FagerhultFagerhult ÅrsredovisningÅrsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FagerhultFagerhult ÅrsredovisningÅrsredovisning 20042004"

Transkript

1 FagerhultFagerhult ÅrsredovisningÅrsredovisning

2 året i korthet Omsättningen uppgick till MSEK. Resultatet efter finansiella poster blev 54,8 MSEK. Vinst per aktie blev 2,95 Kr. Resultatet efter skatt var 36,6 MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet var 95,8 MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning med 3,00 kr per aktie. viktiga händelser 2005 Avyttring av hembelysningsföretaget Aneta Belysning AB. Förvärv av det svenska belysningsföretaget LampGustaf AB. Förvärv av försäljningsbolag i Estland. kalendarium Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 25 april 2005 kl i Fagerhult, Habo. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska, dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2005, dels anmäla sig till Fagerhult senast torsdagen den 21 april Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, Habo, per telefon , fax eller via e-post Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 april 2005 genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att deltaga vid bolagsstämman. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en ordinarie utdelning med 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 28 april Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 3 maj 2005 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. Informationstillfällen Bolagsstämma Delårsrapport 3 månader Delårsrapport 6 månader Delårsrapport 9 månader 2

3 Vd har ordet Vi ska gå från att bara vara ett exporterande svenskt företag till att bli en internationell affärsverksamhet inom professionell belysning. Fagerhult Lighting Academy Våra medarbetare stöttar, uppmuntrar och delar företagets visioner och uppträder som kunniga ambassadörer. sid 4 5 sid 23 innehållsförteckning 4-5 Vd har ordet 6-7 Vision och affärsidé 8-9 Inledning Marknad Professionell belysning Hembelysning Kvalitet och miljö Medarbetare 26 Lyckat projekt i Holland 27 Definitioner 28 Fagerhultaktien 29 Femårsöversikt Fagerhultbolagen Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning Balansräkning 40 Förändring av eget kapital 41 Kassaflödesanalyser Redovisnings- och värderingsprinciper Noter 55 Revisionsberättelse Styrelse 58 Ledning och revisorer 59 Adresser 3

4 Vd har ordet År 2004 har varit ett år av förändringar för Fagerhult. Efter en lång rad av framgångsrika år har vi de sista två åren jobbat i ett tufft konjunkturläge. Mycket tyder på att den europeiska byggkonjunkturen nått sin botten. Vi har redan sett en svag vändning och återhämtning under Andra halvåret var bättre än året innan och det sista kvartalet avsevärt bättre än motsvarande period föregående år. Vi tror att den positiva trenden håller i sig under Under de år konjunkturen varit svag har vi ändå kunnat bibehålla ett positivt resultat om än inte på samma nivå som tidigare. Vi har kunnat hålla verksamheten i god trim, en rad nya satsningar ger oss ett starkt utgångsläge att möta marknadens ökade behov i takt med att efterfrågan ökar. Vi har under året stärkt vår organisation och ledningskapacitet, startat aktiviteter i Kina, avyttrat det renodlade hembelysningsföretaget Aneta och nu i början av 2005 gjort ett strategiskt förvärv av Lamp- Gustaf, för att stärka vår plattform för butiksbelysning. driver kraven på komfort framåt. Fagerhult deltar aktivt i forskning kring system och kunskap för ökad komfort. Högt designinnehåll och ett nordiskt formspråk är kryddan bland drivkrafterna. Fagerhult arbetar både med egna och tillsammans med externa designers och arkitekter för att utveckla designinnehållet i våra produkter. Ett starkt företag i grunden Nu har ett helt år gått som ny vd på Fagerhult. Det är med glädje jag kan konstatera att det är ett välskött företag vi arbetar på som vi kan göra ännu bättre. Vi ska gå från att bara vara ett exporterande svenskt företag till att bli en internationell affärsverksamhet inom professionell belysning. Vi ska vara det överlägset starkaste belysningsföretaget i Norden och bland de tre bästa i Europa. Vi ska anses vara bäst i klassen, vi ska vara stolta över att jobba i Fagerhult och vi ska ha kul. För att nå dit måste vi göra en hel del saker och vår strategiska plattform består av fyra ben. Framtiden De starka drivkrafterna bakom Fagerhults affärskoncept är energieffektivitet, komfort och design. Fagerhult levererar kunskap och produkter som påverkar många, i stort sett varje dag. Vi har ett ansvar att tillsammans med våra kunder använda energi på rätt sätt. Att utveckla energieffektiva belysningssystem bidrar till ett miljövänligare samhälle och sänker samtidigt driftskostnader i alla typer av fastigheter. Ökade kunskaper om hur ljussättning påverkar oss som människor, hur vi fungerar i och upplever olika miljöer Fokus Tillväxt Differentiering Tillverkning Affärsfokus. Allt vi gör ska präglas av att skapa och bibehålla affärer och kunder. Vi ska fokusera på det vi kallar professionell belysning det vill säga belysningssystem för kontor, sjukhus, skolor, hotell, industri och andra typer av offentliga och kommersiella byggnader. 4

5 Tillväxt. Vi ska växa genom fortsatt satsning på produktutveckling, etablering i nya marknader och introduktion av nya affärskoncept. Både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Differentiering. Frågor kring energieffektivitet, komfort, vårt nordiska formspråk och vår kompromisslösa syn på totalkvalitet är saker som skiljer oss från andra och ger kundnytta. Tillverkning. Total samordning av all produktion, logistik och inköp för att förbättra vårt kapacitetsutnyttjande, öka vår effektivitet och sänka våra kostnader. Huvudaktiviteter 2005 Vår etablering i Kina ska fortgå och produktionsstart beräknas vara igång under kvartal två. Vi ska fokusera starkt på att utveckla vår kundnytta och ytterligare effektivisera vår tillverkning. Vi kommer att starta försäljningsaktiviteter i Spanien, Polen och de baltiska länderna. En organisation uppdelad efter affärsområde ska på plats med tillhörande interna processer och stödsystem. Året har inletts med ett förvärv. LampGustaf är marknadsledande inom området butiksbelysningssystem i Norden. Detta ger oss nu ett mycket gott utgångsläge för ytterligare utveckling av affärsområdet Butiksbelysning i Norden och vår expansion vidare ut i Europa. Jag ser positivt på framtiden och på investeringar i nya marknader, nya produkter och nya koncept. Fagerhults vd Per Borgvall kommer närmast från IMI Indoor Climate AB där han var vd. Borgvall har innehaft ledande befattningar i olika företag de senaste 15 åren. Per Borgvall, vd 5

