IP-modul IP-modul CFVA-IP IP-modul CVVA-IP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-modul IP-modul CFVA-IP IP-modul CVVA-IP"

Transkript

1 IP-modul IP-modul CFVA-IP IP-modul CVVA-IP Användarhandbok Utgåva 07/2005

2 Utrustningens tillgänglighet och tekniska data kan komma att ändras utan föregående meddelande. Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. Levereras i mån av tillgång. Copyright AG Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und an dem in ihm dargestellten Gegenstand vor. Der Empfänger anerkennt diese Rechte und wird dieses Dokument nicht ohne unsere vorgängige schriftliche Ermächtigung ganz oder teilweise Dritten zugänglich machen oder außerhalb des Zweckes verwenden, zu dem es ihm übergeben worden ist. We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights and undertakes not to publish the document nor the subject thereof in full or in part, nor to make them available to any third party without our prior express written authorization, nor to use it for any purpose other than for which it was delivered to him.

3 Innehåll 1 Inledning Allmänna säkerhetsföreskrifter Beställningsinformation Beställningsinformation för IP-modul CFVA-IP Beställningsinformation för IP-modul CVVA-IP Normer och direktiv Tekniska data Tekniska data för IP-modul CFVA-IP Tekniska data för IP-modul CVVA-IP Installation av IP-modulen Installation av IP-modul typ CFVA-IP Installation av IP-modul typ CVVA-IP Upprätta initial kommunikation med enheten Ändra IP-adress för klientdatorn Mappa en nätverkssökväg Kontrollera att enheten är åtkomlig Enhetens hemsida Öppna enhetens hemsida Öppna enhetens hemsida med Microsoft Internet Explorer Öppna enhetens hemsida med Web-Cam IP Manager Enhetshemsidans delar Konfigurering av nätverksinställningar Ändra enhetens IP-adress Ändra enhetens IP-adress via enhetens hemsida Ändra IP-adressen med hjälp av Web-Cam IP Manager Konfiguration av bildparametrar Konfiguration av generella bildparametrar Konfiguration av textöverlagring Konfiguration av JPEG-kodarinställningar Ställa in datum och tid Konfiguration av användarnamn och lösenord Starta om IP-modulen Livevideo Visning av livevideo Inställning av livevideoupplösning Lagring av stillbilder Upprätta enhetsåtkomst via Internet Bädda in livevideobilder i en dedikerad HTML-sida Serviceläge Index

4

5 Inledning 1 Inledning Tack för att du valt denna IP-modul. Vi hoppas att du ska bli nöjd med den här produkten. Om du har några frågor om produkten är du välkommen att kontakta ditt lokala SIEMENS-kontor. Den här IP-modulen används för att visa livevideobilder från en domkamera på dator via en Internetanslutning. Livevideobilderna sänds över ett TCP/IP-baserat nätverk och visas med hjälp av en http-läsare (till exempel Netscape 7.0, Mozilla eller Internet Explorer). Domkamerans bildparametrar och nätverksinställningar kan konfigureras via nätverket. Om handboken Den här användarhandboken beskriver hur du installerar och konfigurerar IPmodulen. Läs igenom handboken noga för att bekanta dig med enheten. 5

6 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 Allmänna säkerhetsföreskrifter Läs dessa instruktioner noga innan du ansluter kameran och IP-modulen, så kan du undvika skador orsakade av felaktig montering eller användning. Installationen får endast utföras av auktoriserad personal enligt lokala säkerhetsföreskrifter. Använd endast kameran och IP-modulen med avsedd spänning. Följ säkerhetsföreskrifterna som medföljer kameran och IP-modulen. Använd aldrig kameran och IP-modulen för något annat syfte än det avsedda. Reparationer och justeringar av kameran och IP-modulen får endast utföras av auktoriserad personal. Om vätska eller fasta föremål kommer innanför höljet kopplar du bort kameran och IP-modulen från strömkällan och låter en auktoriserad återförsäljare undersöka den innan du använder den igen. (Risk för elektriska stötar!) Utrustningen har testats och uppfyller bestämmelserna för digital utrustning i klass B. Dessa bestämmelser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning när utrustningen används i hemmiljö. Utrustningen alstrar, använder och kan utstråla radiovågor som, om utrustningen inte installeras enligt anvisningarna, kan störa radiokommunikation. Tänk på att alla ändringar som inte uttryckligen godkänns i de här instruktionerna kan innebära förlust av rätten att använda utrustningen. Den skärmade gränssnittskabel som rekommenderas i handboken måste användas för att utrustningen ska uppfylla bestämmelserna för digital utrustning. 6

7 Beställningsinformation 3 Beställningsinformation 3.1 Beställningsinformation för IP-modul CFVA-IP Typ Artikelnr Beskrivning Vikt CFVA-IP 2GF1086-8AL IP-modul för 12 V DC/24 V 0.40 kg DC fast domkamera inomhus Extra tillbehör, som inte ingår i standardleveransen PSU GF1800-8BE 12 V DC strömförsörjningsenhet 0.12 kg för kamera CAPA2410-P230 2GF1800-8BJ 24 V AC strömförsörjningsenhet för kamera 0,30 kg 3.2 Beställningsinformation för IP-modul CVVA-IP Typ Artikelnr Beskrivning Vikt CVVA-IP 2GF1185-8AG IP-modul för 12 V DC/24 V 0.62 kg DC vandalismskyddad fast domkamera Extra tillbehör, som inte ingår i standardleveransen PSU GF1800-8BE 12 V DC strömförsörjningsenhet 0.12 kg för kamera CAPA2410-P230 2GF1800-8BJ 24 V AC strömförsörjningsenhet för kamera 0,30 kg 7

