ångbildningsentalpi för en ren vätska (Lab2)

Fysikalisk kemi KEM040. Clausius-Clapeyronekvationen Bestämning av ångtryck och ångbildningsentalpi för en ren vätska (Lab2) GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR KEMI Fysikalisk kemi KEM040 Laboration i fysikalisk kemi Clausius-Clapeyronekvationen Bestämning av ångtryck och ångbildningsentalpi för en ren vätska (Lab2) ifylls

Läs mer

Linköpings Universitet 2010-12-14 IFM - Kemi Yt- och Kolloidkemi - NKEC21 NOP/Kontaktvinkel_10.doc. Lab. 1 Mätning av ytspänning och kontaktvinkel

Linköpings Universitet 2010-12-14 IFM - Kemi Yt- och Kolloidkemi - NKEC21 NOP/Kontaktvinkel_10.doc. Lab. 1 Mätning av ytspänning och kontaktvinkel Linköpings Universitet 2010-12-14 IFM - Kemi Yt- och Kolloidkemi - NKEC21 NOP/Kontaktvinkel_10.doc Lab. 1 Mätning av ytspänning och kontaktvinkel Mätning av ytspänning. Många olika metoder finns för att

Läs mer

Föreläsning 17. Karbonylkolets kemi II Kapitel 17 F17

Föreläsning 17. Karbonylkolets kemi II Kapitel 17 F17 Föreläsning 17 Karbonylkolets kemi II Kapitel 17 1) Introduktion 2) Addition av starka nukleofiler 3) Estrar 4) Amider 5) Nitriler 6) Syraklorider 7) Praktisk användning 1. Introduktion Aldehyder och ketoner

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Kemi Bas 1 Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 40S01A KBAST och KBASX 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2016-10-27 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: papper, penna, radergummi, kalkylator

Läs mer

Laborationshandledning i galenisk farmaci

Laborationshandledning i galenisk farmaci Laborationshandledning i galenisk farmaci Laborationerna består av extemporetillverkning av salvor och ögondroppar samt tablettillverkning och karakterisering av tabletter. Vid tillverkning av de olika

Läs mer

Reaktionsmekanismer. Kap 6

Reaktionsmekanismer. Kap 6 Reaktionsmekanismer Kap 6 Karbokatjoner är elektrofila intermediärer Innehåll Kvalitativa resonemang hur och varför kemiska reaktioner sker Exempel på energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner.

Läs mer

Kemi med enkla medel. Kemiska experiment med vardagskemikalier

Kemi med enkla medel. Kemiska experiment med vardagskemikalier Kemiska experiment med vardagskemikalier Innehållsförteckning Fruktbatterier 3 3 Förberedelser för lärare 3 3 4 Tips och trix 4 Ballongpump 4 4 5 5 Tips och trix 5 Lavalampa 5 5 6 6 Tips och trix 6 Lågfärger

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Tentamen i Organisk kemi 25/5 2011,

Tentamen i Organisk kemi 25/5 2011, Tentamen i rganisk kemi 25/5 2011, 8.00-13.00. Tentamen består av 9 frågor. Varje fråga ger maximalt 10p. Följande betygsgränser gäller: N-fak ECTS LT (T) G 40-59p E 40-41p 3 40-54p VG 60-90p D 42-50p

Läs mer

3. Vilka livsmedel innehåller reducerande sockerarter?

3. Vilka livsmedel innehåller reducerande sockerarter? 1. Reagens på reducerande sockerarter Trommers prov Man kan påvisa socker, sackarider, på olika sätt. Ett sätt är att utföra Trommers prov då man även kan avgöra halten glukos i proven genom att studera

Läs mer

Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen "varning frätande".

Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen varning frätande. Syror och baser En syra är ämne som lämnar eller kan lämna ifrån sig en vätejon (H + ). Detta gör att det finns fria vätejoner i lösningen. Lösningen blir därmed sur. En stark syra lämnar alltid ifrån

Läs mer

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores 2008-01-18/LGM Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores Syfte: Med två olika DNA extraktionsmetoder försöka få fram tillräckligt mycket celler

Läs mer

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning Gjuta egna mjukbeten Detta med plastgjutning har konstigt nog aldrig riktigt blivit något hit i Sverige. Trots att det är väldigt enkelt att göra när man väl har fått prova. Kanske är det avsaknaden av