6 Vision och affärsidé Vårt mål är att vara nummer ett i Norden och bland de tre främsta belysningsföretagen i Europa. 6

7 Vår ambition är att skapa energieffektiva belysningslösningar som bidrar till en ergonomiskt riktig miljö. Att få vara med och utveckla energieffektiva produkter som bidrar till ett miljövänligare samhälle är en av våra drivkrafter. Vårt mål är att vara nummer ett i Norden och bland de tre främsta belysningsföretagen i Europa. Vi ska arbeta för att skapa ökad kundnytta, uppnå ännu bättre resultat och bidra positivt till människors tillvaro där våra produkter eller lösningar erbjuds. Professionell belysning från Skandinavien Vi arbetar med belysning i ordets vidaste bemärkelse, med målsättningen att förmedla professionellt ljus. Med omkring anställda, varav mer än 150 utomlands, är vi Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra belysningssystem för såväl offentliga rum som hemmiljöer. Tillsammans har Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Belid och Tryckta många års samlad erfarenhet av belysning. Huvudkontoret och den största fabriksenheten ligger i Fagerhult norr om Jönköping. Övrig tillverkning sker i Örnsköldsvik, Falkenberg, Åhus och Suzhou i Kina samt vid de svenska dotterbolagen i Varberg och Markaryd. De egna försäljningsbolagen i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien och Kina kompletteras med ett omfattande nät av partners över hela världen. Tillsammans omsätter vi närmare MSEK. Kunniga ljusbärare Vi erbjuder produkter med senaste teknik, god design och belysningskunnande. Leveranser sker från egen kundorderstyrd produktion inom ett dygn i Norden. Som föregångare i utvecklingen av energieffektiva produkter med hög innovationsgrad har vi en god plattform inför vår kommande satsning. Alla företag i koncernen har tillgång till vårt laboratorium som är certifierat av SEMKO. I laboratoriet utförs omfattande ljusmätningar och kvalitetsprov för att säkerställa armaturernas kvalitet och effektivitet. Vår vision är att bedriva en verksamhet med högsta möjliga ekonomiska och miljömässiga standard. Vi tänker och handlar på ett professionellt sätt. Vi är stolta att arbeta på Fagerhult och vi ska anses som de bästa i branschen av våra kunder och konkurrenter. Vi är mycket duktiga på att skapa, utveckla och behålla våra kundrelationer. Vi satsar för framtiden För att uppnå den vision och de mål vi strävar mot har vi en strategi. Vår strategiska plattform omfattas av de fyra hörnstenarna fokus, tillväxt, differentiering och tillverkning. Vi ska koncentrera oss på att skapa och ta vara på nya affärsmöjligheter. Andra funktioner och system i företaget ska underlätta och stödja vår affärsprocess och fungera som smörjmedel. Vi ska in på nya marknader i Europa, vinna nya kunder och öka försäljningen till våra befintliga kunder. Vi ser möjligheter att växa genom att starta försäljningsbolag i länder i Europa där vi ännu inte etablerat oss. Genom ett internationellt agerande får vi också kunder som verkar i många länder. För att nå våra mål kommer vi även förvärva företag som passar in i vår strategi. Vi ska fortsätta utveckla spännande produkter och koncept med den senaste tekniken för de marknader och segment vi valt att finnas inom. Att skilja sig från mängden Belysningsbranschen är en allt mer konkurrensutsatt marknad. Leverantörernas produkter blir mer lika varandra och därmed lättare att ersätta. Därför måste vårt erbjudande skilja sig från våra konkurrenters. Det gör det avsevärt. Vi erbjuder mer än bara en produkt. Vi har kunnande, spetskompetens och vi tar ansvar för våra produkter. Vi ska fortsätta utveckla våra specialiteter och de områden som vi är bäst på och som våra konkurrenter har svårast att ta efter. För att nå våra mål behöver vi öka produktiviteten, automatisera och rationalisera i våra befintliga fabriker. En annan viktig satsning är att etablera tillverkning i länder med för oss låga tillverkningskostnader. Kina är för oss ett självklart val. 7

8 Inledning Konstfack i Stockholm. Ljuset påverkar oss varje dag, varje vecka, varje år. Vissa årstider, vissa dagar är marken blöt och mörk och tunga moln döljer solen helt. Andra dagar är solen brännande och värmande från en molnfri himmel. Variationerna är många men det finns alltid en strimma ljus. 8

9 Butiksbelysning Professionell belysning Utomhusbelysning Inredningsbelysning Fagerhultgruppen arbetar med belysning i ordets vidaste bemärkelse, med målsättningen att förmedla ljus i alla dess positiva former. Med cirka anställda, varav mer än 150 utomlands, är vi Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för såväl publika miljöer som hemmiljöer. Verksamhet Huvudkontoret och den största fabriksenheten ligger i Fagerhult norr om Jönköping. Övrig tillverkning sker i Örnsköldsvik och Falkenberg, Åhus och Suzhou i Kina samt i de respektive dotterbolagen. De egna försäljningsbolagen i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien och Kina kompletteras med ett omfattande nät av partners över hela världen. Nya kundgrupper Våra kunder är arkitekter, designers, installatörer, belysningskonsulter eller andra typer av konsulter inom el och bygg och andra representanter i föreskrivande led. Det blir allt vanligare att vi jobbar mot slutkund, exempelvis butikskedjor. Det är viktigt att få fram våra argument till slutkunden eftersom våra drivkrafter, energieffektivitet, komfort och design är direkt avgörande för kunden. En bra belysning innebär nöjda människor i lokalerna vilket i sin tur innebär att lokalerna blir uthyrda. I förlängningen innebär det ännu fler fördelar som inte är direkt mätbara men som likväl är av största vikt. En bättre arbetsplats kan till exempel innebära lägre sjukfrånvaro. Affärsområden Under 2004 har vi börjat arbetet med att definiera specifika affärsområden. Området professionell belysning innehåller belysning för kontor, sjukhus, verkstadsindustrier, skolor och andra publika miljöer. Affärsområdet butiksbelysning riktar sig direkt mot butikskedjor och butiksägare. Det tredje området, utomhusbelysning, innefattas av belysning till parker, vägar, gator, fasader och andra miljöer utomhus. Det fjärde området, inredningsbelysning, arbetar med belysning för hotell, kursgårdar och hemmiljö. Kundnytta Att sälja belysningssystem handlar inte bara om att sälja produkter. På Fagerhult är vi experter på energieffektivitet, ljusplanering och ljusteknologi, detaljer som är avgörande kunskaper för att skapa belysningssystem som på ett bra sätt kan integreras i de byggnader de är avsedda för. Dessutom skapar vi spännande och intressanta designlösningar med vårt nordiska formspråk genom kompetenta egna och externa designers. 9

