Information i sammandrag till aktieägare i MaxEquity med anledning av uppköpserbjudande från Kopparberg Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information i sammandrag till aktieägare i MaxEquity med anledning av uppköpserbjudande från Kopparberg Invest"

Transkript

1 Information i sammandrag till aktieägare i MaxEquity med anledning av uppköpserbjudande från Kopparberg Invest Kopparberg Invest AB, KIAB, har valt att koncentrera sina investeringar i kärninnehaven Sensavis AB, by Crowd AB och WizzCom 3D Productions AB. Samtliga är bolag med global potential som står inför sin internationella expansion. KIABs fortsatta fokus är att bygga ett investmentbolag som präglas av innovativt tänkande med hög lönsamhet. Sensavis: Microsoft Genomför nu en teknisk utveckling av sin unika programvara så att den blir tillgänglig för fler kunder, bl.a. genom anpassning till försäljning i Microsoft Store. Heltäckande distributionsavtal för USA & Kanada Har i slutet av november signerat ett distributionsavtal som möjliggör att produkten når skolor över hela den nordamerikanska marknaden. Avtalet, som träder i kraft omedelbart, förväntas ge Sensavis en ökad intäkt på miljoner kronor redan under 2015 och betydligt mer än så från 2016 och framåt. by Crowd: Har tecknat ett Letter of Intent med en mycket stark finansaktör som kommer ge plattformen Investor by Crowd de marknads- och kommunikativa muskler som behövs. Investor by Crowd har för avsikt att visa den svenska marknaden en komplett investeringsplattform där enkelhet, kvalitet och resultat är honnörsord. Nya Kopparberg Invest Får genom uppköpserbjudandet en bred ägarspridning inför listning av Bolaget Har för närvarande ett investerat kapital om cirka 33 MSEK och substantiellt ägande i kärninnehaven. Pro Forma balansräkning visar på en soliditet om cirka 57%. VD rekrytering pågår. VD skall ha egenskaper som högpresterande, pragmatisk visionär, dvs. kunna tänka stort och ha en vilja att förändra världen samt kunna tänka i innovativa banor. För att säkerställa att KIAB kommer att erhålla VD med önskvärda egenskaper har Bolaget ingått avtal med Serendipity Professionals som representerar KIAB i rekryteringsprocessen av en ny VD. Vi är glada över att få vara del i att bygga morgondagens Kopparberg Invest. Bolaget befinner sig i en mycket spännande fas och vi ser fram emot att hjälpa Kopparberg Invest med att hitta en VD som ska axla en viktig roll och leda bolaget i det fortsatta arbetet, kommenterar Kamjar Hajabdolahi, Managing Director på Serendipity Professionals. Per Eklund är föreslagen som ny ledamot i KIABs styrelse. Per är anställd inom Sandvik-koncernen sedan Jag ser fram emot uppdraget som ledamot i KIABs styrelse då Bolaget har en otroligt spännande resa framför sig. Samtliga kärninnehav är i en mycket intressant kommersialiseringsfas och med en exceptionell potential. Med mina erfarenheter av global försäljning och affärsutveckling samt att jobba med stora globala företag, både som anställd och leverantör, tror jag att jag har mycket att bidra med i att stötta bolagen i deras kommersialisering och globalisering, kommenterar Per Eklund. Aktieägarna i MaxEquity har historiskt höga anskaffningsvärden och med anledning av detta erbjuds nu ägare i MaxEquity att teckna en konvertibel till konverteringskurs 4 kr/aktie. Utifrån nuvarande nivå bedöms värdet på KIABs anläggningstillgångar öka markant från och med 2015 i takt med att de aktuella innehaven fortsätter att utvecklas. KIAB har som ambition att årligen investera i 1-2 nya bolag. Målsättning att ge ägarna en god värdetillväxt och, på sikt, årliga utdelningar. 1