Läs mer

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Datum på laborationen: 2010-11-16 Handledare: Alexander Engström Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Namn/Laborant: Jacob Blomkvist Medlaborant: Emmi Lindgren Antonia Alfredsson

Läs mer

Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis

Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis UNIVERSITETET I LINKÖPING Proteinkemi Kemiavdelningen 2011-02-04 Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis Produktion av FABP i E. coli bakterier

Läs mer

Preparation av hemoglobin med hjälp av gelfiltrering

Preparation av hemoglobin med hjälp av gelfiltrering Preparation av hemoglobin med hjälp av gelfiltrering Teori Vid preparation av ett protein används en rad olika metoder för att specifikt rena fram det önskade proteinet. I vårt fall ska hemoglobin från

Läs mer

KARBOKATJON KARBANJON

KARBOKATJON KARBANJON EAKTINE: Generella typer : 1. Addition Fö D-2010 (rowe Kap 17-18) 2. Substitution 3. Elimination 4. Kondensation EAKTINSINTEMEDIÄE och MEKANISME Z MLYS + Z ADIKALE Z ETELYS KABKATJN + Z Vanligast + Z KABANJN

Läs mer

Att göra i ordning en byrett för titrering

Att göra i ordning en byrett för titrering Att göra i ordning en byrett för titrering Utrustning Byrett, liten tratt, dekanterglas, byretthållare, stativ. Utförande Sätt fast byretthållaren i stativet, se figuren. Skölj byretten med lite av titrerlösningen

Läs mer

Arbete A3 Bestämning av syrakoefficienten för metylrött

Arbete A3 Bestämning av syrakoefficienten för metylrött Arbete A3 Bestämning av syrakoefficienten för metylrött 1. INLEDNING Elektromagnetisk strålning, t.ex. ljus, kan växelverka med materia på många olika sätt. Ljuset kan spridas, reflekteras, brytas, passera

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2001

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2001 UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2001 TEORETISKT PROV 2001-04-03 Provet omfattar 6 uppgifter, till vilka du ska ge fullständiga lösningar, om inte annat anges. Du får poäng för korrekt löst deluppgift, även

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

Totalt 10 uppgifter, vardera värd 10p (totalt 100p). För godkänt fordras minst 50p, för 4:a minst 66p och för 5:a minst 83p.

Totalt 10 uppgifter, vardera värd 10p (totalt 100p). För godkänt fordras minst 50p, för 4:a minst 66p och för 5:a minst 83p. Tentamen i rganisk Kemi 2 (3B1760) måndagen den 29 maj 2006, kl. 08.00-14.00 Tillåtet hjälpmedel: molekylmodeller Periodiskt system och tabeller med bindingsstyrkor och pka-värden är bifogade efter frågorna

Läs mer

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM Sanodal Gold 4N Sanodal Gold 4N är en vattenlöslig produkt baserad på järnoxalat för kemisk färgning av oxidfilm på aluminium i guldnyanser av hög beständighet. Sanodal Gold

Läs mer

Teori Den här laborationen går ut på att du ska studera vad som händer då du stör en jämviktsreaktion. Det jämviktssystem som du ska studera är

Teori Den här laborationen går ut på att du ska studera vad som händer då du stör en jämviktsreaktion. Det jämviktssystem som du ska studera är Hemlaboration 1A Har utgått. Till denna hemlaboration behöver du lablådan Hemlaboration 1B med facit Förskjutning av jämviktsläget Teori Den här laborationen går ut på att du ska studera vad som händer

Läs mer

AREA 41 KEMINS GRUNDER

AREA 41 KEMINS GRUNDER 2 1 Fil m ha nd le dn in AREA 41 KEMINS GRUNDER Jonföreningar Filmen ger en introduktion till joner och jonföreningar. Den galne kemisten utför ett antal experiment som kan ses för att skapa nyfikenhet

Läs mer

Tentamen i Allmän kemi NKEA02, 9KE211, 9KE351. 2010-09-20, kl. 14 00-19 00

Tentamen i Allmän kemi NKEA02, 9KE211, 9KE351. 2010-09-20, kl. 14 00-19 00 IFM/Kemi Tentamen i Allmän kemi NKEA02, 9KE211, 9KE351 2010-09-20, kl. 14 00-19 00 Ansvariga lärare: Helena Herbertsson 285605, 070-5669944 Lars Ojamäe 281380 50% rätt ger säkert godkänt! Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Beräkna koncentrationen. Niklas Dahrén

