Årsredovisning Centralen för turistfrämjande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Centralen för turistfrämjande"

Transkript

1 Årsredovisning Centralen för turistfrämjande

2 INNEHÅLL 3... Ledningens översik 4... Marknadsföring 5... Forskning och utveckling 6... Internationellt samarbete 6... Kvalitet till tusen 7... Organisation 2

3 LEDNINGENS ÖVERSIKT Turismen till Finland minskade med cirka 3 procent från fjolårets rekord, främst på grund av den stora minskningen på 17 procent från Ryssland. De stora ursprungsländerna Polen, Estland och USA gav kompenserande tillväxt. De ryska turisterna höll sin position som den största gruppen. Turismen från andra länder än Ryssland ökade med sammanlagt 3 procent. I början av året fokuserades resurserna på Asien, som fortfarande har den största potentialen när det gäller att öka turistströmmarna. På våren inleddes två undersökningar för att kartlägga förväntningarna och behoven bland kinesiska turister. Slutsatserna och rekommendationerna från undersökningen presenterades för branschen i slutet av året. Under bereddes nedläggningen av Centralen för turistfrämjande som ämbetsverk och överföringen av dess verksamhet och personal till Finpro rf. CTF flyttade till Finpros lokaler i slutet av september och den juridiska sammanslagningen ägde rum vid årsskiftet. (uppskattning) 2013 Inkomster från utländsk turism (inkl. transportintäkter, mn euro) Registrerade utländska turisters övernattningar (1 000 dygn) Intäkter från kongresser i Finland mn euro (antal kongresser) 130 (708) 117 (662) Finlands andel av turismen till Norden (%, övernattningar) 16,0 17,0 Utgifter per uppgift (mn euro) Marknadsföring av Finlands turistimage 6,3 6,8 Produktmarknadsföring som stödjer turistimagen 4,6 2,8 Främjande av produktutveckling och produktifiering 0,5 1,0 Inhämtande och förmedling av marknadsinformation 0,7 0,6 Förvaltning 1,0 0,7 Sammanlagt 13,2 11,8 3

4 MARKNADSFÖRING Marknadsföring av Finlandsbilden Det viktigaste enskilda marknadsföringsverktyget, den högklassiga och förnyade webbtjänsten visitfinland. com, lockade än en gång klart fler besökare än sättningen. År hade VisitFinland.com hundratusentals besökare per månad på våren och i december var antalet rentav över en miljon per månad, bl.a. tack vare de populära Finngenerator och spelet Finn on Ice, som utvecklades i samarbete med Rovio. Visit Finlands Facebookgrupp I Wish I Was In Finland gillades i slutet av året av över personer, och den motsvarande japanska gruppen av närmare personer. Samtidigt blev den nya kanalen Instagram allt populärare. CTF genomförde sammanlagt fyra kampanjer kring Finlandsbilden i Kina och Japan på våren och hösten. Produktmarknadsföring CTF genomförde i samarbete med turistnäringen produktkampanjer i Ryssland (S:t Petersburg), Tyskland, Japan och Kina (våren och hösten), Frankrike och Italien (hösten). I USA fortsatte samarbetet med det samnordiska STI Inc. I den tvååriga kampanj för hälsoturism som genomfördes i Ryssland medverkade 23 finländska och 34 ryska aktörer. Inom ramen för projektet ordnades under ett produktutvecklingsseminarium, två resor för medierna och en omfattande konsumentkampanj (broschyr, webbsidor, reklam i pressen, i radio och på internet). Vinterkampanjen genomfördes i Moskva i samarbete med fem ryska partner. Onlinemedier Den förnyade webbplatsen Visitfinland.com har fått mycket beröm av såväl konsumenter som branschfolk. Innehållet har förbättrats ytterligare och det visuella har en alltmer central roll. CTF har också satsat kraftigt på olika sociala medier. I Kina tog man i bruk WeChat med et att få användare under. Målet nåddes med råge, och var antalet användare cirka Onlinemedier besökare/mån Besökslängd på visitfinland.com min./besökare I wish I was in Finland, Facebook, gillare :