8 Normer och direktiv 4 Normer och direktiv EU-direktiv Nedanstående gäller för utrustningen som beskrivs i den här handboken. Produkten uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 89/336/EEG. EU-intyg om överensstämmelse kan ställas till relevant myndighets förfogande av Fire & Security Products GmbH & Co. ohg Siemensallee 84 D Karlsruhe Användning i enlighet med EMC-direktivet Enheten är avsedd för industriell användning och uppfyller nedanstående krav. Elektromagnetisk strålning Elektromagnetisk immunitet EN EN A2 8

9 Tekniska data 5 Tekniska data 5.1 Tekniska data för IP-modul CFVA-IP Strömförsörjning 12 V DC/24 V AC Strömförsörjning Högst 6,0 W Drifttemperatur -10 till +45 C, relativ luftfuktighet högst 90% Förvaringstemperatur -20 till 60 C Mått (H x Ø) 35,5 x 140 mm Vikt 400 g Material Aluminium Systemkrav System som har TCP/IP-nätverksfunktioner och tillhandahåller en httpläsare (Microsoft Internet Explorer från version 5.5 med Javainsticksprogram eller Mozilla eller Netscape från version 7.0) Protokoll ARP, BOOTP/DHCP, TCP/IP, HTTP, ICMP, SNMP, FTP och DNS Installation IP-adress kan konfigureras via ARP, BOOTP/DHCP, anslutning till partvinnad RJ45 Ethernet Nätverksanslutning 10BaseT Ethernet eller 100BaseTX Fast Ethernet, automatisk avkänning, full/halv duplex Bildformat QCIF (176x144) CIF (352x288) 4CIF (704x576) (linjesprång) Bildöverföring Motion JPEG (innehållstyp multipart/x-mixed-replace), användarkonfigurerbar JPEG enkelbildkvalitet, direktuppspelning av upp till 25 bilder per sekund med QCIF och CIF eller upp till 10 bilder per sekund med 4CIF Säkerhet Separata lösenord för bildåtkomst och systemkonfiguration Maskinvara 8 MB RAM, 16 MB flash-rom 9

10 Tekniska data 5.2 Tekniska data för IP-modul CVVA-IP Strömförsörjning 12 V DC/24 V AC Strömförsörjning Högst 6,0 W Drifttemperatur -10 till +50 C, relativ luftfuktighet högst 90% Förvaringstemperatur -20 till 60 C, relativ luftfuktighet högst 70 % Mått (H x Ø) 48 x 135 mm Vikt 620 g Material Aluminium Kapslingsklass IP66 Systemkrav System som har TCP/IP-nätverksfunktioner och tillhandahåller en httpläsare (Microsoft Internet Explorer från version 5.5 med Javainsticksprogram eller Mozilla eller Netscape från version 7.0) Protokoll ARP, BOOTP/DHCP, TCP/IP, HTTP, ICMP, SNMP, FTP och DNS Installation IP-adress kan konfigureras via ARP, BOOTP/DHCP, anslutning till partvinnad RJ45 Ethernet Nätverksanslutning 10BaseT Ethernet eller 100BaseTX Fast Ethernet, automatisk avkänning, full/halv duplex Bildformat QCIF (176x144) CIF (352x288) 4CIF (704x576) (linjesprång) Bildöverföring Motion JPEG (innehållstyp multipart/x-mixed-replace), användarkonfigurerbar JPEG enkelbildkvalitet, direktuppspelning av upp till 25 bilder per sekund med QCIF och CIF eller upp till 10 bilder per sekund med 4CIF Säkerhet Separata lösenord för bildåtkomst och systemkonfiguration Maskinvara 8 MB RAM, 16 MB flash-rom 10

11 Installation av IP-modulen 6 Installation av IP-modulen 6.1 Installation av IP-modul typ CFVA-IP Fig. 1 Sprängskiss av IP-modul CFVA-IP Montering av IP-modul 1. Använd borrmallen för att borra två hål i tak/vägg och sätt i skruvpluggarna. 2. Montera IP-modulen på taket/väggen. 3. Anslut BNC-kabeln (12) till anslutningen (4) på IP-modulen. Installation och anslutning av domkamera 4. Anslut videoutgången från domkameran till BNC-kabelvideoingången (11). 5. Anslut domkamerans strömförsörjning till anslutning (5). 6. Avlägsna domen från kamerachassit (bild D). 7. Placera kamerachassit på IP-modulen och skruva ihop de båda enheterna med de två medföljande skruvarna. 8. Anslut LAN-kabeln till RJ45-anslutningen (7). 11

12 Installation av IP-modulen 9. Anslut strömförsörjningsenheten (12 V DC/24 V AC) (8). VARNING Kontrollera att polariteten är korrekt vid strömförsörjning 12 V DC. Felaktig polaritet kan skada domkameran eller göra att enheten inte fungerar normalt. 10. Upprätta kommunikation med enheten för första gången. Se avsnitt 7: Upprätta initial kommunikation med enheten. 11. En testmonitor kan anslutas till BNC-anslutningen (6) när kameran konfigureras. 12. Konfigurera domkameran efter behov. Anvisningar finns i handboken för domkameran. 13. Sätt tillbaka domen på kameran och skruva fast den. Rengör domen efter montering med en mjuk, luddfri trasa, för att avlägsna damm och fingeravtryck. 6.2 Installation av IP-modul typ CVVA-IP Fig. 2 Sprängskiss av IP-modul CVVA-IP Montering av IP-modul IP-modulen har två öppningar för kablarna, nämligen en öppning i basen en öppning på sidan. Följ anvisningarna nedan för att använda sidoöppningen. Lossa fästskruven (9) inne i IP-modulen. 12