Beräkna koncentrationen. Niklas Dahrén Beräkna koncentrationen Niklas Dahrén Uppgifter som jag går igenom i den här filmen: 1. Hur stor är koncentra0onen kaliumklorid i en 2,0 dm 3 lösning där substansmängden kaliumklorid är 0,25 mol? 2. 0,038

Läs mer

Tentamen i Analytisk kemi II, 02.02.2011

Tentamen i Analytisk kemi II, 02.02.2011 Tentamen i Analytisk kemi II, 02.02.2011 a) Beräkna bireaktionskoefficienten för kadmium ( Cd) i närvaro av ammoniak vid ph = 10 om totalhalten ammoniak är 0.1 M. (3 p) b) Beräkna den konditionella konstanten

Läs mer

Jonföreningar och jonbindningar del 1. Niklas Dahrén

Jonföreningar och jonbindningar del 1. Niklas Dahrén Jonföreningar och jonbindningar del 1 Niklas Dahrén Innehåll Del 1: o Hur jonföreningar bildas/framställs. o Hur jonföreningar är uppbyggda (kristallstruktur). o Jonbindning. o Hur atomernas radie påverkas

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: torsdagen den 15 november Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning görs på svarsblanketten som

Läs mer

Tentamen i Organisk kemi- grundkurs 7.5 hp (KEMA01),

Tentamen i Organisk kemi- grundkurs 7.5 hp (KEMA01), Tentamen i rganisk kemi- grundkurs 7.5 hp (KEMA01), 13-08-19 1) Molekylmodeller är tillåtet hjälmedel. ) Besvara varje fråga på separat ark. Korta och koncisa svar uppskattas! 3) Skriv namn och och personnummer

Läs mer

Selektiv och katalytisk hydrogenering av 4-vinylcyklohexen

Selektiv och katalytisk hydrogenering av 4-vinylcyklohexen Selektiv och katalytisk hydrogenering av 4-vinylcyklohexen Simon Pedersen 27 februari 2012 Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Kemi och Bioteknik Oorganisk och Organisk Kemi Handledare Andreas

Läs mer

Syror är en grupp av ämnen med en gemensam egenskap de är sura.

Syror är en grupp av ämnen med en gemensam egenskap de är sura. FACIT TILL TESTA DIG SJÄLV TESTA DIG SJÄLV 4.1 syra Syror är en grupp av ämnen med en gemensam egenskap de är sura. bas Baser är ämnen som kan ta bort det sura från syror. neutral lösning En neutral lösning

Läs mer

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F4

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F4 KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F4 Jämvikt i lösning Atkins & Jones kap 11.17 11.19 & 12.1 12.7 Översikt kap 11.17 11.19 & 12.1 12.7 Fördelningsdiagram ph i utspädda lösningar Blandade lösningar och buffertar

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

Därefter kommer du att fortsätta bli kontaktad av en handledare under en sex månaders period, ca en gång i månaden.

Därefter kommer du att fortsätta bli kontaktad av en handledare under en sex månaders period, ca en gång i månaden. Hur ser kursupplägget ut samt vad får jag lära mig? Xtreme Lashes training program är uppdelat i 2 och 1/2 dag Kurs börjar med två intsiv dagar, där både teori och praktik ingår Sedan är det övning som

Läs mer

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt? 2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält-

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Kemi Bas 1 Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 40S01A KBAST och KBASX 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2015-10-30 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: papper, penna, radergummi, kalkylator

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER IFM/Kemi 2009 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Att utifrån enkla substanser med hjälp av olika reaktioner och reningsförfaranden framställa komplicerade föreningar som uppfyller stora krav på renhet eller att från

Läs mer

Jord, eld, luft och vatten från alkemi till modern kemi

Jord, eld, luft och vatten från alkemi till modern kemi Jord, eld, luft och vatten från alkemi till modern kemi För 2500 år (ca. 500 f.kr., dvs i början av Järnåldern) sedan skrev filosofen Empedokles från Sicilien sin teori om att världen är uppbyggd av fyra

Läs mer

ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837

ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837 ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837 OBH Nordica Glassmaskin Innan användning Innan du använder apparaten för första gången