2 Kopparberg Invest ett bolag i stark förändring Kopparberg Invest AB, KIAB eller Bolaget, är ett investmentbolag som genom aktivt och långsiktigt ägande förvaltar och utvecklar utvalda nordiska bolag med global potential och egenförsäljning, alternativt som är nära marknadslansering. KIAB har valt att koncentrera sina investeringar i kärninnehaven Sensavis AB, by Crowd AB och WizzCom 3D Productions AB. Samtliga är bolag med stor tillväxtpotential. Möjlighet finns att innehaven kan bli uppköpta eller listade inom månader, vilket skulle innebära att KIAB kan göra exit, helt eller delvis, och därmed erhålla likviditet för nya investeringar. KIABs fortsatta fokus är att bygga ett investmentbolag som präglas av innovativt tänkande med hög lönsamhet. Uppköpserbjudande av MaxEquity Styrelsen i Kopparberg Invest har beslutat att inför den planerade listningen av Bolaget strukturera om i sfären och bland intressebolagen. Ambitionen är att verksamhetsinriktningen och ägandet skall bli tydligare. Ett större inslag av direkt ägande möjliggör också för ledningen att beskriva värdena i koncernen på enklare sätt. Styrelsen har därför beslutat att lämna ett uppköpserbjudande till aktieägarna i MaxEquity AB (publ) att överlåta sina aktier i MaxEquity mot betalning i form av nyemitterade B-aktier i Kopparberg Invest. Genom detta förvärv bildas en större enhet som i sin tur kommer att vara attraktivare på marknaden. Kopparberg Invest äger idag cirka 14 procent av aktierna i MaxEquity. Kopparberg Invest erbjuder en (1) B-aktie i Kopparberg Invest för 25 aktier i MaxEquity. Uppköpserbjudande motsvarar en kurs om 20 öre per aktie i MaxEquity. Den senaste aktiekursen i MaxEquity var 15 öre, vilket innebär att erbjudandet motsvarar en premie på 33 procent. För mer information om erbjudandet, se Villkor och Anvisningar nedan. 2

3 Innehav Sensavis AB KIABs innehav i Sensavis uppgår till 11 procent av kapitalet, med möjlighet att öka innehavet. KIAB har ett bokfört värde om 8,8 MSEK. Sensavis är ett svenskt utbildningsföretag som utvecklar marknadsledande interaktiva 3D-visualiseringar för i ett första steg skolor och hälsovårdsinstitutioner. Sensavis produkter ska förenkla för utbildaren att förklara komplexa och abstrakta ämnesområden för elever i alla åldrar. Sensavis produkt The 3D Classroom står inför en mycket spännande framtid. Intresset på produkten ökar kontinuerligt. The 3D Classroom, som lanserades på den svenska marknaden i september 2013, är en interaktiv 3D mjukvara som möjliggör för lärare att förklara komplexa och abstrakta ämnen på ett för eleverna lättförståeligt sätt. Produkten, som är en svensk innovation, är unik på många sätt och fungerar för elever i alla åldrar från förskola till högskola/universitet. Genom att den förstärker lärarens pedagogiska budskap ökar intresset, motivation och i slutändan även inlärningen i klassrummet. Microsoftanpassning Sensavis genomför nu en teknisk utveckling av sin unika programvara så att den blir tillgänglig för fler kunder, bl.a. genom anpassning till försäljning i Microsoft Store. Heltäckande distributionsavtal för USA & Kanada Sensavis meddelade den 24 november 2014 att de har signerat ett distributionsavtal med Business Continuity Technologies, LLC (BCT). Avtalet, som täcker USA och Kanada, kommer att stärka försäljningen av The 3D Classroom ytterligare och möjliggöra att produkten når skolor över hela den nordamerikanska marknaden. BCT, som har ett mycket stort nätverk av återförsäljare och en redan bevisad framgång inom utbildningssektorn, kommer att göra en betydande investering med syftet skapa framgång för The 3D Classroom på bred basis över hela USA och Kanada. Avtalet, som träder i kraft omedelbart, förväntas ge Sensavis en ökad intäkt på miljoner kronor redan under 2015 och betydligt mer än så från 2016 och framåt. Vi ser verkligen fram emot att inleda detta strategiska samarbete med BCT. Vi får nu en möjlighet att nå ut över hela USA och Kanada via de etablerade kanaler som BCT redan har. Vi ser dessutom fram emot att få vara en del av att öka inlärningen i klassrummen även på den här sidan atlanten, säger Fredrik Olofsson, VD för Sensavis AB. The 3D Classroom inkluderar idag visualiseringar inom ämnen som biologi, matematik, kemi, fysik, teknik och geografi. Sensavis utvecklar kontinuerligt nytt innehåll och alltid baserat på önskemål från de skolor som använder produkten. The 3D Classroom är ett unikt och användarvänligt utbildningsverktyg som kommer att transformera sättet som digital utbildning levereras. Vårt partnerskap med Sensavis ger oss ett fantastiskt verktyg som kommer att öka motivationen i klassrum över hela USA och Kanada. Det är med stor glädje jag konstaterar att Sensavis tror på oss och den kompetens vi har inom utbildningsområdet, kommenterar Lester Keizer, VD på BCT. Business Continuity Technologies är ett teknikföretag som har specialiserat sig på IT-lösiningar inom utbildning och managerade tjänster. Som en innovatör inom den föränderliga IT-industrin har BCT blivit rankad som den bästa leverantören av managerade tjänster i Nevada, och som den 14:e bästa i världen. BCT är ett familjeägt företag som bedrivit verksamhet i 31 år och som har sin stora styrka hos sina dedikerade anställda och en kontinuerligt hög kundnöjdhet. Läs mer om Sensavis på 3