13 Installation av IP-modulen Avlägsna skruvpluggen från kabelöppningen på sidan och skruva in den i kabelöppningen i enhetens bas. 1. Använd borrmallen för att borra två hål i tak/vägg och sätt i skruvpluggarna. 2. Om kapslingsklass IP66 krävs tätas fogen vid IP-modulens bas med silikontätningsmedel. 3. Montera IP-modulen på taket/väggen. 4. Om vandalskyddad installation krävs ska försörjningskablarna skyddas med lämpliga kabelrör. Använd alltid en lämplig 3/4 kabelgenomföring. Täta gängorna, om så behövs. Du kan använda den medföljande kabelgenomföringen (bild C) för andra tillämpningar. 5. Dra kablarna (RJ45 LAN-kabel, strömförsörjningskabel och BNC-kabel) genom önskad kabelgenomföring (på sidan eller i basen). 6. Anslut LAN-kabeln till RJ45-anslutningen (6). 7. Anslut den medföljande Y-kabeln till anslutningen (3) på IP-modulen. 8. Anslut strömförsörjningen till anslutningen (4). 9. Om analog videoutsignal krävs, ansluter du den utgående BNC-kabeln till BNCanslutningen (5). Installation och anslutning av domkamera 10. Öppna domhuset (bild D). 11. Dra försiktigt ut domkablarna (strömförsörjnings- och BNC-kablar) ur domkameran. 12. Anslut Y-kabelledaren (12) till domkamerans videoutgång. 13. Anslut Y-kabelledaren (13) till domkamerans videoingång. 14. Anslut strömförsörjningsenheten (12 V DC/24 V AC) till anslutningsplinten för strömförsörjning (10). VARNING Kontrollera att polariteten är korrekt vid strömförsörjning 12 V DC. Felaktig polaritet kan skada domkameran eller göra att enheten inte fungerar normalt. 15. Placera kamerachassit på IP-modulen och skruva ihop de båda enheterna med de två medföljande skruvarna (7). 16. Upprätta kommunikation med enheten för första gången. Se avsnitt 7: Upprätta initial kommunikation med enheten. 17. En testmonitor kan anslutas till BNC-anslutningen (11) när kameran konfigureras. 18. Konfigurera domkameran efter behov. Anvisningar finns i handboken för domkameran. 19. Sätt tillbaka domen på kameran och skruva fast den. Rengör domen efter montering med en mjuk, luddfri trasa, för att avlägsna damm och fingeravtryck. 13

14 Upprätta initial kommunikation med enheten 7 Upprätta initial kommunikation med enheten Fabriksinställningarna för IP-adress och nätmask är respektive Kommunikation mellan enheten och klientdatorn är bara möjlig om klientdator och enhet finns i samma nätverkssegment. Detta kan åstadkommas på två olika sätt enligt nedan. Ändra IP-adress för klientdatorn. Se avsnitt 7.1: Ändra IP-adress för klientdatorn. Mappa en nätverkssökväg. Se avsnitt 7.2: 14

15 Upprätta initial kommunikation med enheten Mappa en nätverkssökväg. Serviceläget kan användas för att upprätta kommunikation med enheten om den inte längre är konfigurerad för att använda den fabriksinställda IP-adressen och den aktuella IP-adressen inte är känd. Se avsnitt 18: Serviceläge. 7.1 Ändra IP-adress för klientdatorn VARNING Du måste tillfälligt ändra klientdatorns nätverksinställningar för att utföra stegen nedan. Var noga med att anteckna klientdatorns ursprungliga inställningar (ursprunglig IP-adress och ursprunglig inställning för nätmask). 1. Upprätta nätverksanslutning med hjälp av Startmenyn i Windows, Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar. 2. Högerklicka på önskad anslutning och välj Egenskaper i snabbmenyn. 3. Välj Internet protocol (TCP/IP) i dialogrutan Egenskaper och klicka på knappen Egenskaper. 4. Markera kryssrutan för Use the following IP address i dialogrutan med egenskaper för TCP/IP. 5. Skriv in som IP-adress och som nätmask. 6. Klicka på OK. 7. Starta om klientdatorn. Klientdatorn finns nu i samma nätverkssegment som enheten. 8. Därefter ska du tilldela önskad IP-adress till enheten via enhetens hemsida. Se avsnitt 10.1: Ändra enhetens IP-adress. 9. Återställ, om tillämpligt, klientdatorns IP-adress till den ursprungliga inställningen. Upprepa steg 1 till 7. I steg 5 anger du de ursprungliga inställningarna för klientdatorn. 15