10 Marknaden Av tradition har den nordiska marknaden, vår hemmabas, också varit den största för oss. De senaste årens nedgång i byggbranschen har dock ändrat på det. Under hela 2004 var efterfrågan på den nordiska marknaden fortsatt svag och vi har istället tagit allt större andelar på den internationella marknaden. Särskilt Stockholmsområdet har drabbats av många tomma kontorslokaler medan Göteborg och Malmö klarat sig något bättre. Vakansgraden för kontorslokaler, som är ett av Fagerhults kärnområde, är även hög i de för oss viktiga städerna Oslo och Köpenhamn. Efterfrågan på belysning till denna typ av lokaler har därför varit svag sedan en tid. Byggbranschen är dock på väg att vända och 2004 påbörjades fler nya byggprojekt än året innan. En uppgång som ännu inte fått genomslag i vår försäljning beroende på att belysningen kommer in sent i byggprocessen. Under 2004 har vi dock kunnat se en svag vändning och andra halvåret var bättre än föregående år samma tid. Vår position på den europeiska marknaden Fagerhultkoncernen är en kraftfull aktör på den europeiska marknaden med en expansiv utveckling. Ett resultat av en medveten satsning på internationell produktutveckling och egna säljenheter utanför Sveriges gränser. Dotterbolag har vi i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien och Kina. Från dotterbolaget i Holland agerar vi även i Belgien och Frankrike och via det finska dotterbolaget når vi både Ryssland och Baltikum. Tack vare partners i ytterligare ett antal länder är vi även verksamma i stora delar av övriga världen. Under 2004 har Storbritannien, Norge och Holland varit särskilt framgångsrika. Vår förmåga att möta specialbehov När vi etablerade oss med eget bolag på den engelska marknaden var det just genom vår förmåga att möta kunden i speciella önskemål som vi vann mark. Vår förmåga att ta fram specialprodukter i till projekt gav oss en bra grund att stå på. Nu, när vi funnits på den engelska marknaden en tid och etablerat oss som en flexibel samarbetspartner, säljer vi även mycket ur vårt standardsortiment. Vår storsäljare, Loop Light, är ett exempel på en omtyckt armatur av flera anledningar och inte minst ur energi- och miljösynpunkt. T5-ljuskälla och elektronisk drift i form av högfrekvent driftdon har borgat för hög teknisk standard samtidigt som ljuskällans litenhet tillåter en armatur med små dimensioner. Den reducerade materialåtgången innebär i sin tur en lägre miljöpåverkan. Loop Light är en armatur som är mer än bara en ljusspridare. Indigo Ed2 är en annan armatur ur vårt standardsortiment med högt designinnehåll som är populär särskilt på den engelska marknaden. Högt designinnehåll leder vägen i Danmark I Norden har marknaden varit svag under några år. Den mindre lukrativa marknaden kan förklaras med att kontorsmarknaden i princip utraderades i Danmarks, Norges och Sveriges huvudstäder Det fanns till exempel en miljon lediga kvadratmeter kontorsmiljöer i varje huvudstad. Produkter med högt designinnehåll är de som säljer bäst i Danmark. Den tidigare nämnda Loop Light, designad av den danska designerduon Jørgen Nyboe och Henning Solfeldt från Danska PLH, är mycket omtyckt i Danmark. Norden, summa yrkesbyggnader, påbörjade projekt Milj. Euro (2003) ROT yrkesbyggnader, påbörjade projekt Milj. Euro (2003) 10

11 Milton Keynes universitet i England. På den engelska marknaden ser vi allt fler och större projekt och utvecklingen går mer och mer åt kundstyrda lösningar. 11

12 Professionell belysning Fagerhults huvudområde är professionell belysning för publika miljöer med en extern försäljning på (1 229) MSEK vilket motsvarar 88 procent av koncernens omsättning under Kontor, skolor, sjukhus, hotell, museum och industrier är några exempel på offentliga miljöer vi belyser. Fagerhults Belysning, Atelje Lyktan och Tryckta, är de företag i gruppen som ingår i affärsområdet Professionell Belysning. och egna säljbolag i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland och Storbritannien. Från det holländska bolaget agerar vi även i Belgien och Frankrike och via det finska bolaget når vi numera även Ryssland och Baltikum. Även om det finns ett starkt fokus på Europa pågår etablering på den kinesiska marknaden och med partners i ytterligare ett tjugotal länder är vi verksamma i stora delar av världen. Ateljé Lyktan är gruppens designföretag. Produkter och kunnande med ett högt designinnehåll har varit Ateljé Bolagen Fagerhults Belysning, som är det största bolaget inom affärsområdet, är en kraftfull aktör på den europeiska belysningsmarknaden med en expansiv utveckling av internationell försäljning. Försäljning utanför Sverige utgör 46 procent av koncernens totala fakturering. Ett resultat av en medveten satsning på produktutveckling Lyktans adelsmärke i många år. Ett tydligt fokus på den svenska marknaden och högt designinnehåll gäller för varumärket Ateljé Lyktan även i framtiden. Tryckta är ett specialistföretag med en gedigen kunskap och erfarenhet av metoder för bearbetning av metaller. Tryckta förser Fagerhultkoncernen med specialkomponenter till armaturer. Finland Norge Sverige Ryssland Storbritannien Holland Tyskland Spanien 12

13 ITT Flygt i Stockholm. Belysningen har en mycket stor betydelse för upplevelsen av våra miljöer. I publika rum som skolor, sjukhus, kontor och industrier spelar belysningen en avgörande roll för vårt välbefinnande. 13