4 Innehav by Crowd AB KIABs innehav i by Crowd AB uppgår till 24 procent av kapitalet, med möjlighet att öka innehavet. KIAB har ett bokfört värde om 2,6 MSEK. by Crowd är en aktör som hjälper små till medelstora företag att hitta kapital, kompetens och affärer vid tillväxt. En stor utmaning för många företag är att hitta nya kunder, rätt personal eller rätt investerare. Inte sällan har ett företag ett unikt eller intressant erbjudande, men saknar rätt resurser, kunskaper eller kontakter för att ta företaget till nästa nivå. Genom att använda internet och sociala medier skapar by Crowd ett digitalt, skalbart nätverk där företag samlas för att nå rätt kontakter i flera led. Beroende på om ett företag söker personal, nya affärer eller kapital så skapar man en annons på någon av by Crowds tre plattformar. På Sales by Crowd kan företagare annonsera efter nya affärer på olika sätt, på Jobs by Crowd annonserar företag efter rätt kompetens och Investor by Crowd hjälper företag hitta rätt investerare. by Crowd AB är inne i en mycket intensiv och spännande fas och KIABs bedömning är att 2015 kommer innebära det absoluta genombrottet för verksamheten. Redan 2016 bedöms bolaget kunna uppvisa god lönsamhet. Vidare bedömer KIAB att gjorda investeringar i by Crowd AB, med dess aktuella värdering, har en hög avkastningspotential redan på 6-12 månader. Sales by Crowd Inc. är nu, inför sin USA lansering, i full färd med att fylla upp plattformen med erbjudanden, dvs. nya annonsörer som söker kunder och partnerskap. Hemsidan salesbycrowd.com är färdigjusterad, sluttestad och redo för lansering så fort tillräckligt många intressanta erbjudanden kommit upp. Press- och kommunikationssatsningar är redo att initieras med full kraft under första kvartalet Investor by Crowd, som ännu inte haft officiell lansering på den svenska marknaden, kommer i närtid att genomgå vissa mindre förändringar inför en officiell lansering tidigt by Crowd har tecknat ett så kallat Letter of Intent med en mycket stark finansaktör som kommer ge plattformen de marknads- och kommunikativa muskler som behövs. Investor by Crowd har för avsikt att visa den svenska marknaden en komplett investeringsplattform där enkelhet, kvalitet och resultat är honnörsord. Jobs by Crowd, i mitten av november avslutades en mycket lyckad rekryteringskampanj med Plan Sverige. Buffelkampen genererade inte mindre än 103 accepterade tips på kandidater, och by Crowd skänker därför 103 bufflar till fattiga familjer på Filippinerna. Kampanjen har inneburit många nya tipslämnare (sk Findrs), och annonsörer har idag mycket goda chanser att få snabb hjälp i sin rekrytering säger bolagets VD Peter Dahlberg. Läs mer om by Crowd och de olika plattformarna på Innehav WizzCom 3D Productions AB KIABs innehav i WizzCom 3D Productions AB uppgår till 20 procent av kapitalet. KIAB har ett bokfört värde om 2,3 MSEK. WizzCom är specialister på produktion av "verklig 3D film där budskapet kan ses i 3D utan glasögon. WizzCom vänder sig primärt till Digital Signage - marknaden, dvs. reklam och information på digitala skärmar i publika miljöer såsom köpcentra, resecenter, mässor, butiker m.m. 4