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

TENTAMEN I ALLMÄN OCH ORGANISK KEMI

TENTAMEN I ALLMÄN OCH ORGANISK KEMI KAROLINSKA INSTITUTET Biomedicinprogrammet (Magister) TENTAMEN I ALLMÄN OCH ORGANISK KEMI FREDAGEN DEN 1 FEBRUARI 2008, 08.30-11.00 och 12.00-14.30 Tentamen är uppdelad i två pass med en uppsättning frågor

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Laborationshandledning. Diures. Biomedicinsk vetenskap II för receptarier, Vt-11

Laborationshandledning. Diures. Biomedicinsk vetenskap II för receptarier, Vt-11 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för molekylärbiologi Laborationshandledning Diures Biomedicinsk vetenskap II för receptarier, Vt-11 Laborationsassistenter: Sofie Ekestubbe Maria Liljeqvist Christopher Andersson

Läs mer

SPEKTROFOTOMETRISK BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I MÄSSING

SPEKTROFOTOMETRISK BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I MÄSSING 1 SPEKTROFOTOMETRISK BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I MÄSSING Spektrofotometri som analysmetod Spektrofotometrin är en fysikalisk-kemisk analysmetod där man mäter en fysikalisk storhet, ljusabsorbansen, i

Läs mer

LAB 11 STUDIER AV TEMPERATUR OCH

LAB 11 STUDIER AV TEMPERATUR OCH Institutionen för biokemi och biofysik LAB 11 STUDIER AV TEMPERATUR OCH ph-beroende HOS ENZYMET AMYLAS Basåret 2011 (finns på basårshemsida: www.kemi.su.se, välj basår) Introduktion Enzymet α-amylas som

Läs mer

SÄKERHET VID LABORATORIEARBETE KEMISKA SEKTIONEN, UPPSALA UNIVERSITET

SÄKERHET VID LABORATORIEARBETE KEMISKA SEKTIONEN, UPPSALA UNIVERSITET SÄKERHET VID LABORATORIEARBETE KEMISKA SEKTIONEN, UPPSALA UNIVERSITET Allt kemilaboratoriearbete medför vissa risker. Många av de kemikalier som hanteras kan vara farliga om man inte vidtar vissa såtgärder.

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

BIMA15 HT Säkerhetsföreskrifter och kompletterande laborationer 1

BIMA15 HT Säkerhetsföreskrifter och kompletterande laborationer 1 BIMA15 HT 2015. Säkerhetsföreskrifter och kompletterande laborationer 1 Innehåll: 1. Säkerhet på labbet 2. Övning: spädning och spektrofotometer 3. Övning: att väga och ställa ph 4. Labrapport Laborationerna

Läs mer

Tentamen för KEMA02 lördag 14 april 2012, 08-13

Tentamen för KEMA02 lördag 14 april 2012, 08-13 Lunds Universitet, Kemiska Institutionen Tentamen för KEMA02 lördag 14 april 2012, 08-13 Tillåtna hjälpmedel är utdelat formelblad och miniräknare. Redovisa alla beräkningar. Besvara varje fråga på ett

Läs mer

Tentamen i organisk kemi, KEMB01, 15 hp, fredagen den 13 januari 2012,

Tentamen i organisk kemi, KEMB01, 15 hp, fredagen den 13 januari 2012, Tentamen i organisk kemi, KEMB01, 15 hp, fredagen den 13 januari 2012, 9.00-15.00. Molekylmodeller, miniräknare, punktgruppstabell och spektroskopibok får medtagas. Var vänlig besvara endast en uppgift

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Repetitionsuppgifter. gymnasiekemi

Repetitionsuppgifter. gymnasiekemi Repetitionsuppgifter i gymnasiekemi Att börja med: A 2, 5, 7 B 2, 4, 5, 14, 15, 16, 19 C 2, 7, 8 D 1,2, 3 Om det är för lätt: B 9, 10, 12, 13, 21 C 3, 6 D 4, 5 Boel Lindegård 2006 Reviderad 2012 A. Atomernas

Läs mer

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Rutinerna omfattar laborativ forskning och undervisning inom

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

Cellodling Laborationskompendium

Cellodling Laborationskompendium Cellodling Laborationskompendium Sammanställd av Birgitta Sundström Material och lösningar: Odlingsmedium 50 ml Falconrör (blå skruvkort) Finns färdigt. DMEM:F12 1:1 med tillsats av 10% (v/v) fetalt kalvserum

Läs mer