16 Upprätta initial kommunikation med enheten 7.2 Mappa en nätverkssökväg Genom att mappa en lämplig nätverkssökväg informerar du datorn om att den kan nå IP-adress i sitt eget nätverkssegment och inte behöver använda en router. Nätverkssökvägar kan ställas in med hjälp av operativsystemets route-kommando. Kommandots exakta syntax beror på vilket operativsystem som används och kan ibland påverkas av datorns maskinvarukonfiguration. Exemplet nedan gäller för operativsystemet Windows Skriv först in IP-adressen för den klientdator som ska användas för enhetsåtkomst. 1. För att göra det öppnar du kommandopromptskärmen via Startmenyn i Windows. 2. Skriv ipconfig och tryck på Enter. Klientdatorns IP-adress visas. I det här exemplet har vi antagit att IP-adressen är Skriv in route add mask och tryck på Enter. Den nätverkssökväg som upprättas säkerställer att enheten är åtkomlig. Observera att du ska skriva in din egen klientdators IP-adress och inte Kontrollera att kommunikation med enheten är upprättad genom att skriva ping Därefter ska du tilldela önskad IP-adress till enheten via enhetens hemsida. Se avsnitt 10.1: Ändra enhetens IP-adress. 16

17 Kontrollera att enheten är åtkomlig 8 Kontrollera att enheten är åtkomlig I nätverket är enheten åtkomlig via sin IP-adress. IP-adressen är antingen förinställd från fabrik (IP-addres ), eller så ställer du in den när du tilldelar enheten en ny IP-adress. Se avsnitt 10.1: Ändra enhetens IP-adress. 1. Skriv in nedanstående kommando i klientdatorns kommandopromptfönster. 2. ping xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx = om du använder den fabriksinställda IP-adressen. xxx.xxx.xxx.xxx = den IP-adress du tilldelat enheten till exempel Tryck på Enter. 17

18 Enhetens hemsida 9 Enhetens hemsida 9.1 Öppna enhetens hemsida Det finns två sätt att öppna enhetens hemsida. Med Internet Explorer. Med Web-Cam IP Manager Öppna enhetens hemsida med Microsoft Internet Explorer 1. Skriv i den IP-adress enhetens tilldelats i http-adressraden i Internet Explorer. Se avsnitt 10.1: Ändra enhetens IP-adress. Exempel: 2. Tryck på Enter. Enhetens hemsida visas Öppna enhetens hemsida med Web-Cam IP Manager Förutsättningar Web-Cam IP Manager och samtliga enheter måste vara installerade i samma nätverkssegment. Om en enhet inte är placerad i samma nätverkssegment som Web-Cam IP Manager måste du säkerställa att den berörda gatewayen (routern) vidarebefordrar de SSDP-multicastmeddelanden som sänds av Web-Cam IP Manager till det nätverkssegment där enheten är placerad. 1. Starta Web-Cam IP Manager genom att ladda IP Manager.exe. Detta program finns på CD-skivan. Programfönstret Web-Cam IP Manager öppnas. 18

19 Enhetens hemsida 2. Klicka på knappen Start. Programfönstret Web-Cam IP Manager visar en lista över alla enheter som är tillgängliga för kommunikation, tillsammans med deras IP-adresser och MACadresser. Varje enhet har en unik IP-adress eller MAC-adress. 3. Markera den enhet vars hemsida du vill öppna. 4. Klicka på knappen Home page of selected device... Hemsidan för den markerade enheten visas. Se avsnitt 9.2: Enhetshemsidans delar. 19

20 Enhetens hemsida 9.2 Enhetshemsidans delar Fig. 3 Enhetens hemsida 1 Knappar för att visa livevideobilder. Se avsnitt 15.1: Visning av livevideo 2 Undermeny 3 Listruta för språkval. Standardinställning är engelska. 4 Huvudmenyer 5 Visningsområde för livevideobilder. Se avsnitt 15.1: Visning av livevideo. 20

21 Konfigurering av nätverksinställningar 10 Konfigurering av nätverksinställningar 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. 2. Välj Nätverksinställningar i menyn Konfigurering. Dialogrutan Nätverksinställningar öppnas. Fig. 4 Nätverksinställningar 3. Skriv in önskade inställningar i dialogrutan. 4. Inställningarna beskrivs nedan. 5. Klicka på Spara. 6. Starta om IP-modulen. Se avsnitt 14: Starta om IP-modulen. Nätverksinställningarna träder i kraft. Mjukvaruversion Värdnamn Automatisk nätverkskonfiguration (DHCP) IP-adress Subnet Mask Gateway (Next Hop) Visar programvaruversionen. Det värdnamn som anges här visas i Web Cam IP Manager som enhetens namn. Se avsnitt 9.1.2: Öppna enhetens hemsida med Web-Cam IP Manager. Om du aktiverar automatisk nätverkskonfiguration tilldelar en DHCPeller BOOTP-server automatiskt en IP-adress, en nätmask och en gateway till enheten. Se avsnitt : Ändra enhetens IP-adress via enhetens hemsida. Skriv in enhetens IP-adress i den här rutan. Se avsnitt : Ändra enhetens IP-adress via enhetens hemsida.. Skriv in enhetens nätmask i den här rutan. Se avsnitt : Ändra enhetens IP-adress via enhetens hemsida. Skriv in gatewayens IP-adress i den här rutan. Gatewayen är den dator i nätverket som upprättar förbindelse mellan olika nätverkssegment. Om enheten bara ska vara åtkomlig för enheter i samma nätverkssegment, skriver du in