5 Nytillkomna kunder under 2014 utgörs av bl.a. Disney, Telenor, Vattenfall, McDonalds och Fritidsresor, dvs. större företag som också har resurser och intresse av att satsa på framtida teknologier/medier. Det potentiella kundunderlaget för WizzCom är mycket stort då WizzCom kan leverera allt ifrån en enskild 3D skärm med dator och filminnehåll, till stora Digital Signage-nätverk bestående av såväl 3D som 2D skärmar och hantering och managering av kundernas filminnehåll i 3D & 2D. WizzCom känner inte för närvarande till någon annan aktör som kan erbjuda sina kunder kompletta lösningar. WizzComs huvudkontor är beläget i Stockholm men verksamhet bedrivs även i USA via WizzCom Inc., vilket WizzCom 3D Productions AB är huvudägare till och som är etablerat i Las Vegas, Nevada. Styrelsen i WizzCom har beslutat att, så snart man finner det lämpligt, lista bolaget. Beslut om vilken marknadsplats är inte taget men inledande samtal pågår. Läs mer om WizzCom på Organisation och styrelse För att fortsätta att bygga ett innovativt och lönsamt bolag kommer såväl KIABs styrelse som organisation att genomgå förändringar. Per Eklund är föreslagen som ny ledamot i KIABs styrelse. Per är anställd inom Sandvik-koncernen sedan Han har haft flera ledande befattningar inom olika produktområden, bl.a. som Global produktchef, Affärsutvecklingschef och Global försäljningschef. I dessa roller har han arbetat mot olika industrier som t.ex. olja- och gasindustrin, konsumentindustrin och bilindustrin, varav fem år i utlandstjänst. Jag ser fram emot uppdraget som ledamot i KIABs styrelse då bolaget har en otroligt spännande resa framför sig. Samtliga kärninnehav är i en mycket intressant kommersialiseringsfas och med en exceptionell potential. Med mina erfarenheter av global försäljning och affärsutveckling samt att jobba med stora globala företag, både som anställd och leverantör, tror jag att jag har mycket att bidra med i att stötta bolagen i deras kommersialisering och globalisering, kommenterar Per Eklund. Utöver förstärkning av styrelsen söker KIAB även ny VD vars uppgift blir att fortsätta arbetet med att bygga ett lönsamt bolag som ska stå för ett innovativt tänkande. Den nya VDn skall ha egenskaper som högpresterande, pragmatisk visionär, dvs. kunna tänka stort och ha en vilja att förändra världen samt kunna tänka i innovativa banor. Gemensamt för kärninnehaven Sensavis, by Crowd och WizzCom är att de gör såväl nytta som förändring. KIAB skall framledes hitta nya bolag att investera i som har samma potential som befintligt kärninnehav. För att säkerställa att KIAB kommer att erhålla ny VD med önskvärda egenskaper har Bolaget ingått avtal med Serendipity Professionals som representerar KIAB i rekryteringsprocessen av en ny VD. Vi är glada över att få vara del i att bygga morgondagens Kopparberg Invest. Bolaget befinner sig i en mycket spännande fas och vi ser fram emot att hjälpa Kopparberg Invest med att hitta en VD som ska axla en viktig roll och leda bolaget i det fortsatta arbetet, kommenterar Kamjar Hajabdolahi, Managing Director på Serendipity Professionals. 5

6 Konvertibelemission Utöver erbjudande att byta aktier i MaxEquity mot aktier i Kopparberg Invest genomförs även en konvertibelemission. En majoritet av aktieägarna i MaxEquity har historiskt höga anskaffningsvärden och med anledning av detta erbjuds nu ägare i MaxEquity att teckna en konvertibel till mycket förmånliga konverteringsvillkor. Konverteringskurs är satt till 4 kr/aktie av serie B och konvertibler om kr kan tecknas. Likviden skall primärt användas för fortsatta investeringar i Sensavis och by Crowd. Båda investeringarna skall göras till en bolagsvärdering som bedöms ha en hög hävstångseffekt. Ett ökat innehav i dessa bolag bedöms ge KIAB en framtida mycket god värdering. Fullständiga villkor för konvertibelemissionen finns på KIABs hemsida, Se även bifogad teckningsanmälan. Pro Forma balansräkning Pro Forma balansräkning, (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Nyckeltal: Soliditet (%) Eget kapital, tkr Antal aktier, st 57, Skulder i form av tex konvertibler kommer till stor del att kunna konverteras till aktier innan listning. Detta medför en väsentligt ökad soliditet. Soliditet beskriver hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Värdet på KIABs anläggningstillgångar bedöms ha förutsättning att öka markant från och med 2015 i takt med att de aktuella innehaven fortsätter att utvecklas. Investering i samtliga innehav har gjorts på attraktiva villkor. 6