14 Professionell belysning ITT Flygt i Stockholm. 14

15 Marknaden Efterfrågan under det första halvåret 2004 var generellt svag och en fortsättning på den negativa trend som inleddes redan under I Norden, som är vår hemmabas, har vi dock sett en återhämtning under andra hälften av året. För helåret har försäljningen i Norden varit i nivå med föregående år i Sverige, Norge och Finland och något lägre än föregående år i Danmark. I Storbritannien och Holland har försäljningen under 2004 varit på samma nivå som föregående år, vilket speciellt ur ett holländskt perspektiv, är en framgång med tanke på att byggkonjunkturen varit fortsatt svag. I Tyskland har försäljningen minskat något, men orderingången under senare del av året har ökat väsentligt vilket skapar goda förutsättningar för På den nordiska markanden ser vi en återhämtning under främst andra halvåret har vi haft en bra försäljning på den svenska marknaden. Konkurrenter Den europeiska belysningsindustrin är fragmenterad och många företag saknar kritisk massa och tillräcklig lönsamhet för framtiden. Fagerhults huvudkonkurrenter på den nordiska marknaden är Thorn, Philips, Louis Poulsen och Glamox. I Tyskland finns en mängd belysningsföretag som samtliga lider av en kontinuerligt minskande marknad. De viktigaste aktörerna där är Zumtobel och Trilux. På den brittiska marknaden, som också kännetecknas av många aktörer, är Zumtobel, Thorn och White Croft huvudkonkurrenter. Internationellt Fagerhultkoncernen är en kraftfull aktör på den europeiska marknaden med en expansiv utveckling av exportaffärer. Utlandsandelen utgör drygt 52 procent av koncernens fakturering. Periodens orderingång var högre än nettoomsättningen och uppgick till (1 392) MSEK. Utvecklingen av våra utlandsaffärer är resultatet av en medveten satsning på internationell produktutveckling och egna säljenheter utanför Sveriges gränser. Vi har dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland och Storbritannien. Från dotterbolaget i Holland agerar vi dessutom i både Belgien och Frankrike och via det finska dotterbolaget når vi Ryssland och Baltikum. Tack vare partners i ytterligare ett antal länder är vi även verksamma i stora delar av övriga världen. 15

16 Professionell belysning Utomhusbelysning Belysning för utomhusmiljöer är ett intressant områdemed möjligheter för expansion. Intresset för belysning av parker och städer har ökat markant och vi ser allt fler projekt med människan och upplevelse i fokus. Även trygghet är en viktig aspekt. Det går att spara energi och samtidigt få mer ljus. Många kommuner och städer börjar inse att man inte kan spara energi på bekostnad av männsikors säkerhet. Tvärtom behöver fler parker och mörka utrymmen belysas. Brett urval av utomhusarmaturer Vi representerar det tyska varumärket Bega och det italienska varumärket Simes som båda har gedigna och väl inarbetade sortiment för utomhusbelysning. Sortimenten innefattas av orienteringsarmaturer, armaturer för husentréer, väggarmaturer, pendelarmaturer, takarmaturer, downlights, strålkastare, markinfällningsarmaturer, undervattenstrålkastare, pollararmaturer och armaturer för belysning av vägar, torg och gator. Ett brett sortiment som ger planeraren många valmöjligheter när han utformar sin utomhusmiljö. Genom dotterbolaget Ateljé Lyktan breddar vi utbudet ytterligare. Storsäljaren Stockholmslampan är ett exempel på en omtyckt armatur för parker och städer. I början av 2005 förvärvade vi LampGustaf, ett köp som innebär att vi nu även kan räkna in Elencos sortiment för utomhusbelysning. Höga krav på tålighet för utomhusarmaturer På utomhusarmaturer ställs det av naturliga skäl särskilt höga krav. Armaturerna ska tåla nedsmutsning, all slags väderlek och extrema temperaturväxlingar. För att uppnå bästa korrosionsskydd kromatiseras alla aluminiumdetaljer innan de pulverlackeras. Alla våra armaturer har hög IP-klassning något som innebär att de håller hög kvalitet på material, teknik och formgivning. Butiksbelysning Butiksbelysning är ett område där slutkunden är beslutsfattare, något som gör vägarna till en lyckad affär till en extra utmaning. Butiksmiljöns varaktighet är dessutom mycket kort, fem till sju år, att jämföra med skolor där man räknar med att anläggningen ska vara densamma uppemot 25 år. Samtidigt är detaljhandeln en krävande målgrupp. I positiv bemärkelse. Det ställs högre krav på oss att hänga med i modets snabba svängar och den belysning vi erbjuder är i hög grad vinstbringande och imageskapande för kunden. Belysning är helt enkelt ett medel för ökad omsättning och försäljning för butikskunderna. Det sporrar oss och ger oss anledning att hela tiden förbättra och utveckla våra idéer. Med Europa i sikte För att stärka vår position på den europeiska marknaden och växa inom butiksbelysning köpte vi det svenskägda belysningsföretaget LampGustaf i början på En affär som kommer att bidra positivt till Fagerhultgruppens resultat per aktie för helåret LampGustaf är Nordens ledande företag inom butiksbelysning vilket också är deras huvudområde. Något som alltså passar särskilt väl för Fagerhults ambition att växa inom det segmentet. Utöver butiksbelysning erbjuder LampGustaf ett brett sortiment av ljuskällor och ett väl inarbetat sortiment för hembelysning. Dessutom har LampGustaf utomhusbelysning för offentlig miljö via dotterbolaget Elenco och stärker därmed även vårt affärsområde utomhusbelysning. Belysningssystem för butiker är ett snabbt växande marknadssegment globalt. Förvärvet av LampGustaf ger oss ett starkt affärsområde för butiksbelysning, med en mycket bra plattform i Norden och goda förutsättningar för fortsatt expansion i Europa. 16

17 Butikskedjan Boots butik no 7 i London. Belysningssystem för butiker är ett viktigt och snabbt växande marknadssegment globalt. 17

18 Hembelysning Armatur från Belid. Den externa försäljningen inom affärsområdet hembelysning uppgick till 182 (174) MSEK. 18

