För utbyggnaden av Köpingebro inköpte kommunen mark av Yngve Jönsson, Ragnar Wighagen, Olof Olsson och Gunnar Rasmusson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För utbyggnaden av Köpingebro inköpte kommunen mark av Yngve Jönsson, Ragnar Wighagen, Olof Olsson och Gunnar Rasmusson."

Transkript

1 BYALAGETS HEMSIDA I KÖPINGEBRO LANTBRUKEN I KÖPINGENRO St Köpinge församling ligger i en typisk jordbruksbygd. Det är mycket detta som präglat bygden. För 50 år sedan fanns det ett stort antal gårdar i församlingen. Under 1900-talets första hälft skedde inga större förändringar inom jordbruket. De stora gårdarna var få till antalet och de flesta var med dagens mått mindre eller riktigt små gårdar. Den största gården i församlingen är Köpingsbergs Gård, som i stort sett alltid varit i familjen Ottergrens ägo. Antalet jordbruk av 160 stycken Under de senaste åren har dessa och många andra gårdar försvunnit. De nya stora brukningsenheterna som bildats efter sammanslagning av gårdar ligger inte alltid med sina huvudgårdar i församlingen. I Köpingebro finns/har funnits följande gårdar: Köpingegården, som under många år tillhörde Sockerbruket Olsgården, som är den äldsta i byn vid Nybrovägen Wighagens Gård vid Solviksvägen Gunnar Rasmussons Gård vid Vigavägen Yngve Jönssons Gård vid Hemvägen Gunnar Nilssons Gård vid Boställevägen Klas Jönssons Gård vid Boställevägen Hjalmar Anderssons Gård vid Idrottsplatsen Örupsgården Klungegården Lavelund Persbo Barevads Mölla och Gård Länsmannabostället För utbyggnaden av Köpingebro inköpte kommunen mark av Yngve Jönsson, Ragnar Wighagen, Olof Olsson och Gunnar Rasmusson. FÖRETAG I KÖPINGEBRO Köpingebro Sockerbruk etablerades 1894 och avvecklades Lokalföreningen tillkom 1933 med Eskil Ingelström som föreståndare och avvecklades 1972 med Helge Ewaldz som föreståndare. Ordförande var Per Svensson, Persbo. Köbro-Maskiner startades på 1950-talet av John Persson, som varit föreståndare på Lokalföreningen. Vid hans frånfälle övertogs verksamheten av Svets-Mekano, som senare flyttade till Ystad. Verksamheten var tillverkning av transportband. Ce-Ee Sport genom Carl-Eric Åkesson övertog lokalerna 1981 och drev detta till sin pension Företaget startade 1969 och sålde sportartiklar. Innan 1981 hade man lokaler på olika platser i byn. Lennart Jacobssons Målerifirma hade lokalerna från 1998 innan Bengt Andersson BA-Fastigheter övertog dem Gamla Lokalföreningen ägs idag av Bengt Rosengren som utöver egen byggnadsverksamhet har det som industriby. Här finns även en pizzeria.