22 Konfigurering av nätverksinställningar MAC-adress Länkhastighet Visar nätverkskortets ID. Välj hastighet i listan. Det är lämpligt att välja automatiskt inställning Ändra enhetens IP-adress Det finns två sätt att ändra enhetens IP-adress. Ändra enhetens IP-adress via enhetens hemsida Ändra IP-adressen med hjälp av Web-Cam IP Manager Om du inte känner till den aktuella IP-adressinställningen, kan kommunikation med enheten återupprättas i serviceläge. Se avsnitt 18: Serviceläge Ändra enhetens IP-adress via enhetens hemsida Det finns två sätt att tilldela enheten en ny IP-adress med hjälp av enhetens hemsida. Automatisk adresstilldelning av DHCP- eller BOOTP-server Manuell tilldelning av IP-adress Automatisk adresstilldelning av DHCP- eller BOOTP-server 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. 2. Välj Nätverksinställningar i menyn Konfigurering. Dialogrutan Nätverksinställningar öppnas. 3. Markera kryssrutan Automatisk nätverkskonfiguration (DHCP). Varje gång enheten startas om återställer DHCP- eller BOOTP-servern automatiskt nätverksinställningarna (IP-adress, nätmask och gateway, om tillämpligt). 4. Starta om IP-modulen. Se avsnitt 14: Starta om IP-modulen. Manuell tilldelning av IP-adress och nätmask 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. 2. Välj Nätverksinställningar i menyn Konfigurering. Dialogrutan Nätverksinställningar öppnas. 3. Skriv in enhetens IP-adress i rutan IP-adress. IP-adress består av fyra tal mellan 0 och 255, separerade med punkter. IP-adressen måste vara kompatibel med ett existerande nätverk och varje adress kan bara tilldelas en enhet. För nya nätverk, som inte använder Internets offentliga adresser, rekommenderar vi att du använder områdena x.x och 10.x.x.x. Varje x representerar ett tal i området 0 till 255. Om enheten ska ansluta direkt till Internet måste du använda en officiellt registrerad IP-adress, som du får från din Internetleverantör. Se avsnitt 16: Upprätta enhetsåtkomst via Internet. 22

23 Konfigurering av nätverksinställningar 4. Skriv in enhetens nätmask i rutan Subnet Mask. Liksom IP-adressen består nätmasken av fyra tal mellan 0 och 255, separerade med punkter. Nätmasken talar om för enheten vilka andra IP-adresser i det anslutna nätverket (nätet) som kan ringas upp direkt, och vilka adresser som måste ringas upp via gatewayen. För att indikera detta är mål-ip-adressen logiskt länkad till nätmasken med ett OCH-villkor, och resultaten jämförs med den logiska OCH-länken mellan enhetens egen IP-adress och nätmasken. Om dessa matchar finns målenheten i samma nätverkssegment. Många nätverk använder för nätmasken. 5. Skriv in gatewayen i listrutan. Se avsnitt 10: Konfigurering av nätverksinställningar. 6. Starta om IP-modulen. Se avsnitt 14: Starta om IP-modulen. Exempel Om du till exempel ställer in enhetens IP-adress till och nätmasken till , är enheten åtkomlig för en klientdator med IP-adress (och nätmask ). Klientdatorns och enhetens IPadress finns båda i samma nätverkssegment Ändra IP-adressen med hjälp av Web-Cam IP Manager Du kan bara ändra enhetens IP-adress under de första 20 minuterna efter första start. Förutsättningar Web-Cam IP Manager och samtliga enheter måste vara installerade i samma nätverkssegment. Om en enhet inte är placerad i samma nätverkssegment som Web-Cam IP Manager måste du säkerställa att den berörda gatewayen (routern) vidarebefordrar de SSDP-multicastmeddelanden som sänds av Web-Cam IP Manager till det nätverkssegment där enheten är placerad. 1. Start the Web-Cam IP Manager by loading IP Manager.exe. This application can be found on the CD. Programfönstret Web-Cam IP Manager öppnas. 2. Klicka på knappen Start. Programfönstret Web-Cam IP Manager visar en lista över alla enheter som är tillgängliga för kommunikation, tillsammans med deras IP-adresser och MACadresser (tryckt på enhetens undersida). 23

24 Konfigurering av nätverksinställningar Varje enhet har en unik IP-adress eller MAC-adress. 3. Markera den enhet vars IP-adress du vill ändra. 4. Klicka på knappen Set IP Address. Dialogrutan nedan öppnas. 5. Du kan antingen manuellt skriva in önskad IP-adress, nätmask (Subnetmask) och gateway (om så behövs), eller markera kryssrutan, om du vill att DHCPservern ska fastställa dessa parametrar. Inställningarna träder i kraft omedelbart. Processen tar cirka 40 sekunder. Därefter visas enhetens hemsida, där du kan göra nätverksinställningar under menyn Konfigurering. 24

25 Konfiguration av bildparametrar 11 Konfiguration av bildparametrar 11.1 Konfiguration av generella bildparametrar 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. 2. Välj Image parameters i menyn Konfigurering. Dialogrutan Image parameters öppnas. 3. Skriv in önskade inställningar i dialogrutan. Ljusstyrka Ljusstyrka för livevideobilder (0 till 100 %) Kontrast Kontrast för livevideobilder (0 till 100 %) Mättnad Färgmättnad för livevideobilder (0 till 100 %) Kasta bilden Markera kryssrutan för att rotera bilden 180 grader (så att den visas upp och ned) 4. Klicka på Spara Konfiguration av textöverlagring 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. 2. Välj Image parameters i menyn Konfigurering. Dialogrutan Image parameters öppnas. 25