19 Enligt preliminära siffror använde Sverige 145,3 TWh el under En minskning med knappt 3,3 TWh jämfört med året innan. Till bostäder åtgick 42,3 TWh, kontor och service TWh exklusive elpannor i värmeverk. Industrin svarade preliminärt för 55,7 TWh. Hushållen använder el till mycket. En elvärmd villa på 150 kvadratmeter och fyra personer konsumerar cirka kwh per år av dessa går till värme, kwh till varmvatten, till matlagning inklusive kyl och frys, till belysning, 600 till disk- och tvätthantering samt till ventilation och liknande. Det ökade antalet datorer i hem och på arbetsplatser är också en orsak till ökad elanvändning. Källa: Svensk Energi I affärsområdet hembelysning uppgick den externa försäljningen till 182 (174) MSEK vilket motsvarar 12 procent av koncernens omsättning. Vid årsskiftet avyttrades Aneta till den norska byggvarukoncernen Byggma. Anetas omsättning 2004 var 72 MSEK. Olika aktiviteter i hemmet föder olika behov av ljus. Ljus som behöver samspela i en harmonisk enhet för att skapa ett trivsamt och behagligt ljus. Läslampor vid bokhyllan, trivsam lampa vid matbordet eller stämningsfulla spotlights på väggarna är bara några exempel på vad vi kan erbjuda. Inredningsljus med spännande formspråk Belid i Varberg är belysningsbranschens största tillverkare av hembelysning i Skandinavien. Ett företag som utvecklar och tillverkar ett helt hembelysningssortiment från grunden. Det innebär allt från design, prototypmakeri, verktygstillverkning, stansning, dragpressning och lackering till montering och packning. Belids förmåga att snabbt utveckla och tillverka helt nya kollektioner är en klar konkurrensfördel. Hembelysningsmarknaden är extra känslig för trender och influenser och kan ibland svänga om och kräva snabba omtag. Att Belids produktion enkelt kan ställas om och möta marknadens behov gör Belid till en konkurrenskraftig och effektiv leverantör. Belids produkter kännetecknas bland annat av nya, moderna linjer i kombination med traditionella former. Egna designers och externa formgivare är faktorer som i hög grad bidrar till att föra in ett spännande formspråk och intressanta funktioner. Belids sortiment säljs till största delen i möbel- och belysninghandeln men även till hotell, konferensanläggningar, varuhus, stormarknader och elaffärer. Närmare hälften av försäljningen går till marknader utanför Sverige och då främst till Skandinavien och Storbritannien. Gediget hantverk Aneta Belysning grundades 1947 och var en del av Fagerhultgruppen mellan 1995 och Aneta erbjuder ett brett sortiment av hembelysningsprodukter och tillverkar handgjorda lampskärmar i svenska Mönsterås och marknadsför belysning för hemmiljö med utgångspunkt från Växjö. Produkterna återförsäljs till konsument genom bland annat elfackhandel, möbelhandel och inredningsbutiker. Sverige är Aneta Belysnings största marknad och exporten går främst till de nordiska länderna Norge, Finland och Danmark. Sedan början på 2005 ingår även det svenska företaget LampGustaf i Fagerhultgruppen med sortiment för belysning till hemmiljö. 19

20 Miljö och kvalitet I Sverige använder vi cirka kwh per invånare och år. Vi är den fjärde största elanvändaren per invånare i världen efter Norge, Kanada och Island. Det beror främst på vårt kalla klimat, men även på att vi har en energikrävande industri. Elanvändningen har ökat på senare år i Sverige. Något som förklaras dels med att hushållen fått en ny typ av elförbrukning med ökat antal elprodukter och dels ökat behov av kylanläggningar. Men den största elanvändaren är pappersindustrin som förbrukar cirka 22 TWh om året. Det är dock inte bara negativt med den ökade energianvändningen, el har ersatt fossila bränslen som kol och olja i industriprocesser. Det har gjort oss mindre beroende av olja och bidragit till en bättre miljö. Men den renaste kilowattimmen är den som inte behöver produceras. Elförbrukningen kan minskas mycket på de flesta arbetsplatser både på kontor och i olika verksamheter. Varje minskad kwh-timme innebär att man i praktiken minskar utsläppen av koldioxid, eftersom el på marginalen produceras i kolkondenskraftverk, med höga utsläpp av koldixoid. I kontor och samlingslokaler kan man minska elkostnaderna mycket bara genom att använda energieffektiva armaturer och lågenergilampor. Enligt uppskattningar från Belysningsbranschen svarar belysning för cirka tio procent av den totala elförbrukningen i Sverige. Vårt bidrag Fagerhult bedriver ett aktivt och långsiktigt miljöarbete. Fagerhults Belysning med tre av sina tillverkningsenheter är miljöcertifierade i enlighet med ISO I vårt miljöarbete strävar vi efter att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning, att hushålla med resurser, såväl energi som råvaror och att öka återvinningen i hela processen. Utbildning i miljö- och energifrågor ska engagera våra medarbetare i det dagliga arbetet. Industrin svarade för 55,7 TWh 2003 enligt preliminära siffror från SCB. 20

21 För att skapa miljövänlig belysning krävs kompetens Våra miljömål Minska produkternas miljöbelastning vid användning och återvinning. Minska våra tillverkningsenheters energiförbrukning. Minska våra tillverkningsenheters miljöbelastning på närmiljön. Minska miljöbelastningen vid transporter till och från våra fabriker. Minska förbrukningen av råvaror och minimera mängden lågvärdigt avfall. om ljus. Belysningskunnande har alltid varit ett kännetecken för Fagerhultkoncernen och är en förutsättning för vårt utvecklingsarbete. Något som gör att vi kan kombinera dynamisk teknik med funktion, energieffektivitet och design. Auktoriserade av certifieringsinstitut På Teknikcentrum i Fagerhult finns ett av norra Europas bäst utrustade laboratorier. Laboratoriet är auktoriserat av provnings- och certifieringsinstitutet SEMKO, vilket innebär att vi både säkerhetskontrollerar och godkänner våra produkter. Med en av Nordens få spegelfotogoniometrar mäts armaturens ljusprestanda. Utrustningen är till stor hjälp, inte bara vid dokumentation utan också vid utveckling av nya reflektorer och bländskydd. Livscykelanalys För att bedöma en produkts miljöpåverkan måste hela livscykeln beaktas. I en livscykelanalys utreds hur mycket miljön påverkas vid tillverkning, under användning och Belysning Total energiförbrukning Enligt uppskattningar från Belysningsbranschen går ca 10 % av elförbrukningen i Sverige till belysning. vid skrotning. För belysningsprodukter är det användningsfasen som innebär den största miljöbelastningen medan tillverkning och skrotning inte har så stor påverkan på miljön. Flera utredningar visar att 90 procent av miljöpåverkan sker under användningen och det beror på energianvändningen. All produktion och distribution av elektrisk energi innebär en miljöbelastning och kan den reduceras så innebär det följaktligen miljövinster. Modern belysning belastar miljön mindre och då framförallt när det gäller miljöfarliga ämnen. Nya ljuskällor, speciellt T5-lysrören, innehåller väsentligt mindre mängd kvicksilver än äldre och genom att de dessutom håller längre blir det färre byten och därmed ännu mindre mängd miljöfarligt avfall som behöver tas om hand. Gemensamt med belysningsbranschen tar vi genom det så kallade producentansvaret hand om återvinning av gamla armaturer och ljuskällor. Något som både skonar miljön och främjar byte till nyare och miljövänligare belysning. 21