2 Fabrikör Nils Andersson byggde på 1910-talet en stor verkstad där nuvarande BRF Klampenborg ligger. Denna övertogs på 1940-talet av byggmästare John Jönsson som i sin tur överlät den till Börje Wilhelmsson flyttade Nybro-Bageriet från Nybro till Köpingebro och övertog denna fastighet. Bageriet hade då varit i Nybro År 1978 flyttade man verksamheten till Ystad byggdes Klampenborg som innehöll bl a caférörelse. Detta har gett namn till vägen. Huset revs Byggmästare John Jönsson startade sin verksamhet 1946 och höll på med detta en bit in på talet. Han var dessutom en aktiv politiker i såväl Herrestads som Ystads kommun. Karl Olssons Rörledningsfirmastartades 1947 och har funnits på olika platser i samhället. Idag ägs firman av Elan El. Tore Sandmark startade sin verksamhet på 1940-talet och har också funnits på olika platser i byn. Firman övertogs senare av EL-TRE SERVICE som ägdes av Thomas Göransson från Svenstorp. En av Tores lärlingar är Johnny Ingelström, som idag har egen elfirma på Mossvägen. Det finns ytterligare en elfirma på Promenadvägen- Köpingebro El. Erik Andersson byggde på 1930-talet en större fastighet på Nybrovägen 2. I denna har det funnits frisersalong, mjölkaffär, blomsteraffär, fiskaffär och bank. Bank fanns där Oskar Friborg byggde på 1940-talet en snickerifabrik på Nybrovägen 37. Efter ett antal olika ägare övertogs den av Stig Mårtensson Henry Jönsson hade under många år bilverkstad på Åvägen 10. Han var dessutom engagerad i brandkåren och byalaget. I posthuset som byggdes 1961 finns idag Service-Elektra, Novakliniken och Trendklippet. På bottenvåningen finns Köpingebro Brandvärn. Här har funnit bibliotek och post. HANTVERKARE Hantverken blomstrade i alla delar av församlingen. I Köpingebro blev det ingen riktig rusch förrän järnvägsstationens tillkomst Stationsvägen 16 övertogs av Birger Andersson 1941 där han hade järnaffär, cykelaffär, bilverkstad och bensinstationen Caltex. Vid sin pensionering övertog Olle Hansson verksamheten innan den lades ner. Idag är det bostäder. På Stationsvägen 14 öppnade Tora Evald Café 1934 som sen övertogs av Alva och Janne Hallin. Idag är det bostäder. Erik Andersson drev herrfrisering på Nybrovägen 2 och blev sedermera brevbärare. En av hans gesäller övertog sedan rörelsen ett antal år innan han flyttade till Ystad. Erik Robért drev herrfrisering på Nybrovägen 5 samt arbetsförmedling på frilansbasis. Ebbe blev sedermera arbetsförmedlare på heltid. Rörelsen drevs vidare av andra ett antal år innan den avvecklades. Ebbe var också aktiv politiker. Inga Ekstrand startade sin damfrisering på Villavägen 4 år 1946 och avvecklade den Huset är nu ombyggt och enbart bostad. I kooperativas mjölkaffär på Nybrovägen 1 öppnade Ruth Holmberg på 1960-talet den andra damfriseringen i byn. Det fanns ett antal olika ägare innan den avvecklades.

3 Monica Mårtensson startade sin damfrisering på Nybrovägen 4 där det varit köttaffär och sjukkassa. Hon flyttade sedan rörelsen till bostaden på Mossvägen 5 innan hon avvecklade den. Idag finns två frisörer i byn Kickis Klippstuga på Lantmannavägen och Trendklippet på Stationsvägen. Längs Nybrovägen söderut har det funnits: Arthur Cederborns Tandläkarpraktik Erik Lundgrens Skomakeri Axel Nilssons Cykel och Radioaffär Elsa Nilssons Tygaffär Sture Nilssons Sadelmakeri Bengt Meléns Cykelaffär Kjell Persons Möbel och Tapetserarverkstad Tage Månssons Toffelaffär vid Toffelgränd I byn fanns också ett antal åkerier/åkare: Ernst Esbjörnsson på Nybrovägen SA Jönsson på Hemvägen Ivar Svensson på Boställevägen Verner Nilssons Taxi på Villavägen och Nybrovägen Följande handelsträdgårdar har det funnits: Köpingebro Handelsträdgård Per Persson på Nybrovägen Magnus Mårtensson på Ådalavägen Stig Nilsson på Åsvägen I byn har det också funnits ett antal målare: Nilssons Måleri på Nybrovägen Malte Larssons på Åvägen Carl Werngren på Ängvägen Erik Persson på Nybrovägen Lennart Jacobsson på Lantmannavägen Tvätteriverksamhet bedrevs av Gullan och Anders Stridh först på Villavägen och sedan på Essvägen Hertha Schweinem hade spettkakbageri på Bäckvägen Här finns idag Österlen Bygg och Inredning. AFFÄRERNA På Hemvägen 4 fanns Vidals Mjölkaffär från 1917 och ett antal år. Det krävdes särskilda tillstånd för att sälja mejeriprodukter. Strax före 1900 startade Hanna och Anders Linde på Stationsvägen 16 en speceriaffär som sen blev Handelsförening och Kooperativa innan Birger Andersson övertog affären Stationsvägen var först ölservering som ägdes av Abraham Bengtsson. Han överlät den till Per Larsson innan det blev Carpings som drevs av Ester och Oskar Åkesson. Idag ombyggt till bostad.