26 Konfiguration av bildparametrar 3. Skriv in önskade inställningar i dialogrutan. Namn Visa text Text Visa text Position Visa text Färg Skriv in ett namn för videokällan. Detta är det namn som kommer att överlagras livevideobilden, om du aktiverat motsvarande inställning. Här kan du välja de parametrar som kommer att överlagras livevideobilden. Välj mellan nedanstående alternativ. (ingen textöverlagring) Tid Tid och datum Videokälla Videokälla och tid Videokälla, tid och datum Här anger du textöverlagringens position på livevideobilden. Välj mellan nedanstående alternativ. Högst upp-vänster Högst upp-höger Längst ned-vänster Längst ned-höger Här väljer du textöverlagringens färg. Välj mellan nedanstående alternativ. Vit Gul Rosa Röd Turkos Grön Blå Svart 11.3 Konfiguration av JPEG-kodarinställningar Livevideobilden kan visas med nedanstående upplösningar. Låg Standard Hög Du kan tilldela varje upplösning en kvalitetsnivå. Tabellen nedan visar riktvärden i kilobyte för erforderlig dataström för bildöverföring. Dataströmmens storlek beror på inställd upplösning och vald kvalitetsnivå. Bildstorlek Låg kvalitet Medelhög kvalitet Hög kvalitet 176 x kb 5 kb 12 kb 352 x kb 11 kb 34 kb 704 x kb 37 kb 137 kb Värdena gäller färgbilder av normal komplexitet. 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. 2. Välj Image parameters i menyn Konfigurering. Dialogrutan Image parameters öppnas. 26

27 Konfiguration av bildparametrar 3. Skriv in önskade inställningar i dialogrutan. 4. Välj kvalitetsnivå för respektive upplösning bland alternativen i listrutan Kvlitet. 5. Vi rekommenderar att du sätter kvalitetsnivån till Medium. 6. Välj teckenstorlek bland alternativen i listrutan Visa Fontstorlek. Välj mellan nedanstående alternativ. (ingen textöverlagring) Liten Stor 7. Välj ingående signal bland alternativen i listrutan Videostanadar. Välj mellan nedanstående alternativ. PAL/CCIR NTSC/EIA 8. Klicka på Spara. 27

28 Ställa in datum och tid 12 Ställa in datum och tid 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. 2. Välj Datum och Tid i menyn Konfigurering. Dialogrutan Datum och Tid öppnas. Fig. 5 Datum och tid Gällande tid och datum när enhetens startsida laddades visas i relevanta rutor. Här kan du ställa enhetens inbyggda realtidsklocka. 3. Välj önskade inställningar bland alternativen i de olika listrutorna. 4. Klicka på Spara. 28

29 Konfiguration av användarnamn och lösenord 13 Konfiguration av användarnamn och lösenord Du kan definiera användarnamn och lösenord för enhetskonfiguration och bildåtkomst (åtkomstbehörighet för livebilder). Fabriksinställda användarnamn För konfiguration Användarnamn: config För bildåtkomst Användarnamn: image 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. 2. Välj Säkerhet i menyn Configuration. Dialogrutan Säkerhet öppnas. Fig. 6 Säkerhet 3. Skriv in önskat användarnamn (högst 32 tecken). 4. Skriv in önskat lösenord (högst 32 tecken). 5. Bekräfta lösenordet. 6. Klicka på Spara. 29

30 Starta om IP-modulen 14 Starta om IP-modulen Vissa ändringar, till exempel av nätverksinställningar, träder i kraft först efter att enheten startats om. 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. 2. Välj Omstart i menyn Konfigurering. Dialogrutan Omstart öppnas. Fig. 7 Omstart Det finns tre sätt att utföra omstart. Manuell omstart Tidsstyrd omstart Omstart med Ping-watchdog Manuell omstart 1. Klicka på knappen Starta om nu. Enheten startas om omedelbart. Det tar cirka 40 sekunder för enheten att starta om. Ingen kommunikation med enheten kan ske under denna tid. Tidsstyrd omstart 1. Markera kryssrutan Aktivera tidsstyrd omstart. 2. Skriv in tiden i rutan (HH:MM), till exempel 12: Klicka på Spara. Enheten startas om vid den inställda tiden varje dag. 4. Starta om enheten för att de nya inställningarna ska träda i kraft. 30

31 Starta om IP-modulen Omstart med Ping-watchdog Watchdog är inte aktiv när kameran sänder en videoström. 1. Markera kryssrutan Aktivera omstart med Ping-watchdog. 2. Skriv in IP-adress Gateway (Next Hop) i rutan Remote Host to Ping. Se Fig. 4: Nätverksinställningar. 3. Skriv in önskad cykeltid i sekunder i rutan Frekvens, till exempel 30. Enheten pingar den fjärrvärd du angav under Remote Host to Ping, var 30:e sekund. 4. Skriv in önskad tidsgräns i sekunder i rutan Tidsgräns, till exempel 125. Omstart utlöses om returpingen från Remote Host for Ping inte mottas inom 125 sekunder. Värdet i Tidsgräns måste vara en multipel av cykeltiden (värdet för Frekvens). Vid oväntade systemproblem säkerställer detta att enheten blir tillgänglig igen efter 2 till 3 minuter. 5. Starta om enheten för att de nya inställningarna ska träda i kraft. 31