22 Medarbetare Vi är ett företag i förändring. Nya verksamheter, organisationsförändringar och avyttrade företag är bara några av sakerna som påverkar oss nu. Sedan början av 2004 har vi en ny vision och nya mål för framtiden. Yrkesroller och samarbetsformer förändras. Vi har mycket nytt att lära och vi måste ge våra medarbetare bra förutsättningar och bra kompetensutveckling. För att nå våra mål måste vi skapa ett klimat som präglas av engagemang och en vilja att utvecklas. Vår vision, mission och våra kärnvärden är viktiga verktyg för att skapa ett företag där vi förenas kring gemensamma mål. Våra kärnvärden hjälper våra medarbetare att verka i den riktning vi önskar för att uppnå våra mål. Vision Vår vision är att uppfattas som ledande i att skapa mervärde för kunder, aktieägare och medarbetare. Vi ska vara nummer ett i Norden och bland de tre främsta Fagerhult har en öppen och vänlig atmosfär, det känns som en stor familj. Den dagliga kontakten gör att man känner sig nära. Katja Kosonen, 32 år, produktchef på Fagerhult i Finland. Vi bedriver vår verksamhet med högsta möjliga ekonomiska och miljömässiga standard. Vi tänker och handlar på ett professionellt sätt. Vi är stolta att arbeta på Fagerhult och anses som de bästa i branschen av våra kunder och konkurrenter. Vi är mycket duktiga på att skapa, utveckla och behålla våra kundrelationer. Det är kul att jobba på Fagerhult. Kärnvärden Ansvar, respekt och högklassighet. Våra kärnvärden har sina rötter i företagets historia. De definierar vårt sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärdena inspirerar och utmanar Fagerhults medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Jag har arbetat på Glamox i 16 år och varit egenföretagare i fem år, jag har jobbat på många olika sätt och jag uppskattar Fagerhults professionella sätt och kontakterna med så många olika kundgrupper. Kenneth Rydland, 48 år, säljare på Fagerhult i Norge. Ansvar. Vi arbetar för att varje individ får möjlighet att utvecklas inom företaget och utveckling kräver ansvar. Att ta ansvar är att vara pålitlig, men också kreativ, ha självtillit och vara redo att anta utmaningar. Vi utför alltid våra dagliga uppgifter omsorgsfullt och noggrant, med våra kunders och företagets bästa i åtanke. belysningsföretagen i Europa. Vi ska arbeta för att skapa ett ökat mervärde, uppnå ännu bättre resultat och bidra positivt till människors tillvaro överallt där våra produkter eller lösningar erbjuds. Respekt. Att visa respekt är att vara öppen och ärlig och att uppträda med integritet. För att visa respekt krävs att vi funderar över hur våra handlingar kommer att påverka vår omgivning, inom företaget och utanför, nu och i framtiden. Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå våra gemensamma mål. 22

23 Anette Spahn Klausen och Henrik Clausen startar upp Fagerhult Lighting Academy i Köpenhamn. Högklassighet. I vår strävan efter högklassighet lyfter vi professionalism till ett högre plan. För att nå högklassighet krävs att vi utmanar oss själva att överträffa förväntningar från kunder aktieägare och medarbetare, och att vi alltid strävar efter att förbättra resultaten och nå målen med råge. Medarbetaren i fokus I Fagerhultgruppen är de anställdas insatser, både enskilt och i grupp, av största betydelse för hur målen för effektivitet, kvalitet och service ska kunna uppfyllas. Företagets framgångar är beroende av medarbetarnas kompetens, motivation och engagemang. Företagets policy för chefer och arbetsledare innebär bland annat att våra chefer har ansvar för både verksamhet och personal och representerar en positiv och optimistisk människosyn. Våra chefer ska tillämpa ett situationsanpassat ledarskap och målstyrning ska vara den grundläggande styrmetoden. Våra chefer har ett ansvar för att medarbetarna utvecklas i arbetet. Vår uppgift är att göra teknisk och svår information lättförståelig och förmedla det på ett aptitligt sätt så att alla kan ta del av glädjen och fascinationen över att arbeta med ljus. Henrik Clausen, Fagerhult Lighting Academy. Fagerhult Lighting Academy Under 2004 startade vi upp Fagerhult Lighting Academy, (FLA) som har sitt säte i Köpenhamn. Här säkerställer vi att alla medarbetare får ta del av de mål och visioner vi har. Medarbetare från hela världen får utbildning i grundläggande belysningskunskaper. FLA säkerställer att våra medarbetare stöttar, uppmuntrar och delar företagets visioner och uppträder som kunniga ambassadörer både i och utanför företaget. På sikt, förhoppningsvis redan under 2005 ska Fagerhult Lighting Academy växa till att bli en kunskapskälla även för våra kunder. 23

24 Medarbetare Samarbete för utveckling Vi uppmuntrar till nära samarbete med högskolor och universitet i de länder vi finns med egna bolag. I Sverige har vi ett nära samarbete med Högskolan i Jönköping. Det har främst omfattat systematiskt praktikarbete inom ramen för så kallad fadderföretagsverksamhet. Totalt har ett trettiotal högskolestudenter varit engagerade i olika studieuppgifter vid företaget. traineeprogram. Under 2004 har behovet av nyrekrytering inte motiverat genomförande av denna form av utbildning. Istället har företaget under 2004 erbjudit praktikplatser, examensarbeten och feriearbeten under studieuppehåll för elever på högskolor. Vi tror på jämställdhet Vårt jämställdhetsarbete syftar till att skapa en effektiv arbetsorganisation inom företaget. Erfarenhet visar att grupper där både män och kvinnor är representerade fungerar väl. Det gäller såväl produktivitet som trivsel. Andra faktorer som positivt påverkar gruppers effektivitet är att individerna har olika levnadsålder, olika personliga egenskaper och olika yrkeserfarenhet. I Kina uppfattas skandinaviska företag generellt som bra företag med god design. Bara det faktum att Fagerhult är ett skandinaviskt företag gör att vi uppfattas som ett väldigt öppet företag. Personligen uppskattar jag verkligen informationsutväxlingen mellan personalen. Tracy Gao, 27 år, marknadsassistent, Shanghai, Kina. Att våga vara medmänsklig Vi fokuserar på flera olika åtgärder som ska bidra till att bevara våra arbetsplatser alkohol- och drogfria för att minska risker för ohälsa och olycksfall. På lång sikt vill vi även påverka fördomar och negativa attityder så att inte hjälpinsatser försvåras. Att skapa en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö där man på ett öppet och medmänskligt sätt vågar ta itu med problem och svårigheter är ett av våra mål. Friskvård som affärsidé Vi prioriterar förebyggande åtgärder mot sjukdom och ohälsa. Det innebär att vi bedriver utbildning i arbetsergonomi, uppföljning av orsaker till sjukfrånvaro och en aktiv hantering av arbetsmiljön. Företagshälsovården arbetar i första hand med att identifiera och reducera risker för sjukdom, ohälsa och skador och i andra hand med sjukvårdande behandling. För att minska riskerna för ohälsa och sjukdom uppmuntras motionsaktiviteter på fritiden genom till exempel olika typer av rabatter. Program för lärande Under perioden rekryterades ett tiotal högskoleingenjörer till företaget genom ett internt ettårigt Våra kunder tycker att vi i mycket hög grad är en internationell organisation med god kännedom om den engelska marknaden. Kim Baker, 40 år, kundsupport, Fagerhult i England. 24