7 Villkor och Anvisningar avs. uppköpserbjudande MaxEquity Erbjudandet Styrelsen i Kopparberg Invest AB (publ.), org. nr , ( Kopparberg Invest eller Köparbolaget ) har på styrelsemöte den beslutat att lämna ett uppköpserbjudande ( Erbjudandet ) till aktieägarna i Max Equity (publ.), org. nr , ( Max Equity eller Målbolaget ) att överlåta sina aktier i Max Equity mot betalning i form av nyemitterade B-aktier i Kopparberg Invest. Erbjudandet lämnades den 25 november Styrelsen bedömer att värdet av aktier i Max Equity apportegendom för Kopparberg Invest uppgår till 25 st aktier i Max Equity per emitterad B-aktie i Kopparberg Invest till en kurs på 5,00 kr, vilket också är det värde som kan användas som betalning och varmed egendomen kommer att upptas i Kopparberg Invests balansräkning. Kopparberg Invest kommer genom den aktuella transaktionen att förvärva maximalt aktier i MaxEquity, vilket innebär att maximalt B-aktier i Kopparberg Invest kommer att emitteras. Aktiekapitalet i Kopparberg Invest kommer genom transaktionen att öka med maximalt kronor. Vederlag och villkor Vederlaget utgörs i sin helhet av maximalt nyemitterade B-aktier i Kopparberg Invest. Kopparberg Invest erbjuder en (1) B-aktie i Kopparberg Invest för 25 aktier i Max Equity. Om Max Equity genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna före redovisningen av Erbjudandets vederlag, kommer vederlaget att justeras i förhållande till värdeöverföringen per aktie. Courtage utgår inte i samband med Erbjudandet. Acceptperiod Acceptperioden varar i två veckor, från och med till och med , kl Kopparberg Invest förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden. Accept Aktieägare i Max Equity vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 3 december 2014 till och med den 17 december 2014, underteckna, skicka eller faxa anmälningssedeln enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission AB ( Aqurat Fondkommission ) tillhanda senast klockan den 17 december 2014: Aqurat Fondkommission AB Ärende: Kopparberg Invest Max Equity Box Stockholm Fax: Tfn: (inskannad anmälningssedel) I det fall anmälningssedeln skickas per post måste detta göras i god tid före sista anmälningsdag för att vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan den 17 december VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Max Equity framgår av den förtryckta anmälningssedeln som sänts ut tillsammans med Erbjudandehandlingen till direktregistrerade aktieägare per avstämningsdag 28 november 2014 i Max Equity. 7

8 Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Observera att överlåtelse av aktier i Max Equity skall ske i jämna poster om tjugofem (25) aktier så att en (1) hel B-aktie i Kopparberg Invest uppnås som vederlag, samt att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Ytterligare anmälningssedlar kan tillhandahållas av Aqurat Fondkommission med ovanstående kontaktuppgifter. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare i Målbolaget vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller endast Erbjudandehandling. Anmälan skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Pantsatta innehav Är aktier i Målbolaget pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i Målbolaget när dessa ska levereras till Köparbolaget. Bekräftelse och överföring av aktier i Max Equity till spärrade VP-konton Efter det att Aqurat Fondkommission mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktierna i Max Equity att överföras till ett för varje aktieägare i Max Equity nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto. I samband därmed skickar Euroclear en avi ( VP-avi ) som utvisar det antal aktier i Max Equity som utbokats från det ursprungliga VP-kontot. Redovisning av vederlag Redovisning av vederlag beräknas kunna påbörjas omkring den 19 december Nyemitterade betalda och tecknade aktier ( BTA ) av serie B i Kopparberg Invest levereras därefter till aktieägarens VP-konto, i samband med detta skickas en avi från Euroclear som påvisar inbokningen av de tecknade betalda tecknade aktier (BTA) av serie B i Kopparberg Invest. Observera att detta även gäller VP-konton som är pantsatta. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning genom respektive förvaltares försorg. I samband med redovisning utbokas Max Equity aktier för vilka Erbjudandet accepterats från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. VP-avi som redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas inte ut. Så snart nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 1, 2015, ombokas BTA till ordinarie B-aktier i Kopparberg Invest utan särskild avisering från Euroclear. Förlängning av Erbjudandet m.m. Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 3 december 2014 till och med den 17 december 2014, klockan Kopparberg Invest förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Kopparberg Invest genom pressmeddelande. 8