32 Livevideo 15 Livevideo 15.1 Visning av livevideo Dataströmmen består av enskilda JPEG-kodade bilder, separerade med markörer (avgränsare). Programvaran väljer automatiskt bästa möjliga läge för livevideovisning för den läsare som används. Netscape och Mozilla stöder multipart-jpeg. I detta fall visas livebilderna direkt, utan extra insticksprogram. Eftersom Internet Explorer inte stöder formatet multipart-jpeg, används Javaappletar för att visa livebilder. Förutsättningar Du har installerat en Gecko-baserad läsare (Mozilla, Netscape 7+). Denna läsare kan laddas ned från eller Du har installerat Microsoft Internet Explorer (5.5 eller senare). Denna läsare kan laddas ned från Förutom Microsoft Internet Explorer (5.5 eller senare) måste du installera Java Runtime. Java Runtime finns på den medföljande CD-skivan. Visning av livevideo 1. Öppna enhetens hemsida. Se avsnitt 9.1: Öppna enhetens hemsida. Livevideobilden visas med standardinställningarna. 32

33 Livevideo 1 Undermenyn Upplösning 2 Textöverlagring. Se avsnitt 11.2: Konfiguration av textöverlagring. 3 Visningsområde för livevideobilder 4 Status Spelar av Paus 5 Pausknapp Växlar från livevideovisning till stillbildsvisning 6 Knapp för visning av livevideo Växlar från stillbildsvisning till livevideovisning 15.2 Inställning av livevideoupplösning Välj storlek på visningsfönstret för livevideo i undermenyn Upplösning (som en funktion av den valda bildkvaliteten). Välj mellan nedanstående alternativ. Låg QCIF, 176 x 144 pixel Standard CIF, 352 x 288 pixel Hög 4CIF, 704 x 576 pixel Standardupplösning är Standard. Bildkvaliteten ställs in under Image parameters i menyn Konfigurering. Se avsnitt 11.1: Konfiguration av generella bildparametrar Lagring av stillbilder Du kan lagra stillbilder i format JPG eller BMP. 1. Klicka på pausknappen. 2. Välj Save image to i snabbmenyn (högerklicka med musen). Dialogrutan Save image öppnas. 3. Ange önskad lagringsplats och filnamn för bilden. 4. Klicka på knappen Spara. 33

34 Upprätta enhetsåtkomst via Internet 16 Upprätta enhetsåtkomst via Internet Om man måste kunna komma åt enheten via Internet måste du säkerställa att IPadressen fungerar på Internet. En Internetleverantör kan ge dig en IP-adress som fungerar på Internet. Internetleverantören erbjuder statiska eller dynamiska IP-adresser. Uppkoppling på Internet Fig. 8 Uppkoppling på Internet Statisk IP-adress Internetleverantören ger dig en enda IP-adress, som inte ändras. Dynamisk IP-adress Normalt används delade IP-adresser om man kopplar upp mot Internet genom en Internetleverantör. Internetleverantören tilldelar din router dynamiska IPadresser för Internetåtkomst. Vid uppringning via en Internetleverantör tilldelas klienten (den dator som försöker koppla upp) automatiskt en tillfällig, ledig IPadress vid inloggning. Det betyder att klienten fungerar som en Internetserver under den tid den är uppkopplad. Termen dynamisk betyder att anslutningen till Internetleverantören bryts kortvarigt med jämna mellanrum, till exempel var 24:e timme. När anslutningen återupprättas, kan IP-adressen ha ändrats. När anslutningen avslutas blir den använda IP-adressen tillgänglig för andra enheter och tilldelas en annan anslutning som upprättas via Internetleverantören. När anslutningen avbryts måste den nytilldelade IP-adressen tilldelas till ditt domännamn, till exempel 34

35 Upprätta enhetsåtkomst via Internet <www.mywebcam.de>, så att enheten fortfarande är åtkomlig med ditt domännamn. Exempel på åtkomst med dynamisk IP-adress Förutsättningar Enheten är en del av ett lokalt nätverk (LAN) och kopplar upp mot Internet via en ROUTER, till exempel en TDSL-router. En Internetleverantör har redan tilldelat dig en IP-adress. En Internetleverantör har redan tilldelat dig ett domännamn. Du har tilldelat en IP-adress till ditt domännamn via en DNS-server. Upprätta enhetsåtkomst via Internet 1. Tilldela enheten en fast IP-adress, till exempel Se avsnitt 10.1: Ändra enhetens IP-adress. 2. Ställ via routern in tid och varaktighet för ändringscykeln för den dynamiska IPadress Internetleverantören använder. 3. Registrera domännamnet hos en DNS-server (Domain Name Server), till exempel så att IP-adressen kan tilldelas till domännamnet. Varje gång anslutningen till Internetleverantören återupprättas meddelas routern den nya IP-adressen. Routern måste konfigureras för att meddela DNS den nya IP-adressen så fort routern får den. Om någon nu försöker upprätta förbindelse med ditt domännamn, till exempel upprättas förbindelsen med routern via Internetleverantören. Routern måste vara konfigurerad för att vidarebefordra varje inkommande begäran till enheten. 35