5 Medie- och proffsevenemang en del av marknadsföringen PR & Media Under ordnade CTF 108 resor för medierna och bjöd in 278 journalister inklusive bloggare till Finland. De publicerade artiklarna och programmen har haft en positiv effekt på Finlandsbilden och därmed också gjort Finland mer känt som ett attraktivt res. Säljfrämjande åtgärder CTF bjöd under in 428 researrangörer inom fritidsturismsektorn och 31 researrangörer inom business events-sektorn till Finland. CTF deltog i internationella turist- och business events-mässor i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Japan, Hong Kong och Singapore. CTF arrangerade också nätverks- och säljevenemang både i Finland och på marknaden Visit Finland där både finländska försäljare och utländska köpare medverkade. Kongress- och konferensturism I Finland arrangerades 708 internationella kongresser med cirka delegater. Kongress- och konferensturism Antalet internationella kongresser i Finland Antalet kongressgäster i Finland FORSKNING OCH UTVECKLING Forskning I forskningen låg fokus under på att få djupare kunskaper om förväntningarna och behoven bland turister från Kina. CTF utredde vilka erfarenheter kinesiska resenärer som besökt Finland på sommaren hade av sin resa i samarbete med kinesiska studerande vid Aalto-universitetet som är bosatta i Finland. Med hjälp av Åbo universitet gjordes även en undersökning i Kina via sociala medier. Under inleddes en ny Visit Finland- turistundersökning för att ersätta Gränsintervjuundersökningen, som avslutades i slutet av I och med den nya undersökningen finns det från och med återigen uppskattningar av antalet turister som kommer till Finland enligt ursprungsland samt profilinformation om utländska turister och hur de använt sina pengar. Utveckling Under uppdaterade CTF i samarbete med representanter för turistnäringen temaspecifika utvecklingsstrategier för att styra produktutvecklingen inom turismen i regionerna och i företagen. Strategierna omfattar samtliga av CTF:s fyra strategiska teman; na- 5

6 turturism under sommaren, vinterturism, kulturturism och hälsoturism. De utvecklingsåtgärder som anges i strategierna förankras i praktiken genom temaspecifika paraplyprogram (OutdoorsFinland och CultureFinland). CTF medverkade också i Östra Finlands universitets projektansökan för konceptet Finrelax. CTF medverkade också aktivt i ett spetsprojekt för turismen som initierades av arbets- och näringsministeriet och deltog i utarbetandet av den färdplan för turismen som projektet gav upphov till. I enlighet med färdplanen startar Visit Finland tre strategiska projekt (Finland Stopover, internationell marknadsföring av skärgården och Finrelax) som bereddes i samarbete med representanter för näringen redan i slutet av. INTERNATIONELLT SAMARBETE Fyra nordiska länder bedrev liksom under tidigare år internationellt samarbete i USA, där de har ett gemensamt marknadsföringsbolag STI Inc. Island sade upp samarbetet i slutet av Finpro gick in som delägare i STI i stället för CTF i slutet av. CTF är medlem i European Travel Commission. CTF är också medlem i organisationen International Congress and Convention Association (ICCA), bägge medlemskapen övergick till Finpro KVALITET TILL TUSEN Utbildningen Kvalitet till tusen är ett viktigt konkret utbildningsprogram för små och medelstora företag. Den genomförs i samarbete med Haaga-Perho. Målet är att engagera aktörer inom turistnäringen. Under kom 46 nya företag med, vilket kan anses vara en bra siffra, eftersom den fördubblades jämfört med Tack vare det nya konceptet har antalet deltagare ökat snabbt, och milstolpen kommer sannolikt att nås under I CTF:s kampanjer förutsätts att de medverkande företagen deltar i Kvalitet till tusen eller något annat allmänt godkänt kvalitetssystem, eller på annat sätt uppfyller CTF:s exportduglighetskriterier. Företag som genomgått coachningen Kvalitet till tusen

7 Organisation Överdirektör Jaakko Lehtonen Ledningsassistent Kirsi Salminen Medie- och samhällsrelationer Jari Ahjoharju Forsknings- och utvecklingsdirektör Kristiina Hietasaari Direktör, marknadsföring och Finlandsbilden Mervi Holmén Ekonomichef Tomi Uusi-Oukari Utvecklingschef Terhi Hook Huvudredaktör Anna Leikkari Kontaktchef Anne Lind Ekonomiplanerare Sirpa Kataja Produktexpert Liisa Renfors Producent (Pr- och medieresor) Niina Aalto Regionchef, Ryssland & Sverige Arto Asikainen IT-specialist Joonas Mämmelä Informationsexpert Kirsi Suni Bildproducent Raija Lehtonen Marknadsföringsplanerare Sergei Shkurov Receptionist Anne Veini Analytiker Katarina Wakonen Innehållsproducent Eva Kiviranta Kontaktplanerare Ulla Mäkelä Statistikplanerare Sini Markoff Innehållsproducent Noora Uusitalo Kongresschef Leena Sipilä Projektchef Heli Saari Kampanjplanerare Minna Myyrinmaa Marknadsföringsplanerare/ kongresser Jaana Koivistoinen Evenemangsproducent Irma Puhakka Evenemangsplanerare Nina Hildén Producent (Fam och Educ) Anne Niska (Visit Finland-representanter, totalt 10 pers.) Kontaktplanerare Pirjo Saukola Visit Finland-representanter Spanien: Jukka-Paco Halonen Storbritannien: Riitta Balza Japan: Shigeyoshi Noto Kina, Hong Kong och Sydkina: Andrew Leung Kina, Peking och Chongqing: Danye Liu Kina, Shanghai: David Wu Frankrike: Sanna Tuononen Tyskland, Benelux, Schweiz och Österrike: Jyrki Oksanen USA: Helena Niskanen Ryssland och OSS: Arto Asikainen 7

8