4 Stationsvägen 6 ägdes i tur och ordning av Hansson, N A Nilsson innan Asta och Gunnar Jönsson övertog affären och drev den till Numera ombyggd till bostad. Gustav Werner som varit föreståndare på Kooperativa öppnade egen affär på Stationsvägen vid Torget. Han överlät den till Baltzar Persson Baltzars Livs som byggde om hela huset till affär övertog Majlis och Gert Persson affären GEMA LIVS.1996 övertog dottern Rosa affären. Hon sålde den 2008 till Peter Svensson och började själv på Ystad Saltsjöbads SPA 1919 köpte kreaturshandlare Duvander Nybrovägen 1 och byggde om detta. Kooperativa övertog sedan tomten och byggde nytt. Föreståndare Troje bodde på ovanvåningen 1960 köpte Tore Sandmark och Karl Olsson huset och hade El och VVS-verksamhet där. Idag ägs fastigheten av Peter Jönsson. På Hemvägen 9 drev under några år Einar Olsson fiskaffär. BRANDFÖRSVARET 1875 etablerades en brandkår i St Köpinge utökades det till en enhet i Köpingebro som lokaliserades till Lokalföreningen. När posthuset byggdes 1961 inrättades garage i källaren för brandbilarna som tillhör Köpingebro Brandvärn. TELESERVICE Telefonstationen i Köpingebro öppnades 1926 med Elvy Persson som föreståndare. Stationen lades ner i samband med automatiseringen Stationen var belägen vid Klampenborgsvägen där det nu finns BRF: KOMMUNKONTOR I tidernas begynnelse var kontoren hemma hos de förtroendevalda. I samband med kommunreformen 1950 tillkom det första kontoret i St Köpinge i de gamla skolan. Efter många om och men beslöt man att inte bygga något kontor i Köpingebro. Man hyrde från 1954 in sig Nya Rådhusets Östra flygel. Här var man kvar fram till nästa kommunsammanläggning med Ystad SOCIAL SERVIVE Lekskola öppnades 1965 i de numera rivna skolbyggnaderna på Sockerbruksvägen Vigs Ängar invigs Äldreboende Det första daghemmet öppnas i Folkets Park Det privata dagiset Lilla Jag vid Plutonvägen öppnas Biblioteket finns nu i anslutning till skolan men har funnits på olika platser i byn bla posthuset Distriktssköterskemottagning på Bagerivägen FOLKETS PARK Parken invigdes 1919 och drevs dels i egen regi och dels av arrendatorer. Parken revs 1974 för att ge plats åt ett daghem. Köpingebro Blåsorkester svarade ofta för underhållningen. FÖRENINGSLIVET

5 Utöver politiska och fackliga organisationer har det funnits och finns många olika föreningar. PRO bildades 1916 och dess förste ordförande var Wiktor Andersson. Verksamheten är förlagd till Fritidsgården. SPF bidades 2000 och dess förste ordförande var Ove Svensson. Verksamheten är förlagd till olika lokaler. Köpingebro Bridgeklubb bildades Köpingebro Scoutkår bidades 1968 och dess förste ordförande var Harald Bengtsson disponerade man olika lokaler innan man fick egen klubbstuga i Nybrostrand. Köpingebro Idrottsförening bildades 1927 och invigde sin idrottsplats /BE