25 På Fagerhults Belysning i Habo arbetar runt 700 medarbetare. Antal årsanställda, Ledande befattningshavare, 26 Åldersfördelning Sjukfrånvaro Kvinnor 31 % Kvinnor 4 % Anställda i Sverige Anställda i Sverige Män 69 % Män 96 % 29 år 19 % Arbetad tid 91 % år 50 % Sjukfrånvaro < 60 dgr 4 % 50 år 31 % Sjukfrånvaro > 60 dgr 5 % 25

26 Lyckat projekt i Holland Försäkringsföretaget ING. Det nya huvudkontoret för bank och försäkringsföretaget ING i Holland genomsyras av att ING är en dynamisk och flexibel internationell samarbetspartner. Transparens, innovation, miljövänlighet och öppenhet var grundläggande principer för utformningen av byggnaden. En dubbel fasad möjliggör för ventilation utan att störande trafikljud eller buller kommer in i byggnaden. Ett avancerat klimatsystem och användandet av bergvärme i kombination med värmepumpar resulterar i en energieffektiv och miljövänlig byggnad. Till projektet har Fagerhult i Holland levererat den pendlade armaturen Tigris. 26

27 FagerhultFagerhult ÅrsredovisningÅrsredovisning definitioner a till ö antal anställda Genomsnittligt antal årsarbetande. nettoskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. avkastning på eget kapital Nettovinsten enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt synligt eget kapital. eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal utestående aktier. kassaflöde per aktie Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. kassalikviditet Likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. likvida medel Kassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar. nettoinvesteringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar reducerat med intäkter för avyttrade anläggningstillgångar. nettovinst per aktie Nettovinst enligt resultaträkningen i relation till genomsnittligt antal utestående aktier. rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. sysselsatt kapital Summa tillgångar minus icke räntebärande skulder. vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning. övriga omsättningstillgångar Posten utgörs av interimsfordringar, förskott till leverantörer, övriga fordringar samt koncernfordringar. 27

28 Fagerhultaktien Aktiekapital Fagerhults aktiekapital uppgår till 64,3 MSEK fördelat på aktier á nominellt 5,10 kr. Samtliga aktier är fria och har samma rösträtt och lika andelar i bolagets nettotillgångar och vinst. Börsnotering AB Fagerhult börsnoterades Aktien återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. En börspost utgörs av 100 aktier. Sista betalkurs vid årets slut var 104,00 SEK vilket motsvarar ett börsvärde på MSEK. Aktiens kursutveckling Aktiens kursutveckling Aktien SIX Generalindex Carnegie Small Cap Index Utdelning För räkenskapsåret 2004 föreslår styrelsen bolagsstäm- 40 man en aktieutdelning om 3,00 (3,00 plus extrautdelning 6,00) kronor per aktie. Utdelningen motsvarar en direktavkastning på börskursen den 31 december 2004 om 2,9 %. Utdelningen motiveras av att intjänandet under (c) SIX andra halvåret varit god varför utdelningen bör hållas på samma storlek som tidigare. Förslag om rätt att förvärva aktier Vid ordinarie bolagsstämma den 22 april 2004 beslutades att företaget ska ha möjlighet att förvärva egna aktier. Denna möjlighet har inte utnyttjats under Under 2002 förvärvades aktier till en köpeskilling av 110 kr per aktie. Nominella värdet på dessa aktier är 1,0 MSEK. Antalet utestående aktier uppgick vid årets slut till stycken. Styrelsen föreslår stämman att bevilja styrelsen fortsatt rätt att intill nästa Data per aktie SEK/aktie Vinst efter skatt 2,95 5,73 Utdelning 3,00 9,00 1) Börskurs per 31 december 104,00 104,00 Direktavkastning % 2,9 8,7 Eget kapital 38,00 44,00 1) Varav 6,00 kr avser extrautdelning bolagsstämma förvärva egna aktier. Svenska aktiebolag 77,2 % Svenska privatpersoner 17,4 % Svenska institutioner 4,6 % Utländska ägare 0,8 % Ägarstruktur (per ) Aktieägare Antal aktier % Gustaf Douglas, familj och bolag ,3 Investment AB Latour ,9 Bertil Svensson, familj, stiftelse och bolag ,6 Lannebo Fonder ,6 Familjen Palmstierna ,4 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling ,4 Christina Ronge Böös ,2 Göran Wirenstam ,6 Övriga med aktier, 11 st ,6 Övriga med aktier, 206 st ,1 Övriga med upp till aktier, st , ,0 Några större ägarförändringar har inte skett under

29 Femårsöversikt Resultatposter (MSEK) Nettoomsättning (varav utanför Sverige) (522) (697) (739) (740) (726) Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Jämförelsestörande poster 14 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader 5 Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiellt netto Balansposter (MSEK) Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel och kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital Pensionsskulder Uppskjuten skatteskuld Långfristiga räntefria skulder Kortfristiga räntefria skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal och data per aktie Försäljningstillväxt, % 8,6 14,4 4,6 4,9 1,5 Förändring i rörelseresultat, % 32,9 3,2-2,6 23,3 45,8 Förändring i resultat efter finansnetto, % 35,0 5,0-3,6 23,1 46,3 Rörelsemarginal, % 10,6 9,6 8,9 7,2 4,0 Vinstmarginal, % 10,6 9,8 9,0 7,3 4,0 Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Soliditet, % Sysselsatt kapital, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,6 27,9 25,3 18,5 10,6 Avkastning på eget kapital, % 25,0 22,1 19,1 13,4 14,0 Nettoskuld, MSEK Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, MSEK Avskrivningar på anläggningstillgångar, MSEK Antal anställda Eget kapital per aktie, SEK 32,11 37,95 41,48 44,00 37,99 Nettovinst per aktie, SEK 7,36 7,71 7,58 5,73 2,95 Utdelning per aktie, SEK 2,25 2,75 3,00 9,00 3,00 1) Kassaflöde per aktie, SEK 6,96 9,41 8,83 9,52 7,73 Antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental ) Föreslagen utdelning 29