36 Bädda in livevideobilder i en dedikerad HTML-sida 17 Bädda in livevideobilder i en dedikerad HTML-sida Bädda in livevideobilder Det går inte att bädda in livevideobilder med Microsoft Internet Explorer! De livevideobilder enheten levererar kan bäddas in i dedikerade HTML-sidor med HTML-taggen nedan (exempel). <IMG SRC="http:// /cgi-bin/livejpeg" BORDER=8> Parametrar för livevideobild Parametrarna läggs till efter URL:en för inbäddning av bilder enligt nedan. Exempel: Tabellen visar tillgängliga parametrar. Parameter Inställningar size Bildstorlek size=0 QCIF input (176 x 144) size=1 CIF input (352 x 288) size=2 4CIF input (704 x 576) szx Bildhöjd i pixel szy Bildhöjd i pixel ofx Bildoffset, mätt horisontellt från den digitala bildens vänstra sida ofy Bildoffset, mätt vertikalt från den digitala bildens övre kant qual JPEG-kodningskvalitet (0 100) bw Egenskaper för svartvit visning 1: svartvit 0: färg limit Bandbreddsgräns i kilobit per sekund Tab. 1 Parametrar Exempel på en exekverbar HTML-sida <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title> Visa livevideo med upplösning 352*288</title> <head> <body> <img src="http:// /cgi-bin/livejpeg?size=1> <body> <html> Inbäddning av stillbilder Stillbilder kan bäddas in i dedikerade HTML-sidor enligt exemplet nedan. <IMG SRC="http:// /cgi-bin/livejpeg" BORDER=8> Använd parametrarna i tabellen ovan. 36

37 Serviceläge 18 Serviceläge Tack vare serviceläget kan enhetens IP-adress återställas även om du inte känner till den IP-adress enheten för närvarande är tilldelad. Om till exempel alternativet Automatisk nätverkskonfiguration (DHCP) är aktiverat när kommunikation med enheten upprättas första gången, tilldelas enheten automatiskt en IP-adress av DHCP-servern efter varje omstart. Denna adress är inte känd i förväg och kan ändras vid varje omstart. Enheter som konfigurerats på det här sättet är normalt åtkomliga med hjälp av Web-Cam IP Manager. Se avsnitt 9.1.2: Öppna enhetens hemsida med Web-Cam IP Manager. Om du inte kan anropa enheten med Web-Cam IP Manager, vilket kan inträffa om gatewayen (routern) inte vidarebefordrar SSDP-multicastmeddelanden till enheten, finns det inget annat sätt att komma åt enheten, eftersom IP-adressen inte är känd. Den enda lösningen är att återställa IP-adressen i serviceläge. Följ anvisningarna nedan för att återställa IP-adressen i serviceläge. Förutsättningar Enhetens MAC-adress måste vara känd. Enhetens MAC-adress är tryckt på ett klistermärke som sitter på enheten. 1. Öppna datorns kommandopromptfönster via Startmenyn i Windows och använd kommandot nedan för att skapa en statisk länk mellan den önskade IP-adressen och enhetens MAC-adress (måste ske inom 60 sekunder). arp s IP address MAC address till exempel arp s d0-4a Den IP-adress du använder måste finnas i samma nätverkssegment som klientdatorn du använder för att skapa länken. Se exemplet nedan om du är osäker. Klientdatorns IP-adress är och nätmasken är Du ska tilldela enheten IP-adressen Nätmaskinställningen används automatiskt i serviceläget. I det här exemplet antas enhetens MAC-adress vara 00:d0:4a:00:10: Bryt strömförsörjningen och koppla bort LAN-kabeln från enheten. 3. Anslut strömförsörjningen till enheten igen. Enheten växlar till serviceläge efter 40 sekunder. Enheten går in i serviceläge efter 60 sekunder. 4. Anslut LAN-kabeln till enheten igen. 5. Nu kan du ställa in IP-adressen med hjälp av pingkommandot (till exempel ping ). När pingkommandot indikerar att datapaket returneras till klientdatorn vet du att IP-adressinställningen fungerat. 6. En IP-adress som tilldelats på detta sätt förblir giltig bara tills enheten startas om nästa gång. Därför bör du tilldela enheten en permanent IP-adress via enhetens hemsida. Se avsnitt : Ändra enhetens IP-adress via enhetens hemsida. 37

38 Index 19 Index A Användarnamn Konfiguration av användarnamn, 29 Å Åtkomlighet Kontrollera att enheten är åtkomlig, 17 B Bildparametrar Konfiguration av bildparametrar, 25 E EMC-direktivet, 8 Enhetens hemsida Öppna enhetens hemsida, 18 Enhetshemsida Enhetshemsidans delar, 20 EU-direktiv, 8 I Intyg om överensstämmelse, 8 IP-adress Ändra enhetens IP-adress, 22 Ändra IP-adress för klientdatorn, 15 IP-modul Installation av CFVA-IP, 11 Installation av CVVA-IP, 12 IP-modul Starta om IP-modul, 30 J JPEG-kodarinställningar Konfiguration av JPEG-kodarinställningar, 26 K Kasta bilden, 25 Kontrast Konfiguration av kontrast, 25 L Lagring av stillbilder, 33 Livevideo Visning av livevideo, 32 Livevideobilder Bädda in livevideobilder i en dedikerad HTMLsida, 36 Ljusstyrka Konfiguration av ljusstyrka, 25 Lösenord Konfiguration av lösenord, 29 M Mättnad Konfiguration av mättnad, 25 S Serviceläge, 37 Sprängskiss av IP-modul Sprängskiss av IP-modul CFVA-IP, 11 Sprängskiss av IP-modul CVVA-IP, 12 Ställa in datum och tid, 28 T Textöverlagring Konfiguration av textöverlagring, 25 38

39

40 Herausgegeben von Fire & Security Products GmbH & Co. ohg D Karlsruhe Copyright by AG Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland auf umweltfreundlich chlorfrei gebleichtem Papier. Dokument Nr. Ausgabe A24205-A336-U383