9 Rätt till återkallelse av accept Aktieägare i Målbolaget har rätt att återkalla gjord accept. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Aqurat Fondommission tillhanda under acceptfristen, senast klockan sista dagen för acceptfristen. Aktieägarna i Målbolaget vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Frågor rörande Erbjudandet Vid frågor rörande Erbjudandet, vänligen kontakta Anna-May Wester på telefonnummer Vid frågor rörande anmälan om överlåtelse av aktierna i Målbolaget, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission på ovanstående telefonnummer. Erbjudandehandling finns att ladda ned från; den kan även beställas via Aqurat Fondkommission enligt ovanstående kontaktuppgifter. Anna-May Wester VD Mobil: E -post: Kopparberg 1 december

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Wifog Holding AB (publ)

Wifog Holding AB (publ) Wifog Holding AB (publ) Informationsmemorandum 19 maj 2016 Apportemission Erbjudande om att byta Wifog AB-aktier mot Wifog Holding AB-aktier Anmälningsperiod: 23 maj 3 juni 2016 VIKTIG INFORMATION VIKTIG

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 )

Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 ) Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 ) Innehåll 2 Generell information 3 Erbjudandet i sammandrag 3 Definitioner 4 Bakgrund och motiv 5 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Frågor

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Innehav av konvertibel i ÅF 2012/2016, KV 4 B, nominellt: Konvertibeln finns på VP-konto: Period för konvertering Konverteringsperioden för ÅFs

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden Phone Fax E-mail Web +46(0)8 631 91 80 +46(0)8 501 09 548 info@deflamo.se www.deflamo.se Bakgrund Ett kilo flamskyddsmedel per invånare och år används i Europa idag. Dessa medel behövs för att uppfylla

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

VD-redogörelse från. Bolagsstämman 7 april 2011. Community Entertainment OM COMMUNITY ENTERTAINMENT AB

VD-redogörelse från. Bolagsstämman 7 april 2011. Community Entertainment OM COMMUNITY ENTERTAINMENT AB VD-redogörelse från Bolagsstämman 7 april 2011 unity Entertainment VD-redogörelse från årsstämman 7 april 2011 2010 VAR DET ÅR DÅ COMMUNITY ENTERTAINMENT SVENSKA AB VÄNDE BÅDE TREND OCH INRIKTNING. Community

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) PRESSMEDDELANDE 2015-09-18 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 16 oktober 2015, kl. 10.00

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Investera i den senaste visuella tekniken för Reklam & Marknadsföring

Investera i den senaste visuella tekniken för Reklam & Marknadsföring Investera i den senaste visuella tekniken för Reklam & Marknadsföring WizzCom gör nyemission för tillväxtfrämjande investeringar och en ägarspridning Bakgrund WizzCom 3D Productions AB (publ), WizzCom

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Verksamhet...3 VD har ordet...4 Finansiell översikt...5 Resultaträkning, Balansräkning och kassaflödesanalys, koncernen...6 Redovisnings- och värderingsprinciper...10

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), 559053-5174, ( SBB ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 november

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FRAMTIDEN STAVAS FÖRNYBART Rabbalshede kraft har haft en stark tillväxt och växer nu ännu mer med nya strategier och erbjudanden. Förutom att Bolaget

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Kvartalsredogörelse, Q1. 23:e maj 2012. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse, Q1. 23:e maj 2012. Community Entertainment Kvartalsredogörelse, Q1 23:e maj 2012 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q1 23:e maj 2012 Första kvartalet Q1 2012 för CEAB-koncernen (Q1 2011 inom parentes för jämförelse). NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick

Läs mer