30 Fagerhultbolagen Fagerhults Belysning Andel av gruppens Fagerhults Belysning, som är det största företaget inom Fagerhultgruppen, försäljning arbetar med kvalificerade belysningssystem för kontor, butiker, sjukhus, skolor, 79 % industrier och andra publika miljöer. Försäljningen sker i flera steg där arkitekter, elkonsulter och installatörer är viktiga målgrupper. Målet är att upprätthålla en ledande ställning i Norden och att driva en expansion på andra marknader. Drygt 40 procent av försäljningen sker i Sverige och den övriga via egna säljbolag i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Kina och Storbritannien samt via agenter på ytterligare ett antal marknader. Tillverkning sker vid fabrikerna i Habo, Örnsköldsvik och Falkenberg, Åhus och Suzhou i Kina. Andel av gruppens rörelseresultat 82 % Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 93,1 113,5 118,0 90,6 45,0 Andel av gruppens försäljning 73 % 75 % 76 % 79 % 79 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 80 % 84 % 90 % 90 % 82 % Antal anställda Försäljning och rörelseresultat MSEK 1) exkl jämförelsestörande poster Aneta Belysning Aneta Belysning i Växjö är sedan 2003 helt inriktat mot försäljning av armaturer för hemmiljö. Större delen av sortimentet produceras utomlands med undantag av skärmar som tillverkas i egen regi i Mönsterås. Sortimentet säljs genom elfackhandeln och varuhuskedjor. I takt att Fagerhult fokuserar mer på professionell belysning avyttrades Aneta Belysning AB i januari Andel av gruppens försäljning 5 % Andel av gruppens rörelseresultat 0 % Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 5,7 0,1 1,3 1,2 0,2 Andel av gruppens försäljning 11 % 9 % 8 % 6 % 5 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 5 % 0 % 1 % 1 % 0 % Antal anställda ) exkl jämförelsestörande poster Försäljning och rörelseresultat MSEK 04 Ateljé Lyktan Hög design är kännetecknande för Ateljé Lyktans produkter. Ateljé Lyktan i Åhus erbjuder formgivna produkter med god ljusbehandling främst för offentlig miljö i Sverige och utomlands. Utomhusbelysning är ett område som blivit allt viktigare. Avancerade projektanpassade lösningar har blivit en specialitet för Ateljé Lyktan. Andel av gruppens försäljning 6 % Andel av gruppens rörelseresultat 0 % 30

31 Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 6,8 10,0 0,1 0,5 3,2 Andel av gruppens försäljning 7 % 7 % 5 % 5 % 6 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 6 % 7 % 0 % 0 % 0 % Antal anställda Försäljning och rörelseresultat MSEK 1) exkl jämförelsestörande poster Belid Belid det största tillverkande företaget av hembelysning i Skandinavien. Vid fabriken i Varberg drivs utveckling och tillverkning av armaturer. Belid är känt för tillverkning av hembelysning av god kvalitet och ett brett sortiment. En egen säljorganisation står för försäljningen till svenska butiker, varuhus, hotell och kursgårdar. Exportförsäljningen sker direkt till varuhus, belysningskedjor och grossister. Andel av gruppens försäljning 8 % Andel av gruppens rörelseresultat 14 % Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 6,3 5,5 5,7 3,8 7,8 Andel av gruppens försäljning 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 5 % 4 % 4 % 4 % 14 % Antal anställda ) exkl jämförelsestörande poster Försäljning och rörelseresultat MSEK Tryckta Tryckta i Markaryd producerar plåtdetaljer. Produkterna är oftast insatsvaror för annan produktion men en viss del består av kompletta produkter. Kunderna finns inom industri och handel. Tryckta är också underleverantör till Fagerhultgruppens företag. Andel av gruppens försäljning 2 % Andel av gruppens rörelseresultat 9 % Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 4,6 6,0 6,5 5,9 4,9 Andel av gruppens försäljning 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 4 % 4 % 5 % 6 % 9 % Antal anställda ) exkl jämförelsestörande poster Försäljning och rörelseresultat MSEK 31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

delårsrapport januari - september 2007

delårsrapport januari - september 2007 Tredje kvartalet - delårsrapport januari - september Nettoomsättning 1 853 (1 566) Mkr Resultat efter finansnetto 140,6 (68,1) Mkr Resultat efter skatt 105,0 (47,7) Mkr Resultat per aktie 8,31 (3,77) kronor

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

bokslutskommuniké 2008

bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet - bokslutskommuniké Nettoomsättning 2 770 (2 527) Mkr Rörelseresultat 272,4 (197,6) Mkr Resultat efter skatt 184,1 (135,0) Mkr Resultat per aktie 14,62 (10,69) kronor Orderingång 2 724

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

delårsrapport januari - september 2005

delårsrapport januari - september 2005 Tredje kvartalet - delårsrapport januari - september Nettoomsättning 1 228 (992) MKR Resultat efter finansnetto 80,6 (45,9) MKR Resultat efter skatt 56,4 (31,9) MKR Resultat per aktie 4,51 (2,57) kronor

Läs mer

delårsrapport januari - juni 2008

delårsrapport januari - juni 2008 Andra kvartalet - delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 1 404 (1 218) Mkr Rörelseresultat 138,8 (80,8) Mkr Resultat efter skatt 94,5 (50,3) Mkr Resultat per aktie 7,51 (3,98) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 Andra kvartalet - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Nettoomsättning 1 233 (1 404) Mkr Rörelseresultat 59,2 (138,8) Mkr Resultat efter skatt 40,5 (94,5) Mkr Resultat per aktie 3,21 (7,51) kronor Orderingång 1

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

bolaget LTSS förvärvad (70) %. påverkat kvartalet t.ex inom

bolaget LTSS förvärvad (70) %. påverkat kvartalet t.ex inom Första kvartalet - 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 Orderingångg 680 (606) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter är orderingången oförändrad Nettoomsättning 693 (567) Mkr, justerat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

delårsrapport januari - juni 2007

delårsrapport januari - juni 2007 Andra kvartalet - delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 1 218 (1 041) Mkr Resultat efter finansnetto 71,3 (30,6) Mkr Resultat efter skatt 50,3 (21,4) Mkr Resultat per aktie 3,98 (1,69) kronor Orderingång

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

delårsrapport januari - september 2008

delårsrapport januari - september 2008 Tredje kvartalet - delårsrapport januari - september Nettoomsättning 2 126 (1 853) Mkr Rörelseresultat 235,3 (143,6) Mkr Resultat efter skatt 156,2 (105,0) Mkr Resultat per aktie 12,40 (8,31) kronor Orderingång

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Tredje kvartalet - DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Nettoomsättning 1 841 (2 126) Mkr Rörelseresultat 69,0 (235,3) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer